• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจยึดรถ จยย.จอดบนทางเท้า
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/Story.php?story_fbid=1056065206004848&id=131732549847&p=150&av=100001163212371
127 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจยกรถจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้าไปเก็บไว้ที่สำนักงานเขต ซึ่งดำเนินการตามภารกิจกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนบนทางเท้า นั้น เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการมานานแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องไม่เลือกปฏิบัติและกวดขันอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการให้ครบทุกเขต
- ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด โดยในถนนที่มีทางเท้าขนาดใหญ่ หรือบริเวณหน้าตลาดและหน้าโรงเรียน ควรจัดพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการกวดขันห้ามจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

2. จยย.รับจ้างทำร้ายผู้ใช้ทางเท้า
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36066282
106 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าใช้หมวกนิรภัยฟาดศีรษะชาวต่างชาติที่ไม่หลบทางให้ เหตุเกิดบริเวณทางเท้าหน้าสวนเบญจกิติ เขตคลองเตย นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากความมักง่าย ไร้วินัย และขาดจิตสำนึก ขณะที่ผู้มีอำนาจไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายจนกลายเป็นเรื่องปกติและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางเท้าชำรุด
- ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องกวดขันมาตรการห้ามจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบริเวณที่มีการฝ่าฝืนจำนวนมาก ควรนำเสาพลาสติกมากั้นไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้าได้ รวมทั้งให้ประชาชนส่งภาพ หรือคลิปรถที่ฝ่าฝืน เพื่อเป็นหลักฐานและให้ส่วนแบ่งค่าปรับ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจับปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมทั้งการจัดทำแท่งพลาสติกกั้นไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้า