• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผว.กทม.พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวชี้แจงในที่ประชุมสภา กทม. กรณีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ส.ก.ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบนโยบายของ ผว.กทม.ว่า นโยบายของ กทม.ในขณะนี้จะมุ่งเน้นตามกรอบการทำงาน “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ซึ่งจะเร่งดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จ ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยมีนโยบายหลัก 5 ประการภารกิจเร่งด่วน 19 ภารกิจ และภารกิจเร่งด่วนคือ การสนับสนุนงานพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับนโยบายต่าง ๆ จะเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติคือประหยัด โปร่งใส พอเพียง

-การทำงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการ กทม.จากนี้จะต้องโปร่งใส ไม่สิ้นเปลือง โดยเฉพาะในการใช้งบประมาณต่าง ๆ ต้องตรวจสอบได้และจะไม่มีการโยกย้ายงบประมาณในโครงการที่ระบุไว้ไปใช้ในงานอื่น ๆ อย่างเด็ดขาด ส่วนนโยบายเร่งด่วนอื่น ๆ อาทิ การปลูกป่าในใจคน ซึ่งเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนของกรุงเทพฯ กทม.จะดำเนินการโดยไม่อาศัยงบประมาณของภาครัฐ แต่จะร่วมกับภาคเอกชนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่สำคัญคือ การดูแลความสะดวกปลอดภัยของประชาชนโดยปัญหาหนึ่งที่ประชาชนต้องการให้ กทม. แก้ไขมากที่สุดคือ ปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่ง กทม. ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.

 

2.พร้อมดูแลภารกิจสนามหลวง
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวชี้แจงในที่ประชุมสภา กทม. กรณีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตย์ ส.ก.ยื่นบัญญัติ เรื่อง ขอให้ กทม.เตรียมแผนการดำเนินการด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ ในงานพระราชพิธี พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า กทม.ได้ของบประมาณไปยังรัฐบาล โดยจะดำเนินการไปถึงครบรอบ 100 วัน ในวันที่ 20 ม.ค.60 จึงได้ขออนุมัติงบประมาณไป 354 ล้านบาท ขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้ว 332 ล้านบาท คาดจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายถึงวันที่ 20 ม.ค.60 หากไม่เพียงพอจะขออนุเคราะห์จากสภา กทม. และพยายาม ขอจากหน่วยงานอื่นผ่าน รมว.กระทรวงมหาดไทย ขณะที่การดูแลสนามหลวง ขณะนี้มีขยะเหลือ 50 ตัน/วัน ภายหลังประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้ดีกว่าเดิม

-ได้ขอความร่วมมือไปยัง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) สร้างสุขาน็อกดาวน์ เนื่องจากกรมศิลปากรกั้นพื้นที่เหลือเพียง 1 ใน 3 ส่วนของสนามหลวง จึงต้องขยับรถสุขาเคลื่อนที่ออกไปรอบนอก ทำให้มีห้องสุขาลดลง คาด SCG จะให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ได้อีกประมาณ 100 ห้อง

-หลังวันที่ 20 ม.ค.60 ฝ่ายบริหารมีแผนงานใช้จ่ายงบประมาณในการเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพ และอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยโดยรอบสนามหลวง ทั้งนี้ จะพิจารณาในรายละเอียดแผนงานให้เหมาะสม เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณต่อสภา กทม. รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชนเช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณและด้านอื่นๆในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ กทม.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมแผนดำเนินการในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

3.เปิดกิจกรรม BMA Sport Day ขานรับนโยบายรัฐออกกำลังกายทุกวันพุธ
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, สยามกีฬา
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของ กทม. ราว 9,000 คน ยืนสงบนิ่ง ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก นอกจากนี้ยังแสดงพลังแปรอักษร กิจกรรม BMA Sport Day ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ตามนโยบาย ผว.กทม. และขานรับนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรของ กทม.ได้ออกกำลังกายผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม BMA Sport Day ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น.โดยไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน

 

4.ชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี
5 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ในวันขึ้นปีใหม่นี้ กทม.จะไม่จัดงานรื่นเริง แต่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธ.ค. จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายความอาลัย ขณะเดียวกัน กทม.จะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.จะจัดบิ๊กคลีนนิ่งรอบวงเวียนใหญ่ วันที่ 26 ธ.ค.จะจัดบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันที่ 28 ธ.ค. จะจัดบิ๊กคลีนนิ่งถนนสายไหม ระยะทาง 6 กิโลเมตร และวันที่ 29 ธ.ค. จะจัดบิ๊กคลีนนิ่งศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด

-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “แสงเทียนแห่งสยาม” บริเวณฝั่งทิศใต้ ท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เริ่มจากกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ การออกร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นตั้งแต่เวลา 20.30 น. จะเป็นการสวดมนต์ข้ามปี เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งไว้อาลัย 89 วินาที จากนั้นร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุดต่อมาเวลา 23.45 น. จะเป็นการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า เพื่อเตรียมเข้าสู่ปีใหม่ ขณะที่ในวันที่ 1 ม.ค. กทม.จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานคร จากศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง เพื่อให้ประชาชนมาสักการบูชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ขณะเดียวกันจะจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่บริเวณลานคนเมือง เพื่อเสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ด้วย

-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะ รผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า กอร.รส.ได้ประชุมจัดเตรียมสถานที่ที่สนามหลวง เพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมากราบ ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันที่ 31 ธ.ค.59 จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ 30,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และสำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวันที่ 1 ม.ค.60 โดยวันที่ 22 ธ.ค.นี้ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมอีกครั้ง เพื่อประเมินจะมีการปิดการจราจรถนนเส้นใดบ้าง ต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจหรือไม่ และเตรียมทางออกฉุกเฉิน ก่อนที่จะสรุปผลการประชุมทั้งหมดเพื่อรายงานศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.โรงฆ่าสัตว์ กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของ กทม. ว่า กทม.ต้องการให้เปิดใช้งานโดยเร็วที่สุด ภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.60 โดยอาจให้เอกชนเข้ามาดำเนินการฟรี 2 ปี จากนั้นจึงจะเก็บค่าเช่า

-รายงานข่าว รมว.มหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามที่ สนอ. เสนอผลการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ กทม. โดยให้เอกชนร่วมบริหารตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ตามที่ได้จ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นที่ปรึกษาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดตั้งและบริหารจัดการโครงการโรงฆ่าสัตว์ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ ของ กทม.

 

6.แปลงที่ร้างเป็นสวนสาธารณะ สั่ง 50 เขตสำรวจที่เปลี่ยว
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวชี้แจงในการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2559 กรณีกระทู้ถามสดของนายนิรันทร์ ประดิษฐกุล ส.ก. เรื่องขอทราบนโยบายของ ผว.กทม. ในด้านความปลอดภัยและจราจรว่า เบื้องต้นได้ใช้กรณีของซานติก้าผับเป็นบทเรียนในการตรวจสอบความปลอดภัย โดยกำชับให้ทั้ง 50 เขตออกตรวจสถานบริการที่ต้องให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางเข้า-ออก และอุปกรณ์ดับเพลิง นอกจากนี้ มีแนวคิดที่จะนำพื้นที่รกร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หากพบมีที่ดินร้างว่างเปล่าที่ไม่ทราบใครเป็นเจ้าของจะตรวจสอบว่าภายใน 10 ปีที่บริเวณใดไม่มีการเสียภาษี กทม.จะฟ้องศาลเพื่อขอให้ที่ดินแปลงนั้นตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ แล้วจะนำที่ดินแปลงนั้นมาทำเป็นสวนสาธารณะ ขณะนี้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดีร่างกฎหมายโดยจะให้เขตจอมทองเป็นตัวอย่างของการดำเนินการพัฒนาที่ดินที่ถูกปล่อยร้างมาสร้างเป็นสวนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและได้ใช้ประโยชน์จากการมีสวนสาธารณะ

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงนโยบายด้านความปลอดภัย “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง” เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษ และอัคคีภัยว่า นโยบายดังกล่าว กทม.จะดำเนินการโดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าของที่ดิน รวมถึงอาคารที่รกร้างมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รับผิดชอบจัดการปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยไม่รกร้าง เพื่อตัดวงจรการก่ออาชญากรรม รวมถึงลดมลพิษและป้องกันเหตุอัคคีภัยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตลงพื้นที่สำรวจ พร้อมจัดทำข้อมูลเจ้าของที่ดินรกร้าง และถ่ายภาพประกอบ รวบรวมส่งมาที่ สนย. ภายในวันที่ 30 ธ.ค.นี้ ขณะเดียวกันให้ทุกเขตกำหนดแนวทาง วิธีการขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เมื่อเจ้าของที่ดินรกร้างได้รับแจ้งจากเขตเพื่อให้ปรับปรุงพื้นที่ จะต้องดำเนินการปรับปรุงภายใน 30 วัน หรือแล้วแต่กฎหมายที่บังคับใช้ว่ามีการกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขภายในกี่วันหลังจากได้รับแจ้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาที่ดินรกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์และพื้นที่เสี่ยงก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านลบ
-ปัจจุบันแม้พื้นที่รกร้างและอาคารร้างในกรุงเทพฯ มีจำนวนมากและกลายเป็นพื้นที่อันตราย เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของพื้นที่ เป็นแหล่งอาชญากรรม ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนลักลอบนำขยะมาทิ้งเกิดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและส่งผลให้เกิดปัญหาเพลิงไหม้
-จากการสำรวจพื้นที่รกร้างในกรุงเทพฯ พบมีจำนวน 289 แห่งในพื้นที่ 46 เขต พื้นที่ที่ไม่มีที่รกร้างได้แก่ เขตบางรัก สาทร พระนครและดุสิต ส่วนอาคารร้างในกรุงเทพฯมีทั้งสิ้น 67 อาคาร


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานบริการและพื้นที่รกร้าง เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและเหตุอาชญากรรม

 

7.ประสานทหาร-ตำรวจ รื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการจัดการพื้นที่ป้อมมหากาฬ ในการประชุมสภา กทม. ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้สั่งการผ่านกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแนวทางของ กทม. ทั้งนี้ จะมีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพ ภาค 1 บช.น. และ กทม. พร้อมแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน โดยทหารจะเป็นผู้ดำเนินการเข้าพื้นที่ ขณะที่ตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาขัดขวางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทันที ภายหลังการเข้าเคลียร์พื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่ กทม.จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการขนย้ายวัสดุก่อสร้างและสัมภาระต่างๆ ในกรณีที่ประชาชนต้องการย้ายไปต่างจังหวัด กทม.จะช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
ด้านลบ
-หากมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนอาจทำให้เกิดความไม่ชอบธรรมในการดำเนินการทันที


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้ายบ้านเรือนชุมชนป้อมมหากาฬ

 

8.บิ๊กคลีนนิ่ง 6 กลุ่มเขต
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่ากทม.ได้ต่อยอดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์จากการทำความสะอาดครั้งใหญ่ท้องสนามหลวง ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำความสะอาดใน 6 กลุ่มเขต เริ่มครั้งแรกในเดือน ธ.ค.นี้ ดังนี้ (1) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้จัดวันที่ 25 ธ.ค.ที่ถนนสุขุมวิท 1-41 ตลอด 2 ฝั่ง (2) กลุ่มกรุงเทพกลางวันที่ 2-6ธ.ค.ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (3) กลุ่มกรุงเทพเหนือวันที่ 28 ธ.ค.ที่ถนนสายไหมระยะทางสองฝั่งรวม 12 กม. (4) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกวันที่ 27 ธ.ค.ที่ถนนอ่อนนุช 86 (5) กลุ่มกรุงธนเหนือ วันที่ 25 ธ.ค. ที่วงเวียนใหญ่ (6) กลุ่มกรุงธนใต้วันที่ 29 ธ.ค.ที่ถนนพุทธบูชาหน้าศูนย์กีฬาบางมด โดยจะจัดหมุนเวียนทุกเดือนทุกกลุ่มเขตตามสถานที่สำคัญ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ตามนโยบาย 19 ภารกิจผลักดันทันที ของ ผว.กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

 

9.ยกเครื่องถนนวัฒนธรรม ปรับคลอง “ย่านเดินเพลินกรุงฯ”
2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า พื้นที่ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นหนึ่งในนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากประกอบด้วยถนนหลายเส้น ได้แก่ ริมคลองโอ่งอ่าง ถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน ซึ่งจะทำให้แต่ละซอยมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดย กทม.จะจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจำหน่ายสินค้า บางกอกแบรนด์ และสตรีตฟู้ด พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟื้นจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีความพอเพียง

-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เชื่อมต่อจากคลองบางลำพูตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ปลายคลองไปออกแม่น้ำเจ้าพระยารองรับโครงการ "ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์" ซึ่ง สผม.เป็นผู้ศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการพัฒนาเบื้องต้นจะปรับปรุงทางเดินที่มีอยู่ริมคลองด้วยการปูแอสฟัลต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับนโยบาย “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ขณะเดียวกันจะออกแบบเพื่อฟื้นฟูอาคารใกล้เคียงเป็นอาคารอนุรักษ์ หันหน้าเข้าหาคลอง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงบูรณะสะพานข้ามคลอง 11 แห่ง ในจำนวนนี้ มีสะพานที่เป็นโบราณสถาน 3 แห่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีความพอเพียงตามนโยบาย 19 ภารกิจ ผลักดันทันที ของ ผว.กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์”

 

10.แผนลดอุบัติเหตุปีใหม่
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. ในฐานะรักษาราชการ ผอ.สจส. กล่าวว่า ได้เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59-4 ม.ค. 60 เพื่อให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย กทม.กำหนดแผนปฏิบัติการภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บในเขตกรุงเทพฯ ให้เหลือน้อยที่สุด โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 60 ที่สำนักงานวิศวกรรมจราจร สจส. และในระดับพื้นที่ 50 เขต ตลอดจนตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและสายรองดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้านลบ
-การเดินทางของประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกเวลาการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนและใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางเป็นหมู่คณะโดยบางกลุ่มจะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ทบทวนโครงการจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะ
www.facebook.com/prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
83 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 81 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. อยู่ระหว่างทบทวนโครงการจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะยังมีประโยชน์หรือไม่ นั้น กทม. ควรยกเลิกโครงการดังกล่าว เพราะส่วนใหญ่ไม่มีผู้ใช้งาน เนื่องจากระบบและการเชื่อมโยงยังไม่ดีเหมือนในต่างประเทศ ประกอบกับนิสัยคนไทยที่ยึดความสะดวกเป็นหลัก จึงไม่ไปเรียกแท็กซี่ที่จุดดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะกลายเป็นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
- ร้อยละ 19 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการดังกล่าวมีแนวคิดที่ดี แต่ประชาชนยังไม่เห็นคุณค่า ขณะที่ กทม. ควรพิจารณาปรับปรุงป้ายรถโดยสารประจำทางให้มีป้ายบอกเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านทั้งขาเข้าและขาออกเมืองจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่า

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนโครงการ

 

2. กวดขันจอด-ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
www.facebook.com/ผู้บริโภค
https://www.facebook.com/wecanchoose/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
17 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. กวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า แต่ในหลายพื้นที่ยังมีการฝ่าฝืนทั้งที่มีป้ายประกาศตั้งอยู่ข้างๆ นั้น แสดงถึงความมักง่าย ขาดจิตสำนึก และไร้ระเบียบวินัยของประชาชน ขณะที่ผู้บังคับใช้กฎหมายปล่อยปละละเลยไม่ตรวจตราดูแลพื้นที่
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาจอด หรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าให้ได้ผล เจ้าหน้าที่เทศกิจต้องดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างจริงจังและไม่เลือกปฏิบัติ

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
18 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 76 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และการนำป้ายมาติดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา หากผู้บังคับใช้กฎหมายยังละเลยการปฏิบัติหน้าที่
- ร้อยละ 24 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อ กทม. ออกประกาศแล้วต้องควบคุมดูแลและกวดขันจับปรับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน ขณะที่ห้างร้านและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมถนนต้องจัดพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ตั้งกองทุน“ป่าชายเลน”-ฟื้นฟูชายทะเลบางขุนเทียน
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้มีภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ กิจกรรมการปลูกป่าในใจคนที่ชายทะเลบางขุนเทียน เพื่อป้องกันการกัดเซาะโดยการปลูกป่าชายเลนบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนรวมพื้นที่ทั้งหมด 3,100 ไร่ ต้นไม้ที่จะนำมาปลูกได้แก่ ต้นโกงกางต้นลำพู และต้นแสม เริ่มปลูกในเดือน ก.พ.60 คาดในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าต้นไม้จะโตทันพอดี การปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ จะเว้นช่องทางเพื่อทำทางเดินให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าชมและศึกษาหาความรู้เรื่องป่าชายเลนได้ด้วย

-เบื้องต้นการทำงานจะเป็นรูปแบบภาคีเครือข่ายที่มีทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมปลูกป่า เพื่อให้เกิดจิตสำนึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน และในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จะไม่ใช้งบประมาณของ กทม. แต่เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชนช่วยกันบริจาคเงินจัดซื้อ ต้นกล้า โดยจะจัดตั้งกองทุนขึ้นมารับบริจาคเงิน เพื่อปลูกป่าชายเลนโดยเฉพาะ บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ที่มีทั้ง ผอ.เขตบางขุนเทียน ผอ.สนค. ภาคเอกชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชน เพื่อให้การบริหารกองทุนดำเนินไปอย่างราบรื่น คาดการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมในต้นปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในการอนุรักษ์ป่าชายเลน จะช่วยทำให้คนในพื้นที่มีอาชีพเกิดความหวงแหนป่าของตนเองเท่ากับเป็นการปลูกป่าในใจคนได้อีกทางหนึ่ง
-หากการดำเนินงานแล้วเสร็จจะเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการเก็บค่าเข้าชม เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาป่าชายเลน พร้อมเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาทำงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยได้รับเงินค่าจ้างจากมูลนิธิ ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ด้านลบ
-ปัจจุบันพบมีน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมากถึง 1,200 เมตร โดยในแต่ละปีจะมีการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาถึง 7-8 เมตร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมปลูกป่าในใจคน โดยจะเปิดรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเพื่อจัดซื้อต้นกล้า

 

2.ตรวจสอบเหตุอาคารถล่ม-กำชับดูแลความปลอดภัยอาคาร
8 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, คม ชัด ลึก, พิมพ์ไทย, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ศพ 2 คนงานที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร กรณีเหตุอาคารถล่มในซอยสุขุมวิท 87 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนงว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งนำศพขึ้นมาให้ได้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะลงไปนำศพขึ้นมาเป็นสำคัญ ส่วนญาติผู้เสียชีวิตจะจัดรถส่งศพไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านเกิด

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบการรื้ออาคาร เบื้องต้นคาดเกิดจากความประมาท ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และ สนย.ได้ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการรื้อก่อนดำเนินการโดยใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามขั้นตอนของหลักวิชาการ

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการตามแผนดูแลความความปลอดภัยอาคาร โดย (1) จะต้องเข้าตรวจสอบการก่อสร้างรื้อถอนอาคารทุกวัน หลังการยื่นขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม่ต้องรอกรอบกฎหมายที่กำหนดทุก 15 วัน เพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง (2) หากพบเห็นอาคารใดไม่ปลอดภัยสำนักงานเขตจะต้องออกคำสั่งทางปกครอง เพื่อระงับการก่อสร้างรื้อถอนในทันที แต่หากเจ้าของอาคารยังไม่ดำเนินการมีการฝ่าฝืนให้สำนักงานเขตใช้มาตราทางกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดำเนินการสั่งระงับใช้อาคารนั้น ๆ (3) เมื่อสั่งระงับใช้อาคารตามกฎหมายแล้ว สำนักงานเขตจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรึงกำลังในพื้นที่อาคารเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนเข้าอาคารพื้นที่โดยเด็ดขาด

-นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผอ.สนย. กล่าวว่า หลังจากนี้ กทม.จะร่วมกับ วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือรื้อถอนพร้อม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิศวกร หรือผู้คุมงานมีการลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างตลอดหรือไม่ พร้อมตรวจสอบสอบใบอนุญาตวิศวกรอย่างละเอียด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยการก่อสร้างและการรื้อถอนอาคารในพื้นที่ต่างๆ
ด้านลบ
-กรณีอาคารภายในซอยสุขุมวิท 87 เกิดเหตุพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งที่ กทม. โดยสำนักงานเขตพระโขนงได้ออกคำสั่งทางปกครองระงับการรื้อถอนอาคารดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 59 แต่เจ้าของอาคารยังกลับเข้ามารื้อถอนต่อ จนส่งผลให้เกิดการถล่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเป็นการทำงานของผู้รับเหมาเจ้าของอาคารที่ประมาทและไม่คำนึงถึงความปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันการดำเนินการตามแผนดูแลความปลอดภัยอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.ปรับรูปแบบงานเคานต์ดาวน์ ราชประสงค์- น้อมถวายอาลัย ร.9
3 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลัง ประชุมการจัดงานเคานต์ดาวน์ประจำปี 2559 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ว่า ชุมชนราชประสงค์ขอจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันปีใหม่ คือ (1) จัดงานโอม แห่พระแม่อุมาเทวี และ (2) เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ (เคานต์ดาวน์) ที่ราชประสงค์ จากกิจกรรมคอนเสิร์ตดนตรี เป็นการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ประเทศไทยเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

-กทม.ยินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานโดยจัดรถสุขา รถน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจและ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มกำลัง ส่วนการดูแลความปลอดภัยภายในงาน กทม.มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในย่านดังกล่าว จำนวน 160 ตัว คาดจะช่วยดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกทางหนึ่ง

-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สวท. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธ.ค.59 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 89 วินาที จากนั้นเวลา 23.50-23.55 น. จะสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า นะโมตัสสะ,อิติปิโส) เวลา 24.00 น.จะมีการให้พรปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ และเวลา 00.09 น. จะจุดเทียนสวดมนต์รับปีใหม่ (ชยันโต, พาหุง) โดยจะจัดอย่างเรียบง่าย


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดงานเคานต์ดาวน์ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและการสนับสนุนการจัดงานเคานต์ดาวน์บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

4.รื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ ก.พ.60
4 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการรื้อย้ายบ้านเรือนในพื้นที่ป้อมมหากาฬว่า กทม.ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนภายในป้อมมหากาฬ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. กทม. ได้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายประกาศบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬแจ้งมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปฯ ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการรื้อถอนอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ กทม. ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนเร่งรื้อย้ายออกจากพื้นที่ป้อมมหากาฬภายในวันที่ 30 ม.ค. 60 จากนั้น ต้นเดือน ก.พ. 60 หากยังมีบ้านเรือนที่ไม่รื้อย้ายออกจากพื้นที่ กทม. จะเข้าพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายเอง

-การดำเนินการดังกล่าว เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสวน สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ต่อไป ส่วนกรณีที่ชาวชุมชนร้องขออยู่ต่อในพื้นที่เดิม ยืนยันไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจากกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนป้อมมหากาฬพร้อมด้วยกำแพงเมืองเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนป้อมมหากาฬพร้อมด้วยกำแพงเมืองเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.92 ดังนั้น กทม.จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ด้านลบ
-ขณะนี้มีจำนวนบ้านเรือนในพื้นที่เหลือทั้งสิ้น 42 หลัง โดยเป็นบ้านเรือนที่ยังไม่ได้รื้อถอน 37 หลังและเป็นบ้านเรือนที่มีผู้บุกรุกสร้างขึ้นใหม่อีก 5 หลัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าแผนการรื้อย้ายบ้านเรือนในป้อมมหากาฬ

 

5.เร่งบูรณะราชรถและพระยานมาศ-เตรียม ก่อสร้างพระเมรุมาศ
13 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, พิมพ์ไทย, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวหลังพิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า หลังจากนี้กรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก กรมอู่ทหารเรือ จะดำเนินงานบูรณะราชรถทั้ง 5 องค์ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เมื่อบูรณะเสร็จเรียบร้อยจะเหมือนใหม่ เพื่อให้งดงามและสมพระเกียรติที่สุด การบูรณะจะเสร็จก่อนเดือนก.ย.60 เช่นเดียวกันกับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนเดียวกัน

-วันที่ 26 ธ.ค. เวลา 13.00 น. จะประชุมจัดสร้างพระเมรุมาศ ครั้งที่ 2 ที่กรมศิลปากร จากนั้นเวลา 16.19 น. เป็นกำหนดเวลาฤกษ์สำหรับการปักหมุดหลักและหมุดรองพระเมรุมาศ กลางท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ จำนวน 9 จุด ก่อนที่จะมีการทำไม้ครอบจุดปักหมุด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่สนามหลวงทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันปีใหม่ หลังจากนั้นประมาณวันที่ 20 ม.ค.60 ได้ประสาน กทม. ล้อมรั้วพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ เพื่อให้สำนักงานช่างสิบหมู่เข้าดำเนินการก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ

 

6.เปิดเข้าชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” 30 ธ.ค.-กอร.รส. เพิ่มหน่วยบริการทางการแพทย์
13 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, พิมพ์ไทย, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กล่าวหลังทำพิธีบวงสรวงจุดก่อสร้างอาคารนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” บริเวณสนามหลวง ด้านทิศเหนือ ว่า ขณะนี้การก่อสร้างอาคารนิทรรศการ คืบหน้า ร้อยละ 40 โดยโครงสร้างฐานอาคารเรียบร้อยแล้ว เหลือตัวอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาจัดนิทรรศการทั้ง 4 ส่วนมาติดตั้ง คาดจะแล้วเสร็จในวันที่ 29 ธ.ค. และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในวันที่ 30 ธ.ค.ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ส่วนวันหยุดราชการจะขยายเวลาถึงเวลา 22.00 น.

-อาคารกึ่งถาวรหลังนี้สามารถรองรับประชาชนที่จะเข้าชมนิทรรศการได้รอบละ 500 คน เฉลี่ย 6,000 คน/วัน โดยจะเปิดให้เข้าชมประมาณ 1 ปี ส่วนการจัดคิวเข้าชม จะตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแล เบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ

-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 รอง ผอ.กอร.รส. กล่าวหลังประชุมร่วม กอร.รส.ว่า เนื่องจากช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพจำนวนมากและพบมีคนเป็นลม เพราะมารอเข้าคิวตั้งแต่เช้า กอร.รส.จึงเพิ่มหน่วยบริการทางการแพทย์นอกเวลา โดยจะให้บริการประชาชนตั้งแต่ก่อนเวลา 06.00 น. และหลังเวลา 21.00 น. นอกจากนี้ ได้เพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและอาหารในช่วงดึก ส่วนกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและจุดเทียนแสดงความอาลัยที่สนามหลวง ซึ่ง กอร.รส.จะหารือเรื่องการเตรียมสถานที่ การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการจราจรให้พร้อมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างอาคารนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” บริเวณสนามหลวง ด้านทิศเหนือเพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และการตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดูแล
-การจัดบริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” และการและเพิ่มหน่วยบริการทางการแพทย์ดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

7.มท.แจ้งแนวทางปฏิบัติอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือลงวันที่ 16 ธ.ค.59 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร มีรายละเอียดว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปวงชนชาวไทยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดับบริเวณส่วนราชการและอาคารต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติของจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงขอให้จังหวัดดำเนินการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประดับด้านหน้าศาลากลางจังหวัดและให้ตรวจสอบดูแลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ถูกต้องเหมาะสม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประดับบริเวณส่วนราชการและอาคารให้ถูกต้องเหมาะสม


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรประดับบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
334 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช ซึ่งคณะที่ปรึกษาประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 2,458.4 ล้านบาทนั้น โครงการดังกล่าวอาจได้รับประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณและอาจมีผู้ใช้สะพานไม่มากนัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการเรือข้ามฟาก ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า จึงควรนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความ จำเป็นมากกว่า
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า แนวคิดการก่อสร้างสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งในต่างประเทศมีสะพานในลักษณะนี้ แต่ตั้งข้อสังเกตงบประมาณที่ใช้สูงเกินไป

www.facebook.com/Prachachat
https://www.facebook.com/PrachachatOnline
201 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการดังกล่าวอาจไม่คุ้มค่าและไม่เอื้อต่อประโยชน์ส่วนรวม กทม. ควรนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องอื่นมากกว่า
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นแนวคิดที่ดี ซึ่งในต่างประเทศก็มีการสร้างสะพานในลักษณะนี้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยสะพานดังกล่าวใช้ได้ทั้งการเดินและทางจักรยาน นอกจากช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการดำเนินโครงการสะพานคนเดินและ ทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช

 

2. ขับขี่จักรยานยนต์บนทางจักรยาน
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
52 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทางจักรยานบริเวณเลียบทางด่วน ถนนประดิษฐ์มนูธรรม มีการนำรถจักรยานยนต์ขึ้นไปขับขี่จำนวนมาก ทั้งที่มีป้ายห้ามติดตั้งอยู่นั้น แสดงถึงความมักง่าย ไร้ระเบียบวินัย ขาดจิตสำนึกของผู้ขับขี่จักรยาน ขณะที่ผู้บังคับใช้กฎหมายละเลยการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ทางจักรยานดังกล่าวบางช่วงยังเป็นที่จอดรถของร้านอาหารและที่ตั้งวางต้นไม้ของร้านค้าบริเวณนั้น
- ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรกวดขันจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมทั้งควรทำเสากั้น หรือไม่ทำทางลาด เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์เข้าไปใช้ทางจักรยาน ควบคู่กับการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจรในผู้ใช้รถใช้ถนน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันรถจักรยานยนต์เข้าใช้ทางจักรยาน รวมทั้งการกวดขันจับปรับผู้ใช้ทางจักรยานผิดประเภท

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.แก้ปัญหาผลกระทบสร้างเขื่อนคลองแสนแสบ
1 ฉบับ ข่าวสด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม.กล่าวในการประชุมติดตามปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนเขตหนองจอก กรณีผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และทางเดินริมคลองแสนแสบว่า สืบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปี 54 ซึ่งรัฐบาลและ กทม.มีนโยบายสร้างเขื่อนและคันกั้นน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลดำเนินโครงการ โดยว่าจ้างเอกชนมาดำเนินการตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มิ.ย.63 ซึ่งมี 70 ครัวเรือนริมคลองที่เข้าข่ายต้องจัดระเบียบปรับปรุงและรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ สภา กทม.จะลงพื้นที่ติดตามปัญหาและข้อเท็จจริงในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน เพื่อแก้ไขต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และทางเดินริมคลองแสนแสบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และทางเดินริมคลองแสนแสบ

 

2.ประสาน บช.น.จุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึง ผบช.น. ขอให้สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อเหตุอาชญากรรมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อสำรวจพื้นที่ดังกล่าวได้แล้วให้ส่งมายัง กทม. เพื่อให้สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เปลี่ยวและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งจะให้ทุกสำนักงานเขตเก็บข้อมูล และถ่ายภาพทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

-กทม.จะดำเนินโครงการ Public Eyes เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมงรวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง พร้อมบริหารจัดการและแก้ไขเหตุการณ์ทันท่วงที 24 ชั่วโมง นำร่องในพื้นที่ชั้นใน ย่านธุรกิจ และจุดเชื่อมต่อคมนาคม

-ส่วนพื้นที่รกร้าง ซึ่งมีผู้ครอบครอง กทม.จะประสานขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอง หรือดำเนินการล้อมรั้วหากไม่ดำเนินการ กทม.จะเข้าไปดำเนินการและเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของที่ดิน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อตัดวงจรการก่ออาชญากรรม ตามนโยบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม

 

3.ปลูก ‘ต้นรวงผึ้ง’ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
1 ฉบับ แนวหน้า
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. จะดำเนินการปลูก ‘ต้นรวงผึ้ง’ เป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ภายในสวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 ก.ค.45 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา ทั้งยังเป็น 1 ใน 3 สวน ที่ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมรวมกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี 54 ที่ได้ให้รวม 3 สวนเข้าไว้ด้วยกัน และได้พระราชทานชื่อว่า “อุทยานสวนจตุจักร” จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่ง รวมทั้งจะปลูกในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขตด้วย รวมจำนวน 110 ต้น ขณะนี้ สสล.จัดหาต้นรวงผึ้งได้บางส่วนแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพื้นที่สำนักงานเขต 50 เขต เพื่อสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

4.ตรวจสอบเหตุอาคารสุขมวิท 87 ถล่ม
18 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, New)108,
บางกอกโพสต์, M2F
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดตัว ภายในซอยสุขุมวิท 87 ว่า อาคารดังกล่าวมีบริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเจ้าของ ได้มีหนังสือแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารเพื่อใช้เป็นที่ว่าง โดยยื่นคำขอรับใบขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ ลงวันที่ 22 พ.ย.59 (แบบ ยผ.1) ต่อมาสำนักงานเขตพระโขนงได้ตรวจสอบพบโครงการรื้อถอนอาคารจัดทำมาตรการป้องกันวัสดุและฝุ่นละอองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ทั้งยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรผ่านไป-มา จึงแจ้งให้เจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องระงับการรื้อถอนอาคารทันที และจัดทำมาตรการป้องกันวัสดุและฝุ่นละอองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. ส่วนสาเหตุที่อาคารทรุดตัวอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

-เบื้องต้นทราบว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย คาดยังติดอยู่ภายในอาคารอีก 2 ราย และได้หารือกับวิศวกรจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร และ สปภ. แล้วว่าจะเข้าพื้นที่เพื่อตัดชิ้นส่วนของอาคารบางส่วน เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา จากนั้นจะหารือขั้นตอนวิธีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด ซึ่งเขตพระโขนงจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกประกาศ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าว โดยขณะนี้เขตได้ระงับไม่ให้มีการรื้อถอนอาคารและห้ามเข้าพื้นที่แล้ว

-นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผอ.เขตพระโขนง กล่าวว่า อาคารแห่งนี้สูง 8 ชั้น อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคาร เจ้าของอาคารได้ขออนุญาตรื้อถอนจาก สนย. เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ระหว่างการรื้อถอนอาคาร เกิดเสียงดังและมีฝุ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง สำนักงานเขตพระโขนง จึงสั่งระงับการรื้อถอนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เขตฯ อยู่ระหว่างออกหนังสือสั่งปิดกั้นพื้นที่ ห้ามเข้าใช้อย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

-นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. กล่าวว่า เจ้าของอาคารขออนุญาตรื้อถอนอาคาร กับ สนย. แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ในกรอบของกฎหมาย แม้ สนย.ยังไม่ได้อนุญาต เอกชนสามารถใช้ช่องทาง ตามมาตรา 39 ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ เข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารไปก่อนได้ โดยต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารควบคุมงาน แต่ในระหว่างการรื้อถอนมีความไม่ปลอดภัย ส่งผลต่อสภาพพื้นที่โดยรอบ สำนักงานเขตจึงสั่งระงับการ รื้อถอน แต่เจ้าของอาคารยังฝ่าฝืนคำสั่ง จนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายชัดเจน สำหรับการดูแลพื้นที่ขณะนี้ ถือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ กทม. ได้ประสาน วสท. เข้าตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยต้องมีการวางแผนความปลอดภัยที่ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนจะเข้าดำเนินการใด ๆ กับอาคาร

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้ต้องค้นหาผู้สูญหายอีก 2 ราย แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะยังมีอาคารด้านข้างที่อาจได้รับผลกระทบและพังลงมาได้อีก จึงได้ใช้ลวดสลิงในการขึง เพื่อยึดอาคารให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เบื้องต้นเปลี่ยนจากการใช้รถเครนยกแผ่นปูนออก มาเป็นการเจาะแผ่นปูนทีละแผ่นไปถึงพื้นด้านล่างเพื่อสอดกล้องดูว่าจุดดังกล่าวมีผู้สูญหายตรงกับตำแหน่งที่สุนัขตำรวจได้ทำสัญญาณไว้หรือไม่ ก่อนจะมีการรื้อแผ่นปูนขึ้นอีกครั้ง จากนี้ กทม.จะเข้าไปดูแลในสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรื้อถอนอาคารมากขึ้น เนื่องจากพบปัญหาที่ผ่านมามักเกิดเหตุการณ์อันเกิดจากความไม่ชำนาญ หรือความไม่เข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพ

-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือแนวทางการกู้ศพคนงานออกจากซากอาคารว่า การปฏิบัติการแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะเข้าไปนำศพออกมา และส่วนที่สองเป็นการประเมินความปลอดภัยแข็งแรงของตัวอาคาร อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะเร่งนำศพออกมาเพื่อให้ญาติได้นำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงระหว่างการรื้อถอนอาคารขนาดใหญ่
ด้านลบ
-อาคารดังกล่าวมีความสูงมากกว่า 3 ชั้น ซึ่งต้องมีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญควบคุมการรื้อถอน รวมทั้งมีโครงสร้างแบบพื้นไร้คาน โดยใช้หลักการคานมากกว่าเสา ในการก่อสร้างต้องใช้สลิงเป็นตัวยึดและรับ น้ำหนักของตัวอาคาร หากไม่มีการศึกษาระบบโครงสร้างให้ถี่ถ้วน จะส่งผลเสียต่อการรื้อถอน ซึ่งขั้นตอนการรื้อถอนต้องมีการค้ำยันพื้นดินเพื่อป้องกันการถล่ม แต่จากการตรวจสอบพบมีการค้ำยันไม่ถูกต้อง
-อุปสรรคของการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารคือ ซากวัสดุอาคารที่กองทับถมหลายชั้น รวมถึงเศษวัสดุแผ่นพื้นที่ห้อยค้างอยู่บนตัวอาคารอาจหลุดร่วงลงมาให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงผลการตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัวของอาคารและการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคาร รวมทั้งการดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบการรื้อถอนอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

5.เปิดใช้แฟลตอ่อนนุช-หนองแขม
1 ฉบับมติชน
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้าง กทม. (แฟลตอ่อนนุช) เขตประเวศว่า ได้มอบหมายให้ สสล. เข้ามาดูแลทำความสะอาด ซึ่งได้จัดบิ๊กคลีนนิ่งภายในแฟลตทั้ง 2 แห่ง คือ อ่อนนุชและหนองแขม ให้ข้าราชการ กทม.และลูกจ้างประจำสามารถเข้าพักอาศัยได้ รวมถึงติดมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติของผู้มีสิทธิพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ จะเป็นไปตามระเบียบของ กทม.

-วันที่ 27 ธ.ค.นี้ ผว.กทม.จะมอบกุญแจให้ข้าราชการ กทม. และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับสิทธิเข้าอาศัยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารเพื่อต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคน ส่วนวันที่ 28 ธ.ค. จะมอบกุญแจให้ผู้พักอาศัยในแฟลตหนองแขม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กทม.ผู้มีรายได้น้อย


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.

 

6.สุ่มตรวจกระเช้าปีใหม่
1 ฉบับ เดลินิวส์
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ในช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ กทม.ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญรูปแบบต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารโดยขอความร่วมมือผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญ คัดเลือกสินค้าคุณภาพดี มีฉลากอาหารถูกต้อง มี อย. รับรองแสดงรายละเอียด วันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ โดยต้องแสดงสัญลักษณ์ของห้าง สถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญ แสดงวันที่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยน หรือ คืนได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 60 ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดแผ่นป้ายประกาศให้ชัดเจน

-กทม. ได้สั่งการให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต สุ่มตรวจกระเช้าปีใหม่ในห้างร้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาลหากพบผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ที่กำหนด แจ้งได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขต หรือสายด่วน กทม. 1555 ได้ทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและควบคุมการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเพื่อดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านลบ
-ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนต่างซื้อหาของขวัญปีใหม่รูปแบบต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่กัน โดยเฉพาะกระเช้าของขวัญ อาจมีบางส่วนที่พบกระเช้าที่ไม่ได้คุณภาพ หลอกลวงผู้บริโภค


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญ ในห้างร้านต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

 

7.โครงการพระปกเกล้าสายปาร์ก
1 ฉบับ ข่าวสด
-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ กทม. กล่าวว่า กทม.จะเร่งรัดโครงการพระปกเกล้า สกายปาร์ก ปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ระยะทาง 280 เมตร ให้เป็นสวนลอยฟ้า พร้อมทางเดินและมุมพักผ่อนชมวิวที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือน มิ.ย.60 ระยะเวลา 1 ปี ในการปรับปรุงสะพานด้วน (ทางรถไฟที่อยู่ระหว่างสะพานพุทธกับสะพานพระปกเกล้า) กว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร เพื่อ เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร ซึ่งประชาชนหรือนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ ได้เกิน 180 องศา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้าให้เป็นสวนลอยฟ้ากลางแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกในอาเซียนข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพระปกเกล้า สายปาร์ก

 

8.อำนวยความสะดวกกลุ่มนักปั่นจักรยานกราบสักการะพระบรมศพ
2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนหลายกลุ่มหลายจังหวัดปั่นจักรยานมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อความสะดวกในการพักรอ การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และจอดรถจักรยาน กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ร่วมกับ กทม. ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้นักปั่นจักรยานที่ประสงค์ปั่นจักรยานมาถวายสักการะพระบรมศพฯ ยื่นเอกสารแจ้งกำหนดการเดินทาง จำนวนสมาชิก วันและเวลาที่จะเดินทางมา ยังศูนย์ประสานงานฯ ก่อนการเดินทาง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมพื้นที่จอดจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้ โดยขอแบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆ ที่ศูนย์ประสานงาน Volunteer For Dad หรืออีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 063 237 0434


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

9.โครงการสะพานคนเดินข้ามเจ้าพระยา
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราชว่าที่ปรึกษาได้สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการฯ คณะที่ปรึกษาได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดำเนินงานประมาณ 2,458.4 ล้านบาท ในส่วนนี้ยืนยันไม่มีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ส่วนรูปแบบสะพานคนเดินฯ จะมีความสูงเท่ากับสะพานพระปิ่นเกล้า มีความยาวประมาณ 240 เมตร กว้าง 10-15 เมตร หลังจากนี้คณะที่ปรึกษาจะรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดส่ง สนย.ภายในเดือน ม.ค.60 จากนั้นสนย.จะนำเสนอคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ควบคู่กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะเดียวกันจะเดินหน้ากระบวนการขออนุมัติงบประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยเบื้องต้นจะของบจากรัฐบาลทั้งหมด หากรัฐบาลเห็นชอบสามารถดำเนินโครงการได้ทันที แต่หากรัฐบาลไม่อนุมัติงบฯ จะต้องใช้งบฯ ของ กทม.ทั้งหมด ซึ่งต้องนำเข้าที่ประชุมสภา กทม.เพื่อพิจารณาต่อไป

-การสร้างสะพานทางเดินข้ามดังกล่าวประชาชนและผู้ให้บริการเรือข้ามฟากไม่มีข้อขัดแย้ง หรือส่วน ใหญ่ไม่คัดค้าน เนื่องจากคาดการณ์จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งมีจุดชมวิวลานกิจกรรม อย่างไรก็ตาม กรณีการติดตามโครงการ หรือคัดค้านของกลุ่มคนหรือองค์กรบางกลุ่มนั้นสามารถทำได้ เพราะ กทม.เปิดให้ตรวจสอบข้อมูลได้เต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่ประชาชน เห็นด้วยกับโครงการฯ ขณะที่โครงการฯ มีความคุ้มค่าทั้งการอำนวยความสะดวกผู้ที่สัญจรทั้งสองฝั่ง เฉลี่ย 7,000 คน/วัน ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ หากก่อสร้างสะพานเสร็จจะทำให้ผู้คนสัญจรได้เห็นทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ นอกจากนี้ บนสะพานจะออกแบบพื้นที่สำหรับรถพยาบาลขนาดเล็กเท่ารถกอล์ฟวิ่งรับ-ส่งผู้ป่วยข้ามฝั่งได้อย่างสะดวก โดยจะเชื่อมต่อไปยังอาคารของโรงพยาบาลศิริราช แต่ไม่ได้ออกแบบสำหรับรถยนต์ทั่วไปใช้งาน
ด้านลบ
-กลุ่ม Friends of the river โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแฟนเพจตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นของโครงการฯ เมื่อเทียบกับเรือข้ามฟาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ผว.กทม. ประกาศนโยบายบริหารราชการ กทม.
www.facebook.com/ทวงคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. แถลงนโยบายการบริหารราชการ กทม. นั้น ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร กทม. ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการจัดระเบียบทางเท้าทั้งการยกเลิกจุดผ่อนผันและการกวดขันการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เป็นสายตรวจเดินทางเท้า รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบทางเท้าในกรุงเทพฯ ทำได้ยาก เนื่องจากมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ประเมินผลทางม้าลาย 3 มิติ
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
30 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีการทดลองทำทางม้าลาย 3 มิติ ซึ่ง กทม. ดำเนินการบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ และจะมีการประเมินผลโครงการนั้น สิ่งสำคัญของการใช้รถใช้ถนนคือ จิตสำนึกและวินัยจราจร ขณะที่สังคมไทยยังให้ความสำคัญกับรถยนต์เป็นอันดับแรก จึงมีการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามจำนวนมาก ขณะที่ตำรวจก็เน้นการระบายรถเป็นหลัก ทั้งที่ควรให้ความสำคัญกับคนเดินเท้ามากที่สุด
- ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางม้าลาย 3 มิติ มีความสวยงามและไม่ควรยกเลิก รวมทั้งถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสำคัญกับการทำทางม้าลายดีๆ และสามารถใช้งานได้จริง ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ไม่หยุดรถให้ผู้ที่ข้ามทางม้าลาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลทางม้าลาย 3 มิติ รวมทั้งการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรในผู้ใช้รถใช้ถนน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผว.กทม.แถลงนโยบาย บริหารราชการ กทม.
11 ฉบับ สำนักข่าวไทย, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, New)108, M2F, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. แถลงนโยบายการบริหารงานราชการ กทม. ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW! กับผู้ว่าฯ อัศวิน” ว่า หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วยวิธีพิเศษ ฉะนั้น คณะทำงานภายใต้การบริหารของตน ต้องรับใช้ชาวกรุงเทพฯ แบบพิเศษเช่นกัน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การแก้ปัญหาน้ำรอระบาย เปลี่ยนเป็นน้ำเร่งระบาย เพิ่มเครื่องสูบน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเร็วที่สุด การจัดระเบียบทางเท้า กำชับให้เจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่สอดส่องดูแลใกล้ชิด ห้ามมีผู้ค้ากลับมาตั้งแผงอีก ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวด เช่น กรณีรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า ฝ่าฝืนจับปรับทันที ยืนยันการดำเนินงานโครงการต่างๆ หลังจากนี้ต้องตรวจสอบได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมให้ความร่วมมือกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถท้วงติงได้ทุกเมื่อ โดยแต่ละโครงการมี รผว.กทม. ทั้ง 4 คน รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน

-สำหรับนโยบายดำเนินงาน ปี 60 กทม.เร่งผลักดัน 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจ โดยภารกิจพิเศษ คือ การบริหารจัดการภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ส่วน 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจ ประกอบด้วย สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตดีและวิถีพอเพียง มั่นใจเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนวางรากฐานสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเมือง ดูแลคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายการบริหารราชการ กทม. ของคณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองเพื่อพัฒนาเมืองและดูแลคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การนำนโยบายการบริหารราชการ กทม. ของคณะผู้บริหาร กทม.ชุดปัจจุบันไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

2.ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนอนบอน
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนว่า ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.51 เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งแรกของกรุงเทพฯ ซึ่งได้พัฒนาบึงรับน้ำหนองบอนให้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ ทั้งยังมีพื้นที่สำหรับกีฬาบนบกและกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง และศูนย์การเรียนรู้น้ำคือชีวิต นอกจากนี้ กทม.ได้จัดทำเส้นทางจักรยาน รอบบึงหนองบอน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งแตกต่างกับเส้นทางจักรยานพื้นที่อื่นๆ คือ ส่วนแรกกว้างประมาณ 1.5 เมตร เป็นเลนจักรยาน สำหรับนักปั่นที่ใช้ความเร็ว ส่วนที่ 2 กว้างประมาณ 2.5-3.5 เมตร เป็นเลนจักรยานสำหรับครอบครัวที่ให้เด็กและประชาชนทั่วไปออกกำลังกาย และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างปลอดภัย สำหรับศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำและสอนการใช้อุปกรณ์กีฬาทางน้ำฟรี

-ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 8 ปี สภาพอาคารและพื้นที่บางส่วนได้ชำรุดทรุดโทรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล หลังคารั่วซึม และพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากมีการทรุดตัวของดิน ซึ่ง กทม.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาออกกำลังกาย เล่นกีฬาทางน้ำ และปั่นจักรยาน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาศูนย์กีฬาทางน้ำเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน


ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาออกกำลังกายและขี่จักรยานที่บึงหนองบอน

 

3.ปี 60 ปฏิรูปสาธารณสุข กทม. ครั้งใหญ่
3 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า การพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ จะต้องทำงานแบบร่วมมือกันเป็นองค์รวม เพื่อให้การเข้าถึงด้านบริการสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่เขตตนเอง ซึ่งมีแนวคิดให้คลินิกเอกชนเข้ามาเป็นพันธมิตรในการคัดกรองผู้ป่วย ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามที่ตนเองมีอยู่เหมือนกับการไปใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ขณะเดียวกันต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้มากขึ้น จากเดิม 2 เดือน/ครั้ง เปลี่ยนเป็น 1 เดือน/ครั้ง และทุกครั้งจะมีหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สพส.และสำนักเขตเข้าไปร่วมทีมด้วย

-สำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ให้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยให้ได้ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัด กทม.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เท่าเทียมกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย โดยโรงพยาบาล สิรินธรจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์นานาชาติ คาดจะสามารถรับสมัครนักศึกษาได้ภายในปี 61 ขณะที่โรงพรยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะพัฒนาเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูขนาดใหญ่ภายในปี 60 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม.
ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม.ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์เป็นจำนวนมาก ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม.

 

4.ก่อสร้าง รพ. ดอนเมือง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลดอนเมืองว่ายังติดขัดปัญหาพื้นที่การก่อสร้างโรงพยาบาลที่ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ กทม.เตรียมหารือกับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญอีกครั้ง พร้อมกันนี้จะสำรวจหาที่ดินรองรับการก่อสร้างโรงพยาบาลดอนเมืองกรณีไม่สามารถดำเนินการในที่ดินดังกล่าวได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขยายการให้บริการทางการแพทย์ของ กทม.ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มุมเมือง
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาวัดปากน้ำคิดค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี จำนวน 1,041 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหาร กทม.ชุดก่อนได้เจรจาต่อรองราคาจนเหลือ 413 ล้านบาท แต่สภา กทม. เห็นว่ายังมีราคาสูงเกินไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโรงพยาบาล กทม.ให้ครอบคลุมพื้นที่ 4 มุมเมือง

 

5.โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินทางจักรยานริมแม่น้ำ ระยะทางสองฝั่งรวม 14 ก.ม. ว่า กทม.ได้ประเมินสภาพบ้านเรือนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการซึ่งต้องย้ายออกจากพื้นที่ 12 ชุมชน รวม 309 ครัวเรือน กทม.ได้ประเมินสภาพบ้านเรือนเพื่อจะจ่ายเงินช่วยเหลือบ้านเรือนต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดโดยขณะนี้ได้ประเมินสภาพบ้านเรือนต่าง ๆ ไปแล้วกว่าร้อยละ 80 และได้เสนอรัฐบาล เพื่อจัดสรรงบฯ ช่วยเหลือครัวเรือนต่าง ๆ โดยวางกรอบวงเงินช่วยเหลือชุมชนไว้ที่ 490 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการ

-เงินช่วยเหลือจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือเงินค่ารื้อถอน เงินค่าขนย้าย และเงินชดเชยการสูญเสียรายได้คาดจะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือในการย้ายออกจากพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในต้นปี 60 กำหนดกรอบเวลาการรื้อบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะ 14 ก.ม. จะต้องย้ายออกให้เสร็จสิ้นภายในปี 60 คาดจะหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้ในเดือน มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล
-การจ่ายเงินช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

6.เปิดฟังความเห็นแบบทางเดินข้ามเจ้าพระยา
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าการศึกษาสำรวจและออกแบบสะพานคนเดินและจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช หลังจาก กทม.ได้จ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจและออกแบบโดยใช้ระยะเวลาศึกษาการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และวันที่ 15 ธ.ค.เวลา 09.00-12.00 น. ที่ปรึกษาโครงการได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลโครงการทั้งงบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการที่ห้องประชุมนันทอุทยานสโมสรกองทัพเรือ

-หลังจากที่ปรึกษาได้ศึกษาทางเลือกโครงการหรือรูปแบบสะพานออกมาแล้ว 4 แบบ ได้ข้อสรุปจะเลือกการก่อสร้างในรูปแบบ Crossed Arch Bridge แบบไม่มีตอม่อกีดขวางการสัญจรทางน้ำแบบสะพานค้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีคะแนนสูงจากเกณฑ์ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ยกเว้นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจึงมีความเหมาะสม หลังจากฟังความเห็นแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาหาผู้ก่อสร้างต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบสะพานคนเดินและจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกในการเดินทางรวมถึงใช้ในการพักผ่อนและเป็นจุดชมวิวของเมือง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษารูปแบบสะพานคนเดินและจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช

 

7.คุมเข้มความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่
12 ฉบับไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360°, แนวหน้า, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, มติชน, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์, M2F, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม (กห.) กล่าวหลังประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ได้เน้นย้ำการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนและการป้องกันอาชญากรรมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ทุกเหล่าทัพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมเคาต์ดาวน์ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้าย พร้อมป้องกันอัคคีภัยซึ่งต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดสถิติการเกิดเหตุ โดยเฉพาะการจราจรต้องดำเนินการตามมาตรการเมาแล้วขับ พร้อมยึดรถยึดใบขับขี่

-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะจัดกิจกรรมแสงเทียนแห่งสยามส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธพุทธศักราช 2560 บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจะสวดมนต์ตั้งแต่เวลา 21.00 น.วันที่ 31 ธ.ค.59 –เวลา 00.09 วันที่ 1 ม.ค.60 และจะจุดเทียนแห่งสยาม ขณะเดียวกันในต่างจังหวัดจะสวดมนต์ภายในวัดและตามสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้

-พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผู้ช่วยโฆษก กห. กล่าวว่าพล.อ.ประวิตรกำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดและรัดกุม พร้อมกันนี้ให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ มหาดไทย แพทย์ อาสาสมัคร กู้ภัย พนักงานดับเพลิง ชุดเก็บกู้ระเบิด จัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการปฏิบัติโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงาน สนามบิน สถานีขนส่งรถไฟ รถยนต์ทุกประเภท และบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งอาจมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีความพร้อมและบูรณาการให้เชื่อมโยงกันทุกจุด

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผบ.ตร. กำชับให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 22-31 ธ.ค. โดยเฉพาะพื้นที่เคาต์ดาวน์ หรือสวดมนต์ข้ามปี นอกจากนี้ ได้ประสานสถานบันเทิงให้เข้มงวดเรื่องเวลาเปิดปิด และไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ ส่วนการจัดงานรื่นเริงให้เป็นไปตามขอบเขตที่นายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แก้ปัญหาจอด-ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/35906196
71 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนกรณี กทม. จะกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวอาจทำได้ยาก เนื่องจากสภาพถนนไม่เอื้ออำนวยกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประกอบกับผู้บังคับใช้กฎหมายละเลยการปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้มีการกระทำผิดจนกลายเป็นเรื่องปกติ

www.dailynews.co.th
https://www.dailynews.co.th/bangkok/541692
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับรูปแบบการจับปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การเปิดช่องทางให้ประชาชนส่งภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอผู้ที่จอด หรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการจับปรับและให้เงินรางวัลจากส่วนแบ่งค่าปรับ
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวทำได้ยาก เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัด จึงทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์กวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. ผู้ค้าตั้งแผงค้ากีดขวางทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
52 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวาง มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตั้งรถเข็นและแผงค้ากีดขวางทางขึ้นลงสถานี สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า แสดงถึงความมักง่ายและไร้ระเบียบวินัย
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องกวดขันจับปรับผู้ค้าเหล่านี้อย่างเข้มงวด

ข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบกรณีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตั้งรถเข็นและแผงค้ากีดขวางทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เร่งสร้างอุโมงค์ทางลอดแก้ปัญหาจราจร
7 ฉบับมติชน, กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ที่ผ่านมา กทม.หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด สะพานข้ามแยก เพื่อบรรเทาปัญหา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) ทางลอดถนนตากสิน-รัชดาภิเษก (มไหศวรรย์) (2) ทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-พรานนก (ไฟฉาย) (3) ทางลอดถนนรัชดาภิเษก-พหลโยธิน (รัชโยธิน) และ (4) ทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช ในอนาคต กทม. มีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเพิ่มเติม 3 แห่ง ได้แก่ (1) ทางลอดถนนศรีอยุธยา-พระราม 6 (2) ทางลอดถนนศรีนครินทร์-พัฒนาการ และ (3) ทางลอดถนนรัชดาภิเษก-ราชพฤกษ์ โดยทั้ง 3 โครงการ คาดจะของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในปี 61

-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวว่า กทม.จะหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ถึงแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-บางกะปิ-สำโรง เนื่องจาก เป็นเส้นทางเดียวกับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์พัฒนาการ หากแบบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจำเป็นต้องใช้โครงสร้างร่วมกับอุโมงค์ทางลอด เช่นเดียวกับที่อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉาย กทม.จะได้วางแผนรองรับรวมถึงขอจัดสรรงบประมาณจาก รฟม.ส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ
-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีปริมาณรถสัญจรประมาณ 8 ล้านคัน/วัน ประกอบกับมีจุดตัดทางแยกถนนต่างๆ ต้องรอสัญญาณไฟจราจรเป็นเวลานาน ส่งผลให้การจราจรติดขัด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.เปิดที่ทำการ สนง.บางกอกน้อยแห่งใหม่ เม.ย.60
2 ฉบับเดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสำนักงานเขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ที่ถนนบางขุนนนท์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ว่า ขณะนี้อาคารแห่งใหม่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด เหลือเพียงการติดตั้งระบบสารสนเทศภายในตัวอาคาร ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 90 วันจากนั้นจึงจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือน เม.ย. 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการที่ทำการสำนักงานเขตบางกอกน้อย แห่งใหม่

 

3.สั่งสำรวจ-ยกเลิกทางจักรยานร้าง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.มีเส้นทางจักรยาน 54 เส้นทาง ระยะทางรวม 364.54 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้บริหาร กทม.ได้สั่งการให้ สจส.เร่งศึกษาข้อมูลของเส้นทางจักรยาน หากเส้นทางใดไม่เหมาะสมกระทบต่อการสัญจรอื่นๆ และไม่มีผู้ใช้งาน จะนำมาทบทวนสามารถยกเลิกได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้ต้องจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงในแต่ละปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำเส้นทางจักรยาน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่ต้องการใช้จักรยานในการสัญจรอย่างปลอดภัย
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาเส้นทางจักรยานบางจุดเกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางจักรยานในรูปแบบช่องทางเฉพาะที่ต้องใช้ผิวจราจรอย่างน้อย 1.20 เมตร เพื่อเป็นช่องทาง ทำให้ผิวการจราจรสำหรับรถประเภทอื่นๆ ลดลง ส่งผลต่อการจราจรติดขัดอีกทั้งเส้นทางจักรยานบางจุดประชาชนในพื้นที่ที่มีทางจักรยาน ตัดผ่านมีความเห็นว่าเป็นจุดกีดขวางกระทบต่อการค้าขาย และการสัญจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจข้อมูลเส้นทางจักรยาน เพื่อพิจารณาทบทวนยกเลิกเส้นทางที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีผู้ใช้งาน

 

4.เสนอแบบสะพานข้ามเจ้าพระยา
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกายพร้อมถนนเชื่อม ภายหลังรัฐสภามีข้อเสนอให้ปรับแบบก่อสร้างสะพานเป็นอุโมงค์ทางลอด เนื่องจากเกรงบดบังทัศนียภาพอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างว่า กทม.ได้หารือกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งยืนยันรูปแบบการก่อสร้างเดิมที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมถนนทางเชื่อมยกระดับ เพราะการก่อสร้างอุโมงค์ต้องใช้งบประมาณมากกว่าสร้างสะพาน 3-4 เท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอข้อมูลและรูปแบบการก่อสร้างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมกันนี้คณะทำงานอยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดจะของบอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อดำเนินโครงการปี 61 หากได้รับจัดสรรงบประมาณจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและรองรับการเปิดใช้อาคารรัฐสภาหลังใหม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณารูปแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย

 

5.กำหนดหลักเกณฑ์ใช้แท็กซี่ผู้พิการ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวว่า KT ได้ออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใช้แท็กซี่ผู้พิการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นตามที่ได้เปิดให้บริการฟรี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ต้องการใช้บริการจำนวนมาก แต่รถมีจำกัดหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) สิทธิของผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือจองรถได้เดือนละ 8 ครั้ง ซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดไว้ (2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้บริการผู้ใช้ลงทะเบียน จองล่วงหน้าก่อน 2 วันหากมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางจากที่แจ้งไว้ผู้ใช้จะถูกตัดสิทธิในการจอง 1 สิทธิต่อเหตุการณ์และให้มีผู้ติดตามได้เพียง 1ท่าน (3) กฎและมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกเดินทางทุกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
ด้านลบ
-ปัจจุบันรถแท็กซี่เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุของ กทม.มีจำนวนจำกัด ขณะที่มีผู้ต้องการใช้บริการจำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้แท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

 

6.กำชับทุกเขตตรวจความปลอดภัยอาคาร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร 9 ประเภท ซึ่งอาคารดังกล่าวมีกฎหมายระบุให้ต้องส่งผลการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารประจำปี แต่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาล กทม.จึงให้ความสำคัญการดูแลความปลอดภัยมากขึ้น โดยสุ่มตรวจความปลอดภัยของอาคารประเภทต่าง ๆ และได้กำชับให้ 50 สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารประเภทสถานบันเทิงเป็นพิเศษ เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันภัยและกวดขันความปลอดภัยในสถานบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องให้อุปกรณ์พร้อมใช้และเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟด้วย

-หากพบอาคารใดไม่ปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย จะเร่งให้ปรับปรุงแก้ไขทันทีและจะมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง หากพบยังไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ปลอดภัยจะต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ โดยมีค่าปรับ วันละ 10,000 บาท จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ซึ่งการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารและสถานบริการในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
ด้านลบ
-ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีอาคารรวมทั้ง 9 ประเภทกว่า 10,000 อาคาร ขณะที่อาคารประเภทสถานบันเทิง กว่า 400 แห่ง พื้นที่เขตที่มีสถานบันเทิงมากที่สุดได้แก่ เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตห้วยขวาง และพื้นที่เขตสาทร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารและสถานบริการในกรุงเทพฯ

 

7.เฝ้าระวัง 4 โรคระบาดปี 60
6 ฉบับไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, new)108
รายละเอียด
-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงข่าวการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 60 ว่า จากการคาดการณ์พบมี 4 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า ปาก และเมลิออยโดสิส โรคที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดในปี 60 คือ ไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากข้อมูลปี 59 พบผู้ป่วย 156,943 ราย เสียชีวิต 43 ราย จึงคาดในปี 60 จะมีผู้ป่วย 320,000 ราย หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 59 ทั้งนี้ 7จังหวัดที่คาดจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการระบาด ได้แก่ ลำปาง กรุงเทพฯ ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา และพะเยา

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักระบาดวิทยา กล่าวว่า จากการวิเคราะห์และคาดการณ์ใน 4 โรค พบไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบาดสูง เนื่องจากปลายปี 59 เริ่มพบผู้ป่วยแล้ว ซึ่งมีโอกาสพบมากในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูฝนประมาณ 32,000 ราย/เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
ด้านลบ
-กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่คาดจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการระบาดของโรคที่ต้องเฝ้าระวังในปี 60


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในปี 2560

 

8.ตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดครบวงจรใน 5 จังหวัด
3ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, M2F
รายละเอียด
-น.สพ.พรพิทักษ์ พันหล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ มีพระดำริต้องการให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้า รัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากไทยภายในปี 63 และเป็นไปตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก แนวทางหลักจะเน้นการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์เลี้ยง

-สำหรับสุนัขจรจัดทรงมีพระวินิจฉัยให้จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี เบื้องต้นได้จัดตั้งใน จ.นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช หรือสุราษฏร์ธานี และเชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด โดยพระองค์จะทรงเป็นประธานในการออกหน่วยร่วมกับคณะสัตวแพทย์ต่างๆ เพื่อดูแลสัตว์เหล่านั้นด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
-การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ในแต่ละปีจะมีคนมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากการถูกสุนัขกัด หรือแมวข่วนกว่า 5 แสนราย และในช่วงหลัง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นห่วงเรื่องนี้ เนื่องจากข้อมูลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบมีเชื้อพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัขที่สุ่มตรวจมากขึ้นอย่างน่าตกใจและในปี 59 พบผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าแล้ว 12 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เดินหน้านำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
22 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่ง กทม. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วเสร็จระยะที่ 1 แล้ว และจะเดินหน้าระยะที่ 2 ต่อไป เพื่อให้กรุงเทพฯ มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเห็นว่าสายที่รกรุงรังส่วนใหญ่เป็นสายสื่อสาร ซึ่งควรให้บริษัทเอกชนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการที่ดำเนินการในระยะที่ 1 เส้นทางถนนพหลโยธิน เป็นการนำสายไฟฟ้าลงดินเท่านั้น ส่วนสายสื่อสารยังรกรุงรังเหมือนเดิม รวมทั้งควรดำเนินการในเส้นทางหลัก เช่น ถนนสุขุมวิทก่อน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน ระยะที่ 2

 

2. กวดขันจับปรับจอดและขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
www.facebook.com/Dailynews
https://www.facebook.com/dailynewsonlinefan/fref=ts
24 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. จะดำเนินการกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยการจับปรับ ยึดรถ และส่งฟ้องศาลนั้น ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นการกระทำที่มักง่ายและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ทางเท้า
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ที่ผ่านมาผู้บังคับใช้กฎหมายปล่อยปละละเลยมานาน จนมีการกระทำผิดจนกลายเป็นเรื่องปกติ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3. สภาพทางเท้าในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
140 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อภาพทางเท้าในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่ มีสภาพชำรุด สกปรก มีการนำกระถางต้นไม้มาตั้งวาง สร้างความลำบากในการสัญจรให้ประชาชนนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความไร้ระเบียบของประชาชนทั้งผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่นำรถขึ้นมาจอด หรือขับขี่บนทางเท้า จนทำให้ทางเท้าชำรุด ขณะที่ผู้บังคับใช้กฎหมายปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการกวดขันจับปรับ
- ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรดำเนินการสำรวจทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง ขณะที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทางเท้า โดยการไม่สนับสนุนผู้ค้าบนทางเท้า ไม่จอด หรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและซ่อมแซมทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ธ.ค.นี้ ลูกจ้าง-ขรก. ได้เข้าอยู่แฟลต กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดข้าราชการและลูกจ้าง กทม.เข้าไปอยู่ในแฟลตหนองแขมและอ่อนนุชภายในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ โดยตนจะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวข้าราชการและลูกจ้างของ กทม. ทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากร กทม.ได้ส่วนหนึ่งและมีกำลังใจทำงานให้กับ กทม.ต่อไป
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งส่งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์มาให้ สสล. เพื่อพิจารณา ขณะเดียวกันให้ สสล.ดำเนินการตรวจสอบ ระบบการจ่ายน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและทำความสะอาดให้ครบทุกห้อง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ต่อไป
- นายอภิรัฐ ตราดุษฎี รผอ.สสล. กล่าวว่า กทม. มีที่พักสำหรับบุคลากร กทม. 2 แห่ง ได้แก่ ที่หนองแขม ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น 350 ห้อง และที่อ่อนนุช เป็นอาคาร 6 ชั้น 350 ห้อง สามารถรองรับได้ประมาณ 700 ครัวเรือน สสล. และกองการเจ้าหน้าที่ สนป. จึงได้หารือร่วมกันถึงกระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้เข้าอยู่อาศัย โดยสรุปจะพิจารณาให้สิทธิข้าราชการ กทม.ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าชำนาญการและลูกจ้าง กทม. ที่มีปัญหาเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและเป็นผู้มีรายได้น้อยก่อน ขอให้ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาให้ สสล.รวบรวมภายในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและบุคลากร กทม.
ด้านลบ
- แฟลตทั้ง 2 แห่ง ก่อสร้างตั้งแต่ ปี 50 แล้วเสร็จเมื่อปี 54 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เข้าพัก เพราะยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องสิทธิการเข้าพักอาศัย หากปล่อยเป็นเวลานาน อาคารที่สร้างมานานอาจชำรุด เสื่อมโทรมได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดแฟลตที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากร กทม. ที่หนองแขมและอ่อนนุช

 

2. กำชับตรวจตึกสูง-สถานบันเทิง
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีสถานบันเทิงซานติก้า ถือเป็นบทเรียนของ กทม. และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีกฎหมาย เพื่อกำหนดให้การสร้างอาคารต้องติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน มีจุดที่กักเก็บน้ำดับเพลิง ด้วยศักยภาพของ กทม. สามารถช่วยบรรเทาปัญหาอัคคีภัยเกิดบนอาคารสูงได้ประมาณ 10 ชั้นเท่านั้น อาคารสูงเหล่านี้จึงต้องมีห้องเก็บน้ำไว้เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กทม.ต้องไปตรวจทั้ง อาคารสูง โรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิงต่างๆ โดยให้ตั้งคณะกรรมการและกำหนดระยะเวลาการตรวจอาคาร สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ให้ชัดเจน หากพบอาคารใดไม่มีมาตรฐานต้องรีบแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารสูง โรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาบางเขตประสบปัญหาจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการตรวจสอบอาคารไม่เพียงพอ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง โรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ

 

3. ตั้งเครื่องนับปริมาณรถ-แก้ปัญหาจราจรแยกรัชโยธิน
2 ฉบับ เดลินิวส์, พิมพ์ไทย
รายละเอียด
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้นำกล้องนับปริมาณการจราจรติดตั้งช่วงคอขวดในช่วงแยกรัชโยธิน เพื่อตรวจนับปริมาณการจราจร และตรวจดูสภาพการจราจรสะสมของรถในแต่ละจุด หากพบมีปริมาณเกินกว่าจุดคอขวดนั้น ๆ จะรับได้จะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังป้อมจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งปล่อยสัญญาณไฟเพื่อระบายรถ นอกจากนี้ กทม.จะเร่งรัดลงพื้นที่ขอคืนผิวการจราจรจากผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มผิวการจราจรในจุดที่เป็นปัญหา โดยจะห้ามไม่ให้มีการตั้งแคมป์คนงาน หรือตู้สำนักงานบนผิวการจราจรเป็นอันขาด
- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า ในอนาคตบริเวณแยกรัชโยธินควรมีระบบบริหารจัดการไฟสัญญาณจราจรแบบอัตโนมัติ โดยการวัดปริมาณรถในแต่ละทิศทางและปล่อยสัญญาณไฟเขียวตามจำนวนรถที่มากกว่า เพื่อให้การจัดการเกิดความสมบูรณ์และคำนวณให้รถด้านใดด้านหนึ่งไม่รอสัญญาณไฟแดงนานจนเกินไป การดำเนินการดังกล่าวจะต้องศึกษาความเป็นไปได้และเทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ อาทิ การคำนวณปริมาณรถโดยการวัดอุณหภูมิ เพื่อจัดการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารจัดการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินและพื้นที่ต่อเนื่อง
ด้านลบ
-การจราจรแยกรัชโยธินจะมีสภาพติดขัดนานกว่า 2 ปี จนกว่าจะก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและอุโมงค์ลอดทางแยกจะแล้วเสร็จ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

 

4. ปี 61 กทม.สร้างอุโมงค์อีก 3 แห่ง
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. จะเร่งสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ 1) อุโมงค์ทางลอดถนนศรีอยุธยา-พระราม 6 ซึ่งได้ศึกษาออกแบบอุโมงค์เสร็จสิ้นแล้ว โดยจะก่อสร้างเป็นอุโมงค์ขนาด 4 ช่องจราจร 2) อุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์-พัฒนาการ อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบโครงการ และ 3) อุโมงค์ทางลอดถนนรัชดาภิเษก-ราชพฤกษ์ เป็นโครงการที่ กทม. ได้ศึกษาออกแบบการก่อสร้างอุโมงค์ไว้แล้ว เป็นอุโมงค์ 4 ช่องจราจร ยาว 800 โดยทั้ง 3โครงการ กทม. จะจัดสรรงบประมาณและวางแผนการก่อสร้างในปี 61

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาถนนอุโมงค์ทางลอดและโครงข่ายการจราจร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณรถสัญจรบนถนนประมาณ 8 ล้านคัน/วัน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในหลาย เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางแยกต่าง ๆ ที่รถต้องรอสัญญาณไฟเป็นเวลานาน เกิดปัญหาการจราจรติดขัดกระทบในพื้นที่ต่อเนื่อง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางแยกเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5. ปรับแผนสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ “บึงหนองบอน”
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 ถนนสุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตร.กม. รวมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตประเวศ อุโมงค์มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5 เมตร ระยะทางยาว 9.4 กม. ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าเกินกว่าแผนที่กำหนด
- โครงการดังกล่าวก่อสร้างบนพื้นที่ของบริษัท ไม้อัดไทย ซึ่ง สนน. ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อจัดสร้างเป็น โรงบำบัดน้ำเสีย แต่เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่มาก จึงได้มอบหมายให้ สนย.ดำเนินการออกแบบพัฒนาพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้สามารถก่อสร้างเป็นศูนย์ราชการของ กทม.แบบครบวงจร โดยจะเป็นที่ตั้งหน่วยงาน ที่สำคัญ อาทิ สำนักงานเขตบางนา โรงพยาบาล และศูนย์กีฬา ทั้งนี้ จะประชุมเพื่อหารือปรับรูปแบบของพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเป็นสำคัญ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม.ปรับแผนการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและการก่อสร้างศูนย์ราชการ กทม.ในพื้นที่โครงการ

 

6. เดินหน้าก่อสร้างสวนสาธารณะ- ตลาดนัดสวนจำปี
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินการขอเช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค จำนวน 119 ไร่ โดยมีค่าเช่ารวมกว่า 10 ล้านบาท/ปี ตั้งแต่ปี 54 เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ ใช้พื้นที่ 70 ไร่ และก่อสร้างเป็นตลาดนัดสวนจำปี พื้นที่ 49 ไร่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากติดปัญหามีผู้บุกรุก โดย กทม.พยายามเจรจาให้ย้ายออกจากพื้นที่เรื่อยมา จนเหลือผู้บุกรุกอยู่ 4 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาให้ออกจากพื้นที่ภายในปี 60 เพื่อให้สามารถนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์และดำเนินโครงการ ที่วางแผนไว้ได้ หากสามารถก่อสร้างตลาดนัดสวนจำปีได้สำเร็จ จะมีพื้นที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมา กทม.ได้เปิดให้ประชาชน เข้าจองแผงค้าในพื้นที่ โดยไม่มีการเก็บเงินใด ๆ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าจองแผงค้าจำนวนมาก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม.ต้องการก่อสร้างตลาดนัดสวนจำปีให้เป็นแหล่งการค้าเศรษฐกิจแหล่งใหม่ในย่านฝั่งธนบุรี และเป็นสถานที่ค้าขายและรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.
ด้านลบ
- กทม. ดำเนินโครงการตลาดนัดสวนจำปี ตั้งแต่ปี 55 ซึ่ง กทม.ได้ถมดินในพื้นที่และวางแนวทางการจัดสร้างอาคารตลาด แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดต่อเนื่อง เนื่องจากติดปัญหาผู้บุกรุก ซึ่งยังไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่

ข้อคิดเห็น
- สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะและตลาดนัดสวนจำปี

 

7. ประสานทีโอทีเลิกตู้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้งาน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศ กทม. มีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตติดตั้ง กำหนดให้ผู้ติดตั้งในที่สาธารณะ ต้องขออนุญาตในนามของ บมจ.ทีโอที เท่านั้น ซึ่งการขออนุญาตติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามจุดที่เหมาะสม โดยปัจจุบันตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตถูกต้องมีทั้งสิ้น 6,7449 ตู้ ส่วนตู้โทรศัพท์ที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้ กทม.ได้รื้อถอนทั้งหมดแล้ว
- ได้สั่งการให้สำนักงานเขตสำรวจตู้โทรศัพท์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดยังคงอยู่ในจุดใดบ้าง และจะประสาน บมจ.ทีโอทีเจ้าของตู้ เพื่อวางแนวทางการจัดระเบียบ หากไม่มีผู้ใช้บริการจะสามารถรื้อถอนออกไปได้หรือไม่ ส่วนการใช้เป็นจุดเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์บ้านในพื้นที่ตนเห็นว่า ควรทำเป็นรูปแบบเสาส่งสัญญาณแทน เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรและไม่ส่งผลต่อ ภูมิทัศน์ของเมือง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ปัจจุบันตู้โทรศัพท์สาธารณะมีผู้ใช้ บริการจำนวนน้อยมาก สภาพตู้สกปรก เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่ไม่น่ามอง อีกทั้งบางตู้ยังเกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบ ตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8. ครบ 4 ปี รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
4 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดให้บริการที่อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราว รักษาโรคทั่วไป คลินิกทางทันตกรรม บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่ได้รับบริจาค คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 62 หากการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง มีศูนย์เวชศาสตร์ ผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพฯ และมีคลินิกเฉพาะทางที่หลากหลาย
- ในปี 59 มีผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลแล้วกว่า29,000 ราย ในอนาคตหลังจากก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จจะก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมอบหมายให้มูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552 เป็นผู้บริหารและจัดการโครงการแทน กทม. เมื่อโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบาลขุนเทียน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 

9. เปิดช่องพิเศษผู้พิการ-สูงอายุกราบสักการะพระบรมศพ
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) โดย กทม. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจุดคัดกรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสงค์เข้ากราบสักการะพระบรมศพ โดยแบ่งเกณฑ์เป็น 3 ประเภท คือ 1) อายุ 80 ปีขึ้นไป 2) ผู้สูงอายุที่มีอายุต่ำกว่า 80 ปี และร่างกายอ่อนแอ หรือสุขภาพไม่ดี และ 3) ผู้พิการเด่นชัดคือ มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ทั้ง 3 กลุ่มจะอนุญาตให้มีผู้ติดตาม 2 คน รวมเป็น 3 คน ทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเข็นรถวีลแชร์ โดยให้เข้าช่องทางพิเศษเต็นท์ 13 ด้านหลัง ถ.พระมหาธาตุ รอบละ 5 คน พร้อมจัดบริการดูแลด้านอาหาร น้ำดื่ม และห้องสุขาเป็นพิเศษ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดบริการและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดจุดคัดกรองพิเศษ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ โดยผู้สูงอายุที่ประสงค์จะเข้ากราบพระบรมศพเป็นหมู่คณะให้ติดต่อผ่านจังหวัด หรือทำหนังสือแจ้งมาที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 08-1174-4936 และ 08-1613-2324 ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้จดข้อมูลโรคประจำตัว การแพ้ยา รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อญาติเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

 

10. กำหนดเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาล
6 ฉบับ บ้านเมือง, ไทยรัฐ, คม ชัดลึก, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า
รายละเอียด
- นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดเส้นทางรถพยาบาลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินไว้ 2 จุด คือ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นเต็นท์ของแพทย์ของกองทัพบก และบริเวณหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นเต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงขอความร่วมมือโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่นำรถไปจอดกีดขวางเส้นทางดังกล่าว ที่ กทม.ได้ตีเส้นไว้เป็นเส้นทางฉุกเฉิน นอกจากนี้ กทม.ได้ติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มที่เต็นท์สนามและเต็นท์ประกอบเลี้ยง โดยจะทำความสะอาดเต็นท์ประกอบเลี้ยงโรงครัวทั้งหมดทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป และทุกวันในเวลา 08.00 น. จะเดินพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบเลี้ยง เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และหาทางออกร่วมกัน
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอความร่วมมือคนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินทางมาช่วงเวลา 13.00-14.00 น. เพื่อลดจำนวนคนที่เดินทางมาในช่วงเช้าให้เหลือเพียง 15,000-20,000 คน จะสามารถบริหารจัดการให้ประชาชนเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้ไม่นานนัก นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หรือองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมในพื้นที่ท้องสนามหลวง ขอให้ประสานงานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด หรือแต่ละกระทรวงกลั่นกรองกิจกรรมมาก่อน ที่จะขออนุญาตจาก กอร.รส.หลังจากพบมีการจัดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงความอาลัย หรือการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดเส้นทางรถพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

11. แก้ปัญหาศาลาที่พักผู้โดยสาร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส.กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีปัญหาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกว่า 1,000 หลัง ที่ถูกทิ้งร้างจากเอกชนที่ดูแล เนื่องจากขณะนี้เอกชนและ กทม. อยู่ระหว่างแก้ปัญหาเรื่องการทำผิดสัญญาว่า เอกชนได้ส่งหนังสือถึง กทม. เพื่อขอเจรจาอีกครั้งหนึ่ง หากในครั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการตกลงกันได้ อาจมีการฟ้องร้อง เพื่อหาข้อยุติต่อไป
- กทม. อยู่ระหว่างการประกวดราคาเพื่อซ่อมแซมป้ายรถประจำทางกลุ่ม A จำนวน 516 หลัง และสัญญา กลุ่ม C จำนวน 538 หลัง หลังจากนี้อาจพิจารณาเปิดประกวดราคาหาเอกชนเข้ามาดำเนินการดูแลใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาจะสามารถดำเนินการได้ทันทีหรือไม่หรือต้องรอให้ข้อยุติระหว่าง กทม.และเอกชนเจ้าของสัญญาเดิม ซึ่งต้องพิจารณาเพื่อไม่ให้การหาเอกชนดำเนินการใหม่กระทบกับปัญหาที่ กทม.และเอกชนรายเดิมอยู่ระหว่างแก้ไข เพื่อให้สามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การแก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างและดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในกรุงเทพฯ
ด้านลบ
- ตั้งแต่ปี 56 ที่มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าการดำเนินการของเอกชน กรณีการติดตั้งป้ายโฆษณาที่มาคู่กับศาลาที่พักผู้โดยสารกีดขวางการสัญจรของประชาชน สจส. ได้แจ้งให้ระงับการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสัญญาทั้งหมดจึงทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดปัญหาระหว่างกัน จึงยังไม่สามารถยกเลิกสัญญาเมื่อครบ 3 ปีแรกได้ ส่งผลให้ไฟตามป้ายรถเมล์มืดอาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการเจรจาหาข้อสรุปกับบริษัทเอกชนเรื่องศาลาที่พักผู้โดยสาร

 

12. สั่งทุก สน.เข้มงวดตรวจตึกร้าง ป้องกันเหตุอาชญากรรม
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณอาคารวัฏจักร ซึ่งเป็นอาคารร้างตั้งอยู่ริมถนนบรมราชชนนีขาออก เขตตลิ่งชัน เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมคดีนักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลีย แจ้งความว่าถูกคนขับรถสามล้อเครื่องกับเพื่อนรวม 2 คน ล่อลวงไปข่มขืนภายในบริเวณอาคารดังกล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ คาดมีการนำสุภาพสตรีมาก่อเหตุในบริเวณดังกล่าวแล้วหลายราย เบื้องต้นจะปิดทางเข้าอาคารให้เร็วที่สุด เพื่อปิดโอกาสเกิดเหตุอาชญากรรม หรือเหตุข่มขืน พร้อมสั่งการทุกพื้นที่นครบาลให้เพิ่มความเข้มงวดและปฏิบัติอย่างจริงจังในการสุ่มตรวจในแต่ละพื้นที่ เช่น จัดการในพื้นที่รกร้างในที่มืด โดยจะประสาน กทม.ขอความร่วมมือในส่วนนี้ด้วย
- นางพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตตลิ่งชัน กล่าวว่า เขตฯ จะประสานเจ้าของพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทำประตูปิดเปิดทางเข้า-ออก พร้อมทั้งติดไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆ เพิ่มเติม และต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การประสานความร่วมมือในการตรวจสอบอาคารพื้นที่รกร้างมืดเปลี่ยว เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ด้านลบ
- จากข้อมูลของ สนย.พบว่าในปี 58กรุงเทพฯ มีอาคารร้างทั้งหมด 41 โครงการ หรือ 67 อาคาร ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่และสูง

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบอาคารร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

 

13. เขตพญาไทพร้อมหารือกรณีคัดค้านสร้างคอนโดมิเนียม-บ้านประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางเกศสุภา อรวรรณสกุล ผช.ผอ.เขตพญาไท กล่าวกรณีกลุ่มชุมชนอนุรักษ์พญาไท (ชอพ.) คัดค้านการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ของเอกชนและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบริเวณพื้นที่ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยอารีย์) ว่า เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. กลุ่มชุมชนได้ประชุมและร้องขอให้เขตลงพื้นที่ เพื่อรังวัดแนวเขตทาง ซึ่งเขตได้ลงพื้นที่วัดหน้าถนนเรียบร้อยแล้ว พบแนวเขตทาง หรือหน้าถนนในซอยพหลโยธิน 11 กว้าง 10-13 เมตร อย่างไรก็ตาม จะตรวจสอบรายละเอียด หลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วัดหน้าถนนในวันที่ 13 ธ.ค.อีกครั้ง
- กรณีชาวบ้านร้องขอให้ออกไปรังวัด เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินที่จะเข้าไปรังวัดหน้าโฉนดในพื้นที่ที่มีเจ้าของส่วนถนนสาธารณะไม่สามารถรังวัดได้ เพราะไม่มีหน้าโฉนด การดำเนินการทำได้เพียงวัดหน้าถนนที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการไปแล้วเท่านั้น สำหรับการก่อสร้างอาคารสูง 32 ชั้น เอกชนผู้เป็นเจ้าของจะต้องขออนุญาตก่อสร้างกับ สนย. เนื่องจากเขตมีอำนาจอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น อย่างไรก็ตามเขตพร้อมจะร่วมหารือเจรจา พร้อมทั้งวัดหน้าถนนอีกครั้งและชี้แจงรายละเอียด รวมทั้งแสดงเอกสารการวัดหน้าถนนกับประชาชน เพื่อหาทางออกร่วมกัน
- นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบการใบขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 11 พบขณะนี้มีการขอก่อสร้างเพียงอาคารที่อยู่อาศัยขนาด 8 ชั้น 2 หลัง ซึ่งในการก่อสร้างสำนักงานเขตสามารถอนุญาตการก่อสร้างได้หากแนวเขตทางมีขนาดความกว้างตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างคอนโด มีเนียมที่พักอาศัยขนาดใหญ่ 32 ชั้น เป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างมายัง สนย.หากยื่นเรื่องขออนุญาต สนย.จะลงพื้นที่เพื่อวัดหน้าถนนอีกครั้งว่าความกว้างในถนนสาธารณะเป็นไปตามกฎหมายกำหนดคือ ต้องไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยืนยันกรณีจะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้เจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่และวิเคราะห์รายละเอียดอย่างรอบคอบ
- นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ให้เอกชนเข้ามาสร้างอสังหาริมทรัพย์ (โครงการบ้าน ธนารักษ์ประชารัฐ) ที่คิดค่าเช่าราคาถูกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้น้อย และได้หารือร่วมกับ กทม.แล้วว่าดำเนินการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวเข้า-ออกได้หลายทาง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนเดิม ประกอบกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยครั้งนี้เป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งไม่ได้ทำให้ชุมชนเดิมที่มีอยู่เกิดความแออัด หรือได้รับผลกระทบด้านจราจร แต่หากชุมชนกังวล พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือถึงผลกระทบดังกล่าว เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- หลักเกณฑ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2533
- การวัดแนวเขตทางของเขตจะวัดตั้งแต่แนวกำแพงด้านหนึ่งของถนนไปถึงแนวกำแพงอีกด้านหนึ่ง แต่ที่ชาวบ้านวัดได้ 8.9 เมตร อาจวัดเฉพาะหน้าถนนบริเวณริมทางเท้า ทั้งนี้ กรณีแนวเขตทางหายไปทำให้ขนาดความกว้างลดลงนั้น เนื่องจากประชาชนมักก่อสร้างกำแพงกินพื้นที่เข้ามาในแนวเขตทางสาธารณะ ซึ่งผิดกฎหมาย
ด้านลบ
- กลุ่มชุมชนอนุรักษ์พญาไท ร่วมกับตัวแทนชุมชนในซอยพหลโยธิน 5, 7, 9, 11 คัดค้านขนาดใหญ่ของเอกชน และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบริเวณพื้นที่ซอยพหลโยธิน 11 เนื่องจากซอยคับแคบ หากมีการก่อสร้างจะกระทบต่อชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวชุมชนตั้งแต่การจราจรและความปลอดภัย หากเกิดเพลิงไหม้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมและบ้านธนารักษ์ประชารัฐในซอยพหลโยธิน 11

 

14. สรุปแบบปรับปรุง BTS ตากสิน
1 ฉบับ ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
- นายชายชาติ ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) หารือกับ กทม. เพื่อสรุปรูปแบบการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน (S6) ซึ่งหลักการจะไม่มีการฝากสะพานตากสินและไม่มีการฝากโครงสร้างใดๆ ให้กระทบต่อตัวสะพานเดิม และให้มีผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียด คาดจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้
- นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดี ทช. กล่าวว่า กทม. และ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ได้นำเสนอรูปแบบการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน (S6) เพื่อทำเป็นรถไฟทางคู่ ได้ข้อสรุปร่วมกันเบื้องต้นแล้ว โดยการวางรางรถไฟเพิ่ม จะต้องขยายชานชาลาเพิ่มออกมาด้วย ซึ่งจะเกินเข้าไปในพื้นที่สะพานตากสิน 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 250 เมตร ขณะที่โครงสร้างของรถไฟฟ้าจะลอยอยู่เหนือสะพานตากสิน โดยไม่มีการทุบสะพานตากสินแต่อย่างใด การออกแบบดังกล่าวจะทำให้ช่องจราจรด้านในของสะพานตากสินทั้งสองฝั่งๆ ละ 1 ช่องจราจร ไม่สามารถใช้ได้ เป็นระยะทาง 250 เมตร ดังนั้น จะมีการขยายสะพานฝั่ง ด้านแม่น้ำออกไป 1 ช่องจราจรเพื่อทดแทนช่องจราจรที่ใช้ไม่ได้ ทำให้สะพานตากสินยังมี 3 ช่องจราจรเท่าเดิม โดยไม่มีการทุบสะพานตากสิน หรือกระทบต่อโครงสร้างเดิม
- กทม. และ BTSC จะเป็นผู้ลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างทั้งหมด โดย กทม.และ BTSC จะต้องขยาย 1 ช่องจราจรของสะพานตากสินด้านข้างให้เสร็จก่อน จึงจะปิดเลนในของสะพาน เพื่อก่อสร้างและขยาย รางรถไฟฟ้า โดยนัดหารือกับ กทม.และ BTSC อีกครั้งภายในเดือน ธ.ค.นี้ หากได้ข้อสรุปเรื่องรายละเอียดของแบบแล้วจะมีการนำเสนอต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คค.ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การหาข้อสรุปรูปแบบปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน โดยไม่ให้กระทบต่อตัวสะพานเดิม และส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการหาข้อสรุปรูปแบบการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน (S6)

 

15. เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
5 ฉบับ เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.กระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการของรัฐรายละ 1,500 บาท และ 3,000 บาทว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มจ่ายเงินให้ผู้มาลงทะเบียนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.59 เป็นต้นไป คาดจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินทั้งหมดได้ภายในสิ้นปี 59
- นายพรชัย ฐีระเวช รผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ยอดผู้ที่จะได้รับสวัสดิการของรัฐครั้งนี้ มีผู้ได้รับเงินจากรัฐบาล 8.04 ล้านราย จากจำนวน ผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อยทั้งหมด 8.27 ล้านรายเนื่องจากมีบางส่วนไม่ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย เช่น มีรายได้เกิน 100,000 บาท/ปี คิดเป็น 240,000 ราย เพราะกรมสรรพากรได้ตรวจสอบการเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่มีรายได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผลตอบแทนจากหุ้นกู้ หรือพันธบัตร นอกจากนี้ ยังพบมีผู้มาลงทะเบียนและเสียชีวิตไปแล้วอีก 9,600 คน และเป็นบุคคลต่างด้าวอีก 400-500 คน โดยคุณสมบัติการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกำหนดต้องเป็นคนสัญชาติไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระให้ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการของรัฐ