• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สั่งฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเปลี่ยนหมุดคณะราษฎร
17 ฉบับ แนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเรื่องการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรบริเวณลานพระราชวังดุสิตว่าตนรับทราบและได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามสืบสวนและสอบสวน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวกรณีกลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวตามหาหมุดคณะราษฎร จะเดินทางมายังศาลาว่าการ กทม.ทำหนังสือขอตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในวันที่19 เม.ย.นี้ นั้น กทม.ยินดีให้ความร่วมมือ เพราะทุกคนมีสิทธิในการขอดูภาพจากกล้อง CCTV แต่ไม่ทราบเรื่องหมุดคณะราษฎรหาย หรือมีการสับเปลี่ยนแต่อย่างใดซึ่งหมุดคณะราษฎรไม่ใช่สิ่งของสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.และไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ เจ้าของทรัพย์จึงต้องไปแจ้งความ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตดุสิต

-นายบรรลือ สุกใส ผอ.เขตดุสิต กล่าวว่า กรณีมีการส่งต่อข้อความระบุสำนักงานเขตดุสิตเป็นผู้เปลี่ยนหมุดไม่ใช่ความจริง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ ซึ่ง กทม.มีหน้าที่ดูแลเรื่องหาบเร่แผงลอยเท่านั้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม.กรณี หมุดคณะราษฎร บริเวณลานพระราชวังดุสิตหายหรือมีการสับเปลี่ยน

 

2.45 ปี สภา กทม.ชูศาสตร์พระราชา
3 ฉบับ สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวในการนำคณะสมาชิกสภา กทม. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภา กทม. ครบรอบปีที่ 44 ว่า ตลอดการทำงานของสมาชิกสภา กทม.ระยะเวลา 44 ปี ที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากขึ้น สำหรับสมาชิกสภา กทม. ชุดปัจจุบัน 28 ท่าน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจาก คสช. ล้วนเป็นอดีตข้าราชการและข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรอิสระในหลายภาคส่วนได้ร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้แก่ กทม.พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเดินหน้าแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อส่วนรวม และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตชาวกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในอนาคตนอกจากตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารแล้ว สภา กทม.พร้อมดูแลแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปฏิบัติหน้าที่ของสภา กทม.ในการพัฒนากรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของ ส.ก.ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

3.เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าฝนจะเริ่มตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ ได้สั่งการให้ สนน.และสำนักงานเขตเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยให้สำรวจอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความพร้อม

-ในปี 59 กทม. มีกำลังสูบในพื้นที่รวม 333 ลบ.ม./วินาทีและในปี 60 ได้เพิ่มกำลังสูบจากอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำให้มากขึ้นได้อีก 135 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ให้ระบายได้เร็วขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

 

4.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องศูนย์ฯ ดินแดง-ยานนาวา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้วางแนวทางการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนการจัดทำโครงการศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน ทั้งยังได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย สนอ.เป็นผู้จัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความรู้สร้างกิจกรรมพัฒนาทักษะสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ

-การเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุใช้เวลาเรียน 1-2 วัน/สัปดาห์และจะมีการประเมินความรู้ที่เรียนไป เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุขณะนี้ กทม. นำร่องเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 2 แห่งคือ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 4 เขตดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 7 เขตยานนาวา ตั้งเป้าหมายในปี 60 จะเปิดให้บริการผู้สูงอายุได้ใน 10 เขตพื้นที่ และครบทั้ง 50 เขต ภายในปี 61

ผลกระทบ
ด้านลบ
-การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีสังคมปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ลดปัญหาการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าและช่วยพัฒนาความรู้ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากที่สุด
-การเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ขณะนี้กรุงเทพฯ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วจากข้อมูลทะเบียนราษฎรพบในพื้นที่กรุงเทพฯมีประชากรที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีจำนวนกว่า 900,000 คน

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ

 

5.จัดระเบียบแผงค้าย่านบางลำพู
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวถึงนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าว่า กทม.ยังต้องเดินหน้าต่อไป ขณะเดียวกัน กทม.ได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งพื้นที่ต่อไปที่จะจัดระเบียบคือ ย่านบางลำพู ส่วนพื้นที่ย่านพรานนกซึ่งมีโครงการรถไฟฟ้า ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการ แต่ที่ผ่านมาการจัดระเบียบในพื้นที่หลักๆ ได้ดำเนินการไปมากแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา อาทิ สุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง หรือสยามสแควร์
-ส่วนพื้นที่ที่ กทม.จัดระเบียบไปแล้ว แต่ยังมีผู้ค้าลักลอบค้าขาย จะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่แก้ไขทันที รวมทั้งดำเนินการเข้มงวดกว่าเดิม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ผ่านมาประชาชนเห็นด้วยในการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ต่างๆของ กทม.เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.เจรจารื้อย้ายบ้าน รุกคลองลาดพร้าว-บางซื่อ
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวในการประชุมซักซ้อมแผนการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำในแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อว่า การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อติดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะการจัดหาที่อยู่อาศัย ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เร่งสร้างบ้านมั่นคงเพื่อรองรับผู้ที่ถูกย้าย 50 ชุมชน ขณะเดียวกัน การเคหะออเงินและการเคหะพรพระร่วง ยังได้เตรียมที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับอีก 800 ห้อง ดังนั้น จึงให้เขตไปทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กับประชาชนหากยังมีประชาชนไม่ยินยอม กทม.จะพิจารณาตามกฎหมายบุกรุกที่สาธารณะซึ่งเป็นคดีอาญา และกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากต้องการตอกเสาเข็ม จำนวน 60,000 ต้น ให้แล้วเสร็จภายในปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่แนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล-แผนการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ

 

7.จ่าย 'เบี้ยยังชีพคนชรา' ต.ค.นี้
3 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน,ไทยรัฐ
รายละเอียด
-น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางมีแผนจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราผ่านระบบอีเพย์เมนท์ภาครัฐในเดือน ต.ค.60 โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบให้พร้อมดำเนินการภายในเดือน ก.ย.นี้
-กระทรวงมหาดไทยจะต้องแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา จากเดิมกำหนดให้เป็นอำนาจของ อปท.ให้เพิ่มกรมบัญชีกลางเข้าไปด้วย ซึ่งราวเดือน มิ.ย.นี้จะนำร่องจ่ายให้กับเมืองพัทยา และ กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจ่ายเงินผ่านระบบอีเพย์เมนท์ นอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับ ยังช่วยลดการรั่วไหลของงบประมาณด้านลบ-ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานได้แยกกันจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ ทำให้ฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกันทำให้การตรวจสอบข้อมูลแต่ละครั้งมีความยากลำบาก

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบอีเพย์เมนท์ภาครัฐ

 

8.ขอให้ประชาชนรอฟังประกาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจากสำนักพระราชวัง
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวเรื่องหมายกำหนดการวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 ดังนั้น ขอให้ประชาชนรอฟังการประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวัง หรือรับฟังจากรัฐบาลที่จะเผยแพร่หลังจากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ ส่วนการกำหนดวันหยุดในช่วงการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น หากมีหมายกำหนดการออกมาแล้ว รัฐบาลจะพิจารณาวันหยุดราชการเป็นลำดับต่อไป

-นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ขณะนี้ในภาพรวมการก่อสร้างทั้งหมดมีความคืบหน้าเกือบร้อยละ 30 แต่หากแบ่งเฉพาะส่วนของพระเมรุมาศนับว่าก้าวหน้ามาก โครงสร้างแล้วเสร็จราวร้อยละ 80 รวมถึงพระที่นั่งทรงธรรมที่การจัดทำโครงสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 ขณะที่อาคารประกอบอื่น ๆ ก็เร่งดำเนินการด้านโครงสร้างเช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯและการจัดทำคลิปวีดีโอสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนที่สนามหลวง
2ฉบับ มติชน, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.พร้อมด้วย พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. และนางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวหลังเยี่ยมอาการพร้อมมอบเงินและกระเช้าสุขภาพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุรถบริการรับ-ส่งประชาชนที่มาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ตามที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณสนามหลวงเมื่อวันที่ 12 เม.ย.นี้ ขณะนี้ยังมีผู้เข้ารับการรักษาอาการและพักฟื้นที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลกลาง 2 คน ซึ่งคณะแพทย์ได้ให้การดูแลรักษาอย่างดี คาดอีกไม่นานจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้ประสบอุบัติเหตุและได้ฝากเงินมามอบให้ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลเยียวยาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถบริการรับ- ส่งประชาชนที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณท้องสนามหลวง

 

2.เปิดสวนราษฎร์ภิรมย์เพิ่มพื้นที่สีเขียวย่านหนองจอก
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังเปิดสวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก สวนสาธารณะแห่งที่ 35 ของ กทม. ว่า สวนแห่งนี้เปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ซึ่ง สสล.ได้ประสานสำนักงานเขต หนองจอก ขอใช้ที่ดินบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 47 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก ก่อสร้างสวนสาธารณะเดิมพื้นที่แห่งนี้มีถนนตัดผ่าน ทำให้พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่2 งาน 43 ตารางวา และด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 6 ตารางวา และได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะดังกล่าวในรูปแบบสวนชุมชน ภายในสวน ประกอบด้วย ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สถานีออกกำลังกายกลางแจ้ง เส้นทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย ระยะทาง 400 เมตร อาคารสุขาสาธารณะ ศาลาพักผ่อนและจัดพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ผลกระทบ
ด้านบวก-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะและพื้นที่ที่สีเขียว 7,568 แห่งโดยมีพื้นที่รวมกัน 21,985 ไร่ และสวนราษฎร์ภิรมย์แห่งนี้นับเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่ กทม.มอบให้กับประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในกรุงเทพฯ และการเปิดให้บริการสวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก

 

3.เร่งปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ
8 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, M2F, พิมพ์ไทย, ไทยโพสต์, New)108
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬว่า หลังจาก กทม.ได้ดำเนินการรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำออกไปแล้ว ได้มีการหารือระหว่าง สนย.และ สสล. ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จากการติดตามการรื้อถอนเศษวัสดุและ ชั้นปูน คาดเศษวัสดุและเศษปูนที่ได้ดำเนินการขนย้ายไปไม่ต่ำกว่า 100 ตัน ทั้งนี้ สนย.จะดำเนินการปรับพื้นให้เรียบจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน จากนั้น สสล.จะเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเบื้องต้นก่อน โดยนำดินมาปูพื้นและปลูกหญ้าเพื่อปรับปรุงเป็นสวนหย่อมเล็กๆ คาดใช้เวลาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ 15 วัน-1 เดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่และนั่งเล่นพักผ่อนริมคลองโอ่งอ่างได้ โดยจะไม่ใช้งบประมาณของ กทม.แต่อย่างใด แต่จะใช้แรงงานกับวัสดุที่มีอยู่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จากนั้นจะออกแบบเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างถาวรต่อไป

-ปัจจุบันเหลือบ้านอยู่ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ 29 หลังคาเรือน และบ้านบุกรุกเพิ่มเติม 4 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 33 หลังคาเรือน ซึ่ง กทม.อยู่ระหว่างการเจรจากับประชาชนในพื้นที่ หากบ้านหลังใดที่ชาวบ้านยินยอมประสานให้ กทม.เข้ารื้อย้าย กทม.ยินดีส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทันที

ผลกระทบ
ด้านบวก-การรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำป้อมมหากาฬและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

 

4.เปิดใช้สะพานไทย-เบลเยี่ยม
3ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม.ได้ปิดการใช้งานเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยมตั้งแต่วันที่18 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยปิดซ่อมในสะพานฝั่งขาออก(มุ่งหน้าคลองเตย) ขณะนี้การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถเปิดใช้งานสะพานได้แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดใช้งานได้ก่อนกำหนด 4 วัน หลังจากนี้ในวันที่ 18เม.ย.จะปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม ฝั่งขาเข้า(มุ่งหน้าหัวลำโพง) เพื่อซ่อมแซม คาดจะเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้รถวิ่งได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน คือภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย. กทม.ได้วางแผนร่วมกับตำรวจจราจร เปิดให้รถสามารถใช้งานสะพานได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนที่จะเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ การเปิดใช้สะพานไทย-เบลเยี่ยมฝั่งขาออกซึ่งซ่อมแซมแล้วเสร็จและการปิดสะพานฝั่งขาเข้าในวันที่ 18 เม.ย.นี้

 

5.ปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองระหาญ
1 ฉบับสยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของ กทม. ฝั่งตะวันตกว่ามีโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ-คลองสนามชัย (สร้างสถานีสูบน้ำและ เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) ตามแผนบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลองให้สอดคล้องโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

-การปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองระหาญ มีงานสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 8,200 เมตรสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 9 ลบ.ม./วินาที 1แห่ง สร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน ค.ส.ล. 7 แห่ง สะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. 17 แห่ง ขณะนี้โครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 38.63 ตามแผนจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.61

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองระหาญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนของกรุงเทพฯ และจ.นนทบุรี ให้ระบายลงโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้อย่างสะดวกระบายออกทะเลทางคลอง ขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยใน จ.สมุทรสาครด้านลบ-ปัจจุบันการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนและติดปัญหา อาทิ แนวเขตสาธารณะไม่ชัดเจน แนวคลองบางจุดอยู่ในที่ดินเอกชนต้องให้เขตพื้นที่เจรจาขอแบ่งหักแนวเขตคลองเป็นที่สาธารณะมีแนวถนนล้ำเขตคลอง มีอาคารรุกล้ำที่สาธารณะ รวมทั้งมีแนวเสาไฟ ท่อประปากีดขวางซึ่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน และเอกชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองระหาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

 

6.“เพิ่มเตียงที่บ้าน”ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง-ผู้สูงอายุ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีโครงการเพิ่มเตียงที่บ้านผู้ป่วย เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะปลายโดยให้ผู้ป่วยดังกล่าวสามารถกลับไปพักรักษาตัวได้ที่บ้าน อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะดำเนินการได้ในผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวนานและไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ และพยาบาล จะติดตามอาการป่วยผ่านระบบวิดีโอคอลกับผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง หากพบอาการป่วยรุนแรงจะส่งทีมดูแลเข้ารักษาติดตามอาการถึงบ้าน ขณะนี้เริ่มนำร่องในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัด กทม. ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านจะช่วยให้ผู้ป่วยได้อยู่กับบุคคลในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของญาติที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งลดการเสียโอกาสของเตียงในโรงพยาบาลที่ต้องใช้สำหรับผู้ป่วยอื่น ๆด้านลบ-จากข้อมูลของกรมการปกครองปี 59 ในกรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ 967,481 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 ของประชากรตามทะเบียนบ้านทั้งหมด ส่งผลให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุเกือบเต็มรูปแบบ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มเตียงที่บ้านผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวนานและไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ

 

7.บิ๊กคลีนนิ่งถนนข้าวสารหลังสงกรานต์-ปริมาณขยะลดลงเท่าตัว
7 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, New)108, สากลรายวัน Online
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.พร้อมด้วยผู้ประกอบการถนนข้าวสารเจ้าหน้าที่จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (บิ๊กคลีนนิ่ง) ถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบหลังจากเทศกาลสงกรานต์ เพื่อคืนพื้นที่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ประชาชน พร้อมสำหรับวันทำงานหลังวันหยุดยาว การจัดเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเล่นน้ำแบบยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นไปตามกติกา มีการฝ่าฝืนน้อยมาก และไม่มีเหตุรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งแม้ในปีนี้ไม่มีการจัดงานสงกรานต์รื่นเริงบริเวณถนนข้าวสาร แต่ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำจำนวนมากโดย กทม.ได้ขอความร่วมมือหยุดเล่นน้ำสงกรานต์ในเวลา 20.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย คืนพื้นผิวจราจรและความเป็นระเบียบเพื่อการสัญจรตามปกติ

-ภาพรวมของถนนข้าวสารในปีนี้ มีปริมาณขยะช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.จำนวน 34 ตัน ลดลง 39.5 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถนนสีลมมีปริมาณขยะ 33.13 ตัน ลดลง 40.06 ตัน RCA มีปริมาณขยะ 120 ตัน เพิ่มขึ้น 85.9 ตัน และย่านสยามสแควร์ มีปริมาณขยะ 8.4 ตัน เพิ่มขึ้น 3.6 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม.จัดเก็บขยะในพื้นที่ประมาณ 10,000 ตัน/วัน จากปี 59 จัดเก็บได้ประมาณ 9,000 ตัน/วัน โดยได้ดำเนินการจัดเก็บและนำขยะทั้งหมดไปทิ้งทำลายอย่างถูกวิธีที่โรงงานกำจัดขยะหนองแขม อ่อนนุช และสายไหมต่อไป

ผลกระทบ
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง

 

8.แจ้งจับจอดรถบนทางเท้ารับส่วนแบ่ง ค่าปรับ 50%
4 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, New) 108, สากลรายวัน Online
รายละเอียด
-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ รองโฆษกของ กทม.กล่าวว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากประชาชนพบผู้กระทำผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า สามารถส่งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่เทศกิจในเขตท้องที่นั้นๆ หรือผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กทม. 1555 ได้ทันที โดยใช้หลักฐาน อาทิ รูป หรือคลิปวิดีโอที่เห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และหากเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องเห็นหมายเลขเสื้อและวินที่สังกัด เพื่อนำไปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดแล้ว เขตจะทำหนังสือไปยังประชาชนที่แจ้งข้อมูลดังกล่าว เพื่อรับค่านำจับจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับต่อไป อย่างไรก็ตาม อัตราค่าปรับจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบันทึกประวัติผู้กระทำผิดไว้ หากทำผิดครั้งแรกอาจจะปรับ 1,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 2,000 บาท ครั้งที่ 3 อาจเพิ่มเป็น 5,000 บาท เป็นต้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการมาตรการกวดขันมิให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 17ด้านลบ-ที่ผ่านมาประชาชนอาจยังไม่ทราบว่าหากแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกับมีหลักฐานชัดเจน เพื่อนำไปสู่กับจับกุมผู้กระทำความผิดจะได้รับค่านำจับด้วยครึ่งหนึ่ง จึงเป็นลักษณะของการร้องเรียนโดยไม่ได้มีหลักฐานเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ได้รับค่านำจับ

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับร้อยละ 50

 

9.ปรับแบบสะพานทางเดินข้ามเจ้าพระยา
3 ฉบับมติชน,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวว่า สนย.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมสภา กทม. ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 61 เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช พร้อมกันนี้ ได้เตรียมข้อมูลจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งตามหลักการโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านและครบถ้วนสมบูรณ์ จึงให้มีการจัดทำขึ้น ควบคู่กับนำเสนอรูปแบบต่อคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ

-สำหรับแบบสะพานคนเดินข้ามที่มีการปรับปรุงและได้รับความเห็นชอบจากกรมเจ้าท่า มีลักษณะเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีความสูงจากระดับน้ำ 14-16 เมตร สำหรับปั่นจักรยาน และรถขนาดเล็กเท่ารถกอล์ฟวิ่งรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนชั้นล่างสูงจากระดับน้ำ 9 เมตร สำหรับทางคนเดินข้าม ความกว้างสะพาน 10 เมตร ความยาว 240 เมตร มีตอม่อฝังลงในแม่น้ำจุดเดียวเพื่อรับน้ำหนักสะพาน คือ มีระยะห่างจากริมฝั่งท่าพระจันทร์ 80 เมตร ทั้งนี้ รูปแบบดังกล่าวประมาณการค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน

ผลกระทบ
ด้านบวก-การเพิ่มทางเลือกในการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯด้านลบ-รูปแบบการก่อสร้างแบบเดิมซึ่งโครงสร้างสะพานไม่มีตอม่อปักลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีค่าก่อสร้างประมาณ 2,000 ล้านบาท และต้องใช้เวลาถึง 3 ปี ซึ่งใช้เวลานานเกินไป และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช

 

10.จัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่กลางปีนี้
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม กฎกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 และพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน จึงต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คาดจะสามารถประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่กลางปี 60

-กทม.ได้คำนวณต้นทุนการจัดการมูลฝอย ประกอบด้วย ค่าเก็บขน ค่ากำจัด ค่าบำบัดน้ำเสีย ต้นทุนอยู่ที่ 226 บาท/เดือน ระยะแรกอาจเก็บร้อยละ 30 ของต้นทุนหรือ 70 บาท/เดือน และ 10 ปีต่อไปเก็บร้อยละ 60 ของต้นทุน 15 ปีต่อไปจึงเก็บ 226 บาท/เดือน ส่วนการจัดเก็บทั้งค่าขยะและค่าบำบัดน้ำเสียจะให้พนักงานรักษาความสะอาดที่เก็บค่าขยะตามบ้านเก็บค่าบำบัดน้ำเสียด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 65 บาท ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย 155 บาท รวมเก็บ 220 บาท/ครัวเรือน/เดือน ส่วนพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ให้เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 150 บาท ค่าธรรมเนียมการกำจัด 200 บาท รวม 350 บาท/ครัวเรือน/เดือนด้านลบ-ปัจจุบันกทม.จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2546 ขยะบ้านไม่เกินวันละ 20 ลิตร ต้องเสียค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท ซึ่งจัดเก็บได้ปีละกว่า 500 ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บและกำจัดไม่ต่ำกว่า 6,500 ล้านบาท

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยอัตราใหม่

 

11.จ่ายชดเชยบ้านริมเจ้าพระยากลางปี 60
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบวงเงินรวม 495 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านกฎหมายได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ แบ่งผู้ได้รับผลกระทบเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า (2) ผู้ปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต (ผู้บุกรุก) และ (3) ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพาดผ่าน โดยผู้ได้รับผลกระทบที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ คือ ผู้ที่มีบ้านเรือนก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายทั้งหมด 309 ครัวเรือน ในพื้นที่ 12 ชุมชน คาดการพิจารณาจะเสร็จสิ้น และสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบได้ตั้งแต่กลางปี 60

-สำหรับการรื้อย้ายบ้านเรือนดังกล่าวออกจากพื้นที่ กทม. ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดหาที่อยู่อาศัยรองรับ 6 แนวทางคือ (1) ย้ายขึ้นแฟลตกรมการขนส่งทหารบก(2)ขอเช่าที่ดินวัดเพื่อสร้างบ้านใหม่(3) ขอเช่าที่ดินรัฐ (4) ซื้อที่ดินเอกชน (5) หาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เช่น บ้านเอื้ออาทร และ (6) ขอรับเงินเยียวยาและหาที่อยู่อาศัยเอง ซึ่งต้องย้ายชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการช่วยเหลือเยียวยาและจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาในส่วนของ กทม.

 

12.พิจารณาจัดเก็บค่าจอดรถนอกเวลาเร่งด่วน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น. กล่าวว่า ปัจจุบันกทม. มีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถในถนนหลวงบางพื้นที่ที่ไม่ใช่เส้นทางหลักที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งหากบางเส้นทางที่มีปัญหาการจราจร บช.น.และกทม.จะพิจารณาร่วมกันเพื่อยกเลิกการอนุญาตให้จอดรถในจุดนั้นๆ แต่ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการอนุญาตให้จอดและการเก็บเงินค่าที่จอดรถไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์จราจรในเส้นทาง อย่างไรก็ตามกรณีประชาชนเข้าไปจอดในถนนนอกเหนือเวลาห้าม หรือมีการจอดรถทิ้งไว้นาน บางครั้งถึงช่วงเวลาเร่งด่วนยังไม่มาเคลื่อนย้าย จึงเห็นว่าควรคิดค่าจอดในอัตราที่ไม่สูงมาก เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายประชาชนมากเกินไป โดยแนวคิดดังกล่าว บช.น.ต้องการให้ท้องถิ่นมีรายได้มาสนับสนุนและปรับปรุงถนน หรือป้ายแจ้งเตือนสัญญาณการจราจรต่างๆ ซึ่งต้องหารือถึงแนวทางการดำเนินการและความเป็นไปได้ก่อน

ผลกระทบ
ด้านบวก-ในกรุงเทพฯ มีถนนหลายเส้นทาง ที่ บช.น.ได้พิจารณาออกข้อบังคับห้ามจอดในชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นอาทิห้ามจอดตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 15.00-20.00 น. ซึ่งหากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดจะอนุญาตให้จอดได้-ที่ผ่านมากทม.ได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 เพื่อปรับปรุงอัตราค่าจอดรถในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งอัตราที่ใช้อยู่ปัจจุบันต่ำมาก ในแต่ละปี กทม. สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจอดรถได้ประมาณ 48 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยระหว่างนี้สามารถร่วมพิจารณากับบช.น.เพื่อกำหนดให้ถนนสายหลักต่างๆ สามารถมีการจอดรถได้

ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 เพื่อปรับปรุงอัตราค่าจอดรถในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

13.ย้ายต้นมะขามสนามหลวงแล้วเสร็จ 25 เม.ย.นี้
2 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ในฐานะคณะทำงานโยกย้ายต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวงในพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กล่าวว่า โครงสร้างพระเมรุมาศครั้งนี้มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องเปิดพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อก่อสร้าง จึงต้องโยกย้ายต้นมะขามที่ยืนต้นบริเวณพื้นที่ดังกล่าวรวม 44 ต้น ออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยแบ่งคณะทำงานเป็น 3 ทีม ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการล้อมราก

-เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ทีมที่ 1 สวนเจอาร์พันธุ์ไม้ ได้ขุดล้อมต้นมะขามรอบแรกแล้ว 14 ต้น พร้อมขนย้ายไปอนุบาลที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ส่วนต้นมะขามที่เหลืออีก 30 ต้น จะเร่งขนย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เม.ย.นี้ โดยทีมที่ 2 สวนเจแอนด์เอ เครนพันธุ์ไม้จะล้อมราก 15 ต้นไปอนุบาลไว้ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และทีมที่ 3 สวนพิรุณทรณ์มงคลพันธุ์ไม้ จะย้ายอีก 15 ต้นไปอนุบาลที่ อ.บ้านนา จ.นครนายกเมื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเสร็จจะย้ายต้นมะขามกลับคืนสู่ท้องสนามหลวงดังเดิม

-จากการโยกย้ายต้นมะขามรอบแรก 14 ต้น พบมีอยู่ 1 ต้นที่เหลือรากน้อยมาก เนื่องจากตัวแมลงเกาะกินลำต้นเสียหายจึงนำไปพักรักษาแต่ต้นมะขามได้ตายในที่สุด จึงเหลือแค่ 13 ต้น อย่างไรก็ตาม ทีมงานได้เก็บพันธุกรรมเดิมของสายพันธุ์ต้นมะขามที่ตาย พร้อมทำการตอนกิ่งแล้วนำไปฝากให้เติบโตกับต้นมะขามต้นใหม่ซึ่งถือว่ายังเป็นต้นมะขามสายพันธุ์เดิม ทั้งนี้ ทีมงานจะเก็บพันธุกรรมสายพันธุ์ต้นมะขามทั้ง 44 ต้น ที่ต้องขนย้ายเอาไว้ เพื่อให้มั่นใจจะเหลือต้นเดิมกลับถิ่นท้องสนามหลวงได้กว่าร้อยละ 80 และเจริญพันธุ์เป็นมะขามอยู่คู่ท้องสนามหลวงต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก-การเคลื่อนย้ายต้นมะขามบริเวณสนามหลวง เพื่อเตรียมพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ-การอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามเดิม

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดล้อมต้นมะขามบริเวณสนามหลวงและการอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามเดิม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เรียกร้อง BTS เปลี่ยนที่กั้นใหม่ กระแทกแรง-ปิดเร็ว
www.facebook.com/Drama-addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155333083193291&id=141108613290
11,000 likes, 660 comments

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีมีการตั้งแคมเปญรณรงค์ใน www.change.org เพื่อหารายชื่อสนับสนุนโครงการ “เปลี่ยนซะทีเหอะ...ที่กั้นรถไฟฟ้าให้มันไม่กระแทกสะโพกจนม่วง” โดยร้องเรียนเครื่องกั้นประตูทางขึ้นชานชาลา หรือบริเวณที่เสียบบัตรเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS มักจะปิดลงเร็วมาก จึงขอเสนอให้มีการเปลี่ยนระบบกั้นดังกล่าวให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ยกเลิกช่องแลกเหรียญ เพื่อให้ไปหยอดตู้ออกบัตร โดยขอให้สามารถซื้อบัตรได้ที่พนักงานแทน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไม่ต้องต่อคิวสองรอบ รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกนแทนการขอค้นสัมภาระของผู้โดยสาร
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ระบบที่ BTS ใช้ถูกต้องตามหลักการและออกแบบมาอย่างดีแล้ว โดยมีตัวเซ็นเซอร์คอยตรวจจับเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารผ่านเกินหนึ่งคน ส่วนผู้ที่มีสัมภาระ คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือมีรถเข็นขอใช้ช่องทางพิเศษได้ ส่วนระบบแลกเหรียญเพื่อหยอดตู้ซื้อบัตร ออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารติดค้างอยู่บนชานชาลามากเกินไป อย่างไรก็ตาม BTS ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีการผ่านประตูทางขึ้นชานชาลาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทำงานและวิธีการใช้เครื่องกั้นประตูทางขึ้นชานชาลารถไฟฟ้า BTS อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

2. ปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย
www.facebook.com/Prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
698 likes, 170 shares, 66 comments

- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. เพิ่มค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายเป็น 15 บาทตลอดสาย ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน โดยขอให้ทบทวนการปรับค่าโดยสารและตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างค่าโดยสารอย่างเป็นธรรม เนื่องจากอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยสูงกว่าต่างประเทศมาก ทั้งที่ควรปรับราคาให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้ เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เชิดชู-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวเปิดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและสัมมนาสืบสานกตัญญูผู้สูงวัยภายใต้แนวคิด "สูงวัย สูงอายุ ร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร"ว่า วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กทม.ได้จัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและระลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมีเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุจิตอาสา การเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ จากชมรมผู้สูงอายุ

-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม.กล่าวว่า กทม. ได้เปิดศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดยมีบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุนำร่องในโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ทันที ส่วนผู้สูงอายุ 80 ปี สามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาลมากขึ้น โดย กทม.จะเร่งการขยายรูปแบบดังกล่าวไปยัง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้งหมดในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ให้มีความสุข สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามภารกิจ Bangkok Special Care-การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความใส่ใจในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการดูแลด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านลบ-ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุและจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 967,481 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นับว่ากรุงเทพฯ ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว


ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

 

2.ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้มัสยิดสวนพลู
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ชุนชนมัสยิดสวนพลู ซอยเทอดไทย 19 ถนนเทอดไท เขตธนบุรีว่า สำนักงานเขตธนบุรีได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ และเปิดรับลงทะเบียนสำรวจจำนวนและความเสียหาย พร้อมจัดหน่วยแพทย์ พยาบาล ดูแล ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในเบื้องต้น กทม.ขอขอบคุณ สน.บางยี่เรือที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้กำชับให้สำนักงานเขตธนบุรีจัดอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง 3 มื้อ รวมทั้งนำถุงยังชีพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยและดูแลสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยไม่มีที่พัก สามารถลงทะเบียนขอพักที่โรงเรียนวัดโพธินิมิตฯ


ผลกระะทบ
ด้านบวก
-มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย
ด้านลบ
-ที่เกิดเหตุเป็นชุมชนริมทางรถไฟการดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากซอยแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไปไม่ได้ต้องใช้เวลาราว 45 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณชุมชน รวมทั้งการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย

 

3.เชิญเที่ยวงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "กรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมร นครแห่งการปันน้ำใจ" ว่า ปีนี้ กทม.เน้นจัดงานแบบวิถีไทยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งวันที่ 12 เม.ย.นี้ กทม.จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงส์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครมาประดิษฐานบนมณฑป ณ ศาลาว่าการ กทม.จากเดิมประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง โดยจะมีขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธสิหิงส์ไปตามเส้นทางต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมหยุดให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ และสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลและจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงส์กลับพร้อมพิธีเวียนเทียนสมโภช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 15 เม.ย. เวลา 16.00น. เป็นต้นไป ตลอด 4 วันของการจัดงาน

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ในจุดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ กทม. ได้กำหนดมาตรการเล่นน้ำสงกรานต์ 5ป คือ ปลอดเหล้า ปลอดแป้ง ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอดโป๊ และประหยัดน้ำ ซึ่งในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงประชาชนร่วมเล่นน้ำจำนวนมาก อาทิ ถนนสีลม ถนนข้าวสาร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดสกัด หากพบมีการนำปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรือแป้งเข้าในพื้นที่จะยึดอุปกรณ์ดังกล่าวทันที ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายแป้งและปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดำเนินการจำปรับตามกฎหมาย


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ของ กทม.
- มาตรการดูแลความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ของ กทม. รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์

 

4.เริ่มปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ 17 เม.ย.นี้
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ เจ้าหน้าที่ กทม.จะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนป้อมมหากาฬบริเวณที่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว สผม. สนย. และสำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกันออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะแรก ซึ่งจะได้รูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้ เบื้องต้นเป็นการปรับปรุงพื้นผิวภายในชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมีการเทปูนทับกันหลายชั้นเพื่อก่อสร้างอาคาร ซึ่ง กทม.จะสกัดพื้นปูนในพื้นที่ที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว จากนั้นจะปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยนำดินมาปูพื้นก่อนที่จะปลูกหญ้า เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้

-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย.กล่าวว่า วันที่ 20 เม.ย.นี้ จะนัดหารือระหว่าง กทม. ตัวแทนผู้อาศัยในป้อมมหากาฬ ตัวแทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ และฝ่ายความมั่นคง เกี่ยวกับจำนวนบ้านที่จะอนุรักษ์ไว้ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ และเป็นบ้านหลังใดบ้างเบื้องต้นจะยึดข้อมูลจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการหารือถึงการอนุรักษ์คือจำนวน 22 หลัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของทุกคน-การสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬ ให้เป็นสวนสาธารณะ

 

5.แก้ปัญหาจุดก่อสร้างรถไฟฟ้ากีดขวางทางระบายน้ำ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณที่มีการก่อสร้างฐานรากเสากีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะบนถนนจรัญสนิทวงศ์ว่า จากการตรวจสอบได้รับรายงานในพื้นที่เขตบางพลัดมีจุดก่อสร้างฐานราก-เสากีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะ34 จุด ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 40 จุด จึงได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดการระบบการระบายน้ำชั่วคราวในพื้นที่ที่มีปัญหาโดยจะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าเดิม เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนเปิดทางน้ำไหลให้ต่อเนื่องโดยไม่ปิดกั้น โดยให้ประสานข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้ นอกจากนี้ มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 2 แห่งสำรวจจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำในเส้นทาง หากพบเพิ่มเติมให้แจ้ง รฟม. และผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการปรับปรุง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากการก่อสร้างฐานราก-เสา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบนถนนจรัญสนิทวงศ์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีการก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะ

 

6.รับมอบห้องน้ำต้นแบบยกระดับบริการในสวนลุมพินี
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวหลังรับมอบห้องน้ำต้นแบบเพื่อทุกคน จากนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดว่า กทม.ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นักวิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนลุมพินีให้เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก สตรี และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในระยะที่ 1 ได้ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม ศูนย์ผู้สูงอายุ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูล และปรับปรุงทางเดินเท้าเชื่อมโยงการเดินทางจากป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากประตูทางเข้าหลัก 3 ด้าน ไปยังลานตะวันยิ้ม เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทุกคนให้สามารถเข้าถึงและประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสวนลุมพินีให้เป็นต้นแบบสวนสาธารณะเพื่อทุกคน

 

7.เตรียมการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
17 ฉบับ แนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและดำเนินการด้านการรับรองและบริการประชาชน ที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งรับรองและบริการบุคคลที่ได้รับเชิญไปร่วมในพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี ร่างหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน จำนวน 5 วัน

-ส่วนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน จะดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนในต่างประเทศ โดยในส่วนกลาง จะจัดตั้งซุ้มขนาดใหญ่สำหรับประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง 12 ซุ้ม พื้นที่มุมเมือง จำนวน 4 ซุ้ม ณ หน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และสวนหลวง ร.9 รวมทั้งจัดตั้งซุ้มขนาดกลาง 23 ซุ้ม โดยมี กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาลไว้คอยบริการตามสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งจัดอาหาร น้ำดื่ม และรถสุขา อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีได้อย่างทั่วถึง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการด้านการรับรองและบริการประชาชนที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย-การเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8.ชุมชนพหลฯ 11 ร้องเรียนโครงการบ้านธนารักษ์
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-รายงานข่าวชุมชนซอยพหลโยธิน 11 เขตพญาไท ร้องเรียนเมื่อวันที่ 9 เม.ย.เวลาประมาณ 23.30 น. มีคนงานชาวไทยและต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารชุดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ พร้อมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายที่ก่อสร้างในยามวิกาล นอกจากนี้ คนงานยังจุดกองไฟและดื่มสุราส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับชุมชนโดยรอบอย่างมากและในวันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 06.30 น. คนงานก่อสร้างใช้ระเบิดทำลายแท็งก์น้ำขนาดใหญ่ ทำให้ชุมชนรอบข้างแตกตื่นตกใจ รวมทั้งมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว โดยไม่มีสแลนป้องกันฝุ่นและก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชน


ผลกระทบ
ด้านบวก-การเข้มงวดตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยกับชุมชนด้านลบ-โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐถูกคัดค้านจากชุมชนพญาไทถึงความไม่เหมาะสมต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพชีวิต โดยประชาชนในชุมชนต้องการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน ที่เกี่ยวข้องก่อน แต่ที่ผ่านมาโครงการฯ ไม่มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในชุมชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบและการควบคุมการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. งบฯ จัดซื้อหนังสือหอสมุดเมือง กทม.
www.facebook.com/VoiceTV21
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156366830279848&id=131732549847
1,600 likes, 369 shares, 65 comments
www.news.voicetv. co.th
https://news.voicetv.co.th/thailand/478530.html
16,000 shares

- ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครที่มีเพียง 5 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปิดรับบริจาคหนังสือ ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้ในการเช่าพื้นที่ราว 600 ล้านบาท และปรับปรุงอาคารอีก 296 ล้านบาท ทั้งที่หอสมุดควรให้ความสำคัญกับหนังสือมากกว่าอาคารสถานที่ ขณะที่ค่าเช่าอาคารมีราคาสูงมาก รู้สึกเสียดายงบประมาณ
- ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรเร่งจัดหาหนังสือมาบรรจุในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ให้มีจำนวนมากเพียงพอและมีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการอ่านของประชาชนอย่างแท้จริง

www.sarakadeemagazine
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10155408503697262&id=111406162267
478 likes, 77 shares, 15 comments

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีการใช้งบประมาณในส่วนต่างๆ ล้วนมีเหตุผลทั้งสิ้น จึงไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อน รวมทั้งการเปิดรับบริจาคหนังสือถือเป็นเรื่องดี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแบ่งปันหนังสือและหนังสือที่มีคุณค่าจะได้มีผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม ในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครควรมีสื่อการเรียนรู้อื่นๆ นอกเหนือจากหนังสือด้วย นอกจากนี้ กทม. ควรจัดสร้างห้องสมุดสาธารณะให้ครบทุกเขต โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจำนวนโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดสร้างหอสมุดควรให้ความสำคัญกับหนังสือเป็นอันดับแรก และต้องทำให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างจากร้านหนังสือทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการใช้งบประมาณในส่วนต่างๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการจัดหาหนังสือมาบรรจุในหอสมุด

 

2. ตัดแต่งต้นไม้ริมคลองประปาถนนประชาชื่น
www.facebook.com/เครือข่ายต้นไม้เมืองThailandUrbanTreeNetwork
https://www.facebook.com/story.php?story.fbid380934482291104&id=207271529657401
343 likes, 193 shares, 95 comments

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อภาพการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองประปา ถนนประชาชื่นในฤดูที่ต้นไม้กำลังออกดอก นั้น เป็นการตัดแต่งต้นไม้อย่างผิดหลักการ ซึ่งจะทำให้ต้นไม้ไม่แข็งแรงในระยะยาว ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามดูแลการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขศาสตร์ ซึ่งในกรุงเทพฯ ก็มีการตัดต้นไม้ในลักษณะนี้เช่นกัน
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การตัดต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการประปานครหลวงเกรงว่าหากต้นไม้สูงเกินไปจะโค่นล้มไปขวางการไหลของน้ำในคลองประปา และอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรในสถานีสูบน้ำดิบของโรงงานผลิตน้ำบางเขน ขณะที่การตัดต้นไม้ในลักษณะนี้ ไม่นานต้นไม้จะแตกใบใหม่เป็นพุ่ม

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thairathfootpath
282 likes, 55 comments

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อออนไลน์มีการส่งต่อภาพพนักงานเทศบาลนนทบุรีตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนประชาชื่นจนเหลือแต่ลำต้น เพื่อแก้ปัญหาใบไม้ร่วงในคลองประปานั้น เป็นการกระทำที่มักง่ายอย่างมาก ทั้งที่ควรหาวิธีอื่นในการแก้ปัญหา เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นเป็นสำคัญ
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่ก็มีการตัดต้นไม้ลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งเมื่อถึงหน้าร้อนต้นไม้จะแตกใบใหม่สวยงาม

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้อย่างเหมาะสมตามหลักรุกขศาสตร์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ทดลองระบบ “หอสมุดเมือง" ก่อนเปิดเป็นทางการ 28 เม.ย.นี้
5 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการ เยี่ยมชมและทดสอบระบบการให้บริการ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกคอกวัว ถนนราชดำเนินว่า กทม.จะนำผลการทดสอบการใช้บริการในเบื้องต้นสำหรับการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ เมื่อถึงเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เม.ย.นี้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธี

-หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะเปิดให้บริการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. โดยปิดทำการ ในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการสมัครสมาชิกหอสมุด สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางมาเป็นหลักฐานในการสมัครโดยมีค่าสมาชิกปีละ 10 บาท และค่าประกันหนังสือปีละ 40 บาท หากอายุต่ำกว่า 15 ปี มีค่าสมาชิกปีละ 5 บาท และค่าประกันหนังสือปีละ 20 บาท สำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการโดยใช้พาสปอร์ตเพื่อรับบัตรสมาชิกชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ระบบการสมัครสมาชิกและการให้บริการยืมหนังสือจะเปิดให้บริการภายหลังวันที่ 28 เม.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของ กทม. ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในฐานะเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 เพื่อขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่ 28 เม.ย.นี้

 

2.เก็บถังขยะสีทึบ-ตรวจสอบ CCTV รอบสนามหลวง
5 ฉบับ สำนักข่าวไทย, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณริมรั้วหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังเก่า ถนนราชดำเนินกลาง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเก็บถังขยะสีทึบในจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ ออกให้หมดพร้อมกำชับพนักงานรักษาความสะอาดสอดส่องดูแลความผิดปกติ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ กทม.มีมาตรการดูแลอย่างเต็มที่

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบสนามหลวงว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงหากพบจุดใดชำรุด หรือต้องติดตั้งเพิ่มเติม ให้เร่งดำเนินการทันที รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคคลเข้าออกในพื้นที่อย่างเข้มงวด ส่วนถังขยะในพื้นที่สนามหลวง กทม. ได้เปลี่ยนเป็นถังขยะใสและถุงพลาสติกใสแทนของเดิม ส่วนถังขยะบริเวณโดยรอบจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตวัตถุต้องสงสัยภายในถังขยะ

-ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่จะจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ โดยเฉพาะที่ถนนข้าวสารได้ปิดพื้นที่แยกคอกวัว ถนนพระอาทิตย์ ถนนจักรพงษ์ กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม โดยให้เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. วันที่ 12-15 เม.ย. และจะไม่ให้เล่นสงกรานต์ บริเวณถนนราชดำเนินโดยเด็ดขาด เบื้องต้น กทม.ได้ประสาน บช.น.จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เก็บถังขยะสีทึบตามถนนสายหลักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ พร้อมนำโครงเหล็กใส่ถุงพลาสติกใส่ ทำเป็นถังขยะชั่วคราวมาวางแทน โดยเบื้องต้นจะทยอยเปลี่ยนในจุดที่สุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันสังเกตเฝ้าระวัง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ทันที

-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ยังคงหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชัดเจน อย่างไรก็ตาม ขอให้ความมั่นใจประชาชนยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ส่วนที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ระบุกล้อง CCTV จับภาพผู้ต้องสงสัยได้นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินกลางอย่างละเอียด พร้อมเรียกพยาน 9 ปาก ซึ่งเป็นพนักงานกวาดถนนและพนักงานเก็บขยะของ กทม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติม รวมถึงติดตามชายชุดดำที่ปรากฏภาพยืนอยู่ที่ถังขยะช่วงเกิดเหตุว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบสนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบสนามหลวง

 

3.เปิดใช้สะพานไทย-เบลเยียม ฝั่งขาออก 16 เม.ย.นี้
3 ฉบับ มติชน, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผช.ลผว.กทม. ตรวจความคืบหน้าการซ่อมสะพานไทย-เบลเยียมฝั่งขาออก (มุ่งหน้าคลองเตย) ว่า คาดการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยียม ฝั่งขาออกจะแล้วเสร็จเร็วกว่า ที่กำหนดและเปิดให้รถวิ่งได้ในวันที่ 16 เม.ย. เวลา 06.00 น. จากนั้นเวลา 00.00 น. ของวันที่ 17 เม.ย. จะปิดสะพานไทย-เบลเยียม ฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าหัวลำโพง) เพื่อซ่อมแซม โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พ.ค.นี้ เพื่อเปิดให้รถวิ่งได้ทันช่วงเปิดภาคเรียน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม ฝั่งขาออกให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง-การจัดการจราจรระหว่างปิดปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สะพานไทย-เบลเยียมฝั่งขาออก (มุ่งหน้าคลองเตย) ในวันที่ 16 เม.ย.นี้

 

4.เตรียมเปลี่ยนถาดอาหาร รร.กทม.เป็นสแตนเลส
5 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.กล่าวกรณี สนศ. เตรียมขอจัดสรรงบประมาณต่อคณะผู้บริหารกทม. เพื่อจัดซื้อถาดอาหารหลุมแบบสแตนเลส 60,000 ใบ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกทม. ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค.นี้ ว่า ได้สั่งการให้ สนศ.สำรวจจำนวนถาดอาหารหลุมแบบอะลูมิเนียมที่มีอยู่ เพราะหากจะจัดซื้อถาดอาหารหลุมแบบสแตนเลส จะต้องจำหน่ายถาดอาหารหลุมแบบอะลูมิเนียมออกก่อนตามระเบียบพัสดุ ขณะเดียวกัน กทม.จะได้ชี้แจงกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ หากมีการซักถาม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวิจัยทางการแพทย์พบถาดอะลูมิเนียมเมื่อนำมาบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูงจะปนเปื้อนสารตะกั่ว หากสะสมในร่างกายจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว แม้ถาดสแตนเลส จะมีราคาสูง แต่คุ้มค่าและปลอดภัยมากกว่า-พิษสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในถาดอะลูมิเนียม หากนำไปบรรจุอาหารร้อน หรืออาหารที่เป็นกรดจะเกิดปฏิกิริยา ทำให้ผู้รับประทานอาหารได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย เมื่อได้รับเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง อาทิ ปวดท้อง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาการพิษทางประสาทและสมอง เป็นอัมพาต และอาจเสียชีวิตได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนถาดอาหารในโรงเรียนสังกัด กทม.เป็นส่วนแบบอะลูมิเนียม เพื่อความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน

 

5.งดเล่นสงกรานต์ ถ.อุทยาน ถ.เลียบคลองทวีฯ 2 ฉบับคม ชัด ลึก, M2F
รายละเอียด
-นายธนกร ไชยศรี ผอ.เขตหนองแขม กล่าวว่าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และแก้ไขความไม่สงบเรียบร้อยและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กทม. ขอความร่วมมือประชาชนงดเล่นสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาและถนนอุทยานตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งห้ามนำรถบรรทุกน้ำ รถที่มีเครื่องเสียงรถจักรยานยนต์ที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีการรณรงค์ครั้งใหญ่ในวันที่ 12 เม.ย.นี้

-กทม.ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมบริเวณถนนบรมราชชนนี ตัดกับถนนทวีวัฒนา และบริเวณถนนเพชรเกษม ตัดกับถนนทวีวัฒนา เพื่อสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ ในจุดอื่นๆ กทม.ไม่ได้ห้าม แต่ขอให้เล่นน้ำสงกรานต์อยู่ในขอบเขต และขอเชิญชวนประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เน้นความสุภาพต่อกันภายใต้มาตรการ 5 ป.

-นายชยพล ธิติศักดิ์ รป.มท. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มท. สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร์วิส) ระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย.นี้ และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ 9 เม.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่บริการรับแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

6.เปิดอุโมงค์บางซื่อ 1 พ.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ 97 คาดจะสามารถทดลองระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ เมื่อเปิดใช้งานจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำให้รวดเร็วมากขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 6 เขต คือ เขตดุสิต พญาไท บางซื่อ จตุจักร ดินแดง และเขตห้วยขวาง

-สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ได้บริษัทศึกษาโครงการแล้ว โครงการฯ จะครอบคลุมพื้นที่ตามแนวคลองสอง คลองบางบัว คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง คลองซุงและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อุโมงค์มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.70 เมตร ถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าอุโมงค์ทุกแห่ง ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ระบายน้ำในความเร็วอัตรา 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีเส้นทางรับน้ำจากคลอง 2 คลองเปรมประชากร คาดจะใช้งบประมาณก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านบน อาทิ เขตดอนเมือง สายไหม จตุจักร และเขตหลักสี่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในพื้นที่กรุงเทพฯและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา

 

7.ปรับจุดคัดกรองรอบสนามหลวง-เตรียมพร้อมทีมแพทย์ดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์
9 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวแห่งชาติ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตรองแม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะ รผอ.กอร.รส. ว่า ขณะนี้ระบบการบริหารจัดการในพื้นที่เข้าที่ทุกอย่างหมดแล้ว โดยปรับจุดคัดกรองจาก 8 จุดเหลือ 5 จุด เพื่อไม่ให้ประชาชนเดินไขว้กัน หรือเกิดความสับสนในการเข้าคิว จุดคัดกรองทั้ง 5 จุดจะเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ในเวลา 04.00 น.ยกเว้นจุดคัดกรองท่าช้างจะเปิดให้บริการในเวลา 05.30 น.เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ส่วนพื้นที่สนามหลวงขณะนี้ได้รื้อเต็นท์ด้านทิศเหนือหมดแล้ว มาใช้พื้นที่รอบสนามหลวงด้านทิศใต้เป็นจุดพักคอยและเต็นท์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

-ส่วนการเตรียมการรองรับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาว กอร.รส.ได้เตรียมแผนรองรับประชาชนในช่วงวันที่ 10-12 เม.ย. หากมีประชาชนมาเป็นจำนวนมากได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์สนาม ช่วยดูแลทั้งเรื่องการเจ็บป่วยและความปลอดภัย แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือ โรคที่มากับอากาศร้อนได้กำชับทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันหน่วยงานปฐมพยาบาลจาก สนอ.ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่คอยดูแลประชาชนหากมีอาการเจ็บป่วยในเต็นท์พักคอย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบพื้นที่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

8.กทม.-พม.ร่วมมือแก้ปัญหาคนเร่ร่อน
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า จากกรณีมูลนิธิอิสรชนเปิดเผยข้อมูลผลสำรวจสถานการณ์ผู้ใช้ชีวิต ในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ ประจำปี 2559 มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น โดยระบุส่วนหนึ่งเกิดจาก พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่กำหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ม.3 ส่งผลให้มีผู้ตกงาน หรือลาออก มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพิ่มขึ้นนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้ พส. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาสังคม ดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ขอทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 60-ปัจจุบัน พบมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะคนไร้ที่พึ่งรวม 257 ราย โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 155 คน ฟื้นฟูและพัฒนาทักษะทางอาชีพ 58 ราย ส่งคืนกลับสู่ครอบครัว 25 ราย ส่งไปทำงานในสถานประกอบการ เป็น รปภ. 24 ราย แม่บ้าน 1 ราย และส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกายและจิต 19 ราย จากการสอบประวัติบุคคลดังกล่าว โดยนักสังคมสงเคราะห์ยังไม่พบมีผู้ประกอบอาชีพ รปภ. ออกมาเป็นผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ คนไร้บ้าน เร่ร่อน ไร้ที่พึ่งแต่อย่างใดผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ และสามารถดำรงชีวิต โดยพึ่งตนเองได้ด้านลบ-มูลนิธิอิสรชนสำรวจสถานการณ์ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะปี 2559 ใน 50 เขตของกรุงเทพฯ พบมี 3,455 คน เป็นชาย 2,112 คน หญิง 1,374 คน โดยเขตพระนครพบมากที่สุด 604 คน รองลงมาบางซื่อ 301 คน และจตุจักร 249 คน เทียบกับปี 58 พบมีจำนวนเพิ่มขึ้น 144 คน โดยระบุปัจจัยมาจากผลพวงเศรษฐกิจและการเมืองไทย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีวุฒิขั้นต่ำ ม.3 ส่งผลให้ชายไทยตกงานและมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สงกรานต์ กทม.งดกิจกรรมรื่นเริง
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155498538407439
587 likes, 24 shares, 87 comments

- ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 กทม. ขอความร่วมมือประชาชนงดจัดงานรื่นเริง โดยเฉพาะบริเวณสีลมและถนนข้าวสาร จะกำหนดบริเวณเล่นน้ำอย่างชัดเจน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถวายความอาลัย นั้น การงดจัดงานรื่นเริงดังกล่าวอาจกระทบกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย เพราะเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการขาดรายได้จากการท่องเที่ยว
- ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการงดจัดงานรื่นเริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัย รวมทั้งควรเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เช่น การสรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร

www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
273 likes, 57 shares, 92 comments

- ร้อยละ 95 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย กรณี กทม. ขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีมายาวนานและจัดเพียงปีละครั้ง หากยกเลิกการจัดงานรื่นเริงจะกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย
- ร้อยละ 5 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการงดจัดงานรื่นเริงในงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในปี 60 ของ กทม. รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน โดยขออนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ในพื้นที่ที่กำหนด

 

2. ชื่นชมแก้ไขปัญหาบนทางเท้า
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thairathfootpath/posts/9.578476892334844.1073741826.578474542335079/690742387774960/?type=3&coment_id=690799667769232
517 likes, 3 shares, 28 comments

- ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเพจ thailandfootapth โพสต์ภาพโคนต้นไม้บนทางเท้าในพื้นที่เขตปทุมวันมีการโบกปูนทับ ซึ่งภายหลังสำนักงานเขตปทุมวันได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นั้น เป็นเรื่องที่ดีมากและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยดำเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทางเท้าและต้นไม้ในพื้นที่เดือนละครั้ง หากพบมีปัญหาจุดใดจะได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
- ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เหตุใดจึงมีการนำปูนไปโบกทับโคนต้นไม้ รวมทั้งการแก้ไขยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเท้าและต้นไม้ในพื้นที่เขต

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สงกรานต์ กทม. ปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์8 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, M2F, คม ชัด ลึก, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม.ถึงการจัดสงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ปีนี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมจัดงาน รื่นเริง ในส่วนของ กทม.จะจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันที่ 12 เม.ย.60 เวลา 08.00 น. เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนรถบุปผชาติ ไปตามเส้นทางอัญเชิญฝั่งพระนครและธนบุรีก่อนเข้าสู่มณฑปที่ประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ จะจัดในวันที่ 13-15 เม.ย.กำหนดจุดเล่นสงกรานต์หลักใน 3พื้นที่ คือ ถนนสีลม ถนนข้าวสาร และอาร์ซีเอ ในเวลา 12.00-22.00 น.เพื่อให้สามารถควบคุมการเล่นให้ปลอดภัยและเน้นการเล่นสงกรานต์แบบ 5 ป คือ ปลอดการเล่นที่เสี่ยง 5 ข้อ 1) ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 2) ปลอดแป้ง 3) ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 4) ปลอดโป๊ และ 5) ประหยัดน้ำ

-ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม.และนายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. จะจัดแผนออกตรวจจุดต่างๆ ที่มีการเล่นสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสุ่มตรวจการกำหนดพื้นที่ และจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า พื้นที่บริเวณสีลมและถนนข้าวสาร จะปิดการจราจรให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นสงกรานต์ ระหว่างเวลา 12.00-22.00 น.และขอให้เล่นสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย โดยจะประชุมร่วมกับทุกสำนักงานเขต ที่มีการจัดงานสงกรานต์เพื่อกำหนดพื้นที่เล่นสงกรานต์ พร้อมหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานทางการแพทย์

-นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ.เขตบางรัก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กทม.ไม่ได้จัดงานบริเวณถนนสีลมเช่นปีที่ผ่านมา มีเพียงการจัดระเบียบผู้ค้าถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง-แยกนรารมย์ ช่วงวันที่ 13-15 เม.ย.เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 ป. โดยจะจับสลากคัดเลือกร้านค้า 600 แผงเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-6 เม.ย.นี้ บริเวณชั้น 5 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และประกาศรายชื่อในวันที่ 10 เม.ย.นี้

-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการอาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า บริเวณท้องสนามหลวงไม่มีการจัดเทศกาลสงกรานต์แต่สามารถจัดที่ถนนข้าวสาร บางลำพูได้โดยไม่ให้รุกล้ำเข้ามาบริเวณถนนราชดำเนิน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยและความพร้อมพื้นที่จัดงานสงกรานต์ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.และการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ที่จัดงานสงกรานต์

 

2.มท.กำชับ กทม.เร่งเดินหน้า 8 ภารกิจ
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวกระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสือถึง ป.กทม. เรื่อง ภารกิจสำคัญของ มท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายของ มท. ประจำปีงบประมาณ 60 โดยขอให้ กทม.พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ป.กทม.มอบหมายให้ สยป.พิจารณาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการของ กทม.นำไปสู่การดำเนินการ ประกอบด้วย (1) การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย (2) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (3) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ (4) การจัดทำผังเมือง (5) การกำกับดูแลอาคารและมาตรฐานเครื่องเล่น (6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (7) การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐและการใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card และ (8) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจสำคัญของ กทม.ตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานใน 8 ภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

 

3.ผลการให้บริการหน่วยBEST
1 ฉบับ
บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายพินิต เลิศอุดมธนา รผอ.สนย. กล่าวว่า จากการรวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST) ตั้งแต่วันที่ 10–16 มี.ค. 60 ของทุกสำนักงานเขต ปรากฏเรื่องที่รับแจ้งเข้ามามีทั้งหมด 116 เรื่อง สามารถเข้าถึงสถานที่ภายใน 1 ชม. 96 เรื่อง หรือร้อยละ 83 และสามารถแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นทั้ง 116 เรื่อง โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่รับแจ้ง ได้แก่ (1) ฝาท่อ 40 เรื่อง หรือร้อยละ 35 (2) ซ่อมผิวจราจร 43 เรื่อง หรือร้อยละ 37 และ (3) อื่นๆ 33 เรื่อง หรือร้อยละ 28

-ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59-16 มี.ค. 60 ได้รับเรื่องที่แจ้งเข้ามาทั้งหมด 2,532 เรื่อง สามารถเข้าถึงสถานที่ภายใน 1 ชม. 1,785 เรื่อง หรือร้อยละ 70 และสามารถแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นได้ทั้งหมด 2,532 เรื่อง โดยปัญหาที่รับแจ้ง ได้แก่ (1) ฝาท่อ 620 เรื่อง หรือร้อยละ 24 (2) ซ่อมผิวจราจร 1,155 เรื่อง หรือร้อยละ 46 และ (3) อื่นๆ 757 เรื่อง หรือร้อยละ 30

-สำนักงานก่อสร้างและบูรณะได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST)ให้กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชน-ความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯที่มีต่อ กทม.ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)

 

4.เร่งสำรวจ-จดทะเบียน กิจการโรงแรม
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนย. ได้ขอความร่วมมือไปยัง 50 เขตเพื่อเร่งสำรวจโรงแรมที่ไม่มีการจดทะเบียนขออนุญาตการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เบื้องต้น พบขณะนี้มีอาคารที่เข้าข่ายลักษณะโรงแรมเถื่อนที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตการดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง 380 แห่ง ขั้นตอนต่อไปเมื่อทราบที่อยู่ของโรงแรมเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้ว จะลงพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการมาจดทะเบียนกับกองควบคุมอาคาร สนย. ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับเมื่อ 19 ส.ค.59 โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การดัดแปลง-เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อผ่อนผันและให้โรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเข้ามาอยู่ในระบบ-การจดทะเบียนโรงแรมอย่างถูกต้องจะช่วยให้การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเกิดความชัดเจนรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเกี่ยวกับของรูปแบบอาคารที่ใช้ประกอบกิจการ
ด้านลบ
-ในปี 59 มีผู้ประกอบการโรงแรมมาขอจดทะเบียนเพียง 26 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมให้ดำเนินการจดทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย

 

5.สคบ.-สนอ. ตรวจคุณภาพอาหารทั่วกรุงเทพฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า สคบ.เตรียมจัดทีมสุ่มตรวจร้านขายข้าวแกงตามตลาดนัดและริมทาง เพื่อตรวจสอบและให้ความรู้กับผู้ค้าที่ขายอาหารได้หมั่นตรวจสอบอาหารบางประเภทที่มีความเสี่ยงเสียได้ง่ายในช่วงฤดูร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคซื้อไปรับประทานแล้วได้รับอันตราย โดยได้หารือกับ สนอ. เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบผักและผลไม้บริเวณ ตลาดสด ตลาดค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบผักและผลไม้ที่นำมาขายมีการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบคุณภาพอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค-โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัยด้านลบ-กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังเมนูอาหารหลายรายการที่เสี่ยงเป็นอาหารที่เสียง่ายในช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่มีกะทิ หรืออาหารที่ไม่ได้ปรุงให้สุกหรือไม่ผ่านความร้อนในการปรุง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับ สคบ.ในการลงพื้นที่ตรวจสอบผักและผลไม้ในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า

 

6.นายกฯกำชับทุกหน่วยงานรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย
16 ฉบับแนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ โดยขอให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ขอให้ช่วยชี้แจงกับประชาชน โดยเฉพาะการรณรงค์เล่นน้ำให้ปลอดภัย สามารถเล่นน้ำบนท้ายรถกระบะได้แต่ต้องจอดรถหากจะเล่นสาดน้ำบนรถขณะรถวิ่งให้เล่นในเขตชุมชนถนนสายรอง และไม่ควรเล่นในถนนสายหลัก ส่วนจังหวัดที่จัดงานสงกรานต์บนถนนสายหลักนายกเทศมนตรีสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อผ่อนปรนให้เล่นสาดน้ำบนท้ายรถกระบะได้ทั้งนี้ ในการนั่งท้ายรถกระบะกลับภูมิลำเนาไม่สามารถทำได้ เพราะมีการบังคับใช้มาตรา 44 คุมเข้มเรื่องความปลอดภัย

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำสร้างความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ โดยคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งดื่มไม่ขับ ขับรถเร็ว และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะกับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

-รมว.มท. ยังกำชับให้ทุกจังหวัดกำหนดพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเน้นย้ำห้ามโดยสารท้ายรถกระบะเดินทางกลับภูมิลำเนาเด็ดขาด ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความสะดวก


ผลกระทบ
ด้านบวก-การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการเล่นน้ำและเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดหอสมุดเมือง กทม. 7 เม.ย.นี้
www.facebook.com/Prachachat
https://www.facebook.com/182927663813/posts/10155363682188814
2,100 likes, 865 shares, 57 comments

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกชื่นชมกรณี กทม. เตรียมเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกคอกวัวในวันที่ 7 เม.ย.นี้ เนื่องจากจะทำให้ประชาชนมีสถานที่อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยจากภาพแบบจำลองมีการออกแบบที่สวยงาม และเป็นสัดส่วนดี
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ควรเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ และต้องมีมาตรการไม่ให้คนเร่ร่อนเข้ามาใช้สถานที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่ 7 เม.ย.นี้

 

2. ปรับค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยาย 2 เส้นทาง
www.facebook.com/FM91Trafficpro
https://www.facebook.com/story.php?story_ fbid=157559311578454&id=172059279471277
268 likes, 44 shares, 13 comments

- ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. ปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง และสายสีลม จากสถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า จากอัตรา 10 บาทตลอดสาย เป็น 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 นั้น เป็นการผลักภาระให้ประชาชนผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS มีราคาสูงอยู่แล้ว ทั้งยังแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพียงวันเดียว
- ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อจะปรับค่าโดยสารควรปรับปรุงการบริหารจัดการด้วย โดยเฉพาะระบบการเดินรถที่ขัดข้องบ่อยครั้ง เพิ่มจำนวนตู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน เพิ่มความถี่ในการวิ่งแต่ละสถานีและปล่อยขบวนรถให้เร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทาง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กำชับ 50 เขต สำรวจโรงแรมเถื่อน
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ จากนั้นให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้มาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ สนย. สสล. และ สนอ.ออกสำรวจร่วมกัน ส่วนภาคเอกชนใดที่มีมาตรการช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการให้ตื่นตัวในการจดทะเบียนโรงแรมอย่างถูกต้อง กทม.ยินดีหารือร่วมกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและให้ความรู้กับผู้ประกอบการโรงแรม โฮมสเตย์ และโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย-การดูแลความปลอดภัยอาคารสาธารณะและการเพิ่มการจัดเก็บรายได้ของ กทม.ด้านลบ-ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในเขตพระนคร บริเวณถนนข้าวสาร พบมีโรงแรม โฮมสเตย์ และโรงแรมขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งมีบางส่วนยังไม่ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาจส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายในการดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ระบบเตือนภัยต่างๆ เป็นต้น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและให้ความรู้ผู้ประกอบการโรงแรมให้ดำเนินการจดทะเบียนโรงแรมอย่างถูกต้อง

 

2.เร่งปรับปรุงสวนสุขภาพใต้สกายวอล์กวงเวียนใหญ่
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่เขตธนบุรี ได้แก่ สวนสุขภาพและลานอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา และโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (อุโมงค์ทางลอดมไหศวรรย์) ว่า หลังจาก สจส. ได้จัดทำทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ มีความยาว 425 เมตร เชื่อมพื้นที่ฝั่งธนบุรี สจส.ได้ขอพื้นที่ว่างเปล่าใต้ทางเดินยกระดับจากกรมทางหลวงชนบทจัดทำสวนสุขภาพและลานอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ประกอบด้วย ลานกีฬา ลานกิจกรรมและ จุดรับ-ส่งผู้โดยสารขนส่งมวลชน ก่อสร้างเมื่อปี 58 แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 59 ปรากฏขณะนี้ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายบางส่วนชำรุด เนื่องจาก สจส.ยังไม่ได้รับมอบหน่วยงานใดเข้ามาดูแล ซึ่งปัจจุบันได้สั่งการให้สำนักงานเขตและ สวท.หารือร่วมกันจะให้หน่วยงานใดเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้ หากได้หน่วยงานรับผิดชอบแล้ว จะให้บริษัทผู้รับจ้างเข้ามาปรับปรุงเพราะยังอยู่ในสัญญาประกัน 2 ปี และ กทม.จะจ้างเวรยาม รวมถึงอาสาสมัครเข้ามาดูแลภายในสวนต่อไป

-สำหรับการติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (อุโมงค์ทางลอดมไหศวรรย์) ซึ่งเดิมมีกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่1 มี.ค.60 อย่างเต็มรูปแบบ แต่ขณะนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทำให้มีบางส่วนยังล่าช้า อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการขีดสี ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร ตลอดจนทำความสะอาด ซึ่งได้กำชับไปยังผู้รับเหมาขอให้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในเดือน เม.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของ กทม.ด้านลบ-ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสุขภาพใต้สกายวอลก์ BTS วงเวียนใหญ่ เพื่อร้องเรียนขอให้ กทม. ปรับปรุงลานกีฬา และขอให้ กทม.เข้ามาปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด เนื่องจากบริเวณนั้นมักมีคนเร่ร่อนเข้าไปหลับนอนและใช้ห้องน้ำอย่างไม่เป็นระเบียบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสวนสุขภาพใต้สกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

 

3.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง
1 ฉบับมติชน
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีเกิดเหตุเครนก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นในซอยลาดพร้าว 31 ล้มทับบ้านพักแบ่งให้เช่าภายในซอยลาดพร้าว 29 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรได้เดินทางไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเครนออกจากจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งนำเชือกไปกั้นเป็นเขตอันตรายและสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร หากตรวจสอบมีการทำผิดระเบียบจะดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป-กทม.ได้กำชับไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ให้ออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูง อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเหตุอันตราย หากพบปฏิบัติอย่างผิดระเบียบให้เจ้าพนักงานแจ้งไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างให้รีบแก้ไข และหากผู้รับเหมาไม่แก้ไขอย่างทันที สำนักงานเขตต้องสั่งระงับก่อสร้างภายใน 7-15 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวกการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูง เพื่อป้องกันเหตุอันตราย

 

4.พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงานเขต
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 60 ว่า กทม.มีความพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยระหว่างวันที่ 3 เม.ย. -15 พ.ค.60 ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. ขณะที่ สพส.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตามจุดรับลงทะเบียนต่างๆ โดยประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนตามเขตต่างๆ ได้ทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกและการให้บริการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 ที่สำนักงานเขต

 

5.จัดรูปที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า กทม. มีแนวคิดพัฒนาผังเมืองให้เป็นกรุงเทพฯ เมืองกระชับเน้นการใช้ประโยชน์ของการใช้พื้นที่อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ และวางแผนพัฒนาพื้นที่ อย่างเหมาะสม- หากจะส่งเสริมให้มีการอาศัยในพื้นที่ชั้นในมากกว่า ต้องพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน ซึ่งขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์ประกอบด้านการขนส่งและการใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่กันไป โดยจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม ลดการใช้วิธีการเวนคืนที่ดินให้ได้มากที่สุดจากเดิมจะพัฒนาที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมี 500 เมตรในอนาคตอาจขยายการพัฒนาออกไปอีกเป็นวงรอบที่สองในรัศมี 500 เมตร เบื้องต้น กทม.มีแผนเริ่มดำเนินการในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ เขตห้วยขวาง โดยจะจัดรูปที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาที่ตาบอดเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันรูปแบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งมีความเชื่อมต่อการเดินทางเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางรางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อพื้นที่ทางเดินให้เชื่อมถึงกัน ซึ่งจะทำให้ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผังเมืองกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

 

6.ปรับค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยายวงเวียนใหญ่-บางหว้าและอ่อนนุช-แบริ่ง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง ค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร 5 สถานี และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 2 จากสถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 4 สถานี ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บค่าโดยสารเส้นทางดังกล่าวในอัตรา 10 บาทตลอดสาย เป็น 15 บาทตลอดสายยกเว้นนักเรียน นักศึกษาให้จัดเก็บในอัตราคงที่ 10 บาทตลอดเส้นทาง เพื่อให้ กทม.สามารถนำรายได้ไปบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน อีกทั้งจัดสรรงบประมาณของ กทม.ไปพัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มจัดเก็บในอัตรา 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากมีการจัดเก็บค่าโดยสาร 5 บาทตลอดสาย จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ซึ่งจะลดจำนวนเงินงบประมาณที่ กทม.ต้องสนับสนุนในส่วนต่าง จากเดิม กทม.ต้องสนับสนุนงบประมาณ 600 ล้านบาท/ปี ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทเฉลี่ย 150,000 คน และส่วนต่อขยายสายสีลม 130,000 คน โดยรวมมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีด้านลบ-ที่ผ่านมา กทม.ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ส่วนต่างที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกว่า 600 ล้านบาท/ปี จึงจำเป็นต้องปรับค่าโดยสาร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับเพิ่มค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง และวงเวียนใหญ่-บางหว้าเป็น15 บาทตลอดสาย

 

7.โครงสร้างสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9 ยังแข็งแรง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายธิติ ทรงเจริญกิจ ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย.กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9-อสมท.และระบุโครงสร้างเหล็กอาจชำรุด เกรงจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนว่า จากการตรวจสอบสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9 ปรากฏว่าแผ่นเหล็กที่เห็นชำรุดใต้สะพานไม่ได้เป็นส่วนของโครงสร้างรับน้ำหนักของสะพาน เป็นเพียงแบบเหล็กที่ใช้ระหว่างการก่อสร้างสำหรับเทคอนกรีตพื้นสะพาน เมื่อมีน้ำฝนไหลผ่านเป็นเวลานาน จึงทำให้แผ่นเหล็กเกิดการผุกร่อน แต่ความเสียหาย ดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพาน และโครงสร้างสะพานยังสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สนย.จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการห้อยตัวของแผ่นเหล็กและตัดแผ่นเหล็กดังกล่าวเป็นระยะจนหมดต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามแยกที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.ให้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอด้านลบ-ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบโครงสร้างสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9- อสมท.

 

8.ตรวจสอบเหตุอาคารศูนย์คนตาบอดถล่ม
2 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายสุพล อมรพิสิทธิกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ กล่าวกรณีเกิดเหตุอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 7 คูหา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด และเปิดเป็นคลีนิคสอนนวดแผนโบราณให้ผู้พิการทางสายตาถล่มลงมาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากว่า ได้สั่งการให้ปิดอาคารแห่งนี้ไม่ให้ใช้งานอย่างเด็ดขาดชั่วคราว เพราะเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบอาคารหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์เก่าตกแต่งโครงสร้างโดยเฉพาะพื้นและฝ้าเพดาน ขึ้นใหม่ คาดผู้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างอาจไม่ได้เสริมคานรองเหนือฝ้าเพดานชั้นล่างเพื่อความแข็งแรงเพิ่มเติม เมื่อมีการรวมตัวของคนจำนวนมากภายในสถานที่ดังกล่าว จึงทำให้พื้นชั้นสองถล่มลงมา ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารจะเข้าตรวจสอบสาเหตุการพังลงมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ พฐ.ในวันที่ 3 เม.ย.นี้

-นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.สั่งการให้ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามและให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบเหตุดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางป้องกัน เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารพาณิชย์ที่เป็นแหล่งชุมนุมคนจำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสาเหตุอาคารพาณิชย์ถล่มและการสุ่มตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เป็นแหล่งชุมชนคน

 

9.เสนอ ครม. อนุมัติประกวดราคาโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะแรก ระยะทาง 14 ก.ม. จากสะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปัจจุบันได้จัดทำแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยจะขออนุมัติประกวดราคาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน เม.ย.นี้ คาดจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน ก.ค.-ส.ค. ก่อนเริ่มตอกเสาเข็มในเดือน ก.ย. ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 61 หรืออย่างช้าต้นปี 62-โครงการดังกล่าวได้ปรับแบบรายละเอียดใหม่ จะก่อสร้างเป็นทางเดินเลียบแม่น้ำกว้างฝั่งละ 7-10 เมตร ลดลงจากเดิม 12-19 เมตร เป็นทางจักรยานและถนนคนเดินสวนทางกันได้ พร้อมมีจุดแลนด์มาร์กเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ บริเวณสะพานพระราม 7 อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และท่าวาสุกรี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล ด้านลบ-การคัดค้านโครงการจากกลุ่มต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

10.เปิดจองแผงค้า ถ.สีลม ช่วงสงกรานต์
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถนนสีลม ตั้งแต่ช่วงแยกศาลาแดง-แยกนราธิวาสราชนครินทร์ จะไม่มีการจัดงานสงกรานต์เช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่จะปิดถนนเพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ได้ตั้งแต่ วันที่ 13-15 เม.ย.นี้ ระหว่างเวลา 12.00-24.00 น.ซึ่งการเล่นน้ำจะมีข้อกำหนดห้ามเล่นน้ำด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามการเล่นแป้ง ไม่มีเวทีการแสดงใด ๆ ส่วนการจำหน่ายอาหารสินค้าต่างๆ ตลอดแนวถนน เขตบางรักจะจัดให้มีการจับสลากแผงค้าฟรีรวม 600 แผงค้า โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนในวันที่ 4-6 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และจะจับสลากในวันที่ 7 เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรแผงค้าในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ซึ่งผู้ค้าจะได้ขายวันต่อวันเท่านั้น

-ส่วนพื้นที่ถนนข้าวสาร ประชาชนสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ได้ แต่ต้องไม่เล่นแป้ง ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ล่อแหลมใด ๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.ในปี 2560

 

11.กรมศิลปากรเตรียมส่งต้นแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ให้ กทม.
17 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,พิมพ์ไทย, โลกวันนี้,โพสต์ทูเดย์, M2F,เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ กล่าวถึงความ คืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศว่า ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ ก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 30 เร็วกว่าที่กำหนดไว้ แต่เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและเน้นเรื่องความแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย สำหรับพระเมรุมาศ งานโครงสร้างเสร็จแล้วร้อยละ 55 โดยได้วางฐานราก ตั้งเสาบุษบกประธาน บุษบกซ่าง และบุษบกหอเปลื้องเสร็จเรียบร้อยทั้ง 9 องค์และขึ้นโครงหลังคาชั้นเชิงกลอนของบุษบกถึงชั้นที่ 4 แล้ว จากทั้งหมด 7 ชั้น คาดเรือนยอดบุษบกทั้ง 9 ยอดจะเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้

-ส่วนแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กรมศิลปากรได้จัดทำขึ้น 3 แบบสำหรับใช้เป็นต้นแบบส่งให้ กทม. และ มท. นำไปให้วัดและสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ตั้งจุดถวายดอกไม้จันทน์ ดำเนินการจัดสร้าง รวมถึงให้กระทรวงการต่างประเทศส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ ไปดำเนินการจัดตั้งด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดสร้างจุดถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

12.จัดบิ๊กคลีนนิ่งสโมสรรัฐสภา
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายดิชา คงศรี ผช.ผอ.เขตดุสิต กล่าวหลังนำเจ้าหน้าที่เขต และ สนอ. เข้าตรวจสอบความสะอาดร้านอาหารสโมสรรัฐสภา หลังปรากฏข่าวพบหนูบนถาดอาหารว่า จากการตรวจสอบพบสาเหตุหนูเจาะออกมาจากผนังที่ทำด้วยไม้อัดโครงสร้างอาคารชำรุด จึงลงมากินเศษอาหารตกค้าง ซึ่งได้แนะนำกับรัฐสภา โดยจะร่วมกันจัดงานบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณรอบนอกสโมสรรัฐสภา รวมทั้งจะเพิ่มรอบการเก็บขยะให้มากขึ้น และจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรค สนอ. ได้ตรวจสอบอาหารตามร้านค้าเพื่อหาสารปนเปื้อน เบื้องต้นพบไม่ผ่านมาตรฐาน ภาชนะที่ใส่ไม่สะอาดเพียงพอ

-นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะหารือกับผู้บริหารสำนักนโยบายและแผนสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันต่อไป รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสโมสรที่ชำรุด


ผลกระทบ
ด้านลบ
-การตรวจสอบร้านอาหารต้นเหตุพบมีร่องรอยรูหนูที่กำแพงซึ่งก่อสร้างด้วยไม้อัดและมีที่เก็บกักขยะด้านหลังอาคารประกอบอาหาร มีขยะบรรจุถุงดำกองสุมไว้ตามพื้นไม่ถูกสุขอนามัย และมีขยะตกค้างจำนวนมาก เป็นบ่อเกิดของหนู แมลงสาบ ขณะที่รางระบายน้ำเสียมีเศษอาหารตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขตดุสิต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งสโมสรรัฐสภาฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เปิดใช้ถนนประชาสำราญ 6ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, New)108, บ้านเมือง Oneline, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดถนนประชาสำราญว่า สนน.ได้ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก ช่วงจากถนนสกุลดี-สุดเขตกรุงเทพฯ ความยาวประมาณ 8.6 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร

-กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น การปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าวช่วงจากคลองสอง-สี่แยกบางกะปิ พื้นที่เขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 และโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก


ผลกระทบ
ด้านบวก-การปรับปรุงผิวจราจรและพัฒนาเส้นทางการจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรโดยการปรับปรุงและขยายผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.เปิดทางจักรยานสวนรถไฟ-เตรียมเชื่อม 3 สวนสาธารณะ
2ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้สร้างทางจักรยานในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร จากเดิมที่ใช้ร่วมกับทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย ซึ่งเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุโดยสร้างใหม่แยกจากทางเดิน กว้าง 2.70 เมตร 3.6 กม. ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มี.ค.นี้ 16.30 น.โดยมี รมว.มท.เป็นประธาน

-กทม.จะเสนอแนวทางเชื่อมต่อสวนสาธารณะ 3 แห่ง คือ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร เป็น “อุทยานสวนจตุจักร”ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สสล.ออกแบบทางเชื่อมสวนทั้ง 3 แห่ง เป็นโครงการก่อสร้างลานทางเดินเชื่อม ด้วยวิธียกระดับผิวจราจร ถ.กำแพงเพชร 3 ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง 2 จุด คือ (1) เชื่อมสวนวชิรเบญจทัศ - สวนจตุจักร เป็นทางเข้าหลักมีป้ายชื่อ “อุทยานสวนจตุจักร” (2) เชื่อมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร สร้างลานอเนกประสงค์หน้าอาคารหอเกียรติภูมิรถไฟ และลานอเนกประสงค์บริเวณประตูสวนจตุจักรและสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำหรับทางเชื่อมสวนสมเด็จฯ กับสวนวชิรเบญจทัศ จะปรับภูมิทัศน์เชิงสะพาน 2 ฝั่งให้สวยงาม และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางเชื่อม 3 สวน จะติดสัญญาณไฟจราจรคนข้ามแบบมือกด-ป้ายจราจรกำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง หากผ่านความเห็นชอบจะจัดหาผู้รับจ้าง ใช้เวลาก่อสร้าง 3 เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงเส้นทางจักรยานภายในสวนสาธารณะของ กทม.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนอย่างปลอดภัย-การเชื่อมต่อ 3 สวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเชื่อมต่อสวนสาธารณะ 3 แห่ง ในพื้นที่เขตจตุจักร

 

3.พร้อมรับสถานการณ์ฝน-เพิ่มประสิทธิภาพเรดาร์ กทม.
2 ฉบับไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.สืบเนื่องจากพายุ ฤดูร้อน ส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางทิศทางตะวันออก บริเวณเขตมีนบุรีและจตุจักร ทำให้เกิดน้ำรอระบาย 1 จุด ได้แก่ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 จากแยกเตาปูน-ประชาชื่นความสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร ซึ่ง สนน.ได้เร่งสูบน้ำและใช้เวลา 1 ชั่วโมง ระดับน้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน

-นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า เพื่อให้การคำนวณการเกิดฝนแม่นยำมากยิ่งขึ้น สสนก.ร่วมกับ กทม.จัดทำข้อมูลใหม่ ด้วยการนำเรดาร์ 2 มุมมาทับซ้อนกับการวิเคราะห์ฝนในแนวดิ่ง และนำไปทำแบบจำลองแบบใหม่ที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 3 ชั่วโมง (คอมเพอร์สิทเรดาร์) คาดจะใช้งานได้ประมาณเดือน มิ.ย.นี้

-กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. และ 3-4 เม.ย. ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งฝนที่ตกในกรุงเทพฯ เป็นอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ฝนตกและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ-การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรดาร์คำนวณการเกิดฝนของ กทม.ด้านลบ-สภาพฝนตกในกรุงเทพฯ ขณะนี้คาดการยาก มีตัวแปรหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝุ่นละออง ความชื้นจากอ่าวไทยก่อตัวค่อนข้างแรง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องมือ เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากพายุฤดูร้อน

 

4.1เม.ย.เปิดบริการแอพฯ “ผังเมืองกรุงเทพฯ”

4 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า สผม. ร่วมกับ สยป. จัดทำ Mobile Web Application บนอุปกรณ์มือถือ ในชื่อแอพพลิเคชั่น “Bangkok City Plan” เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม กทม. พ.ศ. 2556 ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมากขึ้น กำหนดเปิดให้ประชาชนใช้แอพฯ บนอุปกรณ์มือถือ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60-ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผังเมืองได้อีกหลายช่องทาง อาทิ ผ่านเว็บไซต์ สผม. http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/ ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลที่แสดงผลได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสม โดยให้เลือกดูได้ทั้งระบบ GIS 3 มิติ และระบบ GIS 2 มิติ เพื่อให้ประชาชนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานแต่ละประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจง่าย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง กทม. พ.ศ. 2556 ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผังเมือง กทม. พ.ศ. 2556

 

 

5.แผนดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสัจจะ คนตรง ผอ.สนท. กล่าวว่า สนท.ได้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยให้ฝ่ายเทศกิจทั้ง 50 เขต จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับเขต เพื่อดูแลรับผิดชอบการจัดงานกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หรือกิจกรรมที่ภาครัฐและเอกชนในแต่ละพื้นที่กำหนด จัดขึ้น รวมทั้งประสาน บมจ.ทีโอที และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กำชับมาตรการความปลอดภัยบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตู้ไปรษณีย์ ป้ายรถประจำทางในย่านชุมชน และท่าเทียบเรือที่มีประชาชนหนาแน่น ตลอดจนกวดขันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการตั้งวางถังขยะในบริเวณจัดกิจกรรมสงกรานต์และในถนนสายสำคัญที่เป็นชุมชนหนาแน่นหรือย่านบริเวณจัดกิจกรรม โดยให้ระบุรายละเอียดบริเวณปฏิบัติการ รวมทั้งวัน-เวลา และช่วงปฏิบัติการไว้ในแผนให้ชัดเจน

-ส่วนสำนักงานเขตที่มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. โดยประสานสน.ท้องที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยเบสท์อยู่ประจำจุด เพื่อความสะดวกให้กับประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

 

 

6.อนุมัติจ้าง BTSเดินรถไฟฟ้าสีเขียวส่วนต่อขยาย
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ ผอ.ใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) กล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตรและช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตรว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ได้เห็นชอบให้ลงนามว่าจ้าง BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการระยะเวลา 25 ปี ระหว่างปี 2560-2585 วงเงิน 1.6 แสนล้านบาทขั้นตอนหลังจากนี้ KT และ BTSC ต้องเร่งลงนามสัญญาก่อนวันที่ 3 เม.ย. เพื่อให้ทดลองเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยาย 1 สถานี ช่วงแบริ่ง-สำโรง ได้ในวันที่ 3 เม.ย.นี้ตามเป้าหมายเดิม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอ กทม.แจ้งกำหนดลงนามสัญญาเป็นทางการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ค่าจ้างที่ กทม.จ่ายให้ BTSC ต้องมีการกำหนดราคากลาง โดยอ้างอิงจาก 2 แหล่งคือ ตัวเลขจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และที่ปรึกษาอิสระของ กทม. คือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์-การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดทดลองรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สำโรง

 

 

7.ปรับรูปแบบจัดการพื้นที่สนามหลวง
10 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในวันที่ 1 เม.ย.นี้ จะปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนที่เข้ามากราบสักการะพระบรมศพที่ท้องสนามหลวง โดยจะเปลี่ยนจุดคัดกรองจาก 6 จุด เหลือ 5 จุด จัดจุดบริการอาหารในรูปแบบโรงทาน 2 จุดคือ บริเวณด้านหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม และสำนักงานสลากฯ เก่าผู้ที่เข้ามากราบสักการะพระบรมศพต้องรับประทานอาหาร เข้ามาก่อน เพราะจากนี้ไปจะไม่มีบริการอาหารในเต็นท์พักคอย มีเพียงแจกน้ำดื่ม 1 ขวด/คนเท่านั้น แต่สามารถเติมน้ำที่จุดต่างๆ ในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ จะนำบอลลูนมาลอยให้เป็นจุดสังเกตเข้าคิวกราบพระบรมศพ ส่วนจุดบริการทางการแพทย์ บริการวีลแชร์และจุดบริการเปลี่ยนเสื้อผ้าจะตั้งไว้ตามแนวด้านทิศใต้ เต็นท์พักคอยคิวประชาชนจะตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของสนามหลวง ลักษณะเป็นครึ่งวงกลมรูปเกือกม้า ประชาชนจะออกทางประตูด้านข้างของวัดมหาธาตุมีเต็นท์พักคอยคิวจำนวน 26 เต็นท์ รองรับประชาชนได้ 8,000 คน

-พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผบก. อคฝ. กล่าวว่า ในส่วนของงานสงกรานต์ เบื้องต้นจะกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน โดยจะแยกผู้ที่มาเล่นน้ำ กับผู้ที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพ จะกำหนดให้ถนนราชดำเนินกลางทั้ง 2 ฝั่งเป็นพื้นที่ห้ามเล่นน้ำตลอดเส้นทาง รวมทั้งในพื้นที่ท้องสนามหลวงจะต้องไม่มีผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ทั้งหมดนี้จะได้ข้อสรุปแนวทางที่ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า

-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กำหนดไว้จำนวน 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชวินิจฉัย ส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์ได้เลือกใช้หอ ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง ศูนย์สื่อมวลชน ให้บริการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบสื่อมวลชน รวมทั้งเตรียมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้ทราบบริเวณที่ตั้งของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศ-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงรูปแบบเต็นท์พักคอย และการให้บริการประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ

 

 

8.สงกรานต์ปี 60เน้นความเป็นไทย
3 ฉบับไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.60 ทั่วประเทศ มุ่งรณรงค์3 มาตรการหลัก ได้แก่ การแต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ขับขี่อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่จัดงานได้ภายใต้ความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมาโดยให้ผู้ประกอบการใช้ดุลพินิจในการจัดงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงขอให้รณรงค์กายแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดสุภาพ

-มีแนวคิดที่จะคัดเลือกต้นแบบหน่วยงานและสถานที่ที่รณรงค์การจัดงานที่ดี เพื่อประกาศยกย่อง เชิญชวนให้คนไทยและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้นด้วย ส่วนทางราชการขอความร่วมมือให้แต่งกายไว้ทุกข์ให้ครบ 1 ปี โดยในวันที่ 4 เม.ย. กระทรวงวัฒนธรรมจะรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติ


ผลกระทบ
ด้านบวก-แนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปี 2560 ของ กทม.

 

 

9.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น -รอกฎหมายพรรคการเมือง-กกต. แล้วเสร็จ
3 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360องศา
รายละเอียด
-นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดว่าการเลือกตั้ง ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถจัดได้ทันที เนื่องจากต้องรอให้ร่างประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสร็จสิ้นก่อน และต้องแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่

-กรณีบุคคลที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามมาตรา44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเวลาการจัดทำ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่น จะมีการกำหนดในบทเฉพาะกาลว่าจะดำเนินการอย่างไรกับบุคคลเหล่านี้ต่อไป ส่วนการเลือกตั้ง ผว.กทม. ต้องสอบถามกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเลือกตั้ง ผว.กทม.ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์