• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กวดขันจับปรับผู้ขีดเขียนพ่นสีสถานที่สาธารณะ
www.facebook.com/Drama-Addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156153501783291&id=141108613290
5,200 likes / 53 shares / 582 comments

-ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่และส่งต่อคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินพ่นสีตามตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ป้ายรถโดยสารประจำทางบริเวณถนนสีลม นั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและ กทม.ควรดำเนินการจับปรับนักท่องเที่ยวดังกล่าวและให้มาลบรอยสีที่พ่นไว้ นอกจากนี้ ควรดำเนินการกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนน หรืออยู่ในที่สาธารณะ เนื่องจากสร้างความสกปรกให้บ้านเมือง

-ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า นักท่องเที่ยวดังกล่าวอาจเห็นว่าตามสถานที่สาธารณะหลายแห่งในกรุงเทพฯ ก็มีร่องรอยการขีดเขียนอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนน หรืออยู่ในที่สาธารณะ รวมทั้งการติดตามนักท่องเที่ยวที่พ่นสีในที่สาธารณะบริเวณถนนสีลม มาดำเนินการตามกฎหมาย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผลักดัน ร.ร.กทม.เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ว่า สนน. ร่วมกับ สสล. และ สวท. ดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.) ตอนต้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและครู รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 60 กำหนดจัดกิจกรรม 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือน ธ.ค.60-ก.พ.61 และเดือน มิ.ย.-ส.ค.61 มีครูและนักเรียนระดับ ม.ต้น จำนวน 37 รุ่น รวม 3,108 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 37 รุ่น รวม 925 คน รวมทั้งหมด 4,033 คน เข้าร่วมกิจกรรม

-ในอนาคตเตรียมขยายโครงการไปยังสถานศึกษาของ กทม. 37 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียของ กทม. ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย มีนบุรี ธนบุรี และบึงหนองบอน ครอบคลุม 13 เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบางซื่อ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแห่งแรกของไทย โดยออกแบบให้เป็นอาคารเหนือพื้นดินและเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม

-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัด กทม.ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ สวนวชิรเบญจทัศ

 

2.เตรียมขยายถนนศาลาธรรมสพน์
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ในปี 61 กทม.วางแผนก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนทวีวัฒนา โดยจะขยายถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 2-4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 6.1 กม. พร้อมขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง ได้แก่ คลองควาย คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองบางคูเวียง คลองซอย และคลองทวีวัฒนา นอกจากนี้ จะปรับปรุงทางเท้า ระบบระบายน้ำต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อรองรับการจราจรในอนาคต คาดจะเริ่มดำเนินการขยายปรับปรุงถนนดังกล่าวได้ในต้นปี 61 และจะเสร็จสมบูรณ์ในกลางปี 62

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ถนนศาลาธรรมสพน์เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตกที่สำคัญ ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา ซึ่งจะช่วยรองรับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรี

ด้านลบ
-จากการสำรวจแนวเส้นทางขยายช่องจราจร พบมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งจะต้องล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่ เพื่อนำไปปลูกบริเวณอื่นแทนการตัดทำลาย จึงต้องวางแผนที่เหมาะสม ทั้งยังมีบ้านเรือนประชาชนปลูกสร้างในพื้นที่ ซึ่งต้องมีการเจรจาให้ประชาชนรื้อย้าย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์

 

3.46 หน่วยงานลงนามร่วมต้าน ‘สินบน’
3 ฉบับ ข่าวสด,ไทยโพสต์,มติชน
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ โดยหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน 46 หน่วยงานร่วมลงนาม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จัดพิธีลงนามดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมแสดงเจตจำนงในการเป็นแนวร่วมการผลักดันให้เกิดพลังที่โปร่งใสและไม่มีการรับสินบนทุกรูปแบบ

ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ผลักดันให้เกิดพลังที่โปร่งใสและไม่มีการรับสินบนทุกรูปแบบ

 

4.กำชับจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส-ยุติธรรม
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รป.กทม. กล่าวเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่9 สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางว่า ทุกหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบจาก ป.ป.ช. และสตง. ดังนั้น ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ ด้วยความสุจริตและยุติธรรม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

5.ขุดสำรวจโบราณคดีพัฒนาคลองโอ่งอ่าง
3 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สนน. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างว่า วันที่ 22 ธ.ค.นี้ สนน.จะเปิดให้บริษัทเอกชนที่สนใจยื่นเอกสารประกวดราคางานขุดค้นทางโบราณคดีตามพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิต-สะพานโอสถานนท์ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองโอ่งอ่าง คาดภายหลังได้ผู้รับจ้างจะสามารถลงนามสัญญาได้ช่วงกลางเดือน ม.ค.61 และกำหนดเวลาขุดสำรวจ 90-120 วัน ในการขุดค้นทางโบราณคดี

-เบื้องต้นกรมศิลปากรได้กำหนดจุดสำรวจตามแนวกำแพงคลองโบราณเดิม โดยกรมศิลปากรจะร่วมสำรวจซากโบราณวัตถุและโบราณสถานด้วย ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างระยะแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองโอ่งอ่างให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานแก่ประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง

 

6.สำรวจคูระบายน้ำริมถนน-เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายธิติ ทรงเจริญกิจ ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย. กล่าวว่า สนย.จะประสาน 50 สำนักงานเขตสำรวจคูระบายน้ำริมถนนในจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบระบายน้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

-หากคูระบายน้ำใดเป็นจุดเข้าออกพื้นที่ที่ประชาชนต้องการจัดทำเป็นเส้นทางเข้าออก เจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการขออนุญาตการถมคูอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่จะจัดทำรูปแบบท่อระบายน้ำกำหนดขนาดท่อที่เหมาะสมในเส้นทางคูระบายน้ำนั้น ๆ เพื่อไม่ให้การถมพื้นที่คูระบายน้ำเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ใดที่เกิดลักลอบถม คูระบายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น สำนักงานเขตจะต้องดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ กับผู้ดำเนินการ และสั่งให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

ด้านลบ
-จากการสำรวจพบคูระบายน้ำสาธารณะเกิดการลักลอบการถมพื้นที่จากประชาชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงถนน เพื่อทำเส้นทางเข้า-ออก และการถมพื้นที่ของประชาชนเกิดปัญหาปิดเส้นทางระบายน้ำ ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ที่มีการลักลอบถมคูระบายน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างเหมาะสม จึงเกิดน้ำท่วมขังในจุดต่าง ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจคูระบายน้ำริมถนนในจุดต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.“ความตรงต่อเวลา” เป็นปัญหาการจัดการของเมือง
www.facebook.com/UrbanDesignandDevelopmentCenter
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1159118937554392&id=276255902507371
138 likes / 53 shares / 32 comments

-ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำซีดีเพลงตรงต่อเวลาแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัด กทม.นำไปเปิดตอนเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นเรื่องการตรงต่อเวลาของนักเรียน ซึ่งเข้าใจถึงความปรารถนาดีต่อการปลูกฝังจิตสำนึกอันดีแก่เด็กและเยาวชน แต่สาเหตุของการไม่ตรงต่อเวลา หรือการมาโรงเรียนสายอาจไม่ได้มาจากเรื่องจิตสำนึกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นด้วย โดยเฉพาะปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ ที่ไม่เอื้อให้เดินทางได้ตรงเวลา นั้น ปัญหาเรื่องการตรงต่อเวลาเป็นปัญหาของการจัดการเมือง ไม่ใช่ปัญหาของประชาชน หากจะแก้ไขปัญหาได้ภาครัฐต้องใช้ระบบบังคับการเข้าเรียนของเด็กให้อยู่ภายในระยะเดินถึง เพื่อลดปัญหาจากการเดินทาง, ยกเลิกการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อลดปริมาณความหนาแน่นการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน, เวนคืนที่เดินเพื่อทลายบล็อกกรุงเทพฯ ที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง เพิ่มพื้นที่ถนนมากขึ้น, พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนผ่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง ซึ่งอาจต้องมีการขึ้นภาษีที่ดินแนวรถไฟฟ้า เพื่อลดราคารถไฟฟ้าให้ถูกลง แล้วคนทุกคนจะสามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม, หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนต้องเข้างานเหลื่อมเวลากัน, รัฐบาลต้องปรับนโยบายลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

-ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ ซึ่งเดินทางไปโรงเรียนด้วยการเดิน ใช้จักรยาน และจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถควบคุมเวลาได้ จึงอยู่ที่จิตสำนึกและความรับผิดชอบของเด็กและผู้ปกครองเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ
สำนักการศึกษา สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเรื่องการตรงต่อเวลาในเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดปัญหาจราจรติดขัดและส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เดินหน้าสร้าง 2 สวนสาธารณะฝั่งธนฯ
3 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 ว่า ขณะนี้การก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ7 รอบ (บางบอน) มีความคืบหน้าโดยรวมร้อยละ 82 ส่วนโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค ผลงานรวมได้ร้อยละ 46 โดยทั้ง 2โครงการดังกล่าว กทม. จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จปีนี้ เพื่อเปิดให้ประชาชนใช้พื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้ภายในเดือน มี.ค.61

-กทม.วางแนวทางการจัดหาพื้นที่ว่างเพื่อก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติมเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ให้ได้เป้าหมายตามกำหนดพื้นที่สีเขียว/สัดส่วนประชากรที่เหมาะสมคือ 9 ตารางเมตร/คน ภายในปี 75

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ ใช้พื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายตามแผนพัฒนา กทม. ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย”


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดหาพื้นที่ว่าง เพื่อก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

 

2.เตรียมปรับปรุงสะพานข้ามแยกอโศก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้วางแนวทางการซ่อมบำรุงสะพานข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่-รัชดาภิเษก (อโศก) ครั้งใหญ่ เพื่อความแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชนมากที่สุด ซึ่ง กทม.ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงสะพานใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 300 วัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงสะพานมีส่วนงานด้านผิวจราจรและระบบอื่น ๆ ส่งผลให้ต้องปิดการใช้งานสะพานเพื่อปรับปรุงส่วนงานดังกล่าว 120 วัน ขณะนี้ได้วางแผนจัดการจราจรในพื้นที่เบื้องต้นร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เพื่อให้เกิดผลกระทบการสัญจรกับประชาชนน้อยที่สุด ซึ่ง การปิดปรับปรุงสะพานจะดำเนินการในต้นปี 61 และช่วงก่อนการปิดปรับปรุง กทม.จะประชาสัมพันธ์ประชาชนและจัดทำป้ายแจ้งใช้เส้นทางเลี่ยงต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบการจราจรก่อนถึงพื้นที่ โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงสะพานข้ามแยกอโศกจะช่วยลดปัญหาการจราจรในถนนเพชรบุรีตัดใหม่ให้คล่องตัวมากขึ้นรวมทั้งมีความมั่นคง สามารถรองรับรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่ให้ใช้สะพานได้อย่างปลอดภัย

ด้านลบ
-จากการสำรวจพบสะพานข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่รัชดาภิเษก (อโศก) ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 19 มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 41 ปี ขณะนี้สะพานมีการชำรุดในหลายส่วน ทั้งคานเหล็กค้ำยันสะพานตอม่อ เสาเหล็ก ผิวจราจรสะพาน และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ

-ที่ผ่านมา กทม.ได้ดูแลบำรุงรักษาตามสภาพ แต่ยังไม่เคยดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นสะพานข้ามแยกที่สำคัญ และมีการใช้งานตลอดเวลา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการซ่อมแซมสะพานข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่-รัชดาภิเษก

 

3.ขับเคลื่อน กทม. เขตปลอด “โรคคนเมือง”
9 ฉบับมติชน, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, บ้านเมือง Online,ไทยโพสต์, M2F, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพต้องให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และในอนาคตจะมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) อีก 50 เขต เพื่อทำงานเชื่อมโยงกัน โดย กทม. ตั้งเป้าหมายปลอดโรคของคนเมือง ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต ทั้งการฆ่าตัวตาย ความเครียด โรคซึมเศร้า รวมถึงโรคติดต่อจากไข้เลือดออกและวัณโรค และโรคในผู้สูงอายุ มีอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค และมีความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับมหานครแห่งอื่นๆ ทั่วโลก

-นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากข้อมูลประชากรกรุงเทพฯ ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 60 พบโรคที่น่าจับตาจากการเข้ารักษาโดยใช้สิทธิบัตรทองย้อนหลัง 2 ปี อันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมา คือ ความผิดปกติทางเมตะบอลิก เบาหวาน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนบนเฉียบพลัน และโรคข้อ และยังพบคนกรุงเทพฯ ออกกำลังกายน้อยกว่าคนภาคอื่นๆ นอกจากนี้ จากผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ปี 57-58 พบผู้ชายในกรุงเทพฯ มีภาวะอ้วนสูงสุด ขณะที่คนกรุงเทพฯ บริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอต่อวันเพียงร้อยละ 22


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.เดินหน้าโครงการถนน “5 ไม่” ประเมินผลทุกเดือน
2 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวในการตรวจถนนตามโครงการ “5 ไม่” ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบการจัดระเบียบ คือ (1) ไม่จอด หรือขับขี่รถบนทางเท้า (2) ไม่มีแผงลอยที่ผิดกฎหมาย (3) ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย (4) ไม่มีขยะ และ (5) ไม่วางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า ขณะนี้แต่ละสำนักงานเขตได้กำหนดถนนนำร่องครบทั้ง 50 เขตแล้ว โดยจะประเมินพร้อมรายงานผลการดำเนินการทุก 1 เดือน เพื่อวางแผนและเป็นแนวทางในการขยายโครงการ “5 ไม่” ตามถนนสายหลักอื่นๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบทางเท้า เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบถนนตามโครงการ “5 ไม่”

 

5.รพ.กลางเปิด “คลินิกพิชิตอ้วน”
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายพิชญา นาควัชระ รป.กทม. กล่าวเปิด "คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน" โรงพยาบาลกลางว่า คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน โรงพยาบาลกลางไม่เพียงแต่เป็นคลินิกรักษาโรคอ้วน หรือผ่าตัดกระเพาะ แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้รับการรักษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การรักษา และการดูแลสุขภาพต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่คนอ้วนทุกคนจะสามารถผ่าตัดกระเพาะได้ทั้งหมด ทีมแพทย์จะมีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ความอ้วนยังไม่ถึงขั้นอันตราย หรือดัชนีมวลกายไม่อยู่ในระดับน่าเป็นห่วง และสามารถลดความอ้วนด้วยวิธีการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหาร หรือออกกำลังกายได้ ส่วนกรณีที่น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือประสบปัญหาโรคแทรกซ้อน ทีมแพทย์จึงจะพิจารณาผ่าตัดกระเพาะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกศัลยกรรมโรคอ้วนที่โรงพยาบาลกลาง

 

6.เตรียมซ่อมผิวจราจรสะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง-พงษ์เพชร
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายธิติ ทรงเจริญกิจ ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย. กล่าวว่า สนย. เตรียมจัดซ่อมสะพานข้ามทางแยก 2 แห่ง ประกอบด้วย (1) สะพานข้ามทางแยกวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ และ (2) สะพานแยกพงษ์เพชร เขตหลักสี่ คาดจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.61 หลังได้ผู้รับจ้างคาดจะใช้เวลาซ่อมแซม 30-45 วัน โดยการทำงานจะเน้นช่วงกลางคืน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจร สำหรับเนื้องานในการปรับปรุงสะพานทั้ง 2 แห่ง คือ ปูผิวจราจรใหม่ ส่วนโครงสร้างยังมีความมั่นคงแข็งแรง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การซ่อมแซมและบำรุงรักษาผิวจราจรสะพานข้ามทางแยก เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางด้านลบ-จากการสำรวจสะพานข้ามแยก วงศ์สว่างและสะพานข้ามแยกพงษ์เพชรพบพื้นผิวบริเวณกลางสะพานและบริเวณทางลาดเกิดชำรุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการซ่อมสะพานข้ามทางแยกที่ชำรุด

 

7.วชิรพยาบาลชี้แจงกรณีการจ่ายศพผิด
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร รองคณบดีฝ่ายบริหารและในฐานะ ผอ.วชิรพยาบาล กล่าวถึงกรณีการจ่ายศพนายสาคร สาชีวะว่า กรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความผิดพลาดในการจ่ายศพของเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่นิติเวชของ รพ.ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปช่วยชันสูตรศพชายเสียชีวิตในบ้านเช่า ซอยปริณายก 6 เขตพระนคร ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและส่งเรื่องพร้อมศพมาให้ รพ.ชันสูตร ระบุเป็นนายสาคร สาชีวะ โดยอาศัยข้อมูลจากสำเนาบัตรประชาชน และเพื่อนบ้านที่เช่าบ้านละแวกดังกล่าวระบุตรงว่าเป็นนายสาคร ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมาจากติดเชื้อระบบทางเดินอาหารหลายวันและไม่ได้ไปพบแพทย์ อย่างไรก็ตาม วชิรพยาบาลเตรียมทำหนังสือชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจากทราบว่านายสาครถูกขโมยบัตรประชาชนและถูกสวมสิทธิ์

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและการจ่ายศพของโรงพยาบาลให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาด้านลบ-ผู้ตายเสียชีวิตในบ้านพักมาแล้วหลายวัน จึงมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชให้ชันสูตรศพ ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตไม่มีข้อโต้แย้ง จึงไม่ได้มีการพิสูจน์ศพเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นศพที่ถือว่ามีหลักฐานยืนยันมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และมีพยานบุคคลเป็นเพื่อนบ้าน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ วชิรพยาบาล และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการจ่ายศพนายสาคร สาชีวะ

 

8.ครม.เห็นชอบจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
6 ฉบับ สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ,มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไป ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 2561 โดยให้ทุกวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สมาทานศีล และเจริญภาวนา ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 และจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวาศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้มิติทางศาสนาจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ

ผลกระทบ
ด้านบวก-การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของ กทม.

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ตัดต้นไม้ลงผิวจราจรโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

79 likes / 21 comments

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ กทม.ตัดต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ โดยไม่มีอุปกรณ์กั้นคน ตั้งป้ายบอก หรือหยุดการจราจรในช่วงที่ตัดต้นไม้ลงไปบนผิวจราจรและทางเท้า นั้น การดำเนินการดังกล่าวแสดงถึงการทำงานของหน่วยงานรัฐที่ขาดการวางแผนป้องกันที่ดี ไม่มีระเบียบการปฏิบัติงาน และไม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว

- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใด กทม.จึงเลือกที่จะตัดต้นไม้แทนการดูแลและบำรุงรักษา ซึ่งรู้สึกเสียดายต้นไม้เหล่านี้ ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้มาปลูกด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจตรวจสอบต้นไม้ในแนวถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง โดยตัดต้นที่ไม่แข็งแรงออกเพื่อความปลอดภัยและส่วนที่เหลือจะดูแลตามหลักรุกขกรรม รวมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 
 
2.ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากทางเท้าชำรุด
331 likes / 16 shares / 44 comments

- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพทางเท้าตรงป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามเกตเวย์เอกมัย หน้าวัดธาตุทอง ชำรุด ทำให้ประชาชนเดินสะดุดและได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก นั้น ทางเท้าในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่มีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ประชาชนต้องระมัดระวังตัวเองจากการใช้ทางเท้าที่ไม่ปลอดภัย

- ร้อยละ 27 เห็นว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บควรฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก กทม. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบและปรับปรุงบริการสาธารณะ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขทางเท้าที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร รวมทั้งการเยียวยา หรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการใช้ทางเท้าที่ชำรุด

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปลูกฝังวินัย นร.กทม. “ตรงต่อเวลา”
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ สนศ. ได้นำซีดีเพลง "ตรงต่อเวลา" เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ทุกโรงเรียนสังกัด กทม. โดยนำไปเปิดก่อนร้องเพลงชาติ เด็กนักเรียนทุกคนจะต้องร้องเพลงได้ จากนั้นครูจะเป็นผู้วัดผลเด็กว่ามีพัฒนาการเรื่องตรงต่อเวลามากขึ้นหรือไม่ ระยะต่อไปอาจเพิ่มบทสวดมนต์ด้วยการเพิ่มหลักธรรมศีล 5 และแปลความหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักผิดชอบชั่วดีและมีความตรงต่อเวลา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างลักษณะนิสัยและปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนเรื่องความตรงต่อเวลาตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งการตรงต่อเวลาถือเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาด้านอื่น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการตรงต่อเวลาให้นักเรียน กทม.

 

2.ทดสอบอุโมงค์บางซื่อกลาง ม.ค.61
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบการใช้งานระบบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี-สถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้ตามปกติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาได้ปรับระบบการทำงานของอุโมงค์เพียงเล็กน้อย เพื่อให้ระบบการทำงานของอุโมงค์สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ระบายออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

-ส่วนการสร้างสะพานทางเข้า-ออก เพื่อให้รถเข้ามารับขยะบริเวณอาคารรับน้ำบ่อ 1 และอาคารรับน้ำบ่อ 3 อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม พร้อมทั้งทำทางเชื่อมต่อสะพาน บริษัทผู้รับจ้างยืนยันการเก็บรายละเอียดจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะทดสอบระบบการทำงานของอุโมงค์เป็นครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 15 ม.ค.61 ก่อนตรวจรับโครงการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทดสอบระบบการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเป็นครั้งสุดท้ายในเดือน ม.ค. 61

 

3.วางรูปแบบท่อรวมระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะเร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสาธารณูปโภค และสายไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อให้เมืองเกิดภูมิทัศน์ที่เหมาะสม ซึ่งได้สั่งการให้การออกแบบก่อสร้างโครงการสร้างถนนของ กทม. จากนี้จะต้องก่อสร้างท่อสำหรับนำสายสื่อสารสาธารณูปโภคต่าง ๆ อยู่ใต้ดิน เพื่อให้โครงการสมบูรณ์ ไม่ต้องปรับภูมิทัศน์ในถนนเส้นทางใหม่อีกครั้ง อีกทั้งในการปรับปรุงทางเท้า หรือการปรับปรุงท่อระบายน้ำใต้ดินในถนนเส้นต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาวางรูปแบบการทำท่อสำหรับสายสาธารณูปโภคใต้ดินร่วมด้วย เมื่อพื้นที่ใดมีท่อสำหรับสายสาธารณูปโภคใต้ดิน เอกชนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องร่วมนำสายสื่อสารของตนลงสู่ใต้ดิน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ กทม. ได้ศึกษาแนวทางออกข้อบัญญัติ กทม. เพื่อวางกรอบค่าธรรมเนียมการใช้ท่อสายสาธารณูปโภคใต้ดินสำหรับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเป็นธรรมมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน เพื่อปรับภูมิทัศน์ของกรุงเทพฯ ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสำหรับประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษารูปแบบการทำท่อสำหรับสายสาธารณูปโภคใต้ดิน

 

4.เสนอของบสนับสนุนรับโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รป.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการรับโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย แบริ่ง-สมุทรปราการและหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านบาท จาก รฟม.ว่า จากการหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับ รฟม. โดยได้ข้อสรุป กทม.เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในปี 61-62 ก่อน จำนวนประมาณ 3,500 ล้านบาท เพื่อชำระในส่วนที่ รฟม.ลงทุนและได้ออกค่าใช้จ่ายไปแล้ว ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นค่าจ่ายงานโครงสร้างด้านโยธา ที่ รฟม.เป็นผู้ดำเนินการกู้ยืมมา จะดำเนินการเปลี่ยนสถานะลูกหนี้จาก รฟม.เป็น กทม. คาดจะนำเรื่องข้อสรุปและแนวทางการบริหารจัดการสายสีเขียวส่วนต่อขยายเข้าที่ประชุมกับกระทรวงคมนาคมภายในเดือน ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเจรจาหาข้อสรุปการรับโอนหนี้สิน และทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อสรุปและแนวทางการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

 

5.แนวทางจัดหาทุนรถไฟฟ้าสายสีทอง
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผอ.สจส. กล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ กทม.ว่า กทม.ได้ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เป็นผู้บริหารจัดการทุกโครงการ รวมถึงให้สิทธิจัดเก็บค่าโดยสาร การหารายได้เชิงพาณิชย์จากโครงการต่างๆ ของบริษัท และหาแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโดย กทม.ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ

-สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ KT เข้าบริหารจัดการและจัดหาแหล่งเงินทุนก่อสร้าง โดยไอคอนสยามประสงค์ซื้อสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองล่วงหน้า 30 ปี มูลค่าสัญญา 2,080 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าที่เคยศึกษาความเหมาะสมของโครงการไว้ นอกจากนี้ เมื่อ KT ดำเนินงานได้ผลกำไรจะต้องจ่ายผลตอบแทนให้ กทม. ในอัตราร้อยละ 50 ตามสัญญาระหว่าง กทม. และ KT ด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรอง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีข่าวกรณีดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ กทม.

 

6.5 เขตนำร่อง จองคิวทะเบียนออนไลน์
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รผอ.สยป. กล่าวว่า กทม.ได้เปิดจองคิวรับบริการงานทะเบียนออนไลน์ก่อนไปถึงสำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกใช้บริการที่สะดวกเพิ่มขึ้น และสามารถวางแผนล่วงหน้า โดยเปิดให้บริการนำร่องใน 5 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตประเวศ เขตบางเขน จตุจักร เขตคันนายาว และเขตบางขุนเทียน ประชาชนสามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.bfc.bangkok.go.th หรือใช้วิธี Scan QR code โดยเข้าไปลงทะเบียนเลือกสำนักงานเขตและวันที่จะเข้ารับบริการ เลือกบริการ รวมทั้งช่วงเวลาที่จะเข้ารับบริการ ซึ่งในอนาคตจะให้มีสัดส่วนจองล่วงหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 เป็นบริการแบบวอล์ก อิน (Walk in) ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนของสำนักงานเขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดจองคิวรับบริการงานทะเบียนออนไลน์ก่อนไปถึงสำนักงานเขต
 
 
7.เดินหน้าปรับปรุงตลาดประชานิเวศน์ 1
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.ต.อ.จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการ บริหารกิจการสำนักงานตลาด กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการขอคืนพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1เพื่อรื้อถอนและปรับปรุงว่า ที่ผ่านมาสำนักงานตลาด กทม. ได้พยายามเจรจากับผู้ค้าและผู้อาศัยในอาคารตลาดประชานิเวศน์ 1 ที่เหลืออยู่ 42 คูหา เพื่อให้คืนสัญญาเช่าและย้ายออก แต่ไม่ได้รับ ความร่วมมือผู้อาศัยไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่ สำนักงานตลาด กทม. จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้อาศัยที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ กทม. คือ มีการฟ้องแพ่ง ฟ้องละเมิด และฟ้องขับไล่ผู้อาศัยทั้ง 42 คูหา

-ส่วนรูปแบบการปรับปรุงตลาดประชานิเวศน์ 1 ขณะนี้ได้คัดเลือกเหลือ 2 แบบ โดยทั้ง 2 แบบมีแนวคิดจากการสำรวจความคิดเห็นผู้ค้า ประชาชน ที่ต้องการให้ตลาดประชานิเวศน์ 1 คึกคัก โดยหลังจากนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับรูปแบบที่จะปรับปรุงตลาดต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขอคืนพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เพื่อรื้อถอนและดำเนินการปรับปรุงตลาด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงตลาดประชานิเวศน์ 1
 
 
8.พัฒนาสารสนเทศสถานธนานุบาล กทม.
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายนพดล เพิ่มพิทยา ผอ.สำนักงานสถานธนา นุบาล กทม. (สธก.) กล่าวว่า สถานธนานุบาล กทม.อยู่ระหว่างเสนอเรื่องพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชนต่อคณะผู้บริหาร กทม. เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว สำหรับประชาชน ผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล กทม. ทั้ง 21 สาขา หากผ่านการอนุมัติจะตั้งงบประมาณดำเนินการในปี 62

-นอกจากนี้ สธก. อยู่ระหว่างร่างเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) หาผู้รับเหมาการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่รอบบริเวณสถานธนานุบาล กทม. รวมถึงบริเวณห้องเก็บทรัพย์สิน รวมทั้งหมด 165 ตัว เสนอเป็นสัญญาเช่า 3 ปี เพื่อความสะดวกในการให้บริการ คาดจะเริ่มดำเนินการได้ ในปี 61

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานธนานุบาล กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบสำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการสถานธนานุบาล กทม.
 
 
9.โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผอ.สำนัก-ผู้ตรวจ กทม.
2 ฉบับ ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
-รายงานข่าวประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 4 ราย ดังนี้ (1) น.ส.กาญจนา สมวงศ์ ผช.หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กทม. สำนักปลัด กทม. (2) นายชาลี วชิรศรีสุนทรา รผอ.สนพ. ดำรงตำแหน่ง ผอ.สนพ. (3) นายณรงค์ เรืองศรี รผอ.สนน. ดำรงตำแหน่ง ผอ.สนน. และ (4) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รผอ.สสล. ดำรงตำแหน่ง ผอ.สสล. ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.60 เป็นต้นไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแต่งตั้งข้าราชการ กทม. สามัญ ให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารระดับสูง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม. แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
 
10.ติดเครื่องกระตุกหัวใจ 10 สถานีบีทีเอส
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) กล่าวว่า บริษัทได้ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส นำร่อง 10 สถานี ได้แก่ หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท สยาม ชิดลม อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช ช่องนนทรี และบางหว้า ส่วนการติดตั้งเครื่อง AED ไว้ในห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจะนำมาใช้ได้ภายใน 3-5 นาที และเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง สัญลักษณ์ของเครื่องที่สังเกตได้ง่ายคือ หัวใจสีแดง มีสายฟ้าพาดอยู่กลางหัวใจ และมีตัวอักษร AED อยู่เหนือรูปหัวใจ โดยเครื่องจะให้คำแนะนำเป็นเสียงผ่านลำโพง และมีสัญญาณไฟกะพริบ ตรงตำแหน่งสวิตช์ที่จะกดช็อก ทำให้การช่วยเหลือประสบผลสำเร็จมากขึ้น ช่วยรอดชีวิตสูงกว่าการปั๊มหัวใจอย่างเดียว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากสามารถกระตุ้นหัวใจผู้ป่วยให้กลับมาทำงานภายใน 3-5 นาที จะช่วยให้รอดชีวิต และป้องกันความพิการจากสมองขาดออกซิเจน

ด้านลบ
-จากสถิติคนไทยเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันประมาณ 54,000 คน/ปี สูงเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ คาดว่าแต่ละปีมีคนไทยหัวใจวาย 60 คน/แสนคน โดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในสถานที่ราชการและแหล่งชุมนุมชน
 
 
11.วางมาตรการคุมเข้มลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงปีใหม่
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนและมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ที่ประชุมตระหนักถึงปัญหาการเสียชีวิตบนท้องถนน โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียประชาชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า 2 แสนล้านคน จึงต้องให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุดังกล่าว โดยเฉพาะความเสี่ยงในช่วงกลางคืน และสาเหตุหลักจากความคึกคะนอง ไม่เคารพกฎจราจรขาดสติ ดื่มสุรา หลับใน ประมาท ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการ 4 ข้อห้าม คือ ห้ามเมา ห้ามง่วง ห้ามขับรถเร็ว ห้ามโทรศัพท์ และ 2 ต้อง คือ ต้องสวมหมวกนิรภัยและต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

-ขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลความมั่นคงช่วงเทศกาล โดยเฉพาะการก่อเหตุรุนแรง ซึ่งต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องปรามอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทุกส่วนราชการต้องเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้ง 4 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน นอกจากนี้ จะเสนอรัฐบาลในการยกระดับรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องคงความต่อเนื่องในระยะยาว มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการวัดผลที่ต่อเนื่อง พร้อมให้รายงานผลทุก 3 เดือน เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนหน่วยข่าวกรองให้เพิ่มความเข้มข้นงานด้านการข่าวและดำเนินงานเชิงรุก หรือข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและการเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่ ให้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการความปลอดภัย การเฝ้าระมัดระวังการก่อวินาศกรรม จุดเสี่ยงคมนาคมที่สำคัญ อาทิ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟ สนามบิน ท่าน้ำ ท่าเรือ แหล่งชุมชน รวมทั้งพื้นที่ล่อแหลมในเชิงสัญลักษณ์ ส่วนพื้นที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขึ้นมาบูรณาการการทำงานกับทุกฝ่าย จัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่าง ให้สามารถใช้งานและเชื่อมโยงกันได้

-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ว่า ได้ประสานความร่วมมือทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ยืนยันทางการข่าวยังปกติ ไม่มีความเคลื่อนไหวก่อเหตุช่วงเทศกาล รวมทั้งขอความร่วมมือให้ กทม. จัดงานเคานท์ดาวน์ใน 3 พื้นที่ คือราชประสงค์ เอเชียทีค และซีดีซี ซึ่งมั่นใจตำรวจจะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลได้อย่างเต็มที่

-รายงานข่าว กทม.ได้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมของ กทม. โดยจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย 6 จุด สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตดอนเมือง และสำนักงานเขตหนองจอก สำหรับ 50 สำนักงานเขต ได้มอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของสำนักงานเขต ปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและสมาชิก อปพร.สนับสนุน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนและมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่
ด้านลบ
-จากสถิติปี 59 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 22,000 คน เฉลี่ย 50-60 ราย/วัน เข้าโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุกว่าล้านคน และพิการ 60,000 คน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 
 
12.เมาแล้วขับปรับสูงสุด 1.2 แสน-รณรงค์กรุงเทพฯ สวมหมวอกกันน็อก 100%
8 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ข่าวสด, M2F, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้ตำรวจกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะการจัดการจราจรที่เน้นป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หากพบผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุราจะต้องจับกุมและปรับตั้งแต่ 5,000-1.2 แสนบาท หรือจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี พร้อมให้พักใบอนุญาตขับขี่

-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่าระหว่างวันที่ 18-24 ธ.ค. 2560 ตำรวจจะเน้นประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย แต่จะไม่มีการปรับค่าปรับ และหลังจากวันที่ 24 ธ.ค.นี้ จะจับปรับด้วยอัตราสูงสุดคือ 1,000 บาท ในทุกกรณี ตั้งเป้าหมายในกรุงเทพฯ มีรถจักรยานยนต์กว่า 3.4 ล้านคัน ผู้ขับขี่จะต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งหมด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปลูกฝังวินัยจราจรและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยระหว่างขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้หมวกนิรภัยในผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
 
 
13.รฟม.เตรียมหารือระบบตั๋วร่วม
4 ฉบับ ไทยโพสต์, แนวหน้า,เดลินิวส์,โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายฤทธิกา สุภารัตน์ รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ภายในเดือน ธ.ค.นี้จะเชิญผู้ประกอบการรถไฟฟ้าบีทีเอสและ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มาหารือเรื่องแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อเข้ามาจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC) ส่วนประเด็นเรื่องค่าแรกเข้าหลังจากเชื่อมต่อตั๋วร่วมต้องรอการติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จทั้งหมด ก่อนหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้ง

-นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ กล่าวว่า หลังการเปิดใช้ระบบตั๋วร่วม หรือบัตรแมงมุมเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะโดยใช้บัตรเพียงใบเดียว ส่งผลให้ค่าแรกเข้า หรือค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีโอกาสเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว มีปริมาณผู้โดยสารราว 9 แสนคน/วัน และคาดภายใน 3 ปีนับจากนี้ปริมาณผู้โดยสารจะเติบโตเป็น 2 ล้านคน/วัน หลังจากที่เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แครายมีนบุรีและรถฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งจะเปิดบริการ ทั้งนี้ คาดปริมาณผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองจะมีผู้โดยสารรวมกัน 4 แสนคน/วัน

ด้านลบ
-เมื่อสามารถเชื่อมต่อเส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้า รวมถึงการขยายเส้นทางในอนาคตที่จะเปิดให้บริการในอีก 5 ปีข้างหน้าในปี 63-64 บีทีเอสจะเป็นผู้เดินรถฟ้าระยะทางรวมกันทั้ง 144 กิโลเมตร ส่งผลให้ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าต้องแบกรับ ภาระค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณผู้โดยสารที่ขยายตัวมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อสรุปการเจรจาแนวทางการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์
 

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
71 likes / 19 shares / 43 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหากมีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเมื่อซื้อสินค้าแล้วต้องจ่ายค่าถุงพลาสติกเพิ่ม หรือให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่เตรียมถุงมาใส่ หรืออาจเก็บภาษีสรรพสามิตรถุงพลาสติก ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะได้มาก และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจไม่ได้ผลในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และผู้ประกอบการอาจไม่ให้ความร่วมมือ เพราะอาจทำให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้าจากห้างร้านที่ไม่ต้องเสียค่าถุงพลาสติก

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก
 
 
2.เรียกร้อง กทม.จัดทำทางเท้าให้ได้มาตรฐาน

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/posts/810441649138366?comment_id=810478612468003
609 likes / 32 shares / 60 comments

-ร้อยละ 66 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพทางเท้าที่กรุงกัวลาสัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทีใช้วิธีการเทคอนกรีต ซึ่งมีความคงทนและแข็งแรงมากกว่าการปูกระเบื้องคอนกรีตของ กทม. นั้น ขอเรียกร้องให้ กทม.ปรับปรุงการทำทางเท้าให้ได้มาตรฐาน ประชาชนและผู้พิการสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งแก้ไขทางเท้าที่ชำรุด ขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรเข้ามาตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการทำทางเท้าของ กทม.

-ร้อยละ 34 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตหากใช้วิธีการเทคอนกรีตแทนการปูกระเบื้องจะทำให้การซ่อมแซม หรือขุดเจาะทางเท้าทำได้ยาก รวมทั้งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางเท้าชำรุดมาจากการใช้งานผิดประเภท โดยเฉพาะการนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอด หรือขับขี่บนทางเท้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีความคงทน ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม. จัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาครบ 45 ปี
9 ฉบับ ข่าวสด, M2F, ไทยโพสต์, มติชน,โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. นำคณะผู้บริหารและบุคลากร กทม. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 146 รูป เนื่องในวันสถาปนา กทม.ครบ 45 ปี บริเวณลานคนเมือง พร้อมสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและถวายเทวบรรณาการที่ศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาท และศาลจีนเจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ บริเวณชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. ก่อนนำคณะผู้บริหาร กทม. ไปบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคล

-ในเวลา 13.30 น. มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ กทม. บริเวณโถงชั้นล่างอาคารสภา กทม. เขตดินแดง โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 8 ราย จากนั้น ผว.กทม. ได้มอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ กทม. ประจำปี 60 จำนวน 31 ราย และในช่วงบ่าย กทม. ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและบุคลากร กทม. คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน และงานสาระสังสรรค์ที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดย ผว.กทม.เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กทม. ครบ 45 ปี

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบ 45 ปี

 

2.เดินหน้าโครงการทางเลียบเจ้าพระยา
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สนย. รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคาด้วยระบบ e-Action ขณะเดียวกันทราบว่ามีกระแสต่อต้านจากสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามขั้นตอน ส่วนข้อกังวลจากสังคมที่ยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของโครงการ กทม. ยืนยันต้องเดินหน้าโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ได้มอบหมายนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน กทม. มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการประกวดราคาโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่ กทม. รับผิดชอบ

 

3.เตรียมจ่ายโบนัส ขรก.-ลูกจ้าง กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ลงนามเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินรางวัล ประจำปี 60 แก่บุคลากรของ กทม. ตามที่คณะกรรมการ จัดสรรเงินรางวัลประจำปี 60 เห็นชอบอัตรา การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีในอัตราสูงสุด 1.5 เท่า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ

-ในปีงบประมาณ 60 หน่วยงานสังกัด กทม. ทั้ง 77 หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด กทม. ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นทั้งหมดจึงได้รับอัตราการจัดสรรเงินรางวัลระดับหน่วยงาน 1.5 เท่าของเงินเดือนทุกหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ขณะที่ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลในอัตรา 0.85 เท่าของค่าจ้างรายเดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 60 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 60 แก่บุคลากร กทม.

 

4.เดินหน้าสร้างถนนเชื่อมกาญจนาฯ-พุทธมณฑลสาย 2
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อแนวตะวันออก-ตะวันตก จากถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณแยกไฟฉายยาวต่อเนื่องไปบรรจบกับวงแหวนกาญจนา ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทางประมาณ 7 กม. ซึ่ง กทม. วางแนวก่อสร้างต่อเนื่องยาวไปบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย 4 ที่ จ.นครปฐม จึงต้องก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 7 กม. โดยในปี 61 จะเริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากถนนกาญจนาภิเษกต่อเนื่องถึงถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระยะทาง 3 กม.

-พื้นที่แนวเชื่อมต่อถนนต่อเนื่อง-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 มีบ้านเรือนที่ดินของประชาชนที่อยู่ในแนวการก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องจัดกรรมสิทธิ์พื้นที่ 387 แปลง และเป็นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรวม 233 รายการ โดย กทม. ได้สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ในแนวเส้นทาง เพื่อให้ชาวบ้านรื้อย้ายออกเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้วรวม 191 แปลง สิ่งปลูกสร้างรวม 143 รายการ ขณะนี้เหลือที่ดินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย 2 อีก รวม 34 แห่ง เป็นที่ดิน 11 แปลงและเป็นสิ่งปลูกสร้าง 23 รายการ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปี 61 เนื่องจากในต้นปี 61 จะมีการก่อสร้างถนนดังกล่าวในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ให้คล่องตัวมากขึ้น โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม 3 ปี คาดจะเสร็จสมบูรณ์ในต้นปี 63 และเมื่อดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อพุทธมณฑลสาย 2 กทม. จะวางแนวทางเชื่อมต่อถนนให้ถึงบริเวณพุทธมณฑลสาย 4 ตามการศึกษาออกแบบโครงการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อบรรเทาการจราจรในพื้นที่เชื่อมต่อฝั่งธนบุรี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อแนวตะวันออก-ตะวันตก จากถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณ แยกไฟฉายไปบรรจบกับถนนกาญจนาภิเษก

 

5.ฉลองสัมพันธ์ 20 ปี “กทม.-กรุงมอสโก”
3 ฉบับ ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดอะเนชั่น
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า นายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก และหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กทม. และกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างปี 61-63 เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 20 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง กทม. กับกรุงมอสโก และโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

-กทม. และกรุงมอสโกได้จัดงาน "Days of Moscow in Bangkok" ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อกระชับมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน และในอนาคตทั้งสองเมืองจะร่วมกันเดินหน้าความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง 2 เมืองต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกระชับมิตรภาพและความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ระหว่าง กทม. และกรุงมอสโก


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กองการต่างประเทศ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือทางด้านธุรกิจ การลงทุน วัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่าง กทม. และกรุงมอสโก

 

6.เตรียมเจรจาแนวทางโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
4 ฉบับ ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น
รายละเอียด
-รายงานข่าวการประชุมการรับโอนทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต- สะพานใหม่-คูคต และแบริ่ง-สมุทรปราการ จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งได้หารือถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการรับโอนและการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เบื้องต้นได้ข้อสรุป กทม. จะชำระเงินทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 75 วงเงิน 58,692.324 ล้านบาท โดย กทม.จะขอให้รัฐบาลสนับสนุนทั้งหมด จากนั้น กทม. จะชำระหนี้ให้รัฐบาล ตั้งแต่ปี 62 หลังมีรายได้ ส่วนค่าบริหารจัดการเดินรถ วงเงิน 20,936 ล้านบาท กทม.จะรับผิดชอบเอง

-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รป.กทม. จะร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ เพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการนี้ ก่อนนำเสนอ ผว.กทม. พิจารณาต่อไป

-นายฤทธิกา สุภารัตน์ รักษาการผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (PPP) โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วง หมอชิต-สะพานใหม่ เพื่อใช้เป็นแผนสำรองกรณีการเจรจาโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง 2 ช่วงให้ กทม. ไม่ประสบความสำเร็จ -เบื้องต้นหาก กทม. ไม่สามารถรับโอนโครงการ รฟม. จะหาผู้บริหารการเดินรถด้วยรูปแบบ PPP ซึ่งมี 2 ทางเลือก คือ (1) เปิดการประกวดราคาใหม่เพื่อจัดหาผู้บริหารการเดินรถ (2) เจรจาตรงกับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) หลังจากนี้ รฟม. จะส่งผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์ หาก คค. เห็นชอบให้โอนสายสีเขียวคืนให้ รฟม. ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ตัดสินจะให้ รฟม. หรือ กทม. เดินรถ คาดจะมีความชัดเจนภายในเดือน ม.ค.61

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเจรจาหาข้อสรุปการโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสาย สีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

ด้านลบ
-ขณะนี้การเจรจาโอนหนี้สินระหว่าง รฟม. กทม.และกระทรวงการคลังยังล่าช้าและไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ กทม. ไม่สามารถเปิดให้บริการรถสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ได้ในเดือน ธ.ค.61 ตามเป้าหมาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อสรุปแนวทางการรับโอนทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

7.ทายาทอินทามระเตรียมฟ้อง กทม.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายกฤษฎา อินทามระ ผู้ฟ้องคดีให้ กทม.เปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยและซอยอินทามระทั้ง 59 ซอยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กล่าวว่า หากผลการสำรวจความคิดเห็นในพื้นที่เขตพญาไทออกมาในลักษณะเดียวกับเขตดินแดง โดยให้คงชื่อเดิม แล้ว กทม.ไม่เปลี่ยนชื่อถนนโดยอ้างเสียงประชาชน ตนจะดำเนินการใน 2 แนวทาง คือ (1) ก่อนวันที่ 8 ม.ค.61 ซึ่ง กทม.กำหนดจะรายงานผลต่อศาลปกครองสูงสุด จะยื่นหนังสือแจ้งเตือนไปยัง กทม.และผู้ถูกฟ้องทั้ง 5 รายว่า มีความพยายามที่จะบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด และ (2) ภายหลังครบ 180 วัน หาก กทม.ไม่ได้เปลี่ยนชื่อถนน ตนจะฟ้องดำเนินคดีกับ กทม.ตามมาตรา 157 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ จะแถลงต่อศาลปกครองสูงสุดด้วยว่าผู้ถูกฟ้องทั้ง 5 จะไม่เปลี่ยนชื่อถนนตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงและเขตพญาไทเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารฯ ตามคำแนะนำแนวทางปฏิบัติของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

ด้านลบ
-ผู้ฟ้องคดีระบุการที่ กทม. ออกแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารฯ ถือเป็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อสรุปกรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย และซอยอินทามระ

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.แนะตัดตัดไม้ตามหลักวิชาการ

281 likes / 19 shares / 77 comments

-ร้อยละ 77 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพการตัดต้นไม้บริเวณซอยลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว ซึ่งตัดกิ่งจนหมด ไม่เหลือร่มเงาไว้ นั้น หลายพื้นที่ยังมีการตัดต้นไม้ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานที่ขาดวิสัยทัศน์และไม่เห็นคุณค่าของต้นไม้ เพราะไม่ได้ใช้ผู้ที่มีความรู้มาทำงาน

-ร้อยละ 23 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กทม. ควรร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดกฎระเบียบผู้ที่ตัดแต่งต้นไม้ต้องผ่านการอบรมและตัดแต่งต้นไม้ตามหลักวิชาการคือ ปลอดภัยกับสายไฟและยังสามารถให้ร่มเงาได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตลาดพร้าว และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม รวมทั้งการตรวจสอบการตัดต้นไม้บริเวณซอยลาดพร้าว 71

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐ กทม. “สี่แยกทศกัณฐ์”
4 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, บ้านเมือง Online, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ค้าและผู้ประกอบการตลาดสี่แยกทศกัณฐ์ เขตบางแค ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ตลาด ตามโครงการตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุขว่า ตลาดสี่แยกทศกัณฐ์เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นระยะเวลา 18 ปี สำนักงานเขตบางแคได้ประสานให้ผู้ค้าที่เคยทำการค้าในพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าเข้ามาค้าขายในตลาด โดยมีผู้ค้ามาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำการค้าที่ตลาดสี่แยกทศกัณฐ์ 130 ราย ซึ่ง 6 เดือนแรกจะเก็บค่าแผง 100 บาท/วัน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จาก สนอ. และสำนักงานเขตเข้ามาตรวจสอบดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยเพิ่มพื้นที่ค้าขายด้วยการขยายตลาดที่มีอยู่เดิม เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด และพัฒนาพื้นที่เพื่อเปิดเป็นตลาดแห่งใหม่ ให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละกลุ่มประเภทตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 12 ตลาด

 

2.ตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยปีใหม่ห้ามเล่นพลุ-ปล่อยโคม
5 ฉบับ มติชน,ไทยรัฐ,แนวหน้า, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กทม.ในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า กทม. ได้มอบหมายให้ สปภ. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 61 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์อัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบและให้คำแนะนำเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ตลอดจนสถานบริการต่างๆ

-ผว.กทม. เตรียมลงนามออกประกาศ กทม. ห้ามไม่ให้ผู้ใดจุดพลุและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกำชับให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

-นายประยูร ครองยศ รผอ.สปภ. กล่าวว่า สปภ.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 61 เพื่อให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมป้องกันเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการออกตรวจความพร้อมและตรวจสอบความเรียบร้อยสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

3.วางแผนเตรียมพร้อมป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ของ กทม.ว่า ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กทม. รวมทั้งประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขต 50 เขตให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติการทำงาน เตรียมพร้อมกล้องวรจรปิด ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงซักซ้อมการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

-กทม. จะเปิดจุดบริการประชาชนบริเวณจุดเชื่อมคมนาคมทั้ง 4 มุมเมือง เพื่อเป็นจุดพักและให้บริการตรวจสอบรถเบื้องต้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและลดอุบัติเหตุ-ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพฯ ให้เหลือน้อยที่สุด


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของ กทม.

 

4.ได้ข้อสรุปเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารฯ สัปดาห์นี้
2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยและซอยอินทามระทั้ง 59 ซอย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดว่า สปท. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผล ภายหลังสำนักงานเขตดินแดงและเขตพญาไทได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนวทางของคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย.ที่ผ่านมา

-เบื้องต้นผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความเห็นให้ใช้ชื่อถนนเดิมในปัจจุบัน ส่วนเขตพญาไทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด หลังจากนั้น กทม.จะทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป คาดภายในสัปดาห์นี้จะทราบผล ก่อนเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานต่อศาลปกครองในวันที่ 8 ม.ค.61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงและเขตพญาไทเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตามคำแนะนำแนวทางปฏิบัติของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลสรุปการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงและเขตพญาไทเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัย

 

5.จัดทำเว็บไซต์ท่องเที่ยว 4 ภาษา
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ได้พัฒนาเว็บไซต์ของกองการท่องเที่ยว https://www.bangkoktourist.com ด้วยการพัฒนาข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายการเดินทางมายังกรุงเทพฯ จากเดิมที่นำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณี ได้เพิ่มเติมข้อมูลสถานที่แนะนำ สถานที่พักและร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก แนะนำวิธีการเดินทางทุกรูปแบบ รวมถึงเตือนภัยนักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยหน้าเว็บไซต์สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีนและญี่ปุ่น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของ กทม. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้อมูลและเว็บไซต์ของกองการท่องเที่ยวให้ทันสมัย

 

6.ก.พ.ค.กทม. วินิจฉัยยกเลิกคำสั่งตั้ง 41 หัวหน้าฝ่าย
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวกรณีข้าราชการ กทม. ร้องทุกข์กระบวนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ กทม. สามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 60 ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระบบคุณธรรม ทำให้ผู้ร้องไม่ได้รับคัดเลือก ทั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกว่าผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ก.พ.ค.กทม. ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วเห็นว่า มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามที่ผู้ร้องกล่าวหา จึงมีคำวินิจฉัยให้ กทม. ดำเนินการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง 4 คำสั่ง รวม 41 คน โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แล้วให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในขณะนั้นทุกราย ให้ถูกต้องเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ กทม. สามัญให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ด้านลบ
-การแก้ปัญหากรณีดังกล่าวต้องประชุมคณะกรรมการ ก.ก. เพื่อกำหนดตำแหน่งเฉพาะ เพื่อย้ายหัวหน้าฝ่ายที่ถูกคำสั่งให้ยกเลิก แต่งตั้งทั้งหมดไปดำรงตำแหน่งชั่วคราว เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.กทม. มีคำวินิจฉัยให้ กทม. ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรวม 4 คำสั่ง

 

7.เดินหน้าแผนแม่บทแก้ปัญหาจราจร
3 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม (คค.) กล่าวหลังเป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษารายละเอียดจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงต้นปี 61 เป็นต้นไป การคมนาคมขนส่งในเขตเมืองจะเปลี่ยนไปเป็นระบบรางเพิ่มขึ้น และในอนาคตกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางบัญชาการและศูนย์กลางเศรษฐกิจทั้งระบบ

-นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สนข. กล่าวว่า ในเดือน เม.ย. 61 จะจัดทำแผนแม่บทฯ เสร็จสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ผลการศึกษาจะทำให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมจัดทำเป็นแผนแม่บทที่มีแผนงานโครงการในภาพรวมที่ชัดเจน

-นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รักษาการ ผอ.กองจัดระบบการจราจรทางบก สนข. กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาปริมาณ การจราจรที่หนาแน่น กทม.ได้เสนอรับผิดชอบโครงการต่อเนื่อง เช่น การสร้างที่จอดรถใต้ดิน ซึ่งคาดจะก่อสร้างได้ภายในเร็วๆ นี้ เนื่องจากไม่ติดปัญหาการใช้พื้นที่ก่อสร้างและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับจุดจอดรถใต้ดินที่คาดจะเปิดใช้บริการได้ภายใน 5 ปี อาทิ การก่อสร้างที่จอดรถใต้ดินบริเวณถนนราชดำเนิน รองรับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 1,400 คัน และที่อื่นๆ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ด้านลบ
-ที่ผ่านมาแผนงานก่อสร้าง หรือมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำ แผนงานของแต่ละหน่วยงานยังไม่เคยมีการพิจารณาเป็นแผนในภาพรวม หรือนำมาบูรณาการ เพื่อให้เห็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างแท้จริง

-กรุงเทพฯ ยังมีถนนรองเชื่อมต่อถนนสายหลักในเมืองน้อยเกินไปทำให้เกิดการกระจุกตัวของจราจร ขณะเดียวกันยังประสบปัญหาระบบขนส่งที่ไม่ครอบคลุมกับขนาดของเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาก่อสร้างที่จอดรถใต้ดินในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง
www.facebook.com/อีเจี๊ยบเลียบด่วน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=762420117297660&id=272609309612079
1,000 likes / 552 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารตรงสะพานลอยคนข้ามฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บางนา เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ธ.ค.60 ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปลอดภัยของห้างฯ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ นั้น เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมาอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายสื่อสาร สายเคเบิล และสายโทรศัพท์ที่มีการพาดสายไม่เป็นระเบียบ เมื่อลูกค้าเลิกสัญญาก็ปล่อยทิ้งรกรุงรัง ไม่นำสายเก่าออก

-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดระเบียบสายสื่อสารโดยเร็ว โดยเฉพาะจุดที่มีประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก เช่น หน้าห้างสรรพสินค้า สะพานลอยคนข้าม ขณะที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญกับการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกระดับเข้ารับการอบรมเรื่องการใช้ถังดับเพลิงเป็นประจำทุกปี

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการฝึกอบรมการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น และการตรวจสอบสายสื่อสารในพื้นที่ที่มีสภาพรกรุงรัง ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมา เพื่อแจ้งผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข
 
 
2.รถไฟฟ้าสายสีทองเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่
34 comments

-ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร วิ่งจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเชิงสะพานตากสินมาที่ถนนเจริญนคร สุดทางตรงหน้าโรงพยาบาลตากสิน ประกอบด้วย 3 สถานี คือ สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน เนื่องจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนเจริญกรุงและช่วยกระจายคนไปฝั่งธนบุรี ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้งหมดและยกให้ กทม.

-ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน แม้เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง แต่การจัดการเดินรถ กทม.ต้องเป็นผู้รับภาระ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ขณะที่เอกชนได้ประโยชน์จากการโฆษณาทั้งบนสถานีและตัวรถ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดความเป็นมาและความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง