• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.จัดระเบียบรถสามล้อเครื่องย่านมาบุญครอง
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/
341 likes 33 shares 39 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณย่านมาบุญครองมีกลุ่มรถสามล้อเครื่องรวมตัว 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกใช้พื้นที่ข้างมาบุญครองตลอดแนวที่ห้ามจอด ยึดถนนหนึ่งช่องจราจร กลุ่มที่ 2 ยึดพื้นที่หน้าสนามศุภชลาศัย และกลุ่มที่ 3 ยึดพื้นที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ใช้ทางเท้าหน้าทางออกหอศิลป์ฯ เป็นที่จอด โดยขึ้นมาจอดบนทางเท้า บางครั้งขับขี่บนทางเท้า เพื่อขับย้อนศรซอยไปออกสะพานหัวช้าง มีการตั้งกลุ่มเปิดเครื่องเสียงดังๆ และตั้งวงดื่มสุรา นั้น ตั้งข้อสังเกตทั้ง 3 จุดอยู่ใกล้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เหตุใดกลับไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งปัญหาการจอดรถริมถนน จอดรถในที่ห้ามจอด หาบเร่แผงลอย มาเฟียขายดอกไม้ธูปเทียน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ทำหน้าที่

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดระเบียบผู้ขับขี่รถสามล้อเครื่องสาธารณะทั้งเรื่องการแต่งตัว ความปลอดภัย จุดจอดรับส่ง อัตราค่าโดยสาร รวมทั้งจัดที่จอดรับ-ส่งให้เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้า เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและแก้ปัญหากลุ่มผู้ขับขี่รถสามล้อเครื่องสาธารณยึดพื้นที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นที่จอดรถ
 
 
2.เดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/AntiHawkers/
156 likes 5 shares 22 comments

-ร้อยละ 76 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนโยธี ถนนเพชรบุรี ถนนรัชดาภิเษก ถนนเทียนร่วมมิตร ถนนพระราม 4 ถนนพระราม 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนสาทร และถนนนางลิ้นจี่ โดยขอให้ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งควรควบคุมการโยงสายสื่อสาร หรือสายเคเบิลของบริษัทเอกชนด้วย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-ร้อยละ 24 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตในพื้นที่ที่ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้ว เช่น พหลโยธิน พญาไท ยังพบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารรกรุงรังเช่นเดิม นอกจากนี้ หลังจากนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้ว ผู้รับเหมามักไม่ทำถนนให้เรียบเหมือนเดิม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธาและกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงในการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการตรวจสอบการปรับปรุงถนนภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.จัดระเบียบสตรีทฟู้ดเยาวราช
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม.ได้กำหนดแนวการจัดระเบียบถนนสตรีทฟู้ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทาง โดยดำเนินการในถนนเยาวราชเป็นพื้นที่แรก กำหนดพื้นที่จัดระเบียบตั้งแต่แยกเฉลิมบุรี-แยกราชวงศ์ ระยะทางประมาณ 600 เมตร ที่ผ่านมาได้จัดตั้งแผนผังแสดงรายชื่อร้านอาหารบนถนนเยาวราช เพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงขอความร่วมมือร้านอาหารทุกร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในรูปแบบของ QR Code และ ID Line โดยจัดทำเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถร้องเรียน หากพบร้านอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรม

-นายยุทธนา ป่าไม้ ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ กล่าวว่า ได้กำหนดให้แผงค้าตั้งวางได้บนทางเท้า 2 ฝั่งถนน ห้ามมิให้แผงค้าใด ๆ ลงมาบนผิวจราจรโดยเด็ดขาดและอนุญาตให้เฉพาะแผงค้าที่มีอยู่เดิมเท่านั้น โดยช่วงกลางวันจะตั้งวางตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. มี 99 แผงค้า ส่วนกลางคืน เริ่มเวลา 18.00-24.00 น. มี 132 แผงค้า กำหนดให้ทำการค้าตั้งแต่วันอังคาร-อาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ ต้องหยุดทำการค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ค้าทุกแผงค้าต้องกวดขันดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด โดยเขตฯ จะสุ่มตรวจผู้ค้าสัปดาห์ละอย่างน้อย 2 ครั้ง หากพบแผงค้าใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 2 ครั้ง จะสั่งหยุดการค้าทันที โดย กทม.จะออกประกาศแจ้งให้ผู้ค้ารับทราบถึงมาตรการดังกล่าวและจะเริ่มดำเนินการอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป สำหรับการจัดทำป้ายร้านค้าให้สวยงามมีอัตลักษณ์ความเป็นเยาวราช เพื่อติดตั้งให้เป็นรูปแบบเดียวกัน คาดจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ก.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดแนวทางจัดระเบียบสตรีทฟู้ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด)

 

2.เตรียมแผนรองรับ ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะพระราม 3
4ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลมว่า จากกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแนวทางดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งต้องมีการเวนคืนพื้นที่ใน 11 แห่งที่ กทม.ขอใช้พื้นที่อยู่ โดยหนึ่งในพื้นที่ที่ กทพ.ต้องการบอกเลิกสัญญาการใช้พื้นที่คือ พื้นที่บริเวณใต้สะพานพระรามเก้าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีประมาณ 29 ไร่ โดย กทม.ได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 43 จากการเจรจา กทพ.ได้คืนพื้นที่ 2 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะต่อไป อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่จะเวนคืน 11 แห่ง มีสถานีดับเพลิงย่อยบางโพงพางและสถานีดับเพลิงย่อยประชาอุทิศที่ต้องคืนพื้นที่ไปด้วย กทม.จะต้องหาพื้นที่ทำสถานีดับเพลิงย่อยใหม่ โดยการส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ และ สนย. จัดทำแผนรองรับหลังการคืนพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนและออกกำลังกาย

ด้านลบ
-กทพ. มีโครงการก่อสร้างทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน รอบนอก จึงให้ กทม.ส่งมอบพื้นที่คืนภายในปี 60 ส่งผลให้ต้องจัดหาพื้นที่จัดสร้างเป็นที่ทำการหน่วยงาน กทม. ใหม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการปรับปรุงพื้นที่สวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม

 

3.ปี 61 ทำแก้มลิงรับน้ำอีก 2 จุด
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. พยายามหาพื้นที่จัดทำแก้มลิงรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบัน กทม. มีแก้มลิง พื้นที่ต่าง ๆ รวม 25 แห่ง เก็บน้ำได้ 21 ล้าน ลบ.ม. และขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างบริเวณบึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากรเพิ่มเติม คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 60 นอกจากนี้ ยังวางแผนเพิ่มแก้มลิงรับน้ำในพื้นที่อีก 12 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จ กทม. จะมีพื้นที่แก้มลิงเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6 ล้าน ลบ.ม. โดยในปี 61 กทม. จะขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการใน 2 พื้นที่ คือ บริเวณสวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุ-คลองหลอแหล และช่วงคลองหลอแหล-บ้านเกาะปลายนา ซึ่งนอกจากการเป็นแก้มลิงแล้ว กทม.จะพัฒนาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดหาพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อจัดทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ
-การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำแก้มลิงรองรับน้ำเพิ่มเติม

 

4.เปิดศูนย์เฝ้าระวังฯ ยาเสพติดเขตดุสิต
3ฉบับ ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. เป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต ทั้งนี้ สำนักงานเขตดุสิต จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 59 สำนักงานเขตดุสิตได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ในปีงบประมาณ 60 มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง สำหรับชุมชนสวนอ้อยเป็นชุมชนที่ 4 ที่ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 60

-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดปี 60 รวม 5 รางวัล คือ รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ นางวชิยาดา ชูขาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ดินแดง) รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านส่งเสริมการแก้ปัญหายาเสพติด ได้แก่ นายโฆษิต อักษรชาติ ผอ.เขตบางบอน และ สำนักงานเขตดอนเมือง รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านพัฒนานโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด ได้แก่ นายสุนทร สุนทรชาติ รผอ.สนอ. และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับดีเด่น ได้แก่ น.ส.เบญจวรรณ ท่าน้ำตื้น นักพัฒนาสังคม เขตราษฎร์บูรณะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
-การดำเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยยาเสพติดในเขตต่างๆ

 

5.เข้มงวดนักท่องเที่ยวแต่งกายชมพระบรมมหาราชวัง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายศุภกฤต บุญขันธ์ รผอ.สนท. กล่าวว่า กทม. จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัททัวร์ประชาสัมพันธ์ไปยังมัคคุเทศก์ เพื่อแจ้งให้ลูกทัวร์ทราบถึงระเบียบในการแต่งกายที่ถูกต้อง เหมาะสม เมื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง เพื่อลดปัญหาผู้ค้ารบเร้าขายของ สร้างความรำคาญแก่นักท่องเที่ยว และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

-ที่ผ่านมาจะมีการร่วมมือกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ สน.ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ทหาร ตั้งจุดตรวจเทศกิจรอบบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. ซึ่ง สนท. จะเพิ่มการกวดขันให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาที่มีผู้ค้านำกระโปรง หรือกางเกงขายาวมาขายให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมพระบรมมหาราชวัง เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ทราบระเบียบการแต่งกายในการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง จึงเป็นการเปิดช่องให้ผู้ค้าพยายามขายสินค้าดังกล่าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันปัญหาผู้ค้ารบเร้าขายของให้นักท่องเที่ยว

 

6.คุมเข้มการก่อสร้างกระทบการบิน
2ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีหนังสือถึง ผว.กทม. ขอให้ชี้แจงการขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศใกล้เคียงสนามบินกับประชาชน เอกชน หรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตามที่จะขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินทั้ง 2 แห่งคือ สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ โดยขอให้ กทม. แจ้ง ผอ.เขตที่มีพื้นที่อยู่ในสนามบินทั้ง 2 แห่ง ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศจาก กพท. ก่อน เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศยาน

-นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. มีหนังสือเวียนถึง ผอ.เขต เรื่องการชี้แจงการขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน โดยให้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ขออนุญาตก่อสร้างภายในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบิน ดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศจาก กพท. ก่อน เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 59 บัญญัติว่า "ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามมาตรา 58 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้าง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่"

ด้านลบ
-กพท. ตรวจสอบพบมีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน

 

7.เตรียมจัดซื้อกระสอบทรายพื้นที่เสี่ยง 5 เขตน้ำท่วม
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนค. เตรียมจัดซื้อกระสอบทรายจำนวน 500,000 ใบ จัดสรรให้สำนักงานเขต 5 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตดุสิต เขตพระนคร เขตวัฒนา และเขตหนองจอก สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงปีที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม คาดจะเร่งจัดซื้อภายใน 1 เดือน ส่วนเขตอื่น ๆ จะพิจารณาจัดซื้อตามความเหมาะสม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีปริมาณฝนตกต่อเนื่องจนถึงเดือน ต.ค.เพื่อลดผลกระทบกับประชาชน กทม.จึงต้องเร่งจัดหากระสอบทรายเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการในขณะนี้ เพื่อผลกระทบด้านน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัด
ด้านลบ
-พื้นที่เขตดอนเมือง ดุสิต พระนคร วัฒนา และเขตหนองจอก เป็น 5 พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงปีที่ผ่านมา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8.ปรับดับเพลิง–รถกู้ภัยเป็นยุทธภัณฑ์ร่วม 'กทม.-กห.'
1ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าว คณะผู้บริหาร สปภ. และผู้แทน สนค. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ครั้งที่ 1 โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการต่อของที่เป็นยุทธภัณฑ์ เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่าง กห.กับกทม. และการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดอายุของใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว

-ทั้งนี้ ปลัด กห. จะเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห. พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามทำความตกลงครั้งนี้ภายใน 60 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ลงนามคำสั่ง คสช. ที่ 51/2559 เรื่องการดำเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีและของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์ เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 9 ให้รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟส่องสว่าง และรถบรรทุก ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ในโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สปภ. ทางท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 27 ม.ค.49 จำนวน 176 คัน และวันที่ 6 ก.พ.50 จำนวน 139 คัน เป็นยุทธภัณฑ์ที่ผู้นำของเข้ารับไว้ใช้ในราชการ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ และให้ได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 13 ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร แห่งพ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 นับแต่วันที่นำของดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การนำรถและเรือดับเพลิงในโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สปภ. มาใช้งานในการดับเพลิง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.จับมือเอกชนจัดงาน “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด”
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155797942777439
758 likes 5 shares 57 comments

-ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.จับมือเอกชน จัดงาน " Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" ร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบย่านพระราม 9 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นชื่อระดับสากล นั้น การจัดงานดังกล่าวโดยให้ผู้บริหารมาถ่ายรูปทำความสะอาดพื้นเป็นการสร้างภาพเท่านั้น
-ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความสะอาดของเมือง โดยควรดำเนินการในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในตรอกซอย สถานที่ชุมนุมคน ชุมชนแออัด และปลูกฝังให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาด

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" สับเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที่เขตทั้ง 9 เขต เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
 
 
2.หาข้อสรุปรูปแบบสะพานข้ามแยกลำสาลี
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155790184497439
952 likes 14 shares 59 comments

-ร้อยละ 50 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม.จะหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เกี่ยวกับรูปแบบสะพานข้ามแยกลำสาลีจะมีส่วนใดทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มหรือไม่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเหมือนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบริเวณแยกไฟฉาย นั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะควรมากวางแผนและหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินโครงการจะได้ไม่เกิดความล่าช้า

-ร้อยละ 50 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดจึงไม่ทำเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะประหยัดงบประมาณและกระทบต่อปัญหาการจราจรในระหว่างการก่อสร้างน้อยกว่า

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการปรับปรุงสะพานข้ามแยกลำลี เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
 
 
3.ชิ้นส่วนป้ายเสาตอม่อหน้า ม.รามฯ ปลิวใส่รถยนต์
www.facebook.com/แหม่มโพธิ์ดำ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=994868950616273&id=871684976268005
8,300 likes 163 shares 485 comments

-ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุชิ้นส่วนป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อเกาะกลางถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ปลิวใส่รถยนต์ประชาชน นั้น กรณีนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง เจ้าของรถต้องไปลงบันทึกประจำวันแล้วติดต่อบริษัทเจ้าของป้าย เพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

-ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ป้ายดังกล่าว กทม.ให้สัมปทานเอกชนในการติดตั้ง จึงควรแจ้ง กทม.เพื่อให้ติดต่อบริษัทเจ้าของป้ายมาแสดงความรับผิดชอบ ขณะที่ กทม.ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพฯ ควรควบคุมและตรวจสอบการติดป้ายโฆษณาให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา รวมทั้งการตรวจสอบกรณีเกิดเหตุชิ้นส่วนป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อเกาะกลางถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ปลิวใส่รถยนต์ของประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เพิ่มช่องทางติดตามภารกิจ ผว.กทม.
4 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่าได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามภารกิจ การทำงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯ ประกอบด้วย (1) Facebook : ผู้ว่าฯ อัศวิน การบอกเล่าเรื่องราวการทำงาน (2) แอพพลิเคชั่นไลน์ อัศวินคลายทุกข์ Line id : @aswinbkk รับเรื่องราวร้องทุกข์ และ (3) WEB BLOG“ตะลุย กทม.กับผู้ว่าฯ อัศวิน” http://www.aswinbkk.com บอกเล่าเรื่องราว สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญของกรุงเทพฯ ย่านการค้าและอาหารที่น่าสนใจ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง กทม.และการติดตามภารกิจการทำงานของ ผว.กทม. และเสนอแนวทางในการพัฒนากรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง กทม. กับประชาชน
 
 
2.มอบโอวาทนักกีฬา กทม.ฟุตบอล“สตูร์เชอร์คัพ”
1 ฉบับ บ้านเมือง online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มอบโอวาทให้แก่คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูร์เชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กทม. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติติสตูร์เชอร์คัด ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ค.60 เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างแรงบันดาลใจในกีฬาฟุตบอลและสร้างเสริมโอกาสการได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 54 มาจนถึงปัจจุบัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาทักษะทางกีฬาและ สร้างเสริมโอกาสให้แก่นักกีฬาในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งนักกีฬา กทม. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูร์เชอร์คัพ
 
 
3.เขื่อนหน้าวัดลาดพร้าวแล้วเสร็จ ก.ค.นี้
2 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองลาดพร้าว บริเวณหน้าวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าวว่า บริเวณหน้าวัดลาดพร้าวเป็นตัวอย่างที่ กทม.ได้รับความร่วมมืออย่างดีในการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว ปัจจุบันสามารถตอกเสาเข็มได้แล้ว ความยาวประมาณ 96 เมตร จากความยาวบริเวณหน้าวัดลาดพร้าวทั้งหมด 150 เมตร เสาเข็มที่ตอกไปแล้ว 125 ต้น จากจำนวนเสาเข็มทั้งหมด 200 ต้น คาดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวบริเวณหน้าวัดลาดพร้าว จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้

-กทม.จะตอกเสาเข็ม เพื่อก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวทั้งหมด 59,238 ต้น ขณะนี้ตอกเสาเข็มได้แล้ว 10,348 ต้น ซึ่ง กทม.ได้พยายามทำความเข้าใจกับประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำเข้าไปในคลองลาดพร้าว ทั้งหมด 3,361 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำ 2,517 หลังคาเรือน ยินยอมให้ กทม.ก่อสร้างเขื่อน ขณะเดียวกันขั้นตอนกับกระบวนการที่จะดำเนินการรื้อบ้านที่รุกล้ำลงไปในคลอง จำเป็นต้องทำงานร่วมกันระหว่าง กทม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมธนารักษ์ ซึ่งขั้นตอนการรื้อย้ายต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำลงไปในคลองลาดพร้าว 3,361 หลังคาเรือน เมื่อรื้อย้ายบ้านออกไปแล้วจะสามารถเข้ามาอยู่ในบ้านที่ได้รวบรวมไว้ หรือในกรณีที่บ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพยายามหาที่อยู่ให้ประชาชนจำนวนดังกล่าวได้มีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านมั่นคง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายกรุงเทพฯ-การจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

ด้านลบ
-นอกจากการรื้อย้ายบ้านเรือนประชาชนที่ต้องใช้เวลาแล้ว บางจุดยังติดปัญหาในการย้ายเสาและสายไฟฟ้า รวมทั้งท่อประปา

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
 
 
4.ตรวจสอบยอดค้างชำระ กฟน.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากกรณีหน่วยงานในสังกัด กทม. 43 หน่วยงาน ได้ค้างค่าชำระการให้บริการกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตั้งแต่ปี 41-59 รวม 410 ล้านบาท ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดังกล่าวตรวจสอบรายละเอียดการค้างชำระการให้บริการและอุปกรณ์การติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ เฉพาะปี 58-60 อีกครั้ง เพื่อเร่งรัดทยอยชำระให้ กฟน.ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยจะขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 60 เพื่อชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ส่วนการค้างชำระหลังจากปี 58-41 จะทยอยตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง เพื่อชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของอุปกรณ์และการบริการค้างชำระกับ กฟน. ของหน่วยงานในสังกัด กทม.

ด้านลบ
-ในปี 60 สนน.จะมียอดชำระการให้บริการและอุปกรณ์การติดตั้งเสาไฟฟ้าในที่สาธารณะหลายล้านบาท เนื่องจาก กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ หลายจุด ทั้งสถานีสูบน้ำ 679 เครื่อง ประตูระบายน้ำ 877 เครื่อง บ่อสูบน้ำ 608 เครื่อง จุดอ่อนน้ำท่วม และจุดเร่งด่วนต่างๆ 183 เครื่อง และสนับสนุนให้เขตอีก 176 เครื่อง ตลอดจนเตรียมเครื่องสูบน้ำอีกราว 100 เครื่อง เพื่อสำรองในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ควรเร่งรัดชำระค่าบริการให้การไฟฟ้านครหลวง
 
 
5.เตรียมติดตั้งเครื่อง AED ทั่วกรุงเทพฯ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) อัตโนมัติติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีประชาชนใช้บริการ หรือร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้น ขณะนี้ สนพ. ได้จัดซื้อเครื่องดังกล่าวนำร่อง 200 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80,000 บาท ซึ่งจะติดตั้งเบื้องต้นในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 35 สวนศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน กทม. รวม 47 แห่งและหน่วยงานในสังกัด กทม.อื่นๆ โดย กทม.จะจัดอบรมความรู้ในการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ กทม.และประชาชน เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องฯได้อย่างเชี่ยวชาญ คาดจะเริ่มติดตั้งได้ในปลายปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จะสามารถทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ถึงร้อยละ 45
ด้านลบ
-ปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตติด 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย การเกิดอาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นทั้งที่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งหากประชาชนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันการรอให้รถช่วยเหลือฉุกเฉินเข้ามาช่วยชีวิตอาจใช้เวลามาก เนื่องจากรถฉุกเฉินใช้เวลาเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 นาที เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย ขณะที่การปั๊มหัวใจด้วยมือเพื่อช่วยชีวิตทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่ต่างๆ
 
 
6.ผลักดันกรุงเทพฯสู่มหานครอาเซียน
2 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ภายใต้แผนพัฒนา กทม. 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ผู้บริหาร กทม.มีนโยบายส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองธุรกิจและการลงทุน โดยเป็นศูนย์การค้า การเงิน การลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว เพื่อก้าวสู่ "มหานครแห่งเอเชีย" ในปี2575 โดยจะเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการค้า ลงทุน ท่องเที่ยววัฒนธรรมเอเชีย และศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรุงเทพฯ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) สูงที่สุดในประเทศ ด้วยมูลค่า 4.43 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมีภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ พาณิชย์ อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 60 ของเศรษฐกิจของกทม.

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองธุรกิจและการลงทุน
 
 
7.หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจัดเสวนา “วันสุนทรภู่”
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวเปิดงานเสวนาหัวข้อ “สุนทรภู่ ครูภาษา” ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นว่า การจัดกิจกรรมเสวนา “สุนทรภู่ ครูภาษา” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี ถือเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและบรมครูที่สำคัญของไทย คือ สุนทรภู่ นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับจากการเสวนาสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างความรู้ รวมถึงปรับใช้ในห้องสมุดและสถานศึกษา

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในวาระต่างๆ
 
 
8.เขตบางนารอผลสอบเหตุคนตกบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
8 ฉบับ ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ,มติชน, ข่าวสด,คม ชัด ลึก, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางผาสุข ลัดพลี ผช.ผอ.เขตบางนา กล่าวกรณีเกิดเหตุผู้พลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานแปรรูปเห็ด บมจ.ซีพีเอฟ ซอยบางนา-ตราด 20 เขตบางนาว่า สำนักงานเขตบางนาได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัย ขณะนี้จึงยังไม่ถึงขั้นสั่งปิดโรงงาน โดยต้องรอผลสอบสวนจากตำรวจว่าเหตุเกิดจากความประมาทหรือไม่

-นายปริโสทัต ปุณณภูท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ซีพีเอฟ กล่าวว่า เหตุเบื้องต้นทราบว่ามีนิสิตฝึกงานเข้ามาเยี่ยมชมดูงานภายในโรงงาน 2 คน ซึ่งเมื่อถึงจุดเกิดเหตุ นิสิตคนหนึ่งได้พลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของโรงงานที่พานิสิตเยี่ยมชมโรงงานได้พยายามช่วยเหลือ ส่วนนิสิตอีกคนวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือด้านนอก จากนั้นคนงานอีก 3 คนเข้ามาช่วยเหลือ และเสียชีวิตทั้งหมดในเวลาต่อมา ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่านิสิตพลัดตกลงไปในบ่อได้อย่างไร เพราะปกติพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่หวงห้าม และมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี โดยปกติปากท่อก็มีฝาปิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่ทราบขณะเกิดเหตุฝาท่อปิด หรือเปิดอยู่ นอกจากนี้ จุดดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิด (CCTV) จึงต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางนา

ผลกระทบ
ด้านลบ
-บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียอาจมีแก๊สที่สามารถทำให้หมดสติได้และหากมีคนตกลงไปในบ่อน้ำเสีย ขณะที่ผู้ลงไปช่วยไม่มีความรู้ ก็จะมีสภาพเดียวกับคนที่ตกลงไปคือ ขาดอากาศ หายใจ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
9.เสนอรูปแบบอาคารจอดรถราชดำเนิน
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าวจาก สนย. ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีนโยบายแก้ปัญหาการจราจรพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเสนอให้ กทม.พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณถนนราชดำเนินนอก 2 อาคาร แบ่งเป็นอาคารจอดรถยนต์ 4 ชั้น กว้าง 45 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 20 เมตร รองรับการจอดรถได้ 1,600 คัน จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถบัส 3 ชั้น รองรับรถบัสได้ 160 คัน 1 อาคาร ภายใต้งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,000 ล้านบาท สนย. ได้ศึกษารูปแบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอ ผว.กทม. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ ก่อนเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

-หากรูปแบบการก่อสร้างผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า รวมถึงผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน (PPP) ซึ่งผลการศึกษาพบอาคารจอดรถยนต์ 4 ชั้น สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ และคาดจะมีเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ส่วนอาคารจอดรถบัส ซึ่งสามารถรองรับจำนวนรถบัสได้น้อยประกอบกับอัตราค่าจอดรถที่ราคาค่อนข้างต่ำอาจทำให้การคืนทุนใช้ระยะเวลานาน ในส่วนนี้อาจทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนเท่าที่ควร

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างที่จอดรถใต้ดิน บริเวณถนนราชดำเนิน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณถนนราชดำเนินนอก
 
 
10.ผลศึกษาคุณภาพน้ำในกรุงเทพฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-สผม.ได้รายงานผลการศึกษาเรื่องสภาวะแวดล้อมในกรุงเทพฯ ปี 59 ด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางผังเมืองด้านสิ่งแวดล้อม ผลสรุปการศึกษา พบคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาค่าความสกปรกฯ (BOD) ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ดัชนีชี้วัดตัวอื่น ๆ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการอุปโภคและบริโภค แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ส่วนคุณภาพน้ำคลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับเสื่อมโทรม ค่า DO และค่า BOD มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สนน. กำหนด

-สผม.เสนอแนะแนวทาง ดังนี้ บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่มีคุณภาพน้ำในเกณฑ์ดีต้องควบคุมการเติบโตของเมืองให้เหมาะสม และควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษทางน้ำ ส่วนกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมและกลุ่มเขตที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่การให้บริการบำบัดน้ำเสีย พบมีน้ำเข้าบำบัดต่ำกว่าระบบออกแบบไว้มาก จึงควรปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้มีปริมาณการรับน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดมากขึ้น และควรขยายพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต เช่น พื้นที่เขตลาดพร้าว บางเขน บางกะปิ และเขตดอนเมือง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-สถานการณ์คุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตกรุงเทพฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต

ด้านลบ
-ผลศึกษาคุณภาพน้ำของ สผม. พบบริเวณที่มีค่าคุณภาพน้ำในเกณฑ์ต่ำจะอยู่ในเขตปทุมวัน พระโขนง บึงกุ่ม บางเขน ดินแดง และเขตห้วยขวาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากรค่อนข้างหนาแน่น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยเป็นหลัก มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลอดเวลา ทำให้ปริมาณน้ำเสียในกลุ่มเขตนี้มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเขตอื่น ๆ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
 
11.สวนใต้พระราม 9 ยังอยู่-เวนคืนที่แค่บางส่วน
3 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายรณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวกรณีมีกระแสข่าว กทพ. จะเวนคืนที่ดินบริเวณสวนสาธารณะฯ ใต้สะพานพระราม 9 ฝั่งกรุงเทพมหานคร (สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา) เพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน โดย กทพ. อนุญาตให้ กทม.ใช้พื้นที่ในเขตทางใต้สะพานพระราม 9 ฝั่งกรุงเทพฯ ก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬา ตั้งแต่ปี 42 ต่อมา ครม.มีมติให้ กทพ.ก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่บางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และลานจอดรถเพื่อการก่อสร้าง ดังนั้น กทพ.จึงต้องบอกเลิกสัญญาขอใช้ที่ดินที่ทำไว้กับ กทม. อย่างไรก็ตาม กทพ.และ กทม.ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมสรุป กทม.จะส่งมอบพื้นที่ให้ กทพ.เพื่อใช้ก่อสร้างทางพิเศษ โดยจะกันพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมตามปกติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนใช้ในการพักผ่อนและออกกำลังกาย

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งมอบพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 ให้ กทพ. เพื่อก่อสร้างทางพิเศษและกันพื้นที่บางส่วนไว้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เช่นเดิม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เร่งปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงภาพยนตร์
www.facebook.com/บีบีซีไทย-BBCThai
https://www.facebook.com/1526071940947174/posts/1945471875673843
1,100 likes 95 shares 20 comments

-ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ปิ่นเกล้า เมื่อเดือน ก.ค.59 กทม.มีคำสั่งให้โรงภาพยนตร์ทั้งหมด 330 โรง ใน 44 อาคาร ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน 30 วัน แต่ปัจจุบันยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน นั้น กทม.ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับเจ้าของอาคารที่เพิกเฉยไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยปิดให้บริการจนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
2.ชาวเมียนมาวูบหมดสติเสียชีวิตบนสถานีรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/ThairathFan
5,342 likes 80 shares 48 comments

-ร้อยละ 84 ของผู้แสดงความคิดเห็น กรณีเกิดเหตุชายชาวเมียนมาเดินทางมาจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงและมีอาการวูบหมดสติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ BTS ได้ช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ แต่ผู้ป่วยก็ไม่ตอบสนอง จึงเร่งนำตัวส่งรักษาพยาบาล แต่ไม่สามารถช่วยได้ จึงเสียชีวิตลง นั้น ตั้งข้อสังเกตบนสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยเฉพาะสถานีหลักในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากและอากาศไม่ถ่ายเท จึงมีความเสี่ยงที่ผู้โดยสารจะมีอาการหน้ามืด เป็นลมได้ง่าย

-ร้อยละ 16 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บนสถานีรถไฟฟ้าทุกระบบควรติดตั้งเครื่อง AED เพื่อช่วยปฐมพยาบาลกรณีมีผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว รวมทั้งมีการอบรมวิธีการใช้เครื่อง AED และการทำ CPR แก่เจ้าหน้าที่บนสถานีรถไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนสถานีรถไฟฟ้า
 
3.แม่ค้าแผงลอยใช้มีดจี้คอตัวเองเครียดขายของไม่ได้
www.facebook.com/Dailynews
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1516438705066297&id=111893278854187
5,300 likes 58 shares 470 comments

-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีแม่ค้าแผงลอยหน้าห้างพันทิพย์ ประตูน้ำ ปีนอาคารใช้มีดจี้คอตัวเอง เนื่องจากความเครียดที่ค้าขายไม่ดี หลังย้ายไปขายที่ใหม่ นั้น รู้สึกเห็นใจผู้ค้าที่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม. ทั้งที่ควรจัดพื้นที่ในบริเวณเดิมให้ค้าขายเป็นสัดส่วน ไม่กีดขวางทางสัญจร

-ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากการใช้พื้นที่ทางเท้าในการหาประโยชน์มานาน ทั้งที่ควรยอมรับกติกาของสังคมและช่วยเหลือตัวเองมากกว่ารอการช่วยเหลือของรัฐบาล

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบทางเท้าบริเวณประตูน้ำ รวมทั้งการจัดพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สั่งทุกเขตสำรวจกล้อง CCTV พัฒนาระบบแจ้งเตือนหากชำรุด
4ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, M2F, ไทยโพสต์
รายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ช่วยกันตรวจสอบดูแลความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หากพบเห็นกล้องในจุดใดไม่สามารถใช้งานได้ ผอ.เขต จะต้องแจ้งข้อมูลเพื่อเร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุด นอกจากนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบตัวจับกล้อง CCTVวงจรปิดที่ไม่สามารถใช้งาน หรือระบบแจ้งเตือนสถานะของกล้อง CCTV (SCADA) ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยดูแลกล้อง CCTV หากพบกล้องชำรุดจะส่งสัญญาณมายังศูนย์กลางทันที เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขโดยไม่ต้องรอรอบเวลาในการออกสำรวจซ่อมบำรุง โดยจะดำเนินการได้กับกล้องที่เชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งจะเร่งพัฒนาให้เร็วที่สุด ส่วนกล้องในรูปแบบ Stand alone หรือกล้องที่บันทึกภาพ อยู่กับที่ กทม.จะพยายามจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบเชื่อมต่อสัญญาณสู่ศูนย์กลางต่อไปเช่นกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการเร่งสำรวจกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งานอย่างสูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยกล้องทุกตัว จะต้องใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจน หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นแล้วมีการรายงานกล้อง CCTV ในพื้นที่นั้นๆ ไม่สามารถใช้งานได้หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบฃ

-ปัจจุบัน กทม.ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่างๆ รวม 53,000 ตัว เป็นกล้องที่เชื่อมสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV 13,000 ตัว ที่เหลือประมาณ 40,000 ตัวเป็นกล้องแบบ stand alone โดย กทม.อยู่ระหว่างปรับเพิ่มความคมชัดบริเวณพื้นที่เขตพระราชฐาน ให้มีคุณภาพสูง มีความคมชัดมากกว่า 5 ล้านพิกเซล ซึ่งจะช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ได้ดีขึ้น ด้านลบ-หากพื้นที่เขตใดพบกล้อง CCTV ไม่สามารถใช้งานได้นานหลายวันแล้วไม่มีการแจ้งมายัง กทม.เพื่อแก้ไข กทม.จะถือมติของนายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่นั้น ๆ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและดูแลความพร้อมในการใช้งานกล้อง CCTV ของ กทม.

 

2.เปิดใช้อุโมงค์บางซื่อ 1 ส.ค.นี้
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเกียกกาย ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อว่าอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเป็นอุโมงค์ยักษ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯได้อย่างมาก ซึ่งได้กำชับผู้รับเหมาเร่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.60 จากนั้นจะทดสอบระบบเบื้องต้น และในวันที่ 1 ส.ค.60 กทม. จะตรวจสอบและเดินระบบอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่จะตกต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้อุโมงค์สามารถใช้งานเพื่อช่วยในการระบายน้ำได้มากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจะสามารถช่วยเร่งการระบายน้ำในพื้นที่โดยรอบ 65 ตารางกิโลเมตรช่วยลดเวลาการเดินทางของน้ำลงสู่แม่น้ำให้รวดเร็วมากขึ้น โดยจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในพื้นที่ 6 เขตคือ เขตดุสิต พญาไท บางซื่อจตุจักร ดินแดง และห้วยขวาง รวมทั้งเร่งการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 6 ถนนสำคัญ เมื่อเปิดใช้งานจะทำให้จุดอ่อนน้ำท่วมขังในถนนดังกล่าวจำนวนกว่า 14 จุด ลดระยะเวลาการระบายน้ำลงได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

 

3.เริ่มสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี ปี 61
3 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำ หรือโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี เขตบางกอกน้อยว่า สนน. ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ ศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี พร้อมออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บนพื้นที่ก่อสร้างกว่า 5 ไร่ บริเวณริมคลองวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ กทม.ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ติดปัญหาพื้นที่ทางเข้า-ออกของโครงการบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ริมคลองวัดไชยทิศ เลียบทางรถไฟสายใต้ ซึ่งเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท. และ กทม.อยู่ระหว่างหารือกับ ร.ฟ.ท.เพื่อขอใช้พื้นที่ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยสำรวจพื้นที่ก่อสร้างมีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะด้วยหรือไม่ หากทั้งสองกรณีไม่ติดปัญหาใดๆ แล้ว คาดจะเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปี 61 ใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 160,000 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมประมาณ 36 ตร.กม. นอกจากนี้ ชุมชนในเขตบางกอกน้อยจะมีพื้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี

 

4.จัดสรรพื้นที่ประปาแม้นศรีเป็นห้องเรียน
1 ฉบับ เดลินิวส์
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณสำนักงานการประปาสาขาแม้นศรีว่า กทม.ได้เช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี 55 ขณะนี้ได้ใช้พื้นที่ไปบางส่วนและยังเหลือพื้นที่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเห็นควรจัดสรรให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของ กทม.ใช้พื้นที่ทำการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองสามารถเดินทางได้สะดวกและตัวพื้นที่เองมีอาคารต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ โดยจะปรับปรุงอาคารให้สามารถเข้าใช้ได้อย่างเร็วที่สุดในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณสำนักงานประปาสาขาแม้นศรีในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่สำนักงานการประปาสาขาแม้นศรีเป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช

 

5.ตรวจความปลอดภัยสะพานลอยทั่วกรุงเทพฯ
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนได้พลัดตกสะพานลอยบนถนนวิภาวดีรังสิต จนได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากสะพานลอยอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมแก่การสัญจร หลังได้ทราบเรื่องดังกล่าวได้ประสานไปยังพื้นที่เขตจตุจักรให้สำรวจทันที เบื้องต้นทราบว่าสะพานลอยดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่ง กทม.จะประสานความร่วมมือให้ ทล.เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว นอกจากนี้ กทม.จะสำรวจสะพานลอยทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันมีสะพานลอยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด 915 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. 723 แห่ง และกรมทางหลวง 192 แห่ง-การดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้สะพานลอยคนเดินข้าม


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจสะพานลอยคนข้ามทุกแห่งในกรุงเทพฯ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

 

6.ผลักดันตลาดประชารัฐ-ยกระดับสตรีทฟู้ดทั่วกรุงฯ
4 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, ไทรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า พณ.เตรียมลงนามความร่วมมือกับ กทม. ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ เพื่อทำแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก 7-8 โครงการ อาทิ การพัฒนาร้านอาหารริมทางเท้า (สตรีทฟู้ด) ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้ และการจัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าแผงลอยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบของ กทม. การจัดหาสถานที่ขายให้กับรถขายอาหาร (ฟู้ด ทรัก) เป็นต้น

-โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าในกรุงเทพฯ โดย พณ.จะช่วยจัดหาสถานที่ให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดต่างๆ โดยพื้นที่ที่จะจัดทำในครั้งนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของ สตรีทฟู้ด และจะรวมสินค้าหาบเร่เข้าไปบริการด้วย เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกสบายสำหรับพื้นที่จอดรถจะอยู่ ในระยะไม่ไกลจากตลาดสตรีทฟู้ด ถือเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบผู้ค้าและเป็นการยกระดับกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการโดยตรงให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากไทยเป็นผู้นำ เรื่องอาหารสตรีทฟู้ดของโลกหากมีความร่วมมือกับ กทม.ในฐานะเจ้าของพื้นที่และ พณ.พาณิชย์เป็นฝ่ายสนับสนุนการตลาดจะเป็นโอกาสของธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้น
-การจัดหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาร้านอาหารริมทางเท้าและการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

 

7.ยกเลิกทดลองเปิดถ.มิตรไมตรีตัดใหม่
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.ต.ต.โรมรัญ ศรีเรือง สว.จร.สน.ดินแดง กล่าวว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ได้ทดลองเปิดใช้ถนนมิตรไมตรีตัดใหม่ เพื่อช่วยระบายรถบนถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดี เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-19.00 น. ปรากฏการจราจรมีปัญหาหลายจุดและเกรงจะไม่ปลอดภัย จึงได้ประสาน กทม.ยกเลิกการทดลองดังกล่าวรอจนกว่าการติดตั้งสัญญาณไฟที่แยกตัดใหม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จึงจะเปิดการทดลองอีกครั้ง เพื่อป้องกันผู้ใช้ทางเกิดการสับสน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการจราจรบริเวณโดยรอบอาคารศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเปิดทดลองใช้แยกตัดใหม่ถนนมิตรไมตรี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ประสานความร่วมมือ รัฐ-เอกชน เก็บผักตบชวา
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาความสะอาดและจัดเก็บผักตบชวาริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำท่าเรือเทเวศร์ว่า กิจกรรมพัฒนาความสะอาดนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนจากหลายภาคส่วน ทั้งนี้ เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยในปัญหาผักตบชวาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการระบายน้ำของกรุงเทพฯ นอกเหนือจากปัญหาขยะ

-กทม.จะเตรียมการป้องกันปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงฤดูฝนและจะดำเนินการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการรักษาความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำที่สำคัญของพื้นที่กรุงเทพฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่สำคัญให้ดียิ่งขึ้น
-การป้องกันปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงฤดูฝน


ด้านลบ
-ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หากปล่อยไว้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

2.ตรึงกำลังจัดระเบียบผู้ค้าสยามสแควร์
2 ฉบับเดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม. ได้จัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์ ตลอดแนว โดยห้ามผู้ค้าตั้งแผงค้าบริเวณทางเท้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ได้รับผลตอบรับจากประชาชนมีความพอใจในการจัดระเบียบยกเลิกแผงค้าอย่างมาก ส่วนกรณีมีกลุ่มผู้ค้าเคลื่อนไหวแสดงความต้องการกลับมาค้าขายบนทางเท้าสยามสแควร์อีก ยืนยันจะไม่ยินยอมให้ผู้ค้ากลับมาค้าขายบนทางเท้าอย่างเด็ดขาด ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวกทม.ได้ตั้งจุดสกัด โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

-ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่ กทม.ได้จัดระเบียบยกเลิกการค้าบนทางเท้าไปแล้ว กทม.จะยังคงนโยบายเดิมเช่นกัน โดยจะเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้าได้อีก หากพื้นที่ใดประชาชนพบเห็นมีผู้มาใช้พื้นที่ทางเท้าตั้งวางแผงค้า สร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถแจ้งมายัง กทม. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อกันพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้านลบ-ในอดีตสยามสแควร์มีการตั้งแผงค้าจนเต็มล้นทางเท้าทำให้ไม่สามารถสัญจรบนทางเท้าได้ ประชาชนต้องลงมาเดินสัญจรบนผิวจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
-หากผู้ค้าฝ่าฝืนกลับเข้ามาตั้งแผงค้าในพื้นที่ กทม.จะต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ โดยจะจับปรับในอัตราสูงสุด และผลักดันออกจากพื้นที่ทันที

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันมาตรการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์

 

3.แต่งตั้งประธานบอร์ด KT2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) คนใหม่ แทนนายบัณฑิต ศิริตันหยง ที่เสียชีวิตว่า บอร์ด KT จะต้องประชุม เพื่อหารือและคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงประธานกรรมการ ก่อนเสนอให้ ผว.กทม. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KTพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อไม่ให้งานที่ กทม. จะต้องดำเนินการบริการประชาชนชะงัก โดยยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขจากบริการสาธารณะที่ดีของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินงานตามนโยบาย "NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ในภารกิจที่ KT ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ล้อ ราง เรือประกอบด้วย โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ ( BRT) โครงการ เดินเรือคลองภาษีเจริญ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

 

4.ทดสอบอุโมงค์บางซื่อ 1 ส.ค.นี้
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจความคืบหน้าอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยาว่า ภาพรวมโครงการฯ ใกล้แล้วเสร็จ มีเพียงบ่อสูบน้ำบ่อที่ 6 ที่หัวเจาะมีปัญหา และบ่อรับน้ำที่ 1 บริเวณข้างโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ผู้รับเหมายังไม่ได้นำบล็อกและวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่คลอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ติดปัญหาฝนตก ผู้รับเหมาแจ้งจะรื้อวัสดุออกจากพื้นที่คลองให้เสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค.นี้เพื่อเปิดทางน้ำไหล นอกจากนี้ ได้กำชับผู้รับเหมาให้ขุดลอกคลองบางซื่อ บริเวณที่ก่อสร้างบ่อรับน้ำ ภายหลังนำชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างออกจากคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยตั้งเป้าหมายเปิดทดลองเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อในวันที่ 1 ส.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแล้วเสร็จจะช่วยระบายน้ำในพื้นที่เขตจตุจักร บางซื่อ ดุสิต ดินแดง และห้วยขวาง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดทดลองเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อในวันที่ 1 ส.ค.นี้

 

5.หารือแนวทางทำตลาดน้ำคลองบางซื่อ
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางดำเนินงานจัดทำตลาดน้ำในคลองบางซื่อตามนโยบายของรัฐบาล บริเวณตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักรว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) มีนโยบายในการทำตลาดน้ำ โดยได้ทำหนังสือถึง ผว.กทม. ให้หารือร่วมกันระหว่าง กทม., กษ., และ กก. จะหารือแนวทางในการจัดทำตลาดน้ำคลองบางซื่อร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ 26 มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำตลาดน้ำในคลองบางซื่อตามนโยบายของรัฐบาล
-การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำตลาดน้ำในคลองบางซื่อ

 

6.เร่งรื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองลาดพร้าว
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว และบ้านมั่นคงที่ชุมชนสะพานไม้ 2 เขตหลักสี่ว่า พื้นที่ชุมชนสะพานไม้ 2 มีบ้านรุกล้ำคลอง 10 หลัง ยังไม่ยอมย้ายออก 3 หลัง ซึ่ง กทม. จะใช้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 (ปว.44) ต่อไป

-ปี 60 กรมธนารักษ์ได้สนับสนุนการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยแก่ชุมชนที่รุกล้ำแนวคลองเพิ่มอีก 5 ชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงคือ(1) ชุมชนลาดพร้าว 45 (ฝั่งเหนือ) (2) ชุมชนลาดพร้าว 45 (ฝั่งใต้) (3) ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 (4) ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง และ (5) ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ เขตบางเขน โดยมีสัญญาเช่า 30 ปี อัตรา ค่าเช่าร้อยละ 50 กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนและชุมชนริมคลองที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางแนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

7.เปิด “อาร์ตมาร์เก็ต”ทุกเย็นหน้าหอศิลป์
2 ฉบับ ไทยรัฐ, M 2 F
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เบื้องต้นมีแนวคิดจัดกิจกรรมภายในหอศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหาร กทม. ในการจัดตลาดขายสินค้าประเภทงานศิลปะ “อาร์ตมาร์เก็ต” หรือตลาดนัดศิลปะในช่วงเย็นของทุกวันบริเวณลานด้านหน้าหอศิลปฯ โดย กทม.จะประสานกลุ่มเครือข่ายศิลปินต่างๆ ในการจัดตลาด เพราะนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างเต็มที่ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ มหานคร

 

8.ระงับใช้อาคาร นสพ.บ้านเมือง หลังเหตุเพลิงไหม้
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-น.ส.ศศิชา ทับทิม ผช.ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้นของบริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด หรือสำนักงานหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฝ่ายโยธา เขตจตุจักรได้เข้าตรวจสอบอาคาร พบโครงสร้างได้รับความเสียหายทั้งชั้น จำเป็นต้องให้เจ้าพนักงานออกคำสั่งห้ามเข้า-ห้ามออกอาคาร ตามมาตรา 46 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน สำหรับกระบวนการพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงาน

 

9.สั่งทุกหน่วยงานตรวจกล้อง CCTV
3 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบหน่วยงานราชการทั่วประเทศมีกล้อง CCTV 321,000 ตัว ชำรุดกว่า 30,000 ตัว จึงสั่งการให้แต่ละหน่วยงานพิจารณางบประมาณของแต่ละหน่วยเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง หากไม่เพียงพอสามารถรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้

-ขณะเดียวกันพบในบางพื้นที่ยังต้องติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมรวม 47,000 ตัว โดยเบื้องต้นให้แต่ละหน่วยพิจารณางบฯ ของหน่วยในการจัดซื้อและจะต้องเชื่อมโยงระบบกันทั้งหมด ทั้งนี้ หากภายใน 3 เดือน กล้อง CCTV ในพื้นที่ใดไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่นั้นต้องรับผิดชอบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบกล้อง CCTV ในทุกพื้นที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสภาพกล้อง CCTV ของ กทม.ให้พร้อมใช้งานและการติดตั้งกล้องเพิ่มในพื้นที่สำคัญฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กลุ่มผู้ค้าหน้าสยามฯ วางแผนกลับมายึดทางเท้าค้าขาย
www.manager.co.th
http://www.manager.co.th/celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9600000062119
4,200 likes 59 comments

-ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีการเปิดเผยข้อมูลจากห้องไลน์ “สยาม comeback” ซึ่งเป็นบทสนทนาของกลุ่มผู้ค้าบนทางเท้าริมถนนพระรามที่ 1 บริเวณสยามสแควร์ ที่ กทม.ได้เข้ามาจัดระเบียบเมื่อเดือน ต.ค.59 โดยกลุ่มผู้ค้าได้วางแผนจะกลับมายึดพื้นที่ทางเท้าค้าขายตามเดิม ด้วยการสร้างภาพให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรังแกผู้ค้า หวังสร้างเรื่องวุ่นวาย เพื่อเปิดทางให้ได้กลับมาขายแบบระยะยาว นั้น เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและแย่มากที่สร้างปัญหาให้ กทม.และรัฐบาล รวมทั้งวางแผนให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งที่ผู้ค้ากลุ่มนี้เบียดเบียนพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมานาน กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ผู้ค้ากลุ่มนี้กลับมาอีก ขณะที่ประชาชนต้องไม่อุดหนุนผู้ค้าบนทางเท้า

-ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการที่ กทม.ปล่อยให้ผู้ค้ายึดพื้นที่ทางเท้าในการค้าขายมาตั้งแต่ต้น จนมีการปล่อยให้เช่าและเซ้งแผงกันในราคาสูง


www.facebook.com/ห่วยตูน
https://www.facebook.com/284415828251016/posts/2002126203146628
788 likes 71 shares 41 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวแสดงถึงความเห็นแก่ตัวและขาดจิตสำนึกของกลุ่มผู้ค้า ทั้งที่ถนนและทางเท้าเป็นสาธารณสมบัติที่ประชาชนมีสิทธิใช้ร่วมกัน ขณะที่บริเวณสยามสแควร์เป็นของสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากปล่อยให้ผู้ค้าวางแผนค้าขายบนทางเท้าจะทำให้ยากต่อการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้ค้าเหล่านี้ควรเข้าไปเช่าที่ค้าขายในสยามสแควร์ 1 และเสียค่าเช่าที่อย่างถูกต้อง ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า


www.facebook.com/อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก
https://www.facebook.com/1532657213616873/posts/1933526993529891
1,700 likes 82 shares 52 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การวางแผนดังกล่าวน่าจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ กทม.ต้องจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรึงกำลังและจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง รวมทั้งรณรงค์งดซื้อสินค้าบนทางเท้าในเขตที่ห้ามขาย ขณะที่ผู้ค้าควรไปเช่าที่ค้าขายภายในอาคารให้ถูกต้อง

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สถานที่ที่ กทม.จัดให้ผู้ค้าสยามฯ บริเวณใต้ทางด่วนพงษ์พระราม เป็นจุดที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่มีประชาชนสัญจรไปมา


ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลพื้นที่ทางเท้าบริเวณหน้าสยามแควร์และพื้นที่อื่นๆ ที่ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไปแล้ว ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขาย หรือใช้ทางเท้าผิดประเภท

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ร.ร.กทม.ดำเนินโครงการพระราชดำริ
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. คณะผู้บริหาร กทม. สนศ. ผอ.เขตบางบอน ผอ.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังอาคารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ทอดพระเนตรกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทรงปลูกต้น "จำปีสิรินธร"

-ต่อมาเวลา 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง โดยมีนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.คณะผู้บริหาร กทม. สนศ. ผอ.เขตดอนเมือง ผอ.โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทนชุมชน และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 17 โรงเรียน เฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมประมงนักเรียนและทรงปลูกต้นไม้ "ไคร้ย้อย หรือกระดิ่งนางฟ้า" และทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนเสด็จฯกลับ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินงานของโรงเรียนสังกัด กทม. รวมถึงการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

2.เสริมผิวจราจรลาซาล-แบริ่ง/เร่งสร้างเขื่อนในเขตประเวศ
3 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้หารือร่วมกับกรมทางหลวง เพื่อเสริมผิวจราจรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบนถนนสุขุมวิท โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ที่ผ่านมา กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 เครื่อง กำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที ส่วนกรมทางหลวง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 2-3 เครื่อง รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพิ่มบริเวณคลองสำโรง เพื่อดึงน้ำจากถนนสุขุมวิทไปลงยังคลองสำโรง ตลอดจนการปรับปรุงประตูระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศ ได้กำชับให้ สนน. สำนักเขตประเวศ ผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศและบริเวณใกล้เคียง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา
-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-พื้นผิวจราจรบริเวณซอยลาซาลอยู่ที่ระดับ + 0.10 ม.รทก. ส่วนพื้นที่สำโรงพื้นผิวจราจรอยู่ที่ระดับ + 0.60 ม.รทก.และคลองบางนาพื้นผิวจราจรอยู่ที่ระดับ + 0.20 ม.รทก. ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 ข้างจะสูงกว่าบริเวณซอยลาซาล เมื่อฝนตกลงมาจึงเกิดน้ำเร่งระบายในบริเวณดังกล่าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา

 

3.วางท่อเพิ่ม-แก้จุดท่วมขังตลิ่งชัน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 61 สนย. มีโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี โดยเสริมผิวจราจรให้สูงขึ้น พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 เมตร ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี-ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ อย่างไรก็ตาม บริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ยังมีปัญหาน้ำเร่งระบาย เนื่องจากเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กทม.จึงได้ประสาน ร.ฟ.ท. เพื่อขอใช้พื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยวางท่อระบายน้ำขนาด 1.20 มตร ตั้งแต่หน้าศาลตลิ่งชัน-ถนนพุทธมณฑล สาย 1 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล เพื่อดึงน้ำมาลงคูน้ำถนนพุทธมณฑล สาย 1 สำหรับบริเวณตั้งแต่คลองบางกอกน้อย-ถนนฉิมพลี โดยเฉพาะบริเวณอุโมงค์กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ต่างระดับ กทม.จะแก้ไขปัญหาชั่วคราว โดยจะปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนบรมราชชนนี ขยายบ่อสูบน้ำ เนื่องจากบ่อสูบน้ำดังกล่าวอยู่ติดกับตอม่อทางด่วน เพื่อดึงน้ำจากซอยบรมราชชนนี 20 มาที่บ่อสูบน้ำถนนบรมราชชนนี และระบายลงสู่คลองบางกอกน้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณหน้าศาลตลิ่งชัน ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านลบ
-ปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในบริเวณพื้นที่เขตตลิ่งชันมี 2 จุดคือ บริเวณถนนฉิมพลี และบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในเขตตลิ่งชัน

 

4.กำชับจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการ ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทั้ง 50 เขตปฏิบัติตามมาตรการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ ดังนี้ (1) ในถนนสายหลักจะต้องเก็บขยะให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. และหลังจากเวลาดังกล่าวรถจัดเก็บขยะจะต้องไม่ออกมาวิ่งบนถนนสายหลัก (2) ในถนนสายรอง ทุกสำนักงานเขตต้องจัดเก็บขยะทุกวันไม่ให้มีการตกค้าง (3) ในพื้นที่ตลาดสดเป็นพื้นที่ที่มีขยะจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นขยะเน่าเสียต้องจัดเก็บขยะทุกวัน (4) การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้จัดเก็บในวันอาทิตย์ โดยจัดรถขนาดใหญ่และแจ้งประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อนัดเวลาจัดเก็บ (5) ทุกเขตต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเวลาการนำขยะมาตั้งวาง เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่กำหนดตั้งแต่เวลา 20.00-03.00 น. และประชาสัมพันธ์ถึงวันเวลาการจัดเก็บขยะประเภทอื่น ๆ ที่ชัดเจน สำหรับขยะอันตรายจัดเก็บในวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือนและรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง งดการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม.

ด้านลบ
-ที่ผ่านมาเกิดปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำและมีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาขยะตกค้างตามพื้นที่ต่าง ๆ จากข้อมูลสายด่วน กทม.1555 โดยปี 60 มีการร้องเรียนมากว่า 100 ครั้ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรฐานจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.กำชับเจ้าหน้าที่ กทม.พบสิ่งผิดปกติห้ามแกะ
15 ฉบับสำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ,ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ,เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ,สยามรัฐ, คม ชัด ลึก,บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวกรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าอาคารองค์กร UNESCO ซอยสุขุมวิท 40 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของ กทม. ได้รับบาดเจ็บ 2 คนว่า จากที่ได้รับรายงาน คาดเป็นระเบิดปิงปอง ขณะนี้ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทราบว่าบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่ง กทม. ได้ให้การดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามสวัสดิการของรัฐอย่างเต็มที่

-ที่ผ่านมาได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ทำหน้าที่กวาดขยะ เก็บขยะ และดูแลสวนสาธารณะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสพบเห็นสิ่งผิดปกติก่อน หากพบถุง หรือกระเป๋าต้องสงสัย ห้ามแกะ หรือเปิดดูโดยพลการต้องรีบแจ้งตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านลบ-ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ กทม. ขณะปฏิบัติหน้าที่


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ กทม.ขณะปฏิบัติงาน

 

6.เตรียมขยาย ร.ร.สองภาษา พัฒนาศักยภาพเด็ก กทม.
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดการประชุมครู ปีการศึกษา 60 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนครว่า จากการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนครพบมีผลงานที่ดีทั้งในระดับเล็กๆ จนถึงระดับชาติได้ ซึ่งน่าชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ส่วนด้านภาษา กทม.ต้องการให้เด็กนักเรียนของ กทม.ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติให้มากขึ้นทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เป็นต้น โดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เด็กเป็นมัคคุเทศก์น้อยในสถานที่ท่องเที่ยวของเขตพระนคร เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นอีกด้วย

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า โรงเรียนสังกัด กทม.มีมาตรฐานเมื่อเทียบกับระดับของประเทศ มีความโดดเด่นหลายด้าน ที่สำคัญโรงเรียนของ กทม.ยังให้เรียนฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้คนในทุกระดับชั้นได้มีโอกาสได้รับความรู้เท่าเทียมกัน ส่วนภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน กทม.พบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานของระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่ง กทม.ได้วางแผนจะเปิดโรงเรียนสองภาษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน กทม.ให้ดียิ่งขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายด้านการศึกษา แนวทางการดำเนินการ การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

7.สำรวจ-ปรับปรุงทางจักรยาน รอบเกาะรัตนโกสินทร์
2 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สจส.ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสำรวจผู้ใช้จักรยานในโครงการปันปั่น เพื่อเตรียมปรับปรุงเส้นทางจักรยานอำนวยความสะดวกผู้ใช้จักรยานในการสัญจร ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อการเดินทางระยะสั้นขณะเดียวกันให้ สจส.หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

-สจส. อยู่ระหว่างหารือกับบริษัทเอกชนผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าจักรยานสำหรับเชื่อมต่อการเดินทางระยะสั้น3ราย ได้แก่ oBike บริษัทจากประเทศสิงคโปร์ mobike บริษัทจากประเทศจีน และออเร้นจ์ หากได้ข้อสรุป หรือมีแนวทางการดำเนินการตามระเบียบของ กทม.อาจเปิดประกวดราคาเพื่อให้บริการจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ หรือตามโซนต่าง ที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันมีการกำหนดจุดจอดรถทัวร์นักท่องเที่ยวห้ามเข้าไปในพื้นที่สนามหลวง คือ ให้จอดรับส่งนักท่องเที่ยวที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ หากมีการกำหนดจุดจอดรถทัวร์ในจุดดังกล่าวระยะยาว พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวหันมาใช้จักรยาน น่าจะเป็นผลดี

-การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อการเดินทางระยะสั้น


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

8.เปิด 12 สวนประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์”
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางอภิวรรณ เนียมประเสริฐ ผอ.สำนักงานสวนสาธารณะ สสล. กล่าวว่า กทม.ได้เปิดสวนสาธารณะ 12 แห่ง เพื่อสาธิตและให้ประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทน์ให้ได้ 99,999 ดอก ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือน ต.ค.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดให้ประชาชนและจิตอาสามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่สวนสาธารณะของ กทม. 12 แห่ง

 

9.ทยอยย้ายหน่วยงานเข้าอาคารธานีนพรัตน์
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจิรกเดช กรุณกฤตกุล ผอ.กองควบคุมการก่อสร้าง สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารธานีนพรัตน์ หรืออาคาร 37 ชั้น กทม.2 (ดินแดง) ว่า ขณะนี้เพียงเหลือการเก็บรายละเอียดเล็กน้อย และภายในเดือน ก.ค.นี้ จะมีการย้ายหน่วยงานของ กทม.เข้าไปอยู่ภายในอาคารธานีนพรัตน์ เพิ่มเติม 6 หน่วยงาน ได้แก่ สวท. สนอ. สนน. สนย. สสล. และ สยป. ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง 6 หน่วยงานดังกล่าวได้ทยอยย้ายเข้าไปบ้างแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.-30 มี.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การย้ายหน่วยงานของ กทม.เข้าไปอยู่ภายในอาคารธานีนพรัตน์

ข้คคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การย้ายหน่วยงานของ กทม.เข้าไปอยู่ในอาคารธานีนพรัตน์เพิ่มเติมอีก 6 หน่วยงานภายในเดือน ก.ค.นี้

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเริ่มกลับมาในหลายพื้นที่
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/
274 likes 21 shares 32 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลัง กทม.จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในหลายพื้นที่ ขณะนี้เริ่มมีผู้ค้ากลับมาแล้ว เช่น ประตูน้ำตรงข้ามห้างแพลตินัม ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ทางลงสะพานลอยไปบิ๊กซี ราชดำริ หน้าห้างฟอร์จูน รัชดาฯ หน้าห้างเอ็มโพเรียม หน้าสยามสแควร์ ซึ่งจะขายในช่วงเช้า พาหุรัด ฯลฯ ปัญหาด้งกล่าวเกิดจากการปล่อยปละละเลยของผู้บังคับใช้กฎหมาย และมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบต้องดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างจริงจังและไม่ให้มีการกระทำผิดซ้ำ ขณะที่ประชาชนต้องไม่ซื้อสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า และหากพบเห็นต้องร้องเรียนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วน กทม.ต้องดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตคลองเตย และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขาย หรือใช้ทางเท้าผิดประเภท

 

2.กรุงเทพฯ ภัยรอบตัว หนูกัดขณะรอรถเมล์
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/ThairathFan
16,400 views 1,200 likes 86 shares 95 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีประชาชนถูกหนูกัดขณะยืนรอรถโดยสารประจำทางบริเวณห้าแยกลาดพร้าว นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปล่อยให้มีการค้าขายบนทางเท้า โดยจำนวนหนูจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะ รวมทั้งการที่ผู้ค้าบนทางเท้าเทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ จึงเป็นแหล่งอาหารของหนู ซึ่งพบมากตามตลาดสด ใต้สะพาน ร้านอาหาร ฯลฯ

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งกำจัดหนูในที่สาธารณะอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นและนำเชื้อโรคต่างๆ มาสู่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์กำจัดหนูและแมลงสาบบริเวณแหล่งชุมชนและตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติรายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.ดำเนินโครงการพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนริมคลองที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ซึ่งจะเร่งปรับปรุงเขื่อนให้แล้วเสร็จภายในปี 60 นอกจากนี้ กทม.จะปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตลอดแนว จากการสำรวจพบต้นไม้ 674 ต้น โดยจะดูแลต้นไม้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและตัดแต่งกิ่งให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อให้พื้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเกิดความสวยงาม ไม่บดบังภูมิทัศน์ต่าง ๆ ในแนวคลอง


-ส่วนโครงการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม มีโครงการจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิม 10 แห่ง และก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ 1 แห่งบริเวณท่าเรือหัวลำโพง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเรือขึ้น-ลงเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงท่าเรือจะก่อสร้างทางลาดเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมในจุดต่าง ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้น ขณะนี้ สจส. อยู่ระหว่างจัดหาเรือรูปแบบใหม่เหมาะสมกับสภาพคลอง 6 ลำ เพื่อใช้ให้บริการประชาชน คาดการปรับปรุงท่าเรือและการจัดหาเรือใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีความสำคัญในการช่วยระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา-การปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ให้แก่ประชาชนต่อไป
ด้านลบ
-ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษมเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยจึงมีการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและปล่อยน้ำเสียลงคลอง ส่งผลให้คลองเกิดตะกอนสะสมจำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมและการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่

 

2.กทม.-สธ. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับภาค


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันจากโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านทองหล่อ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท.กล่าวว่า กลุ่มประชาคมชาวทองหล่อได้เข้าหารือกับคณะผู้บริหาร กทม.ในการพัฒนาและผลักดันย่านทองหล่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ โดยประชาคมฯ จะจัดโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในย่านดังกล่าว รวมทั้งจัดทำพื้นที่ปลอดภัยแบบใหม่เป็นพื้นที่นำร่องตามนโยบายเรื่องความปลอดภัย

-นอกจากนี้ จะเริ่มจัดตลาดนัดทุกวันเสาร์ตลอดซอยทองหล่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งจัดทำสตรีทฟู้ด อาหารนานาชาติในย่านทองหล่อ ขณะเดียวกันได้จัดพื้นที่อาคารลิเบอร์ตี้ ให้ผู้มีรายได้น้อยค้าขายและเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าทั่วไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งจัดทำท่าเทียบเรือใหม่บริเวณหลังอาคารลิเบอร์ตี้ ตลอดจนปรับปรุงทางเท้าที่เป็นรูปแบบเฉพาะของทองหล่อ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาพื้นที่ตลอดทั้งซอย คาดจะเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ โดยประชาคมชาวทองหล่อจะทยอยดำเนินการ และจะหารือกับ สวท.และสำนักงานเขตวัฒนาในการกำหนดวันเวลาต่อไป

-กทม.ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน โดยจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงกรุงเทพฯ ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกลุ่มประชาคมชาวทองหล่อในการพัฒนาและผลักดันย่านทองหล่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ

 

4.เพิ่มมาตรการเชิงรุกยกระดับห้องสมุดเคลื่อนที่
2 ฉบับไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองนันทนาการ สวท. ยกระดับการให้บริการประชาชนทั้งการเพิ่มจำนวนวันในการให้บริการต่อจากสัปดาห์ละ 4 วัน เป็น 5-6 วัน รวมทั้งขยายภารกิจของรถห้องสมุด จากเดิมให้บริการตามชุมชนหรือโรงเรียน อาจนำรถห้องสมุดไปจอดตามงานนิทรรศการต่างๆ หรือบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ย่านสยามสแควร์ เป็นต้น นอกจากจะให้ประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือแล้ว อาจมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่านิทานให้เด็ก หรือสอนประดิษฐ์งานฝีมือแก่เยาวชนที่สนใจ เป็นต้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การยกระดับการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.นอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนกรุงเทพฯรู้จักห้องสมุดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดจำนวนนักอ่านเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม.มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ทั้งหมด 7 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจำหน่าย 2 คัน ชำรุด 1 คัน เหลือรถห้องสมุดที่สามารถใช้งานได้ 4 คัน ที่ผ่านมาได้ให้บริการตามชุมชนและโรงเรียนในสังกัด กทม.ตามตารางที่กำหนด หรือตามชุนชนต่างๆ โดยให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน ซึ่งถือว่ายังไม่ยกระดับเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.

 

5.ขยายความยาวอุโมงค์คลองแสนแสบ-เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว กทม. เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว-บริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมและเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ำให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งโครงการฯ จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี เริ่มดำเนินการเดือน ต.ค.60-ก.ย.62 ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นโครงการระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-8 ก.ค.60 จากนั้นจะเริ่มประกวดราคาต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านลบ
-หลังจาก สนน.ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตรแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักเนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ

 

6 มท.สั่งเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นคำถาม 4 ข้อของนายกฯ
3 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า หลังจาก มท. เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างเวลาเวลา 08.30- 16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม มท. ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. และศูนย์บริการประชาชน สำนักงานเขตทุกเขต รวม 1,007 แห่ง มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. สั่งการให้เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.60 เป็นต้นไป โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดให้บริการรับฟังความคิดเห็นฯ ณ จุดบริการด่วนมหานคร ในห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้า 12 จุด รวมทั้งโรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด กทม. และอาจขยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี