• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เร่งติดตั้งลิฟต์โดยสารในสถานีรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/สิทธิคนเดินเท้า
https://www.facebook.com/right4walking/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
456 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตามคำสั่งศาล นั้น ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างไร กทม. ควรชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ ขณะที่บางสถานีที่มีลิฟต์ แต่ไม่เปิดให้ใช้ ต้องโทรศัพท์แจ้งก่อน จึงจะเปิดให้ใช้บริการได้ ทั้งที่ระบบขนส่งมวลชนควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้มีหลายสถานีที่ติดตั้งลิฟต์โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบางสถานีอยู่ระหว่างดำเนินการ

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
17 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ล่าช้ากว่ากำหนด ขณะที่บางสถานีติดตั้งเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ สร้างความลำบากให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยหากเปิดให้ใช้บริการแล้ว ควรมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีดูแล เพื่อให้ผู้สูงอายุและ ผู้พิการได้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

2. จัดระเบียบทางเท้า
www.facebook.com/ทางคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่าขณะนี้ทางเท้าในหลายพื้นที่ที่ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไปแล้ว เริ่มมีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้าอีก อาทิ ปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร สีลม หน้าตลาดบางกะปิ รวมทั้งขอให้ กทม. จัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าซอย 19 ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย 36 เยาวราช และตลาดมีนบุรี
- ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ กทม. ในการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า พร้อมทั้งขอบคุณผู้ค้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนผู้ค้าที่ฝ่าฝืน หากประชาชนพบเห็นขอให้แจ้ง กทม. เพื่อดำเนินการจับปรับต่อไป

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการกวดขันดูแลพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.บิ๊กคลีนนิ่ง “ทำดีเพื่อพ่อ” เรียบร้อย-ตกแต่งเมืองต้นไม้ประดับ
3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, บ้านเมือง
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 17,000 คน ที่มาช่วยทำความสะอาดในวันบิ๊กคลีนนิ่งวันที่ 1-2 ธ.ค. จากกิจกรรมดังกล่าวได้เห็นทั้งความสะอาดและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการทำดีเพื่อพ่อซึ่งพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน เป็นเส้นทางเสด็จ จึงต้องการให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม สง่างาม และสมพระเกียรติ นอกจากนี้ กทม.มีแนวคิดต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวโดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วพื้นที่ในกรุงเทพฯ มาทำความสะอาดหน้าบ้านตัวเอง และร่วมทำความสะอาดในพื้นที่สำคัญ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ เป็นต้น

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม.กล่าวว่า หลังจากกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง กทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ สสล.ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งแต่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน จนถึงด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อความสวยงาม เน้นสีเหลือง ขาว เขียว โดยใช้ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกเบญจมาศ ดอกทานตะวันแคระ ดอกพุดศุภโชค ดอกพุดพิชญา ดอกบานชื่นแคระ ต้นไทร ต้นพยับหมอก และต้นเตยด่างมากกว่า 50,000 ต้น เพื่อความงดงามของถนนเส้นทางหลักและสถานที่สำคัญของกรุงเทพฯ

-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ รองโฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับอาสาสมัคร Volunteers for DAD และนักศึกษาวิชาทหาร 50 คน ทำกิจกรรม “Save Our Swirled ” มาร่วมหยุดสภาวะโลกร้อน ไอศกรีมละลาย ด้วยต้นไม้ใหญ่” ดูแลรักษาต้นมะขามบริเวณฝั่งทิศเหนือของสนามหลวง หลังมีการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง ทำดีเพื่อพ่อ” ด้วยการเก็บขยะตกค้างใต้บล็อกปูพื้นรอบต้นมะขามและดูดน้ำเสียออกจากโคนต้นมะขาม พร้อมติดป้ายขอความร่วมมือดูแลต้นมะขาม ไม่เทน้ำ ทิ้งเศษอาหาร ขยะ บริเวณโคนต้นมะขามสนามหลวง นอกจากนี้ ยังทำแนวกั้นน้ำให้ต้นมะขาม 7 ต้น คาดจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ จึงจะเริ่มฟื้นตัว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อความสะอาดสวยงามของบ้านเมือง
-การทำความสะอาดและตกแต่งเมืองบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า-บริเวณพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าอาคารและบ้านเรือน

 

2.ปริมาณขยะสนามหลวงลด 50% เลิกใช้โฟมสำเร็จ
3 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD และเครือข่ายจัดการขยะ ดำเนินการจัดการขยะในท้องสนามหลวง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยคัดแยกขยะ โดยมีจิตอาสาคอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถังสีเขียวทิ้งเศษอาหาร ถังสีเหลืองขยะรีไซเคิล และถังขยะสีน้ำเงินขยะทั่วไป นอกจากนี้ กทม.ได้รับความร่วมมือจากโรงครัวเป็นอย่างดีในการงดใช้โฟมสำหรับใส่อาหาร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ตั้งเป้าหมายภายในวันที่ 5 ธ.ค.59 จะไม่มีการใช้โฟมในพื้นที่ท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว 100% รวมทั้งเริ่มระบบการให้บริการน้ำใหม่ ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกโดยได้จัดเตรียมภาชนะเป็นกระติกน้ำ แก้วน้ำที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับนำมาเติมน้ำแทนการใช้ขวดพลาสติก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในช่วง 15 วันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พื้นที่สนามหลวงมีปริมาณขยะ 110 ตัน/วัน แต่เมื่อมีระบบการจัดการขยะ โดยเริ่มจากการชวนจิตอาสา มาคัดแยกขยะ 2.3 หมื่นคนพร้อมตั้งถังแยกขยะสีต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด 18 จุด และเดินรับขยะให้ทิ้งลงถุงที่กำหนด ผ่านมา 1 เดือน พบปริมาณขยะในเดือน พ.ย.ลดลงจากเดือน ต.ค.มากกว่าครึ่ง เหลือ 54 ตัน/วัน ขยะอินทรีลดลงจาก ร้อยละ 38 เหลือร้อยละ 33 ขยะรีไซเคิลลดลงจากร้อยละ 33 เหลือร้อยละ 32 ส่วนขยะทั่วไปลดลงร้อยละ 29 เหลือร้อยละ 25 ทำให้ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ 1.2 แสนหมื่นบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่สนามหลวง

 

3.รวบรวมโครงการพระราชดำริจัดแสดงที่หอสมุดเมือง
3 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดแสดงบริเวณ ชั้น 3 หอสมุดเมือง ริมถนนราชดำเนิน มุมถนนตะนาวสี่แยกคอกวัว คาดจะเปิดให้บริการหอสมุดเมืองได้ภายในเดือน ธ.ค.60 แบ่งเป็น (1) โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (2) โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (3) โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและด้านการสื่อสาร และ (4) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งโครงการจัดทำหนังสือพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง “ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ”ให้กับประชาชนในพื้นที่ 50 เขต


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดแสดงเพื่อเป็นแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชน และเปิดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ใช้งานต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของ กทม.ที่หอสมุดเมือง

 

4.สร้าง “สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ”
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน ถ.พระราม 2 ซอย 8 บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขนาด 100 ไร่ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน ธ.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จเดือน ส.ค.60 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้เหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้าง ซึ่งได้กำชับให้เร่งรัดดำเนินการโดยตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ส.ค.60

-สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน ได้นำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 โครงการมาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบสวน โดยใช้ชื่อ “สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย 1) โครงการแก้มลิง 2) โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ 3) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5) โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 6) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 7) โครงการเกษตรผสมผสาน 8) โครงการเกษตรปราณีต และ 9) โครงการปลูกพืช

-กทม.จะจัดสร้างสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป โดยมีแนวนโยบายให้เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.กับหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชน หากพื้นที่ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กทม.ขอเชิญชวนให้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

 

5.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม. แห่งที่ 1) เขตดินแดงว่า ในส่วนแรกจะปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ 139 ห้อง จากทั้งหมด 173 ห้อง เริ่มดำเนินการในเดือน ม.ค.60 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 ซึ่งในช่วงที่ปรับปรุงส่วนต่างๆ ศูนย์เยาวชน กทม.ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ อาจปิดเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงเท่านั้น

- กทม.มีแนวทางปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.60 ได้แก่ ห้องน้ำภายในอาคารกิจกรรม ห้องน้ำภายในอาคารอัฒจันทร์ชมกีฬา ห้องรับรองภายในอาคารอัฒจันทร์ชมกีฬา และสนามแข่งขันฟุตบอล ลู่วิ่ง และอัฒจันทร์ชมกีฬา ส่วนที่อยู่ในแผนของบประมาณปี 61 ได้แก่ อาคารอัฒจันทร์ชมกีฬา อาคารกิจกรรมออกกำลังกายและสำนักงาน และอาคารกีฬาเวสน์ 2 และอยู่ในแผนของบประมาณปี 62 ได้แก่ อาคารสระว่ายน้ำ และอยู่ในแผนของบประมาณปี 63 ได้แก่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 และสนามฝึกซ้อมฟุตบอลหญ้าเทียม อย่างไรก็ตามเนื่องจากศูนย์เยาวชน กทม.เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.และประเทศญี่ปุ่นจึงมีแนวทางในการประสานความร่วมมือไปยังประเทศญี่ปุ่นในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ศูนย์เยาวชน กทม.เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.กับรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาลเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 เม.ย.25 ขณะนี้เปิดให้บริการมา 34 ปีแล้ว ส่งผลให้อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องออกกำลังกายต่างๆ ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ และเสียหาย แต่ยังไม่เคยได้รับการปรับปรุง จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนต่างๆให้มีความสมบูรณ์


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.) เขตดินแดง

 

6.ทบทวนโครงการปรับปรุง ถ.เยาวราช
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่าได้มอบหมายให้ สนย. ทบทวนโครงการปรับปรุงถนนเยาวราช จากวงเวียนโอเดียน-บริเวณแยกวังบูรพา โดยปรับจากถนนขนาด 5-6 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มทางเท้า ทางจักรยาน ตลอดจนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมระยะทางประมาณ 1,500 เมตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าวได้ จึงขอให้พิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าวให้มีความรอบคอบอีกครั้ง โดยให้หารือกองบังคับการตำรวจจราจร

-มอบหมายให้ สนย. รวบรวมโครงการตั้งแต่ปี 51 แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า มาเสนอภายในเดือน ธ.ค.นี้ หากโครงการใดมีความจำเป็นให้หาเหตุผล เพื่อดำเนินการต่อไป แต่หากโครงการใดไม่มีความคืบหน้าให้ยกเลิกโครงการนั้นไปก่อน เมื่อมีความพร้อมแล้วให้นำโครงการดังกล่าวกลับมาทบทวนใหม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การทบทวนโครงการปรับปรุงถนนและช่องจราจร เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านลบ
-จากการประชุมหารือ พบมีหลายโครงการที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 51แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการใช้เงินงบประมาณไม่เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการบริหารงบประมาณ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวนโครงการปรับปรุงถนนและช่องจราจร

 

7.ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.มีแนวทางจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาดูแลผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ในการรักษาดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางมากขึ้น มีความพร้อมด้านแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์การรักษา และมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล ลดความแออัดในการรักษาพยาบาล และไม่ทำให้ประชาชนเสียเวลารอนาน

-การลดจำนวนผู้ป่วยและลดความแออัดของระบบการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งการเจ็บป่วยของประชาชนสามารถป้องกันเบื้องต้นได้ โดยการดูแลสุขภาพของตนเองและกทม.จะเป็นส่วน ดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 10,000 คน ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ คอยช่วยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย การป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบัน กทม.มีโรงพยาบาลในสังกัดให้บริการแก่ประชาชนทั้งสิ้น 9 กลุ่มโรงพยาบาล และมีศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.กระจายในพื้นที่ จำนวน 68 แห่ง
-โรงพยาบาลในสังกัด กทม.มีผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลประมาณ 3.8 ล้านคน/ปี เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ราวร้อยละ 60 และเป็นประชาชนนอกเขตพื้นที่ อีกร้อยละ 40 ส่วนในศูนย์บริการสาธารณสุข มีผู้ใช้บริการกว่า 1.6 ล้านคน/ปี
ด้านลบ
-ประชาชนจำนวนมากมุ่งการรักษาอาการป่วยไปที่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เกิดความแออัดและจะต้องรอคิวในการรักษาเป็นเวลานาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาดูแลผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

 

8.กอร.รส.กำชับอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ
3 ฉบับพิมพ์ไทย, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวัง (กอร.รส.)ว่า จากการประเมินสถานการณ์ในการรองรับประชาชนที่เข้ามากราบพระบรมศพ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา สำนักพระราชวังแจ้งว่ามีประชาชนกว่า 56,000 คน เข้าไปกราบสักการะพระบรมศพ โดยสำนักพระราชวังได้เปิดรับประชาชนตั้งแต่เวลา04.00 น. และประชาชนกลุ่มสุดท้ายออกมาจากพระบรมมหาราชวังในเวลา 02.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. ที่ประชุมจึงได้กำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนอยู่คอยอำนวยความสะดวกประชาชน จนถึงคนสุดท้าย ที่ออกจากพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการอำนวยความสะดวก เพื่อบริการประชาชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คัดกรองผู้สูงอายุ ผู้อ่อนแอ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยออกมา ไม่ต้องให้รอคิวนาน ซึ่งได้ดำเนินการตั้งเต็นท์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการเรียบร้อยแล้วและจะปล่อยแถวผู้สูงอายุ หรือผู้พิการร่วมกับแถวของประชาชน เพื่อลดเวลาการรอคิว

-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวว่า เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาสักการะพระบรมศพจำนวนมาก กทม.จึงได้ประสานหน่วยงาน มูลนิธิ และจิตอาสาจัดเตรียมอาหารมาให้บริการประชาชนในช่วงเวลากลางคืนด้วย สำหรับห้องสุขาจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจและดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุม กอร.รส.เห็นชอบให้เปิดสถานที่เพื่อให้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ประสงค์จัดกิจกรรมได้พิจารณาเลือก 3 แห่ง ประกอบด้วย ลานคนเมือง สวนสันติชัยปราการ และสะพานพระราม 8 สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จัดกิจกรรมในสถานที่อื่นนอกจากนี้จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

9.เสนอ 2 ทางเลือก บริหารจัดการรถ BRT
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สภา กทม.กล่าวว่า จากการหารือพิจารณาการดำเนินโครงการรถ BRT ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างบริหารจัดการโครงการระหว่าง กทม.และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ในเดือน เม.ย.60 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเบื้องต้นพบโครงการดังกล่าวมี 2 แนวทางเลือกที่สมควรดำเนินการ ได้แก่ แนวทางที่ 1 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากแม้ตามนโยบายการให้บริการแล้วรถ BRT จะมุ่งเน้นให้บริการประชาชนโดยไม่หวังผลกำไรแต่ที่ผ่านมา กทม.ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 200 ล้านบาท/ปี ตั้งแต่ปี 53 ทำให้กระทบงบประมาณ กทม.มาโดยตลอด ขณะที่การแก้ปัญหาการจราจรในเส้นทางดังกล่าวทำได้น้อย ไม่คุ้มค่า จึงเห็นควรยกเลิก

-แนวทางที่ 2 การต่อสัญญาระยะสั้นแบบปีต่อปี และต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ควบคู่กันไป โดยกำหนดให้มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การลดต้นทุน หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างเป็นทางการในแต่ละปี โดยไม่มีการเพิ่มเติมโครงสร้าง หรืออุปกรณ์ใดๆ อีก หากทดลองแล้วสถานการณ์ดีขึ้นจะนำมาพิจารณาในส่วนของสัญญาเพิ่มเติม โดยจะเร่งดำเนินการรวบรวมผลการศึกษา และนำเข้าที่ประชุมสภา กทม.สมัยสามัญในเดือน ม.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาแนวทางบริหารจัดการรถ BRT เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ด้านลบ
-หากยกเลิกโครงการรถ BRT จะทำให้โครงสร้างที่ลงทุนไปไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอีกส่วนหนึ่ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางบริหารจัดการรถ BRT

 

10.ปรับภูมิทัศน์ทางเดินกะดีจีน-คลองสาน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กทม.กล่าวว่า กทม.เตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำเจ้าพระยาย่านกะดีจีน-คลองสาน ระยะทางประมาณ 1.4 กม. เริ่มตั้งแต่ช่วงศาลเจ้าเกียนอันเกง-สถานีวัดระดับน้ำคลองสะพานพลอย โดยระยะที่ 1 จะปรับปรุงทางเดินเท้าที่ชำรุดทรุดโทรม ติดตั้งราวกันตก ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบริเวณใต้สะพานพุทธฝั่งธนบุรี คาดจะหาผู้รับจ้างได้ในเดือน ม.ค.60 จากนั้นจะใช้เวลาดำเนินโครงการประมาณ 8 เดือน

-ในปีงบประมาณ 2560 สผม.ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสะพานด้วน (ทางรถไฟที่อยู่ระหว่างสะพานพุทธกับสะพานพระปกเกล้า) พื้นที่กว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร ให้เป็นสวนลอยฟ้ากลางแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครโดยจะปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จปลายปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเมืองเก่าให้เป็นต้นแบบการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามโครงการกรุงเทพฯ 250


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำเจ้าพระยาย่านกะดีจีน-คลองสาน

 

11.เขื่อนคลองประเวศฯเสร็จช่วงแรก ม.ค.นี้
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน.กล่าวว่า สนน.ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์ จากประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา-บริเวณคลองจรเข้ขบ ความยาว 2,900 เมตร พร้อมจัดทำทางเดินเลียบริมคลอง ติดตั้งราวเหล็กกันตก ไฟฟ้าส่องสว่างและบันไดเหล็กหน้าเขื่อน การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกจากคลองขุนสกล-ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา ซึ่ง จะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.60 ส่วนการก่อสร้างในช่วงที่ 2 ก่อสร้างจากประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา-คลองจรเข้ขบ ขณะนี้คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 50 กำหนดแล้วเสร็จราวปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนริมสองฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์

 

12.คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปี 60
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ฐานิตา แพร่วานิชย์ รผอ.สนศ.กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 60 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในเดือน ต.ค.60 นั้น ในระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือก 23 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ปรากฏมีครูที่ผ่านการคัดเลือก 12 ราย

-คณะกรรมการจะส่งรายชื่อครูทั้ง 12 ราย พร้อมด้วยประวัติและผลงานไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง เพื่อคัดเลือกและส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อคัดเลือกผู้ที่รับรางวัลเพียง 1 คนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

 

13.เดินหน้าขยายถนนรองรับ รพ.จุฬาภรณ์
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลอง เพื่อรองรับการขยายขนาดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ว่า กทม.ได้รับมอบหมายจาก มท. ให้ดำเนินโครงการขยายถนนเพื่อรองรับการขยายขนาดของ รพ.จุฬาภรณ์ จำนวน 2 โครงการ คือ 1) ก่อสร้างถนนหมายเลข 8 ขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต-โลคัลโรด- ศูนย์ราชการฯ ระยะทางประมาณ 1 กม. และ 2) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรบริเวณโดยรอบและเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ก่อนหาผู้รับจ้างตามระเบียบราชการต่อไป คาดจะใช้เวลาหลังจากนี้ประมาณ 4 เดือน เริ่มก่อสร้างช่วงเดือน เม.ย.60

-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. กล่าวว่า การก่อสร้างถนนหมายเลข 8 จำเป็นต้องเวนคืนที่ดิน 22 แปลง เป็นที่ดินของเอกชน 10 แปลง และที่ดินของกระทรวงการคลัง 12 แปลง ซึ่งได้ประชุมเพื่อกำหนดราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขยายถนนและก่อสร้างสะพานเพื่อรองรับการจราจรจากการขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากขนาด 100 เตียง เป็น 400 เตียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลอง เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

14.ทำพิธีตอกหมุดพระเมรุมาศ 26 ธ.ค.นี้
11 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ ว่า คณะกรรมการจะประชุมติดตามความคืบหน้าในวันที่ 26 ธ.ค. จากนั้นช่วงบ่ายจะเชิญคณะกรรมการทุกคนร่วมพิธีตอกหมุดกึ่งกลางพระเมรุมาศที่สนามหลวง เพื่อเตรียมดำเนินการตามแบบผังของการก่อสร้าง ซึ่งจะทำกล่องครอบไว้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ กทม.เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และประมาณวันที่ 10 ม.ค.60 จะเริ่มล้อมรั้วและดำเนินการลงเสาเข็ม เพื่อก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา ขณะเดียวกันจะเชิญประชาชนให้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการแทงหยวกกล้วย การตัดกระดาษ การทำดอกไม้จันทน์ ภายใต้การกำกับของช่างสิบหมู่ เพื่อให้พระเมรุมาศที่ออกมายิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ตามขนบธรรมเนียมราชประเพณีตามหลักแบบราชวงศ์รัตนโกสินทร์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

15.รณรงค์ถนนข้าวสารไร้โฟม-พลาสติก
1 ฉบับ โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายสง่า เรืองวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป และที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร กล่าวว่า สมาคมมีแนวคิดจะสร้างกิจกรรมที่ผู้ประกอบการถนนข้าวสารสามารถมีส่วนร่วมทำเพื่อสังคม เริ่มจากโครงการถนนปลอดโฟม พลาสติก โดยจะรณรงค์ให้ตลอดเส้นทางถนนข้าวสารงดใช้ถุงพลาสติก หรือโฟมสำหรับใส่อาหาร คาดจะเริ่มได้ในไตรมาส 2-3 ปี 60

-จะนำเสนอโครงการดังกล่าวไปยัง ผอ.เขตพระนคร เพื่อให้สำนักงานเขตเข้ามามีส่วนร่วม โดยสมาคมจะจัดหาแหล่งวัตถุดิบใส่อาหารที่จะนำมาใช้ทดแทนพลาสติกและโฟมให้กับผู้ประกอบการ ผู้ค้ารถเข็นต่างๆ ในถนนข้าวสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุธรรมชาติที่ทดแทนพลาสติกและโฟมได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การลดปริมาณขยะประเภทโฟมและพลาสติก
ด้านลบ
-ปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประกอบการถนนข้าวสารจับตาในปีหน้า มี 2 ประเด็นหลัก คือ การเมืองและความปลอดภัย โดยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนข้าวสารมักตกอยู่ในกลุ่มต้องเฝ้าระวังด้วย


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เร่งรัดก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. แห่งใหม่
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
250 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. แห่งใหม่ บริเวณถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ที่ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้ว 24 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากเมื่อใช้เวลานานจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งกรณีนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งขอให้หน่วยงานด้านตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าว
- ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บริหาร กทม. ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยเน้นความเรียบง่ายและประหยัด ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งให้วิศวกรตรวจสอบโครงสร้างอาคาร เพื่อความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม. และอาคารประกอบ รวมทั้งโครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง

 

2. จัดระเบียบผู้ค้าหน้า ม.รามคำแหง
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
30 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากผู้ค้าตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนมานาน โดยขอให้ดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาปรับผู้ซื้อด้วย
- ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ที่ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าไปแล้ว เริ่มมีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้า อาทิ สีลม และขอให้จัดระเบียบผู้ค้าที่ถนนพีระพงษ์ เขตพระนคร รวมถึงย่านเทเวศร์ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมและในตรอกซอยต่างๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการกวดขันตรวจสอบพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์
18 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
- นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวในการประชุม สนช. ครั้งที่ 76/2559 (วาระพิเศษ) ว่า ตามที่มีประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พ.ย.59 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป สนช.ทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติ ครม.แล้ว ขั้นตอนต่อไป จะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนไทยสืบไป ตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมการประสานงาน (วิป) สนช. กล่าวว่า หลังจากนี้ประธานรัฐสภาต้องอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป และประธานรัฐสภาจะประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลา ประธานรัฐสภาจะได้เข้าไปกราบทูลอัญเชิญเมื่อใด
- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ากระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 23 มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ที่ประชุม ครม. แจ้งเรื่องไปยัง สนช. (2) ประธาน สนช.แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ (3) ประธาน สนช.เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ และ (4) เมื่อพระองค์ทรงรับ ประธาน สนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบ เมื่อ 4 ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วจะเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจะเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชอำนาจเท่ากันทุกประการ และทั้งหมดนี้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดพระราชพิธีอัญเชิญองค์รัชทายาทเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามราชประเพณีกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมาหากษัตริย์

 

2. ปล่อยแถวบิ๊กคลีนนิ่ง 8 จุด รอบสนามหลวง
3 ฉบับ ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ากราบพระบรมศพกว่า 48,000 คน ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดให้กราบพระบรมศพ สำหรับวันที่ 1-2 ธ.ค.ซึ่งจะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กทม.เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 30 พ.ย. โดย ผว.กทม.จะเป็นประธานปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดูดเลน 5 คัน รถบรรทุกน้ำ 5 คัน และรถดับเพลิง 4 คัน เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง 8 จุด เริ่มดำเนินการเวลา 01.30 น. ส่วนการดูแลคนเร่ร่อนในท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.ไม่พบประชาชนพักค้างคืนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จะดูแลกวดขันในพื้นที่ท้องสนามหลวงและจะขยายผลไปโดยรอบสนามหลวงต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดกิจกรรมทำ ความสะอาดพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

3.จัดรถรางบริการประชาชน
2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลัง รับมอบรถรางจากผู้แทนสโมสรไลออนส์และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพว่า รถรางที่รับมอบมาจากผู้แทนสโมสรไลออนส์จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. โดยรถราง 1 คัน จะรับประชาชนได้ 40 คน เส้นทางเดินรถบริเวณถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่หน้าวังสวนเจ้าเชตุ สนามหลวง-สะพานผ่านพิภพลีลา
- ขณะนี้มีรถรางย้อนยุคมาร่วมวิ่งแล้ว 3 คัน เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดรถรางให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

4. รณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV
5 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (รณรงค์รวมใจต้นภัยเอดส์) ว่า เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. กทม.จึงจัดโครงการณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยมีเป้าหมายปัญหา HIV/AIDS เป็นศูนย์คือ อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ การเสียชีวิตจากเอดส์เป็นศูนย์และการตีตราเลือกปฏิบัติเป็นศูนย์ ทั้งนี้ กทม.ยังเปิดให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง
- จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งได้รับรายงานตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.59 แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยระดับสูงมี 2 เขต คือ เขตดินแดง มีผู้ป่วยเอดส์มากที่สุด 38 ราย รองลงมาเขตบางกะปิ 30 ราย ระดับกลางมี 6 เขต และระดับต่ำมี 41 เขต เขตจตุจักรมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ 11 ราย
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรณรงค์สร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
ด้านลบ
- แม้จะมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถทำให้การติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่เป็นศูนย์ได้ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เฉลี่ย 6 คน/วัน ในแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,289 คน มากกว่าร้อยละ 50 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเปิดบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์ บริการสาธารณสุข กทม.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

5. เครนก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติถล่ม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุเครนเหล็กสูง 14 เมตร ถล่มทับคนงานและวิศวกรคุมงานขณะดำเนินการประกอบโครงสร้างเหล็ก ทำให้คนงานและวิศวกรเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 1 รายภายในพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติชรูวส์บิวรี่อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางว่า จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้น มีคนงานและวิศวกรทำงานอยู่ในจุดเกิดเหตุ 6 คน ขณะประกอบโครงสร้างเพื่อใช้งานยกของต่างๆ พบในส่วนของอุปกรณ์ของตัวเครนที่ต่อสูงขึ้นไปทีละชั้นเกิดข้อผิดพลาด ทำให้หักพับลงมาทับฐานเครน ทำให้คนงานที่ยืนประกอบอยู่ด้านบน 2 คนร่วงลงมาพร้อมโครงเหล็กมาทับวิศวกรคุมงานประกอบและคนงานอีก 4 คนที่ฐานเครน บาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะนี้ ผอ.เขตห้วยขวางได้สั่งยุติการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อให้ฝ่ายโยธาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรเข้าตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียด
- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของบริษัท ฤทธา จำกัด เพื่อก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจเกิดจากการประกอบเครนที่ไม่สมบูรณ์ สลักของเครนหลุดออกจากชิ้นส่วนประกอบเมื่อเครนดีดตัวส่งผลให้เกิดการหักลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทผู้รับเหมามาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

 

6. แผนป้องกันอัคคีภัย ในโรงเรียน
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร ผอ.สนศ. กล่าวถึงการจัด “โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” ว่า สนศ. และ สปภ.ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารจัดโครงการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ ให้เกิดความปลอดภัยในอาคารโรงเรียนกินนอนและหอพัก โดยโรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่ 50 เขตได้เข้าร่วมโครงการนี้เขตละ 1 โรงเรียน อย่างไรก็ตามโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา สนศ.ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตรวจสอบความมาตรฐานปลอดภัยของตู้น้ำดื่ม ป้องกันเหตุไฟฟ้ารั่วเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในการร่วมกันตรวจสอบด้วย
- เบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “ประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ที่สยามพารากอน เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยควันและถังดับเพลิง สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณจัดหาอุปกรณ์นี้ และสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่โทร.08-5044-6144, 0-2184-4612 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลกระทบ
ด้านบวก
- จากสถิติการเกิดเพลิงไหม้ พบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หากประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันตนเอง รวมทั้งมีการจัดทำแผนรับมือเป็นอย่างดี จะช่วยลดการสูญเสียได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การ “จัดโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการผ่านบัญชี “สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เพื่อโครงการบ้านและโรงเรียนปลอดภัย” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่บัญชี 985-0-72325-4

 

7. ตรวจสอบร้านสัตว์ปีกป้องกัน 'ไข้หวัดนก'
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ. และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขต 9 เขต ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองสาน สายไหม มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ คลองเตย คลองสามวา จตุจักร และทวีวัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยจะตรวจร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตรวม 20 ร้าน/เดือน ประกอบด้วย ร้านขายสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค 15 ร้าน ร้านขายสัตว์ปีกเพื่อเลี้ยงสวยงามและการกีฬา 5 ร้าน เก็บตัวอย่างสัตว์ปีก ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59-31 ส.ค.60 เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และ H5N1 ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8. ทดลองปิดจราจรแยกรัชโยธิน 24 ชม.
5 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, new)108, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินว่า ที่ประชุมได้สรุปให้การปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินดำเนินการต่อไป โดยจะปิดจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 29 พ.ย.เป็นต้นไป ซึ่ง บช.น. จะติดตามสภาพการจราจรประมาณ 1 สัปดาห์ และวันที่ 6 ธ.ค.นี้ จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางจัดระบบการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินอีกครั้ง โดยระหว่างนี้ กทม.จะติดตั้งเครื่อง นับจำนวนรถบริเวณแยกรัชโยธินและทางแยกที่ต่อเนื่องกัน เพื่อที่จะได้บริหารสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กัน
- พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า การรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำรวจจราจร และ กทม. ว่ายังคงมีการรื้อสะพานตามมติเดิม แต่ต้องหาทางป้องกันและ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวให้การจราจรติดขัดน้อยที่สุด
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การวางแผนและกำหนดแนวทางบริหารจัดการจราจรจากการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ด้านลบ
- จากการทดลองปิดการจราจรสะพานข้ามแยกรัชโยธินในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบการจราจรติดขัดอย่างมาก ข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการจราจร และขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสภาพการจราจรหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าหน้า ม.รามคำแหง
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากที่ผ่านมามีการตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน จนต้องลงไปเดินบนผิวจราจรเสี่ยงต่อการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณบางลำพูและถนนข้าวสารด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

2. รื้อถอนบ้านในป้อมมหากาฬ
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
30 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับ กทม. ในการเตรียมการรื้อถอนบ้านเรือนบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดสร้างสวนสาธารณะในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกัน โดยไม่เห็นด้วยที่ชาวชุมชนออกมาคัดค้าน เพราะที่ผ่านมา มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะมานาน
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. และชุมชนควรหาทางออกที่เหมาะสม โดยให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกับพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนและประชาชนในการรื้อถอนบ้านเรือนบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมรับประชาชนกราบพระบรมศพ 3-5 ธ.ค.นี้
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณท้องสนามหลวงช่วงวันหยุดยาววันที่ 3-5 ธ.ค.นี้ เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งคาดจะมีจำนวนมากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

-ที่ผ่านมาแผนดำเนินงานภายใต้หน่วยงานกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้แล้วกว่า 20,000 ตัว พร้อมติดตั้งพัดลมตามเต็นท์ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด มั่นใจมาตรการดูแลต่างๆ เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงได้ประสานตำรวจจราจรหารือเรื่องการปิดเส้นทางบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้

-สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เบื้องต้นจะเน้นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และอาจมีกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัย โดยต้องรอมติที่ประชุมจากรัฐบาลจึงจะกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
-การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

2.สำรวจพื้นที่ว่างสร้างสถานีดับเพลิงย่อย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานีดับเพลิงหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สปภ. 35 แห่ง สถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 แห่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจหาพื้นที่ว่าง หรือหากสำนักงานเขตใดมีพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถดับเพลิงได้ 1-2 คันเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นสถานีดับเพลิงย่อย ตั้งเป้าหมายเพิ่มสถานีดับเพลิงย่อยอีกประมาณ 10 สถานี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดตั้งสถานีดับเพลิงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ว่างเพื่อจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อยในกรุงเทพฯ

 

3.พิจารณาให้สิทธิ์ที่พัก ขรก.-ลูกจ้าง กทม.
1ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สสล. และกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กทม.หารือร่วมกันถึงกระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้เข้าอยู่อาศัยในแฟลตของ กทม.ที่สร้างเสร็จแล้วจำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณย่านหนองแขม อาคาร 6 ชั้น จำนวน 350 ห้อง และย่านอ่อนนุช อาคาร 6 ชั้น 350 ห้อง สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 2,000 คน โดยจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิผู้เข้าพักอาศัยในแฟลตของ กทม. เบื้องต้น จะพิจารณาให้สิทธิข้าราชการ กทม.ไม่เกินระดับชำนาญการและลูกจ้าง กทม.ผู้มีรายได้น้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.
ด้านลบ
-อาคารดังกล่าวก่อสร้างตั้งแต่ปี 50 เพื่อให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงยังไม่มีผู้เข้าไปพักอาศัย


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาให้สิทธิข้าราชการและลูกจ้าง กทม.เข้าพักในอาคารสวัสดิการของ กทม.

 

4.สภา กทม.ปี 60 เน้นเข้าถึงประชาชน
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวถึงแผนการทำงานของ ส.ก. ในปี 60 ว่า แนวทางการทำงานของสภา กทม.มุ่งเน้นการติดตามการทำงานของผู้บริหาร กทม. และจะลงพื้นที่ติดตามปัญหากับประชาชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเพิ่มจำนวน ส.ก. เนื่องจากตามคำสั่ง คสช. ไม่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มเติมได้ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยกำหนดให้ ส.ก.แต่ละคนรับผิดชอบพื้นที่ได้ไม่เกิน 2-3 เขต เพื่อให้เหมาะสมและทั่วถึง อีกทั้งอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ หรือเข้าใจพื้นที่มากขึ้น

-จะมีการตั้งคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ฝ่ายสภา กทม. และฝ่ายบริหารฝ่ายละ 5 คนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานงานระหว่างสภา กทม. กับฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น โดยในการประชุมสมัยวิสามัญช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้จะเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมพิจารณาด้วย


ผลกระทบ
-ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสภา กทม.และฝ่ายบริหาร เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพฯข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการทำงานของสภา กทม. ในปี 60

 

5.แลกเปลี่ยนความเห็นค่าบำบัดน้ำเสีย
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ น.ส.ดาวสุวรรณแสง จั่นเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิชาการจะเข้าพบหารือกับตนเรื่องให้ กทม. พิจารณาและทบทวนค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องเป็นผู้ชำระเงินมาตรฐานในการกำหนดอัตราค่าชำระและการขยายโรงบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญมาพิจารณา เพื่อให้มีแนวทางเพิ่มเติมในการดำเนินการและจัดการกับปัญหาดังกล่าวผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่เห็นต่างในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม.
ด้านลบ
-ปัจจุบันกทม.มีโรงบำบัดน้ำเสีย 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่หนองแขม รัตนโกสินทร์ สี่พระยา บางซื่อ จตุจักร ดินแดง ช่องนนทรี และทุ่งครุ และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง คือ ธนบุรี ธนบุรีเหนือ คลองเตย หนองบอน และธนบุรีใต้ ซึ่งบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่บริการจะต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสีย ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ยังไม่ต้องเสียค่าบริการ จึงอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขณะที่แนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่ชัดเจนในเรื่องมาตรฐานการกำหนดอัตราชำระ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

6.1 ก.พ.60 รื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
10 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, M2F, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการนำเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อติดป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนที่ยังเหลืออยู่ในชุมชนรื้อ ย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่ป้อมมหากาฬว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานได้ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วและมีมติให้ กทม.ดำเนินการถอนอาคารในพื้นที่ป้อมมหากาฬ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายประชาชนทุกคนมีสิทธิในการใช้พื้นที่เท่าเทียมกัน

-หลังจากนี้ กทม.จะเจรจาให้ประชาชนย้ายออกจากพื้นที่ โดยสามารถประสาน กทม.เพื่อช่วยเหลือในการขนย้ายได้ แต่หากประชาชนไม่ยินยอมย้ายออก กทม. จะเข้ารื้อย้ายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยจะเริ่มรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ กำหนดกรอบระยะเวลาไว้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
-กทม.พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ป้อมมหากาฬ โดยจะสนับสนุนอาชีพด้วยการว่าจ้างเป็นลูกจ้างในการช่วยดูแลสวนสาธารณะ
ด้านลบ
-ขณะนี้มีบ้านเหลืออีก 37 หลัง และมีอีก 5 หลัง ที่บุกรุกพื้นที่และจะต้องรื้อถอนทั้งหมด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักผังเมืองสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ชาวชุมชนและประชาชนในการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ

 

7.สำรวจทรัพย์สิน กทม.เพิ่มการใช้ ประโยชน์ให้คุ้มค่า
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีคณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สิน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของ กทม. เนื่องจากมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ได้รับก่อนที่ กทม.จะได้รับการโอนมาจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ตั้งแต่ยังเป็นเทศบาล เช่น ทรัพย์สินครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ดิน ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อในแต่ละปีตามเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขณะที่ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน ปัจจุบัน กทม.มีที่ดินจำนวนมาก จึงมอบหมายให้ สนค.สำรวจบัญชีทรัพย์สินของ กทม. เพื่อเตรียมตั้งคณะกรรมการสำรวจและศึกษาทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในสถานะใด เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของ กทม.เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านลบ
-บัญชีทรัพย์สินของ กทม.ยังไม่ได้จัดทำเป็นข้อมูลปัจจุบันและต้องจัดข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบทุกปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของ กทม.

 

8.เตรียมกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์”สนามหลวง
14 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, M2F รายละเอียด
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุม กอร.รส.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้นอกจากทำความสะอาดยังมีการซักซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ การซักซ้อมของหน่วยแพทย์ รวมถึงการเซตระบบติดต่อการสื่อสาร ขณะเดียวกันบริเวณท่าเรือจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเช่นกัน

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ประชาชนที่ต้องการร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สามารถมารวมตัวกันได้ในวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 07.30-15.00 น. จุดรวมตัวช่วงเช้าจะอยู่ที่หน้ากองอำนวยการฯ แบ่งพื้นที่ทำความสะอาด 15 จุด ประชาชนจิตอาสาสามารถเลือกพื้นที่ได้ตามความถนัด หากมาเป็นหมู่คณะให้แจ้งสายด่วน 1555 ก่อนวันที่ 30 พ.ย. เวลา 16.00 น.

-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบก.น.1 กล่าวถึงการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ว่า ตำรวจนครบาลระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 กองร้อย รวมทั้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (อีโอดี) เข้าร่วมตรวจสอบกับ กทม.ในการทำความสะอาดท้องสนามหลวง นอกจากนี้ จะร่วมกันตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งโดยรอบสนามหลวงว่า มีมุมกล้องและความชัดเจนได้มาตรฐานหรือไม่ ขณะที่ในวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ การจราจรทั้ง 8 เส้นทางรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงยังคงปิดการจราจรเช่นเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมแผนงานจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.ที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ

 

9.บวงสรวงสร้างพระเมรุมาศ 19 ธ.ค.
12 ฉบับมติชน กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า ที่ประชุมรับทราบการออกแบบสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ โดยกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม และจะบวงสรวง รวมถึงการปรับปรุงตกแต่งราชรถ พระราชยานในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ รวมทั้งการตอกหมุดจุดกึ่งกลางของ พระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงในเดือน ธ.ค.นี้ ระหว่างนี้กรมศิลปากรได้ประสาน กทม. เพื่อขอคนวางหมุดบริเวณผังพิธี ช่วงนี้จึงสามารถจัดกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ข้ามปีได้ แต่หลังวันที่ 10 ม.ค.60 จะล้อมรั้วพื้นที่ 2 ใน 3 ของสนามหลวง เพื่อลงฐานรากดำเนินงานตามแผนงานจะทำให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.ย.60 สำหรับการจัดพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญยังเป็นไปตามปกติโดยจะใช้พื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ล้อมรั้วก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมพื้นที่สนามหลวง เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สกายวอล์กราชประสงค์
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
13 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการสร้างสกายวอล์กบริเวณราชประสงค์ ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองเปลี่ยนไปและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองในระยะสั้น ทั้งที่หากมองในระยะยาวควรคืนพื้นที่ผิวจราจรฝั่งละ 1 ช่อง เพื่อจัดทำทางเท้าให้กว้าง สวยงาม และไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เต็มรูปแบบ
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การสร้างสกายวอล์กขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่ช่วยให้ประชาชนเดินเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งยังสามารถกันแดดกันฝนได้

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการก่อสร้างสกายวอล์ก เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน

 

2. จัดระเบียบเรือคลองแสนแสบ
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook.com/Posttoday?fref=nf
25 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรมีการจัดระเบียบเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยปรับปรุงเรือให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ปรับปรุงการขับเรือและมารยาทของคนขับเรือ-พนักงานประจำเรือ ตรวจสอบท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ผู้โดยสารสามารถขึ้นลงได้สะดวก เพื่อความปลอดภัย โดยอาจยกเลิกสัมปทานและเปิดให้มีรายอื่นเข้ามาแข่งขัน
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สภาพเรือโดยสารคลองแสนแสบมีมาตรฐานความปลอดภัยต่ำมาก ทั้งยังขับเร็ว ไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งอันตรายมาก

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบเรือคลองแสนแสบ โดยปรับปรุงด้านความปลอดภัย สภาพเรือ และการให้บริการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.45 ปี ร.พ.เจริญกรุง มุ่งขยายบริการ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวเปิดงาน 45 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำอื่นๆ ปี 59 มีการขยายพื้นที่การให้บริการโดยก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาคารหอพักพยาบาล อาคารจอดรถยนต์และอาคารสนับสนุนการรักษาพยาบาล

-สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคได้ที่ ชั้น 9 มูลนิธิโรงพยาบาล หรือ โทร.0-2289-7368

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

 

2.เปิดอุโมงค์มไหศวรรย์ มี.ค.60
4 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก หรืออุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์ว่า ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 93 ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นเรื่องการทดสอบระบบภายในอุโมงค์ การปูพื้นผิวจราจร การติดป้ายสัญญาณจราจร และการก่อสร้างคันหินรางตื้น คาดจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ก.พ.60 และจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มี.ค.60 เป็นต้นไป ยืนยันจะไม่ขยายเวลาก่อสร้างเพิ่มอีก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้อนุโลมให้รถจักรยานยนต์สามารถลงอุโมงค์ได้เนื่องจากการปรับพื้นผิวจราจรยังไม่แล้วเสร็จ แต่ขอความร่วมมือผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

-พ.ต.อ.จิณวัตร ก้อนทองดี ผู้กำกับการ สน.บุคคโล กล่าวว่า หลังเปิดอุโมงค์ทางลอดเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา การจราจรบริเวณนี้ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีความคล่องตัวมากขึ้น เมื่อเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์ในวันที่ 1 มี.ค.60 สน.บุคคโล จะทำหนังสือเสนอกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อพิจารณากฎระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการห้ามรถจักรยานยนต์ลงอุโมงค์นี้ เพื่อความปลอดภัย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่ ฝั่งธนบุรี
-จากการเปิดให้ใช้อุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 05.00-22.30 น. พบการจราจรบริเวณถนนตากสินที่ตัดกับถนนรัชดาภิเษกคล่องตัวขึ้นมาก
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดมีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากหลังลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 11 ก.ค.54 เกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ต่อมาพบปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุตสาหกรรมรายย่อยจำนวนมาก จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกมไหศวรรย์อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มี.ค.60

 

3.เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ มิ.ย.60
3 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชน เขตบางกอกใหญ่ว่า สวท.ได้ดำเนินก่อสร้างเพื่อทดแทนศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรีที่มีสภาพทรุดโทรม อีกทั้งวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ขอคืนพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น สวท.จึงจัดหาพื้นที่แห่งใหม่เพื่อก่อสร้างศูนย์เยาวชนเขตบางกอกใหญ่ โดยเช่าพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ ซอย 2 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ค่าเช่าปีละ 120,000 บาท ก่อสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น มีสัญญาเช่าต่อเนื่อง 29 ปี ภายในศูนย์เยาวชน เขตบางกอกใหญ่ จะมีห้องสมุด สนามฟุตบอล ห้อง เรียนศิลปะ ห้องเรียนดนตรี ลานกิจกรรม สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย โดยจะก่อสร้างเสร็จสิ้นและสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และสร้างพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน ในกรุงเทพฯ
-เมื่อศูนย์เยาวชนเขตบางกอกใหญ่ก่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขตได้แก่ เขตบางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ภาษีเจริญ ธนบุรี และเขตคลองสาน รองรับผู้มาใช้บริการได้ 700 คน/วัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เยาวชนเขตบางกอกใหญ่

 

4.ตั้งอนุกรรมการพิจารณาจัดกิจกรรม
11ฉบับไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ 360, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะรอง ผอ.กอร.รส.กล่าวว่า พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะ ผอ.กอร.รส.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ผู้แทน กอร.รส. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผอ.สวท.กทม.เป็นรองประธาน ส่วนอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 15 คน อาทิ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ สนย. สสล. สำนักงานเขตพระนคร กองประชาสัมพันธ์ กทม.

-หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณากิจกรรมคือ ต้องไม่กระทบ หรือขัดขวางการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มากราบพระบรมศพ กรณีหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่จะจัดกิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงต้นสังกัดและ รมต.เป็นผู้ลงนามก่อนส่งเรื่องมาพิจารณา ส่วนภาคเอกชนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด ลงนามในหนังสือก่อน ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมได้แก่ ลานคนเมือง ศาลาว่า กทม. (เสาชิงช้า) ลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์ สวนสราญรมย์ สวนสันติชัยปราการ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องส่งรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการพิจารณา ก่อนจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยส่งหนังสือที่กองอำนวยการร่วม กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) ณ ท้องสนามหลวง และกองการท่องเที่ยว สวท. เลขที่ 17/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2225-7612-4 โทรสาร 0-2224-0121 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

5.19 ธ.ค.บวรสรวงราชรถ-แผนสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จ ก.ย.60
19 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์, M2F,บางกอกทูเดย์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช กล่าวว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมบวงสรวง บูรณะราชรถ พระยานมาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพโดยกำหนดฤกษ์บวงสรวงบูรณะ ณ โรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 14.49 น. วันที่ 19 ธ.ค. โดยกรมศิลปากรได้หารือกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการรื้อถอนเต็นท์นิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ไปจัดแสดงยังพื้นที่โรงละครแห่งชาติ เพื่อเตรียมพื้นที่ภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

-เบื้องต้นกำหนดห้วงระยะของการจัดสร้างพระเมรุมาศ และองค์ประกอบของงานทุกด้านให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.60 อีกทั้งยังเตรียมการรองรับช่างฝีมือ และประชาชนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสร้างพระเมรุมาศในขั้นตอนการฉลุลวดลาย การทำดอกไม้จันทน์ และเครื่องสังเค็ด โดยขณะนี้ได้มีปรับพื้นที่ด้านเหนือบริเวณฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อรองรับการตั้งเต็นท์จัดนิทรรศการ และพื้นที่รองรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพได้มากกว่า 30,000-40,000 คน คาด กทม.จะส่งมอบพื้นที่ให้กรมศิลปากร เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศภายในวันที่ 10 ม.ค.60 ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศเป็นระยะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพื้นที่สนามหลวง เพื่อดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ

 

6.30 พ.ย.พร้อมเปิดให้บริการศูนย์รวมข้อมูลกล้อง CCTV
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สจส. ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 12 ศูนย์ ใน 6 กลุ่มเขต ของกรุงเทพฯ ขณะนี้ทั้ง 11 ศูนย์สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดคือ ภายในวันที่30 พ.ย.59 คาดจะสามารถใช้งานได้โดยทันที ยกเว้นศูนย์ข้อมูลฯ ที่เขตห้วยขวาง เนื่องจาก สจส.ส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่ากำหนด คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.59

-พื้นที่ 6 กลุ่มเขต กทม. ซึ่งจะใช้ก่อสร้างศูนย์กล้อง CCTV ประกอบด้วย 1) กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ ได้แก่ เขตบางเขนและเขตจตุจักร 2) กลุ่มกรุงเทพฯ กลาง ได้แก่ สำนักงานเขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง 3) กลุ่มกรุงเทพฯ ใต้ ได้แก่ เขตพระโขนงและเขตบางคอแหลม 4) กลุ่มกรุงเทพฯ ตะวันออก ได้แก่ เขตมีนบุรีและเขตบึงกุ่ม 5) กรุงธนฯ เหนือ ได้แก่ เขตบางพลัดและเขตจอมทอง และ 6) กรุงธนฯ ใต้ ได้แก่ เขตบางบอนและเขตราษฎร์บูรณะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากศูนย์ข้อมูลฯ ติดตั้งแล้วเสร็จประชาชนสามารถขอดูภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม.ได้ในศูนย์ที่ใกล้ที่สุดเนื่องจากจะรวบรวมข้อมูลกล้อง CCTV เชื่อมโยงข้อมูลของกล้อง CCTV ในพื้นที่ จากเดิมประชาชนจะมาติดต่อขอดูข้อมูลกล้องได้ที่ศาลาว่าการ กทม.เท่านั้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม.

 

7.ปิดการจราจรถนนเยาวราช 26 พ.ย.นี้
2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “ในหลวง ในดวงใจชาวไทยจีน” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และถนนเยาวราช ในวันที่ 26 พ.ย.ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการไปยัง พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น.ที่รับผิดชอบพื้นที่โดยจะปิดถนนตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 25 พ.ย.-เวลา 00.00 น. วันที่ 26 พ.ย.และจะปิดตั้งแต่แยกวงเวียนโอเดียน-แยกลำพูนไชย ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน พร้อมทั้งจัดตั้งจุดคัดกรอง 4 จุด บริเวณโดยรอบงาน คาดจะมีประชาชนเข้ามาร่วมงานกว่า 30,000 คน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปิดถนนเยาวราช เพื่อจัดกิจกรรม “ในหลวงในดวงใจ ชาวไทยจีน” ในวันที่ 26 พ.ย.นี้

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ผว.กทม. เตรียม 6 นโยบายเพื่อคนกรุง
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationTV22
32 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เตรียมนโยบายการบริหารงาน กทม. เพื่อคนกรุงเทพฯ ประกอบด้วย สะอาด, สะดวก, ปลอดภัย, คุณภาพชีวิตดีวิถีพอเพียง, การมีส่วนร่วมบูรณาการสานเครือข่าย และทันสมัยก้าวหน้าสู่สากล นั้น ขอเป็นกำลังใจให้ ผว.กทม.และคณะผู้บริหาร กทม. ในการดำเนินนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จ ขณะที่คนกรุงเทพฯ ต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยขอให้ กทม. ยกเลิกแผงค้าบนทางเท้า เก็บขยะให้ตรงเวลา ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการรักษาความสะอาด จัดระเบียบเจ้าหน้าที่เทศกิจ บูรณาการการทำงานหน่วยงานที่ขุดเจาะถนน ฯลฯ
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ โดยเริ่มต้นที่การสร้างวินัย รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแถลงนโยบายการบริหารงานของ ผว.กทม. และคณะผู้บริหาร กทม. ชุดใหม่

 

2. เร่งตรวจสอบกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งาน
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีความพร้อมในการใช้งานได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ดีและควรตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลระบบกล้อง CCTV ของทุกหน่วยงาน รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกับส่วนกลาง เพื่อให้สามารถดูภาพได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น เหตุใดกล้อง CCTV ในบริเวณนั้นมักจะใช้งานไม่ได้

www.facebook.com/Khaosod
https://www.facebook.com/khaosod?fref=photo
32 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต กทม. ควรสำรวจกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไปแล้วสามารถใช้งานได้จริงจำนวนเท่าใด รวมทั้งควรเพิ่มความคมชัดของภาพและแก้ไขกล้องที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้
- ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ควรมีการเชื่อมโยงสัญญาณจากกล้อง CCTV มาที่ส่วนกลางทุกตัว รวมทั้งให้ตำรวจเป็นผู้ดูแล เพื่อความสะดวกในการขอดูภาพจากกล้อง CCTV

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. รวมทั้งการเชื่อมต่อสัญญาณกับส่วนกลาง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.น้อมนำพระราชดำริเป็นแนวทางบริหารจัดการ กทม.
4 ฉบับไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์บริหาร กทม.และการทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ก. กับคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2575 กทม.จะน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโครงการเร่งด่วนที่จะดำเนินการ คือ โครงการปลูกป่าชายเลน การแก้ปัญหาการ จราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสานต่อนโยบายเดิมของอดีต ผว.กทม.

-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำงานร่วมกัน 3 ประสานทั้งสภา กทม. ฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจำโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการเห็นองค์กร กทม.ประสบความสำเร็จ

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ปลายเดือน ธ.ค.นี้ ผว.กทม. จะแถลงนโยบาย กทม. เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม. ระหว่างฝ่ายบริหาร สภา กทม. และข้าราชการประจำ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้มั่นคงและยั่งยืน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแถลงนโยบายการบริหารงาน กทม. ผว.กทม. และของคณะผู้บริหาร กทม.

 

2.เตรียมจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สนามหลวง
11 ฉบับไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน,แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์,คม ชัด ลึก, สยามรัฐ,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมจัดโครงการทำความสะอาดและตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ บริเวณรอบสนามหลวง หลังจากสำนักพระราชวังงดการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง และงดนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม กทม.จะไม่ปิดพื้นที่สนามหลวง โดยประชาชนสามารถมาช่วยทำความสะอาดได้ และในเบื้องต้นอาจไม่มีการแจกอาหารในวันดังกล่าวเพราะเป็นวันงดสักการะพระบรมศพ ส่วนวันที่ 5-6 ธ.ค. อนุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ แต่งดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่

-นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจกรรมแสดงความอาลัยจากภาคส่วนต่างๆ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมมีเนื้อหาสาระและการดำเนินการอย่างไร จากนั้นจะส่งเรื่องไปยังศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) พิจารณา ขณะนี้มีกิจกรรมที่เสนอมาแล้ว 11 กิจกรรม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

3.ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
2 ฉบับมติชน,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ว่า ได้ประสาน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. เพื่อตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง บช.น. และ กทม. ในการสอดส่องดูแลทั้งปัญหาการจราจรและปัญหาอาชญากรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายชื่อคณะทำงานจาก บช.น. ก่อนจะมีการปรับมุมกล้องเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะทำงาน เช่นเดียวกับการร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่ง บช.น.จะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ หากมีคณะทำงาน เชื่อมั่นจะสามารถตรวจดูกล้อง CCTV ได้อย่างรอบด้าน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันมีกล้อง CCTV อยู่ในความรับผิดชอบของ สจส. 53,249 ตัว โดยสามารถเชื่อมโยงสัญญาณภาพกับส่วนกลางได้ 14,845 ตัว และไม่ได้เชื่อมโยงกับส่วนกลาง 38,404 ตัว
-การดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-สาเหตุที่กล้อง CCTV ของ กทม. บางส่วนยังไม่ได้เชื่อมโยงกับส่วนกลาง เนื่องจากการเชื่อมโยงสัญญาณด้วยระบบไฟเบอร์ ออปติก ต้องใช้เงินลงทุนนับพันล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของกล้อง CCTV กทม.

 

4.ผลักดันติดกล้องหน้ารถ
2 ฉบับเดลินิวส์,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ภารกิจที่ กทม. จะดำเนินการเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยนำแนวทางการศึกษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในการบริหารจัดการจราจรเมืองใหญ่มาปรับใช้ เบื้องต้นจะแก้ปัญหาในถนนที่มีการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักและมีการนำพื้นที่ถนนเป็นจุดวางวัสดุการก่อสร้าง ซึ่งต้องประสานผู้รับเหมาขอคืนผิวจราจรไม่ให้ตั้งวางวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มผิวจราจร และลดเวลาการเดินทางประชาชน
-กทม. จะดำเนินโครงการรณรงค์ให้รถทุกคันติดกล้องหน้ารถ ซึ่งจะดำเนินโครงการร่วมกับบริษัทประกันภัย แนวทางการดำเนินงานคือ ในระยะ 5 ปีแรก หากประชาชนรายใดติดตั้งกล้องหน้ารถ บริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยประกันให้เท่ากับราคากล้องที่ติดตั้ง เพื่อชักจูงให้ประชาชนสนใจติดกล้องหน้ารถ ซึ่งจะช่วยควบคุมวินัยการจราจรของผู้ขับขี่และเป็นหูเป็นตาบนท้องถนนมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ในท้องถนนได้อย่างมาก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาจราจรและการรณรงค์ให้รถยนต์ทุกคันในกรุงเทพฯ ติดกล้องหน้ารถ เพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การสร้างวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแก้ปัญหาการจราจรในถนนที่มีการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการจัดรณรงค์ให้รถทุกคันติดกล้องวงจรปิด

 

5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงผลกระทบจากนโยบายปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญว่า แม้ปัจจุบัน กทม.จะได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมาก แต่ กทม. ก็มิได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อยู่แล้ว แต่อาจต้องเพิ่มแนวทางอื่น โดย กทม.จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ และมีนโยบายส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถท่องเที่ยวไทยในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญของไทย เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ สวท. และ สนท. ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการและลูกทัวร์เพิ่มด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ผลประโยชน์ที่ได้จากนักท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงภาครัฐอย่างเดียว แต่รวมถึงผู้ประกอบการและภาค เอกชนด้วย ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ด้วย
ด้านลบ
-นโยบายปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ลดลง


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

 

6.นโยบายศึกษา กทม. ปี 60
2 ฉบับแนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาของ กทม. ปี 60 ว่า กำหนดตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2663) มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีองค์ความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ยกระดับภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้หารือและประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ กทม. ใช้โปรแกรมด้านการศึกษาได้ฟรี

-มอบนโยบายต้องพัฒนาโรงเรียนสังกัด กทม. ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ไม่ให้มีความแตกต่าง และรับนโยบายรัฐบาลในการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" มาดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้น ในการเพิ่มทักษะชีวิต พร้อมเร่งรัดให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมครบทั้ง 437 โรงเรียน

-สำหรับนโยบายปีการศึกษา 60 สนศ. กำหนดนโยบาย ใน 1 ปี นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไป ต้องอ่านเขียนคล่อง โดยมีโครงการสร้างสุขในโรงเรียน เพื่อนช่วยเพื่อน อีกทั้งจะพัฒนาครูภาษาอังกฤษอิงมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for Language) โดยพัฒนาครูและปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้ครูมีมาตรฐานเดียวกันและนักเรียนมีทักษะ การสื่อสารได้จริง นอกจากนี้ จะติดตั้งสัญญาณ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 50 Mb ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ซึ่งได้กำชับให้ดำเนินการได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดชัดเจน โดยข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานของ กทม. ให้ สนศ. เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตให้เด็กทั่วไปจากทุกที่ สามารถใช้วัดความรู้ได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันโรงเรียนสังกัด กทม. มี 437 โรงเรียน มีนักเรียน 294,266 คน ข้าราชการครู 14,764 คน ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมาสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประเมินคุณภาพภายนอก มีโรงเรียนได้รับการรับรอง 426 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.48


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษาและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาของ กทม. ในปี 2560

 

7.รับมอบคู่มือการเดินทาง -ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน
6 ฉบับไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ,กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์,คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. รับมอบ "คู่มือการเดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" จำนวน 500,000 ฉบับ พร้อมกราฟฟิกเคลื่อนไหว จาก รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่ง มจธ. ร่วมกับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กทม. และภาคเอกชนจัดทำให้ โดย กอร.รส. จะนำไปแจกจ่ายและเผยแพร่ให้ประชาชนตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ อาทิ สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง BTS MRT และ Airport Rail Link รวมถึงเผยแพร่ในรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ทาง Social Network ต่างๆ เพื่อขยายการรับรู้และเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ นอกจากนี้ มจธ. ยังเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดคู่มือฟรีได้ที่ www.media.kmutt.ac.th


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำคู่มือข้อปฏิบัติในการเดินทางมากราบพระบรมศพที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมทั้งเส้นทาง วิธีการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีขนส่ง รถไฟฟ้า BTS MRT เส้นทางเรือ ทุกแห่งในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนปฏิบัติที่ถูกต้องและเดินทางสะดวกรวดเร็ว


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายคู่มือข้อปฏิบัติในการเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

8.เปิดศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวงจร
3 ฉบับข่าวสด, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรที่โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกว่า กทม. ต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ก่อนทิ้ง รวมทั้งนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ โดยการจัดการขยะแบบครบวงจรต้องให้ความรู้ต่อเนื่อง สสล. จึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรขึ้น 6 แห่ง ซึ่งที่โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางกลุ่มเขตกรุงเทพฯ กลาง
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สสล.ได้จัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร" 6 แห่ง ใน 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย (1) โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง (2) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ (3) โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว (4) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา (5) โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา และ (6) โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เขตบางขุนเทียน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่เรียนรู้วิธีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะ

 

9.เร่งหาข้อสรุปโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
2 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม (คค.) กล่าวกรณี กทม. ระบุยังไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวงวดแรก 3,557 ล้านบาท ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและยังไม่มีข้อยุติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กทม. ที่จะต้องหาเงินมาจ่ายในส่วนนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งในหลักการต้องโอนทรัพย์สินให้ กทม. และปลดภาระหนี้ของ รฟม. ด้วย แต่หาก กทม.ไม่ต้องการรับโอน รฟม. พร้อมจะบริหารจัดการเดินรถเอง
- นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัด คค. ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สินและทรัพย์สิน และพิจารณากำหนดขั้นตอนการโอนหนี้สินและทรัพย์สินระหว่าง กทม.และ รฟม.กล่าวว่า การประชุมครั้งล่าสุดซึ่งมีตัวแทนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุป กทม. ต้องชำระเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ก้อนแรก 3,557 ล้านบาทให้ รฟม. ภายในวันที่ 1 เม.ย. 60 ยังไม่รวมหนี้เงินกู้ค่าก่อสร้างอีก 17,538 ล้านบาทที่มีการตกลงรายละเอียดในการผ่อนชำระคืน ดังนั้น เรื่องนี้ยังไม่มีข้อยุติ และเรื่องการชำระหนี้ ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังด้วย หากได้ข้อสรุปต้องนำมาหารือในที่ประชุมอีกครั้ง คาดจะประชุมครั้งหน้าประมาณกลางเดือน ธ.ค.นี้.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ขั้นตอนการโอนหนี้สิน หรือทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ระหว่าง กทม. และ รฟม.
ด้านลบ
-รายละเอียดการชำระหนี้จะทยอยแบ่งจ่าย หรือผ่อนจ่ายขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเจรจาซึ่งต้องได้ข้อยุติก่อนจะดำเนินการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเจรจาหาข้อยุติในการโอนหนี้สิน และทรัพย์สินระหว่าง กทม. กับ รฟม. ในโครงการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบการเข้าแถวรอคิวที่สนามหลวง
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationTV22
18 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 59 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบการเข้าแถวรอคิวของประชาชน เพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง โดยนำรั้วเหล็กมาใช้เป็นแนวกั้นแทนกรวยจราจรและเชือกพลาสติก เพื่อให้ประชาชนเดินแถวเป็นแนวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ แก้ปัญหาการแทรก หรือแซงคิวและการเพิ่มแถวใหม่ ขณะเดียวกันควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดระเบียบการเข้าแถวรอคิวอย่างเคร่งครัด
- ร้อยละ 41 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกเห็นใจและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่จัดระเบียบการเข้าแถว เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังมีผู้ที่แทรก หรือแซงคิว

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2. ทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
54 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อรื้อถอนสะพานและสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนนั้น จะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวดีขึ้นหรือไม่ โดยเห็นว่าควรปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกเส้นทางและปลอดภัย ประชาชนจะได้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เนื่องจากอยู่ในแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่งระดับสะพานสูงกว่าเส้นทางเดินรถ จึงจำเป็นต้องรื้อถอนและสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้ทัศนียภาพในบริเวณดังกล่าวดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน โดยการปรับขยายช่องทางจราจรทางราบรองรับและทำทางกลับรถเพิ่มในถนนรัชดาภิเษก