• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. ชวนถ่ายภาพแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนขี่ จยย.บนทางเท้า
3 ฉบับ เดลินิวส์ , ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถ จักรยานยนต์บนทางเท้าว่า ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตร่วมกับคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบเขตและสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ประชุมวินจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดหากฝ่าฝืนวิ่งบนทางเท้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างงดเว้นการฝ่าฝืนกฎหมาย และรวมพลังสอดส่องดูแลไม่ให้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืน รวมทั้งบันทึกภาพ/หลักฐานผู้ฝ่าฝืน ส่งให้เทศกิจ หรือตำรวจพื้นที่ดำเนินคดี และให้สำนักงานเขตทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
- ให้ ผอ.เขต ดำเนินการจัดประชุมและรายงานผลการดำเนินการพร้อมภาพถ่ายให้ สนท.ภายในวันที่ 20 ก.พ. เพื่อสรุปรายงานให้ ผว.กทม. ทราบ นอกจากนี้ ให้สำนักงานเขตออกประกาศเกียรติคุณให้กับ วินจักรยานยนต์รับจ้าง หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลไม่ให้มีบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยช่องทางการแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนพร้อมภาพประกอบ ส่งมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสายด่วนเทศกิจหมายเลข 0-2465-6644 โดยจะรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า
ด้านลบ
- กรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ต้องถูกดำเนินคดี-ห้าม วิ่งรับจ้างเป็นระยะเวลา 1 เดือน ฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ต้องถูกดำเนินคดี-ห้ามวิ่งรับจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือน กรณีมีการฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ต้องถูกดำเนินคดี-ห้ามวิ่งรับจ้างเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้ารวมทั้งช่องทางการแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนพร้อมภาพประกอบ

 

2. เปิดหอสมุดเมือง 2 เม.ย.นี้
4 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าหอสมุดเมือง ครั้งที่ 3 ว่า ขณะนี้โครงสร้างและการตกแต่งภายในเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการทดสอบเดินระบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการจัดหนังสือเข้าชั้น โดยปัจจุบันมีหนังสือที่จะนำเข้าชั้นทั้งหมด 46,000 เล่ม ขณะที่พื้นที่ภายในห้องสมุดสามารถรองรับหนังสือได้ถึง 2 แสนเล่ม โดยหนังสือส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคจากหน่วยงานและบุคคลสำคัญ คาดทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือน มี.ค.นี้ และกำหนดเปิดหอสมุดเมืองในวันที่ 2 เม.ย. ซึ่งตรงกับวันรักการอ่าน ทั้งนี้ หอสมุดดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตามพันธกิจกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลกและการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอ่าน

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดให้บริการหอสมุดเมืองในวันที่ 2 เม.ย.นี้

 

3. บริหารจัดการโรงผลิตปุ๋ย
3 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมและศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยได้ประมาณ 50 ตัน/วัน เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้โรงเรียน หรือสวนสาธารณะของ กทม. โดยในปี 58 สสล. ได้ขอจัดสรรงบประมาณ 880 ล้านบาท สำหรับการจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการ แต่จากการศึกษาพบ กทม.ต้องจ่ายค่าบริหารจัดการ 2,000-2,200 บาท/เดือน ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินไป จึงมีความเห็นว่า ควรยกเลิกโครงการฯ ในการจ้างเอกชนมาผลิตปุ๋ยและจะให้เจ้าหน้าที่ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเอง ซึ่ง สสล.ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการ โดยจัดทำเป็นระบบปิด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ขณะเดียวกันจะจัดซื้อเครื่องย่อย กิ่งไม้ที่สามารถย่อยผักตบชวาได้ด้วย สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตปุ๋ยทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 100 คน ต้องหารือร่วมกัน เพื่อหาทางพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการบริหารจัดการโดยโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด
ด้านลบ
- การผลิตปุ๋ยยังมีปัญหาในการดำเนินการคือ 1) ระบบที่ทำเป็นระบบเปิด ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ 2) เครื่องย่อยกิ่งไม้ 4 เครื่อง ใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง คือ ที่ศูนย์หนองแขม 1 เครื่อง และศูนย์อ่อนนุช 1 เครื่อง นอกจากนี้ เครื่องย่อยดังกล่าวสามารถย่อยได้เพียงกิ่งไม้ แต่ไม่สามารถย่อยผักตบชวาได้ รวมทั้งมีปัญหาเรื่องการใช้งานพื้นที่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยรวมทั้ง 2 ศูนย์ 40 ไร่ ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าในส่วนนี้ด้วย

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การวางแนวทางการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมและศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช

 

4. เร่งรื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองลาดพร้าว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด -
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการรื้อย้ายบ้านรุกคลองลาดพร้าวว่า ขณะนี้ กทม.ได้ดำเนินการไปแล้วหลายจุดและได้กำชับ ผอ.เขตทั้ง 8 เขต คือเขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และวังทองหลาง เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน โดยจะต้องเข้าพื้นที่มากกว่า 1 ครั้งและต่อเนื่อง เพื่อลดความข้องใจและความกังวลของประชาชนที่เกรงเมื่อย้ายแล้วอาจไม่มีที่อยู่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถทำความเข้าใจกับประชาชนที่จะต้องรื้อบ้านออกจากคลองได้แล้วกว่าร้อยละ 90 หากชุมชนใดสามารถเข้าพื้นที่ได้ กทม.จะดำเนินการทันที ซึ่งได้กำชับให้ทำพร้อม ๆ กันทั้ง 8 เขต ประมาณ 2,600 ครัวเรือน ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จภายในเดือนธ.ค. 60 อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ กทม.จะพิจารณาใช้กฎหมายประกาศคณะปฏิวัติ (ปว.) 44 ซึ่งได้แจ้งระเบียบการไปยังสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว
- นอกจากการรื้อบ้านประชาชน กทม.ยังเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ หากพบมีต้นไม้ใหญ่ในจุดใด จะล้อมต้นไม้เพื่อย้ายไปปลูกในที่ ที่เหมาะสม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ขณะนี้เริ่มทยอยล้อมต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณ คลองลัดลาดพร้าว

ผลกระทบ
ด้านบวก
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและแก้ปัญหาชุมชนบุกรุกพื้นที่คลอง กีดขวางเส้นทางระบายน้ำตามนโยบายรัฐบาล

 

5. ตั้ง ก.ก. ศึกษาแนวทางจัดเก็บค่าขยะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีมีการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 ตามกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น อีกทั้ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ได้กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วย แต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ การกำหนดอัตราการจัดเก็บ แตกต่างกัน กทม. จึงอยู่ระหว่างการพิจาณาความถูกต้องเหมาะสมในการร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งสองฉบับและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติ กทม. เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดการ สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ซึ่งจะรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง วางรูปแบบการยกร่างข้อบัญญัติ กำหนดอัตราค่าจัดเก็บและกำจัดมูลฝอย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้น จะพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะให้เหมาะสมเพื่อนำมาออกเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยของ กทม. ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านลบ
- อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเดิมนั้น บ้านเรือนทั่วไปจัดเก็บหลังคาเรือนละ 20 บาท แต่ผลจากศึกษาต้นทุนการเก็บขนมูลฝอย และการกำจัดที่แท้จริง พบการเก็บขนยู่ที่เดือนละ 128 บาท และค่ากำจัด อยู่ที่เดือนละ 98 บาท รวมแล้วแต่ละครัวเรือนต้องจ่าย 226 บาท/เดือน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และสถานการณ์ปัจจุบัน
- การรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำแนวเขตพื้นที่คลองและการจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทน
ด้านลบ
- ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าวส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่ยังมีบางส่วนไม่ต้องการจะย้ายออก เพราะเคยชินกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ซึ่งต้องเร่งทำความเข้าใจ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำพื้นที่คลองลาดพร้าว

 

6. ยกระดับศูนย์สาธารณสุข กทม. รองรับสังคมผู้สูงอายุ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งต่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านว่า การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลลำบาก การนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปโรงพยาบาลอาจทำได้ยาก สำหรับประชาชน ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งลงทะเบียนกับศูนย์ BMA ผ่านโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไปรักษาศูนย์ฯ จะรับข้อมูลรายชื่อ, โรค และบ้านเลขที่ของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านโปรแกรมสถิติที่กรมอนามัย กทม. คิดค้น เชื่อมกับระบบออนไลน์ และแจ้งเตือนกำหนดการสำหรับระยะเวลาที่อาสาสมัครจะต้องเดินทางไปดูแลผู้ป่วย รวมทั้งระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉิน
- ปัจจุบันมีอาสาสมัคร 2,400 คนที่ผ่านการอบรมกับ สนอ. เข้าร่วม โดยทำงานในลักษณะจิตอาสา แต่มีผู้ป่วยกว่า 40,000 ราย ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนส่งต่อรายชื่อให้กับศูนย์ฯ ดูแล ซึ่งการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าว รวมทั้ง กทม. มีแผนยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ให้เป็นไปในลักษณะศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) สำหรับผู้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจร่างกายจากแพทย์และพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว นโยบายดังกล่าวจะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างทั่วถึง
- การยกระดับการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ในกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยติดเตียงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร “โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน”

 

7. แจกถุงยางอนามัย - รณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV
2 ฉบับ มติชน, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ กทม. ได้เสนอของบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัย 6-7 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนตลอดปี โดยจะกระจายไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โรงเรียน และโรงพยาบาลในสังกัด ขณะเดียวกันในปีนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.จะจัดบริการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชน นอกจากนี้ กทม. ได้จัดกิจกรรม "รักเป็น รักปลอดภัย" โครงการรักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพเนื่องในวันวาเลนไทน์ ที่ลานกิจกรรมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือการตั้งครรภ์แบบ ไม่พร้อม
ด้านลบ
- จากการคาดการณ์ในปี 60 จะมี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 77,000 คน ในจำนวน 50,000 กว่าคน ทราบว่าตนเองติดเชื้อ ที่เหลืออีกราว 22,000 คน ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสู่การแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 

8. บูรณาการแผน ประชารัฐร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติด
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ที่ประชุม ได้รายงานการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ แผนการป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษา การปราบปรามยาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งมีแนวคิดการปฏิบัติเอาชนะยาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจที่จะเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9. 16 ก.พ. ประกาศยุทธศาสตร์รับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และมูลนิธิ 100 Resilient Cities เตรียมเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ (Bangkok Resilience Strategy) เพื่อพร้อมรับมือ-จัดการกับการเปลี่ยนแปลงกับปัญหาที่เพิ่มขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองปลอดภัย น่าอยู่ และยั่งยืน” กทม. กำหนดเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ฯ ในวันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธาน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ในกรุงเทพฯ จัดการกับการเปลี่ยน แปลงกับปัญหาที่มากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ
ด้านลบ
- ปัจจุบันกรุงเทพฯ ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของเมืองในด้านต่าง ๆ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ

 

10. เตรียมเพิ่มพื้นที่แก้มลิง สวนเบญจกิติ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- รายงานข่าวกรณีโรงงานยาสูบมีแผนจะย้ายออก จากพื้นที่คลองเตยไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และมอบพื้นที่ให้ กทม.นำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ จากการสำรวจเบื้องต้น กทม.สามารถใช้บึงรับน้ำขนาด 168 ไร่ ที่อยู่ในสวนเบญจกิติทำเป็นแก้มลิงได้ โดยบึงรับน้ำดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณน้ำได้กว่า 1 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากมีการพร่องน้ำ 5 แสน ลบ.ม. จะรองรับฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ขณะเดียวกัน ผว.กทม. ให้ตรวจสอบได้รับมอบพื้นที่โรงงานยาสูบอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ หากยังไม่ดำเนินการขอให้เร่งรัดส่งมอบพื้นที่ รวมถึงแผนการย้ายออกของโรงงานยาสูบที่ชัดเจน
- นอกจากนี้ ได้ให้ สสล. ศึกษาโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อออกแบบสวนสาธารณะในการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกและดูแลต้นไม้ คาดพื้นที่ที่โรงงานยาสูบจะคืนให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ ทั้งนี้ หลังจาก กทม.ได้รับมอบพื้นที่ กทม.จะบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำแผนรักษาความปลอดภัยต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดหาพื้นที่แก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนสุขุมวิทอย่างยั่งยืน
- การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว เพื่อคนกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบ

 

11. เอกชนร้องสำนักนายกฯ กำหนด TOR ซ่อมรถดับเพลิง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวแจ้งความคืบหน้าการซ่อมบำรุงรถดับเพลิงขนาดใหญ่ของ กทม. 95 คัน รถดับเพลิง ชนิด 4x4 พร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น L200 ที่นำออกมาจากที่จอดรถของบริษัทเทพยนต์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จากทั้งหมด 176 คันว่า หลังจาก สปภ.เปิดประกวดราคา เพื่อซ่อมบำรุงรถดับเพลิงขนาดใหญ่ เมื่อปลายปี 59 ขณะที่เปิดให้เอกชนพิจารณาร่างประกวดราคา (TOR) มีผู้ร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องวิธีการและ ราคาซ่อม รวมทั้งควรมีผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญ ขณะที่ สปภ. กทม. เห็นว่าการหาผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมอาจผิดข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ที่กำหนดห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้ กองโรงงานช่างกล สนค.เป็นผู้ดำเนินการจัดซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ชนิด 4x4 จำนวน 72 คัน โดยใช้งบประมาณเฉลี่ย 2-3 แสนบาท/คัน ไปเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายผู้บริหารที่ได้เร่งรัดให้มีการจัดซ่อมบำรุง เพื่อนำออกมากระจายตามสถานีดับเพลิง 35 สถานี ซึ่งการซ่อมโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญประเมินใน ลอตแรก ทำให้ปัจจุบัน กทม. ยังไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และไม่สามารถลงรายละเอียดการเบิกน้ำมันตามระเบียบของราชการได้ เอกชนจึงต้องการให้ กทม. พิจารณาการประกวดราคาใหม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การซ่อมแซมรถดับเพลิง เพื่อนำออกมาใช้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
ด้านลบ
- การเปิดประกวดราคาซ่อมบำรุงรถดับเพลิงของ กทม.ได้รับการร้องเรียนเรื่องกำหนดร่างประกวดราคา (TOR) เรื่องวิธีการและราคาซ่อม เนื่องจากรถดับเพลิงแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคแตกต่างกัน จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณสมบัติรถและอุปกรณ์ในแต่ละรุ่นกำหนดไว้ในทีโออาร์ด้วย

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการกำหนด TOR ประกวดราคา เพื่อซ่อมบำรุงรถดับเพลิงขนาดใหญ่

 

12. ร.10 พอพระทัยนิทรรศการเย็นศิระฯ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าว่า จากที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัย การจัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ทรงมีกระแสรับสั่งว่าเป็นเรื่องที่ดีประชาชนจะได้รับทราบ สถาบันได้ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานต่างๆ มากมาย ต่อเนื่องจากหลายรัชกาล ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งตรงนี้คือรากฐานที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งบนรากฐานอันแข็งแกร่ง พวกเราทุกคนก็รับสนองพระบรมราโชบายของพระองค์ท่าน ในการที่จะทำให้ศาสตร์พระราชาทั้งหมดไปสู่การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ รวมทั้งศูนย์พัฒนาทั้งหมด 6 ศูนย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้กราบบังคมทูลไปว่า ปัจจุบันมี 134 ประเทศ ได้นำไปใช้โดยมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมตามภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆ จึงทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการถวายรางวัลจากสหประชาชาติว่าได้ทำคุณประโยชน์ต่อโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของทุกคน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” บริเวณท้องสนามหลวง