• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1.สภา กทม.พิจารณางบฯ โอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม.กล่าวว่าวันที่ 8 ก.พ. นี้ เวลา 10.00 น.ที่ประชุม สภา กทม. มีวาระพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้ กทม. จ่ายขาดเงินสะสม 3,200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 ไว้ไม่เพียงพอ รวมทั้งญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 60 (ฉบับที่ ..)ขอความเห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กรอบวงเงินโครงการรวม 21,415.457 ล้านบาท เป็นส่วนที่ รฟม.จ่ายไปแล้ว 3,543.778 ล้านบาท ซึ่ง กทม. ต้องชำระเป็นก้อนแรกส่วนที่เหลือ17,559.33 ล้านบาทจะเป็นเงินต้น (เงินกู้ระยะยาว) ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

-นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า การโอนสายสีเขียวให้ กทม. รฟม. ยึดปฏิบัติตามการลงนามสัญญา (MOU) ก่อนหน้านี้ที่ให้ กทม.ยอมรับหลักการจำนวนหนี้ทั้งหมดแม้ยังไม่โอนภาระหนี้สินแต่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ได้เข้าติดตั้งระบบแล้ว

-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้หารือ รฟม. เรื่องการโอนหนี้และทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต มูลค่า 60,815 ล้านบาท ระหว่าง รฟม. และ กทม. เนื่องจากโครงการยังไม่ชัดเจนใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การโอนหนี้สินและทรัพย์สินจาก รฟม. ไป กทม. (2) การกำหนดอัตราค่าโดยสาร และการคาดการณ์รายได้จากค่าโดยสาร และ (3) ส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเอกชนและภาครัฐ หาก กทม. เลื่อนการตัดสินใจออกไป หรือไม่มีความชัดเจน กระทรวงคมนาคมจะพิจารณาให้ รฟม.เดินรถเองได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสรรงบฯ ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
-การเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ด้านลบ
-หาก กทม.ยังไม่มีความชัดเจนในการรับโอนหนี้และทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวกระทรวงคมนาคมจะให้ รฟม.เดินรถเอง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

 

2.รวมพลัง จยย.รับจ้างต้านขับขี่บนทางเท้า
5 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, M2F, ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดทำโครงการรวมพลังจักรยานยนต์รับจ้างต่อต้านคนขับรถบนทางเท้า โดยให้วินจักรยานยนต์ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมเป็นตัวอย่างไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมอบหมายให้ 50 สำนักงานเขตเชิญคณะกรรมการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานเขต ประชุมร่วมกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อทำความเข้าใจ ดังนี้ (1) ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการขับขี่รถบนทางเท้า (2) ช่วยสอดส่องไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้าทำหน้าที่เหมือนสารวัตรนักเรียน หากพบเห็นให้ถ่ายรูปผู้กระทำผิด พร้อมป้ายทะเบียนรถแล้วส่งไปยัง กทม. เบื้องต้นให้ส่งข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ส่วนช่องทางรับเรื่องเฉพาะ ขณะนี้ สนท.อยู่ระหว่างเปิดช่องทาง และ (3) ประชาชนทั่วไปที่เดินบนทางเท้า หรือเจ้าของอาคารที่ติดกับทางเท้า หากพบเห็นผู้ฝ่าฝืนขับบนทางเท้า สามารถถ่ายผู้กระทำผิดพร้อมทะเบียนรถส่งมายังช่องทางดังกล่าวได้เช่นกัน

-หากผู้กระทำความผิดเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างครั้งที่ 1 จะดำเนินคดีและยึดเสื้อวิน 1 เดือน ครั้งที่ 2 ดำเนินคดียึดเสื้อวินอีก 3 เดือน และครั้งที่ 3 จะดำเนินคดี และยึดเสื้อวินเป็นเวลา 6 เดือน โดย กทม.จะทำ MOU กับรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้ง 6 กลุ่มเขตในกรุงเทพฯ หากวินรถจักรยานยนต์ใดปฏิบัติตามความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานเขตจะพิจารณารางวัล เชิดชูความดี หรือมอบรางวัลเป็นวินดีเด่น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาผู้ฝ่าฝืนขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ปัญหาผู้ฝ่าฝืนขับขี่ หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า

 

3.ยกเลิกรถ BRT หลังสิ้นสุดสัญญา 30 เม.ย.นี้
7 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, M2F, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงการดำเนินโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ว่า คณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลที่มีการศึกษา มีมติยุติโครงการนี้เพราะไม่คุ้มทุนและเพิ่มภาระงบประมาณ โดยจะยุติเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เม.ย.60 และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป รวมทั้งจะประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)มาเดินรถแทน ส่วนสถานี BRT จะให้ ขสมก.ใช้รับและส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ จะคืนผิวจราจรให้ประชาชนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาแนวทางบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการจัดหาระบบขนส่งมวลชนรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก เดินรถ BRT
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการใช้ผิวจราจร 1 ช่องทางเพื่อรถ BRT ทำให้คนกลุ่มใหญ่ที่ใช้ถนนเกิดความรู้สึกต่อต้าน และบางครั้งมีรถยนต์ขับในช่องพิเศษ ทำให้รถ BRT ไม่สามารถทำความเร็วได้และทำให้ไม่มี ผู้โดยสาร ส่งผลให้ขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 200 ล้านบาททุกปีขณะเดียวกันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ กทม.ทบทวนโครงการมา 2 ครั้งว่าไม่ใช่ภารกิจของ กทม.เป็นโครงการที่ทำลายวินัยการเงินการคลัง ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจราจร ทำเพื่อกลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้ให้บริการกับประโยชน์สาธารณะ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมระบบขนส่งมวลชนรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการรถ BRT

 

4.เร่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่โรงเรียน กทม. 438 แห่ง
6 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, M2F, ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวกรณีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 6-7 ก.พ. เนื่องจากพบมีนักเรียนจำนวนมากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ว่า ได้ให้ สนอ. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯให้ความรู้เรื่องการป้องกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างเร่งด่วนและรายงานผลกลับมาทันที

-ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานโรงเรียนในสังกัด กทม.มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ดังกล่าวแต่หากโรงเรียนใดพบ หรือสงสัยจะมีการแพร่ระบาดขอให้แจ้งไปยัง กทม. เพื่อให้ สนอ.ลงพื้นที่ตรวจสอบและหามาตรการป้องกัน เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง

-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ร่วมกับ สนอ.สอบสวนและควบคุมโรคในโรงเรียนดังกล่าว พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคแก่คณะครูและผู้ปกครองแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในโรงเรียนสังกัด กทม.
ด้านลบ
-โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษาประกาศปิดเรียน 2 วัน คือวันที่ 6-7 ก.พ. เนื่องจากพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A จากการ คัดกรองเด็กเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ป.6 พบเด็กเป็นไข้หวัดกว่า 100 คน บางรายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จึงประกาศปิดเรียนเฉพาะห้องที่พบเด็กป่วย แต่เมื่อตรวจสอบมีเด็กเป็นไข้จำนวนมากขึ้น จึงประกาศหยุดทั้งโรงเรียน

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

5.เครือข่าวเยาวชนเสนอเพิ่มความเข้มงวดควบคุมจำหน่ายเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์
2 ฉบับ เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวกรณี นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และ น.ส.อังคณา อินทะสา ตัวแทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับนักเรียนยื่นหนังสือขอให้ กทม.ดำเนินการดูแลกวดขันอย่างจริงจังในการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผับ บาร์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ขายเกินกว่าเวลาที่กำหนดอย่างเด็ดขาด อีกทั้งขอให้โรงเรียนในสังกัด กทม.สนับสนุนให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ สนอ.ประสานสำนักงานเขต 50 เขต สถานีตำรวจนครบาล 88 สถานี เฝ้าระวังและกำหนดมาตรการต่างๆ ทั้งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการไม่ให้เปิดเกินเวลา หรือเปิดบริการใกล้สถานศึกษา อย่างไรก็ตาม จะนำข้อเสนอแนะของเครือข่ายฯ ไปหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางดำเนินการ ซึ่งในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ สนอ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ในวันที่14 ก.พ.เน้นให้ความรู้แก่เยาวชนในการป้องกันตัวเองให้เกิดความปลอดภัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกวดขันและควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
ด้านลบ
-ปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 ในทุกปี โดยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 2.5 แสนคน/ปีและมีแนวโน้มจะกลายเป็นนักดื่มประจำ ประกอบกับจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนมากและเข้าถึงง่าย อีกทั้งธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเยาวชนและที่น่าเป็นห่วงคือ ในวันวาเลนไทน์เป็นช่วงที่วัยรุ่นให้ความสำคัญและนำไปสู่การฉลองโดยขาดสติ ส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรง การคุกคามทางเพศและอาชญากรรมต่าง ๆ และเกิดอุบัติเหตุตามมา


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา

 

6.ปรับภูมิทัศน์รอบพระบรมนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายประยูร ครองยศ ผอ.เขตคลองสาน กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ว่า สำนักงานเขตคลองสานอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารโดยรอบวงเวียนใหญ่ ด้วยการทาสีให้เป็นโทนเดียวกันและขอความร่วมมือเจ้าของอาคารรื้อย้ายป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนตัวอาคารเพื่อความเป็นระเบียบ

-นายมนัส ประจวบจินดา ผอ.เขตธนบุรี กล่าวว่า อาคารรอบวงเวียนใหญ่ในพื้นที่เขตธนบุรีมี 36 คูหา ขณะนี้ได้ประสานเจ้าของอาคารแล้ว คาดจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.พ.นี้ ขณะเดียวกันได้แจ้งกรมศิลปากร ตรวจสอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯเพื่อปรับปรุงหากมีส่วนชำรุด ส่วนการรื้อย้ายป้ายโฆษณามีป้ายผิดกฎหมาย 11 ป้าย และป้ายที่ถูกกฎหมาย 2 ป้าย อยู่ระหว่างประสานเจ้าของในการรื้อย้าย นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการใช้พื้นที่รอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กำหนดเวลาเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เวลา 05.00-22.00 น. พร้อมขอความร่วมมือจุดธูป เทียนเฉพาะในจุดที่จัดไว้และงดปิดทองที่แท่นโดยเสนอจัดทำพระบรมราชานุสาวรีย์จำลอง เพื่อให้ประชาชนปิดทองได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

7.เริ่มปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน มี.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ ว่า จากการติดตามคาดการณ์สถานการณ์น้ำขึ้นน้ำลง พบว่าในเดือน มี.ค.จะสามารถดำเนินการได้ เพราะช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงจะทิ้งช่วงนาน 3-4 ชั่วโมง จึงเลื่อนการปลูกป่าในระยะแรก 5 ไร่ จากเดือน ก.พ.ออกไปเป็นเดือน มี.ค. ทั้งนี้ ในวันที่ 14 ก.พ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. นัดหารือความคืบหน้าการตั้ง "กองทุนปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา" คาดจะสรุปรายละเอียดการเปิดบัญชีกองทุนและการดำเนินกองทุนที่จะนำมาใช้ในการปลูกป่าชายเลนเร็ว ๆ นี้

-การดำเนินการปลูกป่าชายเลน กทม.จะเร่งรัดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการสร้างคันหินดักตะกอนรูปตัว T (ที-กรอยน์) เพื่อเป็นแนวกันคลื่นถาวร ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานข้อมูลเพิ่มเติมโดยเพิ่มรูปแบบโครงการที่เป็นคันหินไม่มีขาและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันชายฝั่งของคันหิน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
ด้านลบ
-การปลูกป่าชายเลนในแปลงทดลอง 5 ไร่ในระยะแรก ตามแนวทางแผนการที่วางไว้จะดำเนินการในเดือน ก.พ.มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.จะมีเวลาน้ำลงเต็มที่เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น แต่การปลูกป่าต้องใช้เวลา ดำเนินการ 3-4 ชั่วโมง ทำให้ เดือน ก.พ.ยังไม่สามารถดำเนินการได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปลูกป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน

 

8.กลุ่มบิ๊กทรีแนะเปลี่ยนดินเพิ่มแร่ธาตุต้นมะขามสนามหลวง
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นางอรยา สูตะบุตร แกนนำกลุ่มบิ๊กทรีโปรเจ็กต์ (Big Trees Project) กลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง กล่าวว่า จากการสำรวจของกลุ่มอาจารย์จากนักวิชาการและเครือข่าย พบต้นมะขามกว่า 800 ต้น บริเวณรอบพื้นที่สนามหลวงมากกว่า 200 ต้น ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นที่ สสล. ฟื้นฟูไปนั้นเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ เนื่องจากเมื่อลงสำรวจเชิงลึกพบดินในบริเวณโดยรอบต้นมะขามเป็นดินเหนียวที่หมดสภาพไปแล้ว ในดินไม่มีแร่ธาตุ หรือสารอาหารใดๆ สิ่งที่แก้ไขได้คือ การเปลี่ยนดินใหม่ทั้งหมด ขณะที่การตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่ถูกวิธีเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้เกิดโพรงและเป็นที่อยู่อาศัยของปลวก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล รวมทั้งสำรวจต้นมะขามต้นใดเป็นโพรงมากน้อยแค่ไหน และทำรั้วล้อมรอบต้นมะขาม

-ส่วนกรณีจะมีการย้ายต้นมะขามบริเวณสนามหลวง เพื่อเตรียมการสร้างพระเมรุมาศต้องการทราบว่า กทม.จะนำออกไปไว้ที่ใด และหากเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กทม.จะดำเนินการย้ายต้นมะขามทั้ง 50 ต้นกลับคืนมาหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูต้นมะขามรอบพื้นที่สนามหลวง
ด้านลบ
-การนำอิฐ หรือซีเมนต์ไปวางทับบริเวณรอบต้นมะขาม แม้เป็นการทำให้ทัศนียภาพดูดี แต่ต้นไม้ไม่ชอบเพราะอิฐจะส่งผ่านความร้อน การปลูกพืชคลุมรอบโคนต้นมะขามจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูต้นมะขามรอบสนามหลวง และการย้ายต้นมะขาม เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ