• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เพลิงไหม้ที่เก็บถังขยะ กทม. ใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
70 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 62 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จุดเก็บถังขยะของ กทม. บริเวณใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม เขตปทุมวัน เหตุใด กทม. จึงนำถังขยะมาเก็บไว้ในบริเวณดังกล่าว ทั้งยังมีถังขยะที่ไม่ได้ใช้งานรวมอยู่ด้วย
- ร้อยละ 38 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เหตุเพลิงไม้ดังกล่าวทำให้การจราจรติดขัดยาวไปถึงถนนสุขุมวิท รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานหรือไม่

www.facebook.com/Khaosod
https://www.facebook.com/khaosod/?fref=ts
309 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เหตุใดในช่วงนี้จึงเกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ขณะที่เหตุเพลิงไหม้บริเวณสะพานไทย-เบลเยี่ยมส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างมาก และหากส่งผลต่อโครงสร้างสะพานต้องรื้อ หรือสร้างใหม่จะทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักแน่นอน
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตสาเหตุของเพลิงไหม้เนื่องจากอะไร ขณะที่บริเวณใต้สะพานไม่ควรใช้เป็นที่เก็บวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้และโครสร้างสะพานไทย-เบลเยี่ยม

 

2. สำรวจความเห็นโครงการรถ BRT
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/131732549847/posts/10156177313424848
26 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 59 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเดินหน้า หรือยกเลิกโครงการ ก่อนสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 เม.ย.นี้ นั้น ผลสำรวจที่ได้ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่าหรือไม่ เช่น ปัญหาการจราจรติดขัดลดลง ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น ฯลฯ ก็สามารถดำเนินการต่อไป แต่หากไม่คุ้มค่าในแง่ของประโยชน์สาธารณะและมีการขาดทุนต่อเนื่อง ก็ควรยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องนำเงินจากภาษีของประชาชนมาใช้อุดหนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่ถูกต้อง
- ร้อยละ 41 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรดำเนินโครงการรถ BRT ต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม รวมทั้งป้องกันไม่ให้รถอื่นเข้าไปช่องทางและขยายเส้นทางเพิ่มขึ้น เพื่อลดการขาดทุน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เดินหน้าสร้างเตาเผาขยะ 2 แห่ง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ใช้เวลาศึกษา 4 เดือน ซึ่งจะต้องให้ได้แนวทางในการดำเนินการ เทคโนโลยีที่จะใช้ งบประมาณ รูปแบบการร่วมทุน โดยยืนยันโครงการก่อสร้างเตาเผาขนาดใหญ่ที่จะสร้าง 2 แห่งที่อ่อนนุชและหนองแขมตามการศึกษานี้จะต้องเดินหน้าไป ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นอัตราค่ากำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ควรเกิน 700 บาท/ตัน หลังจากผลการศึกษาแล้วเสร็จในช่วงเดือน ก.ค.นี้ จะพิจารณารายละเอียดและวิธีการดำเนินการขั้นต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการบริหารจัดการขยะของ กทม.โดยใช้วิธีการเผาขยะให้พลังงานไฟฟ้า
ด้านลบ
-จากปัญหาการจัดการขยะของ กทม. ที่ขณะนี้มีปริมาณขยะราว 10,000 ตัน/วัน ส่วนใหญ่ใช้วิธีว่าจ้างเอกชนนำขยะไปฝังกลบและจะมีปัญหาในอนาคตหากที่ฝังกลบเต็ม ขณะที่ กทม.เพิ่งจะก่อสร้างโรงกำจัดขยะได้เพียงแห่งเดียว เป็นโรงขนาดเล็ก 500 ตัน/วัน และยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนอื่น ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขยะให้พลังงานไฟฟ้า

 

2.เพิ่มช่องทางขาย “Bangkok Brand” ผ่านออนไลน์
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษามาตรฐานสินค้าและบริการระดับชุมชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ นำไปสู่การให้ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ซึ่งได้พัฒนาสินค้าให้เป็นรู้จักในวงกว้างและเกิดการพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืน โดยปรับยุทธศาสตร์การยกระดับผลิตภัณฑ์ ที่เข้มข้นมากขึ้น ไม่ใช่เพียงการหาช่องทางและพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการผลิต ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางการขายในระยะยาว รวมถึงเรื่องช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถสร้างความยั่งยืนในชุมชนให้เกิดการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Bangkok Brand” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ด้านลบ
-ผลการตอบรับผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากสินค้าหลายประเภทไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย บางครั้งเมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าในปริมาณมาก แต่ไม่สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าแฮนด์เมด


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับยุทธศาสตร์ยกระดับผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์

 

3.ชู “คลองเตยโมเดล” ยกระดับชีวิต
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงการดำเนินโครงการคลองเตยโมเดล โดยเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ชุมชนสามัคคีสร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิตว่า ได้ยกพื้นที่ชุมชนในเขตคลองเตยจัดทำโครงการคลองเตยโมเดล ยกระดับคุณภาพชีวิตปรับปรุงพัฒนาแก้ปัญหาทุกด้าน มุ่งยกระดับการศึกษาให้เด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์อ่านออกเขียนได้ ห่างไกลยาเสพติด โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับการศึกษา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาทำงานร่วมกัน เริ่มจากเด็กก่อนวัยเรียน จากนั้นจึงไปที่เด็กในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนเด็กที่ไม่เข้าระบบต้องดึงเด็กกลุ่มนั้นเข้าระบบให้ได้ เริ่มจากทำให้เด็กเข้ามาเรียนตามเกณฑ์และเด็กในเกณฑ์อ่านหนังสือออก ดึงเด็กที่มั่วสุมกลับมาสู่ระบบทุกฝ่ายช่วยกันจึงจะสำเร็จได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายด้าน “คุณภาพชีวิตดี” (CARE): ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของ ผว.กทม.
ด้านลบ
-ชุมชนในเขตคลองเตยเป็นชุมชนแออัดสภาพปัญหามีหลายรูปแบบมีทั้งเด็กด้อยโอกาส หนี้สิน และยาเสพติด


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการคลองเตยโมเดล

 

4.เหลือร้านเหล้า 324 แห่ง รอบสถานศึกษาในกรุงฯ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวเขตพื้นที่ (โซนนิ่ง) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ระยะ 500 เมตร 4 ระดับ ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,027 โซน โดยในเขตโซนนิ่ง 2,766 ร้าน กทม.มุ่งเป้าหมายดำเนินการใน 15 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,673 ร้าน แต่หลังจากดำเนินการกวดขันพบลดลงเหลือ 324 ร้าน โดยได้มีการตรวจและสั่งปิด หรือเพิกถอนใบอนุญาต 20 ร้าน ผิดกฎหมายอื่น 13 ร้าน ส่วนร้านอื่นพบว่าผิดกฎหมายและทยอยปิดกิจการไปเอง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการตามมาตรการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ด้านลบ
-การกระทำผิดมากที่สุดคือพบจำหน่ายแอลกอฮอล์เกินเวลา รองลงมาเป็นการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบสถานบริการรอบสถานศึกษา

 

5.กทม.ชวนประดับดอกไม้สีเหลือง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอยด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงษ์ โฆษกของ กทม. กล่าวหลังการประชุมผู้บริหาร กทม.ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ได้สั่งการให้ กทม.เตรียมการประดับเมืองดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการประดับ หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีเหลืองในบริเวณบ้านเรือน โดยจะเริ่มตกแต่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างพระเมรุมาศ ในช่วงปลายปี 60 ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการบริจาคพันธุ์ไม้ให้ กทม.สามารถบริจาคได้ที่สวนสาธารณะ ทุกแห่งของ กทม. และที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การร่วมประดับเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับที่มีสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีเหลือง

 

6.มาตรการป้องกันอุบัติเหตุคนกวาดถนน
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม.กล่าวว่าในที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ได้หารือถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของคนงานกวาด คนงานเก็บขนมูลฝอย และคนงานสวน ดังนี้ (1) คนงานกวาดไม่ต้องลงมากวาดที่ผิวจราจรถนนสายหลักและสายรอง (2) จัดหากรวยสะท้อนแสงวางกั้นพื้นที่สกปรกและ ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจร (3) ปรับเวลาการปฏิบัติงานตามสภาพพื้นที่โดยในช่วงเวลาเช้ามืดไม่ต้องลงไปที่ผิวจราจร (4) ปรับแผนการปฏิบัติงานของรถกวาดดูดฝุ่นให้สอดคล้องกับสภาพถนนในพื้นที่เขตและเพิ่มจำนวนรถกวาดดูดฝุ่น (5) จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน (6) ปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การปฏิบัติงานคนงานกวาดโดยเพิ่มแถบสะท้อนแสงที่ตัวเสื้อ กางเกง และด้ามไม้กวาด (7) กำชับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (8) อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (9) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเวลาและตรวจจับผู้ขับรถขณะมึนเมาและกวดขันวินัยจราจร ช่วงเวลา 01.00-06.00 น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของคนงานกวาด คนงานเก็บขนมูลฝอย และคนงานสวนขณะปฏิบัติหน้าที่
ด้านลบ
-จากสถิติปี 58-60 มีคนงานกวาดของ กทม. เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ 8 รายข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานรักษาความสะอาดขณะปฏิบัติหน้าที่

 

7.รื้อบ้านในป้อมฯ6 หลัง 6 มี.ค.นี้
3 ฉบับเดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวว่า จากการประชุมหารือแนวทางการรื้อย้ายบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุป กทม.จะรื้อย้ายบ้านเรือนในวันที่ 6 มี.ค.60 โดยรื้อบ้าน 6 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านเดิมยินยอมโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ กทม. และให้อำนาจ กทม.เป็นผู้รื้อย้ายได้

-กทม.จะเร่งสร้างความเข้าใจกับบ้านที่ยังไม่ยินยอมโดยวางกรอบรื้อบ้านให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย.60 แต่จะต้องพิจารณาการทำงานตามสถานการณ์จริงร่วมด้วย รวมทั้งจะเร่งประสานเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มแกนนำและจะดำเนินการทางกฎหมายกรณี ที่ทำผิดกฎหมาย ส่วนกลุ่มนักวิชาการที่คัดค้านจะร่วมสร้างความเข้าใจด้วยเช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ ตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านลบ
-ผู้อยู่อาศัยในป้อมมหากาฬส่วนใหญ่ ไม่ใช่เจ้าของบ้านที่แท้จริง โดยบางส่วนเป็นผู้เช่าบ้านต่อเนื่องมา และบางส่วนเป็นผู้บุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

 

8.ลิฟต์ BTS เสร็จเพิ่ม 4 สถานี
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์ในสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งจะต้องติดตั้งลิฟต์ 19 สถานีว่า ขณะนี้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ 4 สถานี คือ สถานีราชดำริ พร้อมพงษ์ ทองหล่อ และสถานีอ่อนนุช โดยเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา กทม.ได้เชิญผู้แทนจากกลุ่มผู้พิการใช้รถวีลแชร์ไปดูสถานที่ติดตั้ง พร้อมทดลองใช้ลิฟต์แล้ว อย่างไรก็ตาม กทม.จะพยายามเร่งรัดผู้รับเหมาติดตั้งลิฟต์ในสถานีที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านลบ
-การติดตั้งลิฟต์ ใน 3 สถานี คือ สถานีศาลาแดง พญาไท สะพานตากสิน อาจล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคจำนวนมาก อีกทั้งสถานีสะพานตากสินยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องพื้นที่ก่อสร้างลิฟต์ อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องรูปแบบการขยายสถานีจากกรมทางหลวงชนบทข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า BTS

 

9.เขตธนบุรีชี้แจงตัดต้นไม้ใหญ่
1 ฉบับ มติชน
รายละเอีดยด
-นายมนัส ประจวบจินดา ผอ.เขตธนบุรี กล่าวชี้แจงกรณี จ.ส.อ.เจด็จ มโนภาส อายุ 71 ปี คนรักต้นไม้ ในซอยชุมชนโรงคราม ได้ขึ้นไปทำห้างร้านบนต้นไม้ เพื่อประท้วง กทม.ไม่ให้ตัดต้นไม้ว่า เขตได้เข้าไปตัดต้นไม้บริเวณดังกล่าวจริง เนื่องจากต้องปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ โดยพบต้นไม้ใหญ่กีดขวางการปรับปรุงถนน ด้วยรากที่มีขนาดใหญ่ เป็นอุปสรรคในการทำงานของ กทม. จึงตัดสินใจตัดต้นไม้ดังกล่าว ซึ่ง กทม.ได้สำรวจต้นไม้ทั้ง 3 ต้นแล้ว พบต้นไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เอกชน หรือบ้านของชาวบ้านแต่อย่างใด

-ส่วนสาเหตุที่ไม่ล้อมต้นไม้ดังกล่าว เพราะต้นไทรและต้นมะขามมีอายุมากแล้ว รวมทั้งต้นไม้มีขนาดใหญ่อาจล้มใส่บ้านเรือนประชาชนในละแวกนั้นจึงต้องคำนึงถึงชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัย ของประชาชน อย่างไรก็ตาม เขตได้ประชุมหารือถึงแนวทางในความเป็นได้เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตัดต้นไม้ที่เหลืออีก 1 ต้น เพราะประชาชนเรียกร้องการยุติการตัดดังกล่าว ได้ข้อยุติร่วมกันว่าจะอนุญาตให้ กทม. ตัดต้นไม้ที่เหลืออีกครึ่งต้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยชุมชนโรงคราม หากปล่อยทิ้งไว้รากของต้นไม้จะเข้าไปท่อระบายน้ำ ขัดขวางต่อทางเดินน้ำและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบ้านเรือนในละแวกนั้น


ผลกระทบ
ด้านลบ
-ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของ กทม. ในการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลความจำเป็น รวมทั้งแนวทางการตัดต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

10.สมเด็จพระเทพฯ พอพระทัยการก่อสร้างพระเมรุมาศ
6 ฉบับ ผู้จัดการรายวัน 360°, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง Online, สยามรัฐ
รายละเอียด
-เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 27 ก.พ.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฝั่งด้านทิศใต้ รวมทั้งทอดพระเนตรการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและอาสาสมัคร ณ วิธานสถาปกศาลา (โรงขยายแบบ) อาคารปั้นหล่อประติมากรรม อาคารเขียนสีและตกแต่งองค์ประกอบ และอาคารจัดสร้างพระโกศจันทน์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแบบผังพระเมรุมาศ แบบแสดงโครงสร้างเหล็ก 3 มิติ พระที่นั่งทรงธรรม และแบบโครงสร้างเหล็กศาลาลูกขุน

-นายอารักษ์ สังหิตกุล ที่ปรึกษาวิศวกร โครงสร้างพระเมรุมาศ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งสบายพระทัยทั้งเรื่องโครงสร้าง รูปแบบและงานศิลปกรรม เนื่องจากได้เห็นการดำเนินการทุกอย่างไปได้ด้วยดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายถวายงานพระเมรุมาศครั้งนี้ อย่างเต็มที่ โดยทรงเน้นย้ำให้ผู้ทำงานก่อสร้างมีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพและเป็นไปตามแผน พร้อมกันนี้ ขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบทอดงาน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศว่า พิธีในวันนี้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของผู้ประกอบการชาวไทยในการออกแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ ที่สำคัญต้องการให้สังคมและประชาชนได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยมีสิ่งที่งดงาม มีสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีอัตลักษณ์ความเป็นไทยมากมาย รูปแบบอาคารต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจร่วมกันในการทำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศได้ก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นพิธียกเสาเอก คาดจะใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ปี จนถึงเดือน ก.ย.- ต.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อใช้ในการก่อสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. รณรงค์วิน จยย.เตือนผู้ฝ่าฝืนวิ่งบนทางเท้า
www.facebook.com/komchadluek
https://www.facebook.com/208428464667/posts/10155187913134668
36 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เหตุใด กทม. จึงรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และต่อต้านการฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า ทั้งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่มักฝ่าฝืนจอดและขับขี่บนทางเท้า รวมถึงบีบแตรไล่ผู้ใช้ทางเท้าและวิ่งย้อนศร จึงเห็นว่ามาตรการดังกล่าวอาจไม่ได้ผลและทำได้ไม่นาน
- ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวังและต่อต้านการฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าเป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้ประชาชนส่งคลิปผู้ฝ่าฝืนเพื่อนำไปสู่การปรับและได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในการแก้ปัญหาการจอดและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

 

2. ครบกำหนดทุเลาคำสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันใน 6 พื้นที่
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
35 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ภายหลังครบกำหนดที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้าใน 6 พื้นที่ ในวันที่ 25 ก.พ.60 แล้ว กทม. จะดำเนินการอย่างไรต่อไป และหาก กทม. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผู้ค้าบนทางเท้าได้ประชาชนมีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ทางเท้าในหลายพื้นที่ อาทิ สีลม แยกห้วยขวาง ปากคลองตลาด เริ่มมีผู้ค้ากลับมาค้าขาย ขณะที่พื้นที่ที่จัดระเบียบผู้ค้าไปแล้ว แต่กลับไม่มีการปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์สองข้างทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าภายหลังครบกำหนดศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการยกเลิกจุดผ่อนผันใน 6 พื้นที่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งพิสูจน์สิทธิ์รื้อย้ายชุมชนริมเจ้าพระยา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อเจรจาเร่งการรื้อย้ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กทม.ได้ขออนุมัติเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 247.5 ล้านบาท ขณะนี้รอการอนุมัติงบจาก ครม. ระหว่างนี้ได้จัดตั้งกรรมการพิสูจน์สิทธิเพื่อพิจารณาว่าแต่ละหลังจะได้เงินช่วยเหลือเท่าใด แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เงินค่ารื้อถอน เงินค่าขนย้าย และเงินชดเชยการสูญเสียรายได้ โดยจะเร่งดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อเตรียมจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนต่อไป

-กทม.มีกำหนดรื้อย้ายชุมชนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในปี 60 ส่วนกรณีมีกลุ่มต่อต้านการก่อสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเรียกร้องให้มีการจัดเวทีเสวนา เพื่อตอบข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชนนั้น กทม.พร้อมจัดเวทีดังกล่าวให้แก่ประชาชน และขอให้กลุ่มต่อต้านเข้ามาพูดคุยกับ กทม. โดยตนจะเป็นผู้ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ส่วนการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา คาดจะได้ผู้รับเหมาและเริ่มก่อสร้างในเดือน ก.ค.นี้

-นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการ ผอ.พอช. กล่าวว่า พอช.ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจชาวบ้านและประสานช่วยเหลือการดำเนินการหาที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ชาวบ้าน ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมได้ทั้งหมด จากการสำรวจมีชุมชนที่ต้องย้ายออกทั้งหมด 12 ชุมชน จำนวน 309 ครัวเรือนได้ข้อสรุปในการหาอยู่อาศัยใหม่แล้ว 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรก จะเข้าไปอยู่อาศัยในแฟลตของ ขส.ทบ.จำนวน 64 ครัวเรือนบริเวณใกล้กับจุดก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กลุ่มที่ 2 เป็นชาวบ้านที่รวมกลุ่มกัน 63 ครัวเรือนเพื่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ไปจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างชุมชนใหม่บริเวณ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และกลุ่มที่ 3 คือ ชาวบ้าน 23 ครัวเรือนจากชุมชนราชผาทับทิมและศาลเจ้าแม่ทับทิมจะไปอยู่อาศัยในโครงการแฟลตของการเคหะแห่งชาติที่บ้านเอื้ออาทรนครไชยศรี (โครงการท่าตำหนัก) จ.นครปฐม ส่วนชาวบ้าน ที่เหลือที่ยังไม่ตัดสินใจจะเร่งเดินหน้าพูดคุยต่อไปเพื่อให้การรื้อย้ายชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จทันก่อนการก่อสร้างเขื่อน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่คลองสายสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน โดยรื้อย้ายชุมชนที่บุกรุกแนวคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

2.หารือแนวเขตเขื่อนคลองลาดพร้าว
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังหารือเรื่องการรื้อย้ายสิ่งรุกล้ำคลองลาดพร้าว กับพระครูปลัดนิคม นาควโร เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวว่า จากการหารือร่วมกัน กทม.จะขออนุญาตเข้ารื้อถอนต่อตามแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ซึ่งเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวไม่ขัดข้อง เนื่องจากเข้าใจว่า กทม.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ขอให้ทำหนังสือแจ้งจะเข้ารื้อถอนและก่อสร้างเขื่อนต่อเมื่อใด กทม.มีกำหนดรื้อถอนและก่อสร้างเขื่อนบริเวณดังกล่าวต่อในวันที่ 3 มี.ค.นี้ และคาดหนังสือจะส่งถึงเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวในวันที่ 1 มี.ค.60 เพื่อจะได้นำหนังสือดังกล่าวแจ้งต่อกรรมการและพระลูกวัด เพื่อพิจารณาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่แนวคลองสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-หลังจาก กทม.ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว บริเวณหน้าวัดลาดพร้าวได้รับท้วงติงจากกรรมการวัดและพระลูกวัดถึงแนวเขตที่ชัดเจน กทม.จึงได้ทำรังวัดแนววัดที่รุกล้ำไปในแนวคลองอีกครั้ง ซึ่งพบยังเป็นแนวเดิมที่กรมที่ดินและกรมธนารักษ์จัดทำไว้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าว

 

3.เพิ่มเครื่องสูบน้ำจุดอ่อนน้ำท่วมเขตวัฒนา-ห้วยขวาง
1 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า พื้นที่เขตวัฒนาและเขตห้วยขวางเป็นจุดอ่อนที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะซอยสุขุมวิท 39, 65 และบ่อสูบน้ำคลองชวดตาเชียง จึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตวัฒนา เขตห้วยขวาง และ สนน. หาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกจุดละ 2 เครื่อง เพื่อเร่งให้การสูบน้ำทำได้รวดเร็วและสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนการปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงเรียนจึงทำให้ติดขัดเรื่องการจราจร ต้องรอให้มีการปิดภาคเรียนก่อน

-ได้ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนคลองลาดพร้าว ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่บุกรุกพื้นที่กว่า 7,000 หลังคาเรือน โดยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตที่เกี่ยวทั้ง 8 เขต รวมถึงประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวโดยร้อยละ 80 ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีเป้าหมายจะตอกเสาเข็มให้ได้ทั้งหมด 6 หมื่นต้น ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 6,700 ต้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตวัฒนาและเขตห้วยขวาง

 

4.รวมพลังวินมอเตอร์ไซค์ร่วมต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ “จักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า” กลุ่มเขตกรุงธนใต้ว่า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ซึ่งมีอยู่ 698 วิน ผู้ขับขี่ 13,693 คน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าพร้อมกันนี้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานเขตกับตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เพื่อจัดระเบียบและคืนทางเท้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร และสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี และเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการร่วมสอดส่องดูแลและกวดขันไม่ให้มีการขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
-การดำเนินการตามนโยบาย “1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในการแก้ปัญหาจอดและขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบนทางเท้า

 

5.เตรียมแผนรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
2 ฉบับ เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อเตรียมการเข้าพื้นที่ จากเดิมมีแผนเข้าพื้นที่ในเดือน ก.พ.นี้ แต่จะปรับเปลี่ยนเป็นต้นเดือน มี.ค.เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจประชาชนในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นพ้องด้วยกันทุกฝ่ายก่อนลงพื้นที่รื้อย้าย ขณะนี้มีประชาชนในป้อมมหากาฬ สมัครใจที่จะย้ายออกประมาณ 12 หลังคาเรือน จากบ้านทั้งหมด 37 หลัง โดยเจ้าของบ้านยินดีให้ความร่วมมือกับ กทม.ในการรื้อย้าย หากที่ประชุมมีมติเข้าพื้นที่จากนั้นจึงจะดำเนินการในบ้านหลังอื่นๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนป้อมมหากาฬและประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าพื้นที่รื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ

 

6.สภา กทม.หนุนเอกชนร่วมจัดการขยะ
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายชยาวุฒิ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภา กทม. กล่าวว่า พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 กฎหมายเปิดช่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำขยะที่จัดเก็บได้ไปทำประโยชน์ หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ยังไม่ได้ออกกฎกระทรวงในส่วนของขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ จึงได้หารือกับ สสล.ในเบื้องต้นในการเตรียมข้อมูล เพื่อเสนอต่อ มท.ได้รับพิจารณา ถึงกระบวนการต่างๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากสามารถเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามาดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแทนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยอาจแบ่งพื้นที่ตามโซนต่างๆ ทั่วทั้งกรุงเทพฯ จะทำให้เกิดการแข่งขันเปรียบเทียบเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดประโยชน์กับประชาชน
ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีภาคเอกชนเสนอเข้ามาดำเนินการก่อสร้างและจัดการระบบขยะมูลฝอย ซึ่ง กทม.ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย แต่เนื่องจากมีวงเงินลงทุนในโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท การให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการอันอยู่ในข้อบังคับของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการภาครัฐ พ.ศ.2535 ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องอาศัยหลายหน่วยงานในการพิจารณาไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบและต้องใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน แนวทางดังกล่าวจึงยังไม่เกิดขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการขยะของ กทม.

 

7.ประสานความร่วมมือจัดระเบียบขอทาน
3 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวหลังประชุมกำหนดแนวทางการจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลว่าได้ประชุมร่วมกับ กทม. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กรมสุขภาพจิต ภาคประชาสังคมเอ็นจีโอ เพื่อวางแผนปฏิบัติการกำหนดลงพื้นที่จัดระเบียบตามจุดต่างๆ ภายใน 30 วัน เริ่มปฏิบัติการวันที่ 1 มี.ค.นี้ และสรุปประเมินผลรายงานให้รัฐบาลทราบ

-น.ส.ยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. กล่าวว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ พม.ได้วางแนวทางจัดระเบียบขอทานอย่างเข้มข้น โดยจะจัดชุดปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ เทศกิจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระจายดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อพบขอทานจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกระบวนการ โดยเริ่มจาก (1) หากเป็นบุคคลทั่วไปจะส่งต่อไปยังบ้านมิตรไมตรีและติดต่อครอบครัวให้มารับตัวไปดูแล หากครอบครัวไม่มีความพร้อมดูแล พม.จะดูแลช่วยเหลือฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถกลับสู่สังคมอย่างเหมาะสมได้ (2) หากเป็นบุคคลต่างด้าวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันกลับประเทศต้นทาง (3) หากพบเป็นผู้ป่วยทางจิตทุพพลภาพหรือเป็นคนชราจะประสานโรงพยาบาลเพื่อส่งตัวเข้ารักษา ซึ่งภายในระยะเวลา 1 เดือนจากนี้ พม. จะดำเนินการจัดระเบียบขอทานในกรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนและขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ผลสำรวจคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศมีจำนวน 4,737 ราย โดยส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งจะอยู่อาศัยตามพื้นที่สาธารณะ สถานีขนส่ง โดยเฉพาะสถานีรถไฟและส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับ พม.ในการจัดระเบียบคนเร่ร่อนขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8.มท.กำชับตรวจสอบความแข็งแรงป้ายโฆษณา
2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัด มท. กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนและพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ดังนั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน มท.ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความปลอดภัยของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พื้นที่รับผิดชอบและเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านลบ
-ขณะนี้เข้าสู่ฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนและพายุฝนคะนอง ลมกรรโชกแรง ซึ่งอาจทำให้อาคารบ้านเรือนและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือที่มีสภาพชำรุดล้มลงมา ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความปลอดภัยของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9.พิธียกเสาเอกพระเมรุมาศ
10 ฉบับไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวหลังลงพื้นที่ท้องสนามหลวงด้านทิศใต้ เพื่อตรวจความพร้อมของสถานที่จัดพิธีบวงสรวงและการยกเสาเอกพระเมรุมาศ ซึ่งกรมศิลปากรกำหนดฤกษ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เวลา 10.01 น. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีว่า จากการตรวจความพร้อมของสถานที่จัดพิธีบวงสรวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ทดสอบการยกและการวางเสาเอกพระเมรุมาศตามกำหนดการจริงเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามกำหนดเวลาฤกษ์ วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.2560 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ระหว่างเวลา 10.01 น. จนถึงเวลา 10.54 น. ซึ่งเป็นมหัทธโนฤกษ์ หมายถึงฤกษ์ใหญ่ใช้ประกอบการมงคลทุกอย่างเป็นปฐมฤกษ์

-พิธีบวงสรวงจะเชิญคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงคณะรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทั้ง 4 เหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธีด้วย สำหรับโครงสร้างเหล็กพระเมรุมาศจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ จากนั้นจึงดำเนินการส่วนงานประติมากรรมและตกแต่งองค์ประกอบพระเมรุมาศ คาดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย.ตามแผน


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมการสร้างพระเมรุมาศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ยกเลิกรถ BRT
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/330743535084/posts/1015833328135085
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เนื่องจากที่ผ่านมา กทม. ใช้งบประมาณลงทุนในโครงการดังกล่าวไปจำนวนมาก ขณะที่ระบบขนส่งมวลชนควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งรถ BRT ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางเข้าสู่เมือง กทม. จึงควรพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ อาทิ ปรับขึ้นค่าโดยสาร ขยายเส้นทางเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากไม่ใช่ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้ใช้บริการรถ BRT น้อยมากและทำให้เสียช่องทางการจราจรไปหนึ่งช่องทาง ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก

www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36112358
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยที่ กทม. จะยกเลิกรถ BRT ด้วยเหตุผลขาดทุนเชิงโครงการ เนื่องจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประสบภาวะขาดทุน มาจากการคิดค่าโดยสารถูกเกินไป ซึ่งควรจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง อย่างไรก็ตาม ระบบขนส่งมวลชนเป็นสาธารณูปโภคที่รัฐต้องยอมขาดทุน เพื่อประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ รถ BRT ยังช่วยขนคนเข้าสู่ใจกลางเมืองและรถไฟฟ้า BTS ด้วย
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ที่ผ่านมามีข่าว กทม. จะยกเลิกโครงการรถ BRT ภายหลังสิ้นสุดสัญญาในปี 60 แต่จะสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาทดแทน ซึ่งหากยังเป็นไปตามแผนดังกล่าวควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะยกเลิกรถ BRT เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาในเส้นทางถนนพระราม 3

 

2. เปิดช่องทางรับแจ้ง จยย.ขับขี่บนทางเท้า
www.facebook.com/ทวงคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/363589560419449/posts/1051685748276490
19 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. กวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งหากพบผู้ฝ่าฝืน นั้น อาจเป็นการผลักภาระให้ประชาชน โดยวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล คือ เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องลงพื้นที่ออกตรวจตราและกวดขันจับปรับอย่างจริงจัง ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งดำเนินการเอาผิดกับ ผอ.เขตและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในหลายพื้นที่ยังมีผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อาทิ ประตูน้ำ เยาวราช สถานีรถไฟฟ้า BTSวงเวียนใหญ่ วรจักร ถนนราชวิถี ถนนพระราม 4 หน้าตลาดบางกะปิ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งหากพบผู้ฝ่าฝืน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ติวเข้ม ผอ.เขตหนุนนโยบายรัฐ “ไทยแลนด์ 4.0”
3 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต (ผอ.เขต) เพื่อให้สามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ มีความเข้าใจการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 ว่า กทม. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมี ผอ.เขตเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ประชาชน กทม.จึงต้องเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผอ.เขตให้มากที่สุด เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
- การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ผอ.เขตในครั้งนี้ จะทำให้ ผอ.เขตเป็นนักบริหารงานเขตที่มีศักยภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ทางวิชาการและด้านจิตวิทยา โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ ผอ.เขตควรทราบ รวมถึงเสริมสร้างทักษะในการกล้าคิดและทำอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจาก ผอ.เขตต้องมีบทบาทการเป็นผู้นำเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกัน ซึ่งตนและคณะผู้บริหาร กทม. พร้อมจะรับฟังและให้การสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อนำกรุงเทพฯ ก้าวสู่ความเป็นมหานครที่มีการพัฒนาในระดับสากล มีบริการที่เป็นเลิศและทันสมัย พร้อมตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน เพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนา ผอ.เขตให้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นกลไกของ กทม.ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม
ด้านลบ
- ปัจจุบันภาระหน้าที่ของ ผอ.เขต มีมากขึ้นและมีความซับซ้อนกว่าเดิมเนื่องจากความต้องการของประชาชนที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อคิดเห็น
- สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานเขต (ผอ.เขต)

 

2. ยอดจดทะเบียนวันแห่งความรัก 2,663 คู่
10 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดอะเนชั่น, M2F, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดงานจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ “ร้อยใจภักดิ์ รักเทิดทูน ณ บางรัก” ว่า สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่สำคัญในการพัฒนาคนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ การจดทะเบียนสมรสถือเป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามประเพณี ทำให้คู่รักรู้จักเคารพสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน ดังนั้น กทม. มุ่งส่งเสริมความรักและการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันที่ 14 ก.พ. ของทุกปีถือเป็นวันแห่งความรักในรูปแบบสากล สำนักงานเขตบางรักถือเป็นที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการจดทะเบียนสมรสเพราะมีชื่ออันเป็นมงคล แต่ละปีจะมีชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากมาจดทะเบียนสมรส ซึ่งตนขอให้คู่สมรสที่เริ่มต้นชีวิตในวันวาเลนไทน์มีชีวิตคู่ที่เป็นสุขและยั่งยืน
- ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สปท. กล่าวถึง ยอดจดทะเบียนสมรสในกรุงเทพฯ ว่า วันที่ 14 ก.พ.60 มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส รวมทั้งสิ้น 2,663 คู่ จดทะเบียนหย่า 80 คู่ โดยคู่รักมาจดทะเบียนสมรส ลดลงจากปีที่ผ่านมา 823 คู่ สำนักงานเขตที่มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ เขตบางรัก 625 คู่ รองลงมาคือ เขตบางซื่อ 125 คู่ เขตบางแค 84 คู่ เขตหลักสี่ 82 คู่ และเขตดอนเมือง 81 คู่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมและให้บริการจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรักในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก

 

3. จัดทำแผนใช้งาน “บางกอกอารีน่า”
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนการใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าและค่าธรรมเนียมว่า ได้มอบหมายให้ สวท. รายงานแผนการใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าและค่าธรรมเนียม เพื่อติดตามความคืบหน้าทุก 7 วัน พร้อมรวบรวมเอกสารแผนการบริหารจัดการและแผนการใช้งานของสนามบางกอกอารีน่าหนองจอก เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้รับทราบด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- แผนบริหารจัดการและแผนการใช้งานสนามบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก เพื่อให้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดและเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ด้านลบ
- ตั้งแต่ก่อสร้างศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าแล้วเสร็จเมื่อปี 57 พบการ ใช้งานยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปี 59 จัดกิจกรรมเพียง 12 ครั้ง ระยะเวลา 90 วัน มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำและค่าไฟ รวมประมาณ 24 ล้านบาท

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า

 

4. จัดเตรียมหนังสือบริการในห้องสมุดเมือง กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวกรณี สวท. มีหนังสือไปยังสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชนในหอสมุดเมืองของ กทม. ที่เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 2 เม.ย.นี้ การขอสนับสนุนหนังสือเข้าห้องสมุดเมืองดังกล่าว มิได้เป็นมติของผู้บริหาร กทม.คาดจะเป็นความคิดของผู้บริหาร สวท.ที่ต้องการให้สำนักพิมพ์และประชาชนมีส่วนร่วมกับหอสมุดเมือง กทม.อย่างไรก็ตาม ไม่กังวลหากสำนักพิมพ์ไม่สะดวกในการสนับสนุน เนื่องจากขณะนี้มีจำนวนหนังสือแล้วประมาณ 50,000 เล่ม ซึ่งมาจากหลายรูปแบบทั้งการบริจาค การจัดซื้อ เป็นต้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการอ่านของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
- การมีส่วนร่วมของสำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือในการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเมือง กทม.
ด้านลบ
- ปัจจุบันสถานการณ์ของสำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำไรจากการขายหนังสือพิมพ์และบางสำนักพิมพ์ขาดทุนจนต้องปิดตัวไป จึงไม่พร้อมที่จะสนับสนุนหนังสือเข้าห้องสมุด

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดบริการหอสมุดเมือง กทม.

 

5. รณรงค์รักปลอดภัยวันวาเลนไทน์
3 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในวันวาเลนไทน์ ภายใต้โครงการรักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 60 ว่า เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก กทม.จึงถือโอกาสนี้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน รณรงค์และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีสติและรู้เท่าทันระหว่างสมดุลของความรักและความสัมพันธ์ รู้จักการป้องกันเพื่อให้เป็นรักที่ปลอดภัย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ร่วมสมัย เพื่อให้เข้าถึงและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด "รักเป็น...รักปลอดภัย" หรือพื้นที่สำหรับสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ รวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่คู่รักยุคใหม่ทางเพจเฟซบุ๊ก iloveclub เนื่องจากปัจจุบันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังเป็นปัญหาที่คุกคามและส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภาวะสุขภาพ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการมีเพศสัมพันธ์
ด้านลบ
- สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกรุงเทพฯ ในปี 60 คาดมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 77,970 คน มีผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีและมีชีวิตอยู่ 63,471 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ 33,605 คน และคาดจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,205 คน การติดเชื้อเฉลี่ย 5 คน/วัน และกว่าร้อยละ 70 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ขณะที่ปัจจุบันแนวโน้มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 

6. ปี 60 เปิดบริการผู้สูงอายุครบวงจร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เร่งวางแนวทางการดูแลให้บริการผู้สูงอายุ โดยก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะด้านอย่าง มีประสิทธิภาพ สถิติการเข้าใช้บริการในช่วง 4 ปี ที่เปิดให้บริการ มีผู้ป่วยมารับบริการกว่า 80,000 ราย - กทม.อยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามกำหนด เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ที่มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพฯ โดยจะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการประชาชนแบบสมบูรณ์ได้ในปี 62

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7. วัดลาดพร้าวฟ้อง กทม.รื้ออาคาร-ตัดต้นไม้ในวัด
6 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
- นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และกลุ่มภิกษุสงฆ์ 24 รูป อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในชุมชนรอบวัดลาดพร้าว 72 คน ยื่นฟ้อง ผอ.เขตลาดพร้าว, ผอ.สนน., ผว.กทม. และเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 เรื่องกระทำการโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ กรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ กทม.และบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด นำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ศาลาที่พัก เฟอร์นิเจอร์ และตัดโค่นต้นไม้ภายในบริเวณวัดลาดพร้าว ซึ่งเป็นศาสนสมบัติของวัด ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.60 จนถึงวันที่ยื่นฟ้องผู้ฟ้องทั้ง 97 คน จึงขอให้ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 กระทำการขัดต่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฯ, พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูสภาพต้นไม้ที่ถูกทำลาย และอาคารสิ่งปลูกสร้างศาลาที่พัก ให้กลับคืนมาในสภาพเดิม หรือไม่ด้อยกว่าเดิม หรือใกล้เคียงสภาพเดิม รวมทั้งขอให้ศาลสั่งเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวปกป้องศาสนสมบัติ ของวัดลาดพร้าวให้กลับคืนสภาพเดิม และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ ที่จะต้องบำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุด
- ศาลรับคำฟ้องไว้ในสารบบความ เพื่อมีคำสั่งต่อไปว่าจะรับฟ้องไว้เพื่อมีคำพิพากษาหรือไม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านลบ
- กลุ่มผู้ฟ้องระบุการที่ผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 สั่งการให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยให้เหตุผลจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำ แต่ไม่ได้จัดประชุมประชาคม หรือ ชี้แจงใดๆ เพื่อขอความเห็นต่อภิกษุ คณะสงฆ์ หรือผู้จัดการประโยชน์ ของวัด หรือผู้ฟ้องคดีโดยรอบวัด ขณะที่ในข้อเท็จจริงวัดลาดพร้าว เทปูนขั้นบันไดลักษณะคล้ายเขื่อนหรือกำแพงตลิ่งริมคลองไว้นานแล้ว ดังนั้น พื้นที่ริมชายคลองในพื้นที่ของวัดลาดพร้าว จึงไม่ใช่ปัญหา หรืออุปสรรคในการระบายน้ำ หรือการบริหารจัดการน้ำของ กทม. นอกจากนี้ การจัดการศาสนสมบัติของวัดยังต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และกฎกระทรวง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีการ รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และตัดต้นไม้บริเวณวัดลาดพร้าว เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

8. ค้านจัดระเบียบบ้านมั่นคง-รื้อย้ายชุมชนริมคลอง
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ -
รายละเอียด
- นายสมพงษ์ ช่างปั้น เลขาธิการเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง กล่าวว่า ตนพร้อมตัวแทนชาวบ้านชุมชนเพิ่มสินริมน้ำ เขตสายไหม และตัวแทนชุมชนในแนวคลองลาดพร้าว อาทิ ชุมชนก้าวหน้า ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนวังหิน และชุมชนในแนวคลองเปรมประชากร ยื่นหนังสือถึงบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ ยืนยันชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการดำเนินการของรัฐ แต่ที่ผ่านมาการทำโครงการของภาครัฐและ พอช.มีกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายที่กำหนดและไม่เป็นไปตามมติ ครม. วันที่ 5 มิ.ย.55 ที่ระบุให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดหาที่พักอาศัยถาวร (บ้านมั่นคง) ให้ผู้บุกรุก ยืนยันหากจะทำเขื่อนในแนวริมฝั่งที่เป็นฝั่งคลองตามสภาพจริง ขณะนี้ไม่มีชาวบ้านรายใดต่อต้าน แต่ไม่ควรมารื้อบ้านบนบก แม้จะอยู่ในแนวเขตคลอง เพราะที่ผ่านมาเขตฯ ออกเลขบ้านให้ และดูแลชุมชนมาโดยตลอด มีงบพัฒนาชุมชนให้แสดงว่าที่ผ่านมาภาครัฐยอมรับสถานะของชาวบ้าน และหากจะทำเขื่อนบริเวณแนวตลิ่งจะช่วยกันเจรจากับบ้านที่อยู่ในน้ำให้รื้อออก แต่รัฐต้องจ่ายค่าชดเชยให้
- พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนจำนวนหนึ่งยังไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวของรัฐบาลราว 1,000 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงข้อดีและประโยชน์ที่ชุมชน รวมทั้งประชาชนจะได้รับ ตนได้กำชับให้ พอช.เป็นเจ้าภาพหลักเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินโครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
- ตัวแทนชาวบ้านคลองเปรมประชากรระบุขณะนี้คลองเปรมฯ ยังไม่มีโครงการสร้างเขื่อน แต่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตดอนเมืองและ เจ้าหน้าที่ พอช. เข้าไปบอกชาวบ้านว่าต้องเข้าโครงการบ้านมั่นคงหาก ไม่เข้านำหมายศาลมาติด ทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดผวา ทั้งที่ มีเลขบ้านและเขตฯ ก็ดูแลมาตลอด

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหารุกล้ำแนวคลองสาธารณะและการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้บุกรุก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. กทม. เตรียมปรับค่าเก็บขยะเป็น 226 บาท/หลังคาเรือน
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36108907
29 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. เตรียมกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะใหม่เป็น 226 บาท/ครัวเรือน ซึ่งคิดจากต้นทุนการเก็บขนมูลฝอยและค่ากำจัดขยะนั้น โดยขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะด้วย อาทิ เพิ่มความถี่การจัดเก็บและจัดเก็บให้ทั่วถึง ไม่มีขยะตกค้าง เพิ่มจำนวนถังขยะในแหล่งชุมชน มีมาตรการลงโทษกับครัวเรือนที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียม เพิ่มสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ฯลฯ
- ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จัดเก็บ 20 บาท/ครัวเรือน หลายเท่า ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากและเป็นการผลักภาระให้ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะอัตราใหม่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ

 

2. ขอความช่วยเหลือถูกรถขนขยะ กทม.ชนขาขาด
www.facebook.com/BuaInterLaw&Business-ทนายวรชัยบัวสะอาด
https://www.facebook. com/BuaInterLaw/photos/a.1025591591590819144.1073741828.1025405940837709/1459147197463579/?type=3&theater
13 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนายชลอ เจริญสุข ถูกรถขนขยะ กทม. ชนขาขาด ซึ่ง กทม. ยังไม่ได้เข้ามาเยียวยาให้ความช่วยเหลือ และขณะนี้ทนายความอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้องให้ กทม. รับผิดชอบ นั้น หากอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กทม. จริง ก็ควรตรวจสอบและช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหาย โดยไม่ต้องรอให้มีการฟ้องร้องกันก่อน

www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36108973
10 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. กวดขันดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และรถเก็บขยะ กทม. เนื่องจากพบบางคันขับขี่เร็วมาก รวมถึงไม่มีมารยาทในการขับขี่ ขณะเดียวกันการออกปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 07.00-07.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ยังกีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รู้สึกเห็นใจผู้ประสบเหตุจากการถูกรถขยะของ กทม. ชน ทั้งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จาก กทม.

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและพิจารณาเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกรถเก็บขยะของ กทม. ชนขาขาด รวมทั้งการกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขยะ กทม.

 

3. เสี่ยงคนกรุงฯ ถึง S-GUARD เสาป้องกัน จยย.ขี่บนทางเท้า
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook.com/119948869834/posts/10155185917124835
134 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. จัดทำ S-GUARD อุปกรณ์กั้นรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า ซึ่งติดตั้งในหลายพื้นที่ นั้น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้คนเดินเท้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องใช้วีลแชร์ โดยขอเสนอให้ดำเนินการกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง อาศัยภาพจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งในหลายพื้นที่ใช้เป็นหลักฐานในการปรับ ให้ประชาชนถ่ายรูปเป็นหลักฐานและได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ ปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจร พิจารณาทำช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ฯลฯ
- ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ กทม. ในการแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า โดยขอให้ดำเนินการในทุกพื้นที่ และใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมทั้งการเปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนพร้อมภาพประกอบ

 

4. พื้นที่โฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/ThaiPBSFan
https://www.facebook.com/330743535084/posts/10158326509290085
18 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ควรเพิ่มพื้นที่สำหรับให้บริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขณะเดียวกันควรเพิ่มเครื่องออกบัตรและขยายช่องทางเข้าออก โดยเฉพาะในสถานีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เสียงโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ดังเกินไป บางครั้งทำให้ผู้โดยสารไม่ได้ยินเสียงประกาศแจ้งสถานี

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเพิ่มพื้นที่ให้บริการข่าวสารบนโฆษณารถไฟฟ้า BTS รวมถึงการเพิ่มตู้จำหน่ายตั๋วและขยายช่องทางเข้าออกสถานีที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ชวนถ่ายภาพแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนขี่ จยย.บนทางเท้า
3 ฉบับ เดลินิวส์ , ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถ จักรยานยนต์บนทางเท้าว่า ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตร่วมกับคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบเขตและสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ประชุมวินจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดหากฝ่าฝืนวิ่งบนทางเท้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างงดเว้นการฝ่าฝืนกฎหมาย และรวมพลังสอดส่องดูแลไม่ให้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืน รวมทั้งบันทึกภาพ/หลักฐานผู้ฝ่าฝืน ส่งให้เทศกิจ หรือตำรวจพื้นที่ดำเนินคดี และให้สำนักงานเขตทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
- ให้ ผอ.เขต ดำเนินการจัดประชุมและรายงานผลการดำเนินการพร้อมภาพถ่ายให้ สนท.ภายในวันที่ 20 ก.พ. เพื่อสรุปรายงานให้ ผว.กทม. ทราบ นอกจากนี้ ให้สำนักงานเขตออกประกาศเกียรติคุณให้กับ วินจักรยานยนต์รับจ้าง หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลไม่ให้มีบุคคลใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยช่องทางการแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนพร้อมภาพประกอบ ส่งมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสายด่วนเทศกิจหมายเลข 0-2465-6644 โดยจะรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า
ด้านลบ
- กรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า หากฝ่าฝืนครั้งที่ 1 ต้องถูกดำเนินคดี-ห้าม วิ่งรับจ้างเป็นระยะเวลา 1 เดือน ฝ่าฝืนครั้งที่ 2 ต้องถูกดำเนินคดี-ห้ามวิ่งรับจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือน กรณีมีการฝ่าฝืนครั้งที่ 3 ต้องถูกดำเนินคดี-ห้ามวิ่งรับจ้างเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้ารวมทั้งช่องทางการแจ้งข้อมูลผู้ฝ่าฝืนพร้อมภาพประกอบ

 

2. เปิดหอสมุดเมือง 2 เม.ย.นี้
4 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าหอสมุดเมือง ครั้งที่ 3 ว่า ขณะนี้โครงสร้างและการตกแต่งภายในเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการทดสอบเดินระบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการจัดหนังสือเข้าชั้น โดยปัจจุบันมีหนังสือที่จะนำเข้าชั้นทั้งหมด 46,000 เล่ม ขณะที่พื้นที่ภายในห้องสมุดสามารถรองรับหนังสือได้ถึง 2 แสนเล่ม โดยหนังสือส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคจากหน่วยงานและบุคคลสำคัญ คาดทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือน มี.ค.นี้ และกำหนดเปิดหอสมุดเมืองในวันที่ 2 เม.ย. ซึ่งตรงกับวันรักการอ่าน ทั้งนี้ หอสมุดดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตามพันธกิจกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลกและการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอ่าน

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดให้บริการหอสมุดเมืองในวันที่ 2 เม.ย.นี้

 

3. บริหารจัดการโรงผลิตปุ๋ย
3 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมและศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยได้ประมาณ 50 ตัน/วัน เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้โรงเรียน หรือสวนสาธารณะของ กทม. โดยในปี 58 สสล. ได้ขอจัดสรรงบประมาณ 880 ล้านบาท สำหรับการจ้างบริษัทเอกชนบริหารจัดการ แต่จากการศึกษาพบ กทม.ต้องจ่ายค่าบริหารจัดการ 2,000-2,200 บาท/เดือน ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินไป จึงมีความเห็นว่า ควรยกเลิกโครงการฯ ในการจ้างเอกชนมาผลิตปุ๋ยและจะให้เจ้าหน้าที่ กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเอง ซึ่ง สสล.ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการ โดยจัดทำเป็นระบบปิด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ขณะเดียวกันจะจัดซื้อเครื่องย่อย กิ่งไม้ที่สามารถย่อยผักตบชวาได้ด้วย สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ผลิตปุ๋ยทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 100 คน ต้องหารือร่วมกัน เพื่อหาทางพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการบริหารจัดการโดยโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด
ด้านลบ
- การผลิตปุ๋ยยังมีปัญหาในการดำเนินการคือ 1) ระบบที่ทำเป็นระบบเปิด ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ 2) เครื่องย่อยกิ่งไม้ 4 เครื่อง ใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง คือ ที่ศูนย์หนองแขม 1 เครื่อง และศูนย์อ่อนนุช 1 เครื่อง นอกจากนี้ เครื่องย่อยดังกล่าวสามารถย่อยได้เพียงกิ่งไม้ แต่ไม่สามารถย่อยผักตบชวาได้ รวมทั้งมีปัญหาเรื่องการใช้งานพื้นที่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยรวมทั้ง 2 ศูนย์ 40 ไร่ ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าในส่วนนี้ด้วย

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การวางแนวทางการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมและศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช

 

4. เร่งรื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองลาดพร้าว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด -
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการรื้อย้ายบ้านรุกคลองลาดพร้าวว่า ขณะนี้ กทม.ได้ดำเนินการไปแล้วหลายจุดและได้กำชับ ผอ.เขตทั้ง 8 เขต คือเขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และวังทองหลาง เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน โดยจะต้องเข้าพื้นที่มากกว่า 1 ครั้งและต่อเนื่อง เพื่อลดความข้องใจและความกังวลของประชาชนที่เกรงเมื่อย้ายแล้วอาจไม่มีที่อยู่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถทำความเข้าใจกับประชาชนที่จะต้องรื้อบ้านออกจากคลองได้แล้วกว่าร้อยละ 90 หากชุมชนใดสามารถเข้าพื้นที่ได้ กทม.จะดำเนินการทันที ซึ่งได้กำชับให้ทำพร้อม ๆ กันทั้ง 8 เขต ประมาณ 2,600 ครัวเรือน ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จภายในเดือนธ.ค. 60 อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ กทม.จะพิจารณาใช้กฎหมายประกาศคณะปฏิวัติ (ปว.) 44 ซึ่งได้แจ้งระเบียบการไปยังสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว
- นอกจากการรื้อบ้านประชาชน กทม.ยังเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ หากพบมีต้นไม้ใหญ่ในจุดใด จะล้อมต้นไม้เพื่อย้ายไปปลูกในที่ ที่เหมาะสม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ขณะนี้เริ่มทยอยล้อมต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณ คลองลัดลาดพร้าว

ผลกระทบ
ด้านบวก
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและแก้ปัญหาชุมชนบุกรุกพื้นที่คลอง กีดขวางเส้นทางระบายน้ำตามนโยบายรัฐบาล

 

5. ตั้ง ก.ก. ศึกษาแนวทางจัดเก็บค่าขยะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีมีการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 ตามกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น อีกทั้ง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ได้กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วย แต่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ การกำหนดอัตราการจัดเก็บ แตกต่างกัน กทม. จึงอยู่ระหว่างการพิจาณาความถูกต้องเหมาะสมในการร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งสองฉบับและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติ กทม. เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดการ สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ซึ่งจะรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง วางรูปแบบการยกร่างข้อบัญญัติ กำหนดอัตราค่าจัดเก็บและกำจัดมูลฝอย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้น จะพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะให้เหมาะสมเพื่อนำมาออกเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยของ กทม. ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านลบ
- อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยเดิมนั้น บ้านเรือนทั่วไปจัดเก็บหลังคาเรือนละ 20 บาท แต่ผลจากศึกษาต้นทุนการเก็บขนมูลฝอย และการกำจัดที่แท้จริง พบการเก็บขนยู่ที่เดือนละ 128 บาท และค่ากำจัด อยู่ที่เดือนละ 98 บาท รวมแล้วแต่ละครัวเรือนต้องจ่าย 226 บาท/เดือน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และสถานการณ์ปัจจุบัน
- การรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำแนวเขตพื้นที่คลองและการจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทน
ด้านลบ
- ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองลาดพร้าวส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่ยังมีบางส่วนไม่ต้องการจะย้ายออก เพราะเคยชินกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ซึ่งต้องเร่งทำความเข้าใจ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำพื้นที่คลองลาดพร้าว

 

6. ยกระดับศูนย์สาธารณสุข กทม. รองรับสังคมผู้สูงอายุ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งต่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านว่า การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลลำบาก การนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปโรงพยาบาลอาจทำได้ยาก สำหรับประชาชน ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งลงทะเบียนกับศูนย์ BMA ผ่านโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไปรักษาศูนย์ฯ จะรับข้อมูลรายชื่อ, โรค และบ้านเลขที่ของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านโปรแกรมสถิติที่กรมอนามัย กทม. คิดค้น เชื่อมกับระบบออนไลน์ และแจ้งเตือนกำหนดการสำหรับระยะเวลาที่อาสาสมัครจะต้องเดินทางไปดูแลผู้ป่วย รวมทั้งระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉิน
- ปัจจุบันมีอาสาสมัคร 2,400 คนที่ผ่านการอบรมกับ สนอ. เข้าร่วม โดยทำงานในลักษณะจิตอาสา แต่มีผู้ป่วยกว่า 40,000 ราย ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนส่งต่อรายชื่อให้กับศูนย์ฯ ดูแล ซึ่งการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าว รวมทั้ง กทม. มีแผนยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ให้เป็นไปในลักษณะศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) สำหรับผู้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจร่างกายจากแพทย์และพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว นโยบายดังกล่าวจะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างทั่วถึง
- การยกระดับการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ในกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยติดเตียงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร “โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน”

 

7. แจกถุงยางอนามัย - รณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV
2 ฉบับ มติชน, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ กทม. ได้เสนอของบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัย 6-7 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนตลอดปี โดยจะกระจายไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โรงเรียน และโรงพยาบาลในสังกัด ขณะเดียวกันในปีนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.จะจัดบริการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชน นอกจากนี้ กทม. ได้จัดกิจกรรม "รักเป็น รักปลอดภัย" โครงการรักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพเนื่องในวันวาเลนไทน์ ที่ลานกิจกรรมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือการตั้งครรภ์แบบ ไม่พร้อม
ด้านลบ
- จากการคาดการณ์ในปี 60 จะมี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 77,000 คน ในจำนวน 50,000 กว่าคน ทราบว่าตนเองติดเชื้อ ที่เหลืออีกราว 22,000 คน ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสู่การแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 

8. บูรณาการแผน ประชารัฐร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติด
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ที่ประชุม ได้รายงานการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ แผนการป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษา การปราบปรามยาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งมีแนวคิดการปฏิบัติเอาชนะยาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจที่จะเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9. 16 ก.พ. ประกาศยุทธศาสตร์รับมือการเปลี่ยนแปลงเมือง
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และมูลนิธิ 100 Resilient Cities เตรียมเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ (Bangkok Resilience Strategy) เพื่อพร้อมรับมือ-จัดการกับการเปลี่ยนแปลงกับปัญหาที่เพิ่มขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองปลอดภัย น่าอยู่ และยั่งยืน” กทม. กำหนดเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ฯ ในวันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธาน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง ในกรุงเทพฯ จัดการกับการเปลี่ยน แปลงกับปัญหาที่มากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ
ด้านลบ
- ปัจจุบันกรุงเทพฯ ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของเมืองในด้านต่าง ๆ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯ

 

10. เตรียมเพิ่มพื้นที่แก้มลิง สวนเบญจกิติ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- รายงานข่าวกรณีโรงงานยาสูบมีแผนจะย้ายออก จากพื้นที่คลองเตยไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และมอบพื้นที่ให้ กทม.นำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ จากการสำรวจเบื้องต้น กทม.สามารถใช้บึงรับน้ำขนาด 168 ไร่ ที่อยู่ในสวนเบญจกิติทำเป็นแก้มลิงได้ โดยบึงรับน้ำดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณน้ำได้กว่า 1 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากมีการพร่องน้ำ 5 แสน ลบ.ม. จะรองรับฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ขณะเดียวกัน ผว.กทม. ให้ตรวจสอบได้รับมอบพื้นที่โรงงานยาสูบอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ หากยังไม่ดำเนินการขอให้เร่งรัดส่งมอบพื้นที่ รวมถึงแผนการย้ายออกของโรงงานยาสูบที่ชัดเจน
- นอกจากนี้ ได้ให้ สสล. ศึกษาโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อออกแบบสวนสาธารณะในการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกและดูแลต้นไม้ คาดพื้นที่ที่โรงงานยาสูบจะคืนให้เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ ทั้งนี้ หลังจาก กทม.ได้รับมอบพื้นที่ กทม.จะบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำแผนรักษาความปลอดภัยต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดหาพื้นที่แก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนสุขุมวิทอย่างยั่งยืน
- การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว เพื่อคนกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบ

 

11. เอกชนร้องสำนักนายกฯ กำหนด TOR ซ่อมรถดับเพลิง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าวแจ้งความคืบหน้าการซ่อมบำรุงรถดับเพลิงขนาดใหญ่ของ กทม. 95 คัน รถดับเพลิง ชนิด 4x4 พร้อมเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น L200 ที่นำออกมาจากที่จอดรถของบริษัทเทพยนต์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จากทั้งหมด 176 คันว่า หลังจาก สปภ.เปิดประกวดราคา เพื่อซ่อมบำรุงรถดับเพลิงขนาดใหญ่ เมื่อปลายปี 59 ขณะที่เปิดให้เอกชนพิจารณาร่างประกวดราคา (TOR) มีผู้ร้องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องวิธีการและ ราคาซ่อม รวมทั้งควรมีผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญ ขณะที่ สปภ. กทม. เห็นว่าการหาผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมอาจผิดข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 ที่กำหนดห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้ กองโรงงานช่างกล สนค.เป็นผู้ดำเนินการจัดซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ชนิด 4x4 จำนวน 72 คัน โดยใช้งบประมาณเฉลี่ย 2-3 แสนบาท/คัน ไปเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายผู้บริหารที่ได้เร่งรัดให้มีการจัดซ่อมบำรุง เพื่อนำออกมากระจายตามสถานีดับเพลิง 35 สถานี ซึ่งการซ่อมโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญประเมินใน ลอตแรก ทำให้ปัจจุบัน กทม. ยังไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และไม่สามารถลงรายละเอียดการเบิกน้ำมันตามระเบียบของราชการได้ เอกชนจึงต้องการให้ กทม. พิจารณาการประกวดราคาใหม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การซ่อมแซมรถดับเพลิง เพื่อนำออกมาใช้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
ด้านลบ
- การเปิดประกวดราคาซ่อมบำรุงรถดับเพลิงของ กทม.ได้รับการร้องเรียนเรื่องกำหนดร่างประกวดราคา (TOR) เรื่องวิธีการและราคาซ่อม เนื่องจากรถดับเพลิงแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคแตกต่างกัน จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณสมบัติรถและอุปกรณ์ในแต่ละรุ่นกำหนดไว้ในทีโออาร์ด้วย

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการกำหนด TOR ประกวดราคา เพื่อซ่อมบำรุงรถดับเพลิงขนาดใหญ่

 

12. ร.10 พอพระทัยนิทรรศการเย็นศิระฯ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าว่า จากที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัย การจัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ทรงมีกระแสรับสั่งว่าเป็นเรื่องที่ดีประชาชนจะได้รับทราบ สถาบันได้ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานต่างๆ มากมาย ต่อเนื่องจากหลายรัชกาล ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งตรงนี้คือรากฐานที่จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งบนรากฐานอันแข็งแกร่ง พวกเราทุกคนก็รับสนองพระบรมราโชบายของพระองค์ท่าน ในการที่จะทำให้ศาสตร์พระราชาทั้งหมดไปสู่การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ รวมทั้งศูนย์พัฒนาทั้งหมด 6 ศูนย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งได้กราบบังคมทูลไปว่า ปัจจุบันมี 134 ประเทศ ได้นำไปใช้โดยมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมตามภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆ จึงทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการถวายรางวัลจากสหประชาชาติว่าได้ทำคุณประโยชน์ต่อโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของทุกคน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” บริเวณท้องสนามหลวง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แชร์ภาพ จยย. ฝ่าฝืนวิ่งบนทางเท้าไม่สนคำสั่งห้าม
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook. com/ThairathFan
179 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า แม้จะมีการติดป้ายห้ามในพื้นที่นั้น พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงการขาดจิตสำนึก มักง่าย เห็นแก่ตัวของผู้ขับขี่ ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจต้องลงพื้นที่กวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง เข้มงวด และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนถ่ายรูปพร้อมทะเบียนรถส่งให้เจ้าหน้าที่และได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ
- ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัด ที่กลับรถไกล ไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. เหตุผลที่ จยย. รับจ้างวิ่งบนทางเท้า
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook. com/Posttoday?fref=nf
147 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างระบุเหตุผลที่จำเป็นต้องขึ้นไปขับขี่บนทางเท้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ย่นระยะทางให้สั้นลง และทำตามคำร้องขอของผู้โดยสารนั้น เป็นข้ออ้างในการกระทำผิด ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเห็นใจผู้ใช้ทางเท้าที่อาจได้รับอันตรายจากการถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนได้
- ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาทำช่องทางสำหรับจักรยานและรถจักรยานยนต์เหมือนในถนนสาทร

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจักรยานยนต์รับจ้าง รวมพลังต่อต้านการขับรถบนทางเท้า โดยดึงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เสด็จเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
6 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-เมื่อเวลา 19.13น. วันที่ 9 ก.พ.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พร้อมทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ เฝ้าฯ รับเสด็จ

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ประกอบด้วย โซนที่ 1 บุญของแผ่นดินไทย อาทิ บูรพกษัตริย์ไทย สืบสานตำนานราชวงศ์จักรี พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ, โซนที่ 2 พระราชาผู้ทรงธรรม(ทำ), โซนที่ 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่, โซนที่ 4 พระมิ่งขวัญชาวไทย และโซนที่ 5 ร้อยใจไทย จากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต แล้วเสด็จฯออกจากบริเวณจัดนิทรรศการทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 19.45 น.

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป ให้ประชาชนเข้าใจและเป็นรูปธรรมมากที่สุดรวมทั้งเรื่องของศาสนาด้วย

-นิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.เป็นต้นไป แบ่งตามรอบประชาชนที่รอกราบถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และรอบประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 17.00-18.00 น. โดยจะเปิดเข้าเป็นรอบรอบละ 500 คน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที/รอบ ขณะเดียวกันสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตซึ่งตั้งอยู่ภายนอกอาคารนิทรรศการ โดยจัดแสดงศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการดิน น้ำ และธรรมชาติ ซึ่งในส่วนนี้จะจัดแสดง 7 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดแสดงนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ ท้องสนามหลวง”

 

2.กทม.ชวนประชาชนทำดอกไม้จันทน์
3 ฉบับ มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำดอกไม้จันทน์ด้วยตนเองโดยใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น ใบตอง ใบเตย ดอกไม้ในพื้นที่ พร้อมประดิษฐ์ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ

-นอกจากนี้ สนศ. สวท.และ สพส. จะจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนใน 50 สำนักงานเขต รวมถึงจะจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ ไว้ให้สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกในการประดิษฐ์เองด้วย ส่วนรูปแบบขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ

-ขณะเดียวกันได้ยังมอบหมายให้สำนักงานเขตจัดเตรียมสถานที่สำหรับตั้งซุ้มวางดอกไม้จันทน์ที่วัดในพื้นที่เขตอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง รวมถึงประสานโรงเรียน หรือวัดในพื้นที่เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกด้านที่พักและห้องน้ำรองรับประชาชนจากต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยถวายพระองค์ด้วยความตั้งใจจริง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน

 

3.จัดระเบียบวิน จยย.-คุมเข้มห้ามขับขี่บนทางเท้า
5 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม.ถึงความคืบหน้าโครงการ “จักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับรถบนทางเท้า” ว่า เบื้องต้นได้มอบหมายให้ทั้ง 50 สำนักงานเขตเชิญตัวแทนวินจักรยานยนต์เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้และวินรถจักรยานยนต์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งโทษที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืน โดยให้ทุกเขตจัดประชุมร่วมกันให้เกิดความชัดเจนก่อนวันที่ 20 ก.พ.นี้ จากนั้นจะประชุมร่วม 6 กลุ่มเขต ก่อนจัดงานแสดงพลังวินรถจักรยานยนต์ไม่ขี่รถบนทางเท้าทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ศูนย์เยาวชน กทม.(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

-สำหรับมาตรการการลงโทษวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ทำผิดข้อบังคับ จะให้ผู้บริหารวินเป็นผู้ลงโทษตามมาตรการที่กำหนด ส่วน กทม.ดำเนินการเรื่องการเปรียบเทียบปรับ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สนท.เปิดช่องทางรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งหากประชาชนพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทางช่องทางดังกล่าวได้ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดึงวินจักรยานยนต์รับจ้างทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.รณรงค์ติดกล้อง CCTV หน้ารถ
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการรณรงค์ให้รถยนต์ทุกคันในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ว่า กทม.ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการ หรือรณรงค์ให้รถแต่ละประเภทติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในรถ ดังนี้ 1) รถ บขส. รถ ขสมก. รถไฟ และรถไฟฟ้า 2) รถแท็กซี่ รถตู้ และสามล้อเครื่อง และ 3) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทุกประเภท โดยมีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมด้วยการลดเบี้ยประกันให้รถยนต์ทุกคันที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกันนี้ กทม.ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่อง ขอความร่วมมือให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ลดเบี้ยประกันให้รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดกล้อง CCTV ทั้งนี้ ข้อเสนอการลดเบี้ยประกันภัยให้ผู้ติดตั้งกล้องหน้ารถ บริษัทประกันหลายแห่งเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการลงนามความร่วมมือ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างวินัยและป้องกันการก่ออาชญากรรม โดยหากรถทุกคันในกรุงเทพฯ ติดกล้องหน้ารถจะช่วยเป็นหูเป็นตา เพื่อประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์ให้รถทุกคันในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดกล้อง CCTV

 

5.เร่งรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกคลองลาดพร้าว
2 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวว่า ขณะนี้สามารถรื้อย้ายบ้านเรือนไปได้ เพียง 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ชุมชนสะพานไม้ 2 ชุมชนหลังสมาคม รร.ไทยญี่ปุ่น ชุมชนวังหิน ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง ชุมชน กสบ.หมู่ 5 และชุมชนพัฒนาหมู่ 1 จากชุมชนทั้งหมด 52 ชุมชน จำนวน 7,081 ครัวเรือน ซึ่งชุมชนที่เหลืออยู่ระหว่างการเจรจากับประชาชน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการรื้อย้ายชุมชนจะเร่งรัดให้เร็วที่สุด เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งตามสัญญาจะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย.62

-ได้สั่งการให้สำนักงานเขตในพื้นที่แนวเขื่อน 8 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง รายงานความคืบหน้าการทำงานเรื่องคลองลาดพร้าวทุกสัปดาห์และมีปัญหาอุปสรรคด้านใด เพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาแก้ไข หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ส่งให้ สนน.รายงานในการประชุมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

-นายธนัช นฤพรพงศ์ ผช.ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กล่าวว่า พอช.ร่วมกับสำนักงานเขตในแนวคลองทั้งหมดวางแนวทางเร่งดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุด โดยในกลุ่มบ้านเรือนประชาชนที่ยังต่อต้านโครงการ จากการลงพื้นที่พบบ้านเรือนที่ไม่ยอมรื้อย้ายบางส่วนเกิดจากการเสียผลประโยชน์ เนื่องจากสร้างบ้านบุกรุกแล้วปล่อยเก็บค่าเช่าบนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พอช. จึงประสานกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบการเสียภาษีบ้านเช่าต่างๆ ย้อนหลัง พร้อมดำเนินการทางกฎหมายในส่วนอื่นๆ เกี่ยวข้อง เบื้องต้นจะเน้นทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ แต่หากยังต่อต้านไม่ยอมรื้อย้ายต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าดำเนินการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างเขื่อนลาดพร้าว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีการดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนริมคลองและจัดหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่ เพื่อเปิดเส้นทางการก่อสร้าง
ด้านลบ
-ปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องจาก 1) การจัดการที่ดิน การรังวัดพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2) การก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งติดขัดในข้อกฎหมายด้านที่ดิน ระยะร่นจากแนวเขตคลองทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 3) การสร้างบ้านมั่นคงในแนวคลองต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ และ 4) บ้านเรือนบางส่วนในแนวคลองลาดพร้าวกว่าร้อยละ 15-20 ยังต่อต้านการรื้อย้ายชุมชน ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการบ้านมั่นคงได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการรื้อย้ายบ้านเรือนริมคลอง เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

6.ขอเพิ่มรถเมล์วิ่งผ่านสนามบางกอกอารีน่า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก ได้มอบหมายให้ สนศ.และ สพส.วางแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ส่วนการใช้งานของหน่วยงานอื่น ๆ หากเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องการจัดงานเพื่อประชาชน กทม.จะให้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นหน่วยงานเอกชนจะคิดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้งาน โดยขณะนี้ สวท.อยู่ระหว่างการออกระเบียบการใช้สนามและออกประกาศการใช้บริการและอัตราการใช้งานพื้นที่ที่เหมาะสม

-นอกจากนี้ ให้ สจส.ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) จัดเส้นทางรถโดยสารประจำทางผ่านศูนย์กีฬาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้น และจะประสานกรมการขนส่งทางบกเพื่อขออนุญาตจัดทำป้ายรถโดยสารประจำทางตามแนวเส้นทาง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดแนวทางจัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก
ด้านลบ
-เนื่องจากสนามบางกอกอารีน่าตั้งอยู่ในเขตชานเมืองซึ่งระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอจึงทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบาก


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินตามแนวทางจัดกิจกรรม ระเบียบการใช้สนามและการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางมาศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าเขตหนองจอก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. กทม. เตรียมยกเลิกเดินรถ BRT หลังขาดทุนปีละ 200 ล้าน
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/131732549847/ posts/10156040988199848
34 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม. จะยกเลิกโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ เพราะต้องประสบภาวะขาดทุนปีละ 200 ล้านบาท เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะ จึงยากจะทำกำไร รวมทั้งรถ BRT สร้างจากแนวคิดที่จะขนคนจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองบนเส้นทางที่ไม่มีช่องทางของรถไฟฟ้า ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และค่าโดยสารถูก ด้วยเส้นทางและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกเทศ ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ปัจจุบันมีผู้โดยสารราว 25,000 คน ในเส้นทางดังกล่าว ดังนั้น จึงควรขยายเส้นทางเพิ่มและปรับอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้ขาดทุนลดลง
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อรถ BRT ประสบภาวะขาดทุนสะสมก็สมควรยกเลิกโครงการ แต่ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ลงทุนและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการยกเลิกโครงการรถ BRT รวมทั้งการเตรียมรถขนส่งมวลชนรองรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ

 

2. แนะ กทม. ทบทวนยกเลิก BRT
www.facebook.com/ดร.สามารถราชพลสิทธิ์
https://www.facebook.com/Dr.Samart
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. ทบทวนการยกเลิกโครงการรถ BRT เนื่องจากรถ BRT เป็นบริการสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่หวังผลกำไร แต่ให้ขาดทุนน้อยที่สุด ขณะที่เส้นทางพระราม 3 มีรถโดยสารประจำทางผ่านน้อยมาก รถ BRT จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงควรปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถก่อน อาทิ ขยายเส้นทางให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน กวดขันจับกุมผู้ใช้รถที่เข้ามาใช้เส้นทางรถ BRT ปรับระบบสัญญาณในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและจุดตัดเส้นทางของรถ BRT เปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการเดินรถ ปรับขึ้นค่าโดยสารให้ถึงจุดคุ้มทุน รวมถึงสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณเส้นทางก่อน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนของผู้โดยสาร
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรยกเลิกการเดินรถ BRT เนื่องจากเส้นทางทับซ้อนกับรถไฟฟ้า BTS และทำให้เสียพื้นที่จราจรไปหนึ่งช่องทาง

www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook. com/200355362728/posts/10155819809072729
28 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต รผว.กทม. ที่ขอให้ กทม. ทบทวนการยกเลิกโครงการรถ BRT เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะที่ลงทุนโดยรัฐ เพื่อให้บริการประชาชน หากมีการบริหารจัดการที่ดี และประชาชนได้รับประโยชน์ก็ไม่ควรยกเลิก แม้จะขาดทุน ดังนั้น กทม. ควรศึกษาถึงปัญหาให้ชัดเจนและปรับปรุงการบริหารจัดการ อาทิ ขยายเส้นทางให้ครอบคลุมพื้นที่เชื่อมโยงตอบสนองความต้องการของประชาชน ออกกฎหมายควบคุมการใช้เส้นทางรถ BRT หรือให้สัมปทานเอกชนเข้ามาบริหารจัดการเดินรถ
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรยกเลิกโครงการรถ BRT เนื่องจากการเดินรถ BRT ทำให้เสียช่องจราจรไปหนึ่งช่องทาง ขณะที่เส้นทางดังกล่าวประชาชนเข้าถึงได้ยากและไม่ได้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งยังเพิ่มปัญหาการจราจรติดขัดในถนนพระราม 3

www.facebook.com/isranewsfanpage
https://www.facebook.com/480564141971928/posts/1564047933623538
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรทบทวนการยกเลิกโครงการ BRT และประเมินความคุ้มค่าของโครงการ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการก่อน โดยอาจเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ ขยายเส้นทางการเดินรถ และเพิ่มจำนวนรถในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีที่ กทม. ยกเลิกโครงการ BRT เริ่มจากการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบโครงการต่างๆ ของ กทม. ที่ประสบภาวะขาดทุนและไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การบริหารจัดการเดินรถ BRT ของ กทม. ยังไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อยและประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาทบทวนโครงการรถ BRT สายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ และการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ