• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1.เปิดร้านศูนย์บาท-ศูนย์สตางค์ ส่งเสริมคัดแยกขยะ
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการ เปิดร้าน “ศูนย์บาท ศูนย์สตางค์” ที่สำนักงานเขตประเวศว่า การจัดโครงการร้าน ”ศูนย์บาท ศูนย์สตางค์” เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและสามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของ กทม.ที่ทำได้ทันทีและต่อเนื่อง โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของทางราชการได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนตู้คอนเทนเนอร์ วัสดุอุปกรณ์ และสินค้าภายในร้าน “ศูนย์บาท ศูนย์สตางค์” โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ คาดหวังโครงการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดได้ไม่น้อยกว่า 2,100 กิโลกรัม/เดือน ซึ่งจะทำให้การกำจัดขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะของทางราชการ

-ร้าน “ศูนย์บาท ศูนย์สตางค์” ในรูปแบบสมาชิกสหกรณ์ จัดตั้งที่สำนักงานเขตประเวศและสถานศึกษาในสังกัด กทม. 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือป่า โรงเรียนคลองปักหลัก โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ โรงเรียนวัดตะกล่ำ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาขยายให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ร้าน “ศูนย์บาท ศูนย์สตางค์” ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้งและชี้ให้เห็นว่าขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่มีมูลค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกรุงเทพฯ เมืองสะอาด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดร้าน “ศูนย์บาท ศูนย์สตางค์” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

 

2.สจส.เสนอของบฯ สภา กทม.
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 8 ก.พ. ที่ประชุมสภา กทม. ที่ประชุมจะพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้ กทม.จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3,200 ล้านบาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ จะมีญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขณะเดียวกันจะรายงานผลการดำเนินการและขอความเห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ พร้อมขอจัดสรรงบประมาณด้วย

-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว ฝ่ายบริหาร กทม.จะเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อขออนุมัติงบประมาณ นำมาใช้จ่ายในการโอนให้ รฟม. รวม 3,557.053 ล้านบาท ซึ่ง กทม.ต้องชำระหลังจาก รฟม.ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการไปแล้วในเบื้องต้น นอกจากนี้ กทม.ต้องชำระ ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการกู้เงิน ค่าก่อสร้างงานโยธาคงเหลือของรัฐบาลในการดำเนินโครงการ รวม17,538.820 ล้านบาท โดยเป็นเงินต้น 15,420.051 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1,886.381 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการกู้เงิน 232.388 ล้านบาท


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้ กทม.จ่ายขาดเงินสะสมสำหรับใช้จ่าย ในการโอนให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

3.เสด็จฯ เปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
16 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์,คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวไทย, New)108, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น,บางกอกโพสต์,
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในการตรวจความพร้อมการเปิด “นิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 19.00 น.นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่มารอถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เข้าชมระหว่างการรอคอย ภายในนิทรรศการจัดแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสิ่งของส่วนพระองค์ต่างๆ ประกอบด้วย 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1) บุญของแผ่นดินไทย โซนที่ 2) พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ) โซนที่ 3) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ โซนที่ 4) พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซนที่ 5) ร้อยใจไทย

-จากการตรวจเยี่ยม ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหลายเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำความเข้าใจ เน้นย้ำเตรียมความพร้อมในการถวายบรรยายสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้ทำไว้และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าสิ่งที่พระองค์ทำไว้นั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้ง แต่ได้นำมาปฏิบัติ เหล่านี้เป็นพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน และให้ใช้แนวทางของรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักการในการทำงาน

-ระยะเวลาในการเปิดให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. และจะเปิดให้เข้าชมทุกวันถึงประมาณเดือน มิ.ย.หากเป็นไปได้จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้นานที่สุดจนถึงก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”
-การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

 

4.กำชับเขตติดตามจัดระเบียบคลองลาดพร้าว
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดการที่อยู่อาศัยและการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตคลองลาดพร้าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเขตที่รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าการทำงานเรื่องคลองลาดพร้าวในรอบสัปดาห์ทุกวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น.มีปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้าง แล้วนำข้อมูลส่งให้ สนน.นำไปรายงานในการประชุมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อไป โดยมั่นใจชุมชนต่างๆ มีความพร้อมย้ายออกจากพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการจัดระเบียบและแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการขาด การติดตามและพูดคุยกับประชาชนน้อยเกินไป ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้การทำงานล่าช้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการจัดการที่อยู่อาศัยและการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ แนวเขตคลองลาดพร้าว

 

5.มท.เห็นชอบแบบก่อสร้างสะพานเกียกกาย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย.กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พร้อมถนนเชื่อมว่า การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้าง ครั้งที่ 3 เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมากที่สุด โดยกทม.ได้หารือกับสมาคมสถาปนิกสยามเพื่อปรับปรุงรูปแบบ ซึ่งแนวก่อสร้างยังอยู่ในแนวเดิม แต่การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงถนนที่ต้องสร้างผ่านวัดแก้วฟ้าฯ จะกระทบเพียงซุ้มหน้าวัด เท่านั้น และเบี่ยงคู่ขนานอาคารรัฐสภาออกไปทางขวา อย่างไรก็ตาม รูปแบบการก่อสร้างที่ 3 ผ่านความเห็นชอบจาก รมว.มหาดไทยแล้ว และภายใน 2 สัปดาห์ กทม.จะนำรูปแบบดังกล่าวชี้แจงต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานกำกับโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเตรียมขออนุมัติงบประมาณในปี 61 เพื่อดำเนินการก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การออกแบบและดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณเกียกกายตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
-โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกายจำเป็นต้องออกกฎหมายเวนคืนที่ดินกว่า 400 แปลง มีสิ่งปลูกสร้างกว่า 500 รายการ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย

 

6.สธ.เตือนรับมือ “ไข้หวัดใหญ่”
5 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ กทม. เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งแนะนำประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ และขอความร่วมมือโรงเรียนในการช่วยคัดกรองนักเรียน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ได้หารือกับ รมว.สธ.ยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี 60 มากกว่าปี 59 อาจถึง 2 เท่า เพราะสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดอาจรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับมาตรการสำคัญที่สุดคือ การป้องกัน โดยการรักษาความสะอาด อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก เพราะการแพร่ระบาดลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.60 มีผู้ป่วย 4,875 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด-14 ปี คาดในปี 60 จะมีผู้ป่วยมากกว่า 300,000 ราย โดยเดือน ก.พ.-มี.ค.คาดจะมีผู้ป่วยประมาณ 13,000 ราย/เดือน


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาของ กทม.

 

7.อดีต รผว.กทม.เสนอทบทวนยกเลิกรถ BRT
2 ฉบับ New)108, มติชน
รายละเอียด
-นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ผว.กทม. โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัวไม่เห็นด้วยกรณี กทม.จะยกเลิกให้บริการรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) หากหมดสัญญาในเดือน เม.ย.นี้ ดังนั้น ก่อน 30 เม.ย.ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการให้บริการ ขอให้ กทม.ทบทวนอีกครั้ง เพื่อเป็นการใช้เงินลงทุนก่อสร้าง BRTระยะทาง 15.9 กม. มูลค่า 2,009.7 ล้านบาทให้เกิดประโยชน์สูง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-หาก กทม.ระบุเหตุผลในการยกเลิกรถ BRT เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน ตั้งข้อสังเกตุเหตุใด รฟม.จึงไม่ยกเลิกให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และเหตุใดขสมก.จึงไม่ยกเลิกให้บริการรถโดยสารประจำทาง หรือ ร.ฟ.ท.จึงไม่ยกเลิกให้บริการรถไฟทั้งที่ขาดทุนมากกว่า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาทบทวนโครงการรถ BRT และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ

 

8.เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำคัดค้านทางเดินเลียบเจ้าพระยา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายยศพล บุญสม สมาชิกเครือข่ายสมัชชาแม่น้ำกล่าวในการเสวนาทิศทางผลกระทบในการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า การสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ความกว้าง 7-10 เมตร ตลอดแนวแม่น้ำระยะทางรวม 14 กม.จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างน้อย 15-20 เมตร ทำให้กระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามีความแรงมากขึ้น อีกทั้งตะกอนต่าง ๆ จะเกิดการสะสมในแม่น้ำมากขึ้น ส่งผลให้แม่น้ำตื้นเขินและในอนาคตภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก เพื่อขุดลอกดินตะกอนในแม่น้ำ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดในแม่น้ำจะส่งผลต่อการสัญจรของเรือในแม่น้ำที่มีการสัญจรไม่ต่ำกว่า 1,200 เที่ยว/วัน นอกจากนี้ การสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจะบดบังทัศนียภาพริมแม่น้ำ ส่งผลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน อีกทั้งในอนาคตอาจกลายเป็นพื้นที่ก่ออาชญากรรม เนื่องจากในระยะ 14 กม. การดูแลบริหารจัดการพื้นที่จะไม่ทั่วถึง หากภาครัฐยังดำเนินโครงการโดยไม่ฟังเสียงประชาชนกลุ่มสมัชชาแม่น้ำเตรียมแนวทางในการฟ้องศาลปกครองให้สั่งชะลอโครงการดังกล่าวต่อไป

-นายจุลจักร จักรพงษ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ ริมแม่น้ำ กล่าวว่า ไม่ต่อต้านโครงการ เนื่องจากเข้าใจเจตนาของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเท่าเทียม แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินโครงการที่เร่งรีบทำให้ระยะเวลาจำกัดโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ อย่างชัดเจนให้กับประชาชน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
-เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ ระบุผลกระทบจากการสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีความแรงขึ้น กระทบต่อตะกอนสะสมในแม่น้ำการเดินเรือบดบังทัศนียภาพ รวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม หากดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

9.ประกาศ 5 ธ.ค.เป็น“วันพ่อ-วันชาติ”
16 ฉบับมติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์,คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวไทย,New)108สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, บางกอกโพสต์,
รายละเอียด
-พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค.59 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดว่าวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้ (1) เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2) เป็นวันชาติ (3) เป็นวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.60 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย(วันที่ 5 ธ.ค.)