• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมรับมือฝน-พายุฤดูร้อน
5 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังประชุมเตรียมการและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขตกรุงเทพฯ ว่า กรณีนายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แจ้งว่า ในปีนี้ฝนจะมาก่อนฤดูกาล ในช่วงปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย.จึงได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากพายุฤดูร้อนพายุหมุน หรือพายุงวงช้าง โดยสั่งการให้สำรวจต้นไม้และกิ่งไม้ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ไม่ให้โค่นล้มใส่บ้านเรือนประชาชน รวมถึงป้ายโฆษณารอบพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดพายุดังกล่าว

-ระหว่างที่การก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ บางซื่อยังไม่แล้วเสร็จ ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม 21 จุดอ่อน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงสำคัญ 8 จุด ได้แก่ รัชดาภิเษก ซอยลาซาล แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน สน.บางเขน ลำลูกกา อโศก และสุวินทวงศ์ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

-สำหรับแอพพลิเคชั่น Bangkok2U ที่จะเปิดบริการให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วม สภาพการจราจรที่เป็นปัจจุบัน (เรียลไทม์) อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานและอยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. ก่อนฤดูฝนปีนี้ประชาชนจะได้ใช้แอพพลิเคชั่นที่มีความแม่นยำและถูกต้องอย่างแน่นอน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวางแผนบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพฯ และเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
ด้านลบ
-ในปีนี้ฝนอาจมาถึงก่อนฤดูกาลในช่วงปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

 

2.เร่งสรุปจำนวนบ้านโบราณในชุมชนป้อมมหากาฬ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวหลังหารือร่วมกับ พ.ท.โชคดี อัมพรดิษฐ์ ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และนายธวัชชัย มหาวรคุณ ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อสรุปข้อเรียกร้องของชาวชุมชนป้อมมหากาฬและกำหนดแนวทางอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬว่า ขอให้ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาจำแนกบ้านโบราณ 24 หลัง และสรุปความชัดเจนจำนวนบ้านโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างแท้จริง ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้คณะทำงานวางแนวทางดำเนินการรื้อถอนบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ และอนุรักษ์โบราณสถานต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การทำความเข้าใจกับชาวบ้านและการการดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการรื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬ

 

3.ลงนามความร่วมมือป้องกันปัญหาอาชญากรรม
3 ฉบับ ไทยโพสต์, เดอะเนชั่น, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวหลังลงนามในบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบ แนวทางการป้องกันอาชญากรรม ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และ กทม.ว่า ในอดีต กทม.ใช้ระบบของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้น แต่ในปัจจุบันกล้อง CCTV มีประโยชน์ในการจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุหลายครั้ง ซึ่งกล้อง CCTV หลายหมื่นตัวทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถป้องกันอาชญากรรมในหลายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังใช้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผว.กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่างๆ ร่วมกับตำรวจ ทำให้การเกิดอาชญากรรมลดน้อยลง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กล้อง CCTV หากพบเหตุร้ายจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
-การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันอาชญากรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะส่งผลให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรมในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.เตรียมเปิดกองทุนปลูกป่าชายเลน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว คณะกรรมการอำนวยการโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่สำหรับโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธาน มี รผว.กทม. ประธาน ทปษ.ของ กทม. ป.กทม. รป.กทม. เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ มีคณะกรรมการทั้งหมด 25 คน

-คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะหารือเรื่องการตั้ง “กองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อดำเนินกิจกรรมให้มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะเปิดกว้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าชายเลน สำหรับพื้นที่ที่ใช้ทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าชายเลนในแปลงทดลอง 5 ไร่ ในระยะแรก ตามแนวทางแผนการที่วางไว้จะสามารถดำเนินการได้ในเดือน มี.ค.นี้ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งที่มีเวลาน้ำขึ้นน้ำลงทิ้งช่วงนาน 3-4 ชั่วโมง โดยจะกำหนดวันที่เหมาะสมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนและการจัดตั้งกองทุน “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

 

5.พระเมรุมาศแล้วเสร็จ เดือน ก.ย.-เตรียมแผนรับมือช่วงฤดูฝน
11 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศว่า ขณะนี้การลงเสาเอกและเสาโทของพระเมรุมาศแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่วางไว้ ขณะที่อาคารอื่นๆ กรมศิลปากรได้ขอพื้นที่จาก กทม.ต่อเนื่องไปทางทิศเหนือจนครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง ขณะเดียวกันเตรียมก่อสร้างพลับพลายกบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ซึ่งกรมศิลปากรได้ประสาน กทม.ขอพื้นที่ทางเท้าและพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งเตรียมสร้างทับเกษตรและทิมทางด้านทิศใต้ที่วางฐานรากแล้ว คาดการก่อสร้างพระเมรุมาศจะแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณเดือน ก.ย.ตามแผนที่วางไว้ สำหรับในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างพระเมรุมาศ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศ
-การอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. หลังติดตั้งราวกั้นรถ จยย. พบผู้ฝ่าฝืนน้อยลง
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/330743535084/posts/10158438041260085
210 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หลังจากโรงเรียน Bangkok International Prep School ติดตั้งราวกั้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ และมอบเป็นสาธารณสมบัติ เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า ปรากฏว่าหลังใช้ 3 วัน พบผู้ฝ่าฝืนน้อยลง นั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ดีและช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ผล ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์มีจิตสำนึกสาธารณะและเคารพกฎจราจร ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการตักเตือน ไปจนถึงการจับปรับ
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ราวกั้นดังกล่าวสร้างความลำบากให้ผู้สัญจรบนทางเท้าและทำให้เสียทัศนียภาพ ขณะเดียวกันยังสิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินการ ควรดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง โดยอาศัยภาพจากกล้องวงจรปิด หรือให้ประชาชนถ่ายภาพ หรือคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการจับปรับ รวมทั้งควรทำขอบทางเท้าให้สูงเสมอกันและยกเลิกการทำทางลาดบริเวณขอบทางเท้า เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์ขึ้นไปขับขี่

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงการพิจารณาทำขอบทางเท้าให้สูงเสมอกัน เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์ขึ้นไปขับขี่

 

2. ร้องเรียนขอนไม้ติดอยู่บนสายไฟ
www.manager.co.th
https://manager.co.th/celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023563
20 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพขอนไม้ที่ห้อยอยู่ตรงสายไฟ บริเวณแยกสะพานเหลือง ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน ขณะที่เจ้าหน้าที่เขตปทุมวันระบุไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเขตนั้น กรณีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรปัดความรับผิดชอบ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายกับประชาชนได้
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สำนักงานเขตควรเร่งรัดประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาขอนไม้ที่ห้อยอยู่บนสายไฟ

 

3. เขตยานนาวาชี้แจงไม่พบร้านขาย จยย.
www.facebook.com/สิทธิคนเดินเท้า
https://www.facebook.com/right4walking/?he_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสำนักงานเขตยานนาวาชี้แจงไม่พบการนำรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ พระราม 3 ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์จอดรถไว้เต็มพื้นที่ทางเท้า กีดขวางทางเดิน นั้น กรณีดังกล่าวถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ รวมทั้งอาจมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ตรวจสอบไม่พบ
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณดังกล่าวมีการนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้เป็นประจำ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่เทศกิจจะไปตรวจพื้นที่อาจมีการแจ้งให้ร้านทราบล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตยานนาวา และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการกวดขันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.จัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่กลางปี 60
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการร่างข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติ คาดจะประกาศใช้ประมาณกลางปี 60 ได้ โดย กทม.ได้คำนวณต้นทุนต่างๆ ในกระบวนการจัดการมูลฝอย ประกอบด้วย ค่าเก็บขน ค่ากำจัด ค่าบำบัดน้ำเสีย ต้นทุน 226 บาท/เดือน ระยะแรก อาจเก็บร้อยละ 30 ของ 226 บาท หรือประมาณ 70 บาท/เดือน อีก 10 ปีต่อมา เก็บร้อยละ 60 ของ 226 บาท และ 15 ปีต่อมาจึงจะเก็บ 226 บาท/เดือน ส่วนการจัดเก็บทั้งค่าขยะและค่าบำบัดน้ำเสียจะให้พนักงานรักษาความสะอาดที่เก็บค่าขยะตามบ้านเรือนจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม.
ด้านลบ
-ตามที่มีประกาศ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ เรื่องการจัดเก็บค่าขยะตั้งแต่ปี 46 จนถึงปัจจุบัน กทม.ยังคงเก็บ 20 บาท/เดือน ขณะที่กฎกระทรวงสาธารณสุขปรับอัตราไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย.59 จาก 40 บาท เป็น 65 บาทและจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัด 155 บาท รวม 220 บาท/ครัวเรือน/เดือน และการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เมื่อเดือน ม.ค.60 มีค่าธรรมเนียมเก็บขน 150 บาท ค่ากำจัด 200 บาท รวม 350 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่างกันของกฎหมาย 2 ฉบับ กทม. จึงต้องนำมาพิจาณาการปรับค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน

 

2.เตรียมขยายท่อระบายน้ำถนนอโศกฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนอโศกมนตรีว่า ได้สั่งการให้เขตดูแลจัดการการก่อสร้างที่กระทำผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาในพื้นที่สาธารณะ ส่วนการแก้ปัญหาอย่างถาวร กทม.ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาลในการวางแนวท่อระบายน้ำใหม่ พร้อมขยายขนาดท่อใหญ่ขึ้น การวางแนวท่อใหม่ จะเป็นการดันท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 - 2 เมตร และจะขุดลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 5 เมตร ด้วยการใช้เทคนิคหัวเจาะแรงดันลดผลกระทบจราจรระหว่างดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR หาผู้รับจ้าง คาดจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนอโศกมนตรีและการแก้ปัญหาการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างในท่อระบายน้ำ
ด้านลบ
-ถนนอโศกมนตรีเป็นถนนที่ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยและทำงานในพื้นที่จำนวนมาก แต่มีท่อระบายน้ำเก่าซึ่งมีขนาดเล็ก จึงมักเกิดปัญหาน้ำท่วมระบายไม่ทัน นอกจากนี้ การตรวจสอบพื้นที่ยังพบปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากอาคารคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะคอนกรีตและดินลงในระบบท่อระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนอโศกมนตรี

 

3.ตรวจการรื้อถอนอาคาร
1 ฉบับ บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรื้อถอนอาคารบริษัท ไทยยานยนต์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ซอยสุขุมวิท 87 ซึ่งเป็นอาคารที่มีเหตุถล่มเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59 ว่า ขณะนี้การรื้อถอนอาคารคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.60 ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามตรวจสอบการรื้อถอนอาคาร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดตรวจสอบการรื้อถอนอาคาร เพื่อความปลอดภัย

 

4.เตรียมติดตั้งเครื่อง “กระตุกหัวใจ” ในที่สาธารณะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถหยิบใช้งานหากเกิดเหตุได้ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการใช้งานเครื่อง AED กทม.จึงติดตั้งเครื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการวางแนวทางดูแลช่วยเหลือชีวิตประชาชนให้ได้มากขึ้น ขณะนี้ สนพ.อยู่ระหว่างพิจารณาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED ให้กับบุคลากรและประชาชน ขณะนี้อบรมการใช้งานเครื่อง AED ไปแล้วประมาณ 500 คน ส่วนจุดติดตั้งเครื่องดังกล่าว จะเริ่มติดตั้งในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต หน่วยราชการในสังกัด กทม.และพื้นที่ออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา ส่วนในห้างสรรพสินค้าจะประสานเอกชนเจ้าของพื้นที่เพื่อติดตั้งด้วยเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดพื้นที่ติดตั้งและวางกรอบการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง กทม.จะเร่งจัดซื้อเครื่อง AED และติดตั้งให้ได้ภายในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันให้รอดชีวิตได้ถึงร้อยละ 45
ด้านลบ
-ปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 3 ของคนไทย โดยสามารถเกิดขึ้นทั้งในขณะที่อยู่บ้านหรือในพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ได้ทุกเวลา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งการฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED ให้บุคลากรและประชาชน

 

5.ไฟไหม้ใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางมรกต สนิทธางกูร ผอ.เขตปทุมวัน กล่าวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น บริเวณแยกสามย่าน ถ.พระราม 4 ว่า เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว เบื้องต้นพบเป็นเพลิงไหม้เศษที่นอน คาดเป็นของคนเร่รอนที่แอบมาอาศัยนอนในที่สาธารณะ โดยเพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานไทย-ญี่ปุ่น หรือพื้นที่โดยรอบ

-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในกรุงเทพฯ มักอาศัยอยู่ใต้ สะพาน ทางด่วน และพื้นที่รกร้างต่าง ๆ เสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้และเหตุอาชญากรรม ขณะนี้ กทม. ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-คนขอทาน ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกัน กทม. จะเพิ่มเติมการดูแลพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ที่คนไร้ที่พึ่ง- คนขอทานอยู่อาศัย โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 สำนักงานเขตตรวจสอบพื้นที่ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน หากพบคนไร้ที่พึ่งจะผลักดันออกจากพื้นที่ และแจ้งตำรวจนำส่งกระบวนการฟื้นฟูต่อไป

-น.ส.ยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ พม. กล่าวว่า ชุดฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-คนขอทาน จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ พม. ตำรวจ และเทศกิจร่วมทำงาน กระจายไปยังกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุ่งเน้นพื้นที่รอบสนามหลวง ใต้สะพานพระปกเกล้า ย่านสุขุมวิท คลองหลอด และใต้สะพานอื่น ๆ ซึ่งมีกลุ่มดังกล่าวอาศัยจำนวนมาก โดยตลอดเดือน มี.ค.นี้ จะต้องดำเนินการจัดระเบียบให้เห็นผล ลดจำนวนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ และคนขอทานให้เหลือน้อยที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-ขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-จากการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น พบต้นเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณที่คนเร่ร่อนแอบเข้ามาอาศัยนอน สาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-ขอทานในกรุงเทพฯ

 

6.เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้หญ้า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุธเทวา รผอ.สปภ. กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าว่า เบื้องต้นทุกสำนักงานเขตจะต้องลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงอันตราย และผลกระทบที่เกิดจากการเผาหญ้า เผาขยะ และสร้างความร่วมมือไม่ให้ประชาชนเผาสิ่งใดๆ อย่างเด็ดขาด ส่วนในพื้นที่รกร้าง ต้องเร่งสำรวจ และจัดทำแนวกันไฟ ตัดหญ้าให้โล่งเตียน เพื่อป้องกันปัญหาเพลิงไหม้จากอากาศที่แห้งแล้งที่อาจลุกลามไป พื้นที่ข้างเคียง หรือชุมชนต่าง ๆ ได้

-กทม.เตรียมการแก้ปัญหาโดยจัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สำนักงานเขต อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พร้อมเครื่องมือต่างๆ ร่วมระงับเหตุและเฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงไฟไหม้หญ้าและพื้นที่ที่มีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซ้อน เพื่อให้สามารถเข้าระงับเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้หญ้าและอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน
ด้านลบ
-จากสถิติปี 59 กทม.ประสบปัญหาไฟไหม้หญ้า 3,535 ครั้ง โดยพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ สูงสุด คือ เขตลาดกระบัง 465 ครั้ง ส่วนในเดือน ม.ค. 60 มีสถิติในเดือน ม.ค. 60 มียอดรวมอัคคีภัย 400 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเพลิงไหม้หญ้าและขยะซึ่งเกิดจากประชาชนเผาเพื่อจัดการพื้นที่ทำการเกษตร หรือการเผาขยะต่าง ๆ และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือน หรือพื้นที่ของผู้อื่นได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาเพลิงไหม้หญ้าในช่วงฤดูแล้ง

 

7.กรมธนารักษ์เตรียมประสานเขตพญาไทเปิดรับฟังความเห็น “บ้านประชารัฐ”
2 ฉบับเดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวหลังสำรวจพื้นที่ราชพัสดุ สำหรับใช้ก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11 ซึ่งมีตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มชุมชนอนุรักษ์พญาไทคัดค้านให้ทบทวนการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงจะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ว่า กรมฯ เตรียมประสานสำนักงานเขตพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับตัวแทนประชาชนและกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนี้ใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อรับฟังข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการของรัฐ
ด้านลบ
-ประชาชนและกลุ่มชมรมอนุรักษ์พญาไทคัดค้านการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เนื่องจากเกรงจะเกิดปัญหาด้านการจราจร สิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสังคม เพราะจะมีคนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่จำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

 

8.รัฐบาลกำชับสร้างลิฟต์ผู้พิการในระบบขนส่งสาธารณะ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม.ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ กทม. สร้างลิฟต์ให้ผู้พิการในการใช้ขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ต้องแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการให้มากที่สุด ส่วนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ ในเดือน เม.ย.นี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ ขณะที่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 รัฐบาลจะให้การดูแล คนพิการและให้บริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งมวลชนของ กทม.

 

9.ครม.เห็นชอบรถไฟฟ้าสายสีทอง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก เป็นระบบบนดินจากเดิมกำหนดให้ต้องเป็นระบบใต้ดิน และให้ กทม.เร่งรัดการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

-นอกจากนี้ ให้ กทม.บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งขนาดใหญ่และขนาดรอง ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยคำนึงถึงเส้นทางและระยะทางที่จะพัฒนาให้เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนเกิดความประหยัด รวมทั้งพิจารณาใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมกันได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดรองในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. การจัดการทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟในกรุงเทพฯ
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36180244
266 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีมีผู้ตั้งกระทู้ระบุกรุงเทพฯ เมืองเมืองที่ล้มเหลวในการจัดการทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟ โดยการทำทางเท้าใช้วัสดุที่ไม่ดี ใช้งานไม่นานก็ชำรุด มีสิ่งกีดขวางทางเท้า ทั้งหาบเร่แผงลอย ป้ายโฆษณาและป้ายจราจร ขณะที่ต้นไม้ก็มีการตัดแบบไม่เหลือร่มเงา เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ส่วนสายไฟและสายสื่อสารรกรุงรัง โดยเฉพาะย่านธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ความมักง่ายเห็นแก่ตัว ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การทุจริตคอร์รัปชัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
- ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวสะสมมานาน จึงจำเป็นต้องค่อยๆ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในเรื่องทางเท้าควรจับปรับจริงจังกับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทางสาธารณะ จัดสถานที่ค้าขายให้ผู้ค้าเป็นสัดส่วน ไม่อุดหนุนผู้ค้าบนทางเท้า ปรับปรุงการทำทางเท้าโดยใช้การเทปูนแทนการบดอัดทรายด้านล่าง ส่วนเรื่องการตัดต้นไม้ในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่บนผิวจราจร ต้องระบุไว้ในสัญญาจ้างให้รัดกุมและตรวจรับงานอย่างเคร่งครัด ขณะที่ปัญหาสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต้องให้บริษัทเจ้าของสายร่วมรับผิดชอบในการจัดระเบียบสายสื่อสาร

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd/?he_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
482 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาทางเท้าชำรุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง เกิดจากการตั้งแผงค้า และการเทน้ำลงไปบนทางเท้า รวมถึงการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมาจากความมักง่าย ขาดจิตสำนึกของคนในสังคมและขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เพื่อแก้ปัญหาทางเท้าชำรุดควรเปลี่ยนวัสดุจาก อิฐตัวหนอนเป็นการเทปูนแทน รวมทั้งทำความสะอาดเป็นประจำ จัดทำท่อระบายน้ำเสียจากตลาด ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะทางเท้าต้องมีการวางแผนร่วมกันก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. เรือคลองแสนแสบโฉมใหม่
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/145406732438/posts/10155392852107439
29 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมเรือโดยสารคลองแสนแสบรูปแบบใหม่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีบันไดขึ้นลงสะดวกและมีเสื้อชูชีพสำหรับผู้โดยสาร โดยขอให้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศและเพิ่มจำนวนเรือรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการประชาชน
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เรือรูปแบบใหม่ขึ้นลงยาก อากาศไม่ถ่ายเท ไม่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก ควรนำเรือแบบเดิมมาให้บริการ แต่เพิ่มจำนวนเรือและจอดเทียบท่าให้สนิท เพื่อความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบรูปแบบใหม่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รื้อบ้าน 4 หลัง ในชุมชนป้อมมหากาฬตามข้อตกลง
7 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการรื้อย้ายบ้านในบริเวณป้อมมหากาฬว่า กทม.ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จาก 12 สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารื้อย้ายบ้านในป้อมมหากาฬที่เจ้าของสมัครใจและยินยอมให้รื้อ 4 หลังส่วนบ้านที่เหลือในพื้นที่อีก 36 หลัง จะหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายอีกครั้ง คือ กทม. ตัวแทนผู้อาศัยในพื้นที่ป้อมฯและทหาร เพื่อหาข้อสรุปยืนยัน กทม.จะไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะใช้วิธีเจรจาทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังการหารือกับนายธวัชชัย วรมหาคุณ แกนนำผู้อาศัยในพื้นที่ป้อมมหากาฬว่า ในวันที่ 8 มี.ค.นี้ จะเชิญทั้ง 3 ฝ่าย มาหารือภายใต้กรอบกฎหมาย ส่วนการดำเนินการกับบ้านที่เหลืออยู่ในพื้นที่อีก 36 หลังยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของบ้านมีความประสงค์จะรื้อถอนบ้านออกจากพื้นที่ให้แจ้งมายัง กทม. จากนั้น กทม.จะประสานไปยังตัวแทนของผู้อาศัยในป้อมฯ เพื่อเข้าดำเนินการตามความประสงค์ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การทำความเข้าใจกับชาวบ้านและการดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการรื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อดำเนินการปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬ

 

2.กำชับเร่งรัดดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้เร่งรัดโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี เขตมีนบุรีที่ สนย.เริ่มประกวดราคาหาผู้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 59 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการ นอกจากนี้ ผว.กทม.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเรื่องปัญหาการต่อสัญญางานก่อสร้างหลายครั้งและทำให้เกิดความล่าช้า กรณีเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จให้ปรับทันที กรณีต่อสัญญาโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือไม่ถูกต้อง ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทบทวนและแก้ไขข้อบัญญัติ เรื่องการพัสดุฯ ของ กทม.และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดำเนินโครงการตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ กทม.

 

3.5ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. มีแผนบริหารจัดการโดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ (1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ โดยลดและคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะที่แหล่ง กำเนิดตามหลัก 3R (2) การสร้างวินัยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชน โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมพฤติกรรม รวมทั้งใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมปริมาณขยะ (3) การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการ โดยจัดทำแผนจัดการขยะที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ ขณะเดียวกันสร้างความเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการ (4) การเพิ่มศักยภาพการบริหารโดยพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ (5) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งเป้าหมายลดจำนวนขยะ ร้อยละ 5 ในปี 60 และลดจำนวนขยะลงอีกร้อยละ 7 ในปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยของ กทม.
ด้านลบ
-จากข้อมูลปี 59 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะ 10,130 ตัน/วันโดยขยะที่ต้องกำจัดต่อวันแบ่งเป็นเผาผลิตกระแสไฟฟ้า 500 ตัน หมักปุ๋ยอินทรีย์ 1,600 ตัน และฝังกลบ 8,030 ตัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการขยะของ กทม.

 

4.เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน กทม.
1 ฉบับสยามรัฐ
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.กล่าวว่า สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตได้สำรวจที่ดินของ กทม.รายงาน สนค. สรุป กทม.มีที่ดิน 1,065 แปลง ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ 1,004 แปลง ใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่/มีพื้นที่ว่างบางส่วน 5 แปลง ได้แก่ สนพ.3 แปลง สนอ.1 แปลง สำนักงานเขตบางนา 1 แปลงส่วนที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มี 56 แปลง ซึ่งได้ให้หน่วยงานและเขตสำรวจจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งดูแลพื้นที่ไม่ให้รกร้าง หน่วยงาน กทม.ใช้ทำประโยชน์ได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์สูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาแนวทางใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สินของ กทม.ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านลบ
-สิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของกทม.ที่ยังทำประโยชน์ได้ไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่สามารถใช้งานได้ เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กทม. สนามกีฬา บางกอกอารีน่า โรงฆ่าสัตว์ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ กทม.ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด

 

5.สำรวจความเสียหาย-กำหนดแผนซ่อมสะพานไทย-เบลเยี่ยม
2 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบโครงสร้างของสะพานไทย-เบลเยี่ยม ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา กทม.ได้นำชิ้นส่วนเหล็กคานสะพานไปตรวจสอบความแข็งแรง พบมีความเสียหาย แต่โดยรวมตัวโครงสร้างสะพานยังแข็งแรงและปลอดภัยในการสัญจรของรถขนาดเล็กซึ่งสะพานฝั่งขาเข้า ได้เปิดใช้งานแล้วทั้ง 2 ช่องจราจร ส่วนฝั่งขาออก ซึ่งเป็นส่วนที่คานสะพานได้รับความเสียหายมาก เปิดใช้งานได้ 1 ช่องจราจร

-การเปิดใช้งานสะพานดังกล่าว เป็นการเปิดใช้ชั่วคราว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดเฉพาะหน้าเท่านั้น จะต้องเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมสะพาน ให้กลับเข้าสู่สภาพแข็งแรง 100% ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอผลตรวจสอบโครงสร้าง เพื่อวางแผนการซ่อมแซม โดยจะซ่อมแซมให้เร็วที่สุดภายในปี 60 และจะ ประกาศปิดสะพานฝั่งขาออกให้ประชาชนทราบอีกครั้ง ประมาณระยะเวลาการซ่อมแซมไม่เกิน 1 เดือน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจความเสียหายและตรวจสอบโครงสร้างสะพานไทย-เบลเยี่ยม เพื่อวางแผนการซ่อมสะพานโดยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ด้านลบ
-สะพานฝั่งขาออก ซึ่งโครงสร้างสะพานชำรุดเสียหาย คานมีการงอตัว พื้นยุบตัวจากระดับพื้นเดิม การซ่อมแซมต้องปิดการใช้งานสะพานเพื่อซ่อมโครงสร้างสะพานใหม่ทั้งหมด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การวางแผนดำเนินการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม

 

6.แต่งตั้งศูนย์ส่งต่อ-คลินิกผู้สูงอายุ
4 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ,มติชน
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดทำระบบส่งต่อผู้สูงอายุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กทม. (BMA Home Ward Referral Center) ตั้งบริเวณกองการพยาบาลสาธารณสุข สนอ.ชั้น 6 อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางประสานงานการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกับศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 68 แห่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับการดูแลรักษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

-สนพ. ได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 โรงพยาบาล โดยคลินิกผู้สูงอายุทุกแห่งมี คุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน มีการตรวจรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง 9 แห่ง เปิดช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุ 5 ช่องทาง อีกทั้งมีการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สนับสนุนการดูแลในระยะยาว รวมถึงการรักษาพยาบาลแบบต่อเนื่อง โดยใช้หลักการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และใน 238 เตียง และอาคารหอพักผู้สูงอายุ 32 เตียง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มความสะดวกในการรับการดูแลรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและรับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุในอนาคต


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.แก้ไข 236 จุดเสี่ยง เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ ปชช.
4 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-ในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. สนท. และสนย.ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน โดย กทม.ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้สำรวจข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลม ต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีทั้งหมด 236 จุด ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างและจุดเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นบางจุดที่เป็นของหน่วยงานอื่น เช่น บริเวณที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือเอกชน ได้ประสานขอความร่วมมือให้ดำเนินการแล้วสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กทม.ได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว เหลือเฉพาะที่ต้องติดตั้งใหม่ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้ดำเนินการ กทม.จะเร่งประสานให้ กฟน.ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดต่างๆ เพิ่มเติมโดยเร็วต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม
ด้านลบ
-ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถลงมือก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารของเอกชนที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพานลอย หรือบริเวณป้ายรถประจำทางที่แสงไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

 

8.ตั้งคณะทำงานติดตามโครงการบ้านประชารัฐ
1ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวกรณีชาวบ้านกลุ่มชมรมอนุรักษ์พญาไท ซอย 5, 7, 9 และ 11 และบริเวณข้างเคียงคัดค้านการก่อสร้างคอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11 ว่า โครงการนี้ลงนามสัญญากับเอกชนที่ชนะการประกวดออกแบบก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่แล้ว แต่โครงการจะเกิดได้ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่ รวมทั้งการอนุญาตก่อสร้างของเขตพญาไท ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) หากประชาพิจารณ์ และ EIA ไม่ผ่านก็ต้องล้มโครงการ

-นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผอ.เขตพญาไท กล่าวว่า หลังประชุมหารือกับภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขตพญาไทได้ตั้งคณะติดตามดูแลและแก้ไขปัญหาเป็นทีมเฉพาะกิจเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะ พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การตรวจสอบปัญหาที่ประชาชนร้องเรียน ตลอดจนขั้นตอนการร่วมพิจารณาโครงการบ้านประชารัฐ หากได้รับข้อมูล EIAเขตจะนำมาพิจารณาโครงการเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการของรัฐ
ด้านลบ
-ความกังวลของคนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการบ้านประชารัฐและมีความเข้าใจผิดว่าให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยไปอยู่ในย่านของคนมีเงิน อาจเกิดความหวาดระแวงว่าผู้มีรายได้น้อยจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่นั้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตั้งคณะทำงานดูแลแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มชุมชนอนุรักษ์พญาไทคัดค้านโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมธนารักษ์ประชารัฐ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ยกเลิกหาบเร่ 237 จุด ยกเว้น “ถนนข้าวสาร-เยาวราช”
www.facebook.com/Dailynews
https://www.facebook.com/111893278854187/posts/1404428142934021
29 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งภายในปี 60 จะยกเลิกจุดผ่อนผันอีก 237 จุด โดยขอให้ดำเนินการจัดระเบียบทุกพื้นที่ รวมถึงเยาวราชและถนนข้าวสารด้วย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังสร้างความสกปรกและปัญหาการจราจรติดขัด อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้ว ต้องดำเนินการกวดขันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก ซึ่งขณะนี้ยังพบในหลายพื้นที่ อาทิ หน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ซอยสุขุมวิท 16, 20, 22, 26 และ 103
- ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยยกเลิกจุดผ่อนผันที่อนุญาตให้ตั้งวางแผงค้า สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริต ขณะที่พื้นที่ที่จัดไว้รองรับไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการกำหนดแนวทางจัดระเบียบพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารและถนนเยาวราช

 

2. ทำทางเท้าใหม่ทับประปาหัวแดง
www.facebook.com/JS100Radio
https://www.facebook.com/js100radio/?he_ref=PAGES_TIMELINE
89 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพทางเท้าบริเวณแยกเกษตรฯ หน้าตลาดอมรพันธ์ ฝั่งด้านถนนงามวงศ์วาน ซึ่งทำทางเท้าใหม่ แต่มีการเทปูนทับหัวดับเพลิง หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะทำอย่างไร ทั้งยังอาจทำให้ผู้ใช้ทางเท้าสะดุดได้ กรณีดังกล่าวแสดงถึงความมักง่ายในการดำเนินการ รวมทั้งมีการตรวจรับงานได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำทางเท้าบริเวณหน้าตลาดอมรพันธ์ ซึ่งมีการเทปูนทับหัวดับเพลิง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิด“สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ”
3 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนสาธารณะ “สิรินธราพฤกษาพรรณ” ณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย เป็นสวนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กทม.ปรับปรุงที่ดินของนายอุ๋ย จันทร์เฉลิม พื้นที่ 3 ไร่ 16 ตารางวา เป็นสวนสาธารณะ โดยมีพระราชดำริให้อนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์เดิมไว้ให้มากที่สุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่า “สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ”

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่าการเปิดสวน “สิรินธราพฤกษาพรรณ” จะทำให้กรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะรวมทั้งหมด 34 แห่ง พื้นที่รวม 2,940 ไร่ 2 งาน 25.40 ตารางวา และมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.15 ตารางเมตร/คน โดยในปี 60 กทม.ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 6.38 ตารางเมตร/คน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 950 ไร่ ซึ่งในเดือน เม.ย.60 กทม.วางแผนจะเปิดสวนสาธารณะเพิ่มอีก 1 แห่งคือ สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่ทุกคนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.เร่งตอกเสาเข็มเขื่อนคลองลาดพร้าว
5 ฉบับ ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, บ้านเมือง Online, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. กรณีการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวว่า กทม.อยู่ระหว่างเร่งตอกเสาเข็ม ซึ่งกำหนดตอกเสาเข็มทั้งหมด 60,000 ต้นให้ครบภายในปี 60 จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา กทม.สามารถตอกเสาเข็มได้ 6,993 ต้น ความยาว 5.50 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.58 ทั้งนี้ ในการดำเนินการพบปัญหาอุปสรรค เช่น ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่คลอง ประชาชนยังไม่มีที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ กทม.จึงไม่สามารถตอกเสาเข็มได้หากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สามารถจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่และรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว กทม.จะสามารถตอกเสาเข็มเพิ่มเติมได้ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่แนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าวบางส่วนยังไม่ยินยอมย้ายออกจากพื้นที่ทำให้ กทม.ไม่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มเขื่อนคลองลาดพร้าวได้ตามแผนงานที่วางไว้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทำความเข้าใจกับประชาชนที่รุกล้ำริมคลองลาดพร้าวให้ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อเร่งรัดดำเนินการโครงการเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

3.กำชับห้ามเก็บของใต้สะพานข้ามแยก
7 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง Online, M2F, สยามรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังขยะสำรองของสำนักงานเขตปทุมวัน ที่เก็บไว้บริเวณใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม ขณะนี้เขตปทุมวันได้ขนย้ายถังขยะทั้งหมดออกจากใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยมไปเก็บไว้ที่โรงขยะอ่อนนุชแล้ว พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตขนย้ายสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก็บไว้บริเวณใต้สะพานลอยออกให้หมด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเช่นเดียวกับสะพานไทย-เบลเยี่ยม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ด้านลบ
-โดยปกติสำนักงานเขตปทุมวัน เก็บถังขยะไว้ที่เขตแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้ใช้พื้นที่ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ทำการของสำนักงานเขต ต่อมา สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ ได้ขอพื้นที่คืนสำนักงานเขตปทุมวันจึงได้เช่าตึกเป็นสำนักงาน ทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอในการเก็บถังขยะ จึงจำเป็นต้องนำถังขยะมาเก็บไว้ใต้สะพาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและขนย้ายสิ่งของ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บไว้บริเวณใต้สะพาน เพื่อความปลอดภัย

 

4.กทม.-พม.จัดระเบียบคนเร่ร่อน
4 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคเอกชนร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.ว่า การจัดระเบียบปัญหาคนเร่ร่อนในการช่วยคัดกรองกลุ่มคนเพื่อให้ตรงเป้าประสงค์ของการจัดระเบียบ เช่น กลุ่มคนไร้ที่พึ่งจะต้องส่งไปยังสถานที่เหมาะสม กลุ่มคนต่างด้าวต้องส่งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งกลับประเทศต้นทาง ส่วนมาตรการเข้มข้นที่ กทม.จะต้องปรับแผนเพื่อจัดระเบียบคนเร่ร่อนต้องหารือร่วมกับ พม. โดย กทม.เข้าไปช่วย พม.ในการตรวจ คัดกรอง และลงบัญชี สู่การส่งต่อ พม. ซึ่ง กทม.ยินดีจะเข้าไปจัดการปัญหาคนเร่ร่อนร่วมกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ด้านลบ
-ก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพฯพบคนเร่ร่อนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพระนครโดยเฉพาะบริเวณท้องสนามหลวงต่อมามีการจัดระเบียบด้วยการคัดกรองผู้คนเพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานพระราชพิธีพระบรมศพ ทำให้คนเร่ร่อนกลุ่มนี้กระจัดกระจายไปอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.เดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้า-คืนทางเท้าให้ประชาชน
3ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-นายสัจจะ คนตรง รผอ.สนท. รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม.ว่า การจัดระเบียบทางเท้าของ กทม. มีความคืบหน้าเป็นลำดับ ในช่วง ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ค้าหาบเร่ได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับการยกเลิกจุดผ่อนผันรวม 21 จุด ใน 7 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางกะปิ เขตบางเขน และเขตปทุมวัน ซึ่งจุดที่ครบกำหนดตามคำสั่งทุเลาแล้ว กทม.จะเข้าควบคุมพื้นที่ ห้ามไม่ให้ผู้ค้าตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าและเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทันที

กทม.จะเดินหน้าจัดระเบียบและคืนพื้นที่ทางเท้าให้คนสัญจรได้อย่างสะดวกโดยเร็ว โดยจะเหลืออนุญาตให้ทำการค้าได้เฉพาะบริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ และบริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นจุดการค้าการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดย กทม.จะพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และกำหนดแนวทางจัดระเบียบพื้นที่ เป็น Safety Zone ดูแลด้านสุขอนามัย ตรวจสุขาภิบาลอาหาร อย่างเข้มงวด กำหนดการตั้งวางแผงค้าให้เป็นระเบียบเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาและกำหนดแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่จุดการค้าการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯให้มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย
-นโยบายการคืนทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก
ด้านลบ
-ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจุดผ่อนผันที่อนุญาตให้ตั้งวางแผงค้า 683 จุด ผู้ค้าร่วม 20,642 ราย จนถึงปัจจุบันยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้วทั้งสิ้น 446 จุด ผู้ค้า 10,220 ราย เหลือจุดผ่อนผันอีก 237 จุด ผู้ค้า 10,581 ราย โดยสำนักงานเขตที่ยังคงเหลือผู้ค้าบนทางเท้ามากที่สุด คือ สำนักงานเขตพระนคร มีผู้ค้า 1,399 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ และการจัดระเบียบถนนข้าวสารและถนนเยาวราชให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

 

6.เตรียมรื้อถอนบ้านป้อมมหากาฬ 10 หลัง
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าว กทม. ติดประกาศบริเวณป้อมมหากาฬ แจ้งว่า เจ้าของบ้าน 10 หลัง ได้มาทำความตกลงและแจ้งความประสงค์ที่จะรื้อถอนโรงเรือนของตนออกจากพื้นที่สาธารณะบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อให้ กทม.สามารถดำเนินโครงการต่อไป โดย กทม.จะเข้ารื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินสัมภาระ 10 หลัง ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.60 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

-หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอให้ กทม.ช่วยเหลือในการรื้อย้าย หรือขนย้าย หรือการจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่เพิ่มเติม โปรดแจ้งสำนักงานเขตพระนคร หรือกองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การชี้แจงทำความเข้าใจและการสร้างความร่วมมือกับชาวชุมชนป้อมมหากาฬในการรื้อถอนบ้านเรือนภายในชุมชนเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจประชาชนในการรื้อถอนบ้านเรือนในป้อมมหากาฬ เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่

 

7.เตรียมแถลงผลสำรวจความเห็นรถ BRT 6 มี.ค.นี้
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าวหลังจาก กทม. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยทำแบบสอบถามประมาณ 3,500 ตัวอย่าง ใน 9 กลุ่มเป้าหมาย ขณะนี้ผลสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. จะแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการรถ BRT ในวันที่ 6 มี.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการรถ BRT


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการรถ BRT

 

8.ปรับพื้นที่สนามหลวงจัดพระราชพิธีแรกนาขวัญ
15 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์,บางกอกโพสต์,
ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่และการบริการโดยรอบพระบรมมหาราชวัง กล่าวว่า เนื่องจากเดือน พ.ค. จะมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงต้องปรับพื้นที่สนามหลวงด้านทิศเหนือ โดยจะย้ายเต็นท์พักคอยไปไว้บริเวณทางเดินรอบนอกสนามหลวง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะหารือในสัปดาห์หน้าเพื่อให้การปรับพื้นที่สอดคล้องกับการบริการอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาความปลอดภัย คาดในต้นเดือน เม.ย. จะเริ่มปรับพื้นที่ ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงกลางเดือน เม.ย. เพื่อเตรียมจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในเดือน พ.ค.นี้

-ขณะนี้เจ้าหน้าที่และทีมช่างของกรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งก่อสร้างประกอบพระเมรุมาศ รวมถึงทำงานในโรงขยายแบบ อาคารปั้นหล่อประติมากรรม อาคารจัดสร้างพระโกศจันทน์อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจความเรียบร้อยโดยรอบ ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ก่อสร้างจะต้องมีบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างพระเมรุมาศ ขณะเดียวกันได้ประสาน กทม. เพื่อปรับทิศทางของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในพื้นที่สนามหลวง ให้หันไปยังพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ เพื่อติดตามความเรียบร้อยต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมจัดงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
-การดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงและการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สนับสนุนประชาชนติดกล้องหน้ารถ
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/359255107449/posts/10155212802377450
26 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย กรณี กทม. จะดำเนินโครงการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในกรุงเทพฯ ทั้งยังใช้เป็นพยานหลักฐานของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งภาครัฐควรมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนซื้อกล้องในราคาถูก หรืออาจให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ หรือลดหย่อนการต่อภาษีรถยนต์ เป็นต้น
- ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ขณะที่เทคโนโลยีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในกรุงเทพฯ

 

2. ไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ
www.facebook.com/JS100Radio
https://www.facebook.com/js100radio
138 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 66 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ลอกท่อระบายน้ำบนถนนมหาชัย เขตพระนคร พบภายในท่อมีก้อนไขมันอุดตัน น้ำไม่ระบายและส่งกลิ่นเหม็น สาเหตุจากผู้ค้าขายอาหารบนทางเท้าล้างภาชนะโดยไม่ผ่านถังดักไขมัน นั้น พบในทุกพื้นที่ แสดงถึงความมักง่าย ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้ค้า รวมทั้งขาดการกวดขันดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ควรให้ทำการค้าบนทางเท้าอย่างถาวร
- ร้อยละ 34 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการปล่อยน้ำเสียออกจากบ้านเรือนและร้านอาหาร รวมถึงรถเข็นบนทางเท้าควรมีมาตรการควบคุมและแนวทางการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ อาทิ กำหนดให้ทุกร้านต้องมีตะแกรง หรือบ่อดักไขมัน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ฝ่าฝืน รวมทั้งให้ผู้ค้าร่วมดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ค้าขาย ล้างท่อระบายน้ำเป็นประจำและนำรถดูดไขมันมาใช้ดูดไขมันจากท่อระบายน้ำ จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ค้าบนทางเท้า เพื่อเป็นค่า ทำความสะอาดทางเท้าและลอกท่อระบายน้ำ

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บไขมันจากร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆ

 

3. รถ BRT ช่วยส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ
www.facebook.com/วิวาทะV2
https://www.facebook.com/511585615610016/posts/1055423541226218
96 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะ แต่ควรปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ ขยายเส้นทางให้เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่น ปรับค่าโดยสาร ลดพนักงานประจำสถานีเพื่อลดค่าใช้จ่าย ป้องกันไม่ให้รถอื่นเข้ามาใช้ช่องทาง ขณะเดียวกันควรพิจารณาจัดทำบัสเลนบนถนนสายหลักและวางระบบให้ดี
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า แนวคิดการดำเนินโครงการรถ BRT เป็นเรื่องที่ดี แต่การบริหารจัดการยังไม่ดีและมีระยะทางสั้นเกินไป จึงมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ทำให้ประสบภาวะขาดทุน ซึ่งไม่ควรนำภาษีของประชาชนไปอุดหนุนโครงการดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับการจราจรสะพานไทย-เบลเยี่ยม
8 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, เดลินิวส์, M2F,บ้านเมือง Online, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการตรวจสอบความเสียหายของสะพานไทย - เบลเยี่ยม ถนนพระราม 4 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพาน ซึ่งเป็นที่เก็บถังขยะสำรองของสำนักงานเขตปทุมวันว่า สนย.ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และตำรวจตรวจสอบความเสียหายของสะพาน พบโครงสร้างบางส่วนเสียหายโดยฝั่งขาเข้าเสียหายเล็กน้อยสามารถเปิดให้รถวิ่งได้ ส่วนฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปคลองเตยเสียหายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริเวณช่องจราจรด้านในจึงต้องปิดซ่อมแซมสะพาน ส่วนช่องจราจรฝั่งขาออก เมื่อซ่อมแซมแล้วจะสามารถเปิดให้รถวิ่งได้ในวันที่ 6 มี.ค. สำหรับช่องจราจรด้านในของฝั่งขาออกจะใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ 1 เดือน

-สำหรับช่วงที่ซ่อมแซมจะเปิดให้รถเล็ก 4 ล้อวิ่งบนสะพานเท่านั้น และไม่อนุญาตให้รถ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งบนสะพาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดย กทม.จะทำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดให้ทราบต่อไป

-ดร.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวสท.กล่าวว่า การซ่อมแซมอาจเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนคานใหม่ ซึ่ง วสท. จะร่วมกับกทม.ตรวจสอบ เพราะคานตัวที่ถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักเพียง 25 เมตรเท่านั้น ส่วนสะพานด้านขาเข้ายังแข็งแรงเป็นปกติ กทม.สามารถเปิดใช้งานสะพานไปพร้อมกับการซ่อมแซมได้

-พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผช.ผบ.ตร. กล่าวถึงแผนการรับมือปัญหาจราจร บริเวณสะพานไทย-เบลเยี่ยมว่า จะใช้วิธีขยายการรับรถจากพื้นราบเป็นหลักและเปิดช่องทางพิเศษขาเข้า ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนจะให้ใช้สะพานเต็มรูปแบบ ส่วนในช่วงเย็นจะเปิดช่องทางพิเศษประมาณ 50 เมตร พื้นราบจะใช้ระบบสัญญาณไฟเหมือนเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างสะพานไทย-เบลเยี่ยมและการเร่งรัดการซ่อมแซมสะพาน เพื่อให้เปิดใช้งานได้ตามปกติ
ด้านลบ
-ผลกระทบด้านการจราจรระหว่างการซ่อมแซมสะพาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม

 

2.อนุรักษ์ต้นมะขามสนามหลวง
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า ปัจจุบันบริเวณโดยรอบสนามหลวงมีต้นมะขาม 753 ต้น ทีมงานสวนนงนุชได้ขุดล้อม 44 ต้น เพื่อเปิดทางสร้างพระเมรุมาศในฝั่งทิศใต้ ซึ่งมะขามจะแตกรากใหม่ 80-90 วัน จึงย้ายออกจากสนามหลวงภายในวันที่ 25 เม.ย.60 ขนย้ายไปยังจุดอนุบาล พักฟื้น จนกว่าจะเสร็จงานพระราชพิธี แล้วจึงจะนำกลับมาปลูกใหม่ ขณะเดียวกัน กทม.ได้ปลูกมะขาม 37 ต้น ทดแทนต้นที่ตายมาก่อนแล้ว และ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะเศษอาหารน้ำใต้โคนต้น เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์คู่สนามหลวงตลอดไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขุดล้อมและขนย้ายต้นมะขามบริเวณสนามหลวง เพื่อเตรียมพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ
-การอนุรักษ์พันธุกรรมต้นมะขามเก่าแก่โดยรอบพื้นที่สนามหลวงข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลและอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นมะขามที่สนามหลวง

 

3.กำชับตรวจไฟจราจรคนข้าม-ทางแยก
5 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง Online, มติชน, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวชี้แจงในที่ประชุมสภา กทม. กรณีนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เสนอกระทู้ถามสดเรื่อง ขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพฯ โดยเสนอแนะให้ผู้บริหาร กทม.เร่งตรวจสอบจุดสัญญาณข้ามถนน และจุดทางแยกถนนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนว่าผู้บริหาร กทม.ให้ความสำคัญในการติดตั้งและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามและจุดทางแยกต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุง รวมทั้งพิจารณานำเทคโนโลยีระบบสัญญาณไฟจราจรที่ทันสมัยมาช่วยงานด้านจราจร อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งสำรวจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น โดยจะปรับสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมมากที่สุดต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ระบบสัญญาณตัวเลขนับถอยหลังเพื่อรอในการข้ามถนนมีความสำคัญทั้งคนข้ามถนนเพื่อหยุดรอและข้ามถนน รวมทั้งรถยนต์ที่สัญจรไปมา
ด้านลบ
-ปัจจุบันยังพบสัญญาณจราจรบางแห่งมีปัญหาระบบนับเลขถอยหลังไม่เที่ยงตรง ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้งาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การสำรวจและตรวจสอบสัญญาณไฟข้ามถนนเพื่อซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งาน

 

4.จัดระเบียบ-ปรับภูมิทัศน์ซอยหมอเหล็ง
4 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง Online,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยหมอเหล็งว่า ได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นซอยแคบ ประกอบกับมีผู้นำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้ จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ควรนำรถมาจอดในพื้นที่สาธารณะ หากเจ้าพนักงานจราจรประกาศให้เป็นเขตห้ามจอดแล้วรถทั้งหมดจะต้องเคลื่อนย้ายออกไป สำหรับรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้หากเจ้าของรถไม่เคลื่อนย้าย กทม.จะประสาน เจ้าพนักงานจราจรเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายต่อไป เบื้องต้นจะดำเนินการในส่วนของรถที่จอดทิ้งไว้และทำให้เสียพื้นที่จราจรก่อน
-นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.เขตราชเทวี กล่าวว่า เขตได้ดำเนินการจัดระเบียบซอยหมอเหล็ง โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นระยะให้งดตั้งวางสิ่งของบนทางเท้า หรือกีดขวางทางสัญจรหากไม่ให้ความร่วมมือจะยกเก็บสิ่งของให้พ้นจากการกีดขวางบนที่สาธารณะ โดยเจ้าของยินยอมที่จะดำเนินการรื้อถอนเอง ซึ่งเขตฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและในตรอกซอยต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด
ด้านลบ
-ที่ผ่านมา กทม.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้ทางเท้าซอยหมอเหล็ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นซอยแคบทำให้มีทางเท้าที่แคบประกอบกับมีผู้นำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ทางเท้าได้สะดวก ซึ่งก่อนหน้านี้เขตได้ประกาศให้เคลื่อนย้ายก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและตรอกซอยต่างๆ

 

5.2 มี.ค.เปิดสวน “สิรินธราพฤกษาพรรณ”
2 ฉบับ มติชน, แนวหน้า
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า ในวันที่ 2 มี.ค.นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดสวน “สิรินธราพฤกษาพรรณ” ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. คณะผู้บริหาร กทม. และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ หลังเปิดสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วจะทำให้ กทม.มีสวนสาธารณะทั้งสิ้น 34 แห่ง จากนั้นในเดือน เม.ย. กทม.จะเปิดสวนสาธารณะเพิ่มอีก 1 แห่งคือ สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเปิดสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ คือสวน สิรินธราพฤกษาพรรณ และสวนราษฎร์ภิรมย์

 

6.ทรงรับเป็นที่ปรึกษาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
11 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/60 ณ ตึกสันติไมตรี โดยทรงรับเป็นที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ในการนี้ทรง มีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น หน่วยแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม รถสุขาและถังขยะให้มีความพร้อมพอเพียงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกตลอดเวลา

-ร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 1 พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 2 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 3 เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 4 งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ขณะที่การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เพื่ออัญเชิญพระบรมศพ พระโกศพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร กำหนดไว้ 6 ขบวน โดยจะมีการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ในสถานที่จริง

-การจัดแสดงมหรสพสมโภชประกอบด้วย (1) การจัดแสดงโขนหน้าไฟหน้าพระเมรุมาศ (2) การแสดงมหรสพสมโภชบริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ (3) การจัดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจการทรงงานในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดและนิทรรศการด้านการพระราชไมตรีที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.

-การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนจะดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนในต่างประเทศ ซึ่งในกรุงเทพฯจะจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์บริเวณใกล้ท้องสนามหลวง 11 ซุ้ม และตามมุมเมือง 4 ซุ้ม ซุ้มขนาดกลางตามแนวถนนราชดำเนินและถนนอรุณอมรินทร์ 19 ซุ้ม และซุ้มขนาดเล็กตามวัดต่างๆ 67 ซุ้ม นอกจากนี้ จะจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เครื่องประกอบพระเมรุมาศด้านช่างสิบหมู่ และความงดงามของสิ่งปลูกสร้างและส่วนประกอบที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เป็นเวลา 30 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดงานและอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

7.เร่งจัดระเบียบ “คนเร่รอน-ขอทาน”
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-ร.ต.หญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ว่าที่ประชุมได้พิจารณาหารือแผนการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และขอทานในพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ในระยะเร่งด่วน โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กห.มอบหมายให้ กทม. ตำรวจ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคเอกชน ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.นี้

-ให้ดำเนินการคัดกรองกลุ่มคนดังกล่าว โดยกลุ่มคนไร้ที่พึ่งจะส่งตัวไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านมิตรไมตรี พร้อมทั้งสถานคุ้มครองทั้ง 14 แห่ง ในกรุงเทพฯ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตตามความเหมาะสม กลุ่มผู้ป่วยทางกายและป่วยทางจิตเวช จะส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษา สำหรับกลุ่มเด็กจะส่งไปที่บ้านพักเด็กและสถานสงเคราะห์เด็ก กลุ่มผู้สูงอายุส่งไปที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการส่งไปที่สถานสงเคราะห์คนพิการกลุ่มคนต่างด้าว จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อดำเนินการส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทาง

-กระบวนการคุ้มครองดูแลกลุ่มคนดังกล่าว จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ดำเนินการทางทะเบียนราษฎร์ และสวัสดิการต่างๆ ที่ประชาชนพึงได้รับ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการภายใน 30 วัน พร้อมรายผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบคนเร่ร่อน-ขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯในระยะเร่งด่วน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปิดซ่อมสะพานไทย-เบลเยี่ยมหลังเกิดเพลิงไหม้
www.facebook.com/SanookNews
https://www.facebook.com/SanookNews?fref=ts
50 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เก็บถังขยะบริเวณใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ส่งผลให้โครงสร้างสะพานบางส่วนได้รับความเสียหายและต้องปิดซ่อมอย่างน้อย 45 วันนั้น เหตุใดจึงใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมนานมาก ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในการสัญจร เนื่องจากมีการก่อสร้างบนผิวจราจรหลายพื้นที่และอาจทำให้การจราจรติดขัดเป็นวงกว้าง รวมทั้งตั้งข้อสังเกตบริเวณใต้สะพานหลายแห่งมักมีคนเร่ร่อนนำสิ่งของที่เก็บได้มาเผา ซึ่งอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ ขณะที่บริเวณใต้สะพานไม่ควรนำวัสดุอุปกรณ์ไปเก็บไว้
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในช่วงระยะเวลาที่ปิดซ่อมแซม ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวควรหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทน ขณะที่การซ่อมแซมต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

www.facebook.com/SpringNews
https://www.facebook.com/SpringNewsTV
27 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เมื่อตรวจสอบแล้วพบโครงสร้างได้รับความเสียหายต้องซ่อมแซม เพราะหากเปิดใช้งานต่อจะเป็นอันตรายได้ แต่ควรเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณใต้สะพานไม่ควรนำวัสดุอุปกรณ์ไปเก็บไว้ เพราะอาจเป็นเชื้อเพลิงได้ กรณีนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ด้วย

www.facebook.com/JS100Radio
https://www.facebook.com/116483835041859/posts/1366385443385019
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณใต้สะพานไม่ควรใช้เป็นที่เก็บสิ่งของ หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงได้ และควรเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าว
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรเร่งซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม โดยดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง และพิจารณาเปลี่ยนพื้นผิวสะพานเป็นคอนกรีต

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างสะพานไทย-เบลเยี่ยม และการเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้โดยเร็ว

 

2. ไล่รื้อชุมชนใต้ทางด่วนดินแดง
www.facebook.com/SpringNews
https://www.facebook.com/SpringNewsTV
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. เข้ารื้อถอนอาคารบ้านเรือนที่บุกรุกพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง เนื่องจากก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและบุกรุกที่สาธารณะ โดยขอให้ดำเนินการในทุกพื้นที่ เพราะหากปล่อยให้อยู่อาศัยนาน เมื่อจะรื้อย้ายมักมีการคัดค้านเกิดขึ้น
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การไล่รื้อดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ซึ่งควรจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตดินแดง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารบ้านเรือนที่บุกรุกพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง

 

3. วิน จยย. ร่วมปฏิญาณไม่ขับขี่บนทางเท้า
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook.com/119948869834/posts/10155235283914835
43 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 76 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. จัดกิจกรรมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าร่วมปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านการขับขี่บนทางเท้าและปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง นั้น ไม่น่าจะได้ผล กทม. ควรใช้วิธีจับปรับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือใช้มาตรการยึดเสื้อวินกับผู้ที่ฝ่าฝืน และเปิดให้ประชาชนส่งภาพถ่าย หรือคลิปเป็นหลักฐาน โดยได้ส่วนแบ่งค่าปรับ
- ร้อยละ 24 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องใช้หลายแนวทางควบคู่กัน ที่สำคัญต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการกับผู้ที่ขับขี่ย้อนศรด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ดำเนินมาตรการกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือ ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งซ่อมสะพานไทย-เบลเยี่ยมหลังเกิดเพลิงไหม้
6 ฉบับ เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจสอบความเสียหายเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม ถ.พระราม 4 เขตปทุมวันว่า จากการตรวจสอบพบโครงสร้างสะพานฝั่งขาออกเสียหายจำนวนมาก เนื่องจากคานสะพานเป็นเหล็กเมื่อโดนความร้อนสูงเกิดการงอตัวทั้งสะพานฝั่งขาเข้าและขาออก ซึ่ง สนย.ได้ประเมินการซ่อมแซม โดยต้องเปลี่ยนคานเหล็กรองสะพานทั้งหมดและต้องซ่อมแซมพื้นผิวสะพาน โดยในส่วนโครงสร้างคานสะพาน กทม. จะใช้คานที่รื้อจากสะพานรัชโยธินและสะพานเกษตรมาซ่อมแซม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและจะช่วยประหยัดงบประมาณ คาดใช้ระยะเวลาซ่อมแซมประมาณ 45 วัน รวมทั้งจะวางแนวทางจัดการจราจรร่วมกับตำรวจจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเส้นทางให้ได้มากที่สุด

-ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้จากการประเมินเบื้องต้นพบไม่ใช่การตั้งใจวางเพลิง แต่ต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งหาตัวผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สำนักงานเขตปทุมวันเร่งย้ายวัสดุต่างๆ ออกจากพื้นที่โดยเร็ว ส่วนพื้นที่ใต้สะพานอื่น ๆ ที่มีการจัดเก็บวัสดุสิ่งของจะต้องมีการสำรวจพื้นที่ หากเป็นอันตรายอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ก็ต้องรื้อย้ายออก ส่วนจุดใดที่มีการอยู่อาศัยของคนเร่ร่อนจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสอดส่องดูแลผลักดันออกจากพื้นที่และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับไปดูแลตามกฎหมาย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างสะพานและการเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้โดยเร็ว
ด้านลบ
-สะพานไทย-เบลเยี่ยมเป็นสะพานที่มีการใช้มากกว่า 300,000 คัน/วัน ซึ่งการปิดเพื่อซ่อมแซมเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรในวงกว้าง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างสะพานไทย-เบลเยี่ยม และการเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้โดยเร็ว

 

2.เตรียมเสนอแผนโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในรถยนต์
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมเห็นด้วยกับโครงการติดตั้งกล้องติดรถยนต์เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร (Public Eyes) ซึ่ง กทม. จะร่วมกับ บช.น.ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดย กทม.จะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งอุปกรณ์กล้องติดรถยนต์ และจะเร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบต่อไป

-ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สจส. และ สนค.ร่างแผนโครงการดังกล่าวเพื่อนำเสนอ ผว.กทม. อนุมัติโครงการ จากนั้นนำเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตั้งอุปกรณ์กล้องติดรถยนต์ ไว้ที่รถยนต์ของผู้ขับขี่แต่ละคันเปรียบเสมือนสายตาของประชาชนที่จะช่วยกันสอดส่องตรวจสอบวินัยจราจรเป็นพยานหลักฐานของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยบันทึกเหตุการณ์เหตุอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งเป็นการป้องกันปราบปรามผู้ที่กระทำผิดอีกทางหนึ่ง
ด้านลบ
-กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุดประจำปี 60 โดยสาเหตุหลักมาจากประชาชนนิยมใช้รถส่วนตัวมากขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมเรื่องวินัยจราจรของผู้ขับขี่บนท้องถนนโดยตรงจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ (Public Eyes)

 

3.กทม.จัดสัมมนาบูรณาการจังหวัดปริมณฑลเสริมการทำงานให้แข็งแกร่ง
2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ,แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดการสัมมนาการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม.กับจังหวัดปริมณฑล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า กทม.ร่วมกับพื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม จ.สมุทรปราการ แก้ไขปัญหาในพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล โดยจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดแรกที่มีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงาน อาทิ ปัญหาการจราจร น้ำท่วมขัง สาธารณภัย และผังเมือง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า กรุงเทพฯ มีพื้นที่ที่เป็นรอยต่อกับจังหวัดปริมณฑลหลายจังหวัด การแก้ไขปัญหาของประชาชนจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดปริมณฑลนั้นๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในระดับองค์กรระหว่างสภา กทม. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาเทศบาลนคร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นและเมืองในอนาคตเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาบูรณาการความร่วมมือระหว่างกทม.กับจังหวัดปริมณฑลในการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

4.เตรียมสรุปผลสำรวจโครงการรถ BRT
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลสำรวจ ก่อนจะส่งผลมายัง กทม. ซึ่งจะนำเสนอผลการสำรวจต่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พิจารณาต่อไป

-รายงานข่าวระบุผลสำรวจภาพรวม ประชาชนเกินกว่าร้อยละ 80 เห็นควรให้เดินหน้ารถ BRT ต่อไป โดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการรถ BRT เป็นประจำเห็นด้วยเกือบร้อยละ 100 ที่จะให้ กทม.บริการรถ BRT เพราะเป็นโครงการที่ประหยัดเวลาเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน และยังคิดค่าบริการเพียง 5 บาทตลอดเส้นทาง แต่หาก กทม.จะเพิ่มอัตราค่าบริการก็รับได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจความคิดเห็นประชาชน 9 กลุ่ม จำนวน 3,500 ตัวอย่าง ว่าเห็นควรให้รถ BRT ยังคงเปิดให้บริการต่อหรือไม่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมาข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการรถ BRT

 

5.เปิดพื้นที่ 88 แห่งจัดกิจกรรมรับปิดเทอม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษ “ปิดเทอม เติมประสบการณ์” ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 60 ในสถานที่ต่าง ๆ 88 แห่ง อาทิ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชน กทม. 34 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 คัน พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. 2 แห่ง และศูนย์กีฬา 10 แห่ง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมลานชีวิตใหม่ในวันหยุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมกีฬา เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมพิเศษ “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โทร. 0-2245-4743 ต่อ 325-32

 

6.รื้อบ้านบุกรุกที่ใต้ด่วนดินแดง
2 ฉบับ มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผอ.เขตดินแดง พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน เข้าเจรจากับชาวบ้านที่สร้างบ้านบุกรุกพื้นที่ทางสาธารณะบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังว่า การเข้าเจรจาเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานเขตดินแดงและ กทพ.เห็นว่าจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ทางสาธารณะและก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เขตจะช่วยประสานหาที่อยู่กับการเคหะแห่งชาติโดยชาวบ้านต้องรื้อถอนภายใน 30 วัน ส่วนชาวบ้านทั้งหมดจะประชุมเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะยื่นเอกสารในวันที่ 1 มี.ค. เวลา 10.00 น.ที่สำนักงานเขตดินแดง เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน หากยังไม่สามารถหาข้อตกลงได้ สำนักงานเขตจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนและจะไม่มีการเจรจาอีก


ผลกระทบ
ด้านลบ
-แม้จะมีการพูดคุยเจรจามาแล้วหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อปี 2552 มีประชาชนในพื้นที่บางส่วนออกจากพื้นที่ไปแล้ว แต่บางส่วนยังฝ่าฝืนคำสั่ง โดยอ้างว่าไม่มีที่พักอาศัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการสร้างบ้านเรือนบุกรุกพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วน เพื่อให้ดำเนินการ รื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่

 

7.ผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1 ขอความชัดเจนการปรับปรุงตลาด
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายธรา พรนิธิศ ตัวแทนกลุ่มพลังชุมชนตลาดประชานิเวศน์ 1 กล่าวหลังยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการใช้พื้นที่ค้าขายในตลาดประชานิเวศน์ 1 ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ตามที่สำนักงานตลาด กทม. มีคำสั่งให้ย้ายและรื้อถอนอาคารพาณิชย์ แต่ไม่มีการแจ้งแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนกับกลุ่มผู้ค้า ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เป็นธรรม โดยหาก กทม.สามารถให้ความชัดเจนตามข้อสังเกตก็พร้อมจะย้ายออกทันที ดังนี้ 1) จะมีการก่อสร้างตลาดใหม่อย่างไร ซึ่งหลังก่อสร้างแล้วราคาต้องไม่สูงเกินที่ผู้ค้าเดิมรับได้ 2) มอบเอกสารสิทธิให้ผู้เช่าเดิมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการย้ายออก 3) ชี้แจงระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณ 4) รื้อและก่อสร้างใหม่ทีละส่วนเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายเดือดร้อน 5) ให้กลุ่มผู้ค้ามีส่วนรับรู้รูปแบบของตลาด 6) จัดให้มีหลังคาถาวรบริเวณตลาดโต้รุ่ง และ7) ไม่ฟ้องศาลเรื่องค่าเสียหายและการละเมิดสิทธิ


ผลกระทบ
ด้านลบ
-ผู้ที่ได้รับผลกระทบภายในตลาดประชานิเวศน์ 1 ประกอบด้วย 1) ตลาดสด 300-400 แผง 2) ตลาดโต้รุ่ง 90 แผง และ 3) กลุ่มผู้อยู่อาศัยในตึกแถว 177 คูหา


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการตลาดประชานิเวศน์ 1 กับกลุ่มผู้ค้า