• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รับมอบเงินสนับสนุนฟื้นระบบนิเวศบางขุนเทียน
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา จากนายจงกล โชคกิจการ ผู้แทนบริษัท โชคกิจการ ก่อสร้าง จำกัด 480,000 บาท, นางบัน กุศลพันธ์ 480,000 บาท และชมรมหัวหน้าฝ่ายโยธา กทม. 50 เขต จำนวน 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยเงินที่ได้รับจะนำไปสมทบกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เขตบางขุนเทียนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

 

2.จัดระเบียบสายสื่อสาร-ปรับภูมิทัศน์รอบสนามหลวง
4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยสายสื่อสาร ตามริ้วขบวนพระอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการเดินสำรวจ บริเวณถนนมหาราช ตั้งแต่ราชนาวีสโมสร ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียน วัดโพธิ์ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ กระทรวงกลาโหม บริเวณถนนราชดำเนินในศาลหลักเมือง แม่พระธรณีบีบมวยผม บริเวณถนนหน้าพระธาตุ โรงละครแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบยังมีสายสื่อสารที่ยังไม่ได้นำลงดินหลายจุด บางจุดได้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินแล้ว แต่บริษัทที่ดำเนินกิจการระบบสื่อสารได้ติดตั้งสายใหม่ โดยเดินสายพาดผ่านต้นไม้เชื่อมโยงไปตามจุดต่างๆ ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมการนำสายสื่อสารลงดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีการติดตั้ง หรือเดินสายขึ้นใหม่

-กทม.มอบหมายให้บริษัทและหน่วยงานที่ดำเนินกิจการระบบสื่อสาร เร่งนำสายสื่อสารลงดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้นวันที่ 15 ก.ค.จะเชิญผู้แทนบริษัทมาประชุมติดตามความคืบหน้า หากบริษัทและหน่วยงานที่ดำเนินกิจการระบบสื่อสารไม่รื้อย้ายสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบออกจากจุดดังกล่าว ในวันที่ 16 ก.ค. กทม.จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยการตัดสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบทั้งหมดทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเตรียมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางตามริ้วขบวนพระอิสริยยศให้มีความสะอาดสวยงาม


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน

 

3.เริ่มรื้อย้ายชุมชนเขียวไข่กา3 ฉบับ เดลินิวส์, เดอะเนชั่น, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินการรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา เขตดุสิต ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่า กทม.จะรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา 20 หลัง ตั้งแต่วันที่ 10-31 ก.ค. 60 โดยได้ประชุมเตรียมการและจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารื้อย้ายบ้านชุมชนเขียวไข่กาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-กทม.จะมอบเงินช่วยเหลือการรื้อถอนขนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. ทั้งนี้ กทม. จะเริ่มรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา เขตดุสิต 20 หลัง ในวันที่ 10 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยจะเร่งรื้อย้ายบ้านทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ เพื่อก่อสร้างเขื่อนพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

4.อนุรักษ์บ้าน 18 หลังในป้อมมหากาฬ
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทน กทม. ตัวแทนชุมชน นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม และตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อวางแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬซึ่งขณะนี้บ้านที่ต้องรื้อย้ายทั้งหมด 56 หลังได้ทยอยรื้อออกไปเหลืออยู่ประมาณ 30 หลัง โดยการประชุมฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปบ้านที่เหมาะสมมีคุณค่าแก่การเก็บรักษา 18 หลัง

-หลังจากที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จะสรุปข้อเสนอแนะ สภาพข้อเท็จจริง และปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะจากชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมประชุม เพื่อเสนอไปยัง ผว.กทม. ก่อนนำเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านในชุมชนป้อมมหากาฬ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เตรียมการรื้อย้ายบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬและแนวทางช่วงยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

5.แต่งตั้ง ขรก.กทม.แทนผู้เกษียณอายุ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 7 ตำแหน่ง 15 อัตราว่าง หลังจากประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 19-27 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า กองการเจ้าหน้าที่ สนป. อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด เนื่องจากมีผู้สมัคร ประมาณ 100 คน โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ตรวจราชการสูงและ ผอ.เขต จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้ อีกทั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ยังไม่ครบองค์ประชุม จึงได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อเสนอรายชื่อต่อ ผว.กทม.พิจารณา คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบตำแหน่งข้าราชการทุกระดับ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ คาดจะประกาศเสนอรายชื่อให้ ผว.กทม. ลงนามให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จภายในกลางเดือน ส.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญแทนผู้เกษียณอายุราชการด้านลบ-ในปี 60 จะมีข้าราชการ บุคลากรและ ครู กทม. เกษียณอายุราชการ 1,849 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นข้าราชการ กทม.สามัญ จำนวน 377 ราย


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กระบวนการแต่งตั้งข้าราชการกทม.สามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

6.เร่งแต่งตั้ง ขรก.ตามคำสั่ง ก.พ.ค.กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.กทม.) มีคำสั่งให้ กทม. คัดเลือกข้าราชการ กทม.สามัญใหม่ ตามหนังสือร้องทุกข์ของนายสมชาย ตกสิยานันท์ ซึ่ง ก.พ.ค.กทม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งเลื่อนให้นายธิติ ทรงเจริญกิจ เป็นผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย. และคำสั่งที่เลื่อนให้นายไทวุฒิ ขันแก้ว เป็น ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น กทม. ต้องทำตามคำสั่งของ ก.พ.ค.กทม. โดยสัปดาห์หน้าจะนำเรื่องแจ้งคำวินิจฉัยร้องทุกข์ ของ ก.พ.ค.กทม. เข้าสู่ที่ประชุมสำนักงาน ก.ก. เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อเสนอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวแล้วจะให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัยคือ วันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.สามัญด้านลบ-คำวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. กทม. ทำให้ต้องชะลอการแต่งตั้งใน 2 ตำแหน่งดังกล่าวที่มีการเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.เพื่อให้ผู้สมัครเดิมเมื่อปี 59 ของทั้ง 2 ตำแหน่งมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน

ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง

 

7.วางแผนบริการประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
3 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกประชาชนที่คาดจะเดินทางมายังท้องสนามหลวง เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือน ต.ค.จำนวนมาก เบื้องต้นได้รับมอบหมายให้หาแนวทางสำหรับรองรับประชาชนทั้งด้านอาหาร ห้องสุขา ที่พักค้างและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ประกอบด้วย ซุ้มขนาดใหญ่ 16 ซุ้ม และขนาดกลาง 23 ซุ้ม และซุ้มขนาดเล็กอีก 62 ซุ้ม คาดภายในเดือน ก.ย.นี้จะแล้วเสร็จ

-สำหรับความพร้อมของการจัดทำดอกไม้จันทน์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3 ล้านดอก อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยปัจจุบันมีภาคเอกชนร่วมบริจาคกว่า 5 ล้านดอก

-นายกรณิศ บัวจันทร์ ผอ.ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กล่าวว่า ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ยังคงให้บริการการพักค้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน หรือองค์กรขอจองการพักค้างล่วงหน้า เพื่อความสะดวก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มากราบสักการะพระบรมศพ หากไม่สามารถกลับบ้านได้ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอพักค้างที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ได้กับเจ้าหน้าที่เขตพระนคร บริเวณกองอำนวยการร่วมฯ ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีรถบริการของ ขสมก. อำนวยความสะดวกในการให้บริการรับ-ส่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

8.รฟม.-กทม. แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า
2 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการ รฟม.กล่าวว่า รฟม.ได้เชิญหน่วยราชการที่มีพื้นที่ก่อสร้างเดิมและโครงการที่จะก่อสร้างใหม่ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของ รฟม. หารือ เพื่อวางแผนก่อสร้างร่วมกันและแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ทั้งนี้ กทม.เป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับงานก่อสร้างของ รฟม.มากที่สุด ได้แก่

-โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่ง กทม.มีโครงการจะต่อขยายทางยกระดับถนนรามคำแหง บริเวณแยกลำสาลี-คลองบางชัน บนโครงสร้างของสถานีและอุโมงค์ของรถไฟฟ้า บริเวณสถานีลำสาลี และสถานีคลองบ้านม้า โดย รฟม.เสนอ กทม.ควรเริ่มก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับไปพร้อมกับสถานีลำสาลีทันที ซึ่ง กทม.เห็นด้วย โดยจะจัดหางบประมาณก่อสร้างมาให้ รฟม.ดำเนินงานต่อไป

-โครงการสร้างทางลอดบนถนนรามคำแหงบริเวณ ใต้แยกต่างระดับกาญจนาภิเษก ยาวตลอดแนวเขตทางจนถึงจุดต่างระดับ ซึ่งจะทับซ้อนกับ รฟม.ที่จะก่อสร้างเสาตอม่อรถไฟฟ้าบริเวณกึ่งกลางทางลอดซึ่ง 2 ฝ่ายตกลงร่วมกัน รฟม. สามารถดำเนินการสร้างเสาตอม่อไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการก่อสร้างของ กทม. แต่มีเงื่อนไข กทม.ต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์ทางลอด ซึ่ง กทม. ยินดีดำเนินการ

-บริเวณถนนราษฎร์พัฒนา ซึ่ง กทม.มีโครงการก่อสร้างสะพานลอยรถยนต์เชื่อมทางเข้าและออกทับซ้อนกับสถานีราษฎร์พัฒนา กทม.รับจะนำไปพิจารณาปรับแบบก่อสร้างใหม่

-โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งจะทับซ้อนบริเวณสะพานข้ามแยกบางกะปิของ กทม. ที่ประชุมเสนอให้ รฟม. ทุบสะพานบางกะปิออก เพื่อก่อสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่แล้วใช้โครงสร้างเสาร่วมกัน โดยสะพานรถยนต์ของ กทม. จะใช้โครงสร้างอยู่ระดับ 2 และรถไฟฟ้าใช้ระดับ 3 (ชั้นบนสุด) ซึ่ง รฟม. ไม่ขัดข้อง แต่จะต้องก่อสร้างไปพร้อมกัน โดย กทม.จะต้องจัดหางบประมาณก่อสร้าง 250 ล้านบาท มาสนับสนุนการก่อสร้าง ซึ่ง กทม.จะเสนอขอรับการจัดสรรงบฯ จากสภา กทม. ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม.และ รฟม. ในการวางแผนแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

 

9.สตง.เตรียมสอบโครงการจัดซื้อปี 58
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สตง.ตรวจสอบโครงการจัดทำเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 สัญญา เมื่อปี 58 โดยจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน สัญญาการจัดซื้อ และเอกสารตรวจรับว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ รวมถึงจะเปรียบเทียบความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ผลิตคุ้มค่ากับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปหรือไม่ซึ่งเป็นการตรวจสอบตามปกติของ สตง.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-สตง.ตรวจสอบการจัดจ้างทำเสื้อโปโลแขนสั้นประดับตราสัญลักษณ์ และเสื้อยืดประดับตราสัญลักษณ์ของ สนค.ในช่วงปี 58 จำนวน 2 สัญญาคือ (1) ตามสัญญาเลขที่ 22-10-58 เสื้อโปโลแขนสั้นประดับตราสัญลักษณ์ จำนวน 160,000 ตัว ทำสัญญาวันที่ 12 พ.ค.58 (เฉลี่ยราคาตัวละ 248 บาท) (2) ตามสัญญาเลขที่ 22-1-59 เสื้อยืดประดับตราสัญลักษณ์ จำนวน 20,000 ตัวทำสัญญาวันที่ 20 พ.ย.58 (เฉลี่ยราคาตัวละ 248 บาท)ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบจาก สตง.ในโครงการจัดทำเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 สัญญา เมื่อปี 58

 

10.เตรียมจัด“บิ๊กคลีนนิ่ง” แหล่งน้ำทั่วประเทศ
5 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, มติชน, M2F
รายละเอียด
-พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มอบแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำทางระบายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน จัดตั้งโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยจัดกิจกรรม 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต จะจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. มีกองทัพและอาสาสมัครเข้าร่วม ส่วนในพื้นที่ 76 จังหวัด อำเภอละ 1 แห่ง ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ระยะที่ 2 จะขุดสระน้ำขนาดเล็กเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำทางระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง จัดทำตั้งแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ และระยะที่ 4 เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน จะดำเนินการภายในเดือน ก.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการฟื้นฟูและและพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนัก สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ”

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
174 likes 35 shares 19 comments

-ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสำนักการคลัง กทม.ยกเหตุผลสำคัญในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ กทม. โดยระบุนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตขณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและติดตามแผนการจัดการน้ำของ กทม.ว่า การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กทม. ไม่แสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. และเจ้าหน้าที่บางประเภททำงานเสี่ยงควรมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมรัดกุมปลอดภัย นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีเท่านั้น กทม.จึงไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้างในการจัดซื้อเสื้อ เพราะแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ โดยควรเร่งรัดดำเนินการในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก่อน เช่น การขุดลอกคูคลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

-ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อสิ่งของในจำนวนมากควรจะมีราคาถูกลง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ยิ่งซื้อมากยิ่งมีราคาสูง

-ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.สั่งยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากราคาที่เสนอมาสูงเกินไป

ข้อเสนอแนะ
สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ กทม.
 
 
2.รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ทหารมหาดเล็กขุดลอกคูคลอง
www.facebook.com/PaisalPuechmongkol
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1338713246227344&id=206264556138891
655 likes 33 comments

-ร้อยละ 59 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การขุดลอกคูคลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ เป็นภารกิจโดยตรงของ กทม.ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินการพร้อมอยู่แล้ว จึงไม่เหมาะสมที่จะให้หน่วยงานอื่น โดยเฉพาะทหาร ต้องเข้ามารับผิดชอบดำเนินการ

-ร้อยละ 41 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอชื่นชมและขอบคุณทหารจากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่เสียสละเข้ามาช่วยขุดลอกคูคลองในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดผักตบชวาวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำและขุดลอกคลอง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ยืนยันไม่จัดซื้อเสื้อโปโล-เอี๊ยมกันน้ำ
7 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อโปโลสกรีนตราสัญลักษณ์ กทม.และเสื้อกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ตสำหรับปฏิบัติงานของ กทม. ซึ่งไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ก่อน แต่มีการดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่จัดหางบประมาณมาดำเนินการแบบเร่งด่วนว่า ขณะนี้ กทม.ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากตนได้สั่งการให้สืบราคาตามท้องตลาดและนำมาเสนอ ซึ่งได้สืบราคาเสื้อโปโลในราคาตัวละ 248 บาท เมื่อสืบราคาพบแพงเกินไป จึงยังไม่มีการอนุมัติ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อ ส่วนการอ้างเหตุผลที่จัดซื้อเพราะมาจากการท้วงติงของนายกรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ยืนยันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ท้วงติงเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เพียงแต่แสดงความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ที่ลงไปเก็บขยะตามท่อระบายน้ำอาจเกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานเท่านั้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการของ กทม.
ด้านลบ
- มีกระแสข่าวระบุกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง มีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ จัดหาเสื้อยืดโปโล จำนวน 200,000 ตัว ราคาตัวละ 248 บาท เป็นเงิน 49.6 ล้านบาท และจัดหาชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ต จำนวน 1,000 ชุด ราคาชุดละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1.2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 50.8 ล้านบาท พร้อมอ้างเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ท้วงติงการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินโครงการจัดซื้อเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ต

 

2. เสนอขอเพิ่มงบฯ ศูนย์อนุรักษ์ “บางซื่อ”
3 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. เสนอขอความเห็นชอบที่ประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) วันที่ 5 ก.ค.60 ให้ กทม.เพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการปี 49-57 จำนวน 4,732 ล้านบาท แต่ติดปัญหาการก่อสร้างงานใต้ดิน จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 180 วัน และวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้น 20,750,504.02 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องยื่นญัตติเพื่อให้สภา กทม.พิจารณาขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในงบประมาณประจำปี 2561 หรือดำเนินการโดย ผว.กทม.อนุมัติงบกลางเพิ่มดำเนินโครงการต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เป็นโครงการต่อเนื่อง 11 ปี ตั้งแต่ปี 49-59 ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน แต่งานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบและรายการก่อสร้างใหม่ ทำให้มีวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- ขอบเขตอำนาจการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารและสภา กทม. ในโครงการที่สภา กทม. เคยมีการอนุมัติงบประมาณไป
ด้านลบ
- งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือและระบบปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงคลองไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคหลายประการจากการก่อสร้างงานใต้ดินรวมทั้งต้อง เพิ่มจำนวนบ่อดักน้ำเสียมากขึ้น จึงต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาท

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

 

3. สภา กทม.ศึกษาปรับปรุงการดับเพลิงกู้ภัย กทม.
2 ฉบับ บ้านเมือง Online, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ส.ก.เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา กทม.ขอให้สภา กทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ กทม. เนื่องจาก กทม.ได้รับโอนภารกิจด้านดับเพลิงและกู้ภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปี 46 แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. ยังมีปัญหาและอุปสรรคทั้งการเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัญหารถและเรือดับเพลิง การบริหารสัญญาการบำรุงรักษาต่างๆ แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงด้านบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
- ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. จำนวน 11 คน ระยะเวลาการศึกษา 120 วัน ก่อนนำเข้าสู่สภา กทม.เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. เพื่อดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ร.ท.วารินทร์ เดชเจริญ ส.ก.ระบุการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย พบปัญหา 4 เรื่อง ได้แก่ (1) สถานี ดับเพลิงมีจำนวนน้อยและกระจุกตัว (2) บุคลากรไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพการทำงานที่ยังมีปัญหา (3) อุปกรณ์มีจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่พร้อมใช้งาน ขณะที่อุปกรณ์บางส่วนกลับไม่ตรงกับภารกิจการใช้งาน และ (4) การทำงานของเจ้าหน้าที่ในระบบราชการมีความล่าช้า สืบเนื่องมาจากรถดับเพลิงไปถึงช้า รถบางคันบันไดเสีย หรือมีน้ำไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ เป็นต้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4. สภา กทม.ศึกษาแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
5 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน
รายละเอียด
- นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ส.ก.ได้เสนอญัตติขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการรองรับ พ.ร.บ.บัญญัติดังกล่าว ทั้งด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ การบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ด้วยยา แนวทางการบังคับใช้กฎหมายการห้ามซื้อ-ขาย การจัดทำข้อมูลการควบคุม การคุ้มครอง การบำบัด การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน
- กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ปัจจุบันจังหวัดทั่วประเทศมีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ซองละ 1.80 บาท หาก กทม.จัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ วันละ 1 ล้านคน จะทำให้ กทม. มีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น 328 ล้านบาท/ปี ซึ่งกรณีนี้ กทม.อาจพิจารณาออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีจากบุหรี่ต่อไป
- ที่ประชุมสภา กทม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 11 คน ระยะเวลาศึกษา 180 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การศึกษาแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้ไม่สูบบุหรี่
ด้านลบ
- จากข้อมูลปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และภาพรวมพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้สูบบุหรี่วันละ 1 ล้านคน เฉลี่ยสูบคนละครึ่งซอง (10 มวน)

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

 

5. ศึกษามาตรการ
ผังเมืองอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายศักดิ์ชัย บุญมา รผอ.สผม.กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็น 3 ครั้งทั้ง 3 โซน คือ ในพื้นที่ที่ด้านตะวันตกตอนบน ประกอบด้วย เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค และเขตภาษีเจริญ พื้นที่ที่ด้านตะวันตกตอนล่าง ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน และพื้นที่ที่ด้านตะวันออก ประกอบด้วย เขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก โดยดำเนินการว่าจ้าง ที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษาแนวทางรักษาพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพฯ ให้คงอยู่มากที่สุด หากไม่สามารถคงพื้นที่ หรือเพิ่มพื้นที่ตามผังเมืองได้จะมีวิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างไร เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ มีบทบาทสำคัญด้านการระบายน้ำ รักษาสภาพ แวดล้อมของเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4
ด้านลบ
- พื้นที่ดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากความเจริญของระบบสาธารณูปโภคทั้งถนนและรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เกิดขึ้น ทำให้การใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป

ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาโครงการกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

 

6. เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว กทม.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ (1) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตร ณ ลานคนเมือง ในวันที่ 28 ก.ค. โดยรัฐบาลและ กทม.ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ (2) ให้ กทม. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในเดือน ก.ค. และ (3) จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก โดยจัดโครงการให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายั่งยืน 8 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านแหล่งน้ำ 2) ด้านการเกษตร 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการส่งเสริมอาชีพ 5) ด้านสาธารณสุข 6) ด้านคมนาคม/สื่อสาร 7) ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษาและ 8) ด้านอื่น ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระบรมราชชนกภายใต้กิจกรรม “ร้อยรักร่วมสามัคคี สานต่อความดีที่พ่อทำ”

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 

7. หารือแบบสร้างรถไฟฟ้าพื้นที่ทับซ้อน
2 ฉบับ ผู้จัดการรายวัน 360°, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวหลังเป็นประธานประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า ได้มอบหมายให้ รฟม. หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 4 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ได้แก่ แนวทาง การจัดการจราจร เพื่อก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12 และการทับซ้อนกับโครงการต่อขยายทางยกระดับถนนรามคำแหง บริเวณแยกลำสาลี - คลองบางชัน ของ กทม. (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ได้แก่ สะพานข้ามแยกบางกะปิ อุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ สะพานข้ามแยกพรีเมียร์ สะพานข้ามคลองแสนแสบ และทางแยกต่างระดับ ศรีกรีฑา (3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้าศาลปกครอง เพื่อก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานีศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ และพื้นที่บริเวณหน้ากรมการกงสุล และ (4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ได้แก่ การก่อสร้างปล่องระบายอากาศบริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติ
- นายภคพงษ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการ รฟม.กล่าวว่า ในงานที่ทับซ้อนกับ กทม.นั้น กทม.จะไปศึกษารายละเอียดและมีการออกแบบร่วมกันกับ รฟม. เพื่อให้ รฟม.สามารถเตรียมพื้นที่และได้รูปแบบ ที่เหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือระหว่าง คค.และ กทม.ในการหาข้อสรุปการใช้พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า และอาจเกิดภาระทางการเงินการคลังแก่ภาครัฐในอนาคต รวมทั้งให้โครงการรถไฟฟ้าสามารถก่อสร้างและเปิดให้บริการได้ตามกำหนด

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษารายละเอียดและรูปแบบการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ผว.กทม.รับฟังปัญหาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/131732549847/posts/10156750460854848
80 likes 1 shares 13 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดผ่อนผันและจัดระเบียบพื้นที่ โดยขอให้ กทม.ทบทวนมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบางส่วนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ขอให้ผู้ค้าเสนอทางสายกลางในการแก้ปัญหา นั้น ตั้งข้อสังเกตเหตุใด กทม.จึงเพิ่งมาหารือกับผู้ค้าในเรื่องนี้ ทั้งที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าและคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง การเปิดประเด็นดังกล่าวทำให้เห็นว่าเป็นการหาคะแนนเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และผู้ค้าควรหาทางออกร่วมกันที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากการยกเลิกทำการค้าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริต

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
 
2.จัดซื้อเสื้อโปโล-ชุดเอี๊ยมกันน้ำแจกเจ้าหน้าที่ กทม.
www.facebook.com/สำนักข่าวอิศรา
https://www.isranews.org/isranews-news/57722-isranews-57722eeeeee.html
270 likes 1,359 shares 41 comments

-ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสำนักการคลัง กทม. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 200,000 ตัว วงเงิน 49.6 ล้านบาท (ตัวละ 248 บาท) และชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบูท 1,000 ชุด ชุดละ 1,200 บาท วงเงิน 1.2 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิเศษ โดยอ้างเหตุผลมาจากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60 และมีข้อท้วงติงการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ใส่เสื้อที่แสดงตราสัญลักษณ์ กทม. นั้น การจัดซื้อโดยอ้างเหตุผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผล ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากจัดซื้อในจำนวนมาก ขณะที่การจัดซื้อจำนวนมากควรมีราคาถูกลง โดยเฉพาะเสื้อโปโล หากเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดคอกลมจะมีราคาถูกกว่า ส่วนชุดเอี๊ยมกันน้ำและรองเท้าบูทยังมีความจำเป็น แต่อาจมีปัญหาคุณภาพไม่สมราคา โดยเห็นว่าควรจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานภาคสนามมากกว่า

-ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวหน่วยงานด้านการตรวจสอบควรเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีความโปร่งใสและคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการคลัง สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบูท
 
 
3.สร้างศูนย์ราชการเขตเพิ่มอีก 5 แห่ง
www.postjung.com
https://board.postjung.com/1034399.html
17 comments

-ร้อยละ 93 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.มีแผนพัฒนาพื้นที่สำนักงานเขตต่างๆ เข้าสู่ระบบศูนย์ราชการเขต เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกติดต่อราชการได้หลายที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง โดยวางแผนพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ราชการเพิ่มอีก 5 แห่ง นั้น เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและอาจเปิดช่องทางให้มีการทุจริต ทั้งที่ควรปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเขตให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ แม้จะมีการสร้างศูนย์ราชการการใหม่ แต่การให้บริการยังเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์

-ร้อยละ 7 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ก่อนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างใดๆ หน่วยงานภาครัฐย่อมต้องคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่สำนักงานเขตต่างๆ เข้าสู่ระบบศูนย์ราชการเขต เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อราชการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้ว่าฯ ต้อนรับเด็กไทยจากสหรัฐฯ
2 ฉบับ ไทยรัฐ, M2F
รายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในโอกาสให้การต้อนรับเยาวชนไทยจากรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-16 ก.ค.60 ว่า เยาวชนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเพื่อนร่วมชาติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่เกิดขึ้นจากชาวไทยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯจัดกิจกรรมเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อให้เยาวชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทัศนศึกษาความเจริญด้านต่างๆ ของประเทศไทย เป็นการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่เยาวชนไทยที่อยู่ต่างแดน


ข้อคิดเห็น
-กองการต่างประเทศ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่

 

2.ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ก.ค.นี้
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม.ว่า คาดจะเสร็จสมบูรณ์กลางเดือน ก.ค.นี้ โดยได้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลใหม่ มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพของข้อมูลศูนย์ฯ นอกจากนี้ มีห้องนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อ กทม. และเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม.

 

3.เสริมผิวจราจรที่ลุ่มต่ำแก้น้ำท่วม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์,ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังเดินทางไปตรวจการเสริมผิวจราจรและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุรวงศ์ ช่วงถนนเจริญกรุง- ซอยปราโมทย์ (เยซู) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นแอ่งกระทะว่า ได้ปูแอสฟัลต์ผสมร้อน ความหนาเฉลี่ยโดยประมาณ 10 ซม. ระยะทางประมาณ 200 ม. ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ เพิ่มกำลังสูบบ่อสูบน้ำโรงภาษี ซอยเจริญกรุง 36 บ่อสูบน้ำซอยวัดสวนพลู ซอยเจริญกรุง 42 เพื่อเร่งระบายน้ำ

-สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออก ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีปัญหาน้ำท่วมขังตั้งแต่โบสถ์แม่พระฟาติมา-ตลาดขวัญพัฒนาที่ผ่านมา สนน.ได้แก้ไขปัญหาโดยการวางท่อลอดเพื่อดึงน้ำจากถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออก ไปลงยัง คูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา และดึงน้ำลงสู่คลองสามเสน ส่วน สนย.ได้ปูแอสฟัลต์ผสมร้อน เพื่อเสริมผิวจราจรถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออกให้สูงเท่าฝั่งขาเข้า ความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ซม. หลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มั่นใจปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณนี้จะลดน้อยลง นอกจากนี้ ได้เสริมผิวจราจรถนนประชาราษฎร์สาย 2 ช่วงแยกเตาปูน-ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ เนื่องจากถนนดังกล่าวมีระดับต่ำมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ โดยขณะนี้ กทม.ได้ปูแอสฟัลต์ผสมร้อน ความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 13 ซม.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีนี้ กทม.ได้เสริมผิวจราจรทั้งหมด 12 ถนน คิดเป็นพื้นที่ปริมาณ 55,000 ตารางกิโลเมตร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรณีการเสริมผิวจราจร กทม.จะลงพื้นที่สำรวจเป็นจุดๆ หากบริเวณใดมีการทรุดตัว เมื่อเสริมผิวจราจรแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ ก็จะดำเนินการเสริมผิวจราจร เพื่อให้น้ำสามารถระบายไปลงที่คลอง หรือแม่น้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ด้านลบ
-ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกๆ ปีสภาพพื้นที่จะมีการทรุดต่ำลง หากพื้นที่ในบริเวณนั้นทรุดต่ำลง ผิวจราจรจะต่ำลงตามไปด้วยโอกาสที่น้ำจะท่วมขังบริเวณที่ทรุดต่ำก็เป็นไปได้มากข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

4.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังยาเสพติดแก้ปัญหาเชิงรุก
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้เน้นย้ำปัญหายาเสพติดที่ยังคงเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงาน เชิงรุก ซึ่ง กทม.มีแนวทางในการทำงานเชิงรุกคือ การจัดตั้งศูนย์อาสาป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ตามชุมชนต่างๆ กว่า 1,000 แห่ง ปัจจุบันมีสมาชิกอาสาร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดราว 8,000 คน ทำงานร่วมกับ กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ป.ป.ส. บช.น. สำนักงานเขต กรมสรรพากร สนอ. และในอนาคต กทม.จะขยายศูนย์ดังกล่าวให้ครอบคลุม 2,070 ชุมชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาวที่ปฏิบัติตามนโยบาย 9 ขั้นตอน สร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหายาเสพติด และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแต่ละพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพฯ

ด้านลบ
-ปัจจุบันปัญหายาเสพติดทั้งการค้า การเสพ ปรับเปลี่ยนไปมาก มีวิธีการใหม่ๆ ในการลำเลียงและการขนส่งสู่ประชาชน พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด อาทิ ชุมชนในเขตคลองเตย บางกะปิ ฝั่งธนบุรี โดยพบยาบ้ายังเป็นยาเสพติดที่พบมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์อาสาป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.พัฒนาถนนสายหลักเพิ่มความปลอดภัยการสัญจร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากแนวทางการพัฒนาพื้นที่ถนนสายหลักในกรุงเทพฯ ให้เป็นถนนที่มีความพร้อมในการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กทม.ได้เร่งวางแผนพัฒนาปรับปรุงถนนสายหลักต่าง ๆ เน้นถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ -ถนนสายหลักในพื้นที่ชั้นในที่ กทม.จะเร่งดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางเท้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม 3 ถนนสีลม ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทร ถนนเจริญกรุง และถนนอังรีดูนังต์ มุ่งเน้นพัฒนาทางเท้าให้เรียบเสมอกัน ปรับภูมิทัศน์ตกแต่งถนนริมสองฝั่งให้สวยงามเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางสัญจร โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ขณะนี้ป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจรบนถนนจะต้องพร้อมใช้งาน

-ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงส่วนงานที่บกพร่อง โดยเฉพาะทางเท้าหากประชาชนพบความบกพร่องชำรุดในจุดใดสามารถแจ้งมายังช่องทางต่าง ๆ ของ กทม.เมื่อได้รับแจ้ง กทม.จะสั่งการให้เขตพื้นที่ในถนนสายดังกล่าวเร่งแก้ไขให้สมบูรณ์ภายใน 2 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาถนน และทางเท้าสายต่าง ๆ ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมการคมนาคม ทำให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งด้านลบ-ที่ผ่านมาประชาชนร้องเรียนอย่างต่อเนื่องถึงปัญหาทางเท้าไม่เรียบเสมอกันสร้างความลำบากในการสัญจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่ถนนสายหลักในกรุงเทพฯ

 

6.พัฒนาทางเท้าพื้นที่กรุงเทพฯ ใต้
4 ฉบับข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจทางเท้าในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ตั้งแต่ช่วงแยกยศเส-ปากซอยลาซาล ครอบคลุมพื้นที่เขตปทุมวัน วัฒนา คลองเตย พระโขนง และบางนา ระยะทางประมาณ 24 กม. ภายหลังยกเลิกจุดผ่อนผัน พบทางเท้าบริเวณถนนพระราม 1 ถนนเพลินจิต และถนนสุขุมวิท ชำรุดประมาณ 500 จุด ป้ายจราจรชำรุดราว 100 ป้าย จึงสั่งการให้สำนักเขต และ สจส.ปรับปรุงพื้นทางเท้าและป้ายจราจรทันทีรวมทั้งให้สำนักงานเขตประสาน สนน.ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดและลอกท่อระบายน้ำ เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ นอกจากนี้ พบตลอดเส้นทางมีการตั้งกระถางต้นไม้กีดขวางบนทางเท้ากว่า 100 กระถาง จึงให้ สนท.จัดเก็บไปไว้ในที่เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาทางเท้า เพื่อให้เมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ด้านลบ
-ภายหลังบริเวณดังกล่าวมีการยกเลิกจุดผ่อนผัน พบทางเท้าบริเวณถนนพระราม 1 ถนนเพลินจิต และถนนสุขุมวิท และป้ายจราจรต่างๆ ได้รับผลกระทบชำรุดเสียหาย ทรุดโทรม จากการตั้งวางแผงค้าบนทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทางเท้า ป้ายจราจร และฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพฯ ใต้

 

7.พัฒนาคูคลอง-เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สผม. ศึกษาศักยภาพของคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ (ฝั่งตะวันออก) ของแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลจัดการระบายน้ำการใช้ประโยชน์ที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้ ข้อมูลของ สนน.ในกรุงเทพฯ มี 479 คลองยาว 1,353,067 เมตร คลองที่มีความยาวมากที่สุดคือ คลองแสนแสบ เริ่มตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม-เขตหนองจอก ความยาว 45,450 เมตร สำหรับคลองที่ยังใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในปัจจุบัน มีทั้งหมด 2 คลอง ได้แก่ คลองแสนแสบ (จากผ่านฟ้าลีลาศ-วัดศรีบุญเรือง) คลองพระโขนง (จากพระโขนง- ตลาดเอี่ยมสมบัติ) โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคลองและพื้นที่โดยรอบให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างเครื่องมือ หรือพื้นที่สำหรับสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนการทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน โดยสร้างทางเดินริมคลอง ทางจักรยานบนเขื่อนกันน้ำริมคลองให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สะพานข้ามคลอง การจัดภูมิทัศน์และพื้นที่นันทนาการที่สวยงามสะอาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งที่มีคุณค่าของชุมชนและคลอง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและอนุรักษ์คูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคลอง และพื้นที่โดยรอบให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

8.รฟม.ระบุคืนพื้นที่แยกไฟฉายตามข้อตกลง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ตามที่ กทม.เตรียมขอคืนพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณแยกไฟฉาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายภายในเดือน ก.ย.60 จากข้อตกลงเดิมต้องส่งมอบพื้นที่ภายในวันที่ 1 ม.ค.61 นั้น รฟม.ยืนยันที่ผ่านมาได้ทำตามแผนงานตามข้อตกลงที่ทำกับ กทม.ไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้งานก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จก่อน รฟม.จึงจะส่งมอบพื้นที่คืนให้ กทม.ได้ ขณะนี้พยายามเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน ซึ่งเร็วที่สุดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อตกลงเดิมต้องประชุมวางแผนใหม่

-สำหรับการขอเงินชดเชยจากปัญหาความล่าช้าและค่าก่อสร้าง Cement Column เสริมความแข็งแรงของผนังอุโมงค์ทางลอด 129 ล้านบาท รฟม.ได้ประชุมหารือร่วมกับ สนย. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 2-3 ครั้ง เบื้องต้นพบนอกจาก Cement Column ยังมีแนวทางการก่อสร้างรูปแบบอื่น เช่น การทำโครงสร้างค้ำยัน ซึ่งมีความแข็งแรงค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายเพื่อบรรเทาการจราจรบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์
ด้านลบ
-รฟม.ระบุไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ กทม.ก่อนกำหนดเนื่องจากตามข้อตกลงเดิมกำหนดให้ส่งมอบพื้นที่ภายในวันที่ 1 ม.ค.61 และเกรงหากเร่งรัดดำเนินการจะเกิดความไม่ปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยร้องได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155828134012439
1,500 likes 28 shares 135 comments
-ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค ปชป.ให้ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ที่เคยยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ได้นัดตัวแทนกลุ่มผู้ค้าเข้าพบในวันที่ 3 ก.ค.เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน โดยขอขอบคุณ ผว.กทม.ที่เข้าใจความเดือดร้อนของผู้ค้าจากการจัดระเบียบ ซึ่งหาก ผว.กทม.สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนได้อาจได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผว.กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ นั้น ที่ผ่านมาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้ามานาน จึงไม่ต้องการให้ผู้ค้าเหล่านี้กลับมาค้าขายอีก เพราะเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นประเด็นเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
-ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบทางเท้าไม่ควรใช้วิธีการยกเลิกค้าขาย เพราะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่ทำมาหากินสุจริต ขณะที่สถานที่ใหม่ที่ กทม.จัดไว้รองรับผู้ค้า ส่วนใหญ่เป็นจุดที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่มีลูกค้าตามไปซื้อ กทม.จึงควรหาแนวทางที่ทำให้ผู้ใช้ทางเท้าและผู้ค้าใช้พื้นที่ร่วมกันได้ โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับความเดือดร้อน
www.facebook.com/รถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี
https://www.facebook.com/rodplodtukthairathtv/?fref=nf
44 likes 28 shares 30 comments
-ร้อยละ 77 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ออกมาเรียกร้องขอความเห็นใจ เพราะไม่มีเงินไปเช่าสถานที่ใหม่ค้าขายและสถานที่ที่ กทม.จัดให้ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้เหมือนจุดเดิมที่เคยค้าขาย นั้น เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว เพราะความเคยชินกับการกระทำผิดกฎหมายในการเบียดบังทางเท้าและละเมิดสิทธิของประชาชน จนกลายเป็นเรื่องธรรมดา โดยยอมจ่ายค่าปรับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจแทนการไปเช่าพื้นที่ค้าขายอย่างถูกต้อง จึงไม่ควรทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก
-ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทำการค้าบนทางเท้ามานาน เมื่อให้ยกเลิกค้าขาย จึงทำให้ผู้ค้าเหล่านี้ได้รับผลกระทบ เพราะสถานที่ที่จัดให้ไม่มีผู้สัญจรไปมาและไม่มีเงินไปเช่าที่ค้าขายใหม่ที่มีทำเลดีๆ
-ร้อยละ 8 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม.ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณหน้าวัดสุคันธาราม เขตดุสิต ตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลดุสิตและบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางรัก เนื่องจากมีผู้ค้าตั้งวางแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155831439512439
389 likes 69 comments
-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลัง กทม.จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น จึงไม่ควรปล่อยให้ผู้ค้ากลับมายึดพื้นที่สาธารณะในการค้าขายอีก
-ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในหลายพื้นที่ที่จัดระเบียบทางเท้าไปแล้ว เริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก อาทิ ซอยศาลาแดง สุขุมวิท 101 เมเจอร์ รัชโยธิน
-ร้อยละ 8 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภาครัฐไม่ควรบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริตต้องได้รับความเดือดร้อน แต่ควรหาทางออกที่รับได้ทั้งสองฝ่าย
ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในกรุงเทพฯ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ รวมทั้งการกวดขันดูแลพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้ว ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้ค้าขอผ่อนผันจัดระเบียบหาบเร่
6 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณี นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมตัวแทนกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจาก 50 เขต เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดูแลผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ตนเข้าใจถึงการค้าขายของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบ กทม. จึงต้องร่วมหาแนวทางกับผู้ค้าพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนผู้อื่นเช่นกัน ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ค้าไปหาแนวทางที่ต้องการและจะนำมาประชุมกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดระเบียบอีกครั้งในวันที่ 17 ก.ค.นี้ เพื่อหาจุดร่วมที่ลงตัวต่อทุกฝ่ายมากที่สุด

-นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งผลกระทบกับผู้ค้ากว่า 20,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับ กทม. แต่ถูกยกเลิกการค้าจึงต้องการให้ กทม. ช่วยเหลือแก้ปัญหาผลกระทบของผู้ค้า ซึ่งในบางจุดที่มีการค้าขายบนทางเท้าไม่สร้างผลกระทบใดๆ และไม่กีดขวางทางจราจรขอให้พิจารณาอนุโลม หรือผ่อนผันแก่ผู้ค้าอย่างถูกกฎหมาย เช่น ตลาดสุขุมวิทช่วงกลางคืน ซึ่งผู้ค้ายินดีเสียภาษีให้ถูกต้อง หรือชำระภาษีบำรุงท้องที่ปีละ 1,500 บาท/แผงค้า เพื่อนำรายได้เข้ารัฐ ทำให้ กทม. มีรายได้อย่างน้อย 30 ล้านบาท/ปี และผู้ค้าจะได้มีที่ค้าขายอย่างถูกต้อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การหารือแนวทางดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ ทางเท้าของ กทม.
ด้านลบ
-ขณะนี้มีผู้ค้ากว่า 20,000 คน ใน 600 จุด ที่ได้รับผลกระทบ เพราะพื้นที่ที่ กทม.จัดหาให้นั้นไม่สามารถค้าขายได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.พัฒนาตลาดน้ำ อ.ต.ก.
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดตลาดน้ำ อ.ต.ก.ที่คลองบางซื่อว่า ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดทำตลาดน้ำที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาด อ.ต.ก.) บริเวณคลองบางซื่อ ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 60 โดยขอความร่วมมือ กทม.ปรับปรุงภูมิทัศน์ แก้ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะ และการควบคุมระดับน้ำในคลองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการจัดตลาดน้ำ แต่ลักษณะการจัดตลาดน้ำไม่ใช่การสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปในคลอง เป็นการจัดร้านค้าบนบกตามแนวริมคลอง ซึ่งได้มอบหมาย สนน. และสำนักงานเขตจตุจักรเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ นอกจากนี้ มอบหมายให้ สวท. และ สพส. ร่วมหาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการจัดทำตลาดน้ำบริเวณคลองบางซื่อตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดทำตลาดน้ำ อ.ต.ก.ที่คลองบางซื่อ

 

3.เร่งรัด รฟม.คืนพื้นที่แยกไฟฉาย ก.ย.นี้1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก หรืออุโมงค์แยกไฟฉายว่า ตามข้อตกลงที่ กทม.หยุดการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดฯ เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก่อน และจะส่งมอบพื้นที่โซน 3 คืนให้ กทม. วันที่ 1 ส.ค.60 โซน 4 (ช่วงหลังคากลางแยก) และโซน 5 ในวันที่ 1 ม.ค.61 นั้น กทม.ได้เร่งรัดให้ รฟม.คืนพื้นที่โซน 4 และ 5 ภายในเดือน ก.ย.60 เพื่อเร่งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด แยกไฟฉายต่อไป คาดจะใช้เวลาก่อสร้างอุโมงค์ฯหลังจากได้รับมอบพื้นที่คืนอีกประมาณ 1 ปี การก่อสร้างอุโมงค์จะแล้วเสร็จ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงค์
ด้านลบ
-ปัจจุบันอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายมีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 65 ซึ่งตามแผนการก่อสร้างเดิมจะต้องแล้วเสร็จภายในปี 60


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย

 

4.เปิดใช้เขื่อนคลองทวีวัฒนา 15 ก.ค.นี้
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองทวีวัฒนา จากบริเวณคลองบางจาก-บริเวณคลองบางขี้เก้งว่าได้กำชับให้ สนน. และสำนักงานเขตบางแค เร่งรัดผู้รับจ้างก่อสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้ดีขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองทวีวัฒนา

 

5.เดินหน้ารื้อบ้านรุกคลองลาดพร้าว
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาโซน 3 เขตบางเขนว่า ในพื้นที่ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนามีบ้านรุกล้ำทั้งหมด 210 หลังคาเรือน การรื้อย้ายแบ่งพื้นที่เป็น 4 เฟส ในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ขณะนี้รื้อย้ายแล้ว 110 หลังคาเรือน คาดภายในวันที่ 8 ส.ค.60 จะสามารถรื้อย้ายบ้านได้ร้อยละ 90 ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงที่จะเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ที่ต้องรื้อย้ายออกนั้น ในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก สำหรับพื้นที่ในเฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 มีประชาชนที่ยินยอมรื้อย้ายออกไปบ้างแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ทหารและสำนักงานเขตบางเขนเข้ามาช่วยเหลือในการรื้อย้าย รวมทั้งได้ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาทำให้เกิดความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่ง กทม.ได้พูดคุยสร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่รุกล้ำรื้อย้ายออกจากพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวบริเวณชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน

 

6.นำแนวทางฟูกูโอกะดูแลผู้สูงวัย
2 ฉบับ ข่าวสด, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลังนำคณะผู้บริหาร กทม. เข้าเยี่ยมคารวะนางอากิเอะ โอมาการิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และนายมาซาโตะ โมริยะ รองประธานสภา จ.ฟูกูโอกะ เนื่องในโอกาสเดินทางไปเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันว่า จ.ฟูกูโอกะ มีชื่อเสียงด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ประกอบกับมาตรการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นเรื่องใหม่สำหรับ กทม. การได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทำให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงวัยระหว่าง กทม.และ จ.ฟูกูโอะ
-การเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการค้า 4 รูปแบบ
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากโครงการความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อยกระดับการค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กทม. ได้วางแนวทางกำหนดรูปแบบการพัฒนาจัดพื้นที่ส่งเสริมการค้า 4 แนวทาง ได้แก่ (1) แนวทางร้านค้าหนูณิชย์ ซึ่งจะเพิ่มจำนวนร้านค้าราคาถูกในพื้นที่ต่างๆโดยปัจจุบันในกรุงเทพฯมีรูปแบบดังกล่าวประมาณ 3,000 ร้าน ซึ่ง กทม. จะประสานเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ เพิ่มจำนวนเป็น 5,000 ร้าน ภายในปี 60 (2) แนวทางร้านธงฟ้า โดยจะจัดคาราวานตระเวนตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน (3) แนวทางร้านค้าตลาดชุมชน โดยตั้งเป้าหมายให้มีตลาดนัดชุมชนในพื้นที่เขตละ 20 แห่ง รวม 50 เขต 1,000 แห่ง ภายในปี 60 และ (4) แนวทางพัฒนาตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีกว่า 570 แห่ง ด้วยการจัดระดับตลาด ยกระดับร้านค้าให้มีคุณภาพ ทุกตลาดจะต้องมีการดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารสิ่งแวดล้อม มีระบบตาชั่งกลางที่ได้มาตรฐานและติดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม

-การพัฒนายกระดับร้านค้าตามแนวทางดังกล่าว กทม. จะเร่งดำเนินการให้ได้คุณภาพ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพัฒนาร้านค้าต่าง ๆ โดยภายในปี 60 ร้านค้าทั่วกรุงเทพฯจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้เกิดผลสำเร็จและมีร้านค้าที่ประชาชนสามารถซื้อหาสินค้าที่เหมาะสมได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการยกระดับและพัฒนาการค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางพัฒนาจัดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้าในกรุงเทพฯ

 

8.เร่งรัดส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในเดือน ส.ค.นี้
1 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้เชิญผู้แทนส่วนราชการร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ปี 2560เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและได้การบริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงต้องมีข้อมูลข่าวสารไว้บริการอย่างน้อยคือ ข้อมูลตามมาตรา 7 และ 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ข้อมูลการประกวดราคา, การสอบราคา, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และงานวิจัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากจะเป็นการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนสามารถร่วมรับทราบและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารที่มีความจำเป็นแก่ประชาชน หรือข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการด้วย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสำนักงานต่างๆฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ให้รื้อสายเคเบิลรอบพระบรมมหาราชวังออกภายใน 15 วัน
www.facebook.com/ThairathFan
2,400 likes 66 shares 117 comments
-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม.ให้ กสทช.แจ้งหน่วยงานต่างๆ เร่งรัดการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาเขียว) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ นั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงามของบ้านเมือง โดยขอให้ดำเนินการให้ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะที่ผ่านมาบริษัทเจ้าของสายเคเบิลและสายสื่อสารไม่ได้มีการตรวจสอบดูแลเรื่องการโยงสายสื่อสาร ปล่อยให้ห้อยรกรุงรัง และอาจเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาได้ รวมทั้งควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเดินสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากภายใน 15 วัน บริษัทของสายสื่อสารยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แล้ว กทม.จะตัดสายสื่อสารเหล่านั้น อาจทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบเคเบิลและอินเทอร์เน็ตในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือนร้อน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การสำรวจสายสื่อสารต่างๆ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน
 
 
2.แนะเพิ่มสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ
www.pantip.com
11 comments
-ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ออกมาคัดค้านโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร โดยเสนอให้สร้างสวนสาธารณะแทนนั้น ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะอยู่แล้วหลายแห่ง ขณะที่ กทม.มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนใช้ออกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อเนื่อง โดยควรขอความสนับสนุนการใช้พื้นที่จากหน่วยงานทหารเพื่อจัดทำสวนสาธารณะเพิ่มเติม
-ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการเพิ่มสวนสาธารณะแทนการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่า แต่ไม่ควรให้ กทม.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เพราะปัจจุบันสวนสาธารณะหลายแห่งกลายเป็นที่หาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ กทม. เช่น การเก็บค่าเข้าห้องสุขา แต่กลับขาดการดูแล ทำให้ห้องสุขาชำรุด สกปรก รวมทั้งภายในสวนบางแห่งยังมีคนเร่ร่อนเข้ามาพักอาศัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และการสำรวจซ่อมแซมห้องสุขาสาธารณะภายในสวนสาธารณะของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปลูกไม้สีเหลืองทั่วกรุงฯ ถวายอาลัย ร.9
5 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในเดือน ต.ค.นี้ กทม.มีความตั้งใจให้ทั่วทั้งเมือง มีบรรยากาศของการแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย จึงมีแผนปลูกและประดับไม้ดอกสีเหลืองชนิดต่าง ๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค.นี้เป็นต้นไป เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันในเดือน ต.ค. 60 โดยสำนักงานสวนสาธารณะ สสล. จะผลิตไม้ดอกสีเหลืองกว่า 4 แสนต้น เพื่อตั้งประดับบริเวณเส้นทางต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ รวมทั้งในสวน สาธารณะ โดยเฉพาะภายในสวนหลวง ร.9 ซึ่งเป็นจุดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่
- วันที่ 30 มิ.ย.นี้ กทม.จะอบรมให้ความรู้การเพาะกล้าและปลูกดาวเรืองแก่เจ้าหน้าที่จากทั้ง 50 เขต เพื่อให้ไปดำเนินการในพื้นที่พร้อมกัน ขณะเดียวกัน ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการร่วมกันปลูก หรือประดับตกแต่งที่หน้าบ้าน บริษัทห้างร้านอาคารสำนักงานหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ให้เต็มไปด้วยไม้ดอกสีเหลืองในช่วงเดือน ต.ค. 60 สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู้วิธีการเพาะกล้าไม้สามารถมาร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สวนหลวง ร.9 ในวันที่ 30 ก.ค. 60 ซึ่งขณะนี้ กทม. ได้รับการสนับสนุนจากเดอะมอลล์กรุ๊ป ร่วมบริจาคเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้แก่ประชาชนส่วนหนึ่ง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมพร้อมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปลูกและประดับดอกไม้สีเหลืองในเส้นทางหลักและจุดสำคัญทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2. คุมเข้มความปลอดภัยงานก่อสร้างรถไฟฟ้า
4 ฉบับ ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้หารือร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ผู้รับจ้างเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในการก่อสร้าง และให้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง และมาตรการแก้ไขปัญหาการจัดจราจรระหว่างก่อสร้าง โดยให้นำเสนอเป็นแผนต่อ สนย. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน หากต้องมีการปิดกั้น หรือตัดระบบท่อระบายน้ำของ กทม. ขอให้ประสานความร่วมมือกับ สนน.ในการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของ กทม.
- พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของความปลอดภัยของการก่อสร้าง โดยแจ้งให้ รฟม.และบริษัทผู้รับจ้างทราบมาตรการและขั้นตอนการขอใช้และส่งมอบพื้นที่สาธารณะในการก่อสร้าง รวมถึงเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 36 ข้อ หากโครงการฯ ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด กทม.จะระงับการก่อสร้างชั่วคราวอย่างน้อย 3 วันตามสิทธิในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ เมื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานแล้ว จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยจะไม่อนุญาตให้การระงับดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับจ้างเรียกร้องขยายสัญญาจ้าง และหากยังเกิดเหตุซ้ำซากจะดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้าง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า การใช้พื้นที่ในการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านลบ
- ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 58-ปัจจุบัน เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 8 ครั้ง สายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) 2 ครั้ง สายสีน้ำเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ) 3 ครั้ง สายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 6 ครั้ง ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากการปิดกั้นพื้นผิวการจราจรเกินความจำเป็น ปัญหาถนนทรุด ผิวการจราจรชำรุด และการก่อสร้างเสาโครงสร้างกีดขวางท่อระบายน้ำ กีดขวางท่อบำบัดน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำในภาพรวม

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3. กทม.-พาณิชย์ จับมือยกระดับมาตรฐานผู้ค้า
6 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, M2F
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือร่วมกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พร้อมคณะ ในการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อช่วยเหลือพัฒนาผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ได้หารือในหลายมิติ ทั้งการเพิ่มคุณภาพของผู้ประกอบการ คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การจัดสถานที่ให้แก่ผู้ค้าทางเท้าที่ กทม.ได้จัดระเบียบ รวมถึงการช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก พณ. และยังได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะทำงานให้ศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ค้า สำหรับพื้นที่เหมาะสมจะได้ข้อสรุปประมาณเดือน ก.ค.นี้ โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พณ. กล่าวว่า พณ.ร่วมมือกับ กทม. ในการพัฒนารูปแบบการค้าในกรุงเทพฯ ตามพื้นที่ต่างๆ โดยมีคณะทำงานร่วมในการเลือกพื้นที่เป้าหมายและสนับสนุนให้ผู้ค้าเป็นผู้ค้าขายที่มีการเจริญเติบโตและยั่งยืนในอนาคต เน้นการลดค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกของสินค้าที่มีมาตรฐานภายใต้ราคาที่เป็นธรรม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ความร่วมมือระหว่าง กทม.และ พณ.ในการวางแผนจัดพื้นที่ค้าและพัฒนาการค้าจะช่วยส่งเสริมการค้าของผู้ค้าให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและสินค้ามีคุณภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันจะทำให้กรุงเทพฯ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
ด้านลบ
- ที่ผ่านมา กทม. ได้จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยยกเลิกการค้าบนทางเท้า ในจุดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งการจัดหาพื้นที่รองรับบางแห่งผู้ค้าอาจไม่สะดวกในการค้า

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือพัฒนาผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4. เร่งรัดจัดระเบียบสายสื่อสาร
4 ฉบับ มติชน, M2F, ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมเร่งรัดรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาเขียว) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนินว่า สนย. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 21 เม.ย.60 ถึง กสทช.แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา แต่พบไม่มีการรื้อถอนตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อมาได้ส่งหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. ถึง กสทช.อีกครั้งเพื่อเร่งรัดดังกล่าว กระทั่งวันที่ 27 มิ.ย.ได้แจ้งให้ กสทช.เร่งรัดหน่วยงานให้รื้อถอนภายในเดือน มิ.ย.นี้ หากพ้นกำหนด กทม.จะดำเนินการ รื้อถอนโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งปัจจุบัน กสทช.แจ้งว่าได้ประสานให้หน่วยงานสื่อสารดำเนินการแล้ว
- กทม.เห็นควรให้กำหนด 3 มาตรการ คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกันสำรวจสายสัญญาณต่างๆ ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เพื่อหารือข้อสรุป และให้ สนย. ออกประกาศตามมาตรา 37 พ.ร.บ.ทางหลวงฯ แจ้งเจ้าของสายสื่อสารให้ดำเนินการเก็บสายสื่อสารของตนออกจากไฟฟ้าส่องสว่างที่ต่อพ่วงทั้งอากาศและบนพื้นบริเวณถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน ถนนมหาธาตุ ถนนราชดำเนินใน และถนนราชดำเนินนอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ หากไม่รื้อ กทม.จะดำเนินการตัดสายสื่อสาร

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน
ด้านลบ
- ที่ผ่านมา กทม.ได้ประสาน กสทช.เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารในความรับผิดชอบ แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจสายสื่อสารและสายสัญญาณบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน เพื่อดำเนินการ จัดระเบียบ

 

5. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า หนึ่งในแนวทางของ กทม.ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวทางน้ำตามคูคลองสายต่างๆ ภายใต้โครงการ "9 สายนทีแห่งมหานคร" เบื้องต้นพบเส้นทางคลองบางสาย โดยเฉพาะในฝั่งธนบุรี อาทิ คลองบางหลวง คลองบางระมาด หรือคลองลัดมะยม ฯลฯ มีเส้นทางสัญจรทางน้ำค่อนข้างแคบ เส้นทางสัญจรทางบกบางจุดที่ต้องซ่อมแซม รวมทั้งมีสะพานบางแห่งที่ท้องสะพานค่อนข้างต่ำ ทำให้เรือท่องเที่ยวสัญจรไม่สะดวก รวมทั้งการวางระบบสาธารณูปโภคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ที่ต้องเร่งแก้ไข ตลอดจนการเพิ่มป้ายบอกทางทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโดยคณะกรรมการสภา กทม. ถึงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ รวมทั้งหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเริ่มต้นโครงการ รวมทั้งความเชื่อมโยงของเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเดินหน้าโครงการดังกล่าว โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับ สนย. สผม. สจส. และ สนน.ดำเนินการแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวบ้านริมน้ำ และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้แก่ ผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเปิดมิติการท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติในมิติที่ต่างออกไปจากเดิม

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำตามคูคลองสายต่างๆ ในโครงการ "9 สายนทีแห่งมหานคร"

 

6. พัฒนาคุณภาพรถ BRT
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- รายงานข่าวกรณีบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคการประกวดราคาการให้สิทธิผู้เดินรถโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี- ราชพฤกษ์ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณสมบัติ 2 ราย คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ให้บริการเดินรถได้เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ปรากฏผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของบริษัท คือ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) อย่างไรก็ตาม KT ได้เชิญผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคดังกล่าวมา เพื่อเปิดซองข้อเสนอผลตอบแทนต่อไป รวมทั้งอยู่ระหว่างต่อรองกับ BTSC โดยจะให้สิทธิการโฆษณา เพื่อให้ BTSC ให้สิทธิแก่เอกชนในการลงโฆษณาที่ตัวรถ BRT และสถานีต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งอยู่ระหว่างหางบประมาณสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อเข้มงวดกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนเข้ามาวิ่งในช่องทางของรถ BRT ตลอดจนปรับระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณ ทางแยกและจุดตัดเส้นทางโดยให้รถ BRT ไปก่อน
- นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวว่า จากที่ กทม.ประกาศขึ้นอัตราค่าโดยสารรถ BRT 15 บาท เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา พบมีผู้ใช้บริการลดลงเหลือ 23,000 คน/เที่ยววัน จากเดิมมีผู้ใช้บริการ 24,000 คน/เที่ยววัน อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นหากมีการบริหารจัดการที่ดีและปรับปรุงระยะเวลาการเดินรถ ตลอดจนขยายเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นที่และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น จำนวนการใช้บริการของประชาชนจะเพิ่มขึ้นแน่นอน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถ BRT
- การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถ BRT และผลการตัดสินคัดเลือกผู้ให้บริการเดินรถ BRT

 

7. สำรวจจุดก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผอ.เขตคลองสาน กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ของกรมธนารักษ์ที่จะก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ เป็นที่ดินว่างมีหญ้าขึ้นรก และเป็นที่ตาบอดไม่มีทางออกถนน แต่มีหน้าที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวยาว การเดินทางเข้าไปยังที่ดินดังกล่าวสามารถใช้เส้นทางเข้าซอยเจริญนคร 7 และใช้ทางเดินเล็ก ๆ ของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิเข้าไปยังแปลงที่ดิน อย่างไรก็ตาม เขตฯ ยังไม่ได้รับการประสานใด ๆ ซึ่งตามขั้นตอนการอนุญาตก่อสร้าง เป็นอำนาจของ สนย. ส่วนเขตฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือปัญหาผลกระทบต่าง ๆ ของประชาชน
- นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า วันที่ 30 มิ.ย.นี้ จะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินราชพัสดุดังกล่าว ซึ่งใช้เป็นที่ก่อสร้างโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริงและรายละเอียดความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ยืนยันโครงการนี้เป็นโครงการเชิงสังคม ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และเป็นการดำเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐ ที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน จึงเสนอให้ ครม. ยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีการประมูลคัดเลือกเอกชน เพื่อดำเนินโครงการ ตามกฎหมายร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)

ผลกระทบ
ด้านบวก
- โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานครเป็นโครงการที่สนับสนุนการเผยแพร่การนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่มีความโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งยุคที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และเกื้อหนุนต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมาหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการหอชมเมืองฯ

 

8. กำชับการจัดงาน ช่วงวันที่ 26 ต.ค.ระวังความเหมาะสม
15 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, M2F
กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง Online, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อปฏิบัติของหน่วยงานเอกชนและประชาชนในช่วงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ได้กำชับในส่วนคณะกรรมการ ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)ถ่ายทอดสด บรรยายและอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับพิธีกรทั้งภาคเอกชน หรือภาครัฐให้มาซักซ้อมทำความเข้าใจให้ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทราบถึงคำศัพท์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้อง ส่วนการจัดงาน หรืองานเสวนาในช่วงเดือนที่มีงานพระราชพิธีสามารถกระทำได้ตามปกติ แต่ในวันที่ 26 ต.ค. จะต้องให้ความสำคัญกับงานพระราชพิธีฯ และขอให้ระมัดระวังเรื่องความเหมาะสมตามกาลเทศะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เชิญชวนผู้ค้าดอกไม้ย้ายไปศูนย์กลางปากคลองตลาดใหม่
www.facebook.com/Prachachathttps://www.facebook.com/182927663813/posts/1015565037959881434 likes 1 shares 15 comments

-ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดที่ย้ายไปทำการค้าที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน และเชิญชวนผู้ค้าดอกไม้ในพื้นที่เดิมย้ายไปขายของยังพื้นที่แห่งใหม่ นั้น เป็นเรื่องที่ดีมาก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้ในการสัญจร โดยเห็นว่าหากผู้ค้าย้ายไปขายในปากคลองตลาดใหม่ ลูกค้าก็จะตามไปซื้อแน่นอน เพราะตลาดใหม่มีที่จอดรถรองรับสามารถเดินทางได้สะดวก

-ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและให้ย้ายไปเช่าพื้นที่ค้าขายในตลาดแห่งใหม่ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเอกชน ขณะที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ตั้งอยู่ในจุดที่เดินทางลำบาก ไม่ค่อยมีรถโดยสารและรถติดมาก ทำให้ไม่ค่อยมีลูกค้า


ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตตลิ่งชัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณปากคลองตลาด และเชิญชวนผู้ค้าย้ายไปศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ รวมทั้งวิธีการเดินทางไปปากคลองตลาดใหม่

 

2.ผว.กทม.ยันโครงการก่อสร้างหอชมเมืองไม่เกี่ยวข้องกับ กทม.
www.facebook.com/ThairathFanhttps://www.thairath.co.th/content/987101357 likes 12 shares 104 comments

-ร้อยละ 53 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครมีประโยชน์อย่างไรกับประชาชนและใครอยู่เบื้องหลังโครงการดังกล่าว เพราะหากจำเป็นต้องก่อสร้างหอคอยเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองควรเลือกจุดอื่นมากกว่า

-ร้อยละ 47 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ระบุโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ กทม. นั้น โครงการดังกล่าวก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.จึงต้องมีความเกี่ยวข้องในทางอ้อมในฐานะที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการอนุญาตก่อสร้างและดูแลควบคุมการก่อสร้างไม่ให้กระทบต่อประชาชนและชุมชนใกล้เคียง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตคลองสาน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การติดตามความคืบหน้าและการเตรียมการพิจารณาโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รัชกาลที่10ทรงขอบใจจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-รายงานข่าว กองกลาง สำนักปลัด กทม.ส่งสำเนาหนังสือ กองกิจการในพระองค์ 904 ที่ พว 0005.1/1844 ลงวันที่ 14 มิ.ย.60 เรื่อง เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจมายัง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและแรงศรัทธาในงานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 9 มิ.ย.60 เวลา 18.00 น. จนทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงดังที่ได้ ทรงตั้งพระราชหฤทัยและได้พระราชทานพระราโชบายไว้อย่างสมพระเกียรติ กองกิจการในพระองค์ฯ จึงขอเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจมา ณ โอกาสนี้ ลงชื่อ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดงานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2.ตรวจเยี่ยมผู้ค้าปากคลองตลาดใหม่
5 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง Online, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดแห่งใหม่ เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ค้าปากคลองตลาดเดิมย้ายมาทำการค้าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 ว่า กทม.ขอขอบคุณกลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดทั้ง 1,263 ราย ที่ร่วมใจคืนทางเท้าให้ประชาชน ซึ่งผู้ค้าได้ร่วมกันหาพื้นที่ค้าแห่งใหม่ โดยมีบางส่วนย้ายไปทำการค้าที่ตลาดยอดพิมาน ตลาดปากคลองตรีเพชร ตลาดส่งเสริมการเกษตรไทย รวมถึงย้ายมาทำการค้าที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กทม.ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดเดิมที่รวมตัวกันสร้างศูนย์กลางตลาดดอกไม้แห่งใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสนับสนุนการค้าที่ถูกต้องในพื้นที่ดังกล่าวและร่วมกันสนับสนุนเกษตรกรไทย ทั้งนี้ ในอนาคต กทม. จะวางแผนเพื่อช่วยสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ต่อไปด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า พื้นที่ปากคลองตลาดใหม่มีความกว้างขวาง มีลานจอดรถที่รองรับรถยนต์ได้ 2-3 พันคัน ทำให้ผู้ค้าและประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ส่วนถนนรอบตลาดทั้ง4 ด้าน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

-การจัดหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบทางเท้าบริเวณปากคลองตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดแห่งใหม่

 

3.รอหน่วยงานส่งแบบหอชมเมืองกรุงเทพฯ
15 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, M2F,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง Online, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ว่า โครงการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับ กทม.แต่เป็นมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุญาตให้ก่อสร้างได้ โดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลและ กทม. โดย กทม.ทำหน้าที่ดูแลควบคุมการก่อสร้างไม่ให้กระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ ทราบว่าโครงการดังกล่าวผ่านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วแต่มูลนิธิฯ ยังไม่ได้ส่งแบบก่อสร้างมาให้ กทม.เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ

-นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวกรณี ครม. อนุมัติให้เอกชนเข้ามาดำเนินโครงการหอชมเมืองกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องผ่านการประมูลตามกฎหมายร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนว่า โครงการนี้อยู่บนที่ดินราชพัสดุ เลขที่ทะเบียน กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เป็นโครงการที่มูลนิธิและภาคเอกชนรวมกันกว่า 50 องค์กรเสนอตัวเข้ามาลงทุนในพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตั้งแต่ปี 58 เพื่อสร้างหอชมเมืองฯ และใช้เป็นต้นแบบเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งไม่ใช่โครงการที่รัฐใช้งบประมาณแผ่นดินไปลงทุนแต่อย่างใด เพียงแต่นำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนให้เช่าราคาถูกเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของเอกชนและมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพฯ ที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาเข้ามาทำโครงการ ขณะที่กรมธนารักษ์จะคอยดูควบคุมแบบการก่อสร้างว่าทำได้ตามที่เอกชนเสนอหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก-พื้นที่เขตคลองสาน บริเวณถนนเจริญนครเป็นพื้นที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม กทม.ในรูปแบบผังเมือง สีน้ำตาล เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก กำหนดให้ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเป็นอาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ พื้นที่รวมเกิน 10,000 ตารางเมตรได้โดยต้องมีเขตทางกว้างตามกฎหมายกำหนดไม่ต่ำกว่า 16 เมตร

-การอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการพิจารณาแบบโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร

 

4.คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้าง
15 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, M2F, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง Online, โพสต์ทูเดย์,ผู้จัดการรายวัน 360°

รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า วันที่ 29 มิ.ย.นี้ กทม.ได้ประชุมมาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบในมาตรการดังกล่าวของ กทม. พร้อมลงนามบันทึกการส่งมอบพื้นที่และเงื่อนไขแนบท้าย 36 ข้อโดย กทม.จะร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนระงับการก่อสร้างชั่วคราวตามสิทธิในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ หากการดำเนินการเป็นเหตุ ให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนหรือไม่เป็นไปตามแผนงานการจัดการจราจรที่ กทม.ได้พิจารณาแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันอันตรายจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและโครงการรถไฟฟ้า โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง มีทั้งผู้ได้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย ในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ

 

5.จัดระเบียบรถทัวร์ท่องเที่ยว
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการตรวจการจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่เขตบางกอกน้อยว่ามติที่ประชุมการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดร่วมกับหลายหน่วยงาน เห็นชอบให้จัดระเบียบการจอดรถทุกชนิด บริเวณ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี ถ.อรุณอมรินทร์ โดยให้จอดชิดขอบซ้ายเพียงฝั่งเดียวหรือไม่จอดรถกีดขวางจราจร ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.60 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้วางแท่นเบริเออร์เพื่อจัดระเบียบในพื้นที่ ดังนี้ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้านคู่ขนานฝั่งขวา ได้แก่ ปากทางเข้าวัดดุสิดารามฯถึงโค้งแกนติ้ง และตั้งแต่หน้าร้านต้นตำรับไทยถึงปากทางเข้า สน.บางยี่ขัน บริเวณ ถ.บรมราชชนนี ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) โดยขอความร่วมมือให้นำรถไปจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า)

-กทม.มีโครงการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งอาจทำให้จราจรติดขัดมากกว่าปัจจุบันทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันจัดระเบียบการจอด เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในบริเวณดังกล่าว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัด

 

6.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวในการ เปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิ.ย.60) ว่า กทม.ได้วางแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดมุ่งเป้าหมายในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่วงจรของยาเสพติดได้ง่าย โดยจัดทำแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในสังกัด กทม. ให้ทราบถึงโทษของยาเสพติดส่วนในภาคประชาชน หากเป็นผู้ติดยาเสพติดจะมีกระบวนการช่วยเหลือช่วยในการบำบัดฟื้นฟู ให้สามารถเลิกเสพยาเสพติด ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.สามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้ารับการบำบัดเลิกยาเสพติดได้กว่า 15,000-18,000 ราย/ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ-กลุ่มประชาชนที่ติดยาเสพติดมากที่สุดคือ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี ส่วนกลุ่มวัยรุ่น ช่วงอายุ 15-19 ปี มีการติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42.2 ยาเสพติดที่ยังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งคือ ยาบ้า


ด้านลบ
-สถานการณ์ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ จากการสำรวจมีจำนวนกว่าร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมดโดยพบผู้เสพเริ่มต้นเสพยาครั้งแรกอายุน้อยที่สุดคือ 12 ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.ก.พ.ค.กทม.วินิจฉัยยกเลิก 2 คำสั่ง แต่งตั้ง ขรก.
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวกรณีนายสมชาย ตกสิยานันท์ ผอ.กองพัฒนาระบบจราจร สจส. ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงนายพูลพันธ์ ไกรเสริม ประธานคณะกรรมการ พิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กทม. (ก.พ.ค.กทม.) เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งของ ผว.กทม. 2438/2559 ลงวันที่ 22 ส.ค.59 ที่เลื่อนให้นายธิติ ทรงเจริญกิจ ผอ.กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สนย. เป็น ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย. และขอให้ยกเลิกคำสั่ง กทม. ที่ 2439/2559 ลงวันที่ 22 ส.ค.59 ที่เลื่อนให้นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. เป็น ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.59 โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. เป็นผู้ลงนาม เนื่องจากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมว่า ก.พ.ค.กทม. ได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกทั้ง 2 คำสั่งดังกล่าว แล้วให้คัดเลือกใหม่ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัยคือ วันที่ 23 มิ.ย.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ กทม.