• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสนามหลวง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) เพื่อสรุปสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและวางแนวปฏิบัติในอนาคตว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุที่จะนำมาช่วยเฝ้าระวังและคอยดูสิ่งผิดปกติต้องสงสัยในพื้นที่สนามหลวง ซึ่งวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมาได้เปิดการฝึกอบรม หลังจากนี้จะขยายผลโดยสำนักงานเขตพระนครจะประสานผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานเขต ชุมชน และหน่วยราชการในพื้นที่ กทม.รวมถึงภาคเอกชนให้เข้าร่วมรับการอบรม

-สำหรับการจัดการพื้นที่สนามหลวงช่วงฤดูฝนขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจความแข็งแรงของเต็นท์ในพื้นที่และให้ สนอ.ดูแลเรื่องความสะอาด พร้อมทั้งให้ สนน.ดำเนินการล้างและลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและพื้นที่สนามหลวงรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเฝ้าระวังหากเกิดน้ำท่วมขัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ
-การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ

 

2.ประกาศใช้ระเบียบรางวัลค่าปรับ กทม. มิ.ย.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายได้ยกร่างระเบียบจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง ป.กทม.พิจารณา คาดจะสามารถประกาศใช้ภายในเดือน มิ.ย.60 -ร่างระเบียบดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการจ่ายเงินรางวัลนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ที่ฝ่าฝืนทิ้งขยะลงคลอง หาบเร่แผงลอยตั้งบนทางเท้า ส่วนกรณีมีผู้พยายามถ่ายภาพจักรยานยนต์รับจ้างขับรถบนทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักรและถูกวินข่มขู่ ผู้ที่ข่มขู่ จะมีความผิดฐานขู่เข็ญให้ผู้อื่นกลัว หรือตกใจอีกข้อหาหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจอดรถ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

3.เร่งสร้างท่อ By Pass แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณวงเวียนบางเขน
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมขังรอระบายซ้ำซาก บริเวณวงเวียนบางเขน ถนนพหลโยธินว่า จุดนี้ท่อระบายน้ำหายไปประมาณ 15 เมตร จึงเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ขณะนี้ กทม.ได้ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเลี่ยงทางหลัก หรือท่อบายพาส (By Pass) ขนาด 1.20×1.20 เมตร ความยาว 320เมตร โดยดำเนินการไปแล้ว 180 เมตร และจะเร่งก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพิ่มอีก 50เมตร ภายใน 15 วัน เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรางอ้อ-รางแก้ว ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อส่งน้ำลงสู่คลองลาดพร้าวต่อไป

-การก่อสร้างวางท่อบายพาส ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 90 เมตร คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.หากการวางท่อแล้วเสร็จและมีฝนตกลงมาเกิน 100มิลลิเมตร ท่อบายพาสจะช่วยระบายน้ำบริเวณวงเวียนบางเขนได้เร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 3 ชั่วโมง กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกันในปี 61 เตรียมเสนอของบจากรัฐบาลดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยวิธีดันท่อ (PIPE JACKING) ความยาว 1500เมตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนแจ้งวัฒนะ และถนนพหลโยธินอย่างถาวร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ
-การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่จุดเสี่ยงในระยะยาว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง

 

4.พัฒนาคุณภาพการศึกษา กทม.
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญว่า นโยบาย ผว.กทม. ต้องการให้การศึกษาของ กทม. มีมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเปิดแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยใช้หลัก 3Rs+8CS ซึ่งครูจะต้องเอาใจใส่และหมั่นฝึกฝนให้ นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลข เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้นักเรียน นอกจากนี้ ครูควรสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาสำหรับนักเรียนให้สามารถนำไปพัฒนาสู่การเรียนรู้ต่อไปอย่างยั่งยืน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ กระบวนการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม.

 

5.ประกวดร้องเพลง“พระราชนิพนธ์”
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวถึงการจัดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ว่า การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากการคัดเลือกเดโมในวันที่ 3 ก.ค. จากนั้นรอบรองชนะเลิศ วันที่ 8-9 ก.ค. จัดขึ้นที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และวันที่ 16 ก.ค. รอบชิงชนะเลิศ เวลา 09.00-17.00 น.ที่ศาลาเฉลิมกรุง ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัล สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.09-88258-3542 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ: ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับเยาวชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 

6.เร่งรื้อย้ายอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1
5 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, New)108, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวในการประชุมหารือแนวทางการขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยภายในอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกจากพื้นที่ เนื่องจากอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีความไม่ปลอดภัยว่า กทม.มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ค้า ผู้อาศัย และประชาชนบริเวณอาคารพาณิชย์ประชานิเวศน์ 1 เนื่องจากอาคารดังกล่าวอยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารพาณิชย์ดังกล่าว รวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ได้เชิญทีมตรวจสอบอาคารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงอาคารพาณิชย์ดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผลการสำรวจพบอาคารไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้ว มีความเป็นอันตรายสูง และควรแจ้งให้ผู้ค้าและผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย

-กทม.จะใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ออกประกาศให้อาคารดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตราย และจะดำเนินการรื้อถอนอาคารต่อไป จึงขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยที่ยังอยู่ในอาคาร ขอให้ย้ายออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผช.ลผว.กทม. กล่าวว่า มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) หากตรวจสอบพบอาคารเสี่ยงจะถล่มไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ให้ไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงว่าหลังพัฒนาตลาดใหม่แล้วจะมีสิทธิจับจองพื้นที่ตลาดใหม่ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (2) หากผลตรวจสอบอาคารพบว่าปลอดภัย ในส่วนนี้จะนำรายละเอียดต่างๆ มาพิจารณาใหม่อีกครั้ง

-นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า เขตได้ร่างประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าอาศัยโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจจากสำนักงานกฎหมายและคดี คาดจะสามารถออกประกาศได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยจะให้เวลาผู้อาศัยย้ายออกประมาณ 10 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในช่วง 4 วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้ตัวอาคารชุ่มน้ำ เกรงจะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผว.กทม.จึงให้สำนักงานตลาด กทม. (สงต.) เร่งประชาสัมพันธ์กับประชาชน พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยที่ยังอยู่ในอาคารให้ย้ายออกเพื่อความปลอดภัย

ด้านลบ
-อาคารดังกล่าวสิ้นสุดการเช่าตั้งแต่ปี 50 และเกิดเหตุกันสาดถล่มลงมาเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 โดย วสท.ได้ตรวจสอบพบอาคารไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วและมีความเป็นอันตรายสูง ซึ่งขณะนี้ยังมีห้องที่ไม่ได้ส่งมอบคืน 95 ห้อง แบ่งเป็นมีผู้พักอาศัย 52 ห้อง และเก็บของ 43 ห้อง

-กลุ่มผู้เช่าตึกแถวตลาดประชานิเวศน์ 1 ระบุที่ผ่านมาต้องการทราบแผนการเยียวยาและโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต รวมทั้งต้องการให้ สงต.เข้ามาบริหารต่อไป เพราะเกรงเมื่อโครงการเสร็จแล้ว จะมีกลุ่มทุนเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาบริหารจัดการแทน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1 รวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

7.เตรียมของบฯรัฐบาลเชื่อมสัญญาณกล้อง 3 หมื่นตัว
2 ฉบับไทยรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ต้องการบูรณาการเชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งประเทศให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน โดย กทม.ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี 3,000 ล้านบาท สำหรับเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV ของ กทม.แบบ stand alone ซึ่งมีจำนวน 38,404 ตัว เข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV ของ กทม. ทั้ง 12 ศูนย์ พื้นที่ 6 กลุ่มเขต ก่อนที่จะเชื่อมสัญญาณไปยังศูนย์เชื่อมกล้อง CCTV ทั้งประเทศด้วยระบบสายไฟเบอร์-ออปติก หากได้รับการอนุมัติงบประมาณ คาดจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี 61 โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเชื่อมกล้องเข้าศูนย์ฯทั้ง 12 แห่ง 6 กลุ่มเขต ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV ทั่วประเทศให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน
-การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม.ให้พร้อมใช้งานรวมทั้งการเสนองบประมาณเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV แบบ Stand alone

 

8.ป.ป.ท.ตรวจข้อเท็จจริงอนุญาตสร้างอาคารเขตลาดกระบัง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการเขตลาดกระบังปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างอาคารผิดแบบ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการก่อสร้างอาคารผิดแบบจำนวนมาก ทั้งกรณีการก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่าแบบที่ยื่นขอใช้อาคารและมีการเปลี่ยนแปลงอาคารพักอาศัยเป็นอาคารพักอาศัยรวม หรือหอพัก ซึ่ง ป.ป.ท.อยู่ระหว่างการเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนดังกล่าวจากสำนักงานเขตลาดกระบังและ สนย.เพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการร้องเรียนดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และกฎหมายผังเมืองรวม กทม.-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-พฤติการณ์การกระทำผิดในกรณีดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ท. ระบุ สำนักงานเขตลาดกระบังไม่ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 โดยอาคารส่วนใหญ่ในแขวงลาดกระบังเกือบทุกอาคารมีการก่อสร้างผิดแบบเปลี่ยนแปลงเป็นโรงแรม หอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการร้องเรียนการปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างอาคารผิดแบบและมีเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.นายกรัฐมนตรีไฟเขียวสร้างโรงสูบน้ำเพิ่ม

www.facebook.com/bygonreturn
https://www.facebook.com/1437868739773884/posts/2072099083017510
493 likes 61 shares 77 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กทม.สร้างโรงสูบน้ำเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำในกรุงเทพฯ นั้น ตั้งข้อสังเกตขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง จึงควรก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ รวมทั้งการสร้างโรงสูบน้ำยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ต่ำ จึงควรดำเนินการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการระบายน้ำก็เพียงพอแล้ว


www.facebook.com/MGRonlineLive
https://www.facebook.com/401831669848423/posts/1615976715100573
139 likes 4 shares 24 comments

-ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ม.เกษตรศาสตร์ ระบุการสร้างโรงสูบน้ำเพิ่มไม่ใช่ทางแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ที่ตรงจุด เนื่องจากปัญหาอยู่ที่น้ำไม่ได้ไหลลงท่อ จึงต้องหาวิธีการทำให้น้ำไปถึงโรงสูบน้ำได้ก่อน
โดยการทะลวงท่อให้น้ำไหลผ่านได้ตลอดเส้นทางนั้น แม้จะมีการลอกท่อระบายน้ำ แต่ไม่นานท่อก็จะตันอีก เพราะขยะลงไปอุดตัน ซึ่งเกิดจากความมักง่ายและความไม่มีระเบียบวินัยของประชาชน จึงต้องแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ควบคู่กับการจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด

-ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมามีการนำนักโทษออกมาลอกท่อเป็นประจำ แต่ช่วงหลังไม่เห็นมีการดำเนินการ ทั้งที่ควรมีการลอกท่อระบายน้ำทุกเดือนและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย


ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งการดำเนินการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.เจ้าหน้าที่ กทม.เร่งเก็บขยะขณะฝนตกไม่ให้อุดตันการระบายน้ำ
www.facebook.com/ThaiPBSFan
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/vb.330743535084/10158891360605085/?type=2&theater
33,475 views 1,421 likes 144 shares 91 comments

-ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์คลิปเจ้าหน้าที่ กทม.ออกเก็บขยะบนทางเท้าและผิวจราจรขณะฝนตกหนัก เพื่อไม่ให้อุดตันการระบายน้ำ นั้น รู้สึกเห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ กทม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก โดยขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุถูกรถยนต์เฉี่ยวชนขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
- ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาขยะในที่สาธารณะอุดตันท่อระบายน้ำ เกิดจากความมักง่าย ไร้วินัย และขาดจิตสำนึกของประชาชน ขณะที่ กทม.ต้องจัดเก็บขยะในที่สาธารณะให้ตรงเวลาและไม่มีขยะตกค้าง

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการจัดเก็บขยะไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สร้างท่อขนส่งน้ำเกาะกลางช่วยระบายน้ำท่วมขัง
7 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, M2F, ไทยรัฐ, สยามรัฐ,ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างท่อขนส่งน้ำในผิวจราจรบริเวณเกาะกลางด้วยวิธีดันท่อ (PIPEJACKING) คือ การสร้างบ่อใต้ดินสำหรับรองรับน้ำเวลาฝนตกและระบายน้ำออกจากพื้นที่ผ่านแนวท่อใต้ดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทั้งนี้ การก่อสร้างจะขุดเปิดผิวจราจรเฉพาะจุดก่อสร้างบ่อรับน้ำ โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.และจะคืนผิวจราจรชั่วคราวให้สามารถสัญจรผ่านได้ในเวลากลางวัน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนน้อยที่สุดคาดจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือน ส.ค.นี้ 8 จุด ได้แก่ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี), ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี, ถนนทรงสวัสดิ์, ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้), ซอยสุขุมวิท 14, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู, ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์และซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา และภายในเดือน ก.ย.อีก 3 จุด ได้แก่ ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และซอยสุขุมวิท 39 แต่ละจุดใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10-13 เดือน

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายและตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน ว่า ช่วงระหว่างคลองประปา-คลองบางเขนเป็นจุดที่มีปัญหาน้ำเร่งระบายมาโดยตลอด กทม.ได้แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำจากบริเวณซอยชินเขตไปบ่อสูบน้ำบริเวณลาดโตนด ดึงน้ำลงสู่คลองลาดโตนดระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากร เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น น้ำไม่ต้องไปลงที่ถนนงามวงศ์วาน ทำให้การระบายน้ำบริเวณถนนงามวงศ์วานได้เร็วขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักระยะที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นจุดเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วม 11 จุด ซึ่งมักเกิดปัญหา น้ำท่วมขังเป็นเวลานานอยู่เสมอ แม้มีปริมาณฝนตกสะสมที่ไม่เกิน 80 มม./วัน
-เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เฝ้าระวัง 11 จุดดังกล่าวได้ โดยมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณฝนตกสะสมได้อย่างน้อย 80 มม./วัน และแม้จะเกิดกรณีฝนตกหนักจนมีปริมาณฝนสะสมเกินกว่านั้น จะสามารถช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ด้านลบ
-ท่อระบายน้ำในถนนตรอกซอยมีสภาพเก่าและมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันต่อปริมาณน้ำทิ้งและน้ำฝน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบันทำให้พื้นที่บางจุดมีระดับต่ำ เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังฉับพลัน อีกทั้งมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง FLOODWAY ทำให้น้ำที่ท่วมขังไม่มีทางระบายออกตามธรรมชาติ ต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำ ขณะที่การขยายท่อขนส่งน้ำ (TransportPipe) ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีแนวท่อระบายน้ำเดิมอยู่เต็มพื้นที่ทั้งยังมีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินดินจำนวนมาก นอกจากนั้นการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางท่อระบายน้ำดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการจราจรอย่างมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำในผิวจราจรบริเวณเกาะกลางด้วยวิธีดันท่อ เพื่อช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.ชี้แจงไม่ได้เกิดเหตุดินทรุดตัว
3 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุดินทรุดตัวบนถนนรัชดาภิเษกขาเข้า ใกล้แยกรัชโยธินว่า จากการตรวจสอบพบเหตุดังกล่าวไม่ใช่ดินยุบตัว แต่เป็นการเปิดผิวการจราจรเพื่อวางท่อน้ำทิ้งลอดเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งย้ายจากจุดเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แต่เนื่องจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักมีน้ำขัง ทำให้การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ล่าช้ากว่าเดิม จึงไม่สามารถปิดและคืนผิวการจราจรได้ทันตามเวลาที่กำหนดคือ ในเวลา 05.00 น.ซึ่งได้กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติลดผลกระทบต่อประชาชนและดูแลความปลอดภัยโดยเคร่งครัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างบนผิวจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างบนผิวจราจร

 

3.เตรียมแต่งตั้ง ขรก.ตำแหน่งบริหารระดับต้น 19 อัตรา
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการคัดเลือกได้สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นที่ยังว่างอยู่ 19 อัตรา 11 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างรวบรวมคะแนน คาดภายในสัปดาห์นี้จะเสนอชื่อให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. ประเภทบริหารระดับต้นแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

4.ผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1ขอความชัดเจนหลังย้ายออกจากอาคาร
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายธรา พรนิธิศ ตัวแทนกลุ่มพลังชุมชนตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร พร้อมกลุ่มผู้ค้า ยื่นหนังสือเพื่อขอความชัดเจนถึงมาตรการช่วยเหลือภายหลัง กทม. ให้กลุ่มผู้ค้าภายในประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกภายใน 7 วันว่า กลุ่มผู้ค้ายินดีย้ายออกทั้งหมด เพียงแต่ต้องการทราบใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ค้ามีสิทธิที่จะย้ายกลับไปค้าขายในบริเวณเดิมหรือไม่ ขอให้ออกหลักฐานเป็นเอกสารรับรองสิทธิ 2) ขอทราบระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อวางแผนหาเช่าพื้นที่สำรอง และ 3) เมื่อปรับปรุงอาคารแล้ว ค่าเช่าร้านค้าจะเป็นอัตราเดิมหรือไม่

-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวว่า หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง 4 วัน เกรงอาคารจะถล่มซ้ำรอยลงมาอีก ขณะนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปสังเกตการณ์ จึงต้องการให้ผู้ค้าย้ายออกให้เร็วที่สุด ส่วนข้อเสนอของกลุ่มผู้ค้าได้กำชับให้สำนักงานตลาด กทม.เร่งดำเนินการและชี้แจงไปยังผู้ค้า และในวันที่ 31 พ.ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจอาคารในตลาดประชานิเวศน์ 1 อีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1ด้านลบ-ที่ผ่านมาผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกจากอาคาร เนื่องจากไม่ทราบถึงความชัดเจนในการดำเนินงานของ กทม.จนทำให้เรื่องยืดเยื้อและ กทม.ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อผู้เช่า


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1 ภายหลังย้ายออกจากอาคาร

 

5.ไข้หวัดใหญ่ระบาด กทม.ฉีดวัคซีนฟรี
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ในกลุ่มเสี่ยงฟรี ดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังคือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรั้ง หืด หลอดเลือดสมอง หัวใจไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน กลุ่มเด็กช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี กลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน โดยขอรับฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่งและโรงพยาบาลในสังกัด กทม.9 แห่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม.รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งควรมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เข้าแทรกซ้อนขึ้นอีก

ด้านลบ
-โรคที่ประชาชนมีความเสี่ยงในช่วงฤดูฝนขณะนี้คือ การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีความรุนแรงสูงกว่าโรคหวัดธรรมดามาก ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค.60 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 1,539 ราย เขตที่มีผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่ เขตราชเทวี พญาไท บางรัก สะพานสูง และบางกะปิ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และโรงพยาบาล ในสังกัด กทม.

 

6.เริ่มปรับราคา BRT 15 บาทตลอดสาย 1 มิ.ย.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวถึงการบริหารจัดการเดินรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างเดินรถเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า กทม.ได้มอบหมายให้ KT เดินรถต่อโดยวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย ซึ่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) จะเป็นผู้เดินรถ BRT ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน เนื่องจาก KT อยู่ระหว่างเปิดประมูลหาผู้รับจ้างเดินรถ BRT ขณะนี้มีเอกชนสนใจประมูล 3 ราย กำหนดเวลา 6 ปี ส่วนรถ BRT 25 คัน ผู้ชนะการประมูลจะนำไปปรับปรุงเพื่อเดินรถต่อ หรือจะจัดซื้อใหม่ก็ได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถ BRT


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการเดินรถ BRT รวมทั้งการ ปรับราคาค่าโดยสารเป็น 15 บาท ตลอดสายในวันที่ 1 มิ.ย.นี้

 

7.พบวัตถุระเบิดใกล้สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรม
8 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360สยามรัฐ, แนวหน้า, M2F,ไทยรัฐ

รายละเอียด
-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวกรณีพบวัตถุระเบิดใกล้สถานีรถไฟใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวางว่า ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และสั่งการให้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อหาหลักฐานแล้ว ซึ่งได้รับรายงานการตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นระเบิดไปป์บอมบ์ มีเกลียวหัวท้ายท่อโลหะยาว 8 นิ้ว หากมีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิด 3 จุดก่อนหน้านี้ ก็จะรวมเป็นคดีเดียวกัน

-พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ กำลังร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันในทุกพื้นที่ ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก หากมีข่าวสารหรือพบสิ่งผิดปกติและวัตถุต้องสงสัย หรือบุคคลแปลกถิ่นที่มีพฤติกรรมปกปิดอำพรางตนเอง พกพาและวางทิ้งสิ่งของต้องสงสัยทิ้งไว้ ขอให้ร่วมกันบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์และแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลข 1374 และ 191 ทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง ด้วยการลอบวางระเบิดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความตื่นตระหนกในสังคม


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. ขยะชิ้นใหญ่ในคลอง-ก้อนไขมันอุดท่อระบายน้ำ
www.facebook.com/fan.sanook
https://www.facebook.com/216196569814/posts/10156605660914815
674 likes 27 shares 38 comments


-ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพเจ้าหน้าที่ กทม. กำลังแก้ไขอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง คือ ไขมันที่อุดตันท่อระบายน้ำ นั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเทน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดลงท่อ โดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ริมถนน ซึ่งแสดงถึงความมักง่าย เห็นแก่ตัว และขาดจิตสำนึกของประชาชน
-ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะก่อนที่ฝนจะตกลงมา รวมทั้งกำหนดให้ทุกครัวเรือนและร้านอาหารริมทางต้องติดตั้งบ่อดักไขมัน


www.facebook.com/Travel.astvmanager
480 likes 43 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากร้านอาหารริมทางและผู้ค้าบนทางเท้าที่เทน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ ทำให้ไขมันอุดตันและกีดขวางการระบายน้ำ
-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ทำให้เกิดสิ่งปฏิกูล เช่น ประชาชน ร้านค้า ต้องช่วยกันคัดกรอง หรือคัดแยกขยะก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำ ขณะที่ปลายทาง คือ หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ควรจัดแผนล้างทำความสะอาด/ตักไขมันออกจากท่อระบายน้ำ รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านอาหาร ตลาดสด ติดตั้งถังดักไขมันจากอ่างล้างจาน ส่วนผู้นำชุมชนต้องช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day


www.facebook.com/AntiHawkers
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1812714462088829&id=676892899004330
824 likes 146 shares 64 comments

-ร้อยละ 66 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องบูรณาการใหม่หมดทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง/ปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ ขณะที่ กทม.ต้องทำงานในเชิงรุกเพิ่มขึ้น เมื่อใกล้เข้าฤดูฝนต้องขุดลอกคูคลองล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในจุดสำคัญ หรือจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก ปรับปรุงระบบจัดการขยะ โดยเฉพาะการจัดเก็บให้ตรงเวลาไม่ให้มีขยะตกค้าง กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นที่และไม่เทน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ
-ร้อยละ 34 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตถังขยะ กทม.และผู้ค้าแผงลอยบนทางเท้าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน รวมทั้งการเทน้ำล้างจานลงท่อโดยไม่ผ่านการบำบัด ทำให้มีไขมันอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือร้านอาหารที่อยู่ริมถนนให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ
 
 
2.จนท.ระบายน้ำเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/vb.330743535084/10158870039735085/?type=2&theater
19,396 views 185 likes 19 shares 22 comments

-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนายณรงค์ บำรุงศิลป์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยนาคนิวาส 40 นั้น เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเห็นใจเจ้าหน้าที่ กทม.ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ทั้งที่ควรมีการเปลี่ยนเวร ไม่ใช่ปล่อยให้ดูแลเครื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำทุกปีหรือไม่
-ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รู้สึกชื่นชมเจ้าหน้าที่ กทม.ที่ทำงานแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดูแลและช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ กทม.ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการจัดเวรหมุนเวียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาพักผ่อน
 
 
3.สื่อต่างชาติหลงใหลเสน่ห์ Street Food กรุงเทพฯ

www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155686720367439
602 likes 16 shares 33 comments

-ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสื่อต่างประเทศพูดถึงร้านอาหารริมทาง (Street Food) ที่รัฐบาลและ กทม.อยู่ระหว่างการจัดระเบียบ ถือเป็นจุดแข็งและเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ที่ควรจัดพื้นที่ค้าขายให้เป็นสัดส่วนในย่านต่างๆ นั้น ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะร้านค้าเหล่านี้ตั้งวางบนทางเท้า ซึ่งกีดขวางทางสัญจรของประชาชน ทั้งยังสร้างความสกปรกและไม่เป็นระเบียบให้พื้นที่
-ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ร้านอาหารริมทางได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะมีราคาถูกและอร่อย แต่ควรมีการดูแลเรื่องความสะอาดและถูกหลักสุขอนามัย และจัดพื้นที่ค้าขายที่ไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบและส่งเสริมร้านอาหารริมทาง (Street Food) ในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ใช้“แก้มลิง” แก้น้ำท่วม-เร่งระบายน้ำทุกพื้นที่
11 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย,
เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และชาวประมง ติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วย ส่วนรัฐบาล ต้องบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดอุทกภัย และมีน้ำเหลือเก็บไว้ใช้ต่อในอนาคตได้ด้วย โดยให้ ทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ในจุดที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที ส่วนในกรุงเทพฯ ได้สั่งการกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ไปแล้ว ให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ ทุกพื้นที่ที่มีฝนตก หรือก่อนฝนตก และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก รวมทั้งตรวจสอบต้นไม้ สายไฟ เสาไฟขนาดใหญ่ โดยเฉพาะต้นไม้ ตามถนน ชุมชน และป้ายรถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยแก้มลิง มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบัน สนน.จัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำได้แล้ว 25 แห่ง มีศักยภาพเก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.04 ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ยังต้องจัดหาแก้มลิงสำหรับรองรับน้ำเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.96 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกับ กทม.ในการจัดทำแก้มลิง และขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่
- ส่วนปัญหาระดับน้ำในคลองลาดพร้าวได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยการเรียงกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำในคลองล้นเพิ่มเติมเข้ามา พร้อมทั้งเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ อีกทั้งได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าวไปสู่ระบบระบายน้ำ และคลองสายต่างๆ ให้เร็วขึ้น นอกจากนี้สำนักงานเขตลาดพร้าวและวัดลาดพร้าวได้หารือกับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้เร่งก่อสร้างเขื่อนช่วงวัดลาดพร้าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์และประจำจุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สนน.เร่งระบายน้ำในคลองสายต่าง ๆ อาทิ คลองลาดพร้าว คลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร คลองบางเขน ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้คลองรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้ ส่วนจุดที่เกิดปัญหาได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในจุดท่วมซ้ำได้กำชับเรื่องการระบายน้ำในถนนรัชดาภิเษก ลาดพร้าว วิภาวดีรังสิต และสุขุมวิท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสัญจรจำนวนมาก
- นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.)สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดปริมณฑลที่มีพื้นที่รอบกรุงเทพฯ ระบุขอให้จังหวัดปริมณฑล หรือพื้นที่รองรับการระบายน้ำจาก กทม.จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอ.ปภ.) จังหวัด ทำหน้าที่ประสานงานกับ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ผวจ.แต่งตั้งผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานเพื่อส่วนกลางจะได้เข้าไปช่วยอำนวยการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ มอบหมายให้ ปภ.เป็นผู้ประสานงานหลัก ระหว่าง มท.และจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งให้ความสำคัญเร่งด่วนในการกำหนดช่องทางระบายน้ำ หรือพื้นที่รองรับการระบายน้ำ การจราจร รวมทั้งการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบริหารระบบระบายน้ำของ กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.
ด้านลบ
- ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังคือขยะจำนวนมากกีดขวางทางน้ำไหลโดยพบมีขยะเข้าไปติดหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำต่าง ๆ จำนวนมาก ทำให้การสูบน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาเก็บขยะดังกล่าวออกก่อน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว

 

2. เพิ่ม “โฮมการ์ด” จิตอาสาดูแลสนามหลวง
4 ฉบับ แนวหน้า, มติชน, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ รุ่นที่ 1 และ 2 ว่า กอร.รส. และส่วนราชการต่างๆ ได้เปิดหลักสูตรอบรม เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสมาดูแลและช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเตือนสิ่งผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และในอนาคตจะขยายโครงการหลักสูตรอบรมต่อไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ขณะนี้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบพื้นที่สนามหลวง 13,000 ตัว ซึ่งอยู่ระหว่างประสานส่วนต่างๆ เพื่อนำกล้องเชื่อมต่อกัน ส่วนโครงการอาสาสมัครที่อยู่ที่บ้าน (โฮมการ์ด) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประชาชนในพื้นที่รอบสนามหลวงรัศมี 2 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะที่ถนนข้าวสารที่เป็นแหล่งชุมชนและมีชาวต่างชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่อไป
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า เรื่องกล้องวงจรปิด CCTV ได้ดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการ ทั้งกองทัพ 1 บช.น. และ กทม. ร่วมกันกำหนดจุดติดตั้งบริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่ต่อเนื่องในรัศมี 2 กิโลเมตร และนำกล้องที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในขณะนี้มาใช้ หลังจากนี้จนถึงเดือน ต.ค.จะมีประชาชนเดินทางมาสนามหลวงมากขึ้นจึงจะขยายจุดคัดกรองออกไปอีกประมาณ 1-2 กิโลเมตร จากสนามหลวง รวมทั้งให้สำนักงานเขตต่างๆ คัดกรองคน ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ และในสถานที่พักต่างๆ เช่น อพาร์ตเมนต์ หอพัก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลตรวจตราความปลอดภัยและแจ้งเหตุผิดปกติ วัตถุต้องสงสัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ

 

3. ปรับภูมิทัศน์คลองผดุงฯ รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
4 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐคลองผดุงกรุงเกษม จากบริเวณประตูระบายน้ำเทเวศน์-ถนนสามเสนว่า คลองผดุงกรุงเกษมบริเวณประตูระบายน้ำเทเวศร์ด้านขวามือมีน้ำเซาะเข้าไปหลังเขื่อน หากปล่อยทิ้งไว้ด้านหลังเขื่อนอาจเป็นโพรงได้ กทม.จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม โดยนำส่วนที่เป็นกำแพงลายอิฐ มาปูบริเวณส่วนที่ซ่อมแซม ความยาว 970 เมตร โดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มิ.ย.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม และปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงาม เพื่อรับการขึ้นทะเบียนเป็นคลองโบราณสถาน
ด้านลบ
- หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนเดิมซึ่งเป็นแบบกำแพงลายอิฐ ด้วยการกด Steel Sheet Pile ในอนาคตน้ำอาจเซาะเข้าไปแล้วทำให้ทางเดินทรุด เมื่อทางเดินทรุดจะทำให้เขื่อนบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมชำรุดเสียหายได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม

 

4. รับฟังความเห็นสร้างโรงเผาขยะอ่อนนุช-หนองแขม
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขมว่า โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาศึกษาความเหมาะสมประมาณ 4 เดือน จากนั้นจะออกแบบรายละเอียด ขออนุญาตการก่อสร้าง และก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี คาดจะกำจัดมูลฝอยได้ในปี 64
- ปัจจุบัน กทม.มีเตาเผาขยะขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน/วันอยู่แล้ว แต่มีแนวคิดกำจัดมูลฝอย ด้วยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน เพิ่มเติมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม เพื่อกระจายขยะทั้ง 50 เขตไปยังแหล่งกำจัดขยะที่ใกล้ที่สุด ซึ่งหากสามารถนำขยะจากบ้านเรือนประชาชนไปยังแหล่งกำจัดขยะที่ใกล้ที่สุดได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ทั้งยังประหยัดเวลา ค่าขนส่ง โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดมลพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
- ประชาชนส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ หากกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอย จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันไม่เห็นด้วยกับการฝังกลบขยะในบริเวณใกล้บ้านของตนเอง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม.พยายามหาทางกำจัดขยะ ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด โดยปัจจุบัน กทม.มีศูนย์กำจัดขยะ 3 ศูนย์ คือ ที่อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม
ด้านลบ
- เมื่อมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์กำจัดขยะพบยังมีกลิ่น ไม่พึงประสงค์

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยว่า 1,000 ตัน/วัน เพิ่มเติมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และหนองแขม

 

5. ปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวถึงนโยบายจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่างว่า กทม. ได้วางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง โดยจะเริ่มปรับปรุงก่อสร้างกำแพงดิน ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน พร้อมวางระบบสาธารณูปโภคและจัดทำระบบน้ำเสียปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต-สะพานโอสถานนท์ก่อน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวสามารถรื้ออาคารสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองเสร็จสิ้นแล้ว
-การออกแบบปรับปรุงคลองในระยะแรก กทม.ได้เสนอรูปแบบการไปยังกรมศิลปากรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นโบราณสถาน แต่คณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรมีมติให้ กทม.ทบทวนและเพิ่มเติมการก่อสร้างบางรายการ ซึ่ง กทม. จะเร่งปรับรูปแบบก่อสร้างที่เหมาะสมอีกครั้ง และเสนอไปยังกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะเร่งหาผู้รับจ้างให้ได้ภายในปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
- คลองโอ่งอ่างเป็นคลองโบราณสถานที่รัฐบาลและ กทม.มีแนวทางดำเนินการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมทำให้เป็นโบราณสถานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง

 

6. นัดถกเอกชนประมูลโรงฆ่าสัตว์ กทม.
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโรงฆ่าสัตว์หนองแขมว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย สนอ. สนย. สนค. โดยกองทะเบียนทรัพย์สิน อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ควบคู่กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโรงฆ่าสัตว์ และเตรียมเชิญผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์รายย่อยมาประชุมหารือ ในประเด็นหลักการการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ จากนั้นในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ คณะกรรมการจะประชุม เพื่อสรุปรายละเอียดร่าง TOR และเตรียมประกวดราคา

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ หนองแขม

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเตรียมประกวดราคาหาผู้บริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ กทม.

 

7. เร่งรัด 6 โครงการ “ถนน-อุโมงค์-สะพาน” บรรเทาปัญหาจราจร
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวว่า สนย. ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้า กำหนดแล้วเสร็จระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค.60 (2) สร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.61 (3) สร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตคลองสามวา คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ (4) สร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนมิตรไมตรีกับถนนเลียบวารีในแนวถนนคู้คลอง 12 คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ (5) สร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ และ (6) สร้างขยายผิวจราจร ถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ คาดจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 61
- ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด หากโครงการใดมีความจำเป็นต้องต่อสัญญาออกไป สามารถทำได้ แต่ต้องเร่งให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ กทม. ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด

 

8. กำชับบุคลากร กทม.ดูแลสุขภาพ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.เขต กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดูแลสุขภาพของตนเอง ขณะเดียวกัน สนอ.มีการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายตรวจ ความดันโลหิตให้คำแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานได้เป็นอย่างดี

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของข้าราชการและบุคลากร กทม.ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
- ขวัญและกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่การจัดสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริการสุขภาพโดยตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายบุคลากร กทม.เป็นประจำทุกปี

 

9. ประเมินผล 1 เดือนหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นางสาวปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า ภายหลัง กทม. เปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบมีประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยสถิติผู้เข้าใช้บริการในวันปกติมีประมาณ 2,000 คน และในวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 3,000-4,000 คน โดยผู้สูงอายุใช้บริการสูงสุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง นิยมมาอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพที่จัดวางบริเวณชั้น 1 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา มาหาหนังสือประกอบการทำโครงงานและรายงานต่างๆ ส่วนกลุ่มอื่นๆ จะเป็นผู้ปกครองที่มาคอยรอรับบุตรหลาน นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- กทม. มีแนวคิดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยในเดือน มิ.ย. จะมีกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ของ กทม.ว่าด้วย "มหานครแห่งการเรียนรู้"
ด้านลบ
- อุปสรรคและขัดข้องที่เกิดขึ้น อาทิ มีสัตว์แปลกปลอมเล็ดลอดเข้ามารบกวน ซึ่งเขตพระนครมาเร่งแก้ไขเฉพาะหน้าและวางแผนระยะยาว รวมทั้งการใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเข้า-ออก เนื่องจากระบบต้องใช้เวลาอ่านข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้างก็จะพัฒนาระบบให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ มีประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนถึงวิธีการเข้า-ออกหอสมุดเมือง การยืมและคืนหนังสือ ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการสะดวกเพิ่ม เป็นต้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และการจัดกิจกรรมในวาระต่างๆ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

10. เฝ้าระวังไข้เลือดออก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ยังไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิกาและโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ครอบคลุมถึงโรคไข้เลือดออกด้วย อย่างไรก็ตาม กทม. ได้กำชับให้ สนอ. และสำนักงานเขตเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน สภาพอากาศชื้นและเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ทำให้เชื้อไวรัสแพร่ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ จึงขอให้ประชาชนหมั่นดูแลตนเองและบ้านเรือน ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรือดำเนินการป้องกันเชื้อโรค
- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคต่อสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 พ.ค. 60 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 11,062 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย โดยภาคใต้มีผู้ป่วยสูงสุด การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ
- การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้านลบ
- กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. ระบุสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 พ.ค. 60 มีรายงานผู้ป่วยจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน พบผู้ป่วยสะสม 1,182 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ เขตบางกะปิ เขตจอมทอง และเขตจตุจักร อัตราผู้ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

11. จ่ายเงินช่วยเหลือบ้านรุกริมเจ้าพระยา มิ.ย.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. กล่าวถึงการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สองฝั่ง ระยะทาง 14 กม. ตั้งแต่สะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าว่า มีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ กทม. สำรวจ 282 หลังคาเรือน ซึ่ง กทม. ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือในการรื้อถอนขนย้ายโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำ ขณะนี้ได้ประเมินค่าทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แล้วรวมจำนวนเงินที่ กทม. จะต้องจ่ายให้บ้านเรือนรุกล้ำจากการประเมินค่าตามสภาพจริง 121 ล้านบาท
- การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกร้อยละ 50 และจำนวนเงินที่เหลือ จะจ่ายหลังการรื้อย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดย กทม. จะเริ่มจ่ายเงินปลายเดือน มิ.ย. 60 หลังได้รับเงินงวดแรกแล้ว เจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการรื้อย้ายบ้านให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด 30 วัน คาดการรื้อย้ายทั้งหมดจะดำเนินการได้ภายในเดือน ส.ค. 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม. ได้เข้าชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่และแจ้งราคาประเมินที่จะได้รับการจัดสรรช่วยเหลือแล้ว ซึ่งประชาชนเข้าใจและพร้อมจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

 

12. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 1 มิ.ย.นี้
5 ฉบับ แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง Online, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า สปสช.เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3.1 ล้านโด๊ส โดยร่วมกรมควบคุมโรค สธ. และหน่วยบริการ เพื่อฉีดให้ประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ คือ 1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี สามารถรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการรัฐและเอกชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกจากเป็นการป้องกันโรคแล้ว ยังลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้
- การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลสังกัด กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผว.กทม.ลงพื้นที่ตรวจการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เร่งระบายน้ำในกรุงเทพฯ

www.facebook.com/js100radio
https://www.facebook.com/js100radio/?ref=page_internal&fref=nf
479 likes 42 shares 92 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.และเจ้าหน้าที่ กทม.ที่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอย่างเต็มที่ ทำให้น้ำลดระดับได้เร็วและท่วมขังในพื้นที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังต้องทำทั้งระบบและดำเนินการพร้อมกันในทุกพื้นที่ ขณะที่ประชาชนต้องทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อไม่ให้ไหลไปอุดตันท่อระบายน้ำ
-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี ผว.กทม.ลงพื้นที่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำได้ แต่เมื่อทราบล่วงหน้าจะมีฝนตกหนักต้องเตรียมพร้อมในการระบายน้ำอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการลอกท่อระบายน้ำ และขุดลอกคูคลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำ

www.facebook.com/dailynewsonlinefan
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1489766901066811&id=111893278854187
1,500 likes 52 shares 28 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาการระบายน้ำในกรุงเทพฯ ไม่ว่าใครจะมาเป็น ผว.กทม.ก็ยากที่จะแก้ไข โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืน ขณะที่การระบายน้ำทำได้น้อยกว่าปริมาณฝน แม้ กทม.จะเร่งสูบน้ำอย่างต่อเนื่องก็ตาม ดังนั้น ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันดูแลทางระบายน้ำและไม่ทิ้งขยะลงที่สาธารณะ
-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการก่อสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างถม หรือกีดขวางทางระบายน้ำ รวมถึงท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็ก และพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นแอ่งกระทะ ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ

www.facebook.com/Sanooknews
https://www.facebook.com/sanooknews?fref=ts
8,600 likes 433 shares 264 comments

-ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีน้ำท่วมขังผิวจราจรหลายพื้นที่ หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร นั้น แสดงว่าระบบการบริหารจัดการน้ำของ กทม.ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ไม่ได้ช่วยในการระบายน้ำในกรุงเทพฯ
-ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมซ้ำซาก เมื่อฝนตกหนักจะมีปัญหาทุกครั้ง ประกอบกับมีขยะอุดตันท่อระบายน้ำจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า


www.facebook.com/Watchdog.ACT
https://www.facebook.com/372488206116588/posts/1512565095442221
206 likes 19 shares 15 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ปีงบประมาณ 58 เป็นต้นมา กทม.มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ 582 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,256.82 ล้านบาท ไม่รวมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่และอื่น ๆ แต่เมื่อฝนตกหนัก จะมีปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจร ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทั้งเมืองแทบทุกครั้ง นั้น แสดงว่าโครงการเหล่านั้นยังไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างแท้จริง ขณะที่คูคลองและท่อระบายน้ำส่วนใหญ่อุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำได้
-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ ทำได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ต่ำและท่อระบายน้ำที่ยังมีขนาดเล็ก ทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า


ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ข้อเสนอในการแก้ปัญหาน้ำท่วม
www.facebook.com/suharit.surprise
https://www.facebook.com/7470001369/posts/10154328033776370
2,100 likes 129 shares 45 comments

-ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับสมาชิกเฟซบุ๊ก “DJ Suharit Siamwalla” ที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ โดยให้รัฐบาลยกเลิกโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และนำงบประมาณที่จะใช้ในโครงการจำนวน 14,000 ล้านบาท มาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ทั้งระบบ โดยเฉพาะการเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาขีดความสามารถในการรับน้ำของท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ เป็นปัญหาที่สะสมมานาน จึงต้องหาทางแก้ไขทั้งระบบ ควบคู่กับการรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำ คูคลอง ขุดลอกคูคลองทุกสายให้สามารถรองรับน้ำได้เชื่อมต่อกัน รณรงค์คัดแยกขยะและไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพิ่มจำนวนถังขยะ สำรวจพื้นที่รกร้างเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่รับน้ำ เป็นต้น

-ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ริมน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ในระยะยาว รวมทั้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำในถนนสายหลัก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งระบายน้ำจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
16 ฉบับ ผู้จัดการรายวัน 360°ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, M2F,มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเร่งระบายน้ำจากสถานการณ์ฝนตกปานกลางถึงหนักในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 24 พ.ค. ตลอดทั้งคืนว่า ผู้บริหาร กทม.ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจร อย่างไรก็ตาม บางจุดยังระบายได้ช้า เนื่องจากระดับน้ำในคลองหลายแห่งสูง ประกอบกับฝนตกหนักต่อเนื่อง 6 - 7 ชั่วโมง จึงต้องใช้เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำบนพื้นผิวจราจร

-ได้ลงพื้นที่ไปตรวจจุดน้ำท่วมต่างๆ และทำความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจากฝนที่ตกลงมามีปริมาณมาก ทำให้น้ำในคลองที่จะระบายออกไปเต็มต่อเนื่องจึงต้องเร่งการสูบน้ำที่สถานีสูบต่างๆ เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆ ให้ลดลงเร็วที่สุด ซึ่ง กทม.ได้ทำงานอย่างเต็มที่และขออภัยในความเดือดร้อน โดยยินดี รับฟังคำติติง ซึ่งได้สั่งเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์เข้าไปเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้น้ำแห้งโดยเร็ว

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งใช้เวลาในการระบายถึง10 ชั่วโมงเกิดจากปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าระบบระบายน้ำจะรองรับได้ โดยฝนตกทั่วทุกพื้นที่และในแต่ละจุดมีปริมาณเกิน 100 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำในคลองเต็ม แม้ กทม.จะเตรียมความพร้อมลดระดับน้ำในคลองไว้แล้วแต่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบายน้ำต้องใช้เวลานาน เนื่องจาก ต้องเร่งระบายน้ำในคลองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในระดับหนึ่งก่อน ซึ่ง กทม.ได้ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.ที่สถานีสูบน้ำพระโขนงและพื้นที่ซอยลาซาล-แบริ่ง ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ พร้อมเดินทางไปตรวจพื้นที่และพบประชาชนในย่านใกล้เคียง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.และการเร่งระบายน้ำท่วมขังบนผิวจราจรจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
ด้านลบ
-ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่กลางดึกของวันที่ 24 พ.ค.จนถึงช่วงเช้าวันที่ 25 พ.ค.ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และจ.นนทบุรี ที่มีพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้การจราจรติดขัดส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
-พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือถนนลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นจุดที่เกิดฝนตกหนักมากที่สุด มีปริมาณฝน 169 มิลลิเมตร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ ฝนตกหนักต่อเนื่อง

 

2.จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ-ชวนปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ Moving Together ปลูกป่าฟินเวอร์ กับ Bioplastics" ว่า กทม.ร่วมกับบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) และ บมจ. (TPBI) จัดขึ้น ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักรว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยกำหนดนโยบาย "คุณภาพชีวิตดี" (CARE) ให้เป็นหนึ่งในนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" มีเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความใกล้ชิด เห็นคุณค่า และรักสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในทุกสวนสาธารณะ เพื่อการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

3.เร่งสร้างเขื่อน ค.ส.ล.-สถานีสูบน้ำแก้น้ำท่วม ถ.รัชดาฯ
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดท้องคลอง) และสถานีสูบน้ำลำรางยายสุ่น จากถนนรัชดาภิเษก-คลองสามเสนว่า กทม.ได้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำลำรางยายสุ่น ความยาวประมาณ 1,540 เมตร ตั้งแต่ปี 53 แต่โครงการยังไม่เรียบร้อย ซึ่งอยู่ระหว่างให้บริษัทเข้ามาเก็บงานในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ติดตั้งราวเหล็กริมเขื่อนพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวงมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จากนั้น กทม.จะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำจากแนวถนนรัชดาภิเษกลงสู่คลองสามเสน คาดโครงการฯ จะแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแนวถนนรัชดาภิเษกลงสู่คลองสามเสน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนและสถานีสูบน้ำลำรางยายสุ่น เขตห้วยขวาง

 

4.เร่งป้องกัน"มือเท้าปาก" ระบาด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกรมควบคุมโรค สธ. จัดกิจกรรมป้องกันโรคมือเท้าปากภายใต้โครงการ "4 ดี 10 เกณฑ์มาตรฐาน" ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพรับ "เปิดเทอมใหม่" สำหรับโรคที่ได้เฝ้าระวังมาก คือโรคมือเท้าปากเนื่องจากเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดเป็นประจำทุกปี โดยเฝ้าระวังศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก

-นายเมธีพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 พ.ค.60 พบในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 2,340 ราย เมื่อพิจารณาอัตราป่วยจำแนกรายอายุพบว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยมากที่สุดอัตราป่วย 704.04 ต่อประชากรแสนคน ดังนั้น กทม.จึงได้เตรียมมาตรการดูแลศูนย์เด็กเล็ก กทม.ที่มีกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 300 แห่ง อย่างเข้มข้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กให้ปลอดโรคและน่าอยู่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก เพราะสถานที่เหล่านี้สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กได้ง่าย
ด้านลบ
-เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นวัยที่ร่างกายยังอ่อนแอป่วยได้ง่ายและอาการทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยโรคที่เกิดกับกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมากที่สุด ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคมือเท้าปาก โรคสุกใส โรคตาแดง และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อ กันได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อกลุ่มเด็กเล็กมาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและ สนามเด็กเล่น


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการศึกษาสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

5.ตรวจสอบการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตลาดกระบัง กล่าวถึงการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายผังเมืองรวม กทม.ว่า ในพื้นที่เขตลาดกระบังพบมีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารผิดกฎหมาย 600-700 ราย ซึ่งเป็นการกระทำผิดตั้งแต่ปี 45 อย่างไรก็ตาม เมื่อพบมีการกระทำผิดกฎหมาย เขตฯ ต้องดำเนินการเอาผิดกับเจ้าของอาคารดังกล่าว เบื้องต้นคือ การออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารนั้นๆ รื้อถอนดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามที่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง แต่หากเจ้าของอาคารไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวม กทม.และการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามประเภทของพื้นที่
ด้านลบ
-จากการตรวจสอบการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองในปัจจุบัน พบพื้นที่ที่มีการกระทำผิดตามกฎหมายผังเมืองรวมมากที่สุดคือ โซนพื้นที่สีเขียวและโซนพื้นที่สีเขียวลายขาว ซึ่งพบประชาชนก่อสร้างอาคารผิดประเภทมีการดัดแปลงจากบ้านเดี่ยวเป็นอาคารพาณิชย์อาคารที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ที่มีการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวมากที่สุดคือเขตลาดกระบัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายผังเมืองรวม

 

6.เตรียมเสนอแบบ ทช.ขยาย BTS ตากสิน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าโครงการขยายรางรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสินจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ กทม.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ คาดภายในปี 60จะได้ข้อสรุปและปี 61 จะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้

-การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน กทม.จะวางแผนให้รถไฟฟ้ายังสามารถให้บริการประชาชนในระหว่างที่มีการปรับปรุงสถานี โดยเน้นการทำงานช่วงกลางคืน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเสนอรูปแบบแนวการก่อสร้างปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสินเพิ่มเติม โดยไม่กระทบกับโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการขยายรางรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสินจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่

 

7.แนะ กทม.-ตรวจกล้อง CCTV ใน 1 เดือน
3 ฉบับไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า เคยร้องเรียนเรื่องกล้องวงจรปิด (CCTV) ไปแล้วในช่วงที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ดำรงตำแหน่ง ผว.กทม. เนื่องจาก กล้อง CCTV ที่ติดอยู่ประมาณ 5 หมื่นตัว ใช้งานได้จริงไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั้น ในสถานการณ์เหตุระเบิดช่วงนี้ ขอเรียกร้องให้ กทม.และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้อง CCTV ในกรุงเทพฯ ทั้งหมดภายใน 1 เดือน และจากนี้ หากมีพื้นที่ใดเกิดเหตุแล้วอ้างว่ากล้องเสียพื้นที่นั้นต้องรับผิดชอบ โดยกล้องที่อยู่ในพื้นที่เขตใด ควรให้เขตสำรวจในเบื้องต้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่หากทำได้จะแก้ปัญหาได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม.ในทุกพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านลบ
-นายวิลาศระบุกล้อง CCTV ของ กทม.ที่มีอยู่ 50,000 ตัว ใช้งานได้จริงไม่ถึงร้อยละ 10 ขณะที่กล้องบางตัวยังไม่ได้เชื่อมเข้ากับระบบ บางตัวไม่เดินสายไฟ บางตัวกล้องเสีย จึงเรียกร้องให้แก้ปัญหามาตลอด ขณะที่ฝ่ายจัดซื้อไม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องใช้งานได้จริงหรือไม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม.ให้พร้อมใช้งาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เปิดสถานีสูบน้ำบึงกุ่มเหนือ
9 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่เปิดใช้งานสถานีสูบน้ำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 2 ซึ่งมีสถานีสูบน้ำจากคลอง 3 แห่งคือ คลองบางขวด เขตลาดพร้าว คลองดอนอีกาและคลองลำเจียก เขตบึงกุ่มว่า การก่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายหลักครอบคลุมพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ถนนนวมินทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวลจันทร์ ถนนคลองลำเจียก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งย่านดังกล่าวมีประชาชนอยู่อาศัยรวมกว่า 2,800 คน และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สนน.ประจำการในสถานีสูบ 652 แห่ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยเฝ้าระวังและเร่งการระบายน้ำตามสถานการณ์จริง ดังนั้น ในฤดูฝนปีนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จะบรรเทาลง

-ส่วนพื้นที่อื่นๆ กทม.อยู่ระหว่างเดินหน้าพัฒนาระบบระบายน้ำ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแบบถาวร แต่ในขณะนี้ซึ่งเกิดฝนตกต่อเนื่อง กทม.ได้วางแผนเตรียมความพร้อมดูแลพื้นที่ต่าง ๆ โดยเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำจัดเก็บขยะผักตบชวาในคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล ยืนยันการระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจะมีความรวดเร็วมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของ กทม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก
ด้านลบ
-พื้นที่เขตบึงกุ่มและพื้นที่ใกล้เคียงในอดีตเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สถานีสูบน้ำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 2 และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.

 

2.เร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนตกและการระบายน้ำที่ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน และถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญา กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเกือบทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ของวันที่ 24 พ.ค. ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 25 พ.ค.วัดปริมาณได้ 140 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าฝนตกหนักมาก และพบพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง 23 จุด โดยจุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะเร่งระบายน้ำ ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว และถนนงามวงศ์วาน ที่มีปริมาณน้ำสูง พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ ผอ.เขต ทั้ง 50 เขต สำรวจและจัดกำลังลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
ด้านลบ
-ฝนที่ตกอย่างหนักในกรุงเทพฯ ต่อเนื่อง 8 ชม.ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายสายทำให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ และพบมีรถเสียเป็นระยะ ส่งผลให้การจราจรติดขัด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งระบายน้ำท่วมขังบนผิวจราจรในพื้นที่ต่างๆ

 

3.แจ้งกรมทางหลวงระงับถมคูน้ำพื้นที่สร้างรถไฟฟ้า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า จากการประชุมติดตามการแก้ปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงถมคูน้ำกระทบปัญหาการระบายน้ำของ กทม.บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้าเมือง) ที่ประชุมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างทางลงสกายวอล์กข้ามถนนวิภาวดีรังสิตเข้าสู่สถานีทุ่งสองห้องของโครงการรถไฟฟ้าฯ โดยบริเวณบันไดทางลงได้ขุดพื้นที่ก่อสร้างและถมคูระบายน้ำฝั่งขาเข้า 2 จุดก่อนถึงถนนตัดใหม่เลียบคลองบางบัว ซึ่งได้ให้ผู้รับเหมาส่งแผนดำเนินการพร้อมจัดหาเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีกำลังสูบระบายน้ำได้ใกล้เคียงกับคูน้ำที่ถูกถมไปกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ และให้ขุดตักดินในจุดที่ไม่ได้ใช้พื้นที่แล้วเพื่อคืนทางระบายน้ำเดิมให้ได้มากที่สุด เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว

-ในที่ประชุม กทม.และผู้แทนกรมทางหลวงกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาเครื่องสูบมาให้ได้ภายในวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ผู้รับเหมาไม่สามารถจัดหามาได้ ดังนั้นกรมทางหลวงเจ้าของพื้นที่จะแจ้งระงับการก่อสร้างในจุดดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าจะจัดหาเครื่องสูบขนาดใหญ่มาทดแทน ส่วนการตรวจสอบการก่อสร้างทางเดินเข้าสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่กระทบการระบายน้ำในจุดอื่น ๆ มีการแก้ไขแล้วบริเวณหน้าสถานีดอนเมือง ส่วนจุดที่ยังไม่เริ่มดำเนินการให้ผู้รับเหมาส่งแผนการก่อสร้างให้ สนน.ร่วมพิจารณาแนวทางการก่อสร้างที่ไม่กระทบต่อการระบายน้ำด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาการระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าเมือง
ด้านลบ
-หากผู้รับเหมาไม่สามารถจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาทดแทนเท่ากับคูน้ำที่ใช้ลำเลียงน้ำไปยังสถานีสูบน้ำที่ถูกถมปิดไป ในจุดดังกล่าวมีโอกาสน้ำท่วมได้ตลอดหากเกิดฝนตกหนัก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง

 

4.แก้ปัญหารถบัสท่องเที่ยวพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ปัญหาการจอดรถบัสนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังถนนราชดำเนินกลางและสนามหลวง เบื้องต้นจะให้รถบัสจอดส่งนักท่องเที่ยวบริเวณป้อมมหากาฬ แล้วเดินมายังถนนราชดำเนินกลางซึ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จนถึงสนามหลวงมีการบอกเล่าประวัติศาสตร์ โดยจะให้รถบัสมารับนักท่องเที่ยวบริเวณหน้ากองสลากเก่า และไม่อนุญาตให้รถบัสขับไปยังถนนราชดำเนินกลาง ขณะเดียวกันจะหารือกับชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยภาคประชาชน ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ติดกล้อง CCTV เพิ่มเติมระหว่างทาง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ

-สวท.เตรียมพัฒนาเว็บไซต์ของกองการท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวมีความรอบด้านเป็นทางการและเชื่อถือได้ อาทิ ค่าโดยสารโดยประมาณเปรียบเทียบกับระยะทาง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส ราคาโรงแรมโดยเปรียบเทียบ เวลาเปิด-ปิดสถานที่สำคัญแนะนำอาหารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯเป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวของ กทม.ให้มีคุณภาพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
-การสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ปัจจุบันมีการจอดรถบัสรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังถนนราชดำเนินและสนามหลวงจำนวนมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ปัญหาการจอดรถบัสนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.กทม.ยังไม่อนุมัติ “oBike”
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวกรณีมีการนำจักรยานลักษณะสีส้มหรือจักรยานไร้สถานี (oBike) มาตั้งบริเวณทางเท้าสาธารณะและสถานีจักรยาน ปันปั่นของ กทม. โดยเรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าบริการผ่านแอพพลิเคชั่นว่า กทม.ได้แจ้งกับประชาชนแล้วว่า โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กทม.และไม่ใช่การบริการของ กทม. ซึ่งขณะนี้ สจส.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจตามพื้นที่ต่างๆ oBike จอดในจุดที่เหมาะสมและกีดขวางจักรยานหรือไม่มีจำนวนจักรยานและวิธีการให้บริการอย่างไร เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ เพื่อเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน-การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการยืมจักรยานที่สถานี “ปันปั่น”ของ กทม.
ด้านลบ
-ขณะนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ oBike Thailand มีการส่งต่อข้อความเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมและจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้ใช้บริการ oBike ฟรี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.เป็นต้นไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขี่จักรยานในการเดินทางและการดำเนินโครงการจักรยาน “ปันปั่น” ของ กทม.

 

6.ปรับจุดก่อสร้างโรงน้ำเสียธนบุรี
1 ฉบับ ไทยรัฐ
-นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รผอ.สนน.กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรีว่า จากการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ กทม. พิจารณา เบื้องต้นการเปลี่ยนตำแหน่งพื้นที่ก่อสร้างจากบริเวณใต้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นพื้นที่ข้างเคียงคือ ริมคลองวัดชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ต้องใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ หากการทบทวนและออกแบบโครงการฯ แล้วเสร็จ คาดจะเสนอของบฯ ก่อสร้างในปี 61

ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี เป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย และเขตตลิ่งชันบางส่วน มีขีดความสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 165,000 ลบ.ม./วัน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี

 

7.กทม.-ปภ.ตั้ง “ศูนย์รับมืออุทกภัย”
5 ฉบับ ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายยละเอียด
-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง จึงกำชับกระทรวงมหาดไทย โดยให้ ปภ.ประสาน กทม. หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น โดยจัดตั้ง”ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร” เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการ สั่งการ เชื่อมโยงและประสานการปฏิบัติ ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมุ่งเน้นการระบายน้ำที่รวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขังบนเส้นทางสายหลัก

-ให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังผิวการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ควบคู่กับการเปิดทางน้ำไหล กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และพร่องน้ำในคลองสายหลัก เปิด-ปิดประตูระบายน้ำให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาและปริมาณฝน เชื่อมโยงการระบายน้ำกับจังหวัดปริมณฑลอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมเครื่องสำรองไฟ เครื่องปั่นไฟรองรับกรณีไฟฟ้าดับ เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยการจราจรในช่วงที่เกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า และช่วงบ่ายถึงค่ำ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลปริมาณฝนและสภาพการจราจรอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลในการวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหา

ผลกระทบ
ด้านบวก-การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำไม่ทัน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร” เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8.เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
16 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360, บางกอกโพสต์

รายละเอียด
-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้เตรียมการบริการประชาชนที่จะมาร่วมในพระราชพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 โดยได้หารือถึงการจัดเตรียมสถานที่ การเชิญชวนผู้เข้าร่วมในพระราชพิธี จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงสถานที่สำหรับวางดอกไม้จันทน์ โดยในกรุงเทพฯ กำหนดจัดที่วัดต่างๆ 64 วัดและโรงเรียน

-การอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่คาดจะมาร่วมในพระราชพิธีจำนวนมาก คณะอนุกรรมการฯได้ทำงานร่วมกับ กทม. โดยจัดเตรียมรถโดยสารพร้อมกำหนดจุดรับ-ส่ง ให้ประชาชนได้เข้ามาใกล้ บริเวณพระราชพิธีมากที่สุด ส่วนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เชื่อว่าสามารถรองรับประชาชนได้อย่างเพียงพอ

-จากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ตรวจจุด วางดอกไม้จันทน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้ บริเวณลานพระราชวังดุสิตจะจัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ไว้รองรับประชาชน ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางโดยรอบท้องสนามหลวงจะจัดให้มีจอ LED ขนาดใหญ่ มีกล้องถ่ายทอดสดกว่า 100 ตัว รถถ่ายทอดสด 18 คัน เพื่อให้ประชาชนได้ชมพระราชพิธีอย่างทั่วถึง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
-การจัดบริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธี

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและการจัดเตรียมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. กำหนดหลักเกณฑ์จำหน่ายอาหารริมทาง


www.facebook.com/ThairathFan
309 likes 22 comments

- ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. จัดทำร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์สุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการกำหนดรายละเอียดด้านต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบอาหารทุกรายจะต้องผ่านการอบรม หรือการเรียนรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ กทม. ต้องรักษาสุขภาพและมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าร้านอาหารริมทางในพื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาดและถูกหลักสุขอนามัย ซึ่งจะทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น
- ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การอบรมผู้ประกอบอาหารในระยะเวลา 2 วันน้อยเกินไป ขณะที่การกำหนดให้ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและนำใบรับรองแพทย์มาแสดงกับสำนักอนามัยก็ไม่มีประโยชน์มากนัก เพราะใบรับรองแพทย์สามารถซื้อมาได้ โดยที่ไม่ต้องตรวจร่างกาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตพระนคร และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำร่างประกาศ กทม.เรื่อง หลักเกณฑ์สุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการจัดระเบียบร้านอาหารริมทางบนถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร
 
2. สมัชชาแม่น้ำขู่ฟ้องศาลปกครอง หากรัฐยังทำทางเลียบเจ้าพระยา

www.facebook.com/ISRANEWSFANPAGE
76 likes 5 shares 22 comments

-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีสมัชชาแม่น้ำขู่เตรียมฟ้องศาลปกครอง กรณีทางโครงการเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หากรัฐบาลและ กทม.ยังเดินหน้าโครงการ หลังพบความไม่ชอบพากลตั้งแต่ขั้นตอนการทำ EIA ขาดความรอบคอบ และไม่มีส่วนร่วมของประชาชน นั้น ตั้งข้อสังเกตสมัชชาฯ จะฟ้องในฐานะอะไร เพราะไม่ได้เป็นผู้เสียหาย หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะมีอำนาจตามกฎหมายได้อย่างไร จึงไม่ควรอ้างว่าเป็นเสียงของประชาชนและออกมาคัดค้านโครงการ ขณะที่ชุมชนริมแม่น้ำรุกล้ำที่สาธารณะมานาน จึงควรย้ายไปที่อยู่อาศัยใหม่ที่ภาครัฐจัดให้
- ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว โดยจัดทำทางเลียบแม่น้ำจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะการไหลของน้ำ ซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการทำความเข้าใจและรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำพื้นที่ริมแม่น้ำ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ตรวจสภาพ CCTV-กำชับเข้มงวดความปลอดภัยโรงพยาบาล
3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าว่า สำหรับศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ไม่จำเป็นต้องออกหนังสือยกระดับรักษาความปลอดภัย เนื่องจากที่ผ่านมามีมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้มงวด ตรวจสอบคนเข้า-ออก ตลอดเวลารวมถึงในพื้นที่ราชการเขตกรุงเทพฯ จึงไม่ต้องการให้ประชาชนมีความวิตกกังวัล อย่างไรก็ตาม กทม.ไม่ประมาทและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งอยู่ ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 50,000 ตัว ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ ชั้นกลาง จนถึงพื้นที่ชั้นในกว่า 10 เขต ซึ่งมีอยู่ราว 20,000 ตัว เพียงพอต่อระบบรักษาความปลอดภัย โดยต้องทราบผลตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้อง CCTV ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ และจะพิจารณาปรับย้ายกล้อง CCTV ในแต่ละจุดให้มีความเหมาะสม ในการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่าได้มอบนโยบายยกระดับการรักษาความปลอดภัย ทุกโรงพยาบาลในสังกัด กทม.กำชับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานในโรงพยาบาลช่วยสอดส่องบุคคลแปลกหน้า และให้ตรวจตราถังขยะถุงใสทุกระยะ หากพบวัสดุแปลกปลอมให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล ถอดหมวก ถอดแว่น หรือหากเจ้าหน้าที่พบกลุ่มคนต้องสงสัยลักษณะนี้ ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่วนกล้องCCTV ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.และบริเวณโดยรอบ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจความพร้อมการเชื่อมต่อสัญญาณภาพไปที่ 6 กลุ่มเขตของ กทม.และศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. มีหนังสือด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กทม.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพฯ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กทม.เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการดูแลความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านแพทย์ โรงพยาบาล เวชภัณฑ์ รถน้ำ รถสุขา พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพใช้งานทุกจุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเขตสถานที่ราชการ เขตพระราชฐาน ป้ายรถเมล์ รถไฟฟ้า และแหล่งชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานกำลังทหาร ตำรวจ และเทศกิจร่วมสอดส่องดูแลกับอาสาประชาชน

-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ฝ่ายความมั่นคงว่า ได้หารือแผนยกระดับที่จะนำบทเรียนเรื่องการดูแลความสงบเรียบร้อย จากเหตุความไม่สงบในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมาปรับเป็นแผนดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงนี้ ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงาน กทม. บูรณาการร่วมกับทหาร และตำรวจ ใช้เวลา 3 วันในการสรุปแผนงานร่วมกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยและยกระดับรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานสังกัด กทม.
-การบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพฯ รวมทั้งการตรวจสอบสภาพกล้อง CCTV ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.กำชับจัดเก็บขยะในคลอง-สำรวจต้นไม้ใหญ่
2 ฉบับ ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี กรุงเทพฯ ประสบปัญหาขยะและเศษวัสดุกีดขวางการระบายน้ำ โดย กทม.จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในลำราง คูคลอง บึงรับน้ำและแม่น้ำได้เฉลี่ย 10 ตัน/วัน จุดที่พบมากที่สุดคือ บริเวณหน้าสถานีอุโมงค์ระบายน้ำพระราม 9 ซึ่งรับน้ำมาจากคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ เก็บขยะได้ประมาณ 1 ตัน/วัน และในวันที่ฝนตกเก็บได้มากถึง 10 ตัน

-ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตกำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดเก็บขยะอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีขยะตกค้าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ห้ามทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ คู คลอง ขณะเดียวกันยังย้ำให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ โดยจัดกิจกรรม "นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้" อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อสามารถเข้าถึงและจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองให้ได้มากที่สุด ส่วนบ้านที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่เป็นจำนวนมากติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ของเขตพื้นที่ หรือโทร. 1555

-พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. สั่งการให้เตรียมการรับมือการเข้าสู่ฤดูฝน ที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ ในส่วนการสัญจรของประชาชน หากเส้นทางใดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงถนน ส่วนจุดใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีขอให้เตรียมการช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ ขณะเดียวกันต้องการให้ กทม. สำรวจต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เกิดความปลอดภัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.-การสำรวจต้นไม้ใหญ่และความมั่นคงแข็งแรงป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันอันตรายในช่วงฤดูฝน
ด้านลบ
-ในเดือน เม.ย.60 กทม.จัดเก็บขยะในคูคลองและแม่น้ำได้ทั้งหมด 404 ตัน หรือเฉลี่ย 13.5 ตัน/วัน ซึ่งวันที่ฝนตกจะมีปริมาณขยะที่ไหลมากับน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 15 ตัน ส่วนใหญ่เป็นขยะชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน หมอน โซฟา โต๊ะ ตู้ เตียง หรือขยะที่ปิดช่องระบายน้ำ เช่น ผ้าใบ ป้ายไวนิลโฆษณา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง ไม่มีตกค้าง และการสำรวจต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาในพื้นที่

 

3.สภามหานครอินชอนเยือนสภา กทม.
1ฉบับ บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม.กล่าวในโอกาสให้การต้อนรับนายเจแกล วอน ยัง ประธานสภามหานครอินชอนและคณะฯ จากสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเยือนสภา กทม. ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องว่า ตนและคณะสมาชิกสภา กทม. ขอขอบคุณประธานสภามหานครอินชอนและคณะสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภา กทม. ที่เดินทางเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน ณ มหานครอินชอน เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งคณะผู้แทนจากสภา กทม. มีความประทับใจ และได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงาน สามารถนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเมืองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ อีกทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหานครอินชอนและสภา กทม. ที่แน่นแฟ้นก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารเมืองในฐานะนิติบัญญัติระหว่างกันในด้านต่างๆ จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองเมืองเป็นอย่างมาก

-นายเจแกล วอน ยัง ประธานสภามหานครอินชอน กล่าวว่า ต้องการให้สภา กทม.มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเยาวชนและการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกระชับความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างสภา กทม.และสภามหานครอินชอน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างสภา กทม.กับสภามหานครประเทศต่างๆ

 

4.สรุปแนวทางสตรีทฟู้ดเยาวราช-ข้าวสาร
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะทำงานในการจัดสตรีทฟู้ด ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และราคามาตรฐานว่า กทม. และ ททท. จะร่วมกันออกแบบร้านอาหารต่างๆ ที่จะตั้งอยู่บนถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการนำเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่เข้ามาประยุกต์ โดยสัปดาห์หน้าจะสรุปรูปแบบร้านอาหารที่เหมาะสมและสวยงามต่อไป

-ขณะนี้ สนอ.ได้ร่างหลักเกณฑ์สุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างเสนอ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามในประกาศดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก-การจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์จัดระเบียบและส่งเสริมร้านอาหารริมทางในถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดระเบียบและส่งเสริมร้านอาหารริมทาง (Street Food) ในกรุงเทพฯ

 

5.ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณี สวท.ดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยโดยจัดซื้อฆ้องวงใหญ่ประกอบงาและฆ้องวงเล็กประกอบงา ประจำปีงบประมาณ 2543 และจัดซื้อฆ้องวงเล็กประดับมุกและประกอบงา ประจำปีงบประมาณ 2544 โดยวิธีสอบราคา ซึ่งการจัดซื้อดังกล่าวคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการ กทม.ที่ร่วมเป็นกรรมการสอบราคารวม 9 ราย มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีการกระทำการฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันกระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงให้ กทม.เร่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาลงโทษตามระยะเวลากำหนด 30 วัน

-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ได้เสนอเรื่องไล่ออกข้าราชการที่เกี่ยวข้องไปยังกองการเจ้าหน้าที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในจำนวนข้าราชการทั้ง 9 รายนั้น มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 5 ราย ได้พ้นจากราชการไปก่อนที่จะมีการสอบสวน จึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ส่วนบุคลที่เหลืออีก 4 รายยังรับราชการอยู่จะต้องมีการลงโทษต่อไป ขณะนี้ต้องรอคณะกรรมการวินัยของ ก.ก. พิจารณาตามขั้นตอน จากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนการออกคำสั่งให้ไล่ออก ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกไล่ออกมีสิทธิที่จะขออุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม.จากหน่วยงานภายนอก
ด้านลบ
-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย

 

6.ขยายทางเดินชายทะเลบางขุนเทียน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน กล่าวถึงเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ทะเลกรุงเทพฯ เป็นโครงการที่เขตบางขุนเทียนได้สร้างขึ้นแทนของเดิม โดยเส้นทางใหม่เป็นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 1,700 เมตรเท่าเดิม แต่ขยายความกว้างเป็น 2.50 เมตร มีราวกันตก และศาลาจุดพักริมทาง 5 จุด หน้าทะเลเป็นลานกว้าง เป็นจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ ขณะนี้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้เส้นทางได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดยเขตจะให้เจ้าหน้าที่ทำป้ายติดหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ ที่จะรบกวนสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบและช่วยกันรักษาธรรมชาติ

-ได้ของบฯ ขยายเส้นทาง จากเดิมสิ้นสุดที่จุดชมวิวริมทะเล เพื่อขยายต่อไปอีกด้านให้วนได้รอบเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว โดยอยู่ระหว่างออกแบบ และจะสร้างอีกหนึ่งเส้นทาง จากแยกคลองพิทยาลงกรณ์เข้ามาเชื่อมสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุโมงค์ต้นไม้ พร้อมประสานความร่วมมือ 6 ชุมชน ในพื้นที่ มีส่วนร่วมดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะจัดอบรมชุมชนให้มีความพร้อมให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว และในอนาคตจะส่งเสริมให้มีเรือนพักค้างคืน หรือการท่องเที่ยวโฮมสเตย์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางการศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน

 

7.เตรียมจัดจราจรรับเปิดใช้ถนนมิตรไมตรีตัดใหม่
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.ต.ต.โรมรัญ ศรีเรือง สว.จร.สน.ดินแดงกล่าวว่าได้หารือกับ สนย. เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ถนนมิตรไมตรีตัดใหม่ ทางเข้าศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ซึ่งปัจจุบันได้ปรับผิวจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณสี่แยกหน้าสำนักงานเขตดินแดงรวมถึงตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร คาดจะเปิดใช้ถนนตัดใหม่กลางเดือน มิ.ย.นี้ หลังเปิดใช้แล้ว กทม.จะปิดทางเข้าถนนมิตรไมตรีเดิม เพื่อขยายพื้นที่สวนป่าให้กว้างขึ้น ให้ใช้ทางเข้าใหม่ทางเดียว เพื่อลดปัญหาจุดตัด ระหว่างนี้ได้กำชับ กทม.ระมัดระวังการเปิดใช้ทางเข้าออกชั่วคราว ซึ่งตั้งกรวยยางปิดไว้ เมื่อเข้าออกแล้วจะต้องตั้งกรวยปิดกั้นให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรยังไม่เรียบร้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดจราจรบริเวณถนนมิตรไมตรีตัดใหม่และบริเวณโดยรอบอาคารศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ถนนมิตรไมตรี ตัดใหม่ทางเข้าศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ย้ายบ้านเรือนรุกคลองวัดเทพศิรินทร์
3 ฉบับ มติชน,ไทยรัฐ,ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองวัดเทพศิรินทร์ บริเวณ ซ.อนุสรณ์ 2 ถนนพลับพลาไชย ตามที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้รื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ (คลองวัดเทพศิรินทร์) ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้รื้อย้ายไปแล้ว 67 หลัง คงเหลืออีก 2 หลัง อยู่ระหว่างเจรจาส่วนหลังที่รื้อย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตจะหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้มี 2 แนวทาง ได้แก่ (1) ปรับเป็นทางเดินเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร และ (2) ทำเป็นเส้นทางจราจรเส้นทางลัด ระหว่าง ถ.พลับพลาไชย - ถ.กรุงเกษม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับบ้านที่ยังไม่ได้รื้อย้าย คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรื้อย้ายบ้านเรือนรุกล้ำคลองสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำกีดขวางทางระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่บริเวณริมคลองวัดเทพศิรินทร์ภายหลังรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำคลอง

 

2.เตรียมขุดท่อลอด “เจริญกรุง-เยาวราช”
2 ฉบับข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่บริเวณแยกหมอมี-ถนนเจริญกรุง และถนนเฉลิมบุรี - ถนนเยาวราช เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนเจริญกรุงและถนนเยาวราชว่า ปีนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดวางท่อระบายน้ำใต้พื้นดิน ซึ่งจะทำบ่อสูบกับท่อใต้พื้นดินตั้งแต่ถนนเจริญกรุงมาตามแนวถนนทรงสวัสดิ์ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 560 เมตร กำลังสูบ 4.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่ง สนน.ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดจะแล้วเสร็จภายใน 300 วัน สำหรับการแก้ไขปัญหาชั่วคราวจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแนวถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวพาณิช และถนนมังกร เพื่อดึงน้ำจากถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากโครงการวางท่อระบายน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงได้อย่างถาวร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนเจริญกรุง และถนนเยาวราช

 

3.คุมเข้มสกัดโรคพิษสุนัขบ้าใน 5 เขต
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า สนอ.ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่เขต ส่งผลให้จำนวนสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลง โดยพื้นที่เกิดโรคในสัตว์มักจะเป็นเขตพื้นที่เดิม จึงกำหนดมาตรการดำเนินการเพิ่มเติมจากปกติในพื้นที่ 5 เขต ที่พบโรคทุกปี หรือเกือบทุกปีคือ เขตบางขุนเทียน บางนา หนองจอก พระโขนง และเขตมีนบุรี โดยจัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงควบคู่กัน และให้บริการผ่าตัด ทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้จำนวน สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จัดกิจกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีแนวทางพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และได้รับคุณภาพมากที่สุด โดยมุ่งพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. 68 แห่ง ให้เป็นพื้นที่ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและศูนย์คัดกรองความเจ็บป่วยของประชาชนในเบื้องต้น ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัด กทม. มีประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลในขั้นสูงขึ้น สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางได้มากขึ้น เพิ่มความพร้อมด้านแพทย์พยาบาล อุปกรณ์การรักษามีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนได้ ซึ่งจะช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วลดระยะ เวลาการเดินทางสู่โรงพยาบาลใหญ่ๆ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาจะทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาพยาบาลมากขึ้น โดยต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.จะมีผู้ใช้บริการปีละกว่า1.6 ล้านคน โดยศูนย์ฯ ที่ประชาชน มาใช้บริการมากที่สุด ได้แก่1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 61,587 ครั้ง2. ศูนย์บริการ สาธารณสุข 4 ดินแดง มีประชาชนเข้าใช้บริการ 61,017 ครั้ง 3. ศูนย์บริการ สาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรมีประชาชน เข้าใช้บริการ 54,687 ครั้ง
ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม.มีโรงพยาบาลให้บริการ 9 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีละ 4 ล้านคน ทำให้โรงพยาบาล เกิดความแออัดอย่างมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.

 

5.เพิ่ม รร.เด็กพิเศษเรียนร่วมปีละ 5 แห่ง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางสาวปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า ปัจจุบันโรงเรียนสังกัด กทม. มีโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษเป็นโรงเรียนเรียนร่วมทั้งสิ้น 126 โรงเรียน เป็นการศึกษาในรูปแบบให้เด็กพิเศษและนักเรียนทั่วไปเรียนร่วมกันในห้องเรียนเดียวกัน ในวิชาดนตรี ศิลปะ พละศึกษา สุขศึกษา และวิชาอื่น ๆ ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะมีการแบ่งการเรียนการสอนออกจากกัน อย่างไรก็ตาม พบมีเด็กพิเศษเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม.เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงวางแนวทางจะขยายโรงเรียนเรียนร่วมอย่างน้อยปีละ5 โรงเรียน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เนื่องจากกลุ่มเด็กพิเศษจะมีพัฒนาการความเข้าใจในทักษะดังกล่าวช้ากว่าเด็กปกติ ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องจัดการสอนที่เหมาะสม ปัจจุบันมีนักเรียนเด็กพิเศษ 3,300 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมต้น ซึ่งโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษมากที่สุดคือ โรงเรียนวัดสมณานัม เขตบางซื่อ มีนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษกว่า 100 คน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

6.ตรวจสอบคู่สมรสไทย-ต่างชาติ สวมทะเบียน ลักลอบทำธุรกิจ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด-ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สปท. กล่าวว่าปัจจุบันมีการตรวจพบการทุจริตทางทะเบียนในลักษณะการกระทำแบบบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะเครือข่ายจำนวนมาก และบางกรณีจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำทุจริตด้วย หลายรูปแบบ เช่น การแจ้งการเกิดเท็จ การแอบอ้างใช้รายการบุคคลส่วนตัวทำเอกสารทางการทะเบียน เพื่อนำไปใช้การทำธุรกรรม หรือธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว การค้ายาเสพติด ตลอดจนการค้ามนุษย์ เป็นต้น กระทรวงมหาดไทย (มท.) จึงวางแนวทางการปฏิบัติกรณีทุจริตทางทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน การดำเนินการทางคดีอาญากับผู้กระทำผิด การดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำทุจริต การรายงานผลการดำเนินการและการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม.กล่าวว่า มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวต่างชาติกับชาวไทย อาจนำไปใช้เพื่อทำธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะในเขตห้วยขวางที่มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวต่างชาติกับชาวไทย จำนวน 115 คู่ ซึ่งเป็นคนอินเดียทั้งหมด จึงขอให้ฝ่ายทะเบียนทุกเขตตรวจสอบเอกสารการรับรองสถานภาพของชาวต่างชาติอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-สถิติการจดทะเบียนสมรสในเขตกรุงเทพมหานครปี 2558 มีการจดทะเบียนสมรส 45,980 คู่ เป็นชาวต่างชาติ 6,000 คู่ ขณะที่ปี 2559 มีการจดทะเบียนสมรส 48,519 คู่ เป็นชาวต่างชาติ 5,500 คู่

ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีการทุจริตทางทะเบียน

 

7.รอง มทภ.1 ตรวจคลองลาดพร้าว
3 ฉบับ เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด
รายละเอียด-พล.ต.ธรรมนูญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 (รอง มทภ.1) ในฐานะรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) กองทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตสายไหมว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช. ได้สั่งการให้ กกล.รส.กองทัพภาคที่ 1 กำกับดูแลเร่งรัดติดตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะต้องตอกเสาเข็มให้แล้วเสร็จภายในปี 60 อีกทั้งระหว่างนี้ต้องรื้อย้ายบ้านเรือนของประชาชนที่รุกล้ำลำคลอง เพื่อดำเนินตามแผนงานและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้องเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนการทำความเข้าใจกับประชาชน ได้เข้าไปเจรจากับประชาชนและผู้นำชุมชนตลอดแนวคลองลาดพร้าวให้รับทราบ ซึ่งทุกคนมีความเข้าใจ

-นางรัตนธร รัตนสกุล ผอ.เขตสายไหม กล่าวว่าในพื้นที่เขตสายไหมมีชุมชนรุกล้ำเข้าไปในเขตคลอง 10 ชุมชน ขณะนี้ดำเนินการรื้อย้ายเสร็จเรียบร้อย และมีชาวบ้านเข้าอยู่ในบ้านประชารัฐริมคลองแล้ว สำหรับเฟสที่ 2 และเฟส 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ ยื่นแบบ เพื่อขอก่อสร้างบ้าน จะเริ่มทยอยรื้อบ้านประมาณปลายเดือน พ.ค.นี้ คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 2560 ส่วนการลงเสาตอม่อเขื่อนระบายน้ำ ขณะนี้ในพื้นที่เขตสายไหมดำเนินการไปแล้วประมาณ 1,500 ต้น โดยตามแผนจะต้องแล้วเสร็จทั้งสองฝั่งคลองภายในเดือน ก.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวเป็นการดำเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำในพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ สายไหม ดอนเมือง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง ห้วยขวาง และหลักสี่ โดยมีจำนวนบ้านที่บุกรุกลำคลองและจะต้องรื้อถอนรวมทั้งสิ้น 3,068 หลัง ขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อไปเรียบร้อยแล้ว 390 หลัง

ด้านลบ
-ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาทิ ยังมีประชาชนที่ไม่สมัครใจรื้อย้ายบ้านเรือน และไม่ยอมไปอยู่ในพื้นที่ ที่รัฐจัดให้ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตามแผนงาน

 

8.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย-ตรวจสอบกล้อง CCTV รอบสนามหลวง
11ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมติดตามสถานการณ์การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณท้องสนามหลวงหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติ โดยมีพล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. รวมถึงผู้แทนจาก บช.น. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมว่า กอร.รส.ได้ประชุมหารือเพิ่มเติมเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบสนามหลวง โดยในจุดคัดกรองจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น หลังจากนี้ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากจะต้องตรวจตรา ถ่ายภาพ บันทึกภาพหลายระบบมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มชุดลาดตระเวนจักรยานเพื่อให้กำลังพลสามารถเข้าไปในพื้นที่แคบได้

-ส่วน กทม. และตำรวจได้จัดอบรมประชาชนจิตอาสาร่วมกับกำลังฝ่ายทหาร ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสสิ่งผิดสังเกต พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หากพบสิ่งผิดสังเกตให้แจ้งที่ กอร.รส. ทันที นอกจากนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ได้สั่งการให้นำกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาติดในพื้นที่สนามหลวง และนำไปติดตั้งในจุดที่เป็นจุดบอดด้วย ขณะเดียวกันจะมีการตั้งคณะทำงาน ในการตรวจสอบประสิทธิภาพและมุมกล้อง CCTV ประจำในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ เบื้องต้นจะปรับกล้องที่ด้อยประสิทธิภาพออกแล้วนำกล้องที่มีประสิทธิภาพไปแทนที่ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด ซึ่งจะดำเนินการให้ได้เร็วที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบสนามหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมศพ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาในอดีต ตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมือง ได้มีการนำถุงดำไปคลุมกล้อง CCTV รวมถึงเปลี่ยนทิศทางของกล้องให้หันไปทางอื่นประกอบกับกล้อง CCTV มีอายุการใช้งาน ซึ่งแต่ละปีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว กล้อง CCTVที่ติดตั้งอยู่เมื่อ 2 ปีที่แล้วอาจะมีความชัดเจนไม่มากพอ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการดูแลแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบสนามหลวง รวมทั้งการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม

 

9.ก่อสร้างรพ.บางขุนเทียน ล่าช้า-เหตุผู้รับเหมาเปลี่ยนแผนงาน
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-รายงานข่าวจากทีมงานฝ่ายบริหาร ระบุจากการติดตามงานก่อสร้างโรงพยาบาลบางขุนเทียน ปรากฏมีความล่าช้าจากแผนมากกว่า 9 เดือน สาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน โดยเสนอแก้ไขรูปแบบพื้นโดยอ้างว่าให้เสร็จทันตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กทม. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สัญญากำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโครงการฯ โดย กทม.มีแผนทยอยเปิดให้บริการทีละส่วนจนครบเต็มรูปแบบภายใน 3 ปี


ผลกระทบ
ด้านลบ
-การก่อสร้างล่าช้าย่อมมีผลต่อการเปิดให้บริการ เพราะก่อนเปิดต้องเตรียมพร้อมเรื่องการตกแต่งภายใน และระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลบางขุนเทียน

 

10. 23 พ.ค.-โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ในหลวง ร.9
8 ฉบับไทยรัฐ,เดลินิวส์,ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ
รายละเอียด
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สำนักพระราชวังจัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ 175 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์พิธี มหามงคล ในวันที่ 23 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา16.30 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาฯ ให้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางสำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างไว้ มาให้ประชาชนได้สักการะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง 28 บท พร้อมอาหารว่างและน้ำดื่มให้ประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีสำคัญ โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำล้วน

-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กล่าวว่า ในวันที่ 22 พ.ค.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง และรับฟังรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง

-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะจัดทำนิทรรศการ ‘เย็นศิระ เพราะพระบริบาล’ ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านทางเว็บไซต์ ‘เย็นศิระ’ ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 60 เพื่อจำลองบรรยากาศของนิทรรศการที่จัดแสดง ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งผู้เข้าชมและประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมและเรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ได้ทุกที่ทุกเวลารวมทั้งเก็บบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
- ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีโอกาสได้เข้าร่วมพิธี มหามงคล พร้อมสักการะพระพุทธรูปปางสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีและการแต่งกายให้ถูกต้องและเหมาะสม

 

11.เริ่มใช้ตั๋วแมงมุม 1 ต.ค.นี้
4 ฉบับไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ความคืบหน้าการนำระบบตั๋วร่วม หรือบัตรใบเดียวสามารถใช้ได้กับขนส่งสาธารณะทุกระบบ ภายใต้ชื่อ ‘บัตรแมงมุม’ มาใช้ในการเชื่อมต่อการเดินทางสาธารณะของประชาชนอย่างครบวงจรว่า ในส่วนของอุปกรณ์ และตัวระบบที่จะนำไปใช้ในการติดตั้งระบบตั๋วร่วมดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟใต้ดิน, บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ม.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยขอให้ทุกหน่วยงานติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เพื่อให้ประชาชนใช้บริการบัตรแมงมุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ระบบตั๋วร่วมจะดึงดูดให้ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้น เพราะมีความสะดวกในการเชื่อมต่อ การเดินทาง ทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ และเรือโดยระบบตั๋วร่วมจะจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน ทำให้สนข.สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินแนวโน้มรายได้ของผู้ให้ บริการแต่ละราย หากรายใดมีรายได้ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สนข. อาจเจรจาขอให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารลงได้เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่งและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การใช้ตั๋วร่วม