• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. เลื่อนเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียว
www.facebook.com/NationChannelTV
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
60 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ต้องเลื่อนเปิดให้บริการจากแผนเดิมในเดือน ธ.ค.59 ออกไป เนื่องจาก กทม. ยังไม่มีงบประมาณในการรับโอนนั้น ที่ผ่านมาในแต่ละปี กทม. ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ จำนวนมาก เหตุใดจึงไม่มีงบประมาณสำหรับการรับโอนโครงการดังกล่าว เพราะหากดำเนินการล่าช้าออกไปจะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจร
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บริหาร กทม. ควรเร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรับโอนโครงการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 

2. ครม. เห็นชอบนำสายไฟลงดิน 3 พื้นที่
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
78 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 62 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มเติมใน 3 พื้นที่ คือ โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท, พระราม 3 และโครงการนนทรี วงเงินลงทุน 9,088.8 ล้านบาทนั้น เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ทั้งที่การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทเจ้าของสายสื่อสารควรเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรนำงบประมาณไปใช้ในโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่มากกว่า
- ร้อยละ 38 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เพื่อปรับภูมิทัศน์ของบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ซึ่งควรจัดระเบียบสายสื่อสารไปในคราวเดียวกัน รวมทั้งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการซ่อมบำรุง

www.facebook.com/thairath
https://www.facebook.com/thairathFan
65 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 59 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินใน 3 พื้นที่ เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง แต่ควรนำสายสื่อสารลงใต้ดินด้วย รวมทั้งควรมีระบบอื่นรองรับ อาทิ การระบายน้ำ การขุดเจาะผิวจราจร การบำรุงรักษา ฯลฯ
- ร้อยละ 41 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงมากและมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้งบประมาณหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ