• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งแก้ไขปัญหา217 จุดเสี่ยง
6 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, M2F, คม ชัด ลึก, ข่าวสด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพ พบมีทั้งสิ้น 217 แห่ง และได้ประสานให้ กทม.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับพื้นที่รกร้าง รื้อถอนอาคารร้าง รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมว่าสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว อาทิ การตัดหญ้าและปรับพื้นที่ ส่วนในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงได้เร่งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาดำเนินการติดตั้ง คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งสำนักงานเขตเร่งแก้ไขปัญหาติดตั้งไฟส่องสว่างจุดเสี่ยง 217 จุดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อลดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ ขณะเดียวกันอาจพิจารณาติดกล้อง CCTV เพิ่มเติม

-พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รอง ผบช.น. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง บช.น.และ กทม. เพื่อป้องกันเหตุในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยในพื้นที่สวนสาธารณะเป็นความรับผิดชอบของ กทม.ในการดำเนินการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธาสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

 

2.เร่งปรับปรุงทางเท้า ถ.พระราม 1
1 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวันว่า เป็นการติดตามการดำเนินการตามแผนการใช้งบประมาณ 60 และติดตามการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ถนนพระรามที่ 1 ให้แล้วเสร็จตามที่สัญญากำหนด นอกจากนี้ ได้ติดตามการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตปทุมวัน หลังจากนี้เตรียมเชิญสำนักงานเขตปทุมวัน สนน.และ สนย.มาวางแผนการบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นแนวทางการแก้ไขปัญหาจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมและวางแผนการพัฒนาในระยะยาว คาดการดำเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตปทุมวัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงทางเท้าและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตปทุมวัน

 

3.เขตบางรักแจกทะเบียนสมรสทองคำ 10 คู่รัก
4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ
ราละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.แถลงข่าวการจัดงานจดทะเบียนสมรสของสำนักงานเขตบางรัก ภายใต้ชื่องาน "ร้อยใจภักดิ์ รักเทิดทูน ณ บางรัก" เนื่องในวันแห่งความรักหรือ วันวาเลนไทน์ว่า การจัดงานจดทะเบียนสมรส วันที่ 14 ก.พ.นี้ ของสำนักงานเขตบางรักเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก โดยในปีนี้สำนักงานเขตบางรักได้จัดกิจกรรม การจดทะเบียนสมรส ภายใต้แนวคิด "ร้อยใจภักดิ์ รักเทิดทูน ณ บางรัก" ซึ่งเป็นการร้อยรวมดวงใจรัก ระลึกถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีความรักต่อประชาชนชาวไทยอย่างมากมายมหาศาล โดยงานจะจัดบริเวณชั้น 1 และลานอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ในรูปแบบที่นำเสนอถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สวยงาม มีการแห่ขบวนขันหมาก การรดน้ำสังข์คู่บ่าวสาว พร้อมเชิญชวนให้ คู่บ่าวสาวแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

-นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ. เขตบางรัก กล่าวว่า คู่รักที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักเขตฯ ได้เปิดให้ยื่นคำร้องและตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 10 ก.พ. 60 ในวันเวลาราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนสมรสวันที่ 14 ก.พ.ซึ่งนอกจากจะจดทะเบียนสมรสให้คู่รักตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปแล้ว ยังมีขบวนแห่ขันหมากแบบไทย จับสลากแจกทะเบียนสมรสทองคำให้คู่รักทุกชั่วโมงจำนวน 10 คู่ และทุกคู่รักจะได้รับของที่ระลึก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในปี 59 กทม.ให้บริการประชาชนในการจดทะเบียนสมรส 48,519 คู่ โดยการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก ในวันที่ 14 ก.พ. ปี 59 มี 1,054 คู่ ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของสำนักงานเขตที่ประชาชนมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจัดงานจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก

 

4.ส่งอาสาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างเร่งขับเคลื่อนโครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ซึ่งได้วางแนวทางดูแลผู้สูงอายุในระบบสาธารณสุขโดยศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่ง จะเป็นศูนย์หลักในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ แต่ละศูนย์ฯ จะมีอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทุกวัน เพื่อบันทึกโรคส่งต่อให้พยาบาลประจำศูนย์ฯ ผ่านระบบบันทึกข้อมูลในโปรแกรม BMA Home Ward Referral เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน และคืนข้อมูลไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะวิเคราะห์สภาพอาการป่วยของผู้สูงอายุ หากพบมีอาการป่วยที่รุนแรง กทม.จะส่งแพทย์เข้าดูแลรักษาที่บ้าน เพื่อลดขั้นตอนการเดินทางสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวางแนวทางดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ครบวงจร
ด้านลบ
-กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันมีประชากรสูงอายุอาศัยตามข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรุงเทพฯ ราว 800,000 คน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้งหมด หากประชากรสูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม จะส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรม และกลายเป็นผู้สูงอายุแบบติดเตียง ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างครบวงจร

 

5.ยกระดับความปลอดภัยพนักงานกวาดถนน
5 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ผช.ลผว.กทม. และโฆษกของ กทม. กล่าวกรณี น.ส.เครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ผ่านนายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. เพื่อเรียกร้องให้ยกระดับความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พนักงาน กทม.ที่ดูแลงานด้านความสะอาด หลังเกิดเหตุการณ์พนักงานกวาดถนน กทม.ถูกคนเมาขับรถชนจนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ว่า กทม.ขอบคุณเครือข่ายที่มาร่วมกันแสดงออกเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน กทม.ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ยืนยัน กทม.จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด รวมทั้งได้หารือกับกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดถึงมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียจากการเมาแล้วขับ สำหรับการลงโทษขึ้นอยู่กับรูปคดี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ โดย ผว.กทม.ได้กำชับให้ดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงให้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่พนักงานรักษาความสะอาดขณะปฏิบัติหน้าที่ กทม.มีชุดสะท้อนแสงให้พนักงานสวมใส่ และมีมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความสะอาด รวมทั้งอยู่ระหว่างหารือถึงเรื่องการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลความปลอดภัยและการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานรักษาความสะอาดของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการดูแลความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาความสะอาด กทม.

 

6.ตลาดนัด "เจเจกรีน"
4 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวถึงการบริหารจัดการตลาดนัดกลางคืน "เจเจกรีน" ว่า กทม.จะเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด ซึ่งผู้ค้ารายเดิมที่เช่าแผงค้าในตลาดกว่า 800 แผงค้า ยังสามารถค้าขายตามปกติและไม่มีการเก็บค่าเช่าเพิ่มขึ้น โดยจากเดือน ก.พ. เป็นต้นไป ผู้ค้าต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่กับ กทม. แทนการจ่ายค่าเช่ากับบริษัท วีมัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งหมดสัญญาเช่าไปแล้ว ส่วนกระแสข่าวไล่รื้อพื้นที่ กทม. ยืนยันไม่เป็นความจริง และสัปดาห์นี้ กทม. จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าอีกครั้ง

-นายศุภกร วีรสุวิภากร ผอ.ตลาดนัด กทม. กล่าวถึง การบริหารจัดการตลาดนัด "เจเจกรีน" ว่า พื้นที่ดังกล่าว กทม.ได้เช่าพื้นที่ของสวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ และให้สิทธิบริษัทวีมัลติมีเดีย จำกัด เช่า พื้นที่ต่อ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตลาดนัดกลางคืน ต่อมาทั้งสัญญาที่ กทม.ได้ทำกับสวนสมเด็จฯ และสัญญาที่กทม.ให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่สิ้นสุดลง ระหว่างนั้นสวนสมเด็จฯ ได้ให้ กทม.เช่าพื้นที่ต่อไปจนถึงปี 61 ขณะที่ กทม.ได้ให้บริษัทฯ เข้ามาต่อสัญญา พร้อมจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้ กทม.แต่บริษัทฯ ยังไม่ดำเนินการจึงถือว่าผิดสัญญากับ กทม.ดังนั้น กทม.จึงจะเข้าดำเนินการบริหารจัดการตลาดนัดเจเจกรีนเอง ยืนยันไม่มีการขึ้นค่าเช่าแผง หรือค่าจอดรถและไม่มีการไล่ผู้ค้ารายเดิมอย่างเด็ดขาด

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้าในพื้นที่ตลาดนัดเจเจกรีน ยื่นฟ้อง ผอ.ตลาดนัด กทม. ประธานกรรมการตลาดนัด กทม. และ ผว.กทม.ฐานปฏิบัติหน้าที่ในทางละเมิด ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนจากกรณีกองอำนวยการตลาดนัด กทม. จะดำเนินการไล่รื้อผู้ค้าเดิมเพื่อนำเจรจาเช่าแผงค้าใหม่ โดยขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งไล่รื้อผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้าในพื้นที่ตลาดนัดเจเจกรีนทั้งหมด และขอให้ กทม. ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เป็นเวลา 2 ปี จนถึงวันที่ 12 ส.ค.61 และให้จ่ายเงินเยียวยากับผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้า พร้อมทั้งขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพราะ ผอ.ตลาดนัด กทม.เตรียมเข้ายึดพื้นที่ในวันที่ 5 ก.พ.โดยศาลปกครองได้นัดไต่สวนฉุกเฉินในวันที่ 6 ก.พ.นี้ เวลา 10.00 น.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ผ่านมา บริษัท วีมัลติมีเดีย จำกัด เช่าพื้นที่ กทม.แต่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้บริหารชุดใหม่ของ กทม. พิจารณาสัญญาเช่าเดิมพบไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงพิจารณาสัญญารูปแบบใหม่และอัตราค่าเช่า ที่เหมาะสม แต่บริษัทไม่ต่อสัญญา และยังค้างค่าเช่าพื้นที่เป็นเงินเกือบ 4 ล้านบาท ซึ่ง กทม. อยู่ระหว่างให้สำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด และ กทม. มีมติเข้าบริหารจัดการตลาดนัดดังกล่าวเอง โดยมีแผนเข้าพัฒนาตลาดปรับปรุงทางเดิน เพิ่มจำนวนห้องสุขา และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ต่อไป
ด้านลบ
-ตัวแทนบริษัท วิมัลติมีเดียฯ ระบุ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้า แผงค้า ที่เช่าช่วงต่อจากบริษัทฯ ประมาณ 900 ราย การที่ กทม.ให้เหตุผล ในการไล่รื้อและยึดพื้นที่ เนื่องจากบริษัทฯ ยังค้างค่าเช่าพื้นที่ 5 เดือน 3.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ค้างค่าเช่า แต่ที่ผ่านมารอความชัดเจนในการต่อสสัญญาเช่าจาก กทม.


ข้อคิดเห็น
-กองอำนวยการตลาดนัด กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการบริหารจัดการตลาดนัดกลางคืน "เจเจกรีน" โดยยืนยันไม่มีการยกเลิกสัญญาจากผู้ค้ารายเดิม

 

7.ตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองแนวรถไฟฟ้า
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สสล.ได้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ บริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า 5 จุด ได้แก่ (1) แนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง (2) รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง บางแค ด้านโรงพยาบาลพญาไท 3 ถนนเพชรเกษม (3) รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-ตลิ่งชัน หน้าสถานีดับเพลิงบางอ้อ (4) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน หมอชิต-คูคต หน้ากรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน และ(5) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน หมอชิต-คูคต หน้ากรมการแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน จากผลการตรวจวัดครั้งแรกในปีนี้พบว่า ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ในช่วงค่า 0.14-0.28 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยที่ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ กทม.ได้ขอความร่วมมือผู้รับเหมาเข้มงวดปิดคลุมพื้นที่ก่อสร้าง ส่วน ผู้ค้าริมบาทวิถีต้องร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เพื่อความสะอาดและความปลอดภัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินมาตรการลดมลภาวะและฝุ่นละอองในอากาศ ด้วยการกวาดล้างถนนทุกสายอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้ถนนทุกสายในกรุงเทพฯ ปลอดฝุ่นละออง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการลดมลภาวะและฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า

 

9.กวดขันห้ามขี่ จยย.บนทางเท้า
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. สั่งการให้สำนักงานเขตกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยเคร่งครัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สนท. ได้เสนอของบประมาณ 61 จำนวน 50,297,000 บาท จัดหารถยนต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ยกรถจักรยานยนต์สำหรับใช้ในงานตรวจบังคับการให้กับสำนักงานเขตและกองใน สนท. จำนวน 53 คัน เพื่อจัดสรรให้เขต ทั้ง 50 เขต และ สนท. 3 คัน เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือยกรถจักรยานยนต์ออกจากทางเท้า

-จะเสนอของบฯ เพื่อจัดทำโครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจการบังคับการตรวจจับกรณีจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ขณะเดียวกัน สนท.ได้เสนอ ผว.กทม.พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ รป.กทม.ที่กำกับดูแล สนท. เป็นประธานคณะทำงาน

-นายสัจจะ คนตรง รผอ.สนท. กล่าวว่า สนท.ได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้สำนักงานเขต 50 เขต กวดขัน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ทั้งการจัดทำป้ายข้อความติดตั้งในจุดที่ประชาชนมองเห็นผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดดังกล่าว มีโทษตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนมายังกทม.เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

10.เริ่มขุดล้อมต้นมะขามรอบสนามหลวง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางอภิวรรณ เนียมประเสริฐ ผอ.สำนักงานสวนสาธารณะ สสล. กล่าวว่า การดูแลต้นมะขามทั้งหมดในพื้นที่สนามหลวง เจ้าหน้าที่ได้ทาบกิ่งและปักชำกิ่งต้นมะขามใหม่ จำนวน 500 กิ่ง ส่วนหนึ่ง จะนำมาทาบกิ่งไว้บริเวณต้นเดิม และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปทาบกิ่งต้นใหม่ที่สวนจตุจักร เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไว้ นอกจากนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ามาตัดยอดต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อนำไปเสียบตอต้นใหม่ที่โครงการฯ สวนจิตรลดา จำนวน 1,000 กิ่ง เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์ต้นมะขามดั้งเดิม

-กรมศิลปากรได้ประสานสวนนงนุช จ.ชลบุรีมาช่วยดูแลเคลื่อนย้ายต้นมะขามออกจากพื้นที่คาดกลางเดือน ก.พ.นี้ จะเริ่มขุดล้อมและหมักรากไว้ ประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ต้นมะขามได้รู้สึกตัวก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกไป ซึ่ง กทม. จะเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การเคลื่อนย้ายจนถึงการนำกลับมาปลูกใหม่หลังเสร็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งต้นมะขามทุกต้นจะมีเลขประจำตัว เพื่อง่ายต่อการนำกลับมาปลูกไว้ที่จุดเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและดูแลต้นมะขามรอบพื้นที่สนามหลวง รวมทั้งเตรียมการเคลื่อนย้ายต้นมะขาม เพื่อเตรียมพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ
ด้านลบ
-หากไม่มีการขุดล้อมเพื่อหมักรากไว้ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอาจทำให้ต้นมะขามเสียหายและตายได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการดูแลต้นมะขามรอบสนามหลวง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจยึดรถ จยย.จอดบนทางเท้า
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/Story.php?story_fbid=1056065206004848&id=131732549847&p=150&av=100001163212371
127 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจยกรถจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้าไปเก็บไว้ที่สำนักงานเขต ซึ่งดำเนินการตามภารกิจกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนบนทางเท้า นั้น เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการมานานแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องไม่เลือกปฏิบัติและกวดขันอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการให้ครบทุกเขต
- ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด โดยในถนนที่มีทางเท้าขนาดใหญ่ หรือบริเวณหน้าตลาดและหน้าโรงเรียน ควรจัดพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการกวดขันห้ามจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

2. จยย.รับจ้างทำร้ายผู้ใช้ทางเท้า
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36066282
106 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้าใช้หมวกนิรภัยฟาดศีรษะชาวต่างชาติที่ไม่หลบทางให้ เหตุเกิดบริเวณทางเท้าหน้าสวนเบญจกิติ เขตคลองเตย นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากความมักง่าย ไร้วินัย และขาดจิตสำนึก ขณะที่ผู้มีอำนาจไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายจนกลายเป็นเรื่องปกติและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางเท้าชำรุด
- ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องกวดขันมาตรการห้ามจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบริเวณที่มีการฝ่าฝืนจำนวนมาก ควรนำเสาพลาสติกมากั้นไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้าได้ รวมทั้งให้ประชาชนส่งภาพ หรือคลิปรถที่ฝ่าฝืน เพื่อเป็นหลักฐานและให้ส่วนแบ่งค่าปรับ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจับปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมทั้งการจัดทำแท่งพลาสติกกั้นไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เสนอสภา กทม.อนุมัติงบโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
4 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการว่า เบื้องต้นได้นำเรื่องเสนอของบประมาณในการดำเนินการใช้จ่ายโอนค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน 3,557 ล้านบาท ไปยังสภา กทม.แล้ว คาดจะได้ข้อสรุปในการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เนื่องจากเป็นงบประมาณจำนวนมาก หากสภา กทม.ไม่เห็นชอบต้องให้กระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณาแนวทางต่อไป ขณะเดียวกันหากสภา กทม.อนุมัติหลักการและงบประมาณแล้ว กทม.พร้อมจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์

-นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการ ผอ.บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวว่า ปัจจุบัน KT ได้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ (ซิกแนลลิ่ง)แล้ว แต่ยังติดปัญหาการเข้าพื้นที่จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบหากที่ประชุมสภา กทม.ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ อนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าโอนกรรมสิทธิ์ 3,557 ล้านบาทให้ รฟม. คาด KTสามารถดำเนินงานได้ตามแผนและพร้อมทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ โดยจะสามารถเปิดบริการเดินรถ 1 สถานี คือ สถานีสำโรง ได้ไม่เกินเดือน พ.ค.60

-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. รักษาราชการแทนผอ.สจส ทำหนังสือถึง กค. คัดค้านการรับภาระทางการเงินบางรายการที่ไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นภาระงบประมาณของ กทม.ในการรับโอนทรัพย์สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ได้แก่ (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ 2556 (2) ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ รฟม.เนื่องจาก รฟม.ได้รับงบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้ว และ (3) ค่าภาษีบำรุงท้องที่

-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คค. กล่าวว่า ทราบเรื่องที่ กทม.ไม่ยอมรับหนี้สินบางรายการแล้ว ซึ่งได้ให้คณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สินฯ สรุปเรื่อง เพื่อเตรียมเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งจะประชุมในวันที่ 9 ก.พ.ทั้งนี้ ตามมติ คจร.ให้ รฟม.โอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ กทม.บริหารการเดินรถและมีการลงนาม MOU ร่วมกันแล้ว แต่หาก กทม.มีปัญหาไม่สามารถรับโอนได้ รฟม.สามารถเสนอขอเป็นผู้บริหารการเดินรถเองได้

-นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง คค.กล่าวว่า ผู้แทน กทม.ได้ส่งหนังสือคัดค้านการรับหนี้บางรายการ ซึ่งได้ให้ รฟม.เตรียมรายละเอียดชี้แจงแล้ว ซึ่งมูลหนี้ที่ กทม.คัดค้านไม่ถึง 100 ล้านบาท และเป็นเรื่องที่ รฟม.ได้ทำงานให้ก่อนหน้าการโอนโครงการดังกล่าวเป็นหน้าที่ที่ผู้รับโอนต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม หาก กทม.มีปัญหา หรือไม่ยอมรับโอนจะต้องชี้แจงเหตุผล เพื่อรายงานข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าต่อ ที่ประชุม คจร.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
ด้านลบ
-กทม.ทำหนังสือคัดค้านการรับภาระทางการเงินในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในบางรายการที่ไม่ควรนำมาเป็นภาระงบประมาณของ กทม.ขณะที่ รฟม.ระบุ รฟม.ได้ทำงานให้ก่อนหน้าการโอนโครงการฯ จึงเป็นหน้าที่ของผู้รับโอนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 

2.สั่งทุกกลุ่มเขตเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของ ผว.กทม. ประจำกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขตว่า เขตต่างๆ ได้เตรียมแผนการทำงานไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้แต่ละเขตดำเนินการภารกิจแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหาจราจร น้ำท่วมขัง เป็นลำดับแรก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. นอกจากนี้ให้ทุกเขตปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงป้องกันอาชญากรรม ติดกล้อง CCTV ในจุดที่เหมาะสม ขอคืนพื้นผิวจราจรจากการก่อสร้างบนถนนในส่วนที่ไม่จำเป็น ดำเนินการตามแผนยกเลิกจุดผ่อนผัน ป้องกันปราบปรามการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า และจัดทำโครงการ 1 กลุ่มเขต 1 นวัตกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มเขตสำรวจปัญหาสภาพที่เกิดขึ้นของกลุ่มเขต จากนั้นทำโครงการและแผนงานแก้ไข โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและนำเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา

-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า ช่วงนี้เขตมีภารกิจสำคัญคือ การจัดเก็บภาษี จึงขอให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการ

 

3.ย้ายต้นมะขามสนามหลวงหลังเสร็จพิธีแรกนาขวัญ
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงแผนการย้ายต้นมะขาม 50 ต้น บริเวณทิศใต้ของสนามหลวงว่า ขณะนี้ได้ให้ทีมรุกขกรของสวนนงนุชที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลต้นไม้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิธีการเคลื่อนย้ายต้นมะขาม 50 ต้น ไปพักไว้ที่สวนนงนุช จ.ชลบุรี จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยทีมรุกขกรได้เริ่มเก็บเนื้อเยื่อของต้นมะขามที่เตรียมจะขนย้ายไปเก็บรักษาไว้ หากต้นเดิมมีปัญหาไม่สามารถนำกลับมาปลูกคืนที่สนามหลวงได้ จะนำต้นใหม่พันธุ์เดิมที่เพาะไว้มาปลูกทดแทน

-สำหรับแผนการขนย้ายจะใช้กำลังคนในการย้าย ทุกขั้นตอน คาดจะเริ่มย้ายต้นมะขามช่วงเดือน พ.ค.นี้ หลังวันพืชมงคล ซึ่งจะมีการจัดพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ บริเวณท้องสนามหลวง โดยพื้นที่ดังกล่าวมีต้นมะขามทั้งหมด 753 ต้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการเคลื่อนย้ายต้นมะขามบริเวณพื้นที่สนามหลวง ฝั่งทิศใต้ เพื่อเตรียมพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการรื้อย้ายต้นมะขามบริเวณสนามหลวง เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดสร้างพระเมรุมาศ

 

4.วางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ในเดือนก.พ.นี้ กทม.เตรียมประกาศแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilient Bangkok) เพื่อนำยุทธศาสตร์ไปดำเนินการตามแผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองปลอดภัยน่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคน” แบ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 23 โครงการ ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 26 โครงการ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันจำนวน 9 โครงการ โดยแผนโครงการที่คัดเลือกนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กทม.ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้เป็นเมืองสมาชิกเครือข่ายของโครงการ 100 Resilient Cities (100RC) คือ เมืองที่ทั่วโลกต้องการให้มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพพร้อมรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงกับปัญหาที่มากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การนำยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ

 

5.เร่งรื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมคลองลาดพร้าว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวหลังประชุมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าวร่วมกับ สนน.ว่า การก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว กทม.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ซึ่งได้ว่าจ้างเอกชนก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ระยะทางรวม 45.30 กิโลเมตร เป็นเงิน 1,645 ล้านบาท ตามแผนงานจะต้องดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือน มิ.ย. 62 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการก่อสร้างของ กทม.ในเบื้องต้นคือ การตอกเสาเข็มทั้งหมดประมาณ 60,000 ต้นให้แล้วเสร็จในปี 60 โดยจะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะตอกเสาเข็ม จึงอาจต้องพิจารณาใช้กฎหมายประกาศคณะปฏิวัติ (ปว.) 44 เพื่อให้มีอำนาจรื้อย้ายชุมชนในความจำเป็นเร่งด่วน หากเป็นอุปสรรคให้การดำเนินการส่วนอื่นๆ ล่าช้า แต่ละเขตพื้นที่ต้องวางแนวทางการรื้อย้ายชุมชนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดโดยเร็วที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคูคลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-การก่อสร้างเขื่อนริมคลองในปัจจุบันมีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 10 ปัญหาหลักที่กระทบต่อการก่อสร้าง เนื่องจากริมคลองมีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำพื้นที่คลองจำนวนมาก ประชาชนบางส่วนไม่ยินยอมรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่คลอง
-แนวคลองลาดพร้าวมีชุมชนที่รุกล้ำแนวเขตคลองระยะทางยาวประมาณ 32.46 กิโลเมตร ซึ่งต้องรื้อย้ายออกทั้งสิ้น 43 ชุมชน รวม 7,314 ครัวเรือน ขณะนี้สามารถรื้อย้ายบ้านเรือนไปได้ 7 ชุมชน ส่วนชุมชนที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

6.นำรถดับเพลิงออกมาใช้งาน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียดฃ
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวกรณีการนำรถดับเพลิง ชนิด 4x4 ที่ กทม. ซ่อมแซมและนำออกมาใช้โดยยังไม่มีการจดทะเบียนว่า รถดับเพลิงกลุ่มดังกล่าวเป็นรถที่ กทม.มอบหมายให้กองโรงงานช่างกล สนค.รับผิดชอบซ่อมแซม โดยใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งซ่อมแซมเรียบร้อยและ กทม.ได้ทยอยนำออกมาใช้งานแล้วรวม 72 คัน กระจายไปยังสถานีดับเพลิงต่าง ๆ แต่สาเหตุที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เนื่องจากสภาพรถต้องมีความพร้อมแต่รถบางคันยังต้องซ่อมแซม จึงยังนำไปจดทะเบียนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุด่วนอุปกรณ์รถไม่เพียงพออาจพิจารณานำไปใช้งาน ซึ่งเป็นดุลพินิจของหัวหน้าสถานีและการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้งบประมาณส่วนตัว เพราะไม่สามารถเติมน้ำมันส่วนราชการได้

-สำหรับรถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่เหลืออีก 100 คัน อยู่ระหว่างประกวดราคาหาผู้ดำเนินการซ่อมแต่ล่าช้าเนื่องจากเมื่อประกาศร่างประกวดราคา (TOR) แล้วมีการร้องเรียนจึงต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งเรื่องวิธีการและราคา เมื่อได้ TOR ที่สมบูรณ์จะประกาศหาผู้รับจ้างซ่อมแซมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
ด้านลบ
-มีข่าว กทม.นำรถดับเพลิงชนิด 4x4 ออกมาใช้งานและอาจใช้วิธีการเติมน้ำมันด้วยการถ่ายเทจากรถคันอื่นซึ่งเป็นไปได้ยาก เนื่องจากระบบการเติมน้ำมันของรถดับเพลิงชุดนี้เป็นระบบปิดไม่สามารถถ่ายเทน้ำมัน จากรถได้ต้องเติมจากหัวปั๊มโดยตรง


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิด 4x4 เพื่อนำไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก

 

7.เตรียมจัดรูปที่ดินใกล้ BTS บางจาก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดรูปที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ แก้ปัญหาที่ดินตาบอด และเพิ่มศักยภาพที่ดินนั้น ๆ จากการศึกษาแนวทางการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ 6 เขต คือ พื้นที่เขตบางบอน เขตบางกอกใหญ่ เขตพระโขนง เขตลาดกระบัง เขตจอมทอง และเขตทุ่งครุ พบที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนามากที่สุดคือ ที่ดินเขตพระโขนง ขนาด 55 ไร่ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนคือ รถไฟฟ้า BTS สถานีบางจาก ทั้งยังเป็นพื้นที่ใกล้สถานที่ราชการ และใกล้ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักสภาพพื้นที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างรอการพัฒนา พื้นที่บางส่วนให้เช่าเพื่อทำการเกษตรและเป็นที่พัก ทั้งนี้ กทม.จะเร่งวางแนวทางการจัดรูปที่ดิน โดยอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินทุกแปลงในการทำความเข้าใจและมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การจัดรูปที่ดินสำเร็จและนำไปสู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดรูปที่ดินจะช่วยแก้ปัญหาที่ดินตาบอดนำไปสู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดรูปที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8.เดินหน้ารื้อป้อมมหากาฬตามแผน
3 ฉบับ แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ป้อมมหากาฬ ซึ่งตามแผน กทม.จะเข้ารื้อย้ายในวันที่ 1 ก.พ.60 กำหนดกรอบเวลาให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.60 โดยยังมีบ้าน 37 หลัง และ 5 หลัง ที่บุกรุก ซึ่งต้องรื้อถอนทั้งหมด ที่ผ่านมา กทม.ได้เจรจาทำความเข้าใจมาโดยตลอดจนสิ้นสุดเดือน ม.ค.60 สนย. ได้แจ้งความคืบหน้าขณะนี้ฝ่ายทหารได้เข้าไปคุยกับชุมชน มีแนวโน้มชุมชนยินยอมให้เข้ารื้อถอนเพิ่มอีก 10 หลัง รวมทั้งให้ กทม.เข้าไปเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน ซึ่งอยู่ระหว่างประสานนัดวันเวลาเข้าพื้นที่

-นายธวัชชัย วรมหาคุณ ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ กล่าวว่า จากที่ชาวชุมชนทราบว่าจะมีการสนธิกำลังทหารและตำรวจเข้าร่วมกับ กทม. ในการเข้ารื้อถอนบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬนั้น หากจะดำเนินการรื้อย้ายจริง ชุมชนยังคงยึดแนวทางการเจรจาเช่นเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ป้อมมหากาฬเป็นพื้นที่ของชาติตามกฎหมาย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ซึ่ง กทม.เป็นผู้ดูแล บุคคลใดไม่สามารถเข้าไปครอบครองได้
ด้านลบ
-ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ ระบุที่ผ่านมารัฐบาลพยายามหาทางออกร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน อีกทั้งเครือข่ายได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอให้จัดเวทีพูดคุยเพื่อหาทางออก 4 ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาล ทั้งที่ตัวแทนชุมชนมีข้อมูลที่ต้องการจะนำเสนอแก่คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ แต่ยังไม่ได้รับโอกาส


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ป้อมมหากาฬ

 

9.สำรวจจุดเสี่ยง – เพิ่มกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพฯ
4 ฉบับ มติชน, คม ชัด ลึก, แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ว่า จากการสำรวจกล้อง CCTV ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ พบเป็นกล้องของตำรวจราว 3,000 ตัว กล้องของเอกชนที่หันหาพื้นที่สาธารณะอีก 10,000 ตัว และเป็นของ กทม. ประมาณ 50,000 ตัว ซึ่งตำรวจสามารถเชื่อมต่อและเข้าดูภาพได้ทันทีกว่า 13,000 ตัว ส่วนอีกราว 50,000 ตัว ตำรวจอยู่ระหว่างการหารือกับ กทม. เพื่อเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน เบื้องต้น กทม. ตอบรับนโยบายแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณและเสนอสำนักนายกรัฐมนตรี คาดจะสามารถเชื่อมต่อระบบทั้งหมดและใช้งานได้จริงภายในเดือน มี.ค.นี้

-จากการสำรวจจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ พบมีจุดเสี่ยงทั้งหมด 393 จุด ซึ่งต้องติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม เช่น ถนนนวมินทร์ ถนนรามอินทรา เนื่องจากเป็นจุดที่มีสถิติการก่ออาชญากรรมการทุบกระจกรถและการลักขโมยสูง โดยในจำนวนนี้มีจุดเสี่ยงและเป็นภัยต่อความมั่นคงอีกกว่า 30 จุด กล้อง CCTV ที่จะติดตั้งเพิ่มเติมจะมีความละเอียดสูง บางจุดจะเป็นกล้อง อินฟราเรดมองเห็นในที่มืดสามารถจับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการสำรวจจุดเสี่ยงล่อแหลมด้านอาชญากรรมในกรุงเทพฯ และติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาตำรวจไม่สามารถเข้าไปดูกล้อง CCTV ของ กทม. ได้ทันทีต้องทำเรื่องผ่าน กทม. ซึ่งใช้เวลานานกว่า 7 วัน ทำให้การติดตามจับกุมตัวคนร้ายล่าช้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV ของ กทม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เลื่อนเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียว
www.facebook.com/NationChannelTV
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
60 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ต้องเลื่อนเปิดให้บริการจากแผนเดิมในเดือน ธ.ค.59 ออกไป เนื่องจาก กทม. ยังไม่มีงบประมาณในการรับโอนนั้น ที่ผ่านมาในแต่ละปี กทม. ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ จำนวนมาก เหตุใดจึงไม่มีงบประมาณสำหรับการรับโอนโครงการดังกล่าว เพราะหากดำเนินการล่าช้าออกไปจะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจร
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บริหาร กทม. ควรเร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรับโอนโครงการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 

2. ครม. เห็นชอบนำสายไฟลงดิน 3 พื้นที่
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
78 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 62 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มเติมใน 3 พื้นที่ คือ โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท, พระราม 3 และโครงการนนทรี วงเงินลงทุน 9,088.8 ล้านบาทนั้น เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ทั้งที่การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทเจ้าของสายสื่อสารควรเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรนำงบประมาณไปใช้ในโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่มากกว่า
- ร้อยละ 38 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เพื่อปรับภูมิทัศน์ของบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ซึ่งควรจัดระเบียบสายสื่อสารไปในคราวเดียวกัน รวมทั้งมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการซ่อมบำรุง

www.facebook.com/thairath
https://www.facebook.com/thairathFan
65 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 59 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินใน 3 พื้นที่ เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง แต่ควรนำสายสื่อสารลงใต้ดินด้วย รวมทั้งควรมีระบบอื่นรองรับ อาทิ การระบายน้ำ การขุดเจาะผิวจราจร การบำรุงรักษา ฯลฯ
- ร้อยละ 41 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงมากและมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้งบประมาณหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.“สู่โลกการเรียนรู้ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมบางซื่อ”
5 ฉบับ ไทยโพสต์, New)108, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธาน เปิดงาน “สู่โลกการเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ” จากนั้นคณะผู้บริหาร กทม.เยี่ยมชมสวนพืชไม้น้ำ ห้องสมุดสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและมลภาวะทางน้ำ โดยมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 120,000 ลบ.ม./วัน ให้บริการรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20.70 ตร.กม.ในพื้นที่เขตบางซื่อ บางส่วนของเขตจตุจักร เขตดุสิต และเขตพญาไท เพื่อเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำใต้ดิน ก่อนปล่อยลงสู่คลองเปรมประชากร คลองบางเขน คลองบางซื่อ และสระน้ำในสวนวชิรเบญจทัศเพื่อช่วยปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

-งาน “สู่โลกการเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและบูรณาการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และบริเวณใกล้เคียง คือ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และประชาชนโดย กทม.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษาในสังกัด กทม. นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นละ 80 คน เข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้การจัดการคุณภาพน้ำ พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษาในสังกัด กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สู่โลกการเรียนรู้ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ”

 

2.สภา กทม.พิจารณางบรับโอนรถไฟฟ้าแบริ่ง-สมุทรปราการ
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า การประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 1 ก.พ.60 ที่ประชุมพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้ กทม.จ่ายขาดเงินสะสม กทม. จำนวน 3,200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการเร่งด่วน รวมทั้งญัตติร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับที่...) อีกทั้งจะรายงานผลการดำเนินการและขอความเห็นชอบในหลักการการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ พร้อมขอจัดสรรงบประมาณ

-นายมานิต เตชะอภิโชค กรรมการ ผอ.บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวถึงการเดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่ง-สำโรง ซึ่งตั้งเป้าหมายเปิดบริการ เดินรถสถานีสำโรงภายในเดือน มี.ค.60 ว่า ไม่สามารถเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 1 สถานีได้ทันตามกำหนด เนื่องจากงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณล่าช้ากว่าแผน สาเหตุจากผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เต็มที่ เชื่อว่าหากมีการส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จ รวมถึงเปิดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้เต็มกำลัง การติดตั้งระบบจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

-นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.ในฐานะ ผอ.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ แบ่ริ่ง-สมุทรปราการ และสีเขียวเหนือ หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กล่าวว่า การโอนสิทธิการบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง 2 ช่วง ให้ กทม. ต้องรอผลการประชุมสภา กทม.ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ก่อนว่าจะเห็นชอบวงเงินลงทุนรวมทั้งหมด 2 ช่วงหรือไม่ เพื่อนำเงินมาจ่ายคืนค่าก่อสร้างให้ รฟม.หาก กทม. ไม่รับภาระหนี้ดังกล่าวจะเสนอบอร์ด รฟม. วันที่ 6 ก.พ.นี้ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย รฟม.พร้อมบริหารการเดินรถเอง และเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาในวันที่ 9 ก.พ. ทั้งนี้ ค่าก่อสร้าง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กทม. จะต้องจ่ายให้ รฟม.เพื่อให้ได้สิทธิเข้าไปบริหาร การเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั้ง 2 ช่วง ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต- สะพานใหม่-คูคต

 

3.เปิดศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยติดเตียง
2 ฉบับ สยามรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เปิดศูนย์ส่งต่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กทม. (BMA Home Ward Referral Center) ตั้งอยู่ที่กองการพยาบาลสาธารณสุข สนอ.ชั้น 6 อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง โดยเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ผ่านระบบส่งต่อที่ทันสมัยโดยกองการพยาบาลฯ เป็นศูนย์กลางประสานส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง เพื่อติดตามเยี่ยมและให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ในลักษณะดูแลผู้ป่วยที่บ้านดุจโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 6 กลุ่ม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวางแผนสนับสนุนการพัฒนาแผนพยาบาลและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ส่งต่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของ กทม.

 

4.เปิด “หอสมุดเมือง” 1 เม.ย.นี้
2 ฉบับ แนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างหอสมุดเมืองบริเวณแยกคอกวัว ถนนราชดำเนินว่าขณะนี้งานโครงสร้างและตกแต่งภายในเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบ พร้อมจัดหนังสือเข้าชั้น จัดส่วนของนิทรรศการและกิจกรรม ตลอดจนระบบเทคโนโลยี โดยเชิญหน่วยงานและกลุ่มต่างๆ ทั้งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิหนังสือเด็ก มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา มูลนิธิ ผู้พิการทางสายตา สถาบันศาสนา นักเขียนที่มีชื่อเสียง และบุคคลสำคัญของ กทม. ร่วมจัดสร้างหอสมุดเมืองให้มีความหลากหลายตอบสนองตรงความต้องการของคนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม โดยจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือน มี.ค.60 และเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 เม.ย.60 ในช่วงแรกจะเปิดบริการเวลา 08.00-24.00 น.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินพันธกิจตามโครงการกรุงเทพเมืองหนังสือโลก
-การส่งเสริมการอ่านของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการหอสมุดเมืองในวันที่ 1 เม.ย.60

 

5.ผังเมืองภาคกรุงเทพฯ- ปริมณฑล
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า การวางผังเมืองภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะพิจารณาภาพรวม 6 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม และปทุมธานี โดยกำหนดร่วมกันให้สอดคล้องใน 4 ด้าน คือ (1) ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (2) ผังคมนาคม (3) ผังสาธารณูปโภค และ(4) ผังด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว โดยจะวางผังระบบการระบายน้ำให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่ พร้อมดูแลพื้นที่สีเขียว ซึ่งผังดังกล่าวจะเป็นกรอบให้แต่ละจังหวัดพัฒนาพื้นที่ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ กทม.ได้ร่วมประชุมวางแนวทางเบื้องต้นกับจังหวัดปริมณฑลแล้วและอยู่ระหว่างวางผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรม คาดจะแล้วเสร็จสิ้นและใช้งานได้ในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันกรุงเทพฯ เป็นเมืองศูนย์กลางที่ประชาชนในจังหวัดปริมณฑลเข้ามาทำงานจำนวนมาก พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียงกลายเป็นพื้นที่ไร้รอยต่อ การรองรับการพัฒนาพื้นที่ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการวางผังเมืองรวมจะเป็นการวางผังในระดับจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะวางผังเมืองตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งไม่สอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับจังหวัดปริมณฑลในการวางผังเมืองภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

6.กทม.เตรียมเข้าบริหารตลาดเจเจกรีน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายศุภกร วีรสุวิภากร ผอ.กองอำนวยการตลาดนัด กทม. กล่าวถึงการบริหารจัดการตลาดนัดกลางคืน “เจเจกรีน” พื้นที่ 20 ไร่ ติดกับสวนจตุจักรว่า กทม.ได้เช่าพื้นที่ดังกล่าวของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และให้สิทธิบริษัท วีมัลติมีเดีย จำกัด เช่าพื้นที่ต่อ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นตลาดนัดตอนกลางคืนต่อมาสัญญาที่ กทม. ทำกับสวนสมเด็จฯ และสัญญาที่ กทม. ให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 ส.ค.59 ระหว่างนั้นสวนสมเด็จฯ ได้ให้ กทม. เช่าพื้นที่ต่อไปจนถึงปี 61 โดยลงนามสัญญาไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 แต่บริษัทฯ ไม่มีการติดต่อเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนั้น ตั้งแต่เดือน ก.พ. 60 เป็นต้นไป กทม.จะบริหารจัดการตลาดเจเจกรีน ยืนยันจะไม่ขึ้นค่าเช่าแผง หรือค่าจอดรถโดยผู้ค้ารายเดิม หรือรายใหม่ที่มีความประสงค์จะขายค้าในพื้นที่ให้ติดต่อลงทะเบียนได้ที่กองอำนวยการตลาดนัด กทม.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการตลาดนัดของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-กองอำนวยการตลาดนัด กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดจองพื้นที่ค้าขายในตลาดนัดกลางคืน “เจเจกรีน”

 

7.ศาลนัดไต่สวนพยานคดีสร้างลิฟต์คนพิการล่าช้า
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) กล่าวถึงการยื่นฟ้องศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย กรณี กทม. และบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) จัดลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกล่าช้าว่า ขณะนี้ศาลได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว โดยจะไต่สวนพยานหลักฐานในวันที่ 30 มี.ค.60 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะ เพราะลิฟต์ขึ้นสถานีรถไฟฟ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน เครือข่ายฯ จึงเชิญชวนประชาชนเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้ เพื่อสะท้อนความรู้สึกของประชาชน เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานสร้างลิฟต์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยร่วมลงชื่อได้ทาง Facebook เพจ “ขนส่งมวลชน ทุกคนต้องขึ้นได้”


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้อง เชิญชวนประชาชนร่วมเรียกร้องสิทธิด้วยการร่วมลงชื่อสนับสนุน เพื่อให้ กทม.และ BTSC เร่งรัดการก่อสร้างลิฟต์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้า BTS

 

8.ตรวจสอบการใช้งานรถดับเพลิง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าว กทม.ได้ทยอยนำรถดับเพลิง ชนิด 4x4 พร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น L200 จำนวน 72 คัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มรถดับเพลิงที่นำออกมาจากบริษัทเทพยนต์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 176 คัน ที่กองโรงงานช่างกล สนค. ซ่อมบำรุง เพื่อเข้าประจำการ 35 สถานีดับเพลิงหลัก ในกรุงเทพฯ โดยนำรถออกมาล็อตแรก 35 คัน เมื่อวันที่ 30 ก.ย.58 และล็อตที่ 2 อีก 37 คัน เมื่อวันที่ 11 พ.ย.58 ใช้งานเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถลงรายละเอียดการเบิกน้ำมันตามระเบียบของราชการได้ เนื่องจากรถดังกล่าวยังไม่มีป้ายทะเบียนที่ออกจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ขณะที่การซ่อมบำรุงรถดับเพลิงขนาดใหญ่อีก 105 คัน ที่นำออกมาพร้อมกันอยู่ระหว่างร่างประกวดราคา (TOR) ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังพบอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่จัดซื้อในล็อตเดียวกัน ซึ่งจัดเก็บที่ท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย ตั้งแต่ปี 49 มีอายุการใช้งาน 5 ปี ใช้การไม่ได้แล้ว

-นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า การนำรถที่ยังไม่จดทะเบียนไปใช้วิ่งบนท้องถนนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและยังไม่ได้รับเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนรถดับเพลิงของ กทม.แต่อย่างใด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
ด้านลบ
-มีกระแสข่าวรถดับเพลิงชนิด 4x4 ที่นำออกมาใช้งานอาจใช้วิธีการเติมน้ำมันด้วยการถ่ายเทจากรถคันอื่นเพื่อวิ่งรถให้บริการไปก่อน
-การนำรถดับเพลิงดังกล่าวออกมาใช้อาจผิด พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ตามมาตรา 6 ข้อหาใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีการนำรถดับเพลิงออกมาใช้งาน โดยที่ยังไม่ป้ายทะเบียน

 

9.27 ก.พ.ยกเสาเอก “พระเมรุมาศ”
10 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ,แนวหน้า, คม ชัด ลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กำหนดการพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เวลา 10.01 น. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เกี่ยวกับรายละเอียดพิธีบวงสรวงและการยกเสาเอกดังกล่าว โดยจะเชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว จากนั้นจะเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดสร้างพระเมรุมาศ

 

 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สร้างสวนสาธารณะ-เพิ่มพื้นที่สีเขียว
www.facebook.com/Prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
16 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. จัดสร้างสวนพระยาภิรมย์ เขตมีนบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ นั้น เป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และขอให้เพิ่มสวนสาธารณะในพื้นที่ชั้นในด้วย
- ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า นอกจากการเพิ่มสวนสาธารณะแล้ว ขอให้ กทม. ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้บนทางเท้าและบริเวณ เกาะกลางถนน โดยไม่ตัดกิ่งจนเหลือแต่ตอ เพื่อให้เป็นร่มเงาของผู้ที่สัญจรไปมา

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. แนะทำทางม้าลายแบบไม่มีเกาะกลาง
www.facebook.com/JapanPespective
https://www.facebook.com/JapanPespective
35 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 52 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตการทำทางม้าลายให้เป็นระดับเดียวกัน โดยไม่มีเกาะกลางถนนกีดขวาง นั้น อาจไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทย เพราะยังขาดจิตสำนึกและวินัยจราจร โดยอาจใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่กลับรถ รวมถึงยังไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในการยืนรอตรงเส้นแบ่งในถนนที่มีขนาดเล็ก
- ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในประเทศญี่ปุ่นมีการทำทางม้าลายที่เป็นระดับเดียวกัน โดยตัดผ่านเกาะกลางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการก้าวขึ้น-ลง โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ใช้วีลแชร์ ประเทศไทยจึงควรทำทางม้าลายในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการออกกฎระเบียบให้ชัดเจนไม่ให้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ใช้เป็นที่กลับรถ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางการทำทางม้าลายให้มีระดับเดียวกับถนน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

3. ตั้งป้ายโฆษณา-ตู้โทรศัพท์กีดขวางทางเดิน
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
18 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะที่ทางเท้าในหลายพื้นที่ อาทิ ถนนสาทร ถนนพัฒนาการ บริเวณฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตสวนหลวง มีการตั้งป้ายโฆษณาและตู้โทรศัพท์ กีดขวางทางสัญจรของประชาชน เหตุใด กทม. จึงปล่อยให้มีการติดตั้งในลักษณะดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสวนหลวง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาและตู้โทรศัพท์กีดขวางทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. Big Cleaning รอบศาลาว่าการ กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day @ City Hall ศาลาว่าการ กทม. สวย สะอาด ด้วยพลังรวมใจ" โดยคณะผู้บริหารข้าราชการ กทม. เจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน และจิตอาสาบริเวณโดยรอบร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดลานคนเมืองว่า กทม. ได้กำหนดนโยบายสะอาด (Clean) ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการทันที ตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที Now" เพื่อกระตุ้นการร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จากนั้น ผว.กทม. ประธานสภา กทม. ป.กทม. และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งหน้าอาคารศาลาว่าการ กทม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง ตามนโยบายสะอาดของ ผว.กทม. โดยประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำความสะอาดเมืองทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. เปิดสวนพระยาภิรมย์ย่านมีนบุรี
4 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวเปิด "สวนพระยาภิรมย์" เขตมีนบุรีว่า สวนพระยาภิรมย์เป็นสวนสุขภาพสำหรับประชาชนมีนบุรีและพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก โดยสวนแห่งนี้จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง มีน้ำท่วมขัง ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ สสล.จึงได้สร้างสวนในรูปแบบสวนสาธารณะระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ลานกิจกรรม ลานสวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน สนามหญ้า สนามเด็กเล่น เส้นทางเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย
- การเปิดสวนพระยาภิรมย์จะทำให้ กทม.มีสวน สาธารณะเพิ่มเป็น 33 แห่ง ภายใต้เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) โดยต้องมีพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 9 ตารางเมตร/คน นอกจากนี้ กทม.ยังขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ภายในบริเวณบ้าน หรือพื้นที่ว่าง ซึ่งความร่วมมืออย่างจริงจังจะทำให้กรุงเทพฯ แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทุกคนสามารถสัมผัสธรรมชาติ ได้อย่างแท้จริง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- จากการที่ กทม.ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้กรุงเทพฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 21,875 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 6.14 ตารางเมตร/คน เพื่อตอบสนองความต้องการการพักผ่อนของประชาชนในทุกมุมเมือง
- การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน อันเป็น 1 ใน 19 ภารกิจ ผลักดันทันทีคือ การปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา
ด้านลบ
- ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกจับจองเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าจำนวนมาก แต่พื้นที่สีเขียวยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่นับวันจะเพิ่มขึ้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3. จ่าย "เงินพิเศษ" พนักงานกวาดเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน
6 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนนางเถาวัน ธะนันไชย ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานกวาด เขตสายไหม จนทำให้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 ม.ค.60 นั้น ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องประสาน สน.ท้องที่เร่งนำ ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ส่วน กทม.จะดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของ กทม. จากการคำนวณสิทธิประโยชน์เบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการประมาณ 1.6 ล้านบาท และได้กำชับให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนต่อไป นอกจากนี้ จะเจรจากับผู้ก่อเหตุถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางเถาวัน และขอให้พนักงานทำความสะอาด พนักงานกวาดขยะ พนักงานตัดแต่งต้นไม้ และพนักงานรดน้ำต้นไม้ เพิ่มความระมัดระวัง โดยสวมเสื้อสะท้อนแสงทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะช่วงเช้ามืดที่แสงสว่างยังมีไม่มาก ควรปฏิบัติหน้าที่ในแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านก่อนและรอจนมีแสงสว่างชัดเจน จึงค่อยย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่ไม่ค่อยมีแสงสว่าง
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.จะให้การดูแลตามสิทธิอย่างเต็มที่และผู้บริหาร กทม.ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ปฏิบัติงานมีความ สุ่มเสี่ยง อาจต้องมีการทบทวนรายละเอียดเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
- น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ได้พิจารณาเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ข้าราชการและบุคลากร กทม. ซึ่งเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ สำหรับกรณี ผอ.เขตพระนครที่เสียชีวิตระหว่างการนำข้าราชการออกกำลังกายนั้น ผว.กทม.ได้สั่งการให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นรายบุคคล ขณะนี้ได้เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะนำขั้นเงินเดือนมาคำนวณ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากทางราชการให้ครอบครัวของ ผอ.เขตพระนคร ส่วนนางเถาวัน ธะนันไชย ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานกวาดเขตสายไหมนั้น ผว.กทม. ได้กำชับให้พิจารณาเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและบุคลากร กทม. ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
- การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านลบ
- ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ กทม.ที่ทำงานสุ่มเสี่ยงบ่อยครั้ง แต่ กทม. ยังไม่มีเบี้ยเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่เหล่านี้

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 

4. ร.10 เสด็จเปิด "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"
4 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ถึงความคืบหน้าการสร้างนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดในวันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 19.00 น. โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และในวันที่ 7 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาตรวจความพร้อม โดยนิทรรศการจะเปิดไปจนถึงเดือน มิ.ย.นี้ จากนั้น จึงเคลื่อนตัวอาคารนิทรรศการไปยังด้านทิศเหนือ เพื่อไม่ให้บดบังภูมิทัศน์พระเมรุมาศ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล"

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”ที่สนามหลวง

 

5. กทม.คุมเข้มห้ามรถจยย.วิ่งบนทางเท้า
3 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า สนท.ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่ บนทางเท้า ซึ่ง ผว.กทม.สั่งการให้สำนักงานเขตกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าอย่างเคร่งครัด โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และถนนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 ถนนเพชรบุรี ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ถนนจรัญสนิทวงศ์
- พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวว่า การจับปรับผู้กระทำความผิดกรณีขับขี่ หรือจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ ล้อเลื่อนต่าง ๆ บนทางเท้า หากพบผู้กระทำความผิดพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องนำผู้กระทำผิดไปดำเนินการจับปรับที่สำนักงานเขตพื้นที่นั้น ๆ แต่ในกรณีพบรถจอดบนทางเท้าโดยไม่พบเจ้าของรถ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเท้าได้ทันที ซึ่ง กทม.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางทางเท้ามาไว้ที่สำนักงานเขตและดำเนินการจับปรับเจ้าของผู้ครอบครองรถ ส่วนรถยนต์ที่จอดกีดขวางบนทางเท้า กทม.ไม่มีอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากทางเท้าและไม่มีอำนาจ ในการบังคับล็อกล้อตามกฎหมาย ดังนั้น กทม.จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อดำเนินการบังคับล็อกล้อ โดยอาศัยอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
ด้านลบ
- ผลการจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำผิด ปี 59 มีผู้กระทำผิด 13,868 ราย ค่าปรับ 8,579,060 บาท

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์กวดขันห้ามจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

6. เลื่อนเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สำโรง
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะ ผอ.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการได้ตรวจรับงานจากผู้รับเหมาก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ทั้งโครงสร้างทางวิ่ง ระบบราง สถานี อาคารจอดรถแล้วจร และศูนย์ควบคุมการเดินรถ (เดปโป้) สำหรับการคืนผิวจราจรพื้นราบบนถนนสุขุมวิท ผู้รับเหมาจะทยอยคืนให้เป็นช่วงๆ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในปี 60 คาดการปรับปรุงผิวจราจรจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.61
- ส่วนการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนการรับโอนหนี้จาก กทม. ซึ่งต้องเสนอขออนุมัติจากสภา กทม. ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับฯ กำหนดกรอบเรื่องการโอนหนี้ต้องให้ได้ข้อยุติภายในวันที่ 31 ม.ค.60 อย่างไรก็ตาม ภายในต้นเดือน ก.พ.นี้ หาก กทม.ยังไม่มีความชัดเจน หรือยังไม่พร้อม รฟม.เตรียมแผนสำรอง โดยจะเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี พิจารณาขออนุมัติให้ รฟม.เดินรถเอง ส่วนแผนดำเนินการ รฟม.จะเจรจากับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) โดยตรง เพื่อให้ทันเปิดบริการเดินรถตามแผนที่กำหนดไว้ภายในเดือน ธ.ค.61 พร้อมกันทั้ง 9 สถานี

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ด้านลบ
- กรณี กทม. จะกำหนดเปิดเดินรถ 1 สถานี ระยะทาง 1 กม. จากสถานีแบริ่ง-สถานีสำโรงในเดือน มี.ค. 60 นี้ จากที่ รฟม.หารือกับที่ปรึกษาแล้ว กทม.ไม่สามารถเปิดเดินรถได้เนื่องจากต้องมีเวลาทดสอบระบบเดินรถไฟฟ้า (test run) 3-6 เดือน หากเปิดเดินรถโดยยังไม่ผ่านการรับรองจะไม่ปลอดภัย

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรับโอนการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 

7. น้ำเจ้าพระยาเริ่มเค็ม-ส่งสัญญาณแล้ง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวสถานการณ์ความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าความเค็มที่วัดได้จากจุดวัดน้ำตัวอย่าง 9 จุดของ กทม. พบเพิ่มสูงเกือบ ทุกจุด โดยค่าสูงเกิน 1.5 กรัมต่อลิตร (ppt.) จะมีผลต่อพืช ทั้งนี้ ผู้บริหาร กทม.ได้มอบหมายให้กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเร่งวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อทำแนวกันไฟ

ผลกระทบ
ด้านลบ
- ปกติประมาณเดือน เม.ย. จึงจะพบสถานการณ์น้ำเค็มหนักที่สุด แต่ในช่วงหลังสถานการณ์น้ำเค็มมักจะเริ่มขึ้นเร็วมาก เนื่องจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนมาดันน้ำทะเลค่อนข้างน้อย เพราะปริมาณน้ำน้อย จึงทำให้ค่าความเค็มสูงมาก สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นถึงปัญหาภัยแล้งที่เริ่มเร็วขึ้นมากและ มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. พนักงานกวาดถนนถูกรถชนเสียชีวิต
www.facebook.com/thairath
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155265144172439
148 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนพนักงานรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตสายไหม เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. บริเวณหน้าปากซอยสุขาภิบาล 5 ซ.39 ถนนสุขาภิบาล นั้น พนักงานกวาดถนนเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากและเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวม ขณะที่มีค่าตอบแทนและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายน้อยมาก กทม. จึงควรให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่
- ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานรักษาความสะอาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กทม. จึงควรหามาตรการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ปรับเวลาการกวาดช่วงเช้ามืด นำรถกวาดถนนมาใช้ในถนนใหญ่และให้พนักงานไปกวาดในซอย ติดไฟกระพริบที่เสื้อกั๊ก เพิ่มจำนวนพนักงานกวาดถนน รวมทั้งทำประกันชีวิตให้พนักงาน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเพิ่มสวัสดิการและมาตรการป้องกัน รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของพนักงานรักษาความสะอาดขณะปฏิบัติหน้าที่

 

2. ถังดับเพลิงในชุมชนใช้การไม่ได้
www.facebook.com/PPtvThailand
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1558695194148254&id=617620494922400&_mref=message_buble
33 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีถังดับเพลิงที่ติดตั้งในชุมชนคลองวัดสะพาน เขตคลองเตยไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วนั้น อาจเกิดจากการติดตั้ง ถังดับเพลิงในชุมชนที่ไม่มีการตรวจสอบสภาพถัง ขาดการฝึกสอนวิธีการใช้ให้คนในชุมชน รวมถึงไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ถังดับเพลิงต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูการเคลื่อนตัวของสารเคมีและแรงดันภายใน รวมทั้งสายต้องไม่แตกและไม่อุดตัน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการใช้งานและการดูแลถังดับเพลิงกับคนในชุมชน รวมทั้งมีการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุเพลิงไหม้และมีหน่วยงานดูแลที่ชัดเจน

www.sanook.com
https://www.sanook.com/2160798
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุที่ถังดับเพลิงในชุมชนไม่สามารถใช้การได้ เพราะขาดการตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงไม่มีการอบรมวิธีใช้งานให้คนในชุมชน
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ควรมีการจัดระเบียบการดูแลถังดับเพลิงในชุมชนที่ชัดเจน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในชุมชน เพราะหากขาดการดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงไม่มีการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและฝึกซ้อมการเผชิญเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นก็จะไม่สามารถใช้การได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิงที่ติดตั้งในชุมชน รวมทั้งการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและฝึกซ้อมการเผชิญเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนแออัด

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผว.กทม. บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
5 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน,ข่าวสด, แนวหน้า,โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จากคณะบุคคลภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท

- เงินบริจาคทั้งหมด รัฐบาลจะใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยทั้ง 12 จังหวัด โดยจะนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ร่วมกับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลที่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และขอให้คนไทยทุกคนร่วมใจกันส่งกำลังแรงใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไปด้วยกัน

- แม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่จะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงเป็นห่วงราษฎรผู้ประสบภัย ได้มีกระแสรับสั่งให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้มีความสุข มีความพึงพอใจและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ทรงกำชับให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และมีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุในทุกพื้นที่ สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและอาจเกิดซ้ำขึ้นอีก


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
- การจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุและ สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

 

2.เร่งปรับถนนรอบ ‘กทม. 2’ ดินแดง
3 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนบริเวณรอบศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) การก่อสร้างถนนมิตรไมตรี2เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต จะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้ ขณะที่การขยายผิวจราจรถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเชื่อมถนนมิตรไมตรี 2 ได้เร่งรัดผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ ส่วนถนนมิตรไมตรี 3 ด้านหลังศาลาว่าการ กทม.2 เป็นการปรับปรุงผิวจราจรเดิมและปรับภูมิทัศน์ ตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.เช่นกัน

- สำหรับหน่วยงานที่จะย้ายเข้ามาอาคารทาวเวอร์ 1 ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สนอ. ย้ายเข้าวันที่ 18 ก.พ. (ชั้น 1-7) (2) กองควบคุมการก่อสร้าง สนย. ย้ายเข้าวันที่ 30 มี.ค. (ชั้น 6) (3) สนน. เข้าวันที่ 30 มี.ค. (ชั้น 9-12) (4) สวท. ย้ายเข้าวันที่ 20 มี.ค. (ชั้น 16-17) (5) สสล.ย้ายเข้าวันที่ 20 มี.ค. (ชั้น 20-23) และ (6) สนย. ย้ายเข้าวันที่ 30 มี.ค. (ชั้น 24-27 และ 31)


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงถนนโดยรอบศาลา ว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่คาดจะเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดใช้อาคารทาวเวอร์ 1ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง)

 

3.สานต่อดูแลพิพิธภัณฑ์บางกอก
6 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. กล่าวถึงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กทม. เขตบางรัก หรือพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกว่า กทม.ได้รับมอบที่ดินพร้อมอาคาร 4 หลัง ตั้งอยู่เลขที่ 273 ตรอกสะพานยาว ซ.เจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จาก รศ.วราพร สุรวดี ประธานมูลนิธิอินสาท-สอาง มอบให้ กทม.จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพื้นบ้าน เมื่อเดือน ก.ย.47 หลังจากได้รับมอบอาคารพร้อมที่ดินแล้ว กทม.ได้ให้สำนักงานเขตบางรักบริหารจัดการ พร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเพื่อบำรุงรักษา เฉลี่ย 1,500,000 บาท/ปี ต่อมาในปี 60 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 1,639,300 บาท พร้อมกับขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อีก 426,400 บาท รวมถึงได้จัดหาอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานระหว่างวันพุธ-วันอาทิตย์ วันละ 4 คน (ปิดบริการในวันจันทร์และวันอังคาร) พร้อมมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางรัก เข้าไปประสานงานและร่วมดำเนินงานเป็นประจำทุกวันทำการ

- แม้ รศ.วราพรถึงแก่กรรม ยืนยัน กทม. ยังคงดูแลการบริหารพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอาจารย์ ที่ได้มอบไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้มีความสวยงามสมบูรณ์ เป็นประโยชน์กับการศึกษาวิถีชีวิตในอดีตของพื้นที่เขตบางรักต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ รศ.วราพร สุรวดี ที่ได้มอบไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้มีความสวยงามสมบูรณ์เป็นประโยชน์กับการศึกษาวิถีชีวิตในอดีตของพื้นที่เขตบางรัก


ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

 

4.เพิ่มเบี้ยเลี้ยงพนักงานกวาดถนน
7 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, M2F
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวกรณีนางเถาวัน ทะนันไชย พนักงานรักษาความสะอาด เขตสายไหม ถูกรถชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 5 แยก 39 แขวงออเงิน เขตสายไหมว่า กทม. ได้ให้ความดูแลตามสิทธิอย่างเต็มที่ และผู้บริหาร กทม.ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานมีความสุ่มเสี่ยงอาจจะต้องมีการทบทวนดูแลรายละเอียดเรื่องเบี้ยเสี่ยงภัย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี

- นางรัตนธร รัตนสกุล ผอ.เขตสายไหม กล่าวว่าผู้ตายเป็นลูกจ้างประจำอยู่ฝ่ายรักษาความสะอาด ทำงานมา 10 ปีแล้ว การดูแลช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการตามระเบียบ เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร บำเหน็จตกทอด บำเหน็จพิเศษ รวมแล้วประมาณ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ เขตสายไหมยังมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน จะระดมเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เพื่อมอบให้ครอบครัวด้วย

- พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช ผกก.สน.คันนายาว กล่าวว่า ในที่เกิดเหตุพบกันชนรถยนต์สีฟ้าข้างซ้าย ลักษณะขาดครึ่งเปื้อนเลือดตกอยู่ คาดจะเป็นของรถที่ก่อเหตุ ได้ให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณดังกล่าวที่มีอยู่หลายตัว ทั้งเอกชนและของ กทม. เพื่อหารถคันก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ล่าสุดผลตรวจสอบกล้องจากบริษัทเอกชนบริเวณข้างเคียงระยะไกลเกินไป เห็นทะเบียนรถไม่ชัดเจน จึงได้ให้ฝ่ายสืบสวนประสาน กทม. เพื่อขอตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลและเยียวยาบุคลากรของ กทม. ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ด้านลบ
- การระมัดระวังความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อชีวิต


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเพิ่มสวัสดิการและมาตรการดูแลความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความสะอาด กทม.

 

5.เตรียมเปิด ‘ศูนย์สร้างสุข’ ดูแลคนชรา
2 ฉบับ มติชน, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า จากญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง การดำเนินการด้านการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รายงานผลการศึกษา โดยเสนอให้ กทม. จัดทำโครงการศูนย์สร้างสุข กทม.นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าวและเห็นควรให้เกิดการบูรณาการร่วมกับสนอ. สนพ. สวท. และ สพส. ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดสังคม ซึ่งจะใช้พื้นที่ศูนย์เยาวชน กทม. ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และด้านนันทนาการแบบครบวงจร โดยนำร่องในศูนย์เยาวชน กทม. ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนหนองจอก ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน และศูนย์เยาวชนคลองสามวา โดยการจัดตั้งโครงการศูนย์สร้างสุข กทม. จะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเปิดโครงการภายในเดือน ก.พ.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมพร้อมกับการรับมือสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์สร้างสุข กทม. เพื่อจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ ติดสังคม

 

6.ดูแลต้นมะขามรอบสนามหลวง
2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางกัลยา วัฒนรัตน์ รผอ.สสล. กล่าวว่า กลุ่ม Big Trees Volunteers for Dad เจ้าหน้าที่รุกขกร และกรมป่าไม้ ร่วมกันนำอิฐรวงผึ้งที่โคนต้นมะขามออก แล้วใช้ไม้แคะดินที่อุดอยู่ และนำอิฐวางกลับที่โคนต้นมะขามตามเดิม เพื่อช่วยให้รากของต้นมะขามที่มีอายุกว่า 100 ปีหายใจได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมรากให้ต้นที่มีรากเน่า ตัดแต่งกิ่ง และศัลยกรรมต้นมะขามด้วย ส่วนระหว่างการสร้างพระเมรุมาศจะต้องมีการนำต้นมะขามออกไปบางส่วนขึ้นอยู่กับแบบก่อสร้างของกรมศิลปากร โดยจะใช้วิธีการขุดล้อมออกไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลต้นมะขามและเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดูแลต้นมะขามรอบสนามหลวง

 

7.เร่งสร้างลิฟต์ผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า BTS
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า กทม. ได้หารือกับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) และผู้รับเหมาก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้พิการที่มาใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดย BTSC ได้เปิดพื้นที่ให้ ผู้รับจ้างทำงานได้ตลอด 24 ชม. จากเดิมผู้รับจ้างทำงานได้เพียง 3-4 ชั่วโมง/วัน คือ ช่วงที่รถไฟฟ้า BTS ปิดให้บริการ ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่ให้ทำงานตลอด 24 ชม. จะไม่กระทบต่อผู้มาใช้บริการ ส่วนงานหนักใช้อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ให้เร่งทำช่วงหลังรถไฟฟ้า BTS ปิดให้บริการ

- การก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้พิการ คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือน มี.ค.60 จำนวน3 สถานี ประกอบด้วย สถานีพร้อมพงษ์ สถานี ทองหล่อ และสถานีราชดำริ ที่เหลืออีก 16 สถานีตั้งเป้าหมายให้เสร็จภายในปี 60 โดย กทม.พยายามเร่งรัดการก่อสร้างอย่างเต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องพื้นที่การก่อสร้าง รวมถึงมีอุปสรรคในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ได้แก่ ที่สถานีนานา พญาไท และศาลาแดง


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า BTS

 

8.เลื่อนเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- รายงานข่าวความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ขณะนี้การก่อสร้าง เหลือเพียงการติดตั้งระบบเดินรถ ช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 เนื่องจากการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) และ BTSC เข้าไปติดตั้งระบบการเดินรถได้อย่างเต็มที่ ทำให้ กทม. ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนจากเดิมในเดือน ธ.ค.59 จึงเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มี.ค.60

- สำหรับงบประมาณการรับโอนโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 84,517.72 ล้านบาท ต้องขอความเห็นชอบจาก สภา กทม. โดยสภา กทม.ได้มอบหมายให้ สจส. จัดทำรายละเอียดโครงการเบื้องต้นอาจใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีอยู่ 8,000 ล้านบาท แต่เงินในส่วนนี้แบ่งให้ สจส. ใช้รับโอนทรัพย์สินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพียง 3,557,053,000 บาท ซึ่ง สจส.จะนำรายละเอียดโครงการสู่การประชุมสภา กทม. ในวันที่ 1 ก.พ.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการและหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
ด้านลบ
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อรับโอนโครงการฯ จาก รฟม.


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 

9.ตั้งจุดช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ชุมชนคลองเตย
6 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, M2F
รายละเอียด
- นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองเตย กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองวัดสะพาน 1 แขวงและเขตคลองเตยว่า ชุมชนดังกล่าวมีทั้งหมด 286 หลัง ประชาชน 1,000 คน เบื้องต้นบ้านที่เกิดเพลิงไหม้เสียหายประมาณ 30 หลัง เนื้อที่ 1 ไร่ ไม่พบผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุต้องรอผลตรวจจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ทั้งนี้ เขตฯ ได้ตั้งจุดบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณลานกีฬาโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ให้มาลงทะเบียนรับช่วยเหลือเงินหลังคาเรือนละ 1,000 บาท และทุนอาชีพ 10,000 บาท รวมทั้งมีสิ่งของ อาหารแห้ง จากสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ทหาร มูลนิธิร่วมกตัญญู และจิตอาสามาช่วยเหลือ
- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ ในส่วนนี้ได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. คาดจะมีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนกรณีถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในชุมชนไม่สามารถใช้งานได้ขณะเกิดเหตุต้องปรึกษาหาแนวทางในการตรวจตราดูแลต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ด้านลบ
- การตรวจตราดูแลถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในชุมชนให้พร้อมใช้งาน


ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิงที่ติดตั้งในชุมชน รวมทั้งการฝึกอบรมวิธีใช้งานและฝึกเตรียมการเผชิญเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนแออัด

 

10.แก้ปัญหาขาดคนจับปรับผู้ค้าหาบเร่
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวหลังจาก พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2560 ประกาศใช้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. ที่ไม่สามารถดำเนินการจับปรับผู้ค้า หรือผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมาย เนื่องจากการมอบอำนาจจาก ผว.กทม. ให้อำนาจในระดับล่างสุดในการปฏิบัติงานคือ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ทำให้การจับกุมจับปรับใด ๆ ในส่วนของเทศกิจต้องเป็นอำนาจของระดับหัวหน้าฝ่ายเท่านั้น ซึ่งกระทบกับภารกิจการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยและการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนท. จึงร่างคำสั่ง กทม. เรื่องการมอบอำนาจของ ป.กทม. ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อขอความเห็นชอบให้ ผอ.เขตทุกเขตมอบอำนาจของ ผอ.เขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้ข้าราชการ กทม.ในสังกัดปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่งดังกล่าวจะเป็นการมอบอำนาจของ ผอ.เขตในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมอบอำนาจให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ คือ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยขณะนี้ สนท. ได้ร่างคำสั่งเรียบร้อย และอยู่ระหว่างมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.พิจารณาคำสั่งดังกล่าว ก่อนเสนอ ป.กทม. ลงนามคำสั่ง หลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายจะสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปฏิบัติงานในการจับปรับผู้ค้าได้เหมือนเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการจับปรับผู้ค้า หรือผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ด้านลบ
- หากไม่มีการมอบอำนาจในการจับกุม หรือจับปรับใดๆ ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะกระทบต่อการดำเนินนโยบายจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.


ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การร่างคำสั่งมอบอำนาจในการจับปรับผู้ค้า หรือผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560

 

11.สตง. ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบความผิดปกติของโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยของ กทม. พบความผิดปกติหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องบริษัทคู่เทียบที่เข้ามาจัดซื้อในโครงการดังกล่าวมีการสมยอมกันหรือไม่ และหากมีมูลความผิดจริง สตง.จะส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนทันที คาดกรณีดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ ส่วนกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. จะเชิญผู้ว่าการ สตง.เข้ามาร่วมตรวจสอบในโครงการต่างๆ ของ กทม. เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นหน้าที่ของ สตง. อยู่แล้ว หาก สตง.ตรวจพบโครงการใดๆ มีแนวโน้มจะส่อทุจริตก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม. จากหน่วยงานภายนอก
ด้านลบ
-ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยของ กทม.

 

12.ลงเสาเอกพระเมรุมาศ มี.ค.นี้
11 ฉบับ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ,สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดดิน ปรับพื้นที่ เกลี่ยหน้าดินให้อยู่ในระดับเสมอกันทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่สนามหลวงมีลักษณะเป็นเนินคล้ายหลังเต่า ซึ่งการก่อสร้างพระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรมและหมู่อาคารในมณฑลพิธีต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ขณะที่การก่อสร้างโรงขยายแบบ การปั้นหุ้นต้นแบบประดับพระเมรุมาศมีความคืบหน้าไปมาก โดยวันที่ 9 ก.พ. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศจะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าอีกครั้ง ส่วนงานด้านอื่นๆ จะเริ่มในระยะถัดไป
-นอกจากนี้ จะมีการตัดถนนใหม่ในการอัญเชิญพระมหาพิชัยรถบริเวณช่วงที่เคยเป็นเต็นท์พักคอยของประชาชนที่เดินทางมารอกราบถวายบังคมพระบรมศพ และจะย้ายต้นมะขาม 50 ต้น ออกจากบริเวณดังกล่าว โดยจะจัดทำพันธุกรรมของมะขามต้นนั้นๆ ไว้ด้วย ซึ่ง กทม. เป็นผู้ดูแลพื้นที่และป้องกันในช่วงขนย้าย เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีจะนำกลับมาไว้ยังจุดเดิม ทั้งนี้ พื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศและหมู่อาคารจะใช้พื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ร้อยละ 80 และฝั่งทิศเหนือจะใช้สำหรับเวทีมหรสพ คาดจะแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดภายในเดือน ก.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับพื้นที่เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศและการเตรียมการรรื้อย้ายต้นมะขาม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ศึกษาข้อดี-ข้อเสียก่อนพิจารณายกเลิกรถ BRT
www.facebook.com/BangkokBRT
https://www.facebook.com/bangkokbrt/photos/a.145855558774841.27834.126259220734475/1561472050546511/?tyec=3&Comment_id=1631671020193280
81 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย หาก กทม. จะยกเลิกการเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ ซึ่งประสบภาวะขาดทุน 200 ล้านบาท/ปี เนื่องจากในเส้นทางถนนพระรามที่ 3 ไม่มีระบบขนส่งมวลชนอื่นรองรับการเดินทางของประชาชน ทั้งยังเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน การยกเลิกเพราะประสบภาวะขาดทุนจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะหน่วยงานรัฐมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้ประชาชน รวมทั้งที่ผ่านมามีการลงทุนก่อสร้างสถานีและระบบการเดินรถไปจำนวนมาก หากยกเลิกจะทำให้เกิดความสูญเปล่า จึงควรพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยอาจเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ขยายเส้นทางการเดินรถ ปรับเพิ่มค่าโดยสารโดยคิดตามระยะทาง ฯลฯ แต่หากจะยกเลิกต้องมีระบบขนส่งมวลชนอื่นมาทดแทน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
- ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้รถโดยสาร BRT ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่สามารถกั้นรถอื่นเข้ามาใช้ช่องทางได้ รวมถึงอัตราค่าโดยสารที่มีราคาถูกเกินไป และการตั้งสถานีในจุดที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสาร เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าผลการศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)

 

2. ผู้ค้าตั้งโต๊ะ-เก้าอี้บนทางเท้า
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
72 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน 6 พื้นที่ เป็นเวลา 60 วันนั้น ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าว อาทิ ราชเทวี ประตูน้ำ สะพานควาย มีผู้ค้าตั้งโต๊ะเก้าอี้บนทางเท้า สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจร และแสดงถึงความมักง่ายของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประชาชนที่ใช้ทางเท้าและเจ้าของอาคารร้านค้าที่ถูกผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตั้งแผงค้าบดบังหน้าร้านควรรวมตัวฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนร้านค้าบนทางเท้า รวมถึงพิจารณาจับปรับผู้ซื้อและลงโทษ ผอ.เขตและเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ที่มีผู้ค้าตั้งแผงค้ากีดขวางทางเท้า

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการกวดขันดูแลไม่ให้ผู้ค้าตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กวดขันห้ามขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ผ่านข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "จากที่ผมได้รับการร้องเรียนเข้ามามากว่า หลังจากมีการจัดระเบียบทางเท้าไปแล้ว มีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าในหลายพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปดูแล สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่กวดขันและดำเนินการตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด....รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งได้สั่งการให้ติดตามและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน แล้วรายงานผลให้เจ้าของเรื่องได้รับทราบถึงความคืบหน้าด้วย....หากประชาชนพบเห็นปัญหาในส่วนความรับผิดชอบของ กทม.แจ้งเข้ามาในเพจ "ร่วมกันพัฒนากรุงเทพฯ กับผู้ว่าฯ อัศวิน" https://www.facebook.com/profile.php?id=100007808438873&fref=ts จะมีทีมงานคอยติดตามและรายงานผมเป็นระยะๆ...กทม.เป็นของเราทุกคน จึงต้องการเห็นทุกคนมีส่วนร่วมในการจะพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยสำหรับทุกๆ คน"

-เฟซบุ๊กอัมรินทร์ ศูนย์สื่อสารกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความว่า "กทม. โดยสำนักงานเขตดินแดง จัดทำโครงการ S-GUARD นวัตกรรมใหม่ที่กั้นรถจักรยานยนต์ ใส่ใจวีลแชร์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน" โดยติดตั้งแท่งเหล็กสูงประมาณ 100 เซนติเมตร จำนวน 10 แท่ง เป็นแนวขนาดระยะห่างแท่งละ 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า แต่รถวีลแชร์ใช้ทางเท้าได้ โดยในโลกออนไลน์ต่างสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจอดรถ หรือขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่ต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการรณรงค์กวดขันห้ามจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

2.กทม.พร้อมจัดสอบโอเน็ต
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบและหัวหน้าสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2559 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ สนศ.จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดสอบแก่ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบและหัวหน้าสนามสอบ ซึ่ง กทม.มี 129 แห่ง จำนวน 258 คนร่วมประชุม เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)

 

3.เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ ซ.นวมินทร์ 99
11 ฉบับ คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, M2F
รายละเอียด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 119/114-117 ซ.นวมินทร์ 99 ถ.นวมินทร์ขาออก เขตบึงกุ่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 รายว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานขณะเกิดเหตุไฟรุนแรงมาก จากบริเวณชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยผู้ประสบเหตุ แต่การช่วยเหลือค่อนข้างยากลำบาก เนื่องจากอาคารมีลูกกรงล้อมรอบบริเวณชั้นที่ 3 การติดตั้งลูกกรงเหล็กสามารถทำได้ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน แต่ต้องคำนึงถึงกรณีเกิดเหตุด้วย ส่วนที่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุปกรณ์ที่อยู่ในร้านเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดควันจนเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ และทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว กทม.จึงประกาศให้อาคารดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตราย พร้อมเตรียมประสานฝ่ายโยธาและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจสอบโครงสร้างในพื้นที่อีกครั้ง ส่วนกรณีที่ญาติกังวลเรื่องทรัพย์สินที่อยู่ด้านบน ได้ให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ ความแข็งแรงของอาคาร พร้อมให้ญาติสวมชุดเพื่อป้องกันความปลอดภัย

-นางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ ผอ.เขตบึงกุ่ม กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเขตบึงกุ่มได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด และอยู่ระหว่างให้ฝ่ายโยธา เข้าสำรวจความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่า ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2522 จึงต้องสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดว่าเสี่ยงต่อการพังถล่มหรือไม่ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบึงกุ่ม เข้าดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุ เพื่อวางแนวทางช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประสบเหตุอย่างเหมาะสม

-พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา รผอ.สปภ. กล่าวว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีการวิจารณ์สาเหตุที่เพลิงไหม้ลุกลาม เนื่องจากรถดับเพลิงเข้าถึงพื้นที่ช้านั้น เบื้องต้นได้สอบถามข้อเท็จจริง พบสถานีดับเพลิงได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงพื้นที่ใช้เวลา 19 นาที ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าถึงพื้นที่ไม่ควรเกิน 8-10 นาที ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง ถึงสาเหตุของการเข้าถึงพื้นที่ช้ากว่ากำหนด โดยหากพบสาเหตุไม่อันควรจะต้องดำเนินการทางวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ประชาชนจะต้องระมัดระวังและในเทศกาลตรุษจีน การจุดธูปเทียนเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขอให้เฝ้าระวังธูปเทียนให้ไหม้จนหมดก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสูงรวมถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของ กทม.ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง

 

4.สภา กทม.สรุปผลศึกษา “BRT”
3 ฉบับข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ(BRT) กล่าวว่า ภายหลังครบกำหนดระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 210 วัน คณะกรรมการฯ ได้นำผลการศึกษาเสนอให้ฝ่ายบริหาร กทม.ได้พิจารณาถึงผลกระทบ รวมถึงหากมีการยกเลิกแล้วจะนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ด้านใด โดยแนวทางการศึกษาของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้รายงานความเห็นทั้ง 2 แนวทาง เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการตัดสินใจจะยกเลิก หรือดำเนินการโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ โดยหากจะดำเนินการต่อต้องดำเนินการระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยมีแนวทางเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

-ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการศึกษาโครงการนี้พบไม่เป็นไปตามผลการศึกษาตามที่เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาทิ เรื่องค่าโดยสาร การใช้ความเร็วของรถ BRT ซึ่งคณะกรรมการได้ศึกษาและ มีความเห็น 2 แนวทาง (1) ให้ดำเนินโครงการต่อแต่ต้องมีแนวทางแก้ไข เพราะหากยกเลิกจะกระทบกับผู้โดยสารเฉลี่ย 2.3 หมื่นคน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบขนส่งรูปแบบอื่นทดแทน หากจะเปลี่ยนรูปแบบอื่นอาจต้องใช้เวลาศึกษานานอีก 3 ปี รวมถึงจะทำให้เกิดความสูญเปล่าในการลงทุน แต่ควรปรับราคาให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกควบคุมราคาไว้ที่ราคา 13-15 บาท และ (2) ยุติโครงการ ซึ่ง กทม.ต้องศึกษาผลกระทบที่มีต่อผู้โดยสาร ผลกระทบต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การศึกษาแนวทางและทบทวนการดำเนินโครงการรถ BRT ของ กทม. เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ประชาชน
ด้านลบ
-ผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาระบุจากการแทรกแซงทางการเมืองที่ให้ลดราคาค่าโดยสารจาก 10 บาท เหลือ 5 บาท ทำให้มีการขาดทุนเพิ่มเติม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)

 

5.สภา กทม.ตั้ง กก.จัดระเบียบทางเท้า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ส.ก.ยื่นญัตติในการประชุมสภา กทม.ขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในทางเท้าและพื้นที่สาธารณะของ กทม.ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและการแก้ปัญหาเกิดความยั่งยืนมากที่สุด

-ที่ประชุมสภา กทม.มีมติตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า โดยมีกรอบระยะเวลาในการศึกษา 120 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าและในพื้นที่สาธารณะ
ด้านลบ
-ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในทางเท้าและที่สาธารณะเป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพฯ และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างมาก แม้ กทม.จะดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในจุดต่างๆ ไปแล้วก็ตาม


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.ผอ.เขตพระนครหมดสติขณะออกกำลังกาย
5 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, M2F
รายละเอียด
-นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า กรณีนายประเมิน ไกรรส ผอ.เขตพระนคร ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกะทันหัน ขณะนำคณะข้าราชการและลูกจ้างเขตพระนครออกกำลังกาย ตามนโยบายออกกำลังกายวันพุธ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นผู้ป่วยหมดสติ หัวใจหยุดเต้น แพทย์จึงช่วยกันปั๊มหัวใจ
-หลังจากคณะแพทย์ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่เนื่องจากอาการค่อนข้างหนัก เมื่อทำการสวนหัวใจแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น นายประเมิน ไกรรส ผอ.เขตพระนครได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 07.00 น.โดยรายละเอียดทางคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะแถลงอีกครั้ง

-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและมีความเป็นห่วงข้าราชการทุกคน เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาไม่มากนัก จึงต้องเร่งรัดงานทั้งงานปฏิรูปงานยุทธศาสตร์ และงานขับเคลื่อนต่างๆ ข้าราชการจึงต้องทำงานหนักมากขึ้น จึงประสงค์ให้ข้าราชการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้บังคับจะต้องออกกำลังกายช่วงเวลาใด แต่ให้พิจารณาถึงความสะดวก เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ประชาชนจึงค่อยมาออกกำลังกาย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้านลบ
-การออกกำลังกายต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับอายุและโรคประจำตัวของตัวเองด้วย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของหน่วยงาน กทม. โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม

 

7.ตกแต่งภายใน กทม.2 ทาวเวอร์แล้วเสร็จ มี.ค.นี้
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายจิระเดช กรุณกฤตกุล ผอ.กองควบคุมการก่อสร้าง สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารทาวเวอร์ 1 ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ว่า ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อรองรับหน่วยงานภายในอาคาร กทม.2 (ดินแดง) ทั้ง 2 อาคาร ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ชั่วคราวในเดือน เม.ย.60 อาทิ สนน. สนย. สสล. สวท. เนื่องจากทั้ง 2 อาคารจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อหาผู้รับจ้างกำหนดปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 8 เดือน

-หลังการตกแต่งภายในแล้วเสร็จ จะติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ซึ่งสามารถทำได้ระหว่างที่มีหน่วยงานย้ายเข้าไปอยู่ชั่วคราวแล้ว ส่วนอาคารหอประชุมสภา กทม. คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้

-ขณะที่การก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณรอบศาลาว่าการ กทม.2 มีความคืบหน้า ดังนี้ (1) ถนนวิภาวดีรังสิตเชื่อมถนนมิตรไมตรี คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เม.ย.60 (2) ถนนมิตรไมตรี 2 จะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.พ.นี้ และบริเวณด้านหลังถนนมิตรไมตรี 3 คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการเปิดใช้อาคารทาวเวอร์ 1 ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) และการย้ายหน่วยงานต่างๆ เข้ามาภายในอาคารใหม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการตกแต่งภายในและปรับปรุงถนนบริเวณโดยรอบ เพื่อรองรับการเปิดใช้อาคารศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)