• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. กทม. เตรียมปรับค่าเก็บขยะเป็น 226 บาท/หลังคาเรือน
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36108907
29 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. เตรียมกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะใหม่เป็น 226 บาท/ครัวเรือน ซึ่งคิดจากต้นทุนการเก็บขนมูลฝอยและค่ากำจัดขยะนั้น โดยขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะด้วย อาทิ เพิ่มความถี่การจัดเก็บและจัดเก็บให้ทั่วถึง ไม่มีขยะตกค้าง เพิ่มจำนวนถังขยะในแหล่งชุมชน มีมาตรการลงโทษกับครัวเรือนที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียม เพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ฯลฯ
- ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จัดเก็บ 20 บาท/ครัวเรือน หลายเท่า ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากและเป็นการผลักภาระให้ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะอัตราใหม่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ

 

2. ขอความช่วยเหลือถูกรถขนขยะ กทม.ชนขาขาด
www.facebook.com/BuaInterLaw&Business-ทนายวรชัยบัวสะอาด
https://www.facebook. com/BuaInterLaw/photos/a.1025591591590819144.1073741828.1025405940837709/1459147197463579/?type=3&theater
13 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนายชลอ เจริญสุข ถูกรถขนขยะ กทม. ชนขาขาด ซึ่ง กทม. ยังไม่ได้เข้ามาเยียวยาให้ความช่วยเหลือ และขณะนี้ทนายความอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้องให้ กทม. รับผิดชอบ นั้น หากอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กทม. จริง ก็ควรตรวจสอบและช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหาย โดยไม่ต้องรอให้มีการฟ้องร้องกันก่อน

www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36108973
10 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. กวดขันดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และรถเก็บขยะ กทม. เนื่องจากพบบางคันขับขี่เร็วมาก รวมถึงไม่มีมารยาทในการขับขี่ ขณะเดียวกันการออกปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 07.00-07.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ยังกีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รู้สึกเห็นใจผู้ประสบเหตุจากการถูกรถขยะของ กทม. ชน ทั้งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จาก กทม.

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและพิจารณาเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกรถเก็บขยะของ กทม. ชนขาขาด รวมทั้งการกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขยะ กทม.

 

3. เสี่ยงคนกรุงฯ ถึง S-GUARD เสาป้องกัน จยย.ขี่บนทางเท้า
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook.com/119948869834/posts/10155185917124835
134 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. จัดทำ S-GUARD อุปกรณ์กั้นรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า ซึ่งติดตั้งในหลายพื้นที่ นั้น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้คนเดินเท้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องใช้วีลแชร์ โดยขอเสนอให้ดำเนินการกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง อาศัยภาพจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งในหลายพื้นที่ใช้เป็นหลักฐานในการปรับ ให้ประชาชนถ่ายรูปเป็นหลักฐานและได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ ปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจร พิจารณาทำช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ฯลฯ
- ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ กทม. ในการแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า โดยขอให้ดำเนินการในทุกพื้นที่ และใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมทั้งการเปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนพร้อมภาพประกอบ

 

4. พื้นที่โฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/ThaiPBSFan
https://www.facebook.com/330743535084/posts/10158326509290085
18 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ควรเพิ่มพื้นที่สำหรับให้บริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขณะเดียวกันควรเพิ่มเครื่องออกบัตรและขยายช่องทางเข้าออก โดยเฉพาะในสถานีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เสียงโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ดังเกินไป บางครั้งทำให้ผู้โดยสารไม่ได้ยินเสียงประกาศแจ้งสถานี

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเพิ่มพื้นที่ให้บริการข่าวสารบนโฆษณารถไฟฟ้า BTS รวมถึงการเพิ่มตู้จำหน่ายตั๋วและขยายช่องทางเข้าออกสถานีที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก