• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1.เร่งแก้ไขปัญหา217 จุดเสี่ยง
6 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, M2F, คม ชัด ลึก, ข่าวสด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพ พบมีทั้งสิ้น 217 แห่ง และได้ประสานให้ กทม.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับพื้นที่รกร้าง รื้อถอนอาคารร้าง รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมว่าสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว อาทิ การตัดหญ้าและปรับพื้นที่ ส่วนในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงได้เร่งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาดำเนินการติดตั้ง คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งสำนักงานเขตเร่งแก้ไขปัญหาติดตั้งไฟส่องสว่างจุดเสี่ยง 217 จุดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อลดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ ขณะเดียวกันอาจพิจารณาติดกล้อง CCTV เพิ่มเติม

-พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รอง ผบช.น. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง บช.น.และ กทม. เพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยในพื้นที่สวนสาธารณะเป็นความรับผิดชอบของ กทม.ในการดำเนินการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธาสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

 

2.เร่งปรับปรุงทางเท้า ถ.พระราม 1
1 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวันว่า เป็นการติดตามการดำเนินการตามแผนการใช้งบประมาณ 60 และติดตามการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ถนนพระรามที่ 1 ให้แล้วเสร็จตามที่สัญญากำหนด นอกจากนี้ ได้ติดตามการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตปทุมวัน หลังจากนี้เตรียมเชิญสำนักงานเขตปทุมวัน สนน.และ สนย.มาวางแผนการบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นแนวทางการแก้ไขปัญหาจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและวางแผนการพัฒนาในระยะยาว คาดการดำเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตปทุมวัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงทางเท้าและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตปทุมวัน

 

3.เขตบางรักแจกทะเบียนสมรสทองคำ 10 คู่รัก
4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ
ราละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.แถลงข่าวการจัดงานจดทะเบียนสมรสของสำนักงานเขตบางรัก ภายใต้ชื่องาน "ร้อยใจภักดิ์ รักเทิดทูน ณ บางรัก" เนื่องในวันแห่งความรักหรือ วันวาเลนไทน์ว่า การจัดงานจดทะเบียนสมรส วันที่ 14 ก.พ.นี้ ของสำนักงานเขตบางรักเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก โดยในปีนี้สำนักงานเขตบางรักได้จัดกิจกรรม การจดทะเบียนสมรส ภายใต้แนวคิด "ร้อยใจภักดิ์ รักเทิดทูน ณ บางรัก" ซึ่งเป็นการร้อยรวมดวงใจรัก ระลึกถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีความรักต่อประชาชนชาวไทยอย่างมากมายมหาศาล โดยงานจะจัดบริเวณชั้น 1 และลานอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ในรูปแบบที่นำเสนอถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สวยงาม มีการแห่ขบวนขันหมาก การรดน้ำสังข์คู่บ่าวสาว พร้อมเชิญชวนให้ คู่บ่าวสาวแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

-นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ. เขตบางรัก กล่าวว่า คู่รักที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักเขตฯ ได้เปิดให้ยื่นคำร้องและตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 10 ก.พ. 60 ในวันเวลาราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนสมรสวันที่ 14 ก.พ.ซึ่งนอกจากจะจดทะเบียนสมรสให้คู่รักตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปแล้ว ยังมีขบวนแห่ขันหมากแบบไทย จับสลากแจกทะเบียนสมรสทองคำให้คู่รักทุกชั่วโมงจำนวน 10 คู่ และทุกคู่รักจะได้รับของที่ระลึก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในปี 59 กทม.ให้บริการประชาชนในการจดทะเบียนสมรส 48,519 คู่ โดยการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก ในวันที่ 14 ก.พ. ปี 59 มี 1,054 คู่ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของสำนักงานเขตที่ประชาชนมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจัดงานจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก

 

4.ส่งอาสาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างเร่งขับเคลื่อนโครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ซึ่งได้วางแนวทางดูแลผู้สูงอายุในระบบสาธารณสุขโดยศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่ง จะเป็นศูนย์หลักในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ แต่ละศูนย์ฯ จะมีอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทุกวัน เพื่อบันทึกโรคส่งต่อให้พยาบาลประจำศูนย์ฯ ผ่านระบบบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BMA Home Ward Referral เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน และคืนข้อมูลไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะวิเคราะห์สภาพอาการป่วยของผู้สูงอายุ หากพบมีอาการป่วยที่รุนแรง กทม.จะส่งแพทย์เข้าดูแลรักษาที่บ้าน เพื่อลดขั้นตอนการเดินทางสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวางแนวทางดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ครบวงจร
ด้านลบ
-กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันมีประชากรสูงอายุอาศัยตามข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรุงเทพฯ ราว 800,000 คน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้งหมด หากประชากรสูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม จะส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรม และกลายเป็นผู้สูงอายุแบบติดเตียง ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างครบวงจร

 

5.ยกระดับความปลอดภัยพนักงานกวาดถนน
5 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ผช.ลผว.กทม. และโฆษกของ กทม. กล่าวกรณี น.ส.เครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ผ่านนายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. เพื่อเรียกร้องให้ยกระดับความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พนักงาน กทม.ที่ดูแลงานด้านความสะอาด หลังเกิดเหตุการณ์พนักงานกวาดถนน กทม.ถูกคนเมาขับรถชนจนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ว่า กทม.ขอบคุณเครือข่ายที่มาร่วมกันแสดงออกเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน กทม.ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ยืนยัน กทม.จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด รวมทั้งได้หารือกับกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดถึงมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียจากการเมาแล้วขับ สำหรับการลงโทษขึ้นอยู่กับรูปคดี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ โดย ผว.กทม.ได้กำชับให้ดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงให้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่พนักงานรักษาความสะอาดขณะปฏิบัติหน้าที่ กทม.มีชุดสะท้อนแสงให้พนักงานสวมใส่ และมีมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความสะอาด รวมทั้งอยู่ระหว่างหารือถึงเรื่องการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลความปลอดภัยและการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานรักษาความสะอาดของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความสะอาด กทม.

 

6.ตลาดนัด "เจเจกรีน"
4 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวถึงการบริหารจัดการตลาดนัดกลางคืน "เจเจกรีน" ว่า กทม.จะเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด ซึ่งผู้ค้ารายเดิมที่เช่าแผงค้าในตลาดกว่า 800 แผงค้า ยังสามารถค้าขายตามปกติและไม่มีการเก็บค่าเช่าเพิ่มขึ้น โดยจากเดือน ก.พ. เป็นต้นไป ผู้ค้าต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่กับ กทม. แทนการจ่ายค่าเช่ากับบริษัท วีมัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งหมดสัญญาเช่าไปแล้ว ส่วนกระแสข่าวไล่รื้อพื้นที่ กทม. ยืนยันไม่เป็นความจริง และสัปดาห์นี้ กทม. จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าอีกครั้ง

-นายศุภกร วีรสุวิภากร ผอ.ตลาดนัด กทม. กล่าวถึง การบริหารจัดการตลาดนัด "เจเจกรีน" ว่า พื้นที่ดังกล่าว กทม.ได้เช่าพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ และให้สิทธิบริษัทวีมัลติมีเดีย จำกัด เช่า พื้นที่ต่อ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตลาดนัดกลางคืน ต่อมาทั้งสัญญาที่ กทม.ได้ทำกับสวนสมเด็จฯ และสัญญาที่กทม.ให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่สิ้นสุดลง ระหว่างนั้นสวนสมเด็จฯ ได้ให้ กทม.เช่าพื้นที่ต่อไปจนถึงปี 61 ขณะที่ กทม.ได้ให้บริษัทฯ เข้ามาต่อสัญญา พร้อมจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้ กทม.แต่บริษัทฯ ยังไม่ดำเนินการจึงถือว่าผิดสัญญากับ กทม.ดังนั้น กทม.จึงจะเข้าดำเนินการบริหารจัดการตลาดนัดเจเจกรีนเอง ยืนยันไม่มีการขึ้นค่าเช่าแผง หรือค่าจอดรถและไม่มีการไล่ผู้ค้ารายเดิมอย่างเด็ดขาด

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้าในพื้นที่ตลาดนัดเจเจกรีน ยื่นฟ้อง ผอ.ตลาดนัด กทม. ประธานกรรมการตลาดนัด กทม. และ ผว.กทม.ฐานปฏิบัติหน้าที่ในทางละเมิด ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนจากกรณีกองอำนวยการตลาดนัด กทม. จะดำเนินการไล่รื้อผู้ค้าเดิมเพื่อนำเจรจาเช่าแผงค้าใหม่ โดยขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งไล่รื้อผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้าในพื้นที่ตลาดนัดเจเจกรีนทั้งหมด และขอให้ กทม. ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เป็นเวลา 2 ปี จนถึงวันที่ 12 ส.ค.61 และให้จ่ายเงินเยียวยากับผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้า พร้อมทั้งขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพราะ ผอ.ตลาดนัด กทม.เตรียมเข้ายึดพื้นที่ในวันที่ 5 ก.พ.โดยศาลปกครองได้นัดไต่สวนฉุกเฉินในวันที่ 6 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ผ่านมา บริษัท วีมัลติมีเดีย จำกัด เช่าพื้นที่ กทม.แต่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้บริหารชุดใหม่ของ กทม. พิจารณาสัญญาเช่าเดิมพบไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงพิจารณาสัญญารูปแบบใหม่และอัตราค่าเช่า ที่เหมาะสม แต่บริษัทไม่ต่อสัญญา และยังค้างค่าเช่าพื้นที่เป็นเงินเกือบ 4 ล้านบาท ซึ่ง กทม. อยู่ระหว่างให้สำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด และ กทม. มีมติเข้าบริหารจัดการตลาดนัดดังกล่าวเอง โดยมีแผนเข้าพัฒนาตลาดปรับปรุงทางเดิน เพิ่มจำนวนห้องสุขา และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ต่อไป
ด้านลบ
-ตัวแทนบริษัท วิมัลติมีเดียฯ ระบุ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้า ที่เช่าช่วงต่อจากบริษัทฯ ประมาณ 900 ราย การที่ กทม.ให้เหตุผล ในการไล่รื้อและยึดพื้นที่ เนื่องจากบริษัทฯ ยังค้างค่าเช่าพื้นที่ 5 เดือน 3.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ค้างค่าเช่า แต่ที่ผ่านมารอความชัดเจนในการต่อสสัญญาเช่าจาก กทม.


ข้อคิดเห็น
-กองอำนวยการตลาดนัด กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการบริหารจัดการตลาดนัดกลางคืน "เจเจกรีน" โดยยืนยันไม่มีการยกเลิกสัญญาจากผู้ค้ารายเดิม

 

7.ตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองแนวรถไฟฟ้า
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สสล.ได้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ บริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 จุด ได้แก่ (1) แนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง (2) รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง บางแค ด้านโรงพยาบาลพญาไท 3 ถนนเพชรเกษม (3) รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-ตลิ่งชัน หน้าสถานีดับเพลิงบางอ้อ (4) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน หมอชิต-คูคต หน้ากรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน และ(5) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน หมอชิต-คูคต หน้ากรมการแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน จากผลการตรวจวัดครั้งแรกในปีนี้พบว่า ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ในช่วงค่า 0.14-0.28 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยที่ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ กทม.ได้ขอความร่วมมือผู้รับเหมาเข้มงวดปิดคลุมพื้นที่ก่อสร้าง ส่วน ผู้ค้าริมบาทวิถีต้องร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เพื่อความสะอาดและความปลอดภัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินมาตรการลดมลภาวะและฝุ่นละอองในอากาศ ด้วยการกวาดล้างถนนทุกสายอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้ถนนทุกสายในกรุงเทพฯ ปลอดฝุ่นละออง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการลดมลภาวะและฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า

 

9.กวดขันห้ามขี่ จยย.บนทางเท้า
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. สั่งการให้สำนักงานเขตกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยเคร่งครัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สนท. ได้เสนอของบประมาณ 61 จำนวน 50,297,000 บาท จัดหารถยนต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ยกรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ในงานตรวจบังคับการให้กับสำนักงานเขตและกองใน สนท. จำนวน 53 คัน เพื่อจัดสรรให้เขต ทั้ง 50 เขต และ สนท. 3 คัน เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือยกรถจักรยานยนต์ออกจากทางเท้า

-จะเสนอของบฯ เพื่อจัดทำโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจการบังคับการตรวจจับกรณีจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ขณะเดียวกัน สนท.ได้เสนอ ผว.กทม.พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ รป.กทม.ที่กำกับดูแล สนท. เป็นประธานคณะทำงาน

-นายสัจจะ คนตรง รผอ.สนท. กล่าวว่า สนท.ได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้สำนักงานเขต 50 เขต กวดขัน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ทั้งการจัดทำป้ายข้อความติดตั้งในจุดที่ประชาชนมองเห็นผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดดังกล่าว มีโทษตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนมายังกทม.เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

10.เริ่มขุดล้อมต้นมะขามรอบสนามหลวง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางอภิวรรณ เนียมประเสริฐ ผอ.สำนักงานสวนสาธารณะ สสล. กล่าวว่า การดูแลต้นมะขามทั้งหมดในพื้นที่สนามหลวง เจ้าหน้าที่ได้ทาบกิ่งและปักชำกิ่งต้นมะขามใหม่ จำนวน 500 กิ่ง ส่วนหนึ่ง จะนำมาทาบกิ่งไว้บริเวณต้นเดิม และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปทาบกิ่งต้นใหม่ที่สวนจตุจักร เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไว้ นอกจากนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ามาตัดยอดต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อนำไปเสียบตอต้นใหม่ที่โครงการฯ สวนจิตรลดา จำนวน 1,000 กิ่ง เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์ต้นมะขามดั้งเดิม

-กรมศิลปากรได้ประสานสวนนงนุช จ.ชลบุรีมาช่วยดูแลเคลื่อนย้ายต้นมะขามออกจากพื้นที่คาดกลางเดือน ก.พ.นี้ จะเริ่มขุดล้อมและหมักรากไว้ ประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ต้นมะขามได้รู้สึกตัวก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกไป ซึ่ง กทม. จะเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนถึงการนำกลับมาปลูกใหม่หลังเสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งต้นมะขามทุกต้นจะมีเลขประจำตัว เพื่อง่ายต่อการนำกลับมาปลูกไว้ที่จุดเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและดูแลต้นมะขามรอบพื้นที่สนามหลวง รวมทั้งเตรียมการเคลื่อนย้ายต้นมะขาม เพื่อเตรียมพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ
ด้านลบ
-หากไม่มีการขุดล้อมเพื่อหมักรากไว้ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอาจทำให้ต้นมะขามเสียหายและตายได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการดูแลต้นมะขามรอบสนามหลวง