• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้บริหารข้าราชการ กทม. รวมพลังแห่งความภักดี
9 ฉบับสำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กทม.กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” บริเวณลานคนเมือง กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีจะปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม นำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม รวมถึงน้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของ กทม. จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวหลังนำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ทุกคนช่วยกันทำความดีให้กับแผ่นดิน เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่อๆ ไปด้วย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดตามช่วงระยะเวลาที่มีอยู่ จนกว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ของ กทม. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีทั้งทางกาย วาจา และทางใจของ กทม.

 

2.มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ มอบข้าวบุคลากร กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังรับมอบข้าวสาร 9,999 ถุง จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ตามโครงการ “ห่วงใยชาวนา ด้วยใจภักดิ์” เป็นกำลังใจให้คนดูแลงานของพ่อ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรของ กทม. เช่น คนงานกวาด พนักงานเก็บขนมูลฝอย ซึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า กทม.จะนำข้าวสารดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับคนดูแลงานของพ่อ ซึ่งทุกคนตั้งใจปฏิบัติภารกิจสำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลากรของ กทม. ซึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารแก่ข้าราชการและบุคลากร กทม. เพื่อช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายของรัฐบาล

 

3.ผว.กทม.เตรียมแถลงนโยบายเดือน ธ.ค.นี้
2 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวภายในเดือน ธ.ค.นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมผู้คณะบริหารจะแถลงนโยบายการการทำงานอย่างเป็นทางการแบ่งเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ (1) สะอาด (2) สะดวก (3) ปลอดภัย (4) คุณภาพชีวิตดีวิถีพอเพียง (5) การมีส่วนร่วมบูรณาการสานเครือข่าย (6) ทันสมัยก้าวหน้าสู่สากล นอกจากนี้ จะบริหารราชการด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนติดตามการบริหารงบประมาณร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยจะแจ้งกำหนดวันแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินการตามนโยบายของ ผว.กทม. และการขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแถลงนโยบายการทำงานของคณะผู้บริหาร กทม.ชุดใหม่

 

4.เร่งก่อสร้างแนวกั้นริมคลองเคล็ด
3 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้าง-คลองบางนา และตรวจเยี่ยมงานในจุดที่มีปัญหาอุปสรรคชุมชนรุกล้ำแนวคลอง บริเวณชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 20 (ซอยศรีนครินทร์ 48) และชุมชนสวนสุวรรณ (ซอยอุดมสุข 60) เขตประเวศว่า ขณะนี้โครงการมีความก้าวหน้าร้อยละ 75 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 25 เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคมีบ้านรุกล้ำคลอง 119 หลัง แต่จากการเจรจาโดยสำนักงานเขตประเวศ ขณะนี้เหลือผู้รุกล้ำ 90 หลังและยังไม่ย้ายออก หากประชาชนที่รุกล้ำแนวเขตคลองยอมย้ายออกไป สนน.จะก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวได้เต็มโครงการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองเคล็ดเป็นคลองระบายน้ำหลักที่เชื่อมระหว่างคลองพระโขนงกับคลองบางนา ช่วยรับน้ำจากคลองตาสาด และคลองตาช้าง โดยรองรับน้ำจากบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ และถนนบางนา-ตราด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 25 เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างมีบ้านรุกล้ำคลองข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเคล็ด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

 

5.วางแผนรองรับจราจรหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ซึ่งเริ่มทดลองปิดสะพานข้ามแยกตั้งแต่วันที่ 2-25 พ.ย. ก่อนจะปิดการจราจรอย่างถาวรตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. เวลา 01.00 น. เป็นเวลา 2 ปี เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนแนวสะพานเดิมและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตว่า การจัดการจราจรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประสานตำรวจจราจรและตำรวจนครบาล จัดทำแผนรองรับการจราจรหลายรูปแบบ กทม.จึงส่งมอบพื้นที่ให้ รฟม. และจากนี้จะดูแลและติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด โดย กทม.จะตรวจสภาพการจราจรทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หากพบมีผลกระทบจะแจ้งไปยัง รฟม. เพื่อประสานตำรวจจราจรปรับรูปแบบการจราจร ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะประเมินสถานการณ์แบบรายวันตามสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด

-เมื่อ รฟม.ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนแนวสะพานเดิมแล้วเสร็จ จะมอบให้ กทม.ดูแลต่อไป ทั้งนี้ การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดในแนวถนนรัชดาภิเษกจะเริ่มก่อสร้างวันที่ 26 ม.ค.60 ใช้เวลาก่อสร้าง 24 เดือน และเปิดให้บริการได้วันที่ 9 ก.พ.62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรระหว่างปิดการจราจรและรื้อย้ายสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนแนวสะพานเดิม
ด้านลบ
-บริเวณแยกรัชโยธินมีสภาพการจราจรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของกรุงเทพฯ รองจากแยกลาดพร้าวและแยกสุทธิสาร อีกทั้งเป็นสะพานที่สำคัญของวงแหวนรัชดาภิเษกและมีจุดตัดถนนพหลโยธิน ทำให้มีปริมาณรถสะสมบริเวณแยกรัชโยธิน เฉลี่ย 200,000 คัน/วัน เมื่อปิดสะพานข้ามแยกจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในวงกว้าง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสภาพการจราจรภายหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

 

6.ขยายเวลาจ่ายเงินสดค่าเรือคลองภาษีเจริญ ถึง ก.พ.60
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวหลังจาก กทม. กำหนดปรับอัตราการจัดเก็บค่าโดยสารเรือคลองภาษีเจริญ ในวันที่ 1 ต.ค. 59 โดยจัดเก็บ 15 บาท ตลอดสาย จากเดิมงดเว้นค่าโดยสารและกำหนดให้ชำระค่าโดยสารด้วยบัตรแรบบิทประเภทเติมเงิน เช่นเดียวกับที่ใช้ในระบบโดยสาร ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและอนุโลมให้ผู้ที่ยังไม่มีบัตรแรบบิทชำระด้วยเงินสด โดยแลกคูปองเพื่อใช้บริการเรือโดยสารไปก่อน จนกว่าโครงการจะกำหนดให้ใช้บัตรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาผู้โดยสารที่ยังไม่มีบัตรแรบบิทโครงการจะขยายเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารหรือคูปองประเภทตั๋วเที่ยวเดียวจนถึงเดือน ก.พ.60 ซึ่งก่อนครบกำหนดจะประกาศแจ้งเตือนประชาชน อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจะยกเลิกคูปองและใช้บัตรเติมเงินเท่านั้น เนื่องจากในอนาคตจะต้องใช้บัตรดังกล่าวร่วมกับระบบขนส่งอื่น ๆ จึงจำเป็น ต้องใช้บัตรแรบบิทที่ระบบรองรับ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารเรือคลองภาษีเจริญที่ยังไม่มีบัตรแรบบิทในการชำระค่าโดยสาร
ด้านลบ
-ที่ผ่านมามีประชาชนบางส่วนยังไม่สะดวกที่จะใช้บัตรแรบบิท เช่น ผู้สัญจรครั้งแรก หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปซื้อบัตรที่สถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารเรือคลองภาษีเจริญจนถึงเดือน ก.พ.60

 

7.ชื่นชม ผว.กทม.ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนา
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อ “ทำดีก็ต้องให้กำลังใจ” โดยระบุชื่นชม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กรณีประกาศซื้อข้าวสาร 1,000 ตันจากสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ ถุงขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม (กก.) จำหน่ายราคา 160 บาท และข้าวขาวถุงขนาดบรรจุ 5 กก. จำหน่ายราคา 120 บาท และจะขยายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัด กทม.ซื้อข้าวสารของสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากการกำหนดราคา ทำให้ชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น และเป็นราคาอยู่ในระดับที่ชาวนาจำหน่าย ทั้งยังสร้างความยั่งยืนโดยการให้โรงพยาบาลและโรงเรียนใช้ข้าวที่สีจากกลุ่มชาวนา จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆ ดำเนินการช่วยเหลือชาวนาเช่นเดียวกับ ผว.กทม. รวมทั้งจัดหาตลาดระยะยาวให้ทั้งในหน่วยราชการ และข้าราชการเพื่อความยั่งยืนแก่ชาวนาไทยผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินนโยบายของ กทม.ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาภาวะราคาข้าวตกต่ำ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการรับซื้อข้าวสารจากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามนโยบายของ ผว.กทม.

 

8.กอร.รส.ขอความร่วมมือลดการใช้ขวดน้ำ
14 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กอร.รส. กล่าวว่า กอร.รส. ได้หารือกับตำรวจ กทม. และศูนย์อาสาสมัครฯ ถึงปัญหาเรื่องน้ำดื่ม แม้จะมีการแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเพียงพอ แต่เนื่องจากมีจำนวนประชาชนเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 100,000 คน หลายคนรับน้ำไป 2-3 ขวดแล้วดื่มไม่หมด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำดื่มขาดแคลน รวมทั้งเกิดปัญหาขยะ จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมภาชนะที่เติมน้ำดื่มได้มาจากบ้าน เพราะมีจุดเติมน้ำดื่มบริการ หรือหากรับน้ำดื่มแบบขวดแล้ว เมื่อดื่มหมดขอให้น้ำขวดกลับมาเติมได้ใหม่ ที่จุดบริการเติมน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดจำนวนขยะที่เกิดจากขวดน้ำ

-การบริหารการเข้าแถวของประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ยังมีความหนาแน่นในช่วงเช้า ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาได้ง่ายให้เดินทางมาในช่วงบ่าย เพราะตามสถิติพบว่าการเข้าคิวในช่วงบ่ายจะใช้เวลารอน้อยกว่ามาตั้งแต่เช้า ส่วนกรณีมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก กอร.รส. จะพยายามขยายพื้นที่ให้รองรับได้ 30,000 คน โดยจะย้ายสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปยังสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการขยะในพื้นที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อมและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในพื้นที่สนามหลวงและการขอความร่วมมือประชาชนลดขยะจากขวดน้ำ

 

9.มติ ครม.กำหนด“5 ธ.ค.พระราชสมภพ ร.9”
14 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเรื่องวันสำคัญในเดือน ธ.ค. โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวัง มีการบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ และยังกำหนดให้เป็นวันหยุด ราชการตามเดิม

-นอกจากนี้ ครม. มีมติให้เพิ่มวันหยุดชดเชยวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2 วัน คือ วันที่ 2-3 ม.ค.60 จากเดิมกำหนดให้วันที่ 31 ธ.ค.59 วันที่ 1 ม.ค.60 ดังนั้นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปี 60 จะมีทั้งสิ้น 4 วัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดวันสำคัญและวันหยุดราชการ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ในวันที่ 5 ธ.ค.

 

10.ส่งเสริม ขรก.ออกกำลังกายทุกวันพุธ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุม ครม. ว่า ในที่ประชุม พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี รายงาน ครม.ถึงผลการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ผลการประชุมระบุเด็กและผู้สูงอายุประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการเล่นไอแพดและดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.จึงระบุให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 15.00-16.30 น. จะให้ข้าราชการทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.นี้ หากสัปดาห์ใดที่นายกรัฐมนตรีไม่มีภารกิจจะร่วมออกกำลังกายด้วย และขอให้แต่งกายออกกำลังกายด้วยความสุภาพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของข้าราชการและบุคลากร กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Sport Day เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการและบุคลากร กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้า
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
24 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพต้นไม้บนทางเท้าบริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งมีลำต้นเอียงจนเกือบขนานไปกับพื้น แต่ กทม. ก็ดูแลรักษาและไม่ตัดต้นไม้ดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
- ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดในบางพื้นที่จึงยังมีการตัดต้นไม้บนทางเท้าที่สูงจนให้ร่มเงาได้แล้วจนเหลือแต่ตอ ขณะที่ต้นไม้บนทางเท้าบริเวณแยกเกียกกายที่มีลำต้นเอียงกลับไม่ตัด ทั้งที่กีดขวางทางเดินของประชาชน

www.facebook.com/BigTrees
https://www.facebook.com/BIGTreesProject/?fref=ts
11 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ต้นไม้ที่สวนอุเอโนะในประเทศญี่ปุ่นมีการตัดแต่งต้นไม้ไม่ให้ชนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารได้ ขณะที่บริเวณริมถนนมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาตลอดแนว ซึ่ง กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำวิธีการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ของญี่ปุ่นมาปรับใช้
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในกรุงเทพฯ และหลายพื้นที่ที่ยังมีการตัดแต่งต้นไม้อย่างไม่เหมาะสม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการตัดแต่งต้นไม้

www.facebook.com/เครือข่ายต้นไม้ในเมือง : ThailandUrbanTree Network
https://www.facebook.com/thailandurbantreenetwork/?hc_ref=PAGES_TIME.LINE
22 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การตัดแต่งต้นไม้ให้เลี้ยวผ่านสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเป็นแนวคิดที่ดีในการแก้ปัญหาอย่างรู้คุณค่าของต้นไม้ ซึ่ง กทม. ควรพิจารณานำวิธีการดังกล่าวมาปรับใช้ โดยที่อำเภออุเอะโนะ เมื่อจะมีการตัดต้นไม้ที่เป็นโรค หรือยืนต้นตาย จะมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นและนำต้นไม้ใหม่มาปลูก
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ในประเทศไทยยังมีการตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ตายได้

ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รับฟังแนวคิดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย
3ฉบับสยามรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม.กล่าวว่า ตนได้รับหนังสือจากตัวแทนมหาวิทยาลัย เรื่องให้ กทม.พิจารณาและทบทวนค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียอีกครั้งก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ต่อไป เบื้องต้นได้สั่งการให้เลขานุการสภา กทม.ประสานกลุ่มอาจารย์ดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่เห็นต่าง คาดในวันที่ 22 พ.ย.นี้จะติดต่อประสานงานกับกลุ่มอาจารย์ที่ยื่นหนังสือเพื่อหารือกันอีกครั้ง เชื่อจะสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาข้อสรุปได้ภายในเดือน พ.ย.นี้

-น.ส.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาควิชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้หารือร่วมกับหลายองค์กร และสรุปจะจัดทำหนังสือยื่นต่อสภา กทม. เพื่อให้พิจารณาและทบทวนค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้

-ในการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียดังกล่าว กทม.วางแผน จัดเก็บจากคนกรุงเทพฯ ที่อาศัยอยู่ใน 8 พื้นที่ที่มีการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วยหนองแขม รัตนโกสินทร์ สี่พระยา บางซื่อ จตุจักร ดินแดง ช่องนนทรี และทุ่งครุ ขณะที่ผู้อาศัยอยู่นอก 8 พื้นที่บริการนี้ก็ปล่อยน้ำเสียทิ้งออกสู่ธรรมชาติเช่นกัน นอกจากนี้ ขอให้ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยให้เป็นไปตามหลักการการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและควรเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบเดียวกับค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าคือใช้มากก็จ่ายมาก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” และการกำหนดแนวทางวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินกระบวนการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม.
ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม.มีโรงบำบัดน้ำเสีย 7 แห่ง ขณะที่มีพื้นที่แบ่งตามเขต 50 เขต หากมองในภาพกว้างจะพบว่า กทม.มีโรงบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอต่อการขยายตัวชองชุมชนเมือง
-การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยน้ำเสียมากกว่า 2.5 ล้าน ลบ.ม./วัน ที่ต้องเข้าสู่การบำบัด ซึ่ง กทม.ต้องใช้งบประมาณในการบำบัดน้ำเสียราว 700 ล้านบาท/ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ กองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจประชาชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

2.เตรียมพื้นที่สร้างพระเมรุมาศ/ จัดระเบียบ ขรก.เวรผลัดเฝ้า
18 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ,มติชน,ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์, บางกอกทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงการสร้างพระเมรุมาศว่า จะล้อมพื้นที่สำหรับสร้างพระเมรุมาศในสนามหลวงฝั่งทิศใต้กินพื้นที่ทางทิศเหนือขึ้นมาอีก 80 เมตร โดย ผว.กทม.ได้หารือกับกรมศิลปากร เพื่อส่งมอบพื้นที่ในวันที่ 10 ม.ค.60 หลังจากนั้นเริ่มสร้างพระเมรุมาศวันที่ 1 ก.พ.ทั้งนี้ วันที่ 24 พ.ย. จะย้ายศูนย์บริการอาหารมายังสนามหลวงทิศเหนือทั้งหมด แต่จะยังคงมีเต็นท์ตรงจุดต่อคิวของประชาชนเหมือนเดิม

-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้ว โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจะประชุมนัดแรก วันที่ 28 พ.ย.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

-นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวว่า การจัดพื้นที่สนามหลวงจะเสร็จสิ้นในวันที่ 24 พ.ย.นี้ ส่วนเต็นท์ ที่พักประชาชนรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะปรับใหม่ทั้งหมดทั้งจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และบริการทางการแพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจโดยจะมีเก้าอี้จำนวน 12,000 ตัว เพื่อให้ประชาชนนั่งพักคอย

-ที่ประชุมได้กำชับและทำความเข้าใจการปฏิบัติของข้าราชการ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีเวรผลัดเฝ้าที่ได้รับมอบหมายรอบละ 100 คน เบื้องต้นมี 6 รอบ จะต้องมีบัตรแสดงตนก่อนผ่านจุดเข้า-ออกให้ชัดเจนโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานงานดูแลการปฏิบัติร่วมกับสำนักพระราชวัง ส่วนความเข้าใจผิดกรณีข้าราชการแทรกคิวเข้าถวายบังคมพระบรมศพไม่เป็นความจริง เพราะข้าราชการที่แต่งชุดขาวได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวังให้ขึ้นไปถวายบังคมพระบรมศพได้ ไม่ได้แทรกคิวแต่อย่างใด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ
-การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้าง พระเมรุมาศ
ด้านลบ
-สำนักพระราชวังตรวจสอบพบหน่วยงานราชการบางหน่วยนำเวรผลัดเข้ามาเกินจำนวนที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่คือ คนที่ต้องการถวายสักการะพระบรมศพ แต่ไม่ต้องการมาต่อคิว


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงและการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ

 

3.กทม.พร้อมจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
7 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ เวลา 08.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของ กทม. กำหนดจัดกิจกรรมทำความดีทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ ซึ่งได้เสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.พิจารณา เบื้องต้น กทม.กำหนดการทำกิจกรรมทางกาย อาทิ ทำความสะอาดสถานให้บริการสาธารณะ การเข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาล การอ่านหนังสือให้เด็กพิการฟัง การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ส่วนทางวาจา จะจัดกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งทางใจ จะจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตาตั้งใจดี

-กิจกรรมจะจัดที่ศาลาว่าการ กทม. 1 (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สถานศึกษาในสังกัด กทม. 438 แห่ง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนบริเวณโดยรอบเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.-5 ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรม เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ของ กทม.และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทำความดี ทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ

 

4.โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม กล่าวหลังตรวจเยี่ยมโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขมโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าแห่งนี้เปิดใช้ตั้งแต่เดือน เม.ย.59 นับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีนโยบายให้กำจัดขยะในกรุงเทพฯ ที่มีปริมาณกว่า 10,000 ตัน/วัน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยต้องก่อมลพิษน้อยที่สุด จึงเห็นควรสร้างโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เพื่อกำจัดขยะในกรุงเทพฯ ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาโครงการของ สสล.

-ระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากการเผาขยะพบว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำเสียที่เกิดจากการเผาขยะจะนำเข้าสู่ระบบบำบัด แล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน โดยไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน ส่วนไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้หลังจากใช้ต้มน้ำในหม้อไอน้ำแล้วจะส่งเข้าระบบควบคุมคุณภาพ และแยกฝุ่นละอองออก ให้มีคุณสมบัติได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนปล่อยออกสู่ทางปล่องระบายที่มีความสูง 80 เมตร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โรงงานจำกัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในอาคารโรงงานและส่งขายให้การไฟฟ้านครหลวงได้
ด้านลบ
-ที่ผ่านมา กทม.กำจัดขยะทั้งหมดได้ 9,700 ตัน/วัน ทำให้มีขยะเหลืออีก 3,000 ตัน/วัน ที่ยังไม่สามารถกำจัดได้
-การสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ระบบการทำงานของโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

5.เดินหน้าสานสัมพันธ์เมือง
1 ฉบับสยามรัฐ
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวถึงนโยบายด้านการต่างประเทศของ กทม.ว่า จะยังคงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่อไปโดยเฉพาะการสานต่อ “โครงการเมืองพี่เมืองน้อง” ของคณะผู้บริหาร กทม.และโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องของสภา กทม.แต่จะยึดแนวทางตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการใช้งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศการศึกษาดูงานระหว่างเมืองให้ใช้งบประมาณน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับที่ ผว.กทม.ได้กำชับ ส่วนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองยังคงมีอยู่เช่นเดิมตามที่เชื่อมสัมพันธ์ไว้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของ กทม.โดยใช้งบประมาณในการเดินทางต่างประเทศและการศึกษาดูงานระหว่างเมืองน้อยที่สุดและให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการ สภา กทม. กองการต่างประเทศ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสานต่อโครงการเมืองพี่เมืองน้องและโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 

6.เฝ้าระวังพิษสุนัขบ้ารอยต่อปริมณฑล
1 ฉบับสยามรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่มีรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี 59 โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย.59 มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 58 ร้อยละ 60 ที่มี 5 รายช่วงนี้เป็นฤดูสุนัขติดสัด เชื้อมีโอกาสแพร่ง่าย กทม.มีความห่วงใยในเรื่องนี้และได้ติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งปี
-จากการตรวจสอบพื้นที่ 50 เขต ในปีนี้ยังไม่พบ ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต มั่นใจในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงเฝ้าติดตามภาพรวมทั้งในพื้นที่และรอยต่อจังหวัดปริมณฑลโดยจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการดูแลติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่ปริมณฑลต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้เลี้ยง พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข/แมวอย่างต่อเนื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.เพิ่มเส้นให้ จยย. รอสัญญาณไฟ
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส.กล่าวว่า สจส.ได้ศึกษาและค้นคว้าหาวิธีการบริหารจัดการการหยุดรถรอสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการปรับปรุงแก้ไขกายภาพโครงสร้างพื้นฐานเดิม อ้างอิงจากคู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยกำหนดรูปแบบด้วยการเพิ่มเส้นหยุดอีกหนึ่งเส้น ให้มีระยะห่างจากเส้นเดิม 3-6 เมตร และจัดทำข้อความ “จยย.” และ “MC.” ในช่องจราจรเดิม พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำการหยุดรถให้กับรถยนต์ทั่วไปได้ทราบเพื่อแก้ปัญหาการหยุดรถทับทางข้ามม้าลายบริเวณทางแยก โดย สจส.จะดำเนินโครงการดังกล่าว 30 ทางแยก นอกจากนี้ ได้สำรองทางแยกอีก 10 เส้นทาง เพื่อดำเนินการโครงการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการการหยุดรอสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกและแก้ปัญหาการหยุดรถทับทางข้ามบริเวณทางแยก
-การรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจรของคนกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-สถิติ ณ วันที่ 31 มี.ค.59 พบมีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนรวม 3,305,351 คัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะจดทะเบียนรวม 89,629 คัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะการฝ่าฝืนสัญญาณและเครื่องหมายจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่งและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเส้นหยุดรอสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์

 

8.เดินหน้ารื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. กล่าวว่า สนย.ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ รวมถึงข้อเสนอของชาวชุมชนฯ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ (1) กทม.ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินและมติของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ดังนั้น ข้อเสนอของชุมชนในการตั้งคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาชุมชนป้อมมหากาฬจึงไม่มีความจำเป็น (2) กรณีขอให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มบ้านไม้โบราณในสมัยรัชกาลที่ 3 วิถีชุมชน และการใช้พื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 60 สำหรับปรับปรุงแผนแม่บทฯ แล้ว (3) ให้ กทม.รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในชุมชนป้อมมหากาฬตาม พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (4) กรณีชุมชนขอให้นำผลการศึกษาของคณะกรรมการพหุภาคี มาปรับ พ.ร.ฎ.เวนคืนฯ เพื่อให้พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะประวัติศาสตร์ที่ชุมชนป้อมมหากาฬมีส่วนร่วมในการพัฒนา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลปกครองสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ฎ.เวนคืนฯ แล้วว่าจะนำที่ดินไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นจากที่ระบุมิได้ จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยน พ.ร.ฎ.เวนคืนฯ ได้

-หลังจากนี้ กทม.จะประชุมหารือแนวทางการดำเนินการอีกครั้ง พร้อมนำประกาศที่เป็นมติที่ประชุมนี้ปิดประกาศแจ้งให้ชุมชนป้อมมหากาฬทราบ คาดจะเริ่มรื้อถอนชุมชนประมาณปลายเดือน ม.ค.60 ตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.60 โดยการดำเนินการครั้งนี้จะบูรณาการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย ทหาร ตำรวจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬตามมติของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า และวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน พ.ศ. 2535
ด้านลบ
-การคัดค้านการรื้อย้ายของชาวชุมชนป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ

 

9.เลื่อนทดสอบรถไฟฟ้าแบริ่ง-สมุทรปราการ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว ตามที่ กทม. กำหนดเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ โดยจะเปิดทดลองเดินรถช่วงสถานีแรกจากสถานีแบริ่ง-สถานีสำโรง ระยะทางประมาณ 2 กม. เพื่อให้ประชาชนใช้ฟรีและร่วมทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในต้นปี 60 นั้น กทม. ได้แจ้งเปลี่ยนวันทดสอบเดินรถเป็นวันที่ 1 มี.ค. 60 เนื่องจากกระบวนการโอนหนี้สินโครงการฯ จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังไม่เสร็จสิ้น นอกจากนี้ งานสัญญาที่ 2 วางระบบรางยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 20 ธ.ค. ส่วนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสัญญาที่ 1 งานโยธา ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับงานคาดจะตรวจรับงานเสร็จสิ้นในเดือน ม.ค. 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมการทดสอบระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ก่อนเปิดให้บริการจริง
ด้านลบ
-ขณะนี้กระบวนการโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่งสมุทรปราการระหว่าง รฟม. และ กทม.ยังไม่เสร็จสิ้นประกอบกับการวางระบบรางยังไม่แล้วเสร็จ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

 

10.อุโมงค์แยกรัชดาฯ-ราชพฤกษ์
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนย. ได้ศึกษาแก้ปัญหาจราจรบริเวณแยกรัชดาภิเษก-ราชพฤกษ์ โดยจะก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดทางแยกในแนวถนนรัชดาภิเษก รูปแบบอุโมงค์ที่เหมาะสมจะมีขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 800 เมตร เริ่มจากถนนรัชดาภิเษกด้านใกล้คลองบางกอกใหญ่ ปากทางเข้าอุโมงค์ห่างจากทางแยกประมาณ 400 เมตร ลอดใต้ทางแยกขึ้นสู่พื้นดิน โดยห่างจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระประมาณ 300 เมตรงบก่อสร้างรวม 1,100 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร กทม. หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ คาดในปี 60-61 จะเริ่มดำเนินโครงการได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ผ่านมา กทม.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว 3 ครั้งตั้งแต่ปี 56 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ
ด้านลบ
-ปัจจุบันแยกรัชดาภิเษก-ราชพฤกษ์ มีปริมาณการจราจรในแต่ละวันเกินขีดจำกัดของทางแยก ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกในแถวถนนรัชดาภิเษก เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณแยกรัชดาภิเษก-ราชพฤกษ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปิดสะพานรัชโยธิน 22 พ.ย.นี้
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
162 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะปิดการจราจรบนสะพานรัชโยธิน เพื่อรือสะพานตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป และมีแผนก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางแยกในแนวถนนรัชดาภิเษกทดแทน ควบคู่กับการก่อสร้างสะพานข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธิน ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ปีนั้น รฟม. ควรพิจารณานำแนวทาง หรือเทคนิควิธีการก่อสร้างของต่างประเทศมาใช้ เพื่อลดระยะเวลาก่อสร้างและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
- ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามแยกไม่ได้ช่วยลดปัญหาจราจร เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรมาจากผิวจราจรกับจำนวนรถไม่สมดุลกัน ปรกอบกับการปล่อยรถแต่ละทางแยกที่ใช้เวลานานเกินไป และการขาดวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน

www.facebook.com/SanookNews
https://www.facebook.com/sanooknews? fref=ts
24 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เหตุใด รฟม. จึงใช้เวลารื้อถอนสะพานนานถึง 2 เดือน ทั้งที่เมื่อปิดการจราจร 24 ชั่วโมง ก็ควรดำเนินการก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบของประชาชน
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมขยายช่องจราจรและเปิดจุดกลับรถเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในระหว่างปิดรื้อสะพานรัชโยธิน

 

2. สภาพถนนราชวิถี หลังนำสายไฟฟ้าลงดิน
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/35810242
48 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตั้งกระทู้และโพสต์ภาพผิวจราจรถนนราชวิถีทั้ง 2 ฝั่ง ภายหลังการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน แต่ไม่ได้ปรับผิวจราจรให้ราบเรียบตามเดิม โดยมีร่องลึกที่รถไม่สามารถวิ่งผ่านไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับรถที่สัญจรไปมา รวมทั้งทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นนั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการประสานงาน ทั้งที่ควรมีการทำข้อตกลงร่วมกัน ในการปรับผิวจราจรให้เรียบร้อยตามเดิมก่อนตรวจรับงานจากบริษัทผู้รับเหมา
- ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินช่วยให้ทัศนียภาพของเมืองดีขึ้น แต่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จควรปิดพื้นผิวจราจรให้ราบเรียบตามเดิม

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซ่อมคืนสภาพผิวจราจรจากการนำสายไฟฟ้าลงดินในถนนราชวิถี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.บริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง - เตรียมสร้างพระเมรุมาศ
16 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°,บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้แจ้งสำนักพระราชวังได้เตรียมสถานที่และตั้งเต็นท์สำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ ส่วนการย้ายจุดบริการประชาชนจากสนามหลวงฝั่ง ทิศใต้ไปทิศเหนือ เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีและสร้างพระเมรุมาศ ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักพระราชวังเช่นกัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะกั้นรั้วเพื่อก่อสร้างในวันที่ 1 ก.พ. 60 และกลางเดือน ธ.ค.นี้ กรมศิลปากรจะกั้นรั้วสังกะสี รวมพื้นที่ 48 ไร่ แต่ กทม. ได้ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10 ม.ค. 60 เนื่องจากประเมินช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ คาดจะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ยอดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในวันจันทร์-ศุกร์ประมาณ 1.2 แสนคน ขณะที่วันเสาร์-อาทิตย์ประมาณ 1.5 แสนคน ซึ่งได้สั่งให้เพิ่มช่องทางการเข้าจุดคัดกรองต่างๆ 3 จุด ได้แก่ บริเวณท่าช้าง ถนนพระจันทร์ และบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดคอขวดและระบายการเข้าออกของประชาชนได้เร็วขึ้น

-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า กองพันทหารช่างที่ 9 ได้เคลื่อนย้ายสะพาน เบลีย์ M2 ที่ใช้เป็นสะพานชั่วคราวข้ามคลองหลอด บริเวณสะพานช้างโรงสี หลังกระทรวงกลาโหม ติดตั้งใหม่หน้าโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาหนาแน่นมากที่สุด ก่อนผ่านจุดคัดกรองที่ 8 เข้าสนามหลวง ทั้งนี้ ได้ปรับพื้นที่ให้สามารถรองรับจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านจุดนี้ได้มากขึ้น และสำหรับการเดินทางวันเสาร์-อาทิตย์นี้จะปิดการจราจร 8 เส้นทางตามแผนเดิม

-การสร้างเต็นท์ที่พักคอยให้ประชาชนเสร็จแล้ว เหลือติดตั้งระบบสาธาณูปโภคและหน่วยแพทย์ ส่วนหน่วยงานต่างๆ ขอจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อถวายความจงรักภักดีในพื้นที่ กอร.รส. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม โดยต้องเป็นกิจกรรมเชิดชูพระเกียรติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เบื้องต้น กทม. จัดพื้นที่เพิ่มเพื่อให้จัดกิจกรรมพิเศษใน 3 จุด คือ สวนสันติชัยปราการ ลานคนเมือง และลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมงานพระราชพิธี และสร้างพระเมรุมาศ
-การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมสร้างพระเมรุมาศและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

2.แจกข้าวสารช่วยชาวนา
4 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก
รายละเอียด
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจิตอาสาโครงการทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับ กอ.รมน. กทม. และจิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่นำข้าวสารหอมมะลิ 3 ตัน บรรจุถุงประมาณ 2 กิโลกรัม รวม 1,500 ถุง มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณเต็นท์โครงการทำดีเพื่อพ่อ ฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี พร้อมร่วมแจกข้าวสารให้แก่ประชาชนว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้เห็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวนา โดยการซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้ประชาชน เมื่อประเทศไทยถึงคราวคับขัน ด้วยจิตอันแน่วแน่จะหล่อหลอมคนไทยทั่วประเทศเป็นหนึ่งเดียวกัน เชื่อมั่นการแบ่งสีแบ่งพวกจะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

 

3.จัดรถราง – ชัตเติลบัส บริการประชาชน
6 ฉบับไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, สยามกีฬารายวัน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจเส้นทางการเดินรถชัตเติลบัสของ กทม. ให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพว่า เส้นทางการเดินรถแบ่งเป็น 2 ทาง คือ รถราง กทม. จะวิ่งภายในบริเวณถนนราชดำเนินใน ส่วนรถบัส 2 ชั้นเปิดประทุนจากบริษัท เจษฎา เทคนิค มิวเซียม จะวิ่งจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-สี่แยกคอกวัว-โรงแรมรัตนโกสินทร์-โรงละครแห่งชาติ-กองการท่องเที่ยว-ถนนพระอาทิตย์-แยกบางลำพู-แยกสะพานวันชาติ-แยกผ่านฟ้าฯ และกลับมาที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

-กทม. ได้ร่วมกับบริษัท เจษฎา เทคนิค มิวเซียม เตรียมรถชัตเติลบัสไว้คอยให้บริการประชาชนทั้งหมด 5 คัน ซึ่งมีการบริการ 2 เส้นทาง คือ ถนนราชดำเนินในและรอบนอกทั้งหมด โดยเปิดบริการให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ของทุกวัน หลังมีประชาชนใช้บริการประมาณ 10,000 คน/วัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ที่เปิดให้บริการ มียอดผู้ใช้งานแล้ว 236,084 คน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
-การนำรถมาบริการจะช่วยลดการใช้รถส่วนตัวของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง


ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เส้นทางการให้บริการรถชัตเติลบัสของ กทม.

 

4.เปิดใช้ศาลาว่าการ กทม. 2 เดือน มี.ค. 60
3 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) ว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการตกแต่งภายในอาคารทาวเวอร์ 1 ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง คาดจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในเดือน มี.ค. 60 (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม สภา กทม. ระยะที่ 3 และอาคารประกอบ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 60 จากนั้นจะจัดหาผู้รับเหมาเพื่อตกแต่งภายใน (3) โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ กทม. 2 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 3-ถนนประชาสงเคราะห์ โดยขยายถนนวิภาวดีรังสิตเพิ่มอีก 2 ช่องจราจร สะพานคนเดินข้ามถนน ตัดถนนใหม่เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนมิตรไมตรี 2 และก่อสร้างขยายถนนมิตรไมตรี 2 เป็น 4-5 ช่องจราจร คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 60 และ (4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สนน. และอาคาร สนย. ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบและคิดราคาประมาณกลาง คาดจะดำเนินการได้ภายในเดือน เม.ย. 60 ใช้เวลาดำเนินการทั้งสองอาคารประมาณ 8 เดือน

-ในเดือน มี.ค. 60 หน่วยงานที่อยู่ภายในอาคาร สนน. และ สนย. ทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ก่อน เนื่องจากทั้งสองอาคารของหน่วยงานดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงซ่อมแซม ส่วนคณะผู้บริหารและหน่วยงานอื่นๆ คาดจะเริ่มย้ายมาในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อมีการเปิดใช้อาคารศาลาว่าการแห่งใหม่จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งข้าราชการและผู้มาติดต่อประสานงานกับ กทม. จึงได้มีการปรับปรุงถนนโดยรอบ เพื่อรองรับการจราจร ตลอดจนการเติบโตของชุมชนในพื้นที่รอบศาลาว่าการ กทม. 2
ด้านลบ
-ในพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างปรับปรุงแฟลตดินแดง ซึ่งทำให้ในอนาคตจะมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาอาศัยในพื้นที่เพิ่มขึ้น


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงและขยายถนนโดยรอบศาลาว่าการ กทม. 2 เพื่อรองรับการจราจร

 

5.เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ กทม.
2 ฉบับแนวหน้า, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวถึงการจัดหารายได้ของ กทม. ว่า ปัจจุบัน กทม. มีรายได้จาก 2 ส่วน คือ (1) จัดเก็บภาษีใน กทม. โดยประเมินทางกายภาพปัจจุบันจัดเก็บได้ 20,000 ล้านบาท ซึ่ง กทม. อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่ภาษีและทดลองใน 4 เขต หากขยายการดำเนินครบทั้ง 50 เขต จะเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น (2) รัฐบาลจัดเก็บรายได้ให้ กทม. โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรและเงินอุดหนุนรัฐบาล

-รายได้ที่ กทม.จัดเก็บเองมีหลายเรื่องที่อยู่ในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น อาทิ ภาษีป้ายดิจิตอล อยู่ระหว่างแก้กฎกระทรวงใหม่ให้บังคับใช้เก็บภาษีได้ตามจริง นอกจากนี้ ยังมีภาษีอื่นๆ ได้แก่ ภาษีน้ำมันที่เริ่มดำเนินการแล้ว ภาษีโรงแรม รวมถึงภาษียาสูบ อยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ. หากแก้กฎหมายควบคุมบังคับใช้ได้ทันปีงบฯ 60 จะช่วยให้จัดเก็บรายได้ของ กทม.เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ กทม. ได้หารือ สตง.ร่วมดูการใช้จ่ายงบฯ ปี 60 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเพื่อให้ถูกต้อง ทั้งยังมีสภา กทม.คอยตรวจสอบ เชื่อมั่นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะไม่เกิดปัญหาการตรวจสอบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-งบฯ รายจ่ายของ กทม.ปี 60 มาจากประมาณการรายรับ 76,000 ล้านบาท เพิ่มจากประมาณการปี 59 ที่ตั้งไว้ 70,000 ล้านบาท ขณะที่สิ้นปีงบประมาณเก็บได้เกินเป้าคือ 71,000 ล้านบาท จึงเป็นภาระหน้าที่ สนค. ที่ต้องจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ซึ่ง กทม.จัดเก็บเองเพียง 20,000 ล้านบาทและส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ 56,000 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ กทม.

 

6.พัฒนาทักษะช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสมชาย จึงมีโชค ผอ.สนพ. กล่าวว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) ได้จัดโครงการ "707 ฮีโร่ กทม. พลิกวิกฤต ช่วยชีวิต ฟื้นคืนชีพ" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหนักจุดเกิดเหตุในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นการพัฒนาบุคลากรของ กทม. โดยจะอบรมข้าราชการและบุคลากรของ กทม. 7 รุ่น ในเดือน ธ.ค.นี้

-ที่ผ่านมา สนพ. ได้รณรงค์ให้ประชาชนผู้ที่อาจพบเห็นเหตุผู้ป่วยที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นในภาวะฉุกเฉินสามารถปั๊มหัวใจ โดยการกดหน้าอกและกระตุ้นให้มีการใช้เครื่องช่วยกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator) นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอนุมัติในที่สาธารณะเพื่อให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและปลอดภัย สามารถนำไปช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต ขณะเดียวกัน กทม.จะศึกษาการออกข้อบังคับ หรือกฎหมายอาคารในการติดตั้งเครื่องดังกล่าวภายในอาคาร สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสอยู่ใกล้ผู้เจ็บป่วยมากที่สุด มีความรู้ในการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติงานการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ถูกต้องเหมาะสม
ด้านลบ
-ปัจจุบันมีผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล เกิดขึ้นทั้งที่บ้านหรือที่ทำงาน คาดแต่ละปีมีคนไทยหัวใจวาย 60 คน/100,000 คน โดยผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล เนื่องจากการ จราจรติดขัด ทำให้ผู้เจ็บป่วยได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นช้ากว่าปกติ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาความรู้บุคลากรในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

 

7.ถวายสัตย์รวมพลังความภักดี 22 พ.ย.นี้
15 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ว่า ในส่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จะเป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลา 08.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

-ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด รัฐบาลไม่ได้บังคับจะต้องจัดกิจกรรมในเวลา 08.00 น. เพียงแต่ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณในแต่ละพื้นที่ และให้ผู้นำแต่ละส่วนงานเป็นผู้กล่าวนำ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) กล่าวนำที่ศาลากลางจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้นายก อบต. เป็นผู้กล่าวนำ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างหารือขั้นตอนการถ่ายทอดสดประมวลภาพกิจกรรมทั่วประเทศผ่านสถานีโทรทัศน์และวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีโอกาสได้รับชมและร่วมเทิดพระเกียรติพร้อมกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในส่วนของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของ กทม.

 

8.ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายสินค้าปลอมในพื้นที่
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขอความร่วมมือไปยัง กทม. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รวมถึงเจ้าของศูนย์การค้าที่มีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าที่ขายสินค้า ช่วยกันตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของตัวเองอย่างเข้มงวด โดยต้องไม่มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาด หากเป็นไปได้ให้ขอให้เจ้าของสถานที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า จะไม่มีการจำหน่ายสินค้าละเมิด หรือสินค้าผิดกฎหมาย หากตรวจสอบพบให้เลิกสัญญาทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขอความร่วมมือในการตรวจสอบและห้ามจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่การพาณิชย์ของ กทม.
ด้านลบ
-การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่การพาณิชย์ของ กทม.

 

9.ปิดสะพานรัชโยธิน 22 พ.ย.นี้
6 ฉบับเดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง,สำนักข่าวแห่งชาติ,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงการปิดสะพานรัชโยธิน เพื่อรื้อสะพานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินทดแทนในแนวถนนรัชดาภิเษกว่า จะเริ่มทดลองปิดสะพานรัชโยธินวันที่ 22-25 พ.ย. นี้ ก่อนที่จะรื้อสะพานจริงในวันที่ 26 พ.ย. อย่างไรก็ตาม ร.ฟ.ม. จะร่วมกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสภาพสะพาน ก่อนดำเนินการตามแผนที่วางไว้

-การทดลองปิดสะพานจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) วันที่ 22-23 พ.ย. ปิดตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. (2) วันที่ 24-25 พ.ย. ปิดจราจรตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และ (3) วันที่ 26 พ.ย. จะรื้อสะพานรัชโยธิน ตั้งแต่เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป ขณะเดียวกันได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับขยายช่องทางจราจรทางราบบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณสี่แยกรัชโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเพิ่มอีก 1 ช่องทาง รวมเป็น 3 ช่องทาง และทำช่องกลับรถเพิ่มในถนนรัชดาภิเษกฝั่งศาลอาญา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการบรรเทาปัญหาจราจรระหว่างการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ด้านลบ
-ปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการรื้อถอนสะพานรัชโยธิน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับขยายช่องการจราจรและทำช่องกลับรถเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผลจัดเก็บกระทง-คนกรุงใช้กระทงธรรมชาติมากขึ้น
8 ฉบับสำนักข่าวไทย, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, ข่าวสด, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงผลการจัดเก็บกระทงในปี 59 ว่า หลังจากคืนวันลอยกระทงในวันที่ 14 พ.ย.59 สสล. ร่วมกับ สนน. และสำนักงานเขต ระดมเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงตามแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลอง และบึงภายในสวนสาธารณะต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยนับและคัดแยกกระทงเสร็จสิ้นในเวลา 04.00 น. ของวันที่ 15 พ.ย.59 สามารถจัดเก็บได้ 661,935 ใบ กระทงส่วนใหญ่ ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ 617,901 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.7 กระทงที่ทำจากโฟม 44,034 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.7 ซึ่งรวมแล้วลดลงจากปี 58 จำนวน 163,676 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.8 จำนวนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.3 โดยเขตที่จัดเก็บกระทงมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง ส่วนเขตที่จัดเก็บกระทงได้น้อยที่สุด คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

-สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ กทม.จะนำไปคัดแยกก่อนส่งไปพักไว้ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกสุขลักษณะโดยกระทงขนมปังจะนำไปเป็นอาหารปลา ส่วนกระทงวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปหมัก ทำปุ๋ยและนำไปฝังกลบ และกระทงโฟมจะนำส่งโรงงานรีไซเคิลแปรรูปเป็นของใช้ต่างๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-จากข้อมูลผลการจัดเก็บกระทง ในปี 59 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้กระทงโฟม แสดงว่าประชาชนและผู้ค้าให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการรณรงค์ลดการใช้กระทงโฟมในวันลอยกระทง

 

2.บริหารจัดการสนามหลวงฝั่งทิศเหนือเตรียมพื้นที่สร้างพระเมรุมาศ
18 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า ได้หารือกับทุกฝ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวง เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ทิศใต้ก่อสร้างพระเมรุมาศ จึงต้องย้ายจุดติดตั้งเต็นท์ที่รองรับประชาชน จัดทางเดิน และพื้นที่พักคอยใหม่ สำหรับประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มขึ้น การจัดพื้นที่ครั้งนี้จะวางระบบเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังท้องสนามหลวงตลอดระยะเวลา 1 ปี

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการคืนพื้นที่สนามหลวงให้กรมศิลปากรเพื่อสร้างพระเมรุมาศว่า ได้เตรียมการขั้นต้นไว้แล้ว โดยศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ทำเนียบรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพื้นที่ให้ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ทั้งนี้ กทม.ประเมินช่วงปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพจำนวนมาก ขอให้ผ่านช่วงปีใหม่ไปก่อนจึงจะคืนพื้นที่ แต่ก็ขึ้นกับฝ่ายก่อสร้างมีความ จำเป็นมากน้อยเพียงใด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และเตรียมความพร้อมการจัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

3.ดึงบ้าน-วัด-โรงเรียนร่วมจัดการขยะ
3 ฉบับข่าวสด, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะว่า กทม.ร่วมกับมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้แก่ชุมชน ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3R ได้แก่ Reduce คือ การลด Reuse คือ การใช้ซ้ำ และ Recycle คือ การนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต ผู้แทนชุมชน และพระสงฆ์จากวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 240 คน

-กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้าน- วัด-โรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะและพัฒนาเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆ รวมถึงขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั้ง 50 เขตต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ขณะเดียวกัน มีการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปขยะ และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 60 บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยกขยะ

 

4.พัฒนาแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
2 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร และระบบระบายน้ำในถนนรามคำแหง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านสัมมากรและถนนรามคำแหงว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้าง แก้มลิง 2 จุด ได้แก่ จุด 1 บริเวณหมู่บ้านสัมมากร และถนนเสรีไทย ทั้ง 2 จุดนี้สามารถรับน้ำได้อีก 300,000 ลบ.ม. นอกจากนี้ สนน. กทม.เตรียมจะพัฒนาแก้มลิงอีก 12 แห่ง หากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

-กทม.ได้เจรจากับเอกชนเจ้าของหมู่บ้านสัมมากรเพื่อขอใช้พื้นที่บึงรับน้ำภายในหมู่บ้านเป็นแก้มลิงรับน้ำจากถนนรามคำแหง โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 56 เพื่อลำเลียงน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะก่อนปล่อยลงคลองแสนแสบและระบายลงสถานีสูบน้ำ 4 แห่ง ขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 63 เพราะติดปัญหากรณีพิพาทแนวเขตที่ดินระหว่างแนวเขตคลองสาธารณประโยชน์กับแนวเขตที่ดินข้างเคียง โดยเจ้าของที่ดินได้ปิดกั้นรั้ว ซึ่งอยู่ในเขตที่จะก่อสร้างยาว 267 เมตร (ฝั่งซ้ายคลอง) จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูงได้ขออนุมัติเสนอให้ ผว.กทม.ใช้ประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 แก้ไขปัญหาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร มีทั้งหมด 5 บึง รวม 142 ไร่ หากพัฒนาได้ทั้งหมดจะสามารถรองรับน้ำได้ 227,000 ลบ.ม. หากแล้วเสร็จจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ 3.17 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 1,280 หลังคาเรือน
ด้านลบ
-ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีแก้มลิงทั้งสิ้น 25 แห่ง สามารถรับน้ำได้ 13 ล้านลบ.ม. ซึ่งยังไม่เพียงพอ จะต้องพัฒนาแก้มลิงให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาว


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง แก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.เสนอตั้งสำนักงานต่างประเทศ
1 ฉบับข่าวสด
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการยกระดับกองการต่างประเทศเป็นสำนักงานต่างประเทศว่า ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน (อ.ก.ก.) แล้ว และจะนำเข้าที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) พิจารณาในวันที่ 17 พ.ย.นี้ จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา กำหนดกรอบอัตรากำลัง และออกประกาศรับสมัครต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางด้านกิจการระหว่างประเทศและเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน การต่างประเทศหลายแห่ง ตลอดจนมีชาวต่างประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องยกระดับกองการต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัด กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับหน่วยงาน กทม.เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

 

6.ผลักดัน “คลองสามวา” ต้นแบบเกษตรพอเพียง
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.สุทธิชัย วงษ์บุบผา ประธานคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภา กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงสีข้าวในพื้นที่เขตคลองสามวา พร้อมทั้งมอบเครื่องสีข้าวให้แก่โรงสีข้าวชุมชนพร้อมใจพัฒนาว่า ลักษณะกายภาพของเขตคลองสามวา มีการทำการเกษตร มีระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่ง กทม.ควรพัฒนาให้เป็นแหล่งเขตเศรษฐกิจต้นแบบ เพื่อรองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงานการทำเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลไปหารือกับ ส.ก. และฝ่ายบริหารเพื่อผลักดันงบประมาณนำมาพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมความรู้การทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตคลองสามวาและเป็นโรงสีข้าวครบวงจร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเขตต่างๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจต้นแบบในการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเขตเศษรฐกิจ

 

7.มาตรการจัดการขยะในสนามหลวง
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวถึงการบริหารจัดการขยะในท้องสนามหลวงว่า ขณะนี้ขยะเศษอาหารเหลือเพียงร้อยละ 35 เนื่องจากมีชาวบ้านมาขอเศษอาหารไปเลี้ยงหมู ทำให้ปริมาณขยะเศษอาหารลดลง ส่วนขยะในพื้นที่สนามหลวงโดยรวม มีน้ำหนัก 76 ตัน/วัน และตั้งแต่ที่ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้กล่องโฟม จากปริมาณขยะกล่องโฟมที่มีมากในสัปดาห์แรกร้อยละ 20 ขณะนี้เหลือเพียงร้อยละ 5 ขณะเดียวกันได้มีขยะห่อกระดาษเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ ทั้งนี้ กทม.ประชุมร่วมกับโรงครัวทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้จัดเวลาแจกอาหาร โดยการประชุมครั้งหน้าจะเชิญชวนให้เลิกใช้ภาชนะจากโฟม และใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้แทน

-นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad กล่าวว่า จากมาตรการลดขยะ โดยความร่วมมือของศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร สสล. และ กทม. ที่ตั้งจุดแยกขยะในพื้นที่สนามหลวง 11 จุด ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. เป็นต้นมา ได้ลดปัญหาขยะถึงร้อยละ 80 จากวันแรกที่ไม่มีการคัดแยก จากนี้ไปจะใช้มาตรการที่ 2 คือ การลดปริมาณขยะ ซึ่งขยะที่มีปัญหามากมาจากภาชนะกล่องโฟมที่ย่อยสลายยาก โดยตั้งเป้าหมายปัญหากล่องโฟมจะหมดไปก่อนวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน บริจาคภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แทนกล่องโฟม สามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นจำนวนมาก และจะนำไปมอบให้โรงครัวในพื้นที่สนามหลวงต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการลดปริมาณขยะและบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในพื้นที่สนามหลวงและการณรงค์ลดใช้ภาชนะจากโฟมในการบรรจุอาหาร

 

8.หาข้อสรุปจัดเก็บภาษีโรงเรือนศูนย์ราชการฯ
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานที่มีข้อพิพาทในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกับ กทม.คือ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด (ธพส.) ผู้ซึ่งดูแลพื้นที่ภายในศูนย์ราชการฯถนนแจ้งวัฒนะโดย ธพส.จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ กทม.ตั้งแต่ปี 52 จนถึงปัจจุบัน แต่ขณะนี้ ธพส. ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรุงเทพมหานครขอคืนภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เสียให้แก่ กทม.เนื่องจากเห็นว่าหน่วยงาน ธพส. เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐที่สมควรได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆซึ่ง กทม.เห็นว่า ธพส.เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ซึ่งไม่มีกฎหมายใด ๆ ระบุให้มีการยกเว้นภาษี อีกทั้งยังมีการนำพื้นที่ภายในศูนย์ราชการดังกล่าวไปให้ภาคเอกชนเช่าพื้นที่ โดยขณะนี้ กทม.ได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่า กทม.จำเป็นต้องคืนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ ธพส.หรือไม่ ส่วนในปี 60 กทม.จะยังคงประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในพื้นที่ศูนย์ราชการยื่นต่อ ธพส.ให้ชำระต่อไป เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนถึงการยกเว้นภาษีดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเก็บภาษีของ กทม. เพื่อนำรายได้มาใช้การพัฒนากรุงเทพฯ
ด้านลบ
-หาก กทม.ต้องคืนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ ธพส.ตั้งแต่ปี 54-58 จำนวนกว่า 500 ล้านบาท จะกระทบต่อเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อนำรายได้มาใช้ในการจัดทำระบบสาธารณะและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

 

9.ลดงบฯ ปรับปรุงเดินเรือคลองผดุงฯ
2 ฉบับมติชน, M2F
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่คลองผดุงกรุงเกษมว่า หลัง กทม.เสนอของบประมาณจากรัฐบาล 345 ล้านบาท เพื่อพัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงฯ ประกอบด้วย (1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวคลอง ปรับปรุงท่าเทียบเรือ (2) จัดซื้อเรือโดยสารที่มีหลังคาแบบพิเศษ 6 ลำ (3) งานจ้างบริหารจัดการเดินเรือในคลองระยะเวลา 7 ปี และ (4) งานขุดคลอง ดูดเลนในคลองและซ่อมผนังเขื่อนตามแนวคลอง ซึ่งรัฐบาลได้ขอให้ กทม.ทบทวนงบประมาณอีกครั้ง กทม.จึงได้ปรับแผนโดยจะขอในส่วนการจัดซื้อเรือ 6 ลำ 20 ล้านบาท และปรับปรุงท่าเรือทั้ง 10 ท่าให้มีความมั่นคงแข็งแรง เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลักได้ดีใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท รวมงบประมาณ 32 ล้านบาท

-ปัจจุบัน สนน. ได้นำเรือไปให้บริการประชาชน 8 ลำ กองทัพเรือสนับสนุนเรืออีก 3 ลำ มีประชาชนใช้บริการเรือเฉลี่ย 2,600 คน/วัน โดยในปี 60 คาดจะมีเรือลำใหม่ให้บริการและรับผู้โดยสารได้มากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่คลองผดุงกรุงเกษมตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

 

10.จัดกิจกรรมรวมพลังทั่วประเทศ 22 พ.ย.นี้
18 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
-พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ เวลา 08.00 น. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนรัฐบาลจะจัดที่ทำเนียบรัฐบาล ส่วนกรุงเทพฯ จัดที่สำนักงานเขต สถาบัน การศึกษา หรือสถานที่ที่กำหนด สำหรับต่างจังหวัดจัดในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่

-สำหรับกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ การทำดีด้วยกาย เป็นการจัดกิจกรรมความดีถวายในหลวง ทำดีด้วยวาจา เป็นการปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือเพลงอื่นตามความเหมาะสม และการทำดีด้วยใจ คือ ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตาด้วยตั้งใจจริง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรวมพลังความจงรักภักดี เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ทางเท้าสยามฯ หลังจัดระเบียบ
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
25 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.นำรั้วเหล็กบนทางเท้าหน้าสยามสแควร์ออก เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกมากขึ้นนั้น อาจทำให้มีผู้ค้ากลับมาตั้งแผงค้าอีก จึงควรให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันดูแลพื้นที่ต่อเนื่องและดำเนินการจับปรับผู้ค้าที่ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด
- ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์ที่ กทม. ดำเนินการ โดยขอให้ กทม. ซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุดและปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้สวยงาม รวมทั้งรักษาพื้นที่ทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลทางเท้าบริเวณสยามสแควร์และการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

2. จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/35806733
80 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้ในการสัญจร แต่ควรหาวิธีการให้ผู้ค้าสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ อาทิ กำหนดให้ทุกอาคารสำนักงานจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นจุดขายอาหารและสินค้า ลงทะเบียนให้สิทธิผู้ค้าขายในจุดที่กำหนดและเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน บังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้าที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทุกพื้นที่ อาทิ เยาวราช บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ตลาดคลองเตย ตลาดบางแค ถนนเตชะวณิชใกล้สะพานแดง หน้า-หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใต้สะพานพุทธฯ ทองหล่อ ปากซอยอุดมสุข ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้ในการสัญจร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม.รับมอบสุขาเพื่อประชาชน
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการรับมอบสุขาเพื่อประชาชนแห่งที่ 2 ณ สวนสันติพร (หน้ากองสลากเดิม) จาก บมจ.เอสซีจีว่า กทม.ร่วมกับ บมจ.เอสซีจี และกระทรวงอุตสาหกรรมในการติดตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.เป็นต้นไป ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรถสุขาของ กทม.บริการทั้งบริเวณภายในและใกล้เคียงท้องสนามหลวง ที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากกว่า 5,000 คน/วัน ซึ่งในจุดติดตั้งที่สวนสันติพรนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ในใกล้เคียงกับป้ายรถประจำทางและจุดจอดรถ

-นอกจากนี้ บมจ.เอสซีจีจะเปิดให้บริการสุขาเพื่อประชาชนจุดที่ 3 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ โดยสุขาทั้งหมดเป็นระบบน็อกดาวน์กึ่งถาวรหากมีการปิดพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อสร้างพระเมรุมาศ สามารถเคลื่อนย้ายโครงสร้างไปติดตั้งในสถานที่อื่นๆ ได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตั้งสุขาเพื่อประชาชนจะช่วยรองรับการใช้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการสุขาได้จากทั้งด้านนอกและด้านในสนามหลวง ทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการสุขาของผู้สูงอายุและผู้พิการ
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดรถสุขา และติดตั้งสุขาระบบน็อกดาวน์ เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ

 

2.โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
8 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, พิมพ์ไทย, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ในฐานะประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบและระเบียบเรียบร้อย สภา กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ศึกษาและออกแบบเสร็จ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบในรายละเอียดต่างๆ แล้ว ส่วนชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งในฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ที่ผ่านมาได้ประชุมและหาข้อตกลงร่วมกันได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ครัวเรือนส่วนใหญ่ยินดี ย้ายไปยังแฟลตกรมขนส่งทางบก (ขส.ทบ.) บ้านเอื้ออาทร หรือขอรับเงินเยียวยาเพื่อหาที่อยู่ใหม่เอง ส่วนบางครอบครัวที่แจ้งต้องการอาศัยอยู่ในบริเวณเดิมอยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ ทุกครัวเรือนจะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเห็นชอบของ ครม.

-ที่ประชุมได้เสนอให้หารือกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาวิธีบำบัดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ใสสะอาด รวมทั้งขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยให้รวดเร็วควบคู่กับการพัฒนาริมฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซึ่งจะนำข้อมูลไปประชุมร่วมกับสมาชิกสภา กทม. เพื่ออภิปรายและติดตามโครงการต่อไป

-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างพิจารณาแบบก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดจะปรับรูปแบบการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.จากนั้นในเดือน ธ.ค. 59 กทม.จะยื่นเสนอต่อ ครม.เพื่ออนุมัติการดำเนินโครงการ แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 สัญญาแบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งธนบุรี 2 สัญญา และพื้นที่ฝั่งพระนคร 2 สัญญา ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้าง 2 สัญญาแรกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีก่อนปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
- ที่ผ่านมาได้มีการประชุมและหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนที่ได้รับผลกระทบในฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นเชิงบวกและมีความเข้าใจถึงแผนงานของรัฐบาลและท้องถิ่นที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาหลายด้าน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

3.เสนอเพิ่มงบฯ อาหารเช้า นร.กทม.
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร ผอ.สนศ. กล่าวว่า ตามที่ กทม.มีโครงการบริการอาหารเช้าแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 โรงเรียน โดยจัดงบค่าอาหาร 5 บาท/คน ซึ่งในแต่ละวันจะมีเด็กนักเรียน กทม.กว่าร้อยละ 80 มารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียน ซึ่งงบประมาณที่จำกัดนี้อาจส่งผลให้บางโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยได้รับการจัดสรรงบน้อย และอาจทำให้ไม่สามารถจัดอาหารเช้าอย่างมีคุณภาพเต็มที่ กทม.จึงวางแนวทางเพิ่มเงินค่าอาหารเช้าแก่นักเรียนเป็น 10 บาท โดยจะเสนอขอผู้บริหารและสภา กทม. เพื่อพิจารณาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดของร่างกาย การที่นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าจะช่วยให้มีกำลังในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบริการอาหารเช้าแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

4.ชุดปฏิบัติการภาคสนามเทศกิจ
2 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผอ.สนท. กล่าวถึงโครงการจัดทำชุดเครื่องแบบสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่เทศกิจว่า อยู่ระหว่างออกระเบียบชุดดังกล่าวเสนอผู้บริหารพิจารณา โดยจะเป็นชุดออกปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจออกตรวจพื้นที่ รวมถึงงานกิจการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารในด้านต่างๆ เบื้องต้นออกแบบชุดเป็นผ้าสีน้ำเงินรูปแบบคล้ายชุด 191 มีเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เข็มขัด และหมวกแก๊ป รองเท้าใช้ของเดิม โดยครั้งแรกอาจตัดแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

-นอกจากนี้ สนท.จะจัดหลักสูตรอบรมพื้นฐานการปฏิบัติงานเทศกิจ รวมทั้งปรับทัศนคติให้เข้าใจบทบาทการทำหน้าที่ของเทศกิจ ซึ่งทุกนายต้องมีความพร้อมในทุกด้านก่อนปฏิบัติงานจริง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดทำชุดเครื่องแบบสำหรับ การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานภาคสนามให้มีศักยภาพมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

 

5.กอร.รส.เพิ่มช่องตรวจคัดกรอง-ตั้ง ก.ก.จัดระบบเต็นท์สนามหลวง
19 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, พิมพ์ไทย, new)108
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง(กอร.รส.) ว่า ที่ประชุมได้กำชับเรื่องการเพิ่มช่องตรงจุดคัดกรอง โดยขยายเพิ่มเป็น 5 ช่อง จากเดิม 2 ช่อง เพื่อเร่งระบายจำนวนประชาชนที่ทยอยเดินทางเข้ามาภายในบริเวณท้องสนามหลวงให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น และขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาในช่วงเช้าขอให้เป็นประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพก่อน ส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ขอให้เดินทางมาช่วงเย็น เพื่อลดความแออัด ส่วนกรณีผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจเสียสละ แบ่งปันให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ก่อนตามความเหมาะสม

-การจัดระเบียบเต็นท์ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยติดตั้งเต็นท์ เพื่อไม่ให้กระทบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาต่อคิว โดยจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดระบบเต็นท์ต่างๆ ส่วนการขอจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อถวายความจงรักภักดีในพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยต้องเป็นกิจกรรมเชิดชูพระเกียรติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการจัดคิวผ่านระบบออนไลน์คาดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนจะนำมาใช้เมื่อใดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับ

-พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงมาตรการการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่คงความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ทุกคนต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง 8 จุดหลัก และจุดคัดกรองย่อยตามซอยก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น แต่ละวันมีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพประมาณ 100,000 คน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันละ 9,000 คน ส่วนการปิดการจราจรรอบท้องสนามหลวง วันจันทร์-วันศุกร์ยังคงปิดถนน 8 เส้นทาง ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ จะปิดถนน 27 เส้น หากมีการเปลี่ยนแปลง กอร.รส. จะเป็นผู้พิจารณา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพ

 

6.กษ.เสนอปรับแผนป้องกันน้ำท่วม
2 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวว่า จากปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต้องการให้แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปรับแผนรับมือสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาให้สั้นลง จากเดิมมีแผนระยะยาว 12 ปี โดยให้กรมชลประทานสรุปรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดจัดทำแผนเร่งด่วน และนำเสนอแผนน้ำระยะสั้นต่อนายกรัฐมนตรีต้นเดือน ธ.ค.นี้

-นายรอยล จิตรดอน ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำและการเกษตร กล่าวว่า พื้นที่ฝั่งตะวันตกของลุ่มเจ้าพระยายังมีแก้มลิงน้อยค่อนข้างน้อย จึงต้องทำเพิ่มขึ้นให้เชื่อมแก้มลิงคลองสนามไชยลงทะเล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และกรุงเทพฯ ได้มาก

-แผนงานระยะยาวที่กรมชลประทานต้องเร่งผลักดันมี 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและตะวันตก จากเดิมที่รับน้ำได้ 2,300 ล้าน ลบ.ม./วินาที เพิ่มเป็น 2,800 ล้าน ลบ.ม./วินาที (2) แผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงของมหาชัย-คลองสนามชัยออกสู่ทะเล และ (3) แผนปรับปรุงคลองระพีพัฒน์และโครงข่าย นอกจากนี้ ยังขุดลอกคลองพร้อมทำอาคารชั่วคราว เพื่อระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 100 ลบ.ม./วินาที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-สถานการณ์น้ำขณะนี้เปลี่ยนแปลงไป โดยพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมประจำยังเกิดซ้ำซากโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนินโญและลานินญาซึ่งส่งผลรุนแรงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างระยะสั้น กลาง และระยะยาว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์น้ำ 12 ปี โดยเฉพาะจัดการน้ำของพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านลบ
-ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น เนื่องจากการระบายน้ำผ่านคลองต่างๆ ยังไม่เชื่อมต่อกับแก้มลิงชายทะเลฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ รวมทั้งการจัดหารพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. นายกรัฐมนตรีชี้ขายของบนทางเท้าผิดกฎหมาย
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
68 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระบุการค้าขายบนทางเท้าริมถนนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ใช่วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แต่เริ่มจากการปล่อยปละละเลยจนเป็นความเคยชิน ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและเป็นช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ โดยขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด ดำเนินการเอาผิดกับข้าราชการที่ปล่อยให้ผู้ค้าตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรและสร้างความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้พื้นที่
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ทางเท้าหลายพื้นที่เริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก อาทิ ซอยสุขุมวิท 23 ซอยมหาดไทย คลองถม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งประชาชนต้องไม่สนับสนุนผู้ค้าบนทางเท้า ขณะเดียวกันขอให้จัดระเบียบการจอดรถบริเวณริมถนนและป้ายรถโดยสารประจำทาง รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่บนทางเท้าด้วย

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนใช้ในการสัญจร

 

2. จัดระเบียบรอบเซ็นทรัลลาดพร้าว
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
46 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณโดยรอบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งมีการจัดระเบียบทางเท้าไปแล้ว แต่ยังมีผู้ค้านำสิ่งของมาตั้งวางใต้สะพานลอยและใต้บันไดเลื่อนรถไฟฟ้าใต้ดิน ตั้งโต๊ะเก้าอี้บนผิวจราจรและบนทางเท้า ล้างจานชามบนถนน สร้างความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้พื้นที่ เหล่านี้เกิดจากความมักง่ายและขาดจิตสำนึกของผู้ค้า ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจและเทศกิจปล่อยปละละเลยไม่กวดขันดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ทำให้การจัดระเบียบทางเท้าเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จับปรับทั้ง ผู้ซื้อและผู้ขาย

ข้อเสนอแนะ สำนักงานเขตลาดพร้าว และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการกวดขันตรวจสอบการตั้งวางแผงค้า โต๊ะเก้าอี้ และสิ่งของบนทางเท้าและบริเวณโดยรอบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

3. เรียกร้องปรับปรุงเรือโดยสารคลองแสนแสบ
www.facebook.com/Dramaaddict
https://www.facebook.com/DramaAdd
175 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 52 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุชายวัย 50 ปี ที่โดยสารเรือคลองแสนแสบ พลัดตกน้ำเสียชีวิตขณะก้าวขึ้นจากเรือบริเวณท่าเรือนานาชาตินั้น ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาล กรมเจ้าท่า และ กทม. ควรปรับปรุงเรือโดยสารคลองแสนแสบทั้งระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร อาทิ ยกเลิกการให้สัมปทานบริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว โดยเปิดให้รายอื่นเข้ามาแข่งขันในเรื่องคุณภาพและบริการ จำกัดความเร็วและจำนวนผู้โดยสาร เพิ่มจำนวนเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน การบังคับให้จอดเทียบท่า มีนายท่าประจำท่าเรือทุกท่าในช่วงเวลาเร่งด่วน เปลี่ยนรูปแบบของเรือ เพื่อให้ขึ้นลงได้ง่าย มีเสื้อชูชีพและห่วงยางที่เพียงพอ จัดอบรมพนักงานขับเรือและเด็กท้ายเรือในการช่วยเหลือผู้โดยสารและมารยาทการให้บริการ ขณะที่ผู้โดยสารต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขึ้นลงเมื่อเรือจอดเทียบท่าสนิทและไม่โดยสารเรือที่แน่นเกินไป รวมทั้งขุดลอกคลองและปรับปรุงสภาพน้ำในคลองแสนแสบ
- ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เรือโดยสารในคลองแสนแสบเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่แย่ที่สุด เนื่องจากไม่มีความปลอดภัย ขับเร็ว ผู้โดยสารแน่นมาก จอดเทียบท่าไม่สนิท ไม่มีอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย พนักงานบนเรือให้บริการไม่ดี

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเรือโดยสารในคลองแสนแสบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ตรวจโป๊ะริมเจ้าพระยารับลอยกระทง
5 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลัง ตรวจสอบความปลอดภัยท่าเทียบเรือและโป๊ะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติภัยในวันลอยกระทงว่า ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและภาคส่วนอื่นที่มาช่วยดูแลการป้องกันเหตุในช่วงวันลอยกระทงวันจันทร์ที่ 14 พ.ย.นี้ โดยเป็นการตรวจเพื่อหาข้อบกพร่องในจุดต่างๆ เพราะอาจมีจุดอ่อนและช่องโหว่ รวมทั้งการดูแลเด็กเล็กที่จะลอยกระทงและเด็กเก็บกระทง โดยขอให้ สปภ.และ สนท. กองทัพเรือและกรมเจ้าท่าช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วย ขณะเดียวกันขอให้ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นพลุ ปล่อยโคมลอย และให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนการใช้โฟม อย่างไรก็ตาม การจัดงานลอยกระทงในปีนี้ไม่ควรให้รื่นเริงจนเกินไป เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถวายความอาลัย

-นายชุมพล ชาวเกาะ ผอ.สปภ. กล่าวว่า สปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงก่อนวันลอยกระทง โดยมี สนอ. สนพ. สปภ. และสำนักงานเขตประจำในจุดสำคัญต่างๆ รวมทั้งมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า เทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขนบธรรมเนียมอันงดงามของไทย เพื่อดำรงสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำกระทง อีกทั้งให้ความรู้แก่ลูกหลานให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของเทศกาลนี้อย่างถูกต้องวัตถุประสงค์เพื่อการขอขมาต่อพระแม่คงคา ไม่ใช่สนุกสนานรื่นเริงเพียงอย่างเดียว
- พ.ต.ท.ศราวุธ วินัยประเสริฐ สว.สส. กล่าวหลังร่วมประชุมและลงตรวจพื้นที่ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานลอยกระทงที่ลานเอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์ว่า การรักษาความปลอดภัยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ กทม. รวม 107 นาย ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และกระเป๋าสัมภาระทั้ง 5 จุด ติดตั้งกล้อง CCTV 180 ตัว รวมทั้งขอความร่วมมือไม่จุดพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟทุกชนิด

-กทม.แจ้งเตือนประชาชนที่ต้องเดินทางด้วยเรือในคลองแสนแสบและคลองผดุงกรุงเกษมในวันที่ 14 พ.ย. 59 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงมีความจำเป็นต้องหยุดการเดินเรือ สำหรับคลองแสนแสบ ได้แก่ ช่วงจากท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และช่วงจากท่าประตูน้ำ-วัดศรีบุญเรือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปส่วนคลองผดุงกรุงเกษม ได้แก่ ช่วงจากเทเวศร์-หัวลำโพง ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและลดอุบัติภัยในวันลอยกระทง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงวันลอยกระทง

 

2.สภา กทม.ชม ผว.กทม. ทำงานเร็วตรงเป้า
1 ฉบับโพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็น ผว.กทม. ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะทำงานรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย สามารถสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอให้ ผว.กทม. เร่งรัดการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.ในตำแหน่งที่ว่างให้ครบ เพื่อจะได้เห็นทิศทางการบริหารราชการ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การทำงานร่วมกันระหว่าง สภา กทม. และฝ่ายบริหาร กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

3.ประทานผ้าถุงดำให้ ปชช.ยืมสวมใส่
1 ฉบับมติชน
รายละเอียด
-พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประทานผ้าถุงดำทรงออกแบบ ถุงผ้าใส่รองเท้า เข็มกลัดโบไว้ทุกข์แก่ประชาชนยืมสวมใส่อย่างถูกต้องตามจารีต เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังรับประทานผ้าถุงทรงออกแบบและดำเนินการให้ประชาชนยืมสวมใส่ว่า เจ้าหน้าที่ กทม.ได้ตั้งเต็นท์บริเวณตรงข้ามศาลฎีกา ทางเข้าถนนกลางสนามหลวง โดยประชาชนที่แต่งกายไม่เรียบร้อยต้องใช้บัตรประชาชนแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ในการยืมส่วนการส่งคืนจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางออกประตูเทวาภิรมย์ ทั้งนี้ จะเปิดบริการตลอดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกด้านเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อให้ประชาชนผู้มาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ยืมใส่อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะเข้าไปยังเขตพระราชฐาน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์แก่ประชาชน

 

4.เต็นท์ด้านทิศเหนือใกล้แล้วเสร็จ-จองคิวออนไลน์ 1 ธ.ค.นี้
5 ฉบับไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางมายังสนามหลวง 1.4 แสนคน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ 3 หมื่นคน แนวทางการบริหารจัดการของ กทม.ได้ปรับพื้นที่สนามหลวงด้านทิศเหนือใกล้แล้วเสร็จ โดยตั้งเต็นท์ 70 หลัง จุดพักคอยอยู่ตรงกลางประมาณ 40 เต็นท์ เมื่อถึงคิวจะค่อยๆ ทยอยให้ประชาชนเข้าไปเป็นกลุ่มๆ อย่างเป็นระเบียบ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพถึงปี 60 นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ผู้ที่รอคิวได้ชมด้วย ส่วนมาตรการดูแลการสัญจรทางน้ำ ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะท่าเรือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลบนโป๊ะต่างๆ ด้วย

-นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวถึงการจองคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพผ่านระบบออนไลน์ว่า คณะกรรมการได้นำโปรแกรมมาให้ตรวจสอบแล้ว ระบบจะแล้วเสร็จสัปดาห์นี้ โดยวันที่ 1 ธ.ค.น่าจะพร้อมดำเนินการได้ ซึ่งจะให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ยืนยันระบบจองคิวออนไลน์ เป็นระบบเสริม ส่วนระบบหลักคือ การเข้าคิวกลุ่มเหมือนเดิม ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ยังใช้บริการได้เหมือนเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริการจัดการดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

 

5.เตรียมพร้อมจัดเก็บกระทง-รณรงค์งดโฟม 4 ฉบับ
ไทยโพสต์,
สำนักข่าวไทย,
สำนักข่าวแห่งชาติ,
ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า วันลอยกระทงปีนี้ กทม.ยังคงจัดงานตามประเพณี แต่ขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริง ห้ามจุดพลุ และดอกไม้ไฟ เน้นการจัดงานตามประเพณี และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลอยกระทงเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์พระราชพิธี

-การจัดเก็บกระทงในพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ในคู คลอง และบึงรับน้ำ เป็นหน้าที่ของ สนน.ส่วนสำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขต ขณะที่ สสล.รับผิดชอบจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7-บริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงครั้งนี้ 210 คน ใช้เรือเก็บขน 45 ลำ ติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลำ เรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง 3 ลำ โดยจอดที่ท่าอรุณอมรินทร์ เรือขนขยะ 2 ลำ และรถบรรทุกเทท้าย 9 คัน ในการลำเลียงกระทงไปส่งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 14 พ.ย. จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 พ.ย. แบ่งการจัดเก็บกระทงเป็น 2 โซนคือ โซนบน ตั้งแต่สะพานพระราม 7 -สะพานกรุงเทพ และโซนล่าง ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ -สุดเขตบางนา โดยลำเลียงกระทงที่จัดเก็บได้ขึ้น 2 จุดคือ ที่ท่าอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย และท่าคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ

-การจัดเก็บกระทงในครั้งนี้จะมีการแยกกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาตินำไปเป็นวัตถุดิบหมักทำปุ๋ย โดยส่งไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ส่วนกระทง ที่ทำจากโฟมจะรวบรวมและประสานบริษัทนำไป รีไซเคิล คาดในปีนี้กระทงโฟมจะมีปริมาณลดลง เพราะ กทม.ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.กำหนดจัดงานลอยกระทง “1 สายน้ำ2 วัฒนธรรมไทย-จีน” บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์ โดยในเวลา 19.00 น. คณะผู้บริหาร กทม.จะร่วมกันถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลอยกระทงเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ สสล.ได้เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงผลกระทบ
ด้านบวก
-การณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านลบ
-สิ่งที่เหลือจากเทศกาลลอยกระทงมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปีคือ ขยะจากเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ กทม.ต้องรับผิดชอบในการกำจัดขยะเหล่านี้


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดใช้กระทงโฟมในการลอยกระทงและผลการจัดเก็บกระทงในพื้นที่ต่างๆ

 

6.เตรียมจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียปี 60
3 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า สนน.ได้ร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะผู้บริหาร พิจารณาดำเนินการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง นำเสนอร่างฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภา กทม. ซึ่งจะมีการเปิดประชุมสภาในเดือน ม.ค. 60 ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ต่อไป
-การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามประเภทของอาคาร ส่วนรูปแบบและสถานที่รับชำระค่าธรรมเนียม กทม.อยู่ระหว่างพิจารณา โดยอาจให้เจ้าหน้าที่เก็บค่าบริการขยะ เป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือให้ชำระที่สถานที่ที่ กทม.กำหนด หรืออาจให้การประปานครหลวง (กปน.) ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ไปพร้อมกับการจัดเก็บค่าใช้น้ำต่อเดือน ขณะที่มาตรการบทลงโทษกรณีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ไม่ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้เสนอให้เพิ่มบทลงโทษทางอาญา ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม ควบคู่กับมาตรการทางปกครองให้ชัดเจนในข้อบัญญัติ เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หาก กทม.สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ ก็จะมีเงินไปใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำเสียออกมาสู่ที่สาธารณะน้อยลง ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจะทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

7.รวมโครงการพระราชดำริ กทม. ทำหอจดหมายเหตุ
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ทุกส่วนราชการนำเสนอโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อรวบรวมจัดทำหอจดหมายเหตุ กทม.จะดำเนินการ 2 ส่วน คือ รวบรวมส่งรัฐบาล เพื่อทำหอจดหมายเหตุของประเทศ และอีกส่วนรวบรวมไว้ที่หอสมุดเมือง กทม. โดยนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. มีแนวคิดจะใช้พื้นที่ 1 ชั้น รวบรวมและจัดแสดงโครงการกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กทม.ทั้งหมด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาว กรุงเทพฯ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก-เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ขณะนี้ สยป.ให้ทุกหน่วยงานสำรวจและรายงานโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมหมวดหมู่โครงการให้แล้วเสร็จในเดือน พ.ย.นี้

-สยป. ได้รวบรวมงานด้านต่างๆ ของ กทม.เพื่อจัดทำกรอบนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมือง ผว.กทม. ซึ่งได้ให้แนวทางนโยบายต้องเข้าใจง่าย จับต้องได้ทำได้จริงทันที เบื้องต้นมีแนวทางกำหนดกรอบระยะเวลาทำงานเป็น 3 ระยะคือ ทำทันทีถึงประชาชนเร็วที่สุด, ทำใน 3 เดือน และทำใน 1 ปี ทั้งหมดจะดำเนินการโดยพิจารณาจากทุกส่วนทั้งนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา กทม.และความต้อง การของประชาชน ที่สำคัญคือ โครงการพระราชดำริ ซึ่งต้องยังคงไว้ โดยทุกนโยบายที่ตั้งขึ้น ผว.กทม.กำชับให้พยายามใช้งบประมาณน้อยที่สุด อาจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในบางส่วน รวมทั้งจะไม่ยกเลิกโครงการเดิมของ ผว.กทม.ที่ผ่านมา โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.จะแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-รัฐบาลมอบหมายให้ทุกส่วนราชการนำเสนอโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรวบรวมจัดทำหอจดหมายเหตุของประเทศ และการรวบรวมจัดแสดงโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กทม.เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


ข้อคิดเห็น
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรวบรวมจัดแสดงโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กทม.และการเตรียมการแถลงนโยบายของ ผว.กทม.

 

8.เพิ่มจุดคัดกรองโรคที่อาคารกีฬาเวสน์
5 ฉบับมติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับผู้ที่พักค้างที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดงว่า กทม.ได้จัดไว้เป็นที่พักค้างสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ โดยสามารถรองรับประชาชนเข้าพักได้คืนละ 500 คน ปัจจุบันมีผู้มาพักค้างเพิ่มขึ้น โดยมาจาก 3 ส่วน คือ จุดลงทะเบียนที่สนามหลวง อาสาสมัคร และผู้ที่มาจากต่างจังหวัด

-กทม.ได้เพิ่มจุดบริการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการคัดกรองผู้พักค้าง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด และการแยกห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่พักค้าง พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง หากมีอาการไข้ หรือเจ็บป่วย อย่ารีบร้อนเดินทาง ควรพักรักษาอาการป่วยที่บ้านให้หายดีก่อน

-กทม.รายงานจำนวนผู้เข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.-10 พ.ย.59 มียอดประชาชนเข้าพื้นที่บริเวณสนามหลวง 3,169,782 คน เข้าสักการะ 867,794 คน โดยมีผู้ที่พักค้างในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ใน 3 จุด จำนวน 7,450 ราย แยกเป็นอาคาร กีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) 5,660 ราย บ้านอิ่มใจ 779 ราย และสนามม้านางเลิ้ง 1,011 ราย ส่วนที่เข้าพักที่บ้านอิ่มใจ สพส. ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.-9 พ.ย.59 มีต่างชาติรวมอยู่ด้วย7 ราย ได้แก่ อินเดียและกัมพูชา เฉลี่ยวันละ 30-60 ราย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเข้าไปกราบพระบรมศพ
ด้านลบ
-ขณะนี้มีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังจำนวนมาก และพบมีผู้เจ็บป่วย เนื่องจากมีการแพร่กระจายของโรค ประกอบกับอากาศขณะนี้ค่อนข้างแปรปรวน ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มจุดบริการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งคัดกรองผู้พักค้างที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

 

9.เตรียมเปิดรับสมัคร ขรก.อำนวยการสูง
2 ฉบับ มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ในเดือน พ.ย.นี้จะประกาศรับสมัครข้าราชการ กทม. ประเภทอำนวยการระดับสูงในตำแหน่ง ผอ.เขตที่ยังว่างอยู่ 15 อัตรา ผู้ตรวจราชการสูง 2 อัตรา ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา แต่การพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกอีก 3 คน เนื่องจากขณะนี้มี รป.กทม.อยู่เพียง 2 คน จึงต้องหาข้าราชการระดับสูง 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เข้ามาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก โดยจะเร่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารงานบุคคลและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม.ในตำแหน่งที่ว่างข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครข้าราชการ กทม. ประเภทอำนวยการระดับสูงในตำแหน่งที่ว่าง

 

10.เปิดที่พัก-ละหมาดให้ชาวมุสลิม
4 ฉบับมติชน, ข่าวสด,แนวหน้า, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ รองโฆษกของ กทม. กล่าวว่า ชาวมุสลิมที่เดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถใช้ห้องละหมาดได้บริเวณชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งยังมีสถานที่ละหมาดและพักค้างสำหรับชาวมุสลิมเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ (1) มัสยิดบ้านตึกดิน หลังไปรษณีย์ราชดำเนิน รับผู้ละหมาดได้ 200 คน รวมทั้งรองรับผู้พักค้างได้ 40-50 คน และ (2) มัสยิดจักรพงษ์ ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง รับผู้ละหมาดได้ 150 คน รองรับผู้พักค้างได้ 50 คนผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดสถานที่ละหมาดและพักค้างสำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

11.เตรียมบูรณะ“เสาชิงช้า”
1 ฉบับมติชน
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า กทม.มีแผนดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเสาชิงช้า หลังได้บูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เมื่อปี 49 โดยจะใช้งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและรอฤกษ์จากพระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ คาดจะสามารถดำเนินการประมาณเดือน ก.พ.60 และใช้เวลาดำเนินการ 4 เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เสาชิงช้าเป็นสัญลักษณ์ของ กรุงเทพฯ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพราะปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปแวะชมความสวยงามอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ตั้งแต่บูรณะซ่อมแซมเสาชิงช้าครั้งใหญ่เมื่อปี 49 เป็นเวลา 10 ปีมาแล้ว กทม.ยังไม่ได้ซ่อมบำรุง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ พบรอยชำรุดหลายแห่งและบางแห่งมีร่องรอยของปลวกเข้าไปแทะ

ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการบูรณะซ่อมแซมเสาชิงช้า

 

12.กำชับจัดระเบียบผู้ค้าต่อเนื่อง
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผอ.สนท. กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ก.ค.57 จนถึงปัจจุบัน กทม.ได้จัดระเบียบแผงค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าไปแล้วในพื้นที่ 42 เขต จำนวน 233 จุด มีผู้ค้ารวม 19,678 ราย โดยจุดที่มีการจัดระเบียบไปแล้วจะต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้าอีก ซึ่ง กทม.ขอให้ผู้ค้าเข้าใจและเคารพกฎหมาย ยืนยันไม่มีจุดใดที่จัดระเบียบไปแล้วจะสามารถกลับมาค้าขายได้อีก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนพื้นที่ที่ผู้ค้าลับลอบกลับมาตั้งวางแผงค้า อาทิ หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจตราดูแลพื้นที่และแบ่งกำลังดูแลจุดเสี่ยงต่าง ๆ หากพบผู้ค้าตั้งวางแผงค้าในจุดใด ๆ ให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดจับปรับและยึดแผงค้าออกจากพื้นที่ทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก
-การตรวจตราดูแลพื้นที่ที่จัดระเบียบแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขายอีก
ด้านลบ
-ในจุดที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว เจ้าหน้าที่เทศกิจอาจไม่ได้เฝ้าประจำจุดดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้มีผู้ค้าบางรายอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวกลับเข้ามาตั้งวางแผงค้าอีก


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลพื้นที่ที่จัดระเบียบทางเท้าไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. อุบัติเหตุคนพลัดตกเรือคลองแสนแสบ
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
62 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 52 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุชายวัย 50 ปี พลัดตกน้ำเสียชีวิต ขณะก้าวขึ้นจากเรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าเรือนานาชาติ ซอยสุขุมวิท 15 นั้น ตั้งข้อสังเกตเรือโดยสารไม่มีการผูกเชือกเพื่อเทียบท่า แต่ชะลอความเร็วแล้วให้ผู้โดยสารกระโดดขึ้นไปเอง รวมทั้งเมื่อพลัดตกน้ำคนขับก็ไม่ได้จอดเรือ เพื่อให้การช่วยเหลือแต่อย่างใด ขณะที่บริเวณท่าเทียบเรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
- ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เรือโดยสารคลองแสนแสบขับเร็ว น่ากลัว และอันตรายมาก ขณะที่พนักงานประจำเรือก็ให้บริการไม่ดี

www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan?fref= nf
10 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของทั้งคนขับเรือที่ไม่เทียบท่าให้ดี ขณะที่ผู้โดยสารก็รีบร้อนกระโดดขึ้นจากเรือ ทำให้พลัดตกน้ำ รวมทั้งตั้งข้อสังเกตเหตุใดพนักงานประจำเรือจึงไม่ให้เรือหยุดเพื่อลงไปช่วยเหลือผู้โดยสาร
- ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมเจ้าท่าควรจัดระเบียบการเดินเรือในคลองแสนแสบ เนื่องจากการให้บริการแย่มากและไม่มีความปลอดภัย

www.facebook.com/จ่าพิชิตขจัดพาลชน
https://www.facebook.com/jarpichit
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่าควรเพิ่มมาตรการเข้มงวดดูแลความปลอดภัยประชาชนในการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะเรือคลองแสนแสบ ซึ่งให้บริการผูกขาดเพียงรายเดียวและไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การโดยสารเรือในคลองแสนแสบอันตรายมาก เนื่องจากเรือไม่จอดเทียบเท่า แต่จะชะลอความเร็ว เพื่อให้ผู้โดยสารกระโดดขึ้นลง

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนที่ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการเดินเรือของบริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด