• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบผู้ค้า-แก้ปัญหา จยย.วิ่งบนทางเท้า
3 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวกรณีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ส.ก. ยื่นกระทู้ถามสดในการประชุมสภา กทม. สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 เพื่อขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ว่า กทม. ได้จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว 451 จุด จากทั้งหมด 683 จุด ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กทม.จะดำเนินนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่อไป นอกจากนี้ กทม.และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันตั้งคณะกรรมการทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและหาพื้นที่เหมาะสมในการค้าขายใหม่ที่ไม่ใช่พื้นที่เดิม อย่างไรก็ตาม หลังการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไปคือ เรื่องรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า ซึ่ง กทม.เตรียมประกาศให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งแก่ผู้แจ้งในเร็วๆ นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวกปลอดภัย
- การแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลทางเท้าที่มีการจัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีแผงค้ากลับมาตั้งแผงค้าหรือมีการใช้งานผิดประเภท

 

2. เร่งรื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมเจ้าพระยา
9 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, M2F, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่รื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2 หลัง บริเวณท่าเรือเกียกกาย ตามแผนพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนำร่อง 14 กิโลเมตรว่า จากแผนการพัฒนาในระยะแรก พบมีบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องรื้อย้าย 273 หลัง 14 ชุมชน และท่าเทียบเรืออีก 9 แห่ง เบื้องต้น กทม.ได้กำหนดกรอบในการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ ยกเว้นชุมชนมิตรคาม 1 และ 2 ที่อาจล่าช้ากว่าชุมชนอื่น เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดสรรพื้นที่รองรับการรื้อย้าย ขณะเดียวกันได้กำหนดมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 5 ชุมชน จำนวน 51 หลังคาเรือนในวันที่ 26 ก.ค.นี้ เวลา 14.00 น.ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. ส่วนชุมชนที่เหลืออยู่ระหว่างทำสัญญาและเจรจา
- สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ สนย.อยู่ระหว่างปรับรูปแบบการก่อสร้างและประเมินราคากลางงานก่อสร้างในเฟสแรก ภายในวงเงินงบประมาณ 8,363 ล้านบาท คาดการประเมินราคาจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้ ขณะเดียวกัน กทม.ได้ร่วมกับสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน เช่น คลองลาดพร้าว และริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนอีกด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแผนพัฒนาพื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนำร่อง 14 กิโลเมตร

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

3. ปรับภูมิทัศน์คลองผดุงฯ-เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงเรือสำรวจด้านกายภาพบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสองฝั่งคลองว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม โดยนำส่วนที่เป็นกำแพงลายอิฐมาปูในบริเวณส่วนที่ซ่อมแซม ความยาวประมาณ 970 ม. เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมมีความสวยงาม เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นคลองที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
- ได้ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสั่งการให้ สนน.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือเก็บขยะดูแลรักษาความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม ตลอดจนสำรวจด้านกายภาพบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ ปัญหาคนเร่ร่อนที่อยู่อาศัยใต้สะพานข้ามคลอง รวมทั้งให้ สจส.ศึกษาแนวทางการเดินเรือจากคลองผดุงกรุงเกษมไปยังคลองมหานาคและคลองโอ่งอ่าง เพื่อพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต่อไปในอนาคต

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในอนาคตจะมีการพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่แก่ประชาชนต่อไป

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมและการพัฒนาเส้นทางเดินเรือให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ

 

4. การแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรศูนย์สาธารณสุข กทม.
2 ฉบับ มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวชี้แจงกรณีนายพรชัย เทพปัญญา ส.ก. ยื่นกระทู้ถามสด ในที่ประชุมสภา กทม. เรื่อง ขอทราบแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เนื่องจากพบศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ เขตยานนาวาและศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เขตสาธร ขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ว่า อัตรากำลังของบุคลากรในศูนย์ฯ 55 มี 20 อัตรา ปัจจุบันขาด 3 อัตรา ส่วนศูนย์บริการ 63 มี 13 อัตรา ยังว่าง 4 อัตรา ทั้งนี้ สนอ.ได้แก้ไขปัญหาโดยให้ ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 รักษาการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 และให้ ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 รักษาการที่ศูนย์ฯ 63 พร้อมจ้างแพทย์และพยาบาลล่วงเวลา 5 อัตรา ขณะที่ กทม.จะเปิดสอบในวันที่ 22 ก.ค. คาดจะสามารถบรรจุอัตราว่างในเดือน ต.ค.นี้
- ส่วนกรณีการใช้พื้นที่ของสมาคมแต้จิ๋วฯ ล่าสุด สมาคมฯ แจ้งว่าหากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จะยกพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 63 อย่างถาวร ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหา เช่น บางพื้นที่อาศัยพื้นที่วัด หรือพื้นที่ประชาชนมอบให้ ผว.กทม.มอบหมายให้ สนค.ตรวจสอบที่ดินของ กทม. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ต่อไป ส่วนประเด็นทุนแพทย์ ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเจรจากับกระทรวงสาธารณสุข ขอเกลี่ยอัตรากำลังแพทย์ ที่จบจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าไปทำงาน ในหน่วยงาน กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และปัญหาการขาดพื้นที่ถาวรในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

 

5. สภา กทม.ตรวจสอบการดำเนินงาน KT
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง ส.ก. เสนอญัตติในการประชุมสภา กทม. ขอให้ กทม.ดำเนินการตามกฎหมายข้อบัญญัติ ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลกรณีมอบหมาย หรือจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ของ กทม. เนื่องจาก กทม.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทกว่าร้อยละ 99 ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดสรรงบประมาณ จัดจ้างจำนวนมาก จึงต้องดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
- เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ ส.ก. กล่าวว่า การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อ KT ในปี 54 ระบุ KT สามารถดำเนินการในกิจการของ กทม.ได้เพียงกิจการด้านสาธารณูปโภคเท่านั้น ส่วนการดำเนินกิจการ อื่น ๆ ถือเป็นการดำเนินการนอกเหนือกฎหมาย แต่ด้วยโครงการต่าง ๆ ที่ กทม.มอบหมาย หรือจ้าง KT ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการมีการตีความเป็นโครงการด้านสาธารณูปโภคทั้งสิ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องในการทำงาน จึงขอให้ กทม.ดำเนินการเกี่ยวกับสถานะของ KT ให้เกิดความชัดเจน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินการตามกฎหมายข้อบัญญัติ ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ของ กทม.
ด้านลบ
- สภา กทม. ตั้งข้อสังเกตการทำงานของ KT ในหลายโครงการ โดยในปี 50 กทม.มีการยื่นเรื่องถามต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงสถานภาพทางกฎหมายของ KT โดยมีการระบุ KT ไม่เข้าข่ายเป็นหน่วยงานเอกชน ขณะที่บริษัทดังกล่าว กทม.มีหุ้นกว่าร้อยละ 99 แต่ก็ไม่ระบุสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน ซึ่งการไม่มีสถานะตามกฎหมายที่ชัดเจนอาจทำให้เกิดช่องว่างในการทำงาน หรือทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใสในการทำงาน เนื่องจากไม่มีการเปิดให้แข่งขันในการดำเนินโครงการใด ๆ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการบริการสาธารณะ ด้านต่างๆ ของ กทม.

 

6. ประสานทุกเขตตรวจสอบที่จอดรถในห้าง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว สนท. มีหนังสือไปยัง ผอ.เขต เพื่อขอประสานการเข้าตรวจสอบห้างสรรพสินค้าที่มีการ นำที่จอดรถและทางเข้า-ออกของรถไปใช้ประโยชน์ อย่างอื่น อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ ให้ สนท. และสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย หากตรวจสอบแล้วพบว่าห้างฯ กระทำความผิด แต่พ้นกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินคดีแล้ว ให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันแจ้งดำเนินคดี ทั้งนี้ หากพบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่มีความผิดปกติให้ สนท. ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงในทางลับ หากพบมีการละเว้น หรือปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ ให้รายงานให้ทราบภายใน 30 วัน
- ผู้ที่กระทำฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มีความผิดตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและยังต้องระวางโทษปรับอีกไม่เกิน 10,000 บาท/วัน ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 34 ระบุห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกรถตามที่ระบุไว้ดัดแปลง หรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
ด้านลบ
- ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการตรวจสอบห้างสรรพสินค้าที่ฝ่าฝืนนำที่จอดรถและทางเข้าออกของรถไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งยังฝ่าฝืนนำอาคารที่จอดรถ หรือจุดที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่น เช่น ทำเป็นจุดล้างรถ สำนักงาน หรือร้านอาหาร เป็นต้น ขณะเดียวกัน เกิดปัญหาอุปสรรค ในการเข้าตรวจพื้นที่ เนื่องจากห้างสรรพสินค้าบางแห่งกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่จอดรถและทางเข้า-ออกของรถในห้างสรรพสินค้าให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

7. ออกใบรับรองผู้เกิด ปี 2527 ที่สำนักงานเขต
2 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน (สน.บท.) กล่าวว่า สน.บท. อยู่ระหว่างร่างหนังสือสั่งการของอธิบดีกรมการปกครองไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง ป.กทม. ให้รับทราบแนวทางว่า กรมการปกครองไม่ได้บังคับให้ประชาชนที่เกิดปี 2527 มาเปลี่ยนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ให้สามารถใช้เลขเดิมได้ เพียงให้ไปขอหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันจากนายทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานเขตทุกท้องที่ เพื่อนำกลับไปใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขปัญหากรณีประชาชนที่เกิดปี 2527 ร้องเรียนหมายเลข 13 หลักในบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านไม่ตรงกับสูติบัตร
ด้านลบ
- กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มเปลี่ยนเลขบัตรประชาชน 13 หลักเมื่อปี 2527 โดยผู้ที่เกิดในปีดังกล่าวต้องมีเลข 3 นำหน้า และผู้ที่เกิดหลังจากปีนั้นต้องมีเลขนำหน้าเป็นเลข 1 แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคลจากเจ้าหน้าที่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองให้ประชาชนที่เกิดในปี 2527 ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับสูติบัตร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กทม.รณรงค์เดินชิดขวาสร้างวินัยจราจร
www.postjung.com
https://board.postjung.com/1035378.html
15 comments
-ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบการเดินขึ้นลงสะพานคนเดินข้าม ทางเดินยกระดับ (Skywalk) และสถานีระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการขีดสีตีเส้นกำหนดทางเดินให้เดินขึ้น-ลงทางขวา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ใช้สะพานลอยและสร้างวินัยด้านการจราจร นั้น เป็นเรื่องที่ดีมากและขอให้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องทำควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน
-ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดจึงไม่รณรงค์ให้เดินขึ้น-ลงทางซ้าย เหมือนการจราจรบนถนน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน รวมทั้งควรรณรงค์เรื่องอื่นที่มีความสำคัญมากกว่า เช่น รณรงค์คัดแยกขยะ
ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดระเบียบการเดินขึ้นลงสะพานคนเดินข้ามถนน ทางเดินยกระดับ และสถานีระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการเดินขึ้น-ลงทางขวา
 
2.พื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในเริ่มไม่มีแผงค้า
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36654852/
11 comments
-ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน เริ่มไม่มีแผงขายอาหารบนทางเท้าแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทำให้ทางเท้าไม่สกปรก ไม่มีเศษอาหารและคราบน้ำมัน ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น ทำให้บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ค้าเหล่านี้ควรไปเช่าพื้นที่ค้าขายให้ถูกต้อง
-ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า นโยบายจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.โดยยกเลิกหาบเร่แผงลอยทั่วกรุงเทพฯ ไม่ใช่การจัดระเบียบที่ถูกต้อง เพราะผู้ค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาหาทางออกร่วมกัน ดังนั้น เชื่อว่าไม่นานผู้ค้าก็จะกลับมาอีก
ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. 28-29 ก.ค. ประดับธงชาติเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
15 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย,
กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
- พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดง ธงชาติ และ ธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 ดังนี้ ให้ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล และให้เพิ่มเติมการกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ดังนี้
- (1) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค. และวันที่ 29 ก.ค. รวม 2 วัน (2) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.รวม 1 วัน ทั้งนี้ วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่กำหนดให้มีในปีนี้เป็นปีแรก จึงกำหนดให้เป็นวันประดับธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ (3) กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เดิมให้ชักและประดับ ธงชาติวันที่ 5-6-7 ธ.ค.รวม 3 วัน แต่ปีนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ให้ชักและประดับธงชาติวันที่ 5-6 ธ.ค. รวม 2 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529

ข้อเสนอแนะ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประดับธงชาติในหน่วยงานสังกัด กทม. ในโอกาสและวันสำคัญของชาติ

 

2. แจกทุน “เอราวัณ” ผลิตครู กทม.
6 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, M2F, แนวหน้า มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สนศ. ได้จัดทำโครงการทุนเอราวัณ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนสังกัด กทม. หรือบุตรของข้าราชการและบุคลากร กทม. ที่มีใจรักในวิชาชีพครูให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางการศึกษา และให้กลับมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม. เพื่อแก้ไขปัญหาครู กทม.ที่มีการขอโอนกลับภูมิลำเนา
- แนวทางการดำเนินการ กทม.จัดทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว) ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตครู โดย มศว จัดสรรโควตาคณะศึกษาศาสตร์ปีละ 30 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด และ กทม.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร (5 ปี) เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อชดใช้ทุน คาดจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนได้ภายในปีการศึกษา 2561
- ส่วนการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.ไปรับราชการสังกัดหน่วยงานอื่น จากเดิมต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรครูมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันโอน ได้กำหนดอายุงานเพิ่มเติมเป็นต้องไม่น้อยกว่า 7 ปี เพื่อแก้ปัญหาครูทยอยย้ายกลับภูมิลำเนา โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในครั้งต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการชดใช้ทุน จะทำให้ กทม. มีบุคลากรครูที่มีความรักในองค์กรและผูกพัน ในกรุงเทพฯ เพราะเป็นคนในภูมิลำเนากรุงเทพฯ แท้จริง
ด้านลบ
- การพัฒนาการศึกษาของ กทม.ในขณะนี้เกิดปัญหาด้านบุคลากรบางส่วน เนื่องจากครู กทม. เมื่อมีการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครู กทม.จะเปิดสอบกว้างจากบุคลากรทั่วประเทศและเมื่อสอบไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง บุคลากรดังกล่าว จะขอย้ายกลับไปสอนที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนเอง ทำให้ กทม.ต้องสอบรับครูใหม่เข้าบรรจุทดแทนอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ กทม.ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดสอบแข่งขัน และสูญเสียบุคลากรครูที่ กทม.ได้ทุ่มเทเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรครูบรรจุใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ข้อเสนอแนะ
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในสังกัด กทม.

 

3. เตรียมขยายห้องเรียน 2 ภาษาครบทุก ร.ร.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า ได้วางแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบัน กทม. มีการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา โดยมีห้องเรียนเฉพาะที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ และสุขศึกษา รวม 42 โรงเรียน แผนการพัฒนาของ กทม. ต่อไปคือ การขยายโรงเรียน 2 ภาษาของ กทม. กระจายให้ครบทั้ง 437 โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด กทม. เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมปลายมีนักเรียนในสังกัดจำนวนกว่า 3 แสนคน
- ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นภาษากลางของโลก โดยภาษาอังกฤษจะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองหาความรู้ได้กว้างไกลจากทั่วโลก

ข้อเสนอแนะ
- สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

4. ประชาชนพึงพอใจ “อัศวิน คลายทุกข์”
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- รายงานข่าวตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว. กทม. เชิญชวนให้ประชาชนร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานของ กทม. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ไลน์แอด (Line @) “อัศวิน คลายทุกข์” (ID) @aswinbkk (ใส่เครื่องหมาย@) หรือที่ลิงก์ line://ti/p/@kvs7879j เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าจนถึงวันที่ 11 ก.ค.60 มีผู้เข้ามาติดตาม 3,808 ราย ผู้เข้ามาสนทนา 1,175 ราย ร้องเรียน 700 ราย ในจำนวนนี้ กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 351 เรื่อง
- การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเรื่องกายภาพ เช่น ไฟฟ้าดับ ถนนชำรุด ฝาท่อแตก โดย กทม. สามารถแก้ไขได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ตรงตามความ ต้องการของประชาชน
- ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชม ผว.กทม.ที่เปิดไลน์ดังกล่าวเพราะแสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา ให้ประชาชน ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกในการร้องเรียนและติดตามเรื่องผู้ใช้บริการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 พึงพอใจ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับประชาชนการร้องทุกข์ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของ กทม.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพฯ

ข้อเสนอแนะ
- สำนักงานเลขานุการ ผว.กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเป็นเพื่อนกับ Line@ “อัศวิน คลายทุกข์” เพื่อร่วมเป็นหูเป็นตาและร่วมแก้ปัญหากรุงเทพฯ

 

5. รณรงค์เดินชิดขวาสร้างวินัยใช้สะพานลอย
4 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ, M2F, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. มีโครงการรณรงค์การสร้างวินัยการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชน โดยรณรงค์ให้ประชาชนใช้งานสะพานลอยในรูปแบบเดียวกันกำหนดทิศทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม การขึ้นลงระบบขนส่งมวลชนและทางเดินในเส้นทางสกายวอล์กต่าง ๆ โดยให้เดินชิดขวาเท่านั้น เพื่อช่วยให้การเดินทางการใช้พื้นที่สาธารณะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
- พื้นที่กรุงเทพฯ มีสะพานลอยคนเดินข้าม รวม 915 แห่ง สะพานในความรับผิดของ กทม. 723 แห่ง และเป็นสะพานลอยความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 192 แห่ง ในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบของ กทม. ได้สั่งการให้ สจส.แบ่งพื้นที่ขีดสีตีเส้นกำหนดทิศทางเดินขึ้น- ลงแบบชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบรูปแบบการใช้ทางที่เหมาะสม โดยจะเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ ส่วนสะพานลอยในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นจะประสานหน่วยงานเข้าดำเนินการในรูปแบบเดียวกับต่อไป
- กทม. เตรียมนำหลักสูตรฝึกวินัยเด็กนักเรียนญี่ปุ่นนำร่องมาใช้กับนักเรียน กทม. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ผู้ใช้สะพานลอยและเป็นการสร้างวินัยทางจราจร โดยได้ประสานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นรวบรวมวิธีการสอนวินัยเด็กญี่ปุ่น เพื่อนำมาปรับใช้และสอดแทรกในหลักสูตรของโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อบ่มเพาะเรื่องวินัยตั้งแต่เด็ก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การสร้างความเป็นระเบียบของผู้ใช้สะพานลอยและเป็นการสร้างวินัยทางจราจร

รายละเอียด
- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การสร้างวินัยการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชน

 

6. เตรียมประกาศใช้ระเบียบรางวัลนำจับขับรถทางเท้า
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการจ่ายเงินนำจับ กรณีที่มีผู้ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าว่า คณะทำงานอยู่ระหว่างร่างระเบียบ กทม. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย ตามมาตรา 48 วรรค 3 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยค่าปรับสูงสุดจะไม่เกิน 5,000 บาท รวมทั้งการแจ้งเบาะแสทิ้งขยะลงคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ ผว.กทม. ลงนาม คาดภายในสัปดาห์นี้จะแถลงข่าวประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า
ด้านลบ
- เดิม กทม.จะประกาศใช้ร่างระเบียบดังกล่าวประมาณปลายเดือน พ.ค. แต่สาเหตุที่กระบวนการล่าช้า เนื่องจากปรับแก้ไขข้อความในร่างระเบียบ คำว่า “และ” “หรือ” กรณีการให้ผู้แจ้งเบาะแสลงลายมือชื่อกำกับในการส่งหลักฐาน แจ้งเบาะแส และการรับเงินรางวัลนำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับ ที่เดิมระบุให้ผู้แจ้งเบาะแส ลงชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ แก้ไขเป็นให้ผู้แจ้งเบาะแส ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันการปลอมลายมือชื่อในการรับเงินรางวัลนำจับ

ข้อเสนอแนะ
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ระเบียบ กทม.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย การจ่ายเงินนำจับกรณีที่มีผู้ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

7. หารือหลักเกณฑ์ปลูกต้นไม้ลดภาษี
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. จะเชิญหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการลดหย่อนภาษีโรงเรือนให้กับภาคเอกชน หากปลูกต้นไม้และสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดการน้ำเสียจะได้รับการลดหย่อนภาษีโรงเรือน แต่หากเอกชนรายใดมีพื้นที่รกร้างแล้วปล่อยทิ้งไว้ ต้องเสียภาษีมากขึ้นด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ

ข้อเสนอแนะ
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการลดหย่อนภาษีโรงเรือนที่ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

8. ตรวจสอบข้อมูลอาคารที่ใช้วัสดุติดไฟง่าย
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
- นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผอ.เขตทุกเขต เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกเขตตรวจสอบอาคารสูงในพื้นที่มีอาคารใดใช้วัสดุที่ทำมาจากแผ่นอะลูมีเนียมคอมโพสิต (ACP) หรือวัสดุที่ติดไฟง่ายตกแต่งอาคาร โดยให้รวบรวมข้อมูลส่งกองควบคุมอาคาร สนย. ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เพื่อรายงาน ผว.กทม.ทราบ และใช้ประกอบการแก้ไขกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยอาคารในกรุงเทพฯ ที่ใช้วัสดุตกแต่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หรือเหตุเพลิงไหม้อาจต้องกำหนดกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในอนาคต
ด้านลบ
- กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเกรนเฟลล์ ทาวเวอร์ ความสูง 24 ชั้น ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วคือ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งด้านนอกอาคารทำจากแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ซึ่งติดไฟง่าย

ข้อเสนอแนะ
- สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบอาคารที่ใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย

 

9. กรมการปกครอง แจงเหตุเลขบัตรประชาชนผู้เกิด
ปี 2527 ไม่ตรงกับสูติบัตร
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวกรณีประชาชนที่เกิดปี 2527 ร้องเรียนเรื่องหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับใบสูติบัตร ไม่ตรงกันว่า ได้ตรวจสอบไปยังสำนักบริหารการทะเบียนทราบว่าเมื่อปี 27 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคลจากมือมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเดิมบุคคลที่เกิดก่อนปี 27 จะมีหมายเลข 3 นำหน้า แต่หลังปี 27 จะเปลี่ยนเป็นเลข 1 แต่ช่วงเวลานั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นประมาณ 10,000 ราย จนถึงขณะนี้มีประชาชนมาแก้ไขแล้วประมาณ 7,000 ราย คงเหลืออีกประมาณ 3,000 ราย
- เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว กรมการปกครองเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังบุคคลทั้ง 3,000 คน ให้ไปที่สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตใดก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องไป ณ ที่แจ้งเกิด เพื่อให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองว่าหมายเลขบัตรประชาชนกับสูติบัตร เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อนำไปใช้ดำเนินธุรกรรมหรือติดต่อราชการได้ และหลังจากได้ใบรับรองแล้ว หากบุคคลนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาให้นำสูติบัตรไปให้นายทะเบียน ลงหมายเหตุสลักหลัง เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน แม้จะมีหมายเลขนำหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไม่เหมือนกันก็ตาม

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ไขปัญหากรณีประชาชนที่เกิดปี 2527 ร้องเรียนหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักกับใบสูติบัตรไม่ตรงกัน
ด้านลบ
- กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2527 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคล จากระบบมือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะ
- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การออกใบรับรองให้ประชาชนที่เกิดในปี 2527 ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับสูติบัตร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เบรลล์บล็อกไทยนำทางคนตาบอดไปสู่อันตราย
www.facebook.com/Drama-Addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155652808128291&id=141108613290
7,300 likes 1 shares 273 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรปรับปรุงแก้ไขทางช่วยเดินของผู้พิการทางสายตา (เบรลล์บล็อก) บนทางเท้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและไม่มีสิ่งกีดขวาง อาทิ เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา ถังขยะ หาบเร่แผงลอย รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนถึงประโยชน์ของเบรลล์บล็อก ขณะที่บริษัทรับเหมาทำทางเท้าต้องมีความรู้ในการติดตั้งเบรลล์บล็อกที่ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางสายตา

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับผู้พิการทางสายตาและทางกายที่ต้องใช้วีลแชร์เท่าที่ควร ทำให้ผู้พิการเหล่านี้ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร โดยเฉพาะการทำเบรลล์บล็อกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น เบรลล์บล็อกบางจุดอยู่ตรงขอบทางเท้า หรือมีสิ่งกีดขวาง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการจัดทำทางช่วยเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมทั้งการตรวจสอบและแก้ไขการติดตั้งให้อยู่ในจุดที่ความเหมาะสมและไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อความปลอดภัยของผู้พิการทางสายตา
 
2.บ้านนกพิราบกับคนเก็บของเก่า สกปรก-ส่งกลิ่นเหม็น
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36647016
75 comments

-ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้ทาวน์เฮ้าส์ในซอยอุดมสุข บริเวณแยกสุทธิสารวินิจฉัย เจ้าของบ้านมีอาชีพเก็บของเก่าขาย ไม่ดูแลรักษาความสะอาดของบ้าน ทั้งยังให้อาหารนกพิราบ จนมีนกพิราบมาอาศัยจำนวนมากและปล่อยมูล ทำให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่อาศัยใกล้เคียงเคยร้องเรียนไปที่สำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

-ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าว กทม. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งหาวิธีการจัดการนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
www.facebook.com/Drama-addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155651108473291&id=141108613290
7,200 likes 263 shares 418 comments

-ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บ้านหลังนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและมีร้านอาหารอยู่ใกล้เคียง ทำให้มีผู้สัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก ขณะที่บ้านข้างเคียงเคยแจ้งสำนักงานเขตแล้ว แต่แก้ปัญหาไม่ได้ จึงต้องหาวิธีแก้ปัญหากันเอง โดยทำที่กั้นนกพิราบไม่ให้เข้ามาในบ้าน

-ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้บริเวณนั้นเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค รวมทั้งแก้ปัญหานกพิราบในที่สาธารณะด้วย เช่น วัด ท่าน้ำ สวนสาธารณะ โดยจับนกพิราบไปปล่อยที่อื่นและรณรงค์ประชาชนงดให้อาหารนกพิราบ เพื่อควบคุมโรคที่มาจากนกพิราบ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและแก้ปัญหาบ้านในซอยอุดมสุขปล่อยให้มีนกพิราบมาอยู่อาศัยและถ่ายมูล สร้างความเดือดร้อนให้บ้านใกล้เคียง รวมทั้งการรณรงค์ประชาชนไม่ให้อาหารนกพิราบในที่สาธารณะ เพื่อลดจำนวนและควบคุมโรคที่มาจากนกพิราบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดใช้ถนนเชื่อม มิตรไมตรี-เลียบวารี
3 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธานเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนมิตรไมตรีกับถนนเลียบวารี ในแนวถนนคู้คลองสิบ เขตหนองจอก โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาโครงข่ายถนนในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออก ก่อสร้างเป็นถนนและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแสนแสบ ขนาด 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ระยะทาง 300 เมตร มีจุดกลับรถใต้สะพาน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.59 และเปิดใช้ถนนอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ก.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งสองฝั่งถนนในพื้นที่ฝั่งตะวันออก ได้แก่ พื้นที่เขตมีนบุรี และเขตหนองจอก

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ถนนเชื่อมระหว่างถนนมิตรไมตรีกับถนนเลียบวารี

 

2. สำรวจพื้นที่เพิ่มสถานีดับเพลิงย่อย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตสำรวจพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตที่สามารถจัดตั้งเป็นสถานีดับเพลิงย่อยได้และให้ตั้งงบประมาณสำหรับการจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อย เบื้องต้นมีประมาณ 5-7 เขตที่มีพื้นที่สามารถจัดตั้งได้ นอกจากนี้ มอบหมายให้ สปภ. เตรียมแผนการซ่อมแซมเรือดับเพลิงที่จอดอยู่ที่ซีทโบ๊ต พัทยา 30 ลำ แต่ให้ซ่อมก่อน 10 ลำ เนื่องจากยังไม่มีที่รองรับ โดยเรือทั้ง 10 ลำนี้ จะนำมาจอดไว้ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อยเพิ่ม

 

3. ตั้งรักษาการประธานบอร์ด KT – เตรียมพิจารณาเลือก รป.กทม.
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทั้งทางโยธา ระบบราง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ช่วยพัฒนากรุงเทพฯ ระหว่างนี้ได้มอบหมายนายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง กรรมการบริษัท KT รักษาตำแหน่งประธานกรรมการ ก่อนที่จะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมต่อไป
- ส่วนตำแหน่ง รป.กทม. 4 ตำแหน่งที่จะว่างลงหลังการเกษียณในปีนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาจากลำดับอาวุโสเป็นหลัก รองลงมาจะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมอย่างรวดเร็วที่สุด รวมถึงตำแหน่ง ผอ.สำนัก และ ผอ.เขตด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารงานบุคคลของ กทม.
- การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และข้าราชการ กทม.สามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

4. เตรียมย้ายหน่วยงานไป กทม.2
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ภายหลัง กทม.ได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 เมื่อวันที่ 6 เม.ย.60 แม้ได้เปิดอาคารไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กน้อย ทำให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งเป้าหมายจะย้ายเข้าไปทำงานตั้งแต่เดือน เม.ย. ต้องเลื่อนกำหนดการเข้าใช้พื้นที่ออกไปอีกระยะหนึ่ง ส่วนคณะผู้บริหาร กทม. คาดจะย้ายห้องทำงานไปอยู่อาคารใหม่ภายในเดือน ต.ค.นี้
- นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผอ.สนย. กล่าวว่า ภายในวันที่ 30 ก.ค.นี้ สนย. ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์และให้หน่วยงานย้ายเข้าทำงานได้ทั้งหมด ส่วนโครงการปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 2 เชื่อมถนนวิภาวดีฯ ซึ่งเป็นการรองรับการจราจรโดยรอบศาลาว่าการ กทม. 2 อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดระบบการจราจร และจะเชิญ ผว.กทม. เป็นประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 ก.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการย้ายหน่วยงาน กทม. เข้าไปทำงานในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2
- การจัดการจราจรโดยรอบศาลาว่าการ กทม.2
ด้านลบ
- ที่ผ่านมาการตกแต่งภายในอาคารล่าช้า เนื่องจากต้องเก็บรายละเอียดภายในอาคาร อาทิ ฝ้าเพดาน ทาสี

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดใช้ถนนมิตรไมตรี 2 เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อรองรับการจราจรโดยรอบศาลาว่าการ กทม.2

 

5. สำรวจจุดก่อสร้าง “หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร”
5 ฉบับ แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, พิมพ์ไทย, M2F
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ที่จะก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ซอยเจริญนคร 7 เขตคลองสาน ว่า สนย. แจ้งว่ากรรมการมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครมีหนังสือขอหารือสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสร้างหอชมเมืองฯ จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สนน. และ สนย. เพื่อสำรวจพื้นที่และหาข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดำเนินการก่อสร้างหอชมเมืองฯ โดยให้รายงานผลสำรวจภายในสัปดาห์นี้ สำหรับเตรียมพร้อมออกใบอนุญาตขอก่อสร้างหอชมเมืองฯ ให้มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
- ส่วนแบบการก่อสร้างต้องรอมูลนิธิหอชมเมืองฯ ส่งมาให้อีกครั้ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือข้อกฎหมายอีกครั้ง พร้อมยืนยันชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิที่อยู่ข้างเคียงจะไม่ถูกรื้อถอน เพราะการก่อสร้างจะขนส่งมาทางน้ำ ซึ่งประธานมูลนิธิฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว
- ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับโครงการสร้างหอชมเมืองกรุงเทพฯ ว่า พบส่วนใหญ่ร้อยละ 62.28 เห็นด้วย กับโครงการจัดสร้างหอชมเมืองกรุงเทพฯ โดยคนส่วนใหญ่ที่เห็นด้วย มากกว่าร้อยละ 59.6 ระบุโครงการหอชมเมืองกรุงเทพฯ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้น และ ร้อยละ 60.52 เห็นว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยว ต่างชาติมาเที่ยวไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างกังวลเกี่ยวกับโครงการสร้างหอชมเมืองมากที่สุด 3 อันดับคือ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ การจัดการรายได้ การจราจรติดขัดบริเวณรอบหอชมเมืองฯ และมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ น้อมนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้มาดำเนินโครงการ โดยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นต้นแบบก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านลบ
- ประชาชนบางส่วนยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ เพราะกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาจราจร ปัญหามลภาวะ หรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาหาผลประโยชน์

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร

 

6. ชุมชน 'เขียวไข่กา' นำร่องรื้อย้ายบ้าน
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวระหว่างเป็นประธานรื้อย้ายบ้านรุกล้ำในชุมชนเขียวไข่กา ตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่า โครงการนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การก่อสร้างเขื่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ฝั่งพระนคร 2 สัญญา ฝั่งธนบุรี 2 สัญญา ส่วนที่ 2 การรื้อย้ายชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด 282 อาคาร 14 ชุมชน 273 หลังคาเรือน ส่วนที่เหลืออีก 9 แห่ง เป็นท่าเทียบเรือ (โป๊ะ)
- รัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือส่วนหนึ่ง และ กทม.ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งแรกในวันที่ 26 ก.ค.นี้ โดยขณะนี้ประชาชนร้อยละ 90 ยินยอมให้รื้อย้าย โดยเฉพาะชุมชนเขียวไข่กา ถือเป็นชุมชนนำร่องที่ให้ความร่วมมือกับ กทม. ขณะนี้รื้อย้ายแล้ว 20 หลังคาเรือน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- สนย. สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตบางพลัดได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วว่า เนื่องจากสิ่งปลูกสร้าง 282 อาคาร รุกล้ำพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องรื้อย้ายออกไป
- การรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

7. สร้างเตาเผาขยะ 2 โรงที่อ่อนนุช-หนองแขม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.สามารถจัดเก็บขยะได้กว่า 10,000 ตัน/วัน โดยวางแผนการจัดการกำจัดด้วยการนำขยะประเภทเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ย และการนำขยะเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ ประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมร้อยละ 10 นำไปฝังกลบร้อยละ 85 และการเผาทำลายขยะ อีกร้อยละ 5
- แนวทางการกำจัดขยะวิธีหลักด้วยการฝังกลบในปัจจุบันเกิดปัญหา เนื่องจากพื้นที่ฝังกลบไม่เพียงพอ กทม.จึงวางแนวทางกำจัดขยะในรูปแบบการเผา ปัจจุบันมีเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 แห่งที่เขตหนองแขม สามารถกำจัดขยะได้ 500 ตัน/วัน และขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาโครงการสร้างเตาเผาขยะรูปแบบดังกล่าวเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ขนาดแห่งละ 1,000 ตัน ซึ่ง กทม.จะให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการทั้งหมด โดย กทม.จะเป็นผู้จ้างเผากำจัดขยะเป็นรายตัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทรัพย์สินต่าง ๆ จะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. คาดจะเริ่มจัดหาเอกชนเข้าดำเนินการได้ในปี 61

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การกำจัดขยะด้วยวิธีเผาทำลายขยะเป็นการกำจัดที่เหลือซากน้อยที่สุด และยังมีระบบการสร้างพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านลบ
- ปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จากค่าเฉลี่ย ประชากร 1 คน จะสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัม/วัน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 แห่ง

 

8. เร่งย้ายชุมชนบางกอกน้อย-ก่อสร้างถนนสุทธาวาส
2 ฉบับข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
- นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวในการประชุมชี้แจงขอความร่วมมือผู้ปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีหยุดรถไฟบางระมาด เขตตลิ่งชัน ให้ย้ายออกจากพื้นที่ เนื่องจาก กทม.จะก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขณะเดียวกันจะมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ส่งผลให้ชุมชนบางกอกน้อย 2 ซึ่งเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่อาศัยได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากมีผู้ปลูกสร้างที่พักอาศัยอยู่ 39 หลัง ยังส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ ทำให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวล่าช้ามากว่า 1 ปี จึงขอให้ผู้ที่ปลูกสร้างที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) หากไม่ยินยอมรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การก่อสร้างและขยายผิวจราจรเพื่อรองรับการสัญจรที่เพิ่มขึ้น
ด้านลบ
- จากการสำรวจพบพื้นที่นี้มีกลุ่มคน 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปหาผลประโยชน์ เพื่อให้เช่า เก็บค่าหัวคิว รวมถึงการข่มขู่ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ยากจนจริง มีบ้านพักอาศัยอยู่แล้วในบริเวณใกล้เคียง แต่มาปลูกสร้างบ้านเพื่อประกอบการค้า หรือพักอาศัยเพิ่มเติม ซึ่งจะให้โอกาสสำหรับการกลับเนื้อกลับตัว 7 วัน และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยจริงๆ มีรายได้น้อย กลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลเยียวยา ต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยให้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ที่ พอช. เสนอมา

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งดำเนินการรื้อย้ายชุมชนบางกอกน้อย เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์

 

9. กทม.จัดทำบุญ-เทศน์มหาชาติถวาย ร.9
2 ฉบับ ข่าวสด, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่ง กทม.เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 13 "นครกัณฑ์" เป็นกัณฑ์สุดท้ายของมหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีพระครูวิมลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา และในวันที่ 8 ก.ค. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ที่ลานจอดรถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

 

10. 25-27 ก.ค. จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คลอง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า สนน. จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ลำน้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยได้ส่งแผนปฏิบัติงานกิจกรรมให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแผนปฏิบัติงานกิจกรรมต่อ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศในวันที่ 12 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ ในส่วนของ กทม. จะจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค.นี้ ในคลองทั้ง 50 เขต

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- การจัดกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ” ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ลำน้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ”

 

11. กทม.คว้า 2 แชมป์ฟุตบอล “สตูร์เชอร์คัพ 2017”
2 ฉบับ บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. พร้อมด้วยนางชนัญยา จาดชนบท ผอ.สนศ. นำทีมนักกีฬานักเรียน กทม. ขึ้นรับถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ 2017 ณ สนามแข่งขันเมืองออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน โดยในปีนี้นักกีฬานักเรียนกทม. สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล 2 รายการ ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปีชาย และรุ่นอายุ 13 ปีหญิง ส่วนรุ่นอายุ 15 ปี หญิง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นอกจากนี้ นักกีฬานักเรียน กทม. ยังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการแข่งขันครั้งนี้ 2 คน ใน 2 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุ 13 ปีหญิง ได้แก่ เด็กหญิงจีน่า ทองพันธุ์ โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ และรุ่นอายุ 12 ปีชาย ได้แก่ เด็กชายธนพล ทิพย์จรูญ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งมีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมในทุกเกมการแข่งขัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนของ กทม. ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ 2017

 

12. ป้ายผิด กม. ปรับสูงสุดเริ่ม 15 ก.ค.นี้
6 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, M2F
รายละเอียด
- นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่กวดขันป้ายโฆษณาผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาสัมพันธ์ความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป หากพบป้ายผิดกฎหมายทั้งบนทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการปรับในอัตราสูงสุด
- หากพบเจ้าหน้าที่เทศกิจปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะหากมีการเรียกรับเงิน จะเสนอให้ ผว.กทม. พิจารณาลงโทษด้วยการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่รายนั้นทันที นอกจากนี้ ได้ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ทำผิดกฎหมาย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณา ผิดกฎหมายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 5,000-6,000 ป้าย

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบแก้ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

13. กทม. – พณ. แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย
4 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, พิมพ์ไทย, M2F
รายละเอียด
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ถึงการแก้ปัญหาผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าที่มีต่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนคนจนกับรัฐบาล ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดย กทม.จะเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ เพื่อให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่มีสถานที่ค้าขาย โดยจะพิจารณาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้ง 50 เขต อาจเป็นลักษณะสตรีทฟู้ด ส่วน พณ. จะเป็นผู้ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผู้ค้า เพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ รวมถึงช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- คาดจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายใน 2 เดือนนี้ โดยจะเริ่มที่คลองโอ่งอ่าง พื้นที่บริเวณข้างสวนลุมพินี พื้นที่ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ ถนนข้าวสาร และเยาวราช ส่วนสถานที่อื่นๆ ต้องรอให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลก่อน โดย พณ. ตั้งเป้าหมายจะช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.ประมาณ 1,700 ราย จากผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 17,000 ราย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

14. นายกรัฐมนตรี ตรวจงานพระเมรุฯ 13 ก.ค.นี้
4 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ ว่า โดยภาพรวมมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 60 เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 16 วัน ทั้งนี้ ตนได้เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เดินทางไปตรวจความคืบหน้าในวันที่ 13 ก.ค.นี้ อีกทั้งรัฐบาลโดยกรมประชาสัมพันธ์ และ บมจ.อสมท จะจัดการอบรมสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์สำหรับการรายงานข่าวพระราชพิธีในวันที่ 3 ส.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.หาทางออกให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนป้อมมหากาฬ
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/330743535084/posts/10159108141330085
88 likes 1 shares 20 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีชาวชุมชนป้อมมหากาฬยังคงเดินหน้าต่อสู้เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนป้อมมหากาฬต่อไป แม้จะมีการประชุมคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อประเมินคุณค่าของบ้านที่จะอนุรักษ์ไปแล้ว นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเดิมคนกลุ่มนี้เป็นผู้เช่า เมื่อมีการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้เจ้าของบ้านไปแล้ว กลุ่มผู้เช่าก็ยึดบ้านและที่ดินเป็นของตนเองไม่ยอมย้ายออก ดังนั้น การตัดสินของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย จึงถือเป็นบรรทัดฐานของความถูกต้องในอนาคต หากคนกลุ่มหนึ่งสามารถรุกล้ำพื้นที่สาธารณะได้ ต่อไปก็จะมีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีก เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ของตนเอง

-ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาทางออกและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเวนคืนพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ อย่างไรก็ตาม เมื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะแล้ว ควรดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ให้ดี

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การหาข้อสรุปเพื่อหาทางออกและเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบการรื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ
 
2.เรียกร้อง BTS ติดแผงกั้น หลังเกิดเหตุนักเรียนขาตกร่องชานชาลา
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36638725
17 comments

-ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนยื่นหนังสือถึง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) เพื่อพิจารณาติดตั้งแผงกั้นป้องกันอุบัติเหตุ หลังเกิดเหตุเด็กนักเรียนขาติดในร่องระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับชานชาลาสถานีสุรศักดิ์ ระหว่างก้าวออกจากรถ นั้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างขบวนรถไฟฟ้ากับชานชาลา แม้จะมีแผงกั้นบริเวณชานชาลาก็ยังมีช่องว่างอยู่ ผู้โดยสารจึงต้องระมัดระวังในการขึ้นลง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยนำแผ่นเหล็กมาวางพาดตรงร่องระหว่างขบวนรถไฟฟ้ากับชานชาลา เมื่อรถไฟฟ้าเปิดประตูจะได้ไม่ตกลงไป

-ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการติดแผงกั้นบริเวณชานชาลารถไฟฟ้าให้ครบทุกสายและทุกสถานี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

www.facebook.com/อีเจี๊ยบเลียบด่วน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=693108010895538&id=272609309612079
8,600 likes 127 comments

-ร้อยละ 95 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ที่มีสติและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาตกไปในร่องรถไฟฟ้าได้ทันเวลา ขณะที่ผู้โดยสารต้องระมัดระวังขณะก้าวขึ้นลง

-ร้อยละ 5 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สถานีสุรศักดิ์มีเด็กนักเรียนใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงควรพิจารณาติดตั้งแผงกั้นบริเวณชานชาลารถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร และการดำเนินการติดตั้งแผงกั้นบนชานชาลาให้ครบทุกสถานี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รับมอบเงินสนับสนุนฟื้นระบบนิเวศบางขุนเทียน
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา จากนายจงกล โชคกิจการ ผู้แทนบริษัท โชคกิจการ ก่อสร้าง จำกัด 480,000 บาท, นางบัน กุศลพันธ์ 480,000 บาท และชมรมหัวหน้าฝ่ายโยธา กทม. 50 เขต จำนวน 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยเงินที่ได้รับจะนำไปสมทบกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ โดยจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เขตบางขุนเทียนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

 

2.จัดระเบียบสายสื่อสาร-ปรับภูมิทัศน์รอบสนามหลวง
4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยสายสื่อสาร ตามริ้วขบวนพระอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการเดินสำรวจ บริเวณถนนมหาราช ตั้งแต่ราชนาวีสโมสร ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียน วัดโพธิ์ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ กระทรวงกลาโหม บริเวณถนนราชดำเนินในศาลหลักเมือง แม่พระธรณีบีบมวยผม บริเวณถนนหน้าพระธาตุ โรงละครแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบยังมีสายสื่อสารที่ยังไม่ได้นำลงดินหลายจุด บางจุดได้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงดินแล้ว แต่บริษัทที่ดำเนินกิจการระบบสื่อสารได้ติดตั้งสายใหม่ โดยเดินสายพาดผ่านต้นไม้เชื่อมโยงไปตามจุดต่างๆ ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมการนำสายสื่อสารลงดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีการติดตั้ง หรือเดินสายขึ้นใหม่

-กทม.มอบหมายให้บริษัทและหน่วยงานที่ดำเนินกิจการระบบสื่อสาร เร่งนำสายสื่อสารลงดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากนั้นวันที่ 15 ก.ค.จะเชิญผู้แทนบริษัทมาประชุมติดตามความคืบหน้า หากบริษัทและหน่วยงานที่ดำเนินกิจการระบบสื่อสารไม่รื้อย้ายสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบออกจากจุดดังกล่าว ในวันที่ 16 ก.ค. กทม.จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยการตัดสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบทั้งหมดทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเตรียมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางตามริ้วขบวนพระอิสริยยศให้มีความสะอาดสวยงาม


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน

 

3.เริ่มรื้อย้ายชุมชนเขียวไข่กา3 ฉบับ เดลินิวส์, เดอะเนชั่น, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินการรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา เขตดุสิต ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่า กทม.จะรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา 20 หลัง ตั้งแต่วันที่ 10-31 ก.ค. 60 โดยได้ประชุมเตรียมการและจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ารื้อย้ายบ้านชุมชนเขียวไข่กาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-กทม.จะมอบเงินช่วยเหลือการรื้อถอนขนย้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. ทั้งนี้ กทม. จะเริ่มรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา เขตดุสิต 20 หลัง ในวันที่ 10 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยจะเร่งรื้อย้ายบ้านทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ เพื่อก่อสร้างเขื่อนพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการรื้อย้ายบ้านในชุมชนเขียวไข่กา เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

4.อนุรักษ์บ้าน 18 หลังในป้อมมหากาฬ
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทน กทม. ตัวแทนชุมชน นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม และตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อวางแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬซึ่งขณะนี้บ้านที่ต้องรื้อย้ายทั้งหมด 56 หลังได้ทยอยรื้อออกไปเหลืออยู่ประมาณ 30 หลัง โดยการประชุมฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปบ้านที่เหมาะสมมีคุณค่าแก่การเก็บรักษา 18 หลัง

-หลังจากที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จะสรุปข้อเสนอแนะ สภาพข้อเท็จจริง และปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะจากชุมชนอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมประชุม เพื่อเสนอไปยัง ผว.กทม. ก่อนนำเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านในชุมชนป้อมมหากาฬ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เตรียมการรื้อย้ายบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬและแนวทางช่วงยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

5.แต่งตั้ง ขรก.กทม.แทนผู้เกษียณอายุ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 7 ตำแหน่ง 15 อัตราว่าง หลังจากประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 19-27 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า กองการเจ้าหน้าที่ สนป. อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด เนื่องจากมีผู้สมัคร ประมาณ 100 คน โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ตรวจราชการสูงและ ผอ.เขต จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้ อีกทั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ยังไม่ครบองค์ประชุม จึงได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อเสนอรายชื่อต่อ ผว.กทม.พิจารณา คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบตำแหน่งข้าราชการทุกระดับ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ คาดจะประกาศเสนอรายชื่อให้ ผว.กทม. ลงนามให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จภายในกลางเดือน ส.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญแทนผู้เกษียณอายุราชการด้านลบ-ในปี 60 จะมีข้าราชการ บุคลากรและ ครู กทม. เกษียณอายุราชการ 1,849 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นข้าราชการ กทม.สามัญ จำนวน 377 ราย


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กระบวนการแต่งตั้งข้าราชการกทม.สามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

6.เร่งแต่งตั้ง ขรก.ตามคำสั่ง ก.พ.ค.กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.กทม.) มีคำสั่งให้ กทม. คัดเลือกข้าราชการ กทม.สามัญใหม่ ตามหนังสือร้องทุกข์ของนายสมชาย ตกสิยานันท์ ซึ่ง ก.พ.ค.กทม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งเลื่อนให้นายธิติ ทรงเจริญกิจ เป็นผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย. และคำสั่งที่เลื่อนให้นายไทวุฒิ ขันแก้ว เป็น ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น กทม. ต้องทำตามคำสั่งของ ก.พ.ค.กทม. โดยสัปดาห์หน้าจะนำเรื่องแจ้งคำวินิจฉัยร้องทุกข์ ของ ก.พ.ค.กทม. เข้าสู่ที่ประชุมสำนักงาน ก.ก. เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อเสนอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวแล้วจะให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำวินิจฉัยคือ วันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.สามัญด้านลบ-คำวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. กทม. ทำให้ต้องชะลอการแต่งตั้งใน 2 ตำแหน่งดังกล่าวที่มีการเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.เพื่อให้ผู้สมัครเดิมเมื่อปี 59 ของทั้ง 2 ตำแหน่งมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน

ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง

 

7.วางแผนบริการประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
3 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกประชาชนที่คาดจะเดินทางมายังท้องสนามหลวง เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือน ต.ค.จำนวนมาก เบื้องต้นได้รับมอบหมายให้หาแนวทางสำหรับรองรับประชาชนทั้งด้านอาหาร ห้องสุขา ที่พักค้างและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ประกอบด้วย ซุ้มขนาดใหญ่ 16 ซุ้ม และขนาดกลาง 23 ซุ้ม และซุ้มขนาดเล็กอีก 62 ซุ้ม คาดภายในเดือน ก.ย.นี้จะแล้วเสร็จ

-สำหรับความพร้อมของการจัดทำดอกไม้จันทน์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3 ล้านดอก อยู่ระหว่างเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยปัจจุบันมีภาคเอกชนร่วมบริจาคกว่า 5 ล้านดอก

-นายกรณิศ บัวจันทร์ ผอ.ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กล่าวว่า ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ยังคงให้บริการการพักค้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน หรือองค์กรขอจองการพักค้างล่วงหน้า เพื่อความสะดวก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มากราบสักการะพระบรมศพ หากไม่สามารถกลับบ้านได้ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอพักค้างที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ได้กับเจ้าหน้าที่เขตพระนคร บริเวณกองอำนวยการร่วมฯ ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีรถบริการของ ขสมก. อำนวยความสะดวกในการให้บริการรับ-ส่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

8.รฟม.-กทม. แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า
2 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการ รฟม.กล่าวว่า รฟม.ได้เชิญหน่วยราชการที่มีพื้นที่ก่อสร้างเดิมและโครงการที่จะก่อสร้างใหม่ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของ รฟม. หารือ เพื่อวางแผนก่อสร้างร่วมกันและแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ทั้งนี้ กทม.เป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับงานก่อสร้างของ รฟม.มากที่สุด ได้แก่

-โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่ง กทม.มีโครงการจะต่อขยายทางยกระดับถนนรามคำแหง บริเวณแยกลำสาลี-คลองบางชัน บนโครงสร้างของสถานีและอุโมงค์ของรถไฟฟ้า บริเวณสถานีลำสาลี และสถานีคลองบ้านม้า โดย รฟม.เสนอ กทม.ควรเริ่มก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับไปพร้อมกับสถานีลำสาลีทันที ซึ่ง กทม.เห็นด้วย โดยจะจัดหางบประมาณก่อสร้างมาให้ รฟม.ดำเนินงานต่อไป

-โครงการสร้างทางลอดบนถนนรามคำแหงบริเวณ ใต้แยกต่างระดับกาญจนาภิเษก ยาวตลอดแนวเขตทางจนถึงจุดต่างระดับ ซึ่งจะทับซ้อนกับ รฟม.ที่จะก่อสร้างเสาตอม่อรถไฟฟ้าบริเวณกึ่งกลางทางลอดซึ่ง 2 ฝ่ายตกลงร่วมกัน รฟม. สามารถดำเนินการสร้างเสาตอม่อไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการก่อสร้างของ กทม. แต่มีเงื่อนไข กทม.ต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์ทางลอด ซึ่ง กทม. ยินดีดำเนินการ

-บริเวณถนนราษฎร์พัฒนา ซึ่ง กทม.มีโครงการก่อสร้างสะพานลอยรถยนต์เชื่อมทางเข้าและออกทับซ้อนกับสถานีราษฎร์พัฒนา กทม.รับจะนำไปพิจารณาปรับแบบก่อสร้างใหม่

-โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งจะทับซ้อนบริเวณสะพานข้ามแยกบางกะปิของ กทม. ที่ประชุมเสนอให้ รฟม. ทุบสะพานบางกะปิออก เพื่อก่อสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่แล้วใช้โครงสร้างเสาร่วมกัน โดยสะพานรถยนต์ของ กทม. จะใช้โครงสร้างอยู่ระดับ 2 และรถไฟฟ้าใช้ระดับ 3 (ชั้นบนสุด) ซึ่ง รฟม. ไม่ขัดข้อง แต่จะต้องก่อสร้างไปพร้อมกัน โดย กทม.จะต้องจัดหางบประมาณก่อสร้าง 250 ล้านบาท มาสนับสนุนการก่อสร้าง ซึ่ง กทม.จะเสนอขอรับการจัดสรรงบฯ จากสภา กทม. ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม.และ รฟม. ในการวางแผนแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

 

9.สตง.เตรียมสอบโครงการจัดซื้อปี 58
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สตง.ตรวจสอบโครงการจัดทำเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 สัญญา เมื่อปี 58 โดยจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน สัญญาการจัดซื้อ และเอกสารตรวจรับว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ รวมถึงจะเปรียบเทียบความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ผลิตคุ้มค่ากับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปหรือไม่ซึ่งเป็นการตรวจสอบตามปกติของ สตง.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-สตง.ตรวจสอบการจัดจ้างทำเสื้อโปโลแขนสั้นประดับตราสัญลักษณ์ และเสื้อยืดประดับตราสัญลักษณ์ของ สนค.ในช่วงปี 58 จำนวน 2 สัญญาคือ (1) ตามสัญญาเลขที่ 22-10-58 เสื้อโปโลแขนสั้นประดับตราสัญลักษณ์ จำนวน 160,000 ตัว ทำสัญญาวันที่ 12 พ.ค.58 (เฉลี่ยราคาตัวละ 248 บาท) (2) ตามสัญญาเลขที่ 22-1-59 เสื้อยืดประดับตราสัญลักษณ์ จำนวน 20,000 ตัวทำสัญญาวันที่ 20 พ.ย.58 (เฉลี่ยราคาตัวละ 248 บาท)ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบจาก สตง.ในโครงการจัดทำเสื้อโปโลประทับตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 สัญญา เมื่อปี 58

 

10.เตรียมจัด“บิ๊กคลีนนิ่ง” แหล่งน้ำทั่วประเทศ
5 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, มติชน, M2F
รายละเอียด
-พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั่วประเทศว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มอบแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ ทำทางระบายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน จัดตั้งโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยจัดกิจกรรม 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต จะจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. มีกองทัพและอาสาสมัครเข้าร่วม ส่วนในพื้นที่ 76 จังหวัด อำเภอละ 1 แห่ง ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ระยะที่ 2 จะขุดสระน้ำขนาดเล็กเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำทางระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง จัดทำตั้งแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. มีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ และระยะที่ 4 เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน จะดำเนินการภายในเดือน ก.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการฟื้นฟูและและพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ เพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนัก สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามโครงการ “จิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ”

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
174 likes 35 shares 19 comments

-ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสำนักการคลัง กทม.ยกเหตุผลสำคัญในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ กทม. โดยระบุนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตขณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและติดตามแผนการจัดการน้ำของ กทม.ว่า การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กทม. ไม่แสดงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. และเจ้าหน้าที่บางประเภททำงานเสี่ยงควรมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมรัดกุมปลอดภัย นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีเท่านั้น กทม.จึงไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้างในการจัดซื้อเสื้อ เพราะแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ โดยควรเร่งรัดดำเนินการในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก่อน เช่น การขุดลอกคูคลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

-ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อสิ่งของในจำนวนมากควรจะมีราคาถูกลง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ยิ่งซื้อมากยิ่งมีราคาสูง

-ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.สั่งยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากราคาที่เสนอมาสูงเกินไป

ข้อเสนอแนะ
สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ กทม.
 
 
2.รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ทหารมหาดเล็กขุดลอกคูคลอง
www.facebook.com/PaisalPuechmongkol
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1338713246227344&id=206264556138891
655 likes 33 comments

-ร้อยละ 59 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การขุดลอกคูคลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ เป็นภารกิจโดยตรงของ กทม.ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินการพร้อมอยู่แล้ว จึงไม่เหมาะสมที่จะให้หน่วยงานอื่น โดยเฉพาะทหาร ต้องเข้ามารับผิดชอบดำเนินการ

-ร้อยละ 41 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอชื่นชมและขอบคุณทหารจากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่เสียสละเข้ามาช่วยขุดลอกคูคลองในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดผักตบชวาวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำและขุดลอกคลอง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ยืนยันไม่จัดซื้อเสื้อโปโล-เอี๊ยมกันน้ำ
7 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อโปโลสกรีนตราสัญลักษณ์ กทม.และเสื้อกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ตสำหรับปฏิบัติงานของ กทม. ซึ่งไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ก่อน แต่มีการดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่จัดหางบประมาณมาดำเนินการแบบเร่งด่วนว่า ขณะนี้ กทม.ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากตนได้สั่งการให้สืบราคาตามท้องตลาดและนำมาเสนอ ซึ่งได้สืบราคาเสื้อโปโลในราคาตัวละ 248 บาท เมื่อสืบราคาพบแพงเกินไป จึงยังไม่มีการอนุมัติ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อ ส่วนการอ้างเหตุผลที่จัดซื้อเพราะมาจากการท้วงติงของนายกรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ยืนยันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ท้วงติงเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เพียงแต่แสดงความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ที่ลงไปเก็บขยะตามท่อระบายน้ำอาจเกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานเท่านั้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการของ กทม.
ด้านลบ
- มีกระแสข่าวระบุกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง มีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ จัดหาเสื้อยืดโปโล จำนวน 200,000 ตัว ราคาตัวละ 248 บาท เป็นเงิน 49.6 ล้านบาท และจัดหาชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ต จำนวน 1,000 ชุด ราคาชุดละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1.2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 50.8 ล้านบาท พร้อมอ้างเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ท้วงติงการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินโครงการจัดซื้อเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบู๊ต

 

2. เสนอขอเพิ่มงบฯ ศูนย์อนุรักษ์ “บางซื่อ”
3 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. เสนอขอความเห็นชอบที่ประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) วันที่ 5 ก.ค.60 ให้ กทม.เพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการปี 49-57 จำนวน 4,732 ล้านบาท แต่ติดปัญหาการก่อสร้างงานใต้ดิน จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 180 วัน และวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้น 20,750,504.02 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องยื่นญัตติเพื่อให้สภา กทม.พิจารณาขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในงบประมาณประจำปี 2561 หรือดำเนินการโดย ผว.กทม.อนุมัติงบกลางเพิ่มดำเนินโครงการต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เป็นโครงการต่อเนื่อง 11 ปี ตั้งแต่ปี 49-59 ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน แต่งานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบและรายการก่อสร้างใหม่ ทำให้มีวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- ขอบเขตอำนาจการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารและสภา กทม. ในโครงการที่สภา กทม. เคยมีการอนุมัติงบประมาณไป
ด้านลบ
- งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่บางซื่อฝั่งเหนือและระบบปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงคลองไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคหลายประการจากการก่อสร้างงานใต้ดินรวมทั้งต้อง เพิ่มจำนวนบ่อดักน้ำเสียมากขึ้น จึงต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาท

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

 

3. สภา กทม.ศึกษาปรับปรุงการดับเพลิงกู้ภัย กทม.
2 ฉบับ บ้านเมือง Online, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ส.ก.เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา กทม.ขอให้สภา กทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของ กทม. เนื่องจาก กทม.ได้รับโอนภารกิจด้านดับเพลิงและกู้ภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปี 46 แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. ยังมีปัญหาและอุปสรรคทั้งการเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัญหารถและเรือดับเพลิง การบริหารสัญญาการบำรุงรักษาต่างๆ แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงด้านบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
- ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. จำนวน 11 คน ระยะเวลาการศึกษา 120 วัน ก่อนนำเข้าสู่สภา กทม.เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม. เพื่อดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ร.ท.วารินทร์ เดชเจริญ ส.ก.ระบุการบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย พบปัญหา 4 เรื่อง ได้แก่ (1) สถานี ดับเพลิงมีจำนวนน้อยและกระจุกตัว (2) บุคลากรไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพการทำงานที่ยังมีปัญหา (3) อุปกรณ์มีจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่พร้อมใช้งาน ขณะที่อุปกรณ์บางส่วนกลับไม่ตรงกับภารกิจการใช้งาน และ (4) การทำงานของเจ้าหน้าที่ในระบบราชการมีความล่าช้า สืบเนื่องมาจากรถดับเพลิงไปถึงช้า รถบางคันบันไดเสีย หรือมีน้ำไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ เป็นต้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4. สภา กทม.ศึกษาแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
5 ฉบับ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน
รายละเอียด
- นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ส.ก.ได้เสนอญัตติขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการรองรับ พ.ร.บ.บัญญัติดังกล่าว ทั้งด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ การบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ด้วยยา แนวทางการบังคับใช้กฎหมายการห้ามซื้อ-ขาย การจัดทำข้อมูลการควบคุม การคุ้มครอง การบำบัด การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน
- กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ ปัจจุบันจังหวัดทั่วประเทศมีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ซองละ 1.80 บาท หาก กทม.จัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ วันละ 1 ล้านคน จะทำให้ กทม. มีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น 328 ล้านบาท/ปี ซึ่งกรณีนี้ กทม.อาจพิจารณาออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีจากบุหรี่ต่อไป
- ที่ประชุมสภา กทม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 11 คน ระยะเวลาศึกษา 180 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การศึกษาแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้ไม่สูบบุหรี่
ด้านลบ
- จากข้อมูลปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และภาพรวมพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้สูบบุหรี่วันละ 1 ล้านคน เฉลี่ยสูบคนละครึ่งซอง (10 มวน)

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

 

5. ศึกษามาตรการ
ผังเมืองอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายศักดิ์ชัย บุญมา รผอ.สผม.กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็น 3 ครั้งทั้ง 3 โซน คือ ในพื้นที่ที่ด้านตะวันตกตอนบน ประกอบด้วย เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค และเขตภาษีเจริญ พื้นที่ที่ด้านตะวันตกตอนล่าง ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน และพื้นที่ที่ด้านตะวันออก ประกอบด้วย เขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก โดยดำเนินการว่าจ้าง ที่ปรึกษาฯ เพื่อศึกษาแนวทางรักษาพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพฯ ให้คงอยู่มากที่สุด หากไม่สามารถคงพื้นที่ หรือเพิ่มพื้นที่ตามผังเมืองได้จะมีวิธีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างไร เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงผังเมืองให้เหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ มีบทบาทสำคัญด้านการระบายน้ำ รักษาสภาพ แวดล้อมของเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4
ด้านลบ
- พื้นที่ดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากความเจริญของระบบสาธารณูปโภคทั้งถนนและรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เกิดขึ้น ทำให้การใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป

ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาโครงการกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

 

6. เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- รายงานข่าว กทม.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ (1) พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตร ณ ลานคนเมือง ในวันที่ 28 ก.ค. โดยรัฐบาลและ กทม.ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ (2) ให้ กทม. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในเดือน ก.ค. และ (3) จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก โดยจัดโครงการให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายั่งยืน 8 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านแหล่งน้ำ 2) ด้านการเกษตร 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการส่งเสริมอาชีพ 5) ด้านสาธารณสุข 6) ด้านคมนาคม/สื่อสาร 7) ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษาและ 8) ด้านอื่น ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระบรมราชชนกภายใต้กิจกรรม “ร้อยรักร่วมสามัคคี สานต่อความดีที่พ่อทำ”

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 

7. หารือแบบสร้างรถไฟฟ้าพื้นที่ทับซ้อน
2 ฉบับ ผู้จัดการรายวัน 360°, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวหลังเป็นประธานประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า ได้มอบหมายให้ รฟม. หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 4 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ได้แก่ แนวทาง การจัดการจราจร เพื่อก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12 และการทับซ้อนกับโครงการต่อขยายทางยกระดับถนนรามคำแหง บริเวณแยกลำสาลี - คลองบางชัน ของ กทม. (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ได้แก่ สะพานข้ามแยกบางกะปิ อุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ สะพานข้ามแยกพรีเมียร์ สะพานข้ามคลองแสนแสบ และทางแยกต่างระดับ ศรีกรีฑา (3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้าศาลปกครอง เพื่อก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานีศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ และพื้นที่บริเวณหน้ากรมการกงสุล และ (4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ได้แก่ การก่อสร้างปล่องระบายอากาศบริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติ
- นายภคพงษ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการ รฟม.กล่าวว่า ในงานที่ทับซ้อนกับ กทม.นั้น กทม.จะไปศึกษารายละเอียดและมีการออกแบบร่วมกันกับ รฟม. เพื่อให้ รฟม.สามารถเตรียมพื้นที่และได้รูปแบบ ที่เหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือระหว่าง คค.และ กทม.ในการหาข้อสรุปการใช้พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า และอาจเกิดภาระทางการเงินการคลังแก่ภาครัฐในอนาคต รวมทั้งให้โครงการรถไฟฟ้าสามารถก่อสร้างและเปิดให้บริการได้ตามกำหนด

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษารายละเอียดและรูปแบบการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.ผว.กทม.รับฟังปัญหาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/131732549847/posts/10156750460854848
80 likes 1 shares 13 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดผ่อนผันและจัดระเบียบพื้นที่ โดยขอให้ กทม.ทบทวนมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบางส่วนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ขอให้ผู้ค้าเสนอทางสายกลางในการแก้ปัญหา นั้น ตั้งข้อสังเกตเหตุใด กทม.จึงเพิ่งมาหารือกับผู้ค้าในเรื่องนี้ ทั้งที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าและคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้ในการสัญจร สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง การเปิดประเด็นดังกล่าวทำให้เห็นว่าเป็นการหาคะแนนเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และผู้ค้าควรหาทางออกร่วมกันที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากการยกเลิกทำการค้าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริต

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ
 
2.จัดซื้อเสื้อโปโล-ชุดเอี๊ยมกันน้ำแจกเจ้าหน้าที่ กทม.
www.facebook.com/สำนักข่าวอิศรา
https://www.isranews.org/isranews-news/57722-isranews-57722eeeeee.html
270 likes 1,359 shares 41 comments

-ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสำนักการคลัง กทม. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 200,000 ตัว วงเงิน 49.6 ล้านบาท (ตัวละ 248 บาท) และชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบูท 1,000 ชุด ชุดละ 1,200 บาท วงเงิน 1.2 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิเศษ โดยอ้างเหตุผลมาจากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60 และมีข้อท้วงติงการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ใส่เสื้อที่แสดงตราสัญลักษณ์ กทม. นั้น การจัดซื้อโดยอ้างเหตุผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผล ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากจัดซื้อในจำนวนมาก ขณะที่การจัดซื้อจำนวนมากควรมีราคาถูกลง โดยเฉพาะเสื้อโปโล หากเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดคอกลมจะมีราคาถูกกว่า ส่วนชุดเอี๊ยมกันน้ำและรองเท้าบูทยังมีความจำเป็น แต่อาจมีปัญหาคุณภาพไม่สมราคา โดยเห็นว่าควรจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานภาคสนามมากกว่า

-ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวหน่วยงานด้านการตรวจสอบควรเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีความโปร่งใสและคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการคลัง สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำเสื้อโปโลและชุดเอี๊ยมกันน้ำพร้อมรองเท้าบูท
 
 
3.สร้างศูนย์ราชการเขตเพิ่มอีก 5 แห่ง
www.postjung.com
https://board.postjung.com/1034399.html
17 comments

-ร้อยละ 93 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.มีแผนพัฒนาพื้นที่สำนักงานเขตต่างๆ เข้าสู่ระบบศูนย์ราชการเขต เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกติดต่อราชการได้หลายที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง โดยวางแผนพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ราชการเพิ่มอีก 5 แห่ง นั้น เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและอาจเปิดช่องทางให้มีการทุจริต ทั้งที่ควรปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเขตให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ แม้จะมีการสร้างศูนย์ราชการการใหม่ แต่การให้บริการยังเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์

-ร้อยละ 7 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ก่อนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างใดๆ หน่วยงานภาครัฐย่อมต้องคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่สำนักงานเขตต่างๆ เข้าสู่ระบบศูนย์ราชการเขต เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อราชการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้ว่าฯ ต้อนรับเด็กไทยจากสหรัฐฯ
2 ฉบับ ไทยรัฐ, M2F
รายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในโอกาสให้การต้อนรับเยาวชนไทยจากรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-16 ก.ค.60 ว่า เยาวชนที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเพื่อนร่วมชาติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่เกิดขึ้นจากชาวไทยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯจัดกิจกรรมเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อให้เยาวชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทัศนศึกษาความเจริญด้านต่างๆ ของประเทศไทย เป็นการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่เยาวชนไทยที่อยู่ต่างแดน


ข้อคิดเห็น
-กองการต่างประเทศ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่

 

2.ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ก.ค.นี้
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม.ว่า คาดจะเสร็จสมบูรณ์กลางเดือน ก.ค.นี้ โดยได้จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลใหม่ มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพของข้อมูลศูนย์ฯ นอกจากนี้ มีห้องนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อ กทม. และเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม.

 

3.เสริมผิวจราจรที่ลุ่มต่ำแก้น้ำท่วม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์,ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังเดินทางไปตรวจการเสริมผิวจราจรและเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุรวงศ์ ช่วงถนนเจริญกรุง- ซอยปราโมทย์ (เยซู) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นแอ่งกระทะว่า ได้ปูแอสฟัลต์ผสมร้อน ความหนาเฉลี่ยโดยประมาณ 10 ซม. ระยะทางประมาณ 200 ม. ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ เพิ่มกำลังสูบบ่อสูบน้ำโรงภาษี ซอยเจริญกรุง 36 บ่อสูบน้ำซอยวัดสวนพลู ซอยเจริญกรุง 42 เพื่อเร่งระบายน้ำ

-สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออก ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีปัญหาน้ำท่วมขังตั้งแต่โบสถ์แม่พระฟาติมา-ตลาดขวัญพัฒนาที่ผ่านมา สนน.ได้แก้ไขปัญหาโดยการวางท่อลอดเพื่อดึงน้ำจากถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออก ไปลงยัง คูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา และดึงน้ำลงสู่คลองสามเสน ส่วน สนย.ได้ปูแอสฟัลต์ผสมร้อน เพื่อเสริมผิวจราจรถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออกให้สูงเท่าฝั่งขาเข้า ความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ซม. หลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มั่นใจปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณนี้จะลดน้อยลง นอกจากนี้ ได้เสริมผิวจราจรถนนประชาราษฎร์สาย 2 ช่วงแยกเตาปูน-ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ เนื่องจากถนนดังกล่าวมีระดับต่ำมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ โดยขณะนี้ กทม.ได้ปูแอสฟัลต์ผสมร้อน ความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 13 ซม.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีนี้ กทม.ได้เสริมผิวจราจรทั้งหมด 12 ถนน คิดเป็นพื้นที่ปริมาณ 55,000 ตารางกิโลเมตร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรณีการเสริมผิวจราจร กทม.จะลงพื้นที่สำรวจเป็นจุดๆ หากบริเวณใดมีการทรุดตัว เมื่อเสริมผิวจราจรแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ ก็จะดำเนินการเสริมผิวจราจร เพื่อให้น้ำสามารถระบายไปลงที่คลอง หรือแม่น้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ด้านลบ
-ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกๆ ปีสภาพพื้นที่จะมีการทรุดต่ำลง หากพื้นที่ในบริเวณนั้นทรุดต่ำลง ผิวจราจรจะต่ำลงตามไปด้วยโอกาสที่น้ำจะท่วมขังบริเวณที่ทรุดต่ำก็เป็นไปได้มากข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

4.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังยาเสพติดแก้ปัญหาเชิงรุก
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้เน้นย้ำปัญหายาเสพติดที่ยังคงเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงาน เชิงรุก ซึ่ง กทม.มีแนวทางในการทำงานเชิงรุกคือ การจัดตั้งศูนย์อาสาป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ตามชุมชนต่างๆ กว่า 1,000 แห่ง ปัจจุบันมีสมาชิกอาสาร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดราว 8,000 คน ทำงานร่วมกับ กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ป.ป.ส. บช.น. สำนักงานเขต กรมสรรพากร สนอ. และในอนาคต กทม.จะขยายศูนย์ดังกล่าวให้ครอบคลุม 2,070 ชุมชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาวที่ปฏิบัติตามนโยบาย 9 ขั้นตอน สร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหายาเสพติด และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแต่ละพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพฯ

ด้านลบ
-ปัจจุบันปัญหายาเสพติดทั้งการค้า การเสพ ปรับเปลี่ยนไปมาก มีวิธีการใหม่ๆ ในการลำเลียงและการขนส่งสู่ประชาชน พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด อาทิ ชุมชนในเขตคลองเตย บางกะปิ ฝั่งธนบุรี โดยพบยาบ้ายังเป็นยาเสพติดที่พบมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์อาสาป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.พัฒนาถนนสายหลักเพิ่มความปลอดภัยการสัญจร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากแนวทางการพัฒนาพื้นที่ถนนสายหลักในกรุงเทพฯ ให้เป็นถนนที่มีความพร้อมในการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กทม.ได้เร่งวางแผนพัฒนาปรับปรุงถนนสายหลักต่าง ๆ เน้นถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ -ถนนสายหลักในพื้นที่ชั้นในที่ กทม.จะเร่งดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางเท้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม 3 ถนนสีลม ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทร ถนนเจริญกรุง และถนนอังรีดูนังต์ มุ่งเน้นพัฒนาทางเท้าให้เรียบเสมอกัน ปรับภูมิทัศน์ตกแต่งถนนริมสองฝั่งให้สวยงามเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางสัญจร โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ขณะนี้ป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจรบนถนนจะต้องพร้อมใช้งาน

-ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงส่วนงานที่บกพร่อง โดยเฉพาะทางเท้าหากประชาชนพบความบกพร่องชำรุดในจุดใดสามารถแจ้งมายังช่องทางต่าง ๆ ของ กทม.เมื่อได้รับแจ้ง กทม.จะสั่งการให้เขตพื้นที่ในถนนสายดังกล่าวเร่งแก้ไขให้สมบูรณ์ภายใน 2 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาถนน และทางเท้าสายต่าง ๆ ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมการคมนาคม ทำให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งด้านลบ-ที่ผ่านมาประชาชนร้องเรียนอย่างต่อเนื่องถึงปัญหาทางเท้าไม่เรียบเสมอกันสร้างความลำบากในการสัญจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่ถนนสายหลักในกรุงเทพฯ

 

6.พัฒนาทางเท้าพื้นที่กรุงเทพฯ ใต้
4 ฉบับข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจทางเท้าในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ตั้งแต่ช่วงแยกยศเส-ปากซอยลาซาล ครอบคลุมพื้นที่เขตปทุมวัน วัฒนา คลองเตย พระโขนง และบางนา ระยะทางประมาณ 24 กม. ภายหลังยกเลิกจุดผ่อนผัน พบทางเท้าบริเวณถนนพระราม 1 ถนนเพลินจิต และถนนสุขุมวิท ชำรุดประมาณ 500 จุด ป้ายจราจรชำรุดราว 100 ป้าย จึงสั่งการให้สำนักเขต และ สจส.ปรับปรุงพื้นทางเท้าและป้ายจราจรทันทีรวมทั้งให้สำนักงานเขตประสาน สนน.ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดและลอกท่อระบายน้ำ เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ นอกจากนี้ พบตลอดเส้นทางมีการตั้งกระถางต้นไม้กีดขวางบนทางเท้ากว่า 100 กระถาง จึงให้ สนท.จัดเก็บไปไว้ในที่เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาทางเท้า เพื่อให้เมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ด้านลบ
-ภายหลังบริเวณดังกล่าวมีการยกเลิกจุดผ่อนผัน พบทางเท้าบริเวณถนนพระราม 1 ถนนเพลินจิต และถนนสุขุมวิท และป้ายจราจรต่างๆ ได้รับผลกระทบชำรุดเสียหาย ทรุดโทรม จากการตั้งวางแผงค้าบนทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทางเท้า ป้ายจราจร และฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพฯ ใต้

 

7.พัฒนาคูคลอง-เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สผม. ศึกษาศักยภาพของคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ (ฝั่งตะวันออก) ของแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลจัดการระบายน้ำการใช้ประโยชน์ที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้ ข้อมูลของ สนน.ในกรุงเทพฯ มี 479 คลองยาว 1,353,067 เมตร คลองที่มีความยาวมากที่สุดคือ คลองแสนแสบ เริ่มตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม-เขตหนองจอก ความยาว 45,450 เมตร สำหรับคลองที่ยังใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในปัจจุบัน มีทั้งหมด 2 คลอง ได้แก่ คลองแสนแสบ (จากผ่านฟ้าลีลาศ-วัดศรีบุญเรือง) คลองพระโขนง (จากพระโขนง- ตลาดเอี่ยมสมบัติ) โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคลองและพื้นที่โดยรอบให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างเครื่องมือ หรือพื้นที่สำหรับสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนการทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน โดยสร้างทางเดินริมคลอง ทางจักรยานบนเขื่อนกันน้ำริมคลองให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สะพานข้ามคลอง การจัดภูมิทัศน์และพื้นที่นันทนาการที่สวยงามสะอาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งที่มีคุณค่าของชุมชนและคลอง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและอนุรักษ์คูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคลอง และพื้นที่โดยรอบให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

8.รฟม.ระบุคืนพื้นที่แยกไฟฉายตามข้อตกลง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ตามที่ กทม.เตรียมขอคืนพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณแยกไฟฉาย ถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายภายในเดือน ก.ย.60 จากข้อตกลงเดิมต้องส่งมอบพื้นที่ภายในวันที่ 1 ม.ค.61 นั้น รฟม.ยืนยันที่ผ่านมาได้ทำตามแผนงานตามข้อตกลงที่ทำกับ กทม.ไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้งานก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จก่อน รฟม.จึงจะส่งมอบพื้นที่คืนให้ กทม.ได้ ขณะนี้พยายามเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน ซึ่งเร็วที่สุดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.60 หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อตกลงเดิมต้องประชุมวางแผนใหม่

-สำหรับการขอเงินชดเชยจากปัญหาความล่าช้าและค่าก่อสร้าง Cement Column เสริมความแข็งแรงของผนังอุโมงค์ทางลอด 129 ล้านบาท รฟม.ได้ประชุมหารือร่วมกับ สนย. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 2-3 ครั้ง เบื้องต้นพบนอกจาก Cement Column ยังมีแนวทางการก่อสร้างรูปแบบอื่น เช่น การทำโครงสร้างค้ำยัน ซึ่งมีความแข็งแรงค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายเพื่อบรรเทาการจราจรบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์
ด้านลบ
-รฟม.ระบุไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ กทม.ก่อนกำหนดเนื่องจากตามข้อตกลงเดิมกำหนดให้ส่งมอบพื้นที่ภายในวันที่ 1 ม.ค.61 และเกรงหากเร่งรัดดำเนินการจะเกิดความไม่ปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย