• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดใช้สะพานไทย - เบลเยี่ยมทั้งสองฝั่งแล้ววันนี้
www.facebook.com/VoiceTVonline
hhtps://www.facebook.com/131732549847/posts/10156510472674848
101 likes 14 comments

ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้บริหารเขตปทุมวัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ทุ่งมหาเมฆ และทหารม้าพัน 1 รอ. ร่วมเปิดสะพานไทย- เบลเยี่ยมทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 60 หลังปิดซ่อมแซมสะพานจากเหตุเพลิงไหม้นั้น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดหน่วยงานราชการจึงต้องทำพิธีเปิดใช้สะพาน ทั้งที่ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากเป็นการเปิดใช้งานหลังซ่อมแซมแล้วเสร็จเท่านั้น
ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การซ่อมแซมสะพานดังกล่าวใช้เวลานานมาก

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สะพานไทย - เบลเยี่ยมอย่างเป็นทางการ

 

2. สภาพทางเท้าในกรุงเทพฯ ไม่เหมาะกับผู้ใช้รถเข็น
www.facebook.com/FukkingHero

ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีเพจ “ฟักกลิ้งฮีโร่” ระบุการใช้รถเข็นเด็กบนทางเท้าของ กทม.เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก เพราะทางเท้าแต่ละจุดเป็นหลุมบ่อ ฝาท่อหาย เป็นอันตรายต่อการเข็น รวมทั้งยังมีแผงค้าตั้งกีดขวางและรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า สายไฟฟ้าห้อยลงมาจากเสา ซึ่งพ่อแม่ยังมีทางเลือกในการอุ้มลูกแทน แต่หากเป็นรถเข็นสำหรับผู้พิการจะทำอย่างไร นั้น รู้สึกเห็นใจผู้ที่ต้องใช้รถเข็นทั้งรถเข็นเด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ต้องใช้ วีลแชร์ ซึ่งต้องเดินทางด้วยความลำบาก ทั้งที่ทางเท้าเป็นหนึ่งในบริการสาธารณะที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม
ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นและวีลแชร์ ทั้งทางเท้า ทางลาด ทางข้าม ที่จอดรถ ฯลฯ เพื่อให้มีการจัดการที่เอื้อต่อผู้ใช้รถเข็นอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็นและวีลแชร์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เปิดใช้สะพานไทย-เบลเยี่ยมวันนี้
4 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจความเรียบร้อยและความมั่นคงแข็งแรงของสะพานไทย-เบลเยี่ยมว่า กทม. ได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยมเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงอย่างถาวร หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่งผลให้โครงสร้างสะพานได้รับความเสียหายและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ การซ่อมสะพานตามสัญญากำหนดไว้ 75 วัน แต่ กทม.ได้เร่งดำเนินการในช่วงกลางคืน จนทำให้เสร็จก่อนกำหนด 22 วัน โดยเปิดใช้สะพานอย่าง เป็นทางการวันที่ 11 พ.ค.60 เวลา 06.00 น.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

-ได้กำชับ 50 สำนักงานเขตไม่ให้นำสิ่งของมาไว้บริเวณใต้สะพานลอย รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจประสานกระทรวงแรงงานกวดขันคนเร่ร่อนไม่ให้เข้ามานอนใต้สะพานลอย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ กทม.ได้ซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยมให้รถสัญจรผ่านได้ชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบด้านการจรจรในชั่วโมงเร่งด่วนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนระยะหนึ่ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สะพานไทย-เบลเยี่ยม

 

2.กำหนดหลักเกณฑ์ ปลูกต้นไม้ ได้ลดภาษี
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอิยด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาษีโรงเรือนและที่ดินว่า เบื้องต้นจะกำหนดมาตรการใน 2 รูปแบบคือ มาตรการภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องวางแผนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง และมาตรการภาคเอกชนจะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ที่กำหนด ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษากำหนด แนวทางการปลูกต้นไม้ที่ชัดเจน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมจากกรมวิชาการเกษตร และสมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อกำหนดมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องคำนวณจำนวนต้นไม้ที่ปลูกกับจำนวนการผลิตแก๊สออกซิเจนของต้นไม้นั้น ๆ สำหรับนำมาลดภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อกำหนดที่ชัดเจนแก่ประชาชน จากนั้นจะเร่งปรับแก้กฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางการลดภาษีให้แก่ประชาชนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดแนวทางการปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

3.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝน
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวงบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ถนนพัฒนาการซอย 19 ถนนพัฒนาการ คลองบ้านป่า-คลองลาว-ถนนศรีนครินทร์ และหน้าโชว์รูมเบนซ์ เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง กทม.ได้พัฒนาระบบระบายน้ำชั่วคราวในรูปแบบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม สามารถระบายน้ำได้ภายใน 30 นาที-1 ชั่วโมง กรณีฝนตกหนัก และในปี 61 สนน.จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำถาวรซึ่งจะทำให้การระบายน้ำได้รวดเร็ว นอกจากนี้ บริเวณที่มีการขุดอุโมงค์ทางลอดในถนนพัฒนาการซึ่งอาจมีเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกลงไปในท่อระบายน้ำ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหากพบมีเศษวัสดุในท่อระบายน้ำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอุโมงค์ดำเนินการแก้ไขทันที

-กทม.ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนโดยหารือร่วมกับ สนน. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสั่งการให้ สนน.รายงานสภาพอากาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกต้นชั่วโมง เพื่อให้สามารถลงพื้นที่เตรียมพร้อมก่อนที่ฝนจะตก ส่วนกรณีฝนตกลงมาแล้ว สนน.ต้องรายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก-ระบบระบายน้ำของ กทม.ประกอบด้วยระบบท่อ คลอง เครื่องสูบน้ำ ประมาณ 2,000 เครื่อง อุโมงค์ขนาดใหญ่ 7 อุโมงค์ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในกรุงเทพฯจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมา หากพื้นที่ใดมีฝนตกลงมาไม่เกิน 60 มิลลิเมตร โอกาสเกิดน้ำท่วมจะเป็นไปได้น้อย แต่หากมีฝนตกลงมา 90 มิลลิเมตร ถือว่ามีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลบางขุนเทียน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า กทม. ได้วางแผนการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยปรับปรุงด้านกายภาพในการเข้าถึงชายทะเลบางขุนเทียน ด้วยการปรับปรุงถนน สะพานต่าง ๆ และติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัย ก่อสร้างสะพานทางเดินคอนกรีต ยาวสู่ทะเลบางขุนเทียน ระยะทาง 1,503 เมตร ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์กลางปี 60 นอกจากนี้ กทม.จะร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่วางแผนส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้น คาดจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่บางขุนเทียนมากขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ผู้คนอยากมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้ กทม.ต้องเร่งวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพมากที่สุด โดยจะมุ่งกระจายการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ อื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

 

5.ชี้แจงการแจกถังขยะ-รณรงค์คัดแยก จากต้นทาง
2 ฉบับ มติชน, M2F
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.ได้ส่งเสริมให้ประชาชนจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยใช้หลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management :CBM) ด้วยการส่งเสริมให้คัดแยกขยะรีไซเคิลขายเศษอาหารทำปุ๋ยไว้ใช้เอง หรือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน จัดการถังขยะในบ้าน ทิ้งตามวันเวลากำหนด ทำให้ถนนปลอดถังขยะ โดยนัดวันเวลาเก็บขยะกับสำนักงานเขต ลดขยะที่ต้องนำไปกำจัด

-การจัดการมูลฝอยในชุมชน กทม.ได้จัดหาถังขยะขนาด 80 ลิตร สีเขียว 60,000 ใบ มอบให้สำนักงานเขตนำไปแจกจ่ายเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อสนับสนุนและรณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอย สำนักงานเขตจึงได้ประสานกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ส่งมอบถังและจัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายถัง พร้อมทั้งมีข้อมูลผู้รับผิดชอบจำนวนและสถานที่ตั้งวางถังสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ปัจจุบันมีกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ 50 เขต เข้าร่วมโครงการแล้ว 1,300 แห่ง จากที่มีอยู่ทั้งหมด 13,000 แห่ง และอยู่ระหว่างการขยายผลในกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
ด้านลบ
-ขณะนี้มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุ กทม.แจกถังขยะฟรีให้แก่ ทุกบ้าน โดยให้เตรียมใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยของ กทม.และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา โดยสามารถฝากให้ผู้อื่นมารับแทนได้ที่สำนักงานเขตซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการแจกถังขยะให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

 

6.ปิดงานทะเบียนฯ 2 ช่วง-ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ กทม.
3 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รผอ.สยป. กล่าวว่า สยป. จะปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ กทม.จึงจำเป็นต้องปิดระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ กทม. โดยกำหนดปิดระบบไฟฟ้า 2 ช่วงเวลา คือ 1) ระหว่างเวลา 20.00 น. ของวันที่ 11 พ.ค. - เวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค.60 และ 2) ระหว่างเวลา 20.00 น. ของวันที่ 23 มิ.ย. - เวลา 16.00 น. ของวันที่ 25 มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านลบ
-การปิดระบบไฟฟ้าดังกล่าวจะทำให้ระบบ MIS ระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขต จุดบริการด่วน และหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การงดบริการงานทะเบียนราษฎร เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ กทม.

 

7.จัดทำแอพพลิเคชันสุขภาพ-แจ้งข้อมูลบริการสาธารณสุข
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายสุนทร สุนทรชาติ รผอ.สนอ. กล่าวว่า กทม. เตรียมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโปรแกรมสุขภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต (Bangkok Health Application) ภายในแอพพลิเคชัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลและบริการสุขภาพ เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพต่างๆ ของ กทม. 2) การ ประเมินสุขภาพด้วยตนเอง และ 3) โปรแกรมการ เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุการติดตามดูแลและการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ คาดจะใช้เวลาศึกษา รวบรวมข้อมูลจัดทำแอพพลิเคชันประมาณ 1 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาแอพพลิเคชันสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

 

8.แบ่งแขวงใหม่พื้นที่ 7 เขต
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด-ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สปท. กล่าวว่า กทม. โดยสำนักงานเขต 7 เขต ประกอบด้วย 1.เขตบางบอน 2.เขตดินแดง 3.เขตพญาไท 4.เขตพระโขนง 5.เขตบางนา 6.เขตสวนหลวง และ 7.เขตสะพานสูง อยู่ระหว่างจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งแขวงใหม่เพิ่มคาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะนำเสนอ ผว.กทม. ประกาศใช้ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันสภาพพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามการพัฒนา รวมทั้งมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น การแบ่งแขวงใหม่จะทำให้การจัดบริการจากรัฐ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การจัดงบประมาณเพื่อดูแลพื้นที่มีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นและรองรับการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
ด้านลบ
-หลักการปกครองที่ใช้ในการแบ่งเขต เพิ่มนั้น กำหนดให้ประชากรในแต่ ละเขตไม่ควรเกิน 100,000 คน ซึ่งปัจจุบันพบว่าในเขตพื้นที่รอบนอกมีประชากรเพิ่มเกิน 150,000 คน ถึง 11 เขตพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้การจัดบริการต่างๆ การดูแลประชาชนและดูแลพื้นที่ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดแบ่งแขวงใหม่เพิ่มใน 7 สำนักงานเขต

 

9.แนะปรับแบบแผงค้า เยาวราช-เตรียมทำสตรีทฟู้ด 3 แห่งใหญ่
4 ฉบับ มติชน, บางกอกโพสต์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กล่าวในการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง กทม. กับ กก. เพื่อหารือเรื่อง การพัฒนาท่องเที่ยววิถีรับประทานอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ว่าได้มีข้อเสนอให้ กทม. ปรับปรุงรูปแบบการจัดทำแผงค้า จากเดิม ที่เสนอให้จัดทำแผงค้าในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสำนักงานเขตได้ออกแบบเป็นรูปแบบศาลาจีนนั้น ขอให้ปรับเปลี่ยนเนื่องจากเกรงหากแผงค้ามีลักษณะในทางเดียวกันหมดจะทำให้พื้นที่ขาดเสน่ห์และขาดอัตลักษณ์ของพื้นที่เยาวราช รวมถึงเสนอให้ขยายพื้นที่ของสตรีทฟู้ดออกไปบริเวณโดยรอบ ในลักษณะฟู้ดแอเรีย (Food Area) คือ ไม่ใช่เพียงถนนของอาหารริมทาง แต่เป็นย่านอาหารริมทาง เนื่องจากบริเวณโดยรอบ เช่น บริเวณวัดมังกรกมลาวาส มีร้านค้าอร่อยหลายร้าน รวมทั้งกำชับไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวเป็นเจ้าของแผงค้า เพียงแต่อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบอาหาร หรือเป็นพนักงานเสิร์ฟเท่านั้น

-ส่วนรูปแบบถนนข้าวสารจะจัดให้เป็นรูปแบบขายอาหารริมทางร่วมกับของที่ระลึก ตกแต่งผสมผสานกับรูปแบบของตะวันตก ภายหลังจัดระเบียบพื้นที่ถนนเยาวราชและถนนข้าวสารแล้ว พื้นที่ต่อไป คือ บริเวณเขตบางขุนเทียนที่มีเอกลักษณ์เรื่องอาหารทะเล และเขตตลิ่งชันที่มีเอกลักษณ์เรื่องตลาดน้ำ ก่อนที่จะดำเนินการในพื้นที่ถนนทองหล่อ เขตวัฒนา ที่จะเป็นลักษณะของอาหารหรูหราต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบและส่งเสริมร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด)


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด)

 

10.สตง.ให้สอบสวนข้อเท็จจริงเหตุปล่อยคดีหมดอายุความ
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวกรณี กทม. โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผว.กทม.ในขณะนั้น มอบหมายให้นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รผว.กทม.ดำเนินการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์ "กรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว" เป็นลิขสิทธิ์ของ กทม. และสั่งการให้ สนย.จัดหาและติดตั้งธงแสดงโลโก้ พร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ตามอาคาร สถานที่และถนนสายสำคัญ ๆ ตามความเหมาะสม ในปี 49 ซึ่ง กทม.ได้มอบหมายให้ บมจ. เอส เอฟ จี เป็นผู้ดำเนินการ แต่ กทม. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการให้แก่เอกชนจำนวน 9,849,649.60 บาท ได้ เนื่องจากเป็นการจัดจ้างวิธีพิเศษ โดยให้เอกชนดำเนินการไปก่อนและมาขอจัดสรรงบประมาณตรวจสอบราคากลางในภายหลัง เมื่อไม่มีการเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการ เอกชนรายดังกล่าวจึงฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อกทม.เมื่อวันที่ 25 ม.ค.51 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ กทม. ชำระหนี้แก่ บมจ. เอส เอฟ จี

-กรณีดังกล่าวสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาแล้วเห็นว่านายอภิรักษ์ และนายพุทธิพงษ์ เป็นผู้มอบหมายให้ บมจ.เอส เอฟ จี ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 สนย.ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างของข้อบัญญัติ กทม. เพราะไม่มีหลักฐานของทางราชการที่นำมาใช้ประกอบการเบิกจ่าย จนเป็นเหตุให้บริษัทฟ้องศาลแพ่งให้ชำระหนี้ ซึ่ง กทม. มีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ ตามอายุความภายใน 2 ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด

-อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของ สนย.เป็นผู้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จึงไม่มีเหตุที่จะต้องรับผิดชอบทางละเมิด แต่ กทม.กลับไม่ดำเนินการสอบสวน ผว.กทม. และ รผว.กทม. ว่าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวหรือไม่ จนทำให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอันขาดอายุความ สตง.จึงได้ทำหนังสือถึง ผว.กทม.ในปัจจุบัน เพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบเรียกค่าสินไหมทดแทน ว่าจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เพราะปล่อยให้คดีหมดอายุความ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาผู้รับผิดชอบกรณีการละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ กทม.
-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอก

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาผู้รับผิดชอบการจัดจ้างวิธีพิเศษในการจัดหาและติดตั้งตราสัญลักษณ์ “กรุงเทพฯ ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว”

 

11.เปิดการจราจรแยกรัชโยธิน 22 พ.ค.นี้
3 ฉบับ ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.กล่าวหลังตรวจติดตามการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินว่า การก่อสร้างหลังคาอุโมงค์กลางแยกตามแนวถนนรัชดาภิเษกเสร็จแล้ว ขณะนี้เหลืองานวางท่อระบายน้ำ ท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง จากนั้นจึงปรับผิวจราจรจากวงเวียนเป็นสี่แยกตามเดิม คาดพร้อมเปิดการจราจรวันที่ 22 พ.ค.นี้ หลังจากการก่อสร้างอุโมงค์แล้วเสร็จ จะเปิดการจราจรสี่แยกเลี้ยวซ้ายขวาตามปกติ โดยจะปรับจังหวะสัญญาณไฟใหม่ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจร คาดการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินจะดีขึ้นประมาณร้อยละ 20

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ โรงเรียนและสถานศึกษาจะทยอยเปิดภาคเรียนจึงต้องเร่งรัดการก่อสร้างต่างๆ พร้อมคืนผิวจราจรให้กลับคืนสู่ปกติมากที่สุด

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบโครงการก่อสร้างบนผิวจราจร เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. เร่งผลักดันร้านอาหารริมทาง
https://pantip.com/topic/36424172
18 comments

- ร้อยละ 60 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ผลสำรวจดัชนีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 60 พบกรุงเทพมหานครยังอยู่ในอันดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจของไทย กทม. จึงควรจัดระเบียบพื้นที่และส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพฯ ให้มีชื่อเสียงระดับโลก
- ร้อยละ 40 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การส่งเสริมอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ จะขัดแย้งกับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบและส่งเสริมร้านอาหารริมทางในถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร
 
2. กรุงเทพฯ แชมป์รถติดที่สุดในโลกปี 60
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10158771479935085
950 likes, 523 shares, 12,500 views, 91 comments

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดสูงสุดในโลกปี 60 มาจากหลายสาเหตุ อาทิ ระบบขนสาธารณะยังไม่สะดวกและไม่ครอบคลุม ระบบขนส่งทางรางไม่เชื่อมต่อ ปริมาณรถยนต์บนท้องถนนที่มีจำนวนมาก ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัยจราจร ขาดการวางแผนการก่อสร้างบนผิวจราจร ความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เสนอ วิธีการแก้ปัญหาจราจรติดขัด โดยควรเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุม และระบบขนส่งทางรางให้เชื่อมต่อกัน ลดจำนวนรถแท็กซี่ จำกัดจำนวนรถยนต์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวงเวียนใหญ่4 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานเขตธนบุรีและสำนักงานเขตคลองสานได้ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม ขณะนี้สำนักงานเขตทั้งสองแห่งได้ประสานประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทาสีอาคารต่างๆ รอบวงเวียนใหญ่ในส่วนที่ไม่ได้ถูกป้ายโฆษณาบดบังเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโทนสีเทาเพื่อให้สีอาคารมีความกลมกลืนกัน

-กทม.ได้จัดเก็บป้ายโฆษณาบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่ทั้งหมด ขณะนี้เหลือป้ายที่จะต้องรื้อถอนอีก 24 ป้าย ซึ่งสำนักงานเขตได้ประชุมแจ้งเจ้าของป้ายและออกคำสั่งให้รื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง โดยจะทยอยครบกำหนดรื้อถอนป้ายทั้งหมดภายในวันที่ 4 มิ.ย. 60 และเมื่อครบกำหนดตามคำสั่งแล้ว หากเจ้าของป้ายใดยังไม่ยอม รื้อถอน สำนักงานเขตจะเข้าดำเนินการรื้อถอนทันที จากนั้นจะทาสีอาคารโดยรอบวงเวียนใหญ่ส่วนที่เหลืออีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ ที่งดงาม โดยรอบวงเวียนใหญ่ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างความสง่างามอย่างสมบูรณ์แบบให้แก่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับนโยบาย CLEAN ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

2.กำชับผู้รับเหมาเร่งรัดงานก่อสร้าง
3 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า จากการติดตามผลการปฏิบัติโครงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯได้กำชับไปยัง สนน.ในส่วนของคลองโอ่งอ่างและ สนย.ในส่วนโครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง ซึ่งได้กำชับให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ไม่ขยายสัญญาว่าจ้างอีก ส่วนโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค หรือสะพานด้วน ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานกรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขออนุมัติการใช้พื้นที่ เพื่อเร่งพัฒนาในรูปแบบสวนสาธารณะลอยฟ้าให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า สนย.รายงานผลการหารือกับผู้รับจ้างในแต่ละโครงการมีโครงการที่ได้กำชับให้เร่งดำเนินการให้เปิดใช้งาน คือ โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1-7 ซึ่งจะเร่งให้ใช้งานได้บางส่วนภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 ส่วนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา โครงการก่อสร้างถนนคู้คลองสิบ โครงการก่อสร้างเพื่อรองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.60 และโครงการขยายถนนสุทธาวาส จะเร่งดำเนินการภายใน 5 ธ.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดโครงการก่อสร้างของ กทม.ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างและให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง

 

3.ส่งเสริมสตรีทฟู้ด-สร้างอัตลักษณ์พื้นที่
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า จากการที่ กทม.ได้จัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ที่ประชุมได้หารือด้านอัตลักษณ์ของแต่ละจุด รวมถึงแลนด์มาร์คของแต่ละพื้นและจะเพิ่มเรื่องสุขอนามัยความสะอาดของสถานที่และโภชนาการ โดยจะอบรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในพื้นที่ จากนั้นจะออกใบรับรองคุณภาพ รวมถึงให้แต่ละร้านจัดทำป้ายบอกราคาที่ชัดเจน มีบาร์โค้ดที่สามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานเขตได้ ตลอดจนการบอกเส้นทางและจัดการจราจรบริเวณดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีจุดล้างจานรวมและการบำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้ง โดย กทม. จะนำ 2 จุด ดังกล่าว เป็นโมเดลในการจัดระเบียบจุดอื่น เช่น ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและสตรีทฟู้ด


ผลกระทบ
ด้านบวก-การประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบและสร้างอัตลักษณ์ร้านอาหารริมทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร

 

4.แนวทางจ่ายค่าชดเชยโครงการทางเดินริมเจ้าพระยา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวโครงการฯ ที่จะได้รับความช่วยเหลือมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าและกลุ่มที่ปลูกสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะยึดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 มี.ค.60 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดเงินช่วยเหลือ (คิดเป็นตารางเมตร) ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบสำหรับให้ความช่วยเหลือเป็นวงเงินรวม 247 ล้านบาท ซึ่งในแนวเส้นทางมีสิ่งปลูกสร้างรวม 282 รายการ จากทั้งหมด 14 ชุมชน ตามแผนจะเร่งจ่ายชดเชยให้ประชาชน เพื่อให้สามารถเตรียมพื้นที่เพื่อเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในช่วงเดือน ก.ค.นี้ ตามกรอบเวลาที่ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคาก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณากำหนดเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือและค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

5.รพ.ตากสินนำร่อง เปิดช่องทางด่วนผู้สูงวัย
2 ฉบับ ไทยโพสต์, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดห้องตรวจ "กทม.ใส่ใจวัย 80 ปี" ว่า เพื่อให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ตั้งแต่การทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย การยื่นบัตร การพบแพทย์ รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษอื่นๆ ก่อนพบแพทย์และการรอรับยา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุมากที่สุด โดยนำร่องที่โรงพยาบาลตากสิน

-กทม.ได้ประกาศนโยบายการบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้วยการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย สนพ.ดำเนินภารกิจนี้ 2 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ และการจัดช่องทางด่วนเพื่อให้บริการกรณีพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เพื่อให้โรงพยาบาลปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีช่องทางพิเศษในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพด้านลบ-จากการสำรวจประชากรสูงวัยของประเทศไทยในปี 57 พบมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างแบบผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ ทำให้ต้องมีการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ อีกทั้งกรุงเทพฯ มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัด กทม.

 

6.เปิดใช้สะพานไทย-เบลเยียมเต็มรูปแบบ 11 พ.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า ตามที่ กทม.ได้ปิดการจราจรบนสะพานไทย-เบลเยียม เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าร่วมกับ กทม. พบขณะนี้การซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยียมขาเข้ามุ่งหน้าหัวลำโพงดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานความร่วมมือกับ กทม.ให้เปิดสัญจรบนสะพานไทย-เบลเยียมด้านขาเข้าได้ตามปกติ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 9-10 พ.ค.นี้ และให้รถวิ่งตลอดทั้งวัน และในวันที่ 11 พ.ค. กทม.จะเปิดสะพานไทย-เบลเยียมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สะพานไทย-เบลเยี่ยมในวันที่ 11 พ.ค.นี้

 

7.แนวทางพัฒนาตลาดประชานิเวศน์1
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-สำนักงานตลาด กทม.รายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์อาคารพาณิชย์ตลาด 2 ครั้ง ก่อนจะจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินตลาดประชานิเวศน์ 1 โดยได้สรุปการพัฒนาเป็น 6 แนวทาง รวมทั้งกำหนดรายการสินค้าเพื่อเช่า หรือให้เช่าระยะยาว 30 ปี ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ สนค. สำนักงานกฎหมายและคดี สผม. และ สนย. เร่งพิจารณารายละเอียดทางเลือกดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดยเน้นประชาชนได้ประโยชน์ มีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด ก่อนเสนอให้ ผว.กทม.พิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การศึกษาแนวทางพัฒนาพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดประชานิเวศน์ 1

 

8.ติดไฟ 6.5 พันดวงในพื้นที่ 18 เขต
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวตามที่ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อขอความร่วมมือสถานีตำรวจทุกแห่งสำรวจจุดเสี่ยงหรือจุดล่อแหลม เพื่อจะได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ขณะนี้ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้ว 462 แห่ง แบ่งเป็นการติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมไฟฟ้าส่องสว่าง 197 แห่ง ตัดแต่งต้นไม้ ปรับสภาพพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ 115 แห่ง ติดตั้งปรับมุม ซ่อมแซม ซ่อมแซมกล้อง CCTV 95 แห่ง ปิด/ล้อมพื้นที่ป้องกันไม่ให้คนเข้าไป มั่วสุม 15 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เทศกิจออกตรวจตรา ดูแลให้ความปลอดภัย 30 แห่ง ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ป้อง กันเหตุอาชญากรรมให้ประชาชนทราบ 10 แห่ง โดยได้หารือเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งคาดการณ์มีความจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มประมาณ 6,500 ดวง ในพื้นที่ 18 เขต ซึ่ง กทม. มีงบประมาณส่วนหนึ่งทำงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตั้งเป้าหมายแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9.ประชุมผู้ว่าฯเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
17 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,พิมพ์ไทย, โลกวันนี้,โพสต์ทูเดย์, M2F,เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน
รายละเอียด
-นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)กล่าวในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ต.ค.นี้ ว่า ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในทุกส่วน โดยเฉพาะสถานที่ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนภูมิภาค จำนวน 878 แห่ง เท่ากับจำนวนของอำเภอทั่วประเทศโดยจังหวัดจะจัดรวมกับอำเภอเมือง ส่วนกรุงเทพฯ จะดำเนินการจำนวน 101 แห่ง รอบบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและจุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำถึงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้แนวทางในการนำดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดมาจัดทำเป็นดอกไม้จันทน์ ซึ่งส่วนนี้จะจัดส่งมารวมกับส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ก่อนงานพระราชพิธี 7 วัน

-มท.ได้เชิญชวนประชาชนในต่างจังหวัด ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ขณะเดียวกันได้สั่งการให้แต่ละจังหวัด จัดเตรียมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ ติดตั้งตามวัด และสถานที่ที่จะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงเพื่อรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธี เพื่อให้มีส่วนร่วมไปพร้อมกับประชาชนที่เข้าร่วมในพื้นที่ส่วนกลาง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
-การดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กำชับ 50 เขต เก็บขยะวางท่อระบายน้ำ
2 ฉบับ ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการประชุมผู้บริหาร สสล. และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสาธารณะทั้ง 50 เขตว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบขยะบริเวณผิวถนนและตะแกรงท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะถนนสายหลักและถนนสายรองที่มีสถานที่สำคัญตั้งอยู่ พร้อมกำชับให้ 50 สำนักงานเขตจัดเก็บขยะมูลฝอยในถนนสายหลักแล้วเสร็จก่อนเวลา 05.30 น. ส่วนถนนสายรองให้หมุนเวียนเข้าไปจัดเก็บตามปริมาณขยะ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง

-ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกำชับพนักงานกวาดถนนเฝ้าระวัง สังเกต หากพบสิ่งของแปลกปลอม หรือวัตถุต้องสงสัย หรือผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ รวมทั้งกำชับให้ 50 สำนักงานเขตดูแลเรื่องรถขยะที่จะนำขยะไปกำจัดที่โรงขยะของ กทม. โดยให้รถขยะปล่อยน้ำเสียตรงจุดทิ้งน้ำเสียของโรงกำจัดขยะก่อน เพราะจะมีการบำบัดน้ำเสียและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในภาพรวมระบบระบายน้ำของ กทม.สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นประมาณร้อยละ 50 จากปี 59


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณผิวถนนและตะแกรงท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

 

2.สร้างสวนอเนกประสงค์ซอยเพชรเกษม 69
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ขอเช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค รวม 119 ไร่ โดยจะแบ่งพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะขนาด 70 ไร่ ซึ่งจะก่อสร้างสวนอเนกประสงค์ทั้งการก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง และช่องทางจักรยานแยกส่วนกัน มีลานนันทนาการ และจะมีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และสนามขี่จักรยานสำหรับเด็ก นอกจากนี้ กทม. จะแบ่งพื้นที่ 4.75 ไร่เพื่อก่อสร้างเป็นสวนสำหรับสุนัข (ด็อกพาร์ค) เพื่อให้ประชาชนสามารถนำสุนัขมาเดินเล่นออกกำลังกายได้ ขณะนี้ก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 10 ตามแผนการทำงานจะเสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค. 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ด้านลบ
-ขณะนี้โครงการยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เนื่องจากติดปัญหามีผู้บุกรุกพื้นที่ โดย กทม.พยายามเจรจาให้ย้ายออกจากพื้นที่เรื่อยมาจนเหลือผู้บุกรุก 4 รายซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาให้ออกจากพื้นที่ภายในปี 60 เพื่อให้สามารถนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ ดำเนินโครงการที่วางแผนไว้ได้ แต่หากผู้บุกรุกพื้นที่ไม่ยินยอมย้ายออกจะต้องประสานสำนักงานทรัพย์สินฯผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อบังคับใช้กฎหมายเข้าดำเนินการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างสวนสาธารณะในซอยเพชรเกษม 69

 

3.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า ในปี 60 กทม.มีแผนจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อัตราส่วน 6.38 ตารางเมตร/คน เพิ่มขึ้น 950 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นแล้ว 360 ไร่ 1 งาน 91.68 ตารางวา จึงมอบหมายให้สำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งใช้ผังเมืองรวม กทม.บังคับใช้ให้การก่อสร้างอาคารร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างต้องเป็นพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อการปลูกต้นไม้

-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า คณะผู้บริหาร กทม.ได้ให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการการปลูกและดูแลต้นไม้ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเชิญชวนประชาชน ภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยใช้มาตรการจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษีในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2575 ให้มีพื้นที่สีเขียว 9.11 ตารางเมตร/คน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯอย่างยั่งยืน

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

 

4.พัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุดินแดง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดงว่า ได้มอบหมายให้ สนพ. สนอ. สวท. สยป. และ สพส. ร่วมกันพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบของ กทม.ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยภายในศูนย์จะมีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุชั่วคราว และมีธาราบำบัดแห่งแรกของ กทม. ซึ่งมีอุปกรณ์ทำกายภาพหลากหลายและได้มาตรฐานในอนาคต กทม.จะเพิ่มบุคลากรนักกายภาพบำบัด และทำให้ธาราบำบัดเป็นที่รู้จักมากขึ้น ขณะเดียวกันได้ให้ สนย.เข้าดูสถานที่ เพื่อปรับปรุงด้านกายภาพให้ดีขึ้นด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ-ศูนย์แห่งนี้ก่อสร้างเมื่อปี 28 ต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ถ่ายโอนมายัง สพส. ในปี 46


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงให้เป็นต้นแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

 

5.เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชุมชนป้อมมหากาฬ-เน้นหลักการเจรจา
2 ฉบับสำนักข่าวไทย, มติชน
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬร่วมกับ พล.ต.ธรรมนูญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 ว่า วันที่ 20พ.ค. คาดจะได้ข้อสรุปจำนวนบ้านโบราณที่ชัดเจน ซึ่งต้องเข้าหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าเพื่อเป็นบ้านอนุรักษ์ โดยจะพิจารณาใน 24 หลัง ตามที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ เสนอ ซึ่งรื้อถอนไปแล้ว 2 หลัง เหลือ 22หลัง หลังจากได้ข้อสรุปจะดำเนินการสำรวจทันทีใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ยังเหลือบ้านภายในชุมชนทั้งหมด 33 หลัง คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้

-สำหรับพื้นที่ด้านทิศเหนือป้อมมหากาฬประมาณ 2 ไร่ กทม.จะปรับปรุง ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อใช้เป็นจุดแจกอาหาร หรือนำห้องน้ำมาตั้งสำหรับการบริการประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 26-29 ต.ค.นี้

-พล.ต.ธรรมนูญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานภายใต้หลักการเจรจาเน้นสร้างความเข้าใจ พร้อมหาที่รองรับสำหรับผู้ที่ต้องย้ายออก อย่างไรก็ตาม หากได้ข้อสรุปผลการพิสูจน์คุณค่าบ้านอนุรักษ์และผลการเจรจาร่วมขอให้ชุมชนยอมรับและขอให้ประธานชุมชนกระจายข่าวให้ชาวบ้านรับทราบด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของชาวชุมชนป้อมมหากาฬและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหาข้อสรุปบ้านอนุรักษ์ในชุมชนป้อมมหากาฬ

 

6.เดินหน้าพัฒนาโรงเรียนกีฬา กทม.
3 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า เดิม กทม.มีแผนจะสร้างโรงเรียนกีฬาครบวงจรที่เขตบางบอน แต่เนื่องจากต้องใช้พื้นที่จำนวนมากและไม่ใช่ที่ของ กทม. ซึ่งคาดจะใช้งบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท สภา กทม.จึงเสนอให้ใช้พื้นที่ของศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า โดยใช้อาคารศูนย์อบรมข้าราชการหนองจอก ดัดแปลงเป็นโรงเรียนกีฬาเต็มรูปแบบแห่งแรกของ กทม. โดยจะดึงเยาวชนที่มีความสามารถจากศูนย์ฝึกกีฬาของ กทม.ให้มาอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะโรงเรียนประจำ พร้อมกับให้การเรียนการสอนและสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างนักกีฬาช้างเผือกป้อนเข้าสู่ระบบ ภายใต้ชื่อโรงเรียนกีฬา กทม.

-เบื้องต้นต้องหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบสถาบันอบรมข้าราชการหนองจอก ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป เมื่อมีการสร้างโรงเรียนกีฬาแล้ว ศูนย์กีฬาย่อยต่างๆ จะยังคงเปิดให้บริการต่อไป เพื่อเป็นสถานที่คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้ามาอยู่ในโรงเรียนกีฬา กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาโรงเรียนกีฬาของ กทม. เพื่อดำเนินการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการและการกีฬาอย่างครบวงจร เพื่อผลิตนักกีฬาของ กทม.ที่มีคุณภาพ

ด้านลบ
-ที่ผ่านมา กทม.มีแผนจะสร้างโรงเรียนกีฬาเต็มรูปแบบ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ปัจจุบัน กทม.มีศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน 3 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่แค่ฝึกเยาวชนอย่างเดียวไม่ได้ให้การศึกษาด้านวิชาการ ทำให้กระบวนการพัฒนานักกีฬาของ กทม.ขาดความต่อเนื่อง เพราะขาดระบบฝึกสอนเยาวชนที่ต้องอยู่ร่วมกัน และไม่มีสัญลักษณ์ของสถาบันที่ยึดเหนี่ยวนักกีฬาเหล่านี้ให้ออกมาเป็นผลผลิตของโรงเรียนกีฬา กทม.อย่างเต็มภาคภูมิ

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาโรงเรียนกีฬาของ กทม.

 

7.เสนอสร้างที่จอดรถใต้ดิน 2 จุด
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายศรชัย โตวานิชกุล ผอ.สนย.รายงานความคืบหน้าโครงการสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดินถนนราชดำเนิน แก่ที่ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่ง กทม.ได้ศึกษาจุดที่มีความเหมาะสมในการสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดิน เพื่อบริการประชาชน ใน 2 จุด คือ บริเวณถนนศรีอยุธยา-ถนนกรุงเกษม และบริเวณถนนกรุงเกษม-แยกนครสวรรค์ จากการศึกษาจะแบ่งโครงการเป็น 2 ประเภทอาคาร คือ อาคารสำหรับรถยนต์จอดรถได้ประมาณ 1,600 คัน และอาคารจอดรถบัส 3 ชั้น จอดรถได้ประมาณ 150 คัน

-รมว.มท.ได้สั่งการให้ กทม.จัดทำข้อมูลความคืบหน้าแผนการก่อสร้าง และผลการศึกษาเปรียบเทียบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินบริเวณสนามหลวง เพื่อแจ้ง รมว.มหาดไทย พิจารณาต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาสถานที่จอดรถและปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
-การก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส่วนบุคคล กทม.ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี พ.ศ. 2556 ที่จะต้องมีการจ้างที่ปรึกษาในการพิจารณาและประเมินความเป็นไปได้ ประกอบรายงาน เพื่อนำเสนอ มท.ต่อไป
ด้านลบ
-บริเวณถนนราชดำเนินเป็นถนนสายสำคัญที่มีปัญหาการจราจรติดขัด อย่างหนักตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ไม่มีสถานที่จอดรถรองรับเพียงพอ จึงเกิดการจอดรถริมทาง ส่งผลกระทบต่อผิวจราจรมากขึ้น

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดินถนนราชดำเนิน

 

8.ประสาน 50 เขต สำรวจโรงแรมเถื่อน
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.ควบคุมอาคารปฏิบัติราชการแทน ผอ.สนย. มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ผอ.เขต เรื่องขอข้อมูลรายละเอียดอาคารเข้าข่ายอาคารตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 โดยประสานขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่ออาคาร เจ้าของอาคาร สถานที่ตั้ง และสถานะการยื่นขอเปลี่ยนใช้อาคารตาม กฎกระทรวงภายในวันที่ 19 พ.ค.60 เพื่อรวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอาคารที่เข้าข่ายประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่จดทะเบียน หรือขออนุญาตดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ด้านลบ
-ก่อนหน้านี้ สนย.มีหนังสือขอความร่วมมือสำรวจอาคารที่เข้าข่ายประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หรือขออนุญาตดำเนินการอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นได้รับรายงานมีอาคารที่เข้าข่ายลักษณะโรงแรมเถื่อน 380 แห่ง และในปี 59 มีผู้ประกอบการโรงแรมขอจดทะเบียนเพียง 26 ราย

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้ดำเนินการจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง

 

9.ขอแรงประชาชน ช่วยตรวจสอบไฟเสาCCTV
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-สจส.ได้รายงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ถึงแนวทางการแก้ปัญหากล้องวงจรปิด (CCTV) ที่เกิดเหตุขัดข้องว่า ปัจจุบันกล้อง CCTV ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สจส. 53,249 ตัว เป็นกล้องที่เชื่อมกับส่วนกลาง 14,845 ตัว ไม่ได้เชื่อมกับส่วนกลาง หรือแบบสแตนด์อะโลน 38,404 ตัว ในส่วนนี้ สจส.กำหนดซ่อมบำรุงกล้องทุกๆ 15 วัน ซึ่งที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตสำรวจความพร้อมการใช้งานของกล้อง CCTV ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ให้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมสังเกตความผิดปกติของกล้อง CCTV ที่เป็นระบบสแตนด์อะโลน โดยกล้องปกติจะมีไฟสีเขียวและสีแดง แสดงบริเวณ ตู้ไฟที่ติดอยู่เสากล้อง แต่หากไฟดวงใดดวงหนึ่งดับ หรือดับทั้งสองดวง แสดงว่ากล้องมีปัญหา ให้แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดไว้ตามเสากล้อง CCTV


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจและตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของกล้อง CCTV ของ กทม.
ด้านลบ
-เนื่องจากกล้องมีจำนวนมาก ทำให้การตรวจสอบอาจทำได้ไม่ครอบคลุม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมสังเกตและแจ้งข้อมูลหากพบความผิดปกติของกล้อง CCTV

 

10.คค.ชะลอเสนอ ครม. ส่วนต่อขยายสีเขียว-รอ กทม. โอนหนี้
5 ฉบับไทยรัฐ, ข่าวสด,ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์
รายละเอียด-นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะรักษาการผู้ว่าการ รฟม. กล่าวหลังประชุมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า ที่ประชุมฯ มีมติให้ชะลอการนำเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย 2 เส้นทางให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากต้องการให้การโอนหนี้สินและทรัพย์สินมีความชัดเจนก่อน โดยหาก กทม. รับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจาก รฟม. ไปแล้ว ก็ควรเป็นผู้พิจารณาลงทุนส่วนต่อขยายด้วยตัวเอง ส่วนกรณี กทม. ขอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการรับโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว มูลค่า 60,815 ล้านบาท จาก รฟม. นั้น รมว.คค. จะหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.กระทรวงการคลัง (กค.) เพื่อสอบถามรายละเอียดและความชัดเจนต่างๆ เพราะ กค. มีอำนาจหลักในการพิจารณาจะให้งบประมาณ กทม. หรือไม่

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การโอนหนี้สินและสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการและช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่า 60,815 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับ กทม.
ด้านลบ
-กระทรวงคมนาคมตัดสินใจชะลอโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ช่วงสมุทรปราการ-บางปู และคูคต-ลำลูกกาไว้ก่อนเพื่อไม่เกิดปัญหา เนื่องจากหาก กทม. รับโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปแล้ว อาจไม่เห็นด้วยกับการลงทุนส่วนต่อขยายทั้ง 2 เส้นทาง เพราะจำนวนผู้โดยสารของส่วนต่อขยายมีไม่มาก

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการรับโอนหนี้สินและทรัพย์สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

11.รอข้อมูลสรุปผลบ้านประชารัฐ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวกรณี กทม. ดำเนินการรังวัดถนนในซอยพหลโยธิน 11 ใหม่ และพบถนนกว้างไม่เพียงพอต่อการให้ประชาชนใช้รถยนต์สัญจรไปมา จนอาจผิดกฎหมายควบคุมโครงการว่า ต้องให้ กทม. สรุปอีกครั้ง เพราะกรมธนารักษ์ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ในขณะนี้ หลังจากพิจารณาความเห็นประเด็นต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คาดจะมีแนวทางที่ชัดเจนต่อการดำเนินโครงการมากขึ้น โดยขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาผลกระทบต่อสภาพจราจร รวมถึงรอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยืนยันกรมธนารักษ์ จะพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด หากมีหน่วยงานใด หรือ EIA ระบุออกมาชัดเจนว่า โครงการดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย กรมธนารักษ์พร้อมจะยกเลิกทันที แต่การยกเลิกต้องทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้พิจารณาขอมติด้วย

ผลกระทบ
ด้านลบ
-สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่งถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 60 เพื่อขอให้ทบทวนการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในซอยพหลโยธิน 11 เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความไม่เหมาะสมหลายประเด็น ทั้งการกำหนดเงื่อนไขประกวดโครงการ การขาดความเชี่ยวชาญของบริษัทจูโน่ ปาร์ค จำกัด ที่ได้รับการโอนสิทธิการก่อสร้าง รวมถึงประเด็นความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ในโครงการ จนอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการส่งเรื่องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตีความเรื่องความกว้างแนวเขตทางสาธารณะที่จะก่อสร้างอาคารสูง

 

12.ร.10 โปรดเกล้าฯจัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
4 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,แนวหน้า, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง และเวลา 17.00-20.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต เป็นประจำทุกวันจันทร์-อาทิตย์ โดยเริ่มเรียนวันแรกตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.เป็นต้นไป อำนวยการสอนโดยโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นใน และมีบุคลากรจากสำนักพระราชวัง พลอาสาสมัครหญิงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมถ่ายทอดแก่ประชาชนจิตอาสา

-นอกจากนี้ ทุกวันเสาร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงดนตรีบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อพระราชทานความสุขแก่พสกนิกรด้วย

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.นี้ว่า ตลอดพระราชพิธีทั้ง 5 วัน จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ส่วนการกำหนดวันหยุด ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้กำหนด ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน และการติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

13.'นายกฯ' ยินดีกรุงเทพฯ อันดับ 1 ปลายทางท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก
6ฉบับไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ,โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ยินดีที่ผลสำรวจดัชนีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวประจำปี 2560 จัดทำโดยมาสเตอร์การ์ด พบกรุงเทพฯ ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
-โดยในปีนี้ กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับที่ดีในหลายด้าน จึงขอให้คนไทยภาคภูมิใจและร่วมกันรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมกำชับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสาน กทม. เพื่อผลักดันนโยบายจัดระเบียบพื้นที่และส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพฯ ให้มีชื่อเสียงระดับโลกให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะที่ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ที่จะเริ่มดำเนินการปลายเดือน พ.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปีที่ 59 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ 19.3 ล้านคน จากจำนวนนักท่องเที่ยว 339.2 ล้านคน ที่เดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 171 แห่ง นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังครองสถิติเป็นเมืองที่มีการค้างคืนของนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ 87.6 ล้านคืน และยังเป็นอันดับ2 ของเมืองที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากที่สุด
-การผลักดันนโยบายจัดระเบียบพื้นที่และส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพฯ ให้มีชื่อเสียงระดับโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบพื้นที่และส่งเสริมร้านอาหารริมทางในถนนข้าวสารและถนนเยาวราช

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. กทม.ขอแรงประชาชนช่วยเช็กไฟเขียว-แดงเสา CCTV
www.facebook.com/dramapantip
https://www.facebook.com/495482237205396/posts/1357301167690161
136 likes, 6 comments

- ร้อยละ 50 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมสังเกตความผิดปกติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ไม่ได้เชื่อมสัญญาณกับส่วนกลาง หากไฟที่ติดอยู่กับเสากล้องดับ แสดงว่ากล้องมีปัญหาให้แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดไว้ตรงเสากล้อง CCTV นั้น แสดงว่า กทม. ไม่มีศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV ทั้งหมด จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากล้องตัวใดใช้การไม่ได้ ทั้งที่ กทม. ใช้งบประมาณในการติดตั้งไปจำนวนมาก แต่กลับผลักภาระให้ประชาชนในการช่วยตรวจสอบ
- ร้อยละ 50 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภาพจากกล้อง CCTV ส่วนใหญ่ที่ใช้ได้จะเป็นกล้องของเอกชน ขณะที่กล้องของ กทม. จะเสีย หรือใช้การไม่ได้ เพราะขาดการดูแลซ่อมแซมหรือไม่

www.facebook.com/ ThairathFan
947 likes, 23 shares, 30 comments

- ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ใช้งบประมาณในการติดตั้งกล้อง CCTV ไปเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีงบฯ ซ่อมบำรุงอยู่แล้ว เหตุใดจึงต้องให้ประชาชนช่วยตรวจสอบอีก ทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงของ กทม. จึงไม่ควรผลักภาระให้ประชาชน
- ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรให้สำนักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกล้อง CCTV ในพื้นที่ รวมทั้งเปิดเฟซบุ๊กเพื่อรับแจ้งกล้องที่ใช้งานไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนร่วมสังเกตความผิดปกติของกล้อง CCTV ที่ไม่ได้เชื่อมสัญญาณกับส่วนกลาง
 
 
2. จับปรับจอด-ขับขี่รถบนทางเท้า
www.pantip.com
16 comments

- ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ขณะนี้ยังมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์จอด หรือขับขี่บนทางเท้าในหลายพื้นที่ ซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายควรตั้งจุดจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนบนทางเท้า จะได้ผลมากกว่าการให้ประชาชนถ่ายภาพผู้กระทำผิดส่งให้เจ้าหน้าที่
- ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การตั้งจุดจับปรับอาจไม่ได้ผล แต่ต้องใช้วิธีการซุ่มจับ

www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36428659
12 comments

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. ให้รางวัลนำจับประชาชนที่แจ้งเบาะแสผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นแนวคิดที่ดี แต่ทำได้ยากในทางปฏิบัติ รวมทั้งควรให้ข้อมูลขั้นตอนและรายละเอียดที่ชัดเจนกับประชาชน
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ยังพบในหลายพื้นที่ รวมถึงการจอดรถยนต์กีดขวางทางจักรยาน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งและนำหลักฐานส่งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อเปรียบเทียบปรับและให้ส่วนแบ่งค่าปรับแก่ผู้แจ้งเบาะแส

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปลูกต้นไม้ลดหย่อนภาษี-เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/200355362728/posts/10156144325812729
79 likes, 13 shares, 8 comments

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ลดหย่อนภาษี ซึ่งถือเป็นนโยบายเชิงบวก แต่ควรมีการวางแผนรองรับในการให้บริการตัดแต่งกิ่งและนำไปกำจัดด้วย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้อีกทางหนึ่ง
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่ปลูกต้นไม้ทำได้ยากในทางปฏิบัติ เพราะไม่ใช่อำนาจของ กทม. โดยตรง กทม. ควรให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า และการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ดีกว่า

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

 

2. เตรียมออกระเบียบจ่ายเงินรางวัลนำจับจอด-ขับขี่ จยย. บนทางเท้า
www.facebook.com/YouLike
https://www.facebook.com/221317851322226_2388419791278677
923 likes, 30 shares, 56 comments

- ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. เตรียมออกระเบียบจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ที่จอด หรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า คาดจะประกาศใช้ภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยขอให้ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเทศกิจกระทำผิดเองก็ต้องจับปรับเช่นกัน รวมถึงกวดขันจับปรับการตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าอย่างต่อเนื่องด้วย
- ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เมื่อมีการจ่ายเงินรางวัลนำจับจะทำให้คดีทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการออกระเบียบ กทม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพิธีวันวิสาขบูชา
6 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานพลาซ่า อาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน (สนามกีฬาหัวหมาก)ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560

-กทม.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค.นี้ ณ ลานพลาซ่า อาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน (สนามกีฬาหัวหมาก) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงบูรพกษัตราธิราช พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา พิธีเวียนเทียนและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง ฯลฯ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 6 พ.ค. เวลา 17.00 น.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 เนื่องในวันวิสาขบูชา


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

 

2.ปิดถนนจัดสตรีทฟู้ดถนนเยาวราช-ถนนข้าวสาร
4 ฉบับเดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ข่าวสด, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ที่ถนนเยาวราชว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จึงได้กำหนดจุดนำร่องในถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างตั้งใจมารับประทานอาหารไทยประเภทต่างๆ

-ที่ผ่านมา กทม.ได้ร่วมกำหนดแนวทางการจัดถนนสตรีทฟู้ดร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อหาแนวทางการ จัดพื้นที่ที่เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อปัญหาการจราจร และการสัญจรของประชาชน โดยถนนเยาวราชกำหนดจัดระเบียบตั้งแต่แยกเฉลิมบุรี-แยกราชวงศ์ โดยจะปิดการจราจรบนถนน 1 ช่องจราจร ด้านซ้ายสุด เพื่อเป็นพื้นที่ให้ตั้งวางแผงค้าและเป็นช่องทางเดินสัญจรให้แก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ทุกวัน

-สำหรับปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม.จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ท้องที่ เพื่อดูแลจัดระบบการจราจรให้เหมาะสมมากที่สุด จากนี้ กทม.จะเร่งประชุมสร้างความเข้าใจต่อผู้ค้าและจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้ค้าอย่างเท่าเทียม โดยห้ามผู้ค้าล้างจานทิ้งเศษอาหาร น้ำเสีย ลงท่อระบายน้ำอย่างเด็ดขาด ส่วนขยะต่าง ๆ ต้องคัดแยก และทิ้งอย่างเป็นระบบ อีกทั้งการจำหน่ายอาหารต้องผ่านการอบรมด้านสุขอนามัยและมีใบอนุญาตการเป็นผู้สัมผัสอาหาร เบื้องต้นในถนนเยาวราชมีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้ว 50 ราย นอกจากนี้ กทม.จะประสานกระทรวงพาณิชย์ ดูแลการกำหนดราคาจำหน่ายอาหารสินค้าต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรม ทุกร้านค้าจะต้องติดป้ายแสดงราคาอาหารอย่างถูกต้อง โดยต้องจัดทำป้ายทั้งในระบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

-ส่วนถนนข้าวสารจะปิดถนนตลอดแนว ตั้งแต่เวลา 18.00-02.00 น. ทุกวัน โดยรูปแบบการจัดระเบียบถนนสตรีทฟู้ดทั้ง 2 แห่ง จะเริ่มการปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปลายเดือน พ.ค.นี้ และจะพิจารณาจุดอื่นๆ เพื่อวางแนวทางจัดระเบียบเป็นสตรีทฟู้ดต่อไป อาทิ บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบแผงค้าอาหารริมทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
-การพัฒนาถนนเยาวราชและ ถนนข้าวสารเป็นสตรีทฟู้ด จะมีส่วนช่วยควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหารในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแนวทางพัฒนาถนนเยาวราชและถนนข้าวสารเป็นสตรีทฟู้ด

 

3.กำชับทุกหน่วยงานดูแลความพร้อมรับเปิดเทอม
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์นี้ ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การควบคุมคุณภาพอาหารสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และได้คุณภาพ ทั้งภาชนะและอาหารที่ปรุง รวมถึงห้องสุขา ซึ่งต้องดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด กทม.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560

 

4.เริ่มรับแจ้งเบาะแสขี่-จอดบนทางเท้าปลาย พ.ค.นี้
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย กรณีจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าว่า ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. และฝ่ายกฎหมายศึกษาอำนาจ คาดประมาณปลายเดือน พ.ค.นี้ จะออกกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการและแจ้งช่องทางการส่งข้อมูลให้ทราบโดยจะขยายผลไปยังเรื่องการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การทิ้งขยะบนถนนทิ้งขยะลงคูคลอง ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเพิ่มเติม

-นายสัจจะ คนตรง ผอ.สนท. กล่าวว่า กรณีการขับขี่และจอดบนทางเท้า กทม.สามารถประสานขอข้อมูลเจ้าของรถตามป้ายทะเบียน จากตำรวจและกรม ขนส่งทางบก ซึ่ง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม.มีแนวทางการดำเนินการอยู่แล้ว โดยติดตามผู้กระทำผิดได้ใน 2 รูปแบบ คือ ผ่านการแจ้งด้วยระบบโซเชียลที่แจ้งได้ทันทีรวดเร็ว ส่วนกรณีที่ไม่พบผู้กระทำความผิดจะนำหลักฐานที่ได้แจ้งประสานกรมขนส่งฯหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอประวัติที่อยู่และส่งข้อมูลมายังเขต เพื่อออกหนังสือเรียกมาแสดงตนจับปรับ หากไม่มาตามหนังสือเรียกจะส่งฟ้องต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บนทางเท้า
-ความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการออกระเบียบ กทม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

5.สภา กทม.-จ.นนทบุรี บูรณาการพัฒนาเมืองพื้นที่เชื่อมต่อ
2 ฉบับ ข่าวสด, เดิลินิวส์
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวเปิดการสัมมนาบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม.กับจังหวัดปริมณฑล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า การสัมมนาบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม. กับ จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา กทม.กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นนทบุรี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รอยต่อระหว่างทั้งสองเมือง

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.และจังหวัดปริมณฑลอีก 5 จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ซึ่งปัจจุบันความเจริญเติบโตได้ขยายออกไปยังพื้นที่ปริมณฑล ในทุกด้าน หากมีการวางแนวทางร่วมกันจะทำให้การวางระบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้ กทม.มีแผนพัฒนากรุงเทพฯ ในระยะ 20 ปี เพื่อขยายความเจริญไปรอบ ๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาด้วย

-นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า ที่ผ่านมา จ.นนทบุรี ได้พยายามศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาของ กทม.และนำมาปรับใช้ โดยเฉพาะกรณีการจัดการขยะและน้ำเสีย และเริ่มนำแบบผังเมืองของ กทม.มาใช้บ้างแล้ว โดยเฉพาะกรณีการกำหนดที่จอดรถในคอนโดมีเนียม รวมทั้งการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมป้ายโฆษณาและหาบเร่แผงลอย เชื่อมั่นในอนาคตหากมีการขยายความเจริญออกมานอกรอบกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จะสามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับประชากรได้ดีและไม่สร้างปัญหาแก่กรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม.และจังหวัดปริมณฑลพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาเมืองร่วมกัน
ด้านลบ
-ในอนาคตการพัฒนาเมืองเขตกรุงเทพฯ ชั้นในจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว กทม.ต้องขยายเมืองในพื้นที่โดยรอบที่มีเขตติดต่อกับปริมณฑลรวมทั้ง จ.นนทบุรี ในการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการขยายตัว


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับระหว่างปริมณฑลในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

6.เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ รัชกาลที่ 10
1 ฉบับ โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธีสำคัญช่วงระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค.60 โดยวันที่ 9 พ.ค. เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมและพระราชทานพัดยศสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 10 พ.ค. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีวันวิสาขบูชาซึ่งจะมีการสวดมนต์ พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จ วันที่ 11 พ.ค. เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีพืชมงคล และวันที่ 12 พ.ค.เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

-ที่ประชุมมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้สำนักงานเขตประสานตำรวจตรวจสอบความปลอดภัยโดยเอกซเรย์ทั่วพื้นที่ สำรวจบ้านเช่า หอพัก อพาร์ตเมนต์ เกสต์เฮาส์ บุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงจัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอาคันตุกะและบุคคลสำคัญจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมในการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในพระราชพิธีสำคัญช่วงระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค.60-การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาบริเวณพื้นที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในพระราชพิธีสำคัญระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค.60

 

7.เห็นชอบปลูกต้นไม้ลดภาษี
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กทม.แล้ว โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการปลูกและดูแลต้นไม้ กทม. ที่มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธาน ส่วนรายละเอียดนอกจากมีการปลูกต้นไม้ลดหย่อนภาษีแล้ว ยังครอบคลุมถึงการจัดการน้ำเสียร่วมด้วย

-สำนักงานเขตจะออกตรวจพื้นที่สีเขียวตามจุดต่างๆ ว่าตรงตามหลักเกณฑ์สำหรับการลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ส่วนแนวทางการตรวจระบบการจัดการน้ำเสียของพื้นที่จะนำตัวอย่างเครื่องดักไขมันไปแจกจ่ายในครัวเรือน และผู้ค้าอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด)ในถนนเยาวราช


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพฯ-การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

 

8.ประสานกรมโยธาฯ ตีความข้อกฎหมายที่ดิน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณี โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐในซอยพหลโยธิน 11 ซึ่งมีกลุ่มประชาชนร้องเรียนการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่ โดยตั้งข้อสังเกตถึงพื้นที่ในซอยพหลโยธิน 11 ที่เป็นซอยแคบอาจมีเขตทางกว้างไม่ถึง 10 เมตรว่า ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ กำหนดให้การก่อสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีขนาดพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 30,000 ตร.ม.หรืออาคารที่มีความสูงของอาคารเกินกว่า 23 เมตรขึ้นไป ต้องติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวต่อเนื่องกันตลอดนับตั้งแต่ที่ตั้งอาคารไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทาง เกินกว่า 10 เมตรเช่นกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวหมายความว่า ให้นับความกว้างของซอยตั้งแต่จุดที่ตั้งของอาคารไปจนถึงทางออกติดกับถนนสาธารณะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตรตลอดทาง ขณะที่ซอยพหลโยธิน 11 ซึ่งต้นซอยจากฝั่งถนนพหลโยธินมีความกว้าง 8.92 เมตร แต่ในซอยดังกล่าวยังสามารถออกทาง ฝั่งถนนพระราม 6 ที่มีความกว้างเกินกว่า 10 เมตรได้อีก

-จากข้อกฎหมายของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ทำให้มีการตีความกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยสำนักงานเขตฯ ยึดว่าจะต้องกว้างเกิน 10 เมตรตลอดทั้งซอยจึงจะสร้างอาคารสูงได้ แต่ สนย. พิจารณาว่าหากมีทางออกใดทางออกหนึ่ง จากที่ตั้งอาคารไปออกถนนใหญ่มีความกว้างเกิน 10 เมตร ก็สามารถอนุญาตสร้างอาคารสูงได้ ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้ยื่นเรื่องสอบถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นผู้ดูแลควบคุม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ เป็นผู้ตีความข้อกฎหมายให้เกิดความกระจ่างจะต้องพิจารณาในแนวทางใดให้เกิดความถูกต้องชัดเจนตามข้อกฎหมายมากที่สุด เพื่อ กทม.จะได้นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรังวัดเขตทางภายในซอยพหลโยธิน 11 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ด้านลบ
-ที่ดินที่เป็นที่สาธารณะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด พื้นที่ก็ยังต้องคงเดิม หรืออาจเพิ่มขึ้นได้ แต่จะลดลงไม่ได้ หากรังวัดแล้วพบพื้นที่สาธารณะไม่ตรงกับระวางที่ดินที่มีอยู่ จะถือเป็นการรุกล้ำจากเจ้าของที่ดินอื่น ๆ ได้ ซึ่งหากมีการรุกล้ำที่สาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่ต้องเป็นผู้สั่งการให้รื้อย้ายส่วนรุกล้ำออก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่องสอบถามกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงที่กำหนดให้ต้องติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยว่า 10 เมตร

 

9.เร่งรัดก่อสร้างอุโมงค์แยกไฟฉาย
1ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายว่า สัญญาว่าจ้างบริษัท กำแพงเพชวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 19 ม.ค.60 แต่ขณะนี้งานยังไม่แล้วเสร็จ และต้องหยุดก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ขอเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างรางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดย รฟม.จะทยอยคืนพื้นที่ให้ กทม.ปลายปี 60 ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาอยู่ระหว่างทำหนังสือถึง กทม.ขอขยายสัญญาการก่อสร้าง

-ระหว่างที่ รฟม.ยังไม่คืนพื้นที่ก่อสร้าง กทม.ได้ขอให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินงานในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน เช่น งานก่อสร้างไซฟ่อน หรือท่อลอดใต้คลองวัดทองเพื่อระบายน้ำ งานขยายผิวจราจรบริเวณทางแยกไฟฉาย เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะได้รับผลกระทบจากการโครงการเพิ่มโครงข่ายถนนบริเวณรอบศิริราช ซึ่งบริษัทฯ ได้ตกลงกับ กทม.จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า บริษัทยังไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ยังไม่ดำเนินการ กทม.อาจต้องบอกเลิกสัญญาจ้างและหาผู้รับเหมารายอื่นแทน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 พ.ค. กทม.ได้เรียกผู้แทนบริษัท กำแพงเพชรฯ มาหารือ โดยผู้รับเหมาแจ้งจะนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ภายใน 7 วัน และคาดใช้เวลาขยายผิวจราจรบริเวณแยกไฟฉายประมาณ 2-3 เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์และพื้นที่ต่อเนื่อง
ด้านลบ
-ปัจจุบัน รฟม.ยังไม่คืนพื้นที่ก่อสร้างให้ กทม.เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างรางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. ‘ข้าวสาร-เยาวราช’ นำร่อง ‘สตรีทฟู้ด’
www.facebook.com/AntiHawkers
112 likes, 13 shares, 10 comments

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. จะจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ถนนข้าวสารและถนนเยาวราช โดยกำหนดจุดล้าง คัดแยกขยะ และให้ติดป้ายแสดงราคาอาหารนั้น ขอให้พิจารณาจัดระเบียบผู้ค้าร้านอาหารริมทางและมีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง รวมถึงดูแลเรื่องความสะอาด ไม่เทน้ำเสียลงทางเท้าและท่อระบายน้ำ
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณสยามสแควร์และประตูน้ำอาจออกมาเรียกร้องขอค้าขายในพื้นที่เดิม โดยอาศัยข้ออ้างเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเช่นเดียวกับถนนข้าวสารและถนนเยาวราช

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ถนนข้าวสารและถนนเยาวราช
 
2. สร้างอุโมงค์ระบายน้ำ กทม.-สมุทรปราการ
www.facebook.com
https://www.facebook.com/617620494922400/posts/16830924283
111 likes, 4 shares, 19 comments

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนย่านอุดมสุขลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจุดรอยต่อในพื้นที่กรุงเทพฯ กับ จ.สมุทรปราการ นั้น จะติดตามการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนี้สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ดังกล่าวได้จริงหรือไม่ ขณะที่อุโมงค์ระบายน้ำที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเป็นอย่างไร
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตในกรุงเทพฯ มีคูคลองจำนวนมาก แต่ กทม. กลับสร้างประตูระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่แล้ว มาก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำแทน ทั้งที่ควรขุดลอกคูคลองและแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำ เพื่อช่วยในการระบายน้ำ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลความจำเป็นในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานอุโมงค์ระบายน้ำของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน 15 พ.ค.นี้
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. เรื่องการปลูกป่าชายเลนว่า การปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน คือ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รูปแบบโครงสร้าง และวิธีป้องกันบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย จากนั้นทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ โดยอาศัยข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์ ข้อมูลลม คลื่น และระดับน้ำ เพื่อศึกษาสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง แล้วจึงดำเนินการจัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเมื่อจัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ก็จะปลูกป่าชายเลนควบคู่ไปด้วย เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาพร้อมกัน

-ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้จัดทำแนวชะลอคลื่นหน้าแปลงนำร่อง ตามรูปแบบที่ได้ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลปากน้ำประแส จ.ระยอง และ อบต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 300 เมตร และวันที่ 15 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ตนจะนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร กทม. ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ชายทะเลบางขุนเทียน บริเวณแปลงนำร่อง 2 แปลง บนพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจช่วยกันปลูกป่าชายเลนให้มากขึ้น นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว กทม.จะจัดพิธีเปิดใช้เส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพฯ ตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า ชายเลนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนและการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว

 

2.ปรับแผนจราจรถนนอุดมสุขรับมือสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
8 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, M2F, แนวหน้า, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค.59 และจะเสร็จสิ้นในเดือนธ.ค.62 โดยอุโมงค์ มีระยะทางยาว 9.4 กิโลเมตร ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าแล้วร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม ขณะที่มีการก่อสร้างอยู่นี้ จะต้องมีงานก่อสร้างปล่องรับน้ำบนแนว ถนนอุดมสุขช่วงจากศรีนครินทร์-สุขุมวิท3 แห่งคือบริเวณปากซอยอุดมสุข 42 ปากซอยอุดมสุข 56 และบริเวณสะพานข้ามคลองเคล็ด ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นผิวจราจรบนถนนอุดมสุข โดยในช่วงที่ก่อสร้างต้องปิดการจราจรในแนวถนนอุดมสุข 3ช่วงดังกล่าว ระยะทางประมาณช่วงละ 90 เมตร 3 ช่องจราจร โดยจะเริ่มปิดเบี่ยงการจราจรตั้งแต่เดือน มิ.ย.60-พ.ค.61 รวมระยะเวลา 1 ปี

-ผู้รับเหมาได้ขยายผิวจราจรในพื้นที่ทางเท้า เพื่อเพิ่มช่องการจราจรอีก 1 ช่องทาง เพื่อให้รถสามารถสัญจรสวนทิศทางกันได้ โดย กทม.จะประสาน สน.ท้องที่ ได้แก่ สน.บางนา ประเวศ และ สน.พระโขนง กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อวางแผนดูแลเส้นทางและจัดระบบ จราจรให้เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ

-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า ถนนอุดมสุขเป็นถนนเส้นสำคัญ ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนศรีนครินทร์ เมื่อต้องมีการปิดช่องจราจร 3 ช่องทางใน 3 ช่วง ต่อเนื่องกันจะส่งผลให้รถต้องชะลอความเร็วและเกิดการจราจรติดขัด


ผลกระทบ
ด้านบวก-เมื่อก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวเสร็จสิ้น จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง ประเวศ สวนหลวง บางนา คลองเตย ในพื้นที่ 85 ตร.กม. ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น-การเตรียมการจัดการจราจรบนถนนอุดมสุข เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านลบ
-ถนนอุดมสุขมีช่องจราจรรวม 4 ช่องทาง ซึ่งการปิดช่องจราจร 3 ช่องทาง ใน 3 ช่วง จะส่งผลกระทบ ถึงปัญหาการจราจรในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาคอขวด โดยช่วงเวลาที่จะต้องปิดการจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต้องร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อวางแผนแก้ปัญหาจราจรให้เหมาะสม และต้องติดป้ายแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อวางแผนการเดินทางให้ครอบคลุมมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรบนถนนอุดมสุข เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

 

3.เตรียมปรับค่าโดยสารรถ BRT 15 บาทตลอดสาย
3 ฉบับ มติชน, M2F, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ที่จะสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างเดินรถในวันที่ 29 พ.ค.นี้ และ กทม.มีแผนจะให้บริการต่อไปว่า ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ BRT หลังจากสิ้นสุดสัญญา โดย กทม.จะไม่สนับสนุนงบประมาณเป็นเวลา 6 ปี ขณะเดียวกันจะเริ่มปรับค่าโดยสารเป็น 15 บาทตลอดสายตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งจากผลสำรวจถือเป็นราคาที่ประชาชนรับได้ และจะยกเว้นค่าโดยสารให้นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ และผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับค่าโดยสาร BRT ตามแนวทางดังกล่าวจะทำให้ กทม.ประหยัดงบประมาณราว 200 ล้านบาท/ปี รวมระยะเวลา 6 ปี กทม.จะประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถ BRT และการปรับค่าโดยสารเป็น 15 บาท ตลอดสาย

 

4.ศึกษาสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้มีอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 แห่ง คือ บึงหนองบอนและคลองบางซื่อ ซึ่ง กทม.มีแผนดำเนินการอีก 5 แห่ง คือ 1) อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ 2) อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการก่อสร้าง 3) อุโมงค์ระบายน้ำฝั่งตะวันออกเชื่อมคลองสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างศึกษาและวางรูปแบบโครงการ 4)อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาจะช่วยระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางแค หนองแขม ทวีวัฒนา อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณดำเนินการ และ5) อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีซึ่งจะช่วยระบายน้ำพื้นที่เขตบางบอน บางขุนเทียน ภาษีเจริญ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม

-อุโมงค์คลองทวีวัฒนามีความพร้อมมากที่สุดที่จะเดินหน้าก่อสร้างเป็นอุโมงค์ถัดไป เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วจะเปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาดำเนินการทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.โรงกำจัดขยะวัสดุก่อสร้างใช้งานไม่คุ้มค่า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวถึงการดำเนินงานโรงกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ว่า ปัจจุบัน กทม.ยังไม่มีการเก็บค่ากำจัดมูลฝอย หรือเศษวัสดุจากการก่อสร้าง แต่ผู้รับเหมา หรือเจ้าของอาคารต้องขนส่งมาให้ กทม. ที่โรงกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเอง เนื่องจาก กทม. ไม่มีบริการขนส่ง ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคาร หรือผู้รับเหมาทราบว่า กทม.มีบริการกำจัดขยะดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่นำไปทิ้งในที่สาธารณะ เพราะผิดกฎหมาย

-นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รป.กทม.กล่าวว่า ในการประชุมฝ่ายสิ่งแวดล้อม 50 สำนักงานเขต ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ เบื้องต้นจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า กทม.มีโรงงานกำจัดขยะก่อสร้างเพื่อทำลายขยะชนิดนี้ โดยเฉพาะผู้รับเหมาหรือเจ้าของอาคารสามารถมารับบริการได้ รวมถึงเมื่อมีการขออนุญาตก่อสร้าง หรือทำลายอาคาร ฝ่ายโยธาต้องประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขต เพื่อแจ้งแนวทางการกำจัดเศษวัสดุ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะและแนวทางการกำจัดเศษวัสดุจากการก่อสร้าง เพื่อแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์

ด้านลบ
-หลังจาก สสล. ก่อสร้างโรงกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เสา เศษคอนกรีต เศษไม้ เศษกระเบื้อง เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยจากการก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน แต่จนถึงขณะนี้มีการนำขยะก่อสร้างเข้ากำจัดและแปรรูปเพียง 687.89 ตัน หรือเฉลี่ย 3.82 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของศักยภาพของโรงงานฯ ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะหนักเฉลี่ย 1,000 ตัน/วัน

-สยป.ศึกษาการจัดการมูลฝอยจากสิ่งก่อสร้าง พบการทิ้งมูลฝอยจากการก่อสร้างมีประชาชนมาขอใช้บริการน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นการลักลอบทิ้งด้วยตนเองในที่สาธารณะมากถึงร้อยละ 85 ประกอบกับอำนาจในการจับปรับประชาชนที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานเทศกิจฝ่ายเทศกิจเท่านั้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่โรงกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

 

6.เร่งเพิ่มโรงเรียน 2 ภาษา
3ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-นางชนัญยา จาดชนบท ผอ.สนศ. กล่าวว่า กทม. ได้ จัดทำโครงการโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน สู่มาตรฐานระดับสากลโดยปรับโครงสร้างการเรียนรู้และสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จีนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 47 เป็นต้นมา

-ในปีงบประมาณ 60 กทม.จะมีโรงเรียน 2 ภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ 42 โรงเรียน และหลักสูตรไทย-จีน 14 โรงเรียน โดยมีแผนเพิ่มจำนวนโรงเรียน 2 ภาษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนโรงเรียน 2 ภาษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ 62 และโรงเรียน 2 ภาษาในระดับประถมศึกษาให้ครบทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ 66


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ผลการดำเนินโครงการโรงเรียน สองภาษา เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร ตั้งแต่ปี 47 พบนักเรียนในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก โดยเฉพาะ ในสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบโอเน็ตผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนมาก และศึกษาต่อร้อยละ 100

ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มจำนวนโรงเรียนสองภาษาในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

7.ร่วมรับเสด็จฯรัชกาลที่ 10 วันวิสาขบูชา
7 ฉบับ คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์, มติชน, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360,สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ทำบุญไหว้พระ ทั่วประเทศ ซึ่งวันที่ 10 พ.ค.นี้ กทม.ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จฯ ในวันดังกล่าว จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดงานเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2560 และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค.60

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. นำร่องจัดระเบียบสตรีทฟู้ดถนนข้าวสาร-ถนนเยาวราช
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155599295457439
520 likes, 2 shares, 27 comments

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต กรณี กทม. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำร่องจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) 2 แห่ง คือ ถนนข้าวสารและถนนเยาวราชให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยเบื้องต้นจะมีการปิดถนนและกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนนั้น เป็นการดำเนินการสองมาตรฐานและไม่ยุติธรรมกับผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่อื่น หาก กทม. อนุญาตให้ค้าขายได้ เนื่องจากร้านอาหารริมทางเหล่านี้ไม่ได้จ่ายภาษีและเสียค่าเช่าที่ ทั้งยังจำหน่ายในราคาแพง ทำบ้านเมืองสกปรก ตั้งโต๊ะ-เก้าอี้กีดขวางทางเท้า ประชาชนต้องลงไปเดินเสี่ยงอันตรายบนผิวจราจร
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบสตรีทฟู้ด โดยขอให้เข้มงวดเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย ราคาสมเหตุสมผล และประชาชนสามารถเดินได้อย่างสะดวก

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบร้านอาหารริมทางในถนนข้าวสารและถนนเยาวราช
 
2. ต้นไม้ใหญ่ใน ซ.พหลโยธิน 32
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/posts/705261849656347
277 likes, 3 shares, 15 comments

- ร้อยละ 62 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพต้นไม้ใหญ่สองข้างในซอยพหลโยธิน 32 (ซอยเสนานิคม) ซึ่งมีความร่มรื่นสวยงาม แต่บริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้า สายสื่อสารรกรุงรัง และมีรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า
- ร้อยละ 38 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาวิธีการทำให้ต้นไม้ใหญ่อยู่ร่วมกับสายไฟฟ้าและสายสื่อสารได้ โดยไม่ต้องตัดต้นไม้จนเหลือแต่ตอ

ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการกวดขันจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง

3. ประตูกั้น BTS กระแทกผู้โดยสาร-ระบบบกพร่อง หรือปัญหาพฤติกรรมคน
www.facebook.com/Posttoday
https://www.facebook.com/119948869834/posts/10155443325174835
432 likes, 41 shares, 99 comments

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเครื่องกั้นบนสถานีรถไฟฟ้า BTS กระแทกผู้โดยสารเกิดจากความบกพร่องของระบบ หรือพฤติกรรมของคนนั้น หากมีผู้โดยสารถูกกระแทกหลายราย แสดงว่าระบบไม่ได้ลื่นไหล BTS จึงควรพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยอาจเปลี่ยนมาใช้เครื่องกั้นแบบพับเหมือนญี่ปุ่น หรือตั้งระบบเซ็นเซอร์ให้ช้าลง มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกรณีผู้โดยสารมีกระเป๋า หรือสัมภาระให้ยกขึ้นสูงเหนือเครื่องกั้น
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ระบบที่ BTS ใช้ได้ไม่เก่า หรือล้าสมัย หรือไม่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้โดยสาร เนื่องจากระบบออกแบบเพื่อให้ทันต่อความรวดเร็วของผู้โดยสารที่ต้องการเข้าสู่ระบบ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ปัญหากรณีเครื่องกั้นบนสถานีรถไฟฟ้า BTS กระแทกผู้โดยสาร