• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. แชร์ภาพ จยย. ฝ่าฝืนวิ่งบนทางเท้าไม่สนคำสั่งห้าม
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook. com/ThairathFan
179 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า แม้จะมีการติดป้ายห้ามในพื้นที่นั้น พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงการขาดจิตสำนึก มักง่าย เห็นแก่ตัวของผู้ขับขี่ ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจต้องลงพื้นที่กวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง เข้มงวด และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนถ่ายรูปพร้อมทะเบียนรถส่งให้เจ้าหน้าที่และได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ
- ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัด ที่กลับรถไกล ไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. เหตุผลที่ จยย. รับจ้างวิ่งบนทางเท้า
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook. com/Posttoday?fref=nf
147 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างระบุเหตุผลที่จำเป็นต้องขึ้นไปขับขี่บนทางเท้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ย่นระยะทางให้สั้นลง และทำตามคำร้องขอของผู้โดยสารนั้น เป็นข้ออ้างในการกระทำผิด ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเห็นใจผู้ใช้ทางเท้าที่อาจได้รับอันตรายจากการถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนได้
- ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาทำช่องทางสำหรับจักรยานและรถจักรยานยนต์เหมือนในถนนสาทร

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจักรยานยนต์รับจ้าง รวมพลังต่อต้านการขับรถบนทางเท้า โดยดึงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า