• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.นำร่องจัดระเบียบสตรีทฟู้ด ถนนเยาวราช-ข้าวสาร ปลาย พ.ค.นี้
5 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีทฟู้ด) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า ได้กำหนดจัดสตรีทฟู้ดในพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง คือ ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร โดยรูปแบบเบื้องต้นจะต้องจัดระเบียบถนนที่ไม่กระทบต่อสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วน โดยถนนข้าวสารจะปิดถนนทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 18.00-02.00 น. ส่วนถนนเยาวราชจะปิดการจราจรบนถนน 1 ช่องจราจรด้านซ้ายตลอดแนวเพื่อเป็นพื้นที่ตั้งวางแผงค้าและเป็นช่องทางสัญจรให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น.

-จากนี้ กทม.จะเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งวางแผงค้าโดยกำหนดขนาดแผงค้าจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้ค้าห้ามล้างจานทิ้งเศษอาหาร น้ำเสียลงท่อระบายน้ำคัดแยกและทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ การจำหน่ายอาหารต้องผ่านการอบรมด้านสุขอนามัยและมีใบอนุญาตการเป็นผู้สัมผัสอาหาร อีกทั้ง กทม.จะประสานกระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลการกำหนดราคาการจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งทุกร้านค้าต้องติดป้ายแสดงราคาอาหารอย่างถูกต้องโดยจัดทำป้ายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และถนนเยาวราชอาจเพิ่มป้ายแสดงราคาในภาษาจีน ซึ่งจะปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปลายเดือน พ.ค. นี้

-ส่วนกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยจำหน่ายอาหารในกรุงเทพฯ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะชี้แจงให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจว่าไม่สามารถประกอบอาชีพจำหน่ายอาหารได้ก่อนจะกวดขันต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และราคามาตรฐาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการออกใบรับประกันคุณภาพให้ร้านอาหารริมทางในถนนข้าวสารและถนนเยาวราชที่ผ่านการตรวจสอบหรือผ่านการอบรม

 

2.เร่งเคลียร์พื้นที่ภายในป้อมมหากาฬ
4 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำในพื้นที่ป้อมมหากาฬว่า พื้นที่ภายในป้อมมหากาฬเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น ประชาชนที่อยู่อาศัยภายในป้อมมหากาฬขณะนี้เป็นการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จึงต้องย้ายออกจากพื้นที่ ส่วนแนวทางการอนุรักษ์บ้านในพื้นที่ป้อมมหากาฬ ซึ่งปัจจุบันเหลือบ้านทั้งสิ้น 33 หลัง หากเป็นบ้านโบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็สามารถอนุรักษ์บ้านไว้ได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และกทม.

-ขณะนี้พื้นที่ภายในป้อมมหากาฬที่รื้อย้ายบ้านไปแล้วประมาณ 300 ตารางวา กทม.อยู่ระหว่างปรับปรุง เพื่อจัดทำเป็นสวนหย่อมชั่วคราวให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้งานเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ปลายเดือน พ.ค. นี้ ส่วนพื้นที่ว่างอื่น ๆ จะปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวเพื่อใช้เป็นที่รองรับการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำหนดวันพระราชพิธีในช่วงเดือน ต.ค. นี้ คาดจะมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะถนนราชดำเนินจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะปรับปรุงเพื่อรองรับการให้บริการดูแลประชาชนในด้านต่าง ๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาพื้นที่ภายในป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

 

3.2 โรงพยาบาล กทม. ฝึก นศ.แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นการฝึกทางคลินิก ทั้งนี้ กทม. และวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก (ปีที่ 1-3) และโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6) โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 34 คน จะเริ่มศึกษาในชั้นคลินิกตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของ กทม.และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

4.เตรียมตั้ง รป.กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงนามคำสั่ง กทม. เรื่องไล่ รป.กทม. ออกจากราชการ 1 ราย ได้แก่ พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป ตามที่นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.เสนอมาหลังจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ที่มีนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาโทษทางวินัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ กทม. ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือด่วน โดยมีผลเป็นเอกฉันท์และมีการรับรองที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กทม.จะทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีให้รับทราบต่อไป

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า จะเร่งเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งรป.กทม.คนใหม่ทันที เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานและการให้บริการประชาชน ส่วนรายชื่อที่เสนอจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งมีผู้เหมาะสมหลายราย จึงไม่น่าจะมีปัญหา หรือล่าช้า


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้ง รป.แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

5.กำชับ 50 เขตจัดแผนรับมือฝน
2 ฉบับ ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. เป็นประธานประชุมแนวดิ่งระหว่าง สนย. สนน.และหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ การจัดทำแผนเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำฝน ลอกท่อระบายน้ำ ซึ่งมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตก 9 ขั้นตอน เช่น ติดตามสถานการณ์ฝน เตรียมอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยง ลดระดับน้ำในคลองและบ่อสูบน้ำ เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์ในจุดที่ไม่พอเพียง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมจุดที่มีการก่อสร้างและสาธารณูปโภคกีดขวางทางระบายน้ำของหน่วยงานต่างๆ 55 จุด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.“คมนาคม” สั่งคุมเข้มก่อสร้าง
5 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งที่มีโครงการก่อสร้าง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง และจัดทำแผนการกำกับและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง (Safety Audit Plan) เพื่อตรวจสอบว่า ผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยหรือไม่ รวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเชิญผู้รับเหมาทุกรายมาหารือและตักเตือนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก ขณะเดียวกันต้องเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับวิศวกรคุมงานก่อสร้าง โดยเฉพาะประเด็นความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุแล้ว รวมถึงต้องมีมาตรการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณที่มีการก่อสร้าง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ด้านลบ-ที่ผ่านมาผู้รับเหมาไม่ได้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพราะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ล้างตลาดสดทั่วกรุงเทพฯ ทุกเดือน
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155589748947439
1,500 likes, 29 shares, 30 comments

- ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. มีมาตรการควบคุมดูแลความสะอาดของตลาดสดทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ โดยกำหนดให้ตลาดสดทุกแห่งต้องล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งนั้น เป็นเรื่องที่ดีมากและควรดำเนินการในตลาดสดทั่วประเทศ โดยขอให้กำจัดหนูและแมลงต่างๆ ไม่ทิ้งเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ รวมทั้งตรวจสอบความสะอาดของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ด้วย
- ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบแผงค้าของตัวเองเป็นประจำทุกวัน และทำพร้อมกันทั้งหมดทุกเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ กทม. ควบคุมดูแล หากแผงค้าใดสกปรกและไม่มีการปรับปรุงแก้ไขก็ให้งดค้าขาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขต สำนักงานตลาด กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการควบคุมดูแลความสะอาดของตลาดสดในกรุงเทพฯ

 

2. ร้องเรียนพฤติกรรมพนักงาน BTS
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36379634
542 likes, 149 comments

- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีผู้ตั้งกระทู้เล่าประสบการณ์การใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสยาม โดยใช้บัตรเข้าออกคอนโดมิเนียมที่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ได้ด้วย ซึ่งเป็นบัตรของพี่สาวและมีพนักงานขอตรวจสอบโดยระบุไม่สามารถใช้บัตรแทนกันได้ แต่พนักงานคนดังกล่าวกลับใช้กิริยาไม่สุภาพ มีท่าทีคุกคาม และไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ควรกระทำนั้น กรณีนี้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ควรตรวจสอบและชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ และไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ จึงควรปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บัตรดังกล่าวมีข้อกำหนดห้ามใช้แทนกันไม่ว่ากรณีใดๆ ขณะที่ผู้ตั้งกระทู้ได้พูดจา หรือมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้พนักงาน BTS ไม่พอใจหรือไม่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชี้แจงการตรวจสอบเหตุการณ์ตามที่มีผู้ตั้งกระทู้ รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน BTS ประจำสถานี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เปลี่ยนถาดอาหาร ร.ร.กทม.เป็นสแตนเลส
2 ฉบับมติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีนายพรชัย เทพปัญญา ส.ก.ตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภา กทม. เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน กรณีถาดอาหารของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.เนื่องจากพบมีโรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ได้รับถาดอาหารครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน ตามงบประมาณในปี 59 ว่า การเปลี่ยนถาดหลุมอาหารของโรงเรียนในสังกัด กทม. ดำเนินการมาตั้งแต่ผู้บริหาร กทม.ชุดก่อน เมื่อตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้พยายามดูแลส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาในหลายๆ รูปแบบ สำหรับการเปลี่ยนถาดอาหารขณะนี้มีการจัดสรรแล้วในหลายโรงเรียนจากทั้งหมด 300,000 ใบ เหลืออีก 60,000 ใบจะเร่งเปลี่ยนให้เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาปี 60 ส่วนถาดที่เสื่อมคุณภาพต้องเปลี่ยนใหม่เช่นกัน โดยถาดสแตนเลส เก่าจะนำไปบริจาคให้มูลนิธิที่ผลิตขาเทียมเพื่อผู้พิการเพื่อนำไปผลิตเป็นขาเทียมให้แก่ผู้พิการที่ขาดแคลนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ถาดสแตนเลสมีความคงทนแข็งแรงใช้งานได้นานกว่าถาดประเภทอื่น ๆ อีกทั้งเมื่อโดนความร้อนก็ไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายแปลกปลอม เข้าสู่ร่างกาย-การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนสังกัด กทม.อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

ด้านลบ
-โครงการเปลี่ยนถาดหลุมอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 โรงเรียนเป็นถาด สแตนเลสดำเนินการมาตั้งแต่ปี 52 แต่ปัจจุบันจากการตรวจสอบพบมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังใช้ถาดอะลูมิเนียมอยู่

ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดเปลี่ยนถาดอาหารของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ให้เป็นสแตนเลสครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน

 

2.เร่งรัดสร้างสถานีดับเพลิงดอนเมือง
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวกรณี นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ส.ก. ตั้งกระทู้ถามสดในการประชุมสภา กทม.เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีดับเพลิงในเขตดอนเมืองว่า ฝ่ายบริหารได้เร่งดำเนินการแล้ว โดยให้ สปภ.จัดการเรื่องรูปแบบแปลนอาคาร ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วจากนั้นจะจัดหางบประมาณ และเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

ด้านลบ
-เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมกว่า 36.8 ตารางกิโลเมตรและมีพื้นที่รกร้างเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง แต่ไม่มีสถานีดับเพลิงในพื้นที่ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีดับเพลิงในเขตดอนเมือง

 

3.เร่งจัดงบฯ ให้ ร.ร.สังกัด กทม.
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวกรณี นายพรชัย เทพปัญญา ส.ก.ตั้งกระทู้ถามสดในการประชุมสภา กทม. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน รวมถึงรูปแบบและแนวทางการจัดสรรงบกลางให้ สนศ. เพื่อใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วนว่า การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมต้องแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 ส่วนการจัดสรรงบกลางให้ สนศ.ผู้บริหาร กทม.ได้จัดแบ่งให้คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการของบฯ ของโรงเรียนแบบเป็นกลุ่มโซน โดยจะเร่งจัดสรรงบฯ ให้โรงเรียนที่ทำเรื่องขอเข้ามาในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเร่งด่วน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

4.หารือความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว กทม.-เม็กซิโก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางสาวปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวในโอกาสให้การต้อนรับนายอามันโด โลเปซคาร์เดนาซ ผู้ว่าการการท่องเที่ยว เมืองเม็กซิโกซิตี และคณะหารือด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับ กทม.ในโอกาสมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ World Travel &Tourism Council จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ พร้อมนำชมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่า ผู้ว่าการการท่องเที่ยว ของเม็กซิโกซิตี้ รู้สึกประทับใจอย่างมาก เนื่องจากหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครมีความสวยงามมากทั้งยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นต้นแบบของประชาชนในการนำมาปรับใช้ ในชีวิต โดยต้องการจะเสริมสร้างความร่วมมือกับ กทม.ในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองในอนาคต

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม.และเมืองเม็กซิโกซิตี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเม็กซิโกซิตี้กับ กทม.

 

5.เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
2 ฉบับเดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ.กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ ว่า ตั้งแต่ปี 53-59 ในกรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า รวม 8 ราย ส่วนสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในปี 59 พบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 32 ตัว โดยเขตบางขุนเทียนพบมากที่สุด จำนวน 17 ตัว ส่วนในปี 60 พบสัตว์เป็นพิษสุนัขบ้าแล้ว 6 ตัว กระจายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน พระโขนง คลองสามวา คันนายาว จตุจักร และจอมทอง

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ โรคอุบัติใหม่ ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านอบรมค้นคว้าโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน กล่าวว่า เมื่อปี 59 มีรายงานคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ 16-17 ราย ล่าสุดเฉพาะในช่วง 7 วันที่ผ่านมาพบมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 2 คน และอีก 1 คนยังอยู่ในอาการโคม่า ซึ่งสถานการณ์สอดคล้องกับที่เคยรายงานแล้วว่ามีการตรวจเชื้อจากหัวสุนัขทั่วประเทศและพบเป็นผลบวกมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 10 แต่บางพื้นที่พบสูงถึงร้อยละ 30 บางพื้นที่ร้อยละ 50 จนปัจจุบันมีพื้นที่สีแดงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าราว 40 จังหวัด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ-การควบคุมประชากรสุนัขจรจัดด้านลบ-ตั้งแต่ปี 53-55 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 7 ราย จากนั้นในปี 56 จนถึงปี 58 ไม่พบผู้เสียชีวิตและในปี 59 พบมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 รายซึ่งเกิดจากการถูกสุนัขกัดและไม่เข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนจนส่งผลให้เกิดการแสดงอาการและเสียชีวิตในที่สุด-ขณะนี้ประชากรสุนัขเพิ่มขึ้นมาก หากตัวหนึ่งมีเชื้อพิษสุนัขบ้าจะสามารถ แพร่เชื้อสู่สุนัขตัวอื่นๆ ได้ ซึ่งแต่ละตัวจะมีระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อแตกต่างกันและหากไม่มีการจำกัดจำนวนประชากรสุนัขก็อาจทำให้เกิดปัญหา


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.ปรับแก้ผังเมือง 4 เขต
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวหลังจาก สผม.ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของเทศบัญญัตินครกรุงเทพและข้อบัญญัติ กทม.ในพื้นที่บางส่วนของเขตปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก และเขตพญาไท 3 ฉบับ สรุปผลการสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย หาก กทม. จะยกเลิกฯ เทศบัญญัติฯ และข้อบัญญัติดังกล่าวเพราะบังคับใช้มานาน ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบัน ซึ่ง สผม.จะนำความเห็นที่ประชาชนนำเสนอไปพิจารณาปรับปรุงว่าจุดไหนที่เข้าตามกรอบดังกล่าว หรือปัจจุบันไม่มีความจำเป็นแล้วก็จะแก้ไขให้เหมาะสม ส่วนเรื่องข้อกำหนดด้านอาคารจะมีการสำรวจลงลึกในพื้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้เป็นอาคารตามสีผังเมืองต่าง ๆ ซึ่งอาจพิจารณาออกข้อบัญญัติยกเลิกให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การศึกษาทบทวน (1) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่องกำหนดบริเวณ ซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 (2) เทศบัญญัติของเทศบาลกรุงเทพ เรื่องกำหนดบริเวณ ซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505 (3) ข้อบัญญัติ กทม.เรื่องกำหนดบริเวณห้ามใช้ หรือห้ามเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2525 เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน

ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีการควบคุมการสร้างอาคารหลายพื้นที่ จึงต้องนำมาพิจารณาลงลึกในแต่ละบริเวณ โดยมีทั้งจุดอนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จุดที่ต้องรักษาความปลอดภัยของสถาบันระดับสูง บริเวณที่จะต้องรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนจุดที่จะกำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำ และจุดที่ป้องกันปัญหาการจราจรและเพื่อความเป็นระเบียบของถนนสายหลัก


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของเทศบัญญัตินครกรุงเทพและข้อบัญญัติ กทม.ในพื้นที่ใจกลางเมืองให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

 

7.จัดการจราจร “เยาวราช” ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.ต.ท.อาณัติ อรรคสาร สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2 กล่าวว่า สน.พลับพลาไชย 2 ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ์ จัดระบบการจราจรบริเวณถนนเยาวราชและเส้นทางโดยรอบ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยได้นำแผงเหล็กมากั้น 1 ช่องทางจราจร ด้านซ้ายจากซอยผดุงด้าว-ตลาดเก่า ระยะทางประมาณ 350 เมตร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนกว่าจะเลิกทำการค้าทุกวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวลงไปเดิน ซึ่งช่วยให้พื้นที่เป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัย-นอกจากนี้ ได้ประชุมผู้ค้าบนถนนเยาวราช เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันโดยสร้างกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข่าวสาร หากพบร้านค้าใดตั้งวางเก้าอี้ลงมาบนผิวการจราจรตำรวจจะแจ้งผ่านไลน์กลุ่มเพื่อให้ดำเนินการยกออกทันที ขณะที่ผู้ค้าในกลุ่มสามารถร่วมกันตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขตสัมพันธวงค์เข้ามาจัดระบบ หาก สน. เห็นว่ามีร้านค้าใดทำความผิดเป็นประจำจะแจ้งเขตให้ยกเลิกสิทธิในการขายทันที ทั้งนี้ จากการดำเนินการมาระยะหนึ่งพบสภาพการจราจรในถนนเยาวราชดีขึ้นกว่าร้อยละ 50


ผลกระทบ
ด้านบวก-การจัดระเบียบการจราจรและการตั้งวางแผงค้าบริเวณถนนเยาวราช-การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ

ด้านลบ
-ถนนเยาวราชเป็นเส้นทางที่ประชาชนให้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางข้ามไปยังฝั่งธนบุรีและเป็นพื้นที่จำหน่ายอาหารที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีผู้ค้าที่ขายของและรุกล้ำเข้ามาบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อการจราจรตลอดเส้นทาง


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบการจราจรและการตั้งวางแผงค้าบริเวณถนนเยาวราช

 

8.ทรงรับสั่งให้สอนประชาชนทำ 'ดอกไม้จันทน์'
15 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360องศา

รายละเอียด
-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ว่า ต้องรอฟังประกาศจากทางราชการ มีเวลาอีกหลายเดือนในการเตรียมตัว หัวใจของงานอยู่ที่ท้องสนามหลวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ และผู้ที่จะเข้าไปในพิธีจะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ทางราชการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น สำนักพระราชวังจะเป็นผู้พิจารณาเชิญแขกผู้ร่วมงานในท้องสนามหลวงส่วนประชาชนทั่วไป รัฐบาลขอเชิญชวนให้ร่วมพิธี ในสถานที่ที่ได้จัดเตรียม เช่น ซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต พร้อมภาพพระบรมโกศ ซึ่งจะแจกจ่ายไปทั่วประเทศ มีทั้งซุ้มใหญ่และเล็กให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อใกล้วันพระราชพิธี เจ้าหน้าที่จะเชิญดอกไม้จันทน์จากซุ้มต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ มารวมกันที่พระเมรุมาศ ส่วนต่างจังหวัดจะถวายพระเพลิงในสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ ขณะที่ต่างประเทศจะทำในลักษณะนี้คล้ายกันทั่วโลก

-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งระหว่างเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า ขอให้ฝึกสอนประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพราะจะให้เป็นความรู้ติดตัวประชาชนในอนาคต สามารถทำเก็บไว้เอง หรือแจกจ่ายแก่บุคคลอื่น ซึ่งจะเกิดความภูมิใจ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนทำเองไม่ต้องใช้ไม้จันทน์ก็ได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช-การเปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการจัดทำคลิปสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

 

9.ซ้อมใหญ่พระราชพิธีแรกนาขวัญ 8 พ.ค.นี้
15 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360องศา
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะรอง ผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กล่าวหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดการบริเวณท้องสนามหลวงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาจัดเตรียมพื้นที่แปลงดินและปรับหน้าดินทำแปลงนาข้าวในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและจะมีการซ้อม 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 5 พ.ค. ซ้อมใหญ่วันที่ 8 พ.ค. ส่วนการอำนวยความสะดวกประชาชนในวันที่มีพระราชพิธีแรกนาขวัญ จะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มจิตอาสาคอยดูแลผู้ที่จะมาร่วมพระราชพิธีและประชาชนที่จะเข้ามากราบพระบรมศพให้ทั้งสองกลุ่ม

ผลกระทบ
ด้านบวก-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เชิญชวนจิตอาสา-ประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

8 ฉบับเดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ, บ้านเมือง Online, ไทยรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า กทม. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของภาคประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ซึ่งต้องจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ 3 ล้านดอก สำหรับประชาชน กทม. จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัย โดย สพส.ได้ออกแบบและจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชนที่สนใจรวมทั้งสิ้น 36 แบบ ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-ตั้งแต่วันที่ 24-28 เม.ย. กทม.ได้เชิญวิทยากรมาสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ขณะนี้ มีผู้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากทั้งภาคประชาชนและเอกชนร่วมสนับสนุนมายัง กทม. แล้วกว่า 4 ล้านดอก คาดจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ถึง 10 ล้านดอก ทั้งนี้หากประชาชนต้องการเป็นจิตอาสาสามารถมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่อาคารกีฬาเวศน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ได้ถึงวันที่ 28 เม.ย.นี้ หากไม่สะดวกเดินทางมาสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากที่บ้านและรวบรวมส่งมาสนับสนุนให้ กทม.ได้ที่กองส่งเสริมอาชีพ สพส. ถนนมิตรไมตรี 3 เขตดินแดง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนและการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัย และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนและการเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

2.เดินหน้าสตรีทฟู้ดถ.เยาวราช-ถ.ข้าวสาร
2ฉบับ เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯว่า จากที่ กทม.มีแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่บางจุดเพื่อเป็นถนนสตรีทฟู้ดที่มีคุณภาพประชาชนสามารถบริโภคได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และการวางแผงค้าไม่กระทบต่อการจราจรในพื้นที่ซึ่งการจัดทำถนน สตรีทฟู้ดเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลในจุดที่มีศักยภาพและชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยจะดำเนินการบนถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร จากนี้ กทม.จะประชุมแนวทางการจัดสตรีทฟู้ดร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อวางรูปแบบที่ชัดเจนในแต่ละจุด ซึ่ง กทม.จะสรุปแนวทางจัดสตรีทฟู้ดให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเร่งดำเนินการให้เห็นผลความเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่


-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า การจัดระเบียบเป็นถนนสตรีทฟู้ด กทม.จะส่งเสริมในถนนเยาวราชและถนนข้าวสารเท่านั้น ส่วนในถนนหรือทางเท้าบริเวณอื่นๆ ที่ กทม.ได้จัดระเบียบไปแล้ว ถือเป็นจุดที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมเมื่อมีการยกเลิกการค้า ผู้ค้าไม่สามารถกลับมาตั้งวางแผงค้าได้อย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืน กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการอย่างเด็ดขาด ส่วนในทางเท้าพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งมีการตั้งวางแผงค้า หากสร้างความเดือดร้อนต่อการสัญจรของประชาชน กทม.ต้องยกเลิกการค้าและดำเนินการจัดระเบียบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ถนนเยาวราชและถนนข้าวสารป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อหาอาหารริมทางต่าง ๆ ประมาณ 1,000 คน/วัน ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่จะช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น

-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบร้านอาหารริมทางเท้าในถนนเยาวราชและถนนข้าวสารให้เป็นสตรีทฟู้ดที่มีคุณภาพ

 

3.บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ (D3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE ครั้งที่ 15 - 3/2560 ร่วมกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ได้หารือถึงความร่วมมือกันระหว่างกทม. กก.และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)โดยจะมีการตั้งคณะทำงาน เพื่อทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ อาทิ สตรีทฟู้ด การท่องเที่ยวทางน้ำ โดยสัปดาห์นี้จะประชุมคณะทำงานชุดย่อย เบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการในถนนข้าวสารและถนนเยาวราชก่อนขยายไปยังถนนสายต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ คณะทำงานจะประชุมหารือประเภทอาหาร คุณภาพอาหาร การแต่งกายของผู้ค้าการจัดพื้นที่เวลาการจำหน่าย และที่จอดรถ คาดจะได้ข้อสรุปภายในเดือน พ.ค.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ

 

4.ร่างระเบียบส่วนแบ่งค่าปรับ-ประกาศใช้ พ.ค.นี้
5 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่าที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย กรณีการจ่ายเงินนำจับผู้จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งขณะนี้ กทม.ได้เพิ่มแรงจูงให้ประชาชนโดยอำนาจตามมาตรา 48 วรรคสาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ที่ระบุ ภายหลังที่ประชาชนส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด ประชาชนที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับค่านำจับจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท เบื้องต้น กทม.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อร่างระเบียบ กทม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปรับ เตรียมประกาศใช้ภายใน 1-2 สัปดาห์ หรือช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ เชื่อมั่นประชาชนจะเป็นหูเป็นตาให้กับ กทม.มากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า-การใช้มาตรการจูงใจเพื่อสร้างความร่วมมือให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาทางเท้าด้านลบ-ที่ผ่านมามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ใช้ทางเท้าเป็นทางสัญจรจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินสัญจรบนทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.จัดทำมาตรฐานหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุว่า ที่ประชุมได้นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนและปรับใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการกำหนดให้เป็นหลักสูตรกลางสำหรับการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้งบทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นและคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

-ที่ประชุมฯ มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแล เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานการดูแลใน 3ประเด็นหลักประกอบด้วย 1) การจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุเรื่องหลักสูตรการดูแลหลักสูตรผู้ดูแลและมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ 2) การจัดทำแนวทางกำกับดูแลติดตามประเมินผลตามมาตรฐานที่กำหนด และ3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยในสภาวะปัจจุบัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ-การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมผู้สูงอายุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้านลบ-จากการสำรวจของ กทม.พบว่าประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีมากกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 900,000 คน ในส่วนนี้มีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 4-5 หมื่นราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือระหว่าง กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

6.ศาลปกครองไม่รับคดีบ้านมั่นคง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาไม่รับฟ้องคดี ในส่วนของคดีที่นางรุ่งทิพย์ คล้ายคลึง กับพวกรวม 54 รายยื่นฟ้อง ผอ.เขตจตุจักร, ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ขอให้ระงับการก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวตามโครงการบ้านมั่นคงชุมชนวังหิน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้ง 54 คน ไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย และไม่เข้าร่วมโครงการของรัฐ มีวัตถุประสงค์ขัดขวางการดำเนินการของรัฐ รวมถึง คสช.ได้มีมติใช้กฎหมายตามมาตรา 44 เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ จึงเป็นดุลพินิจของผอ.เขตจตุจักร และ พอช. ที่จะร่วมกันพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมาย

-ขณะนี้ผู้บริหารเขตจตุจักร รับทราบผลการพิจารณาของศาลปกครองแล้วและจะเจรจากับชาวบ้าน เพื่อให้ผู้รับเหมาเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนตามแผน โดยจะร่วมกับ พม.ในการรื้อย้ายบ้านเรือนและสร้างบ้านมั่นคงต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

7.เตรียมปรับรูปแบบเดินเรือคลองภาษีเจริญ
2ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-รายงานข่าว คณะกรรมการบริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด อยู่ระหว่างปรับแผนบริหารจัดการโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ โดยศึกษาแนวทางบริหารจัดการโครงการฯ ใน 3 แนวทาง คือ เปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ในบริเวณสาทรจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ ให้เอกชนเช่าพื้นที่ทำประโยชน์, ใช้ท่าเทียบเรือ และตัวเรือด้านในข้างลำเรือ รวมถึงหลังคาเป็นพื้นที่โฆษณา และจัดเรือเช่าเหมาลำบริการท่องเที่ยวเส้นทางน้ำ นอกจากนี้ จะปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน โดยพิจารณาจัดเรือด่วนให้บริการ เพื่อให้การเดินทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรวดเร็วขึ้น คาดจะทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนผู้โดยสารระหว่างท่าจะจัดทำคูปองเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการเดินทางระยะสั้น คาดจะดึงดูดให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยจะนำผลการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวนำเข้าคณะกรรมการบริหาร KT พิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาแนวทางบริหารจัดการโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

8.โปรดเกล้าฯ 13 ต.ค. มีพระราชพิธีเหมือน23 ต.ค.
3 ฉบับ ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่าวันที่ 28 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ต.ค.ทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สมควรให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้ง 2 พระองค์ จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้กำหนดวันสำคัญทั้ง 2 วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของชาติไทย ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต และในวันที่ 13 ต.ค.โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีเหมือนวันที่ 23 ต.ค. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมงานพระราชพิธีเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ขอตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV กรณีหมุดคณะราษฎรสูญหาย
www.facebook.com/NitithadThavonkul
https://www.facebook.com/nitithad/videos/1077451345732493
239 likes, 271 shares, 7,600 views, 373 comments

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีแกนนำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ขอตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. หลังจากหมุดคณะราษฎรบริเวณพระราชวังดุสิตสูญหาย ขณะที่ กทม. ระบุกล้อง CCTV ของ กทม. ในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร นั้น เหตุใดเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องการภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม. จึงไม่สามารถใช้งานได้แทบทุกครั้ง ทั้งที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตพระราชฐาน ต้องมีการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหาร กทม. ควรชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของพื้นที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขณะที่ กทม. ควรมีการตรวจสอบระบบกล้อง CCTV เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าว รัฐบาลและตำรวจมีหน้าที่สืบหาความจริงให้ปรากฏว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนหมุดและเปลี่ยนเพื่ออะไร มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความปั่นป่วนและสร้างความแตกแยกในสังคม

www.facebook.com/สำนักข่าวอิศรา
https://www.facebook.com/isaranews
246 likes, 16 shares, 106 comments
- ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีการตามหาหมุดคณะราษฎรเป็นเรื่องของบุคคลบางกลุ่ม จึงไม่ควรอ้างว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชน ทั้งยังเป็นการเปิดประเด็น เพื่อสร้างกระแสให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความแตกแยกของสังคม และหากหมุดคณะราษฎร ที่หายไปมีความสำคัญ หรือเป็นสมบัติของชาติ เหตุใดจึงไม่เสนอให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจและ กทม. ต้องช่วยกันสืบหาความจริงให้ปรากฏว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนหมุด รวมทั้งเหตุผลที่ดำเนินการดังกล่าวและไม่ควรปกปิดข้อมูล

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณโดยรอบลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งทำให้กล้อง CCTV ที่ถูกผูกติดกับสัญญาณไฟจราจร 11 ตัว ไม่สามารถใช้การได้

 

2. ทดลองใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีสำโรง
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36353620
49 comments


- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลัง กทม. เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง 1 สถานี ส่วนที่เหลือจะเปิดให้บริการได้ในปี 61 นั้น จาการทดลองใช้บริการเห็นว่า สถานีสำโรงยังไม่มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งยังไม่เอื้อประโยชน์ในการเดินทางให้ประชาชนที่มาจากปากน้ำ อาทิ ทางขึ้น-ลงไม่สะดวกและอยู่ห่างจากป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางเดินจากสำโรงไปสถานี ชันและยาวมาก จึงควรแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการเพิ่มป้ายรถโดยสารประจำทางถนนเทพารักษ์ฝั่งเข้าเมือง หรือเปิดประตู 3 เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดิมเชื่อมต่อจากสถานีไปใช้สกายวอล์กได้
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทั้งระบบ โดยเฉพาะทางขึ้น-ลงที่ยังสร้างไม่เรียบร้อย หากดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการทดลองให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง และการพิจารณาแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ใช้บริการสถานีดังกล่าวได้รับความสะดวกมากขึ้น

ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1.ชวนจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ 24-28 เม.ย.นี้4 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน โดยติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับให้เพียงพอกับประชาชนที่คาดจะเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมทั้งจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีฯ 3 ล้านดอก

-การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน สพส.ได้ออกแบบดอกไม้จันทน์รวม 36 แบบ พร้อมทั้ง สอนแก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. 10 แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพของ กทม. 5 แห่ง อีกทั้งจัดหน่วยฝึกอาชีพสัญจรไปยังชุมชนต่างๆ และในวันที่ 24-28 เม.ย.60 กทม.ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง พร้อมกันนี้ กทม.ได้จัดทำคลิปสอนทำดอกไม้จันทน์ทั้ง 36 แบบ ทยอยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กทม. www.bangkok.go.th และเว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กทม. www.prbangkok.com รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก "พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง" และ "กองประชาสัมพันธ์ กทม." เป็นต้น

-ส่วนนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กรมศิลปากรได้ออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนสำหรับนำไปใช้เป็นต้นแบบจัดสร้างในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งในกรุงเทพฯ 76 จังหวัด และ 800 อำเภอ ทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 8 ยาว 9.50 เมตร 2) แบบขนาดเล็ก มีขนาดกว้าง 4.50 สูง 7.75 เมตร และ 3) แบบโต๊ะหมู่ มีขนาดกว้าง 3.30 สูง 3.26 เมตร โดยกรมศิลปากรจะจัดส่งต้นแบบ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดใหญ่และแบบขนาดเล็กให้ กทม. และกระทรวงมหาดไทย ส่งต่อไปให้หน่วยงานในสังกัดนำไปจัดสร้างตามจุดที่กำหนด
ผลกระทบ
ด้านบวก-การจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปสอนทำดอกไม้จันทน์ผ่านสื่อออนไลน์ของ กทม.

 

2.กำชับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาการตรวจสอบการดำเนินงานกรณีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ กทม.จึงได้แจ้งให้ ผว.กทม. เร่งดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของอาคารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังว่า ปัจจุบัน กทม.มีอาคารใน 9 ประเภทที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 10,551 อาคาร ในจำนวนดังกล่าวได้รับการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว 8,035 อาคาร ส่วนอาคารที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบตามที่กำหนดมี 2,516 อาคาร ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการ ให้แต่ละสำนักงานเขตในพื้นที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการ เอาผิดตามกฎหมายกับอาคารดังกล่าวแล้วกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการจะมีโทษตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มีโทษจำคุก 3 เดือนปรับ 60,000 บาท และปรับต่อเนื่อง 10,000 บาท/วัน จนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จ ซึ่ง กทม. ได้กำหนดให้เร่งการแก้ไขให้เสร็จสิ้นตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 1 เดือน

ผลกระทบ
ด้านบวก-การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและดำเนินการกับเจ้าของอาคารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายกับอาคารที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอาคาร

 

3.กทม.แจ้งไม่ได้ห้ามสตรีทฟู้ด/รัฐบาลจัดโซนนิ่งเยาวราช-ถนนข้าวสาร
4 ฉบับไทยโพสต์, มติชน, สำนักข่าวไทย, New)108
รายละเอียด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม.กล่าวกรณีสำนักข่าวไทยฉบับภาษาอังกฤษแห่งหนึ่งเสนอข่าว กทม.จะมีมาตรการห้ามขายอาหารริมถนน(สตรีทฟู้ด) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด โดยจะดำเนินการภายในปี 60 ว่า การเสนอข่าวของสำนักข่าวดังกล่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กทม.มีนโยบายส่งเสริมร้านอาหารข้างทาง เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ โดยพื้นที่ถนนข้าวสารและย่านเยาวราชจะเป็นสถานที่เป้าหมายที่จะดำเนินการแต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่ของ กทม. เพียงแต่มีการกำหนดจุดที่เหมาะสมเท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่างๆ และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เพื่อเดินหน้ายกระดับอาหารข้างทางต่อไป

-ร.ต.หญิงพรชนก อ่ำพันธุ์ ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ว่า การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ที่เป็นปัญหามานาน เช่น พื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยามสแควร์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน รัฐบาลจึงดำเนินการจัดระเบียบ สำหรับกลุ่มผู้ทำการค้าทั่วไป 446 จุด มีผู้ค้ากว่า 1 หมื่นคน ได้ยกเลิกทั้งหมด ส่วนผู้ค้าที่ร้องศาลปกครองขอทุเลาคำสั่งจัดระเบียบโดยขอผ่อนผันทำการค้า 60 วัน ในเขตต่างๆ 21 จุด และคำสั่งศาลครบกำหนดเวลาแล้วได้ทำการยกเลิกทั้งหมด แต่รัฐบาลเห็นว่ามีบางพื้นที่เป็นขายอาหารริมทาง จึงให้นำร่องจัดโซนนิ่งในการค้าขายใน 2 พื้นที่ คือ ถนนเยาวราชและถนนข้าวสาร เพื่อค้าขายได้ โดยปรับสภาพทางเท้าให้วางเป็นระเบียบในพื้นที่ที่จัดให้ มีซุ้มเป็นเอกลักษณ์แบบเดียวกัน อาทิ เยาวราช ให้เป็นซุ้มเก๋งจีน ขณะที่ถนนข้าวสารอาจออกแบบให้เป็นซุ้มศาลาไทย เป็นต้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย มีกล้อง CCTV รถดับเพลิง มีเทศกิจดูแล ที่สำคัญต้องมีสุขอนามัยที่ดีและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ค้าขายต้องผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในกรุงเทพฯ-การพัฒนาร้านขายอาหารริมทางให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมร้านอาหารริมทางบริเวณถนนข้าวสารและย่านเยาวราช

 

4.ตรวจสอบภาพกล้อง CCTV บริเวณหมุดคณะราษฎรสูญหาย
17 ฉบับ
แนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด-
นายยุทธพันธ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวกรณี น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา และนายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์ แกนนำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ (ปชต.ใหม่) เดินทางมายังศาลาว่าการ กทม.เพื่อขอตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าหลังหมุดคณะราษฎรที่ฝังอยู่ในบริเวณดังกล่าวสูญหายว่า การที่ประชาชนเข้ามาขอภาพจากกล้อง CCTV กทม.ไม่ขัดข้อง ซึ่ง กทม.มีระเบียบในการขอภาพจากกล้องที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยผู้มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ต้องนำใบการแจ้งความเป็นหลักฐาน บริเวณดังกล่าวมีกล้อง CCTV ที่ กทม.ติดตั้ง 11 ตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ด้านงานจราจรให้มีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ซึ่งกล้อง CCTV ที่เป็นส่วนเชื่อมต่อที่ต้องใช้เสาพ่วงกัน ดังนั้น ในระหว่างปรับปรุงกล้อง CCTV บริเวณดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ส่วนกรณีที่ประชาชนจะขอดูภาพจาก CCTV ในพื้นที่ข้างเคียงอื่น ๆ ต้องตรวจสอบต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กทม.มีกฎเกณฑ์กติกาชัดเจนในกรณีที่มีการแจ้งความและมีผู้มีส่วนเสียในทางคดี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์ หรือจำเลย โดยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อมาขอดูภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม.เพื่อประกอบในการดำเนินการต่อไป หรือในกรณีพนักงานสอบสวนได้มาขอความร่วมมือก็เป็นวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป
ด้านลบ
-น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา เรียกร้องให้สื่อมวลชนติดตามการนำกล้อง CCTV ที่ติดอยู่กับสัญญาณไฟจราจรออกไปทั้ง 11 ตัว เนื่องจาก กทม.แจ้งว่าไม่ใช่อำนาจของ กทม.แต่เป็นงานของจราจร ซึ่งต้องสอบถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจให้นำกล้อง CCTV ออกไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค. และเมื่อบริเวณนั้นไม่มีกล้อง CCTV แล้วมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงโดยรอบอย่างไร มีการยกระดับรักษาความปลอดภัยหรือไม่เมื่อไม่มีกล้องทั้ง 11 ตัว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณโดยรอบลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งทำให้กล้อง CCTV ที่ผูกติดติดอยู่กับสัญญาณไฟจราจร 11 ตัว ไม่สามารถใช้การได้

 

5.เร่งจับปรับทิ้งขยะลงคลอง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า การจัดเก็บขยะในคลองเป็นหน้าที่หลักของ สนน.ที่ต้องวางแผนการจัดเก็บทุกวันจากคลองกว่า 1,000 คลอง ซึ่ง สนน.ได้ประสานสำนักงานเขต 50 เขตพื้นที่จึงตรวจสอบดูแลคลองต่าง ๆ และดำเนินการตามกฎหมายโดยการทิ้งขยะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในสถานที่สาธารณะ นอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้จะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนการเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน หรือในทางน้ำมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเก็บขยะในคลองต่างๆ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองและมิให้กระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.ด้านลบ-ในช่วงฤดูแล้งระดับน้ำในคลองต่าง ๆ จะลดน้อยลง โดยเฉพาะ ในคลองสายรองที่ไม่มีการควบคุมระดับน้ำเพื่อใช้ในการสัญจรทางเรือเมื่อน้ำในคลองลดน้อยลงทำให้ไม่สามารถใช้เรือเข้าจัดเก็บขยะได้-ปัจจุบัน กทม.สามารถจัดเก็บขยะในคลองต่างๆ ได้ประมาณ 10 ตัน/วัน ขยะส่วนใหญ่เป็นประเภท ถุงพลาสติก ที่นอน และเศษขยะชิ้นใหญ่ต่าง ๆ จะไหลมาอุดตันที่ประตูระบายน้ำที่มีกว่า 170 แห่งทั่วพื้นที่ คลองที่มีขยะมากคือคลองพระโขนง คลองลาดพร้าวคลองพระยาราชมนตรี

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบดูแลคลองต่างๆ และการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงคูคลอง

 

6.เร่งหาข้อสรุปบริหารจัดการรถ BRT
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด-รายงานข่าวแจ้งความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ว่า ขณะนี้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) แสดงความประสงค์ที่จะบริหารจัดการเดินรถ BRT ต่อไป โดย KT ได้ทำหนังสือถึง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ในฐานะที่เป็นผู้เดินรถ BRT โดยตรง รวมทั้ง ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เอกชนอื่นๆ ที่มีความสนใจในการเข้ามาจัดการเดินรถ BRT ภายใต้เงื่อนไข อาทิ กทม.จะอุดหนุนงบประมาณให้น้อยที่สุด ไม่อุดหนุนงบประมาณ หรือให้ค่าตอบแทนจากการจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร เบื้องต้นอยู่ระหว่างการเจรจามีแนวโน้มมีทางเป็นไปได้ แต่จะขอในส่วนของค่าโดยสารที่จัดเก็บได้ในอัตรา 15 บาท และ อาจปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งขอสิทธิ์การโฆษณาภายในตัวรถ BRT และตามสถานีต่างๆ โดย สจส. ยืนยันรูปแบบการให้บริการจะต้องเป็นแนวทางเดิม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการเดินรถ BRT เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถ BRT

 

7.เพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยพื้นที่สนามหลวง
17 ฉบับแนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ รอง ผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 14-15 เม.ย.มีประชาชนเข้ากราบพระบรมศพ 4 หมื่นคน/วัน มากกว่าวันธรรมดาที่มีผู้เข้ากราบ 2 หมื่นคน/วัน เจ้าหน้าที่สามารถดูแลให้เข้ากราบพระบรมศพ ได้ทั้งหมดและภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลมีกำหนดการจะย้ายในช่วงเดือน มิ.ย.นี้ แต่ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่จะไปตั้งที่ใด เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กำหนด

-ขณะนี้ กอร.รส.ได้คืนพื้นที่ด้านทิศเหนือของสนามหลวงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ทั้งหมดแล้ว โดยกษ. ได้เริ่มนำอุปกรณ์เข้ามาในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ค.นี้ โดยในวันดังกล่าว ประชาชนยังคงเข้ากราบพระบรมศพได้ตามปกติ แต่จะของดเข้าชมอาคารนิทรรศการเย็นศิระฯ ช่วงครึ่งวันเช้าเท่านั้น นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันช่วงฤดูร้อนนี้จะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่สนามหลวงโดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัย ซึ่ง กทม.ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย เช่น กำหนดเส้นทางฉุกเฉินการนำคนออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัยเวลาเกิดเหตุและเมื่อใกล้จะถึงวันพระราชพิธีออกพระเมรุจะมีการซักซ้อมบ่อยขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดความเข้าใจ ส่วนจะเริ่มซ้อมเมื่อใดนั้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ส่งหลักฐานขับขี่-จอดรถบนทางเท้าได้ส่วนแบ่งค่าปรับ 50%
www.facebook.com/AntiHawkers
https://www.facebook.com/AntiHawkers/photos/a.676905949003025.1073741828.676892899004330/1767978499895759
111 likes, 5 shares, 15 comments

- ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. ประกาศหากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า สามารถแจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่เทศกิจในเขตพื้นที่ หรือผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กทม. 1555 สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อเปรียบเทียบปรับและประชาชนผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับค่านำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับ นั้น เป็นแนวคิดที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูล แต่ต้องมีมาตรการรองรับที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และมีการปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง เพื่อความปลอดภัย
- ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น กรณีดังกล่าวเป็นการผลักภาระให้ประชาชน ทั้งที่เป็นภารกิจโดยตรงของผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องดำเนินการจับปรับจริงจังและมีมาตรการยึดรถ จึงจะได้ผลสำเร็จ

www.facebook.com/Footpaththai
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
287 likes, 48 shares, 54 comments

- ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยที่ กทม. เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลและหลักฐานผู้ที่จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล เพราะกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีจำนวนจำกัด แต่ต้องมีการปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่องทางการส่งข้อมูลที่ชัดเจน
- ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยเฉพาะการลงพื้นที่จับปรับผู้กระทำผิด รวมทั้งใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีผู้กระทำผิดบ่อยครั้ง เพื่อบันทึกภาพและจับปรับผู้กระทำผิด เพราะหากให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดอาจจะทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลและหลักฐานผู้ที่จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. จัดระเบียบร้านอาหารริมทาง
www.pantip.com
https://pantip.com/topic/36353700
37 comments
www.news.voicetv.co.th/world/481614.html
1,800 shares

- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าของ กทม. เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้ในการสัญจร เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ค้าใช้พื้นที่สาธารณะหาประโยชน์มานาน ทั้งยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าที่ หรือจ่ายภาษีให้รัฐ รวมทั้งสร้างความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้พื้นที่ มีการทิ้งขยะ หรือนำเสียลงท่อระบายน้ำและผิวจราจร
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบทางเท้าโดยยกเลิกผู้ค้าหาบเร่แผงลอยโดยเฉพาะร้านอาหารริมทางจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ขณะที่ร้านอาหารริมทางเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ อย่างหนึ่งในมุมมองของชาวต่างชาติ ภาครัฐจึงไม่ควรยกเลิกร้านอาหารริมทาง แต่ควรจัดระเบียบโดยจัดพื้นที่ให้เช่าอย่างถูกต้องและจัดเก็บภาษีจากผู้ค้าเหล่านี้

www.facebook.com/ Prachatai.com
https://www.facebook.com/Prachatai/posts/10154535316646699
171 likes, 18 shares, 27 comments

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนกรณี กทม. เตรียมยกเลิกการค้าขายบนทางเท้าทั้งหมดภายในสิ้นปี 60 โดยเป้าหมายต่อไปของการจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง คือ ย่านเยาวราชและถนนข้าวสาร โดยขอให้ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้ในการสัญจร เพราะที่ผ่านมาผู้ค้าเหล่านี้ลิดรอนสิทธิของประชาชนมานาน ทั้งยังสร้างความสกปรกให้พื้นที่ จึงควรจัดพื้นที่ค้าขายใหม่ที่เป็นสัดส่วนให้ผู้ค้าเหล่านี้
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การยกเลิกร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชและถนนข้าวสารจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากร้านอาหารริมทางของไทยได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ อย่างหนึ่ง

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/578474542335079/posts/698416247007574
505 likes, 67 shares, 29 comments

- ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบร้านอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากมีการตั้งอุปกรณ์ร้านค้า โต๊ะ เก้าอี้กีดขวางทางเท้า ทั้งยังสร้างความสกปรกให้พื้นที่ ขณะที่การปรุงอาหารไม่มีมาตรฐาน จึงควรไปค้าขายในพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนและมีการควบคุมดูแลเรื่องการรักษาความสะอาด
- ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากยกเลิกร้านอาหารริมทางจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพสุจริตจำนวนมาก ทั้งยังจะกระทบกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบร้านอาหารริมทางในพื้นที่เยาวราชและถนนข้าวสาร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สั่งฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเปลี่ยนหมุดคณะราษฎร
17 ฉบับ แนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F, สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเรื่องการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรบริเวณลานพระราชวังดุสิตว่าตนรับทราบและได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามสืบสวนและสอบสวน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวกรณีกลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวตามหาหมุดคณะราษฎร จะเดินทางมายังศาลาว่าการ กทม.ทำหนังสือขอตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในวันที่19 เม.ย.นี้ นั้น กทม.ยินดีให้ความร่วมมือ เพราะทุกคนมีสิทธิในการขอดูภาพจากกล้อง CCTV แต่ไม่ทราบเรื่องหมุดคณะราษฎรหาย หรือมีการสับเปลี่ยนแต่อย่างใดซึ่งหมุดคณะราษฎรไม่ใช่สิ่งของสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.และไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์ เจ้าของทรัพย์จึงต้องไปแจ้งความ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตดุสิต

-นายบรรลือ สุกใส ผอ.เขตดุสิต กล่าวว่า กรณีมีการส่งต่อข้อความระบุสำนักงานเขตดุสิตเป็นผู้เปลี่ยนหมุดไม่ใช่ความจริง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ ซึ่ง กทม.มีหน้าที่ดูแลเรื่องหาบเร่แผงลอยเท่านั้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV ของ กทม.กรณี หมุดคณะราษฎร บริเวณลานพระราชวังดุสิตหายหรือมีการสับเปลี่ยน

 

2.45 ปี สภา กทม.ชูศาสตร์พระราชา
3 ฉบับ สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวในการนำคณะสมาชิกสภา กทม. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสภา กทม. ครบรอบปีที่ 44 ว่า ตลอดการทำงานของสมาชิกสภา กทม.ระยะเวลา 44 ปี ที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากขึ้น สำหรับสมาชิกสภา กทม. ชุดปัจจุบัน 28 ท่าน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจาก คสช. ล้วนเป็นอดีตข้าราชการและข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรอิสระในหลายภาคส่วนได้ร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้แก่ กทม.พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเดินหน้าแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อส่วนรวม และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตชาวกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในอนาคตนอกจากตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารแล้ว สภา กทม.พร้อมดูแลแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปฏิบัติหน้าที่ของสภา กทม.ในการพัฒนากรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของ ส.ก.ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

3.เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าฝนจะเริ่มตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ ได้สั่งการให้ สนน.และสำนักงานเขตเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยให้สำรวจอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความพร้อม

-ในปี 59 กทม. มีกำลังสูบในพื้นที่รวม 333 ลบ.ม./วินาทีและในปี 60 ได้เพิ่มกำลังสูบจากอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำให้มากขึ้นได้อีก 135 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ให้ระบายได้เร็วขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

 

4.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่องศูนย์ฯ ดินแดง-ยานนาวา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้วางแนวทางการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนการจัดทำโครงการศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้าน ทั้งยังได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย สนอ.เป็นผู้จัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความรู้สร้างกิจกรรมพัฒนาทักษะสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ

-การเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุใช้เวลาเรียน 1-2 วัน/สัปดาห์และจะมีการประเมินความรู้ที่เรียนไป เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุขณะนี้ กทม. นำร่องเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 2 แห่งคือ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 4 เขตดินแดงและศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 7 เขตยานนาวา ตั้งเป้าหมายในปี 60 จะเปิดให้บริการผู้สูงอายุได้ใน 10 เขตพื้นที่ และครบทั้ง 50 เขต ภายในปี 61

ผลกระทบ
ด้านลบ
-การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีสังคมปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ลดปัญหาการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าและช่วยพัฒนาความรู้ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มากที่สุด
-การเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ขณะนี้กรุงเทพฯ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วจากข้อมูลทะเบียนราษฎรพบในพื้นที่กรุงเทพฯมีประชากรที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีจำนวนกว่า 900,000 คน

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ

 

5.จัดระเบียบแผงค้าย่านบางลำพู
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวถึงนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าว่า กทม.ยังต้องเดินหน้าต่อไป ขณะเดียวกัน กทม.ได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งพื้นที่ต่อไปที่จะจัดระเบียบคือ ย่านบางลำพู ส่วนพื้นที่ย่านพรานนกซึ่งมีโครงการรถไฟฟ้า ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการ แต่ที่ผ่านมาการจัดระเบียบในพื้นที่หลักๆ ได้ดำเนินการไปมากแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา อาทิ สุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง หรือสยามสแควร์
-ส่วนพื้นที่ที่ กทม.จัดระเบียบไปแล้ว แต่ยังมีผู้ค้าลักลอบค้าขาย จะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่แก้ไขทันที รวมทั้งดำเนินการเข้มงวดกว่าเดิม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ผ่านมาประชาชนเห็นด้วยในการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ต่างๆของ กทม.เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.เจรจารื้อย้ายบ้าน รุกคลองลาดพร้าว-บางซื่อ
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวในการประชุมซักซ้อมแผนการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำในแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อว่า การก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อติดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะการจัดหาที่อยู่อาศัย ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เร่งสร้างบ้านมั่นคงเพื่อรองรับผู้ที่ถูกย้าย 50 ชุมชน ขณะเดียวกัน การเคหะออเงินและการเคหะพรพระร่วง ยังได้เตรียมที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับอีก 800 ห้อง ดังนั้น จึงให้เขตไปทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กับประชาชนหากยังมีประชาชนไม่ยินยอม กทม.จะพิจารณาตามกฎหมายบุกรุกที่สาธารณะซึ่งเป็นคดีอาญา และกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากต้องการตอกเสาเข็ม จำนวน 60,000 ต้น ให้แล้วเสร็จภายในปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่แนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล-แผนการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ

 

7.จ่าย 'เบี้ยยังชีพคนชรา' ต.ค.นี้
3 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน,ไทยรัฐ
รายละเอียด
-น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางมีแผนจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราผ่านระบบอีเพย์เมนท์ภาครัฐในเดือน ต.ค.60 โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียมระบบให้พร้อมดำเนินการภายในเดือน ก.ย.นี้
-กระทรวงมหาดไทยจะต้องแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา จากเดิมกำหนดให้เป็นอำนาจของ อปท.ให้เพิ่มกรมบัญชีกลางเข้าไปด้วย ซึ่งราวเดือน มิ.ย.นี้จะนำร่องจ่ายให้กับเมืองพัทยา และ กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจ่ายเงินผ่านระบบอีเพย์เมนท์ นอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับ ยังช่วยลดการรั่วไหลของงบประมาณด้านลบ-ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานได้แยกกันจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ ทำให้ฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน ขณะเดียวกันทำให้การตรวจสอบข้อมูลแต่ละครั้งมีความยากลำบาก

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบอีเพย์เมนท์ภาครัฐ

 

8.ขอให้ประชาชนรอฟังประกาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจากสำนักพระราชวัง
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวเรื่องหมายกำหนดการวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 60 ดังนั้น ขอให้ประชาชนรอฟังการประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวัง หรือรับฟังจากรัฐบาลที่จะเผยแพร่หลังจากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ ส่วนการกำหนดวันหยุดในช่วงการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น หากมีหมายกำหนดการออกมาแล้ว รัฐบาลจะพิจารณาวันหยุดราชการเป็นลำดับต่อไป

-นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ขณะนี้ในภาพรวมการก่อสร้างทั้งหมดมีความคืบหน้าเกือบร้อยละ 30 แต่หากแบ่งเฉพาะส่วนของพระเมรุมาศนับว่าก้าวหน้ามาก โครงสร้างแล้วเสร็จราวร้อยละ 80 รวมถึงพระที่นั่งทรงธรรมที่การจัดทำโครงสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 ขณะที่อาคารประกอบอื่น ๆ ก็เร่งดำเนินการด้านโครงสร้างเช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯและการจัดทำคลิปวีดีโอสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนที่สนามหลวง
2ฉบับ มติชน, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.พร้อมด้วย พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. และนางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวหลังเยี่ยมอาการพร้อมมอบเงินและกระเช้าสุขภาพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุรถบริการรับ-ส่งประชาชนที่มาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ตามที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณสนามหลวงเมื่อวันที่ 12 เม.ย.นี้ ขณะนี้ยังมีผู้เข้ารับการรักษาอาการและพักฟื้นที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลกลาง 2 คน ซึ่งคณะแพทย์ได้ให้การดูแลรักษาอย่างดี คาดอีกไม่นานจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผู้ประสบอุบัติเหตุและได้ฝากเงินมามอบให้ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลเยียวยาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถบริการรับ- ส่งประชาชนที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณท้องสนามหลวง

 

2.เปิดสวนราษฎร์ภิรมย์เพิ่มพื้นที่สีเขียวย่านหนองจอก
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังเปิดสวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก สวนสาธารณะแห่งที่ 35 ของ กทม. ว่า สวนแห่งนี้เปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ซึ่ง สสล.ได้ประสานสำนักงานเขต หนองจอก ขอใช้ที่ดินบริเวณซอยสุวินทวงศ์ 47 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก ก่อสร้างสวนสาธารณะเดิมพื้นที่แห่งนี้มีถนนตัดผ่าน ทำให้พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่2 งาน 43 ตารางวา และด้านทิศตะวันตก เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 6 ตารางวา และได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะดังกล่าวในรูปแบบสวนชุมชน ภายในสวน ประกอบด้วย ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สถานีออกกำลังกายกลางแจ้ง เส้นทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย ระยะทาง 400 เมตร อาคารสุขาสาธารณะ ศาลาพักผ่อนและจัดพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ผลกระทบ
ด้านบวก-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีสวนสาธารณะและพื้นที่ที่สีเขียว 7,568 แห่งโดยมีพื้นที่รวมกัน 21,985 ไร่ และสวนราษฎร์ภิรมย์แห่งนี้นับเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่ กทม.มอบให้กับประชาชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในกรุงเทพฯ และการเปิดให้บริการสวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก

 

3.เร่งปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ
8 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, M2F, พิมพ์ไทย, ไทยโพสต์, New)108
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหากาฬว่า หลังจาก กทม.ได้ดำเนินการรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำออกไปแล้ว ได้มีการหารือระหว่าง สนย.และ สสล. ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จากการติดตามการรื้อถอนเศษวัสดุและ ชั้นปูน คาดเศษวัสดุและเศษปูนที่ได้ดำเนินการขนย้ายไปไม่ต่ำกว่า 100 ตัน ทั้งนี้ สนย.จะดำเนินการปรับพื้นให้เรียบจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน จากนั้น สสล.จะเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเบื้องต้นก่อน โดยนำดินมาปูพื้นและปลูกหญ้าเพื่อปรับปรุงเป็นสวนหย่อมเล็กๆ คาดใช้เวลาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ประมาณ 15 วัน-1 เดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่และนั่งเล่นพักผ่อนริมคลองโอ่งอ่างได้ โดยจะไม่ใช้งบประมาณของ กทม.แต่อย่างใด แต่จะใช้แรงงานกับวัสดุที่มีอยู่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จากนั้นจะออกแบบเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างถาวรต่อไป

-ปัจจุบันเหลือบ้านอยู่ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ 29 หลังคาเรือน และบ้านบุกรุกเพิ่มเติม 4 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 33 หลังคาเรือน ซึ่ง กทม.อยู่ระหว่างการเจรจากับประชาชนในพื้นที่ หากบ้านหลังใดที่ชาวบ้านยินยอมประสานให้ กทม.เข้ารื้อย้าย กทม.ยินดีส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทันที

ผลกระทบ
ด้านบวก-การรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำป้อมมหากาฬและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

 

4.เปิดใช้สะพานไทย-เบลเยี่ยม
3ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม.ได้ปิดการใช้งานเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยมตั้งแต่วันที่18 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยปิดซ่อมในสะพานฝั่งขาออก(มุ่งหน้าคลองเตย) ขณะนี้การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถเปิดใช้งานสะพานได้แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดใช้งานได้ก่อนกำหนด 4 วัน หลังจากนี้ในวันที่ 18เม.ย.จะปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม ฝั่งขาเข้า(มุ่งหน้าหัวลำโพง) เพื่อซ่อมแซม คาดจะเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้รถวิ่งได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน คือภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย. กทม.ได้วางแผนร่วมกับตำรวจจราจร เปิดให้รถสามารถใช้งานสะพานได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนที่จะเดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ การเปิดใช้สะพานไทย-เบลเยี่ยมฝั่งขาออกซึ่งซ่อมแซมแล้วเสร็จและการปิดสะพานฝั่งขาเข้าในวันที่ 18 เม.ย.นี้

 

5.ปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองระหาญ
1 ฉบับสยามรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของ กทม. ฝั่งตะวันตกว่ามีโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ-คลองสนามชัย (สร้างสถานีสูบน้ำและ เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) ตามแผนบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลองให้สอดคล้องโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

-การปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองระหาญ มีงานสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 8,200 เมตรสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 9 ลบ.ม./วินาที 1แห่ง สร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน ค.ส.ล. 7 แห่ง สะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. 17 แห่ง ขณะนี้โครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 38.63 ตามแผนจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.61

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองระหาญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนของกรุงเทพฯ และจ.นนทบุรี ให้ระบายลงโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้อย่างสะดวกระบายออกทะเลทางคลอง ขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยใน จ.สมุทรสาครด้านลบ-ปัจจุบันการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนและติดปัญหา อาทิ แนวเขตสาธารณะไม่ชัดเจน แนวคลองบางจุดอยู่ในที่ดินเอกชนต้องให้เขตพื้นที่เจรจาขอแบ่งหักแนวเขตคลองเป็นที่สาธารณะมีแนวถนนล้ำเขตคลอง มีอาคารรุกล้ำที่สาธารณะ รวมทั้งมีแนวเสาไฟ ท่อประปากีดขวางซึ่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน และเอกชน

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองระหาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

 

6.“เพิ่มเตียงที่บ้าน”ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง-ผู้สูงอายุ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีโครงการเพิ่มเตียงที่บ้านผู้ป่วย เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะปลายโดยให้ผู้ป่วยดังกล่าวสามารถกลับไปพักรักษาตัวได้ที่บ้าน อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะดำเนินการได้ในผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวนานและไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ และพยาบาล จะติดตามอาการป่วยผ่านระบบวิดีโอคอลกับผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง หากพบอาการป่วยรุนแรงจะส่งทีมดูแลเข้ารักษาติดตามอาการถึงบ้าน ขณะนี้เริ่มนำร่องในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัด กทม. ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การให้ผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านจะช่วยให้ผู้ป่วยได้อยู่กับบุคคลในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของญาติที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งลดการเสียโอกาสของเตียงในโรงพยาบาลที่ต้องใช้สำหรับผู้ป่วยอื่น ๆด้านลบ-จากข้อมูลของกรมการปกครองปี 59 ในกรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ 967,481 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 ของประชากรตามทะเบียนบ้านทั้งหมด ส่งผลให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุเกือบเต็มรูปแบบ


ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเพิ่มเตียงที่บ้านผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวนานและไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ

 

7.บิ๊กคลีนนิ่งถนนข้าวสารหลังสงกรานต์-ปริมาณขยะลดลงเท่าตัว
7 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F, บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, New)108, สากลรายวัน Online
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.พร้อมด้วยผู้ประกอบการถนนข้าวสารเจ้าหน้าที่จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (บิ๊กคลีนนิ่ง) ถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบหลังจากเทศกาลสงกรานต์ เพื่อคืนพื้นที่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ประชาชน พร้อมสำหรับวันทำงานหลังวันหยุดยาว การจัดเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเล่นน้ำแบบยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นไปตามกติกา มีการฝ่าฝืนน้อยมาก และไม่มีเหตุรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งแม้ในปีนี้ไม่มีการจัดงานสงกรานต์รื่นเริงบริเวณถนนข้าวสาร แต่ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำจำนวนมากโดย กทม.ได้ขอความร่วมมือหยุดเล่นน้ำสงกรานต์ในเวลา 20.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย คืนพื้นผิวจราจรและความเป็นระเบียบเพื่อการสัญจรตามปกติ

-ภาพรวมของถนนข้าวสารในปีนี้ มีปริมาณขยะช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.จำนวน 34 ตัน ลดลง 39.5 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถนนสีลมมีปริมาณขยะ 33.13 ตัน ลดลง 40.06 ตัน RCA มีปริมาณขยะ 120 ตัน เพิ่มขึ้น 85.9 ตัน และย่านสยามสแควร์ มีปริมาณขยะ 8.4 ตัน เพิ่มขึ้น 3.6 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม.จัดเก็บขยะในพื้นที่ประมาณ 10,000 ตัน/วัน จากปี 59 จัดเก็บได้ประมาณ 9,000 ตัน/วัน โดยได้ดำเนินการจัดเก็บและนำขยะทั้งหมดไปทิ้งทำลายอย่างถูกวิธีที่โรงงานกำจัดขยะหนองแขม อ่อนนุช และสายไหมต่อไป

ผลกระทบ
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง

 

8.แจ้งจับจอดรถบนทางเท้ารับส่วนแบ่ง ค่าปรับ 50%
4 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, New) 108, สากลรายวัน Online
รายละเอียด
-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ รองโฆษกของ กทม.กล่าวว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากประชาชนพบผู้กระทำผิดจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า สามารถส่งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่เทศกิจในเขตท้องที่นั้นๆ หรือผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กทม. 1555 ได้ทันที โดยใช้หลักฐาน อาทิ รูป หรือคลิปวิดีโอที่เห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และหากเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องเห็นหมายเลขเสื้อและวินที่สังกัด เพื่อนำไปเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดแล้ว เขตจะทำหนังสือไปยังประชาชนที่แจ้งข้อมูลดังกล่าว เพื่อรับค่านำจับจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับต่อไป อย่างไรก็ตาม อัตราค่าปรับจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบันทึกประวัติผู้กระทำผิดไว้ หากทำผิดครั้งแรกอาจจะปรับ 1,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 2,000 บาท ครั้งที่ 3 อาจเพิ่มเป็น 5,000 บาท เป็นต้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการมาตรการกวดขันมิให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 17ด้านลบ-ที่ผ่านมาประชาชนอาจยังไม่ทราบว่าหากแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกับมีหลักฐานชัดเจน เพื่อนำไปสู่กับจับกุมผู้กระทำความผิดจะได้รับค่านำจับด้วยครึ่งหนึ่ง จึงเป็นลักษณะของการร้องเรียนโดยไม่ได้มีหลักฐานเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ได้รับค่านำจับ

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า ซึ่งจะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับร้อยละ 50

 

9.ปรับแบบสะพานทางเดินข้ามเจ้าพระยา
3 ฉบับมติชน,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวว่า สนย.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมสภา กทม. ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 61 เป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช พร้อมกันนี้ ได้เตรียมข้อมูลจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งตามหลักการโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านและครบถ้วนสมบูรณ์ จึงให้มีการจัดทำขึ้น ควบคู่กับนำเสนอรูปแบบต่อคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ

-สำหรับแบบสะพานคนเดินข้ามที่มีการปรับปรุงและได้รับความเห็นชอบจากกรมเจ้าท่า มีลักษณะเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีความสูงจากระดับน้ำ 14-16 เมตร สำหรับปั่นจักรยาน และรถขนาดเล็กเท่ารถกอล์ฟวิ่งรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนชั้นล่างสูงจากระดับน้ำ 9 เมตร สำหรับทางคนเดินข้าม ความกว้างสะพาน 10 เมตร ความยาว 240 เมตร มีตอม่อฝังลงในแม่น้ำจุดเดียวเพื่อรับน้ำหนักสะพาน คือ มีระยะห่างจากริมฝั่งท่าพระจันทร์ 80 เมตร ทั้งนี้ รูปแบบดังกล่าวประมาณการค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน

ผลกระทบ
ด้านบวก-การเพิ่มทางเลือกในการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯด้านลบ-รูปแบบการก่อสร้างแบบเดิมซึ่งโครงสร้างสะพานไม่มีตอม่อปักลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีค่าก่อสร้างประมาณ 2,000 ล้านบาท และต้องใช้เวลาถึง 3 ปี ซึ่งใช้เวลานานเกินไป และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช

 

10.จัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่กลางปีนี้
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม กฎกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 และพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน จึงต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คาดจะสามารถประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่กลางปี 60

-กทม.ได้คำนวณต้นทุนการจัดการมูลฝอย ประกอบด้วย ค่าเก็บขน ค่ากำจัด ค่าบำบัดน้ำเสีย ต้นทุนอยู่ที่ 226 บาท/เดือน ระยะแรกอาจเก็บร้อยละ 30 ของต้นทุนหรือ 70 บาท/เดือน และ 10 ปีต่อไปเก็บร้อยละ 60 ของต้นทุน 15 ปีต่อไปจึงเก็บ 226 บาท/เดือน ส่วนการจัดเก็บทั้งค่าขยะและค่าบำบัดน้ำเสียจะให้พนักงานรักษาความสะอาดที่เก็บค่าขยะตามบ้านเก็บค่าบำบัดน้ำเสียด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 65 บาท ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย 155 บาท รวมเก็บ 220 บาท/ครัวเรือน/เดือน ส่วนพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ให้เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 150 บาท ค่าธรรมเนียมการกำจัด 200 บาท รวม 350 บาท/ครัวเรือน/เดือนด้านลบ-ปัจจุบันกทม.จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2546 ขยะบ้านไม่เกินวันละ 20 ลิตร ต้องเสียค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท ซึ่งจัดเก็บได้ปีละกว่า 500 ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดเก็บและกำจัดไม่ต่ำกว่า 6,500 ล้านบาท

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยอัตราใหม่

 

11.จ่ายชดเชยบ้านริมเจ้าพระยากลางปี 60
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบวงเงินรวม 495 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านกฎหมายได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ แบ่งผู้ได้รับผลกระทบเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า (2) ผู้ปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต (ผู้บุกรุก) และ (3) ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพาดผ่าน โดยผู้ได้รับผลกระทบที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ คือ ผู้ที่มีบ้านเรือนก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายทั้งหมด 309 ครัวเรือน ในพื้นที่ 12 ชุมชน คาดการพิจารณาจะเสร็จสิ้น และสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบได้ตั้งแต่กลางปี 60

-สำหรับการรื้อย้ายบ้านเรือนดังกล่าวออกจากพื้นที่ กทม. ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดหาที่อยู่อาศัยรองรับ 6 แนวทางคือ (1) ย้ายขึ้นแฟลตกรมการขนส่งทหารบก(2)ขอเช่าที่ดินวัดเพื่อสร้างบ้านใหม่(3) ขอเช่าที่ดินรัฐ (4) ซื้อที่ดินเอกชน (5) หาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เช่น บ้านเอื้ออาทร และ (6) ขอรับเงินเยียวยาและหาที่อยู่อาศัยเอง ซึ่งต้องย้ายชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการช่วยเหลือเยียวยาและจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาในส่วนของ กทม.

 

12.พิจารณาจัดเก็บค่าจอดรถนอกเวลาเร่งด่วน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น. กล่าวว่า ปัจจุบันกทม. มีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถในถนนหลวงบางพื้นที่ที่ไม่ใช่เส้นทางหลักที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งหากบางเส้นทางที่มีปัญหาการจราจร บช.น.และกทม.จะพิจารณาร่วมกันเพื่อยกเลิกการอนุญาตให้จอดรถในจุดนั้นๆ แต่ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการอนุญาตให้จอดและการเก็บเงินค่าที่จอดรถไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์จราจรในเส้นทาง อย่างไรก็ตามกรณีประชาชนเข้าไปจอดในถนนนอกเหนือเวลาห้าม หรือมีการจอดรถทิ้งไว้นาน บางครั้งถึงช่วงเวลาเร่งด่วนยังไม่มาเคลื่อนย้าย จึงเห็นว่าควรคิดค่าจอดในอัตราที่ไม่สูงมาก เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายประชาชนมากเกินไป โดยแนวคิดดังกล่าว บช.น.ต้องการให้ท้องถิ่นมีรายได้มาสนับสนุนและปรับปรุงถนน หรือป้ายแจ้งเตือนสัญญาณการจราจรต่างๆ ซึ่งต้องหารือถึงแนวทางการดำเนินการและความเป็นไปได้ก่อน

ผลกระทบ
ด้านบวก-ในกรุงเทพฯ มีถนนหลายเส้นทาง ที่ บช.น.ได้พิจารณาออกข้อบังคับห้ามจอดในชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้นอาทิห้ามจอดตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 15.00-20.00 น. ซึ่งหากนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดจะอนุญาตให้จอดได้-ที่ผ่านมากทม.ได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 เพื่อปรับปรุงอัตราค่าจอดรถในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งอัตราที่ใช้อยู่ปัจจุบันต่ำมาก ในแต่ละปี กทม. สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจอดรถได้ประมาณ 48 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยระหว่างนี้สามารถร่วมพิจารณากับบช.น.เพื่อกำหนดให้ถนนสายหลักต่างๆ สามารถมีการจอดรถได้

ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 เพื่อปรับปรุงอัตราค่าจอดรถในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

13.ย้ายต้นมะขามสนามหลวงแล้วเสร็จ 25 เม.ย.นี้
2 ฉบับ เดลินิวส์, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ในฐานะคณะทำงานโยกย้ายต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวงในพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กล่าวว่า โครงสร้างพระเมรุมาศครั้งนี้มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องเปิดพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อก่อสร้าง จึงต้องโยกย้ายต้นมะขามที่ยืนต้นบริเวณพื้นที่ดังกล่าวรวม 44 ต้น ออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยแบ่งคณะทำงานเป็น 3 ทีม ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการล้อมราก

-เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ทีมที่ 1 สวนเจอาร์พันธุ์ไม้ ได้ขุดล้อมต้นมะขามรอบแรกแล้ว 14 ต้น พร้อมขนย้ายไปอนุบาลที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ส่วนต้นมะขามที่เหลืออีก 30 ต้น จะเร่งขนย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เม.ย.นี้ โดยทีมที่ 2 สวนเจแอนด์เอ เครนพันธุ์ไม้จะล้อมราก 15 ต้นไปอนุบาลไว้ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และทีมที่ 3 สวนพิรุณทรณ์มงคลพันธุ์ไม้ จะย้ายอีก 15 ต้นไปอนุบาลที่ อ.บ้านนา จ.นครนายกเมื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเสร็จจะย้ายต้นมะขามกลับคืนสู่ท้องสนามหลวงดังเดิม

-จากการโยกย้ายต้นมะขามรอบแรก 14 ต้น พบมีอยู่ 1 ต้นที่เหลือรากน้อยมาก เนื่องจากตัวแมลงเกาะกินลำต้นเสียหายจึงนำไปพักรักษาแต่ต้นมะขามได้ตายในที่สุด จึงเหลือแค่ 13 ต้น อย่างไรก็ตาม ทีมงานได้เก็บพันธุกรรมเดิมของสายพันธุ์ต้นมะขามที่ตาย พร้อมทำการตอนกิ่งแล้วนำไปฝากให้เติบโตกับต้นมะขามต้นใหม่ซึ่งถือว่ายังเป็นต้นมะขามสายพันธุ์เดิม ทั้งนี้ ทีมงานจะเก็บพันธุกรรมสายพันธุ์ต้นมะขามทั้ง 44 ต้น ที่ต้องขนย้ายเอาไว้ เพื่อให้มั่นใจจะเหลือต้นเดิมกลับถิ่นท้องสนามหลวงได้กว่าร้อยละ 80 และเจริญพันธุ์เป็นมะขามอยู่คู่ท้องสนามหลวงต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก-การเคลื่อนย้ายต้นมะขามบริเวณสนามหลวง เพื่อเตรียมพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ-การอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามเดิม

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดล้อมต้นมะขามบริเวณสนามหลวงและการอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามเดิม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เรียกร้อง BTS เปลี่ยนที่กั้นใหม่ กระแทกแรง-ปิดเร็ว
www.facebook.com/Drama-addict
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155333083193291&id=141108613290
11,000 likes, 660 comments

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีมีการตั้งแคมเปญรณรงค์ใน www.change.org เพื่อหารายชื่อสนับสนุนโครงการ “เปลี่ยนซะทีเหอะ...ที่กั้นรถไฟฟ้าให้มันไม่กระแทกสะโพกจนม่วง” โดยร้องเรียนเครื่องกั้นประตูทางขึ้นชานชาลา หรือบริเวณที่เสียบบัตรเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS มักจะปิดลงเร็วมาก จึงขอเสนอให้มีการเปลี่ยนระบบกั้นดังกล่าวให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ยกเลิกช่องแลกเหรียญ เพื่อให้ไปหยอดตู้ออกบัตร โดยขอให้สามารถซื้อบัตรได้ที่พนักงานแทน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไม่ต้องต่อคิวสองรอบ รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกนแทนการขอค้นสัมภาระของผู้โดยสาร
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ระบบที่ BTS ใช้ถูกต้องตามหลักการและออกแบบมาอย่างดีแล้ว โดยมีตัวเซ็นเซอร์คอยตรวจจับเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารผ่านเกินหนึ่งคน ส่วนผู้ที่มีสัมภาระ คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือมีรถเข็นขอใช้ช่องทางพิเศษได้ ส่วนระบบแลกเหรียญเพื่อหยอดตู้ซื้อบัตร ออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารติดค้างอยู่บนชานชาลามากเกินไป อย่างไรก็ตาม BTS ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีการผ่านประตูทางขึ้นชานชาลาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทำงานและวิธีการใช้เครื่องกั้นประตูทางขึ้นชานชาลารถไฟฟ้า BTS อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

2. ปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย
www.facebook.com/Prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
698 likes, 170 shares, 66 comments

- ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. เพิ่มค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายเป็น 15 บาทตลอดสาย ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน โดยขอให้ทบทวนการปรับค่าโดยสารและตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างค่าโดยสารอย่างเป็นธรรม เนื่องจากอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยสูงกว่าต่างประเทศมาก ทั้งที่ควรปรับราคาให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้ เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เชิดชู-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวเปิดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและสัมมนาสืบสานกตัญญูผู้สูงวัยภายใต้แนวคิด "สูงวัย สูงอายุ ร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร"ว่า วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กทม.ได้จัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและระลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมีเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุจิตอาสา การเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ จากชมรมผู้สูงอายุ

-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม.กล่าวว่า กทม. ได้เปิดศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดยมีบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุนำร่องในโรงพยาบาลตากสิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ทันที ส่วนผู้สูงอายุ 80 ปี สามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาลมากขึ้น โดย กทม.จะเร่งการขยายรูปแบบดังกล่าวไปยัง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้งหมดในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ให้มีความสุข สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามภารกิจ Bangkok Special Care-การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความใส่ใจในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และการดูแลด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านลบ-ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุและจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 967,481 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นับว่ากรุงเทพฯ ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว


ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

 

2.ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้มัสยิดสวนพลู
3 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ชุนชนมัสยิดสวนพลู ซอยเทอดไทย 19 ถนนเทอดไท เขตธนบุรีว่า สำนักงานเขตธนบุรีได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ และเปิดรับลงทะเบียนสำรวจจำนวนและความเสียหาย พร้อมจัดหน่วยแพทย์ พยาบาล ดูแล ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในเบื้องต้น กทม.ขอขอบคุณ สน.บางยี่เรือที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้กำชับให้สำนักงานเขตธนบุรีจัดอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง 3 มื้อ รวมทั้งนำถุงยังชีพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยและดูแลสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยไม่มีที่พัก สามารถลงทะเบียนขอพักที่โรงเรียนวัดโพธินิมิตฯ


ผลกระะทบ
ด้านบวก
-มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย
ด้านลบ
-ที่เกิดเหตุเป็นชุมชนริมทางรถไฟการดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากซอยแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไปไม่ได้ต้องใช้เวลาราว 45 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณชุมชน รวมทั้งการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย

 

3.เชิญเที่ยวงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "กรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมร นครแห่งการปันน้ำใจ" ว่า ปีนี้ กทม.เน้นจัดงานแบบวิถีไทยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งวันที่ 12 เม.ย.นี้ กทม.จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงส์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครมาประดิษฐานบนมณฑป ณ ศาลาว่าการ กทม.จากเดิมประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง โดยจะมีขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธสิหิงส์ไปตามเส้นทางต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมหยุดให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ และสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลและจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงส์กลับพร้อมพิธีเวียนเทียนสมโภช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 15 เม.ย. เวลา 16.00น. เป็นต้นไป ตลอด 4 วันของการจัดงาน

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ในจุดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของ กทม. ได้กำหนดมาตรการเล่นน้ำสงกรานต์ 5ป คือ ปลอดเหล้า ปลอดแป้ง ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอดโป๊ และประหยัดน้ำ ซึ่งในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงประชาชนร่วมเล่นน้ำจำนวนมาก อาทิ ถนนสีลม ถนนข้าวสาร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดสกัด หากพบมีการนำปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรือแป้งเข้าในพื้นที่จะยึดอุปกรณ์ดังกล่าวทันที ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายแป้งและปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดำเนินการจำปรับตามกฎหมาย


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ของ กทม.
- มาตรการดูแลความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ของ กทม. รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์

 

4.เริ่มปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ 17 เม.ย.นี้
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ เจ้าหน้าที่ กทม.จะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนป้อมมหากาฬบริเวณที่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว สผม. สนย. และสำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกันออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะแรก ซึ่งจะได้รูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้ เบื้องต้นเป็นการปรับปรุงพื้นผิวภายในชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมีการเทปูนทับกันหลายชั้นเพื่อก่อสร้างอาคาร ซึ่ง กทม.จะสกัดพื้นปูนในพื้นที่ที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว จากนั้นจะปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยนำดินมาปูพื้นก่อนที่จะปลูกหญ้า เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้

-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย.กล่าวว่า วันที่ 20 เม.ย.นี้ จะนัดหารือระหว่าง กทม. ตัวแทนผู้อาศัยในป้อมมหากาฬ ตัวแทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ และฝ่ายความมั่นคง เกี่ยวกับจำนวนบ้านที่จะอนุรักษ์ไว้ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ และเป็นบ้านหลังใดบ้างเบื้องต้นจะยึดข้อมูลจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการหารือถึงการอนุรักษ์คือจำนวน 22 หลัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของทุกคน-การสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในป้อมมหากาฬ ให้เป็นสวนสาธารณะ

 

5.แก้ปัญหาจุดก่อสร้างรถไฟฟ้ากีดขวางทางระบายน้ำ
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณที่มีการก่อสร้างฐานรากเสากีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะบนถนนจรัญสนิทวงศ์ว่า จากการตรวจสอบได้รับรายงานในพื้นที่เขตบางพลัดมีจุดก่อสร้างฐานราก-เสากีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะ34 จุด ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย 40 จุด จึงได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดการระบบการระบายน้ำชั่วคราวในพื้นที่ที่มีปัญหาโดยจะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าเดิม เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนเปิดทางน้ำไหลให้ต่อเนื่องโดยไม่ปิดกั้น โดยให้ประสานข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เม.ย.นี้ นอกจากนี้ มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 2 แห่งสำรวจจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำในเส้นทาง หากพบเพิ่มเติมให้แจ้ง รฟม. และผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการปรับปรุง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากการก่อสร้างฐานราก-เสา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบนถนนจรัญสนิทวงศ์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีการก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำสาธารณะ

 

6.รับมอบห้องน้ำต้นแบบยกระดับบริการในสวนลุมพินี
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวหลังรับมอบห้องน้ำต้นแบบเพื่อทุกคน จากนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดว่า กทม.ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นักวิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนลุมพินีให้เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะที่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก สตรี และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในระยะที่ 1 ได้ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม ศูนย์ผู้สูงอายุ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูล และปรับปรุงทางเดินเท้าเชื่อมโยงการเดินทางจากป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากประตูทางเข้าหลัก 3 ด้าน ไปยังลานตะวันยิ้ม เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยบูรณาการความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทุกคนให้สามารถเข้าถึงและประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสวนลุมพินีให้เป็นต้นแบบสวนสาธารณะเพื่อทุกคน

 

7.เตรียมการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
17 ฉบับ แนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและดำเนินการด้านการรับรองและบริการประชาชน ที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งรับรองและบริการบุคคลที่ได้รับเชิญไปร่วมในพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี ร่างหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน จำนวน 5 วัน

-ส่วนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน จะดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนในต่างประเทศ โดยในส่วนกลาง จะจัดตั้งซุ้มขนาดใหญ่สำหรับประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง 12 ซุ้ม พื้นที่มุมเมือง จำนวน 4 ซุ้ม ณ หน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และสวนหลวง ร.9 รวมทั้งจัดตั้งซุ้มขนาดกลาง 23 ซุ้ม โดยมี กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาลไว้คอยบริการตามสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งจัดอาหาร น้ำดื่ม และรถสุขา อำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีได้อย่างทั่วถึง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการด้านการรับรองและบริการประชาชนที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย-การเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8.ชุมชนพหลฯ 11 ร้องเรียนโครงการบ้านธนารักษ์
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-รายงานข่าวชุมชนซอยพหลโยธิน 11 เขตพญาไท ร้องเรียนเมื่อวันที่ 9 เม.ย.เวลาประมาณ 23.30 น. มีคนงานชาวไทยและต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารชุดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ พร้อมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายที่ก่อสร้างในยามวิกาล นอกจากนี้ คนงานยังจุดกองไฟและดื่มสุราส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับชุมชนโดยรอบอย่างมากและในวันที่ 10 เม.ย.60 เวลา 06.30 น. คนงานก่อสร้างใช้ระเบิดทำลายแท็งก์น้ำขนาดใหญ่ ทำให้ชุมชนรอบข้างแตกตื่นตกใจ รวมทั้งมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว โดยไม่มีสแลนป้องกันฝุ่นและก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชน


ผลกระทบ
ด้านบวก-การเข้มงวดตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยกับชุมชนด้านลบ-โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐถูกคัดค้านจากชุมชนพญาไทถึงความไม่เหมาะสมต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพชีวิต โดยประชาชนในชุมชนต้องการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน ที่เกี่ยวข้องก่อน แต่ที่ผ่านมาโครงการฯ ไม่มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในชุมชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบและการควบคุมการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ