• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยการก่อสร้างในที่สาธารณะ
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10160017469860085/?comment_id=10160017887995085
5,100 views / 752 likes / 68 shares / 34 comments

-ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีรายการดูให้รู้ ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS นำเสนอเรื่องการดูแลความปลอดภัยเมื่อมีการก่อสร้างซ่อมแซมในพื้นที่สาธารณะของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลกำหนดให้ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความปลอดภัยให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอย่างน้อย 3 คน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นั้น เป็นเรื่องที่ดีมากและควรพิจารณานำมาปรับใช้กับการดำเนินงานในประเทศไทย โดยกำหนดเรื่องนี้เข้าไปในสัญญาก่อสร้างด้วย

-ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตในประเทศไทยเมื่อมีการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะดำเนินการโดยผู้รับเหมาเอกชน หรือหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่จะนำกรวยมาตั้งวางในระยะกระชั้นชิด โดยไม่มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบ ขณะที่คนงานบางหน่วยยังแต่งกายที่มองเห็นไม่ชัดเจนและไม่มีเสื้อสะท้อนแสงในเวลากลางคืน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพิจารณากำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัย เพิ่มเติม เมื่อมีการก่อสร้างซ่อมแซมในพื้นที่สาธารณะทั้งในส่วนที่หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเองและบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 
2.เปรียบเทียบทางเท้าในกรุงเทพฯ กับประเทศอาเซียน
www.facebook.com/อย่าชะล่าใจเพื่อนบ้านเค้าไปไกลแล้ว
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=952956214873854&id=922531451249664
2,800 likes / 2,430 shares / 1,000 comments

-ร้อยละ 52 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพทางเท้าที่สวยงามของหลายประเทศในอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา โดยนำมาเปรียบเทียบกับทางเท้าของไทยที่มีสภาพชำรุดอย่างมาก จึงถึงเวลาแล้วที่ควรพัฒนาทางเท้าในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ให้สวยงาม เลือกใช้วัสดุปูพื้นทางเท้าที่คงทน ดูแลรักษาความสะอาด และไม่ให้มีหาบเร่แผงลอย นั้น กรณีดังกล่าวควรเปรียบเทียบจากสถานที่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากประเทศไทยก็มีทางเท้าในมุมที่สวยงามจำนวนมาก ขณะที่หลายประเทศก็มีมุมที่เสื่อมโทรมเช่นกัน

-ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาทางเท้าชำรุดเกิดจากความมักง่ายของประชาชน รวมถึงการจัดทำทางเท้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/posts/820934058089125
996 likes / 16 shares / 119 comment

-ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ควรเปรียบเทียบทางเท้าในย่านธุรกิจเหมือนกัน ไม่ใช่นำภาพทางเท้าที่ชำรุดของไทยไปเทียบกับย่านธุรกิจของประเทศอื่น เพราะในความเป็นจริงแล้วบางประเทศ สภาพทางเท้าส่วนใหญ่ก็แย่กว่าของประเทศไทย

-ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาใหญ่ของไทยคือ หน่วยงานที่มีการทำงานก่อสร้างบนทางเท้าขาดการประสานงานกัน ทำให้มีการขุดเจาะและทำทางเท้าบ่อยครั้ง ทั้งยังขาดการดูแลซ่อมแซมทางเท้าและมีสิ่งกีดขวางการสัญจรของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำทางเท้าให้มีความคงทน สวยงาม รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนาและดูแลทางเท้า ตลอดจนการสำรวจทางเท้าที่ชำรุด เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมปรับภูมิทัศน์สนามหลวงหลังกรมศิลปากรคืนพื้นที่
6 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, M2F, ไทยรัฐ, แนวหน้า,เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมปรับปรุงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงว่า เบื้องต้นได้มอบหมายให้ สนย. สสล. สจส. สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจพื้นที่ภายในท้องสนามหลวง ก่อนที่กรมศิลปากรจะส่งมอบพื้นที่ให้ กทม.ภายในวันที่ 15 มี.ค.61 ซึ่งเตรียมหารือกับกรมศิลปากรถึงแผนการปรับปรุงในวันที่ 8 ม.ค.นี้ โดยจะนำพื้นที่ปูไว้บริเวณฝั่งทิศเหนือออกและสำรวจระบบน้ำประปา ระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบสายไฟฟ้า ระบบสายสื่อสาร เพื่อซ่อมแซมหากพบจุดที่ชำรุดเสียหาย หลังจากนั้นจะปรับพื้นดินและปูหญ้าใหม่ ส่วนทางเดินและทางวิ่งรอบท้องสนามหลวงยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ซึ่งจะซ่อมแซมปรับปรุงบางส่วนเท่านั้น ส่วนต้นมะขามที่มีการล้อมย้ายออกไปในช่วงงานพระราชพิธีจะหารือกับสวนนงนุชเพื่อนำกลับมาปลูกบริเวณจุดเดิมที่ล้อมย้ายต่อไป คาดการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหลวงจะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กทม. เตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องสนามหลวง และซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งนำต้นมะขามที่ล้อมย้ายออกไปในช่วงพระราชพิธีฯ กลับมาปลูกยังจุดเดิม

ด้านลบ
-จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบมีระบบไฟฟ้าบางจุดชำรุดเสียหาย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่สนามหลวง เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

 

2.เร่งรัดระบบระบายน้ำย่าน ‘บางกะปิ-วังทองหลาง’
3 ฉบับ มติชน, โพสต์ทูเดย์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) ว่า ผู้รับจ้างยืนยันโครงสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.นี้ จากนั้นจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. สำหรับโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น ซอยลาดพร้าว 128/1 เขตบางกะปิ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งท่อระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งขุดลอกพื้นดาดท้องคลอง ยาว 1,563 เมตร เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้การระบายน้ำจากคลองจั่น คลองจิกมิตรมหาดไทย ลงสู่คลองแสนแสบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

-ส่วนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ซอย 101 เขตวังทองหลาง ขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 62.60 หากแล้วเสร็จสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนรามคำแหง ถนนลาดพร้าว เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง และพื้นที่ใกล้เคียง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง เพื่อให้ กทม. ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้ระบบกำจัดน้ำเสียและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.
ด้านลบ
-ก่อนหน้านี้โครงการดังกล่าวมีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับเหมาเดิมทิ้งงาน ทำให้ต้องหาผู้รับจ้างใหม่มาทำในส่วนที่เหลือ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง

 

3.ตรวจโครงการถนน ‘5 ไม่’
3 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการถนนตัวอย่างในการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมืองว่า เบื้องต้นได้ให้ข้อคิดเห็นไปยังฝ่ายเทศกิจในพื้นที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจตราตามกรอบการจัดระเบียบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและภาคเอกชน ในการดำเนินการร่วมกัน อีกทั้งจะใช้มาตรการทางกฎหมายตั้งแต่เบาไปยังข้อหาหนักควบคู่กันไป

-นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ “เก็บเป็นที่...ทิ้งเป็นเวลา” พบผลดำเนินการเป็นไปด้วยดี แต่ยังต้องปรับปรุงจุดทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเพิ่มเติมจุดทิ้งขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนให้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดูแลรักษาความสะอาดบนทางเท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

-ขณะนี้ทั้ง 50 เขตได้ดำเนินการโครงการถนนตัวอย่างในทุกพื้นที่และจะขยายพื้นที่ไปยังถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายรองต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการ 5 ไม่ บนถนนสายหลัก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการถนนตัวอย่างในการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตต่างๆ

 

4.โปรดเกล้าฯ รื้อ พระเมรุมาศจำลอง
13 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ,คม ชัด ลึก, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพระราชพิธีถอนนพปฎลเศวตฉัตร เพื่อรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า การรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่ง กทม. จะประสานสำนักพระราชวัง เพื่อจัดทำแผนการรื้อถอน รวมถึงการนำสิ่งปลูกสร้างไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป ส่วนพระเมรุมาศบริเวณท้องสนามหลวงจะมีพิธีบวงสรวง เพื่อรื้อถอนในวันที่ 11 ม.ค. โดยจะใช้เวลารื้อถอนพระเมรุมาศและปรับพื้นที่ประมาณ 60 วัน จากนั้นจะคืนพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงในวันที่ 15 มี.ค.61

-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรเตรียมจัดพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ 11 ม.ค.นี้ ซึ่งจะเริ่มพิธีในเวลาประมาณ 07.00 น. มีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ โดยเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวง วิศวกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดำเนินการกั้นรั้วโดยรอบพื้นที่เพื่อรื้อถอนพระเมรุมาศและอาคารประกอบ สำหรับพระเมรุมาศจะเริ่มเคลื่อนย้ายประติมากรรม ศิลปกรรม จิตรกรรมฉากบังเพลิง ไปไว้ยังสำนักช่างสิบหมู่ที่ศาลายาก่อน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวงภายหลังรื้อย้ายพระเมรุมาศและอาคารประกอบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการรื้อย้ายพระเมรุมาศและอาคารประกอบ

 

5.ปี 60 ตลาด กทม.กำไร 4.8 ล้าน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า สำนักงานตลาด กทม. รายงานผลประกอบการตลาด กทม. ประจำปีงบประมาณ 60 มีรายรับรวม 133,628,889.28 บาท รายจ่าย 128,794,015.87 บาท มีผลกำไรรวม 4,834,873.41บาท

-สำหรับตลาดริมคลองโอ่งอ่างขอยกเว้นการเสียภาษีโรงเรือนได้แล้ว เนื่องจาก กทม.ได้ยกเลิกและรื้อตลาดเสร็จเรียบร้อย จากเดิมที่ กทม.ต้องเสียค่าภาษีโรงเรือน 1.1 ล้านบาท/ปี ขณะที่ตลาดพระราม 3 อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท สิทธิราช จำกัด ไม่ชำระค่าเสียหายให้กับ กทม. ภายหลังศาลอุทธรณ์ตัดสินให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ กทม. 37 ล้านบาท เนื่องจากสำนักงานตลาด กทม. เช่าพื้นที่ของบริษัท ศรีธรณี จำกัด ให้บริษัทฯ เช่าช่วงตั้งแต่ปี 47 ต่อมาเดือน เม.ย.53 มีปัญหาการต่อสัญญา ทำให้ กทม.ได้รับความเสียหาย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนากิจการของสำนักงานตลาด กทม. และนำรายได้มาพัฒนากรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาปรับปรุงตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.

 

6.เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนน. เตรียมดำเนินการบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. โดยจะซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบการทำงานทั้งหมดของสถานีแม่ข่าย สถานีเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ อาทิ อุปกรณ์ในสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหนองแขม หนองจอก หนองบอน ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก (ระบบเฝ้าระวังน้ำล้นคลอง) 40 แห่ง ระบบตรวจวัดระดับน้ำท่วมบนถนนและอุโมงค์ทางลอด รวมถึงระบบกล้อง CCTV ภายในอุโมงค์ทางลอด (ระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมถนน) 109 แห่ง ระบบตรวจวัดปริมาณฝนสำนักงานเขตและบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม 53 แห่ง โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 7 เดือน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบำรุงรักษาระบบดังกล่าวจะทำให้การเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมในจุดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ สามารถใช้งานได้ดีถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมของ กทม.

 

7.ชุมชนสุขสันต์พัฒนา 26 ฟ้องเขตจอมทองปล่อยโรงเชือดไก่ทิ้งน้ำเสียลงคลอง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายเสถียร หันธงชัย ประธานชุมชนสุขสันต์พัฒนา 26 เขตจอมทอง กล่าวว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุคลองเน่าเสียจากการปล่อยน้ำสกปรกของโรงชำแหละไก่ ทำให้น้ำในคลองมีกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย มีคราบไขมันลอยเหนือน้ำ ทำให้ปลาและสัตว์น้ำ ในคลองตายจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดกลิ่นรบกวนการอยู่อาศัยของคนในพื้นที่มากว่า 4 ปี รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชน

-ที่ผ่านมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตจอมทองในฐานะเจ้าของพื้นที่ให้เข้ามาช่วยเหลือและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันฟ้องเขตจอมทองต่อศาลปกครอง จากเหตุที่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ด้านลบ
-ประชาชนชุมชนสุขสันต์พัฒนา 26 เขตจอมทอง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโรงฆ่าและชำแหละไก่ปล่อยน้ำเสียลงคลองทำให้ชาวบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยใช้ชีวิตแบบปกติและส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดูแลแก้ปัญหา


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ปัญหาให้ชาวชุมชนสุขสันต์พัฒนา 26 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงเชือดไก่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง

 

8.กำชับใช้งบฯ ท้องถิ่นโปร่งใส
2 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า การใช้งบประมาณท้องถิ่นแต่ละปี โดยเฉพาะส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนเพิ่มเติม จะต้องมีกระบวนการโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ต้องระบุโครงการชัดเจน หากเหลือต้องนำส่งคืนคลัง ซึ่ง อปท. ต้องทราบศักยภาพตนเอง ใช้ทรัพยากรและงบประมาณคุ้มค่า สอดคล้องกับภาพรวมประเทศ ดังนั้น อปท. จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ต้องมีแผนพัฒนา ต่อไปนี้ต้องเข้มงวดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณของ กทม. ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กำชับ 50 เขตรักษาสภาพคลองให้สวยงาม
www.matichon.co.th
https://www.matichon.co.th/news/790770
50 shares
www.facebook.com/MatichonOnlineline
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157029676312729&id=200355362728
31 likes / 2 shares / 10 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขตเคร่งครัดรักษาสภาพคลองให้สวยงามคงเดิม ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพี้นที่กรุงเทพฯ นั้น โดยขอให้ทำดาดคอนกรีตกำแพงกันตลิ่งพังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วย

-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้อยาก หากยังมีการปล่อยน้ำเสีย ทิ้งขยะและทิ้งปฏิกูลลงในคูคลอง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการกวดขันรักษาสภาพคลองให้สวยงาม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่ Smart City – กำชับทุกเขตดูแลคูคลอง
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ว่า กทม.มีเป้าหมายขับเคลื่อนเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเคร่งครัดในการดูแลรักษาความสะอาดสภาพคูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สะอาดอยู่เสมอ หากเขตใดขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้แจ้งคณะผู้บริหาร เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือ นอกจากนี้ให้ทุกสำนักงานเขตเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำความสะอาดคูคลอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคูคลองในพื้นที่ ทั้งนี้ ในอีก 2 สัปดาห์ กทม.จะระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสวนบึงกระเทียม เขตมีนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ 82 ไร่- มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตจัดทำโครงการ "1 เขต 1 นวัตกรรม" เพื่อผลิตผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พร้อมกำหนดดำเนินการผลงานเป็น 4 ระยะ คือ 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร เบื้องต้นจะนำผลงานของทั้ง 50 เขต มารวบรวมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและนำเข้าที่ประชุมคัดสรรดำเนินการต่อไป โดยในวันที่ 22 ม.ค. ตนและคณะผู้บริหารจะแถลงนโยบายการดำเนินงานในปี 61 อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง Smart City และการพัฒนานวัตกรรมของทุกสำนักงานเขต เพื่อประโยชน์ของประชาชน
-การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คู คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการขุดลอกคูคลองเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รวมทั้งการกวดขันดูแลรักษาสภาพคูคลองในพื้นที่ให้คงความสะอาดและสวยงาม

 

2. สำรวจ – แก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงภายใน 100 วัน
3 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเร่งสำรวจบริเวณพื้นที่เสี่ยงพื้นที่รกร้างทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ของเอกชนและเข้าแก้ไขปรับปรุง จุดใดเป็นพื้นที่รกร้างสาธารณะให้ปรับปรุงพื้นที่วางแนวทาง การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เพื่อประชาชน โดยอาจปรับปรุงเป็นสวนหย่อม หรือลานกีฬาให้ใช้ประโยชน์ แต่หากพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่ของเอกชน ให้สำนักงานเขตประสานเจ้าของพื้นที่ เพื่อเร่งปรับปรุงแก้ไขล้อมรั้วพื้นที่ กำหนดให้การแก้ปัญหาและการปรับปรุงพื้นที่รกร้างทั่วกรุงเทพฯ ต้องเสร็จสิ้นภายใน 100 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่รกร้างทั้งการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมติดตั้งกล้อง CCTV ส่วนพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นพื้นที่สาธารณะได้ปรับถางพื้นที่ให้โล่งเตียน เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะของประชาชนและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเพลิงไหม้ด้านลบ- จากการสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเสี่ยงอาชญากรรม ปัจจุบันยังคงเหลือจุดเสี่ยงในหลายบริเวณ

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่รกร้าง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

 

3. รื้อบ้านในป้อมมหากาฬแล้วเสร็จก่อนสงกรานต์
2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับกลุ่มนักวิชาการเพื่อกำหนดบ้านอนุรักษ์ภายในป้อมมหากาฬ ขณะนี้ได้ข้อสรุปจำนวนบ้านอนุรักษ์ 8 หลังคาเรือน ซึ่งจะวางแนวทางการอนุรักษ์บ้านในจุดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป สำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยภายในป้อมมหากาฬและบ้านหลังอื่น ๆ กำหนดการรื้อย้ายให้เสร็จสิ้นภายใน 100 วันนับจากนี้ หรือก่อนช่วงสงกรานต์เดือน เม.ย. 61 โดย กทม.จะเร่งเจรจาสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เมื่อสามารถรื้อย้ายบ้านและประชาชนได้ทั้งหมดแล้ว จึงจะปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-บ้านในพื้นที่ป้อมมหากาฬที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ต้องเป็นบ้านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง มีหลักฐานทางวิชาการ โดยการอนุรักษ์บ้านภายในป้อมมหากาฬจะอนุรักษ์เฉพาะโครงสร้างบ้านเรือน ส่วนประชาชนผู้อยู่อาศัยต้องย้ายออกจากพื้นที่ตามแนวทางเดิมของ กทม.

-การปรับปรุงพื้นที่ภายในป้อมมหากาฬเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักผังเมืองสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การวางแนวทางอนุรักษ์บ้านภายในป้อมมหากาฬ

 

4. เพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้นักดับเพลิง กทม.
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภา กทม. ขอความเห็นชอบและขอจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สปภ. จาก 5,000 บาท/เดือน เป็น 8,000 บาท/เดือน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ กทม.
ด้านลบ
-อัตราค่าเสี่ยงภัยเดิม น้อยเกินไป เมื่อเทียบกับการเสี่ยงชีวิต เสี่ยงอันตราย เพื่อป้องกันและระงับเหตุต่างๆ อีกทั้ง กทม.ไม่ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าเสี่ยงภัยมาเป็นเวลานาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กทม.

 

5. สำรวจพื้นที่ – เพิ่มแก้มลิง 6 แห่ง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนน. สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการธนาคารน้ำ (Water Bank) หรือแก้มลิงขนาดเล็ก ตั้งเป้าหมายให้แต่ละพื้นที่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 10,000 ลบ.ม. เพื่อเป็นที่รับน้ำกรณีเกิดฝนตกหนัก การระบายน้ำตามปกติทำได้ช้า เพื่อช่วยรับน้ำก่อนระบายน้ำสู่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เบื้องต้น สนน. ได้สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำธนาคารน้ำรวม 6 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารน้ำที่จะก่อสร้างบนดิน 3 แห่ง ประกอบด้วย (1) บึงรับน้ำบริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ (บึงประชานิเวศน์) (2) บึงรับน้ำบริเวณนาคนิวาส ลาดพร้าวซอย 71 และ (3) บริเวณบึงลางเข้ ถนนบางขุนเทียนชายทะเล และพื้นที่ที่จะก่อสร้างธนาคารใต้ดิน 3 แห่ง (1) พื้นที่ว่างบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานที่มีทางแยกเชื่อมถนนรัชดา-วิภาวดี (2) บริเวณถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา และ (3) ปากซอยสุทธิพร 2 ถนนอโศก-ดินแดง ปัจจุบัน สนน.อยู่ระหว่างร่างแผนโครงการฯ เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มอบนโยบายให้ สนน.วางแผนและดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยการขุดลอก คู คลอง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั่วกรุงเทพฯ, เร่งก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มเติม, ขยายขนาดท่อระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำโครงการธนาคารน้ำ หรือแก้มลิงขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

6. เร่งหาข้อสรุปโอนหนี้สิน – ทรัพย์สินรถไฟฟ้าสายสีเขียว
8 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวแห่งชาติ, โพสต์ทูเดย์, M2F, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม (คค.) กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการดูแลและติดตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการโอนหนี้สินและทรัพย์สิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 32 กิโลเมตร วงเงิน 60,815.54 ล้านบาท จาก รฟม. มาอยู่ในสังกัด กทม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาตัวเลขและจะนัดหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้า- ในการประชุมฯ กทม.ยืนยันจะให้กระทรวงการคลังรับภาระหนี้สินการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้งหมด ที่ประชุมฯ จึงขอข้อมูลสถานะทางการเงินของ กทม. ทั้งด้านรายรับ รายจ่าย และประมาณการรายได้ในอนาคต เพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลควรจ่ายเงินอุดหนุนให้ กทม.เป็นสัดส่วนเท่าใด โดยให้ กทม. จัดทำข้อมูลและนำมาเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 11 ม.ค. 61 เนื่องจากที่ประชุมต้องเร่งสรุปเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. นี้ เพื่อเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่งสมุทรปราการ ให้ได้ภายในปี 61 ตามเป้าหมาย- นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ กทม.ทราบถึงแนวทางสำรอง กรณีที่ กทม.ล่าช้า ซึ่ง รฟม.ได้เสนอแผนมายัง คค. แล้ว โดย รฟม. จะดำเนินการเดินรถรูปแบบ PPP ซึ่งจะเจรจากับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) โดยตรง- นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BTSC กล่าวว่า BTSC ยินดีสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย หาก กทม. เสนอเข้ามาก็พร้อมพิจารณา เนื่องจากมองว่าการบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวควรมีสัญญาเพียงรายเดียว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาสัดส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ด้านลบ
-ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ระบุหลังจาก คจร.มีมติให้โอนการเดินรถสายสีเขียวให้ กทม. เมื่อเดือน มี.ค. 59 จนมีการลงนามใน MOU และเจรจาเรื่องโอนหนี้และให้ กทม.ทำรายละเอียดฐานะการเงิน เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตั้งแต่เดือน พ.ย. 60 แต่ไม่มีความคืบหน้า ทำให้ทั้ง สศช. สำนักงาน สบน.ไม่สามารถพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสมของภาครัฐที่จะอุดหนุนการลงทุน ค่าโครงสร้างพื้นฐานได้ โดยตัวเลขที่ กทม. จัดทำไม่ชัดเจนและยังประเมินผลประกอบการค่อนข้างต่ำ เพื่อให้รัฐอุดหนุนทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะจะเป็นตัวอย่างกับท้องถิ่นอื่น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการให้ท้องถิ่นร่วมลงทุนในงานโยธาด้วย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาหาข้อสรุปแนวทาง การโอนหนี้สินและทรัพย์สิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

 

7. 'บ้านสมเด็จโพลล์' พบคนกรุงเทพฯ พอใจผลงานผู้ว่าฯ 'อัศวิน'
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผลงานของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพฯ 1,248 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21-25 ธ.ค. 60 พบส่วนใหญ่ร้อยละ 42.3 พึงพอใจผลงานของ ผว.กทม. ในปี 60 ระดับปานกลาง พึงพอใจมากร้อยละ 38.2 และพึงพอใจน้อยร้อยละ 19.5- สิ่งที่ต้องการให้ ผว.กทม. แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุดคือ ปัญหาร้านค้าและสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย รองลงมาคือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และปัญหาการคอร์รัปชั่น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.8 ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. ในปี 61 โดยระบุต้องการได้ ผว.กทม. ที่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้มากที่สุด รองลงมาคือ มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์โปร่งใส การปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีต่อผลงานของ ผว.กทม. และการดำเนินงานตามนโยบายของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร กทม.

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เพิ่มมาตรการป้องกันคนโดดสะพาน
www.news.ch7.com
http://news.ch7.com/detail/264564
17 likes / 11 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุหญิงสาวว่าจ้างจักรยานยนต์รับจ้างไลฟ์สดเฟซบุ๊กบนสะพานพระราม 8 ก่อนที่จะกระโดดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่ง กทม.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราบริเวณสะพานพระราม 8 ให้ถี่ขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ส่วนการป้องกันในระยะยาวจะหารือมาตรการดูแลสะพานสูงทั่วกรุงเทพฯ โดยในส่วนของสะพานพระราม 8 จะติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม พร้อมทั้งเชื่อมสัญญาณภาพไปยังศูนย์ควบคุมระบบกล้อง CCTV ศาลาว่าการ กทม. เพื่อให้ช่วยกันตรวจตรา หากพบเหตุด่วนเหตุร้าย จะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปยับยั้งเหตุได้ทันที นั้น การป้องกันการกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ยาก จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริต

-ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่ดูแลสะพานสูงควรพิจารณาจัดทำรั้วกั้นที่มีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ รวมทั้งไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพาน เพื่อป้องกันการกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย

www.pptvhd.com
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/73106
950 views / 8 comments

-ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีความผิดหรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้ไลฟ์สดเฟซบุ๊ก ทั้งยังไม่เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวคนดังกล่าว

-ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ที่ผ่านมาบริเวณสะพานพระราม 8 มีคนเข้ามาพยายามฆ่าตัวตายอยู่เป็นประจำ แต่ส่วนใหญ่จะรอดชีวิต ขณะที่ประตูทางเข้าสำหรับคนเดินจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินข้ามสะพานได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตพระนคร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลสะพานสูงของ กทม. รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราบนสะพานพระราม 8 ในช่วงเวลากลางคืน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ย้ายโครงสร้างสะพานรัชโยธิน – เกษตรฯ ติดตั้งแยกหทัยมิตร – แยกบางแวก
2 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม. ได้อนุญาตให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ใช้พื้นที่บริเวณแยกรัชโยธินก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่งต้องรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินและสะพานเหล็กเกษตรศาสตร์ออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบกับรูปแบบก่อสร้างรถไฟฟ้า สนย. ได้ตรวจสอบโครงสร้างสะพานเพื่อหาจุดเหมาะสม โดยสะพานเหล็กข้ามแยกเกษตรศาสตร์จะนำไปก่อสร้างติดตั้งบริเวณถนนหทัยราษฎร์ แยกถนนหทัยมิตรบรรจบกับถนนหทัยราษฎร์และถนนคู้บอน ส่วนสะพานเหล็กข้ามแยกรัชโยธินจะนำไปติดตั้งบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 แยกตัดถนนบางแวก โดย กทม. จะส่งแบบให้ รฟม. เป็นผู้ติดตั้งโครงสร้างทั้งหมด ใช้ระยะเวลาติดตั้ง 6-8 เดือน คาดจะเสร็จสมบูรณ์เปิดให้ประชาชนใช้งานได้ปลายปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-รฟม.รื้อโครงสร้างสะพานเหล็กทั้ง 2 แห่งออก เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมีเงื่อนไข เมื่อ รฟม.รื้อย้ายแล้วจะต้องนำโครงสร้างสะพานเหล็กไปติดตั้งในตำแหน่งใหม่ที่ กทม.ให้ความเห็นชอบและในสภาพพร้อมใช้งานให้ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบโครงสร้างสะพานในแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อให้ รฟม. นำไปติดตั้งใหม่ในจุดที่กำหนด

 

2.เตรียมชมทุ่ง Cosmos หลากสีที่สวนรถไฟ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า สสล. ได้ปลูกต้น Cosmos (ดาวกระจายฝรั่ง) กว่า 300,000 ต้น ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) บริเวณทุ่งหญ้าสลับกับเนินดิน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดเป็นทุ่งดอกไม้บนพื้นที่ติดต่อกันรวม 7 ไร่ โดยจะหมุนเวียนการปลูกไม้ดอก 3 ชนิด เพื่อให้เกิดความสวยงามแตกต่างกันไป ระยะเวลาจากเริ่มเพาะปลูกจนถึงออกดอกใช้เวลา 40-45 วัน และจะบานประมาณ 4-6 สัปดาห์

-บริเวณปากซอยเพชรเกษม 110/4 ริมคลองมหาศร เขตหนองแขม สำนักงานเขตหนองแขมได้ปรับปรุงพื้นที่ว่างจัดทำทุ่งทานตะวัน ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนถ่ายภาพร่วมทำกิจกรรมของครอบครัว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างจุดน่าสนใจใหม่ในสวน วชิรเบญจทัศ ตามแนวคิด "เที่ยวสวนรถไฟทั้งปี มีดีทุก 3 เดือน"


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่ว่าง เพื่อจัดทำเป็นทุ่งดอกไม้ให้ประชาชนได้เที่ยวชม

 

3. นายกฯ ขอบคุณ จนท.ทุกฝ่าย ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงปีใหม่
3 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวหลังการประชุม ครม.ถึงภาพรวมการดูแลจราจรและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2561 ว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร มูลนิธิ อาสาสมัคร ที่ทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ช่วยกันรักษาวินัยจราจร ไม่ดื่มสุรา ดูแลความสมบูรณ์ของรถยนต์ก่อนขับขี่

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จุดบริการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ กทม. มีประชาชนเข้ามาใช้บริการพักผ่อนรับน้ำดื่มกาแฟจำนวนมาก แต่ละจุดมีหน่วยแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์คอยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง กทม. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละทุ่มเททำงานดูแลประชาชนเป็นอย่างดี

-นายพิชญา นาควัชระ รป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกในการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ หลังวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่สถานีขนส่งสายใต้ เขตตลิ่งชัน และตรวจจุดบริการเพื่อความปลอดภัยที่ กทม. ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ บริเวณป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งสายใต้ว่า ได้ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ กทม. ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม จะถอดบทเรียนโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ประชาชนจะเดินทางออกต่างจังหวัดและช่วงเวลาที่ประชาชนจะกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และนำไปปรับใช้กับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

 

4. ส่งเสริม นร.กทม. พัฒนาทักษะด้านภาษา
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
- นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมทักษะด้านภาษาในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า สนศ. จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างมั่นใจได้ตามมาตรฐาน โดยในปีการศึกษา 60 ได้จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คัดเลือกนักเรียนร่วมโครงการ 78 คน เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา KAPLAN สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-28 พ.ย.60 ส่วนในปีการศึกษา 61 มีโครงการต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนประเทศเพื่อสร้างประสบการณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์และดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์

-นอกจากนี้ มีโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น โดยจัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวัน โดยจัดให้เรียนห้องเรียนละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปทั้ง 437 โรงเรียน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กทม. มีนโยบายด้านการศึกษาโรงเรียนสังกัดให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

-การส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง และรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.

 

5. เปิดคลินิกพิเศษ 3 รพ.กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้วางแนวทางเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่รวดเร็ว ทันสมัย สะดวกสบาย และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจัดบริการทางการแพทย์ในระดับพิเศษรูปแบบที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลเอกชน ขณะนี้ กทม. ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบราชการ กทม. ให้สามารถดำเนินการได้ โดยระยะนำร่องจะเปิดคลินิกบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษนอกเวลาในแผนกที่มีคนไข้ต้องการใช้บริการจำนวนมากเป็นแผนกจุดเด่นของโรงพยาบาลนั้น ๆ ใน 3 โรงพยาบาลหลักที่มีความพร้อม ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการสามารถเลือกรับบริการรูปแบบปกติ หรือรูปแบบพิเศษได้ ซึ่งจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในคลินิกรูปแบบพิเศษนอกเวลาในกลางปี 61 ในโรงพยาบาลนำร่อง ส่วนโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัด กทม. หากมีความพร้อมในการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลและการบริการที่เหมาะสมจะดำเนินการรูปแบบโรงพยาบาล 2 ระบบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาและเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ซึ่งเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพแตกต่างจากการรักษาพยาบาลในรูปแบบปกติ โดยมีการบริการที่ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการทางการแพทย์ในระดับพิเศษ ใน 3 โรงพยาบาลนำร่อง

 

6.เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา "เจียงฮายเกมส์"
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย.61 โดยรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 41 ชนิดกีฬา ผู้สนใจต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬา กทม. สามารถขอรับใบสมัครพร้อมระเบียบการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ม.ค. 61 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สวท. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ โดย กทม. จะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ระหว่างวันที่ 9 ม.ค.-15 ก.พ.61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมด้านการกีฬาและพัฒนานักกีฬาของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดสวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่
9 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, ข่าวสด, สยามรัฐ, M2F
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม. กำหนดจัดงาน "เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี" ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 ที่ลานคนเมือง เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิกอบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การสรงน้ำพระ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 166 รูป การสวดมนต์ข้ามปี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดนิทรรศการ การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต
- กทม.ได้จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ระหว่าง วันที่ 26-29 ธ.ค.60 เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในการเริ่มต้นปีใหม่ 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองการท่องเที่ยว สวท. หรือ โทร.0-2225-7612 รับจำนวนจำกัดเพียง 166 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้จัดรถไว้บริการประชาชน 4 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดกิจกรรม
- สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตั้งจุดอำนวยการ เพื่อดูแลความเรียบร้อย นอกจากนี้ ได้กำชับให้ สจส. ออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพฯกว่า 53,000 ตัว ให้พร้อมใช้งาน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 ของ กทม.
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงาน “เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รวมทั้งกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

 

2. ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่กำชับห้ามจุดพลุ-โคมลอย
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารได้รายงานการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเทศกาล ช่วงเทศกาล และช่วงหลังเทศกาล ซึ่ง กทม.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ สปภ. รวมทั้งจัดตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ 35 จุด พร้อมกันนี้ ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของสำนักงานเขต และตั้งจุดบริการประชาชนทั่วกรุงเทพฯ 15 แห่ง
- ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกคำสั่งห้ามจุดพลุ ตะไล ดอกไม้เพลิง และโคมลอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมความพร้อมด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

3. สร้างแรงบันดาลใจ นร.กทม. สื่อสารภาษาอังกฤษ
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
- นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.ได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อเนื่อง โดยมีโครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 (อังกฤษภาคปฏิบัติ Inspiration : Friendto-Friend) ในtheme "เราไม่ทิ้งกัน"(No one left behind) ด้วยการเปิดโอกาส ให้นักเรียน กทม. สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกภาษาอังกฤษ และพาไปศึกษาเรียนรู้ใช้สื่อสารจริง เน้นไปที่เด็กในพื้นที่เขตคลองเตยเพราะอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงหลายด้าน
- สำหรับในปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการในนักเรียนชั้น ป.5 โดยมี 3 กิจกรรม คือ (1) จัดฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าของภาษาโดยตรง (2) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ หรือใกล้เคียง (3) ฝึกอบรมเรียนรู้มารยาทในสังคมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระยะที่ 1 ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองเตย 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 20 คน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดการศึกษาที่ทันสมัยพร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และขยายโอกาสเท่าเทียมในทุกระดับทุกสถานศึกษาให้แข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา "คลองเตยโมเดล"

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.

 

3. สร้างแรงบันดาลใจ นร.กทม. สื่อสารภาษาอังกฤษ
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
- นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.ได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อเนื่อง โดยมีโครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 (อังกฤษภาคปฏิบัติ Inspiration : Friendto-Friend) ในtheme "เราไม่ทิ้งกัน"(No one left behind) ด้วยการเปิดโอกาส ให้นักเรียน กทม. สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกภาษาอังกฤษ และพาไปศึกษาเรียนรู้ใช้สื่อสารจริง เน้นไปที่เด็กในพื้นที่เขตคลองเตยเพราะอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงหลายด้าน
- สำหรับในปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการในนักเรียนชั้น ป.5 โดยมี 3 กิจกรรม คือ (1) จัดฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าของภาษาโดยตรง (2) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ หรือใกล้เคียง (3) ฝึกอบรมเรียนรู้มารยาทในสังคมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระยะที่ 1 ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองเตย 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 20 คน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดการศึกษาที่ทันสมัยพร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และขยายโอกาสเท่าเทียมในทุกระดับทุกสถานศึกษาให้แข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา "คลองเตยโมเดล"

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.

 

4. กำชับ 50 เขต กวดขันจัดระเบียบทางเท้า
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวในการประชุมแนวดิ่งเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สนท. และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขตว่า ขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถภายใต้กรอบและขอบเขตการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยเน้นย้ำให้กวดขันบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกไปแล้ว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ค้ากลับมาขายอีก รวมทั้งการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นหนึ่งมาตรการในการดูแลที่อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องดูแลแจ้งเหตุการณ์กระทำความผิด
- โครงการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้กรอบนโยบาย “5 ไม่” ขณะนี้ทั้ง 50 เขต ได้คัดเลือกและจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เขต ประกอบด้วย เขตสายไหม บริเวณถนนเฉลิมพงษ์ ตั้งแต่ทางแยกตรงข้ามตลาดวงศกร-สะพานข้ามคลองหกวา เขตจอมทอง บริเวณถนนพระราม 2 ตั้งแต่สามแยกบางประแก้ว-คลองวัดกก เขตบางขุนเทียน บริเวณถนนบางขุนเทียน ตั้งแต่ริมทางรถไฟ-สามแยกตัดถนนพระราม 2 เขตบางเขน บริเวณถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่คลองลำผักชี-ถนนสุขาภิบาล 5 และเขตลาดพร้าว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตั้งแต่แยกถนนประดิษฐ์มนูธรรมตัดถนนสังคมสงเคราะห์-คลองตาเร่ง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- นโยบายจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5. เขตพญาไทนำร่องเชื่อมโครงข่ายกล้อง CCTV เอกชน-สน.
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผอ.เขตพญาไท กล่าวว่า สำนักงานเขตพญาไทเตรียมเชื่อมสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) กับภาคเอกชน ห้างร้าน ธนาคารที่มีกล้องอยู่ด้านหน้าอาคาร และติดถนนสายหลักมายังศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV ของเขตฯ รวมถึงเชื่อมโยงไปยัง สน.พญาไท และ สน.บางซื่อ โดยประชาชนสามารถขอดูภาพกล้อง CCTV ได้ที่ศูนย์อีกด้วย ซึ่งจะนำร่องเชื่อมโยงสัญญาณกล้อง CCTV ตั้งแต่บริเวณซอยพหลโยธิน 2-7 เบื้องต้นมีกล้องที่พร้อมจะเชื่อมสัญญาณภาพมายังศูนย์สำนักงานเขตพญาไท และ สน.ท้องที่ ประมาณ 20 ตัว คาดจะเริ่มหารือและสำรวจความพร้อมของแต่ละหน่วยงานภายในเดือน ม.ค.61 ตั้งเป้าหมายจะเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้อง CCTV ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ก.พ.61 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันแห่งความรัก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการเพิ่มโครงข่ายกล้อง CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่
- โครงการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่สำนักงานเขตจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ และอำนวยความสะดวกประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความสะดวกประชาชนในการขอดูภาพจากกล้อง CCTV

 

7. พัฒนาสวนรถไฟเพิ่มพื้นที่สีเขียว-แหล่งท่องเที่ยว ในกรุงเทพฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว สสล. วางแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยจะปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง ทางจักรยาน และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสวนใกล้เคียง คือ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตามโครงการอุทยานสวนจตุจักร ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร นอกจากนี้ จะจัดสรรพื้นที่ภายในสวนวชิรเบญจทัศพื้นที่รวม 7 ไร่ ปรับพื้นที่ปลูกต้นคอสมอสหลายสี เพื่อเป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามให้ประชาชนท่องเที่ยว โดยจะเริ่มปลูกในต้นเดือน ม.ค.61 ให้เติบโตทันกับช่วงเทศกาลแห่งความรัก เพื่อให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเป็นรูปแบบพื้นที่นำร่องเพื่อพัฒนาสวนอื่น ๆ ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- นโยบายการสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ประชาชนมีที่พักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาพื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เริ่มโครงการทิ้งขยะเป็นที่...เก็บตรงเวลา
www.matichon.co.th
https://www.matichon.co.th/news/778958
64 shares
www.facebook.com/MatichonOnline
35 likes / 3 shares / 20 comments

-ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.มอบนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินโครงการทิ้งขยะเป็นที่...เก็บเวลา โดยกำหนดจุดทิ้งขยะและจัดเก็บให้หมดก่อนเวลา 05.30 น. เพื่อลดปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ นั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดเก็บที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรงเวลา และไม่มีถังขยะเพียงพอ ทั้งยังเป็นหน้าที่ของ กทม.อยู่แล้วในการจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง นอกจากนี้ ขอให้แก้ปัญหากรณีการออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะไม่ตรงกับเดือนที่เก็บ รวมทั้งรถเก็บขยะวิ่งออกนอกพื้นที่เพื่อนำขยะรีไซเคิลไปขายด้วย

-ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งต้องมีมาตรการดำเนินการหากรถเก็บขยะมาจัดเก็บไม่ตรงเวลาด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ถึงเหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดการดำเนินโครงการทิ้งขยะเป็นที่...เก็บตรงเวลา
 
 
2.กทม.เร่งเปิดประกวดราคาก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
www.matichon.co.th
128 likes / 45 shares / 8 comments

-ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณี กทม.เดินหน้าเปิดประกวดราคาก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งที่คณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติ หน่วยงานรัฐยังท้วงติง ปัจจุบันสังคมยังไม่เห็นแผนแม่บทที่ชัดเจน และขาดการรับฟังความคิดเห็นที่รอบด้าน จึงน่าเป็นห่วงอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต นั้น เหตุใด กทม.ต้องรีบร้อนดำเนินการประกวดราคาโครงการดังกล่าว ท่ามกลางความไม่ชัดเจน และหากมีผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

www.pantip.com
https://pantip.com/topic/37216497
11 likes / 7 comments

-ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การเร่งรัดเปิดประกวดราคาก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำ เพราะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

-ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไว้แล้ว ขณะที่โครงการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี 60 แต่ที่ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ เพราะติดปัญหาการคัดค้านจากกลุ่มนักอนุรักษ์ นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม สมาคมเรือ ธุรกิจริมน้ำ บ้านที่ล่วงล้ำลำน้ำอาศัยอยู่ในที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำ ส่วนกลุ่มที่สนับสนุนโครงการคือ ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ริมน้ำและต้องการมีสถานที่สำหรับพักผ่อน ขี่จักรยาน และออกกำลังกาย เมื่อยังหาทางออกไม่ได้ก็จะมีปัญหาเช่นนี้ ดังนั้น ภาครัฐควรจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด โดยดำเนินการทันที เพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะการเปิดประกวดราคาก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ในประเด็นต่างๆ อาทิ การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี การจัดทำแผนแม่บท ผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นต้น

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. กทม. พร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
3 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า กทม.จะเริ่มปฏิบัติตามแผนตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ซึ่งได้เตรียมความพร้อมตั้งจุดบริการประชาชนถนนเข้า-ออกเมือง เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และบริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี รวมถึงจัดรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ต่างๆ โดยมีไฟบัลลูนส่องสว่าง (บัลลูนไลท์) ติดตั้งตามจุดบริการให้ประชาชนเห็นชัด โดย กทม.จะร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลประชาชนอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมงให้สอดคล้องกับมาตรการ 7 วันอันตราย
- กทม.ได้ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสถานบริการทั่วกรุงเทพฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เปิด-ปิดตามเวลาและปฏิบัติตามกำหนดอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้ประกาศห้ามจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง โคมลอยภายในสถานบริการต่างๆ และขอให้ประชาชนระมัดระวังเกี่ยวกับอัคคีภัยภายในบ้านเรือน
- ส่วนของขวัญปีใหม่สำหรับชาวกรุงเทพฯ กทม.จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ในช่วงเช้าของวันที่ 1 ม.ค.61 ที่ลานคนเมือง และในช่วงสายได้จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ 9 วัดเพื่อเป็นสิริมงคล มีรถบัสปรับอากาศ 46 ที่นั่งบริการและนำประชาชนทำบุญตามวัดต่างๆ ขณะเดียวกัน กทม.จะให้บริการฟรีในระบบขนส่งมวลชนของ กทม. ทั้งรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) รถไฟฟ้า BTS จากสถานีหมอชิต-สถานีแบริ่งและจากสถานีสนามกีฬา-สถานีบางหว้า เรือคลองผดุงกรุงเกษม เรือคลองภาษีเจริญ รวมถึงมอบหมายให้ทั้ง 50 สำนักงานเขตจัดหาของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่เขตของตนเอง
- รายงานข่าวนายศุภกฤต บุญขันธ์ รผอ.สนท. มีหนังสือเวียนแจ้ง ผอ.สำนัก และ ผอ.เขตทั้ง 50 เขต เรื่อง แผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61 นอกจากนี้ ได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มอีก 3 จุด จากเดิม 6 จุด ได้แก่ บริเวณ (1) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) เขตคลองเตย (2) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) (3) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ขนส่งสายใต้) และบริเวณถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (ตัดใหม่) หน้าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
- การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและพิธีทำบุญตักบาตรของ กทม. เพื่อความเป็นสิริมงคลในการขึ้นศักราชใหม่

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวมทั้งการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพโครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา”
4 ฉบับ M2F, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ "ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา" ว่า หลังจากดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากกำหนดจุดทิ้งขยะและต้องเก็บขยะให้หมดก่อนเวลา 05.30 น. พบสามารถลดปัญหาความไม่เป็นระเบียบอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังมีปัญหาอุปสรรค คือ (1) การลดจุดทิ้งขยะทำให้ประชาชนต้องเดินไปทิ้งขยะไกล (2) จุดทิ้งขยะบางจุดตั้งอยู่หน้าร้านค้า และบ้านเรือนประชาชน และ (3) ประชาชนยังทิ้งขยะไม่เป็นเวลาและไม่ทิ้งในบริเวณที่ กทม. กำหนด จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตเพิ่มการประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้มากขึ้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานวันที่ 4 ม.ค.61 อีกครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินการจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติโดยตรง พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับสภาพ หรือเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริงต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทิ้งขยะให้ถูกที่และเป็นเวลา
ด้านลบ
- การดำเนินโครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา” ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ยังมีปัญหาอุปสรรค เช่น ประชาชนนำขยะมาทิ้งนอกจุดและนอกช่วงเวลาที่กำหนด หรือไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจุดทิ้งขยะบริเวณใกล้หน้าบ้านของตน มีการนำขยะชิ้นใหญ่มากองรวมกับขยะทั่วไป รวมทั้งขยะที่กองรวมรอการจัดเก็บมีปริมาณมากจนล้นออกนอกบริเวณที่กำหนดเป็นจุดทิ้งขยะ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา รวมทั้งการพิจารณาปรับแนวทางดำเนินการที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

 

3. โยกย้าย ขรก.กทม.
4 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการ กทม. สามัญ 3 ราย ประกอบด้วย (1) นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผช.ป.กทม. เป็น ผช.หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. (2) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผช.กทม. เป็น รผอ.สนศ. และ (3) นายสุราษฏร์ เจริญชัยสกุล รผอ.สนย. เป็น รผอ.สจส. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.61

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม. สามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้การดำเนินงานของ กทม. เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ข้อคิดเห็น
- กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

4. เดินหน้าตอกเสาเข็มเขื่อนคลองลาดพร้าว
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนและทางเดินริมคลองลาดพร้าว ระยะทางรวม 45,300 เมตรว่า ขณะนี้ กทม.ตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างเขื่อนและทางเดินริมคลองในจุดที่สามารถรื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำออกไปได้แล้วรวม 16,193 ต้น ระยะทาง 12.30 กม. จากจำนวนเสาเข็มที่ต้องตอกทั้งหมด 60,402 ต้น อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการก่อสร้างเขื่อนริมคลองจะต้องแล้วเสร็จภายในปี 62 จึงสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่แนวคลองลาดพร้าวทั้ง 8 เขต ปรับแผนส่งเจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจต่อชาวบ้านในการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำ เพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างแนวเขื่อน หากบ้านรุกล้ำหลังคาเรือนใดไม่รื้อย้ายและสร้างผลกระทบต่อการก่อสร้างแนวเขื่อนให้สำนักงานเขตพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย ปว.44 เข้ารื้อย้ายบ้านรุกล้ำนั้น ๆ เอง เพื่อให้การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวแล้วเสร็จภายในปลายปี 62

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนและทางเดินริมคลองลาดพร้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองสายหลักและแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลองสาธารณะ
ด้านลบ
- การตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างเขื่อนและทางเดินริมคลองลาดพร้าวจะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำคลองรวม 50 ชุมชน 6,540 หลังคาเรือน ขณะนี้การรื้อย้ายบ้านรุกล้ำเกิดปัญหาล่าช้า ทำให้แผนที่ กำหนดตอกเสาเข็มทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในปี 60 ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับแผนดำเนินการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมคลอง เพื่อเร่งก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

5. ส่งเสริมสภาเด็ก-เยาวชน กทม. ร่วมพัฒนากรุงเทพฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า สวท. ได้จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน กทม. และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธานการประชุม พร้อมคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ริเริ่ม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
- ผว.กทม. พร้อมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเขต สภาเด็กและเยาวชน กทม. ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพฯ และประเทศชาติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดบทบาท และให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการที่จะพัฒนาตนและพัฒนาประเทศ

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน กทม. ในการทำกิจกรรมต่างๆ

 

6. พัฒนาคุณภาพบริการ รพ.กทม.
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- รายงานข่าว สนพ. รายงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. โดยมีแผนเร่งรัดให้โรงพยาบาลสังกัดทุกแห่งใช้ระบบ Paperless ทั้งระบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ภายในปี 61 โดยระบบดังกล่าวจะกำหนดจำนวนผู้ป่วยที่นัดต่อคลินิกต่อวัน จำนวนผู้ป่วยที่นัดหมายแพทย์แต่ละท่านและแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน รวมทั้งจะประกันระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นบัตรเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ หรือเวชระเบียนจนถึงการเข้าพบแพทย์
- ระยะนำร่องจะพัฒนาระบบลดระยะเวลารอคอยให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน ใน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาลกลาง (คลินิกหัตถการทางจักษุ Lasik คลินิกหัตถการทางกระดูกและข้อ และคลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร) โรงพยาบาลตากสิน (คลินิกเบาหวานการอัลตราซาวด์ 4 มิติ คลินิกครรภ์แฝดผู้ป่วย Stroke และการกายภาพบำบัด) และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (คลินิกผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscope การดูแลนักกีฬากายภาพบำบัด ผ่าตัดหัวใจสวนหลอดเลือด เพื่อขยายเส้นเลือดและใส่ลวดค้ำยัน) รวมทั้งจะพิจารณาแนวทางลดระยะเวลาการรอรับยา

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์และการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยนำระบบ Paperless มาใช้ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะ
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/thairath/videos/10156444241612439/?comment_id=10156444710907439
39,000 views / 242 likes / 28 shares / 46 comments

-ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น หลังที่ทำการการเคหะแห่งชาติ ในช่วงเช้าวันนี้ที่มีสภาพมืดมาก เพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ผู้ที่มาออกกำลังกายในสวนต้องอาศัยแสงไฟจากรถยนต์และตึกแถวในบริเวณนั้น โดยที่ผ่านมาประชาชนระบุได้แจ้งสำนักงานเขตบางกะปิหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นั้น ภายในสวนดังกล่าวมีสภาพเช่นนี้มานานแล้ว ซึ่งน่ากลัวและอันตรายมาก เพราะอาจทำให้เป็นแหล่งมั่วสุม หรือก่อเหตุอาชญากรรมได้

-ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรเร่งสำรวจสวนสาธารณะและบริเวณใต้สะพานข้ามแยกต่างๆ ที่มืดเปลี่ยวและดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การสำรวจและดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะและบริเวณใต้สะพานข้ามแยก โดยเฉพาะภายในสวนพฤกษชาติคลองจั่น
 
 
2.กวดขันจัดระเบียบสายสื่อสาร
354 likes / 29 shares / 40 comment

-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพบริเวณเจเจกรีนมีสายสื่อสารหย่อนลงมาบนทางเท้า ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมา นั้น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารพบในหลายพื้นที่ สะท้อนถึงความมักง่ายของผู้ประกอบการและขาดการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ร้อยละ 17 เห็นว่า การไฟฟ้านครหลวง และ กทม.ในฐานะเจ้าของพื้นที่ต้องกวดขันตรวจสอบการพาดสายสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่สัญจรไปมา

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งตรวจสอบการพาดสายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม. เข้ม 4 มาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่
8 ฉบับ สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, เดลินิวส์,แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง Online, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ว่า กทม. ได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและกำชับให้สำนักงานเขต ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้ 4 มาตรการ คือ 1) มาตรการป้องกันอัคคีภัย ตรวจสอบสถานที่ที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2) มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สโลแกน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” กระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เดินทางปลอดภัย 3) มาตรการดูแลความปลอดภัย บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ และ 4) มาตรการทางด้านสุขภาพอนามัย โดยตรวจสอบสิ่งของในกระเช้าของขวัญตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ

-สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นห้างที่มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ และเป็นสถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์ปีใหม่ที่ประชาชนจะเข้าร่วมจำนวนมาก กทม. จึงต้องวางแผนป้องกันและดูแลความปลอดภัยประชาชน โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน บริเวณโดยรอบแยกราชประสงค์ มีกล้องวงจรปิด 545 ตัว และทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ มีกล้องวงจรปิดทั้งหมด 53,249 ตัว กล้องทุกตัวจะต้องพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด

-กทม. ได้เตรียมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ สปภ. สนท. สนพ. หน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ พร้อมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า – ออกเมือง เพื่อบริการตรวจสอบสภาพรถให้ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60-ม.ค.61

-นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กทม. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนติดตามการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

2.เตรียมเปิดให้เอกชนเช่าดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้พิจารณาแนวทางการใช้งานโรงฆ่าสัตว์ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดหาเอกชนที่สนใจเข้ามาบริหารจัดการทั้งระบบ ขณะนี้ได้จัดทำ TOR เพื่อหาเอกชนเช่าพื้นที่บริหารจัดการ โดยโรงฆ่าโคกระบือจะให้เช่าระยะเวลาสัญญาต่อเนื่อง 15 ปี ซึ่งจะให้เข้าใช้พื้นที่ฟรีเบื้องต้นก่อน 18 เดือน เพื่อให้เวลาเอกชนเข้าปรับปรุงพื้นที่และจัดการอุปกรณ์เครื่องจักร จากนั้นจะเริ่มจัดเก็บค่าเช่าในอัตราที่เหมาะสม

-ส่วนโรงฆ่าสุกรจะเปิดให้เช่าสัญญาต่อเนื่อง 15 ปี แต่การก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์บางส่วน กทม. จึงจะฟรีค่าเช่าให้เอกชนรวม 24 เดือน เพื่อให้ระยะเวลาเอกชนปรับปรุงพื้นที่อย่างเหมาะสมมากที่สุด โดยจะเร่งดำเนินการประกาศ TOR ลงเว็บไซต์ภายในเดือน ม.ค.61 เริ่มจากส่วนที่มีความพร้อม และมีผู้สนใจสูงสุดคือ โรงฆ่าโคกระบือก่อน คาดจะมีเอกชนสนใจเช่าพื้นที่ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ทั้ง 2 แห่งในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะออกจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

ด้านลบ
-โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ กทม. ที่หนองแขม เป็นโครงการที่ก่อสร้างมากว่า 13 ปี แต่ยังไม่เสร็จสิ้นและไม่สามารถเปิดใช้งานได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดหาเอกชนเข้ามาบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ กทม.

 

3.เตรียมก่อสร้าง รพ.ย่านบางนา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดหาพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยการขยายพื้นที่โรงพยาบาล 4 มุมเมือง ขณะนี้ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมคือ 1) โรงพยาบาล ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนเบื้องต้นในรูปแบบ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลในส่วนอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ 2) โรงพยาบาลคลองสามวา เปิดให้บริการตรวจรักษาประชาชนแบบ OPD และอยู่ระหว่างการออกแบบ จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลในส่วนอื่น ๆ ส่วนต่อไปจะก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง และจะเริ่มหาผู้รับเหมาในต้นปี 61 โดย กทม.วางแนวทางการเปิดโรงพยาบาลบางนาให้ประชาชนใช้บริการได้เบื้องต้นภายในปลายปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขยายการบริการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 4 มุมเมือง

ด้านลบ
-บริเวณพื้นที่เขตบางนา พระโขนง และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจุดที่ยังไม่มีโรงพยาบาลของรัฐอย่างเพียงพอ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่เขตบางนา

 

4.จัดงานวันเด็กแห่งชาติตาม ‘ศาสตร์พระราชา’
4 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า กทม. เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 61 (13 ม.ค.) ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ภายใต้แนวคิด "เด็ก กทม. พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หวังปลูกฝังจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้แก่เยาวชนภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้ของหน่วยงาน กทม. กว่า 20 หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 โซน มีการแสดงบนเวที เกมส์เสริมทักษะ ฯลฯ นอกจากนี้ กทม.ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-21 ม.ค.61 ที่ศูนย์เยาวชน กทม. 35 แห่ง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 61 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยต้องการให้เด็กและเยาวชน ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งในใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของ กทม. โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในทุกพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็ก ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองและบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 61 ของ กทม.

 

5.รพ.ลาดกระบังชี้แจงไม่ได้ฉีดยาเปิดมดลูก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผอ.โรงพยาบาลลาดกระบัง กล่าวชี้แจงกรณีพบศพเด็กทารกถูกทิ้งในถังขยะและมารดาเด็กให้การว่าเด็กคลอดออกมาเสียชีวิต หลังไปฉีดยาเปิดช่องคลอดที่ รพ.ลาดกระบังว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบคนไข้ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาล 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พ.ย. โดยแจ้งกับแพทย์ว่าปวดท้องจากโรคกระเพาะ ไม่ได้แจ้งแพทย์เรื่องการตั้งครรภ์ ซึ่งแพทย์ได้รักษาโดยฉีดยาแก้ปวดกระเพาะ ต่อมาวันที่ 23 พ.ย. มาที่โรงพยาบาล โดยแจ้งว่าตกบันได 3 ขั้นและมีเลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ได้แจ้งเรื่องการตั้งครรภ์ แต่แพทย์เวรมีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ จึงขอตรวจปัสสาวะจนพบตั้งครรภ์จริง เนื่องจากคนไข้อายุน้อยซึ่งอาจมีโอกาสแท้งคุกคามได้ อย่างไรก็ตาม รพ.ลาดกระบังไม่มีความพร้อมทางแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านดังกล่าว จึงได้แนะนำให้คนไข้ไปฝากครรภ์และเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธร ที่มีความพร้อมของแพทย์มากกว่า ซึ่งการรักษาในวันดังกล่าว โรงพยาบาลไม่ได้ฉีดยาใดๆ ให้คนไข้ อีกทั้งไม่มีอาการรุนแรงที่แพทย์ต้องส่งตัวไปอย่างเร่งด่วน หลังแจ้งข้อมูลแล้วคนไข้ได้กลับออกไปและไม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาลอีก จนเกิดเหตุตามที่เป็นข่าวขึ้น

-พ.ต.อ.สมเกียรติ สนใจ ผกก.สน.จรเข้น้อย กล่าวว่า ได้สอบปากคำแม่เด็กอย่างละเอียดแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องรอผลชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของทารกใช้เวลาเร็วที่สุดประมาณ 1 เดือน หากพบเด็กเสียชีวิตในขณะที่คลอดออกมาแล้วมีสภาพบุคคล จะต้องดำเนินคดีกับแม่ของเด็กต่อไป ส่วนกรณีนำศพไปทิ้งถังขยะนั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบสภาพบุคคลของทารกว่าหายใจหรือไม่ อาจยังไม่เข้าข้อกฎหมายการอำพรางซ่อนเร้นศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรฐานการบริการและการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของในสังกัด กทม.

ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินการกรณีมีผู้ป่วยระบุทารกในครรภ์เสียชีวิต หลังฉีดยาเปิดช่องคลอดที่โรงพยาบาลลาดกระบัง

 

6.เตือนระวัง 7 โรคเสี่ยงปี 61
5 ฉบับ มติชน,ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. แถลงข่าว "พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2561 : 7 โรค เฝ้าระวังในปีหน้า" ว่า การวิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ เพื่อนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 61 พบมี 7 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้ฉี่หนู และโรคเมลิออยโดสิส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดจะมีผู้ป่วยสูงถึง 220,000 ราย- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สำนักระบาดวิทยา กล่าวว่า สำหรับการพยากรณ์โรค ปี 61 คาดจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปีประมาณ 50,000 ราย และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือน มิ.ย.-ก.ย. โดยจะพบผู้ป่วย 4,500-9,000 ราย/เดือน ส่วนการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง โดยวิเคราะห์จากพื้นที่ที่ระบาดซ้ำซากใน 5 ปีที่ผ่านมา มีอาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี ระยอง กระบี่ ภูเก็ต สงขลา พัทลุง และกรุงเทพฯ ซึ่งพบในทุกเขตพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ส่วน โรคไข้หวัด คาดจะมีผู้ป่วยประมาณ 220,000 ราย โดยจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) ส่วนจังหวัดที่คาดจะมีความเสี่ยงสูง อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

-นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า โรคไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ จะพบผู้ป่วยมากในช่วงหน้าหนาว และอีกโรคที่มักเกิดขึ้นมากเช่นเดียวกัน คือ โรคไวรัสลงกระเพาะ หรือไข้หวัดลงกระเพาะ เนื่องจากระยะนี้มีอากาศชื้น จึงทำให้เชื้อโรคชนิดต่างๆ สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าปกติ โดยจะแฝงอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ระยะแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการอาเจียน ที่เป็นอาการเห็นได้ชัดให้สันนิษฐานว่าเป็นไวรัสลงกระเพาะ ดังนั้น ให้หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกายและล้างมืออย่างสม่ำเสมอ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคและภัยสุขภาพในปี 61

 

7.เพิ่มท่าเรือคลองภาษีเจริญอีก 4 ท่า
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าว สจส. เตรียมก่อสร้างท่าเทียบเรือที่คลองภาษีเจริญเพิ่มเติม 4 ท่า ประกอบด้วย 1) ท่าเพชรเกษม 41 2) ท่าเพชรเกษม 53 3) ท่าหมู่บ้านสุขสันต์ และ 4) ท่าบ้านขิง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา คาดภายในเดือน ม.ค.61 จะได้ผู้รับจ้างมาดำเนินโครงการ กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน-กทม.อยู่ระหว่างศึกษาแผนบริหารจัดการเดินเรือที่คลองภาษีเจริญ ในลักษณะเดียวกับการเดินรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่ง กทม.ไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณ แต่ประชาชนได้รับความสะดวก และความคุ้มค่า


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ โดยเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อการเดินทาง หรือเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนและช่วยให้ กทม. มีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านลบ
-จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบบางชุมชนอยู่ไกลจากท่าเรือเกินไป ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมายังท่าเทียบเรือ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่คลองภาษีเจริญเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการ

 

8.มท.สั่งเข้มงวดดูแลพื้นที่จัดงานเคานต์ดาวน์
4 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) กองทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่งการให้กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชน มีเขตรับผิดชอบ 26 จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ โดยจะร่วมกับส่วนราชการ จัดจุดอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 209 จุด เน้นอำนวยความสะดวกการจัดงานเคานต์ดาวน์ ให้ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบตรวจพื้นที่ รักษาความสงบเรียบร้อย และขอให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

-พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบช.น. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มี 2 กิจกรรมหลักคือ (1)กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและ (2) กิจกรรมเคาท์ดาวน์ ซึ่งในส่วนของกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี เบื้องต้นจะมีวัดที่จัดกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 150 วัด ขณะที่การจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ สถานที่หลักมี 4 แห่ง คือ (1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (2) เอเชียทีค (3) ศูนย์สรรพสินค้า CDC และ (4) ถนนข้าวสาร ซึ่งจะกระจายกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะจัดกำลังเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

9.เตรียมรื้อพระเมรุมาศกลางเดือน ม.ค.61
5 ฉบับ เดลินิวส์, เดอะเนชั่น, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กรมศิลปากรได้จัดทำแผนรื้อถอนพระเมรุมาศและอาคารประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพระเมรุมาศจะรื้อถอนและไม่มีการย้ายไปประกอบสร้างในที่ใด ส่วนอาคารประกอบอื่น ๆ จะย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด้านหลังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ ศาลาลูกขุน 2 หลัง จะย้ายไปจัดแสดงที่สำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ขณะที่ไม้ดัดจะส่งคืนวัดคลองเตยในและสวนนงนุช ส่วนดอกดาวเรืองจะนำไปจัดแสดงงานฤดูหนาวที่หน้าพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าปลายเดือน ม.ค.61 โดยจะเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศช่วงกลางเดือน ม.ค. กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 15 มี.ค.61

-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กำหนดระยะเวลารื้อถอนพระเมรุมาศและอาคารประกอบ 60 วัน จากนั้นจะส่งมอบพื้นที่ให้ กทม. ดูแล ส่วนโครงสร้างเหล็กที่มีจำนวนมาก กรมศิลปากรได้ทำหนังสือถึง รมว.วัฒนธรรม เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมวินิจฉัยต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำแผนรื้อถอนพระเมรุมาศและอาคารประกอบ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศและอาคารประกอบ รวมทั้งการเตรียมการบูรณะพื้นที่สนามหลวง ภายหลังรื้อถอนพระเมรุมาศแล้วเสร็จ

 

10.ปี 61 จัดระเบียบสายสื่อสารอีก 21 เส้นทาง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า ในปี 61 กฟน.มีแผนการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเส้นทางที่อยู่นอกเหนือแผนนำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนการกำหนดพื้นที่ที่จะเข้าไปจัดระเบียบสายสื่อสารต้องหารือกับ กสทช. และให้ กทม. เข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกเส้นทางด้วย

-เบื้องต้นจะจัดพื้นที่ที่จะจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นโซน แบ่งตามเขตประมาณโซนละ 6-7 เขต และให้ กทม.เป็นผู้เสนอรายชื่อเส้นทางของแต่ละโซน จากนั้นจะพิจารณาดำเนินการตามลำดับเส้นทางที่สำคัญ ๆ ก่อน โดยในปี 61 กฟน. จะจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารประมาณ 113 กม. รวม 21 เส้นทาง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

ด้านลบ
-ที่ผ่านมาในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารยังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บสายสื่อสารที่ล่าช้าและผู้รับเหมาดำเนินการไม่เรียบร้อย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

 

11.31 ธ.ค. บีทีเอส ขยายเวลาวิ่งถึงตีสอง
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) กล่าวว่า บริษัทจะขยายเวลาการให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS ในวันส่งท้ายปีเก่า คืนวันที่ 31 ธ.ค.60 จากเวลาเที่ยงคืน ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.61 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยจำหน่ายบัตรโดยสารเที่ยวเดียวล่วงหน้า (Single Journey Ticket) ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลาหยอดเหรียญเพื่อซื้อบัตรที่ตู้จำหน่ายบัตรอัตโนมัติ รวมทั้งจะจำหน่ายบัตร (One Day Pass) ราคาใบละ 140 บาท ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะใช้เดินทางได้ไม่จำกัดเที่ยว และระยะทางตลอดวันที่ 31 ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้า และบริเวณใกล้เคียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเดินรถไฟฟ้า BTS ในวันที่ 31 ธ.ค.60

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์