• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. งบฯ จัดซื้อหนังสือหอสมุดเมือง กทม.
www.facebook.com/VoiceTV21
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156366830279848&id=131732549847
1,600 likes, 369 shares, 65 comments
www.news.voicetv. co.th
https://news.voicetv.co.th/thailand/478530.html
16,000 shares

- ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครที่มีเพียง 5 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปิดรับบริจาคหนังสือ ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้ในการเช่าพื้นที่ราว 600 ล้านบาท และปรับปรุงอาคารอีก 296 ล้านบาท ทั้งที่หอสมุดควรให้ความสำคัญกับหนังสือมากกว่าอาคารสถานที่ ขณะที่ค่าเช่าอาคารมีราคาสูงมาก รู้สึกเสียดายงบประมาณ
- ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรเร่งจัดหาหนังสือมาบรรจุในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ให้มีจำนวนมากเพียงพอและมีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการอ่านของประชาชนอย่างแท้จริง

www.sarakadeemagazine
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10155408503697262&id=111406162267
478 likes, 77 shares, 15 comments

- ร้อยละ 65 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีการใช้งบประมาณในส่วนต่างๆ ล้วนมีเหตุผลทั้งสิ้น จึงไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อน รวมทั้งการเปิดรับบริจาคหนังสือถือเป็นเรื่องดี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแบ่งปันหนังสือและหนังสือที่มีคุณค่าจะได้มีผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม ในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครควรมีสื่อการเรียนรู้อื่นๆ นอกเหนือจากหนังสือด้วย นอกจากนี้ กทม. ควรจัดสร้างห้องสมุดสาธารณะให้ครบทุกเขต โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจำนวนโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย
- ร้อยละ 35 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดสร้างหอสมุดควรให้ความสำคัญกับหนังสือเป็นอันดับแรก และต้องทำให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างจากร้านหนังสือทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการใช้งบประมาณในส่วนต่างๆ ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการจัดหาหนังสือมาบรรจุในหอสมุด

 

2. ตัดแต่งต้นไม้ริมคลองประปาถนนประชาชื่น
www.facebook.com/เครือข่ายต้นไม้เมืองThailandUrbanTreeNetwork
https://www.facebook.com/story.php?story.fbid380934482291104&id=207271529657401
343 likes, 193 shares, 95 comments

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อภาพการตัดแต่งต้นไม้ริมคลองประปา ถนนประชาชื่นในฤดูที่ต้นไม้กำลังออกดอก นั้น เป็นการตัดแต่งต้นไม้อย่างผิดหลักการ ซึ่งจะทำให้ต้นไม้ไม่แข็งแรงในระยะยาว ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามดูแลการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขศาสตร์ ซึ่งในกรุงเทพฯ ก็มีการตัดต้นไม้ในลักษณะนี้เช่นกัน
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การตัดต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการประปานครหลวงเกรงว่าหากต้นไม้สูงเกินไปจะโค่นล้มไปขวางการไหลของน้ำในคลองประปา และอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรในสถานีสูบน้ำดิบของโรงงานผลิตน้ำบางเขน ขณะที่การตัดต้นไม้ในลักษณะนี้ ไม่นานต้นไม้จะแตกใบใหม่เป็นพุ่ม

www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thairathfootpath
282 likes, 55 comments

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อออนไลน์มีการส่งต่อภาพพนักงานเทศบาลนนทบุรีตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนประชาชื่นจนเหลือแต่ลำต้น เพื่อแก้ปัญหาใบไม้ร่วงในคลองประปานั้น เป็นการกระทำที่มักง่ายอย่างมาก ทั้งที่ควรหาวิธีอื่นในการแก้ปัญหา เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นเป็นสำคัญ
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่ก็มีการตัดต้นไม้ลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งเมื่อถึงหน้าร้อนต้นไม้จะแตกใบใหม่สวยงาม

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้อย่างเหมาะสมตามหลักรุกขศาสตร์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ทดลองระบบ “หอสมุดเมือง" ก่อนเปิดเป็นทางการ 28 เม.ย.นี้
5 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการ เยี่ยมชมและทดสอบระบบการให้บริการ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกคอกวัว ถนนราชดำเนินว่า กทม.จะนำผลการทดสอบการใช้บริการในเบื้องต้นสำหรับการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ เมื่อถึงเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 เม.ย.นี้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธี

-หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะเปิดให้บริการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. โดยปิดทำการ ในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการสมัครสมาชิกหอสมุด สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางมาเป็นหลักฐานในการสมัครโดยมีค่าสมาชิกปีละ 10 บาท และค่าประกันหนังสือปีละ 40 บาท หากอายุต่ำกว่า 15 ปี มีค่าสมาชิกปีละ 5 บาท และค่าประกันหนังสือปีละ 20 บาท สำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการโดยใช้พาสปอร์ตเพื่อรับบัตรสมาชิกชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ระบบการสมัครสมาชิกและการให้บริการยืมหนังสือจะเปิดให้บริการภายหลังวันที่ 28 เม.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของ กทม. ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในฐานะเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 เพื่อขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่ 28 เม.ย.นี้

 

2.เก็บถังขยะสีทึบ-ตรวจสอบ CCTV รอบสนามหลวง
5 ฉบับ สำนักข่าวไทย, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณริมรั้วหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังเก่า ถนนราชดำเนินกลาง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเก็บถังขยะสีทึบในจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ ออกให้หมดพร้อมกำชับพนักงานรักษาความสะอาดสอดส่องดูแลความผิดปกติ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ กทม.มีมาตรการดูแลอย่างเต็มที่

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบสนามหลวงว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงหากพบจุดใดชำรุด หรือต้องติดตั้งเพิ่มเติม ให้เร่งดำเนินการทันที รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคคลเข้าออกในพื้นที่อย่างเข้มงวด ส่วนถังขยะในพื้นที่สนามหลวง กทม. ได้เปลี่ยนเป็นถังขยะใสและถุงพลาสติกใสแทนของเดิม ส่วนถังขยะบริเวณโดยรอบจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตวัตถุต้องสงสัยภายในถังขยะ

-ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่จะจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ โดยเฉพาะที่ถนนข้าวสารได้ปิดพื้นที่แยกคอกวัว ถนนพระอาทิตย์ ถนนจักรพงษ์ กำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม โดยให้เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. วันที่ 12-15 เม.ย. และจะไม่ให้เล่นสงกรานต์ บริเวณถนนราชดำเนินโดยเด็ดขาด เบื้องต้น กทม.ได้ประสาน บช.น.จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เก็บถังขยะสีทึบตามถนนสายหลักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ พร้อมนำโครงเหล็กใส่ถุงพลาสติกใส่ ทำเป็นถังขยะชั่วคราวมาวางแทน โดยเบื้องต้นจะทยอยเปลี่ยนในจุดที่สุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันสังเกตเฝ้าระวัง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ทันที

-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ยังคงหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชัดเจน อย่างไรก็ตาม ขอให้ความมั่นใจประชาชนยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ส่วนที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ระบุกล้อง CCTV จับภาพผู้ต้องสงสัยได้นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินกลางอย่างละเอียด พร้อมเรียกพยาน 9 ปาก ซึ่งเป็นพนักงานกวาดถนนและพนักงานเก็บขยะของ กทม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติม รวมถึงติดตามชายชุดดำที่ปรากฏภาพยืนอยู่ที่ถังขยะช่วงเกิดเหตุว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบสนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และบริเวณโดยรอบสนามหลวง

 

3.เปิดใช้สะพานไทย-เบลเยียม ฝั่งขาออก 16 เม.ย.นี้
3 ฉบับ มติชน, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผช.ลผว.กทม. ตรวจความคืบหน้าการซ่อมสะพานไทย-เบลเยียมฝั่งขาออก (มุ่งหน้าคลองเตย) ว่า คาดการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยียม ฝั่งขาออกจะแล้วเสร็จเร็วกว่า ที่กำหนดและเปิดให้รถวิ่งได้ในวันที่ 16 เม.ย. เวลา 06.00 น. จากนั้นเวลา 00.00 น. ของวันที่ 17 เม.ย. จะปิดสะพานไทย-เบลเยียม ฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าหัวลำโพง) เพื่อซ่อมแซม โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พ.ค.นี้ เพื่อเปิดให้รถวิ่งได้ทันช่วงเปิดภาคเรียน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม ฝั่งขาออกให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง-การจัดการจราจรระหว่างปิดปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สะพานไทย-เบลเยียมฝั่งขาออก (มุ่งหน้าคลองเตย) ในวันที่ 16 เม.ย.นี้

 

4.เตรียมเปลี่ยนถาดอาหาร รร.กทม.เป็นสแตนเลส
5 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.กล่าวกรณี สนศ. เตรียมขอจัดสรรงบประมาณต่อคณะผู้บริหารกทม. เพื่อจัดซื้อถาดอาหารหลุมแบบสแตนเลส 60,000 ใบ เพื่อนำไปจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกทม. ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค.นี้ ว่า ได้สั่งการให้ สนศ.สำรวจจำนวนถาดอาหารหลุมแบบอะลูมิเนียมที่มีอยู่ เพราะหากจะจัดซื้อถาดอาหารหลุมแบบสแตนเลส จะต้องจำหน่ายถาดอาหารหลุมแบบอะลูมิเนียมออกก่อนตามระเบียบพัสดุ ขณะเดียวกัน กทม.จะได้ชี้แจงกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ หากมีการซักถาม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวิจัยทางการแพทย์พบถาดอะลูมิเนียมเมื่อนำมาบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูงจะปนเปื้อนสารตะกั่ว หากสะสมในร่างกายจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว แม้ถาดสแตนเลส จะมีราคาสูง แต่คุ้มค่าและปลอดภัยมากกว่า-พิษสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในถาดอะลูมิเนียม หากนำไปบรรจุอาหารร้อน หรืออาหารที่เป็นกรดจะเกิดปฏิกิริยา ทำให้ผู้รับประทานอาหารได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย เมื่อได้รับเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง อาทิ ปวดท้อง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาการพิษทางประสาทและสมอง เป็นอัมพาต และอาจเสียชีวิตได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนถาดอาหารในโรงเรียนสังกัด กทม.เป็นส่วนแบบอะลูมิเนียม เพื่อความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน

 

5.งดเล่นสงกรานต์ ถ.อุทยาน ถ.เลียบคลองทวีฯ 2 ฉบับคม ชัด ลึก, M2F
รายละเอียด
-นายธนกร ไชยศรี ผอ.เขตหนองแขม กล่าวว่าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และแก้ไขความไม่สงบเรียบร้อยและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กทม. ขอความร่วมมือประชาชนงดเล่นสงกรานต์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาและถนนอุทยานตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งห้ามนำรถบรรทุกน้ำ รถที่มีเครื่องเสียงรถจักรยานยนต์ที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีการรณรงค์ครั้งใหญ่ในวันที่ 12 เม.ย.นี้

-กทม.ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมบริเวณถนนบรมราชชนนี ตัดกับถนนทวีวัฒนา และบริเวณถนนเพชรเกษม ตัดกับถนนทวีวัฒนา เพื่อสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ ในจุดอื่นๆ กทม.ไม่ได้ห้าม แต่ขอให้เล่นน้ำสงกรานต์อยู่ในขอบเขต และขอเชิญชวนประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เน้นความสุภาพต่อกันภายใต้มาตรการ 5 ป.

-นายชยพล ธิติศักดิ์ รป.มท. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มท. สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร์วิส) ระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย.นี้ และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ 9 เม.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่บริการรับแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

6.เปิดอุโมงค์บางซื่อ 1 พ.ค.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ 97 คาดจะสามารถทดลองระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ เมื่อเปิดใช้งานจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำให้รวดเร็วมากขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 6 เขต คือ เขตดุสิต พญาไท บางซื่อ จตุจักร ดินแดง และเขตห้วยขวาง

-สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ได้บริษัทศึกษาโครงการแล้ว โครงการฯ จะครอบคลุมพื้นที่ตามแนวคลองสอง คลองบางบัว คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง คลองซุงและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อุโมงค์มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.70 เมตร ถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าอุโมงค์ทุกแห่ง ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ระบายน้ำในความเร็วอัตรา 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีเส้นทางรับน้ำจากคลอง 2 คลองเปรมประชากร คาดจะใช้งบประมาณก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านบน อาทิ เขตดอนเมือง สายไหม จตุจักร และเขตหลักสี่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในพื้นที่กรุงเทพฯและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา

 

7.ปรับจุดคัดกรองรอบสนามหลวง-เตรียมพร้อมทีมแพทย์ดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์
9 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวแห่งชาติ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตรองแม่ทัพภาคที่ 1ในฐานะ รผอ.กอร.รส. ว่า ขณะนี้ระบบการบริหารจัดการในพื้นที่เข้าที่ทุกอย่างหมดแล้ว โดยปรับจุดคัดกรองจาก 8 จุดเหลือ 5 จุด เพื่อไม่ให้ประชาชนเดินไขว้กัน หรือเกิดความสับสนในการเข้าคิว จุดคัดกรองทั้ง 5 จุดจะเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ในเวลา 04.00 น.ยกเว้นจุดคัดกรองท่าช้างจะเปิดให้บริการในเวลา 05.30 น.เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ส่วนพื้นที่สนามหลวงขณะนี้ได้รื้อเต็นท์ด้านทิศเหนือหมดแล้ว มาใช้พื้นที่รอบสนามหลวงด้านทิศใต้เป็นจุดพักคอยและเต็นท์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

-ส่วนการเตรียมการรองรับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาว กอร.รส.ได้เตรียมแผนรองรับประชาชนในช่วงวันที่ 10-12 เม.ย. หากมีประชาชนมาเป็นจำนวนมากได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์สนาม ช่วยดูแลทั้งเรื่องการเจ็บป่วยและความปลอดภัย แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือ โรคที่มากับอากาศร้อนได้กำชับทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันหน่วยงานปฐมพยาบาลจาก สนอ.ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่คอยดูแลประชาชนหากมีอาการเจ็บป่วยในเต็นท์พักคอย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบพื้นที่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

8.กทม.-พม.ร่วมมือแก้ปัญหาคนเร่ร่อน
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า จากกรณีมูลนิธิอิสรชนเปิดเผยข้อมูลผลสำรวจสถานการณ์ผู้ใช้ชีวิต ในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ ประจำปี 2559 มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น โดยระบุส่วนหนึ่งเกิดจาก พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่กำหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ม.3 ส่งผลให้มีผู้ตกงาน หรือลาออก มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพิ่มขึ้นนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้ พส. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาสังคม ดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ขอทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 60-ปัจจุบัน พบมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะคนไร้ที่พึ่งรวม 257 ราย โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 155 คน ฟื้นฟูและพัฒนาทักษะทางอาชีพ 58 ราย ส่งคืนกลับสู่ครอบครัว 25 ราย ส่งไปทำงานในสถานประกอบการ เป็น รปภ. 24 ราย แม่บ้าน 1 ราย และส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกายและจิต 19 ราย จากการสอบประวัติบุคคลดังกล่าว โดยนักสังคมสงเคราะห์ยังไม่พบมีผู้ประกอบอาชีพ รปภ. ออกมาเป็นผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ คนไร้บ้าน เร่ร่อน ไร้ที่พึ่งแต่อย่างใดผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ และสามารถดำรงชีวิต โดยพึ่งตนเองได้ด้านลบ-มูลนิธิอิสรชนสำรวจสถานการณ์ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะปี 2559 ใน 50 เขตของกรุงเทพฯ พบมี 3,455 คน เป็นชาย 2,112 คน หญิง 1,374 คน โดยเขตพระนครพบมากที่สุด 604 คน รองลงมาบางซื่อ 301 คน และจตุจักร 249 คน เทียบกับปี 58 พบมีจำนวนเพิ่มขึ้น 144 คน โดยระบุปัจจัยมาจากผลพวงเศรษฐกิจและการเมืองไทย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีวุฒิขั้นต่ำ ม.3 ส่งผลให้ชายไทยตกงานและมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สงกรานต์ กทม.งดกิจกรรมรื่นเริง
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155498538407439
587 likes, 24 shares, 87 comments

- ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 กทม. ขอความร่วมมือประชาชนงดจัดงานรื่นเริง โดยเฉพาะบริเวณสีลมและถนนข้าวสาร จะกำหนดบริเวณเล่นน้ำอย่างชัดเจน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถวายความอาลัย นั้น การงดจัดงานรื่นเริงดังกล่าวอาจกระทบกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย เพราะเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการขาดรายได้จากการท่องเที่ยว
- ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการงดจัดงานรื่นเริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัย รวมทั้งควรเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เช่น การสรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร

www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/MatichonOnline
273 likes, 57 shares, 92 comments

- ร้อยละ 95 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย กรณี กทม. ขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีมายาวนานและจัดเพียงปีละครั้ง หากยกเลิกการจัดงานรื่นเริงจะกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย
- ร้อยละ 5 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการงดจัดงานรื่นเริงในงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในปี 60 ของ กทม. รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงาน โดยขออนุญาตให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ในพื้นที่ที่กำหนด

 

2. ชื่นชมแก้ไขปัญหาบนทางเท้า
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thairathfootpath/posts/9.578476892334844.1073741826.578474542335079/690742387774960/?type=3&coment_id=690799667769232
517 likes, 3 shares, 28 comments

- ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเพจ thailandfootapth โพสต์ภาพโคนต้นไม้บนทางเท้าในพื้นที่เขตปทุมวันมีการโบกปูนทับ ซึ่งภายหลังสำนักงานเขตปทุมวันได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นั้น เป็นเรื่องที่ดีมากและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยดำเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทางเท้าและต้นไม้ในพื้นที่เดือนละครั้ง หากพบมีปัญหาจุดใดจะได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที
- ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต เหตุใดจึงมีการนำปูนไปโบกทับโคนต้นไม้ รวมทั้งการแก้ไขยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเท้าและต้นไม้ในพื้นที่เขต

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สงกรานต์ กทม. ปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์8 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, M2F, คม ชัด ลึก, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม.ถึงการจัดสงกรานต์ กทม.ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ปีนี้ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมจัดงาน รื่นเริง ในส่วนของ กทม.จะจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันที่ 12 เม.ย.60 เวลา 08.00 น. เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนรถบุปผชาติ ไปตามเส้นทางอัญเชิญฝั่งพระนครและธนบุรีก่อนเข้าสู่มณฑปที่ประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ จะจัดในวันที่ 13-15 เม.ย.กำหนดจุดเล่นสงกรานต์หลักใน 3พื้นที่ คือ ถนนสีลม ถนนข้าวสาร และอาร์ซีเอ ในเวลา 12.00-22.00 น.เพื่อให้สามารถควบคุมการเล่นให้ปลอดภัยและเน้นการเล่นสงกรานต์แบบ 5 ป คือ ปลอดการเล่นที่เสี่ยง 5 ข้อ 1) ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 2) ปลอดแป้ง 3) ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 4) ปลอดโป๊ และ 5) ประหยัดน้ำ

-ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม.และนายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. จะจัดแผนออกตรวจจุดต่างๆ ที่มีการเล่นสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสุ่มตรวจการกำหนดพื้นที่ และจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อไป

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า พื้นที่บริเวณสีลมและถนนข้าวสาร จะปิดการจราจรให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นสงกรานต์ ระหว่างเวลา 12.00-22.00 น.และขอให้เล่นสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย โดยจะประชุมร่วมกับทุกสำนักงานเขต ที่มีการจัดงานสงกรานต์เพื่อกำหนดพื้นที่เล่นสงกรานต์ พร้อมหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานทางการแพทย์

-นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผอ.เขตบางรัก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กทม.ไม่ได้จัดงานบริเวณถนนสีลมเช่นปีที่ผ่านมา มีเพียงการจัดระเบียบผู้ค้าถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง-แยกนรารมย์ ช่วงวันที่ 13-15 เม.ย.เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 ป. โดยจะจับสลากคัดเลือกร้านค้า 600 แผงเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-6 เม.ย.นี้ บริเวณชั้น 5 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และประกาศรายชื่อในวันที่ 10 เม.ย.นี้

-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการอาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า บริเวณท้องสนามหลวงไม่มีการจัดเทศกาลสงกรานต์แต่สามารถจัดที่ถนนข้าวสาร บางลำพูได้โดยไม่ให้รุกล้ำเข้ามาบริเวณถนนราชดำเนิน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยและความพร้อมพื้นที่จัดงานสงกรานต์ในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.และการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ที่จัดงานสงกรานต์

 

2.มท.กำชับ กทม.เร่งเดินหน้า 8 ภารกิจ
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวกระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสือถึง ป.กทม. เรื่อง ภารกิจสำคัญของ มท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายของ มท. ประจำปีงบประมาณ 60 โดยขอให้ กทม.พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ป.กทม.มอบหมายให้ สยป.พิจารณาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการของ กทม.นำไปสู่การดำเนินการ ประกอบด้วย (1) การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย (2) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (3) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ (4) การจัดทำผังเมือง (5) การกำกับดูแลอาคารและมาตรฐานเครื่องเล่น (6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (7) การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐและการใช้ประโยชน์จากบัตร Smart Card และ (8) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจสำคัญของ กทม.ตามนโยบายรัฐบาล


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานใน 8 ภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

 

3.ผลการให้บริการหน่วยBEST
1 ฉบับ
บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายพินิต เลิศอุดมธนา รผอ.สนย. กล่าวว่า จากการรวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST) ตั้งแต่วันที่ 10–16 มี.ค. 60 ของทุกสำนักงานเขต ปรากฏเรื่องที่รับแจ้งเข้ามามีทั้งหมด 116 เรื่อง สามารถเข้าถึงสถานที่ภายใน 1 ชม. 96 เรื่อง หรือร้อยละ 83 และสามารถแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นทั้ง 116 เรื่อง โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่รับแจ้ง ได้แก่ (1) ฝาท่อ 40 เรื่อง หรือร้อยละ 35 (2) ซ่อมผิวจราจร 43 เรื่อง หรือร้อยละ 37 และ (3) อื่นๆ 33 เรื่อง หรือร้อยละ 28

-ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59-16 มี.ค. 60 ได้รับเรื่องที่แจ้งเข้ามาทั้งหมด 2,532 เรื่อง สามารถเข้าถึงสถานที่ภายใน 1 ชม. 1,785 เรื่อง หรือร้อยละ 70 และสามารถแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นได้ทั้งหมด 2,532 เรื่อง โดยปัญหาที่รับแจ้ง ได้แก่ (1) ฝาท่อ 620 เรื่อง หรือร้อยละ 24 (2) ซ่อมผิวจราจร 1,155 เรื่อง หรือร้อยละ 46 และ (3) อื่นๆ 757 เรื่อง หรือร้อยละ 30

-สำนักงานก่อสร้างและบูรณะได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. (BEST)ให้กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชน-ความพึงพอใจของคนกรุงเทพฯที่มีต่อ กทม.ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการเร่งด่วน (BEST)

 

4.เร่งสำรวจ-จดทะเบียน กิจการโรงแรม
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนย. ได้ขอความร่วมมือไปยัง 50 เขตเพื่อเร่งสำรวจโรงแรมที่ไม่มีการจดทะเบียนขออนุญาตการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เบื้องต้น พบขณะนี้มีอาคารที่เข้าข่ายลักษณะโรงแรมเถื่อนที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตการดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง 380 แห่ง ขั้นตอนต่อไปเมื่อทราบที่อยู่ของโรงแรมเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้ว จะลงพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการมาจดทะเบียนกับกองควบคุมอาคาร สนย. ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับเมื่อ 19 ส.ค.59 โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การดัดแปลง-เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อผ่อนผันและให้โรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเข้ามาอยู่ในระบบ-การจดทะเบียนโรงแรมอย่างถูกต้องจะช่วยให้การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเกิดความชัดเจนรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเกี่ยวกับของรูปแบบอาคารที่ใช้ประกอบกิจการ
ด้านลบ
-ในปี 59 มีผู้ประกอบการโรงแรมมาขอจดทะเบียนเพียง 26 ราย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมให้ดำเนินการจดทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย

 

5.สคบ.-สนอ. ตรวจคุณภาพอาหารทั่วกรุงเทพฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า สคบ.เตรียมจัดทีมสุ่มตรวจร้านขายข้าวแกงตามตลาดนัดและริมทาง เพื่อตรวจสอบและให้ความรู้กับผู้ค้าที่ขายอาหารได้หมั่นตรวจสอบอาหารบางประเภทที่มีความเสี่ยงเสียได้ง่ายในช่วงฤดูร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคซื้อไปรับประทานแล้วได้รับอันตราย โดยได้หารือกับ สนอ. เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบผักและผลไม้บริเวณ ตลาดสด ตลาดค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบผักและผลไม้ที่นำมาขายมีการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบคุณภาพอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค-โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัยด้านลบ-กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังเมนูอาหารหลายรายการที่เสี่ยงเป็นอาหารที่เสียง่ายในช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่มีกะทิ หรืออาหารที่ไม่ได้ปรุงให้สุกหรือไม่ผ่านความร้อนในการปรุง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับ สคบ.ในการลงพื้นที่ตรวจสอบผักและผลไม้ในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า

 

6.นายกฯกำชับทุกหน่วยงานรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย
16 ฉบับแนวหน้า, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน 360°, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง Online, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ โดยขอให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ขอให้ช่วยชี้แจงกับประชาชน โดยเฉพาะการรณรงค์เล่นน้ำให้ปลอดภัย สามารถเล่นน้ำบนท้ายรถกระบะได้แต่ต้องจอดรถหากจะเล่นสาดน้ำบนรถขณะรถวิ่งให้เล่นในเขตชุมชนถนนสายรอง และไม่ควรเล่นในถนนสายหลัก ส่วนจังหวัดที่จัดงานสงกรานต์บนถนนสายหลักนายกเทศมนตรีสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อผ่อนปรนให้เล่นสาดน้ำบนท้ายรถกระบะได้ทั้งนี้ ในการนั่งท้ายรถกระบะกลับภูมิลำเนาไม่สามารถทำได้ เพราะมีการบังคับใช้มาตรา 44 คุมเข้มเรื่องความปลอดภัย

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำสร้างความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ โดยคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งดื่มไม่ขับ ขับรถเร็ว และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะกับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

-รมว.มท. ยังกำชับให้ทุกจังหวัดกำหนดพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเน้นย้ำห้ามโดยสารท้ายรถกระบะเดินทางกลับภูมิลำเนาเด็ดขาด ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความสะดวก


ผลกระทบ
ด้านบวก-การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการเล่นน้ำและเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เปิดหอสมุดเมือง กทม. 7 เม.ย.นี้
www.facebook.com/Prachachat
https://www.facebook.com/182927663813/posts/10155363682188814
2,100 likes, 865 shares, 57 comments

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกชื่นชมกรณี กทม. เตรียมเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกคอกวัวในวันที่ 7 เม.ย.นี้ เนื่องจากจะทำให้ประชาชนมีสถานที่อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยจากภาพแบบจำลองมีการออกแบบที่สวยงาม และเป็นสัดส่วนดี
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ควรเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ และต้องมีมาตรการไม่ให้คนเร่ร่อนเข้ามาใช้สถานที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่ 7 เม.ย.นี้

 

2. ปรับค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยาย 2 เส้นทาง
www.facebook.com/FM91Trafficpro
https://www.facebook.com/story.php?story_ fbid=157559311578454&id=172059279471277
268 likes, 44 shares, 13 comments

- ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม. ปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง และสายสีลม จากสถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า จากอัตรา 10 บาทตลอดสาย เป็น 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 นั้น เป็นการผลักภาระให้ประชาชนผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS มีราคาสูงอยู่แล้ว ทั้งยังแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพียงวันเดียว
- ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อจะปรับค่าโดยสารควรปรับปรุงการบริหารจัดการด้วย โดยเฉพาะระบบการเดินรถที่ขัดข้องบ่อยครั้ง เพิ่มจำนวนตู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน เพิ่มความถี่ในการวิ่งแต่ละสถานีและปล่อยขบวนรถให้เร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทาง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กำชับ 50 เขต สำรวจโรงแรมเถื่อน
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ จากนั้นให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้มาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ สนย. สสล. และ สนอ.ออกสำรวจร่วมกัน ส่วนภาคเอกชนใดที่มีมาตรการช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการให้ตื่นตัวในการจดทะเบียนโรงแรมอย่างถูกต้อง กทม.ยินดีหารือร่วมกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและให้ความรู้กับผู้ประกอบการโรงแรม โฮมสเตย์ และโรงแรมขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย-การดูแลความปลอดภัยอาคารสาธารณะและการเพิ่มการจัดเก็บรายได้ของ กทม.ด้านลบ-ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในเขตพระนคร บริเวณถนนข้าวสาร พบมีโรงแรม โฮมสเตย์ และโรงแรมขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งมีบางส่วนยังไม่ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาจส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายในการดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ระบบเตือนภัยต่างๆ เป็นต้น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและให้ความรู้ผู้ประกอบการโรงแรมให้ดำเนินการจดทะเบียนโรงแรมอย่างถูกต้อง

 

2.เร่งปรับปรุงสวนสุขภาพใต้สกายวอล์กวงเวียนใหญ่
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่เขตธนบุรี ได้แก่ สวนสุขภาพและลานอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา และโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (อุโมงค์ทางลอดมไหศวรรย์) ว่า หลังจาก สจส. ได้จัดทำทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ มีความยาว 425 เมตร เชื่อมพื้นที่ฝั่งธนบุรี สจส.ได้ขอพื้นที่ว่างเปล่าใต้ทางเดินยกระดับจากกรมทางหลวงชนบทจัดทำสวนสุขภาพและลานอ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ประกอบด้วย ลานกีฬา ลานกิจกรรมและ จุดรับ-ส่งผู้โดยสารขนส่งมวลชน ก่อสร้างเมื่อปี 58 แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 59 ปรากฏขณะนี้ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายบางส่วนชำรุด เนื่องจาก สจส.ยังไม่ได้รับมอบหน่วยงานใดเข้ามาดูแล ซึ่งปัจจุบันได้สั่งการให้สำนักงานเขตและ สวท.หารือร่วมกันจะให้หน่วยงานใดเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้ หากได้หน่วยงานรับผิดชอบแล้ว จะให้บริษัทผู้รับจ้างเข้ามาปรับปรุงเพราะยังอยู่ในสัญญาประกัน 2 ปี และ กทม.จะจ้างเวรยาม รวมถึงอาสาสมัครเข้ามาดูแลภายในสวนต่อไป

-สำหรับการติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (อุโมงค์ทางลอดมไหศวรรย์) ซึ่งเดิมมีกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่1 มี.ค.60 อย่างเต็มรูปแบบ แต่ขณะนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทำให้มีบางส่วนยังล่าช้า อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการขีดสี ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร ตลอดจนทำความสะอาด ซึ่งได้กำชับไปยังผู้รับเหมาขอให้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในเดือน เม.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของ กทม.ด้านลบ-ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสุขภาพใต้สกายวอลก์ BTS วงเวียนใหญ่ เพื่อร้องเรียนขอให้ กทม. ปรับปรุงลานกีฬา และขอให้ กทม.เข้ามาปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด เนื่องจากบริเวณนั้นมักมีคนเร่ร่อนเข้าไปหลับนอนและใช้ห้องน้ำอย่างไม่เป็นระเบียบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสวนสุขภาพใต้สกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

 

3.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง
1 ฉบับมติชน
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีเกิดเหตุเครนก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นในซอยลาดพร้าว 31 ล้มทับบ้านพักแบ่งให้เช่าภายในซอยลาดพร้าว 29 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรได้เดินทางไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเครนออกจากจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งนำเชือกไปกั้นเป็นเขตอันตรายและสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร หากตรวจสอบมีการทำผิดระเบียบจะดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป-กทม.ได้กำชับไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ให้ออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูง อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเหตุอันตราย หากพบปฏิบัติอย่างผิดระเบียบให้เจ้าพนักงานแจ้งไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างให้รีบแก้ไข และหากผู้รับเหมาไม่แก้ไขอย่างทันที สำนักงานเขตต้องสั่งระงับก่อสร้างภายใน 7-15 วัน


ผลกระทบ
ด้านบวกการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูง เพื่อป้องกันเหตุอันตราย

 

4.พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงานเขต
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 60 ว่า กทม.มีความพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยระหว่างวันที่ 3 เม.ย. -15 พ.ค.60 ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. ขณะที่ สพส.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตามจุดรับลงทะเบียนต่างๆ โดยประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนตามเขตต่างๆ ได้ทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกและการให้บริการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 ที่สำนักงานเขต

 

5.จัดรูปที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า กทม. มีแนวคิดพัฒนาผังเมืองให้เป็นกรุงเทพฯ เมืองกระชับเน้นการใช้ประโยชน์ของการใช้พื้นที่อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ และวางแผนพัฒนาพื้นที่ อย่างเหมาะสม- หากจะส่งเสริมให้มีการอาศัยในพื้นที่ชั้นในมากกว่า ต้องพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน ซึ่งขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์ประกอบด้านการขนส่งและการใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่กันไป โดยจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม ลดการใช้วิธีการเวนคืนที่ดินให้ได้มากที่สุดจากเดิมจะพัฒนาที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมี 500 เมตรในอนาคตอาจขยายการพัฒนาออกไปอีกเป็นวงรอบที่สองในรัศมี 500 เมตร เบื้องต้น กทม.มีแผนเริ่มดำเนินการในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ เขตห้วยขวาง โดยจะจัดรูปที่ดิน เพื่อแก้ปัญหาที่ตาบอดเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันรูปแบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งมีความเชื่อมต่อการเดินทางเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางรางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อพื้นที่ทางเดินให้เชื่อมถึงกัน ซึ่งจะทำให้ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาผังเมืองกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

 

6.ปรับค่าโดยสาร BTS ส่วนต่อขยายวงเวียนใหญ่-บางหว้าและอ่อนนุช-แบริ่ง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายสุธน อาณากุล รผอ.สจส. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง ค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร 5 สถานี และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 2 จากสถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 4 สถานี ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บค่าโดยสารเส้นทางดังกล่าวในอัตรา 10 บาทตลอดสาย เป็น 15 บาทตลอดสายยกเว้นนักเรียน นักศึกษาให้จัดเก็บในอัตราคงที่ 10 บาทตลอดเส้นทาง เพื่อให้ กทม.สามารถนำรายได้ไปบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน อีกทั้งจัดสรรงบประมาณของ กทม.ไปพัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มจัดเก็บในอัตรา 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากมีการจัดเก็บค่าโดยสาร 5 บาทตลอดสาย จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ซึ่งจะลดจำนวนเงินงบประมาณที่ กทม.ต้องสนับสนุนในส่วนต่าง จากเดิม กทม.ต้องสนับสนุนงบประมาณ 600 ล้านบาท/ปี ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทเฉลี่ย 150,000 คน และส่วนต่อขยายสายสีลม 130,000 คน โดยรวมมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีด้านลบ-ที่ผ่านมา กทม.ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ส่วนต่างที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกว่า 600 ล้านบาท/ปี จึงจำเป็นต้องปรับค่าโดยสาร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการปรับเพิ่มค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง และวงเวียนใหญ่-บางหว้าเป็น15 บาทตลอดสาย

 

7.โครงสร้างสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9 ยังแข็งแรง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายธิติ ทรงเจริญกิจ ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สนย.กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9-อสมท.และระบุโครงสร้างเหล็กอาจชำรุด เกรงจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนว่า จากการตรวจสอบสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9 ปรากฏว่าแผ่นเหล็กที่เห็นชำรุดใต้สะพานไม่ได้เป็นส่วนของโครงสร้างรับน้ำหนักของสะพาน เป็นเพียงแบบเหล็กที่ใช้ระหว่างการก่อสร้างสำหรับเทคอนกรีตพื้นสะพาน เมื่อมีน้ำฝนไหลผ่านเป็นเวลานาน จึงทำให้แผ่นเหล็กเกิดการผุกร่อน แต่ความเสียหาย ดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพาน และโครงสร้างสะพานยังสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สนย.จะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการห้อยตัวของแผ่นเหล็กและตัดแผ่นเหล็กดังกล่าวเป็นระยะจนหมดต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามแยกที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.ให้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอด้านลบ-ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบโครงสร้างสะพานข้ามแยกอโศก-พระราม 9- อสมท.

 

8.ตรวจสอบเหตุอาคารศูนย์คนตาบอดถล่ม
2 ฉบับ ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายสุพล อมรพิสิทธิกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ กล่าวกรณีเกิดเหตุอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 7 คูหา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด และเปิดเป็นคลีนิคสอนนวดแผนโบราณให้ผู้พิการทางสายตาถล่มลงมาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากว่า ได้สั่งการให้ปิดอาคารแห่งนี้ไม่ให้ใช้งานอย่างเด็ดขาดชั่วคราว เพราะเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบอาคารหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์เก่าตกแต่งโครงสร้างโดยเฉพาะพื้นและฝ้าเพดาน ขึ้นใหม่ คาดผู้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างอาจไม่ได้เสริมคานรองเหนือฝ้าเพดานชั้นล่างเพื่อความแข็งแรงเพิ่มเติม เมื่อมีการรวมตัวของคนจำนวนมากภายในสถานที่ดังกล่าว จึงทำให้พื้นชั้นสองถล่มลงมา ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารจะเข้าตรวจสอบสาเหตุการพังลงมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ พฐ.ในวันที่ 3 เม.ย.นี้

-นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.สั่งการให้ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามและให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบเหตุดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางป้องกัน เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารพาณิชย์ที่เป็นแหล่งชุมนุมคนจำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสาเหตุอาคารพาณิชย์ถล่มและการสุ่มตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่เป็นแหล่งชุมชนคน

 

9.เสนอ ครม. อนุมัติประกวดราคาโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะแรก ระยะทาง 14 ก.ม. จากสะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปัจจุบันได้จัดทำแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยจะขออนุมัติประกวดราคาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน เม.ย.นี้ คาดจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน ก.ค.-ส.ค. ก่อนเริ่มตอกเสาเข็มในเดือน ก.ย. ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 61 หรืออย่างช้าต้นปี 62-โครงการดังกล่าวได้ปรับแบบรายละเอียดใหม่ จะก่อสร้างเป็นทางเดินเลียบแม่น้ำกว้างฝั่งละ 7-10 เมตร ลดลงจากเดิม 12-19 เมตร เป็นทางจักรยานและถนนคนเดินสวนทางกันได้ พร้อมมีจุดแลนด์มาร์กเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ บริเวณสะพานพระราม 7 อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และท่าวาสุกรี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามนโยบายรัฐบาล ด้านลบ-การคัดค้านโครงการจากกลุ่มต่างๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

10.เปิดจองแผงค้า ถ.สีลม ช่วงสงกรานต์
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถนนสีลม ตั้งแต่ช่วงแยกศาลาแดง-แยกนราธิวาสราชนครินทร์ จะไม่มีการจัดงานสงกรานต์เช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่จะปิดถนนเพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ได้ตั้งแต่ วันที่ 13-15 เม.ย.นี้ ระหว่างเวลา 12.00-24.00 น.ซึ่งการเล่นน้ำจะมีข้อกำหนดห้ามเล่นน้ำด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามการเล่นแป้ง ไม่มีเวทีการแสดงใด ๆ ส่วนการจำหน่ายอาหารสินค้าต่างๆ ตลอดแนวถนน เขตบางรักจะจัดให้มีการจับสลากแผงค้าฟรีรวม 600 แผงค้า โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนในวันที่ 4-6 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และจะจับสลากในวันที่ 7 เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรแผงค้าในวันที่ 10 เม.ย.นี้ ซึ่งผู้ค้าจะได้ขายวันต่อวันเท่านั้น

-ส่วนพื้นที่ถนนข้าวสาร ประชาชนสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ได้ แต่ต้องไม่เล่นแป้ง ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ล่อแหลมใด ๆ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.ในปี 2560

 

11.กรมศิลปากรเตรียมส่งต้นแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ให้ กทม.
17 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,พิมพ์ไทย, โลกวันนี้,โพสต์ทูเดย์, M2F,เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ กล่าวถึงความ คืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศว่า ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ ก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 30 เร็วกว่าที่กำหนดไว้ แต่เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและเน้นเรื่องความแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัย สำหรับพระเมรุมาศ งานโครงสร้างเสร็จแล้วร้อยละ 55 โดยได้วางฐานราก ตั้งเสาบุษบกประธาน บุษบกซ่าง และบุษบกหอเปลื้องเสร็จเรียบร้อยทั้ง 9 องค์และขึ้นโครงหลังคาชั้นเชิงกลอนของบุษบกถึงชั้นที่ 4 แล้ว จากทั้งหมด 7 ชั้น คาดเรือนยอดบุษบกทั้ง 9 ยอดจะเสร็จภายในเดือน เม.ย.นี้

-ส่วนแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กรมศิลปากรได้จัดทำขึ้น 3 แบบสำหรับใช้เป็นต้นแบบส่งให้ กทม. และ มท. นำไปให้วัดและสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ตั้งจุดถวายดอกไม้จันทน์ ดำเนินการจัดสร้าง รวมถึงให้กระทรวงการต่างประเทศส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ ไปดำเนินการจัดตั้งด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดสร้างจุดถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

12.จัดบิ๊กคลีนนิ่งสโมสรรัฐสภา
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายดิชา คงศรี ผช.ผอ.เขตดุสิต กล่าวหลังนำเจ้าหน้าที่เขต และ สนอ. เข้าตรวจสอบความสะอาดร้านอาหารสโมสรรัฐสภา หลังปรากฏข่าวพบหนูบนถาดอาหารว่า จากการตรวจสอบพบสาเหตุหนูเจาะออกมาจากผนังที่ทำด้วยไม้อัดโครงสร้างอาคารชำรุด จึงลงมากินเศษอาหารตกค้าง ซึ่งได้แนะนำกับรัฐสภา โดยจะร่วมกันจัดงานบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณรอบนอกสโมสรรัฐสภา รวมทั้งจะเพิ่มรอบการเก็บขยะให้มากขึ้น และจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรค สนอ. ได้ตรวจสอบอาหารตามร้านค้าเพื่อหาสารปนเปื้อน เบื้องต้นพบไม่ผ่านมาตรฐาน ภาชนะที่ใส่ไม่สะอาดเพียงพอ

-นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะหารือกับผู้บริหารสำนักนโยบายและแผนสำนักงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันต่อไป รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสโมสรที่ชำรุด


ผลกระทบ
ด้านลบ
-การตรวจสอบร้านอาหารต้นเหตุพบมีร่องรอยรูหนูที่กำแพงซึ่งก่อสร้างด้วยไม้อัดและมีที่เก็บกักขยะด้านหลังอาคารประกอบอาหาร มีขยะบรรจุถุงดำกองสุมไว้ตามพื้นไม่ถูกสุขอนามัย และมีขยะตกค้างจำนวนมาก เป็นบ่อเกิดของหนู แมลงสาบ ขณะที่รางระบายน้ำเสียมีเศษอาหารตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น

ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขตดุสิต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งสโมสรรัฐสภาฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เปิดใช้ถนนประชาสำราญ 6ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, New)108, บ้านเมือง Oneline, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดถนนประชาสำราญว่า สนน.ได้ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก ช่วงจากถนนสกุลดี-สุดเขตกรุงเทพฯ ความยาวประมาณ 8.6 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร

-กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น การปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าวช่วงจากคลองสอง-สี่แยกบางกะปิ พื้นที่เขตวังทองหลางและเขตบางกะปิ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 และโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก


ผลกระทบ
ด้านบวก-การปรับปรุงผิวจราจรและพัฒนาเส้นทางการจราจร เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรโดยการปรับปรุงและขยายผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.เปิดทางจักรยานสวนรถไฟ-เตรียมเชื่อม 3 สวนสาธารณะ
2ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้สร้างทางจักรยานในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร จากเดิมที่ใช้ร่วมกับทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย ซึ่งเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุโดยสร้างใหม่แยกจากทางเดิน กว้าง 2.70 เมตร 3.6 กม. ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มี.ค.นี้ 16.30 น.โดยมี รมว.มท.เป็นประธาน

-กทม.จะเสนอแนวทางเชื่อมต่อสวนสาธารณะ 3 แห่ง คือ สวนวชิรเบญจทัศ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร เป็น “อุทยานสวนจตุจักร”ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สสล.ออกแบบทางเชื่อมสวนทั้ง 3 แห่ง เป็นโครงการก่อสร้างลานทางเดินเชื่อม ด้วยวิธียกระดับผิวจราจร ถ.กำแพงเพชร 3 ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง 2 จุด คือ (1) เชื่อมสวนวชิรเบญจทัศ - สวนจตุจักร เป็นทางเข้าหลักมีป้ายชื่อ “อุทยานสวนจตุจักร” (2) เชื่อมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร สร้างลานอเนกประสงค์หน้าอาคารหอเกียรติภูมิรถไฟ และลานอเนกประสงค์บริเวณประตูสวนจตุจักรและสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำหรับทางเชื่อมสวนสมเด็จฯ กับสวนวชิรเบญจทัศ จะปรับภูมิทัศน์เชิงสะพาน 2 ฝั่งให้สวยงาม และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางเชื่อม 3 สวน จะติดสัญญาณไฟจราจรคนข้ามแบบมือกด-ป้ายจราจรกำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง หากผ่านความเห็นชอบจะจัดหาผู้รับจ้าง ใช้เวลาก่อสร้าง 3 เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงเส้นทางจักรยานภายในสวนสาธารณะของ กทม.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนอย่างปลอดภัย-การเชื่อมต่อ 3 สวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเชื่อมต่อสวนสาธารณะ 3 แห่ง ในพื้นที่เขตจตุจักร

 

3.พร้อมรับสถานการณ์ฝน-เพิ่มประสิทธิภาพเรดาร์ กทม.
2 ฉบับไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.สืบเนื่องจากพายุ ฤดูร้อน ส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางทิศทางตะวันออก บริเวณเขตมีนบุรีและจตุจักร ทำให้เกิดน้ำรอระบาย 1 จุด ได้แก่ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 จากแยกเตาปูน-ประชาชื่นความสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร ซึ่ง สนน.ได้เร่งสูบน้ำและใช้เวลา 1 ชั่วโมง ระดับน้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน

-นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า เพื่อให้การคำนวณการเกิดฝนแม่นยำมากยิ่งขึ้น สสนก.ร่วมกับ กทม.จัดทำข้อมูลใหม่ ด้วยการนำเรดาร์ 2 มุมมาทับซ้อนกับการวิเคราะห์ฝนในแนวดิ่ง และนำไปทำแบบจำลองแบบใหม่ที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 3 ชั่วโมง (คอมเพอร์สิทเรดาร์) คาดจะใช้งานได้ประมาณเดือน มิ.ย.นี้

-กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. และ 3-4 เม.ย. ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนช่วงวันที่ 1-2 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งฝนที่ตกในกรุงเทพฯ เป็นอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ฝนตกและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ-การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เรดาร์คำนวณการเกิดฝนของ กทม.ด้านลบ-สภาพฝนตกในกรุงเทพฯ ขณะนี้คาดการยาก มีตัวแปรหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝุ่นละออง ความชื้นจากอ่าวไทยก่อตัวค่อนข้างแรง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องมือ เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากพายุฤดูร้อน

 

4.1เม.ย.เปิดบริการแอพฯ “ผังเมืองกรุงเทพฯ”

4 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า สผม. ร่วมกับ สยป. จัดทำ Mobile Web Application บนอุปกรณ์มือถือ ในชื่อแอพพลิเคชั่น “Bangkok City Plan” เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวม กทม. พ.ศ. 2556 ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการมากขึ้น กำหนดเปิดให้ประชาชนใช้แอพฯ บนอุปกรณ์มือถือ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60-ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผังเมืองได้อีกหลายช่องทาง อาทิ ผ่านเว็บไซต์ สผม. http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/ ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลที่แสดงผลได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสม โดยให้เลือกดูได้ทั้งระบบ GIS 3 มิติ และระบบ GIS 2 มิติ เพื่อให้ประชาชนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานแต่ละประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเข้าใจง่าย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง กทม. พ.ศ. 2556 ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผังเมือง กทม. พ.ศ. 2556

 

 

5.แผนดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายสัจจะ คนตรง ผอ.สนท. กล่าวว่า สนท.ได้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยให้ฝ่ายเทศกิจทั้ง 50 เขต จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับเขต เพื่อดูแลรับผิดชอบการจัดงานกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หรือกิจกรรมที่ภาครัฐและเอกชนในแต่ละพื้นที่กำหนด จัดขึ้น รวมทั้งประสาน บมจ.ทีโอที และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กำชับมาตรการความปลอดภัยบริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตู้ไปรษณีย์ ป้ายรถประจำทางในย่านชุมชน และท่าเทียบเรือที่มีประชาชนหนาแน่น ตลอดจนกวดขันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการตั้งวางถังขยะในบริเวณจัดกิจกรรมสงกรานต์และในถนนสายสำคัญที่เป็นชุมชนหนาแน่นหรือย่านบริเวณจัดกิจกรรม โดยให้ระบุรายละเอียดบริเวณปฏิบัติการ รวมทั้งวัน-เวลา และช่วงปฏิบัติการไว้ในแผนให้ชัดเจน

-ส่วนสำนักงานเขตที่มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. โดยประสานสน.ท้องที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยเบสท์อยู่ประจำจุด เพื่อความสะดวกให้กับประชาชน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

 

 

6.อนุมัติจ้าง BTSเดินรถไฟฟ้าสีเขียวส่วนต่อขยาย
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ ผอ.ใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) กล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตรและช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตรว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ได้เห็นชอบให้ลงนามว่าจ้าง BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการระยะเวลา 25 ปี ระหว่างปี 2560-2585 วงเงิน 1.6 แสนล้านบาทขั้นตอนหลังจากนี้ KT และ BTSC ต้องเร่งลงนามสัญญาก่อนวันที่ 3 เม.ย. เพื่อให้ทดลองเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยาย 1 สถานี ช่วงแบริ่ง-สำโรง ได้ในวันที่ 3 เม.ย.นี้ตามเป้าหมายเดิม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอ กทม.แจ้งกำหนดลงนามสัญญาเป็นทางการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ค่าจ้างที่ กทม.จ่ายให้ BTSC ต้องมีการกำหนดราคากลาง โดยอ้างอิงจาก 2 แหล่งคือ ตัวเลขจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และที่ปรึกษาอิสระของ กทม. คือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์-การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดทดลองรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สำโรง

 

 

7.ปรับรูปแบบจัดการพื้นที่สนามหลวง
10 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในวันที่ 1 เม.ย.นี้ จะปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนที่เข้ามากราบสักการะพระบรมศพที่ท้องสนามหลวง โดยจะเปลี่ยนจุดคัดกรองจาก 6 จุด เหลือ 5 จุด จัดจุดบริการอาหารในรูปแบบโรงทาน 2 จุดคือ บริเวณด้านหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม และสำนักงานสลากฯ เก่าผู้ที่เข้ามากราบสักการะพระบรมศพต้องรับประทานอาหาร เข้ามาก่อน เพราะจากนี้ไปจะไม่มีบริการอาหารในเต็นท์พักคอย มีเพียงแจกน้ำดื่ม 1 ขวด/คนเท่านั้น แต่สามารถเติมน้ำที่จุดต่างๆ ในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ จะนำบอลลูนมาลอยให้เป็นจุดสังเกตเข้าคิวกราบพระบรมศพ ส่วนจุดบริการทางการแพทย์ บริการวีลแชร์และจุดบริการเปลี่ยนเสื้อผ้าจะตั้งไว้ตามแนวด้านทิศใต้ เต็นท์พักคอยคิวประชาชนจะตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของสนามหลวง ลักษณะเป็นครึ่งวงกลมรูปเกือกม้า ประชาชนจะออกทางประตูด้านข้างของวัดมหาธาตุมีเต็นท์พักคอยคิวจำนวน 26 เต็นท์ รองรับประชาชนได้ 8,000 คน

-พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผบก. อคฝ. กล่าวว่า ในส่วนของงานสงกรานต์ เบื้องต้นจะกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน โดยจะแยกผู้ที่มาเล่นน้ำ กับผู้ที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพ จะกำหนดให้ถนนราชดำเนินกลางทั้ง 2 ฝั่งเป็นพื้นที่ห้ามเล่นน้ำตลอดเส้นทาง รวมทั้งในพื้นที่ท้องสนามหลวงจะต้องไม่มีผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ทั้งหมดนี้จะได้ข้อสรุปแนวทางที่ชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า

-นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กำหนดไว้จำนวน 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชวินิจฉัย ส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์ได้เลือกใช้หอ ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง ศูนย์สื่อมวลชน ให้บริการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบสื่อมวลชน รวมทั้งเตรียมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้ทราบบริเวณที่ตั้งของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศ-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงรูปแบบเต็นท์พักคอย และการให้บริการประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ

 

 

8.สงกรานต์ปี 60เน้นความเป็นไทย
3 ฉบับไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.60 ทั่วประเทศ มุ่งรณรงค์3 มาตรการหลัก ได้แก่ การแต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า ขับขี่อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่จัดงานได้ภายใต้ความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมาโดยให้ผู้ประกอบการใช้ดุลพินิจในการจัดงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงขอให้รณรงค์กายแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดสุภาพ

-มีแนวคิดที่จะคัดเลือกต้นแบบหน่วยงานและสถานที่ที่รณรงค์การจัดงานที่ดี เพื่อประกาศยกย่อง เชิญชวนให้คนไทยและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้นด้วย ส่วนทางราชการขอความร่วมมือให้แต่งกายไว้ทุกข์ให้ครบ 1 ปี โดยในวันที่ 4 เม.ย. กระทรวงวัฒนธรรมจะรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติ


ผลกระทบ
ด้านบวก-แนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 60 ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปี 2560 ของ กทม.

 

 

9.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น -รอกฎหมายพรรคการเมือง-กกต. แล้วเสร็จ
3 ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360องศา
รายละเอียด
-นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดว่าการเลือกตั้ง ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถจัดได้ทันที เนื่องจากต้องรอให้ร่างประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสร็จสิ้นก่อน และต้องแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่

-กรณีบุคคลที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามมาตรา44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ก่อนหน้านี้ เมื่อถึงเวลาการจัดทำ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่น จะมีการกำหนดในบทเฉพาะกาลว่าจะดำเนินการอย่างไรกับบุคคลเหล่านี้ต่อไป ส่วนการเลือกตั้ง ผว.กทม. ต้องสอบถามกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเลือกตั้ง ผว.กทม.ฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. งดกิจกรรมรื่นเริงถนนข้าวสารช่วงสงกรานต์
www.facebook.com/ThairathTV
https://www.facebook.com/709425645757965/posts/1528462357187619
1,000 likes, 63 shares, 48 comments

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กทม. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการถนนข้าวสารงดจัดกิจกรรมรื่นเริงช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกประเภท เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถวายความอาลัย ขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเล่นสาดน้ำได้ตามความเหมาะสมนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การทำบุญตักบาตร อย่างไรก็ตาม เมื่อจะงดกิจกรรมรื่นเริงควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การงดกิจกรรมรื่นเริงอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากชาวต่างชาติวางแผนเดินทางมาประเทศไทยในช่วงสงกรานต์ เพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ของ กทม. ปี 2560 โดยเน้นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยและการงดกิจกรรมรื่นเริงที่ถนนข้าวสาร

 

2. ทางจักรยานรอบสวนรถไฟ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
317 likes, 21 shares, 35 comments

- ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางจักรยานรอบสวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ เป็นเส้นทางที่ร่มรื่น สวยงาม แต่กลับมีรถจักรยานยนต์เข้าไปใช้เส้นทาง รวมทั้งมีรถยนต์จอดกีดขวางทาง แสดงถึงความมักง่ายและขาดจิตสำนึกของประชาชน จึงต้องดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างจริงจัง
- ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การสร้างทางจักรยานดังกล่าวไม่มีประโยชน์ เนื่องจากมีผู้ใช้จักรยานไม่มากนัก รวมทั้งทำให้ถนนแคบลง และผู้ที่มาใช้บริการสวนรถไฟไม่มีที่จอดรถ ขณะที่ผู้ใช้จักรยานไม่ได้ต้องการทางจักรยาน แต่ต้องการน้ำใจและการแบ่งปันจากยานพาหนะทุกประเภทในการร่วมทางบนท้องถนน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ทางจักรยานในสวนวชิรเบญทัศอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มี.ค.2560 และการกวดขันไม่ให้มีการจอด หรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางจักรยาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย
1ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.มีแผนจะเริ่มประชาสัมพันธ์ถึงความจำเป็นในการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียและเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่า กทม.เตรียมจะจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในระยะเวลาอันใกล้นี้ เบื้องต้นคาดจะเก็บประมาณร้อยละ 10 ของน้ำประปาที่ประชาชนใช้ต่อเดือน โดยทุกบ้านที่ใช้น้ำประปาทั้งที่อยู่ในโซนที่มีบำบัดและที่ไม่อยู่ในโซนจะเสียค่าบริการในรูปแบบเดียวกันหมด ส่วนการจัดเก็บจะให้การประปานครหลวง (กปน.) จัดเก็บพร้อมกับใบเสร็จ (บิล) ค่าน้ำในบิลเดียว เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนต้องชำระหลายครั้ง และเป็นภาระในการจัดเก็บของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียพร้อมกับค่าน้ำประปา ในบิลเดียวกันจะทำให้สะดวกต่อการชำระและการจัดการของทั้ง 2 ส่วนทั้งน้ำประปาและค่าบำบัดน้ำเสีย
-การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 

2.อนุมัติสร้างสกายวอล์ก “หมอชิต-ปุณณวิถี”
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ได้ทำหนังสือขอปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตโดยการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) ตามแนวเกาะกลางถนนพหลโยธิน เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เชื่อมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร ฝั่งขาเข้าเมืองไปถึงปากซอยพหลโยธิน 18/1 พร้อมทั้งสร้างบันไดลง 2 ตัว

-นอกจากนี้ เห็นชอบตามที่บริษัท วิชดอมแลนด์มาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขออนุญาตสร้างสกายวอล์ก เชื่อมระหว่างสะพานลอยคนข้ามที่สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี ถึงสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณซอยสุขุมวิท 101/1 พร้อมก่อสร้างบันไดขึนลง โดยที่ประชุมมอบให้บริษัทฯทำเรื่องเสนอ ผว.กทม. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างทางเดินยกระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

 

3.รวมพลังปิดไฟ 1 ชม.-ลดใช้ไฟฟ้าได้ 7.6 ล้านบาท
3 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017) ภายใต้แคมเปญ “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” พร้อมร่วมนับถอยหลังปิดไฟ ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น.เป็นเวลา 1 ชั่วโมงว่า ปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมในปีที่ 10 ซึ่ง กทม.ร่วมกับมูลนิธิ FEED และ WWF ประเทศไทย พร้อม 7,000 เมือง ใน 178 ประเทศทั่วโลก ร่วมใจปิดไฟเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั่วโลก นอกจากนี้ กทม.ได้เชิญชวนจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ระยอง ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และภูเก็ต ร่วมกันปิดไฟอีกด้วย โดยปีนี้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 1,953 เมกะวัตต์ เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,016 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7.68 ล้านบาท


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยลดภาวะโลกร้อนด้านลบ-ภาวะโลกร้อนมีต้นเหตุจากการ เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากทั้งการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดของประเทศไทยคิดเป็น 43.87 ล้านตัน/ปี เนื่องจากมีการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ มีการอยู่อาศัยของประชากรหนาแน่น


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

 

4.เปิดใช้ทางจักรยานสวนรถไฟ
3 ฉบับไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจการก่อสร้างเส้นทางจักรยานในสวนวชิรเบญจทัศเขตจตุจักรว่า เส้นทางจักรยานในสวนวชิรเบญจทัศมีระยะทางรวม 3.4 กิโลเมตร กทม.ได้เปิดทดลองใช้ตั้งแต่เดือน ส.ค.59 และในวันที่ 30 มี.ค.นี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. จะเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางจักรยานอย่างเป็นทางการ จากการสำรวจสภาพเส้นทางจักรยาน พบเพียงรอยแตกร้าวของพื้นผิวถนนเพียงเล็กน้อยและในบางจุดเท่านั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้งานและอุณหภูมิทำให้เกิดรอยร้าว ซึ่งได้สั่งการให้ สจส. และ สนย.สำรวจและปรับปรุงเส้นทางให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มี.ค.นี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-ที่ผ่านมาภายในสวนวชิรเบญจทัศยังไม่มีเส้นทางจักรยานอย่างเป็นทางการ ทำให้ประชาชนที่ออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน ต้องใช้เส้นทางร่วมกับประชาชนที่ออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งภายในสวน บางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กทม.ปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่งและเส้นทางจักรยาน พร้อมกำหนดความเร็วของจักรยานไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้เส้นทางจักรยานภายในสวนวชิรเบญจทัศอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มี.ค.60

 

5.ปรับบึงประชานิเวศน์ เป็นแก้มลิง-แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
2 ฉบับ มติชน, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรว่า สนน.ได้เพิ่มบ่อสูบน้ำ 3 จุด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ลบ.ม. บริเวณวัดเสมียนนารีเพื่อเร่งระบายน้ำสู่คลองเปรมประชากร นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาพื้นที่บึงประชานิเวศน์ ขนาด 7 ไร่ ให้เป็นพื้นที่แก้มลิงสามารถรองรับน้ำอีกได้ประมาณ 50,400 ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันได้ระบายน้ำสู่เปรมประชากรบ้างแล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบึงดังกล่าวเป็นระบบปิดคือ น้ำไม่สามารถหมุนเวียนได้แต่หากจะให้คลองเป็นระบบเปิดต้องขุดลอกคูคลอง เพื่อเชื่อมคลองเหล่านี้เข้าด้วยกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และแก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณตลาดประชานิเวศน์ด้านลบ-พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดอ่อนน้ำท่วม เมื่อฝนตกทำให้เกิดน้ำรอระบายอยู่เสมอ เนื่องจากสามารถระบายน้ำได้เพียงทางเดียวคือ คลองเปรมประชากร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณตลาดประชานิเวศน์ซึ่งเป็นพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

 

6.ผลิตภัณฑ์โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.
4 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “เรียนรู้อาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร” ซึ่ง สพส. จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ทั้ง 10 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ได้แสดงฝีมือและผลงานของตนที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเมื่อได้รับการฝึกอาชีพแล้วก็ควรมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

-นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สพส. กล่าวว่า โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ทั้ง 10 แห่ง เปิดรับลงทะเบียนเรียนออนไลน์ www.bmatraining.ac.th มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร เปิดรับสมัคร ปีละ 3 รุ่น รุ่นละ 10-15 คน ส่วนค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร จะเป็นค่าสมัครและค่าบำรุงรวม 105 บาท ทั้งนี้ ผู้เรียนแต่ละหลักสูตรเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจาก กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของโรงเรียนฝึกวิชาชีพ กทม. รวมทั้งช่องทางการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

 

7.เตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินตามกฎหมายใหม่
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผอ.สนค. กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งตามคาดการณ์จะมีผลบังคับใช้และสามารถเริ่มจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้จริงในปี 62 กทม. จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ ซึ่ง สนค.ได้ตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมข้อมูล กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ประสานข้อมูลจากกรมธนารักษ์ ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและประสานข้อมูลจากกรมที่ดินในการจัดส่งข้อมูลแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ กทม. เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษี เชื่อมั่นจะทำให้ กทม. สามารถจัดเก็บภาษีในส่วนดังกล่าวได้มากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 และสามารถเพิ่มการจัดเก็บภาษีของ กทม.เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... จะนำมาบังคับใช้แทน พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น รวมทั้งมีรายได้เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตนมากขึ้น
ด้านลบ
-ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ กทม.ยังจัดเก็บไม่ได้ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าของอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ไม่ได้แจ้งต่อรัฐ ในการนำทรัพย์สินของตนไปปล่อยเช่าจนเกิดรายได้ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

8.งดกิจกรรมรื่นเริงสงกรานต์ข้าวสาร
5 ฉบับข่าวสด, มติชน, M2F, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผอ.เขตพระนคร กล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสารในปีนี้ สำนักงานเขตพระนครขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ให้จัดตามประเพณีไทยและเล่นน้ำตามความเหมาะสม เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการถวายความอาลัย โดยจะขอให้งดเวทีการประกวดงดการละเล่น งดการแสดงดนตรีทุกชนิด ขอให้เป็นการเล่นน้ำธรรมดา รวมถึงมีการจัดทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระตามประเพณีไทย โดยให้เล่นสาดน้ำได้ตามปกติ แต่ต้องปลอดแป้ง ปลอดปืน ปลอดโป๊ และปลอดแอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดงานสงกรานต์ในปี 60 โดยเน้นการละเล่นแบบอนุรักษ์ตามประเพณีไทย


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.ในปี 2560

 

9.ททท.เตรียมหารือ กทม. จัดระเบียบอาหารริมทาง-ชูเสน่ห์สตรีทฟู๊ด
3ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน
รายละเอียด
-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.เตรียมหารือกับ กทม. ในการหาแนวทางผ่อนปรนการจัดระเบียบทางเท้าที่มีร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอยขายของ โดย ททท.จะขอให้ กทม.ละเว้นบางพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงด้านการขายของริมทางและมีนักท่องเที่ยวมาซื้ออาหารเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ชื่นชอบอาหารไทยอย่างมาก

-นอกจากนี้ ททท.เตรียมให้โครงการด้านอาหารเป็นโครงการใหญ่กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (โลว์ซีซั่น) ที่จะมาถึง ซึ่งมีโครงการที่เปิดตัว ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย. นี้ เป็นโครงการที่นำ “หอยทอด” ซึ่งเป็นอาหารที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย ททท.จะนำร้านหอยทอดชื่อดังมีชื่อเสียงทั่วประเทศประมาณ 20-30 ร้านมาตั้งขายริมทางเดินในรูปแบบสตรีทฟู๊ดบนถนนข้าวสาร เชื่อมั่นจะช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักอาหารไทยเพิ่มขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการหารือแนวทางจัดระเบียบผู้ค้าอาหารริมทาง เพื่อคงเสน่ห์ของอาหารสตรีทฟู๊ดในกรุงเทพฯ-การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าอาหาร ริมทางในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 

10.พระเมรุมาศคืบหน้ากว่า 45%-เตรียมปรับพื้นที่สนามหลวง
8 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ,สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1/2560 และตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ที่สนามหลวงด้านทิศใต้ว่า ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศที่เป็นอาคารหลัก พระที่นั่งทรงธรรมและศาลาลูกขุน 1 สำเร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 45 โดยขณะนี้งานโครงสร้างวางฐานราก การตั้งเสาบุษบกประธานและบุษบกซ่างทั้ง 4 องค์ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการประกอบเสาบุษบกหอเปลื้องที่โรงงาน เพื่อนำมาติดตั้งภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ สำหรับงานประณีตศิลป์และประติมากรรมสำเร็จไปร้อยละ 40 เช่นกัน

-สำหรับกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชนั้น คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลการประชุมเรื่องกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค. 60 เพื่อให้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า

-พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ในช่วงกลางเดือน เม.ย.นี้ มีแผนที่จะปรับระบบการเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพ เนื่องจากต้องมีการคืนพื้นที่ท้องสนามหลวงในบริเวณเต็นท์พักคอยของประชาชน เพื่อจัดเตรียมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยจะยังคง 13 เต็นท์ด้านหน้าประตูวิเศษไชยศรีไว้ แต่จะรื้อย้ายเต็นท์พักคอยในสนามหลวงด้านทิศเหนือออกทั้งหมด ยกเว้นอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล โดยจะตั้งตามแนวต้นมะขามรอบสนามหลวงแทน ทั้งนี้ การปรับพื้นที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เม.ย. เพื่อที่จะส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 16 เม.ย.นี้

-นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา นำทีมรุกขกรสวนนงนุชฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สสล. เข้ามาขนย้ายต้นมะขามรอบแรก 14 ต้น จากทั้งหมด 44 ต้น ที่อยู่บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุฯ โดยต้นมะขามเหล่านี้ อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมรุกขกรจากสวนนงนุชพัทยาได้ล้อมรากเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายไว้แล้ว ทั้งนี้ จะนำไปอนุบาลไว้ที่สวนเจอาร์พันธุ์ไม้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อเสร็จพระราชพิธี จะนำกลับมาปลูก ในจุดเดิม ส่วนต้นมะขามที่เหลือ อีก 2 เดือนจะย้ายออกไปทั้งหมด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศ-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.BRTช่วยแก้ปัญหาจราจร – ไม่หวังผลกำไร
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวกรณี กทม.อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเดินรถในวันที่ 30 เม.ย.60 เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีข้อท้วงติงระบุให้ทบทวนโครงการฯ เนื่องจากการเดินรถเมล์ไม่ใช่ภารกิจหลักของ กทม. ว่า BRT เป็นแนวคิดของ กทม.ที่ต้องการแก้ปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีหลักการไม่หวังผลกำไร ผลประกอบการเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้น ซึ่ง กทม.ต้องตอบคำถามให้ได้ เช่น เหตุใดผู้ใช้บริการไม่ตรงตามที่คาดการณ์ความเหมาะสมของเส้นทางการเดินรถ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากดำเนินโครงการต่อจะทำอย่างไรไม่ให้ขาดทุนสะสม และไม่กระทบต่อประชาชน หรือหากยกเลิกโครงการ BRT จะมีระบบขนส่งมวลชนใดมาทดแทน ซึ่งต้องมีความพร้อมก่อนหากจะยกเลิก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ภารกิจของ กทม.คือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร เช่น ด้านการจราจร การขนส่ง งานวิศวกรรมจราจร งานบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นหลัก ขณะเดียวกัน งานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กทม.จะต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบให้สำเร็จ-พื้นที่กรุงเทพฯ มีปัญหาที่หลากหลายแม้รัฐบาลจะแบ่งหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เช่น บริการขนส่งมวลชน รถประจำทางสาธารณะ โดยให้ ขสมก. เป็นผู้ดำเนินการ แต่ กทม. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเมืองสามารถนำเสนอโครงการและขอเป็นผู้รับผิดชอบเอง หรือขอสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการรถไฟฟ้า ซึ่ง กทม. สามารถดำเนินภารกิจนี้ได้ด้านลบ-สตง. มีหนังสือถึง กทม. ระบุให้ทบทวนโครงการ BRTโดยมีความเห็นว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ กทม. และควรยุติการเดินรถหลังจากสิ้นสุดสัญญา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาทบทวนการดำเนินโครงการรถ BRT และการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ

 

2.งานสงกรานต์ ปี 60 เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดจัดงานสงกรานต์ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย. 60 เน้นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี โดยวันที่ 12 เม.ย. มีพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการบูชา ณ ลานคนเมือง ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.60 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 เม.ย. จากนั้นจะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานยังพิพิธภัณฑสถานฯ และวันที่ 13 เม.ย. 60 ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 191 รูป พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีกำหนดเชิญผู้แทนหน่วยงานซึ่งจะจัดงานสงกรานต์เข้าประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางจัดงานในวันที่ 4 เม.ย. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจฯ ภาครัฐและเอกชน จัดงาน "Water Festival 2017เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย" ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.60 ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 4 วัด 3 ท่าน้ำ ประกอบด้วยวัดพระเชตุพนฯ วัดอรุณราชวรารามฯ วัดประยุรวงศาวาสฯ วัดกัลยาณมิตรฯ ท่ามหาราช ท่ายอดพิมานริเวอร์วอล์คท่าเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ภายใต้แนวคิด "มงคลปีใหม่ไทย" เพื่อตอกย้ำแนวคิดบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.waterfestivalthailand.com และ Facebook : Water Festival Thailand


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

 

3.บิ๊กคลีนนิ่งกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ-ผลักดันเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวในการเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "เมืองกรุงเทพสะอาด ด้วยพลังประชาชน" กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่กรมการสื่อสารทหาร ถ.สรงประภา เขตดอนเมืองว่า ขณะนี้ทุกกลุ่มเขตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่ายจึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารและที่ดินรกร้างช่วยกันดูแล เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ในที่รกร้างจะส่งผลกระทบมายังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง จึงถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่ดินรกร้าง ซึ่งต้องดูแลพื้นที่ของตน

-กทม.จะผลักดันนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยจะพิจารณาลดภาษีให้แก่ผู้ที่มีต้นไม้ในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ จะกำหนดรายละเอียดเพื่อนำเสนอโครงการสู่สภา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการดูแลทำความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “เมืองกรุงเทพฯ สะอาด ด้วยพลังประชาชน”

 

4.เปิดให้บริการโรงฆ่าสัตว์ กทม. ปีนี้
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการโรงฆ่าสัตว์ของกทม. เขตหนองแขม ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เร่งรัดให้เปิดใช้งานโครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ของ กทม. ภายในปีนี้ ขณะเดียวกันจากการพิจารณาความเป็นไปได้ในการแยกบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ในแต่ละประเภท คาดจะเปิดใช้ในส่วนโรงฆ่าโค-กระบือ ได้ก่อน เนื่องจากมีความพร้อมและขั้นตอนการจัดการ (ชำแหละ) น้อยกว่าโรงฆ่าสุกร โดย กทม. จะอาศัยข้อบัญญัติทรัพย์สินของ กทม. ว่าด้วยการเช่า เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของ กทม. และดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นมีภาคเอกชนให้ความสนใจดำเนินการแล้ว ดังนั้น ภายในกลางปี 60 จะเปิดประกวดราคาหาผู้เข้ามาดำเนินการโรงฆ่าโค-กระบือ ก่อนจะปรับปรุงซ่อมแซมใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน และคาดภายในปี 60 จะสามารถเปิดใช้งานได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากโรงฆ่าสัตว์ของ กทม. เปิดให้ บริการจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ในราคาที่เหมาะสมด้านลบ-ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ บริโภคเนื้อโค-กระบือ 500 ตัว/วัน เนื้อสุกร 15,000 ตัว/วัน โดยเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพฯ มาจากโรงฆ่านอกพื้นที่ เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตเพียง 12 แห่ง ขณะที่ร้อยละ 90 ของเนื้อสัตว์ที่ขายทั่วไปยังไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเนื้อสุกรที่มักพบปัญหาสารเร่งเนื้อแดงที่ส่งผลต่อระบบการเต้นของหัวใจ หรือเนื้อสัตว์ติดเชื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ของ กทม.

 

5.ฟื้นฟูท่องเที่ยวทางน้ำ-ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ส.ก. ในฐานะคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา สภา กทม. กล่าวว่า จากการประชุมเพื่อวางแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกันในคณะกรรมการฯ ระดับ กทม. มีแผนจะนำเสนอการพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยต้องเร่งพัฒนาโป๊ะเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายต่าง ๆ ให้ปลอดภัย สวยงาม และเหมาะสมกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ รวมทั้งต้องแก้ปัญหาร้านค้า ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวในกรุงเทพฯเกิดความเสียหาย ตลอดจนเร่งจัดระเบียบรถทัวร์ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

-คณะกรรมการฯ จะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่าย ฟื้นฟูการจัดระเบียบรถทัวร์โดยสารและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อวางกรอบมาตรฐานการดำเนินการกรณีมีการกระทำความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งจะเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ และการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีคุณภาพมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืนด้านลบ-จากการตรวจสอบสภาพท่าเรือ ทั้งบริเวณริมแม่น้ำและคูคลองต่างๆ ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ พบมีท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องเร่งปรับปรุง ได้แก่ ท่าเรือปิ่นเกล้า ท่าเตียน และท่าเรือสาทร เนื่องจากโป๊ะชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด-ที่ผ่านมาแม้มีการจัดระเบียบรถทัวร์ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เกิดผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการรถทัวร์ไม่ให้ความร่วมมือในการจอดรถตามจุดที่กำหนด สร้างปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

 

6.ขุดล้อมต้นมะขามสนามหลวง-อนุรักษ์สายพันธุ์
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สสล.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ ขุดล้อมต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวง 44 ต้น ในพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตามแผนดำเนินการของกรมศิลปากร โดยได้เริ่มเคลื่อนย้ายต้นมะขามที่ขุดล้อมไว้ ช่วงแรก 14 ต้น ตามแผนจะเสร็จในวันที่ 25 มี.ค.นี้ และที่เหลืออีก 30 ต้น จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เม.ย. ทั้งหมดจะนำไปพักไว้ที่ศูนย์อนุบาลต้นไม้ จ.สระบุรี เพื่อดูแลและนำกลับมาปลูกไว้จุดเดิมเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีฯ โดย กทม. ดูแลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ต้นมะขามทุกต้นจะมีเลขประจำตัว เพื่อง่ายต่อการนำกลับมาปลูกไว้ที่จุดเดิม

-สำหรับต้นมะขามทั้ง 44 ต้น ได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมไว้แล้ว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตัดกิ่งไปชำในวังสวนจิตรลดา 1,000 กิ่ง และ สสล. นำกิ่งไปชำอีก 1,000 กิ่ง ทาบกิ่ง 500 กิ่ง ส่วนต้นมะขามในพื้นที่โดยรอบสนามหลวงทั้งหมดกว่า 800 ต้น สสล. ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ และศูนย์อาสาสมัคร บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการดูแลและอนุรักษ์ต้นมะขามให้กับกลุ่มอาสา รวม 8 รุ่น ร่วมกันดูแลต้นมะขามให้คงอยู่ในสภาพที่ดี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเคลื่อนย้ายต้นมะขามบริเวณสนามหลวง เพื่อเตรียมพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดล้อมต้นมะขามบริเวณสนามหลวงและการอนุรักษ์พันธุ์ต้นมะขามเดิม

 

7.ก.พาณิชย์ เตรียมหารือ กทม.พัฒนาตลาดสด
3 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,M2F
รายละเอียด
-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า พณ. มีแผนยกระดับตลาดสดทั่วกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานทั้งด้านความสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยเตรียมหารือร่วมกับ กทม. พัฒนาตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดให้เป็นตลาดสะอาดน่ามอง เพื่อให้ผู้ค้าในตลาดสด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ยกระดับแผงค้าให้มีมาตรฐาน และทำให้ประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น เพื่อให้ผู้ค้าในตลาดสดสามารถแข่งขันกับการขายสินค้าอาหารสดในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) หรืออยู่ร่วมกันได้


ผลกระทบ
ด้านบวก-หากสามารถทำให้ตลาดสดทุกแห่งมีมาตรฐาน และผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้ด้านลบ-ปัจจุบันการพัฒนาตลาดสดในกรุงเทพฯ ยังทำได้ไม่เต็มที่ ขณะที่ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งมีความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือเรื่องสุขลักษณะมากกว่า ซึ่งอาจทำให้ผู้ค้าในตลาดสดไม่สามารถอยู่รอดได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการยกระดับตลาดสดทั่วกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ

 

8.จับกุมผู้ก่อเหตุเผาขยะใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม
8 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, สยามรัฐ,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวว่า กรณีเหตุเพลิงไหม้พื้นที่เก็บถังขยะของสำนักงานเขตปทุมวัน ใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ล่าสุดตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคือ นายสำราญ ม่วงเขียว ข้อหากระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทและเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย ได้ที่สถานสงเคราะห์คนเร่ร่อนชาย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผลสอบ ปากคำนายสำราญรับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยเป็นคนเร่ร่อน อาศัยหารายได้จากการเช็ดกระจกรถบริเวณแยกอังรีดูนังต์และถนนวิทยุ วันเกิดเหตุเข้าไปที่ใต้สะพาน พร้อมสูบบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุหรี่ลงบนเศษใบไม้แห้ง หลังเดินออกมาจากจุดดังกล่าวเห็นมีกลุ่มควันลอยออกมาจำนวนมาก จึงเกิดความตกใจและรีบหนีไปทางวัดหัวลำโพง ต่อมาถูกตำรวจ สน.ท่าเรือ ที่ระดมกำลังกวาดล้างคนเร่ร่อน จับตัวและส่งไปที่สถานสงเคราะห์คนเร่ร่อนชาย อ.ธัญบุรี กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามไปจับกุมดังกล่าว ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันที่ 24 มี.ค.นี้

-หลังเกิดเหตุไฟไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม ตำรวจได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับกุมผู้มีพฤติกรรมเร่รอนที่อาศัยนอนอยู่บริเวณใต้สะพานข้ามแยก เพื่อไม่ให้มีเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม-การซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรงและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมประสาน ขสมก.นำรถเมล์ให้บริการทดแทน BRT
3 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ว่า ยืนยันมติของคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่มีมติให้ยกเลิกโครงการฯ หลังจากสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ BRT ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ซึ่งมติจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นการพิจารณาจากข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่มีหนังสือถึง กทม.เมื่อปี 2557 ขอให้ กทม.ทบทวนโครงการเดินรถ BRT โดยมีความเห็นว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ กทม. ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งอนุกรรมการตรวจสอบโครงการรถ BRT ตั้งแต่ริเริ่มโครงการฯ

-แผนการรองรับการยกเลิก BRT กทม.จะประสาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้นำรถเมล์มาให้บริการในเส้นทางเดินรถ BRT ทดแทน โดยให้มีจำนวนรถที่ให้บริการเท่าเดิมแต่วิ่งช่องทางรถเมล์ปกติ แต่สถานียังคงอยู่ ไม่มีการทุบทิ้ง โดยเสนอให้เป็นสถานีย่อยของตำรวจสำหรับรับแจ้งความ และเป็นที่ขายสินค้าโอท็อปของสำนักงานเขตต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางดำเนินโครงการรถ BRT และการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในเส้นทางเดินรถ BRTด้านลบ-สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่มีหนังสือถึง กทม.เมื่อปี 57 ให้ทบทวนโครงการเดินรถ BRT โดยมีความเห็นว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของ กทม.ซึ่งการเดินรถเหมือนรถประจำทาง (รถเมล์) ควรมอบหมายให้ ขสมก.เป็นผู้บริหารจัดการ และล่าสุดวันที่ 17 พ.ย.59 สตง.ได้มีหนังสือถึง กทม.อีกครั้ง ให้ทบทวนโครงการและยุติการเดินรถหลังจากสิ้นสุดสัญญา-โครงการเดินรถ BRT อาจเป็นการซ้ำเติมปัญหาการจราจร ขณะที่มีภาวะขาดทุนสะสมจำนวนมากและภาพรวมการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาทบทวนการดำเนินโครงการรถ BRT และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ

 

2.สำรวจ-ปรับปรุงพื้นที่รกร้าง
4 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีพื้นที่รกร้างพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเจ้าของพื้นที่ปล่อยทิ้งไม่เข้ามาดูแลจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดปัญหาเพลิงไหม้ตามมาได้ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตออกสำรวจพื้นที่รกร้าง และให้ประสานเจ้าของพื้นที่ทำแนวป้องกันไฟ หรือดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ หากพื้นที่ใดถูกทิ้งร้างและเจ้าของปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแลให้สำนักงานเขตดำเนินการตามกฎหมาย หากปล่อยทิ้งร้างเกิน 10 ปี ให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการยึดพื้นที่นั้นๆ เป็นของรัฐ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป แนวทางการพัฒนาเบื้องต้นสำหรับพื้นที่แปลงเล็กจะพัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่วนพื้นที่แปลงใหญ่อาจพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ

-แนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าของ กทม.เบื้องต้น ทุกสำนักงานเขตต้องร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงอันตราย และผลกระทบที่จะเกิดจากการเผาหญ้า รวมทั้งประสานเจ้าของพื้นที่จัดทำแนวกันไฟ ตัดหญ้าให้โล่งเตียน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งซึ่งอาจลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง หรือชุมชนต่าง ๆ ได้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ที่คาดจะบังคับใช้ในปี 2562 กฎหมายดังกล่าวจะมีการเรียกเก็บภาษีจากพื้นที่รกร้าง-การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้านลบ-จากการสำรวจเดือน ม.ค.60 พบในพื้นที่ 50 เขต มีพื้นที่รกร้างใน 28 เขต 77 แห่ง เป็นพื้นที่ของภาคเอกชน 55 แห่ง และพื้นที่สาธารณะ 22 แห่ง ซึ่งพื้นที่รกร้างเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม เนื่องจากจะมีประชาชนลักลอบนำขยะมาทิ้ง กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และอาจเกิดปัญหาเพลิงไหม้ ทั้งยังเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงพื้นที่รกร้างในกรุงเทพฯ

 

3.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยแล้งกรุงเทพฯ
3 ฉบับ ข่าวสด, สยามรัฐ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ผว.กทม.อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำปี 60 และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กทม. และสำนักงานเขต แบ่งความรุนแรงของปัญหาเป็นระดับต่างๆ คือ ระดับ 1 ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วไป หรือมีขนาดเล็ก มอบหมายให้ให้ศูนย์บัญชาการสำนักงานเขตรับผิดชอบดูแล โดย ผอ.เขตเป็นผู้บัญชาการ ระดับ 2 ปัญหาขนาดปานกลาง จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายใน กทม.และหน่วยงานภายนอก มอบหมายให้ศูนย์บัญชาการฯ กทม. โดย ผว.กทม.เป็นผู้บัญชาการ

-กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อน 4 แห่ง ภาคกลาง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเฉพาะเขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่ กรุงเทพฯ สถานการณ์น้ำในเขื่อนปีนี้ดีกว่าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาแต่ปริมาณน้ำยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังและงดปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก ขณะที่สภาพน้ำเค็มยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.เร่งซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม
2 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการซ่อมสะพานไทย-เบลเยี่ยมว่า กทม. กำหนดปิดสะพานไทย-เบลเยี่ยม ฝั่งขาออก (มุ่งหน้าคลองเตย) 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-18 เม.ย.60 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง อย่างถาวร และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนเมื่อแล้วเสร็จจะปิดฝั่งขาเข้า (มุ่งหน้าสามย่าน) ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ทั้งนี้ เดิมกำหนดปิดซ่อมสะพานไทย-เบลเยี่ยม ฝั่งขาเข้าไว้ 28 วัน แต่เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน กทม.จะเร่งซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม ฝั่งขาเข้าให้แล้วเสร็จภายใน 25 วัน เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 พ.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยมให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
-การบริหารจัดการจราจรระหว่างปิดซ่อมแซมสะพาน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง

 

5. 1 เม.ย.ปรับพื้นที่ให้บริการในสนามหลวง
9 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กล่าวว่า กอร.รส.มีแผนจะปรับระบบการเข้าคิวกราบถวายสักการะพระบรมศพและการให้บริการต่างๆในพื้นที่ท้องสนามหลวง โดยวันที่ 1 เม.ย.จะรื้อเต็นท์พักคอยตั้งแต่หมวด ก-ซ เพื่อคืนพื้นที่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพื้นที่เตรียมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทั้งนี้ กอร.รส.จะปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชน โดยประชาชนที่เดินทางมาในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่และจิตอาสาจะนำของว่างบริการภายในเต็นท์ ส่วนช่วงสายเป็นต้นไปจะให้ประชาชน ใช้บริการโรงทานที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ 2 จุด คือ ใกล้กับพระแม่ธรณีบีบมวยผมและบริเวณกองสลากเก่าโดยจะแจกน้ำดื่มคนละ 1 ขวด เพื่อลดปริมาณขยะ และตั้งจุดบริการเติมน้ำรอบพื้นที่ ไม่มีเจ้าหน้าที่บริการจัดเก็บขยะ แต่จะตั้งจุดให้ทิ้งขยะเฉพาะที่โรงทานเท่านั้น

-ประชาชนที่จะเดินทางเข้าชมอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล เจ้าหน้าที่จะเตรียมเต็นท์พักคอยไว้ให้เฉพาะบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา โดยจัดรถบริการรับ-ส่งประชาชนที่ออกจากประตูเทวาภิรมย์ เพื่อเข้าชมอาคารนิทรรศการฯ ในแต่ละรอบ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญและเคลื่อนย้ายอาคารนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล ออกจากพื้นที่สนามหลวงในช่วงเดือน มิ.ย. กอร.รส. จะเปิดพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้กรมศิลปากรขยายการดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาศอย่างเต็มที่

-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า กทม.ได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการจุดต่างๆ รอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง รวม 37 คัน นอกจากนี้ มีรถสูบฯ 9 คัน รถบรรทุกฯ 18 คัน และ รถน้ำ 7 คัน รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 133 คน ทั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนจุดให้บริการตามที่ กอร.รส.มีการปรับย้ายพื้นที่ ส่วนสุขาเพื่อประชาชนระบบน็อกดาวน์ ซึ่ง กทม.ร่วมกับ เอสซีจี กระทรวงอุตสาหกรรม ติดตั้งให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารอคิวเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณ ท้องสนามหลวง จำนวน 5 จุด หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอสซีจีจะส่งมอบ ห้องสุขาน๊อกดาวน์ให้ กทม.นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เบื้องต้น สสล.จะนำไปให้บริการประชาชนภายในสวนสาธารณะตามความเหมาะสม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การปรับพื้นที่ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

6.โรงรับจำนำ กทม.ลดดอกเบี้ยรับเปิดเทอม
3 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง Online
รายละเอียด-น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รผอ.สธก. กล่าวว่า สธก.จัดโครงการลดดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท/เดือน เริ่มโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค.60 รายละไม่เกิน 70,000 บาท โดยขณะนี้ กทม. มีโรงรับจำนำรวมทั้งสิ้น 21 สาขา เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ในระยะสั้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง นิสิตนักศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดภาคเรียนด้านลบ-ปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ประชาชนจำเป็นต้องหาแหล่งเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยจำนำในช่วงเปิดภาคเรียน

 

7.กำชับ มท.-กทม. รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการร่วมกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย" บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล พร้อมนำผู้ร่วมกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะอ่างบัว ร่องระบายน้ำ พร้อมปล่อยปลาหางนกยูงและทรายอะเบทในภาชนะอ่างบัว เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกว่า ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและ กทม. เร่งสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกพื้นที่ พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้ และขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำในบ้านเรือนของตนด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้านลบ-สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค.60 พบผู้ป่วย 6,539 คน เสียชีวิต 7 คน จากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พบมากสุดบริเวณ ศาสนสถาน ร้อยละ 52 โรงงาน ร้อยละ 35 โรงเรียน ร้อยละ 25 บ้านพัก ร้อยละ 16 โรงแรม ร้อยละ 10


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

 

8.คสช.แจงปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬเพื่อส่วนรวม
3 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การรื้อถอนชุมชนป้อมมหากาฬ ระบุ คสช. ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ มุ่งเพียงการจัดระเบียบสังคมว่า การพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬเป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมให้คำแนะนำ โดย กทม. เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย วิถีชุมชนเอกลักษณ์ความเป็นโบราณสถาน มีกรอบการทำงานที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดจนมีการเยียวยาประชาชนในชุมชน ซึ่งดำเนินการด้วยความละมุนละม่อมมาโดยตลอด การที่ คสช. เข้าให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อยเท่านั้น แต่ได้คำนึงถึงกฎหมาย อัตลักษณ์และความร่วมมือของชุมชน รวมถึงประโยชน์ในการใช้พื้นที่ร่วมกันของประชาชนส่วนรวม อีกทั้งเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนป้อมมหากาฬและประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬด้านลบ-ข้าราชการบำนาญกรมศิลปากรวิจารณ์การรื้อถอนชุมชนป้อมมหากาฬ ไม่มีการศึกษาประวัติศาสตร์ และมุ่งเพียงการจัดระเบียบสังคมเท่านั้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้