• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.รณรงค์ร่วมแก้ไขปัญหาขยะเกลื่อนเมือง
www.facebook.com/สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมGreenNews
https://www.facebook.com/greennewsagency/videos/16792152354851403
8,400 views / 192 likes / 209 shares / 24 comments

-ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี “สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Greennews” จัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อแก้ปัญหาขยะเกลื่อนเมือง นั้น ปัจจุบันทางเท้าในหลายพื้นที่มีการนำขยะมากองไว้ ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความสกปรกให้พื้นที่ ขณะที่ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ กทม.จะดำเนินการจัดเก็บทุกวัน แต่ยังมีปัญหาดังกล่าว ซึ่งทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาขยะจึงควรมีส่วนร่วมในการแก้ไข โดยช่วยกันลดปริมาณขยะที่เกินความจำเป็นและยกระดับจิตใจของตนเองด้วยการหยุดนิสัยมักง่าย เพราะแม้ถังขยะจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่จิตสำนึกของคนมีความสำคัญมากกว่า

-ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า นอกจากเรื่องจิตสำนึกแล้ว ระบบกำจัดขยะของ กทม.ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ กำหนดวันนัดเก็บขยะแต่ละประเภท ตั้งวางถังขยะในจุดที่เหมาะสมและเพียงพอ กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการตั้งวางถุงขยะเพื่อรอการจัดเก็บ จับปรับผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของ กทม. โดยเฉพาะการรณรงค์คัดแยกขยะจากครัวเรือนและสร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นที่
 
2.รถเก็บขยะ กทม.ขับเร็ว-ไม่ปลอดภัย
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36884988
6 likes / 8 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้เตือนภัยรถเก็บขยะ กทม.ซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ในเวลาประมาณ 05.00 – 06.00 น. พบพนักงานขับรถมักขับเร็วมาก ทั้งยังขับแช่ในช่องทางจราจรด้านขวา บางครั้งมีน้ำขยะไหลเป็นทาง ทำให้ถนนลื่น เป็นอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ เมื่อเก็บขยะเสร็จ พนักงานเก็บขยะจะขึ้นไปนั่งด้านบนและหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ หากรถเบรกกะทันหัน หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอน

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม.กวดขันและเพิ่มมาตรการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะทั้งพฤติกรรม-มารยาทในการขับรถ ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และด้านสุขอนามัย โดยมีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระยาสุเรนทร์-คลองหนองระแหง
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองสามวาได้ปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามคลองพระยาสุเรนทร์และคลองหนองระแหงโดยปรับปรุงเป็นสะพาน ค.ส.ล. เพื่อความมั่นคงแข็งแรง เมื่อปรับปรุง สะพานทั้ง 2 แห่งแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้สะพานข้ามคลองดังกล่าวในการสัญจรไปมารวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้สะพานข้ามคลองพระยาสุเรนทร์และคลองหนองระแหง

ด้านลบ
-สะพานคนเดินข้ามคลองพระยา สุเรนทร์และคลองหนองระแหงมีสภาพเก่า ผุพัง ชำรุด โครงสร้างไม่แน่นหนามีการโยกตัว แผ่นไม้หลุดหายบางส่วน ส่วนสะพานอีกแห่งเป็นสะพาน ค.ส.ล. มีสภาพชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสะพานคนเดินข้ามคลองพระยาสุเรนทร์และคลองหนองระแหงเขตคลองสามวา

 

2.เปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอก รพ.คลองสามวา ปลายเดือน ก.ย.นี้
3 ฉบับ บ้านเมือง Online, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวาว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการปลายเดือน ก.ย.60 เบื้องต้นจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก OPD ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ในระยะยาวจะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด 200 เตียง อาคารรักษา อาคารจอดรถ หอพักแพทย์และพยาบาลต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองสามวาแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการทางการแพทย์ เพิ่มช่องทางบริการตรวจรักษาสุขภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ คลอบคลุมพื้นที่เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการโรงพยาบาลคลองสามวา

 

3.พัฒนาพื้นที่-เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินของ กทม.
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า สนค.ได้สำรวจรวบรวมทรัพย์สินของ กทม. ทั้งหมดมีที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ 58 แปลง ในจำนวนนี้มี 35 แปลงที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามสภาพของพื้นที่ โดยในเขตรอบนอกส่วนใหญ่เสนอทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก้มลิงดทิ้งขยะชิ้นใหญ่เพื่อแก้ปัญหาลักลอบทิ้งริมทางบางส่วนเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม/ สวนสาธารณะ ขนาดเล็ก หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนและเที่ยวชมธรรมชาติ

-ส่วนในเขตพื้นที่ชั้นในอาจใช้ในการช่วยเหลือจากผลกระทบการจัดระเบียบทางเท้า ซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม จะเร่งรัดหน่วยงานและสำนักงานเขตพื้นที่ให้พัฒนาที่ดินเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ไม่ทิ้งรกร้างว่างเปล่า สำหรับที่ดินอีก 23 แปลง ซึ่งยังมีการบุกรุกใช้ประโยชน์ที่ดินจะให้หน่วยงานจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพื่อที่จะสามารถพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาพื้นที่ทรัพย์สินของ กทม.ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ทรัพย์สินของ กทม.เพื่อให้หน่วยงานนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

4.เตรียมลงนาม MOU กับ กทพ.เดินหน้า “พระปกเกล้าสกายปาร์ก”
2 ฉบับไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ซึ่งเป็นโครงสร้างรางรถไฟในโครงการลาวาลินเดิมให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้ กทม.ดำเนินโครงการแล้ว โดยอยู่ระหว่างเตรียมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอใช้โครงสร้างรางรถไฟลาวาลิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก ขณะเดียวกัน สผม.อยู่ระหว่างเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากเดิมที่ตั้งไว้จำนวน 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มเติมรายละเอียดการปรับปรุงสะพานตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้ถนนและสวนสาธารณะ รวมถึงเพิ่มเนื้องานในโครงการฯ คือก่อสร้างลิฟต์ 2 จุด บริเวณหัวท้ายสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้น-ลงสวนสาธารณะลอยฟ้าได้สะดวกมากขึ้น คาดปลายปี 60 จะเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง และเริ่มโครงการได้ในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานพระปกเกล้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก

 

5.เปิดศูนย์คัดกรอง-บำบัดยาเสพติด
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.กทม., ปตอ.1 พัน. 6 และ บช.น. เปิดศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดในระบบสมัครใจ เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งแรกในพื้นที่กรุงเทพฯหลังเปิดดำเนินการมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 174 คน ครบหลักสูตรแล้ว 145 คน และอยู่ระหว่างบำบัดฟื้นฟูอีก 29 คน

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร

 

6.ตักบาตร ถ.ข้าวสารฟื้นวัฒนธรรมดีงาม
3 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 19 รูป บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนข้าวสาร เขตพระนครว่า กิจกรรมการตักบาตรเป็นหนึ่งกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของถนนข้าวสารให้คงอยู่คู่กับถนนข้าวสาร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงามให้ชาวต่างชาติได้เห็นและเกิดความประทับใจ การทำบุญตักบาตรในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างภาพลักษณ์ของถนนข้าวสารให้กลับคืนสู่ความงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามที่แท้จริงของชาวไทย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนสถานประกอบการในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำให้ถนนข้าวสารกลับคืนสู่ความงดงาม เป็นระเบียบ มีศักยภาพ และมีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ถนนข้าวสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีวัฒนธรรมอันดีงาม

 

7.8 หน่วยงานผนึกพัฒนาการศึกษา
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การสร้างความรักชาติ ความสามัคคีเสียสละให้กับคนในชาติ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย จ.ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนัก งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด กทม.และสังกัดอื่นได้รับการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นไทยอย่างเป็นรูปธรรม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริมด้านการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

8.เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายจราจร ถ.รามคำแหง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว รผอ.สนย. กล่าวว่า กทม. ได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมถนนรามคำแหงให้เกิดความคล่องตัวในรูปแบบโครงการก่อสร้างถนนรามคำแหงขยายโครงข่ายถนน ให้ครอบคลุมทั้งด้านตะวันออกและตะวันตก 3 โครงการ ได้แก่ ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างทางยกระดับจากแยกลำสาลี-คลองบ้านม้า โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างทางลอดถนนกาญจนาภิเษกตามแนวถนนรามคำแหง ขนาด 4 ช่องจราจรบริเวณจุดตัดถนนรามคำแหงกับถนนกาญจนาภิเษก และขยายถนนรามคำแหงเพิ่มเติมจาก 6 ช่องเป็น 8 ช่องจราจร และช่วงที่ 3 ก่อสร้างปรับปรุงจากถนนกาญจนาภิเษก-คลองบางชัน ขยายช่องจราจรก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนรามคำแหงกับถนนราษฎร์พัฒนา

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรามคำแหงทั้ง 3 ช่วง กทม.ออกแบบก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ เนื่องจากแนวเส้นทางเป็นส่วนซ้อนทับกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้หารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมีการปรับรูปแบบที่เหมาะสม

-ขณะนี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง หาก กทม.สามารถดำเนินโครงการพัฒนาถนนรามคำแหงได้พร้อมกันจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทำให้พื้นที่มีการก่อสร้างใหญ่ครั้งเดียว ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มากเกินไป โดย สนย.อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อดำเนินโครงการและจะเสนอต่อผู้บริหาร กทม.ขอจัดสรรงบประมาณกลางปี 61เพื่อเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมในถนนรามคำแหงและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตด้านลบ-สภาพการจราจรถนนรามคำแหงปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นสูงมาก เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโครงข่ายการจราจรจากพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านตะวันตกไปตะวันออกผ่านเขตบางกะปิ สะพานสูง มีนบุรี และหนองจอกมีปริมาณการจราจรในย่านดังกล่าวกว่า 1 แสนคัน/วัน และในอนาคตจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างคับคั่ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมถนนรามคำแหง

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.จัดหาพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1945205615506379&id=676892899004330
1,300 likes / 70 shares / 105 comments

-ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าเรียกร้องให้ภาครัฐและ กทม.จัดหาพื้นที่ค้าขายให้ใหม่ นั้น ที่ผ่านมาผู้ค้าเหล่านี้เอาเปรียบผู้ใช้ทางเท้าและผู้ที่เช่าพื้นที่ค้าขายในอาคาร หรือตลาดอย่างถูกต้องมานาน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าเช่าและไม่เสียภาษีใดๆ รวมทั้งการจัดหาพื้นที่ให้ค้าขายใหม่ยังอาจเป็นการส่งเสริมให้ผู้ค้ากลุ่มใหม่เข้ามาค้าขายในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการจัดระเบียบ

-ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางเท้าบางพื้นที่ภาครัฐและ กทม.อนุญาตให้ค้าขายมานาน เมื่อปรับเปลี่ยนนโยบายยกเลิกค้าขายบนทางเท้า จึงทำให้ผู้ค้าได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงควรจัดหาพื้นที่ในบริเวณที่ไม่ไกลจากจุดที่จัดระเบียบ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์อาหารให้ผู้ค้าเหล่านี้เข้าไปเช่าพื้นที่ค้าขาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดหาพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
2.แนะพัฒนาคลองกลางถนนนราธิวาสฯ เป็นแลนด์มาร์กใหม่
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=770782086437656&id=578474542335079
1,100 likes / 49 shares / 54 comments

-ร้อยละ 52 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรพัฒนาคลองระบายน้ำบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสุรวงศ์-ถนนสีลม ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด น่าเดิน มีความปลอดภัย และปลอดหาบเร่แผงลอย เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคลองในกรุงเทพฯ ที่สามารถปรับปรุงให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น เช่น ทางเลือกในการเดินทาง เพื่อลดปริมาณรถบนถนน อาจเป็นเรือ หรือจักรยาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของเมือง เป็นที่พักผ่อนใจกลางเมืองที่ปลอดภัย เป็นต้น

-ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในทางกายภาพคลองในกรุงเทพฯ จะเชื่อมต่อกับคลองอื่น ๆ ด้วย มีน้ำไหลขึ้น - ลง และใช้ในการระบายน้ำเป็นหลัก เมื่อฝนตกจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หากจะปรับภูมิทัศน์โดยการทำเป็นทางเดินด้านล่างคงเป็นไปได้ยาก

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตยานนาวา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์คูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการพิจารณาพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสุรวงศ์-ถนนสีลม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เปิด 3 จุดให้ค้าขายหลังจัดระเบียบทางเท้า
https://news.voicetv.co.th/thailand/523204.html
34 likes / 4 shares / 12 comments

-ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม.เปิดพื้นที่ 3 จุดให้ค้าขาย หลังการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกประชาชนในการซื้ออาหาร นั้น กทม.ควรให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ทางเท้ามากกว่าผู้ค้า เพราะที่ผ่านมามีการใช้พื้นที่สาธารณะในการหาประโยชน์ส่วนตัวมานาน นอกจากจะกีดขวางทางเท้าและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้ว ยังทำให้พื้นที่สกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย จึงควรยกเลิกการค้าขายบนทางเท้าและหาพื้นที่เช่าค้าขายที่เป็นสัดส่วน

-ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการกำหนดเวลาให้ค้าขายจนถึงเวลา 15.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดพื้นที่ค้าขายเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
2.ฝนตกน้ำท่วมขังบนสกายวอล์กแยกปทุมวัน
www.facebook.com/เตชะทับทอง
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1549015148475357&id=100001006606828
518 likes / 51 shares / 25 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสมาชิกเฟซบุ๊ก ผู้ใช้นาม “เตชะ ทับทอง” โพสต์ข้อความและภาพน้ำท่วมขังบนสกายวอล์กบริเวณสี่แยกปทุมวัน และไหลเข้าห้างสรรพสินค้าในบริเวณดังกล่าว ทั้งยังมีส่วนที่เป็นร่ม หรือหลังคาไม่ต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงที่มีฝนตกประชาชนไม่สามารถใช้สกายวอล์กในจุดนี้ได้ นั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน เน้นแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียว

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตบนสกายวอล์กดังกล่าวมีทางระบายน้ำหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาจัดทำหลังคาให้ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้หลบฝน หรือบังแดดได้

www.facebook.com/สิทธิคนเดินเท้า
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1117196675083078&id=268203839982370
107 likes / 10 comments

-ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากผู้ที่ออกแบบไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้งาน รวมทั้งไม่ได้คิดอย่างละเอียดพอ จึงไม่สามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลาย ส่งผลให้มีปัญหาตามมาและไม่สามารถใช้งานได้จริง

-ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อเกิดปัญหาที่กระทบต่อสาธารณะเช่นนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนสกายวอล์กบริเวณสี่แยกปทุมวัน รวมทั้งการจัดทำหลังคาให้ต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เดินหน้าสตรีทฟู้ด - เปิดพื้นที่ 4 จุดให้ผู้ค้าขายอาหาร
8 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดทำการค้าแหล่งอาหารชุมชน กทม.สะอาดอร่อย และประหยัดว่า กทม. ได้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมโดยอาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่เอกชนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน เพื่อให้ผู้ค้าที่ต้องการมีพื้นที่ค้าขาย โดยเน้นขายอาหารเป็นหลักเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีที่ซื้อหาอาหารในราคาประหยัดเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

-เบื้องต้นพื้นที่ 4 แห่งที่ กทม.เปิดให้ผู้ค้าสามารถตั้งวางแผงค้าได้คือ (1) บริเวณข้างห้างโลตัส ใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีพื้นที่ 1,000 ตร.ม. รองรับผู้ค้าได้ 84 แผงค้า (2) ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี มีพื้นที่ 500 ตร.ม. รองรับผู้ค้าได้ 72 แผงค้า (3) บริเวณหน้าภัตตาคารกุ้งหลวง มีพื้นที่ 700 ตร.ม. รองรับผู้ค้าได้ 48 แผงค้า และ (4) ซอยข้างโรงพยาบาลเจ้าพระยา มีพื้นที่ 200 ตร.ม.รองรับผู้ค้าได้ 20 แผงค้า โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงที่สำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นการให้ค้าขายได้ฟรีไม่มีการเก็บค่าเช่า และมีข้อกำหนดที่ชัดเจนคือ ขายได้เฉพาะอาหารและต้องขายในเวลาที่กำหนด อีกทั้งผู้ค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด และขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม หากผู้ค้าไม่ปฏิบัติตาม กทม. จะยกเลิกการค้าในจุดนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่และประชาชนผู้บริโภค

-ตั้งเป้าหมายภายในเดือน ก.ย. นี้ กทม.จะเร่งหาจุดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ค้ามีที่ค้าขายได้อย่างน้อย 10 จุดและจะเร่งขยายพื้นที่ค้าขายให้ครอบคลุมมากที่สุด ส่วนแผงค้าอื่น ๆ ประเภทเสื้อผ้าของใช้ต่าง ๆ กทม.จะพยายามหาพื้นที่รองรับ ขณะนี้ได้ปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม สามารถรองรับแผงค้าได้จำนวน 700 แผง โดยจะพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดให้ผู้ค้าขายสินค้าที่หลากหลายโดยเร็วที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดหาพื้นที่เพื่อให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าสามารถตั้งวางแผงค้าได้โดยไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชน

ด้านลบ
-การยกเลิกจุดผ่อนผันที่ผ่านมาทำให้มีผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบกว่า 8,007 ราย แบ่งเป็นผู้ค้าประเภทอาหาร 6,334 ราย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 681 ราย และของใช้ทั่วไป 992 ราย ที่ผ่านมา กทม.จัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าในตลาดต่างๆ แต่บางจุดอาจเป็นพื้นที่ที่ผู้ค้าไม่สะดวกในการทำการค้าด้วยปัจจัยต่าง ๆ

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหาพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.ชี้แจงสัญญาซื้อเสื้อโปโลดำเนินการสมัยผู้บริหาร กทม. ชุดก่อน
5 ฉบับ ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีนางยุวรี ปิยนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยังแมน สปอร์ต จำกัด และ ร.ต.สมชาย อาจพึ่ง ได้เดินทางพร้อมกับชายสูงอายุ อ้างตัวเป็นอดีตทหาร กรมการทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) เข้าประชิดตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการประมูลจัดทำเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ของ กทม. จำนวน 2 แสนตัว แต่ไม่สามารถส่งมอบให้หน่วยงานได้ว่า ตนไม่ได้สั่งยกเลิกให้จัดทำเสื้อโปโลจำนวน 2 แสนตัว เพราะยังไม่ได้สั่งให้บริษัท ยังแมน สปอร์ตฯ จัดทำ หรือผลิตเสื้อแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามระเบียบราชการของ กทม. และยังไม่มีการจัดทำสัญญากับบริษัทดังกล่าว อีกทั้งในขณะที่ตนดำรงตำแหน่ง ผว.กทม. ยังไม่เคยอนุมัติให้ดำเนินการแต่อย่างใด

-กทม.ได้ส่งหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน โดยระบุการจัดซื้อเสื้อโปโล จำนวนประมาณ 2 แสนตัว ด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิเศษ เคยเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันแล้วเมื่อปี 58 และได้เสนอมายัง กทม.ให้จัดซื้ออีกครั้ง แต่ กทม.ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากราคาผลิตเสื้อโปโลมีราคาที่สูงเกินไป เพราะราคาในท้องตลาดอยู่ที่ 190 บาท/ตัว ขณะเดียวกัน กทม.ได้ขอต่อรองราคาเสื้อโปโลในราคาตัวละ 200 บาท จากตัวละ 248 บาท แต่บริษัทยืนยันที่จะกำหนดราคาเดิมเท่านั้น ซึ่ง กทม. ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากมีราคาสูงเกินไป

-นางยุวรี ปิยนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยังแมน สปอร์ต จำกัด ร้องเรียนต่อศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการผลิตเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ของ กทม. จำนวน 2 แสนตัว เพื่อแจกให้ข้าราชการและบุคลากรของ กทม. โดยระบุได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากได้ใช้บ้านเป็นหลักค้ำประกันในการกู้เงินเพื่อใช้ผลิตเสื้อโปโล กระทั่งมีคำสั่งของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ให้ยกเลิกการจัดซื้อ ทั้งนี้ ผู้ร้องได้เดินทางมายังศูนย์บริการฯ เพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวทั้งหมด 3 ครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน กทม. จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-โครงการดังกล่าวในหนังสือร้องเรียนระบุได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีต ผว.กทม.คนก่อนหน้านี้ โดยเป็นคำสั่งของ รผว.กทม.คนหนึ่ง ออกคำสั่งที่ใช้วิธีการพิเศษ ไม่ต้องผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในยุคนั้นยังไม่มีคำสั่งให้ดำเนินการ ก่อนที่กระบวนการดังกล่าวจะเริ่มในยุคของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่ง ผว.กทม. กระทั่ง พล.ต.อ.อัศวิน มีคำสั่งให้ยกเลิกในที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการจัดหาเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ตามที่มีบริษัทเอกชนร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

3.พิจารณาแต่งตั้ง ทปษ.สปภ. ด้วยความเหมาะสม
2 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณี พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา ผอ.สปภ. แต่งตั้งที่ปรึกษาของ ผอ.สปภ. 11 คน เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ อดีต รป.กทม. ซึ่งถูกพิจารณาโทษไล่ออกจากราชการตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีความผิดในการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าไม่มีความเหมาะสม จากการหารือเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย คาด พ.ต.อ.พิชัย จะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษา ผอ.สปภ. รวมถึงตำแหน่งอื่นที่มีอยู่ใน กทม.ขณะนี้ด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในหน่วยงาน กทม.
-การบริหารราชการของ สปภ. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้านลบ-กทม. มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.พิชัย ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 เนื่องจากเป็นการพิจารณาโทษทางวินัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง ตามมติ ป.ป.ช. แต่หลังจากออกจากราชการแล้ว พ.ต.อ.พิชัย ยังคงอยู่ในตำแหน่งอื่น ๆ ของหน่วยงาน กทม.ได้แก่ เป็นคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) และเป็นกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล กทม. (สธก.) เนื่องจากตามระเบียบไม่ได้กำกับว่าห้ามถูกไล่ออกจากราชการ จึงถือว่า ไม่ได้เป็นการทำผิดระเบียบแต่อย่างใด


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาของ ผอ.สปภ.

 

4.พระเมรุมาศจำลอง แล้วเสร็จ 10 ต.ค.นี้
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บนพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต และใน 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ รวมถึงในทุกจังหวัด เนื่องจากทรงห่วงใยประชาชนจำนวนมากที่ต้องเดินทาง เข้ามากรุงเทพฯ ในส่วนของ กทม.จะมีทั้งหมด 9 แห่ง โดย กทม.รับผิดชอบการก่อสร้างบริเวณลานพระราชวังดุสิต ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 50 โดยการก่อสร้างเป็นงานละเอียดตามแบบของกรมศิลปากร คาดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ กทม. จะจัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ประมาณ 2,600 คน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ
-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บริเวณลานพระราชวังดุสิต

 

5.เตรียมสร้างท่อลอดระบายน้ำแยกเกษตรฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ถนนสายหลักว่า สนน. มีแผนก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.80 เมตร ยาว 1,120 เมตร บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ด้วยวิธีดันท่อ และก่อสร้างบ่อสูบน้ำ รวมทั้งซ่อมถนน และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่คลอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายหลัก

-สนน. มีโครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งหมด 11 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว 4 โครงการ ส่วนอีก 7 โครงการ จะทยอยลงนามสัญญาจ้างให้ครบ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ถนนสายหลัก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ถนนสายหลัก

 

6.หอประชุมสภา กทม.แล้วเสร็จ ต.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม. บริเวณศาลาว่าการ กทม. 2 เขตดินแดงว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวคืบหน้ากว่าร้อยละ 85.50 คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ต.ค. 60 สำหรับงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในขณะนี้ ประกอบด้วยอาคารหอประชุมสภา กทม. ได้แก่ งานติดตั้งหลังคาคอมโพสิท งานก่อสร้างห้องน้ำ งานก่อสร้างลิฟต์ส่งอาหาร อาคารกรรมาธิการเหนือและใต้ ได้แก่ งานติดตั้งหลังคาและผนังกระจก งานก่อสร้างห้องน้ำ งานก่อสร้างลิฟต์โดยสาร ห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ได้แก่ งานติดตั้งตะแกรง FRP งานก่อสร้างรางระบายน้ำ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการเปิดใช้อาคารหอประชุมสภา กทม. ศาลาว่าการ กทม. 2


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม. ศาลาว่าการ กทม. 2

 

7.มอบนโยบายเทศกิจ 50 เขต
1 ฉบับ
ข่าวสด
รายละเอียด-พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รผว.กทม. กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สนท. และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขตว่า ภารกิจใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ขอให้ทำดีขึ้นไป โดยเฉพาะ 7 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการจักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับรถบนทางเท้า (2) โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม (3) โครงการเรียกคืนพื้นที่ทิ้งร้าง (4) โครงการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ (5) โครงการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยให้เงินรางวัล (6) โครงการสร้างวินัยให้ประชาชน และ (7) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี 60

-ส่วนการจัดระเบียบทางเท้าและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ทุกเขตมีข้อมูลอยู่แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความกระตือรือร้น จุดใดที่ยกเลิกการทำการค้าจะไม่ให้มีการกลับมาขายใหม่ หากเขตใดปล่อยให้ผู้ค้ากลับมาค้าขายใหม่ ถือว่าบกพร่องในหน้าที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ 50 เขต ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามภารกิจสำคัญ 7 โครงการ

 

8.วางแนวทางอนุรักษ์ - พัฒนาคลองหลอด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมพัฒนาพื้นที่ย่านคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตร ว่า กทม. ได้วางแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาคลอง โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และภาคประชาชนทำกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตร โดยจะเริ่มพัฒนาคลองด้วยการทำความสะอาดคลองล้างขัดเขื่อนริมคลองและทาสีให้สวยงามเหมาะสมตลอด 2 ฝั่งคลองระยะทางยาวรวม 7,300 เมตร ปลายเดือน ก.ย. นี้ นอกจากนี้ จะปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ทำความสะอาดถนน ทางเท้าตัดแต่งต้นไม้


-ขณะเดียวกัน กทม.จะเร่งแก้ปัญหาคนเร่ร่อนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ผู้ประกอบอาชีพค้าบริการในบริเวณแนวคลองหลอดด้วย โดยจะประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมดำเนินการแก้ไขต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองคูเมืองเดิม หรือคลองหลอด เป็นหนึ่งในคลองเก่าแก่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในย่านสำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ดูแลให้เกิดความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่ย่านคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิตร

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ร้องนายกฯ ผลิตเสื้อให้ กทม.แต่ไม่สามารถส่งมอบได้
www.facebook.com/จ่าพิชิตขจัดพาลชน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154992583383379&id=547998378
124 likes / 15 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนางยุวรี ปิยนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง ร้องเรียนกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยระบุไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประมูลจัดทำเสื้อโปโลให้ กทม. จำนวน 200,000 ตัว แต่มีปัญหาไม่สามารถส่งมอบได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้นำเรื่องยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการต่อไป นั้น กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.และเห็นเจ้าหน้าที่ขุดลอกไม่มีเครื่องแบบ กทม.จึงได้เปิดประมูลจัดทำเสื้อดังกล่าว แต่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.เห็นว่าราคาที่บริษัทเสนอมาสูงเกินไป จึงยกเลิกการประมูล ขณะที่บริษัทฯ ได้ผลิตเสื้อไปแล้วและมีการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (logo) กทม. ทำให้ไม่สามารถนำไปขายได้

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเพราะบริษัทฯ ไปดำเนินการผลิตเสื้อก่อนที่จะมีการประมูล ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบ

www.facebook.com/Kapook
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1552322004804636&id=113053042064880
1,300 likes / 23 shares / 3 comments

-ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีที่ กทม.ยกเลิกการประมูลผลิตเสื้อดังกล่าวอาจเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีการจัดทำโครงการจัดซื้อเสื้อโปโลสกรีนตราสัญลักษณ์ กทม. ตามที่มีบริษัทเอกชนร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากดำเนินการผลิตเสื้อไปแล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบได้
 
 
187 likes / 4 shares / 28 comments

-ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณตลาดสำเพ็งเป็นย่านการค้าที่สกปรกและไร้ระเบียบอย่างมาก เนื่องจากความมักง่าย เห็นแก่ตัวของผู้ค้า ประกอบกับการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ค้ายินยอมที่จะเสียค่าปรับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อแลกกับการตั้งวางแผงค้าบนทางเท้า ซึ่งกีดขวางทางสัญจรของประชาชน จนต้องลงไปเดินบนผิวจราจรเสี่ยงต่อการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน ขณะที่ในช่วงกลางคืนมีการตั้งแผงค้าบนถนนราชวงศ์ สร้างปัญหาจราจรติดขัดอย่างหนัก

-ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรเพิ่มโทษจับปรับผู้ค้าบนทางเท้า เนื่องจากค่าปรับในปัจจุบันมีอัตราที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับผลกำไรที่ผู้ค้าได้รับจากการค้าขายบนทางเท้า ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าบนทางเท้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งบริเวณตลาดสำเพ็ง
 
ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ-รองรับประชาชนร่วมงานถวายพระเพลิง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบป้อมมหากาฬว่า กทม.ได้ปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยทำความสะอาด กำจัดวัชพืชเก็บขยะมูลฝอย ทาสีป้อมและกำแพง อีกทั้งได้ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โล่งติดคลองโอ่งอ่าง ซึ่งรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไปแล้วให้เป็นสวนหย่อม ในวันที่ 18 ก.ย. 60 สนย. และ สสล. จะร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติมเพื่อเป็นสถานที่รองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคาดจะใช้เวลาปรับปรุงภายใน 7 วัน โดยจะตั้งเต็นท์ ให้บริการประชาชนที่จะเดินทางมาในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

-รายงานข่าวการรื้อย้ายบ้านในป้อมมหากาฬที่เหลือจำนวน 30 หลัง ปัจจุบันประชาชนให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายเพิ่มเติม 12 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ ส่วนบ้านที่เหลือ 18 หลัง ซึ่งมีการเสนอให้เป็นบ้านอนุรักษ์นั้น กทม.จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการอนุรักษ์ นอกจากนี้ จะหารือกับกรมศิลปากรเรื่องเทคนิคการปรับปรุงป้อมมหากาฬ และกำแพงป้อมฯ ให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ทำให้โบราณสถานเสียหาย ตามแผนจะเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาป้อมมหากาฬ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์-การปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ เพื่อรองรับประชาชนที่มาร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

 

2.เร่งก่อสร้าง 4 ถนน เลียบคลองประปา-ถ.เชื่อมศูนย์ราชการฯ
3 ฉบับ ทข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา ระยะทาง 4,400 เมตร และโครงการปรับปรุงถนนซอยวัดเวฬุวนาราม 36 เขตดอนเมือง ระยะทาง 900 เมตรว่า โครงการดังกล่าวมีขนาด 2 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มโครงข่ายการจราจรให้เชื่อมต่อระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา แก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมบริเวณชุมชนหลังวัดไผ่เขียว อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งช่วย บรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนซอยวัดเวฬุวนาราม เชื่อมต่อระหว่างวัดเวฬุวนารามถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก

-สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-คลองเปรมประชากรช่วงที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ7-คลองบางตลาด และช่วงที่ 3 คลองเปรมประชากร-คลองบางตลาด ซึ่งช่วงที่ 1 และ 2 ผู้รับจ้างดำเนินการภายในเดือน ก.ย.นี้ ส่วนช่วงที่ 3 จะเริ่มเดือน ม.ค.61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาโครงข่ายการจราจรเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและพื้นที่ต่อเนื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก

 

3.ผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1 เริ่มทยอยคืนอาคาร
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พ.ต.อ.จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กทม.กล่าวหลังเจรจากับผู้ค้าและผู้อาศัยภายในอาคารตลาดประชานิเวศน์ 1 ที่ยังไม่ย้ายออก หรือยังไม่คืนสัญญาเช่าอาคารให้กับ กทม.79 ราย เพื่อขอให้ย้ายออกจากอาคารภายในวันที่ 15 ก.ย.60 ว่า ขณะนี้มีผู้อาศัยทยอยเข้ามาเจรจาพร้อมตกลงคืนห้องบางส่วนแล้ว ซึ่ง กทม.ได้ทยอยรื้อถอนอาคารและปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือยังมีเวลาคืนห้องได้จนถึงวันที่ 15 ก.ย.จากนั้น วันที่ 18 ก.ย.นี้ เวลา 10.30 น. สำนักงานตลาด กทม.จะร่วมหารือกับสำนักงานเขตจตุจักร และ สน.ประชาชื่นเพื่อดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับผู้ฝ่าฝืนประกาศของสำนักงานเขตจตุจักร สำหรับรูปแบบการปรับปรุงขณะนี้มีประมาณ 9 แบบ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้รูปแบบใด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการเจรจาและการรื้อถอนอาคารพาณิชย์บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1 เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
ด้านลบ
-ปัจจุบันยังมีผู้ค้าและผู้อาศัยภายในอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1 จำนวน 79 คูหา จากจำนวน 177 คูหา ที่ยังไม่คืนสัญญาให้ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาตลาดประชานิเวศน์ 1

 

4.เฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝน ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีเด็กเล็ก

-สำหรับแนวทางป้องกันโรคมือเท้าปาก ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กต้องร่วมกันเข้มงวดการรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เด็กใช้งานเป็นประจำ และกวดขันสุขลักษณะการรับประทานอาหารต่าง ๆ ตลอดจนสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก เพื่อเข้ารับรักษาได้อย่างรวดเร็ว หากพบการเจ็บป่วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค.60 มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 7,729 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือในช่วงเดือน มิ.ย. และ ก.ค. ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 0-4 ปี ต่อมาคือ ช่วงอายุ 5-9 ปี และ ช่วงอายุ 10-14 ปี

-โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี และมักจะพบการระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาต่าง ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ 18 ต.ค.นี้
12 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, คม ชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์, new 18 Online, ผู้จัดการรายวัน 360,
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ 18 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนการก่อสร้างพระเมรุมาศ มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ก.ย. นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาศที่ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ ก่อนจะอัญเชิญไปซักซ้อมและใช้ในการพระราชพิธียังโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เวลา 14.00 น.

-สำหรับการจัดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีที่ประชุมกำหนดหมวดของการจัดนิทรรศการเป็น 5 โซน ดังนี้ (1) เมื่อเสด็จอวตาร (2) รัชกาลที่ร่มเย็น (3) เพ็ญพระราชธรรม (4) นำพระราชไมตรี และ (5) พระจักรีนิวัตฟ้า ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” กำหนดเวลาเข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.60 โดยจะมีรถรับส่ง 4 มุมเมือง 5-6 จุด พร้อมรับสมัครอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ พร้อมทั้งจัดมหรสพแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. ทั้งบริเวณเวทีมหรสพและภายในพระเมรุมาศที่จะบรรเลงเพลงปี่พาทย์ที่ใช้ในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมรับฟังด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 4 มุมเมืองและประจำจังหวัด โดยจะจัดนิทรรศการดังกล่าวยังพระเมรุมาศจำลองทั้งส่วนกลางและภูมิภาคซึ่งในส่วนกลาง กทม. จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ-การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ตัดต้นไม้ใหญ่ทำสวนหย่อม
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36862646
5 likes / 16 comments

-ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้สำนักงานเขตบางกอกน้อยดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาฝั่งซ้าย ถนนรุ่งประชา ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งมีสภาพรกร้างและขาดการดูแล โดยได้รื้อย้ายป้อมตำรวจและตัดต้นไม้ใหญ่ 3 ต้น นั้น รู้สึกเสียดายที่ กทม.ตัดต้นไม้ใหญ่ในบริเวณดังกล่าว ทั้งที่ควรเก็บรักษาไว้ โดยขอคำแนะนำจากรุกขกรในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่

-ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวขาดการดูแล จึงสมควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น ขณะที่ต้นไม้ใหญ่ หากขาดการดูแลอาจโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางกอกน้อย และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะ รวมทั้งกรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออก
 
2.เสนอให้ใช้สนามบางกอกอารีน่าจัดแข่งขันวอลเลย์บอล
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36866907
31 comments

-ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอเสนอให้สหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ (FIVB) เลือกสนามบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดสำคัญๆ เนื่องจากเป็นสนามที่สวยงาม ทันสมัย มีขนาดใหญ่ สามารถจุผู้ชมได้จำนวนมาก ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ทั้งยังเคยเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกมาแล้ว

-ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สนามดังกล่าวตั้งอยู่ห่างไกล เดินทางลำบาก เนื่องจากมีรถขนส่งสาธารณะไม่มาก ทั้งยังต้องจอดรถริมถนน ซึ่งไม่ปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการและแผนการใช้งานศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่าและค่าธรรมเนียมของสนามบางกอกอารีน่า หนองจอก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่า ในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”
2 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา” จากนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จำนวน 300,000 บาท และนายชนะพล ชินปัญจะพล ประธานที่ปรึกษาบริษัท ชินบวร จำกัด ในนามผู้แทนตลาดบวรร่มเกล้า (ลาดกระบัง) จำนวน 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาทว่า เงินที่ได้รับจะนำไปสมทบกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เขตบางขุนเทียนต่อไป

-ขณะนี้มีผู้ร่วมสมทบกองทุนฯ เป็นยอดเงิน 10,925,200 บาท คิดเป็นพื้นที่ปลูกป่าประมาณ 45 ไร่ โดยใน 1 ไร่สามารถปลูกต้นไม้ได้ประมาณ 800 ต้น ค่าใช้จ่ายต่อต้นจำนวน 300 บาท ซึ่งเป็นค่าพันธุ์ไม้ในการปลูกป่าครั้งแรก และค่าดูแลรักษาต้นไม้ระยะเวลา 3 ปี โดยชาวบ้านชาวชุมชนในพื้นที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาป่าชายเลนบางขุนเทียน การดำเนินการนี้นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพประมงชายฝั่งได้ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนกรุงเทพมหานครตามโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

 

2.สร้างซุ้มดอกไม้จันทน์ใกล้แล้วเสร็จ
1ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างซุ้มดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ตามที่ กทม.ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างซุ้มขนาดใหญ่ 16 ซุ้ม ขนาดกลาง 23 ซุ้ม และขนาดย่อยอีก 64 ซุ้ม ขณะนี้ สนย.ได้ติดตั้งซุ้มขนาดใหญ่แล้วร้อยละ 80.27 มี 3 ซุ้ม ต้องรื้อย้าย เนื่องจากจะจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองในบริเวณนั้น คือ ข้างกองสลากเดิม (2 ซุ้ม) ย้ายไปที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี อีก 1 ซุ้ม คือ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 ย้ายไปธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ, ฐานทัพเรือกรุงเทพ(กองทัพเรือ), รพ.ศิริราช, เชิงสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี),ลานเซ็นทรัลเวิลด์, ลานหน้าสนามศุภชลาสัย (กรมพลศึกษา), วัดเทพศิรินทราวาส, วัดบวรนิเวศวิหาร,ลานหน้าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, ลานหน้าศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง งานโครงสร้างเหล็ก งานไม้ และแท่นวางดอกไม้จันทน์เสร็จแล้ว เหลือเพียงติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่มและพานธูปเทียน สำหรับกองบัญชาการกองทัพบกศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด และสวนหลวง ร.9 งานโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการทำงานไม้

-สำหรับซุ้มขนาดกลาง ผลงานมีความคืบหน้าร้อยละ 52.25 งานโครงเหล็กเสร็จทั้งหมดแล้ว ยกเว้นที่วัดไตรมิตรวิทยาราม เพิ่งเริ่มสร้าง มี 6 ซุ้มต้องรื้อย้าย คือ หน้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตฯ ย้ายไป วัดอรุณฯ, หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ย้ายไปสถานีรถไฟหัวลำโพง, หน้าร้านดี-เฟิร์สฟาร์มาซี ย้ายไปเซ็นทรัลพระราม 2, แยกมิสกวัน ย้ายไปสวนจตุจักร, หน้าร้านกลาสฮ็อปเปอร์ ย้ายไปถนนอัษฎางค์ วัดราชบพิธฯ และหน้าองค์การสหประชาชาติ ย้ายไปถนนอัษฎางค์ วัดบุรณศิริมาตยาราม โดยซุ้มทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์วันที่ 1 ต.ค.60 ส่วนซุ้มย่อยตามวัดต่างๆ ทั้ง 50 เขต ได้จัดเตรียมอย่างสมพระเกียรติ

-สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง กทม. ดำเนินการ 1 แห่ง คือ บริเวณลานพระราชวังดุสิต ลานที่เหลือ คือ กองสลากฯ, สวนนาคราภิรมย์,พระบรมราชานุสาวรีย์, ลานคนเมือง, สนามกีฬาธูปะเตมีย์, พุทธมณฑล, ไบเทค บางนา และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสร้างซุ้มและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และพระเมรุมาศจำลองในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.เดินหน้าโครงการ ถ.พรานนก-พุทธมณฑล สาย 4
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม.ได้วางแผนดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ (พรานนก)-ถนนพุทธมณฑล สาย 4 มีระยะทางรวมประมาณ 16.4 กม. ขณะนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถก่อสร้างถนนขนาด 6-8 ช่องจราจร ตั้งแต่บริเวณแยกไฟฉายไปบรรจบกับวงแหวนกาญจนาภิเษกระยะทางประมาณ 7 กม. โดยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการไปแล้ว และในปี 61 กทม. จะดำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยก่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากถนนกาญจนาภิเษกต่อเนื่อง-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระยะทางยาว 3 กม. โดยก่อสร้างเป็นถนนขนาด 6-8 ช่องจราจรเช่นเดียวกัน

-การเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ต้องใช้งบประมาณก่อสร้างรวมกว่า 1,180 ล้านบาท ขณะนี้ กทม.ได้จัดสรรงบประมาณปี 61 บางส่วนเพื่อดำเนินการ ซึ่งการก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี คาดจะเสร็จสมบูรณ์ในต้นปี 63 ส่วนโครงการต่อไปที่จะต้องก่อสร้างถนนเชื่อมต่อไปบรรจบกับถนนพุทธมณฑลสาย 4 ที่ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ระยะทางประมาณ 4 กม. อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 70 เมื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเสร็จสิ้นจะขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรช่วยกระจายปริมาณการจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก ของพื้นที่ฝั่งธนบุรี แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนบรมราชชนนีและเพชรเกษม รวมทั้งรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

-ที่ผ่านมา กทม. ได้สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ในแนวเส้นทางโดยใช้วิธีการปรองดองสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ชาวบ้านรื้อย้ายออกเพื่อการพัฒนาพื้นที่และจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องออกกฎหมายเวนคืน ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ (พรานนก)-ถนนพุทธมณฑล สาย 4

 

4.ปรับรูปแบบพัฒนา “ตลาดประชานิเวศน์ 1”
3 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักรว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องรูปแบบโครงการ เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายด้าน โดยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำแนวคิดและข้อเสนอต่างๆ ไปปรับรูปแบบโครงการอย่างน้อย 2 แบบ เสนอ กทม.ภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะเสนอ ผว.กทม. เห็นชอบ เพื่อตัดสินใจต่อไป

-พ.ต.อ.จิรัฎฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กทม. กล่าวว่า จากการเปิดเวทีประชาพิจารณ์กลุ่มย่อยการปรับปรุงพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เบื้องต้นกลุ่มผู้ค้าและผู้อาศัยภายในตลาดประชานิเวศน์ 1 มีข้อเสนอ เช่น ขอให้พิจารณาการสร้างที่พักอาศัยให้กลุ่มผู้ค้าภายในตลาด นอกจากนี้ มีข้อเสนอจากกลุ่มผู้ค้าที่หลากหลายเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างตลาดใหม่ ซึ่งจะต้องหารือกันอีกครั้ง สำหรับผู้อาศัย 79 ห้อง ที่ยังไม่ย้ายออกจากอาคาร สำนักงานตลาด กทม.จะหารืออีกครั้งเพื่อให้ย้ายออกตามที่มีการกำหนดก่อนหน้านี้คือ วันที่ 15 ก.ย. ซึ่งสำนักงานเขตจตุจักรได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ รถบรรทุก เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้าย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม.สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหาข้อสรุปแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร

 

5.ตรวจสอบเหตุร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครร้องเรียนได้รับการปฏิบัติด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสมว่า ตนได้ลงตรวจพื้นที่สนามหลวงเป็นประจำอยู่แล้ว ขณะเดียวกันได้รับรายงานปัญหาในพื้นที่สนามหลวง จึงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการลงพื้นที่พบข้าราชการบกพร่องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จริง ในฐานะผู้บังคับบัญชา จึงว่ากล่าวตักเตือน ส่วนกรณีที่มีการระบุตนใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนั้น จากนี้ตนจะปรับวิธีการพูดใหม่ เพื่อทำงานต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนคร

 

6.เลื่อนจัดระเบียบถนนข้าวสาร
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผอ.เขตพระนคร กล่าวว่า ตามที่ชมรมผู้ค้าแผงลอยเสรี ถนนข้าวสาร ได้จัดประชุมเพื่อหารือถึงผลกระทบจากการจัดระเบียบถนนข้าวสารที่หอประชุมโรงเรียนวัดชนะสงคราม ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กลุ่มผู้ค้ามีข้อกังวลเรื่องจัดระเบียบหลายด้าน ดังนี้ (1) การกำหนดเวลาให้ค้าขายตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ทำให้ผู้ค้าขายในช่วงเวลากลางวันทำการค้าไม่ได้ (2) กลุ่มผู้ค้ากลางวันกังวลถึงผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว (3) การตีเส้น กำหนดแผงลอยใหม่ของ กทม.แผงละ 2 เมตร อาจทำให้ผู้ค้ารายใหม่สวมสิทธิผู้ค้าเดิม และ (4) การห้ามไม่ให้ผู้ค้าแผงลอย 234 แผงค้า ค้าขายบนทางเท้าและให้ลงมาขายบนถนนข้าวสารแทน อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร

-เดิม กทม.จะทดลองจัดระเบียบผู้ค้าในวันที่ 12 ก.ย.นี้ เป็นเวลา 7-10 วัน แต่ต้องเลื่อนการทดลองจัดระเบียบออกไป เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและจำเป็นต้องพูดคุยร่วมกับกลุ่มผู้ค้าอีกครั้ง เพื่อให้การจัดระเบียบเป็นไปอย่างเป็นธรรม ส่วนข้อเสนอกลุ่มผู้ค้าถนนข้าวสารอยู่ระหว่างพิจารณา และคาดจะทดลองจัดระเบียบภายในปลายเดือน ก.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทดลองการจัดระเบียบถนนข้าวสาร

 

7.ขอสิทธิ ร.ฟ.ท. จัดระเบียบทางเท้าหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
2 ฉบับ ไทยรัฐ, M2F
รายละเอียด
-นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่าตามที่กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดระเบียบทางเท้าหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าเดอะวัน พาร์คซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยมอบสิทธิให้เขตเข้าดูแลโดยไม่คิดค่าเช่า เบื้องต้นได้สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจ ทำหนังสือขอใช้สิทธิอาศัยที่ดินของ ร.ฟ.ท.ตลอดแนวแล้วตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา หากได้รับการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน กทม.พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยตลอดแนวให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรบนทางเท้า

-จากการสำรวจพบบริเวณดังกล่าวมีแผงค้าประมาณ 40-50 แผง เบื้องต้นจะจัดประชุมกับกลุ่มค้าก่อน จากนั้นจะให้กลุ่มผู้ค้ารื้อย้ายสิ่งของออกก่อนที่สำนักงานเขตจะเข้าทำความสะอาดทางเท้าต่อไป คาดจะสามารถจัดระเบียบทางเท้าได้ภายในเดือน ต.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวและห้างสรรพสินค้าเดอะวัน พาร์ค

 

8.ครม.รับทราบโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ กทม.
1 ฉบับ ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม (คค.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.) ผลการดำเนินงานภายใต้ MOU ที่มอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ สีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย คจร. มีมติ เห็นชอบในหลักการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้ กทม. สำหรับการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมอบให้ คค. กทม. กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหารือสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลและ กทม. รวมทั้ง แนวทางที่ กทม. จะชำระหนี้คืนรัฐบาลต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตและช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต และสีเขียวใต้ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 

9.ยังไม่กำหนดวันปิดถวายสักการะพระบรมศพ
7 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360°, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุม ครม. ถึงกำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ต้องรอให้มี พระราชวินิจฉัย แต่ขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ากราบสักการพระบรมศพ ในช่วงใกล้วันประกอบพระราชพิธีอาจต้องกำหนดเวลาสำหรับการซักซ้อมและเตรียมการต่างๆ สำหรับการประกาศวันหยุดราชการ ในช่วงงานพระราชพิธียังมีวันเดียวคือ วันที่ 26 ต.ค. ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพยังไม่พิจารณาประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ

-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม. รับทราบความคืบหน้าจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศในอำเภอเมืองของทุกจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก 9 แห่ง รวมเป็น 85 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เริ่มเคลียร์ทางเท้าหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ต.ค.นี้
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1940282479332026&id=676892899004330
426 likes / 12 shares / 36 comments

-ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พร้อมมอบสิทธิให้สำนักงานเขตจตุจักรในการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าเดอะวัน พาร์ค ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนจำนวนมากได้รับความเดือนร้อนจากการตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจร โดยจะเริ่มดำเนินการจัดระเบียบในเดือน ต.ค.นี้ นั้น ขอให้เร่งรัดจัดระเบียบทางเท้าในบริเวณดังกล่าวและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย ร.ฟ.ท.ไม่ควรให้ผู้ค้ามาเช่าพื้นที่ค้าขายอีกต่อไป แต่ควรประสานความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าในการจัดหาพื้นที่ใหม่ให้ผู้ค้าไปเช่าพื้นที่ค้าขาย รวมทั้งต้องเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืน ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการจัดระเบียบดังกล่าวอาจทำได้ไม่นาน ผู้ค้าก็จะกลับมาอีก หากไม่มีการกวดขันจับปรับอย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้เริ่มมีผู้ค้ากลับมาค้าขายในหลายพื้นที่ที่ กทม.ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=768302036685661&id=578474542335079
1,900 likes / 417 shares / 102 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว มีผู้ค้าตั้งวางแผงค้าจำนวนมากกีดขวางทางสัญจร ส่งผลให้ประชาชนต้องลงไปต่อแถวรอรถตู้บนผิวจราจร สร้างความเดือนร้อนให้ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์เฉี่ยวชน รวมถึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมา ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากที่ยังไม่มีการแก้ไข

-ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้ กทม.เข้ามาดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในบริเวณดังกล่าวโดยเร็ว ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า

-ร้อยละ 3 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นของ ร.ฟ.ท. ซึ่งให้ผู้ค้าเช่าพื้นที่ค้าขายอย่างถูกต้อง หากจะยกเลิกการค้าขายต้องจัดหาพื้นที่ใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้ค้าได้รับความเดือดร้อน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้าอีก รวมทั้งการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าเดอะวัน พาร์ค

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับภูมิทัศน์เส้นทางริ้วขบวนเสร็จ 20 ต.ค.นี้
6 ฉบับ ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้กทม.ได้รับดอกไม้จันทน์จากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 7 ล้านดอก ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ได้ดอกไม้จันทน์ 9 ล้านดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยได้จัดทำซุ้มและจุดถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 101 จุด นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 9 จุด ได้แก่ 1) พระลานพระราชวังดุสิต 2) กองสลากฯ เดิม 3) สวนนาคราภิรมย์ 4) พระบรมราชานุสาวรีย์ 5) ลานคนเมือง 6) สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 7) พุทธมณฑล 8) ไบเทค บางนา และ 9) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อความสะดวกของประชาชน ขณะเดียวกัน กทม.อยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คาดจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้
- พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิธีบวงสรวงราชรถและราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 21 ก.ย.นี้ เพื่อชักลากให้เกิดความเป็นสิริมงคล สำหรับการถ่ายทอดสดผ่านจอโปรเจกเตอร์รอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กทม.จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนในปะรำพิธีและพระราชพิธีได้ฝังสายวงจรปิดผ่านท่อและสายโอบีถ่ายทอดสดเพื่อความสวยงาม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำซุ้มและจุดถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งพระเมรุมาศจำลองในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. จัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
7 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, M2F, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า จากการสำรวจพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของ กทม. และมีความเหมาะสมที่จะจัดให้ผู้ค้าทำการค้ามี 3 แห่ง คือ สวนป่าวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง สามารถตั้งแผงค้าได้ 150 แผง ด้านหน้าสำนักงานเขตบางนา สามารถตั้งแผงค้าได้ 160 แผง และบริเวณพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม เขตปทุมวัน สามารถตั้งแผงค้าได้ 500 แผง โดยพื้นที่ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม กทม.จะเข้าดำเนินการขยายเส้นทางการจราจร เตรียมพื้นที่จอดรถ เพิ่มระบบไฟฟ้า และขีดเส้นแบ่งช่องการค้า รวมทั้งบริษัท SCG จะสนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ำ คาดจะสามารถเปิดให้ทำการค้าได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ เบื้องต้นจะจัดให้ผู้ค้าประเภทอาหารได้เข้าพื้นที่ที่ สพส. ได้สำรวจไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยผู้ค้าสามารถทำการค้าได้จนถึงเวลา 15.00 น. จากนั้นจะต้องเก็บแผงค้าและสิ่งของต่างๆ ออกให้หมด ไม่มีการวางสิ่งของทิ้งไว้ภายหลังจากการค้า
- ได้สำรวจจุดที่จะเปิดให้ทำการค้าเพิ่มเติมบริเวณซอยข้างโรงพยาบาลเจ้าพระยา คาดจะสามารถรองรับผู้ค้าได้ 40 แผง หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง 74 แผง และด้านข้างสถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน 150-180 แผง คาดจะสามารถเปิดให้ทำการค้า ทั้ง 3 จุดได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย.นี้ โดยได้มอบหมายให้ สนอ.เป็นผู้ควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานความสะอาดของอาหารให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับถนนเยาวราช และให้ สสล.ดูแลเรื่องความสะอาดเกี่ยวกับการทิ้งขยะ ในอนาคต กทม.มีแผนจะขยายพื้นที่ลักษณะดังกล่าว อาทิ บริเวณหน้าวัดสุทธิวราราม บริเวณสวนลุมพินี หรือบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางนา โดยผู้ค้าต้องอยู่ในระเบียบที่ กทม.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้า ทั้งพื้นที่ของเอกชน พื้นที่ของ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ค้าที่เคยขายในพื้นที่จัดระเบียบ สามารถทำการค้าต่อไปได้ แต่ไม่ให้กลับมาขายที่ทางเท้าเหมือนเดิม

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดหาพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า

 

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่
3 ฉบับ มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีมีกระแสข่าวข้าราชการ กทม.ร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ ลผว.กทม. ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมจัดทำรายงานบันทึกเสนอให้รับทราบภายในวันที่ 12 ก.ย.นี้ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง หากเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริง พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการ กทม.ร้องเรียนพฤติกรรรมที่ไม่เหมาะสมของ ลผว.กทม.

 

4. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ด้านเหนือ ได้แก่ เขตบางซื่อ หลักสี่ และดอนเมือง ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.รายงานมีน้ำท่วมขังผิวจราจรเพียงจุดเดียวคือ บริเวณวงเวียนบางเขน ถนนพหลโยธิน ระดับน้ำสูง 15 ซม. ทั้งนี้จากที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีฝนตกถึงกลางเดือน ก.ย.นี้ กทม.ได้เพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำที่เกิดปัญหาน้ำท่วมประจำ พร้อมปรับเส้นทางระบายน้ำให้รวดเร็วมากที่สุด นอกจากอุโมงค์บางซื่อที่เป็นส่วนช่วยระบายน้ำดีขึ้นแล้ว ยังมีอุโมงค์ระบายน้ำอีก 7 แห่ง ที่เร่งระบายให้รวดเร็วมากที่สุด
- คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเดือน ก.ย.นี้ จะมีน้ำหนุนสูงและสูงที่สุดคือ วันที่ 19-20 ก.ย. โดยมีระดับน้ำสูงราว 1.13 ม.รทก. อาจกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่นอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม จึงขอให้ประชาชนเตรียมยกของขึ้นที่สูง พร้อมประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
- นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ช่วงวันนี้ถึงวันที่ 13 ก.ย. ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และหนักบางแห่ง ส่วนวันที่ 14-17 ก.ย. จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่ สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีพายุพัดเข้ามา

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากสถานการณ์น้ำฝนและน้ำทะเลหนุน
ด้านลบ
- ปัจจุบันเหลือ 441 ครัวเรือน ในพื้นที่ 18 ชุมชน เช่น เขตบางซื่อ, ดุสิต, สัมพันธวงศ์, พระนคร, ยานนาวา , คลองเตย, บางกอกน้อย, คลองสาน และเขตราษฎร์บูรณะ ที่อาจได้รับผล กระทบจากน้ำท่วม

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5. เฝ้าระวังฝุ่น 12 จุด ก่อสร้างรถไฟฟ้า
3 ฉบับ เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้กำหนดจุดที่จะส่งรถเคลื่อนที่เข้าตรวจสภาพอากาศอย่างเข้มข้น 12 จุดที่อยู่ในแนวเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า ได้แก่ (1) ห้าแยกลาดพร้าว เขตจตุจักร ( 2) วงเวียนบางเขน เขตบางเขน (3) แยกรัชโยธิน เขตจตุจักร (4) แยกบางโพ เขตบางซื่อ (5) แยกเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ (6) แยกหัวลำโพง เขตปทุมวัน (7) สี่แยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ (8) แยกบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย (9) แยกพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา (10) แยกปากคลองตลาด เขตพระนคร (11) บริเวณโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เขตบางรัก และ (12) แยกโพธิ์สามต้น เขตธนบุรี
- หากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบสภาพอากาศ จุดใดมีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจะเร่งแจ้งเตือนประชาชนและวางแนวทางแก้ไข โดยจะประสานผู้รับเหมาวางแผนการดูแลพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณแนวเส้นทางพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ด้านลบ
- สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบันมีปัญหาด้านมลพิษเกินกว่าค่ามาตรฐานในหลายจุด โดยพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่า 10 ไมครอนและก๊าซโอโซน เกินค่ามาตรฐานทั้งสิ้น ซึ่งฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ การก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการขนส่ง

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6. คุมเข้มความปลอดภัยโรงแรม 5 เขตรอบสนามหลวง
6 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า
รายละเอียด
- นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย.มีหนังสือเวียนถึง ผอ.เขต เรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 และการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมติให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งกำชับผู้ประกอบการโรงแรมในรัศมี 1 กิโลเมตร จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรงแรมฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด จึงขอความร่วมมือ กทม.แจ้งสำนักงานเขตดำเนินการดังนี้ (1) เพิ่มความเข้มงวดผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการสถานที่พักอื่นทุกแห่งในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในห้วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 และ (2) ขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการสถานที่พักอื่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการเรื่องอื่นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
- โรงแรมเป็นอาคารที่พักอาศัยสาธารณะที่มีประชาชนต้องเข้าใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น การดูแลความปลอดภัยอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบดูแลความปลอดภัยโรงแรมโดยรอบพื้นที่สนามหลวง เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ช่วงงานพระราชพิธีฯ เกิดความปลอดภัย มากที่สุด

 

7. ร.ฟ.ท.มอบสิทธิเขตจตุจักรจัดระเบียบแผงค้าหน้าเซ็นทรัล-เดอะวัน
2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวหลังการประชุมติดตามการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณทางเท้าหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าเดอะวัน พาร์ค ซึ่งเป็นที่ดินของ ร.ฟ.ท. โดย ร.ฟ.ท.พร้อมมอบสิทธิให้สำนักงานเขตจตุจักรเข้าดูแลโดยไม่คิดค่าเช่าเพื่อจัดระเบียบทางเท้า เนื่องจาก ร.ฟ.ท. ไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะดูแลส่วนนี้ - ร.ฟ.ท.เตรียมเชิญห้างสรรพสินค้าเดอะวัน พาร์ค มาเจรจาเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเนื่องจากสัญญาเดิมจะหมดอายุปลายปี 60 โดยจะกำหนดเงื่อนไขต้องช่วยกันจัดระเบียบร้านค้า ไม่ให้ตั้งวางแผงค้าบริเวณทางเท้า คาดภายในเดือน ต.ค.นี้ ประชาชน จะสามารถใช้ทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว และเดอะวัน พาร์ค ได้สะดวกมากขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
ด้านลบ
- ประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้าบริเวณดังกล่าว ต้องลงมาเดินบนถนน เพราะมีร้านค้าตั้งอยู่ บนทางเท้าจำนวนมาก
- ร.ฟ.ท. ระบุเคยหารือเรื่องดังกล่าวกับสำนักงานเขตจตุจักร ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดยขอให้เขตจตุจักร ทำหนังสือถึง ร.ฟ.ท.ขอใช้สิทธิอาศัยที่ดินของ ร.ฟ.ท. ตลอดแนวหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวและเดอะวัน พาร์ค เพื่อเข้าบริหารจัดการพื้นที่ในส่วนนี้ได้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าเดอะวัน พาร์ค