• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเริ่มกลับมาในหลายพื้นที่
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/
274 likes 21 shares 32 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลัง กทม.จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในหลายพื้นที่ ขณะนี้เริ่มมีผู้ค้ากลับมาแล้ว เช่น ประตูน้ำตรงข้ามห้างแพลตินัม ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ทางลงสะพานลอยไปบิ๊กซี ราชดำริ หน้าห้างฟอร์จูน รัชดาฯ หน้าห้างเอ็มโพเรียม หน้าสยามสแควร์ ซึ่งจะขายในช่วงเช้า พาหุรัด ฯลฯ ปัญหาด้งกล่าวเกิดจากการปล่อยปละละเลยของผู้บังคับใช้กฎหมาย และมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบต้องดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างจริงจังและไม่ให้มีการกระทำผิดซ้ำ ขณะที่ประชาชนต้องไม่ซื้อสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า และหากพบเห็นต้องร้องเรียนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วน กทม.ต้องดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตคลองเตย และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขาย หรือใช้ทางเท้าผิดประเภท

 

2.กรุงเทพฯ ภัยรอบตัว หนูกัดขณะรอรถเมล์
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/ThairathFan
16,400 views 1,200 likes 86 shares 95 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีประชาชนถูกหนูกัดขณะยืนรอรถโดยสารประจำทางบริเวณห้าแยกลาดพร้าว นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปล่อยให้มีการค้าขายบนทางเท้า โดยจำนวนหนูจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะ รวมทั้งการที่ผู้ค้าบนทางเท้าเทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ จึงเป็นแหล่งอาหารของหนู ซึ่งพบมากตามตลาดสด ใต้สะพาน ร้านอาหาร ฯลฯ

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งกำจัดหนูในที่สาธารณะอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นและนำเชื้อโรคต่างๆ มาสู่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์กำจัดหนูและแมลงสาบบริเวณแหล่งชุมชนและตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติรายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.ดำเนินโครงการพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนริมคลองที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ซึ่งจะเร่งปรับปรุงเขื่อนให้แล้วเสร็จภายในปี 60 นอกจากนี้ กทม.จะปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตลอดแนว จากการสำรวจพบต้นไม้ 674 ต้น โดยจะดูแลต้นไม้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและตัดแต่งกิ่งให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อให้พื้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเกิดความสวยงาม ไม่บดบังภูมิทัศน์ต่าง ๆ ในแนวคลอง


-ส่วนโครงการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม มีโครงการจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิม 10 แห่ง และก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ 1 แห่งบริเวณท่าเรือหัวลำโพง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเรือขึ้น-ลงเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงท่าเรือจะก่อสร้างทางลาดเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมในจุดต่าง ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้น ขณะนี้ สจส. อยู่ระหว่างจัดหาเรือรูปแบบใหม่เหมาะสมกับสภาพคลอง 6 ลำ เพื่อใช้ให้บริการประชาชน คาดการปรับปรุงท่าเรือและการจัดหาเรือใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีความสำคัญในการช่วยระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา-การปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ให้แก่ประชาชนต่อไป
ด้านลบ
-ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษมเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยจึงมีการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและปล่อยน้ำเสียลงคลอง ส่งผลให้คลองเกิดตะกอนสะสมจำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมและการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่

 

2.กทม.-สธ. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับภาค


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันจากโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านทองหล่อ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท.กล่าวว่า กลุ่มประชาคมชาวทองหล่อได้เข้าหารือกับคณะผู้บริหาร กทม.ในการพัฒนาและผลักดันย่านทองหล่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ โดยประชาคมฯ จะจัดโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในย่านดังกล่าว รวมทั้งจัดทำพื้นที่ปลอดภัยแบบใหม่เป็นพื้นที่นำร่องตามนโยบายเรื่องความปลอดภัย

-นอกจากนี้ จะเริ่มจัดตลาดนัดทุกวันเสาร์ตลอดซอยทองหล่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งจัดทำสตรีทฟู้ด อาหารนานาชาติในย่านทองหล่อ ขณะเดียวกันได้จัดพื้นที่อาคารลิเบอร์ตี้ ให้ผู้มีรายได้น้อยค้าขายและเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าทั่วไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งจัดทำท่าเทียบเรือใหม่บริเวณหลังอาคารลิเบอร์ตี้ ตลอดจนปรับปรุงทางเท้าที่เป็นรูปแบบเฉพาะของทองหล่อ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาพื้นที่ตลอดทั้งซอย คาดจะเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ โดยประชาคมชาวทองหล่อจะทยอยดำเนินการ และจะหารือกับ สวท.และสำนักงานเขตวัฒนาในการกำหนดวันเวลาต่อไป

-กทม.ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน โดยจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงกรุงเทพฯ ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกลุ่มประชาคมชาวทองหล่อในการพัฒนาและผลักดันย่านทองหล่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ

 

4.เพิ่มมาตรการเชิงรุกยกระดับห้องสมุดเคลื่อนที่
2 ฉบับไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองนันทนาการ สวท. ยกระดับการให้บริการประชาชนทั้งการเพิ่มจำนวนวันในการให้บริการต่อจากสัปดาห์ละ 4 วัน เป็น 5-6 วัน รวมทั้งขยายภารกิจของรถห้องสมุด จากเดิมให้บริการตามชุมชนหรือโรงเรียน อาจนำรถห้องสมุดไปจอดตามงานนิทรรศการต่างๆ หรือบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ย่านสยามสแควร์ เป็นต้น นอกจากจะให้ประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือแล้ว อาจมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่านิทานให้เด็ก หรือสอนประดิษฐ์งานฝีมือแก่เยาวชนที่สนใจ เป็นต้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การยกระดับการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.นอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนกรุงเทพฯรู้จักห้องสมุดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดจำนวนนักอ่านเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม.มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ทั้งหมด 7 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจำหน่าย 2 คัน ชำรุด 1 คัน เหลือรถห้องสมุดที่สามารถใช้งานได้ 4 คัน ที่ผ่านมาได้ให้บริการตามชุมชนและโรงเรียนในสังกัด กทม.ตามตารางที่กำหนด หรือตามชุนชนต่างๆ โดยให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน ซึ่งถือว่ายังไม่ยกระดับเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.

 

5.ขยายความยาวอุโมงค์คลองแสนแสบ-เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว กทม. เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว-บริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมและเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ำให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งโครงการฯ จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี เริ่มดำเนินการเดือน ต.ค.60-ก.ย.62 ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นโครงการระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-8 ก.ค.60 จากนั้นจะเริ่มประกวดราคาต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านลบ
-หลังจาก สนน.ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตรแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักเนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ

 

6 มท.สั่งเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นคำถาม 4 ข้อของนายกฯ
3 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า หลังจาก มท. เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างเวลาเวลา 08.30- 16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม มท. ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. และศูนย์บริการประชาชน สำนักงานเขตทุกเขต รวม 1,007 แห่ง มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. สั่งการให้เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.60 เป็นต้นไป โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดให้บริการรับฟังความคิดเห็นฯ ณ จุดบริการด่วนมหานคร ในห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้า 12 จุด รวมทั้งโรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด กทม. และอาจขยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สำรวจพื้นที่ค้าขายเพิ่มเติมให้ผู้มีรายได้น้อย

www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/200355362728/posts/10156304695227729?sw_fnr_id=2187222330
121 likes 2 shares 35 comments

-ร้อยละ 52 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม.จะสำรวจพื้นที่ค้าขายเพิ่มเติม อาทิ ตามพื้นที่ชุมชน วัด พื้นที่ของเอกชน ใต้ทางด่วน เป็นต้น เพื่อพิจารณาจัดที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยจะขอความร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่เพื่ิอให้คิดราคาเช่าในราคาถูก นั้น แนวคิดดังกล่าวอาจไม่ได้ผล เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ไม่มีประชาชนสัญจรไปมา โดยเฉพาะบริเวณใต้ทางด่วน หาก กทม.เข้าใจวิถีชุมชน แหล่งค้าขายในชุมชนจะเกิดขึ้นเอง ขณะที่ กทม.ทำหน้าที่เพียงควบคุมและจัดสรรพื้นที่ให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชนก็เพียงพอแล้ว

-ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยขอเสนอให้พิจารณาพื้นที่บริเวณใต้ทางรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหลักสี่-ดอนเมือง จัดทำเป็นทางจักรยานและทางเดิน รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับค้าขายเป็นสัดส่วน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขต เพื่อจัดทำเป็นสถานที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อย

 

2. แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยห้าแยกลาดพร้าว
www.facebook.com/AntiHawkers
https://www.facebook.com/AntiHawkers/?sw_fnr_id=762986237
196 likes 5 shares 30 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีประชาชนที่ยืนรอรถโดยสารประจำทางบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ถูกหนูกัด นั้น สะท้อนถึงความสกปรกของทางเท้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะหนูและแมลงสาบที่อาศัยเศษอาหารที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทิ้งลงท่อระบายน้ำ ซึ่งบริเวณย่านเยาวราชที่รัฐบาลและ กทม.ส่งเสริมสตรีทฟู้ดเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะมีปัญหาเรื่องความสกปรก
-ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย และ กทม.ควรจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมทั้งกำจัดหนูและแมลงสาบในพื้นที่โดยเร็ว
ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบด้านสุขลักษณะร้านอาหารบนทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการจัดระเบียบทางเท้าในบริเวณดังกล่า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ–เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยสนามหลวง
13 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, New)108, ผู้จัดการรายวัน 360, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลัง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมรายงานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการที่จะประชุมในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาเป็นองค์ประธาน จึงซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเชิญชวนประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการวางดอกไม้จันทน์ในวันถวายพระเพลิง ซึ่งมีความชัดเจนต่างประเทศและต่างจังหวัดอาจจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ 2 ครั้ง โดยให้แต่ละพื้นที่พิจารณาวันและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับทราบไปดำเนินการ ครั้งแรก คือ ช่วงก่อนหน้าวันถวายพระเพลิง เพื่อบรรเทาความแออัดของประชาชน และครั้งที่ 2 ในวันถวายพระเพลิง (26 ต.ค.) ทั้งนี้ จะเลือกดอกไม้จันทน์บางส่วนนำเข้ามากรุงเทพฯเพื่อมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงจริง ส่วนดอกไม้จันทน์ที่เหลือจะจัดให้มีพิธีเผาที่วัด หรือแล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุม กอร.รส. ว่า กอร.รส.จะขยายผลจัดอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและแจ้งเหตุไปในทุกเขตของกรุงเทพฯ โดยจะมีอาสาสมัครป้องกันเหตุในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างน้อย 30,000 คน นอกจากนี้ กทม. ได้ปรับสภาพแวดล้อมในสนามหลวงให้โปร่งมากขึ้น โดยตัดแต่งกิ่งไม้ติดไฟส่องสว่างและปรับกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบ รวมถึงประชุมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเกสต์เฮาส์โรงแรมต่างๆ รวมทั้งชุมชนรอบสนามหลวง ถนนข้าวสาร ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาคอยสังเกตผู้ที่เข้ามาพัก เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุร้ายอีกทางหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับภาคประชาชน
-การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์และสถานที่วางดอกไม้จันทน์ รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงวันพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ

 

2.เพิ่มเครื่องสูบน้ำ ซ.ลาดพร้าว 85 -คลองเจ้าคุณสิงห์
3 ฉบับสำนักข่าวแห่งชาติ, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยลาดพร้าว 85 และบริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลางว่า ขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้วทั้งฝั่งขาออกและ ขาเข้า มีกำลังสูบ2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คาดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะแล้วเสร็จวันที่ 18 มิ.ย.นี้และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เร็วขึ้น โดยจะดึงน้ำส่วนหนึ่งไปลงยังคลองแสนแสบ นอกจากนี้ กทม.ได้ประสานหน่วยงานทหารและภาคเอกชน เพื่อขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ดึงน้ำไปลงยังคลองต่างๆในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งใช้พื้นที่แก้มลิงในการกักเก็บน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่
ด้านลบ
-ปัญหาน้ำเร่งระบายในพื้นที่ต่างระดับ ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมา หากปริมาณฝนเกิน 60 มิลเมตร อาจต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.รณรงค์ลด-คัดแยกขยะต่อเนื่อง
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.จัดการขยะโดยนำไปกำจัด 3 รูปแบบ คือ โรงงานหมักปุ๋ย โรงงานเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าและฝังกลบมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2559 (ต.ค58-ก.ย.59) เฉลี่ย 10,130.22 ตัน/วัน จากที่คาดการณ์ 14,263 ตัน/วัน ลดลง 4,133 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 28.98 ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 3,707,659.85 ตัน เขตที่จัดเก็บขยะได้มากที่สุดคือ เขตจตุจักร 142,645 ตัน และน้อยที่สุดคือ เขตบางกอกใหญ่ 29,004.66 ตัน

-กทม.ได้รณรงค์ลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากปริมาณขยะลดลงในบางเขต แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยในปี 60 ตั้งเป้าหมายให้ปริมาณขยะชุมชนที่เข้าสู่ระบบจัดการปลายทางลดลงร้อยละ 5 จากปี 59 รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ/คู คลอง เพราะเป็นอีกสาเหตุที่สร้างอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

ผลกระทบ
ด้านบวก-การมอบรางวัลเขตที่จัดการขยะได้ลดลงถือเป็นการกระตุ้นให้ทั้งสำนักงานเขตลงไปรณรงค์ในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจแยกขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นการลดขยะที่ กทม.ต้องจัดเก็บและนำไปกำจัด

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ

 

4.ตอบ 4 คำถามนายกฯ ได้ที่ 50 สำนักงานเขต
5 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ
รายละเอียด-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.60 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง (เพื่อแสดงตัวและป้องกันการแอบอ้าง) รวมถึงกรอกรายละเอียดส่วนบุคคล เบื้องต้นในแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ซึ่งทุกความเห็นจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จะไม่เปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย สั่งการให้ขยายจุดรับฟังความเห็นในส่วนของ กทม.ไปในโรงเรียนในสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.และอาจขยายไปยังโรงพยาบาล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 19 มิ.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานเขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานเขตในวันและเวลาราชการ

 

5.สำรวจพื้นที่ค้าขายตามข้อสั่งการนายกฯ
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กทม.สนับสนุนผู้มีรายได้น้อย โดยจัดหาสถานที่สำหรับค้าขาย เพื่อจัดระเบียบไม่ให้มีการค้าขายบนทางเท้าว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตให้สำรวจพื้นที่ค้าขายเพิ่มเติม อาทิ ตามชุมชน วัด พื้นที่ของเอกชน ใต้ทางด่วนพื้นที่ของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดย กทม.จะขอความร่วมมือ หรือทำ MOU กับเจ้าของพื้นที่ให้คิดค่าเช่าในราคาถูกหรือไม่คิดค่าเช่า

-การจัดพื้นที่ขายจะไม่อนุญาตให้ค้าขายบนที่สาธารณะ หรือทางเท้าเดิมที่มีการจัดระเบียบไปแล้วซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าต่างๆ ตามอาคาร หรือตึกแถวที่ติดทางเท้า ห้ามนำโต๊ะเก้าอี้ หรือสิ่งของมาตั้งวางหน้าร้านล้ำพื้นที่ทางเท้าเด็ดขาด หากพบเห็นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับปรับทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ-การจัดหาพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดหาพื้นที่สำหรับค้าขายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

6.จัดระเบียบผู้ค้าสยามสแควร์-กวดขันใช้ทางเท้าผิดประเภท
2 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม.ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ถนนพระราม 1 ถนนอังรีดูนังต์บริเวณย่านสยามสแควร์โดยห้ามตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ได้มีกลุ่มผู้ค้าจำนวนกว่า 60 รายเข้าในพื้นที่โดยมีความตั้งใจกลับมาค้าขายบริเวณทางเท้าสยามสแควร์อีกครั้ง เนื่องจากอ้างว่าได้ยื่นหนังสือขอความเห็นใจจากนายกรัฐมนตรีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กทม.ได้ชี้แจงกับผู้ค้าอย่างชัดเจนห้าม มิให้ตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าใด ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง จากนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปทุมวันจะกลับเข้าตรึงกำลังในพื้นที่สยามสแควร์อีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำแผงค้ามาตั้งวางได้อีกและเน้นตรึงกำลังอย่างเข้มข้นในช่วงเย็นถึงค่ำเป็นต้นไป

-พื้นที่ดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคอยดูแลพื้นที่ หากมีผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งแผงค้าบนทางเท้า กทม.จะดำเนินการตามกฎหมายโดยการจับปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในอัตราสูงสุด 2,000 บาท และจะผลักดันออกจากพื้นที่ทันที และนอกจากพื้นที่สยามสแควร์แล้ว ในพื้นที่อื่น ๆ ที่ กทม.จัดระเบียบไปแล้ว ยังคงมาตรการเดิมคือ ห้ามมิให้แผงค้าใด ๆ มาตั้งวางได้อีก

-ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตและ สนท.ร่วมดูแลทางเท้าอย่างเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ใช้ทางเท้าผิดประเภท เช่น การขับขี่หรือจอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์บนทางเท้า และกรณีร้านค้าต่าง ๆ ใช้ทางเท้าหน้าร้านตั้งวางสิ่งของอุปกรณ์การค้าต่างๆ ทำให้ประชาชนใช้ทางเท้าในการสัญจรไม่สะดวก โดยจะเร่งตักเตือนให้ประชาชนรับทราบและตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 เป็นต้นไป กทม.จะเริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายจับปรับอย่างจริงจัง หากพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เทศกิจยังปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ทางเท้าผิดประเภทจะพิจารณาการลงโทษทางวินัยต่อไปด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย-การแก้ปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และล้อเลื่อนบนทางเท้า

ด้านลบ
-ทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ในการสัญจรไม่ใช่การค้าขายบนทางเท้า
-แม้จะจัดระเบียบทางเท้าไปแล้วหลายจุดแต่ยังคงมีประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กทม.ว่ามีการใช้ทางเท้าผิดประเภท


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลทางเท้าที่มีการจัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาตั้งแผงค้าหรือมีการใช้งานผิดประเภท

 

7.เริ่มปิดพื้นที่สร้างอุโมงค์บึงหนองบอน 16 มิ.ย.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าว กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนตลอดแนวอุโมงค์จะใช้พื้นที่ใต้คลองและใต้ถนนเป็นหลักระยะทางรวมประมาณ 9.4 กิโลเมตร โดยจะสร้างปล่องรับน้ำและอาคารรับน้ำเป็นระยะเพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่าง ๆ ให้ระบายลงสู่อุโมงค์ บนแนวถนนอุดมสุขช่วงจากถนนศรีนครินทร์-ถนนสุขุมวิท ต้องสร้างปล่องรับน้ำ 3 จุดคือ บริเวณสะพานคลองเคล็ด ปากซอยอุดมสุข 56 และปากซอยอุดมสุข 42 ขณะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อพื้นผิวจราจรบนถนนอุดมสุข กทม.ได้ประสานตำรวจ สน.พื้นที่และกองบัญชาการตำรวจนครบาลไว้แล้ว โดยอุโมงค์หนองบอนจะเริ่มเดินระบบและรับน้ำได้ตั้งแต่ปลายปี 62 หากแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น

-พ.ต.ต.กงจักร์ ทองเสี้ยน สว.จร.สน.บางนา กล่าวว่า หลังเวลา 24.00 น.วันที่ 16 มิ.ย.นี้ ผู้รับเหมา ก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนจะเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างบริเวณถนนอุดมสุขทั้ง 3 จุด โดยปกติถนนอุดมสุขมี 4 ช่องจราจรไป-กลับ แต่ในช่วงที่มีการก่อสร้างจุดที่ใช้พื้นที่จะเหลือเพียงด้านละ 1 ช่องทางจราจร ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนหรือจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ตำรวจวางแผนจัดการจราจรช่วงแรกโดยจะเปิดให้รถสวนทางกัน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรกับประชาชนที่ใช้เส้นทาง ซึ่งได้กำชับให้ผู้รับเหมาติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเบี่ยงการจราจรให้ประชาชนทราบทั้งด้านถนนสุขุมวิทและด้านถนนศรีนครินทร์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มช่องทางการดึงน้ำที่ท่วมขังในบริเวณแอ่งที่ลุ่มต่ำทั้งผิวถนนและตามชุมชนต่างๆ ให้มีทางด่วนในการระบายน้ำเพิ่มเติมจากระบบการระบายที่มีอยู่
-มาตรการบรรเทาปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและการปรับการจราจรบริเวณถนนอุดมสุขในระหว่างการก่อสร้าง

 

8.แบ่งแขวงใหม่แล้วเสร็จ มิ.ย.นี้ -พร้อมรับการเลือกตั้ง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สปท. กล่าวเปิดกิจกรรมการให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง 50 สำนักงานเขตว่า สปท.ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และ คำสั่งหัวหน้าคณะ คสช. ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ ในประเด็นการเลือกตั้งส.ส. ที่จะมี ส.ส.ทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน และแบบแบ่งเขต 350 คน โดยกทม.มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 30 คน จากเดิม 33 คน จึงได้แบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้ง 30 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็นฝั่งธนบุรี 9 เขตเลือกตั้งและฝั่งพระนคร21 เขตเลือกตั้ง

-ปัจจุบัน กทม.แบ่งการปกครองเป็น 50 เขต 169 แขวง เป็นเขตปกครองที่มีหลายแขวง 43 เขต และเขตปกครองที่มีแขวงเดียว 7 เขต ได้แก่ พญาไท ดินแดง พระโขนง บางนา สวนหลวง สะพานสูง และเขต บางบอน ซึ่งในเขตพญาไท ดินแดง พระโขนง บางนา สวนหลวง และสะพานสูง อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ส่วนเขตบางบอนอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่องให้ สปท. จึงเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจัดทำประกาศ กทม.เรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงและตั้งแขวงใหม่ นำเสนอผว.กทม.ลงนาม ก่อนส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-การเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่

 

9.ศึกษาแนวทางบริหารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
2 ฉบับไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าวสำนักงาน ก.ก.ได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการจ้างงานห้องสมุดของ กทม. เบื้องต้นกำหนดการบริหารจัดการห้องสมุด ของ กทม. เป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ย. 60 เกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งต่างๆ อาทิ บรรณารักษ์ พนักงานห้องสมุด พนักงานธุรการ จากห้องสมุดอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ที่หอสมุดเมือง กทม. รวมทั้งปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว ขยายเครือข่ายพันธมิตรและชุมชนบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีหอสมุดเมืองฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

-ระยะที่ 2 เริ่มต้นปีงบประมาณ 61 จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาต่อยอดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลและเป็นต้นแบบสำหรับห้องสมุดขนาดใหญ่ (500 ตร.ม.ขึ้นไป) 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ขณะที่ห้องสมุดขนาดกลาง (50-500 ตร.ม.) 8 แห่ง และห้องสมุดขนาดเล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 50 ตร.ม.) 8 แห่ง จะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร คาดจะดำเนินการได้ภายในปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนอย่างยั่งยืน
-การบริหารจัดการหอสมุดเมือง กทม.อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านลบ
-จากการศึกษาพบว่าภารกิจด้านห้องสมุดของ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันวิธีบริหารราชการในกิจการห้องสมุดต่างๆ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ย่อมส่งผลโดยตรงต่องบประมาณในอนาคตของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/AntiHawkers/
260 likes 38 shares 43 comments

-ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพบริษัทเอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเพราะเอกชนไม่ทราบว่าต้องขออนุญาตก่อน และหน่วยงานรัฐจะดำเนินการอย่างไร ขณะที่การทุบทางเท้าเพื่อตั้งเสาป้ายถือเป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะด้วย นั้น กรณีดังกล่าวพบในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก สีลม ลาซาล แบริ่ง ป้ายรถโดยสารประจำทางวัดพระศรีฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณาของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ มีชื่อบริษัทชัดเจน โดยเห็นว่าบริษัทน่าจะทราบบทลงโทษดี แต่เมื่อดำเนินการแล้วได้ประโยชน์คุ้มค่ากับค่าปรับ รวมทั้งการติดป้ายดังกล่าว สำนักงานเขตน่าจะทราบดี แต่เหตุใดจึงไม่ดำเนินการใดๆ

-ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวสมาคมบ้านและคอนโดมีเนียมต้องรับผิดชอบ ขณะที่ป้ายเหล่านี้มีชื่อบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งต้องเรียกค่าปรับให้หนักฐานติดตั้งป้ายโดยไม่รับอนุญาตและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางรัก และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

2. กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยร้องนายกฯ ทบทวนมาตรการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.
www.facebook.com/right4walking

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ยื่นหนังสือเรียกร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้ยกเลิกการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุหลังจากดำเนินการ 8 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ค้าขาดรายได้ ทั้งยังมีผลกับประชาชนผู้ที่ต้องการซื้ออาหารง่ายๆ รับประทาน ขณะที่พื้นที่ที่ กทม.จัดให้ไม่สามารถค้าขายได้จริง นั้น การออกมาเรียกร้องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและแย่มาก เนื่องจากผู้ค้าเหล่านี้ยึดพื้นที่สาธารณะในการหาประโยชน์มานาน รวมทั้งสร้างความสกปรกให้พื้นที่และกีดขวางทางสัญจรของประชาชน

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเหล่านี้ควรยอมรับและทำตามกฎระเบียบของบ้านเมือง และไม่ควรนำเรื่องการส่งเสริมสตรีทฟู้ดมาเป็นข้ออ้าง

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม. โดยกวดขันพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้ว ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก รวมทั้งการประเมินผลสถานที่ค้าขายที่ กทม.จัดไว้รองรับผู้ค้าในจุดต่างๆ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.งบประมาณปี 61 เน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า สภา กทม.วางแนวทางการพิจารณางบประมาณ กทม. ในปี 2561 โดยการดำเนินโครงการ ต่าง ๆ ของ กทม. ต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนงบประมาณในปีนี้จะมุ่งเน้นการกระจาย งบประมาณไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อกระจายอำนาจจากศูนย์กลางออกสู่หน่วยงานพื้นที่และแต่ละสำนักงานเขตจะได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการและมีความรวดเร็วมากขึ้น ส่วนโครงการที่ต้องจัดสรรงบประมาณผูกพันต่อเนื่องต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน หากเป็นโครงการเก่าที่ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป แต่หากเป็นโครงการใหม่ที่จะต้องผูกพันงบประมาณอาจต้องพิจารณาที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่คนกรุงเทพฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่าย กทม.ประจำปี 2561 ซึ่งจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภา กทม.ในต้นเดือน ก.ค.60

 

2.สภา กทม.ตรวจสอบ KT
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า สภา กทม.ร่วมกับฝ่ายบริหารตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาระบบการทำงานของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) โดยคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการ การเศรษฐกิจการเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้ำ สภา กทม.และฝ่ายบริหาร กทม. จะเร่งศึกษารูปแบบการทำงานของ KT ต้องทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ อีกทั้งผลกำไรของ KT อาจต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งควรจัดสรรในรูปแบบใด อย่างไรก็ตาม KT เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายของ กทม. ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และมีข้อบัญญัติระเบียบต่าง ๆ กำหนด ดังนั้น หากยังมีระบบงานที่ไม่ชัดเจนอาจต้องปรับแก้กฎหมายบางส่วน เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนมากที่สุด


-ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ต้องใช้งบประมาณกว่าแสนล้านบาท และต้องเป็นงบประมาณผูกพัน จำเป็นต้องเสนอเป็นญัตติก่อนตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาเมื่อเปิดสมัยประชุมสภา กทม. ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เพิ่มคณะผู้บริหาร กทม. ผอ.สจส. และ ผอ.สนค. ผอ.สงค. เข้าเป็นคณะทำงานเพิ่มเติมด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบระบบการทำงานของ KT และประเด็นปัญหาด้านข้อกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินงานระหว่าง กทม.กับ KTด้านลบ-สภา กทม.ตั้งข้อสังเกตที่ผ่านมาการดำเนินงานของ KT รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการและวิธีการทำงาน ในหลาย ๆ โครงการที่ กทม. มอบหมายให้ KT ดำเนินการต้องไปจัดจ้าง บริษัท อื่น ๆ เป็นผู้ทำงาน ซึ่งการจ้างก็เป็นไปโดยวิธีพิเศษจึงอาจแสดงถึงความไม่โปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งโครงการ KT เป็นผู้รับมอบทำงานนั้นอาจกระทบ กับหน้าที่ภารกิจที่มีหน่วยงาน กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาระบบการทำงานของ บริษัท กรุงเทพธนาคม (KT) จำกัด

 

3.สำรวจความต้องการเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวกรณี สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รายงานผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านทางผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อนำปัญหาที่ได้มาพิจารณาแก้ไข พบเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาของประชาชนทั้งหมด 8 ด้านว่า ได้เสนอให้ดำเนินการเพิ่มเติม หากเรื่องที่สำรวจพบเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่นให้ทำหนังสือนำเรียน ผว.กทม. ลงนามถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่องเร่งแก้ไข นอกจากนี้ ให้สำนักงานเขตรวบรวมความชัดเจนของปัญหา แหล่งเกิดปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาเสนอเพิ่มเติม ก่อนนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามความต้องการของประชาชนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-ผลการสำรวจพบเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาของประชาชน 8 ด้านได้แก่ (1) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (2) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (3) ปัญหาขยะตกค้าง (4) ปัญหาถนนชำรุดหลังน้ำลด (5) ปัญหาการจราจร (6) ปัญหา น้ำประปาไม่ทั่วถึง (7) ปัญหาป้ายรถประจำทางชั่วคราว และ (8) ปัญหาการให้บริการของสำนักงานเขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชน

 

4.เร่งซ่อมกังหันน้ำในสวนสาธารณะ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ชำรุด 67 เครื่อง จาก 78 เครื่อง ที่ใช้งานตามสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ โดยได้ประสานไปยังสถาบันอาชีวศึกษา คาดใช้ระยะเวลาซ่อมแซมประมาณ 3 สัปดาห์ แต่งบประมาณในการซ่อมแซมยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอรายละเอียดที่จะซ่อมแซม พร้อมกันนี้ จะนำกังหันน้ำชัยพัฒนาให้เอกชนประเมินราคาซ่อมด้วย เพื่อจะได้นำราคามาเปรียบเทียบกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-มูลนิธิชัยพัฒนามอบกังหันน้ำให้ กทม.เพื่อนำมาใช้งานในสวน สาธารณะต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 48
ด้านลบ
-กังหันน้ำชัยพัฒนาที่เกิดการชำรุด แยกเป็น (1) สวนลุมพินี 20 เครื่อง (2)สวนธนบุรีรมย์ 6 เครื่อง (3) สวน จตุจักร 7 เครื่อง (4) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 13 เครื่อง (5) สวน พระนคร 5 เครื่อง (6) สวน 50 พรรษาฯ 1 เครื่อง (7) สวนหลวง ร.9 8 เครื่อง และ (8) สวนเสรีไทย 7 เครื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการซ่อมแซมกังหันน้ำชัยพัฒนาในสวนสาธารณะ

 

5.เดินหน้าจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสัจจะ คนตรง ผอ.สนท. กล่าวว่า ตามที่ กทม.ประกาศเรื่องกำหนดจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย เมื่อวันที่ 31 พ.ค.48 มีจุดผ่อนผันตามประกาศฯ 683 จุด ผู้ค้า 20,642 ราย กทม.สามารถยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว 451 จุด ผู้ค้า 11,337 ราย ปัจจุบันยังเหลือจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก 232 จุด ผู้ค้า 9,305 ราย

-สนท.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนทั้งในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผัน แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.59-31 ส.ค.60 ระยะแรก เดือน พ.ค.-ส.ค.59 ยกเลิกผู้ค้า 3,884 ราย บนถนน 11 สาย และคลอง 1 คลอง ระยะที่ 2 เดือน ก.ย.-ธ.ค.59 ยกเลิกผู้ค้า 6,725 รายบนถนน 23 สายระยะที่ 3 เดือน ม.ค.-เม.ย.60 ยกเลิกผู้ค้า 4,462 ราย บนถนน 18 สาย และระยะที่ 4 เดือน พ.ค.-ส.ค.60 ตั้งเป้าหมายยกเลิกผู้ค้า 3,578 ราย บนถนน 27 สาย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยแล้วเสร็จตามแผน จะยกเลิกผู้ค้าทั้งสิ้น 18,649 ราย บนถนน 79 สาย และคลอง 1 คลอง ระยะทางรวม 486,267 เมตร
-การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชน

 

6.พิจารณาแนวทางขยายบริการจักรยาน “ปันปั่น”
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวว่า จากกรณีพบมีการตั้งวางจักรยาน "oBike" และ "mBike" บริเวณทางเท้าสาธารณะและสถานีจักรยานปันปั่นของ กทม. โดยเรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าบริการในการใช้งาน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมิได้มีการขออนุญาต กทม. สจส.จึงได้แจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ล่าสุดผู้ประกอบการจักรยานทั้งสองรายได้เข้ามาพูดคุยกับ กทม.โดยจะขอตั้งวางจักรยานให้บริการซึ่งไม่สามารถอนุญาตให้ได้

-สำหรับโครงการจักรยานปันปั่นของ กทม. เดิม กทม.มีแผนที่จะขยายการให้บริการจักรยานปันปั่นเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เมื่อมีผู้ต้องการให้บริการจักรยาน กทม. อาจพิจารณาให้มีการเข้าร่วม โดย สจส.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและรูปแบบดำเนินการ โดยอาจต้องทำจุดจอดเพิ่ม รวมถึงพิจารณาควรจะให้มีพื้นที่เพื่อการโฆษณาหรือไม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการใช้จักรยานและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อการเดินทาง

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาขยายการให้บริการจักรยานปันปั่น

 

7.นายกฯ สั่งเปิดพื้นที่ออกกำลังกาย-จัดหาที่ค้าขายอย่างเหมาะสม
3 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเปิดพื้นที่ให้มีการออกกำลังกายในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยจัดตามสวนสาธารณะ ให้มีกิจกรรมระหว่างครอบครัวเพื่อสร้างความอบอุ่น แต่ไม่ตั้งโครงการใหม่และไม่ใช้งบประมาณจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางไปยัง กทม. เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีสถานที่สำหรับการค้าขาย โดยอาจจัดหาพื้นที่ เช่น ค่ายทหาร โรงเรียน ใช้สถานที่ราชการให้เกิดประโยชน์ และต้องจัดระเบียบไม่ให้ค้าขายบนทางเท้าและริมถนนสร้างผลกระทบต่อปัญหาการจราจร

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกายและทำกิจกรรมครอบครัวในช่วงวันหยุด
-การจัดหาพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวในสวนสาธารณะและการจัดหาพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. ปรับ 2 พันบาทถือป้ายโฆษณาบนทางเท้า
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155751968667439
1,000 likes 59 shares 107 comments

-ร้อยละ 66 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการรับจ้างถือป้ายโฆษณาบนทางเท้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ทุกสำนักงานเขตกวดขันและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท รวมทั้งจะทำหนังสือขอความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ทำผิดกฎหมาย นั้น กทม.ควรดำเนินการจับปรับกับบริษัทเจ้าของป้ายมากกว่า รวมทั้งกวดขันการติดป้ายโฆษณาที่ติดตั้งตามเสาไฟฟ้า ริมถนน และป้ายรถโดยสารประจำทางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ขณะที่การถือป้ายโฆษณาบนทางเท้าเป็นอาชีพสุจริตและไม่ได้กีดขวางทางสัญจร หากดำเนินการจับปรับจะทำให้ผู้ที่รับจ้างถือป้ายได้รับความเดือดร้อน

-ร้อยละ 34 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการกวดขันจัดระเบียบป้ายโฆษณา โดยเฉพาะป้ายที่คนถือบนทางเท้า ซึ่งเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีป้ายของกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากจะกีดขวางทางสัญจรแล้ว ยังบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยขอให้ดำเนินการกวดขันอย่างจริงจัง รวมถึงป้ายริมถนน ป้ายบนอาคาร ป้ายบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้าย LED ที่สว่างเกินไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือป้ายผิดกฎหมาย
 
2. แนะกวดขันจับปรับรถที่ใช้ช่องทางรถ BRT
www.facebook.com/JapanPerspective
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=790876174422725&substory_index=0&id=501345493375796
277 likes 37 shares 115 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณสี่แยกจุดตัดถนนจันทน์-นราธิวาสฯ มักมีรถยนต์เข้ามาใช้ช่องทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เพื่อไปกลับรถด้านหน้า ทำให้รถ BRT ไปไม่ได้ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งที่มีช่องทางเฉพาะและมีแบริเออร์กั้น ขณะเดียวกันยังมีรถจักรยานยนต์ที่แทรกที่แบริเออร์เข้ามาใช้ช่องทาง เพื่อออกสู่ถนนปกติบริเวณสี่แยกสาทร นั้น แสดงถึงความมักง่าย เห็นแก่ตัว และขาดจิตสำนึกของผู้ใช้รถ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งที่ควรปรับลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หน้ารถ BRT เพื่อเป็นหลักฐานในการปรับรถอื่นที่เข้ามาใช้ช่องทาง

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โดยภาพรวมแล้วรถ BRT วิ่งช้ามาก เพราะมีการจำกัดความเร็ว ขณะที่สถานีต่างๆ ที่นำแบริเออร์มากั้นบนผิวจราจรเป็นช่องทางวิ่งเข้าสถานี มีป้ายเตือนไม่ชัดเจน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะที่สถานีวัดดอกไม้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางแก้ปัญหารถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาใช้ช่องทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมเพิ่มทำ“แก้มลิง” เพิ่มอีก 12 แห่ง
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม. มีจำนวนแก้มลิงรองรับน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 25 แห่ง และมีแนวทางการเพิ่มจำนวนแก้มลิงรับน้ำในพื้นที่อีก 12 แห่ง ซึ่งมีทั้งพื้นที่เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น กทม.จะเจรจาขอใช้พื้นที่ดำเนินการทำแก้มลิงและจะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างแก้มลิง หากสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น กทม.จะมีพื้นที่แก้มลิงที่สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งต้องจัดลำดับและหางบประมาณดำเนินการ

-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ สนน. กล่าวว่า โครงการแก้มลิงที่ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 56 โดยขุดลอกคลองจากบึงรับน้ำระยะทาง 2-3 กิโลเมตร เพื่อลำเลียงน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะ ก่อนจะปล่อยลงคลองแสนแสบ พร้อมทำเขื่อนกั้นน้ำ ดาดท้องคลอง และสถานีสูบน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านเพิ่มพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (แก้มลิง) ทั้ง 5 บึง ภายในหมู่บ้านได้ประมาณ 227,200 ลบ.ม. สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านและถนนสุขาภิบาล 3 รวมถึงบริเวณใกล้เคียงได้ และอยู่ระหว่างเจรจากับเอกชนอีก2 แห่ง คือบริเวณสายไหม เสนาและเขตจตุจักร

ผลกระทบ
ด้านบวก-แก้มลิงจะทำหน้าที่เป็นที่พักน้ำ เมื่อมีฝนตกหนัก ซึ่งน้ำระบายออกแม่น้ำไม่ทัน จะได้มีพื้นที่รองรับโดยลดปัญหาน้ำรอระบายที่เอ่อท่วม ถนนและพื้นที่ชุมชนที่เป็นที่ลุ่มต่ำ
-ปัจจุบันแก้มลิงทั่วกรุงเทพฯ จุน้ำได้ 13 ล้าน ลบ.ม.

ด้านลบ
-กรุงเทพฯ มีการพัฒนา เมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่ว่างที่จะใช้เป็นที่รองรับน้ำ หรือพื้นที่ดูดซับน้ำเพื่อหน่วงชะลอเวลาการระบายลงสู่คูคลองลดลง ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแก้มลิงรับน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.“อุทยานสวนจตุจักร”แล้วเสร็จต้นปี 61
5 ฉบับเดลินิวส์, ไทยรัฐ ข่าวสด, พิมพ์ไทย, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการดำเนินโครงการรวมสวนสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร3 สวน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อจัดทำเป็นอุทยานสวนจตุจักรตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า สำนักงานสวนสาธารณะ สสล.อยู่ระหว่างออกแบบโครงการให้สามารถรวมสวนสาธารณะขนาดใหญ่ต่อเชื่อมเป็นพื้นที่เดียวกันได้อย่างเหมาะสม คาดจะหาผู้รับจ้างได้ในเดือน ก.ย.นี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยการปรับปรุงพื้นที่รวม 3 สวน เป็นอุทยานสวนจตุจักรจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อรวมทั้ง 3 สวนให้สามารถเชื่อมต่อกันได้สะดวกจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวมพื้นที่กว่า 727 ไร่ โดยไม่มีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ใด ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการรวมสวนสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักรเป็นอุทยานสวนจตุจักร

 

3.ศึกษาแนวทาง-เร่งเปิดใช้โรงกำจัดมูลฝอยรัชวิภา
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ (1) สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาด 1,000 ตัน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 50 (2) สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยสายไหม ขนาด 2,000 ตัน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 53 และ (3) สถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา ขนาด 500 ตัน ก่อสร้างเสร็จปี 58 สาเหตุที่ยังไม่สามารถเปิดใช้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการประเมินราคาค่าขนถ่ายขยะของคณะกรรมการ 2 ชุด ไม่เท่ากัน ดังนั้น คณะผู้บริหารชุดนี้จำเป็นต้องพิจารณาใหม่ ซึ่งต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและความคุ้มค่าประกอบกับ ผว.กทม. มีนโยบายต้องการให้ดำเนินการโครงการที่ค้างให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของประชาชนซึ่งขณะนี้ได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศึกษาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมทั้งรูปแบบกำจัดขยะและค่าธรรมเนียม โดยจะพยายามให้แล้วเสร็จก่อนใช้งบฯ รายจ่ายประจำปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดโครงการต่างๆ ของ กทม.ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้
-โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะระบบใหม่ของ กทม. โดยมีระบบเครื่องบีบอัดขยะเป็นก้อนเพื่อขนถ่ายไปกำจัดในวิธีการต่าง ๆ
ด้านลบ
-สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งข้อสังเกตหลายโครงการของ กทม.ที่แล้วเสร็จเหตุใดยังไม่เปิดใช้งาน เช่น โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ของ กทม.

 

4.จัดระเบียบป้ายโฆษณา ริมทางเท้า
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันมีการลักลอบโฆษณาตามทางเท้า เสาไฟฟ้า เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพบมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมารับจ้างถือป้ายโฆษณาตามทางเท้าด้วยซึ่งได้กำชับทุกสำนักงานเขตกวดขันพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะถนนสายหลัก หากพบเห็นผู้รับจ้างถือ หรือกำลังติดป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถดำเนินการจับปรับตามได้ทันที พร้อมกันนี้ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลทุกสัปดาห์

- ขณะเดียวกัน กทม.ได้ทำหนังสือถึงสมาคมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร เพื่อขอความร่วมมือสมาชิกไม่ให้ทำผิดกฎหมาย และร่วมมือกันจัดระเบียบบ้านเมือง ซึ่ง กทม.มีมาตรการลงโทษจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ ตักเตือน และปรับสูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีรับจ้างถือป้ายโฆษณาตามทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักการโยธาสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินตามมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

5.คัดเลือก 60 องค์กรต้นแบบสำนักงานสีเขียว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการดำเนินการสู่การเป็น “สำนักงานสีเขียว” โครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ “Bangkok low Carbon society” ว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว นำร่องในหน่วยงานราชการและสำนักงานเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมกันเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


-ในปี 60 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว โดยจะคัดเลือกองค์กร 60 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 30 องค์กร ภาคเอกชน และภาคอื่น ๆ 30 องค์กร เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเรื่อง กทม. สู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยสำนักงานสีเขียวดังกล่าวจะเป็นต้นแบบให้ภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่แนวทางในการลดปริมาณคาร์บอนด้านสำนักงานและขยายเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นต้นแบบที่ดี เพื่อร่วมกันผลักดันให้สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ด้านลบ
-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตพัฒนาหลายด้าน มีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงกว่า 42 ล้านตัน/ปี ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศ และส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ขณะที่เมืองมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นส่วนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกัน 11,859 ไร่ ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียง 100,000 ตัน/ปี หรือร้อยละ 0.2 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

 

6.ประสาน 50 เขต ตรวจสอบตู้เติมน้ำมัน
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า ปัจจุบัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต มีตู้บริการน้ำมันอัตโนมัติ 207 ตู้ กระจายอยู่ตามริมถนน ตรอก ซอย และชุมชน โดยขณะนี้ได้ประสาน 50 สำนักเขต ลงพื้นที่ไปพิจารณาจัดเก็บภาษี หากพบมีหลังคาปกคลุม ล้อมรั้วอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีน้ำมันลิตรละ 5 สตางค์ ส่วนกรณีที่ไปซื้อน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมาขายให้นำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่หากพบไม่มีหลังคาปกคลุมและไม่ล้อมรั้ว ให้ สนย.ลงพื้นที่ตรวจสอบได้ขออนุญาต หรือผิดกฎหมายหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 หากสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันตู้ไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิดความปลอดภัย ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้เป็นเจ้าของตู้ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามมาตรา 6 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ซึ่งอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกรณีที่เจ้าของโรงเรือนได้ใช้โรงเรือนเพื่อติดตั้ง หรือวางตู้บริการน้ำมัน หรือยินยอมให้ผู้อื่นตั้งวางตู้บริการน้ำมันเพื่อหารายได้จากโรงเรือน พร้อมใช้แนวทางการตามมาตรา 8 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และประกาศ มท. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินผู้ประกอบการที่ติดตั้งตู้บริการน้ำมันอัตโนมัติ

 

7.จัดซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้นตามหลักวิชาการ
1ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแต่งไม้ยืนต้นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสวยงาม การจัดซื้ออุปกรณ์จะทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ในการสวมใส่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นในบริเวณที่รถกระเช้าเข้าไปไม่ถึง ซึ่งจะทำให้เกิความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยทั่วไป โดย กทม.จะดำเนินการซื้ออุปกรณ์ 140 ชุด อุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องมือ 17 ชนิด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-จากการสำรวจจำนวนไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะมีจำนวน 3.1 ล้านต้น กระจายตามพื้นที่ทางเท้าสวนสาธารณะและสวนหย่อมในความดูแลของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และ สสล.
-ความยั่งยืนในการดูแลบำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นสิ่งสำคัญ จึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้นสำหรับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติได้ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งบำรุงรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯด้านลบ
-ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพฯประสบปัญหาต้นไม้ล้ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือการตัดแต่งต้นไม้ไม่เหมาะสมและมีการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านระบบร้องเรียนของ กทม. และผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหาอุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

8.ผู้ค้าร้องนายกฯ ทบทวนจัดระเบียบหาบเร่
3 ฉบับแนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาตินำโดยนายพงษ์ศิลป์ หลี่อินทร์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ขอให้ยกเลิกการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ หลังจากดำเนินการในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายดังกล่าวทำให้ผู้ค้าขาดรายได้ ทั้งยังมีผลกับประชาชนที่ต้องการซื้ออาหารง่ายๆ รับประทาน สวนกับแนวทางการทำสตรีทฟู้ดจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีทบทวนและยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและการส่งเสริมสตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติระบุพื้นที่ที่ กทม.จัดให้ไม่สามารถค้าขายสินค้าได้จริง อีกทั้ง กทม. ไม่เคยติดตามผลว่าตลาดที่จัดให้สามารถค้าขายได้จริงหรือไม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9.วัสดุก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงตกใส่รถประชาชน
3 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวกรณีเกิดเหตุวัสดุก่อสร้างบนแนวรางรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ตกใส่รถยนต์ที่วิ่งผ่านด้านล่างได้รับความ เสียหาย บริเวณใต้สถานีบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรว่า ผู้ได้รับความเสียหาย และบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างตกลงกันเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทยินยอมยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถ ส่วนสาเหตุแท่งเหล็กตก อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง

-นายจเร รุ่งฐานีย์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ร.ฟ.ท. กล่าวว่า เหล็กที่หล่นใส่เป็นสามเหลี่ยมฉาบปูนซีเมนต์ สำหรับการก่อสร้าง จากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาสะเพร่าติดตั้งแผ่นรองรับวัสดุตกหล่นจากการก่อสร้างไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนด มีช่องว่างบางส่วน โดยในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ จะเชิญบริษัท อิตาเลียนไทยฯ และบริษัทที่ปรึกษา มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณามาตรการลงโทษ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและควบคุมมาตรการความปลอดภัยโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นผิวจราจร
ด้านลบ
-เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมาเกิดเหตุเครนก่อสร้างของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) หล่นทับคนงานเสียชีวิต 3 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นผิวจราจร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. เกิดเหตุคนร้ายลวนลามผู้หญิงบนสะพานลอยคนข้าม
www.facebook.com/แหม่มโพธิ์ดำ
https://www.facebook.com/queentogetherisone/posts/983862941716874?comment_id=983972721705896
3,000 likes 189 shares 88 comments

-ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายและลวนลามบนสะพานลอยคนข้ามหน้า TOT งามวงศ์วาน นั้น เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและอันตรายมาก ซึ่งปัจจุบันมีข่าวการคุกคามทางเพศบ่อยมาก ขณะที่สะพานลอยคนข้ามส่วนใหญ่บนถนนวิภาวดีรังสิตและถนนงามวงศ์วานจะเปลี่ยวมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

-ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตบนสะพานลอยคนข้ามมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งสามารถใช้การได้หรือไม่ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสำรวจความปลอดภัยสะพานลอยคนข้าม หากสะพานใดมืดมากควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการสำรวจและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบนสะพานลอยคนข้าม
 
 
2. ผลสำรวจการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย
www.facebook.com/Prachatai
https://www.facebook.com/108882546698/posts/10154688203681699
45 likes 20 comments

-ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม พบกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 42.3 คิดว่าควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย รองลงคือ ไม่ควร ร้อยละ 41.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.0 นั้น การจัดทำผลสำรวจดังกล่าวอาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากประชาชน ซึ่งเป็นการผลักภาระและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำคูคลอง

-ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประชาชนควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัด

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งแนวทางและอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ถ.งานวงศ์วาน-แจ้งวัฒนะ-เตรียมสร้างอุโมงค์ใต้คลองเปรมฯ
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและถนนงามวงศ์วานว่า กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขในระยะเร่งด่วนด้วยการเพิ่มกำลังสูบโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณสถานีสูบน้ำใกล้เคียง รวมทั้งประสานพื้นที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสถานีสูบในพื้นที่ เป็นแหล่งพักน้ำและกระจายปริมาณน้ำไปลงคลองย่อยเพื่อหน่วงน้ำรอระบายลงคลองเปรมประชากรในช่วงที่ฝนตก

-การแก้ปัญหาแบ่งเป็นในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีปัญหาท่วมตั้งแต่คลองประปา-หน้าสถานีรถไฟหลักสี่ ปัญหาน้ำท่วมขังในซอยทั้งซอยแจ้งวัฒนะ14 และแจ้งวัฒนะ 10 และบริเวณใกล้เคียง ขณะนี้ได้ประสาน 3 หน่วยงานที่มีสถานีสูบในพื้นที่คือ บริษัท โฟร์โมสต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย และหน่วยทหาร ร. 1 พัน 2 รอ. ในการดึงนำไปลงคลองย่อยคือ คลองบางตลาด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวเพิ่ม ขณะที่ด้านถนนงามวงศ์วานที่มีปัญหาท่วมซ้ำซากในบริเวณซอยชินเขต กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองลาดโตนดกำลังสูบประมาณ 5 ลบ.ม.ขณะนี้ได้ติดตั้งเพิ่มอีก 1.5 ลบ.ม.

-กทม.มีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ใต้คลองเปรมประชากร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 เมตร โดยมีแนวเส้นทางจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ไปคลองเปรมประชากร ใต้ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 อุโมงค์ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ 109 ตร.กม. ช่วยระบายน้ำในพื้นที่เขตสายไหม บางเขน หลักสี่ จตุจักร ดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการเพื่อออกแบบรายละเอียด และเตรียมเสนอของบฯก่อสร้างจากรัฐบาล โดย กทม.ตั้งเป้าหมายจะก่อสร้างปี 62 เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 65

ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองเปรมประชากรเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพฯ คือ จ.ปทุมธานี และมีเส้นทางเชื่อมต่อกับคลองลาดพร้าวและยังเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อผันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา หากสามารถจัดระเบียบและก่อสร้างแนวเขื่อนถาวร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำได้อย่างมากจะช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ เหนือ เขตดอนเมือง หลักสี่ บางซื่อ และเขตจตุจักรได้ดี

ด้านลบ
-แม้ กทม.จะเพิ่มกำลังสูบเข้าไปยังจุดอ่อนในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวแต่การระบายน้ำจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว หากปริมาณน้ำในคลองเปรมประชากรสูง เนื่องจากคลองเปรมประชากรเป็นคลองเดียวที่ กทม.ไม่สามารถลดระดับน้ำในคลองลงได้ถึงระดับน้ำทะเล ที่ 0.00 ม. เพราะเป็นคลองที่มีการบุกรุกตลอดแนวคลอง ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการขุดลอกได้เต็มประสิทธิภาพตลอดแนว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขังซ้ำซาก

 

2 เดินหน้าสร้างเขื่อน “คลองมหาสวัสดิ์”
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีโครงการสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองมหาสวัสดิ์ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาโดยก่อสร้างตั้งแต่ปี 40 ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตลอดทั้งแนว จากการตรวจสอบพบแนวเขื่อนกั้นน้ำสามารถป้องกันน้ำท่วมได้แล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบรายละเอียดและส่งมอบงาน ซึ่งได้สั่งการให้ สนน.ตรวจสอบประตูระบายน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ให้พร้อมใช้งาน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวเขื่อนป้องกันน้ำเป็นการป้องกันกรณีน้ำเหนือไหลเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเขื่อนมีความสามารถในการป้องกันน้ำในกรณีที่มีน้ำเหนือไหลลงมาประมาณ 2,500 ลบ.ม./วินาที แนวเขื่อนกั้นน้ำจะช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยในย่านฝั่งธนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคลองมหาสวัสดิ์

 

3.เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตบางแค เขตทวีวัฒนา และเขตภาษีเจริญว่า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พร้อมงานบริเวณภายนอก สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มี.ค. 62 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มี.ค. 61 ระยะเวลาก่อสร้าง 320 วัน ซึ่ง กทม.ได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา

-สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา จากบริเวณคลองบางจาก-คลองบางขี้เก้ง หน้าหมู่บ้านมณฑล 7 เขตบางแค ขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 79.22 ซึ่งได้กำชับให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามการดำเนินโครงการของ กทม.ในพื้นที่เขตบางแค ทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ และเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างของ กทม.

 

4.ตรวจสอบความปลอดภัยสะพานลอยคนข้าม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุคนร้ายพยายามลวนลามผู้สื่อข่าวขณะเดินข้ามสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ว่า สะพานลอยคนเดินข้ามเป็นจุดหนึ่งที่ กทม. ต้องดูแล ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม อีกทั้งจะห้ามไม่ให้ติดป้ายโฆษณา หรือป้ายประกาศบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามอย่างเด็ดขาด

-สำหรับบนถนนวิภาวดีรังสิตเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่ง กทม. ได้รับมอบอำนาจให้ดูแลเฉพาะด้านระบบระบายน้ำและเกาะกลางถนนเท่านั้น ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างวางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนวิภาวดีรังสิตให้สวยงามเป็นรูปแบบสอดคล้องกัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 60 หากพื้นที่ใดมีสภาพไม่เหมาะสม เสี่ยงอันตราย ประชาชนแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วน กทม. 1555

-นายธีรพล สมุทระประภูต เลขานุการกรม กรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ถนนวิภาวดีฯ และถนนแจ้งวัฒนะอยู่ในความรับผิดชอบของ ทล.ซึ่งจะดูแลเรื่องโครงสร้างสะพานความมั่นคงแข็งแรง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมทั้งปัญหาการจราจร ส่วน กทม. และกองบัญชาการตำรวจนครบาลดูแลเรื่องจุดเสี่ยงอันตรายด้านอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม เหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะคนร้ายก่อเหตุในเวลากลางวัน ซึ่งได้สั่งการให้สำนักอำนวยความปลอดภัยร่วมแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

-นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผอ.สำนักอำนวยความปลอดภัย ทล. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบโครงสร้าง สะพานลอยดังกล่าวเป็นแบบปิดทึบ ประกอบกับ กทม.ไม่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดดังกล่าว ดังนั้น จะใช้งบประมาณของสำนักฯ รื้อราวสะพานใหม่ แล้วใช้แผ่นอะคริลิก หรือแผ่นพลาสติกเรียบไปติดตั้งแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งออกแบบ คาดจะเริ่มติดตั้งเดือน พ.ย.นี้ พร้อมกับสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีโครงสร้างแบบเดียวกันโดยให้สะพานทั้ง 2 แห่ง เป็นโมเดล หรือต้นแบบในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบนสะพานลอยของ ทล.

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม
-การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้านลบ
-สะพานลอยคนเดินข้ามบนถนนวิภาวดีรังสิตมีความเสี่ยงภัยที่ทำให้เกิดอาชญากรรม เนื่องจากตัวสะพานทึบ และมีความยาวของสะพานเกินกว่า 100 เมตร ทอดข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีช่องจราจรจำนวนมากเพราะเป็นถนนสายหลักในการระบายรถ ทำให้คนร้ายฉวยโอกาสดักรอบริเวณทางลงสะพาน เนื่องจากประชาชนต้องใช้เวลาในการเดินข้าม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบ และติดตั้งกล้อง CCTV บนสะพาน ลอยคนเดินข้าม

 

5 เร่งชำระค่าไฟฟ้า-รณรงค์ประหยัดพลังงาน
2 ฉบับเดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีการเรียกชำระหนี้ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่ระบุ กทม.ค้างชำระหนี้กว่า 410 ล้านบาทนั้น เป็นค่าสิ่งของและบริหารต่าง ๆ เนื่องจากตามข้อตกลงการดูแลบริการไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วน กฟน.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการจ่ายกระแสไฟทั้งหมด ซึ่งหนี้ค้างชำระที่เกิดขึ้นถือเป็นคนละส่วนกับค่าไฟฟ้า ขณะนี้ ได้ประสาน กฟน. เพื่อขอข้อมูลการค้างชำระโดยละเอียด จากนั้นจะต้องนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการค้างชำระมากน้อยเพียงใดและ กทม.จะเร่งจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ่ายหนี้ค้างชำระต่อ กฟน.โดยเร็วที่สุด

-ส่วนค่าไฟฟ้าที่หน่วยงาน กทม.ใช้งานในแต่ละปี กทม.ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ โดยในปี 60 กทม. จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในหน่วยงานรวม 860 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น กทม.จะพยายามดำเนินโครงการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 มิ.ย.60 เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายของส่วนราชการ ทั้งค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ โดยนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกส่วนราชการทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เร่งจ่ายหนี้ทั้ง 2 ส่วน คือหนี้ที่ค้างอยู่ก่อนปีงบประมาณ 2560 และหนี้ที่ก่อขึ้นใหม่ให้หมดโดยเร็ว และกำชับจากนี้ทุกส่วนราชการต้องไม่มีหนี้ค้างจ่ายอีกต่อไป
-การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังานไฟฟ้าในหน่วยงานสังกัด กทม.

ด้านลบ
-การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส่งหนังสือแจ้งมูลค่าหนี้ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระต่อ กทม. เพื่อเร่งการชำระหนี้ทั้งหมด โดยระบุหนี้ค่าสิ่งของและบริการค้างชำระของ กทม. มีตั้งแต่ปีงบฯ 2541-2559 รวม 410,675,142.33 บาท

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน กทม.

 

6 ชวนปลูกป่าชายเลนป้องกันเซาะชายฝั่ง
1 ฉบับไทยโพสต์
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บริเวณจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียนว่าพื้นที่ในเขตบางขุนเทียนโดยทั่วไปเป็นป่าชายเลน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พักผ่อน และออกกำลังกายแต่ปัจจุบันถูกน้ำกัดเซาะและทำให้เสียพื้นที่ไปจำนวนมาก การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชมรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล กทม.ได้มาร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อบรรเทาและป้องกันการสูญเสียพื้นดิน และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอยู่คู่กับชายทะเลบางขุนเทียนตลอดไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

 

7.เพิ่มศูนย์เฝ้าระวังยาเสพติด
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเขตลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า สำนักงานเขตลาดกระบังได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. 1 แห่ง คือ ที่ทำการชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว
-สำหรับปีงบประมาณ 60 มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง ในชุมชนพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้ามาดำเนินการด้านยาเสพติดในชุมชนของตนเอง และ ในอนาคต กทม.มีเป้าหมายที่จะมีศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในทุกชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพฯ เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง

ด้านลบ
-จากสถิติพบปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่สูงขึ้น และเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยลง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพฯ

 

8 กทม.-หน่วยงานความมั่นคงร่วมกำจัดผักตบชวา
6 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับ กอร.รส. จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะและผักชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่ท่าเตียน ท่าราชวรดิษฐ์ ต่อเนื่องถึงสะพานพุทธ ระยะทางทิศเหนือและใต้ 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินโครงการ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง และไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง เชื่อมั่นในเดือน มิ.ย.นี้ปัญหาขยะผักตบชวาจะเริ่มลดลงและเห็นผลตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

-พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 ผู้แทน กอร.รส. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและมอบหมายให้สำนักพระราชวัง หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยเฉพาะกิจ 904 จัดกำลังไปช่วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการในทุกเขตของ กทม. อีกทั้งทรงพระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เขต รวมถึงจิตอาสาโดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันกำจัดผักตบชวา และทิ้งขยะให้ถูกที่

ผลกระทบ
ด้านบวก
-แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งรับน้ำที่สำคัญของบริเวณสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง จึงจำเป็นต้องร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่สำคัญให้ดีขึ้น
-การเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลรักษากรุงเทพฯ และแม่น้ำเจ้าพระยาด้านลบ-ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน จากปัญหาขยะโดยเฉพาะผักตบชวาที่มีจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำหลายครั้ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการดำเนินโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม”

 

9.ผู้ใช้รถบริการผู้พิการ-ผู้สูงอายุพึงพอใจบริการ 77%
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. รายงานผลการดำเนินโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นว่า จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่า พนักงานขับรถ การตรงต่อเวลานัดหมายพึงพอใจ ความสุภาพและให้เกียรติผู้รับบริการ ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการขับรถอย่างสุภาพและปลอดภัย และความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายบุคลิกภาพ โดยภาพรวมพบผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 77 ส่วนผู้สนับสนุนโครงการในรูปแบบ CSR ประกอบด้วยบริษัท บางจากปิโตรเลียม จะลดอัตราค่าน้ำมันต่ำกว่าท้องตลาด 1 บาท บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบำรุงรักษารถ 30 คัน บริษัท สยามมิชลิน จำกัด สนับสนุนยางใหม่และการบำรุงรักษาตามระยะของรถบริการทั้ง 30 คัน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาการลงนามความร่วมมือ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ปัญหาการร้องเรียนจากผู้ขอใช้บริการ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์มีเพียงหมายเลขเดียวทำให้ติดต่อยาก พนักงานขับรถยนต์พูดจาไม่สุภาพ ขับรถเร็วและประมาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอใช้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

 

10.เริ่มจ่ายเยียวยารื้อย้าย “พัฒนาริมเจ้าพระยา” ก.ค.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายศรชัย โตวนิชกุล รอง ผอ.สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะนำร่อง 14 กม.แรกว่า สนย. อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าบ้านและกรรมสิทธิ์บ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 282 หลัง เพื่อเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่ารื้อย้ายบ้านออกจากพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติเงินส่วนนี้แล้ว คาดในเดือน ก.ค.จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือและทยอยรื้อย้ายบ้านได้

-สำหรับการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ประกอบการร่าง TOR และขอความเห็นชอบแบบก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการกำหนดราคากลางจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย. ส่วนการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการภายในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แบบก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

 

11.ดึงเอกชนเพิ่มคุณภาพอาหารเช้านักเรียน กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.มีนโยบายให้เพิ่มคุณภาพอาหารเช้าให้แก่นักเรียน เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม เสริมสร้างร่างกายของเด็กวัยเรียนได้มากที่สุด ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบราชการ เพื่อจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเช้าประมาณ 3 ล้านบาท/วัน เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมเป็น 10 บาท/คน จากเดิม 5 บาท/คน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขระเบียบ กทม. จะต้องใช้ระยะเวลา กทม.จึงมีแนวทางขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เข้ามาดูแลการจัดสรรอาหารเช้าในโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพมากขึ้น มุ่งเน้นในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเหมาะสมและมีร่างกายแข็งแรงต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเพิ่มคุณภาพอาหารเช้าให้แก่นักเรียนสังกัด กทม.ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม
ด้านลบ
-ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม. มีจำนวน 437 โรงเรียน มีนักเรียนประมาณ 300,000 คน การจัดสรรงบประมาณอาหารเช้าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. 5 บาท/คนนั้น ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ที่มีจำนวนนักเรียนมากสามารถนำงบประมาณที่ได้รับ ไปจัดสรรอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าให้แก่นักเรียนได้ แต่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่ถึง 200 คน/โรงเรียน อาจมีปัญหาไม่ได้คุณภาพสารอาหารที่บริโภคอย่างครบถ้วน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มคุณภาพอาหารเช้าให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

12.มท.เตรียมเปิดช่องทางตอบคำถามนายกรัฐมนตรี
8ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, M2F, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน,สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจรายละเอียด
-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า มท.กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนกรณี 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี โดยจะเริ่มดำเนินการวันที่ 12 มิ.ย.60 พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยยังไม่กำหนดเวลาปิดการแสดงความคิดเห็น ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามต้องไปแสดงตัวที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โดยจะไม่มีการใช้สิทธิ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันการสวมสิทธิจากบุคคลอื่น จากนั้นศูนย์ดำรงธรรมจะรวบรวมผลการตอบคำถามรายงาน มท.ทุก 10 วัน ก่อนนำผลรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

-นายกฤษฎา บุญราช มท.กล่าวว่า ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบถึงเรื่องการเปิดรับความเห็น ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางไปที่ใด ขอให้มีการสอดแทรกเชิญชวนประชาชนให้มาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในการตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานเขต

 

13.“นิด้าโพล” เผยคนกรุงมักง่ายทิ้งขยะ-เหตุน้ำท่วม
3 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, M2F
รายละเอียด
-ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับนิสัยความมักง่ายของคนกรุง" ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย.60 จากผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบร้อยละ 61.92 ระบุสาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดจากความมักง่ายของการทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงบนพื้นถนน หรือท่อระบายน้ำ ทำให้อุดตันท่อ หรืออุโมงค์ระบายน้ำ รองลงมาคือ การบริหารจัดการการระบายน้ำของหน่วยงาน กทม. และพื้นที่ในเขตต่างๆ ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมขณะที่ระบบการจัดวางผังเมืองความหนาแน่นของบ้านเรือน อาคารที่พักอาศัยต่างๆ ที่ทิ้งขยะ หรือท่อระบายน้ำมีไม่เพียงพอ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 65.60 ระบุ กทม.ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายลงโทษจับ-ปรับกับผู้ที่ชอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือแม่น้ำลำคลองอย่างจริงจัง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ ท่อระบายน้ำและในแม่น้ำคูคลองอย่างต่อเนื่อง
-การบังคับใช้กฎหมายจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดทิ้งขยะในคูคลองและที่สาธารณะ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งแต่งตั้ง ขรก.ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 2ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า วันที่ 30 ก.ย. นี้ จะมีข้าราชการ บุคลากรและครู กทม.เกษียณอายุราชการจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับบริหารสูง ตำแหน่ง รป.กทม. บริหารต้น ตำแหน่ง ผช.ป.กทม. ผอ.สำนัก ระดับอำนวยการสูง ผอ.เขตและระดับอำนวยการต้นในตำแหน่ง ผช.ผอ.เขต หลายรายซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ จึงมอบหมายให้ ป.กทม. เร่งรัดดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายในเดือน ส.ค. นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแต่งตั้งข้าราชการ บุคลากร และ ครู กทม. แทนตำแหน่งผู้เกษียณ อายุราชการ-การบริหารราชการ กทม.
ด้านลบ
-ปีนี้มีข้าราชการและบุคลากร กทม. เกษียณอายุราชการรวม 1,849 ราย ตำแหน่งสำคัญ อาทิ รป.กทม. 4 อัตรา ผู้ตรวจราชการสูง 6 อัตรา ผอ.สำนัก 3 อัตรา ผอ.เขต 19 อัตรา


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญและข้าราชการ ครู กทม. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

2.เพิ่มเครื่องสูบน้ำ-แก้ปัญหาน้ำเร่งระบาย ถ.สุขุมวิท
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณซอยสุขุมวิท 26 เขตคลองเตยว่า ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณปากซอยอารีย์ โดยจะพยายามดึงน้ำมาลงที่คลองหัวลำโพง เพื่อให้น้ำมาลงที่ประตูระบายน้ำพระโขนงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณกลางซอยสุขุมวิท 26 และในซอยสุขุมวิท 36 เพิ่มเติม เพื่อดึงน้ำมาลงที่คลองหัวลำโพง จะใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเร็วที่สุดไม่เกิน 1 ชั่วโมง

-สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงซอยลาซาล-แบริ่ง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลายหน่วยงาน ประกอบด้วย กทม. กรมทางหลวง จ.สมุทรปราการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กดึงน้ำจากถนนสุขุมวิทลงคลองสำโรง จากนั้น กทม.จะดึงน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท ซอยลาซาล-แบริ่ง บางส่วนมาลงที่คลองบางนา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณซอยลาซาล- แบริ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบนถนนสุขุมวิท บริเวณซอยสุขุมวิท 26 และช่วงซอยลาซาล- แบริ่ง
ด้านลบ
-บริเวณซอยสุขุมวิท 26-42 มีอุโมงค์ระบายน้ำ ที่ กทม. สร้างไว้เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ซึ่งทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่มีอุโมงค์ แต่ภายในซอยสุขุมวิท 26, 36,42 น้ำยังระบายได้ช้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำของ กทม. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบาย บริเวณถนนสุขุมวิท

 

3.จัดระเบียบรถทัวร์ท่องเที่ยว
2 ฉบับเดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมแก้ปัญหาการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบต่อการจราจรว่า กทม.ได้จัดระเบียบการจอดรถบัสรถทัวร์ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดพื้นที่จอดรถดังกล่าวบริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า และขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบัสรถทัวร์ท่องเที่ยวไม่ให้นำรถมาจอดบริเวณริมถนนสายต่าง ๆ โดยจะประสานผู้ประกอบการสมาคมท่องเที่ยวขอความร่วมมือให้นำรถไปจอดยังพื้นที่ที่กำหนดไม่นำมาจอดในจุดที่จะสร้างผลกระทบต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ หากไม่ให้ความร่วมมือนำรถไปจอดตามจุดที่กำหนด หรือยังนำรถมาจอดในที่ห้ามจอดถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะร่วมกวดขันและจับปรับ และสั่งการให้เคลื่อนย้ายรถในทันที

 

4.ปรับหลักเกณฑ์โอนย้าย ครู กทม.
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวกรณี สำนักงาน ก.ก. มีหนังสือถึง ผอ.เขต เรื่อง อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.ไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ จากเดิมผู้ที่จะขอโอนต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันโอน เป็นไม่น้อยกว่า 8 ปี จึงขอโอนย้ายไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐได้ว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด กทม.สูงสุด โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการสอบบรรจุข้าราชการครู กทม.ครั้งต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กทม.ที่จะขอโอนย้ายไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐด้านลบ-ในแต่ละปีพบมีครูจากต่างจังหวัดสอบเป็นข้าราชการ กทม.ถึงร้อยละ 99 และส่วนใหญ่เมื่ออยู่ครบ 5 ปี จะขอโอนไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียน และขาดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงระยะเวลารอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันไปทดแทนตำแหน่งว่าง


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก. สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบการจอดรถบัสรถทัวร์นักท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
ด้านลบ
-ปัจจุบันมีประชาชนร้องเรียนการจอดรถทัวร์นักท่องเที่ยวไม่เป็นระเบียบ4 จุด ได้แก่ 1) บริเวณเวิ้งพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2) บริเวณสะพานอรุณอัมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนอรุณอัมรินทร์ 3) บริเวณหน้าสายใต้เก่า และหน้าร้านอาหารยกยอ (เดิม) ถนนบรมราชชนนี และ4) บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ ส่งผลให้เกิดปัญหากีดขวางทางสัญจร บดบังป้ายโดยสารประจำทางและ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการสมาคมท่องเที่ยวในการจัดระเบียบการจอดรถทัวร์ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำหนด

 

5.เร่งสำรวจ-จดทะเบียนหอพักในกรุงเทพฯ
3 ฉบับมติชน, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประสานให้ดำเนินการจดทะเบียนและปรับปรุงหอพัก รวมถึงประชาสัมพันธ์หอพักที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 จึงกำชับให้ ผอ.เขตทั้ง 50 เขต เร่งสำรวจหอพักในพื้นที่มีหอพักใดที่ยังไม่จดทะเบียน โดยให้ ผอ.เขตรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง

-นายอภิรมย์ จันทรกุล ผอ.เขตบางกะปิ กล่าวว่า พื้นที่เขตบางกะปิมีหอพักมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากการตรวจสอบพบมีหอพักที่ลงทะเบียน 177 แห่ง 20 แห่งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายต้องการเปลี่ยนรูปแบบไปดำเนินธุรกิจอพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่า ขณะที่มีบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยใบอนุญาตหอพักมีระยะเวลา 5 ปี ขณะที่ใบอนุญาตผู้จัดการหอพักมีระยะเวลา 2 ปี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในการจัดระเบียบหอพักในพื้นที่
ด้านลบ
-จากการสำรวจในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ เบื้องต้นพบมีหอพัก 657 แห่ง มีใบอนุญาต 474 แห่งไม่มีใบอนุญาต 183 แห่ง

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจและดำเนินการจัดระเบียบหอพักในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.เชิญชวนภูมิปัญญา “ผู้สูงวัย”
4 ฉบับ ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวในการเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ว่า กทม.ให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเตรียมความพร้อมรองรับทั้งด้าน การดูแลสุขภาพและสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กทม.ซึ่งจัดประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 50 เขต มีโอกาสเผยแพร่ภูมิปัญญาของตนเองตามนโยบาย ผว.กทม. ในการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุก โดยให้คิดว่าผู้สูงอายุคือพลังของสังคม ไม่ใช่ภาระของสังคม โดยได้คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตละ 1 ภูมิปัญญา แยกเป็นสาขาต่างๆ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและนำเสนอภูมิปัญญาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

-สำหรับภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับการเชิดชูเกียรติแล้ว กทม.ช่วยส่งเสริมอาชีพ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงภูมิปัญญาดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางและช่วย พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ หากเจ้าของภูมิปัญญาต่าง ๆ ต้องการถ่ายทอดสู่บุคคลอื่น กทม.เชิญผู้สูงอายุเป็น จิตอาสามาถ่ายทอดภูมิปัญญาโรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ผู้สูงอายุเป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย ซึ่งต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ภูมิปัญญาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนรุ่นหลัง เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจและสร้างสรรค์สิ่งดีงาม อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

 

7.สำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินใหม่
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า ขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ การดำเนินงานต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คาดจะประกาศใช้ในปี 61 มีผลบังคับใช้และจะเริ่มจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ในปี 62

-เพื่อเตรียมความพร้อมจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ กทม.ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งอาคารแต่ละประเภทในพื้นที่ พร้อมประสานข้อมูลจากกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งประสานข้อมูลจากกรมที่ดินในการจัดส่งข้อมูลแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ กทม. เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะนำมาบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

-นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รป.กทม. กล่าวว่า เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ กทม.ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนถึงหลักการและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อให้จัดเก็บรายได้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ กทม. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำรายได้มาพัฒนากรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

 

8.นายกฯ สั่ง กทม.เพิ่มโรงสูบน้ำแนวคลองเปรมฯ
4 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ,สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรน้ำและการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติว่า รัฐบาลได้พยายามแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยทำตามแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับข้อบกพร่องระบบการระบายน้ำที่มีอยู่ หาก ฝนตกเกินปริมาณที่สามารถรองรับได้จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดน้ำท่วมขัง ขณะนี้ต้องทำให้น้ำท่วมน้อยที่สุด หรือแก้ไขให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ กทม.แก้ไขปัญหาด้วยการสร้างโรงสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตามแนวคลองเปรมประชากร ส่วนปัญหาผังเมืองที่แน่นเกินไป ต้องขยายเมืองรอบนอกออกไป ไม่ใช่การย้ายเมือง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในกรุงเทพฯ และพื้นที่รอยต่อ จ.ปริมณฑล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางบริหารจัดการน้ำของ กทม.และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะยาว