• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. พิจารณาเงินโบนัสเพิ่มขวัญ-กำลังใจ ขรก.กทม.
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
113 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีผู้บริหาร กทม. อยู่ระหว่างการพิจารณาเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. นั้น หน่วยงานราชการไม่ได้มีผลกำไรในการประกอบการ เหตุใดจึงต้องมีการให้เงินโบนัส ทั้งที่ควรนำงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนไปใช้ในการพัฒนากรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนมากกว่า
- ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การให้โบนัสแก่ข้าราชการและลูกจ้างเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานรักษาความสะอาดที่ต้องทำงานอย่างหนัก ขณะที่ กทม. ควรปรับปรุงการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความประทับใจให้กับประชาชน

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.

 

2. กวดขันจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
38 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ จะประสบความสำเร็จได้นั้น เจ้าหน้าที่เทศกิจต้องกวดขันดูแลพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ห้ามซื้อ-ขายสินค้าบนทางเท้า และดำเนินการเอาผิดกับ ผอ.เขตพื้นที่ที่มีผู้ค้ากลับมาอีก
- ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ทางเท้าในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่ที่ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว เริ่มมีผู้ค้ากลับมาอีก อาทิ สีลม หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลาดห้วยขวาง ประตูน้ำ ฯลฯ ซึ่งเกิดจากความมักง่ายของผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งการปล่อยปละละเลยของผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว รวมทั้งการรณรงค์งดซื้อ-ขายสินค้าบนทางเท้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.น้อมนำพระราชดำริสานต่อแก้ปัญหาเมือง
1ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม กล่าวว่า โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากการแก้ปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช บ้านช่างหล่อ และอรุณอมรินทร์ ที่ กทม.ดำเนินการแล้ว ยังมีโครงการพระราชดำริด้านอื่นๆ ซึ่งมีทั้งโครงการที่ กทม.ดำเนินการเองและหน่วยงานอื่นดำเนินการ แต่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 59 โครงการ เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม 13 โครงการ ด้านการเกษตร 7 โครงการ ด้านแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ ด้านสาธารณสุข 10 โครงการ ด้านแก้ไขปัญหาจราจร 12 โครงการ และด้านการศึกษา 15 โครงการ เหล่านี้เป็นโครงการที่ กทม.น้อมนำมาดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน

-การแถลงนโยบายของคณะผู้บริหาร กทม.ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ จะเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กำชับการทำงานของผู้บริหาร กทม.ทุกคน ต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันต้องแจ้งให้ประชาชนทราบขั้นตอนการทำงานของ กทม.โดยให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบ หรือสอบถามความคืบหน้าของโครงการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การน้อมนำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดำเนินโครงการของ กทม.เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน


ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของ กทม.

 

2.อุโมงค์พัฒนาการ-รามฯ
3 ฉบับไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการรามคำแหง-ถาวรธวัชว่า โครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณการจราจรของถนนพัฒนาการและโครงข่ายถนนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 เม.ย.59 กำหนดแล้วเสร็จ 10 เม.ย.61

-เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างพบปัญหาอุปสรรคคือ การไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถปักเสาไฟฟ้าใหม่ 127 ต้น พร้อมแนวสายสื่อสารและโทรคมนาคม เนื่องจากติดแนวท่อประปาบริเวณทางเท้า กทม.ได้เชิญ บมจ.ทีโอที การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน เชื่อมั่นโครงการจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และเป็นตัวอย่างให้แก่โครงการอื่นๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาโครงข่ายการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดบริเวณทางแยกและบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด
ด้านลบ
-ผลการสำรวจปริมาณรถในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 57-59 พบมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราความเร็วของรถบริเวณ ถนนพัฒนาการทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ-รามคำแหง

 

3.เตรียมตั้ง “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น”
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. ในฐานะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. สภา กทม. กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.ว่า อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบมาก เนื่องจากบริบทของกรุงเทพฯ แตกต่างกับต่างจังหวัดอย่างสิ้นเชิง การดำเนินงานของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.จึงต้องมีความรอบคอบมากเป็นพิเศษ ซึ่งต้องหารืออีกครั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยืนยันในอนาคต คนกรุงเทพฯ จะมีกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.เหมือนกับจังหวัดต่างๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. เพื่อส่งเสริมการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-พื้นที่ต่างจังหวัดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ามาดูแลงบประมาณการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ แต่กรุงเทพฯ ไม่มีหน่วยงานดังกล่าว ขณะที่ กทม. ต้องรับผิดชอบประชากรมากกว่า 6 ล้านคน ซึ่งเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง โดย กทม.มีภาระที่จะต้องดูแลคนกลุ่มนี้ทั้งหมด


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.

 

4.จัดซื้อรถผลิตน้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง-น้ำท่วม
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รผอ.สนน. กล่าวถึงการจัดซื้อรถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได้จำนวน 4 คัน ว่า รถดังกล่าวสามารถนำน้ำทั้งจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ตามคลองบึง หรือต่อจากน้ำประปามาเข้าเครื่องผลิตน้ำที่อยู่ในรถดังกล่าวให้เป็นน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้ เพื่อใช้สำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม

-การจัดซื้อรถดังกล่าวมาใช้ เนื่องจาก สนน. เห็นว่าจากช่วงที่มีวิกฤติใหญ่ เช่น กรณีน้ำท่วมเมื่อปี 2554 เกิดปัญหาน้ำขาดแคลน ซึ่งไม่เพียงเฉพาะประชาชนทั่วไปเท่านั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับผลกระทบจึงจำเป็นที่ต้องมีรถดังกล่าวเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และยังสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในภาวะปกติที่มีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ในพื้นที่ต่างๆ ได้ด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การให้บริการผลิตน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง หรือน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพฯ ประสบทั้งปัญหาภัยแล้งอย่างรวดเร็ว ขณะที่ฤดูฝนบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน รวมถึงเกิดสภาวะน้ำเค็มหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ประชาชนเกิดภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและสัตว์เลี้ยง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการรถน้ำดื่มแก่หน่วยงานต่างๆ

 

5.จัดระเบียบผู้ค้า-ยกเลิกจุดผ่อนผัน รอบอนุสาวรีย์ชัยฯ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวจากการดำเนินโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารรอบพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งมีการย้ายวินรถตู้โดยสารออกจากพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ไปยังสถานีขนส่งจุดต่าง ๆ นั้น กทม.ได้วางแนวทางจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าโดยรอบพื้นที่ให้สอดคล้องกับการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากที่สุด

-จำนวนผู้ค้าบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง 437 ราย ขณะนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้เสนอแผนการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าว โดยการยกเลิกจุดผ่อนผันห้ามผู้ค้าตั้งวางแผงค้าในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. ลงนามยกเลิกจุดดังกล่าวอย่างเป็นทางการ หลังลงนามยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว เขตฯ จะแจ้งผู้ค้าและกำหนดระยะเวลาการย้ายออกจากพื้นที่ภายในเวลา 30 วัน หลังการยกเลิกจุดผ่อนผัน คาดจะสามารถกำหนดห้ามผู้ค้าตั้งวางแผงค้าโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค. 60 นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ด้านลบ
-ปัจจุบันทางเท้ารอบอนุสาวรีย์ชัยฯในพื้นที่ทั้ง 4 เกาะ ได้แก่ เกาะพญาไท ดินแดง พหลโยธิน และราชวิถี เป็นจุดผ่อนผันชั่วคราวที่ กทม. อนุญาตให้ผู้ค้าสามารถตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าในช่วงเวลาที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 10 จุด โดยตั้งวางแผงค้าตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. แต่ยังพบการตั้งวางแผงค้าของผู้ค้าส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้ ทางเท้าและการตั้งวางแผงค้าของผู้ค้าไม่เป็นไปตามกรอบข้อกำหนดของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกเลิกจุดผ่อนผันรอบอนุสาวรีย์ชัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

6.หารือแนวทางโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว
2 ฉบับมติชน, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่าได้เสนอบอร์ด รฟม.เกี่ยวกับทางออกในการโอนการบริหารเดินรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และสายสีเขียวเหนือ- หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้กับ กทม. ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) หากมีอุปสรรคทำให้โอนไม่ได้จะมีแนวทางออกอย่างไร โดยจะนำประเด็นนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สินและทรัพย์สินที่มีนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในสัปดาห์หน้า

-หากยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในระยะสั้น รฟม.เสนอให้ กทม.เช่ารางจาก รฟม. เพื่อให้เปิดเดินรถ ช่วงแบริ่ง-สำโรง 1 สถานี ภายในเดือน มี.ค.60 หรือหากไม่สามารถตกลงกันได้ รฟม.พร้อมจะเข้ามาบริหารจัดการเดินรถเอง โดยอาจเจรจาว่าจ้าง บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) โดยตรง แต่จะต้องพิจารณาในข้อกฎหมายและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการและสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจร และขนส่งและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาหาแนวทางรับโอนการบริหารเดินรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า สายสีเขียวใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการและสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

 

7.แก้ปัญหาจราจรถนนลาดพร้าว
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า บช.น.ได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเสนอขอความร่วมมือจาก กทม. ให้ดำเนินการติดตั้งรั้วกั้นถาวรบริเวณถนนลาดพร้าวช่วงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว นอกจากนี้ ได้เสนอขอปรับกายภาพบริเวณปากซอยลาดพร้าว 23 ใกล้เคียงกับแยกรัชดา-ลาดพร้าว โดยขอปาดทางเท้าเพื่อเพิ่มผิวการจราจรเพิ่มเติม โดยทั้ง 2 จุด บช.น.ต้องการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในถนนลาดพร้าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการปรับกายภาพถนน เพื่อแก้ปัญหาจราจรในถนนลาดพร้าว และพื้นที่ต่อเนื่อง
ด้านลบ
-บริเวณถนนลาดพร้าวช่วงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว มีปัญหารถสาธารณะจอดส่งผู้โดยสารไม่เป็นระเบียบ อีกทั้งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ใกล้กับแยกรัชดา-ลาดพร้าว เป็นจุดสำคัญที่ต่อเนื่องกับแยกรัชโยธิน หากการจราจรสะดุดจะส่งผลกระทบในหลายเส้นทาง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับกายภาพถนน เพื่อแก้ปัญหาการจราจร ในถนนลาดพร้าวและพื้นที่ต่อเนื่อง

 

8.ศธ.สั่งปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5 ฉบับไทยรัฐ, ไทยโพสต์,สำนักข่าวแห่งชาติ, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้แต่ละสังกัดรับผิดชอบพิมพ์เอกสารแทรก หรือจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส่วนในปีการศึกษา 2560 หนังสือทุกเล่มต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน โดยจะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนการขึ้นทรงราชย์ของรัชกาลที่ 10 และการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด และเร่งดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าย่านเยาวราช
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
51 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอสนับสนุนให้ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณเยาวราช เนื่องจากมีการตั้งแผงค้า รถเข็น โต๊ะและเก้าอี้ กีดขวางทางสัญจรของประชาชนมานาน ทั้งยังสร้างความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้พื้นที่
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณเยาวราชอาจทำได้ยาก เพราะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณถนนเยาวราช

 

2. ปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
47 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ ให้น่าเดิน มีต้นไม้ให้ร่มเงาและมีถังขยะ เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้ทางเท้าหลายพื้นที่มีสภาพชำรุด เช่น บริเวณแยกลำสาลี รวมทั้งมีการนำขยะมากองไว้บนทางเท้า สร้างความสกปรกให้พื้นที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ ให้ราบเรียบ ร่มรื่น และน่าเดิน รวมทั้งการเพิ่มถังขยะในที่สาธารณะ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปี 60 สภา กทม. มุ่งแก้ไขเรื่องร้องเรียน
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของสภา กทม. ในปี 60 ว่า จะประสานความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทั้งสภา กทม. ฝ่ายบริหาร แลฤะข้าราชการประจำ เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนากรุงเทพฯ เชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับภารกิจของ กทม. โดยจะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดรวมทั้งติดตามโครงการที่คั่งค้างของหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจของ กทม. เพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

-ในปีนี้จะมุ่งเน้นการรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสภา กทม. จะเสนอไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้สภา กทม. ช่วยทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างสภา กทม. ฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาประชาชนมีการร้องเรียนผ่านสภา กทม. มากขึ้น แต่ช่องทางการร้องเรียนผ่านตู้ ปณ.ของสภา กทม. ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ขณะที่ช่องทางการร้องเรียนผ่านสายด่วน กทม. 1555 ปัจจุบันพบมีการร้องเรียนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์


ข้อคิดเห็น
- สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านตู้ ปณ. ของสภา กทม.

 

2.เพิ่มแก้มลิงอีก 12 แห่ง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้พยายามหาพื้นที่รองรับน้ำเป็นแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบัน กทม. มีแก้มลิงรองรับน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 25 แห่ง สามารถเก็บน้ำได้ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีแนวทางเพิ่มจำนวนแก้มลิงรับน้ำอีก 12 แห่ง โดยพื้นที่บางส่วนเป็นของเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จะเร่งเจรจาขอใช้พื้นที่จัดทำแก้มลิง หากดำเนินการได้เสร็จสิ้น กทม.จะมีพื้นที่แก้มลิงที่สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6 ล้าน ลบ.ม.

-กทม. อยู่ระหว่างก่อสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม 2 จุดคือ บริเวณบึงน้ำหมู่บ้านสัมมากรและบริเวณสวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัส-คลองครุ โดยจะช่วยเก็บน้ำในพื้นที่เขตสะพานสูงและเขตบึงกุ่ม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดหาพื้นที่รองรับน้ำเพื่อจัดทำแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์การก่อสร้างแก้มลิง เพื่อรองรับน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.เร่งก่อสร้างเขื่อนคลองพระยาราชมนตรี
5 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างแนวเขื่อนคลองพระยา ราชมนตรีว่า โครงการดังกล่าวมีระยะทางยาวฝั่งละ 15 กิโลเมตร (กม.) ขณะนี้ กทม. ก่อสร้างเขื่อนในช่วงแรกตั้งแต่คลองสนามชัย-คลองบางบอน ระยะทางยาวสองฝั่งรวม 10 กม. เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 56 แต่การก่อสร้างดำเนินการไปได้ร้อยละ 69 เนื่องจากติดบ้านเรือนประชาชน ทั้งยังมีเอกชนก่อสร้างเขื่อนรุกล้ำพื้นที่สาธารณะระยะทางกว่า 200 เมตร ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างการเจรจาให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลองสาธารณะภายใน 1 เดือน หากในเดือน ม.ค.60 ประชาชนยังไม่ดำเนินการรื้อถอน กทม. จะเข้ารื้อถอนเองตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

-กทม. จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี 60 ส่วนช่วงคลองบางบอน-คลองภาษีเจริญ ระยะทางยาวสองฝั่งรวม 20 กม. จะจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้คลองภาษีเจริญ-คลองสนามชัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
ด้านลบ
-สาเหตุที่การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เช่น มีแนวเขื่อนเอกชนยาวประมาณ 200 เมตร รุกล้ำที่สาธารณะและไม่ยินยอมให้รื้อถอน ทำให้กีดขวางแนวก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางบอนเชื่อมกับคลองพระยาราชมนตรี อีกทั้งบริเวณหลังสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี พื้นที่เขตบางขุนเทียน มีแนวท่อส่งก๊าซของ ปตท. และแนวสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาด 230,000 โวลต์ ยาวประมาณ 120 เมตร (ม.) พาดผ่านแนวก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ทำให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มเขื่อนได้ นอกจากนี้ พบมีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำพื้นที่ก่อสร้าง 4 หลัง ไม่ยอมรื้อย้ายออก


ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลอง พระยาราชมนตรี

 

4.หาแนวทางเพิ่มรถแท็กซี่คนพิการ
2 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการ ผอ.บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT)กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ประมาณ 40,000-60,000 คน ขณะที่ KT มีรถแท็กซี่ที่ให้บริการแก่กลุ่มดังกล่าวเพียง 30 คัน สามารถให้บริการประชาชนได้ประมาณ 10,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีแนวคิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้รถวีลแชร์ซึ่งบริษัทผู้ประกอบการรถแท็กซี่หลายรายให้ความสนใจที่ให้จะให้บริการผู้พิการและคนชรา

-ในส่วนของ KT ยังให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การที่จะให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมในการให้บริการกลุ่มผู้ใช้รถวีลแชร์ต้องเจรจากับ รมว.พม. เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับบริษัทแท็กซี่เอกชนในการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้รถวีลแชร์
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาผู้พิการและคนชราที่ใช้รถวีลแชร์ร้องเรียนปัญหาการโทรศัพท์จองคิวรถแท็กซี่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานมากในการติดต่อผู้ให้บริการ ขณะที่ปัจจุบันมีพนักงานที่ให้บริการทั้งหมด 30 คน


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์

 

5.เริ่มรื้อสะพานรัชโยธิน
4 ฉบับ
ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. กล่าวหลังประชุมติดตามผลการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินว่า หลังจากทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเสมือนจริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชโยธินแบบถาวรต่อเนื่อง โดยจะส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับเหมาเข้ารื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินได้ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 ธ.ค.59 เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับเหมาจะเริ่มนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่และจะรื้อถอน ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานยกระดับในแนวถนนพหลโยธินใช้เวลา 2 ปี ทั้งนี้ ได้กำชับผู้รับเหมาห้ามวางแบริเออร์ล้ำผิวการจราจร โดยในแนวถนนรัชดาภิเษกจะต้องเหลือด้าน 3 ช่องทางเช่นเดิม ส่วนช่วงกลางคืนหลังเวลา 22.00 น.ไปแล้ว สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และก่อนเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้นจะต้องคืนผิวการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ

-บช.น. ได้เสนอขอปรับกายภาพปาดทางเดินเท้าบริเวณซอยลาดพร้าว 23 เพื่อลดปัญหาขณะรถเลี้ยวต้องใช้พื้นที่มาก ทำให้กระทบรถทางตรงและขอรั้วกั้นถาวรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว เพื่อป้องกันรถสาธารณะส่งผู้โดยสารและจอดแช่ ทำให้เสียช่องจราจร ซึ่ง กทม. ได้รับแนวคิดและพร้อมดำเนินการทันที

-นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะ ผอ.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กล่าวว่า หลังเวลา 24.00 น. ผู้รับเหมาจะนำเครื่องจักรใหญ่ลงพื้นที่ เนื่องจากเตรียมการไว้นานแล้ว และจะเร่งดำเนินการทันที เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.60 จากนั้นจะก่อสร้างอุโมงค์ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน ก.พ.62 และก่อสร้างสะพานรัชโยธินใหม่ในแนวถนนพหลโยธินอีก 1 ปี ซึ่งจะแล้วเสร็จเดือน ก.พ.61 นอกจากนี้ ในถนนพหลโยธินยังมีสะพานอีก 2 สะพานคือ สะพานข้ามแยกเกษตรที่ได้รื้อไปก่อนหน้านี้ จะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 60 และสะพานข้ามแยกเสนาที่ กทม.ขอให้ทำเพิ่มอีก 1 สะพาน คาดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการจราจรและมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรระหว่างรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินและก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกทดแทน
ด้านลบ
-ปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างดำเนินการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรจากการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

 

6.เตรียมพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้สร้างพระเมรุมาศ
9 ฉบับ แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึง ความคืบหน้าการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ได้ลงตรวจพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ สำหรับจัดสร้างอาคารดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ 4 โรง คือ โรงขยายแบบ โรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ โรงหล่อประติมากรรมเทวดาและสัตว์หิมพานต์ โรงทำสีเทวดาและสัตว์หิมพานต์ ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะทำหนังสือถึง กทม. ขอใช้พื้นที่สร้างอาคารดังกล่าวให้เสร็จในเดือน ธ.ค.นี้

-วันที่ 26 ธ.ค. กรมศิลปากรจะประกอบพิธีตรึงหมุดกำหนดจุดกึ่งกลางการจัดสร้างพระเมรุมาศ โดยประสานไปยังเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ประกอบพิธีตามแบบโบราณราชประเพณี โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คาดจะตรึงหมุด 9 หมุด เริ่มจากการตรึงหมุดกึ่งกลางสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาศเป็นจุดแรกและเชื่อมโยงไปยังอาคารประกอบต่างๆ คาดการจัดสร้างพระเมรุมาศจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ

 

7.ตรวจสอบการอนุญาตสร้างอาคาร ซ.พหลฯ 11
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางเกศสุภา อรวรรณสกุล รักษาราชการ ผอ.เขตพญาไท กล่าวกรณีประชาชนผู้อยู่อาศัยภายในซอยพหลโยธิน 11 คัดค้านการก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ของเอกชนและโครงการบ้านประชารัฐ โดยกังวลจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่เดิมและตั้งข้อสังเกตถึงความกว้างของซอยดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ เพราะซอยกว้างไม่ถึง 10 เมตรว่า ฝ่ายโยธาเขตพญาไทตรวจสอบจากพื้นที่จริงและระวางที่ดินที่มีอยู่ พบความกว้างของซอยดังกล่าวกว้าง 13 เมตร

-นายพีรพล กนกวลัย อดีต ส.ก.เขตพญาไท กล่าวว่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ระบุการก่อสร้างอาคารสูงจะสร้างได้ในซอยที่มีความกว้าง 10 เมตรตลอดซอย ซึ่งหมายถึงแม้ส่วนใหญ่ในซอยจะกว้าง 13-16 เมตร แต่หากมีเพียงช่วงใดกว้างไม่ถึง 10 เมตร ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสูงในซอยนั้นๆ ได้ ซึ่งกรณีนี้ชาวบ้านได้ไปวัดความกว้างบริเวณปากซอยออกพหลโยธิน พบมีความกว้างเพียง 8-9 เมตรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้หมดข้อสงสัยและการอนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง เขตฯ ควรให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินเข้ามาตรวจสอบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หลักเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ
ด้านลบ
-กลุ่มชุมชนอนุรักษ์พญาไท ประกอบด้วยตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพหลโยธินและใกล้เคียงจะรวมตัวกันเพื่อหารือแนวทางดำเนินการในวันที่ 11 ธ.ค. 59 เพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับความกว้างซอยและข้อกฎหมายที่ชาวบ้านได้มีการตรวจสอบ เพื่อเตรียมไปพบผู้บริหารเขตต่อไป


ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการเจรจาร่วมกับผู้อยู่อาศัยในซอยพหลโยธิน 11 กรณีการคัดค้านการก่อสร้างอาคารสูงภายในซอย

 

8.เร่งพัฒนาพื้นที่ริมเจ้าพระยา
4 ฉบับเดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม (กห.) กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ที่ประชุมได้ติดตามเรื่องเร่งด่วนที่ได้สั่งการให้ดำเนินการไปแล้วทั้งเขื่อนคลองลาดพร้าว การกำจัดผักตบชวา และโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพอใจและเห็นด้วย มีเพียงกลุ่ม NGO ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้

-ร.ต.หญิง พรชนก อ่ำพันธุ์ ทีมงานโฆษก กห. แถลงผลการประชุมฯ ว่า การดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พล.อ.ประวิตร สั่งการในที่ประชุม 2 ข้อ คือ (1) การสร้างและการออกแบบต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน คำนึงถึงความสะดวกในการสัญจรทางน้ำ ระบบนิเวศในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการป้องกันน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ และ (2) การเยียวยาและดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รุกล้ำ ซึ่งรัฐบาลมีแผนเคลื่อนย้ายประชาชนภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชุมชน แม่น้ำเจ้าพระยาประชารัฐ

-สำหรับแผนเคลื่อนย้ายประชาชน มี 5 แผนคือ 1) เข้าไปอาศัยในแฟลตกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) 2) โครงการเคหะแห่งชาติ เช่น บ้านเอื้ออาทร 3) เช่าที่ดินรัฐ หรือซื้อที่ดินเอกชนสร้างชุมชนใหม่ 4) ขอรับเงินช่วยเหลือ เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา และ 5) การปรับปรุงที่ดินเดิม ขณะนี้มี 309 ครัวเรือน ที่ได้ดำเนินการย้ายไปเรียบร้อยแล้ว และภายในเดือน ธ.ค. นี้ จะย้ายประชาชนบางส่วนไปอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรนครไชยศรี 50 ครัวเรือน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามนโยบายรัฐบาลและการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ด้านลบ
-การเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม NGO ที่คัดค้านโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เร่งติดตั้งลิฟต์โดยสารในสถานีรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/สิทธิคนเดินเท้า
https://www.facebook.com/right4walking/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
456 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตามคำสั่งศาล นั้น ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างไร กทม. ควรชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ ขณะที่บางสถานีที่มีลิฟต์ แต่ไม่เปิดให้ใช้ ต้องโทรศัพท์แจ้งก่อน จึงจะเปิดให้ใช้บริการได้ ทั้งที่ระบบขนส่งมวลชนควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้มีหลายสถานีที่ติดตั้งลิฟต์โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบางสถานีอยู่ระหว่างดำเนินการ

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
17 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ล่าช้ากว่ากำหนด ขณะที่บางสถานีติดตั้งเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ สร้างความลำบากให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยหากเปิดให้ใช้บริการแล้ว ควรมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีดูแล เพื่อให้ผู้สูงอายุและ ผู้พิการได้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

2. จัดระเบียบทางเท้า
www.facebook.com/ทางคืนทางเท้า
https://www.facebook.com/footpaththai?fref=nf
21 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 68 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่าขณะนี้ทางเท้าในหลายพื้นที่ที่ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไปแล้ว เริ่มมีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้าอีก อาทิ ปากคลองตลาด ถนนจักรเพชร สีลม หน้าตลาดบางกะปิ รวมทั้งขอให้ กทม. จัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าซอย 19 ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย 36 เยาวราช และตลาดมีนบุรี
- ร้อยละ 32 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ กทม. ในการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า พร้อมทั้งขอบคุณผู้ค้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนผู้ค้าที่ฝ่าฝืน หากประชาชนพบเห็นขอให้แจ้ง กทม. เพื่อดำเนินการจับปรับต่อไป

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการกวดขันดูแลพื้นที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.บิ๊กคลีนนิ่ง “ทำดีเพื่อพ่อ” เรียบร้อย-ตกแต่งเมืองต้นไม้ประดับ
3 ฉบับ สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, บ้านเมือง
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 17,000 คน ที่มาช่วยทำความสะอาดในวันบิ๊กคลีนนิ่งวันที่ 1-2 ธ.ค. จากกิจกรรมดังกล่าวได้เห็นทั้งความสะอาดและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการทำดีเพื่อพ่อซึ่งพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนราชดำเนิน เป็นเส้นทางเสด็จ จึงต้องการให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม สง่างาม และสมพระเกียรติ นอกจากนี้ กทม.มีแนวคิดต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวโดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วพื้นที่ในกรุงเทพฯ มาทำความสะอาดหน้าบ้านตัวเอง และร่วมทำความสะอาดในพื้นที่สำคัญ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ เป็นต้น

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม.กล่าวว่า หลังจากกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง กทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ สสล.ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งแต่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน จนถึงด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อความสวยงาม เน้นสีเหลือง ขาว เขียว โดยใช้ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกเบญจมาศ ดอกทานตะวันแคระ ดอกพุดศุภโชค ดอกพุดพิชญา ดอกบานชื่นแคระ ต้นไทร ต้นพยับหมอก และต้นเตยด่างมากกว่า 50,000 ต้น เพื่อความงดงามของถนนเส้นทางหลักและสถานที่สำคัญของกรุงเทพฯ

-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ รองโฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมกับอาสาสมัคร Volunteers for DAD และนักศึกษาวิชาทหาร 50 คน ทำกิจกรรม “Save Our Swirled ” มาร่วมหยุดสภาวะโลกร้อน ไอศกรีมละลาย ด้วยต้นไม้ใหญ่” ดูแลรักษาต้นมะขามบริเวณฝั่งทิศเหนือของสนามหลวง หลังมีการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง ทำดีเพื่อพ่อ” ด้วยการเก็บขยะตกค้างใต้บล็อกปูพื้นรอบต้นมะขามและดูดน้ำเสียออกจากโคนต้นมะขาม พร้อมติดป้ายขอความร่วมมือดูแลต้นมะขาม ไม่เทน้ำ ทิ้งเศษอาหาร ขยะ บริเวณโคนต้นมะขามสนามหลวง นอกจากนี้ ยังทำแนวกั้นน้ำให้ต้นมะขาม 7 ต้น คาดจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ จึงจะเริ่มฟื้นตัว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อความสะอาดสวยงามของบ้านเมือง
-การทำความสะอาดและตกแต่งเมืองบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า-บริเวณพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าอาคารและบ้านเรือน

 

2.ปริมาณขยะสนามหลวงลด 50% เลิกใช้โฟมสำเร็จ
3 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD และเครือข่ายจัดการขยะ ดำเนินการจัดการขยะในท้องสนามหลวง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยคัดแยกขยะ โดยมีจิตอาสาคอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถังสีเขียวทิ้งเศษอาหาร ถังสีเหลืองขยะรีไซเคิล และถังขยะสีน้ำเงินขยะทั่วไป นอกจากนี้ กทม.ได้รับความร่วมมือจากโรงครัวเป็นอย่างดีในการงดใช้โฟมสำหรับใส่อาหาร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ตั้งเป้าหมายภายในวันที่ 5 ธ.ค.59 จะไม่มีการใช้โฟมในพื้นที่ท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว 100% รวมทั้งเริ่มระบบการให้บริการน้ำใหม่ ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกโดยได้จัดเตรียมภาชนะเป็นกระติกน้ำ แก้วน้ำที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับนำมาเติมน้ำแทนการใช้ขวดพลาสติก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในช่วง 15 วันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พื้นที่สนามหลวงมีปริมาณขยะ 110 ตัน/วัน แต่เมื่อมีระบบการจัดการขยะ โดยเริ่มจากการชวนจิตอาสา มาคัดแยกขยะ 2.3 หมื่นคนพร้อมตั้งถังแยกขยะสีต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุด 18 จุด และเดินรับขยะให้ทิ้งลงถุงที่กำหนด ผ่านมา 1 เดือน พบปริมาณขยะในเดือน พ.ย.ลดลงจากเดือน ต.ค.มากกว่าครึ่ง เหลือ 54 ตัน/วัน ขยะอินทรีลดลงจาก ร้อยละ 38 เหลือร้อยละ 33 ขยะรีไซเคิลลดลงจากร้อยละ 33 เหลือร้อยละ 32 ส่วนขยะทั่วไปลดลงร้อยละ 29 เหลือร้อยละ 25 ทำให้ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ 1.2 แสนหมื่นบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่สนามหลวง

 

3.รวบรวมโครงการพระราชดำริจัดแสดงที่หอสมุดเมือง
3 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดแสดงบริเวณ ชั้น 3 หอสมุดเมือง ริมถนนราชดำเนิน มุมถนนตะนาวสี่แยกคอกวัว คาดจะเปิดให้บริการหอสมุดเมืองได้ภายในเดือน ธ.ค.60 แบ่งเป็น (1) โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (2) โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (3) โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและด้านการสื่อสาร และ (4) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งโครงการจัดทำหนังสือพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง “ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ”ให้กับประชาชนในพื้นที่ 50 เขต


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดแสดงเพื่อเป็นแหล่งทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชน และเปิดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ใช้งานต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของ กทม.ที่หอสมุดเมือง

 

4.สร้าง “สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ”
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ใกล้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน ถ.พระราม 2 ซอย 8 บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขนาด 100 ไร่ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน ธ.ค.58 กำหนดแล้วเสร็จเดือน ส.ค.60 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้เหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้าง ซึ่งได้กำชับให้เร่งรัดดำเนินการโดยตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ส.ค.60

-สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน ได้นำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 โครงการมาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบสวน โดยใช้ชื่อ “สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย 1) โครงการแก้มลิง 2) โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ 3) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5) โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 6) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 7) โครงการเกษตรผสมผสาน 8) โครงการเกษตรปราณีต และ 9) โครงการปลูกพืช

-กทม.จะจัดสร้างสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป โดยมีแนวนโยบายให้เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.กับหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชน หากพื้นที่ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กทม.ขอเชิญชวนให้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

 

5.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม. แห่งที่ 1) เขตดินแดงว่า ในส่วนแรกจะปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ 139 ห้อง จากทั้งหมด 173 ห้อง เริ่มดำเนินการในเดือน ม.ค.60 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 ซึ่งในช่วงที่ปรับปรุงส่วนต่างๆ ศูนย์เยาวชน กทม.ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ อาจปิดเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงเท่านั้น

- กทม.มีแนวทางปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.60 ได้แก่ ห้องน้ำภายในอาคารกิจกรรม ห้องน้ำภายในอาคารอัฒจันทร์ชมกีฬา ห้องรับรองภายในอาคารอัฒจันทร์ชมกีฬา และสนามแข่งขันฟุตบอล ลู่วิ่ง และอัฒจันทร์ชมกีฬา ส่วนที่อยู่ในแผนของบประมาณปี 61 ได้แก่ อาคารอัฒจันทร์ชมกีฬา อาคารกิจกรรมออกกำลังกายและสำนักงาน และอาคารกีฬาเวสน์ 2 และอยู่ในแผนของบประมาณปี 62 ได้แก่ อาคารสระว่ายน้ำ และอยู่ในแผนของบประมาณปี 63 ได้แก่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 และสนามฝึกซ้อมฟุตบอลหญ้าเทียม อย่างไรก็ตามเนื่องจากศูนย์เยาวชน กทม.เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.และประเทศญี่ปุ่นจึงมีแนวทางในการประสานความร่วมมือไปยังประเทศญี่ปุ่นในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ศูนย์เยาวชน กทม.เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.กับรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาลเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 เม.ย.25 ขณะนี้เปิดให้บริการมา 34 ปีแล้ว ส่งผลให้อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องออกกำลังกายต่างๆ ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ และเสียหาย แต่ยังไม่เคยได้รับการปรับปรุง จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนต่างๆให้มีความสมบูรณ์


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.) เขตดินแดง

 

6.ทบทวนโครงการปรับปรุง ถ.เยาวราช
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่าได้มอบหมายให้ สนย. ทบทวนโครงการปรับปรุงถนนเยาวราช จากวงเวียนโอเดียน-บริเวณแยกวังบูรพา โดยปรับจากถนนขนาด 5-6 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มทางเท้า ทางจักรยาน ตลอดจนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมระยะทางประมาณ 1,500 เมตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าวได้ จึงขอให้พิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าวให้มีความรอบคอบอีกครั้ง โดยให้หารือกองบังคับการตำรวจจราจร

-มอบหมายให้ สนย. รวบรวมโครงการตั้งแต่ปี 51 แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า มาเสนอภายในเดือน ธ.ค.นี้ หากโครงการใดมีความจำเป็นให้หาเหตุผล เพื่อดำเนินการต่อไป แต่หากโครงการใดไม่มีความคืบหน้าให้ยกเลิกโครงการนั้นไปก่อน เมื่อมีความพร้อมแล้วให้นำโครงการดังกล่าวกลับมาทบทวนใหม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การทบทวนโครงการปรับปรุงถนนและช่องจราจร เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านลบ
-จากการประชุมหารือ พบมีหลายโครงการที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 51แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการใช้เงินงบประมาณไม่เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการบริหารงบประมาณ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวนโครงการปรับปรุงถนนและช่องจราจร

 

7.ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.มีแนวทางจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาดูแลผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ในการรักษาดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางมากขึ้น มีความพร้อมด้านแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์การรักษา และมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล ลดความแออัดในการรักษาพยาบาล และไม่ทำให้ประชาชนเสียเวลารอนาน

-การลดจำนวนผู้ป่วยและลดความแออัดของระบบการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดคือ การที่ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งการเจ็บป่วยของประชาชนสามารถป้องกันเบื้องต้นได้ โดยการดูแลสุขภาพของตนเองและกทม.จะเป็นส่วน ดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 10,000 คน ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ คอยช่วยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย การป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบัน กทม.มีโรงพยาบาลในสังกัดให้บริการแก่ประชาชนทั้งสิ้น 9 กลุ่มโรงพยาบาล และมีศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.กระจายในพื้นที่ จำนวน 68 แห่ง
-โรงพยาบาลในสังกัด กทม.มีผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลประมาณ 3.8 ล้านคน/ปี เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ราวร้อยละ 60 และเป็นประชาชนนอกเขตพื้นที่ อีกร้อยละ 40 ส่วนในศูนย์บริการสาธารณสุข มีผู้ใช้บริการกว่า 1.6 ล้านคน/ปี
ด้านลบ
-ประชาชนจำนวนมากมุ่งการรักษาอาการป่วยไปที่โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เกิดความแออัดและจะต้องรอคิวในการรักษาเป็นเวลานาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาดูแลผู้ป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

 

8.กอร.รส.กำชับอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ
3 ฉบับพิมพ์ไทย, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวัง (กอร.รส.)ว่า จากการประเมินสถานการณ์ในการรองรับประชาชนที่เข้ามากราบพระบรมศพ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา สำนักพระราชวังแจ้งว่ามีประชาชนกว่า 56,000 คน เข้าไปกราบสักการะพระบรมศพ โดยสำนักพระราชวังได้เปิดรับประชาชนตั้งแต่เวลา04.00 น. และประชาชนกลุ่มสุดท้ายออกมาจากพระบรมมหาราชวังในเวลา 02.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. ที่ประชุมจึงได้กำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนอยู่คอยอำนวยความสะดวกประชาชน จนถึงคนสุดท้าย ที่ออกจากพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการอำนวยความสะดวก เพื่อบริการประชาชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คัดกรองผู้สูงอายุ ผู้อ่อนแอ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยออกมา ไม่ต้องให้รอคิวนาน ซึ่งได้ดำเนินการตั้งเต็นท์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการเรียบร้อยแล้วและจะปล่อยแถวผู้สูงอายุ หรือผู้พิการร่วมกับแถวของประชาชน เพื่อลดเวลาการรอคิว

-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวว่า เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาสักการะพระบรมศพจำนวนมาก กทม.จึงได้ประสานหน่วยงาน มูลนิธิ และจิตอาสาจัดเตรียมอาหารมาให้บริการประชาชนในช่วงเวลากลางคืนด้วย สำหรับห้องสุขาจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจและดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุม กอร.รส.เห็นชอบให้เปิดสถานที่เพื่อให้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ประสงค์จัดกิจกรรมได้พิจารณาเลือก 3 แห่ง ประกอบด้วย ลานคนเมือง สวนสันติชัยปราการ และสะพานพระราม 8 สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จัดกิจกรรมในสถานที่อื่นนอกจากนี้จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

9.เสนอ 2 ทางเลือก บริหารจัดการรถ BRT
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการบริหารจัดการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สภา กทม.กล่าวว่า จากการหารือพิจารณาการดำเนินโครงการรถ BRT ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างบริหารจัดการโครงการระหว่าง กทม.และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ในเดือน เม.ย.60 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเบื้องต้นพบโครงการดังกล่าวมี 2 แนวทางเลือกที่สมควรดำเนินการ ได้แก่ แนวทางที่ 1 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากแม้ตามนโยบายการให้บริการแล้วรถ BRT จะมุ่งเน้นให้บริการประชาชนโดยไม่หวังผลกำไรแต่ที่ผ่านมา กทม.ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 200 ล้านบาท/ปี ตั้งแต่ปี 53 ทำให้กระทบงบประมาณ กทม.มาโดยตลอด ขณะที่การแก้ปัญหาการจราจรในเส้นทางดังกล่าวทำได้น้อย ไม่คุ้มค่า จึงเห็นควรยกเลิก

-แนวทางที่ 2 การต่อสัญญาระยะสั้นแบบปีต่อปี และต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ควบคู่กันไป โดยกำหนดให้มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การลดต้นทุน หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างเป็นทางการในแต่ละปี โดยไม่มีการเพิ่มเติมโครงสร้าง หรืออุปกรณ์ใดๆ อีก หากทดลองแล้วสถานการณ์ดีขึ้นจะนำมาพิจารณาในส่วนของสัญญาเพิ่มเติม โดยจะเร่งดำเนินการรวบรวมผลการศึกษา และนำเข้าที่ประชุมสภา กทม.สมัยสามัญในเดือน ม.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพิจารณาแนวทางบริหารจัดการรถ BRT เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ด้านลบ
-หากยกเลิกโครงการรถ BRT จะทำให้โครงสร้างที่ลงทุนไปไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอีกส่วนหนึ่ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแนวทางบริหารจัดการรถ BRT

 

10.ปรับภูมิทัศน์ทางเดินกะดีจีน-คลองสาน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กทม.กล่าวว่า กทม.เตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำเจ้าพระยาย่านกะดีจีน-คลองสาน ระยะทางประมาณ 1.4 กม. เริ่มตั้งแต่ช่วงศาลเจ้าเกียนอันเกง-สถานีวัดระดับน้ำคลองสะพานพลอย โดยระยะที่ 1 จะปรับปรุงทางเดินเท้าที่ชำรุดทรุดโทรม ติดตั้งราวกันตก ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบริเวณใต้สะพานพุทธฝั่งธนบุรี คาดจะหาผู้รับจ้างได้ในเดือน ม.ค.60 จากนั้นจะใช้เวลาดำเนินโครงการประมาณ 8 เดือน

-ในปีงบประมาณ 2560 สผม.ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสะพานด้วน (ทางรถไฟที่อยู่ระหว่างสะพานพุทธกับสะพานพระปกเกล้า) พื้นที่กว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร ให้เป็นสวนลอยฟ้ากลางแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครโดยจะปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จปลายปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเมืองเก่าให้เป็นต้นแบบการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามโครงการกรุงเทพฯ 250


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำเจ้าพระยาย่านกะดีจีน-คลองสาน

 

11.เขื่อนคลองประเวศฯเสร็จช่วงแรก ม.ค.นี้
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน.กล่าวว่า สนน.ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์ จากประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา-บริเวณคลองจรเข้ขบ ความยาว 2,900 เมตร พร้อมจัดทำทางเดินเลียบริมคลอง ติดตั้งราวเหล็กกันตก ไฟฟ้าส่องสว่างและบันไดเหล็กหน้าเขื่อน การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกจากคลองขุนสกล-ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา ซึ่ง จะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.60 ส่วนการก่อสร้างในช่วงที่ 2 ก่อสร้างจากประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลา-คลองจรเข้ขบ ขณะนี้คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 50 กำหนดแล้วเสร็จราวปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนริมสองฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์

 

12.คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปี 60
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ฐานิตา แพร่วานิชย์ รผอ.สนศ.กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 60 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในเดือน ต.ค.60 นั้น ในระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือก 23 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ปรากฏมีครูที่ผ่านการคัดเลือก 12 ราย

-คณะกรรมการจะส่งรายชื่อครูทั้ง 12 ราย พร้อมด้วยประวัติและผลงานไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง เพื่อคัดเลือกและส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อคัดเลือกผู้ที่รับรางวัลเพียง 1 คนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

 

13.เดินหน้าขยายถนนรองรับ รพ.จุฬาภรณ์
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักงานออกแบบ สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลอง เพื่อรองรับการขยายขนาดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ว่า กทม.ได้รับมอบหมายจาก มท. ให้ดำเนินโครงการขยายถนนเพื่อรองรับการขยายขนาดของ รพ.จุฬาภรณ์ จำนวน 2 โครงการ คือ 1) ก่อสร้างถนนหมายเลข 8 ขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต-โลคัลโรด- ศูนย์ราชการฯ ระยะทางประมาณ 1 กม. และ 2) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรบริเวณโดยรอบและเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ก่อนหาผู้รับจ้างตามระเบียบราชการต่อไป คาดจะใช้เวลาหลังจากนี้ประมาณ 4 เดือน เริ่มก่อสร้างช่วงเดือน เม.ย.60

-นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. กล่าวว่า การก่อสร้างถนนหมายเลข 8 จำเป็นต้องเวนคืนที่ดิน 22 แปลง เป็นที่ดินของเอกชน 10 แปลง และที่ดินของกระทรวงการคลัง 12 แปลง ซึ่งได้ประชุมเพื่อกำหนดราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขยายถนนและก่อสร้างสะพานเพื่อรองรับการจราจรจากการขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากขนาด 100 เตียง เป็น 400 เตียง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลอง เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

14.ทำพิธีตอกหมุดพระเมรุมาศ 26 ธ.ค.นี้
11 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ ว่า คณะกรรมการจะประชุมติดตามความคืบหน้าในวันที่ 26 ธ.ค. จากนั้นช่วงบ่ายจะเชิญคณะกรรมการทุกคนร่วมพิธีตอกหมุดกึ่งกลางพระเมรุมาศที่สนามหลวง เพื่อเตรียมดำเนินการตามแบบผังของการก่อสร้าง ซึ่งจะทำกล่องครอบไว้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ กทม.เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และประมาณวันที่ 10 ม.ค.60 จะเริ่มล้อมรั้วและดำเนินการลงเสาเข็ม เพื่อก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา ขณะเดียวกันจะเชิญประชาชนให้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการแทงหยวกกล้วย การตัดกระดาษ การทำดอกไม้จันทน์ ภายใต้การกำกับของช่างสิบหมู่ เพื่อให้พระเมรุมาศที่ออกมายิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ตามขนบธรรมเนียมราชประเพณีตามหลักแบบราชวงศ์รัตนโกสินทร์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

15.รณรงค์ถนนข้าวสารไร้โฟม-พลาสติก
1 ฉบับ โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายสง่า เรืองวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป และที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร กล่าวว่า สมาคมมีแนวคิดจะสร้างกิจกรรมที่ผู้ประกอบการถนนข้าวสารสามารถมีส่วนร่วมทำเพื่อสังคม เริ่มจากโครงการถนนปลอดโฟม พลาสติก โดยจะรณรงค์ให้ตลอดเส้นทางถนนข้าวสารงดใช้ถุงพลาสติก หรือโฟมสำหรับใส่อาหาร คาดจะเริ่มได้ในไตรมาส 2-3 ปี 60

-จะนำเสนอโครงการดังกล่าวไปยัง ผอ.เขตพระนคร เพื่อให้สำนักงานเขตเข้ามามีส่วนร่วม โดยสมาคมจะจัดหาแหล่งวัตถุดิบใส่อาหารที่จะนำมาใช้ทดแทนพลาสติกและโฟมให้กับผู้ประกอบการ ผู้ค้ารถเข็นต่างๆ ในถนนข้าวสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุธรรมชาติที่ทดแทนพลาสติกและโฟมได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การลดปริมาณขยะประเภทโฟมและพลาสติก
ด้านลบ
-ปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประกอบการถนนข้าวสารจับตาในปีหน้า มี 2 ประเด็นหลัก คือ การเมืองและความปลอดภัย โดยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนข้าวสารมักตกอยู่ในกลุ่มต้องเฝ้าระวังด้วย


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เร่งรัดก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. แห่งใหม่
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
250 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 91 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. แห่งใหม่ บริเวณถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ที่ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้ว 24 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น เกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากเมื่อใช้เวลานานจะทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งกรณีนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งขอให้หน่วยงานด้านตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าว
- ร้อยละ 9 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้บริหาร กทม. ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยเน้นความเรียบง่ายและประหยัด ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งให้วิศวกรตรวจสอบโครงสร้างอาคาร เพื่อความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม. และอาคารประกอบ รวมทั้งโครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง

 

2. จัดระเบียบผู้ค้าหน้า ม.รามคำแหง
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
30 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากผู้ค้าตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนมานาน โดยขอให้ดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาปรับผู้ซื้อด้วย
- ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ที่ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าไปแล้ว เริ่มมีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้า อาทิ สีลม และขอให้จัดระเบียบผู้ค้าที่ถนนพีระพงษ์ เขตพระนคร รวมถึงย่านเทเวศร์ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมและในตรอกซอยต่างๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการกวดขันตรวจสอบพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์
18 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
- นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวในการประชุม สนช. ครั้งที่ 76/2559 (วาระพิเศษ) ว่า ตามที่มีประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พ.ย.59 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ แล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป สนช.ทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติ ครม.แล้ว ขั้นตอนต่อไป จะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนไทยสืบไป ตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมการประสานงาน (วิป) สนช. กล่าวว่า หลังจากนี้ประธานรัฐสภาต้องอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป และประธานรัฐสภาจะประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลา ประธานรัฐสภาจะได้เข้าไปกราบทูลอัญเชิญเมื่อใด
- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ากระบวนการอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 23 มี 4 ขั้นตอน คือ (1) ที่ประชุม ครม. แจ้งเรื่องไปยัง สนช. (2) ประธาน สนช.แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ (3) ประธาน สนช.เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ และ (4) เมื่อพระองค์ทรงรับ ประธาน สนช.จะแจ้งให้ประชาชนทราบ เมื่อ 4 ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วจะเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจะเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชอำนาจเท่ากันทุกประการ และทั้งหมดนี้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดพระราชพิธีอัญเชิญองค์รัชทายาทเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามราชประเพณีกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมาหากษัตริย์

 

2. ปล่อยแถวบิ๊กคลีนนิ่ง 8 จุด รอบสนามหลวง
3 ฉบับ ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน
รายละเอียด
- พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ากราบพระบรมศพกว่า 48,000 คน ถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดให้กราบพระบรมศพ สำหรับวันที่ 1-2 ธ.ค.ซึ่งจะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กทม.เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 30 พ.ย. โดย ผว.กทม.จะเป็นประธานปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดูดเลน 5 คัน รถบรรทุกน้ำ 5 คัน และรถดับเพลิง 4 คัน เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง 8 จุด เริ่มดำเนินการเวลา 01.30 น. ส่วนการดูแลคนเร่ร่อนในท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.ไม่พบประชาชนพักค้างคืนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จะดูแลกวดขันในพื้นที่ท้องสนามหลวงและจะขยายผลไปโดยรอบสนามหลวงต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการจัดกิจกรรมทำ ความสะอาดพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

 

3.จัดรถรางบริการประชาชน
2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลัง รับมอบรถรางจากผู้แทนสโมสรไลออนส์และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพว่า รถรางที่รับมอบมาจากผู้แทนสโมสรไลออนส์จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. โดยรถราง 1 คัน จะรับประชาชนได้ 40 คน เส้นทางเดินรถบริเวณถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่หน้าวังสวนเจ้าเชตุ สนามหลวง-สะพานผ่านพิภพลีลา
- ขณะนี้มีรถรางย้อนยุคมาร่วมวิ่งแล้ว 3 คัน เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดรถรางให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

4. รณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV
5 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (รณรงค์รวมใจต้นภัยเอดส์) ว่า เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. กทม.จึงจัดโครงการณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยมีเป้าหมายปัญหา HIV/AIDS เป็นศูนย์คือ อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ การเสียชีวิตจากเอดส์เป็นศูนย์และการตีตราเลือกปฏิบัติเป็นศูนย์ ทั้งนี้ กทม.ยังเปิดให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง
- จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งได้รับรายงานตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.59 แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยระดับสูงมี 2 เขต คือ เขตดินแดง มีผู้ป่วยเอดส์มากที่สุด 38 ราย รองลงมาเขตบางกะปิ 30 ราย ระดับกลางมี 6 เขต และระดับต่ำมี 41 เขต เขตจตุจักรมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ 11 ราย
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การรณรงค์สร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
ด้านลบ
- แม้จะมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถทำให้การติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่เป็นศูนย์ได้ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เฉลี่ย 6 คน/วัน ในแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,289 คน มากกว่าร้อยละ 50 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเปิดบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์ บริการสาธารณสุข กทม.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

5. เครนก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติถล่ม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุเครนเหล็กสูง 14 เมตร ถล่มทับคนงานและวิศวกรคุมงานขณะดำเนินการประกอบโครงสร้างเหล็ก ทำให้คนงานและวิศวกรเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 1 รายภายในพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติชรูวส์บิวรี่อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางว่า จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้น มีคนงานและวิศวกรทำงานอยู่ในจุดเกิดเหตุ 6 คน ขณะประกอบโครงสร้างเพื่อใช้งานยกของต่างๆ พบในส่วนของอุปกรณ์ของตัวเครนที่ต่อสูงขึ้นไปทีละชั้นเกิดข้อผิดพลาด ทำให้หักพับลงมาทับฐานเครน ทำให้คนงานที่ยืนประกอบอยู่ด้านบน 2 คนร่วงลงมาพร้อมโครงเหล็กมาทับวิศวกรคุมงานประกอบและคนงานอีก 4 คนที่ฐานเครน บาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะนี้ ผอ.เขตห้วยขวางได้สั่งยุติการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อให้ฝ่ายโยธาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรเข้าตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียด
- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของบริษัท ฤทธา จำกัด เพื่อก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจเกิดจากการประกอบเครนที่ไม่สมบูรณ์ สลักของเครนหลุดออกจากชิ้นส่วนประกอบเมื่อเครนดีดตัวส่งผลให้เกิดการหักลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริษัทผู้รับเหมามาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

 

6. แผนป้องกันอัคคีภัย ในโรงเรียน
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร ผอ.สนศ. กล่าวถึงการจัด “โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” ว่า สนศ. และ สปภ.ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารจัดโครงการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ ให้เกิดความปลอดภัยในอาคารโรงเรียนกินนอนและหอพัก โดยโรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่ 50 เขตได้เข้าร่วมโครงการนี้เขตละ 1 โรงเรียน อย่างไรก็ตามโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา สนศ.ได้ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตรวจสอบความมาตรฐานปลอดภัยของตู้น้ำดื่ม ป้องกันเหตุไฟฟ้ารั่วเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในการร่วมกันตรวจสอบด้วย
- เบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “ประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ที่สยามพารากอน เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยควันและถังดับเพลิง สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณจัดหาอุปกรณ์นี้ และสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่โทร.08-5044-6144, 0-2184-4612 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลกระทบ
ด้านบวก
- จากสถิติการเกิดเพลิงไหม้ พบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หากประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันตนเอง รวมทั้งมีการจัดทำแผนรับมือเป็นอย่างดี จะช่วยลดการสูญเสียได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการศึกษา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การ “จัดโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน” และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการผ่านบัญชี “สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เพื่อโครงการบ้านและโรงเรียนปลอดภัย” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่บัญชี 985-0-72325-4

 

7. ตรวจสอบร้านสัตว์ปีกป้องกัน 'ไข้หวัดนก'
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ. และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขต 9 เขต ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองสาน สายไหม มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ คลองเตย คลองสามวา จตุจักร และทวีวัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยจะตรวจร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตรวม 20 ร้าน/เดือน ประกอบด้วย ร้านขายสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค 15 ร้าน ร้านขายสัตว์ปีกเพื่อเลี้ยงสวยงามและการกีฬา 5 ร้าน เก็บตัวอย่างสัตว์ปีก ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59-31 ส.ค.60 เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และ H5N1 ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในพื้นที่กรุงเทพฯ
ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

8. ทดลองปิดจราจรแยกรัชโยธิน 24 ชม.
5 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, new)108, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบจากการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินว่า ที่ประชุมได้สรุปให้การปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินดำเนินการต่อไป โดยจะปิดจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 29 พ.ย.เป็นต้นไป ซึ่ง บช.น. จะติดตามสภาพการจราจรประมาณ 1 สัปดาห์ และวันที่ 6 ธ.ค.นี้ จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางจัดระบบการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินอีกครั้ง โดยระหว่างนี้ กทม.จะติดตั้งเครื่อง นับจำนวนรถบริเวณแยกรัชโยธินและทางแยกที่ต่อเนื่องกัน เพื่อที่จะได้บริหารสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กัน
- พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า การรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำรวจจราจร และ กทม. ว่ายังคงมีการรื้อสะพานตามมติเดิม แต่ต้องหาทางป้องกันและ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวให้การจราจรติดขัดน้อยที่สุด
ผลกระทบ
ด้านบวก
- การวางแผนและกำหนดแนวทางบริหารจัดการจราจรจากการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ด้านลบ
- จากการทดลองปิดการจราจรสะพานข้ามแยกรัชโยธินในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบการจราจรติดขัดอย่างมาก ข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักการจราจร และขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสภาพการจราจรหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าหน้า ม.รามคำแหง
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุน กทม. ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากที่ผ่านมามีการตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน จนต้องลงไปเดินบนผิวจราจรเสี่ยงต่อการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณบางลำพูและถนนข้าวสารด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

2. รื้อถอนบ้านในป้อมมหากาฬ
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
30 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 79 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับ กทม. ในการเตรียมการรื้อถอนบ้านเรือนบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดสร้างสวนสาธารณะในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกัน โดยไม่เห็นด้วยที่ชาวชุมชนออกมาคัดค้าน เพราะที่ผ่านมา มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะมานาน
- ร้อยละ 21 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. และชุมชนควรหาทางออกที่เหมาะสม โดยให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกับพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนและประชาชนในการรื้อถอนบ้านเรือนบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมรับประชาชนกราบพระบรมศพ 3-5 ธ.ค.นี้
2 ฉบับ สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณท้องสนามหลวงช่วงวันหยุดยาววันที่ 3-5 ธ.ค.นี้ เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งคาดจะมีจำนวนมากกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

-ที่ผ่านมาแผนดำเนินงานภายใต้หน่วยงานกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้แล้วกว่า 20,000 ตัว พร้อมติดตั้งพัดลมตามเต็นท์ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด มั่นใจมาตรการดูแลต่างๆ เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงได้ประสานตำรวจจราจรหารือเรื่องการปิดเส้นทางบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้

-สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เบื้องต้นจะเน้นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และอาจมีกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัย โดยต้องรอมติที่ประชุมจากรัฐบาลจึงจะกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
-การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

2.สำรวจพื้นที่ว่างสร้างสถานีดับเพลิงย่อย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสถานีดับเพลิงหลักซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สปภ. 35 แห่ง สถานีดับเพลิงย่อยอีก 12 แห่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจหาพื้นที่ว่าง หรือหากสำนักงานเขตใดมีพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถดับเพลิงได้ 1-2 คันเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็นสถานีดับเพลิงย่อย ตั้งเป้าหมายเพิ่มสถานีดับเพลิงย่อยอีกประมาณ 10 สถานี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดตั้งสถานีดับเพลิงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ว่างเพื่อจัดตั้งสถานีดับเพลิงย่อยในกรุงเทพฯ

 

3.พิจารณาให้สิทธิ์ที่พัก ขรก.-ลูกจ้าง กทม.
1ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สสล. และกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กทม.หารือร่วมกันถึงกระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้เข้าอยู่อาศัยในแฟลตของ กทม.ที่สร้างเสร็จแล้วจำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณย่านหนองแขม อาคาร 6 ชั้น จำนวน 350 ห้อง และย่านอ่อนนุช อาคาร 6 ชั้น 350 ห้อง สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 2,000 คน โดยจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิผู้เข้าพักอาศัยในแฟลตของ กทม. เบื้องต้น จะพิจารณาให้สิทธิข้าราชการ กทม.ไม่เกินระดับชำนาญการและลูกจ้าง กทม.ผู้มีรายได้น้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.
ด้านลบ
-อาคารดังกล่าวก่อสร้างตั้งแต่ปี 50 เพื่อให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงยังไม่มีผู้เข้าไปพักอาศัย


ข้อคิดเห็น
-กองการเจ้าหน้าที่ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาให้สิทธิข้าราชการและลูกจ้าง กทม.เข้าพักในอาคารสวัสดิการของ กทม.

 

4.สภา กทม.ปี 60 เน้นเข้าถึงประชาชน
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวถึงแผนการทำงานของ ส.ก. ในปี 60 ว่า แนวทางการทำงานของสภา กทม.มุ่งเน้นการติดตามการทำงานของผู้บริหาร กทม. และจะลงพื้นที่ติดตามปัญหากับประชาชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเพิ่มจำนวน ส.ก. เนื่องจากตามคำสั่ง คสช. ไม่ได้กำหนดให้มีการเพิ่มเติมได้ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยกำหนดให้ ส.ก.แต่ละคนรับผิดชอบพื้นที่ได้ไม่เกิน 2-3 เขต เพื่อให้เหมาะสมและทั่วถึง อีกทั้งอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ หรือเข้าใจพื้นที่มากขึ้น

-จะมีการตั้งคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ฝ่ายสภา กทม. และฝ่ายบริหารฝ่ายละ 5 คนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานงานระหว่างสภา กทม. กับฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น โดยในการประชุมสมัยวิสามัญช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้จะเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมพิจารณาด้วย


ผลกระทบ
-ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสภา กทม.และฝ่ายบริหาร เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพฯข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการทำงานของสภา กทม. ในปี 60

 

5.แลกเปลี่ยนความเห็นค่าบำบัดน้ำเสีย
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ น.ส.ดาวสุวรรณแสง จั่นเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิชาการจะเข้าพบหารือกับตนเรื่องให้ กทม. พิจารณาและทบทวนค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องเป็นผู้ชำระเงินมาตรฐานในการกำหนดอัตราค่าชำระและการขยายโรงบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชน ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญมาพิจารณา เพื่อให้มีแนวทางเพิ่มเติมในการดำเนินการและจัดการกับปัญหาดังกล่าวผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่เห็นต่างในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม.
ด้านลบ
-ปัจจุบันกทม.มีโรงบำบัดน้ำเสีย 8 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่หนองแขม รัตนโกสินทร์ สี่พระยา บางซื่อ จตุจักร ดินแดง ช่องนนทรี และทุ่งครุ และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง คือ ธนบุรี ธนบุรีเหนือ คลองเตย หนองบอน และธนบุรีใต้ ซึ่งบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่บริการจะต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสีย ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ยังไม่ต้องเสียค่าบริการ จึงอาจทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขณะที่แนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่ชัดเจนในเรื่องมาตรฐานการกำหนดอัตราชำระ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

6.1 ก.พ.60 รื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ
10 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ, M2F, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการนำเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ป้อมมหากาฬ เพื่อติดป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนที่ยังเหลืออยู่ในชุมชนรื้อ ย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่ป้อมมหากาฬว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานได้ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วและมีมติให้ กทม.ดำเนินการถอนอาคารในพื้นที่ป้อมมหากาฬ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายประชาชนทุกคนมีสิทธิในการใช้พื้นที่เท่าเทียมกัน

-หลังจากนี้ กทม.จะเจรจาให้ประชาชนย้ายออกจากพื้นที่ โดยสามารถประสาน กทม.เพื่อช่วยเหลือในการขนย้ายได้ แต่หากประชาชนไม่ยินยอมย้ายออก กทม. จะเข้ารื้อย้ายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยจะเริ่มรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ กำหนดกรอบระยะเวลาไว้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
-กทม.พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ป้อมมหากาฬ โดยจะสนับสนุนอาชีพด้วยการว่าจ้างเป็นลูกจ้างในการช่วยดูแลสวนสาธารณะ
ด้านลบ
-ขณะนี้มีบ้านเหลืออีก 37 หลัง และมีอีก 5 หลัง ที่บุกรุกพื้นที่และจะต้องรื้อถอนทั้งหมด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักผังเมืองสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ชาวชุมชนและประชาชนในการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ

 

7.สำรวจทรัพย์สิน กทม.เพิ่มการใช้ ประโยชน์ให้คุ้มค่า
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีคณะกรรมการพิจารณาทรัพย์สิน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของ กทม. เนื่องจากมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่ได้รับก่อนที่ กทม.จะได้รับการโอนมาจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ตั้งแต่ยังเป็นเทศบาล เช่น ทรัพย์สินครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ดิน ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อในแต่ละปีตามเงื่อนไขการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขณะที่ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน ปัจจุบัน กทม.มีที่ดินจำนวนมาก จึงมอบหมายให้ สนค.สำรวจบัญชีทรัพย์สินของ กทม. เพื่อเตรียมตั้งคณะกรรมการสำรวจและศึกษาทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในสถานะใด เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของ กทม.เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านลบ
-บัญชีทรัพย์สินของ กทม.ยังไม่ได้จัดทำเป็นข้อมูลปัจจุบันและต้องจัดข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบทุกปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของ กทม.

 

8.เตรียมกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์”สนามหลวง
14 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, M2F รายละเอียด
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุม กอร.รส.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้นอกจากทำความสะอาดยังมีการซักซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ การซักซ้อมของหน่วยแพทย์ รวมถึงการเซตระบบติดต่อการสื่อสาร ขณะเดียวกันบริเวณท่าเรือจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเช่นกัน

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ประชาชนที่ต้องการร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สามารถมารวมตัวกันได้ในวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 07.30-15.00 น. จุดรวมตัวช่วงเช้าจะอยู่ที่หน้ากองอำนวยการฯ แบ่งพื้นที่ทำความสะอาด 15 จุด ประชาชนจิตอาสาสามารถเลือกพื้นที่ได้ตามความถนัด หากมาเป็นหมู่คณะให้แจ้งสายด่วน 1555 ก่อนวันที่ 30 พ.ย. เวลา 16.00 น.

-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบก.น.1 กล่าวถึงการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ว่า ตำรวจนครบาลระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 กองร้อย รวมทั้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (อีโอดี) เข้าร่วมตรวจสอบกับ กทม.ในการทำความสะอาดท้องสนามหลวง นอกจากนี้ จะร่วมกันตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งโดยรอบสนามหลวงว่า มีมุมกล้องและความชัดเจนได้มาตรฐานหรือไม่ ขณะที่ในวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ การจราจรทั้ง 8 เส้นทางรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงยังคงปิดการจราจรเช่นเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมแผนงานจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.ที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ

 

9.บวงสรวงสร้างพระเมรุมาศ 19 ธ.ค.
12 ฉบับมติชน กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า ที่ประชุมรับทราบการออกแบบสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ โดยกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม และจะบวงสรวง รวมถึงการปรับปรุงตกแต่งราชรถ พระราชยานในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ รวมทั้งการตอกหมุดจุดกึ่งกลางของ พระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงในเดือน ธ.ค.นี้ ระหว่างนี้กรมศิลปากรได้ประสาน กทม. เพื่อขอคนวางหมุดบริเวณผังพิธี ช่วงนี้จึงสามารถจัดกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ข้ามปีได้ แต่หลังวันที่ 10 ม.ค.60 จะล้อมรั้วพื้นที่ 2 ใน 3 ของสนามหลวง เพื่อลงฐานรากดำเนินงานตามแผนงานจะทำให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.ย.60 สำหรับการจัดพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญยังเป็นไปตามปกติโดยจะใช้พื้นที่บริเวณที่ไม่ได้ล้อมรั้วก่อสร้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมพื้นที่สนามหลวง เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สกายวอล์กราชประสงค์
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
13 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตการสร้างสกายวอล์กบริเวณราชประสงค์ ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองเปลี่ยนไปและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองในระยะสั้น ทั้งที่หากมองในระยะยาวควรคืนพื้นที่ผิวจราจรฝั่งละ 1 ช่อง เพื่อจัดทำทางเท้าให้กว้าง สวยงาม และไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เต็มรูปแบบ
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การสร้างสกายวอล์กขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน แต่ช่วยให้ประชาชนเดินเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งยังสามารถกันแดดกันฝนได้

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการก่อสร้างสกายวอล์ก เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน

 

2. จัดระเบียบเรือคลองแสนแสบ
www.facebook.com/PostToday
https://www.facebook.com/Posttoday?fref=nf
25 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรมีการจัดระเบียบเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยปรับปรุงเรือให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ปรับปรุงการขับเรือและมารยาทของคนขับเรือ-พนักงานประจำเรือ ตรวจสอบท่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ผู้โดยสารสามารถขึ้นลงได้สะดวก เพื่อความปลอดภัย โดยอาจยกเลิกสัมปทานและเปิดให้มีรายอื่นเข้ามาแข่งขัน
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สภาพเรือโดยสารคลองแสนแสบมีมาตรฐานความปลอดภัยต่ำมาก ทั้งยังขับเร็ว ไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งอันตรายมาก

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบเรือคลองแสนแสบ โดยปรับปรุงด้านความปลอดภัย สภาพเรือ และการให้บริการ