• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

9 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด,  ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. กล่าวในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานจนมี ผู้เสียชีวิตว่า ขอให้ ผอ.เขตทั้ง50 เขต สำรวจในพื้นที่มีกลุ่มผู้ใช้จักรยานจำนวนเท่าไร ใช้เส้นทางใดบ้าง มีสมาชิกมากน้อยเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัย และขอให้แจ้งเตือนผู้ใช้จักรยานให้สวมอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบสภาพกายภาพของผิวจราจรให้มีความพร้อมที่สุด พร้อมจัดทำป้ายบอกทางและป้ายแนะนำเส้นทางสายรองและระมัดระวังเมื่อใช้ถนนที่ มีรถยนต์จำนวนมาก รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมความเร็วของผู้ขับขี่รถยนต์
- นายอมร  กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวว่า ความปลอดภัยในการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ มี 3 ปัจจัยคือ (1) ปัจจัยภายในคือตัวบุคคลต้องมีทักษะ มีอุปกรณ์ความปลอดภัย และจักรยานต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน (2) ปัจจัยภายนอกคือ กายภาพของเส้นทางและวินัยจราจร ซึ่ง กทม.จะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการใช้จักรยานจำนวนมากและรถ ยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูง อาทิ เส้นชะลอความเร็ว เป็นต้น และ (3) ปัจจัยร่วมคือ ข้อกฎหมายซึ่งผู้ใช้จักรยานและผู้ขับขี่ทุกคนต้องรู้ข้อบังคับและใช้ถนนร่วม กันอย่างถูกต้อง
- กทม. จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มความปลอดภัย โดยเฉพาะการกำหนดความเร็วในถนนที่มีผู้ใช้จักรยาน ขณะที่ถนนที่ไม่มีช่องทางจักรยานได้สั่งการให้ สจส. สำรวจความพร้อมในการจัดทำเพิ่มเติม
- พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 พ.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงแสดงความห่วงใยประชาชน   ผู้ขี่จักรยานบนท้องถนน ผ่านทางนายกรัฐมนตรี โดยทรงให้สติและพระราชทานแนวทางแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดบนท้องถนนว่า จำเป็นต้องเคารพรักษากฎจราจรและกติกาต่างๆ ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้ท้องถนนร่วมกันและมีกระแสพระราชดำรัสผ่าน นายกรัฐมนตรีขอให้ดูแลการสัญจรบนท้องถนนอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน โดยการเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้
- พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเรื่องการใช้รถใช้ถนน โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ม ข้นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเครื่องป้องกัน เช่น หมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รวมทั้งพิจารณาสาเหตุของต้นทาง โดยเฉพาะเรื่องการเมาแล้วขับในช่วงเวลาเช้ามืด ที่อาจแสดงว่ามีสถานบริการเปิดเกินเวลา จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้มงวดกวดขันสถานบริการควบคู่ไปด้วย และต้องทำความเข้าใจเรื่องการใช้รถใช้ถนนร่วมกันทั้งผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติม ให้ กทม.  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม พิจารณาเรื่องเครื่องกั้นทางสำหรับเลนของการขี่จักรยานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ผลกระทบ
- มาตรการดูแลความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนถนน
- การรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจร

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจรในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน
################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายต้องการให้น้ำในคลองแสนแสบสะอาด ปลอดภัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะต้องเห็นเป็นรูปธรรมภายในปี 59 จึงได้ให้แต่ละหน่วยงานเสนอแผนรายละเอียดมาภายในวันที่ 25 พ.ค.นี้ เพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน มิ.ย. โดยแต่ละหน่วยงานเสนอรายละเอียดแผนดำเนินงาน กรอบเวลา และงบประมาณ ส่งกลับมาภายในวันที่ 25 พ.ค.นี้ พร้อมเสนอให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม ในฐานะกำกับดูแลการขนส่งทางน้ำเป็นประธาน เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง        

ผลกระทบ
- คลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพฯ มีระยะทางยาว 45.45 กม. มีคลองสาขาเชื่อม 101 จุด จุดที่มีคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นช่วงจากคลองตันถึงบางกะปิ ระยะทาง 6 กม. ขณะเดียวกันต้องควบคุมกำกับเรื่องการปล่อยน้ำลงคูคลองและระบบการระบายน้ำของ โรงงานขนาดเล็กตลอดแนวคลองแสนแสบ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคืนความใสให้คลองแสนแสบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ผว.กทม. แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตพระโขนง งบประมาณ 16 ล้านบาท เมื่อ 24 ก.ค. 50 พบมีการประมาณราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ของทางราชการและการก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรายละเอียดของสัญญา  ซึ่ง กทม.เคยมีการสอบข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ โดยไม่มีผู้ใดต้องชดใช้ค่าสินไหม แต่จากการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางเห็นว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยระบุกรรมการโครงการฯ 3 คน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ กทม.ได้รับความเสียหายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอัตราร้อยละ 70 โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน และให้เรียกความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกับ หัวหน้าฝ่ายโยธา ผช.ผอ.เขตพระโขนง ในขณะนั้น
- นางวิมลรัตน์  เศรษฐอนันต์ ผอ.เขตพระโขนง กล่าวว่า เขตฯ ได้มีหนังสือแจ้งข้าราชการทั้ง 6 คนตามการชี้ขาดของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้าราชการทั้ง 6 ราย มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ เบื้องต้นทราบว่ามีการหารือไปยังสำนักงานกฎหมายและคดีของ กทม.แล้ว

ผลกระทบ
- การกำหนดราคากลางตามระเบียบของทางราชการ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ กทม.
###########################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

9  ฉบับ มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ,  โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2 ว่า ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ คณะอนุกรรมการออกแบบและก่อสร้าง คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมกำหนดกรอบเวลาแนวทางดำเนินงาน เบื้องต้นตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปี 60 โดยจะบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงาน ส่วนการออกแบบโครงการเบื้องต้น กทม.และ มท. ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่อาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดอีกเล็กน้อย
- พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มท.กล่าวว่า จะนำผลการประชุมในครั้งนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า คาดใช้งบประมาณทั้งโครงการราว 10,000 ล้านบาท โดยปี 58 จะใช้งบประมาณ 500-600 ล้านบาท เบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว รวมถึงการเตรียมการเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนเรื่องกฎหมายจะมีการพิจารณาต่อไป
- นายสัญญา  ชีนิมิตร ป.กทม.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประสานงานในการบริหารโครงการ มีนายอดิศักดิ์  ขันตี รป.กทม.เป็นประธานคณะทำงาน และมีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงานอีก 24 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ กำหนดวงเงินค่าออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง การรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ 14,006 ล้านบาท แบ่งเป็นปี 2558 จำนวน 500 ล้านบาท โดยลงนามสัญญาโครงการในเดือน ธ.ค.นี้ และก่อสร้างระหว่างเดือน ม.ค.59-ก.ค. 60

ผลกระทบ
- โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาล
- มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดย เฉพาะ   ในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบ
###########################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

4 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-  พล.ต.ต.วิชัย  สังข์ประไพ ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะจัดระเบียบผู้ค้าในเขตดินแดง บนถนนประชาสงเคราะห์ ตั้งแต่แยกรัชดา-ห้วยขวาง (ศาลพระพิฆเนศ) ข้ามคลอง - บริเวณหน้าตลาดสดห้วยขวาง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขตดินแดงได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าแล้ว โดยจะยกเลิกจุดผ่อนผันทั้งหมด หลังจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกำหนดแนวทางประกาศยก เลิกค้าขายในพื้นที่ภายในเดือน พ.ค.นี้ สำหรับผู้ค้าของสดที่วางขายริมถนนให้เคลื่อนย้ายเข้าไปขายในพื้นที่ตลาดด้าน ใน ส่วนกลุ่มผู้ค้าเสื้อผ้า กทม.ได้จัดหาสถานที่รองรับไว้ โดยจะประสานเจ้าของพื้นที่เอกชนบริเวณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เก่า) สามารถรองรับผู้ค้าได้ทั้งหมด

ผลกระทบ
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชน
-  การจัดหาสถานที่สำหรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
###########################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-   นายอมร  กิจเชวงกุล รผว.กทม. กล่าวถึงมาตรการสร้างความปลอดภัยในการปั่นจักรยาน  ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.เตรียมเรียกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง คือ สจส. และ 50 สำนักงานเขต มาหารือเพื่อออกมาตรการสร้างความปลอดภัยและดูแลกลุ่มผู้ใช้จักรยาน ได้แก่ (1) ปรับปรุงเส้นทางให้มีความสะดวกและติดตั้งสัญลักษณ์ให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น อาทิ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (2) ขอความร่วมมือกลุ่มจักรยานหลีกเลี่ยงถนนที่มีรถยนต์ขับด้วยความเร็วสูง (3) หากปั่นเป็นกลุ่ม ขอให้จัดผู้ดูแลอยู่คันหน้าสุดและหลังสุด ควรมีป้ายขนาดใหญ่  บอกว่าเป็นกลุ่มจักรยานพร้อมติดตั้งไฟกะพริบทุกคัน และ (4) ผู้ที่ร่วมปั่นจักรยานเป็นกลุ่มควร  มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้จักรยานเป็นอย่างดีก่อนออกมาปั่น และควรทราบกฎจราจรต่างๆ ในการใช้ถนนร่วมกับรถประเภทอื่น
- น.ส.นนลนีย์ อึ้งวิวัฒน์กุล ผู้ก่อตั้งเพจเฟซบุ๊ก Bangkok Bicycle Campaign กล่าวว่า แม้ กทม.จะจัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งในวันที่ 7 พ.ค.นี้ เวลา 13.00 น. กลุ่มจักรยานจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อ รมว.มหาดไทย เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนจักรยาน เนื่องจากเป็นคดีที่ร้ายแรงมาก

ผลกระทบ
- มาตรการสร้างความปลอดภัยการปั่นจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์   การกำหนดมาตรการสร้างความปลอดภัยและดูแลกลุ่มผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ กรุงเทพฯ
###########################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจุมพล  สำเภาพล รผว.กทม.กล่าวกรณี    นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์ ส.ก.ตั้งกระทู้ในการประชุมสภา กทม. (วันที่ 6 พ.ค.58) ขอทราบแนวทาง    การดำเนินการเกี่ยวกับผู้บุกรุกคลองหลักในกรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้ทำแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาบุกรุกคลอง ตามมติ ครม.โดยมีแผนเร่งด่วน9 คลอง ระยะถัดไป 34 คลอง และระยะปกติ 1,118 คลอง รวม 1,161 คลอง ซึ่งแผนระยะเร่งด่วนและระยะถัดไป 43 คลองอยู่ในเป้าหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้จัด หาที่อยู่อาศัยรองรับผู้บุกรุก รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ โดยจัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยถาวร (บ้านเอื้ออาทร) ขึ้นมารองรับ

ผลกระทบ
- นโยบายจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองสาธารณะ
- แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ริมคลอง
###########################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. กล่าวว่า กทม. มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 438 โรงเรียนราว 300,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ที่ผ่านมาได้แจกหมวกนิรภัยแก่นักเรียน 120,000 ใบ เพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัยมากที่สุด แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดจึงร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนรณรงค์ให้ผู้ ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย
- นางรัตนวดี  เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการเด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวกเพื่อรณรงค์และสนันสนุนให้ประชาชน เห็นความสำคัญและจะร่วมมือกับ กทม. เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กนักเรียนและวางแนวทางกำหนดให้ หมวกนิรภัยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียน เบื้องต้นจะนำร่องในโรงเรียนสังกัด กทม. 6 โรงเรียน

ผลกระทบ
- ประเทศไทยมีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 72,680 คน/ปี และมีเด็กที่เสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ 2,600 คน/ปี โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ซึ่งจากการสำรวจพบมีเด็กไทยต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 1.3 ล้านคน แต่มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ที่สวมหมวกนิรภัย
- การลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์     ลดอุบัติเหตุจราจรในเด็กนักเรียน กทม. โดยให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย
###########################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
- รายงานข่าว ตามที่ กทม.มีโครงการก่อสร้างตลาดนัดสวนจำปี ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค เนื้อที่ประมาณ 49 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวแบ่งพื้นที่เป็น 2 เฟส เฟสแรกเริ่มต้นในพื้นที่ 11 ไร่ กทม.ได้ทำการถมดินในพื้นที่เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 58 ส่วนเฟสที่ 2 พื้นที่ 38 ไร่ ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่และออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่ผ่านมา กทม.ได้เปิดให้ประชาชนลงชื่อจองแผงค้า ซึ่งมีผู้สนใจกว่า 1,000 ราย แต่ขณะนี้ติดปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง อีกทั้งในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุยังมีประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยใน พื้นที่กว่า 10 ครัวเรือน ซึ่ง กทม. อยู่ระหว่างการเจรจา ส่งผลให้โครงการยังไม่สามารถเดินหน้าได้ตามแผน

ผลกระทบ
- โครงการสร้างตลาดนัดแห่งใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งการค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจย่านฝั่งธนบุรี

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดนัดสวนจำปี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว สำนักงานตรวจสอบภายใน สนป. แจ้งหน่วยงานในสังกัด กทม.กรณีกระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสือมายัง กทม. ให้แจ้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด เรื่องการรับ การเบิก การจ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษาและการจัดการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิและผลประโยชน์ใดๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ต้องถูกลงโทษปรับทางปกครอง โดยการหักเงินเดือน หรือเรียกให้ชำระเงินแล้วแต่กรณี ตามที่กฎหมายกำหนด

ผลกระทบ
- ที่ผ่านมาพบเจ้าหน้าที่ยังมีการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี
- การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งป้องกันการทุจริตและสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด
####################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

10 ฉบับ ข่าวสด, มติชน,  เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ,สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
- ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ตามนโยบาย รัฐบาล รวมถึงการจัดทำช่องทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน และการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่ใช้จักรยานว่า นายสัญญา ชีนิมิตร ป.กทม. ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลของโครงการฯ ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงรูปแบบเพิ่มเติมให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม ที่ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความชัดเจนของช่องทางจักรยาน ส่วนกรณีพบปัญหาอุปกรณ์กั้นแนวช่องทางรถจักรยานชำรุด และมีรถยนต์จอดทับเลนจักรยาน กทม. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบตามเส้นทางฯ พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยภายในเดือน พ.ค.นี้ จะลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทาง เพื่อปรับปรุงและขยายเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป
- นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักงานวิศวกรรมจราจร สจส. กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้จัดทำเส้นทางจักรยานด้วยการขีดเส้นแบ่งช่องจราจร จัดทำสัญลักษณ์และติดตั้งอุปกรณ์แล้วจำนวน 31 เส้นทาง ขณะที่เส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์มีการประกาศใช้กฎหมายห้ามจอดรถและ ห้ามรถประเภทอื่นเข้ามาวิ่งบนช่องทางจักรยาน
- การจัดทำเส้นทางจักรยาน กทม.จะพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้เส้นทาง หากเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้งานมาก จะพิจารณาศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางในเมืองที่ผู้ขับขี่รถประเภทอื่นใช้ความเร็วไม่มาก จึงมักไม่เกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ปัญหาด้านกายภาพ อาทิ ฝาท่อระบายน้ำไม่เรียบ ผิวจราจรขรุขระ เป็นต้น กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ส่วนความปลอดภัยในการปั่นจักรยาน ผู้ปั่นควรติดไฟกะพริบหรือไฟเตือนไว้ที่จักรยานทั้งกลางวันและกลางคืน และควรปั่นชิดซ้าย ที่สำคัญคือผู้ขับขี่รถทุกประเภทต้องมีน้ำใจและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ผลกระทบ
- โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ตามนโยบายรัฐบาล
- การส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างยั่งยืน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจักรยานใน พื้นที่กรุงเทพฯ
###################################