• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แนะปรับปรุงระบบขายตั๋วรถไฟฟ้า BTS
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36539483
42 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (BTSC) ปรับปรุงระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS โดยยกเลิกการแลกเหรียญ เพื่อไปหยอดตู้ซื้อบัตรโดยสาร ซึ่งทำให้ผู้โดยสารต้องเข้าคิวสองครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลาแล้ว เมื่อมีคนต่อแถวยาวมากๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วนยังกีดขวางทางเข้าออกสถานีด้วย จึงควรเปลี่ยนมาใช้ตู้จำหน่ายบัตรโดยสารที่รับทั้งเหรียญและธนบัตร ตั้งโต๊ะรับแลกเหรียญเพิ่ม เพิ่มเจ้าหน้าที่รับแลกเหรียญ จัดเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสาร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกกลุ่มในการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

-ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุที่ BTSC ใช้ระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารแบบนี้ อาจเป็นเพราะต้องการให้ผู้โดยสารใช้บัตรเติมเงิน Rabbit ซึ่งสะดวกกว่าและวงเงินในบัตรยังมีอายุสองปีนับจากวันที่ใช้บัตร ขณะที่ในสถานีรถไฟฟ้า BTS มีตู้จำหน่ายบัตรโดยสารที่รับธนบัตรอย่างน้อยฝั่งละหนึ่งตู้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และการพิจารณาเพิ่มตู้จำหน่ายบัตรโดยสารที่รับธนบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

 

2. ประสิทธิภาพกล้องวงจรปิดในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/MGROnlineLive
https://www.facebook.com/MGRonlineLive/posts/1625919254106319?comment_id=1625962940768617
446 likes 28 shares 33 comments

-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสถานที่ราชการ พื้นที่สำคัญ หรือล่อแหลม โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง แม้ในบริเวณนั้นจะมีกล้อง CCTV จำนวนมาก แต่มักจะมีปัญหาตามมาทุกครั้ง เช่น ภาพไม่ชัด กล้องเสีย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

-ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในสัญญาการจัดซื้อกล้อง CCTV ของ กทม. ได้ระบุเรื่องการรับประกันและการซ่อมบำรุงไว้หรือไม่ เช่น เมื่อพบกล้องเสียต้องนำไปซ่อม และขณะซ่อมต้องนำกล้องสำรองมาติดไว้ทดแทน รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาดำเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องเทคโนโลยีของกล้อง CCTV มีการพัฒนาไปเร็วมาก ขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการมีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลา จึงทำให้กล้องที่ได้มาอาจจะตกรุ่นไปแล้ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสำรวจกล้อง CCTV ของ กทม.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมในการใช้งาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดใช้อุโมงค์บางซื่อ ก.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ใกล้แล้วเสร็จและจะเปิดใช้งานกลางเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการเดินทางของน้ำจากถนนและในพื้นที่ที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำให้รวดเร็วมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 6 เขต คือ เขตดุสิต พญาไท บางซื่อ จตุจักร ดินแดง และเขตห้วยขวาง อุโมงค์ดังกล่าวยังส่งผลให้สามารถเร่งระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมใน 6 ถนนสำคัญ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ระบบระบายน้ำของกรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องดำเนินการควบคู่กัน เพื่อสร้างระบบลำเลียงน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำการปรับขนาดท่อระบายน้ำ การแก้ปัญหาบ้านเรือนรุกล้ำทางระบายน้ำสาธารณะ การแก้ปัญหาขยะสิ่งปฏิกูลอุดตันท่อระบายน้ำ และอุดตันคลองต่าง ๆ ซึ่งต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน
- การพัฒนาประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว
ด้านลบ
- ระบบท่อระบายน้ำในถนนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ออกแบบรองรับน้ำฝน ที่ปริมาณไม่เกิน 60 มิลลิเมตร หากฝนตกหนักเกินกว่าปริมาณจึงต้องใช้ระยะเวลารอการระบายนานขึ้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

 

2. กำชับวินัยการคลังเบิกจ่ายงบฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า การใช้งบประมาณ ปี 60 ในส่วนของงบฯ ลงทุนต้องใช้จ่ายให้ครบร้อยละ 100 ณ เดือน ธ.ค. 59 หากเขตใดกันงบฯเหลื่อมปีต้องก่อหนี้ให้เสร็จสิ้นในปี 59 แต่หาก ไม่สามารถดำเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมขอความเห็นชอบเสนอ ป.กทม. เพื่อดำเนินการต่อไป
- ภายในปีงบประมาณ 60 ทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่าย ให้ได้ภายในเดือน ก.ย. หากปฏิบัติได้ตามแนวทาง ที่กำหนด จะทำให้มีวินัยทางการเงินการคลังเพิ่มขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดวินัยทางการเงินการคลัง
ด้านลบ
- ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้มาก จึงทำให้กทม. ถูกท้วงติงไม่มีวินัยทางการเงินการคลัง

ข้อคิดเห็น
- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนัก การคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

 

3. เปิดตลาดดอกไม้ “ปากคลองตลาดใหม่”
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้เปิดศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน เพื่อเป็นศูนย์รวมดอกไม้ค้าปลีก-ค้าส่งทั้งไทยและต่างประเทศ ร้านจัดช่อดอกไม้ มาลัย และแปรรูปดอกไม้ตลอด 24 ชั่วโมง บนพื้นที่ 50 ไร่ มีแผงค้า 3,000 แผง ปัจจุบันเปิดให้เช่าแล้ว 1,500 แผงนอกจากนี้ ได้กำหนดค่าเช่าแผงในราคาถูก โดยคิดค่าเช่าต่อแผงขั้นต่ำ 100 บาท/วัน ไม่มีค่าแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้ามีแผงขายดอกไม้ของตนเองและอยู่ระหว่างขยายเฟส 2, 3 ภายในศูนย์มีพื้นที่บริการจอดรถฟรี 2,000 คัน และมีศูนย์อาหารราคาประหยัด ห้องน้ำสะอาด สำหรับ ผู้มาใช้บริการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองใหม่มีจุดเด่นทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวก อยู่ห่างจากปากคลองตลาดเดิมประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่บน ถ.จรัญสนิทวงศ์-ถ.กาญจนาภิเษก สามารถเชื่อมต่อ ถ.ราชพฤกษ์ ถ.จรัญฯ ถ.กาญจนาภิเษก ถ.เพชรเกษม ถ.พุทธมณฑล ใกล้ทางด่วนศรีรัช ซึ่งสะดวกรวดเร็วต่อการขนส่งดอกไม้ที่ต้องการความสดใหม่ เพราะทำเลที่ตั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าและการจัดสถานที่ค้าขายแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้ค้า

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก

 

4. ปรับเนื้องาน-เร่งก่อสร้าง สวนบึงลำไผ่
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่บึงลำไผ่เขตมีนบุรี พื้นที่รวม 78 ไร่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบพื้นที่ให้ สสล. สร้างสวนสาธารณะ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 58 ตามกำหนดจะต้องก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ต.ค.59 แต่ขณะนี้โครงการฯ คืบหน้าเพียงร้อยละ 44 การก่อสร้างบางจุดต้องหยุดชะงัก เนื่องจากมีผู้บุกรุกพื้นที่และอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทำให้ กทม. ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ จึงวางแนวทางตัดเนื้องานในพื้นที่ รุกล้ำดังกล่าวออก เพื่อรอให้ผลการพิจารณาคดีเป็นที่สิ้นสุดและให้งานก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ สามารถดำเนินต่อไป
- ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้สั่งการให้ผู้รับเหมาดำเนินโครงการเร่งการก่อสร้างให้เสร็จภายในปี 60 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์สวนสาธารณะได้มากที่สุด ส่วนพื้นที่ที่มีผู้บุกรุกเมื่อสามารถดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนออกไปได้ก็จะดำเนินการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มเติมภายหลัง เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตามนโยบาย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน สาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชน
ด้านลบ
- การบุกรุกพื้นที่และอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวในพื้นที่ประมาณ 10-15 ไร่ มีผู้บุกรุกรวม 4 ราย ขณะนี้ ผู้บุกรุกได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีทำให้การทำงานไม่สามารถเข้าก่อสร้างในส่วนพื้นที่ดังกล่าวได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่

 

5. เร่งประเมินทรัพย์สิน -ตั้งค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ กทม.
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม.กล่าวถึง ความคืบหน้าการดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ กทม.หนองแขมว่า สนอ.และ สนย.อยู่ระหว่างลงบัญชีทรัพย์สินและประเมินราคา คาดภายใน 2-3 วัน จะลงข้อมูลได้ทั้งหมดในทุกหมวด เมื่อได้ข้อมูลจึงจะร่าง TOR เพื่อเปิดประมูล คาดราคาค่าเช่าทรัพย์สินทั้งหมดจะสรุปได้ภายในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ จากนั้น จะกำหนดราคาค่าเช่าและกรอบระยะเวลาการให้เช่า โดยผู้ที่จะมาเช่าจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เอง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโรงฆ่าสัตว์หนองแขม ก่อนเปิดให้เอกชนเช่า

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดประมูลบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ กทม.

 

6. แผนป้องกันโรคติดต่อข้ามประเทศ
1 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ กทม. พ.ศ.2558 คณะกรรมการโรค ติดต่อฯ จะพิจารณาตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกท่าเรือกรุงเทพฯ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7. เริ่มย้ายหน่วยงานไป กทม.ดินแดง 1 ก.ค.นี้
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่บริเวณอาคาร กทม. 2 (ดินแดง) ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้า-ออกพื้นที่ศาลาว่าการ กทม. 2 รวมถึงแนวทางการให้บริการที่จอดรถสำหรับข้าราชการ กทม.และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด เบื้องต้น สนย.ได้เสนอแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการที่จอดรถของ กทม. 2 โดยต้องให้ออกจากพื้นที่ก่อนเวลา 18.00 น.ของทุกวัน และไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ บัญชีทรัพย์สินให้ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน
- สำหรับหน่วยงานของ กทม.จะเริ่มย้ายเข้าไปยังอาคารทาวเวอร์ 1 โดย สวท. จะย้ายเข้าในวันที่ 1 ก.ค. สนน. และ สนอ. ย้ายเข้าวันที่ 7 ก.ค. สนย. ย้ายเข้าในวันที่ 14 ก.ค. สสล. ย้ายเข้าวันที่ 21 ก.ค. และ สยป. ย้ายเข้าวันที่ 28 ก.ค. สำหรับคณะผู้บริหาร กทม.จะสามารถย้ายเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่อาคารทาวเวอร์ 1 ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) และแผนการจัดการจราจรในบริเวณโดยรอบอาคาร
ด้านลบ
- สาเหตุที่ทำให้ล่าช้าจากกำหนด การเดิมในเดือน เม.ย.ไม่ได้เกิดปัญหาจากการก่อสร้างที่ไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ติดปัญหาที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะใช้งานอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของเดิมหรือของใหม่อย่างไร

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การย้ายหน่วยงาน กทม.ไปยังอาคารทาวเวอร์ 1 ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง)

 

8. พัฒนาคุณภาพ CCTV -เพิ่มความปลอดภัยประชาชน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยจะเปลี่ยนเป็นกล้องที่มีความคมชัดเป็น 5 ล้านพิกเซล 300 ตัว เน้นติดตั้งในพื้นที่ชุมนุมคน ป้ายโดยสารประจำทาง ย่านใจกลางเมืองต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยจับภาพต่าง ๆ ได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนกล้อง CCTV ให้เป็นกล้องที่ทันสมัยมีความคมชัดสูงจะต้องอาศัยงบประมาณจำนวนมาก กทม.จึงไม่สามารถเปลี่ยนกล้องที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในทันทีโดยต้องทยอยเปลี่ยนในจุดที่เหมาะสม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม. ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งแต่ปี 49 ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 53,249 ตัว พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ สู่ศูนย์ควบคุมศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) สำนักงานเขต 50 เขต และสถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง รวม 14,845 ตัว ส่วนอีก 38,404 ตัว เป็นกล้องแบบ Stand Alone ที่บันทึกเหตุการณ์ ณ จุดที่ติดตั้ง
- การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกล้อง CCTV ของ กทม. รวมทั้งการสำรวจและซ่อมบำรุงกล้องให้มีสภาพพร้อม ใช้งาน

 

9. หลักเกณฑ์ใหม่สอบบรรจุเป็น ขรก.กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม. สามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นใหม่แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 เป็นต้นไป โดยให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อน เพื่อนำไปใช้สมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.สามารถนำมายื่นได้เช่นกัน
- นอกจากนี้ กำหนดให้ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไว้ในการสอบเพื่อวัดภาค ก. กรณีการสอบแข่งขันเพื่อวัดภาค ข. และภาค ค.เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาแล้วผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่รับสมัครและเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดภาค ก. ของ กทม.หรือเป็น ผู้ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จึงจะมีสิทธิสมัคร ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/csc หรือสอบถามโทร.0-2225-6894 ต่อ 1168

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันของ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักงาน ก.ก. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม.สามัญ

 

10. มท. แจ้งทุกจังหวัดเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
14 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,
ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, M2F,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,
คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะโฆษก มท. กล่าวว่า มท. ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อม ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.แบ่งค่าปรับให้ผู้แจ้งเบาะแสทิ้งขยะลงคูคลอง
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/200355362728/posts/10156266011482729
175 likes 52 shares 59 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. จะให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสคนทิ้งขยะลงในคูคลอง โดยให้รางวัลจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับ นั้น น่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองได้และควรดำเนินการมานานแล้ว นอกจากนี้ ต้องเข้มงวดกับบ้านเรือนและชุมชนริมคลอง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพิ่มถังขยะในที่สาธารณะให้เพียงพอ จัดเก็บขยะให้ตรงเวลาไม่ตกค้าง ลอกท่อระบายน้ำและคูคลองเป็นประจำ จัดทำตะแกรงกรองขยะหน้าประตูระบายน้ำ เป็นต้น

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งที่ กทม.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาขยะในคูคลอง เช่น ขยะล้นถัง ประชาชนไม่มีที่ทิ้งขยะ จัดเก็บขยะไม่ตรงเวลา

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดทิ้งขยะลงคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และการออกระเบียบการให้รางวัลคนชี้เบาะแสผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ
 
 
2. เตรียมเวนคืนที่ดิน 1 พันไร่ สร้างแก้มลิง 6 แห่ง
www.facebook.com/DDproperty.com
https://www.facebook.com/DDproperty/posts/1384453404981141?comment_id=1384788724947609
921 likes 212 shares 30 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.เตรียมเวนคืนที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก 6 แห่ง รวมประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการบึงรับน้ำ หรือแก้มลิงป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ระยะยาว นั้น การสร้างแก้มลิงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ต้นเหตุ ขณะที่กรุงเทพฯ ไม่ใช่พื้นที่ทางการเกษตร ทั้งยังเป็นพื้นที่ปลายน้ำ จึงควรบริหารจัดการคูคลองและทางระบายน้ำให้ดีขึ้น อาทิ ขยายท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการสร้างแก้มลิงดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งควรพิจารณาเวนคืนที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันตก กรุงเทพฯ เหนือ และบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำสร้างเป็นแก้มลิงเพิ่มด้วย ขณะเดียวกันบริเวณแก้มลิงควรจัดทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกำลังกาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินก่อสร้างโครงการบึงรับน้ำ หรือแก้มลิงป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมระยะยาว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยชุมชนแก้น้ำท่วม
1 ข่าว ข่าวสด
รายละเอียด
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณที่จะบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ทรงพระกรุณา ให้หน่วยทหารมหาดเล็กฯ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลออกจากลำคลอง เพื่อเปิดทางระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18 เขตดินแดง และชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ จากการดำเนินการในพื้นที่เป็นวันที่ 4 ทำให้การระบายน้ำคล่องตัว สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนได้รวดเร็ว โดยชุมชนในเขตพื้นที่ร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเก็บขยะและวัชพืชในคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกคูคลองและล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.พิจารณาเพิ่มสตรีทฟู้ด
1 ฉบับมติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวกรณีตัวแทนกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนกรณี กทม.ยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยทั้ง 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย โดยขอให้ใช้นโยบายเดียวกับถนนเยาวราชและถนนข้าวสารที่รัฐบาลจะยกระดับเป็นถนนแห่งอาหาร หรือสตรีทฟู้ดว่า กทม.เน้นจัดระเบียบในถนนที่มีร้านอาหารริมทาง ซึ่งหมายถึงถนนแห่งอาหารเท่านั้น ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่จะเสนอขอจัดเป็นถนนแห่งอาหารเช่นเดียวกับที่ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ต้องหารืออีกครั้งว่าแต่ละพื้นที่มีนักท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนมากพอที่จะจัดให้เป็นถนนแห่งอาหารหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ เรียกร้องการจัดระเบียบผู้ค้าในทุกพื้นที่ควรมีนโยบายเช่นเดียวกัน และต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน หากจะยกเลิกก็ต้องยกเลิกทั่วกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบร้านอาหารริมทางในถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร

 

3.เร่งสร้างเขื่อนคลองแสนแสบ-แก้ปัญหาน้ำเร่งระบาย ถ.สุวินทวงศ์
3ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายถนนสุวินทวงศ์ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ จาก ถ.กาญจนาภิเษก-ประตูระบายน้ำมีนบุรีว่า กทม.ได้ก่อสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบความยาว 9.72 กม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 16.54 กม. ซึ่งในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความยาวรวม 10 กม. โดย สนน.ได้ดำเนินการ 8.3 กม. ส่วนที่เหลือ 2.4 กม.ผู้รับจ้างทำงานไม่ได้ เนื่องจากมีบ้านเรือนรุกล้ำคลองแสนแสบอยู่ 38 หลังคาเรือน ซึ่งเขตมีนบุรีจะเข้าไปตรวจสอบรังวัด หากพบบ้านเรือนดังกล่าวรุกล้ำที่สาธารณะจะออกคำสั่งตาม ปว.44 เพื่อรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำ และก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นตามกำหนดในปี 63

-สำหรับการแก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในพื้นที่เขตมีนบุรี บริเวณถนนสุวินทวงศ์ แยกไปรษณีย์ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ กทม.ได้ร่วมกับกรมทางหลวงแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว 10 เครื่องสามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 3 ลบ.ม./วินาที เป็น 6 ลบ.ม./วินาที อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงมีโครงการแก้ไขปัญหาถาวร โดยทำท่อลอดตามแนวถนนสุวินทวงศ์ ซึ่งเสร็จแล้ว 3 จุด นอกจากนี้ จะทำบ่อสูบเพื่อดึงน้ำไปลงที่คลองแสนแสบ คลองโตนดและคลองสามวา เมื่อก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มั่นใจปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุวินทวงศ์ แยกไปรษณีย์ จะหมดไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองแสนแสบเป็นคลองสายหลักคลองหนึ่งที่ใช้ในการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งคลองจะไหลผ่านพื้นที่ใจกลางเมืองที่สำคัญต่าง ๆ การก่อสร้าง เขื่อนริมคลองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายถนนสุวินทวงศ์ บริเวณแยกนิมิตใหม่

ด้านลบ
-การก่อสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบขณะนี้ติดปัญหาทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักคือ ในพื้นที่เขตมีนบุรีและพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนรุกล้ำพื้นที่คลองก่อสร้างบ้านเรือน 177 หลัง เป็นบ้านรุกล้ำในพื้นที่เขตมีนบุรี 38 หลัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาบ้านเรือนรุกล้ำคลองแสนแสบในพื้นที่ เขตมีนบุรี เพื่อเร่งก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินริมคลอง

 

4.สำรวจ-พัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีทรัพย์สินประเภทที่ดินรวม 1,065 แปลง โดยได้มาจากการจัดซื้อและการรับบริจาค ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ สนค.และสำนักงานเขต
-สนค.ได้สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบมีที่ดินของ กทม. 54 แปลง ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และมีที่ดิน 4 แปลง ที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ หรือว่างบางส่วน จึงได้ให้สำรวจข้อมูลที่ดินที่ได้จากการเวนคืน หรือเหลือจากการเวนคืนในการสร้างถนน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แนวทางการใช้ประโยชน์เบื้องต้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ อาทิ สร้างสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ สร้างเรือนเพาะชำของเขต

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม.และการสำรวจที่ดินรกร้างว่างเปล่าขาดการดูแลจากเจ้าของที่ดินให้ใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ กทม.เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

5.“คลองเตยโมเดล”
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคลองเตยโมเดลว่า กทม.ได้วางแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาความรู้ควบคู่กับพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดพื้นที่คลองเตยเป็นจุดนำร่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับพื้นที่
-ในพื้นที่เขตคลองเตยนักเรียนจะต้องมีการศึกษา ด้านวิชาการและอาจส่งเสริมด้านวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นและจะพัฒนาครู เสริมสร้างความรู้ให้เหมาะสม และจัดนักจิตวิทยาเด็กลงช่วยเหลือดูแล นอกจากการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาแล้วจะช่วยดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัวร่วมด้วยเพื่อให้ครบวงจรมากที่สุด ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแนวทางที่ชัดเจน เพื่อกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการศึกษามากที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบแกนกลาง เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการพื้นฐานในการนำไปศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ตามแนวทางคลองเตยโมเดล

 

6.คพ.-กทม.ร่วมแก้ปัญหามลพิษอากาศ-เสียง
3 ฉบับมติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.ร่วมกับ สสล. จัดสัมมนารับฟังความเห็นทิศทางการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ.ศ.2560-2564 โดยร่างแผนกำหนดเป้าหมายตัววัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง อยู่ในมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 99

-คพ.และ กทม. จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงรักษาคุณภาพอากาศและเสียงไม่ให้อยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ การใช้งานยานพาหนะข้ามพื้นที่ไปยังปริมณฑลทำให้การกระจายตัวของมลพิษที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงต้องขยายขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานไปยังปริมณฑลด้วย

ผลกระทบ
ด้านลบ
-พื้นที่กรุงเทพฯ มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการใช้ระบบการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสูง สภาพการจราจรติดขัดประกอบกับกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยในปี 59 พบฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน สารเบนซีน และเสียงเกินค่ามาตรฐาน

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

7.ครม.สั่งทุกส่วนราชการเร่งชำระค่าสาธารณูปโภค
4 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีหลักการตั้งแต่บัดนี้จะต้องไม่มีการติดค้างค่าสาธารณูปโภคเป็นอันขาด และต้องจัดการสะสางปัญหาหนี้สินให้หมด หากหน่วยงานค้างหนี้สาธารณูปโภคก่อนปีงบประมาณ 60 ให้ทุกหน่วยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 60 นำมาจ่ายหนี้ หากมีเงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน ให้นำไปชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปีนั้นให้เสร็จภายใน 30 วัน

-ส่วนค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นไป ห้ามนำงบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่แต่ละหน่วยงานตั้งไว้แล้วไปจ่ายเป็นค่าอย่างอื่นเด็ดขาด หากมีงบประมาณ หรือเงินเหลือจ่าย หรือเจียดจ่ายจากรายการอื่นได้ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปชำระเป็นค่าสาธารณูปโภคเป็นลำดับแรกก่อน ขณะเดียวกันเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด และเหมาะสมกับความเป็นจริง ควรกำหนดมาตรการออกมาควบคุม และตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานสถานการณ์การใช้สาธารณูปโภคในหน่วยงาน ก่อนรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับทราบทุกไตรมาสด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ-การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
ด้านลบ
-ปัจจุบันทุกส่วนราชการติดหนี้ค่าสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจรวมเป็นเงินกว่า 4,096 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ค้างตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ 60 รวมประมาณ 595 ล้านบาท และหนี้ในปีงบประมาณ 60 รวมประมาณ 3,501 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยงาน กทม.ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กลุ่มผู้ค้าแผงลอยย่านราชประสงค์ร้องขอค้าขายในพื้นที่เดิม
www.facebook.com/MGROnlinelive
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1622182634479981&id=401831669848423
54 likes 16 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีกลุ่มผู้ค้าแผงลอยย่านราชประสงค์ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอกลับเข้าค้าขายในพื้นที่เดิม ภายหลัง กทม.ยกเว้นการจัดระเบียบถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เนื่องจากเห็นว่าไม่เท่าเทียม นั้น เหตุใดผู้ค้าจึงมาเรียกร้องในสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูก เนื่องจากทางเท้าเป็นพื้นที่สำหรับการสัญจรของประชาชน ขณะที่ กทม.ควรเดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในทุกพื้นที่และจัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าเช่าค้าขายเป็นสัดส่วน

-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการที่ผู้ค้าย่านราชประสงค์ออกมาเรียกร้องดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลและ กทม.ไม่ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม โดยหากจะยกเลิกการค้าขายบนทางเท้าก็ควรยกเลิกทุกพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าย่านราชประสงค์
 
2. เรือโดยสารคลองภาษีเจริญขาดทุนเดือนละล้าน
www.facebook.com/ThairathFan
1,000 likes 19 shares 45 comments

-ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ระบุตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 KT เริ่มคิดอัตราค่าโดยสารเรือคลองภาษีเจริญ 15 บาทตลอดสาย และมีการขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านบาท นั้น สาเหตุที่เรือโดยสารคลองภาษีเจริญขาดทุนน่าจะมาจากมีผู้ใช้บริการน้อย เก็บค่าโดยสารถูก วิ่งช้า บรรทุกได้ครั้งละ 60 คน ไม่เหมาะกับการระบายคนในชั่วโมงเร่งด่วน จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน

-ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เรือโดยสารคลองภาษีเจริญเป็นทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน ซึ่งควรขยายเส้นทางการเดินเรือออกไป เพื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร ขณะที่รูปแบบเรือมีความสวยงามและปลอดภัย จึงควรนำเรือรูปแบบนี้ไปวิ่งในคลองแสนแสบเพื่อให้บริการประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเดินเรือ เพื่อลดการขาดทุน
 
3. นำร่องสร้างถนนสีเขียวที่สาทรไม่คืบหน้า
www.facebook.com/right4walking
https://www.facebook.com/right4walking/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
270 likes 27 shares 17 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการ Bangkok Green Network ที่ กทม.ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยนำร่องที่ถนนสาทร ซึ่งจะออกแบบให้มีการพัฒนาแบบ ECO Smart City ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงทางเท้าให้กว้างขึ้น ปรับปรุงทางจักรยานให้อยู่ระดับเดียวกับทางเท้า พัฒนาพื้นที่ริมคลองและคุณภาพน้ำในคลอง นั้น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า ตั้งข้อสังเกตเป็นเพราะการทำงานของ กทม.ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งยังไม่บังคับใช้กฎหมายเทศบัญญัติและข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจริงจัง

-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หาก กทม.สามารถเดินหน้าโครงการดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก รวมทั้งขอให้ขยายการดำเนินการไปในถนนสายอื่นๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Bangkok Green Network ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยนำร่องที่ถนนสาทร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ประชุมเครือข่ายแก้ปัญหาน้ำท่วม-ใช้มาตรการจับปรับทิ้งขยะลงคลอง
6 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝนและน้ำเร่งระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้วางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งการลดระดับน้ำในคลองให้เหลือระดับต่ำรองรับน้ำฝนและประสานจังหวัดโดยรอบเพื่อช่วยวางแผนการระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม ในคูคลองต่าง ๆ พบขยะจำนวนมากที่อุดตันเส้นทางระบายน้ำ โดยสามารถจัดเก็บขยะในคูคลองได้กว่า 20 ตัน/วัน ดังนั้นจึงต้องเร่งรณรงค์ไม่ให้เกิดการทิ้งขยะลงคูคลองสาธารณะและประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน เพื่อแจ้งข้อมูลสถานการณ์ฝนให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วมากที่สุด

-สำหรับวันที่ 5-9 มิ.ย.นี้ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุพื้นที่กรุงเทพฯ มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่เกิดฝนตกกว่าร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กทม.ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง ขณะนี้การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจะแล้วเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้ในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำต่อไป กทม.จะดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาแบบถาวร โดย กทม.ได้เสนอ ของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามจุดที่มีปัญหาน้ำรอระบายเป็นประจำ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ กทม.บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา โดยมี ผอ.เขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งรถยก เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รถพยาบาล เป็นต้น โดยศูนย์เหล่านี้จะให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่าปัญหาในพื้นที่นั้นๆ จะคลี่คลาย

-ขณะนี้ กทม.ได้เตรียมดำเนินมาตรการจับปรับผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งออกระเบียบการให้รางวัลคนชี้เบาะแสผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะครึ่งหนึ่ง เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความสะอาดคูคลอง คาดอีก 2 สัปดาห์จะสามารถประกาศข้อกำหนด หลักปฏิบัติ และบทลงโทษ จากนั้นจะแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป โดยระเบียบดังกล่าวจะออกมาพร้อมกับระเบียบการให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสคนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ผว.กทม. สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ กทม.เร่งสำรวจต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เพื่อป้องกันการโค่นล้ม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในช่วงฤดูฝน หากพบต้นไม้ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้มให้เร่งแก้ไขโดยด่วน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝนและน้ำเร่งระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองพื้นที่สาธารณะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535ซึ่งนอกจากการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนแล้ว ต้องทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสคนทิ้งขยะในคูคลอง ทางเท้า และที่สาธารณะด้านลบ-ปัจจุบันในคูคลองต่างๆ พบมีขยะจำนวนมากที่อุดตันเส้นทางระบายน้ำโดยสามารถจัดเก็บขยะในคูคลองได้กว่า 20 ตัน/วัน

-จากการสำรวจพบส่วนใหญ่ต้นไม้ ที่มีอายุมากและเสี่ยงต่อการโค่นล้มในกรุงเทพฯ อยู่ใน 5 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตพระนคร เขตดุสิต และเขตบางซื่อ รวม 1,925 ต้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลองทางเท้าและที่สาธารณะ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะยาว

 

2.พัฒนาระบบแจ้งเตือนศูนย์ป้องกันน้ำท่วม
2 ฉบับเดลินิวส์, มติชน
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร สนน.ชั้น 6 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบทั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดการปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.และวันที่ 1 ส.ค.นี้จะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งข้อมูลสถานการณ์ฝน ระดับน้ำ และปริมาณน้ำฝน โดยจะสามารถบริหารจัดการทั้งน้ำฝน น้ำเหนือและน้ำขึ้นน้ำลงได้ ซึ่ง สนน.จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเขตหรือเจ้าหน้าที่ สนน. ทราบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ รวมทั้งระบบต่างๆ ภายในศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของ กทม.

 

3.ประสานความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท-แบริ่ง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตบางนา กรุงเทพฯ กับ จ.สมุทรปราการ ขณะที่ถนนสุขุมวิทอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง ควรมีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยน้ำส่วนหนึ่งดึงไปลงที่คลองบางนาในพื้นที่กรุงเทพฯ และอีกส่วนหนึ่งดึงไปลงคลองสำโรงในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อแบ่งน้ำให้ระบายได้เร็วขึ้น ซึ่งสำนักงานเขตบางนาจะตั้งกองอำนวยการร่วมบริเวณปากซอยลาซาล มีกทม. กรมทางหลวง เทศบาลสำโรงเหนือ และเทศบาลสำโรงใต้ ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ทั้งนี้ ก่อนฝนจะตก สนน.จะแจ้งไปยังสำนักงานเขตบางนา เพื่อเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประจำจุดต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนาด้านลบ-ที่ผ่านมาถนนสุขุมวิทช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา เป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่างระดับมีปัญหาน้ำเร่งระบาย เพราะเป็นพื้นที่รอยต่อ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง

 

4.รณรงค์วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
1 ฉบับ สยามรัฐ
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง นำร่อง 5 เขตว่า สนน. ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ ส่งผลให้ตรวจพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลง

-นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ.ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากปกติในพื้นที่เขตที่พบทุกปี หรือเกือบทุกปี คือ เขตบางขุนเทียน บางนา หนองจอก พระโขนง และเขตมีนบุรี โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่กับการทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนรณรงค์และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงในปีต่อๆ ไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯด้านลบ-พื้นที่ที่เกิดโรคในสัตว์มักจะเป็นในเขตพื้นที่เดิม และสัตว์ที่ตรวจพบโรคส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็นสุนัขมีเจ้าของและสุนัขจรจัดที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันและทำทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.พัฒนาบริหารจัดการเดินเรือคลองภาษีเจริญ
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 KT เริ่มคิดอัตราค่าโดยสารเรือที่คลอง ภาษีเจริญ 15 บาทตลอดสาย และมีการขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านบาท ซึ่ง KT พยายามหาวิธีลดการขาดทุนให้มากที่สุด ขณะนี้ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทเอกชนมาบริหารจัดการเดินเรือคลองภาษีเจริญ โดยมีแนวคิดให้สิทธิการโฆษณาตามท่าเรือ หรืออาจปรับปรุงท่าเรือเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนหันมาสัญจรทางน้ำ เชื่อมต่อการเดินทางอื่นๆ มากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก-ปัจจุบันคลองสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการเดินเรือเพียงร้อยละ 10 ของคลอง หากภาครัฐมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จะทำให้ปัญหาการจราจรลดลงได้-การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถ เรือ ราง
ด้านลบ
-รายงานผลประกอบการโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ ประจำปี 2559 จาก KT ซึ่งได้รับมอบหมายงานจาก กทม.ให้เป็นผู้เดินเรือ ตั้งแต่เดือน เม.ย.59 พบมีรายได้ 18 ล้านบาท แต่มีรายจ่าย 27 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ และแนวทางการบริหารจัดการเดินเรือคลองภาษีเจริญ

 

6.จัดระเบียบเดินชิดขวาสะพานลอย-สกายวอล์ก
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าว สจส. อยู่ระหว่างเสนอโครงการจัดระเบียบการเดินบนสะพานคนเดินข้ามถนนและทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) ต่อคณะผู้บริหารโดย สจส.มีแนวคิดจัดระเบียบการสัญจรด้วยการเดินเท้าบนสะพานคนเดินข้ามถนนและทางเดินยกระดับทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐานการสัญจรด้วยการเดินเท้าที่มีรูปแบบเดินชิดขวาแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดระยะเวลาการเดินทาง นอกจากนี้ จะประสานกรมทางหลวงให้จัดระเบียบการเดินเท้าบนสะพานคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่กรมทางหลวงรับผิดชอบดูแล 192 แห่ง ให้เดินชิดขวาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สจส.จะจัดทำแบบมาตรฐานเครื่องหมายเดินชิดขวาเวียนแจ้งสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นมอบให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบการการสัญจรบนสะพานคนเดินข้าม และทางเดินยกระดับในกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการสัญจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบมาตรฐานการเดินที่เป็นสากล เพื่อจัดระเบียบการเดินเท้าบนสะพานคนเดินข้ามถนนและทางเดินยกระดับในกรุงเทพฯ

 

7.ผู้ค้าแผงลอยขอความเป็นธรรมการจัดระเบียบ
2 ฉบับ แนวหน้า, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายเรวัตร ชอบธรรม แกนนำกลุ่มผู้หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อทวงถาม มาตรการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยทั้ง 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่ปรากฏมีบางเขต เช่น เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ และถนนข้าวสาร เขตพระนคร สามารถทำการค้าขายได้ โดยอ้างเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งสตรีทฟู้ด ซึ่งมีการผ่อนผันให้ขายได้บางพื้นที่ โดยขอให้ กทม.ทบทวนและใช้ความจริงใจภายใต้กฎหมายเดียวกันในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยอย่างไม่เลือกปฏิบัติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยระบุตลาดที่ กทม.จัดสรรให้ ในข้อเท็จจริงบางแห่งไม่สามารถทำการค้าขายได้จริงทำให้ผู้ประกอบการขาดทุน


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการกวดขันจัดระเบียบพื้นที่ที่ดำเนินการไปแล้ว

 

8.โปรดเกล้าฯ ทหารมหาดเล็กช่วยขุดลอกคลอง
2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชนและจิตอาสาเข้าสำรวจขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำที่อุดตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

-ในส่วนของ คสช.และรัฐบาล ขอให้ทุกส่วนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้เครือข่ายผู้นำชุมชนและศักยภาพของ กทม. เป็นหลักในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และเตรียมการล่วงหน้าสำหรับรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการหาวิธีการอื่นๆ ที่จะช่วยเสริม หรือแก้ปัญหาอุทกภัยได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่

 

9.เปิดรับความคิดเห็น 4 คำถามของนายกฯที่สำนักงานเขต
15 ฉบับข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.)กล่าวถึงความคืบหน้าดำเนินงานเกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า มท.จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามทั้ง 4 ข้อเสร็จแล้ว คาดจะเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.นี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.โดยตนจะทำหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้
-ผู้ที่จะมาแสดงความคิดเห็น จะต้องเดินทางมาด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และต้องลงนามกำกับเพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ส่วนกลางที่กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมเปิดรับให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กฯ ช่วยเก็บขยะในคลอง
www.facebook.com/thaigoldmedal
https://www.facebook.com/642813949138206/posts/1439249046161355
1,100 likes 37 comments

-ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกซาบซึ้งใจและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง โดยดำเนินการเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในคลองบางซื่อ บริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ รวมทั้งเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองลาดพร้าว บึงพระราม ๙ เขตบางกะปิ เพื่อเปิดเส้นทางระบายน้ำ

-ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาขยะในคูคลอง ต้องทำให้คนไม่ทิ้งขยะตามใจ ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกใจในเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งดำเนินการจับปรับกับผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง รวมทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแม่น้ำคูคลอง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ
 
 
2.รณรงค์ “ไม่ทิ้ง ไม่ท่วม”-จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155711479732439
3,300 likes 275 shares 403 comments

-ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดทำป้ายรณรงค์ “ไม่ทิ้ง ไม่ท่วม” ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง เนื่องจากขยะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ส่วนขยะชิ้นใหญ่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงจุดทิ้งขยะและออกจัดเก็บทุกสัปดาห์ นั้น ปัญหาขยะกีดขวางการระบายน้ำในคูคลองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน โดยอาจให้ประชาชนเป็นจิตอาสาจัดเก็บขยะในคูคลอง ขณะที่ กทม.ต้องมีแผนจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จัดพื้นที่สำหรับทิ้งขยะขนาดใหญ่เขตละหนึ่งแห่ง จัดเก็บขยะให้ตรงเวลาไม่ให้มีขยะตกค้าง ปลูกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชุมชนริมคลอง ขุดลอกคูคลองและล้างท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง

-ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาขยะในคูคลองมีมานานแล้ว ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้เกิดจากขยะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะการบริหารจัดการขยะของ กทม.ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การขุดลอกคูคลองไม่สม่ำเสมอ สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำลดลง ซึ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเดิมๆ ที่ กทม.ทราบดี แต่เหตุใดจึงยังแก้ไขไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง รวมทั้งการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกสัปดาห์
 
 
3.ปัญหาแผงลอย-ขอทานบนสะพานลอยข้ามแยกเฉลิมเผ่า
www.facebook.com/thailandfootpath
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=720174258165106&substory_index=0&id=578474542335079
631 likes 9 shares 54 comments

-ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สะพานลอยข้ามแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีความแคบมาก ขณะที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ค้าแผงลอยและขอทานบนสะพานลอย ซึ่งกีดขวางทางสัญจรของประชาชนอย่างมากแม้ กทม.จะมีโครงการขยายสะพานลอยดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดินเบียดเสียดกัน แต่ขณะนี้ดำเนินการมา 4 เดือนแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

-ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พื้นที่บนสะพานลอยดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ กทม.หรือไม่ เหตุใดเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงไม่กวดขันจับปรับผู้ค้าแผงลอยเหล่านั้น เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายในที่สาธารณะ หรือพื้นที่ห้ามขาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินบริเวณแยกเฉลิมเผ่า และการกวดขันจับปรับผู้ค้าแผงลอยบนสะพานลอย เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม.-ป.ป.ช.ผนึกพลังต้านทุจริต
2 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่านายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกัน การทุจริตในกรุงเทพฯ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 กับ กทม. โดยจะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต โดยให้หน่วยงานในสังกัด กทม.ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชนตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคู่มือการเฝ้าระวังการทุจริตภาคประชาชนของผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อวางรากฐานทางความคิดของประชาชนในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" ซึ่งเป็นการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 23 ก.ค.นี้ พร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 60

-ส่วนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ กทม.ประจำปีงบประมาณ 60 ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยอบรมผู้นำเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กทม. ใน 4 กิจกรรม รวมทั้งประชุมกรรมการชุมชนของสำนักงานเขตและการประชุมเครือข่าย ป.ป.ช. กทม. เพื่อแนะนำบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานป.ป.ช. รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กรรมการชุมชนได้ทราบวิธีการตรวจสอบเฝ้าระวังการแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่และขยายฐานเครือข่ายการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง กทม.และ ป.ป.ช.ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและการปราบปรามทุจริต

 

2.ปิดจราจรอุดมสุข-สุขุมวิทสร้างปล่องอุโมงค์แก้น้ำท่วม
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่ กทม.ได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก โดยก่อสร้างปล่องรับน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน 3 แห่งคือ ปากซอยอุดมสุข 42 และ 56 และสะพานข้ามคลองเคล็ด ตามโครงก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ปิดการจราจรและเปิดช่องทางเบี่ยงบนถนนอุดมสุขช่วงจากถนนศรีนครินทร์-ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป

-โครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จะรับน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้แก่ เขตประเวศ สวนหลวง บางนา และเขตพระโขนง รวมพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร มีความยาวอุโมงค์ 9.4 กิโลเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ลึก 30 เมตรจากผิวดิน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แนวอุโมงค์ทอดตัวจากอาคารรับน้ำบริเวณบึงหนองบอน ลอดใต้แนวคลองหนองบอน แนวคลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 แนวคลองบางอ้อ ผ่านสถานีสูบน้ำ และออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองบางอ้อโดยจะก่อสร้างปล่องรับน้ำขนาดใหญ่และอาคารรับน้ำเป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่างๆให้ระบายลงสู่อุโมงค์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

 

3.พัฒนากรุงเทพฯเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโลกว่า วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี ประชาชาติทั่วโลกกำหนดให้เป็นวันแห่งความร่วมมือระหว่างชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" โดยในปี 60 องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment Programme : UNEP) กำหนดการรณรงค์ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "CONNECTING PEOPLE TO NATURE หรือชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ" เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้

-กทม.ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นหนึ่งในนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW" โดยมีเป้าหมายต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า ในส่วนของ กทม.มีการจัดกรรม ได้แก่ (1) การจัดสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 4-8 มิ.ย.60 โดย กทม.จะประดับไฟสีเขียวบริเวณศาลาว่าการ กทม.เพื่อเป็นสัญลักษณ์วันสิ่งแวดล้อมโลก (2) ทั้ง 6 กลุ่มเขตร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมภายใต้กรอบของ UNEP อาทิ City Forest, Clean air, Clean city ระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

4.อบรมเครือข่ายอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย 50 เขต
3 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวเปิดการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ ณ วัดสามพระยา เขตพระนครว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ในการดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ โดยร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องสิ่งผิดปกติในพื้นที่ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการป้องกันเหตุ เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

-ในส่วนของ กทม.ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะกล้อง CCTV ในพื้นที่ท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง และบริเวณโดยรอบ โดย กทม.จะจัดการอบรมดังกล่าว ให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขตต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความความร่วมมือกับประชาชน ผู้ประกอบการ และในชุมชนพื้นที่ในการร่วมกันสอดส่องสิ่งผิดปกติ เพื่อร่วมสร้างให้กรุงเทพฯเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ เพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

 

5.สร้างท่อลอดแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนอโศก-ดินแดง
3 ฉบับมติชน, ข่าวสด,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดินแดงว่า สนน.ได้รายงานว่าถนนอโศก-ดินแดง บริเวณปากซอยสุทธิพร 2 เป็น 1 ใน 13 จุดอ่อนน้ำท่วมสำคัญ กทม.จึงเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก เพื่อดึงน้ำฝั่งขาออกไปยังฝั่งขาเข้า ผ่านท่อระบายน้ำขนาด 1.20 เมตร และเริ่มต้นระบายน้ำจากตลาดขวัญลงสู่คลองข้างโบสถ์แม่พระฟาติมา ซึ่งปลายคลองดังกล่าวมีสถานีสูบน้ำกำลังสูบ 9 ลบ.ม./วินาที และดึงน้ำลงสู่คลองสามเสน พร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก 2 ตัว รวมถึงให้ สนย.ยกผิวจราจรในพื้นที่ลุ่มต่ำขึ้นมาอีก 10-15 ซม.ให้เท่ากับฝั่งขาเข้า คาดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณนี้จะหมดไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดินแดง
ด้านลบ
-พื้นที่ถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออกบริเวณปากซอยสุทธิพร 2 เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อฝนตกหนักจึงเกิดปัญหาท่วมขังสูง 15-20 ซม.ความยาวประมาณ 500 เมตร

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่เขตดินแดง

 

6.เร่งวางท่อระบายน้ำถนนฉิมพลี-แก้ปัญหาอุโมงค์ชัยพฤกษ์
1 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจการวางท่อระบายน้ำถนนฉิมพลีและระบบระบายน้ำอุโมงค์ชัยพฤกษ์ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ บริเวณหน้าศาลตลิ่งชันว่า กทม.ได้วางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่หน้าศาลอาญาตลิ่งชัน-คูน้ำกลางถนนพุทธมณฑล สาย 1 โดยวันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะเร่งให้จุดที่วางท่อสุดท้ายบริเวณคูน้ำกลางถนนพุทธมณฑล สาย 1 ใช้การได้ หลังวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลไปตามท่อระบายน้ำไปลงคูน้ำพุทธมณฑล สาย 1 ได้ โดยบริเวณกลางท่อระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว เพื่อช่วยในการดึงน้ำด้วย มั่นใจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าศาลอาญาตลิ่งชันจะลดลง-ส่วนบริเวณอุโมงค์ชัยพฤกษ์ สนย.และ สนน.ได้ติดตั้งระบบระบายน้ำภายในอุโมงค์กลับรถ ซึ่งอยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยระบบระบายน้ำดังกล่าวจะนำน้ำระบายไปยังคลองบางกอกน้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน คาดจะเริ่มงานได้ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพและการระบายน้ำบริเวณถนนฉิมพลีและบริเวณอุโมงค์กลับรถชัยพฤกษ์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนฉิมพลีและระบบระบายน้ำอุโมงค์ชัยพฤกษ์

 

7.เสนออนุรักษ์บ้านในป้อมมหากาฬ 22หลัง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลวผ.กทม. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการระบุคุณค่าป้อมมหากาฬ ครั้งที่ 5 เรื่องข้อมูลกรรมสิทธิ์การถือครองและการออกแบบวิธีการในการสำรวจคุณค่าบ้านในป้อมมหากาฬสิ่งที่มีข้อมูลตรงกันคือ การได้มาซึ่งที่ดิน ส่วนบ้านที่เหลืออยู่มีจำนวน 33 หลัง จะตัดออกจากการพิจารณา 11 หลัง เนื่องจากไม่อยู่ในเกณฑ์ประเมินคุณค่า 5 ด้าน โดยบ้านที่เห็นพ้องให้เก็บรักษาไว้เพื่อการอนุรักษ์อย่างแน่นอนในขณะนี้มี 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 99 คือ เรือนไม้กลางชุมชน และบ้านเลขที่ 97 คือ บ้านหลอมทอง มี 4 หลังยังไม่ติดใจ และคงเหลือ 16 หลังที่จะพิจารณาต่อวันที่ 3 มิ.ย.นี้

-นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า บนที่ดิน 21 แปลง รวมพื้นที่เกือบ 5 ไร่ มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยเสนอให้อนุรักษ์บ้านไว้ 24 หลัง แต่ กทม.รื้อเกินไป 2 หลัง จึงคงเหลือที่จะเสนออนุรักษ์ 22 หลัง ส่วนวิธีการอนุรักษ์ทำได้หลายแบบ เช่น แบบแช่แข็ง และเคลื่อนไหวแบบมีชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อสรุปที่ชัดเจน สมาคมฯ มีคำถามว่า 1)กทม.รับได้ไหมกับจำนวน 22 หลัง 2) จำเป็นหรือไม่ที่จะใช้พื้นที่เป็นสนามหญ้าอย่างเดียว หากมีแปลงข้าว เล้าไก่ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ได้หรือไม่ 3) จะมีการพัฒนาโซนนิ่งหรือไม่ เช่น การเชื่อมต่อกับภูเขาทอง วัดราชนัดดาฯ ถนนมหาไชย ซึ่งเป็นบริบทโดยรอบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการพิจารณาอนุรักษ์บ้านในป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาบ้านที่จะอนุรักษ์ในป้อมมหากาฬ

 

8.จัดกิจกรรม “จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” รณรงค์งดทิ้งขยะลงคลอง
2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, เดอะเนชั่น
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวเปิดกิจกรรม “จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” ตามโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” ว่า การรณรงค์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของ กทม.ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.อย่างยั่งยืนซึ่ง กทม.ได้จัดกิจกรรมลงเรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ไปยังบริเวณคลองลาดพร้าว ตั้งแต่ใต้ทางด่วนท้ายวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก-วัดสิริกมลลาวาส เขตลาดพร้าวที่เป็นแหล่งชุมชนริมคลอง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงคลอง และทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำและลำคลอง อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ด้านลบ
-ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เกิดการจราจรติดขัด สาเหตุสำคัญที่ทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ คือ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ซึ่งมีปริมาณมากถึง 20 ตัน ในทั้งในลำคลองและสถานีสูบน้ำต่าง ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

 

9.คุมเข้มตึกอาคาร ห้ามขวางทางผู้ป่วย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. กล่าวว่า ได้มีหนังสือถึง ผอ.เขตให้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารอย่างเคร่งครัด หากพบมีการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารที่กีดขวางการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น การดัดแปลงต่อเติมบริเวณที่ว่างด้านหน้าอาคาร หรือที่ว่างด้านข้างระหว่างแถวของตึกแถว ก่อสร้างรุกที่สาธารณะให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยให้รื้อถอนส่วนที่ฝ่าฝืนกฎหมายออกทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เมื่อเดือน ส.ค.59 เพื่อจัดทำแผนบูรณาการ กรณีกู้ชีพฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการกู้ชีพฉุกเฉิน แล้วมีความเห็นว่า การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเหตุให้กีดขวาง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารไม่ให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ประกาศใช้ระเบียบจ่ายเงินรางวัลค่าปรับผู้ขับขี่ จยย.บนทางเท้า
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155707768472439
923 likes 25 shares 86 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม.เตรียมประกาศใช้ระเบียบจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าภายในเดือน มิ.ย.นี้ นั้น เพราะจะทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะและทำร้ายร่างกายกันเพิ่มขึ้นระหว่างผู้ที่ถ่ายภาพ หรือคลิปเป็นหลักฐานกับผู้ที่กระทำผิด รวมทั้งอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริต ทั้งที่การแก้ปัญหาดังกล่าวควรรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจร ควบคู่กับการกวดขันจับปรับของผู้บังคับใช้กฎหมาย

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจ่ายเงินรางวัลนำจับดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งต้องดำเนินการอย่างจริงจังและไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. คลิปเทศกิจรับเงินจากผู้ค้า
www.facebook.com/SocialHunter1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265568793910616&id=162757907525039
1,100 likes 21 shares 54 comments

-ร้อยละ 93 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม.ขณะรับเงินจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นั้น พฤติกรรมดังกล่าวน่าจะพบในทุกเขต ซึ่งเป็นการออกใบเสร็จค่าปรับจากการฝ่าฝืนค้าขายในที่ห้ามขาย แต่จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ค้าอาจเกินจากในใบเสร็จ ขณะที่ผู้ค้าก็ยอมจ่ายเงินค่าปรับเพื่อแลกกับการได้ค้าขาย ปัญหานี้เกิดจากความไม่เด็ดขาดในการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า ทั้งยังเปิดช่องให้มีการทุจริตด้วย

-ร้อยละ 7 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ต้องดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างจริงจังและไม่ให้มีการค้าขายในพื้นที่ห้ามอย่างเด็ดขาด

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบกรณีมีคลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจรับเงินจากผู้ค้า
 
 
3.แนะประชาชนร่วมจัดการขยะ
www.facebook.com/suharit.surprise
https://www.facebook.com/7470001369/posts/10154345814921370
723 likes 30 shares 18 comments

-ร้อยละ 77 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีสมาชิกเฟซบุ๊ก “DJ Suharit Siamwalla” โพสต์ข้อความระบุการแก้ปัญหาขยะไม่จำเป็นต้องรอรัฐบาล หรือ กทม. แต่ประชาชนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง ด้วยการปลูกจิตสำนึก ลดการใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะในครัวเรือน เมื่อทุกคนช่วยกันปัญหาขยะก็จะลดลง

-ร้อยละ 23 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาขยะกีดขวางทางระบายน้ำในคูคลองและไขมันที่อุดตันท่อระบายน้ำ แม้จะเกิดจากความมักง่ายของประชาชน แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เช่น การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทุกเดือน เพื่อลดปัญหาไขมันและขยะอุดตัน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะและไม่ทิ้งขยะ หรือเทน้ำทิ้งลงคูคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขยะกีดขวางการระบายน้ำ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รณรงค์แก้ปัญหาทิ้งขยะในที่สาธารณะ
6 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ

รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม.ว่า ได้สั่งการให้ทั้ง 50 สำนักงานเขตเร่งรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน โดย กทม.จะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” เพื่อขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองและพื้นที่สาธารณะตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ โดยจัดรถตระเวนจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์และให้แต่ละสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงโครงการจัดเก็บขยะของ กทม.อย่างทั่วถึงพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งสำรวจต้นไม้ทั่วพื้นที่ หากเสี่ยงที่จะโค่นล้มให้เข้าไปเร่งล้อมต้นไม้อย่างเร่งด่วน แต่หากเป็นต้นไม้ ในพื้นที่ของเอกชนให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ป้องกันเร่งด่วน

-นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชม กทม.ที่สามารถเร่งระบายน้ำได้เร็ว นอกจากนี้ สั่งการให้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มอีก 2-3 จุด อาทิ บริเวณคลองเปรมประชากร ซึ่ง กทม.ศึกษาเสร็จแล้ว และเตรียมยื่นของบประมาณต่อรัฐบาลในเดือน ก.ค. รวมทั้งสั่งการให้ กทม.หาแนวทางก่อสร้างคันกั้นน้ำตามพระราชดำริในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน รวมทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพฯ เพิ่มเติมด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาจากการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดจิตสำนึกสาธารณะมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการเลิกทิ้งขยะตามพื้นที่สาธารณะมากที่สุด-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.
ด้านลบ
-การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะซึ่งส่งผลให้เกิดการอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำในคูคลองและท่อระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองและที่สาธารณะ

 

2.เพิ่มความคมชัดกล้อง CCTV
4 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเป็น หูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบันได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 53,000 ตัว เป็นกล้องที่เชื่อมสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกล้อง 13,000 ตัว และเป็นกล้องรูปแบบ stand alone ซึ่งจะเก็บข้อมูลในพื้นที่นั้น ๆ อีก 40,000 ตัว ขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างการพัฒนากล้อง stand alone ให้สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เขตพระราชฐานทั้งหมด กทม. ได้ปรับเปลี่ยนกล้อง CCTV ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นกล้องคุณภาพสูงมีความคมชัดมากกว่า 5 ล้านพิกเซล และได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในสะพานสำคัญที่จะเชื่อมต่อสู่พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คือ สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 สะพานพระปกเกล้า เพื่อช่วยตรวจสอบรถที่จะเข้าออกพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวว่า การติดตั้ง กล้อง CCTV ที่มีความคมชัดมากถึง 4-5 ล้านพิกเซลใช้เวลาติดตั้ง 60 วัน จำนวน 83 ตัว นอกจากนี้ได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่โดยรอบสนามหลวง เพิ่มอีก 150 ตัว โดย กทม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 81 ล้านบาท ส่วนการเชื่อมสัญญาณภาพไปยัง 50 สำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 88 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ของกล้อง stand alone จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี งบประมาณ 3 พันล้านบาท และให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจกล้อง CCTV ของเอกชนและในสถานที่ราชการทุกแห่ง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพกล้อง CCTV ของ กทม. เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกล้อง CCTV ของ กทม.รวมทั้งการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มในสถานที่สำคัญ

 

3.ขอใช้ที่ ร.1 พัน 2 รอ. ระบายน้ำแจ้งวัฒนะ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังร่วมหารือกับผู้แทนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1พัน.2รอ.) ในการใช้ พื้นที่เป็นแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนแจ้งวัฒนะว่า กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายในบริเวณดังกล่าว โดยได้ประสานขอใช้พื้นที่แก้มลิงในการระบายน้ำผ่านเข้ามา ซึ่ง ร.1พัน.2รอ.ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่บริเวณด้านหลัง ร.1พัน.2รอ.เป็นระบบทำน้ำประปาของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งมีประชาชนเข้าใจผิดว่าน้ำที่ระบายเข้ามาที่ระบบของ ร.1พัน.2รอ.ได้เข้าไปยังระบบของ กปน. จึงขอยืนยันน้ำที่ดึงเข้ามาจะไม่เข้าไปในระบบระบายน้ำของ กปน. แต่จะเข้าไปลงที่คลองบางตลาดลงสู่คลองเปรมประชากร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

 

4.เร่งรัดก่อหนี้งบปี 60 1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สนย. เร่งรัดก่อหนี้โครงการต่างๆ ที่ของบประมาณประจำปีให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนโดยเร็วที่สุด หากไม่แล้วเสร็จจะไม่จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เนื่องจากต้องการให้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด ขณะนี้มีจำนวน 23 โครงการ ที่อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อหนี้โครงการประจำปีงบประมาณ 60 เพื่อใช้จ่ายงบประมาณ ของ กทม.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการในปี 60

 

5.ประสานความร่วมมือแก้ปัญหาขยะอันตราย 4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติรายละเอียด
-นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รป.กทม. กล่าวในการประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 10,000 ตัน/วัน โดยคาดการณ์ ในแต่ละวันจะเกิดขยะอันตรายประมาณ 30 ตัน แต่ กทม. สามารถจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องได้เพียง 2 ตัน กทม.และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

-นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี คพ. กล่าวว่า คพ.ได้วางแนวทางให้ประชาชนสามารถมีจุดที่ทิ้งขยะอันตรายได้โดยง่าย เพื่อป้องกันการนำขยะดังกล่าวไปกำจัดเองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก โดยจะประสานภาคเอกชนเพื่อกำหนดจุดพื้นที่ทิ้งขยะอันตรายต่าง ๆ และเร่งสร้างความร่วมมือเพื่อดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถนำขยะอันตรายมาทิ้งได้อย่างสะดวกจะเป็นส่วนทำให้ขยะอันตรายเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีมากที่สุด
ด้านลบ
-ปัจจุบันขยะของเสียอันตรายเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งเกิดจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขยะอันตรายเพิ่มขึ้น หากนำไปกำจัดไม่ถูกต้องจะเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและส่งผลต่อร่างกายประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการทำงานกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

 

6.รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกต่อเนื่อง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯยังอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไข้ซิก้าและไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเฝ้าระวังดังกล่าวส่งผลถึงไข้เลือดออกด้วย โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์จำกัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องด้านลบ-สนอ.รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 พ.ค.60 พบผู้ป่วยสะสม 1,244 ราย แต่กรุงเทพฯไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราผู้ป่วยตามกลุ่มอายุ พบสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เขตบางกะปิ และจอมทอง 61 ราย จตุจักร 52 ราย และบางซื่อ 42 ราย โดยอัตราผู้ป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 10-14 ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.กรมอุตุฯ เตือนข่าวลวงน้ำท่วมกรุงเทพฯ
3 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวกรณีมีกระแสข่าวองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (นาซ่า) เตือนในเดือน ก.ย.นี้ จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ เมืองชายฝั่งของไทย ระดับความสูงตึก 4 ชั้นเป็นเวลานาน 7 เดือนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง มีเพียงพายุหมุนเขตร้อนที่คาดในปีนี้จะพัดเข้าประเทศไทย 2 ลูก ช่วงเดือน ก.ค-ก.ย ซึ่งเป็นปกติเช่นทุกปี

-สถานการณ์ฝนในปีนี้ ฤดูฝนจะสิ้นสุดลงช่วงกลางเดือน ต.ค.ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. แต่จะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนในปี 54 หากมีน้ำท่วมเกิดขึ้นจะเป็นในพื้นที่ลุ่มภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ซึ่งมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ปริมาณฝนที่ตกลงมาในปีนี้ จะมีมากในช่วงต้นฤดู และคาดช่วงปลายปีจะเกิดฝนน้อย อาจต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในปีต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. และปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านกรุงเทพฯด้านลบ-กระแสข่าวลวงในช่วงเดือน ก.ย.ปีนี้กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบจากเอลนินโญ่ทำให้ฝนตกชุก มีซูเปอร์ทอร์นาโดจนทำให้น้ำท่วมเท่ากับตึก 4 ชั้น หรือ 10 เมตร และกรณีจะมีน้ำท่วมภาคกลางตอนล่าง 3 สัปดาห์ สร้างความตื่นตระหนกและสับสนให้กับประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับค่าโดยสาร BRT 15 บาทตลอดสาย 1 มิ.ย.นี้
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155704271122439
947 likes 32 shares 22 comments

-ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ต่อและปรับราคาค่าโดยสารเป็น 15 บาทตลอดสายในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ นั้น เชื่อว่ารถ BRT จะประสบปัญหาการขาดทุนต่อไป เนื่องจากระบบการจัดการไม่ดี มีผู้โดยสารน้อยมาก รถไม่สามารถทำเวลาได้ ทั้งยังทำให้เสียผิวจราจรไปหนึ่งช่องทาง จึงควรยกเลิกและให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นำรถโดยสารประจำทางมาวิ่งในเส้นทางดังกล่าวแทน

-ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รถ BRT เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการประชาชน จึงไม่ควรยกเลิกแม้จะประสบภาวะขาดทุนก็ตาม ขณะที่เส้นทางดังกล่าวมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนหนึ่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีการจำกัดความเร็ว และปลอดภัยกว่ารถโดยสารประจำทาง รวมทั้งมีการลงทุนด้านโครงสร้างและตัวรถไปแล้วจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) และการปรับค่าโดยสารเป็น 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60 เป็นต้นไป

 

2. ขอรัฐหนุน 3 พันล้านเชื่อมต่อกล้อง CCTV 3 หมื่นตัว
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155707847747439
533 likes 17 shares 153 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม.เตรียมขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 30,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand Alone กว่า 38,000 ตัว นั้น เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ เพราะเมื่อจำเป็นต้องใช้ภาพจากกล้อง CCTV ส่วนใหญ่กล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นจะเสีย จึงไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้
-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า นอกจากการเชื่อมต่อสัญญาณกล้อง CCTV แล้ว ต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงกล้องให้สามารถใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. รวมทั้งการเสนอของบประมาณเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกล้อง CCTV แบบ Stand Alone
 
 
3. ผู้ใช้วีลแชร์ไม่ได้รับความสะดวกในการโดยสารรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/right4walking
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1042222625913817&substory_index=0&id=268203839982370
244 likes 17 shares 22 comments

-ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้ใช้วีลแชร์จะโดยสารรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีเอกมัย ซึ่งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการยังไม่เสร็จ ทั้งที่อยู่ใกล้ศูนย์ผู้พิการออทิสติก (The Village Education Center) รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถกันคนออกจากพื้นที่สำหรับวีลแชร์บนขบวนรถได้ จนรถไฟฟ้าผ่านไป 3 ขบวน ผู้ใช้วีลแชร์ก็ยังไม่สามารถขึ้นขบวนรถได้ นั้น เป็นเรื่องที่แย่มาก ทั้งที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีมีวิทยุสื่อสารระหว่างสถานี เหตุใดจึงไม่ปิดพื้นที่สำหรับวีลแชร์ตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากในทุกขบวนมีพื้นที่สำหรับวีลแชร์อยู่แล้ว รวมทั้งตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการใช้เวลานานมาก

-ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า คนปกติสามารถใช้บริการได้หรือไม่ เพราะในหลายสถานีจะพบมีผู้โดยสารไปรอใช้บริการจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในสถานีรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ใช้วีลแชร์จะโดยสารรถไฟฟ้า