• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. สำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมทั่วกรุงเทพฯ
www.dailynews.co.th
https://www.dailynews.co.th/bangkok/553194
28 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) สำรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวน 217 แห่ง นั้น เมื่อทราบปัญหาแล้ว นอกจากการป้องกันด้านกายภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจควรออกลาดตระเวนสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดเสี่ยง
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีอีกหลายแห่งที่เป็นจุดเสี่ยง ซึ่งประชาชนต้องระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับพื้นที่รกร้าง

 

2. จัดทำเสากั้นรถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้า
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/ThailandFootpath
75 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 76 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพการจัดทำเสากั้นบริเวณทางลาดทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่ เพื่อไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า แต่ไม่ได้ทำเป็นรูปตัว S ทำให้ผู้ใช้วีลแชร์ไม่สามารถใช้ทางเท้าได้ นั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้พิการ ทั้งที่ควรหาวิธีการอื่นในการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้
- ร้อยละ 24 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากจะแก้ไขปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางให้ได้ผล ควรเพิ่มโทษปรับและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งพิจารณาจัดทำแอพพลิเคชั่นให้ประชาชนสามารถส่งรูป หรือคลิปวิดีโอ แล้วให้ส่วนแบ่งค่าปรับ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและแก้ไขการจัดทำเสากั้นรถจักรยานยนต์บริเวณทางลาดทางเท้า เพื่อให้ผู้ที่ใช้วีลแชร์สามารถใช้ทางเท้าได้