• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


2 ฉบับ แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายจุมพล  สำเภาพล รผว.กทม. เปิดโครงการจัดเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหลคลองสองตอนที่ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านกฤติกร ซอยนาคนิวาส 25 เขตลาดพร้าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย.58 และเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
- กทม. ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางน้ำและทางระบายน้ำ จึงมีนโยบายพัฒนาการขุดลอกคูคลอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการกำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหล เพื่อให้น้ำสามารถระบายลงสู่คลองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- การสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ผลกระทบ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจัดเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหลคลองสองตอน และการรณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลรักษาสภาพคูคลองในกรุงเทพฯ ให้มีความสะอาดสวยงาม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ผว.กทม. กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ดว่า ปีนี้ กทม. ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเมืองต่าง ๆ 7,000 เมืองจาก 162 ประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลา 20.30-21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละเมืองภายใต้แนวคิด "ปิดเพื่อเปลี่ยน" เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการลดใช้พลังงาน
- นางชุลี  ศุภวรรธนะกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ผลการรณรงค์ปิดไฟ  1 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ในเขตกรุงเทพฯ    พบสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1,940 เมกะวัตต์ ลดค่าไฟได้ 7,499,068 ล้านบาท และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,127 ตัน เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพฯ ในปี 57 สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,768 เมกะวัตต์  ลดค่าไฟฟ้าได้ 6.76 ล้านบาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 947 ตัน จึงถือว่ากิจกรรมในปีนี้ได้ผลตอบรับดีกว่าที่ผ่านมา

ผลกระทบ
- การสร้างความตระหนักของประชาชนในการประหยัดพลังงาน, ดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองและตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รป.กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางพลัด กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย.นี้ ที่หน้าห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ถนนสิรินธร และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี โดยวันที่ 2 เม.ย. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป เวลา 07.00 น. ที่หน้าห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จากนั้นร่วมกันการปลูก “ต้นยางนา” ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณสวนหย่อมทางแยกต่างระดับสิรินธร และใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
- ในส่วนกิจกรรมใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) กำหนดจัดวันที่ 2-3 เม.ย. 58 ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักงาน กปร. จัดแสดงห้องหนังสือพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกวดวาดภาพหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” บริการเขตเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์ เป็นต้น

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผอ.สจส. กล่าวว่า สจส. กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 30 มี.ค.58 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เขตวังทองหลาง และวันที่ 31 มี.ค.58 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนันทศักดิ์เรืองเดช สำนักงานเขตวัฒนา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ http//www.bangkokgrayline.com จัดส่งใบสมัคร และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2943-9600 ต่อ 1338

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี ผว.กทม. เนื่องในวันที่ 29 มี.ค.58 จะเป็นวันครบรอบ 2 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผว.กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ 1,215 คน เมื่อวันที่ 20-23 มี.ค.ที่ผ่านมา พบคนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงานของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ในภาพรวมได้ 6.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้มากที่สุด 6.66 คะแนน ส่วนคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมได้ 6.08 คะแนน เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อครั้งทำงานครบ 1 ปี ที่ได้ 5.46 คะแนน โดยพึงพอใจด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด 6.33 คะแนน เมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร หรือไม่” ร้อยละ 43.0 ระบุจะสนับสนุน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธาน สภา กทม. กล่าวถึงการพิจารณาจัดจ้างลูกจ้างผู้ชำนาญการ เพื่อมาปฏิบัติภารกิจช่วยงาน ส.ก.สรรหาทั้ง 30 คนว่า ภายหลังมอบหมายให้ สำนักงาน ก.ก., ตัวแทนนักกฎหมาย, ตัวแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกันพิจารณาข้อกฎหมาย ได้ข้อสรุปสามารถจัดจ้างลูกจ้างผู้ชำนาญการมาสนับสนุนการทำงานของ ส.ก. ได้ อย่างไรก็ตาม ประชุมหารือกันและได้ข้อสรุปจะยังไม่จ้างลูกจ้างผู้ชำนาญการเข้ามาในช่วงเวลานี้ เนื่องจากหลังจาก ส.ก. สรรหาทุกคนศึกษางานของ กทม. มาตลอดระยะเวลา 6-7 เดือน มีความเข้าใจบทบาทและรู้หน้าที่ของตนเป็นอย่างดี จึงลงความเห็นว่ายังไม่ต้องการผู้ชำนาญการเข้ามาช่วย เพราะหากจัดจ้างเข้ามาอาจเป็นภาระมากกว่าทำให้งานเดินหน้า อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต สมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการผู้ชำนาญการเข้ามาสนับสนุนการทำงานก็สามารถดำเนินการได้ โดยจะรับฟังมติที่ประชุมส่วนใหญ่อีกครั้ง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

16 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, พิมพ์ไทย, โลกวันนี้, โพสต์ทูเดย์, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน
รายละเอียด
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  บริพัตร ผว.กทม. กล่าวว่า ได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่ดูแลปัญหาภัยแล้งและการป้องกันน้ำท่วม ทั้งนี้ ในส่วนปัญหาภัยแล้งได้รับการยืนยันจาก ผอ.เขตต่างๆ ยังคงมีปัญหา ซึ่ง กทม. ต้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เกษตรกรพื้นที่ตะวันออกกำลังทำนาปรัง ส่วนกรณีฝนตกหนักเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา สนน. รายงาน ได้เร่งระบายน้ำจนเข้าสู่สภาวะปกติก่อนเวลา 23.00 น. 
- ขณะนี้สภาพอากาศแปรปรวน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก โดยเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ และบุคลากรตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้นัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำงานอย่างบูรณาการในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบางหน่วยงานมีการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งอาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ โดยขอให้ชาวกรุงเทพฯ วางใจ กทม. มีความพร้อมด้านการระบายน้ำ
- นายสัญญา ชีนิมิตร ป.กทม. กล่าวว่า ระบบระบายน้ำของ กทม.เป็นการสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อระบายน้ำไปยังคลองต่างๆ ซึ่งการพร่องน้ำในคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำเป็นแนวทางระบายน้ำอย่างหนึ่ง แต่ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูแล้ง กทม. จึงต้องผันน้ำเข้าคลองหลักของพื้นที่ เช่น คลองแสนแสบ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 100,000 ไร่ ซึ่ง ผว.กทม. มีความเป็นห่วงปัญหาของเกษตรกร และปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน จึงต้องหาสมดุลในการแก้ปัญหา 
- ที่ผ่านมา กทม. ประสบปัญหาขยะจำนวนมากอุดตันท่อระบายน้ำและตะแกรงระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกแต่ละครั้งสามารถจัดเก็บขยะอุดตันที่ท่อระบายน้ำได้กว่า 10 ตัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำของ กทม. ลดลงอย่างมาก จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำและคูคลองต่างๆ