• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

6 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์,  มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F
รายละเอียด
- นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รป.กทม. กล่าวว่า กทม. มีความห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ โดยศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. (ประเวศ) เป็นสถานที่ สำหรับแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามพื้นที่สาธารณะใน พื้นที่กรุงเทพฯ โดยนำสุนัขและแมวจรจัดที่ได้รับการร้องเรียนมาพักพิงไว้ ปัจจุบันมีสุนัขจรจัดและแมวจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัข (ประเวศ) ประมาณ 800 ตัว หลังจากการเลี้ยงอนุบาลแล้ว จะขนย้ายไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด กทม. ใน จ.อุทัยธานี ซึ่งสามารถรองรับสุนัขได้ 7,000 – 8,000 ตัว ขณะนี้มีสุนัขที่กักกันไว้ประมาณ 5,500 ตัว
- ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่มีรายงานคนกรุงเทพฯ เสียชีวิตและจำนวนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีแนวโน้มลดลง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี และพบกว่าร้อยละ 40 ของสุนัขที่มีเจ้าของเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่ง กทม. ต้องพยายามป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าเป็นประจำทุกปี ทำหมัน และจดทะเบียนฟรี ได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ กทม. ทุกแห่งและสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กทม. หรือหน่วยเคลื่อนที่ที่ออกให้บริการในชุมชนต่างๆ ตั้งเป้าหมายให้กรุงเทพฯปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากภูมิภาคทั่วโลกภายในปี 63

ผลกระทบ
- จากการสำรวจสถิติประชากรสุนัขในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสุนัขที่มีเจ้าของหรือสุนัขบ้าน ประมาณ 6 แสนตัว ส่วนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขจรจัด ประมาณ 1 แสนตัว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้เลี้ยงนำมาปล่อยตามสถานที่สาธารณะ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
#################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญฮัจญ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2558 ที่ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม. โดยมีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข รวม 16 ทีม เข้าร่วมตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การอบรมให้ความรู้และข้อแนะนำการดูแลสุขภาพ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้กาฬหลังแอ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. กล่าวว่า ในปี 58 มีชาวไทยมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 10,400 คน ทั้งนี้ สธ. ได้จัดระบบการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนไปจนถึงหลังกลับ โดยสร้างเครือข่าย อสม.ฮัจญ์และทีมหมอครอบครัว เป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจญ์ หรือ มิสเตอร์ฮัจญ์ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ กระจายทั่วประเทศ 53 จังหวัด โดยเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 10 ส.ค. 58

ผลกระทบ
- การป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์ ประจำปี 58
#################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นางผุสดี ตามไท รผว.กทม. กล่าวว่า ในปี 58 กทม. มีแผนทางวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบัน พลาสเตอร์ประเทศฝรั่งเศส และสถาบันคิวไอเอ็มอาร์เบอร์โฮเฟอร์ ประเทศออสเตรีย รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ม.มหิดล บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย บริษัทซูมิโตโม เคมิคอล เพื่อวิจัย "การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ กทม. ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลกระทบ
- จากการรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกจากสถานพยาบาลในกทม.5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 53 - 57 แสดงให้เห็นว่า กทม. มีจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกจำนวนมากและยังพบผู้เสียชีวิต
- การพัฒนาองค์ความรู้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ
#################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

3 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวกรณีนายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. ตั้งกระทู้สดถามคณะผู้บริหาร กทม.ถึงแนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และตั้งข้อสังเกตถึงคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณว่า หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำทางความคิด เป็นโอกาสที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นและเปิดให้มีส่วนร่วมดูแลกรุงเทพฯ เนื่องจากภารกิจของ กทม.มีขอบข่ายกว้างขวางและมีความซับซ้อน ส่วนการพิจารณาสัดส่วนผู้เข้าอบรมหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนไปแต่ละรุ่น สำหรับรุ่นที่ 4 ประกอบด้วย บุคลากร กทม.ร้อยละ 10 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25 ภาคเอกชน ร้อยละ 30 สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน ร้อยละ 5 สถาบัน สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ร้อยละ 15 และบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม ร้อยละ 15  

ผลกระทบ
- ความคุ้มค่าด้านงบประมาณในการจัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง

ข้อคิดเห็น
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
#################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

4 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. กล่าวกรณี พล.ต.โชติภณ จันทร์อยู่ ส.ก.ในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภา กทม. เสนอญัตติขอให้ กทม.ปรับปรุงสะพานทางเดินชมธรรมชาติชายทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กแทนสะพานไม้เพื่อความคงทนถาวร ว่า เห็นด้วยในหลักการ จึงขอนำญัตติไปพิจารณาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งเรื่องงบประมาณและความ เหมาะสม ซึ่งจะหารือกับกลุ่มอนุรักษ์ เพื่อไม่ให้การก่อสร้างกระทบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย
-  นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ ส.ก. กล่าวว่า เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว หากมีการสร้างเขื่อนถาวรจะช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่ กทม. ควรอนุรักษ์และสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา กทม. มีมติเห็นชอบและส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารดำเนินต่อไป

ผลกระทบ
- ที่ผ่านมาเขตบางขุนเทียนได้จัดทำสะพานไม้ ซึ่งแต่ละปีจะขอจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุง 10 ล้านบาท สภา กทม. จึงเห็นควรจัดทำเป็นสะพานคอนกรีตเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณในระยะยาว
- การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
#################################

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
– พ.ต.ท.ชยันต์ เบ็ญจาธิกุล สว.จร.สน.บุคคโล กล่าวว่า จากการประชุมหารือแผนจัดการจราจร ร่วมกับวิศวกรควบคุมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรย์ ตามแนวถนนตากสิน ตัดถนนรัชดาภิเษก และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านการจราจร จึงเสนอให้ปิดช่องจราจรแยกมไหสวรรย์ เฉพาะช่องขวาสุด 2 ช่องทาง ทั้งสองฝั่งแทน ทำให้เหลือช่องจราจรฝั่งละ 2 ช่องทางเท่ากัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ โดยจะเริ่มวันที่ 1 พ.ค. 58 ใช้เวลาปิดการจราจรประมาณ 2 เดือน จากนั้นจะเปิดการจราจรให้รถวิ่งตามปกติ พร้อมขยับมาปิดการจราจรช่องซ้ายสุด ฝั่งละ 2 ช่อง เพื่อให้การขุดเจาะอุโมงค์ทางลอดทะลุเชื่อมถึงกันได้ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เมื่อแล้วเสร็จจะเปิดการจราจรบริเวณแยกตามปกติ

ผลกระทบ
– ผลกระทบด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรย์
– ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ทางลอดฯ มีความคืบหน้าน้อยมากเมื่อเทียบกับผลงานในช่วงปลายปี 57

ข้อคิดเห็น
– สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรย์

*************************

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
– รายงานข่าว หลังจาก สนพ. ศึกษาและร่างข้อระเบียบต่างๆ โครงการ ‘ไม่ป่วยทั้งปี รับฟรี 1,000′ เสร็จสิ้น ซึ่ง สนค. อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการดังกล่าว เนื่องจากเกรงอาจเข้าข่ายโครงการประชานิยมและขอรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนจะสรุปอีกครั้ง หาก สนค.ให้ความเห็นชอบ จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสภา กทม. 200-300 ล้านบาท จากนั้นจะออกกฎหมายรองรับ เพื่อเดินหน้าโครงการต่อไป
– ขณะนี้มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้งสิ้น 787,309 ราย โดย กทม.ตั้งเป้าหมายมีผู้ขึ้นทะเบียน 300,000-400,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สนพ. เตรียมจัดทำคู่มือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแจกให้ประชาชนด้วย

ผลกระทบ
– การส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
– มหานครแห่งความสุข

ข้อคิดเห็น
– สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ‘ไม่ป่วยทั้งปี รับฟรี 1,000′
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
– นายโกวิท ยงวานิชกิจ รผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ. ได้เปิดฝึกอบรมทำแผนปฏิบัติการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ของ กทม. เพื่อพัฒนาศักยภาพจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำกรอบงบฯ ประจำปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กทม. ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์
– สถานการณ์แพร่ระบาดของ HIV/AIDS ปี 58 ในกรุงเทพฯ คาดมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ 61,109 คน เสียชีวิต 3,341 คน ผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัส 24,871 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,771 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 1,066 คน รองลงมาภรรยาติดเชื้อจากสามี และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด ซึ่งผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุน้อยกว่า 25 ปี 974 คน ร้อยละ 53.4

ผลกระทบ
– จากการติดตามสถานการณ์ปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ คาดต้องเผชิญปัญหาเอดส์อีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆ ยั่วยุให้เกิดปัญหาทางเพศ และการใช้สารเสพติดได้ง่ายขึ้น

ข้อคิดเห็น
– สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ กทม.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
– นายโสภณ โพธิสป ผอ.สนท. กล่าวว่า กทม. ได้หาแนวทางแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โดยทยอยยกเลิกจุดผ่อนผันที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จนเหลือจุดผ่อนผันเขตพื้นที่ละไม่เกิน 2 จุด จุดที่ กทม.จะดำเนินการยกเลิกในเร็วๆ นี้คือบริเวณวงเวียนใหญ่ ถนนมหาจักร หน้าห้างพาต้า หน้าห้างเมเจอร์ ปิ่นเกล้า และสยามสแควร์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือน เม.ย. โดยจะชี้แจงผู้ค้าและหาพื้นที่ขายบริเวณอื่นที่ไม่กระทบประชาชน เพื่อรองรับกลุ่มผู้ค้าต่อไป

ผลกระทบ
– ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีผู้ค้าในลักษณะหาบเร่แผงลอยจำนวนกว่า 20,000 ราย ซึ่ง กทม.ได้กำหนดพื้นที่จุดผ่อนผันให้ผู้ค้าสามารถตั้งวางแผงค้าได้ โดยปัจจุบันมีจุดผ่อนผันทั้งสิ้น 668 จุด โดยกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ในการตั้งวางแผงขายสินค้าตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แต่ในจุดผ่อนผันหลายพื้นที่กลุ่มผู้ค้าต่างไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สร้างความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งแผงค้ายังมีจำนวนเพิ่มขึ้น จนกระทบกับการสัญจรของประชาชน

ข้อคิดเห็น
– สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
– น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ระยะที่ 2 ฝั่งธนบุรี ระยะทางประมาณ 10 กม. ใน 5 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ถนนอรุณอมรินทร์, ถนนพระสุเมรุ (ต่อขยาย), ถนนสนามไชย (ต่อขยาย) และทางเท้าถนนราชดำเนิน ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทาง โดยนำผลการเปิดใช้เส้นทางระยะที่ 1 มาประกอบการพิจารณา เบื้องต้นจะจัดทำเส้นทางบางส่วนบนทางเท้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรและผลกระทบต่อบ้านเรือนโดยรอบ คาดจะขอจัดสรรงบประมาณปี 2559 จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินการต่อไป
– นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักงานวิศวกรรมจราจร สจส. กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้จะประสานกับผู้ประกอบการเรือโดยสารต่างๆ ให้ผู้ใช้จักรยานสามารถนำจักรยานขึ้นเรือได้ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก นอกจากนี้ อยู่ระหว่างออกแบบเส้นทางจักรยานถนนลาดพร้าว ตั้งแต่แยกประดิษฐ์มนูธรรม – ห้าแยกลาดพร้าว และจะทำเส้นทางเชื่อมต่อไปยังสวนจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กำหนดแล้วเสร็จในปลายปี 58

ผลกระทบ
– การพัฒนาเส้นทางจักรยาน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชน
– มหานครแห่งความสุข

ข้อคิดเห็น
– สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ระยะที่ 2 ฝั่งธนบุรี รวมทั้งการออกแบบเส้นทางจักรยานถนนลาดพร้าว
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

4  ฉบับ  มติชน, เดลินิวส์, M2F, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-   นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล กล่าวว่า กฟน.ร่วมกับ กทม. และ บช.น. ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน บริเวณซอยสุขุมวิท 24 เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าและปรับทัศนียภาพให้แก่กรุงเทพฯ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ระยะต่อไป กฟน.จะดำเนินการในพื้นที่ถนนสุขุมวิท กำหนดแล้วเสร็จในปี 58 ได้แก่ สุขุมวิทซอย 3, 15, 22, 31 และซอย 33 รวมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร และมีแผนดำเนินการบริเวณถนนนราธิวาส ถนนพระราม 3 และถนนรัชดาภิเษก

ผลกระทบ
- ที่ผ่านมาได้นำสายไฟลงใต้ดินในหลายพื้นที่ อาทิ ถนนสีลม ถนนปทุมวัน รอบเขตพระราชฐาน ถนนพหลโยธินแต่ใช้เวลาดำเนินการ นานมาก เนื่องจากต้องทำงานในเวลากลางคืนเท่านั้น ในปี 57 ได้นำสายไฟลงใต้ดินที่ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าว-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพญาไท และถนนศรีอยุธยา และถนนสุขุมวิท 1-สุขุมวิท 77 ตามแนวรถไฟฟ้า แต่ยังไม่สามารถนำเสาไฟลงใต้ดินได้ เนื่องจากยังมีสายสื่อสารจำนวนมาก ซึ่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  การประสานความร่วมมือกับ กฟน.ในการนำสายไฟลงใต้ดิน