• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.มอบเสื้อพระราชทานให้ผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
1 ฉบับ ไทยโพสต์

รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร กทม.เข้ารับพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตใจดวงใจไทยนิรันดร์” จากผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ลานพระราชวังดุสิต จำนวน 10,000 ตัว

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่จิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติโดยมอบให้ ผอ.เขต 50 เขต เขตละ 200 ตัว เพื่อมอบต่อให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของ กทม.ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560


ผลกระทบ
ด้านบวก-กทม.กำหนดจัดกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เปิดทางน้ำไหลเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาและลอกดินเลน ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.60 โดยกำหนดจุดนำร่องใน 6 คลอง 6 พื้นที่เขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.60

 

2.เฝ้าระวังฝน 8 จุดน้ำท่วมซ้ำซาก
3 ฉบับ ไทยรัฐ,ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำโดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับและจะบริหารเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าคลองชลประทานให้มากที่สุดตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพฯ

-สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 26-29 ก.ค.นี้ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมพร่องน้ำในคลองเพื่อรองรับน้ำฝนและเร่งลอกท่อระบายน้ำรอบที่ 2 ซึ่งในส่วนถนนสายหลักดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 98 ส่วนถนนสายรองคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 85 และเก็บขยะวัชพืช ผักตบชวาในคูคลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วเสร็จร้อยละ 82.48

-ส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษจะต้องมีเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำประจำ 24 ชั่วโมง ได้แก่ 1)ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 2)ถนนรามคำแหง ซอย 1-5 3)ราชเทวี หน้ากรมปศุสัตว์ 4) ถนนศรีอยุธยา 5) ซอยสวนพลู 6) แยกเตาปูน 7) ถนนสนามไชย หน้าวัดโพธิ์ และ 8) ถนนพัฒนาการหน้าโชว์รูมเบนซ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

ด้านลบ
-ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะต้องเฝ้าระวังกรณีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะสูงขึ้นอีก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.สภา กทม.หนุน KT พัฒนาบริการสาธารณะ
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวในการประชุมสภา กทม. ซึ่งมีการพิจารณาญัตติของนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำบริการสาธารณะว่า สภา กทม.ยินดีร่วมกับฝ่ายบริหารในการศึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการต่างๆ ของ KT รวมทั้งลดความกังวลของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับญัตตินี้และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 15 คน กำหนดพิจารณาภายใน 180 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ KT
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการบริหารจัดการของ KT ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน ประกอบกับแต่ละโครงการใช้งบประมาณจำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินกิจการของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

 

4.มอบเงินช่วยเหลือ 6 ชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา
3 ฉบับ เดลินิวส์, แนวหน้า, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่าขอขอบคุณประชาชนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับ กทม. ดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปซึ่งนับเป็นต้นแบบที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ ด้วยการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติ เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม ส่วนชุมชนที่เหลือ กทม. ได้ทำสัญญารื้อย้ายโดยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเร่งดำเนินการรื้อย้ายให้แล้วเสร็จ คาดจะสามารถเริ่มโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณเดือน ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

5.กทม.วางแผนลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
5 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, M2F, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม.กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (Bloomberg Initiative For Global Road Safety) ซึ่ง กทม.ร่วมกับมูลนิธิบลูมเบิร์ในการดำเนินโครงการว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้สำรวจพบกรุงเทพฯ มีสถิติผู้เสียชีวิตบนถนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศเฉลี่ย 2 คน/วัน ในปี 59 พบสถิติผู้เสียชีวิต 600 ราย จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตชั้นนอกของกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 90

-จากการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนราว 3.2 ล้านคัน และรถยนต์ราว 4.95 คัน ทุกคนใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันและมีผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายร้อยละ 85 ซึ่งร้อยละ 65 ของผู้เสียชีวิตเป็นประชากรวัยนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน ช่วงอายุระหว่าง 16-55 ปี พบสถิติปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดกว่าร้อยละ 20 เมาแล้วขับร้อยละ 20

-จากสถิติดังกล่าว กทม. ต้องสำรวจจุดเสี่ยงบนถนน และจัดโครงการรณรงค์ โดยใช้ข้อมูลสถิติมาวางแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนทั้งระบบอย่างเข้มข้นต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างความปลอดภัยทางถนน และหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ด้านลบ
-จากการสำรวจพบมี 12 เขตเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงตามลำดับ ได้แก่ เขตลาดกระบัง บางขุนเทียน หนองจอก ประเวศ มีนบุรี ตลิ่งชัน สายไหม บางเขน ลาดพร้าว ดอนเมือง บางบอน และเขตจอมทอง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.กวดขันนักเรียน กทม.ให้อ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางชนัญญา จาดชนบท ผอ.สนศ. กล่าว่า ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. เร่งกวดขันดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสม โดยให้ครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลนักเรียนพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนเสริมทักษะให้แก่เด็กเป็นรายคน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในระดับที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเดียวกัน โดยอาจใช้ช่วงเวลาก่อน หรือหลังเลิกเรียน เพื่อการสอนเพิ่มเติม และประสานผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนให้นักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านเพิ่มเติมอีกด้วย จากนั้นจะทดสอบความรู้นักเรียนอีกครั้ง ขณะเดียวกัน กทม.จะพัฒนาความรู้ความสามารถของครูโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การสอนนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนเป็นทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้วิชาการด้านอื่นๆ ในช่วงวัยที่เหมาะสม ซึ่งเด็กควรจะต้องมีทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยตั้งแต่ช่วงประถมศึกษาปีที่ 1 และควรอ่านเขียนอย่างคล่องแคล่วในช่วงไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ด้านลบ
-จากการทดสอบความรู้ของนักเรียนในสังกัด กทม. พบปัจจุบันมีนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสม 20,000 คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยนักเรียนประมาณ 3,000 คน ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และ 17,000 คน สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่ไม่คล่องแคล่วตามระดับเกณฑ์ที่กำหนด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

7.นายกฯ สั่งซ่อม-ติดเพิ่ม CCTV ทั่วประเทศ
2 ฉบับ ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.กล่าวว่า ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับทราบผลการดำเนินการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ซึ่งได้สั่งการให้ซ่อมแซมกล้อง CCTV ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยใช้เวลาให้สั้นที่สุด หากเป็นของภาคเอกชนให้กระทรวงการคลังพิจารณาช่วยเหลือเรื่องภาษีและราคา เพราะเป็นเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนของภาครัฐโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่มีผลต่อประชาชนต้องเร่งดำเนินการ ทั้งการซ่อมแซม หรือติดตั้งเพิ่ม โดยเสนอเป็นแผนงานเพื่อขอใช้งบประมาณ ระยะแรกต้องทำให้ครบทุกพื้นที่ก่อน ส่วนระยะ 2 คือ การปรับเปลี่ยนคุณภาพของกล้อง CCTV ให้ดีขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนทั้งหมด จำนวนประมาณ 300,000 ตัวทั่วประเทศ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการเชื่อมโยงและ ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งกำหนดจุดที่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสำรวจสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและการติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่สำคัญ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รัฐบาลชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
11 ฉบับมติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, M2F, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360,สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันที่ 27-28 ก.ค.60 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 เป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย และเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี และสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญูที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริ จึงได้ขอพระราชานุญาตจัดพิธีมหามงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรทั้งในกรุงเทพฯทุกจังหวัดทั่วประเทศและในวัดไทยทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.

-วันที่ 27 ก.ค.เวลา 18.00 น. พระราชทานให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในกรุงเทพฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ 241 รูป และนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพระราชทานบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์บนปกหนังสือสวดมนต์ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกาย ครม.ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ คู่สมรสสีดำล้วน บุคคลทั่วไปสีดำล้วน นอกจากนี้ ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 07.00 น. รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

-สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ข้อความทางเฟซบุ๊กความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้จากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th พร้อมรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจัดกิจกรรม สวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.60 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค.60

 

2.พระราชทานข้าวสารให้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
4 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กล่าวหลังประชุมหารือการจัดสรรและส่งมอบข้าวสารพระราชทานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า สืบเนื่องจากวันที่ 23 มิ.ย.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานข้าวสาร 3 หมื่นกิโลกรัม และมีข้าวสารของประชาชนมอบผ่าน สนป. 162,064 กิโลกรัม รวม 192,064 กิโลกรัม เพื่อให้ใช้ในงานราชพิธีพระบรมศพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้ สปน.จัดสรรข้าวสารทั้งหมดให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ในกรุงเทพฯ 103 ซุ้ม จำนวน 60,400 กิโลกรัม และกระทรวงมหาดไทย ส่งมอบให้จังหวัดต่าง ๆ รวม 91,200 กิโลกรัม ซุ้มดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ รวม 9,800 กิโลกรัม เต็นท์อาหารพระราชทาน เพื่อจัดเลี้ยงประชาชน 26,664 กิโลกรัม และกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อมอบให้จิตอาสาปรุงอาหาร 4,000 กิโลกรัม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบดำเนินการ

 

3.เร่งรื้อย้ายชุมชนรุกล้ำริมเจ้าพระยา
4 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านบริเวณชุมชนวัดคฤหบดี เขตบางพลัด ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในแนวก่อสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทาง 14 กม. มีทั้งหมด 14 ชุมชน ในพื้นที่ 3 เขต ประกอบด้วย เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด โดยเฉพาะในเขตบางซื่อ มีชุมชนวัดสร้อยทองกับชุมชนปากคลองบางเขนใหม่และได้รื้อถอนไปหมดแล้ว ส่วนเขตบางพลัด มี 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดคฤหบดี ชุมชนวัดบวรมงคล และชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี และขณะนี้อยู่ระหว่างรื้อถอน ส่วนเขตดุสิต 9 ชุมชน รื้อย้ายเรียบร้อยแล้ว 2 ชุมชน คือ ชุมชนเขียวไข่กากับชุมชนท่าเรือเกียกกาย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้สามารถรื้อย้ายได้แล้ว3 หลังคาเรือน จากจำนวนที่ต้องรื้อถอน 273 หลังคาเรือน เบื้องต้นคาดภายในสิ้นเดือน ส.ค. 60 จะสามารถรื้อได้ทั้ง 12 ชุมชน

-สำหรับการรื้อถอนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรื้อถอน แต่เนื่องจากบ้านค่อนข้างจะเป็นหลังใหญ่และมีโครงสร้างเป็นเหล็ก จึงขอเวลารื้อถอนประมาณ 4-5 วัน เบื้องต้นคาดจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 28 ก.ค.นี้ โดย กทม.จะจ่ายค่าชดเชยการรื้อย้ายให้ตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม.

-โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง ความยาว 14 กม. แบ่งเป็นฝั่งพระนคร 7 กม. 2 ช่วง และฝั่งธนบุรี 7 กม. 2 ช่วง ขณะนี้การจัดทำราคากลางของฝั่งธนบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากฝั่งใดหรือช่วงใดสามารถจะทำราคากลางได้เรียบร้อย จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างต่อไป คาดภายในเดือน ธ.ค.นี้จะสามารถก่อหนี้ทั้ง 4 สัญญาได้เรียบร้อย และเริ่มก่อสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งสองฝั่งในเดือน ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างทางเดินทางจักรยานและปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตามโครงการของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณค่าของพื้นที่ริมน้ำเป็นสัญลักษณ์ หรือแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และของประเทศ ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมน้ำ

-จากการลงพื้นที่เจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนทั้ง 14 ชุมชน 273 หลังคาเรือน ประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่เต็มใจที่จะรื้อถอนเองเนื่องจากทราบถึงความจำเป็นและเหตุผลของ กทม.ที่ต้องมีการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

4.เตรียมขยายพื้นที่การดนตรีต่อยอดหอสมุดเมืองฯ
2 ฉบับ ไทยรัฐ มติชน
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่าในอนาคต กทม.มีแผนจะเสนอโครงการไปยังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเช่าอาคารร้างบริเวณด้านข้างหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดนตรี หรือพื้นที่การดนตรี โดยจะมีบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านดนตรี การเต้นรำ รวมทั้งพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการอ่านหนังสือและพัฒนาแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านดนตรี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดนตรี หรือพื้นที่การดนตรีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจ

 

5.ยืนยัน “หลักสูตรมหานคร” ยึดตามมติ ครม.-โปร่งใส
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช กล่าวกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง" (หลักสูตรมหานคร) ซึ่ง กทม.มอบหมายให้วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับผิดชอบดำเนินการว่า วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 ซึ่งกำหนดจัดแก่บุคคลทั่วไป หรือบุคลากรนอกหน่วยงานเป็นหลัก หากจะรับบุคลากรภาคเอกชนต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐได้รับคัดเลือกเข้าอบรม 99 คน และภาคเอกชน 17 คน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ค.59 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตามคุณสมบัติที่กำหนด และเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรมจากภาคเอกชนทุกคน คนละ 80,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขณะนี้บุคลากรภาคเอกชนได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทั้งหมด

-ยืนยันวิทยาลัยพัฒนามหานคร และ กทม.ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดไว้และเป็นไปตามมติ ครม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอก-มติ ครม.วันที่ 10 พ.ค.59 เรื่องการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านลบ-นายศรีสุวรรณ ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.ร้องเรียนผู้บริหาร กทม.และเจ้าหน้าที่รัฐรวม 16 ราย อาจกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และผิดจริยธรรม กรณีการจัดทำหลักสูตรมหานคร


ข้อคิดเห็น
-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรมหานคร

 

6.31ก.ค.นี้ เคลียร์พื้นที่ป้อมมหากาฬ
2 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-รายงานข่าว กทม.ได้รื้อย้ายบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกสร้างในพื้นที่ป้อมมหากาฬอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือน ก.ย.59 จากจำนวนบ้านในพื้นที่ป้อมมหากาฬ 58 หลังคาเรือน ปัจจุบันรื้อย้ายไปแล้วเหลือบ้านในพื้นที่ 29 หลังคาเรือน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อกำหนดจากการประชุมเพื่ออนุรักษ์บ้านในพื้นที่ดังกล่าวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าเชิงศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและผังเมือง คุณค่าเชิงโบราณคดีและการตั้งถิ่นฐานซึ่งเป็นการหารือของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กทม. กลุ่มนักวิชาการและตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่สรุปจำนวนบ้านที่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์ 18 หลังคาเรือน ดังนั้น บ้านส่วนที่เหลืออีก 11 หลังคาเรือนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการอนุรักษ์จะต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่

-เจ้าหน้าที่ กทม.ได้นำประกาศแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป้อมมหากาฬติดประกาศแจ้งให้ประชาชนเจ้าของบ้านภายในพื้นที่ป้อมมหากาฬรับทราบ โดยกำหนดรื้อถอนบ้านทั้ง 11 หลังคาเรือน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค.60 นี้ จากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป หากมีบ้านเรือนใดยังไม่รื้อย้ายออก กทม.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเองทั้งหมด ขณะเดียวกันบ้านอีก 18 หลังคาเรือนที่อยู่ในกรอบการอนุรักษ์ผู้อยู่อาศัยจะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นกัน

-นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เสนอแนะพื้นที่บริเวณนี้สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต กทม.ควรพิจารณาจัดตั้งโครงการสะท้อนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมาเสริมหน่วยงานรัฐเพื่อช่วยสร้างแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา โดยพิจารณาโครงการที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต พร้อมเป็นผลงานฉลองกรุงเทพมหานครครบ 250 ปี ในปี พ.ศ. 2575


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการหารือแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน รวมถึงพื้นที่ป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรื้อย้ายบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เทปูนทับบริเวณที่เคยปลูกต้นไม้บนทางเท้า
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=747229528792912&id=578474542335079
181 likes / 15 shares / 19 comments

-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตขณะนี้บนทางเท้าบริเวณหน้าวัดปทุมวนารามฯ มีการเทปูนทับจุดที่เคยปลูกต้นไม้และต้นไม้ตาย แต่ไม่นำต้นไม้มาปลูกทดแทน เป็นเพราะไม่มีงบประมาณ หรือไม่สามารถดูแลต้นไม้ได้ ทำให้ร่มเงาหายไป รวมทั้งบางแห่ง เช่น สีลม ชิดลม ผู้ค้าบนทางเท้านำน้ำร้อนมาเทราดบริเวณโคนต้นไม้ ซึ่งจะทำให้ต้นไม้ตายได้ เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงต้องกวดขันและจับปรับผู้ที่กระทำการดังกล่าว

-ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานบางรัก และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันตรวจสอบและการบำรุงรักษาต้นไม้บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
 
2.แก้ทะเบียนบ้านถนนสุทธิสารฯ เป็นอินทามระ
www.facebook.com/Thairath
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155920175052439&id=146406732438
586 likes / 42 shares / 14 comments

-ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ กทม.เปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัยเป็นถนนอินทามระ เพื่อให้เป็นไปตามประวัติทะเบียนถนนภายใน 180 วัน นั้น การเปลี่ยนชื่อถนนดำเนินดังกล่าวสร้างความวุ่นวายและเดือดร้อนให้ประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนชื่อถนนในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานปกครองและทะเบียน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด อาทิ การสำรวจบ้านเรือนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ การแก้ไขป้ายชื่อถนน-ซอย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม.พร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10
5 ฉบับ แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, โพสต์ทูเดย์, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า กทม.เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 ก.ค.60 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.60 โดยในวันที่ 27 ก.ค.60 เวลา 17.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 และวันที่ 28 ก.ค.60 เวลา 06.30น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 651 รูป ถวายพระราชกุศลฯ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์เย็นและทำบุญตักบาตรเช้าในวันและเวลาดังกล่าว

-ในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 09.10 น. จะมีพิธีปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาตามโครงการ "เราทำดี ด้วยหัวใจ" โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาหน่วยละ 300 คน ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ลอกดินเลนในคลองต่างๆ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 3 ส.ค.60จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนได้ที่จุดดำเนินการ ซึ่ง กทม.จะแจกเสื้อพระราชทานสำหรับปฏิบัติงานในวันที่ 28 ก.ค.จำนวน 500 ตัว ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการจะได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานทั้งนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและข้าราชการ กทม.จะร่วมกิจกรรมตลอด 7 วัน สำหรับวันเสาร์ที่ 29 ก.ค.60 มีงานแสดงดนตรีเพื่อประชาชน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

-วันที่ 28 ก.ค.60 ตนจะนำคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาว่าการกทม.เวลา 11.30 น. และเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ศาลาว่าการ กทม.

-สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เผยแพร่ข้อความทางเฟซบุ๊กชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 ก.ค.นี้ (1) การแต่งกายสำหรับข้าราชการทุกคนทุกวันยังคงไว้ทุกข์ (2) สำหรับวันที่ 28 ก.ค.เวลาเช้ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรและได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมจัดพร้อมกันทั่วประเทศ รวมถึงเอกอัครราชทูตและกงสุลไทย หรือเจ้าอาวาสวัดไทยในต่างประเทศ เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขณะทำบุญ ตักบาตร จึงขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในทุกสถานที่ ใส่เสื้อผ้าสีนวล ซึ่งเป็นสีสว่างแต่ติดโบสีดำแสดงการไว้ทุกข์ (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบเช่นกัน) ทั้งนี้ มิได้มีการงดการไว้ทุกข์แต่อย่างใด และมิได้หมายรวมถึงการให้ประชาชนต้องแต่งตามนี้ และ (3) การแต่งกายนี้กำหนดเฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติในพิธีต่างๆที่รัฐบาลจัด ซึ่งไม่ได้หมายถึงประชาชนทั่วไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560-การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.นี้ รวมทั้งร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.เพิ่มครูภาษาอังกฤษ รร.กทม.
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. เรื่อง นโยบายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.ว่า กทม.เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม. โดยในปีการศึกษา 61 กทม.จะเพิ่มคุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้เพิ่มเติม

-ปัจจุบัน กทม.มีโรงเรียนในสังกัดให้ความรู้รูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 42 โรงเรียน และภาษาไทยและภาษาจีน 14 โรงเรียน ในอนาคตมีแนวทางขยายหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยจะขยายให้ครบและครอบคลุมโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและทักษะวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัด กทม.

 

3.เตรียมแก้ทะเบียนบ้าน ถ.สุทธิสารฯเป็น ถ.อินทามระ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีทายาทสกุลอินทามระฟ้องศาลปกครองคดีที่ กทม.เปลี่ยนชื่อถนนอินทามระเป็นถนนสุทธิสารวินิจฉัย เมื่อปี 47 ไม่ถูกต้องตามประวัติทะเบียนประวัติถนน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้ กทม.เปลี่ยนชื่อถนนให้เป็นไปตามประวัติทะเบียนถนนภายใน 180 วันว่า กทม.จะตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด และตนจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อศึกษารายละเอียดอีกครั้ง

-นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผอ.เขตพญาไท กล่าวว่า สำนักงานเขตต้องรอการประสานงานจาก สปท. เพื่อแก้ไขข้อมูลชื่อถนนในข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนราษฎร เบื้องต้นพื้นที่เขตพญาไทมีบ้านที่มีที่อยู่ในถนนสุทธิสารฯ ประมาณ 8,000 หลังคาเรือน และมีป้ายชื่อถนน 3 ป้าย ซึ่งต้องประสาน สจส.แก้ไขข้อมูลป้ายชื่อต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อถนนไม่กระทบต่อเลขที่บ้านและเมื่อเปลี่ยนชื่อถนนอย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องแก้ไขข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านด้วย

-ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สปท. กล่าวว่า เบื้องต้นตั้งแต่บริเวณแยกสะพานควาย-แยกห้วยขวาง เมื่อเปลี่ยนเป็นชื่อถนนอินทามระอาจต้องเรียงบ้านเลขที่ใหม่ ระหว่างนี้สำนักงานเขตจะลงพื้นที่สำรวจ พร้อมเก็บข้อมูลมีบ้านเลขที่ใดต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากนั้นจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา 180 วัน ขณะเดียวกันจะแจ้งให้ประชาชนทราบและให้มีการแก้ไขข้อมูลที่อยู่บ้านต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การเปลี่ยนชื่อถนนให้เป็นไปตามประวัติความเป็นมาของทะเบียนประวัติถนนในกรุงเทพฯ-การแก้ไขข้อมูลชื่อถนนในข้อทะเบียนราษฎร


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเปลี่ยนชื่อถนนตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

 

4.เร่งรัดโครงการแก้จราจรฝั่งธนบุรี
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์มีความคืบหน้าระดับหนึ่ง แต่ยังมีปัญหาบางประการ เช่น ปัญหาขอเข้าใช้พื้นที่ของบางหน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง จึงต้องรอก่อสร้างเสร็จก่อน ขณะช่วงที่ก่อสร้างส่วนต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปิดจราจรบางส่วน-ปรับเปลี่ยนจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง ส่วนโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์ ได้เร่งรัดให้สร้างถนนตัดใหม่ที่แยกไฟฉายให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้รถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ได้คล่องตัว ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันจะให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้

-สำหรับโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสฯ กทม.ได้วางท่อระบายน้ำตั้งแต่ถนนจรัญฯ - คลองชักพระในฝั่งขวาของถนนด้านติดทางรถไฟสายใต้ เหลือความยาวท่อระบายน้ำอีก 200 ม. ได้เร่งให้ผู้รับจ้างปรับผิวจราจร คาดจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ โครงการทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนกและโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสฯแล้วเสร็จ จะแก้ปัญหาจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนน เพิ่มประสิทธิภาพจราจรฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้คล่องตัวมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

 

5.เร่งสร้างจุดกลับรถ ถ.พุทธมณฑลสาย 3
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างจุดกลับรถยนต์บริเวณใต้สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค ซึ่งขณะนี้ สนย.ได้เข้าพื้นที่เพื่อปรับพื้นผิวให้เรียบ พร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวงย้ายเสาไฟฟ้าและสายไฟรวมทั้งประสานการประปานครหลวง เพื่อย้ายท่อประปา ตลอดจนประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดจากการกลับรถบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 รวมทั้งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาไปยัง ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างจุดกลับรถยนต์บริเวณใต้สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ถ.พุทธมณฑลสาย 3

 

6.แก้ระเบียบแต่งตั้ง ขรก.กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. (ก.ก.) กล่าวว่า ก.ก.ได้มอบอำนาจให้สำนักงาน ก.ก. ทบทวนตรวจสอบและพิจารณากฎ ก.ก. ว่า ด้วยหลักเกณท์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ.2557 มีข้อควรแก้ไขปรับปรุงโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.กทม.) ได้ให้แนวทางการตั้งกฎ ก.ก.ว่า กทม.ไม่จำเป็นต้องทำตามกฎ ก.พ.แต่กฎ ก.ก.ที่มีการปรับปรุงใหม่จะต้องพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนหรือไม่ เพื่อให้ ก.ก.พิจารณากฎ ก.ก.ใหม่อีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.
ด้านลบ
-ปัจจุบัน มีข้าราชการ กทม. ร้องทุกข์กับ ก.พ.ค.กทม. จำนวนมาก ภายหลังจากที่ กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ.2557 ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มี.ค.57 มีบางตัวที่ใช้กฎ ก.พ.และกฎ ก.ก.ไม่ได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน กก. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.

 

7.พัฒนาตลาดสดทั่วกรุงสู่ไทยแลนด์ 4.0
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดสัมมนาเส้นทางการพัฒนาตลาดสดไทยสู่เวทีระดับสากล พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการตลาดที่รักษามาตรฐานการเป็นสุดยอดตลาดต้นแบบระดับถ้วยทอง 24 แห่งว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีสถานประกอบการประเภทตลาดทั้งสิ้น 367 แห่ง แบ่งเป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร 145 แห่งและตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร 222 แห่ง ที่ผ่านมา กทม.ได้ตรวจประเมินคุณภาพตลาดต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์การตรวจประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2) ด้านอาหารปลอดภัย และ 3) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จากนี้ กทม.จะดำเนินการพัฒนาตลาดให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตลาดมีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันทางการค้า เพิ่มช่องทางการค้าในช่องทางแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยี 4.0 มากขึ้น โดยมอบหมายให้ สนอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันส่งทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคและวิชาการแก่ผู้ประกอบการตลาด เพื่อปรับปรุงตลาดแห่งต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก-การพัฒนาตลาดสดในกรุงเทพฯสู่มาตรฐานสากลและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานตลาด กทม.สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพตลาดสดของ กทม. และตลาดในกรุงเทพฯ

 

8.ประชุมนัดแรกแก้น้ำท่วม-เสนอตั้งคณะทำงานย่อย
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. ร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนาย กอบชัย บุญอรนะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

-ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นผลการประชุมบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. และมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานย่อย โดยแบ่งภารกิจการดูแลด้านต่างๆ และเชิญกรมทางหลวงเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็ว ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะหารือถึงรายละเอียด และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานแต่ละด้านต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดแนวทางและประสานการปฏิบัติในการบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตรอยต่อจังหวัดปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมขัง การระบายน้ำ ตลอดจนการพร่องน้ำตามคูคลองต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและการบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทาน


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

9.ยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบหลักสูตรมหานคร
4 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้องเรียนผู้บริหาร กทม. และเจ้าหน้าที่รัฐรวม 16 ราย เข้าข่ายทุจริตแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ กรณี กทม.จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (หลักสูตรมหานคร) รุ่นที่ 5 ปรากฏรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมไม่ตรงกับคุณสมบัติ โดยขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวนข้อเท็จจริง และสรุปสำนวนเสนอผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อลงโทษทางวินัย หรือทำความเห็นส่งไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และส่งความเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อถอดถอน ผว.กทม. และนายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ออกจากตำแหน่ง

-นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการตามมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องและในส่วนของคุณสมบัติผู้เข้าอบรมได้มีข้อยกเว้นไว้แล้ว ซึ่งผู้เข้าอบรมจากภาคเอกชนต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาเมือง หรือสามารถสนับสนุนงานของ กทม.ได้ แม้จะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็ตามโดยต้องชำระค่าลงทะเบียน 80,000 บาท และยืนยัน การอบรมครั้งนี้ไม่มีการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม. จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-นายศรีสุวรรณ ระบุกรณี กทม.เปิดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรมหานคร โดยมอบให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับผู้มีคุณสมบัติเข้าอบรม แต่พบมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมขาดคุณสมบัติ เช่น อายุเกิน 58 ปี เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร อื่นๆ มาไม่ถึง 2 ปี ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลบางกลุ่ม อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย ป.ป.ช. และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 ประกอบมาตรา 100 และระเบียบ กทม. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกทม. พ.ศ.2552 ข้อ 5(3) (4) ข้อ 12 และข้อ 14


ข้อคิดเห็น
-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมหานคร

 

10.รัฐบาลแนะ กทม.ลงทุนรถไฟฟ้าสายเขียว 50%
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติให้เร่งรัดเรื่องการโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โดยให้เร่งเจรจากรอบวงเงินการลงทุน และกทม.ต้องมีส่วนลงทุนในโครงการด้วย ดังนั้น รัฐบาลจึงปฏิเสธที่จะจ่ายค่าหนี้สินและทรัพย์สินทั้งหมดให้ กทม. แต่ยังไม่ปิดโอกาสที่จะช่วยเหลือ โดยอาจแบ่งสัดส่วนลงทุนแบบร่วมทุน เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้วงเงิน 30,000 ล้านบาท ให้รัฐบาลลงทุนครึ่งหนึ่งและให้ กทม. ลงทุนอีก 15,000 ล้านบาท คาดกระทรวงคมนาคมจะเร่งหารือข้อสรุปสัดส่วนการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ชัดเจน เพื่อเสนอ คจร. ในการประชุมครั้งต่อไปช่วงปลายปีนี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ของ รฟม. ให้ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ

ด้านลบ
-ที่ประชุม คจร..มีมติไม่เห็นด้วยกรณี กทม.จะขอให้ยกโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะ กทม.เป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการดังกล่าวหากไม่สามารถหาเงินได้ รฟม.อาจนำโครงการกลับมาบริหารเอง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการกรณีการรับโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ปัญหาบ้านลุงนกพิราบกำลังแก้ปัญหาผิดจุดหรือไม่
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36677148
137 likes / 97 comments

-ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตจากการติดตามการแก้ปัญหาบ้านลุงเก็บของเก่าที่เลี้ยงนกพิราบในซอยอุดมสุข โดย กทม.ให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับพื้นที่บริเวณบ้านด้วยการเทปูนให้ใหม่ และซ่อมแซมรั้วบ้าน เหตุใดจึงต้องนำเงินภาษีประชาชนมาทำสิ่งต่างๆ ให้ผู้ที่ทำความเดือดร้อนให้ชุมชน รวมทั้งไม่เห็นด้วยกรณีสำนักงานเขตห้วยขวางเสนองานให้ลุงได้เป็นวิทยากรพิเศษ ในขณะที่คนตกงานจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับโอกาสแบบลุง โดยปัจจุบันบ้านลุงมีพื้นที่ให้อาหารนกสะดวกสบายกว่าเดิม และเริ่มนำสิ่งของต่างๆ ที่สะสมไว้ รวมถึงถุงขยะมาวางบนพื้นที่หน้าบ้านเหมือนเดิม ซึ่งเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ขาดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา เพราะต้นตอของปัญหาอยู่ที่เจ้าของบ้าน ซึ่งมีอาการป่วยทางจิต โดยไม่นานก็จะกลับมาทำพฤติกรรมแบบเดิมและสร้างความเดือดร้อนให้บ้านเรือนใกล้เคียงต่อไป

-ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขต สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ควรร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว อาทิ จัดจิตแพทย์เข้ามาพูดคุย เพื่อบำบัดและรักษาอาการทางจิตอย่างถูกต้อง ตลอดจนให้คำแนะนำ หรือวิธีการเก็บของเก่าที่ถูกต้องและไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านลุงเก็บของเก่าที่เลี้ยงนกพิราบในซอยอุดมสุข เขตห้วยขวาง เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
 
2.สกายวอล์กเชื่อม BTS ศาลาแดงกับ MRT สีลมสกปรกมาก
www.facebook.com/thailandfootpath
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=746270402222158&id=578474542335079
343 likes / 20 shares / 32 comments

-ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณ๊ในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพทางเดินลอยฟ้า (สกายวอล์ก) เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง กับรถไฟฟ้า MRT สีลม สกปรกมาก ทั้งที่อยู่ใจกลางเมืองและเป็นย่านธุรกิจของประเทศ นั้น สกายวอล์กในหลายจุดก็มีสภาพไม่แตกต่างกัน ทั้งยังมีเศษขยะจำนวนมาก อาทิ สกายวอล์กเข้าอาคาร ภปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถานีสำโรงมีทั้งขยะและขอทาน นอกจากนี้ บริเวณสถานีศาลาแดงยังมีการนำแผ่นสังกะสีมาล้อมไว้ เพื่อนำลิฟต์มาติดตั้ง ซึ่งเวลาผ่านมานานแล้ว ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ประชาชนต้องลงไปเดินเสี่ยงอันตรายบนผิวจราจร

-ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบควรตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ประชาชนผู้ใช้บริการต้องช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณทางเดินลอยฟ้าเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง และพื้นที่อื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่สถานีศาลาแดง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.พระราชทานเสื้อจิตอาสา 77 จังหวัด
9 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, ไทยโพสต์, ข่าวสด,กรุงเทพธุรกิจรายละเอียด
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการ ในพระองค์ฯ เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระราชทานมอบแก่ ผว.กทม.และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 10,000 ตัว รวม 770,000 ตัว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงปรารถนาที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

-ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อความ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ "พระราชทาน" และ "๑๓ ต.ค.๕๙" ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรง พระราชอนุสรณ์ คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้นี้จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.60


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ กทม.

 

2.กทม.แชมป์เอเชียยุติเอดส์
4 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, M2F, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สนอ. ได้นำเสนอผลงานความสำเร็จของการเร่งรัดจัดการและยุติปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการประชุมสมาคมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 9 (International AIDS Conference) ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค. 60 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

-ในปี 60 เป็นปีแรกตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 12 ปี หรือ "แผน 90-90-90" คือ ผู้ติดเชื้อได้รับการวินิจฉัยอย่างน้อยร้อยละ 90 เข้าถึงยาต้านไวรัส อย่างน้อยร้อยละ 90 และคุมไวรัสได้สำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ผลปรากฏประสบความสำเร็จมาก ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ 35,800 คน หรือเกือบร้อยละ 60 จากผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าถึงยาต้านไวรัส และสามารถคุมไวรัสสำเร็จถึงร้อยละ 80 ซึ่งนับเป็นเมืองแรกในมีเอเชียที่มีผลความก้าวหน้าที่ชัดเจนเช่นนี้ นอกจากนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังลดลงเกือบร้อยละ 30 ในช่วง 7 ปี (2553-2560)


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่และหัวใจหลักในการแก้ปัญหาเอดส์ของประเทศไทย เนื่องจากมีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1 ใน 3 ของประเทศ
-ที่ผ่านมากทม.ได้ป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯมีแนวโน้มดีขึ้นและถือเป็นความสำเร็จอีกก้าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.บูรณาการดูแล “ทางเท้า” ทั่วกรุงเทพฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงทางเท้าสาธารณะ สภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานของทุกคนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อวางแนวทางการปรับปรุงดูแลทางเท้าที่ชัดเจนในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เบื้องต้นทางเท้าของกรุงเทพฯ ทุกแห่งจะต้องจัดทำทางลาดขึ้นลง เพื่อให้ ผู้พิการผู้ใช้รถเข็นสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกโดยอาจกระจายทางลาดขึ้นลงทางเท้าในจุดต่าง ๆ ระยะ 100 เมตร นอกจากนี้ การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้าจะต้องดูแลไม่ให้ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

-สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสาร หรือการตั้งเก้าอี้ที่พักบนทางเท้าจะต้องตั้งวางอย่างเหมาะสมและอาจปรับปรุงรูปแบบศาลาที่พักตามอัตลักษณ์พื้นที่ เพื่อให้มีความสวยงามบ่งบอกถึงประวัติของพื้นที่นั้น ๆ ส่วนตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ตั้งวางบนทางเท้า ซึ่ง กทม.ได้รื้อย้ายตู้ที่ติดตั้งไม่ได้รับอนุญาตออกไปแล้วจะประสานความร่วมมือเจ้าของตู้โทรศัพท์ปรับปรุงขนาดตู้ให้เล็กลง เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรและการติดตั้งตู้โทรศัพท์ต้องมีจำนวนที่เหมาะสมไม่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แฝงมากับตู้ ขณะเดียวกัน กทม.ขอความร่วมมือประชาชนใช้งานทางเท้าให้เหมาะสมไม่นำรถมาขับขี่ หรือจอดบนทางเท้าอย่างเด็ดขาดเพราะนอกจากผิดกฎหมายยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้อื่นแล้ว ยังทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวางแนวทางปรับปรุงดูแลทางเท้าในกรุงเทพฯ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้า

ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการปรับปรุงดูแลทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เกิดปัญหาการปรับปรุงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากหน่วยงานในการดูแลทางเท้ามีทั้งสำนักงานเขตพื้นที่นั้น ๆ และ สนย. โดยที่ผ่านมาทางเท้าเป็นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนถึงสภาพชำรุดเสียหายผิวทางเท้าขรุขระ มีสิ่งกีดขวางทางเท้าและมีน้ำขังสร้างความไม่สะดวกในการสัญจรอย่างมาก
-ในแต่ละปี กทม.ต้องจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมทางเท้า ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท/ปี โดยมีอายุการใช้งาน 5-10 ปี ทางเท้าสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร แต่เหตุที่ทำให้ทางเท้าเกิดการผุพังก่อนกำหนดเนื่องจากทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์ขึ้นไปขับขี่อีกทั้งบางพื้นที่ที่มีทางเท้ากว้างมีรถยนต์ขึ้นไปจอด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงทางเท้าสาธารณะ สภาพแวดล้อม และ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการใช้งานของทุกคนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.ตั้งเป้าตอกเสาเข็มคลองลาดพร้าวเสร็จปี 60
1ฉบับ เดลินิวส์
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองลาดพร้าว ในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2 ชุมชนคือ ชุมชนประชาอุทิศและชุมชนลาดพร้าว 45 ว่า การก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวคลองลาดพร้าว ดำเนินการได้แล้วประมาณร้อยละ 20 สามารถตอกเสาเข็มแนวเขื่อนได้กว่า 12,000 ต้น ซึ่ง กทม.จะเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ในจุดที่ชุมชนพร้อมรื้อย้ายออก ซึ่งมีเป้าหมายตอกเสาเข็มแนวเขื่อนตลอดคลองทั้ง 2 ฝั่งให้ได้ทั้งหมดภายในปี 60 รวม 60,000 ต้น ส่วนในจุดที่ประชาชนไม่ยินยอมได้กำชับให้เขตลงพื้นที่เร่งทำความเข้าใจ เพื่อให้โครงการเดินหน้าไปตามแผน

-นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวว่า พื้นที่เขตห้วยขวางมีชุมชนรุกล้ำคลองลาดพร้าว 7 ชุมชน 960 ครัวเรือน โดยชุมชน ที่สามารถสร้างบ้านมั่นคงในที่ดินเดิมได้มี 5 ชุมชน คือ ชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 ชุมชนประชาอุทิศ ชุมชนลาดพร้าว 80 ชุมชนลาดพร้าว 45 และมี 2 ชุมชน ที่เหลือที่ริมคลองไม่พอสร้างบ้านได้คือ ชุมชนบึงพระราม 9 และชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาขอเช่าพื้นที่สำนักทรัพย์สินฯ ในบริเวณใกล้เคียง

-ภาพรวมชาวบ้านพร้อมใจที่จะรื้อบ้านเดิม เพื่อเข้าโครงการบ้านมั่นคง เนื่องจากหลังแบ่งพื้นที่สร้างเขื่อนแล้ว ยังมีที่ดินเหลือมากพอได้บ้านแถวและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ขณะที่การผ่อนชำระบ้านประมาณเดือนละ 2,000 บาท ระยะเวลา 30 ปี ชาวบ้านรับได้ ขณะนี้พร้อมทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยอยู่ระหว่างก่อสร้างที่ชุมชนไทย-ญี่ปุ่น และประชาอุทิศ ส่วนชุมชนลาดพร้าว 45 พร้อมรื้อย้ายออกทั้งชุมชน แต่ได้ขอให้ภาครัฐเร่งสร้างบ้านมั่นคงให้เสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อให้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ได้โดยเร็ว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว
-การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

ด้านลบ
-นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เป็นตัวแทนกลุ่มผู้อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเข้ายื่นข้อเสนอการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวต่อ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนที่ต้องรื้อย้ายออกโดยไม่ต้องการเข้าร่วมบ้านมั่นคง ซึ่งมีกว่า 1,000 ครัวเรือนที่ยังคงติดปัญหาไม่สามารถรื้อย้ายบ้านออกจากพื้นที่ได้ หากภาครัฐจัดสรรเงินช่วยเหลือตามการประเมินราคาหลังละ 2-3 แสนบาท ชาวบ้านก็ยินยอมที่จะรื้อย้ายออก และจัดหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่อื่น หรือย้ายกลับไปภูมิลำเนาของตัวเอง โดยชาวบ้านในกลุ่มที่ต้องการเงินช่วยเหลือนั้นไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

5.เตรียมสร้างถนนเชื่อมต่อวิภาวดี-แจ้งวัฒนะ
2 ฉบับสำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่เขตหลักสี่ 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ซึ่งเป็นถนน ค.ส.ล.คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทางระยะทาง 887 ม. ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาจากการตรวจสอบพื้นที่มีประชาชนผู้บุกรุก 8 ราย ที่ผ่านมา สนย.และสำนักงานเขต หลักสี่ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจาให้ดำเนินการรื้อย้ายเพื่อขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

-ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 จากการตรวจสอบพบมีบ้านเรือนรุกล้ำคลองประชากรตามแนวการก่อสร้าง 45 หลังคาเรือน จากการเจรจาโดย สนย.และสำนักงานเขตหลักสี่ เจ้าของบ้านยินยอมที่จะรื้อถอน โดยในวันที่ 1 ส.ค.นี้จะเข้ารื้อถอนพร้อมกับผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนวิภาวดีและถนนแจ้งวัฒนะ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในพื้นที่ใกล้เคียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตและถนนแจ้งวัฒนะ

 

6.สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน แล้วเสร็จ ธ.ค.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ เขตบางบอนว่า การดำเนินการมีความคืบหน้าร้อยละ 67 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ตลอดจนให้พิจารณาหาเส้นทางเข้าออกและสถานที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ เขตบางบอน

 

7.ยังไม่มีแผนสร้าง “สกายวอล์ก” เพิ่ม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีทางเดินลอยฟ้า (สกายวอล์) 3 จุดใหญ่ ได้แก่ (1) เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า-ท่าเรือตากสิน-เพชรเกษม (2) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนาและสถานีอุดมสุข และ (3) บริเวณสถานีสุรศักดิ์กับสถานีสะพานตากสิน นอกจากนั้นเป็นเส้นทางที่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าไปยังจุดสำคัญ ๆ

-สำหรับที่สะพานตากสิน ซึ่ง กทม.ได้ศึกษาเพื่อรองรับรูปแบบการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งก่อนหน้านี้ มีแผนยกเลิกสถานีตากสินที่มีอยู่เดิม โดยรถไฟฟ้าจะวิ่งยาวจากสถานีสุรศักดิ์ไปยังสถานีวงเวียนใหญ่ จึงแก้ปัญหาด้วยการก่อสร้างสกายวอล์ก พร้อมทางเดินเลื่อนอัตโนมัติเชื่อมต่อไปยังสถานีสุรศักดิ์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน แต่เมื่อกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และ BTSC เลือกให้คงสถานีสะพานตากสินไว้ และขยายสะพานทำเป็นรถไฟทางคู่จึงยกเลิกการสร้างสกายวอล์กในจุดดังกล่าว ส่วนโครงการซูเปอร์สกายวอล์ก 50 กิโลเมตร ย่านใจกลางเมืองเพื่อแก้ปัญหาจราจรได้ล้มเลิกไปนานแล้ว เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำสกายวอล์กเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ไปยังจุดสำคัญต่างๆ
ด้านลบ
-ตั้งแต่ปีงบประมาณ 60 ไม่มีการเสนอของบประมาณในการสร้างสกายวอล์กของ กทม. ส่วนหนึ่งมาจากการท้วงติงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เน้นให้ กทม. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบและการดูแลพื้นที่สกายวอล์กไม่ให้มีการใช้งานผิดประเภท

 

8.สั่งการแก้ปัญหาในพื้นที่กรุงเทพใต้
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมการติดตามนโยบาย ผว.กทม. ว่า ได้รายงานการลงพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา4 เรื่อง ได้แก่ (1) การปรับปรุงทางเท้าตลอดทั้ง 2 ฝั่ง (2) การปรับผิวจราจร ซึ่งมอบหมาย สนย. ดำเนินการ (3) การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรื้อถอนย้ายป้ายจราจร ป้ายโฆษณา ป้ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดตั้งอยู่บนทางเท้า มอบหมาย สจส. ดำเนินการ และ (4) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ซอยสุขุมวิท 11-41 ให้ สนน.ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

-มอบหมาย สนย.ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค เพื่อรื้อย้ายสายสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือน หากไม่ดำเนินการ กทม.จะรื้อย้ายเองทันที รวมทั้งมอบหมาย สจส.รื้อถอนป้ายโฆษณาและตู้กดปุ่มสัญญาณไฟและเสียงบริเวณจุดจอด ซึ่งภายในตู้จะมีระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ของโครงการจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ โดยอยู่ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 5 จุด โดยทุกปัญหาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ ผว.กทม. ได้ยกให้การแก้ไขปัญหาของกลุ่มกรุงเทพใต้ เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มเขตอื่นต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กลุ่มเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการจราจร และขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพใต้

 

9.แก้ปัญหาขยะริมถนนมอเตอร์เวย์เขตสายไหม-คลองสามวา
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ รองโฆษกของ กทม. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในเขตคลองสามวาและสายไหมพบบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีผู้ประกอบการทั้งจากเขตอื่นในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง นำขยะจำนวนมาก ทั้งขยะก่อสร้างและขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งไว้ในพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้นจึงได้หารือร่วมกับ กทพ., ทช., สำนักงานเขตคลองสามวาและเขตสายไหม, สสล., ทหาร, ตำรวจ และตัวแทนชุมชน โดยก่อนเดือน ส.ค.นี้ ทุกหน่วยงานดังกล่าวจะร่วมกันดำเนินการเก็บขยะ ก่อนที่ กทพ.และ ทช.จะล้อมรั้วเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ และตั้งศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันการทิ้งขยะริมทาง เพื่อให้คำแนะนำและคอยสอดส่องผู้ทำผิดกฎหมาย ป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยจะจัดทำโครงการนำร่อง ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณริมถนนเลียบมอเตอร์เวย์
ด้านลบ
-จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตสายไหมมีกองขยะความสูงประมาณ 1.5 เมตร และมีระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร-ผู้ประกอบการที่นำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 เรื่องการทิ้งขยะ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์และที่สาธารณะ

 

10.ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบการจัดหลักสูตร “มหานคร”
3 ฉบับ มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่ กทม. ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) โดยมอบหมายให้วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับผิดชอบดำเนินการ เปิดรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นข้าราชการระดับอำนวยการสูงขึ้นไป นักวิชาระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือองค์กรอิสระ ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน อายุระหว่าง 35-58 ปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ ปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราชเรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว มีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือก โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุราชการแล้ว สมาคมฯ จึงเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนตรวจสอบการจัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ เวลา 11.00 น.ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม.
ด้านลบ
-การดำเนินการดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลบางคน บางกลุ่ม เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น และส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 ประกอบมาตรา 100 และเข้าข่ายความผิดตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ข้อ 5(3) ข้อ 12 และข้อ 14


ข้อคิดเห็น
-มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)

 

11.ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้ชื่อถนนอินทามระภายใน 180 วัน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีที่นายกฤษฎา อินทามระ ฟ้อง กทม. ผว.กทม. ป.กทม. ผอ.เขตพญาไท และ ผอ.เขตดินแดง เรื่องละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเปลี่ยนชื่อ “ถนนอินทามระ” เป็น “ถนนสุทธิสารวินิจฉัย” ตั้งแต่ปี 47 ทำให้ไม่ถูกต้องจากประวัติความเป็นมาของทะเบียนประวัติถนน โดยผู้ฟ้องได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เมื่อปี 48 และศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง

-ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า การดำเนินการของ กทม.ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามประวัติทะเบียนถนน พ.ศ.2503 อีกทั้งไม่เคยปรากฏว่า กทม.เคยรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน จึงมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า พิจารณาดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยและซอยอินทามระทั้ง 59 ซอยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่อไป ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบประวัติความเป็นมาของทะเบียนประวัติถนนในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-คดีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อปี 47 กทม. ได้ปรับปรุงระบบเลขหมายประจำบ้าน โดยยกเลิกระบบหมู่ และเปลี่ยนเป็นระบบถนน ตรอก ซอย ตามมาตรฐานสากลให้เหมือนกันทั้ง 50 เขต ในส่วนถนนสุทธิสารวินิจฉัยและถนนอินทามระ กทม. และสำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตดินแดง ตรวจสอบประวัติถนนทั้งสองสายพบว่า เมื่อปี 2503 กรมตำรวจมีมติให้ใช้ชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธินเข้าไป 500 เมตร และตอนต่อไปใช้ชื่อถนนอินทามระ ซึ่งนายกเทศมนตรีเทศบาล กทม.ได้ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2504 แต่จากการตรวจสอบในปี 47 ถนนสายดังกล่าวมีเพียงป้ายชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไม่มีป้ายชื่อถนนอินทามระ แต่มีซอยอินทามระ 1 – ซอยอินทามระ 59 กทม.จึงมีความเห็นประชาชนรู้จักแต่ชื่อถนนสุทธิสารฯ มาเป็นเวลานาน หากเปลี่ยนแปลงชื่อถนนเป็นถนน อินทามระ จะมีผลกระทบต่อประชาชน อีกทั้งหากต้องตั้งชื่อถนนสายเดียวเป็นสองชื่อตามประวัติถนน น่าจะไม่ถูกต้องตามหลักสากล แต่ให้คงชื่อซอยอินทามระไว้คงเดิม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเปลี่ยนชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัยและซอยอินทามระ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

 

12.รฟม.-กทม.หารือแผนทับซ้อนรถไฟฟ้าสายสีส้ม
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า สนย.ได้ส่งหนังสือเข้าร่วมประชุมหารือแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี บริเวณจุดตัดทับซ้อนกับโครงการสะพานยกระดับและทางลอดของ กทม. ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีส้มตัดผ่านโครงการของ กทม.หลายจุด ทั้งนี้ แนวทางการหารือ รฟม.จะเสนอให้ทำไปพร้อมกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เหมือนที่เคยทำอุโมงค์ทางลอดห้วยขวาง และสุทธิสารฯ โดย รฟม.รับหน้าที่ก่อสร้าง ส่วน กทม.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อง่ายต่อการควบคุมและเร่งรัดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง มีจุดตัดกับโครงการของ กทม.อีกหลายจุด ซึ่ง รฟม.จะใช้โอกาสนี้หารือไปพร้อมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในโครงการของ กทม.และ รฟม.

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหาข้อสรุปแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี บริเวณจุดตัดทับซ้อนกับโครงการสะพานยกระดับและทางลอดของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เสนอของบฯ ปี 61 เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ
3 ฉบับ เดลินิวส์,ข่าวสด,ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.เสนอญัตติในการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีการประมาณการรายรับของงบประมาณในปี 61 อยู่ที่ 79,047.93 ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายของ กทม. 78,500 ล้านบาท และเป็นงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของ กทม. 547.93 ล้านบาท

-ในปี 61 กทม. วางแนวทางพัฒนาบริหารเมืองภารกิจภายใต้นโยบายผลักดันทันใจแก้ไขทันทีในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะน้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้(1) สะอาด เน้นการทำให้บ้านเมืองสะอาดงานราชการใสสะอาด ผ่านการจัดการขยะของเสียการดูแลแม่น้ำคูคลองต่างๆ เพื่อระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 5,438,455,700 บาท (2) สะดวกจะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายแบบสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางน้ำพร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น อีกทั้งจะพัฒนาระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจุดเสี่ยงต่างๆ ใช้งบประมาณรวม 8,535,060,027 บาท

-(3)ปลอดภัยโดยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผ่านโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และพัฒนาระบบเชื่อมโยงให้ดีขึ้น แก้ปัญหาจุดเสี่ยงอาชญากรรมรวมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครเพื่อช่วยเฝ้าระวังภัยต่างๆ ใช้งบประมาณรวม 954,733,700 บาท (4)คุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งพัฒนาระบบทางการแพทย์ให้เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น สร้างกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ และยกระดับการศึกษาส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เชี่ยวชาญ ส่วนผู้เรียนเน้นการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยจะใช้งบประมาณรวม 3,641,733,700 บาท และ (5) วิถีพอเพียงโดย กทม. จะอนุรักษ์ประเพณี ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองใช้งบประมาณรวม 213,453,200 บาท

-ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดการอภิปรายต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 20 ก.ค.นี้ จึงจะสรุปผลตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 และการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดด้านลบ
-สมาชิกสภา กทม.ตั้งข้อสังเกตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ในภาพรวมยังไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงบประมาณ กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

 

2.เดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีเป้าหมายจะปลูกป่าชายเลนให้ได้ 3,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี คาดหวังการฟื้นฟูป่าชายเลนครั้งนี้จะสามารถสร้างแหล่งอาหาร ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ รวมถึงสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้ขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสมทบกองทุน ขณะนี้มีผู้ร่วมสมทบเป็นยอดเงินจำนวน 5,422,014.07 บาทหากคิดเป็นพื้นที่ปลูกป่าจะสามารถปลูกป่าได้ประมาณ 22 ไร่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

 

3.ศึกษาแนวทางจัดเก็บค่าน้ำเสีย 2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวชี้แจงกรณีเรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ส.ก.ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุม สภา กทม.เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสียว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยได้มอบนโยบายให้ศึกษาหาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งให้ กทม.หารือร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ทั้งนี้ กทม. มีแนวคิดให้การประปานครหลวง (กปน.) มีส่วนร่วมด้วยโดยเตรียมหารือเป็นการภายในกับ กปน.เร็วๆ นี้ คาดภายในต้นเดือน ส.ค.จะได้ข้อสรุป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาแนวทางบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม.เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กทม.ได้ออกข้อบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ปี 2547แต่ผ่านมา 13 ปี ข้อบัญญัติดังกล่าว ยังไม่มีผลทางกฎหมาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

4.เปิดตัวห้องสมุดดินปั้นไร้สารแห่งแรกของโลก
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรม "ปั้นดินให้สร้างสรรค์กับจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด" พร้อมเปิดห้องสมุดดินปั้นไร้สารพิษแห่งแรกของโลก ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า กิจกรรม ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีจินตนาการผ่านก้อนดิน เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กสร้างจินตนาการได้เหมาะสมตามวัย ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลอดจนจูงใจเด็กให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เยาวชนที่สนใจสามารถใช้บริการห้องสมุดดินปั้นไร้สารพิษได้ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชั้น M โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม “ปั้นดินให้สร้างสรรค์กับจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด” ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

5.เร่งทำแผนแม่บทพัฒนาคลองเปรมฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากรว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างเขื่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนริมคลองอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีบ้านเรือนริมคลองบางส่วน จึงต้องจัดที่อยู่อาศัยนอกพื้นที่คลองเปรมประชากร ซึ่ง สนน.จะได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรร่วมกับประชาชน ก่อนดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
-ผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากร ร้องเรียนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองเปรมประชากรของ กทม. ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากกทม.กำหนดรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง โดยกำหนดแนวเขตคลองในระยะ 38 เมตร แต่คลองเปรมฯ กว้างเพียง 20 เมตร ทำให้บ้านที่อยู่ในระยะคลองดังกล่าวต้องรื้อย้ายออกทั้งหมดเนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างบ้านมั่นคงในแนวที่ดินเดิมได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร

 

6.กำชับกวดขันผู้ค้าเร่รอบสนามหลวง
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายศุภกฤต บุญขันธ์ รผอ.สนท. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจและปฏิบัติการจัดประชุมแถวเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดและประจำจุดดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ (1) ให้เจ้าหน้าที่กวดขันผู้ค้าในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะบริเวณประตูเทวาภิรมย์ ซึ่งเป็นประตูที่ประชาชนเดินทางออกภายหลังเข้าสักการะพระบรมศพ (2) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเต็นท์พักคอยของประชาชน ใช้วาจาสุภาพในการให้คำแนะนำ และ (3) ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่สนามหลวง โดยชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทั้งกำชับให้กวดขันผู้ค้าที่ลักลอบขายสินค้าบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง

-สนท.ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประมาณ 400 คน คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร รวมถึงจัดเรือตรวจการณ์ สนท.บริการรับ-ส่งประชาชนฟรี ตั้งแต่ท่าเกียกกาย ท่าสะพานกรุงธนฯ ท่าเทเวศร์ ท่าพระอาทิตย์และท่าวังหลัง มีประชาชนใช้บริการประมาณ 200 คน/สัปดาห์ โดยจะให้บริการประชาชนตลอดพระราชพิธีพระบรมศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก และมีรายงานการจับกุมผู้ค้าบริเวณรอบสนามหลวงในช่วงเดือน ต.ค.59 -ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ค้าที่หลอกขายสินค้าได้ทั้งสิ้น 781 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

7.เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศ 1-30 พ.ย.นี้
3 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้หารือการจัดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านการจัดนิทรรศการ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.นี้

-ที่ประชุมได้หารือแบ่งงานเป็น 5 เรื่อง ดังนี้ (1) จัดนิทรรศการรำลึกในหลวง ร.9 มอบสำนักพระราชวัง ร่วมกับกรมศิลปากรและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ จัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม (2) นิทรรศการการสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศราชรถราชยานต่างๆ มอบกรมศิลปากรรับผิดชอบ (3) การจราจรและรักษาความปลอดภัย มอบกองทัพภาคที่1 ที่ดูแลกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังรับผิดชอบ (4) การบริหารจัดการจัดคนเข้าชมนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบ และ(5) การจัดกิจกรรมการแสดง ณ ศาลาลูกขุนหรือบริเวณนิทรรศการ มอบกรมศิลปากรรับผิดชอบโดยที่ประชุมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อลงรายละเอียดดังกล่าว แล้วนำเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและอาคารองค์ประกอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบ

 

8.เปิดศูนย์ลงทะเบียนต่างด้าวในกรุงเทพฯ 11 แห่ง
2 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน
รายละเอียด
-นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว 100 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาหลังการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ตั้งศูนย์รับแจ้งส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯจะมี 11 ศูนย์ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 24 ก.ค. เป็นวันแรก เน้นให้นายจ้างไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ไม่ต้องพาลูกจ้างมา แต่หากไม่สะดวกจะให้ผู้อื่นไปแทนได้ โดยไม่ต้องมอบอำนาจ หรือหากจะยื่นเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้โดยยื่นผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th มั่นใจ 11 ศูนย์ในกรุงเทพฯ จะสามารถดำเนินการได้เพียงพอกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3 แสนคน หลังจากปิดยื่นเอกสารใน 15 วันแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ก่อนจะส่งไปพิสูจน์สัญชาติต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาวในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ชวนปลูกดาวเรืองด้วยใจถวาย ร.9 -เตรียมพร้อมเส้นทางริ้วขบวนฯ
12 ฉบับ M2F, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ" เพื่อประดับภายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และร่วมถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่ง กทม.ได้เตรียมแผนการผลิตดอกไม้สีเหลืองกว่า 400,000 ต้น เพื่อประดับในงานพิธีดังกล่าว

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. ในฐานะประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมหลายหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางริ้วขบวนออกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือน ต.ค.นี้ พร้อมเดินตรวจเส้นทางริ้วขบวนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและรอบท้องสนามหลวง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาปรับถนนสายต่างๆ รอบพระบรมมหาราชวังให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานปรับปรุงถนน รวมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบสนามหลวงก้าวหน้ากว่าร้อยละ 90 คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ รวมถึงจะเร่งดูแลเรื่องการระบายน้ำท่วมขังและระบบการสื่อสารให้มีความพร้อม

-ส่วนกำหนดการณ์ซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯกองทัพภาคที่ 1 มีกำหนดซักซ้อมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพ จำนวน 6 ริ้วขบวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 กำหนดซักซ้อมในวันที่ 7 ต.ค.60 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ต.ค.60 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ต.ค.60 และครั้งที่ 4 วันที่ 22 ต.ค.60 จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กทม. โดยเฉพาะ สนย. รื้อถอนเต็นท์ภายในท้องสนามหลวงให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.60 เพื่อที่หน่วยงานอื่นจะได้เข้าพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้ทันก่อนช่วงวันที่มีการซักซ้อมริ้วขบวน เบื้องต้นกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ต.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2.เก็บผักตบครั้งใหญ่วันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.นี้
5 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย (ผวจ.) สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา นครปฐม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาประชุมในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น.ที่ศาลาว่าการ กทม. เพื่อเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฝนและแนวทางการ ผันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ กทม.จะร่วมกับกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร สำนักพระราชวัง และกองทัพบก จัดเก็บผักตบชวาครั้งใหญ่ในวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหล


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือสถานการณ์ฝน
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

3.ส.ค.นี้เริ่มโครงการทางเดินริมเจ้าพระยา 3 จุด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า กทม.พยายามเร่งการทำงานอย่างเต็มที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ที่จะก่อสร้าง จัดทำกรอบราคากลางและจัดทำร่าง TOR เพื่อหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 4 สัญญา ช่วงที่ 1 จากสะพานพระราม 7-คลองสามเสน ในพื้นที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต ช่วงที่ 2 จากคลองสามเสน-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในพื้นที่เขตดุสิตและเขตพระนคร ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7-คลองบางพลัดในพื้นที่เขตบางพลัด และช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในพื้นที่เขตบางพลัดรวมงบประมาณ 8,363 ล้านบาท

-กทม.จะเร่ง e-Auction หาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการให้ได้ในเดือน ส.ค.นี้ก่อนใน 3 สัญญา คือ พื้นที่ฝั่งธนบุรี 2 สัญญา และพื้นที่ฝั่งพระนคร 1 สัญญา ส่วนอีก 1 สัญญาเป็นส่วนที่มีการรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ระหว่างทยอยรื้อย้ายบ้านออกจากพื้นที่ โครงการนี้ตามแผนดำเนินการจะต้องแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 62 เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างทางเดินทางจักรยานริมแม่น้ำในระยะทางรวม 2 ฝั่ง 14 กิโลเมตร เป็นโครงการของรัฐบาลที่มอบหมายให้ กทม.เป็นผู้ดำเนินการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบดำเนินการ

 

4.เร่งปรับภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง
2 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างทั้งสองฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 600-700 เมตร โดยดำเนินการปรับปรุงสะพานและทางเดินเขื่อนริมคลองโอ่งอ่าง ถนน อาคาร และภูมิทัศน์โดยรอบ แต่ในส่วนของการดาดท้องคลองเพื่อการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกรมศิลปากร เนื่องจากคลองโอ่งอ่างได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง หากการปรับปรุงแล้วเสร็จ กทม.จะพัฒนาพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างให้เป็นถนนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ และสร้างอาชีพให้กับคนที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้งสองฝั่งอีกด้วย นอกจากนี้ จะเปิดการเดินเรือเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการดำเนินงานในคลองผดุงกรุงเกษมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองโอ่งอ่าง

 

5.เปิดใช้ถนนเชื่อมวิภาฯ-มิตรไมตรี 2
5 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังเปิดเส้นทางจราจรเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 2 ซึ่งโครงการประกอบด้วย การขยายถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพิ่ม 3 ช่องจราจร ระยะทาง 453 เมตร การก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนการตัดถนนใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนมิตรไมตรี 2 และการก่อสร้างขยายถนนมิตรไมตรี 2 เป็น 4-5 ช่องจราจร ระยะทาง 323 เมตร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาว่าการ กทม. ดินแดงและรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและบริเวณใกล้เคียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเปิดเส้นทางจราจรเชื่อม ถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 2

 

6.เร่งนำสายไฟลงดิน-ปรับภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการนำสายไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคลงดิน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ว่า กทม.ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสายสื่อสารทั้งหมด ขอความร่วมมือนำสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล และสายอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ใน 16 เส้นทาง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา จากเดิมต้องให้เสร็จในวันที่ 5 ก.ค.นี้ แต่เนื่องจากพบปัญหาในการรื้อย้ายบางจุด กทม. จึงทำหนังสือประสาน กสทช. กฟน. และบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสายสื่อสารทั้งหมดมาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา และดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทั้งหมดลงดินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้

-จากการลงพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์พบระยะทางจากหน้ามหาวิทยาลัยถนนหน้าพระธาตุประมาณ 300 เมตร ยังไม่มีการรื้อถอน กทม.จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามในพื้นที่รอบพระเมรุมาศและพระบรมมหาราชวัง หากบริษัทใดไม่เร่งดำเนินการ กทม.มีอำนาจตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ในการรื้อถอนและดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของสายไฟและสายสื่อสารดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามในพื้นที่รอบพระเมรุมาศและพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

7.สำรวจพื้นที่รองรับพสกนิกรร่วมพิธีถวายพระเพลิง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 20 ก.ค.นี้จะนำคณะลงพื้นที่สำรวจทางเท้าในพื้นที่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต ทั้งนี้ ตนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดระเบียบทางเท้า การจราจรและขนส่งในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินเท้าสำรวจตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบมณฑลพิธีสนามหลวง เขตพระนคร ถนนราชดำเนิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และพื้นที่บางส่วนของเขตดุสิต รวมระยะทางประมาณ 8 ตร.กม. รวมทั้งสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพระราชพิธีกว่า 10,000 ตัว เพื่อตรวจสอบการใช้งาน หากเสียให้ปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด รวมถึงจะสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

8.เปิดโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ
1 ฉบับ คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้กำหนดแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งการดำเนินงานต่างๆ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน

-สำหรับโครงการกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ จัดขึ้นเพื่อดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มสำนักงานภาครัฐ กลุ่มสำนักงานภาคเอกชน และกลุ่มโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้สู่การเป็น "สำนักงานสีเขียว" เพื่อก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำแก่ข้าราชการสังกัด กทม.และเครือข่ายสำนักงานในกรุงเทพฯ 2) กิจกรรม "ค่าย Smart Energy Camp" และ 3) การสร้างต้นแบบสำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียวของ กทม. ผ่านการประกวด "สำนักงานสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ" และ "โรงเรียนสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ"


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่การเป็น "เมืองคาร์บอนต่ำ" "เมืองสีเขียวที่คุณภาพชีวิตที่ดี"


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่แฟนเพจ : กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ

 

9.ทำช่อง จยย.รอไฟแดง นำร่องพระราม 9 ก่อนขยายรวม 40 ทางแยก
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวถึงการร่วมรณรงค์โครงการจัดทำช่องหยุดรถจักรยานยนต์รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกว่า สจส.จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแบ่งพื้นที่สำหรับรถจักรยานยนต์ได้หยุดรถรอสัญญาณไฟอย่างเป็นระเบียบ และผู้ใช้ทางเดินข้ามถนนได้รับความสะดวก ทั้งนี้ ช่องหยุดรถรอสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์จะอยู่ก่อนถึงทางม้าลายเล็กน้อย ภายในช่องมีข้อความ “จยย. MC” ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กทม. ตั้งเป้าหมายตีเส้นช่องจราจรดังกล่าว 40 ทางแยก จากเป้าหมายของโครงการฯทั้งหมด 220 แยก โดยตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ผู้ที่ฝ่าฝืนหยุดรถล้ำเส้นหยุด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสัญจร
ด้านลบ
-ปัจจุบันบริเวณทางแยกต่างๆ มักพบปัญหารถจักรยานยนต์จอดล้ำและกีดขวางทางม้าลาย หรือทางคนเดินข้าม ส่วนหนึ่งเกิดจากไม่มีที่จอดระหว่างรอสัญญาณไฟ
-จักรยานยนต์ส่วนใหญ่ชอบจอดล้ำเส้น ทำให้อันตรายเนื่องจากเวลารถอีกฝั่งเลี้ยวมา อาจเกิดการเฉี่ยวชน ได้อีกทั้งคนเดินข้ามถนนก็ไม่ได้รับความสะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์โครงการจัดทำช่องหยุดรถจักรยานยนต์รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

 

10.ทำความสะอาดบ้านลุงนกพิราบ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสุชีพ อารีย์ประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสำนักงานเขตห้วยขวางเข้าไปทำความสะอาดบ้านของนายวีระศักดิ์ สุนทรจามร เจ้าของบ้านเลขที่ 13 ซอยอุดมสุข ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง ที่มีพฤติกรรมให้อาหารนกพิราบและเก็บของเก่าภายในบ้านสร้างความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงว่า เขตฯ ได้วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือนายวีระศักดิ์ เพื่อให้ลดพฤติกรรมการให้อาหารนก โดยจะต้องพูดคุยเจรจากันตามลำดับ จากการพูดคุยเบื้องต้น เขตฯ มีความห่วงใยสุขภาพของนายวีระศักดิ์ จึงได้ชวนให้มาตรวจสุขภาพ ซึ่งเจ้าตัวยินดีโดยจะเข้าตรวจสุขภาพที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 25 พร้อมทั้งให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณากิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้นายวีระศักดิ์เพื่อสร้างรายได้ จากนั้นจะพูดคุยเรื่องการเลี้ยงนก แต่หากนายวีระศักดิ์ยังต้องการเลี้ยงนกจะขอความร่วมมือให้เลี้ยงในสถานที่อื่นไม่ใช่ที่บ้าน โดยจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป


-นายบวรสิน นิยมตรง ผอ.กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 สนท. กล่าวว่า ปัญหานกพิราบเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชน ทั้งปัญหามูลนก ซึ่งสร้างความสกปรกและเป็นแหล่งก่อเชื้อโรคต่าง ๆ และนกส่งเสียงดังรบกวนการอยู่อาศัย ทั้งนี้ การให้อาหารนกพิราบของประชาชน หากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่หากเป็นพื้นที่สาธารณะ กทม. ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนเข้ามาให้อาหารนก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนใช้งานจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความสกปรก หากมีการให้อาหารนกในจุดดังกล่าว กทม. สามารถจับปรับบุคคลนั้น ๆ ได้ตามกฎหมาย


-น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า นกพิราบต้องเลี้ยงไว้ในกรงที่มีบริเวณจำเพาะ ไม่ใช่อยู่ในชุมชน เพราะเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดจากนกติดต่อสู่คน เช่น โรคไวรัสต่าง ๆ จากขี้นก ส่วนกรณีนายวีระศักดิ์ที่เลี้ยงนกพิราบ แม้ยังไม่มีอาการเพราะอาจมีภูมิต้านทานสูง แต่ควรให้แพทย์เจาะเลือดตรวจอย่างละเอียด ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์พยายามควบคุมจำนวนนกพิราบมาโดยตลอด และเร็ว ๆ นี้จะหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อทำแผนควบคุมประชากรนกพิราบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงนกพิราบในพื้นที่ชุมชน
ด้านลบ
-นกพิราบเป็นพาหะนำโรคและเสี่ยงต่อการเกิดโรค จึงต้องควบคุมให้ลดจำนวนลงมากที่สุด เนื่องจากนำโรคระบาดหลายโรคในสัตว์ปีก เช่น ไข้หวัดนก นิวศัสเซิน อหิวาต์เป็ด-ไก่


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมประชากรนกพิราบในพื้นที่กรุงเทพฯ และการช่วยเหลือนายทวีศักดิ์ เพื่อลดพฤติกรรมการให้อาหารนกพิราบ

 

11.'สถาปนิกสยามฯ' แนะทบทวนจุดก่อสร้างสะพานข้ามท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-รายงานข่าวนายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งจดหมายถึง ผอ.สนย. เรื่องความคิดเห็นของสมาคมฯ ต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช ดังนี้ (1) ขอให้ สนย. แจ้งบริษัทที่ปรึกษาฯ ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งและศึกษาให้รอบด้าน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชน ระบบรางโดยรอบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดก่อนการออกแบบและเขียนแบบ เนื่องจากเป็นโครงการไม่เร่งด่วน (2) สมาคมสถาปนิกสยามฯ เห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้แทน กรมเจ้าท่าว่าไม่ควรก่อสร้างให้มีเสาตอม่อรับสะพานขนาดใหญ่ในลำน้ำเจ้าพระยา เพราะอยู่ในคุ้งน้ำที่ไหลค่อนข้างแรง อาจส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพตลิ่ง (3) ควรคำนึงระยะความสูงใต้ท้องสะพานให้เรือสัญจรได้ในช่วงหน้าน้ำและไม่ควรมีระดับความสูงข่มพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์

-นอกจากนี้ สมาคมฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ กทม.ทบทวนและพิจารณาแยกการดำเนินงานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก ควรให้ สผม.ดำเนินการเป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบวางแผนแม่บท หรือออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง แล้วจึงนำมาปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ 2 ต่อไป โดยให้ สนย. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อกำหนดเป็นโครงการออกแบบรายละเอียดและเขียนแบบ เพื่อการก่อสร้าง จึงจะถูกต้องเหมาะสม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการของ กทม.
ด้านลบ
-นายชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบุส่วนตัวเห็นว่าโครงการนี้ไม่มีความจำเป็น ไม่ว่าจะมองในเชิงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม และมีข้อสงสัยหลายประการ เช่น (1) การวางตอม่อขนาดใหญ่ลงกลางแม่น้ำและยื่นออกมาจากตลิ่งสองฝั่งจะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยามาก (2) จากแบบก่อสร้างจะพบว่าลานคนเมืองท่าพระจันทร์หายไปเกือบทั้งหมด เพราะถูกทำเป็นทางขึ้นของฝั่งพระนคร (3) ความสูงและผลกระทบทางสายตามที่มีต่อโบราณสถานโดยรอบ ซึ่งอาจสร้างทรรศนะอุจาดของเมืองเก่ามากกว่าจะส่งเสริมเมืองเก่า

-กลุ่ม FRIENDS OF THE RIVER หรือเพื่อนแม่น้ำ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ขาดความโปร่งใส นำไปสู่การทำลายแม่น้ำ จึงขอให้หยุดการทำร้ายแม่น้ำ พร้อมตั้งคำถามเหตุใดโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ สังคมจึงรับรู้น้อยมาก และเหตุใดต้องเร่งรีบดำเนินการ มีการออกแบบในระยะเวลาจำกัด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็น รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์- ท่าศิริราช

 

12.นายกฯ นำครม.ตรวจความคืบหน้าพระเมรุมาศ
7 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ,มติชน, ไทยโพสต์,ไทยรัฐ, ข่าวสด,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง งานประติมากรรม จิตรกรรมประดับพระเมรุมาศ การก่อสร้างพระที่นั่งทรงธรรม ทิม ศาลาลูกขุน ทับเกษตรว่า ขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นไทยเชื่อว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และถือเป็นหน้าตาของประเทศ ต่างประเทศต่างเฝ้ารอชมการถ่ายทอดสด อย่างไรก็ตาม ยังเป็นห่วงแผนการเผชิญเหตุต่าง ๆ ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดความราบรื่น ทั้งนี้ การสร้างพระเมรุมาศจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.นี้ และจะตรวจสอบความพร้อมในงานประณีตศิลป์อีกครั้ง

-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศและงานด้านต่าง ๆ มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 60 งานติดตั้งฐานชาลาทั้ง 3 ชั้นแล้วเสร็จ สำหรับการก่อสร้างอาคารประกอบ ได้แก่ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร ทิม และพลับพลายกมีความคืบหน้าไปมาก รวมทั้งงานภูมิสถาปัตยกรรม จำลองสระอโนดาตไว้บริเวณมุมทั้งสี่ของฐานพระเมรุมาศ สำหรับติดตั้งเขามอและประดับด้วยเหล่าสัตว์หิมพานต์ และพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ ได้เตรียมขุดปรับดินเพื่อจำลองสระแก้มลิงและฝายน้าล้น ติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนเตรียมพื้นที่สำหรับแปลงนาจำลองที่ทำคันนาเป็นรูปเลข ๙ สีดินทอง โดยกรมการข้าวจะจัดเตรียมพันธุ์ข้าวและกำหนดให้ออกรวงตรงกับวันออกพระเมรุมาศ รวมถึงการจัดเตรียมพืชพันธุ์ไม้ดอกสีเหลืองตกแต่งทั่วทั้งบริเวณ เพื่อให้ภูมิทัศน์งดงามและสมพระเกียรติที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


1.กทม.ทำความสะอาดบ้านลุงเลี้ยงนกพิราบ
www.pptvhd36.com
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/59833
20,400 views /53,900 shares/ 52 comments

-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี เจ้าหน้าที่ กทม. เขตห้วยขวาง เข้าพูดคุยกับนายวีระศักดิ์ สุนทรจามร ชายเก็บของเก่าที่เลี้ยงนกพิราบเป็นจำนวนมาก เพื่อขอเข้าทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้าน บริเวณซอยอุดมสุข แยกสุทธิสารวินิจฉัย หลังมีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นและความสะอาด นั้น เป็นเรื่องดีที่ กทม.เข้าไปทำความสะอาด เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรไปมาในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อไม่ให้มีการให้อาหารนกพิราบในบริเวณนั้นอีก อาทิ หาพื้นที่อยู่อาศัยให้ใหม่ พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ
-ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใด กทม.จึงเพิ่งเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งที่มีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมานานแล้ว

www.facebook.com/ห่วยตูน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2042582189101029&id=284415828251016
247 likes / 137 comments
-ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยที่ กทม.ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะและทำความสะอาดทาวน์เฮาส์ในซอยอุดมสุข ที่เจ้าของเลี้ยงนกพิราบไว้จำนวนมากและจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพาลุงเจ้าของบ้านดังกล่าวไปพบแพทย์ เพราะอาจมีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
-ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประเด็นของเรื่องดังกล่าวอยู่ที่ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นจากการที่นกพิราบมาถ่ายมูลไว้ แต่นักข่าวกลับนำชีวิตส่วนตัวของเจ้าของบ้านมาตีแผ่ให้สังคมประจาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

www.mthai.com
https://news.mthai.com/general-news/576510.html
8,394 views / 356 shares / 10 comments
-ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นเรื่องดีที่ กทม.ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทำความสะอาดบ้าน เพราะลุงอาศัยอยู่คนเดียว โดยหลังจากนี้ต้องหาทางออกที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเจรจาหาทางออก เพื่อร่วมแก้ปัญหาบ้านที่เลี้ยงนกพิราบในซอยอุดมสุข

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโครกคราม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม บริเวณถนนผลาสินทร์และหมู่บ้านทองสถิตย์ เขตบางเขนว่า ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้าง คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค.60 โดยสั่งการให้กำชับผู้รับจ้างเร่งรัดการทำงานตอกเสาเข็มสร้างแนวเขื่อนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้นให้ขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล พร้อมกำชับการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำที่กีดขวางการก่อสร้างบริเวณซอยมัยลาภ(ซอยรามอินทรา 8) และซอยวัดไตรรัตนาราม เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่บางเขน ลาดพร้าว บึงกุ่มและเขตบางกะปิ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโครกคราม เขตบางเขน

 

2.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม. ในการสัมมนาตามโครงการการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม. ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) ว่า การดำเนินนโยบายผู้สูงอายุในวันข้างหน้า ผอ.เขตต้องบริหารจัดการผู้สูงอายุผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ มีอยู่ 68 แห่ง หากไม่เพียงพอ หรือเกินขีดความสามารถให้ประสานสถานพยาบาลเอกชน หรือคลินิกเพื่อรองรับ มีการประสานความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงเปิดพื้นที่ หรือเวทีสำหรับผู้สูงอายุให้เข้ามาเรียนรู้ หรือมีกิจกรรม โดย กทม.จะสร้างศูนย์สร้างสุขให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม

-สำหรับศูนย์เยาวชน กทม.และศูนย์กีฬา ต้องเปิดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สนพ. สนอ. สนศ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนมาตรการดูแลผู้สูงอายุในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นแนวทางในการดำเนินการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะที่ 2 ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ กทม.

 

3.หารือ 5 จังหวัดปริมณฑลร่วมมือบริหารจัดการน้ำ
5 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ห่วงใยสถานการณ์น้ำปี 2560 เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลจึงเตรียมจัดประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งเชิญกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าหารือถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อการเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรองรับสถานการณ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม. จังหวัดปริมณฑล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำ ของ กทม.

 

4.เพิ่มประสิทธิภาพสายด่วน กทม. 1555
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมรับฟังการดำเนินงานคอลเซ็นเตอร์ สายด่วนกทม. 1555 พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่อาคารเอสวี ซิตี้ เขตยานนาวาว่า ปัจจุบันบริการประชาชนได้ 120 คู่สาย มีพนักงาน 65 คน รวมถึงลูกจ้างของกองกลาง หมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ผอ.กองกลาง และบริษัท Advance Research Group จำกัด หารือร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอลเซ็นเตอร์ เพื่อเสนอต่อสภา กทม.ในการอนุมัติต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 61 ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอลเซ็นเตอร์สายด่วน กทม. 1555 ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลประชาชนอย่างครบถ้วน


ข้อคิดเห็น
-กองกลาง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอลเซ็นเตอร์ สายด่วน กทม. 1555

 

5.ชวนสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา กทม.-เตรียมปรับปรุงศูนย์กีฬา 4 แห่ง
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์กีฬาทั้งหมด 11 แห่ง แต่ละศูนย์มีวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกซ้อมและทักษะกีฬาที่ถูกต้อง ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยเสียเพียงค่าสมาชิก เด็กอายุระหว่าง 8-17 ปี ค่าสมัครสมาชิก 10 บาท/ปี และประชาชนที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ค่าสมัครสมาชิก 40 บาท/ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

-ในปี 60 สวท.ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์กีฬาทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด โดยจะปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นที่สำหรับออกกำลังกายในร่ม สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล รวมทั้งตรวจความพร้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 60 ยกเว้นศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด ที่จะปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะด้านกีฬาพื้นฐานให้แก่ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงศูนย์กีฬา กทม. 4 แห่ง

 

6.เจรจาเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิงส่งซ่อม10 ลำ
3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายประยูร ครองยศ รผอ.สปภ. กล่าวว่า สปภ.ได้หารือกับเจ้าของอู่ต่อเรือซีทโบ๊ต เพื่อเตรียมนำเรือดับเพลิง 10 ลำ จากทั้งหมด 30 ลำ ที่จอดอยู่ภายในอู่ต่อเรือซีทโบ๊ต จ.ชลบุรี มาเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงตามระเบียบของ กทม. ทั้งนี้ ผว.กทม.ได้กำชับ สปภ.ให้ดำเนินการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วที่สุด

-เบื้องต้นหากได้ข้อสรุปเรื่องการเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิง สปภ.จะเคลื่อนย้ายเรือไปพักไว้ที่สถานีดับเพลิงสามเสนและบริเวณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาหาผู้รับจ้างซ่อม หลังจากได้ข้อสรุปจะนำเรือไปตรวจสภาพอย่างละเอียด เพื่อประเมินราคาค่าซ่อมให้สามารถกลับมาใช้งาน เพื่อบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการเจรจาและนำเรือดับเพลิงออกมาซ่อมแซม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การซ่อมแซมเรือดับเพลิงเพื่อนำมาใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.

 

7.สนอ.-เขตห้วยขวางลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้าน “ลุงนกพิราบ”
3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า สนอ.และสำนักงานเขตห้วยขวางได้นำเจ้าหน้าที่ประมาณ 20 คน เข้าทำความสะอาดบ้านของนายวีระศักดิ์ สุนทรจามร เลขที่ 13 ซ.อุดมสุข ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นสกปรก โดยได้พูดคุยกับเจ้าของบ้าน ซึ่งให้ความร่วมมือในระดับหนึ่ง หลังจากขนย้ายสิ่งของที่ไม่ใช้งานรอบบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นยาล้างทำความสะอาดโดยรอบบริเวณบ้าน เพื่อขจัดกลิ่นและเชื้อโรค อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุย แต่เจ้าของบ้านยังยืนยันที่จะเลี้ยงนกพิราบเช่นเดิม

-ได้มีข้อเสนอแนะไปยังเจ้าของบ้าน หากมีความประสงค์จะเลี้ยงนกพิราบ ต้องให้เจ้าของบ้านย้ายพื้นที่การเลี้ยงนกพิราบไปยังพื้นที่โล่ง ไม่ใช่ภายในชุมชน เนื่องจากจะก่อให้เกิดเชื้อโรคสู่โรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ สำนักงานเขตห้วยขวางจะต้องเข้ามาพูดคุยกับเจ้าของบ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาความสะอาด เบื้องต้นอาจแนะนำวิธีทำความสะอาดบ้าน เพื่อสุขภาพตัวเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้าน โดย สนอ.จะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หากสำนักงานเขตพูดคุยเจ้าของบ้านสำเร็จจะนำอุปกรณ์มาไล่นกพิราบต่อไป

-นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวว่า หลังได้รับการร้องเรียนมาหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ กทม.จึงได้เข้ามาพูดคุยเจรจากับนายวีระศักดิ์ เพื่อขอนำขยะและมูลนกพิราบออกจากบ้าน เพราะส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันจะขอปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค พร้อมกันนี้ได้พูดคุยกับนายวีระศักดิ์ขอให้เลิกเลี้ยงนกพิราบ เบื้องต้นนายวีระศักดิ์ยังไม่รับปาก ซึ่งเขตจะพยายามเจรจา เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ก่อนจะดำเนินการขั้นต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่พักพักอาศัยบริเวณใกล้เคียง

ด้านลบ
-ข้อมูลจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ หากคนอยู่ใกล้ชิดนกพิราบอาจได้รับเชื้อโรคคลามัยดิโอซีส หรือโรคไข้นกซึ่งเกิดจากเชื้อ Chalamydia Psittaci ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างนกด้วยกัน และทำให้เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด รวมถึงแมวและคน นอกจากนี้ อีกโรคหนึ่งที่พบได้และทำให้คนเสียชีวิตคือ โรคสมองอักเสบจากเชื้อราคริปโตคอคคัส ซึ่งเป็นเชื้อราที่เจริญเติบโตได้ง่ายและพบในอุจจาระของนกพิราบ

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเจรจาหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาบ้านเลี้ยงนกพิราบ

 

8.กำชับหน่วยงานเข้มงวดต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน กทม.
2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนค. แจ้งหน่วยงานในสังกัด กทม. เข้มงวดและยึดแนวทางการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของ กทม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการ ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าและการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของ กทม.ตามที่นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.60 คือ การขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าเดิมไม่น้อยกว่า 60 วัน และเมื่อได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาแล้วให้หน่วยงานดำเนินการทำสัญญาภายใน 7 วัน ทำการ หากดำเนินการล่าช้าจนล่วงเลยกำหนดสิ้นสุดของสัญญาเช่าและเป็นเหตุให้ กทม.ได้รับความเสียหาย จะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บรายได้การเช่าทรัพย์สินของ กทม.

ด้านลบ
-สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายได้ประเภทค่าเช่าสถานที่ล่าช้าจนล่วงเลยกำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าและยังพบผู้เช่าบางรายเมื่อครบสัญญาแล้วไม่มีการทำสัญญาใหม่ แต่ยังชำระค่าเช่าในอัตราเดิม โดยไม่มีการปรับอัตราเพิ่มค่าเช่าใหม่ให้เหมาะสม

-ปัจจุบัน กทม.มีที่ดินอยู่ตามเขต ต่าง ๆ รวมถึงนอกพื้นที่กรุงเทพฯจำนวนมาก และบางพื้นที่ยังทำประโยชน์ได้ไม่สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังพบมีการต่อเติมอาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กทม. โดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ ยังมีการใช้อาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้อาคาร มีสภาพ หรือมีการใช้ที่เป็นอันตราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันหน่วยงานสังกัด กทม.ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าและการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินของ กทม.ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ขุดถนนเอาสายไฟลงดินถนนพระราม 6 สร้างความเดือดร้อนผู้ใช้ทางสัญจร
www.facebook.com/WimonOng-porn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004936278094&hc_ref=PAGES_TIMELINE
181 likes 54 shares 13 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Wimon Ong-amporn” ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาและเป็นครูที่โรงเรียนสอนคนตาบอดได้รับอุบัติเหตุขาสะดุดขณะเดินอยู่บนทางเท้าบริเวณหน้าองค์การเภสัช ถนนพระราม 6 ซึ่งกำลังดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวง โดยระบุ การดำเนินการดังกล่าวไม่มีการติดป้ายเตือน หรือมีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณกับผู้สัญจรไปมา ซึ่งบริเวณนั้นมีผู้พิการทางสายตาต้องใช้เส้นทางเป็นประจำ รวมทั้งยังมีการขุดทางเท้าเป็นแนวยาวไปจนถึงแยกตึกชัย ทั้งที่ควรทยอยทำทีละจุด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่ใช้ทางเท้า โดยเฉพาะผู้พิการรทางสายตา

-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการไฟฟ้านครหลวงและ กทม.ได้หรือไม่

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd
1,300 likes 33 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในกรุงเทพฯ ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อสำหรับผู้พิการเท่าที่ควร ทั้งยังมีสิ่งกีดขวางบนทางเท้าทั้งเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ถังขยะ ต้นไม้ ฯลฯ ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่ต้องมีการก่อสร้างบนทางเท้าและผิวจราจรยังใช้วิธีการทำงานแบบเดิม ไม่มีป้ายเตือน หรือวัสดุกั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ต้องลงไปเดินบนผิวจราจร

-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการเพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคควรปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยทยอยทำเป็นช่วงสั้น ๆ ให้เสร็จภายในกำหนด รวมถึงทำงานในช่วงกลางคืน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตราชเทวี และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันตรวจสอบโครงการการก่อสร้างที่มีการทำงานบนทางเท้าและผิวจราจร เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่สัญจรไปมา