• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

ระบบติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับภูมิทัศน์ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
601 likes, 36 shares, 71 comments

- ร้อยละ 92 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรปรับภูมิทัศน์บริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ เช่น สีลม สาทร ทองหล่อ อโศกฯ รวมทั้งแก้ปัญหาทางเท้าชำรุด ขยะเกลื่อนถนน สายไฟรกรุงรัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาจำนวนมาก ทั้งยังสะท้อนถึงความใส่ใจของผู้บริหารเขตในการกวดขันดูแลพื้นที่
- ร้อยละ 8 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน โดยเฉพาะบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของเมือง

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาทางเท้า ขยะ และปัญหาสายไฟรกรุงรังในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณย่านธุรกิจใจกลางเมือง

 

2. ไฟไหม้กองขยะซ้ำซาก ซ.กรุงเทพกรีฑา 31
www.facebook.com/js100Radio
https://www.facebook.com/js100radio/videos/1382507301772833
9,420 views, 224 likes, 5 shares, 24 comments

- ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้กองขยะที่ ซ.กรุงเทพกรีฑา 31 เขตสะพานสูงบ่อยครั้ง นั้น เกิดจากการลักลอบเผาขยะ ส่งผลให้มีกลุ่มควันลามไปยังถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ขณะที่เจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องรับผิดชอบด้วย
- ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณดังกล่าวมีการเช่าที่ดินไว้สำหรับทิ้งขยะ ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตสะพานสูง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเผาขยะในซอยกรุงเทพกรีฑา 31

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์

รายละเอียด
- นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รผอ.สสล. กล่าวว่าในวันลอยกระทง 25 พ.ย.นี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมแม่น้ำ คู คลองโดยสนับสนุนการลดปริมาณขยะกระทงและหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือลดปริมาณกระทงที่ใช้ โดยมาด้วยกันลอย 1 กระทง จากหนึ่งคน 1 กระทง มาเป็น 1 คู่ 1 กระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง

ผลกระทบ
- การรณรงค์ลดปริมาณขยะและใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง
#############################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงโครงการนำสายโทรคมนาคมลงดินทั้งหมด เพื่อขยายข่ายสายสะดวกสอดรับดิจิทัลอีโคโนมีว่า ตามนโยบายรัฐบาล กสทช.พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ที่ผ่านมาได้เรียกผู้ประกอบการเอกชนที่รับใบอนุญาตประเภท 2 และ 3 แบบมีโครงข่ายเป็นของตัวเองรวม 30 ราย มาหารือร่วมกัน โดย กสทช.จะรับหน้าที่เจรจาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ กทม. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และค่ายมือถือ เพื่อนำสายไฟเบอร์ออพติกทุกประเภทลงท่อใต้ดินทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการขยายข่ายสาย
- เบื้องต้น กสทช. จะหารือกับ กทม. รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการวางท่อให้ กฟน. และค่ายมือถือสอดสายเข้าไปในท่อเดียวกัน โดยให้เช่าแก่ผู้ต้องการ  ขยายข่ายสายทั่วไป คาดใช้งบประมาณจำนวน 10,000 ล้านบาท แนวทางที่จะเสนอมี 3 รูปแบบ คือ (1) ให้ กทม. เป็นผู้ดำเนินการขุดวางท่อทั้งหมด (2) ให้ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินการ และ (3) เอกชนมาลงทุนร่วมกัน ซึ่งทุกรูปแบบจะให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ตัดสินใจ

ผลกระทบ
- การเตรียมการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐ
- มหานครสีเขียว

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการนำสายโทรคมนาคมลงดิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

   สยป. เพิ่มเครื่องมือในการคัดลอกข้อมูลตัวชี้วัด (ตามแผนฯ/บูรณาการ/มิติที่ 2-4) โดยเลือก CheckBox ครั้งเดียว

    เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ดังรูป

 

       

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. สยป. เพิ่มเครื่องมือในการตรวจสอบ "การรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ" (ทุกเดือน) ในระบบ e-Planning (2558)  ดังรูป

        

  

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 • เนื่องด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.กทม.) ได้พัฒนา "ระบบบริหารกระบวนการจัดทำแผนฯ" เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน จึงขอประสานให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัด สยป.) ทุกท่าน ลงทะเบียนใช้งานระบบฯ เป็นรายบุคคลได้ที่เมนู "ลงทะเบียนผู้ใช้ (รายบุคคล)" เพื่อทีมงานจักได้เชื่อมโยงข้อมูลของท่านเข้ากับระบบบริหารกระบวนการจัดทำแผนฯ ของสำนักและสำนักงานเขต ต่อไป
 • ๑.หน่วยงานสังกัด สยป. (กองยุทธศาสตร์ฯ และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์) ที่รับผิดชอบตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนฯ ของหน่วยงาน สามารถตรวจประเมินข้อมูล โดยระบบฯ ได้แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบใหม่ในปีงบประมาณ 2557 แล้ว
 • ๒. สำนักยุทธศาสตร์ฯ ขอประสานทุกหน่วยงานให้บันทึกโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเข้าในระบบติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดโครงการและตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
 • ๓. สำหรับเครื่องในระบบ MIS๒ ใช้ระบบงานฯ ได้ที่ URL http://๑๗๒.๓๑.๗๐.๑๑๙

บริการแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง!!!

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะ ที่ ๑(.. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) เป็นแผนพัฒนาซึ่งบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (.. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) มีประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ย่อยใน มิติ ของวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบกับมิติที่ ๗ คือการบริหารจัดการ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคัลและงบประมาณ และเทคโนโลยีสาสนเทศ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้ง ๖ มิติของวิสัยทัศน์ ๒๕๗๕ สู่มหานครแห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดจากการนำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ประกอบด้วย ๖ มิติ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มาพัฒนาวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมโดยแยกประเด็นความรับผิดชอบรายหน่วยงาน (สำนัก) และจัดแบ่งหมวดงบประมาณเป็นรายปี โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนของหน่วยงานในสังกัด/กำกับของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนได้ทบทวน ตรวจสอบ และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี           (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) รวมทั้งนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) จนถึงแผนปฎิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้