• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
188,000 views / 375 likes / 157 shares / 68 comments

-ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ขยายเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคลองแสนแสบใสสะอาด จาก 2 ปี เป็น 5 ปี หรือภายในปี 2563 โดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณในการฟื้นฟูสภาพน้ำไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท แต่สภาพน้ำยังไม่ดีขึ้น นั้น โครงการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะการควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง เพิ่มระบบบำบัดน้ำเสีย ขุดลอกคลอง รื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำคลอง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับสถานประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง รณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล หรือปล่อยน้ำเสียลงคลอง

-ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รู้สึกเสียดายงบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าว ซึ่งยากที่จะสำเร็จ ขณะที่ปัญหาน้ำในคลองแสนแสบเน่าเสียเกิดจากความมักง่ายของประชาชนและสถานประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียและทิ้งขยะลงคลอง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบ
 
2.เตรียมออกข้อบัญญัติ กทม.จัดเก็บภาษียาสูบ
www.facebook.com/Khaosod-ข่าวสด
https://www.facebook.com/khaosod/posts/2840460785970862?comment_id=2840556072628000
18,000 likes / 64 shares / 255 comments
-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.เตรียมออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษียาสูบเหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งเก็บภาษียาสูบอยู่แล้ว ยกเว้น กทม. จึงเกิดช่องว่างทำให้ผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศที่นำมาขายในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ประโยชน์ เพราะไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับที่ต้องจ่ายให้ อบจ.นั้น
ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นภาษียาสูบ เพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะปรับขึ้นราคาไปไม่นาน ซึ่งเป็นการผลักภาระให้ประชาชน รวมทั้งหากมีการปรับราคาขึ้นบ่อยๆ จะทำให้มีบุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้นและมีผู้หันไปใช้ยาเสพติดประเภทอื่น
-ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้ขึ้นภาษียาสูบ เพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ รวมถึงภาครัฐควรแสดงความจริงใจในการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ด้วยการปิดโรงงานยาสูบ
www.facebook.com/เรารักด่านตรวจ
https://www.facebook.com/dantruat/posts/1634114966631667?comment_id=1634121609964336
242 likes / 5 shares / 53 comments
-ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษียาสูบในกรุงเทพฯ และการปรับขึ้นภาษียาสูบ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดที่เลิกยาก
-ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะแม้จะปรับขึ้นราคาบุหรี่ แต่จำนวนนักสูบหน้าใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้ กทม.มีอำนาจจัดเก็บรายได้จากภาษียาสูบและภาษีที่พักและโรงแรม รวมทั้งการออกข้อบัญญัติ กทม.รองรับ เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษียาสูบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ชี้แจงการก่อสร้างอาคารสูงใน ซ.พหลโยธิน 11
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตและ สนย.พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกด้าน ส่วนกรณีการก่อสร้างอาคารสูงในซอยพหลโยธิน 11 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเขตทางที่ชัดเจนอีกครั้ง

-นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผอ.เขตพญาไท กล่าวกรณีกลุ่มชมรมอนุรักษ์พญาไทและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 5, 7, 8, 9, 10 และซอย 11 ยื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กทม.และสำนักงานเขตพญาไทว่า บริเวณซอยพหลโยธิน 11 ที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เพราะระบบระบายน้ำในพื้นที่เป็นระบบระบายน้ำขนาดเล็ก จึงแก้ปัญหาโดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้น กำหนดเสร็จสิ้นตามสัญญาก่อสร้างในเดือน ต.ค. 60 ที่ผ่านมา แต่การก่อสร้างล่าช้าไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา เนื่องจากต้องประสานการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อเข้าแก้ไขย้ายท่อประปาไม่ให้กระทบต่อการใช้น้ำประปาของประชาชน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานเพิ่มเติม

-ซอยพหลโยธิน 11 เป็นซอยที่มีรถสัญจรมาก เนื่องจากประชาชนใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างถนนพหลโยธินออกสู่ถนนพระรามที่ 6 ในช่วงเวลาเร่งด่วนผู้รับเหมาจึงไม่สามารถเข้าก่อสร้างได้ โดยต้องจำกัดเวลาการก่อสร้างเพียง 09.30-15.30 น. อย่างไรก็ตามการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 60 ส่วนกรณี ที่มีการลดขนาดทางเดินเท้าบางส่วน เพื่อเพิ่มผิวจราจรในแนวถนนพหลโยธิน 11 แนวถนน ไม่เท่ากัน จึงปรับปรุงถนนและทางเท้าให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อการสัญจรที่เหมาะสม

-กรณีการก่อสร้างอาคารสูงภายในซอยที่ประชาชนเกิดข้อสงสัยสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากซอยอาจมีความกว้างเขตทางไม่ถึง 10 เมตรนั้น สำนักงานเขตพญาไทได้ประสานสำนักงานที่ดินเขตห้วยขวาง เพื่อรังวัดแนวเขตทางที่ชัดเจนถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยได้รังวัดพื้นที่เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่และ ข้อมูลตามวิธีการของสำนักงานที่ดิน หากได้ผลการรังวัดที่ชัดเจนถูกต้องแล้ว เขตฯ จะใช้ผลดังกล่าวในการพิจารณาก่อสร้างอาคารในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 11 ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากภาคประชาชน-เขตทางตามกฎหมายคือ พื้นที่สาธารณะ ทั้งถนนและทางเดินเท้ารวมกัน ดังนั้น กรณีที่ประชาชนมีความกังวล กทม.จะขยายถนนลดทางเท้า เพื่อให้เขตทางเกินกว่า 10 เมตรนั้นเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเขตทางพื้นที่สาธารณะจะต้องรวมพื้นที่สาธารณะทั้งหมดอยู่แล้วและจะมีหมุดระบุพื้นที่ที่ชัดเจน

ด้านลบ
-ชมรมกลุ่มอนุรักษ์พญาไทและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 5, 7, 8, 9, 10, และ 11 ร้องเรียน กทม.และสำนักงานเขตพญาไทปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างอาคารสูงที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีคุณภาพ รวมถึงไม่มีการจัดการบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดน้ำท่วมภายในชุมชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.สำรวจพื้นที่สร้างรพ.บางนา
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. มีแผนก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่เขตบางนา โดยได้สำรวจพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการบางนา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบางนา ขนาด 10 ชั้น ขณะเดียวกัน จะพิจารณาเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อเปิดให้บริการทางการแพทย์ และการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนคาดจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนาแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางนา เขตพระโขนง และพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่าย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่เขตบางนา

 

3.เสนอ มท.อนุมัติปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รป.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ สนน. ได้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดำรงสถิต-บริเวณสะพานโอสถานนท์แล้ว และอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงมหาดไทย (มท.) อนุมัติสัญญาจ้าง คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 60

-โครงการดังกล่าวจะปรับเนื้องานจากการก่อสร้างกำแพงกั้นดินและปรับปรุงทางเดินเขื่อน ค.ส.ล.เป็นงานก่อสร้างเขื่อนและระบบรวบรวมสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงสะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง 5 แห่ง ได้แก่ สะพานดำรงสถิต สะพานภาณุพันธ์ สะพานหัน สะพานบพิตรพิมุข และสะพานโอสถานนท์ โดยคงรูปลักษณ์ทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเช่นเดิม ใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี แล้วเสร็จในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำให้น้ำในคลองมีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาคูคลองให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์คลอง เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำบริเวณคลองโอ่งอ่างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง

 

4.หารือ ร.ฟ.ท.จัดระเบียบแผงค้าหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายปกครอง พลเมือง ผอ.เขตจตุจักร กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวว่า สำนักงานเขตจตุจักรพร้อมรับดูแลพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและลดผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไปมาตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร้องขอ แต่ต้องระบุขอบข่ายอำนาจให้กับ กทม.อย่างชัดเจนและหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาการฟ้องร้อง หลังจากนี้จะนัดหารือร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจของ ร.ฟ.ท.อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการดูแลและจัดระเบียบทางเท้า

ด้านลบ
-จากการหารือร่วมระหว่างสำนักงาน เขตจตุจักร กับ ร.ฟ.ท. ทั้ง 3 ครั้ง ยังไม่สามารถหาข้อสรุปขอบข่ายอำนาจของ กทม.ในการดำเนินการที่ชัดเจน สำนักงานเขตจึงยังไม่มีอำนาจในการจัดระเบียบ ประกอบกับ ขณะนี้ ร.ฟ.ท.และผู้ค้าบางส่วนยังมีปัญหาการฟ้องร้องกันอยู่


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหารือร่วมกับผู้บริหาร ร.ฟ.ท. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าหน้าห้างเซ็ลทรัลลาดพราว

 

5.พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ เสียชีวิต 2 ราย
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นผู้หญิงอายุ 26 ปี จากเขตบางแค เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา และ กทม. ได้รับการยืนยันผลตรวจเมื่อต้นสัปดาห์ และเป็นผู้เสียชีวิต รายที่ 2 หลังจากเด็กหญิงอายุ 14 ปี ในพื้นที่เขตหนองจอก เสียชีวิตวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา

-กทม. ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตเพื่อป้องกันการระบาดพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยสูงสุด เช่น ดินแดง จตุจักร บางกะปิ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เดือน พ.ย. เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด

ผลกระทบ
ด้านลบ
-ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 พ.ย. 60 สนอ. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยจาก การเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยสะสม อัตราป่วยตามกลุ่มอายุพบสูงสุดในกรุงเทพฯ 5 ลำดับแรก คือ เขตจตุจักร 350 ราย เขตคลองสามวา 306 ราย เขตดินแดง 286 ราย เขตบางกะปิ 269 ราย และเขตบางซื่อ 244 ราย อัตราผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี ทั้งนี้พบว่าอัตราการป่วยในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไปมีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.สธ. เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่
2 ฉบับเดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า ได้รับรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและกลุ่มประชาชนทั่วไป มีลักษณะกระจายเป็นกลุ่มก้อน อาทิ สถานที่ทำงาน

-สนอ. ได้แจ้งทุกโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เฝ้าระวังเด็กนักเรียนเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เพื่อคัดกรองเด็ก จำกัดโอกาสแพร่เชื้ออย่างเข้มงวด

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 13 พ.ย. 60 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 175,777 ราย เสียชีวิต 50 ราย พบมากในกลุ่มเด็กอายุ 15-24 ปี โดยพบมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ จากรายงานของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่พบสถานที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ได้แก่โรงเรียน เรือนจำ และค่ายทหาร เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ประกอบกับการเข้าสู่ฤดูการระบาดรอบที่ 2 ของปีคือ ช่วงฤดูหนาว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ด้านลบ-สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 60-ปัจจุบัน พบผู้ป่วยติดไข้หวัดใหญ่ 47,516 ราย โดยช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีผู้ป่วยเฉลี่ย 1,000 คน/เดือน ส่วนเดือน มิ.ย.-ก.ค. มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 3,000 ราย/เดือน และพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน ส.ค. 12,850 ราย และเดือน ก.ค. 10,894 ราย ในเดือน พ.ย.ได้รับรายงานมีผู้ป่วย 710 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.ประชาชนคัดค้านโครงการถนน ช.2
3 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าวกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการถนนตามแนวผังเมือง ช.2 ประกอบด้วย ชุมชนเสรีไทย 33-39 หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ หมู่บ้านวังทองวิลเลจ หมู่บ้านบางกะปิทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านสัมมากร หมู่บ้าน พาร์ควิววิลล่า หมู่บ้านกรองทอง ชุมชนคลองต้นตาล หมู่บ้านอีโค สเปซ 2 หมู่บ้านออร่า หมู่บ้านกฤษดานคร ชุมชนอ่อนนุช 59-65 เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ขอให้ยกเลิกโครงการถนนตามแนวผังเมือง ช.2

-น.ส.สุปรีย์ ศุภผลถาวร หนึ่งในกลุ่มผู้คัดค้าน กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ไม่เคยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจน จนมีข่าวจะมีการออก พ.ร.ฎ.เวนคืน ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรู้สึกเดือดร้อนใจ จึงขอให้ภาครัฐทั้ง กทม. และรัฐบาลพิจารณาดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ เนื่องจากประชาชนไม่ต้องการให้มี พ.ร.ฎ.เวนคืน และเกิดโครงการขึ้น รวมทั้งต้องการให้ ผว.กทม. ชี้แจงข้อมูลแนวทางดำเนินการให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนมากที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช.2 โดยก่อสร้างถนนขนาด 8 ช่องจราจรในเขตทาง 60 เมตร จากถนนนวมินทร์กับถนนประเสริฐมนูกิจต่อเนื่อง-แนวถนนบางนา-บางปะกง ระยะทางรวม 18.675 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต

ด้านลบ
-ประชาชนผู้คัดค้านโครงการถนนตามแนวผังเมือง ช.2 ระบุ (1) โครงการหน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนและไม่ได้ศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) (2) หน่วยงานรัฐยังอนุญาตให้มีการก่อสร้างบ้านเรือนในแนวโครงการถนน ช.2 เพิ่มเติมจำนวนมาก โดยไม่ได้แจ้ง หรือทักท้วง ตรวจสอบ แม้ประชาชนบางรายได้สอบถามไปยังสำนักงานเขตแล้วก็ตาม (3) ถนนนี้ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันมีถนนกาญจนาภิเษกเป็นวงแหวนรอบนอกแล้ว (4) แบบถนน ช.2 ช่วงนวมินทร์-เสรีไทย มีการสร้างคร่อมคลองบางเตย และแก้มลิงบึงกุ่ม ซึ่งจะทำให้พื้นที่รับน้ำในแนวตะวันออกลดลง (5) ถนน ช.2 เป็นการเปิดหน้าที่ดินตาบอด เกิดการเก็งกำไรที่ดิน เป็นช่องทางให้กลุ่มเอกชนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว้านซื้อที่ดิน เพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย แต่การเวนคืนประชาชนรายเล็กมีผู้เดือดร้อนจำนวนมาก และ (6) กทม.เบี่ยงแนวถนนไปมาโดยไม่กำหนดให้ชัดเจนและไม่ประกาศห้ามก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นในแนวที่คาดว่าจะทำถนน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช.2

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ปัญหาขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
www.facebook.com/ไทยทะนง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385846161847538&id=385824688516352
18,000 likes / 83 shares / 81 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า พร้อมระบุผู้ใช้ทางเท้าได้เข้าไปเตือนว่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน แต่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับไม่พอใจและบอกว่าใครๆ ก็ทำกัน นั้น เป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในหลายพื้นที่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้บังคับใช้กฎหมายปล่อยปละละเลยและไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขณะที่นิสัยคนไทยส่วนใหญ่ยังมักง่ายและเห็นแก่ตัว

-ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตหากผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างจริงจัง หรือตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ก็น่าจะใช้เป็นหลักฐานในการจับปรับผู้กระทำผิดและนำเงินรายได้จากค่าปรับเข้าประเทศได้จำนวนมาก นอกจากนี้ การทำทางลาดบริเวณทางเท้ายังเอื้อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาใช้ทางเท้าได้ง่าย

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/posts/795283203987544?comment_id=795286200653911
372 likes / 43 commments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เกิดจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะความมักง่าย เห็นแก่ตัว ขาดสามัญสำนึก และความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน ประกอบกับการปล่อยปละละเลยของผู้บังคับใช้กฎหมาย ขณะที่ผู้บริหาร กทม.ยังขาดการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง ทำให้การแก้ไขปัญหานี้ยากจะประสบความสำเร็จ

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากประชาชนพบเห็นผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าควรถ่ายรูปให้เห็นทะเบียนรถ แล้วส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานดำเนินการจับปรับต่อไป

www.pantip.com
https://pantip.com/topic/37079553
9 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หลังจาก กทม.รณรงค์แก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าก็พบผู้กระทำผิดลดลง แต่เมื่อพักการรณรงค์ก็กลับมาวิ่งบนทางเท้าเหมือนเดิม ซึ่งพบในหลายพื้นที่ อาทิ ถนนอรุณอมรินทร์ ลาดพร้าว บางแค สุขุมวิท

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า มาตรการลงโทษผู้กระทำผิดโดยการปรับคงไม่เพียงพอ แต่ต้องเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น เช่น ยึดรถ ยึดใบอนุญาตขับขี่รถ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
2.ผู้ประกอบการร้องเรียนได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.หอพักฯ
www.facebook.com/TheMatter
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1960102027538523&id=1721313428084052
34,000 likes / 22,000 shares / 849 comments

-ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้ผู้พักในหอพักเอกชนต้องรับเฉพาะผู้พักที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออยู่ในระดับการศึกษาที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งข้อกำหนดนี้ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการหอพักสูญเสียรายได้ เพราะมีผู้เช่าลดลง หากปล่อยไปเรื่อยๆ หอพักเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายก็จะหมดไป และคนหันไปสนับสนุนหอพักเถื่อนแทน นั้น ต้องการทราบเหตุผลที่แท้จริงของการออก พ.ร.บ.ดังกล่าว และได้มีการศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนเมืองหรือไม่ เมื่อนำมาบังคับใช้จึงอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ

-ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยการกำหนดมาตรการด้านอายุ เพื่อป้องกันสิทธิ์ของนักเรียนนักศึกษาให้ได้พักอาศัยในหอพักที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา มีความปลอดภัย และราคาไม่สูงมากนัก ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงห้องพักในแฟลต อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม

www.facebook.com/นี่แหละประเทศไทย
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=457125374683165&id=164034270658945
111 likes / 36 comments

-ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตประชาชนได้รับประโยชน์อะไรจากการออกข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งที่ทำให้ประชาชน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ต้องการพักอาศัยใกล้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน ทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่

-ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ควรแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยอาจพิจารณาให้ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐานประกอบในการให้เช่าหอพักที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการปฎิบัติในการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 และการตรวจสอบหอพักในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับกลยุทธ์การทำงานเน้นเข้าถึงประชาชน
1 ฉบับ เดลินิวส์รายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า เตรียมแถลงนโยบายการบริหารราชการ กทม. สำหรับปีต่อไปหลังจากตนเข้ารับตำแหน่ง ผว.กทม.และทำงานครบ 1 ปี ในเร็ว ๆ นี้


-การทำงานของตนจะเน้นผลงานที่เข้าถึงประชาชนให้ประชาชนจับต้องได้และเกี่ยวกับชีวิตประจำวันรวมทั้งเน้นการทำงานของสำนักงานเขต 50 เขตซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งจากนี้ไปจะติดตามดูแลสถานการณ์น้ำในคลองแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด

-จากนี้มีแผนให้ผู้บริหาร กทม.ทั้งฝ่ายข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำทำงานแบบลงพื้นที่ทั้งหมดเพราะถือเป็นการทำผลงาน ซึ่งผลการทำงานจะใช้เป็นส่วนประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ส่วนกรณีการพิจารณาจากอาวุโสก็ยังเป็นส่วนหนึ่งและจะดูจากความโดดเด่นในการทำงานด้วย

-นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจะจัดโครงการ หรือนโยบายพิเศษเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนกรุงเทพฯ เบื้องต้นการจัดงานปีใหม่ปีนี้ จะมีการจัดสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.เพื่อความเป็นสิริมงคล

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินภารกิจตามนโยบายของผู้บริหาร กทม. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ-การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ กทม. เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของ กทม. รวมทั้งการเตรียมจัดแถลงนโยบายการบริหารราชการ กทม.ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.

 

2.กำชับโครงการ กทม.ปฏิบัติตามขั้นตอน-โปร่งใส
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงข้าราชการ กทม. 4 ราย กรณีโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) วงเงิน 39.5 ล้านบาท ว่า หนังสือแจ้งความผิดจาก ป.ป.ช.มาถึง กทม.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มอบให้ กกจ.ดำเนินการและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.ก.วินัย) หารือเพื่อพิจารณาโทษ คาดจะประชุมในวันที่ 21 พ.ย.นี้ ซึ่งได้เร่งรัดให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากการชี้มูลจาก ป.ป.ช. ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนข้าราชการ กทม.ที่ถูกไล่ออกจากราชการสามารถอุทธรณ์ หรือดำเนินกระบวนการตามกฎหมายได้

-กรณีการตรวจสอบการปรับปรุงห้องทำงาน ผว.กทม. ที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ยังไม่มีการแจ้งความผิดแก่ผู้ใดเพราะถือว่ายังไม่เกิดความเสียหาย กทม.ยังไม่เสียงบประมาณและยังไม่มีการตรวจรับงาน ส่วนหน่วยงานตรวจสอบจะพบความผิด หรือชี้ความผิดกับบุคคลใดต้องดำเนินการต่อไป

-ได้มอบนโยบายกับข้าราชการ กทม. อย่างชัดเจน จะไม่ให้ข้าราชการต้องมารับความเสี่ยงจากโครงการต่าง ๆ อย่างที่เกิดขึ้น และจะไม่ให้มีการจัดจ้าง หรือใช้งบประมาณแบบพิเศษ หรือประกวดราคาไม่ถูกต้อง หากพบกระบวนการ หรือโครงการใดที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดสามารถแจ้ง หรือหารือได้ก่อนที่จะดำเนินการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม.จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของ กทม. ตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 ประกอบมาตรา 83 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ กทม. และบุคลากร กทม. พ.ศ.2554 มาตรา 44 จากฐานความผิด การจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกรณี ป.ป.ช.มีหนังสือชี้มูลความผิดทางวินัยข้าราชการการ กทม.

 

3.พัฒนาศูนย์เยาวชน กทม.รองรับบริการประชาชนทุกวัย
1 ฉบับ บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ศูนย์เยาวชนบางแค เป็น 1 ใน 6 ศูนย์เยาวชนนำร่องที่ กทม.จะปรับปรุงการให้บริการและเปลี่ยนชื่อศูนย์เยาวชนทุกแห่งของ กทม.เป็น “ศูนย์นันทนาการ 3 วัย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็ก ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ สามารถมาใช้บริการศูนย์ดังกล่าวในการออกกำลังกาย หรือจัดกิจกรรม ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่ง กทม.จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายมิติและครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น รวมถึงมีการปรับเวลาเปิด-ปิดศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชนในการใช้บริการศูนย์

-ภายในปี 60 กทม. ตั้งเป้าหมายดำเนินการนำร่องในศูนย์เยาวชน กทม. 6 แห่งใน 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลางที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง, กลุ่มกรุงเทพใต้ ศูนย์เยาวชนลุมพินี เขตปทุมวัน,กลุ่มกรุงเทพเหนือ ศูนย์เยาวชนดอนเมืองเขตดอนเมือง,กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ศูนย์เยาวชนสะพานสูง เขตสะพานสูง, กลุ่มกรุงธนเหนือ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และกลุ่มกรุงธนใต้ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการศูนย์เยาวชน กทม. เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชนผู้ใช้บริการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการให้บริการศูนย์เยาวชน กทม.

 

4.บูรณาการปฏิรูประบบสุขภาพ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เพื่อหารือแนวทาง การดำเนินงานแบบบูรณาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า ที่ผ่านมา ผว.กทม.ยืนยันมาโดยตลอดถึงความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ดังนั้น การดำเนินงานต่างๆ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อได้ข้อสรุปหน้าที่แต่ละหน่วยงานแล้วให้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน

 

5.แต่งตั้ง คกก.กำหนดแนวทางการอนุรักษ์ป้อมมหากาฬ
1 ฉบับ
บ้านเมือง Onlineรายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รป.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬว่า กทม.ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า สมาคมสถาปนิกสยาม และนักวิชาการด้านต่างๆ ได้หารือร่วมกับชุมชนป้อมมหากาฬ ในประเด็นการอนุรักษ์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้อนุรักษ์บ้าน 18 หลัง และได้รายงานผลการประชุมให้ ผว.กทม. ทราบ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบและที่ตั้งบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ พร้อมเสนอมาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของผังเมือง เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนป้อมมหากาฬในทิศทางที่เหมาะสม

-ผลการพิจารณาการอนุรักษ์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของชุมชนป้อมมหากาฬ เบื้องต้นอนุรักษ์บ้าน 18 หลัง ประกอบด้วย (1) บ้านไม้โบราณสมัยก่อนรัชกาลที่ 5 จำนวน 2 หลัง (2) บ้านไม้โบราณสมัยรัชกาลที่ 5-7 จำนวน 13 หลัง และ (3) บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ร่วมสมัย (สมัยรัชกาลที่ 8–9) จำนวน 3 หลัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาบ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณบริเวณป้อมมหากาฬ

 

6.ตรวจความปลอดภัยอาคารย่านสวนมะลิ
1 ฉบับ บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจอาคารจอดยานยนต์ที่ตลาดสวนมะลิ ถ.เฉลิมเขต 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่า ผลการตรวจสอบอาคาร พบมีการผุกร่อนของคอนกรีตจนถึงชั้นเหล็กเสริมคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างพื้นและคานอันเกิดมาจากการขาดการบำรุงรักษา รวมทั้งพบการลักลอบดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บันไดหนีไฟชำรุด นอกจากนี้ ยังพบการใช้อาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต โดยดัดแปลงส่วนพักอาศัยเป็นโกดังเก็บสินค้า ส่งผลให้อาคารมีสภาพ หรือมีการใช้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ผู้เช่า หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง กทม.จึงแจ้งไม่ต่อสัญญาเช่าแก่ผู้เช่า และดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคารต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-บริเวณรอบวงเวียนสวนมะลิมีอาคารพาณิชย์ 44 คูหา ซึ่งหมดสัญญาเช่ากับ กทม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค.60 จำนวน 23 ราย (38 คูหา) และจะหมดสัญญาเช่าอีก 1 ราย (1 คูหา) ในเดือน พ.ย.61 ส่วน 5 คูหาที่เหลือเป็นอาคารร้าง อีกทั้งอาคารพาณิชย์ที่ให้เช่ามีสภาพเก่าและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบอาคารที่ทำสัญญาเช่ากับ กทม.

 

7.เสนอเพิ่ม 2 มาตรการในการปรับปรุงผังเมือง
1 ฉบับ โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.สผม. กล่าวว่า สผม.อยู่ระหว่างปรับปรุงผังเมืองรวม กทม. ครั้งที่ 4 เพื่อนำมาใช้แทนผังเมืองฉบับปัจจุบัน โดยได้เพิ่มมาตรการส่งเสริมการพัฒนา ได้แก่ มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา จากพื้นที่ที่ถูกจำกัดสิทธิในการพัฒนา และมาตรการส่งเสริมการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้มีการพัฒนาได้หลากหลาย ซึ่งมาตรการส่งเสริมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้เกิดขึ้นมานานแล้ว รวมทั้งสภาพแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้อง โดยอิงผลประโยชน์ของ กทม.เป็นหลัก-นอกจากมาตรการที่จะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเมืองแล้ว การปรับปรุงผังเมืองครั้งนี้จะพิจารณาให้สอดคล้องกับการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาล แต่ต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสม เพราะหากเปิดมากไปจะก่อให้เกิดการเก็งกำไรและส่งผลกระทบต่อราคาที่ดิน และราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยจะพิจารณาเฉพาะโครงการที่เริ่มก่อสร้างแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงผังเมืองรวม กทม.ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองด้านลบ-ที่ผ่านมาภาครัฐไม่กล้าที่จะออกมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพราะเกรงจะถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ ให้ภาคเอกชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการปรับปรุงผังเมืองรวม กทม. ฉบับที่ 4

 

8.ปิดลานจอดรถหลังเกิดเหตุรถพุ่งตกอาคาร
6 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองเตย กล่าวหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุรถยนต์ตกจากลานจอดรถของอาคารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 26-7 ซ.ไผ่สิงโต ถ.พระราม 4 เขตคลองเตยว่า อาคารดังกล่าวมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เปิดเป็นแฟลตให้ประชาชนเข้ามาเช่าพักอาศัย ซึ่งต้องรอเจ้าหน้าที่ สนย.ตรวจสอบสภาพอาคารในจุดที่ได้รับความเสียหายว่า ส่งผลกับลานจอดรถชั้นอื่นหรือไม่ พร้อมปิดเป็นพื้นที่อันตรายห้ามบุคคลใดเข้าใช้พื้นที่ลานจอดรถ เพื่อความปลอดภัย จนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเสร็จสิ้นก่อน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบอาคารและลานจอดรถหลังเกิดเหตุรถพุ่งตกจากอาคาร

 

9.เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น "6 คำถาม นายกฯ" ที่ศูนย์ดำรงธรรม -สำนักงานเขต
10 ฉบับ ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ,ข่าวสด, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ถึงเรื่องคำถาม 6 ข้อเกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทยว่า เป็นคำถามต่อเนื่องของตนจาก 4 ข้อเดิมที่ได้สอบถามประชาชนไปแล้วทุกคนสามารถไปให้คำตอบและแสดงความคิดเห็นได้ หรืออาจเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเปิดกว้าง

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวว่า มท. จะเปิดให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำกระทรวงและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.นี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวบุคคล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจกแบบฟอร์มให้ตอบคำถาม ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกันกับแบบฟอร์ม 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในคำถามของนายกรัฐมนตรี


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อคำถาม 6 ข้อ เกี่ยวกับอนาคตการเมืองไทย ที่สำนักงานเขต

 

10.เปิดลงทะเบียนตลาดประชารัฐ
4 ฉบับแนวหน้า, M2F,ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัด มท. กล่าวว่า จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) และนายอำเภอ พบบรรยากาศการลงทะเบียนตลาดประชารัฐทั่วประเทศเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความสนใจเข้าลงทะเบียนจำนวนมาก ผวจ.ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญ มีการประชาสัมพันธ์ และให้การสนับสนุน ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย.นี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนประกอบด้วย 1) แบบลงทะเบียน 2) การสัมภาษณ์เพื่อจับคู่ตลาดกับผู้ประกอบการ และ 3) แบบประเมิน ทั้งนี้
การสัมภาษณ์จะถือเป็นการคัดกรองผู้ประกอบการที่ขาดคุณสมบัติ และเพื่อไม่ให้มีการ ทับสิทธิ์

-ขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาและอุปสรรคใดๆ เข้ามา อย่างไรก็ตาม มท. ได้มอบอำนาจให้ ผวจ. นายอำเภอ ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ แต่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามกรอบและกติกาที่มอบหมายให้ โดยเป้าหมายสำคัญของตลาดประชารัฐ คือ ต้องการสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะเปิดให้เริ่มจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดรับลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล
-คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และการเตรียมการดำเนินการตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข

 

11.เตรียมพิจารณาให้เลือกตั้งท้องถิ่นบางระดับ
8 ฉบับ แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพิจารณาจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า จะหารือกับ มท. กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่เหมือนเดิม จึงต้องแก้ไขกฎหมาย ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่ง คสช.จะพิจารณาว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใดก่อน-หลัง ทั้ง อบต. เทศบาล อบจ. กทม. และเมืองพัทยา โดยท้องถิ่นบางระดับอาจจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งภายหลังที่มีการจัดการเลือกตั้งระดับชาติไปแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งของ กทม.


ข้อคิดเห็น-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับ กทม.

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.สกายวอล์กแยกเฉลิมเผ่าชำรุด หลังเปิดใช้ไม่นาน
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=793186954197169&id=578474542335079
428 likes / 32 shares / 40 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) บริเวณแยกเฉลิมเผ่า เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามกับสกายวอล์กราชประสงค์ไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พื้นผิวทางเดินเริ่มชำรุดและมีคราบสกปรก หลังเปิดใช้ได้เพียงเดือนเดียว สะท้อนถึงการก่อสร้างและการตรวจรับงานที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน จึงขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบการก่อสร้างและการตรวจรับงานของ กทม.

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณสะพานลอยคนข้ามและสกายวอล์กในกรุงเทพฯ หลายแห่งมีสภาพสกปรก เพราะขาดการทำความสะอาด

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีพื้นผิวทางเดินสกายวอล์กบริเวณแยกเฉลิมเผ่าชำรุด
 
2.แก้ปัญหาสามล้อเครื่องจอดกีดขวางหน้าหอศิลป์ฯ
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004138796279727&id=676892899004330
556 likes / 110 shares / 74 comments

-ร้อยละ 95 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพรถสามล้อเครื่องจอดรถรอรับผู้โดยสารบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน ซึ่งกีดขวางทางเข้าออกของผู้มาใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมฯ รวมทั้งทำให้การจราจรติดขัด โดยมีผู้ร้องเรียนไปยัง กทม.แล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีการแก้ไขใด ๆ รวมทั้งได้แจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ปทุมวัน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ นั้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนกล้าทำผิด เพราะเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบละเลยต่อหน้าที่ ไม่จัดการแก้ไขปัญหา หรืออาจมีเรื่องผลประโยชน์อยู๋เบื้องหลัง ขณะที่บริเวณดังกล่าวอยู่ย่านใจกลางเมืองและสถานที่สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กทม. หอศิลปวัฒนธรรมฯ และ สน.ปทุมวันควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว

-ร้อยละ 5 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณหน้าศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน จะมีรถสามล้อเครื่องและรถแท็กซี่จอดรอรับนักท่องเที่ยว ทำให้รถโดยสารประจำทางไม่สามารถเข้ามารับส่งผู้โดยสารบริเวณป้ายหยุดรถได้ ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และ สน.พื้นที่ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้บริการรถสามล้อเครื่องและรถแท็กซี่ไปเรียกรถที่จุดบริการ หากเรียกรถนอกจุดบริการจะดำเนินการจับปรับ

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันในการแก้ไขปัญหารถสามล้อเครื่องจอด กีดขวางทางเข้าออกบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สภา กทม.ตั้ง คกก.ศึกษาร่างข้อบัญญัติจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย
8 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, M2F,มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง Online, แนวหน้ารายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เสนอร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภา กทม. โดยสาระประเด็นหลักที่มีการแก้ไข คือ การแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสียและบทนิยาม การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยคิดจากปริมาณการใช้น้ำในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 80 การบรรจุมาตรการในกรณี กทม. อาจต้องการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียแทน


-ที่ประชุมสภา กทม.มีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบเป็นวงกว้าง เพื่อความรอบคอบจึงควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการร่างข้อบัญญัติ กทม.กำหนดระยะเวลา การพิจารณา 90 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขข้อบัญญัติ กทม. ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมากขึ้น

ด้านลบ
-อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียที่กำหนดในข้อบัญญัติเดิมจะเป็นอัตราที่คิดตามจำนวนน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 100 แต่ในสภาพความเป็นจริงเมื่อมีการพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านจะพบว่า น้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากน้ำที่ใช้ทั้งหมด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

2.รอเอกสารชี้มูล ปปช. โครงการอุโมงค์ไฟ
4 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดอาญากับข้าราชการ กทม. 4 ราย กรณีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในโครงการค่าใช้จ่ายการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน 39.5 ล้านบาท ต้องรอให้ ป.ป.ช. ส่งเอกสารแจ้งผลความผิดมายัง กทม.จากนั้น ป. กทม.จะประเมินเรื่องเพื่อส่งต่อให้ กกจ.สรุปเรื่องลงนามในหนังสือเสนอต่อ ผว.กทม.ต่อไป

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ต้องรอเอกสารที่ชัดเจนจาก ป.ป.ช.ก่อน ทุกอย่างมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่ชัดเจนอยู่แล้ว ขณะที่การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีต ผว.กทม.นั้น กทม.ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ป.ป.ช. ระหว่างนี้ กทม.ไม่ได้ดำเนินการส่วนใดเพิ่มเติม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบผลการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอก

ด้านลบ
-การชี้มูลความผิด ป.ป.ช.มีมติให้ข้าราชการ กทม.ทั้ง 4 ราย มีมูลเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการของ กทม. กรณี ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการ กทม.ในโครงการค่าใช้จ่ายการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

3.เตรียมรื้อถอน-ดำเนินคดีอาคาร“ดิเอทัส”
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองกลางกรณีคดีที่ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ กับพวกรวม 24 ราย ผู้อยู่อาศัยในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ ผอ.เขตปทุมวัน จำเลยที่ 1 และ ผว.กทม. จำเลย 2 กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ไปเมื่อวันที่ 30 ต.ค.57 ให้ ผอ.เขตปทุมวัน และ ผว.กทม.ใช้อำนาจตามมาตรา 42 และ 43 ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดำเนินการรื้อถอนอาคารดิเอทัสทั้งหมด หรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 60 วันว่า ได้ชี้แจงกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่ออาคารดิเอทัสทั้ง 2 อาคาร ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจในกระบวนการทำงานตามกฎหมาย แต่ด้วยเจ้าของอาคารใช้สิทธิตามกฎหมาย ในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งมีกระบวนการต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา เมื่อตนเข้ามารับตำแหน่ง ผว.กทม. ได้เร่งทำตามขั้นตอนที่ กทม. สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด ขณะนี้ กทม.ได้ออกคำสั่งทางปกครอง ติดป้ายประกาศระงับใช้อาคาร และภายในระยะเวลา 7 วันตั้งแต่ติดประกาศระงับใช้อาคาร หากฝ่าฝืน กทม. จะใช้อำนาจทางปกครองในการปรับตามกฎหมาย อาคารละ 15,000 บาท/วัน ซึ่งจะดำเนินการปรับสูงสุด 30,000 บาท/วัน เริ่มในวันที่ 13 พ.ย.นี้

-ส่วนการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งศาล ขณะนี้อนุมัติงบประมาณรวมกว่า 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างรื้อถอนอาคาร ตามกระบวนการ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ คาดจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือน ก.พ.61ก่อนเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนอาคารต่อไป และจากการพูดคุยชี้แจงกับกลุ่มผู้ฟ้องร้องนั้น ผู้ฟ้องร้องรับทราบถึงกระบวนการทำงานที่ กทม.ดำเนินการไปแล้วในส่วนต่าง ๆ เกิดความเข้าใจมากขึ้นเช่นกัน จากนี้ กทม.จะปฏิบัติตามกระบวนการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลอย่างเป็นระบบมากที่สุด

-นายภิญโญ สวัสดิ์สิทธิ์ ที่ปรึกษาผู้บริหารอาคารดิเอทัส กล่าวว่า จะดำเนินการกิจการอาคารทั้ง 2 แห่งต่อไป และยินยอมจ่ายค่าปรับตามกฎหมายกรณีละเมิดคำสั่งทางปกครองในการสั่งระงับใช้อาคารของกทม. โดยยืนยันการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตปทุมวันและดำเนินการก่อสร้างอย่างปลอดภัยถูกต้องตามเอกสารหลักฐานทุกประการ ขณะนี้ทีมทนายความอาคารดิเอทัสได้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลปกครองในการก่อสร้างอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลพิจารณาเพิ่มเติมไปแล้ว ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการรื้อถอนอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลปกครอง

ด้านลบ
-การรื้อถอนอาคารขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างความสูงอย่างมาก เป็นการทำงานที่ กทม.ไม่สามารถดำเนินการได้เองต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมารื้อถอนอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงต้องหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเข้ารื้อถอนอาคารให้ปลอดภัย ไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนอาคารดิเอทัส

 

4.สภา กทม. ติดตามความคืบหน้าการใช้อาคารธานีนพรัตน์
2 ฉบับไทยโพสต์, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภา กทม. กรณีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ส.ก. ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างตกแต่งภายในและการแก้ไขปัญหาอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง ซึ่งได้เปิดใช้ไปแล้ว โดยอาคาร 37 ชั้น ยังมีการปรับปรุง และมีฝุ่นละอองว่า กทม. ได้สั่งการให้ สนอ. สุ่มตรวจทุกๆ 15 วัน ส่วนประเด็นเรื่องลิฟต์ 20 ตัว แต่ใช้งานได้จริง 15 ตัว สนย.อยู่ระหว่างตรวจสอบและจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ครบต่อไป นอกจากนี้ กทม. เตรียมการขยายพื้นที่การจราจรโดยรอบ โดยขยายถนนมิตรไมตรีและตัดถนนบริเวณกองโรงงานช่างกลเพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อรองรับปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการและการเปิดใช้อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2

ด้านลบ
-หลัง กทม. เปิดใช้อาคารธานีนพรัตน์ ภายในอาคาร 37 ชั้น ยังคงมีการปรับปรุงทำให้มีฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาภายหลังการเปิดใช้อาคารธานีนพรัตน์

 

5.ตั้ง คกก. พัฒนาการศึกษา ร.ร.กทม.
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. เสนอญัตติขอให้สภา กทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. โดยเบื้องต้นเห็นว่าการบริหารโรงเรียนในสังกัด กทม.ควรปรับรูปแบบการบริการจัดการให้ขึ้นตรงต่อ สนศ. เพียงแห่งเดียว เพื่อให้สามารถดูแลกำหนดนโยบายได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กทม.ควรออกแบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างเท่าเทียมในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จได้จริง

-ที่ประชุมสภา กทม. มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. กำหนดระยะเวลาการศึกษา 180 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบต้องมีการจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมากที่สุด

ด้านลบ
-จากผลการทดสอบในระดับชาตินักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยในหลายวิชาที่ทดสอบนักเรียนในสังกัด กทม. ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 จากการศึกษาอุปสรรคปัญหาด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัด กทม. ที่ผ่านมา พบปัญหาด้านการศึกษาเกิดขึ้นจากหลายส่วน อาทิ ครูไม่มีเวลาพอในการสอนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ เพราะต้องใช้เวลาจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร เพื่อประกอบการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ขณะที่นักเรียนบางส่วนต้องขาดเรียนบ่อยครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ทำให้ได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องครบถ้วนตามชั่วโมงที่กำหนด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม.

 

6.กรุงเทพฯ ติดอันดับ 2 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม - เป็นมิตรนักเดินทาง
2 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-รายงานข่าวบริษัทวิจัยตลาด ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ รายงานผลการจัดอันดับเมือง 100 แห่ง ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดประจำปี 2560 ภายในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว (WTA) ซึ่งจัดขึ้นในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พบกรุงเทพฯ ติดอันดับ 2 จากนักท่องเที่ยวจำนวนราว 21.2 ล้านคน โดยในปี 60 กรุงเทพฯ มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.5 ใกล้เคียงกับฮ่องกงที่อยู่อันดับ 1 เมืองที่มีนักเดินทางไปเยือนมากสุดในโลกที่ 26.6 ล้านคน

-เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว “ทราเวลเบิร์ด” รายงานผลการจัดอันดับเมืองที่เป็นมิตรกับนักเดินทางโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับจากเมืองที่เดินทางไปพบกรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 46 จาก 500 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ขรก.กทม.โครงการอุโมงค์ไฟลานคนเมือง
www.thaipbs.or.th
http://news.thaipbs.or.th/content/267524
109 likes / 1 shares / 12 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ กทม.และผู้เกี่ยวข้องที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน 39,500,000 บาท โดยมิชอบนั้น จะรอดูมาตรฐานการตัดสินของ ป.ป.ช.มีความโปร่งใสหรือไม่ รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยกับข้าราชการระดับปฏิบัติของ กทม.

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดนายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม.ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ ลงนามอนุมัติงบฯ กลางฉุกเฉิน เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จึงพ้นจากข้อกล่าวหา โดยเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้มีการวางแผนอย่างรัดกุมที่จะให้ข้าราชการระดับปฏิบัติเป็นผู้รับโทษแทน

www.facebook.com/การเมืองไทยในกะลา
https://www.facebook.com/PoliticsKalaland/posts/707602209444975?comment_id=707893649415831
189 likes / 19 shares / 40 comments

-ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใด ป.ป.ช.จึงเวลาในการสอบสวนโครงการดังกล่าวนานมาก รวมทั้งเห็นว่าแม้จะสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา แต่บทลงโทษอาจจะไม่มาก

-ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีกล่าวหา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีต ผว.กทม.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระงับยับยั้ง หรือตรวจสอบการทุจริตในโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย โดยหากมีหลักฐานเพียงพอต้องดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

www.facebook.com/Ch7news
https://www.facebook.com/ch7news/posts/1731095910263531?comment_id=1731332690239853
517 likes / 5 shares / 8 comments

-ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการชี้มูลความผิดโครงการดังกล่าว เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ ทั้งที่ควรนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ มากกว่า แต่ตั้งข้อสังเกต ป.ป.ช.ใช้เวลาในการตรวจสอบนานถึง 2 ปี

-ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เหตุใดจึงมีการชี้มูลความผิดแต่ข้าราชการประจำ ทั้งที่ควรเอาผิดกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินการของ กทม.กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการ กทม. ในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.มติ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดโครงการอุโมงค์ไฟ
10 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, M2F, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช แถลงกรณี ป.ป.ช. มีคำสั่งลงวันที่ 30 พ.ค.59 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหานายจุมพล สำเภาพล รผว.กทม. กับพวกรวม 18 รายว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววงเงิน 39,500,000 บาท โดยมิชอบโดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนนั้น

-คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดกับเจ้าหน้าที่ กทม. และผู้เกี่ยวข้องหลายราย รวมทั้งมีคำสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องกรณีจัดทำเอกสารเท็จ จำนวน 16 ราย และให้แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานกรณี กล่าวหา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีต ผว.กทม.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระงับยับยั้ง หรือตรวจสอบการทุจริตในโครงการดังกล่าว ส่วนข้อกล่าวหาของนายจุมพล เป็นอันตกไป

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า หากป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการ กทม.นั้น กทม.ต้องรับคำสั่งมาดำเนินการลงโทษทางวินัย ส่วนโทษทางคดีอาญาต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินโครงการของ กทม.จากหน่วยงานภายนอก

ด้านลบ
-จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผว.กทม. ขณะนั้น โดยนายจุมพล ซึ่งปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.ได้เห็นชอบโครงการแต่หลัง จากอนุมัติงบประมาณแล้ว พบว่าคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประมาณการ ค่าใช้จ่าย ได้นำข้อมูลรายละเอียดโครงการและราคาจากบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด มาใช้กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานและทำเอกสารเท็จว่ามีการสืบราคา และยังสั่งการให้ย่นระยะเวลาการเสนอราคาให้เร็วขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทดังกล่าวนำเข้าชุดโคมไฟฟ้า LED เพื่อใช้จัดทำโครงการดังกล่าวล่วงหน้า ก่อนจะทราบผลประมูล


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานของ กทม.กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการ กทม.ในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

2.เตรียมสร้างสถานีดับเพลิงย่อย 5 แห่ง
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย 5 แห่ง ขณะนี้ชมรมสถาปนิกกรุงเทพฯ ออกแบบอาคารเสร็จแล้ว และจะส่งแบบให้ สนน.เพื่อประเมินราคาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 ส่วนการก่อสร้างสำนักงานเขตในพื้นที่ตั้งสถานีดับเพลิงย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ (1) สถานีดับเพลิงย่อยพญาไท สำนักงานเขตพญาไท (2) สถานีดับเพลิงย่อยลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว (3) สถานีดับเพลิงย่อยบางบอน สำนักงานเขตบางบอน (4) สถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง สำนักงานเขตประเวศ และ (5) สถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง มอบหมายให้ สปภ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง คาดการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยจะเริ่มได้ประมาณเดือน ม.ค.61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย 5 แห่ง

 

3.เชิญชมทุ่งดาวเรืองริมประเสริฐมนูกิจ
2 ฉบับ ไทยรัฐ, บ้านเมือง Online
รายละเอียด-
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ปลูกดอกดาวเรืองบนพื้นที่ 10 ไร่ ริมถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนที่ได้ร่วมกับสำนักงานเขตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปลูกดอกดาวเรือง 19,999 ต้นเพื่อใช้ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งถือเป็นทุ่งดอกดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ปัจจุบันดอกดาวเรืองเหลืองบานสะพรั่งเต็มพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจมาเยี่ยมชมทุ่งดอกดาวเรืองได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ความร่วมมือระหว่าง กทม.เจ้าของที่ดิน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ในการปลูกทุ่งดอกดาวเรือง โดยไม่ใช้งบประมาณของ กทม.

-ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมทุ่งดอกดาวเรือง พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกประมาณ 1,000 คน/วัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเที่ยวชมทุ่งดอกดาวเรือง รวมทั้งการจัดพื้นที่จอดรถ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

 

4.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาใกล้ชิด
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รป.กทม. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีการระบายน้ำจากพื้นที่เขื่อนด้านบนปริมาณ 2,600 ลบ.ม./วินาที เป็นปริมาณที่ กทม. สามารถจัดการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนได้ โดยตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.ได้ก่อสร้างเขื่อนที่มีความสูงระดับ 2.5-3 เมตร เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าในพื้นที่ ส่วนจุดฟันหลอริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่สามารถก่อสร้างเขื่อนถาวรได้นั้น กทม.ได้นำกระสอบทรายจัดเรียงเป็นเขื่อนชั่วคราวสูง 2.3-2.5 เมตร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือ แต่บ้านเรือนรุกล้ำนอกแนวเขื่อนอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ได้พยายามเข้าดูแลลดผลกระทบความเดือดร้อนให้ประชาชนและจัดทำทางเดินเข้า-ออกพื้นที่ชั่วคราวให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา ดังนั้น ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้อง และไม่ตื่นตระหนกต่อข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านลบ
-ขณะนี้มีบ้านเรือนรุกล้ำนอกแนวเขื่อนริมเจ้าพระยาประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน 18 ชุมชน 430 ครัวเรือน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

5.โรงบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนรองรับการเติบโตของเมือง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รป.กทม. กล่าวกรณีประชาชนคัดค้านการนำพื้นที่ลานจอดรถ และสนามกีฬาสวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตประเวศไปก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียว่า เดิม กทม.ได้กั้นพื้นที่ภายในบึงหนองบอน เพื่อก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียไว้แล้ว คือ พื้นที่สนามกีฬาและสวนสาธารณะบึงหนองบอน ต่อมา สวท.ได้ขอแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬา สวนสาธารณะ และบางส่วนจัดสรรพื้นที่เป็นลานจอดรถ โดยขณะนั้น สนน.ได้แจ้งต่อ สวท.หากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว จะต้องคืนพื้นที่ทั้งหมดให้ สนน. ยืนยันการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่กำลังเติบโตและปัญหาน้ำเสีย เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่ง กทม.จำเป็นต้องสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ดังกล่าว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กทม.มีโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียอีก 4 แห่ง ภายในปี 65 ได้แก่ 1) โรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (2) โรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี (3) โรงบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (4) โครงการบำบัด น้ำเสียคลองเตย เพื่อให้ครอบคลุมกับปริมาณน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของเมือง

ด้านลบ
-โรงบำบัดน้ำเสียที่ กทม.มีอยู่ในปัจจุบันรวม 20 แห่ง ยังไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการโรงบำบัด น้ำเสียบึงหนองบอน

 

6.สวท.แนะรับฟังความเห็นปรับเกณฑ์สร้างตึกสูง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-ดร.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวกรณีอาคารดิเอทัสในซอยร่วมฤดีผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ว่าในฐานะวิศวกรเห็นว่าเจ้าของอาคารควรดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนการป้องกันเพื่อไม่ให้การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่เกิดความผิดพลาด หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องวัดหน้าถนนให้ครอบคลุม โดยต้องวัดตลอดทั้งแนวตามที่กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ กำหนด ไม่ใช่วัดเฉพาะจุดด้านหน้าของพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารเท่านั้น หากไม่แน่ใจต้องวัดใหม่ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

-สำหรับแนวคิดของ กทม.ที่ต้องการแก้ไขกฎหมายให้ใช้ช่องจราจรเป็นเกณฑ์ในการกำหนดขนาดความสูงของอาคารแทนความกว้างของถนนอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่จะง่ายในการพิจารณาตรวจสอบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกด้าน โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-การกำหนดแนวเขตทางในการก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้

ด้านลบ
-กรณี กทม.มีแนวคิดจะแก้ไขกฎหมายให้ช่องจราจรเป็นเกณฑ์ในการกำหนดขนาดความสูงของอาคารแทนความกว้างของถนนไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ดีกว่าหลักเกณฑ์เดิม อีกทั้งการนำช่องจราจรมาเป็นเกณฑ์กำหนดความสูงของอาคารอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะถนนในซอยย่อยที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางปรับปรุงการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.รับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ธ.ค.นี้
4 ฉบับ ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพสามารถแจ้งความจำนงเพื่อบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ที่หน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ ได้แก่ สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เทศบาลพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกรมธนารักษ์จะมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่บริจาคต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ที่ต้องการสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ด้านลบ
-จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้ที่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งจากการสำรวจ ของกระทรวงการคลังพบในจำนวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งหมด มีผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เพียง 2 ล้านคนเท่านั้น ส่วนที่เหลือแม้จะไม่เดือดร้อนแต่ต้องขอรับเงิน เพราะกลัวการถูกสวมสิทธิ์


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สำนักงานเขต

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เดินหน้าปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ป้อมมหากาฬมีบ้านเหลืออยู่ 21 หลัง ในส่วนนี้มีบ้าน 18 หลังที่มีการเสนอให้อนุรักษ์ ปัจจุบันคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหารือรูปแบบการอนุรักษ์ คาดจะอนุรักษ์บ้านไว้ไม่เกิน 10 หลัง อย่างไรก็ตาม ยืนยันการอนุรักษ์บ้านจะต้องไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้านและภายในปีนี้ผู้อาศัยจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬ

 

2.หารือแผนรับมือการเปลี่ยนแปลง
5 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดการประชุม City Resilience Program ว่า ธนาคารโลก ร่วมกับเครือข่ายเมืองที่เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดการประชุมดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ และการขับเคลื่อนให้เกิดการนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านเวทีการเป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างเมือง

-การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสภาพเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นภารกิจที่สำคัญของประเทศ เมืองที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งภารกิจเหล่านี้จะต้องมีการวางแผนทางการเงินที่เป็นหัวใจสำคัญ จึงจะทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมขององค์กรการศึกษาการให้ความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ การจัดประชุมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างสูงกับผู้เข้าร่วมประชุม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของเมืองและการขับเคลื่อนให้เกิดการนำแผนไปปฏิบัติ

ด้านลบ
-กรุงเทพฯ มีประชากรรวมทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนประมาณ 10 ล้านคน และต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมทั้งการเตรียมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด


ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนกลยุทธ์เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ

 

3.สภา กทม.ตรวจสอบผลกระทบโครงการ “One Bangkok”
5 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
-นายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างโครงการ One Bangkok บริเวณหัวมุมถนนพระราม 4 และถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กล่าวว่า คณะกรรมการวิสามัญฯ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หลังได้รับข้อกังวลจากชาวบ้านในพื้นที่เขตปทุมวันเรื่องผลกระทบด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการฯ ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของ กทม. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ จะติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อผู้อาศัยเดิม

ด้านลบ
-ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้แก่ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน และชุมชนเคหะบ่อนไก่ เข้าร้องเรียนกับสภา กทม. ถึงผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม หากมีการก่อสร้างโครงการ One Bangkok อาทิ เสียงดัง ฝุ่นละออง ควัน ทางน้ำไหล ฯลฯ รวมถึงมีข้อวิตกกังวลต่อแสงอาทิตย์ที่อาจตกกระทบกระจกของอาคารสูง และสะท้อนบ้านเรือนของประชาชนในรัศมีโดยรอบประมาณ 100 หลังคาเรือน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. สำนักการโยธา สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการดำเนินโครงการ One Bangkok

 

4.คัดค้านใช้พื้นที่สวนบึงหนองบอนสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-รายงานข่าวกลุ่มประชาชนกว่า 3,000 คน ที่เข้ามาใช้พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่สวนสาธารณะบึงหนองบอน เขตประเวศ ร่วมกันลงชื่อคัดค้านกรณี กทม.จะใช้พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาภายใน สวนสาธารณะดังกล่าวก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย

-น.ส.ลาวัลย์ เอี่ยมสุวรรณ ตัวแทนผู้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะบึงหนองบอน ระบุไม่มีความจำเป็นที่ กทม.จะใช้พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของสวนสาธารณะบึงหนองบอนในการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย แต่พื้นที่ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนของประชาชน กทม.จึงควรจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่ในการก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียของ กทม.ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

ด้านลบ
-กลุ่มประชาชนที่ใช้บริการสวน สาธารณะบึงหนองบอน คัดค้านกรณี กทม.นำพื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาภายในสวนสวนสาธารณะไปก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการใช้พื้นที่สวนสาธารณะบึงหนองบอนในการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย

 

5.อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ
15 ฉบับ คม ชัด ลึก, สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ,แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์,ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,M2F, บ้านเมือง Online, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวว่า จากการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ ตลอด 5 วันที่ผ่านมา สรุปสถิติผู้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 202,912 คน การจัดระบบเข้าชมเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมและความปลอดภัย โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่กำหนดไว้ทั้ง 5 จุด นอกจากนี้ ได้รับรายงานในระยะเวลา 60 นาที ประชาชนเข้าชมด้านในนิทรรศการได้ 6,000 คน/ชั่วโมง ถือว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เฉลี่ยรอที่จุดพักคอยประมาณ 30 นาที ส่วนผู้เข้าชมที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มีจุดคัดกรองอำนวยความสะดวกเพื่อให้เข้าชมนิทรรศการได้รับความรู้มากที่สุด ส่วนนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการเข้าชมและปฏิบัติตามข้อแนะนำด้วยดี

-หากมีผู้เข้าชมนิทรรศการจำนวนมากจะทำเรื่องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตขยายเวลาเข้าชมนิทรรศการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
570 likes / 17 shares / 74 comments

-ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เรียกร้องให้ กทม.นำถังขยะกลับมาตั้งวางในที่สาธารณะเช่นเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่รอบนอก ซึ่งประชาชนมักนำขยะและถุงขยะมากองไว้บนทางเท้า สร้างความสกปรกให้พื้นที่ และหากมีฝนตกจะทำให้ขยะไหลลงไปอุดตันท่อระบายน้ำ โดยขอให้เปลี่ยนเป็นถังขยะแบบใสแทน เพื่อให้ประชาชนมีจุดทิ้งขยะ

-ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุที่ กทม.นำถังขยะออกจากพื้นที่และเปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกใสแทน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันผู้ไม่หวังดีใช้เป็นที่วางระเบิด ขณะที่ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่มีการตั้งวางถังขยะในที่สาธารณะเช่นกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและความสวยงามของเมือง โดยหน่วยงานภาครัฐควรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะและการลดใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการนำขยะกลับไปทิ้งที่บ้านของตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะ

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะของ กทม. โดยเฉพาะการจัดเก็บ กำจัดขยะ และการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง รวมถึงการพิจารณาตั้งวางถังขยะในที่สาธารณะ
 
2.เจ้าหน้าที่ กทม.จัดเก็บขยะกระทงตลอดคืน
www.facebook.com/JS100Radio
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1620377344652493&id=116483835041859
4,600 likes / 224 shares / 180 comments

-ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกเห็นใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ กทม.ที่ดำเนินการจัดเก็บขยะกระทงตลอดทั้งคืน เพื่อความสะอาดของแม่น้ำคูคลองและไม่ให้กีดขวางทางเดินของน้ำ โดยขอให้ กทม.พิจารณาเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เนื่องจากเป็นงานที่เสียสละอย่างมาก

-ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากต้องการสานต่อวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บมากจนเกินไป ควรจัดพื้นที่ให้ประชาชนลอยในบ่อ หรือบึงน้ำ หรือบริเวณแม่น้ำคูคลองในจุดที่มีการจัดทำเป็นลักษณะบ่อปิด เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บกระทง

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะกระทงและการพิจารณาจัดทำเป็นลักษณะบ่อปิดบริเวณพื้นที่ที่จัดงานเทศกาลลอยกระทง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กระทงทั่วกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นกระทงวัสดุธรรมชาติ-ย่อยสลายได้
4 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลองต่าง ๆ และสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ที่เปิดให้ประชาชนลอยกระทงทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นับและคัดแยกกระทงเสร็จสิ้นในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 4 พ.ย.รวมจัดเก็บกระทงได้ทั้งสิ้น 811,945 ใบ กระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ 760,019 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.6 และกระทงที่ทำจากโฟม 51,926 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.4

-สำหรับปี 60 จัดเก็บกระทงได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 59 จำนวน 150,010 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายร้อยละ 93.6 ส่วนปี 59 มีปริมาณกระทงจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 93.3 โดยพื้นที่เขตที่มีปริมาณกระทงมากที่สุดคือ เขตลาดกระบัง เขตคลองเตย และเขตบางเขน ส่วนเขตที่มีปริมาณกระทงน้อยที่สุดคือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

-จากข้อมูลดังกล่าว แม้ปีนี้จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้จะเพิ่มกว่าปีที่แล้ว แต่กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติก็ไม่ลดลง แสดงว่าประชาชนและผู้ค้ายังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ กทม.ได้ดำเนินการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางและนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ จากนั้นจะนำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงงานขยะหนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยาก จะนำไปทำลายโดยการฝังกลบ เพื่อรอการย่อยสลายต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บกระทงและทำลายกระทงที่จัดเก็บได้

 

2.จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่ขุดลอกคลองมหานาค-คลองเปรมประชากร
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของหน่วยพระราชทาน โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. คณะผู้บริหาร กทม. จิตอาสา หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกว่า 7,000 คน

-การลงพื้นที่ครั้งนี้จะขุดลอกคูคลอง พัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง วัด บ้าน และโรงเรียนควบคู่กันไป หลังเปิดกิจกรรม ได้ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ คลองมหานาคและคลองเปรมประชากร จากจุดตัดคลองผดุงกรุงเกษมและเปรมประชากร ถึงกรมทหารสื่อสาร หลังจากนี้จะขยายผลไปที่ลำรางถนนวิภาวดีต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-จิตอาสาเป็นพลังของชาติบ้านเมืองที่จะนำประชาชนไปสู่ความอยู่ดีมีสุข ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.เร่งเพิ่มกำลังสูบน้ำในถนนวิภาวดีฯ
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตว่า สถานีสูบน้ำที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตมีทั้งหมด 15 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานีชั่วคราวและใช้งานมานาน จึงปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ขณะนี้ปรับปรุงไปแล้ว 3 สถานี สำหรับปีงบประมาณ 61 มี 5 สถานีที่พร้อมจะปรับปรุงได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว ส่วนอีก 6 สถานีอยู่ในขั้นตอนรอการสำรวจออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอีก 1 สถานี ที่สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ ปัจจุบันได้รื้อถอนและยุบรวมไปอยู่ในโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ เพื่อก่อสร้างอาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต

-สำหรับขั้นตอนการปรับปรุงสถานีสูบน้ำจะปรับปรุงบ่อสูบน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นและเพิ่มอัตราการสูบน้ำ ซึ่งจะช่วยระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักทั้งคลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อได้เร็วขึ้น โดยจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังตั้งแต่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วงดินแดง-ถนนวิภาวดีรังสิตช่วงคลองลาดยาว


ผลกระทบ
ด้านบวก-เมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่บริเวณดินแดง-บริเวณคลองลาดยาว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตในการระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต

 

4.เร่งเวนคืนที่สร้างจุดตัดถนนเชื่อมวิภาวดีฯ-แจ้งวัฒนะ
2 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) ว่า โครงการดังกล่าวมีสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทางประมาณ 891 ม. และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด

-ที่ผ่านมา สนย.และสำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำริมคลองเปรมประชากร 8 หลัง ให้ดำเนินการรื้อย้าย เพื่อใช้พื้นที่ ในโครงการก่อสร้างถนน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจานอกจากนี้ ได้ประชุมเจรจากับนอร์ธปาร์ค ซึ่งยินยอมให้เข้าพื้นที่ โดยจะรื้อถอนอาคารภายใน 2 เดือน ส่วนการเวนคืนที่ดินนิติบุคคลแฟลตการเคหะแห่งชาติ อยู่ระหว่างการเจรจากับกองจัดการกรรมสิทธิ์เพื่อขอเข้าพื้นที่ ขณะเดียวกันได้เตรียมการย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ในเขตแนวโครงการก่อสร้างบริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT)


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนวิภาวดีฯ และถนนแจ้งวัฒนะ อำนวยความ สะดวกเชื่อมต่อการเดินทางแก่ประ ชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เพิ่มโครงข่ายถนนในพื้นที่หลักสี่และบริเวณใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนกำแพงเพชร 6

 

5.5 ธ.ค.นี้เปิดใช้หอประชุมสภา กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม.ว่า ภาพรวมการก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้มอบหมายให้ สนย.ติดตามโครงการก่อสร้างทุกระยะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ การปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร รวมทั้งกำชับผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างตกแต่งภายในอาคารให้เรียบร้อย คาดจะเสร็จและเปิดให้ ส.ก.ได้เข้าประชุมในอาคารแห่งนี้เป็นครั้งแรกในเดือน ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมสภา กทม.ให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม.

 

6.เตรียมเปิด“ด็อกพาร์ค”สวนเพชรเกษม 69 เดือน ธ.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะสำหรับสุนัข (ด็อกพาร์ก) แห่งแรกที่สวนวัชราภิรมย์ ย่านวัชรพลซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขอย่างมาก มีประชาชนเข้าใช้บริการ วันธรรมดาประมาณ 300-500 ราย และในวันเสาร์-อาทิตย์ราว 1,000-1,500 ราย

-กทม.มีโครงการก่อสร้างด็อกพาร์กเพิ่มเติมให้ครบ ทุกมุมเมือง เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถนำสุนัขเข้าใช้งานสวนสาธารณะได้ โดยจะแบ่งพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ เพื่อก่อสร้างด็อกพาร์ก ร่วมด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่สวนเพชรเกษม 69 เขตบางแค โดยจะเสร็จสมบูรณ์เดือน ธ.ค.นี้ และพื้นที่ที่จะดำเนินการต่อไปคือ สวนบางขุนเทียน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ กทม.จะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันประชาชนมีการเลี้ยงสุนัขเพิ่มขึ้น ซึ่งความต้องการของผู้ที่เลี้ยงสุนัขคือการมีพื้นที่สำหรับใช้ทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันได้ จึงมีประชาชนเรียกร้องให้ กทม.เพิ่มด็อกพาร์กเพิ่มเติม

-การก่อสร้างด็อกพาร์กเพิ่มเติมให้ครบทุกมุมเมือง เพื่อให้ประชาชน ในทุกพื้นที่สามารถนำสุนัขเข้าใช้งานสวนสาธารณะได้

ด้านลบ
-กรณีมีประชาชนเสนอความเห็นให้เปิดสวนสาธารณะต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้สามารถนำสุนัขเข้าใช้บริการร่วมด้วยดังเช่นรูปแบบสวนสาธารณะในต่างประเทศ กทม.ยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของ กทม.มีหลากหลายกลุ่ม หากเปิดให้นำสุนัขเข้าใช้งานได้ อาจสร้างความไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการอื่น ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างสวนสาธารณะสำหรับสุนัข (ด็อกพาร์ก) เพิ่มเติม

 

7.รื้ออาคารศูนย์บริการสาธารณสุขทรุดโทรม- สร้างใหม่ 3 แห่ง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 61 สนอ.ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดมโดยจะรื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ทดแทน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สนอ.ทำบัญชีประวัติการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 68 แห่ง และจัดทำบัญชีการใช้ที่ดินในการก่อสร้างศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาประเมินความจำเป็นในการปรับปรุงแต่ละศูนย์ฯ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

ด้านลบ
-อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 2 แห่ง ก่อสร้างมานานและมีสภาพทรุดโทรม


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และการจัดทำบัญชีประวัติการก่อสร้างอาคารฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

 

8.ปรับเส้นทาง-รอบชม“พระเมรุมาศ”
10 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอฝากให้ประชาชนที่จะเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพปฏิบัติตามระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม ทั้งการแต่งกายที่สุภาพการแสดงกิริยาอาการที่สำรวม ไม่จับต้องสิ่งของที่จัดแสดง นอกจากนี้ ขอให้คนไทยใช้โอกาสนี้เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน ส่วนข้อเสนอของสังคมที่ต้องการให้ขยายระยะเวลาการเข้าชมนิทรรศการออกไปอีกนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปลี่ยนรูปแบบให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า เนื่องจากในสื่อสังคมออนไลน์มีการพูดถึงการประพฤติตนไม่เหมาะสมขณะเข้าชมนิทรรศการ จึงต้องปรับวิธีการใหม่ เพื่อรักษาพระเมรุมาศให้คนทั้งประเทศได้เข้าชมและสามารถเคลื่อนย้ายไปไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้อย่างสมบูรณ์ โดยหลังจากนี้จะทำแบบสอบถามความต้องการของประชาชน เพื่อปรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนสะดวกมีความสุขมากที่สุด หากมีผู้เข้าชมจำนวนมาก จะเสนอให้นายกรัฐมนตรี ขอพระบรมราชานุญาตขยายวันเข้าชมนิทรรศการออกไป

-หลังจากเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเจ้าหน้าที่ได้ปรับรูปแบบการเข้าชมจากเดิมที่ให้ชมแบบอิสระรอบละ 5,000-5,500 คน ปรับเป็นรอบละ 1,800 คน โดยแบ่งเป็นชุดละ 300 คน ใช้เวลาเข้าชม 45-60 นาที โดยให้ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณถนนเส้นกลางทางเข้าพระเมรุมาศ จากนั้นชมพื้นที่ด้านในของพระเมรุมาศ และนิทรรศการ 6 อาคารอย่างอิสระส่วนพระเมรุมาศไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นชมบริเวณชั้น 1 และชั้น 2

-กทม.ร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและส่วนเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกจัดระเบียบประชาชนเข้าชมนิทรรศการ และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติที่เหมาะสม ณ จุดทางเข้า


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

9.เตรียมเปิดลงทะเบียนตลาดประชารัฐ
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมนับเป็นตลาดต้นแบบสำหรับการขยายผลสู่ "ตลาดนัดชุมชน 4.0" ทั่วประเทศ และ "ตลาดประชารัฐ" ที่จะเปิดให้บริการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ให้ มท.เป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ จึง สั่งการให้ทุกจังหวัดมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 10-30 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ และแผนดำเนินงานของจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อจัดสรรให้เหมาะสม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล-ตลาดประชารัฐแบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) ตลาดประชารัฐ Green Market ขององค์การตลาด มท. 2)ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประมาณ 2,000 แห่ง 3) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณ 3,800 แห่ง 4) ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 14 แห่ง 5) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6) ตลาดประชารัฐ Modern Trade ของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 7) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 8) ตลาดประชารัฐต้องชม ของกระทรวงพาณิชย์ และ 9) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์