• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เพิ่มช่องทางติดตามภารกิจ ผว.กทม.
4 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่าได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามภารกิจ การทำงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯ ประกอบด้วย (1) Facebook : ผู้ว่าฯ อัศวิน การบอกเล่าเรื่องราวการทำงาน (2) แอพพลิเคชั่นไลน์ อัศวินคลายทุกข์ Line id : @aswinbkk รับเรื่องราวร้องทุกข์ และ (3) WEB BLOG“ตะลุย กทม.กับผู้ว่าฯ อัศวิน” http://www.aswinbkk.com บอกเล่าเรื่องราว สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญของกรุงเทพฯ ย่านการค้าและอาหารที่น่าสนใจ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง กทม.และการติดตามภารกิจการทำงานของ ผว.กทม. และเสนอแนวทางในการพัฒนากรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง กทม. กับประชาชน
 
 
2.มอบโอวาทนักกีฬา กทม.ฟุตบอล“สตูร์เชอร์คัพ”
1 ฉบับ บ้านเมือง online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มอบโอวาทให้แก่คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูร์เชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กทม. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติติสตูร์เชอร์คัด ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ค.60 เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างแรงบันดาลใจในกีฬาฟุตบอลและสร้างเสริมโอกาสการได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 54 มาจนถึงปัจจุบัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาทักษะทางกีฬาและ สร้างเสริมโอกาสให้แก่นักกีฬาในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งนักกีฬา กทม. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูร์เชอร์คัพ
 
 
3.เขื่อนหน้าวัดลาดพร้าวแล้วเสร็จ ก.ค.นี้
2 ฉบับ ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองลาดพร้าว บริเวณหน้าวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าวว่า บริเวณหน้าวัดลาดพร้าวเป็นตัวอย่างที่ กทม.ได้รับความร่วมมืออย่างดีในการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว ปัจจุบันสามารถตอกเสาเข็มได้แล้ว ความยาวประมาณ 96 เมตร จากความยาวบริเวณหน้าวัดลาดพร้าวทั้งหมด 150 เมตร เสาเข็มที่ตอกไปแล้ว 125 ต้น จากจำนวนเสาเข็มทั้งหมด 200 ต้น คาดการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวบริเวณหน้าวัดลาดพร้าว จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้

-กทม.จะตอกเสาเข็ม เพื่อก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวทั้งหมด 59,238 ต้น ขณะนี้ตอกเสาเข็มได้แล้ว 10,348 ต้น ซึ่ง กทม.ได้พยายามทำความเข้าใจกับประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำเข้าไปในคลองลาดพร้าว ทั้งหมด 3,361 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำ 2,517 หลังคาเรือน ยินยอมให้ กทม.ก่อสร้างเขื่อน ขณะเดียวกันขั้นตอนกับกระบวนการที่จะดำเนินการรื้อบ้านที่รุกล้ำลงไปในคลอง จำเป็นต้องทำงานร่วมกันระหว่าง กทม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมธนารักษ์ ซึ่งขั้นตอนการรื้อย้ายต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำลงไปในคลองลาดพร้าว 3,361 หลังคาเรือน เมื่อรื้อย้ายบ้านออกไปแล้วจะสามารถเข้ามาอยู่ในบ้านที่ได้รวบรวมไว้ หรือในกรณีที่บ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพยายามหาที่อยู่ให้ประชาชนจำนวนดังกล่าวได้มีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านมั่นคง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายกรุงเทพฯ-การจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

ด้านลบ
-นอกจากการรื้อย้ายบ้านเรือนประชาชนที่ต้องใช้เวลาแล้ว บางจุดยังติดปัญหาในการย้ายเสาและสายไฟฟ้า รวมทั้งท่อประปา

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว
 
 
4.ตรวจสอบยอดค้างชำระ กฟน.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า จากกรณีหน่วยงานในสังกัด กทม. 43 หน่วยงาน ได้ค้างค่าชำระการให้บริการกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตั้งแต่ปี 41-59 รวม 410 ล้านบาท ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดังกล่าวตรวจสอบรายละเอียดการค้างชำระการให้บริการและอุปกรณ์การติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ เฉพาะปี 58-60 อีกครั้ง เพื่อเร่งรัดทยอยชำระให้ กฟน.ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยจะขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 60 เพื่อชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ส่วนการค้างชำระหลังจากปี 58-41 จะทยอยตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง เพื่อชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของอุปกรณ์และการบริการค้างชำระกับ กฟน. ของหน่วยงานในสังกัด กทม.

ด้านลบ
-ในปี 60 สนน.จะมียอดชำระการให้บริการและอุปกรณ์การติดตั้งเสาไฟฟ้าในที่สาธารณะหลายล้านบาท เนื่องจาก กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ หลายจุด ทั้งสถานีสูบน้ำ 679 เครื่อง ประตูระบายน้ำ 877 เครื่อง บ่อสูบน้ำ 608 เครื่อง จุดอ่อนน้ำท่วม และจุดเร่งด่วนต่างๆ 183 เครื่อง และสนับสนุนให้เขตอีก 176 เครื่อง ตลอดจนเตรียมเครื่องสูบน้ำอีกราว 100 เครื่อง เพื่อสำรองในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ควรเร่งรัดชำระค่าบริการให้การไฟฟ้านครหลวง
 
 
5.เตรียมติดตั้งเครื่อง AED ทั่วกรุงเทพฯ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) อัตโนมัติติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีประชาชนใช้บริการ หรือร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้น ขณะนี้ สนพ. ได้จัดซื้อเครื่องดังกล่าวนำร่อง 200 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80,000 บาท ซึ่งจะติดตั้งเบื้องต้นในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 35 สวนศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน กทม. รวม 47 แห่งและหน่วยงานในสังกัด กทม.อื่นๆ โดย กทม.จะจัดอบรมความรู้ในการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ กทม.และประชาชน เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องฯได้อย่างเชี่ยวชาญ คาดจะเริ่มติดตั้งได้ในปลายปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จะสามารถทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ถึงร้อยละ 45
ด้านลบ
-ปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตติด 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย การเกิดอาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นทั้งที่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งหากประชาชนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันการรอให้รถช่วยเหลือฉุกเฉินเข้ามาช่วยชีวิตอาจใช้เวลามาก เนื่องจากรถฉุกเฉินใช้เวลาเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 นาที เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย ขณะที่การปั๊มหัวใจด้วยมือเพื่อช่วยชีวิตทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่ต่างๆ
 
 
6.ผลักดันกรุงเทพฯสู่มหานครอาเซียน
2 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ภายใต้แผนพัฒนา กทม. 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ผู้บริหาร กทม.มีนโยบายส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองธุรกิจและการลงทุน โดยเป็นศูนย์การค้า การเงิน การลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว เพื่อก้าวสู่ "มหานครแห่งเอเชีย" ในปี2575 โดยจะเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการค้า ลงทุน ท่องเที่ยววัฒนธรรมเอเชีย และศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-กรุงเทพฯ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) สูงที่สุดในประเทศ ด้วยมูลค่า 4.43 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมีภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ พาณิชย์ อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 60 ของเศรษฐกิจของกทม.

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองธุรกิจและการลงทุน
 
 
7.หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจัดเสวนา “วันสุนทรภู่”
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวเปิดงานเสวนาหัวข้อ “สุนทรภู่ ครูภาษา” ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นว่า การจัดกิจกรรมเสวนา “สุนทรภู่ ครูภาษา” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี ถือเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและบรมครูที่สำคัญของไทย คือ สุนทรภู่ นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับจากการเสวนาสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างความรู้ รวมถึงปรับใช้ในห้องสมุดและสถานศึกษา

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ

ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในวาระต่างๆ
 
 
8.เขตบางนารอผลสอบเหตุคนตกบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
8 ฉบับ ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ,มติชน, ข่าวสด,คม ชัด ลึก, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางผาสุข ลัดพลี ผช.ผอ.เขตบางนา กล่าวกรณีเกิดเหตุผู้พลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานแปรรูปเห็ด บมจ.ซีพีเอฟ ซอยบางนา-ตราด 20 เขตบางนาว่า สำนักงานเขตบางนาได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัย ขณะนี้จึงยังไม่ถึงขั้นสั่งปิดโรงงาน โดยต้องรอผลสอบสวนจากตำรวจว่าเหตุเกิดจากความประมาทหรือไม่

-นายปริโสทัต ปุณณภูท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ซีพีเอฟ กล่าวว่า เหตุเบื้องต้นทราบว่ามีนิสิตฝึกงานเข้ามาเยี่ยมชมดูงานภายในโรงงาน 2 คน ซึ่งเมื่อถึงจุดเกิดเหตุ นิสิตคนหนึ่งได้พลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของโรงงานที่พานิสิตเยี่ยมชมโรงงานได้พยายามช่วยเหลือ ส่วนนิสิตอีกคนวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือด้านนอก จากนั้นคนงานอีก 3 คนเข้ามาช่วยเหลือ และเสียชีวิตทั้งหมดในเวลาต่อมา ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่านิสิตพลัดตกลงไปในบ่อได้อย่างไร เพราะปกติพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่หวงห้าม และมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี โดยปกติปากท่อก็มีฝาปิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่ทราบขณะเกิดเหตุฝาท่อปิด หรือเปิดอยู่ นอกจากนี้ จุดดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิด (CCTV) จึงต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางนา

ผลกระทบ
ด้านลบ
-บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียอาจมีแก๊สที่สามารถทำให้หมดสติได้และหากมีคนตกลงไปในบ่อน้ำเสีย ขณะที่ผู้ลงไปช่วยไม่มีความรู้ ก็จะมีสภาพเดียวกับคนที่ตกลงไปคือ ขาดอากาศ หายใจ

ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
9.เสนอรูปแบบอาคารจอดรถราชดำเนิน
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าวจาก สนย. ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีนโยบายแก้ปัญหาการจราจรพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเสนอให้ กทม.พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณถนนราชดำเนินนอก 2 อาคาร แบ่งเป็นอาคารจอดรถยนต์ 4 ชั้น กว้าง 45 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 20 เมตร รองรับการจอดรถได้ 1,600 คัน จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถบัส 3 ชั้น รองรับรถบัสได้ 160 คัน 1 อาคาร ภายใต้งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,000 ล้านบาท สนย. ได้ศึกษารูปแบบเบื้องต้นแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเสนอ ผว.กทม. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ ก่อนเสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

-หากรูปแบบการก่อสร้างผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า รวมถึงผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน (PPP) ซึ่งผลการศึกษาพบอาคารจอดรถยนต์ 4 ชั้น สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ และคาดจะมีเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ส่วนอาคารจอดรถบัส ซึ่งสามารถรองรับจำนวนรถบัสได้น้อยประกอบกับอัตราค่าจอดรถที่ราคาค่อนข้างต่ำอาจทำให้การคืนทุนใช้ระยะเวลานาน ในส่วนนี้อาจทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนเท่าที่ควร

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างที่จอดรถใต้ดิน บริเวณถนนราชดำเนิน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณถนนราชดำเนินนอก
 
 
10.ผลศึกษาคุณภาพน้ำในกรุงเทพฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-สผม.ได้รายงานผลการศึกษาเรื่องสภาวะแวดล้อมในกรุงเทพฯ ปี 59 ด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางผังเมืองด้านสิ่งแวดล้อม ผลสรุปการศึกษา พบคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาค่าความสกปรกฯ (BOD) ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ดัชนีชี้วัดตัวอื่น ๆ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการอุปโภคและบริโภค แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ส่วนคุณภาพน้ำคลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับเสื่อมโทรม ค่า DO และค่า BOD มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สนน. กำหนด

-สผม.เสนอแนะแนวทาง ดังนี้ บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่มีคุณภาพน้ำในเกณฑ์ดีต้องควบคุมการเติบโตของเมืองให้เหมาะสม และควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษทางน้ำ ส่วนกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมและกลุ่มเขตที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่การให้บริการบำบัดน้ำเสีย พบมีน้ำเข้าบำบัดต่ำกว่าระบบออกแบบไว้มาก จึงควรปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้มีปริมาณการรับน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดมากขึ้น และควรขยายพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต เช่น พื้นที่เขตลาดพร้าว บางเขน บางกะปิ และเขตดอนเมือง

ผลกระทบ
ด้านบวก
-สถานการณ์คุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตกรุงเทพฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต

ด้านลบ
-ผลศึกษาคุณภาพน้ำของ สผม. พบบริเวณที่มีค่าคุณภาพน้ำในเกณฑ์ต่ำจะอยู่ในเขตปทุมวัน พระโขนง บึงกุ่ม บางเขน ดินแดง และเขตห้วยขวาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากรค่อนข้างหนาแน่น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยเป็นหลัก มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลอดเวลา ทำให้ปริมาณน้ำเสียในกลุ่มเขตนี้มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเขตอื่น ๆ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
 
11.สวนใต้พระราม 9 ยังอยู่-เวนคืนที่แค่บางส่วน
3 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายรณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวกรณีมีกระแสข่าว กทพ. จะเวนคืนที่ดินบริเวณสวนสาธารณะฯ ใต้สะพานพระราม 9 ฝั่งกรุงเทพมหานคร (สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา) เพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน โดย กทพ. อนุญาตให้ กทม.ใช้พื้นที่ในเขตทางใต้สะพานพระราม 9 ฝั่งกรุงเทพฯ ก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬา ตั้งแต่ปี 42 ต่อมา ครม.มีมติให้ กทพ.ก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่บางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และลานจอดรถเพื่อการก่อสร้าง ดังนั้น กทพ.จึงต้องบอกเลิกสัญญาขอใช้ที่ดินที่ทำไว้กับ กทม. อย่างไรก็ตาม กทพ.และ กทม.ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมสรุป กทม.จะส่งมอบพื้นที่ให้ กทพ.เพื่อใช้ก่อสร้างทางพิเศษ โดยจะกันพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมตามปกติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนใช้ในการพักผ่อนและออกกำลังกาย

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งมอบพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 ให้ กทพ. เพื่อก่อสร้างทางพิเศษและกันพื้นที่บางส่วนไว้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เช่นเดิม

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.เร่งปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงภาพยนตร์
www.facebook.com/บีบีซีไทย-BBCThai
https://www.facebook.com/1526071940947174/posts/1945471875673843
1,100 likes 95 shares 20 comments

-ร้อยละ 100 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ปิ่นเกล้า เมื่อเดือน ก.ค.59 กทม.มีคำสั่งให้โรงภาพยนตร์ทั้งหมด 330 โรง ใน 44 อาคาร ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน 30 วัน แต่ปัจจุบันยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน นั้น กทม.ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับเจ้าของอาคารที่เพิกเฉยไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบป้องกันอัคคีภัย โดยปิดให้บริการจนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 
2.ชาวเมียนมาวูบหมดสติเสียชีวิตบนสถานีรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/ThairathFan
5,342 likes 80 shares 48 comments

-ร้อยละ 84 ของผู้แสดงความคิดเห็น กรณีเกิดเหตุชายชาวเมียนมาเดินทางมาจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงและมีอาการวูบหมดสติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ BTS ได้ช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ แต่ผู้ป่วยก็ไม่ตอบสนอง จึงเร่งนำตัวส่งรักษาพยาบาล แต่ไม่สามารถช่วยได้ จึงเสียชีวิตลง นั้น ตั้งข้อสังเกตบนสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยเฉพาะสถานีหลักในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากและอากาศไม่ถ่ายเท จึงมีความเสี่ยงที่ผู้โดยสารจะมีอาการหน้ามืด เป็นลมได้ง่าย

-ร้อยละ 16 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บนสถานีรถไฟฟ้าทุกระบบควรติดตั้งเครื่อง AED เพื่อช่วยปฐมพยาบาลกรณีมีผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว รวมทั้งมีการอบรมวิธีการใช้เครื่อง AED และการทำ CPR แก่เจ้าหน้าที่บนสถานีรถไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบนสถานีรถไฟฟ้า
 
3.แม่ค้าแผงลอยใช้มีดจี้คอตัวเองเครียดขายของไม่ได้
www.facebook.com/Dailynews
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1516438705066297&id=111893278854187
5,300 likes 58 shares 470 comments

-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีแม่ค้าแผงลอยหน้าห้างพันทิพย์ ประตูน้ำ ปีนอาคารใช้มีดจี้คอตัวเอง เนื่องจากความเครียดที่ค้าขายไม่ดี หลังย้ายไปขายที่ใหม่ นั้น รู้สึกเห็นใจผู้ค้าที่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม. ทั้งที่ควรจัดพื้นที่ในบริเวณเดิมให้ค้าขายเป็นสัดส่วน ไม่กีดขวางทางสัญจร

-ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากการใช้พื้นที่ทางเท้าในการหาประโยชน์มานาน ทั้งที่ควรยอมรับกติกาของสังคมและช่วยเหลือตัวเองมากกว่ารอการช่วยเหลือของรัฐบาล

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันจัดระเบียบทางเท้าบริเวณประตูน้ำ รวมทั้งการจัดพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สั่งทุกเขตสำรวจกล้อง CCTV พัฒนาระบบแจ้งเตือนหากชำรุด
4ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, M2F, ไทยโพสต์
รายละเอียด-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ช่วยกันตรวจสอบดูแลความพร้อมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หากพบเห็นกล้องในจุดใดไม่สามารถใช้งานได้ ผอ.เขต จะต้องแจ้งข้อมูลเพื่อเร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุด นอกจากนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบตัวจับกล้อง CCTVวงจรปิดที่ไม่สามารถใช้งาน หรือระบบแจ้งเตือนสถานะของกล้อง CCTV (SCADA) ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยดูแลกล้อง CCTV หากพบกล้องชำรุดจะส่งสัญญาณมายังศูนย์กลางทันที เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขโดยไม่ต้องรอรอบเวลาในการออกสำรวจซ่อมบำรุง โดยจะดำเนินการได้กับกล้องที่เชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งจะเร่งพัฒนาให้เร็วที่สุด ส่วนกล้องในรูปแบบ Stand alone หรือกล้องที่บันทึกภาพ อยู่กับที่ กทม.จะพยายามจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบเชื่อมต่อสัญญาณสู่ศูนย์กลางต่อไปเช่นกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการเร่งสำรวจกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งานอย่างสูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยกล้องทุกตัว จะต้องใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจน หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นแล้วมีการรายงานกล้อง CCTV ในพื้นที่นั้นๆ ไม่สามารถใช้งานได้หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบฃ

-ปัจจุบัน กทม.ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่างๆ รวม 53,000 ตัว เป็นกล้องที่เชื่อมสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV 13,000 ตัว ที่เหลือประมาณ 40,000 ตัวเป็นกล้องแบบ stand alone โดย กทม.อยู่ระหว่างปรับเพิ่มความคมชัดบริเวณพื้นที่เขตพระราชฐาน ให้มีคุณภาพสูง มีความคมชัดมากกว่า 5 ล้านพิกเซล ซึ่งจะช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ได้ดีขึ้น ด้านลบ-หากพื้นที่เขตใดพบกล้อง CCTV ไม่สามารถใช้งานได้นานหลายวันแล้วไม่มีการแจ้งมายัง กทม.เพื่อแก้ไข กทม.จะถือมติของนายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่นั้น ๆ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและดูแลความพร้อมในการใช้งานกล้อง CCTV ของ กทม.

 

2.เปิดใช้อุโมงค์บางซื่อ 1 ส.ค.นี้
5 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเกียกกาย ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อว่าอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเป็นอุโมงค์ยักษ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯได้อย่างมาก ซึ่งได้กำชับผู้รับเหมาเร่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.60 จากนั้นจะทดสอบระบบเบื้องต้น และในวันที่ 1 ส.ค.60 กทม. จะตรวจสอบและเดินระบบอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่จะตกต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้อุโมงค์สามารถใช้งานเพื่อช่วยในการระบายน้ำได้มากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจะสามารถช่วยเร่งการระบายน้ำในพื้นที่โดยรอบ 65 ตารางกิโลเมตรช่วยลดเวลาการเดินทางของน้ำลงสู่แม่น้ำให้รวดเร็วมากขึ้น โดยจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในพื้นที่ 6 เขตคือ เขตดุสิต พญาไท บางซื่อจตุจักร ดินแดง และห้วยขวาง รวมทั้งเร่งการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 6 ถนนสำคัญ เมื่อเปิดใช้งานจะทำให้จุดอ่อนน้ำท่วมขังในถนนดังกล่าวจำนวนกว่า 14 จุด ลดระยะเวลาการระบายน้ำลงได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ

 

3.เริ่มสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี ปี 61
3 ฉบับ ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำ หรือโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี เขตบางกอกน้อยว่า สนน. ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ ศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี พร้อมออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บนพื้นที่ก่อสร้างกว่า 5 ไร่ บริเวณริมคลองวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ กทม.ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ติดปัญหาพื้นที่ทางเข้า-ออกของโครงการบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ริมคลองวัดไชยทิศ เลียบทางรถไฟสายใต้ ซึ่งเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท. และ กทม.อยู่ระหว่างหารือกับ ร.ฟ.ท.เพื่อขอใช้พื้นที่ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางกอกน้อยสำรวจพื้นที่ก่อสร้างมีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะด้วยหรือไม่ หากทั้งสองกรณีไม่ติดปัญหาใดๆ แล้ว คาดจะเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปี 61 ใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 160,000 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมพื้นที่เขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน และพื้นที่ใกล้เคียง รวมประมาณ 36 ตร.กม. นอกจากนี้ ชุมชนในเขตบางกอกน้อยจะมีพื้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี

 

4.จัดสรรพื้นที่ประปาแม้นศรีเป็นห้องเรียน
1 ฉบับ เดลินิวส์
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณสำนักงานการประปาสาขาแม้นศรีว่า กทม.ได้เช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี 55 ขณะนี้ได้ใช้พื้นที่ไปบางส่วนและยังเหลือพื้นที่ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเห็นควรจัดสรรให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของ กทม.ใช้พื้นที่ทำการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองสามารถเดินทางได้สะดวกและตัวพื้นที่เองมีอาคารต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ โดยจะปรับปรุงอาคารให้สามารถเข้าใช้ได้อย่างเร็วที่สุดในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณสำนักงานประปาสาขาแม้นศรีในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่สำนักงานการประปาสาขาแม้นศรีเป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช

 

5.ตรวจความปลอดภัยสะพานลอยทั่วกรุงเทพฯ
2 ฉบับ มติชน, M2F
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนได้พลัดตกสะพานลอยบนถนนวิภาวดีรังสิต จนได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากสะพานลอยอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมแก่การสัญจร หลังได้ทราบเรื่องดังกล่าวได้ประสานไปยังพื้นที่เขตจตุจักรให้สำรวจทันที เบื้องต้นทราบว่าสะพานลอยดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่ง กทม.จะประสานความร่วมมือให้ ทล.เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว นอกจากนี้ กทม.จะสำรวจสะพานลอยทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันมีสะพานลอยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด 915 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. 723 แห่ง และกรมทางหลวง 192 แห่ง-การดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้สะพานลอยคนเดินข้าม


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจสะพานลอยคนข้ามทุกแห่งในกรุงเทพฯ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรม เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

 

6.ผลักดันตลาดประชารัฐ-ยกระดับสตรีทฟู้ดทั่วกรุงฯ
4 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, ไทรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า พณ.เตรียมลงนามความร่วมมือกับ กทม. ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ เพื่อทำแผนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก 7-8 โครงการ อาทิ การพัฒนาร้านอาหารริมทางเท้า (สตรีทฟู้ด) ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้ และการจัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าแผงลอยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบของ กทม. การจัดหาสถานที่ขายให้กับรถขายอาหาร (ฟู้ด ทรัก) เป็นต้น

-โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าในกรุงเทพฯ โดย พณ.จะช่วยจัดหาสถานที่ให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดต่างๆ โดยพื้นที่ที่จะจัดทำในครั้งนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของ สตรีทฟู้ด และจะรวมสินค้าหาบเร่เข้าไปบริการด้วย เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกสบายสำหรับพื้นที่จอดรถจะอยู่ ในระยะไม่ไกลจากตลาดสตรีทฟู้ด ถือเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบผู้ค้าและเป็นการยกระดับกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการโดยตรงให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากไทยเป็นผู้นำ เรื่องอาหารสตรีทฟู้ดของโลกหากมีความร่วมมือกับ กทม.ในฐานะเจ้าของพื้นที่และ พณ.พาณิชย์เป็นฝ่ายสนับสนุนการตลาดจะเป็นโอกาสของธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้น
-การจัดหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาร้านอาหารริมทางเท้าและการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

 

7.ยกเลิกทดลองเปิดถ.มิตรไมตรีตัดใหม่
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.ต.ต.โรมรัญ ศรีเรือง สว.จร.สน.ดินแดง กล่าวว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ได้ทดลองเปิดใช้ถนนมิตรไมตรีตัดใหม่ เพื่อช่วยระบายรถบนถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดี เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-19.00 น. ปรากฏการจราจรมีปัญหาหลายจุดและเกรงจะไม่ปลอดภัย จึงได้ประสาน กทม.ยกเลิกการทดลองดังกล่าวรอจนกว่าการติดตั้งสัญญาณไฟที่แยกตัดใหม่แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จึงจะเปิดการทดลองอีกครั้ง เพื่อป้องกันผู้ใช้ทางเกิดการสับสน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการจราจรบริเวณโดยรอบอาคารศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง)


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเปิดทดลองใช้แยกตัดใหม่ถนนมิตรไมตรี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ประสานความร่วมมือ รัฐ-เอกชน เก็บผักตบชวา
2 ฉบับ มติชน, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาความสะอาดและจัดเก็บผักตบชวาริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำท่าเรือเทเวศร์ว่า กิจกรรมพัฒนาความสะอาดนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนจากหลายภาคส่วน ทั้งนี้ เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยในปัญหาผักตบชวาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการระบายน้ำของกรุงเทพฯ นอกเหนือจากปัญหาขยะ

-กทม.จะเตรียมการป้องกันปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงฤดูฝนและจะดำเนินการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการรักษาความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำที่สำคัญของพื้นที่กรุงเทพฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่สำคัญให้ดียิ่งขึ้น
-การป้องกันปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงฤดูฝน


ด้านลบ
-ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หากปล่อยไว้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

2.ตรึงกำลังจัดระเบียบผู้ค้าสยามสแควร์
2 ฉบับเดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม. ได้จัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์ ตลอดแนว โดยห้ามผู้ค้าตั้งแผงค้าบริเวณทางเท้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ได้รับผลตอบรับจากประชาชนมีความพอใจในการจัดระเบียบยกเลิกแผงค้าอย่างมาก ส่วนกรณีมีกลุ่มผู้ค้าเคลื่อนไหวแสดงความต้องการกลับมาค้าขายบนทางเท้าสยามสแควร์อีก ยืนยันจะไม่ยินยอมให้ผู้ค้ากลับมาค้าขายบนทางเท้าอย่างเด็ดขาด ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวกทม.ได้ตั้งจุดสกัด โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

-ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่ กทม.ได้จัดระเบียบยกเลิกการค้าบนทางเท้าไปแล้ว กทม.จะยังคงนโยบายเดิมเช่นกัน โดยจะเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาตั้งวางแผงค้าได้อีก หากพื้นที่ใดประชาชนพบเห็นมีผู้มาใช้พื้นที่ทางเท้าตั้งวางแผงค้า สร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถแจ้งมายัง กทม. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อกันพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้านลบ-ในอดีตสยามสแควร์มีการตั้งแผงค้าจนเต็มล้นทางเท้าทำให้ไม่สามารถสัญจรบนทางเท้าได้ ประชาชนต้องลงมาเดินสัญจรบนผิวจราจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
-หากผู้ค้าฝ่าฝืนกลับเข้ามาตั้งแผงค้าในพื้นที่ กทม.จะต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ โดยจะจับปรับในอัตราสูงสุด และผลักดันออกจากพื้นที่ทันที

ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันมาตรการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์

 

3.แต่งตั้งประธานบอร์ด KT2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) คนใหม่ แทนนายบัณฑิต ศิริตันหยง ที่เสียชีวิตว่า บอร์ด KT จะต้องประชุม เพื่อหารือและคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงประธานกรรมการ ก่อนเสนอให้ ผว.กทม. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KTพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อไม่ให้งานที่ กทม. จะต้องดำเนินการบริการประชาชนชะงัก โดยยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขจากบริการสาธารณะที่ดีของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินงานตามนโยบาย "NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ในภารกิจที่ KT ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ล้อ ราง เรือประกอบด้วย โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ ( BRT) โครงการ เดินเรือคลองภาษีเจริญ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

 

4.ทดสอบอุโมงค์บางซื่อ 1 ส.ค.นี้
2 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังตรวจความคืบหน้าอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าว-แม่น้ำเจ้าพระยาว่า ภาพรวมโครงการฯ ใกล้แล้วเสร็จ มีเพียงบ่อสูบน้ำบ่อที่ 6 ที่หัวเจาะมีปัญหา และบ่อรับน้ำที่ 1 บริเวณข้างโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ผู้รับเหมายังไม่ได้นำบล็อกและวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่คลอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ติดปัญหาฝนตก ผู้รับเหมาแจ้งจะรื้อวัสดุออกจากพื้นที่คลองให้เสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค.นี้เพื่อเปิดทางน้ำไหล นอกจากนี้ ได้กำชับผู้รับเหมาให้ขุดลอกคลองบางซื่อ บริเวณที่ก่อสร้างบ่อรับน้ำ ภายหลังนำชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างออกจากคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยตั้งเป้าหมายเปิดทดลองเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อในวันที่ 1 ส.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแล้วเสร็จจะช่วยระบายน้ำในพื้นที่เขตจตุจักร บางซื่อ ดุสิต ดินแดง และห้วยขวาง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดทดลองเดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อในวันที่ 1 ส.ค.นี้

 

5.หารือแนวทางทำตลาดน้ำคลองบางซื่อ
3 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด,ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางดำเนินงานจัดทำตลาดน้ำในคลองบางซื่อตามนโยบายของรัฐบาล บริเวณตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักรว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) มีนโยบายในการทำตลาดน้ำ โดยได้ทำหนังสือถึง ผว.กทม. ให้หารือร่วมกันระหว่าง กทม., กษ., และ กก. จะหารือแนวทางในการจัดทำตลาดน้ำคลองบางซื่อร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ 26 มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำตลาดน้ำในคลองบางซื่อตามนโยบายของรัฐบาล
-การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำตลาดน้ำในคลองบางซื่อ

 

6.เร่งรื้อย้ายบ้านรุกล้ำคลองลาดพร้าว
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว และบ้านมั่นคงที่ชุมชนสะพานไม้ 2 เขตหลักสี่ว่า พื้นที่ชุมชนสะพานไม้ 2 มีบ้านรุกล้ำคลอง 10 หลัง ยังไม่ยอมย้ายออก 3 หลัง ซึ่ง กทม. จะใช้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 (ปว.44) ต่อไป

-ปี 60 กรมธนารักษ์ได้สนับสนุนการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยแก่ชุมชนที่รุกล้ำแนวคลองเพิ่มอีก 5 ชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงคือ(1) ชุมชนลาดพร้าว 45 (ฝั่งเหนือ) (2) ชุมชนลาดพร้าว 45 (ฝั่งใต้) (3) ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 (4) ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง และ (5) ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ เขตบางเขน โดยมีสัญญาเช่า 30 ปี อัตรา ค่าเช่าร้อยละ 50 กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนและชุมชนริมคลองที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางแนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

 

7.เปิด “อาร์ตมาร์เก็ต”ทุกเย็นหน้าหอศิลป์
2 ฉบับ ไทยรัฐ, M 2 F
รายละเอียด
-น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เบื้องต้นมีแนวคิดจัดกิจกรรมภายในหอศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหาร กทม. ในการจัดตลาดขายสินค้าประเภทงานศิลปะ “อาร์ตมาร์เก็ต” หรือตลาดนัดศิลปะในช่วงเย็นของทุกวันบริเวณลานด้านหน้าหอศิลปฯ โดย กทม.จะประสานกลุ่มเครือข่ายศิลปินต่างๆ ในการจัดตลาด เพราะนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างเต็มที่ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ มหานคร

 

8.ระงับใช้อาคาร นสพ.บ้านเมือง หลังเหตุเพลิงไหม้
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-น.ส.ศศิชา ทับทิม ผช.ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานสูง 2 ชั้นของบริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด หรือสำนักงานหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฝ่ายโยธา เขตจตุจักรได้เข้าตรวจสอบอาคาร พบโครงสร้างได้รับความเสียหายทั้งชั้น จำเป็นต้องให้เจ้าพนักงานออกคำสั่งห้ามเข้า-ห้ามออกอาคาร ตามมาตรา 46 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน สำหรับกระบวนการพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารสำนักงาน

 

9.สั่งทุกหน่วยงานตรวจกล้อง CCTV
3 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบหน่วยงานราชการทั่วประเทศมีกล้อง CCTV 321,000 ตัว ชำรุดกว่า 30,000 ตัว จึงสั่งการให้แต่ละหน่วยงานพิจารณางบประมาณของแต่ละหน่วยเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง หากไม่เพียงพอสามารถรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้

-ขณะเดียวกันพบในบางพื้นที่ยังต้องติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมรวม 47,000 ตัว โดยเบื้องต้นให้แต่ละหน่วยพิจารณางบฯ ของหน่วยในการจัดซื้อและจะต้องเชื่อมโยงระบบกันทั้งหมด ทั้งนี้ หากภายใน 3 เดือน กล้อง CCTV ในพื้นที่ใดไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่นั้นต้องรับผิดชอบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบกล้อง CCTV ในทุกพื้นที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
-การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสภาพกล้อง CCTV ของ กทม.ให้พร้อมใช้งานและการติดตั้งกล้องเพิ่มในพื้นที่สำคัญฝ่ายวิเคราะห์ข่าว กองประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.กลุ่มผู้ค้าหน้าสยามฯ วางแผนกลับมายึดทางเท้าค้าขาย
www.manager.co.th
http://www.manager.co.th/celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9600000062119
4,200 likes 59 comments

-ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีการเปิดเผยข้อมูลจากห้องไลน์ “สยาม comeback” ซึ่งเป็นบทสนทนาของกลุ่มผู้ค้าบนทางเท้าริมถนนพระรามที่ 1 บริเวณสยามสแควร์ ที่ กทม.ได้เข้ามาจัดระเบียบเมื่อเดือน ต.ค.59 โดยกลุ่มผู้ค้าได้วางแผนจะกลับมายึดพื้นที่ทางเท้าค้าขายตามเดิม ด้วยการสร้างภาพให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรังแกผู้ค้า หวังสร้างเรื่องวุ่นวาย เพื่อเปิดทางให้ได้กลับมาขายแบบระยะยาว นั้น เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและแย่มากที่สร้างปัญหาให้ กทม.และรัฐบาล รวมทั้งวางแผนให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งที่ผู้ค้ากลุ่มนี้เบียดเบียนพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมานาน กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ผู้ค้ากลุ่มนี้กลับมาอีก ขณะที่ประชาชนต้องไม่อุดหนุนผู้ค้าบนทางเท้า

-ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการที่ กทม.ปล่อยให้ผู้ค้ายึดพื้นที่ทางเท้าในการค้าขายมาตั้งแต่ต้น จนมีการปล่อยให้เช่าและเซ้งแผงกันในราคาสูง


www.facebook.com/ห่วยตูน
https://www.facebook.com/284415828251016/posts/2002126203146628
788 likes 71 shares 41 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวแสดงถึงความเห็นแก่ตัวและขาดจิตสำนึกของกลุ่มผู้ค้า ทั้งที่ถนนและทางเท้าเป็นสาธารณสมบัติที่ประชาชนมีสิทธิใช้ร่วมกัน ขณะที่บริเวณสยามสแควร์เป็นของสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากปล่อยให้ผู้ค้าวางแผนค้าขายบนทางเท้าจะทำให้ยากต่อการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้ค้าเหล่านี้ควรเข้าไปเช่าที่ค้าขายในสยามสแควร์ 1 และเสียค่าเช่าที่อย่างถูกต้อง ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า


www.facebook.com/อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก
https://www.facebook.com/1532657213616873/posts/1933526993529891
1,700 likes 82 shares 52 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การวางแผนดังกล่าวน่าจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ กทม.ต้องจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรึงกำลังและจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง รวมทั้งรณรงค์งดซื้อสินค้าบนทางเท้าในเขตที่ห้ามขาย ขณะที่ผู้ค้าควรไปเช่าที่ค้าขายภายในอาคารให้ถูกต้อง

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สถานที่ที่ กทม.จัดให้ผู้ค้าสยามฯ บริเวณใต้ทางด่วนพงษ์พระราม เป็นจุดที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่มีประชาชนสัญจรไปมา


ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลพื้นที่ทางเท้าบริเวณหน้าสยามแควร์และพื้นที่อื่นๆ ที่ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไปแล้ว ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขาย หรือใช้ทางเท้าผิดประเภท

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ร.ร.กทม.ดำเนินโครงการพระราชดำริ
2 ฉบับ ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. คณะผู้บริหาร กทม. สนศ. ผอ.เขตบางบอน ผอ.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังอาคารเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ทอดพระเนตรกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทรงปลูกต้น "จำปีสิรินธร"

-ต่อมาเวลา 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง โดยมีนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม.คณะผู้บริหาร กทม. สนศ. ผอ.เขตดอนเมือง ผอ.โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทนชุมชน และคณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 17 โรงเรียน เฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมประมงนักเรียนและทรงปลูกต้นไม้ "ไคร้ย้อย หรือกระดิ่งนางฟ้า" และทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนเสด็จฯกลับ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินงานของโรงเรียนสังกัด กทม. รวมถึงการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

2.เสริมผิวจราจรลาซาล-แบริ่ง/เร่งสร้างเขื่อนในเขตประเวศ
3 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ได้หารือร่วมกับกรมทางหลวง เพื่อเสริมผิวจราจรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบนถนนสุขุมวิท โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ที่ผ่านมา กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 เครื่อง กำลังสูบ 1 ลบ.ม./วินาที ส่วนกรมทางหลวง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 2-3 เครื่อง รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพิ่มบริเวณคลองสำโรง เพื่อดึงน้ำจากถนนสุขุมวิทไปลงยังคลองสำโรง ตลอดจนการปรับปรุงประตูระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศ ได้กำชับให้ สนน. สำนักเขตประเวศ ผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศและบริเวณใกล้เคียง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา
-การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯด้านลบ-พื้นผิวจราจรบริเวณซอยลาซาลอยู่ที่ระดับ + 0.10 ม.รทก. ส่วนพื้นที่สำโรงพื้นผิวจราจรอยู่ที่ระดับ + 0.60 ม.รทก.และคลองบางนาพื้นผิวจราจรอยู่ที่ระดับ + 0.20 ม.รทก. ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 ข้างจะสูงกว่าบริเวณซอยลาซาล เมื่อฝนตกลงมาจึงเกิดน้ำเร่งระบายในบริเวณดังกล่าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา

 

3.วางท่อเพิ่ม-แก้จุดท่วมขังตลิ่งชัน
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 61 สนย. มีโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี โดยเสริมผิวจราจรให้สูงขึ้น พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 เมตร ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี-ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ อย่างไรก็ตาม บริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ยังมีปัญหาน้ำเร่งระบาย เนื่องจากเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กทม.จึงได้ประสาน ร.ฟ.ท. เพื่อขอใช้พื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยวางท่อระบายน้ำขนาด 1.20 มตร ตั้งแต่หน้าศาลตลิ่งชัน-ถนนพุทธมณฑล สาย 1 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล เพื่อดึงน้ำมาลงคูน้ำถนนพุทธมณฑล สาย 1 สำหรับบริเวณตั้งแต่คลองบางกอกน้อย-ถนนฉิมพลี โดยเฉพาะบริเวณอุโมงค์กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ต่างระดับ กทม.จะแก้ไขปัญหาชั่วคราว โดยจะปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนบรมราชชนนี ขยายบ่อสูบน้ำ เนื่องจากบ่อสูบน้ำดังกล่าวอยู่ติดกับตอม่อทางด่วน เพื่อดึงน้ำจากซอยบรมราชชนนี 20 มาที่บ่อสูบน้ำถนนบรมราชชนนี และระบายลงสู่คลองบางกอกน้อย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณหน้าศาลตลิ่งชัน ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้านลบ
-ปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในบริเวณพื้นที่เขตตลิ่งชันมี 2 จุดคือ บริเวณถนนฉิมพลี และบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในเขตตลิ่งชัน

 

4.กำชับจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการ ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทั้ง 50 เขตปฏิบัติตามมาตรการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ ดังนี้ (1) ในถนนสายหลักจะต้องเก็บขยะให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. และหลังจากเวลาดังกล่าวรถจัดเก็บขยะจะต้องไม่ออกมาวิ่งบนถนนสายหลัก (2) ในถนนสายรอง ทุกสำนักงานเขตต้องจัดเก็บขยะทุกวันไม่ให้มีการตกค้าง (3) ในพื้นที่ตลาดสดเป็นพื้นที่ที่มีขยะจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นขยะเน่าเสียต้องจัดเก็บขยะทุกวัน (4) การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้จัดเก็บในวันอาทิตย์ โดยจัดรถขนาดใหญ่และแจ้งประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อนัดเวลาจัดเก็บ (5) ทุกเขตต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงเวลาการนำขยะมาตั้งวาง เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่กำหนดตั้งแต่เวลา 20.00-03.00 น. และประชาสัมพันธ์ถึงวันเวลาการจัดเก็บขยะประเภทอื่น ๆ ที่ชัดเจน สำหรับขยะอันตรายจัดเก็บในวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือนและรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง งดการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของ กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม.

ด้านลบ
-ที่ผ่านมาเกิดปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำและมีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาขยะตกค้างตามพื้นที่ต่าง ๆ จากข้อมูลสายด่วน กทม.1555 โดยปี 60 มีการร้องเรียนมากว่า 100 ครั้ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรฐานจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.กำชับเจ้าหน้าที่ กทม.พบสิ่งผิดปกติห้ามแกะ
15 ฉบับสำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ,ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ,เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, M2F,สำนักข่าวแห่งชาติ,สยามรัฐ, คม ชัด ลึก,บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวกรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าอาคารองค์กร UNESCO ซอยสุขุมวิท 40 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของ กทม. ได้รับบาดเจ็บ 2 คนว่า จากที่ได้รับรายงาน คาดเป็นระเบิดปิงปอง ขณะนี้ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทราบว่าบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่ง กทม. ได้ให้การดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามสวัสดิการของรัฐอย่างเต็มที่

-ที่ผ่านมาได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ทำหน้าที่กวาดขยะ เก็บขยะ และดูแลสวนสาธารณะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสพบเห็นสิ่งผิดปกติก่อน หากพบถุง หรือกระเป๋าต้องสงสัย ห้ามแกะ หรือเปิดดูโดยพลการต้องรีบแจ้งตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านลบ-ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ กทม. ขณะปฏิบัติหน้าที่


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ กทม.ขณะปฏิบัติงาน

 

6.เตรียมขยาย ร.ร.สองภาษา พัฒนาศักยภาพเด็ก กทม.
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดการประชุมครู ปีการศึกษา 60 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนครว่า จากการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนครพบมีผลงานที่ดีทั้งในระดับเล็กๆ จนถึงระดับชาติได้ ซึ่งน่าชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ส่วนด้านภาษา กทม.ต้องการให้เด็กนักเรียนของ กทม.ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติให้มากขึ้นทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เป็นต้น โดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เด็กเป็นมัคคุเทศก์น้อยในสถานที่ท่องเที่ยวของเขตพระนคร เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นอีกด้วย

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า โรงเรียนสังกัด กทม.มีมาตรฐานเมื่อเทียบกับระดับของประเทศ มีความโดดเด่นหลายด้าน ที่สำคัญโรงเรียนของ กทม.ยังให้เรียนฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้คนในทุกระดับชั้นได้มีโอกาสได้รับความรู้เท่าเทียมกัน ส่วนภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน กทม.พบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานของระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่ง กทม.ได้วางแผนจะเปิดโรงเรียนสองภาษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน กทม.ให้ดียิ่งขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายด้านการศึกษา แนวทางการดำเนินการ การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

7.สำรวจ-ปรับปรุงทางจักรยาน รอบเกาะรัตนโกสินทร์
2 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สจส.ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสำรวจผู้ใช้จักรยานในโครงการปันปั่น เพื่อเตรียมปรับปรุงเส้นทางจักรยานอำนวยความสะดวกผู้ใช้จักรยานในการสัญจร ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อการเดินทางระยะสั้นขณะเดียวกันให้ สจส.หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

-สจส. อยู่ระหว่างหารือกับบริษัทเอกชนผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าจักรยานสำหรับเชื่อมต่อการเดินทางระยะสั้น3ราย ได้แก่ oBike บริษัทจากประเทศสิงคโปร์ mobike บริษัทจากประเทศจีน และออเร้นจ์ หากได้ข้อสรุป หรือมีแนวทางการดำเนินการตามระเบียบของ กทม.อาจเปิดประกวดราคาเพื่อให้บริการจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ หรือตามโซนต่าง ที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ปัจจุบันมีการกำหนดจุดจอดรถทัวร์นักท่องเที่ยวห้ามเข้าไปในพื้นที่สนามหลวง คือ ให้จอดรับส่งนักท่องเที่ยวที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ หากมีการกำหนดจุดจอดรถทัวร์ในจุดดังกล่าวระยะยาว พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวหันมาใช้จักรยาน น่าจะเป็นผลดี

-การส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อการเดินทางระยะสั้น


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

8.เปิด 12 สวนประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์”
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นางอภิวรรณ เนียมประเสริฐ ผอ.สำนักงานสวนสาธารณะ สสล. กล่าวว่า กทม.ได้เปิดสวนสาธารณะ 12 แห่ง เพื่อสาธิตและให้ประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทน์ให้ได้ 99,999 ดอก ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือน ต.ค.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดให้ประชาชนและจิตอาสามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่สวนสาธารณะของ กทม. 12 แห่ง

 

9.ทยอยย้ายหน่วยงานเข้าอาคารธานีนพรัตน์
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจิรกเดช กรุณกฤตกุล ผอ.กองควบคุมการก่อสร้าง สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารธานีนพรัตน์ หรืออาคาร 37 ชั้น กทม.2 (ดินแดง) ว่า ขณะนี้เพียงเหลือการเก็บรายละเอียดเล็กน้อย และภายในเดือน ก.ค.นี้ จะมีการย้ายหน่วยงานของ กทม.เข้าไปอยู่ภายในอาคารธานีนพรัตน์ เพิ่มเติม 6 หน่วยงาน ได้แก่ สวท. สนอ. สนน. สนย. สสล. และ สยป. ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง 6 หน่วยงานดังกล่าวได้ทยอยย้ายเข้าไปบ้างแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.-30 มี.ค.60

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การย้ายหน่วยงานของ กทม.เข้าไปอยู่ภายในอาคารธานีนพรัตน์

ข้คคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การย้ายหน่วยงานของ กทม.เข้าไปอยู่ในอาคารธานีนพรัตน์เพิ่มเติมอีก 6 หน่วยงานภายในเดือน ก.ค.นี้

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเริ่มกลับมาในหลายพื้นที่
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath/
274 likes 21 shares 32 comments

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ภายหลัง กทม.จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในหลายพื้นที่ ขณะนี้เริ่มมีผู้ค้ากลับมาแล้ว เช่น ประตูน้ำตรงข้ามห้างแพลตินัม ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ทางลงสะพานลอยไปบิ๊กซี ราชดำริ หน้าห้างฟอร์จูน รัชดาฯ หน้าห้างเอ็มโพเรียม หน้าสยามสแควร์ ซึ่งจะขายในช่วงเช้า พาหุรัด ฯลฯ ปัญหาด้งกล่าวเกิดจากการปล่อยปละละเลยของผู้บังคับใช้กฎหมาย และมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบต้องดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างจริงจังและไม่ให้มีการกระทำผิดซ้ำ ขณะที่ประชาชนต้องไม่ซื้อสินค้าที่จำหน่ายบนทางเท้า และหากพบเห็นต้องร้องเรียนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วน กทม.ต้องดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตคลองเตย และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกวดขันการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาค้าขาย หรือใช้ทางเท้าผิดประเภท

 

2.กรุงเทพฯ ภัยรอบตัว หนูกัดขณะรอรถเมล์
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/ThairathFan
16,400 views 1,200 likes 86 shares 95 comments

-ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีประชาชนถูกหนูกัดขณะยืนรอรถโดยสารประจำทางบริเวณห้าแยกลาดพร้าว นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปล่อยให้มีการค้าขายบนทางเท้า โดยจำนวนหนูจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะ รวมทั้งการที่ผู้ค้าบนทางเท้าเทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ จึงเป็นแหล่งอาหารของหนู ซึ่งพบมากตามตลาดสด ใต้สะพาน ร้านอาหาร ฯลฯ

-ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งกำจัดหนูในที่สาธารณะอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์เพิ่มขึ้นและนำเชื้อโรคต่างๆ มาสู่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์กำจัดหนูและแมลงสาบบริเวณแหล่งชุมชนและตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม
4 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติรายละเอียด-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวว่า กทม.ดำเนินโครงการพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนริมคลองที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ซึ่งจะเร่งปรับปรุงเขื่อนให้แล้วเสร็จภายในปี 60 นอกจากนี้ กทม.จะปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองตลอดแนว จากการสำรวจพบต้นไม้ 674 ต้น โดยจะดูแลต้นไม้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและตัดแต่งกิ่งให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อให้พื้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเกิดความสวยงาม ไม่บดบังภูมิทัศน์ต่าง ๆ ในแนวคลอง


-ส่วนโครงการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม มีโครงการจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิม 10 แห่ง และก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ 1 แห่งบริเวณท่าเรือหัวลำโพง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเรือขึ้น-ลงเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงท่าเรือจะก่อสร้างทางลาดเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมในจุดต่าง ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้น ขณะนี้ สจส. อยู่ระหว่างจัดหาเรือรูปแบบใหม่เหมาะสมกับสภาพคลอง 6 ลำ เพื่อใช้ให้บริการประชาชน คาดการปรับปรุงท่าเรือและการจัดหาเรือใหม่จะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีความสำคัญในการช่วยระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพฯชั้นในลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา-การปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ให้แก่ประชาชนต่อไป
ด้านลบ
-ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษมเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยจึงมีการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและปล่อยน้ำเสียลงคลอง ส่งผลให้คลองเกิดตะกอนสะสมจำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมและการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่

 

2.กทม.-สธ. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่า กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับภาค


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันจากโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านทองหล่อ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท.กล่าวว่า กลุ่มประชาคมชาวทองหล่อได้เข้าหารือกับคณะผู้บริหาร กทม.ในการพัฒนาและผลักดันย่านทองหล่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ โดยประชาคมฯ จะจัดโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในย่านดังกล่าว รวมทั้งจัดทำพื้นที่ปลอดภัยแบบใหม่เป็นพื้นที่นำร่องตามนโยบายเรื่องความปลอดภัย

-นอกจากนี้ จะเริ่มจัดตลาดนัดทุกวันเสาร์ตลอดซอยทองหล่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งจัดทำสตรีทฟู้ด อาหารนานาชาติในย่านทองหล่อ ขณะเดียวกันได้จัดพื้นที่อาคารลิเบอร์ตี้ ให้ผู้มีรายได้น้อยค้าขายและเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าทั่วไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งจัดทำท่าเทียบเรือใหม่บริเวณหลังอาคารลิเบอร์ตี้ ตลอดจนปรับปรุงทางเท้าที่เป็นรูปแบบเฉพาะของทองหล่อ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาพื้นที่ตลอดทั้งซอย คาดจะเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ โดยประชาคมชาวทองหล่อจะทยอยดำเนินการ และจะหารือกับ สวท.และสำนักงานเขตวัฒนาในการกำหนดวันเวลาต่อไป

-กทม.ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน โดยจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงกรุงเทพฯ ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกลุ่มประชาคมชาวทองหล่อในการพัฒนาและผลักดันย่านทองหล่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ

 

4.เพิ่มมาตรการเชิงรุกยกระดับห้องสมุดเคลื่อนที่
2 ฉบับไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สวท. กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองนันทนาการ สวท. ยกระดับการให้บริการประชาชนทั้งการเพิ่มจำนวนวันในการให้บริการต่อจากสัปดาห์ละ 4 วัน เป็น 5-6 วัน รวมทั้งขยายภารกิจของรถห้องสมุด จากเดิมให้บริการตามชุมชนหรือโรงเรียน อาจนำรถห้องสมุดไปจอดตามงานนิทรรศการต่างๆ หรือบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ย่านสยามสแควร์ เป็นต้น นอกจากจะให้ประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือแล้ว อาจมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่านิทานให้เด็ก หรือสอนประดิษฐ์งานฝีมือแก่เยาวชนที่สนใจ เป็นต้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การยกระดับการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.นอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนกรุงเทพฯรู้จักห้องสมุดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดจำนวนนักอ่านเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม.มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ทั้งหมด 7 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจำหน่าย 2 คัน ชำรุด 1 คัน เหลือรถห้องสมุดที่สามารถใช้งานได้ 4 คัน ที่ผ่านมาได้ให้บริการตามชุมชนและโรงเรียนในสังกัด กทม.ตามตารางที่กำหนด หรือตามชุนชนต่างๆ โดยให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน ซึ่งถือว่ายังไม่ยกระดับเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กทม.

 

5.ขยายความยาวอุโมงค์คลองแสนแสบ-เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว กทม. เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว-บริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวและระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมและเพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ำให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งโครงการฯ จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี เริ่มดำเนินการเดือน ต.ค.60-ก.ย.62 ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นโครงการระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-8 ก.ค.60 จากนั้นจะเริ่มประกวดราคาต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านลบ
-หลังจาก สนน.ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตรแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนักเนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ

 

6 มท.สั่งเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นคำถาม 4 ข้อของนายกฯ
3 ฉบับ มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า หลังจาก มท. เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างเวลาเวลา 08.30- 16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม มท. ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. และศูนย์บริการประชาชน สำนักงานเขตทุกเขต รวม 1,007 แห่ง มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. สั่งการให้เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.60 เป็นต้นไป โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดให้บริการรับฟังความคิดเห็นฯ ณ จุดบริการด่วนมหานคร ในห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้า 12 จุด รวมทั้งโรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด กทม. และอาจขยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สำรวจพื้นที่ค้าขายเพิ่มเติมให้ผู้มีรายได้น้อย

www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/200355362728/posts/10156304695227729?sw_fnr_id=2187222330
121 likes 2 shares 35 comments

-ร้อยละ 52 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม.จะสำรวจพื้นที่ค้าขายเพิ่มเติม อาทิ ตามพื้นที่ชุมชน วัด พื้นที่ของเอกชน ใต้ทางด่วน เป็นต้น เพื่อพิจารณาจัดที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยจะขอความร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่เพื่ิอให้คิดราคาเช่าในราคาถูก นั้น แนวคิดดังกล่าวอาจไม่ได้ผล เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ไม่มีประชาชนสัญจรไปมา โดยเฉพาะบริเวณใต้ทางด่วน หาก กทม.เข้าใจวิถีชุมชน แหล่งค้าขายในชุมชนจะเกิดขึ้นเอง ขณะที่ กทม.ทำหน้าที่เพียงควบคุมและจัดสรรพื้นที่ให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชนก็เพียงพอแล้ว

-ร้อยละ 48 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยขอเสนอให้พิจารณาพื้นที่บริเวณใต้ทางรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหลักสี่-ดอนเมือง จัดทำเป็นทางจักรยานและทางเดิน รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับค้าขายเป็นสัดส่วน

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขต เพื่อจัดทำเป็นสถานที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อย

 

2. แก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยห้าแยกลาดพร้าว
www.facebook.com/AntiHawkers
https://www.facebook.com/AntiHawkers/?sw_fnr_id=762986237
196 likes 5 shares 30 comments

-ร้อยละ 82 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีมีประชาชนที่ยืนรอรถโดยสารประจำทางบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ถูกหนูกัด นั้น สะท้อนถึงความสกปรกของทางเท้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะหนูและแมลงสาบที่อาศัยเศษอาหารที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทิ้งลงท่อระบายน้ำ ซึ่งบริเวณย่านเยาวราชที่รัฐบาลและ กทม.ส่งเสริมสตรีทฟู้ดเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะมีปัญหาเรื่องความสกปรก
-ร้อยละ 18 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย และ กทม.ควรจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมทั้งกำจัดหนูและแมลงสาบในพื้นที่โดยเร็ว
ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักงานเขตจตุจักร และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบด้านสุขลักษณะร้านอาหารบนทางเท้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการจัดระเบียบทางเท้าในบริเวณดังกล่า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ–เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยสนามหลวง
13 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, คม ชัด ลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, New)108, ผู้จัดการรายวัน 360, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลัง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมรายงานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการที่จะประชุมในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาเป็นองค์ประธาน จึงซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเชิญชวนประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการวางดอกไม้จันทน์ในวันถวายพระเพลิง ซึ่งมีความชัดเจนต่างประเทศและต่างจังหวัดอาจจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ 2 ครั้ง โดยให้แต่ละพื้นที่พิจารณาวันและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับทราบไปดำเนินการ ครั้งแรก คือ ช่วงก่อนหน้าวันถวายพระเพลิง เพื่อบรรเทาความแออัดของประชาชน และครั้งที่ 2 ในวันถวายพระเพลิง (26 ต.ค.) ทั้งนี้ จะเลือกดอกไม้จันทน์บางส่วนนำเข้ามากรุงเทพฯเพื่อมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงจริง ส่วนดอกไม้จันทน์ที่เหลือจะจัดให้มีพิธีเผาที่วัด หรือแล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุม กอร.รส. ว่า กอร.รส.จะขยายผลจัดอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและแจ้งเหตุไปในทุกเขตของกรุงเทพฯ โดยจะมีอาสาสมัครป้องกันเหตุในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างน้อย 30,000 คน นอกจากนี้ กทม. ได้ปรับสภาพแวดล้อมในสนามหลวงให้โปร่งมากขึ้น โดยตัดแต่งกิ่งไม้ติดไฟส่องสว่างและปรับกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบ รวมถึงประชุมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเกสต์เฮาส์โรงแรมต่างๆ รวมทั้งชุมชนรอบสนามหลวง ถนนข้าวสาร ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาคอยสังเกตผู้ที่เข้ามาพัก เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุร้ายอีกทางหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำหรับภาคประชาชน
-การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์และสถานที่วางดอกไม้จันทน์ รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงวันพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ

 

2.เพิ่มเครื่องสูบน้ำ ซ.ลาดพร้าว 85 -คลองเจ้าคุณสิงห์
3 ฉบับสำนักข่าวแห่งชาติ, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยลาดพร้าว 85 และบริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลางว่า ขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้วทั้งฝั่งขาออกและ ขาเข้า มีกำลังสูบ2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คาดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะแล้วเสร็จวันที่ 18 มิ.ย.นี้และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เร็วขึ้น โดยจะดึงน้ำส่วนหนึ่งไปลงยังคลองแสนแสบ นอกจากนี้ กทม.ได้ประสานหน่วยงานทหารและภาคเอกชน เพื่อขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ดึงน้ำไปลงยังคลองต่างๆในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งใช้พื้นที่แก้มลิงในการกักเก็บน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่
ด้านลบ
-ปัญหาน้ำเร่งระบายในพื้นที่ต่างระดับ ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมา หากปริมาณฝนเกิน 60 มิลเมตร อาจต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

3.รณรงค์ลด-คัดแยกขยะต่อเนื่อง
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบัน กทม.จัดการขยะโดยนำไปกำจัด 3 รูปแบบ คือ โรงงานหมักปุ๋ย โรงงานเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าและฝังกลบมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2559 (ต.ค58-ก.ย.59) เฉลี่ย 10,130.22 ตัน/วัน จากที่คาดการณ์ 14,263 ตัน/วัน ลดลง 4,133 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 28.98 ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 3,707,659.85 ตัน เขตที่จัดเก็บขยะได้มากที่สุดคือ เขตจตุจักร 142,645 ตัน และน้อยที่สุดคือ เขตบางกอกใหญ่ 29,004.66 ตัน

-กทม.ได้รณรงค์ลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากปริมาณขยะลดลงในบางเขต แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยในปี 60 ตั้งเป้าหมายให้ปริมาณขยะชุมชนที่เข้าสู่ระบบจัดการปลายทางลดลงร้อยละ 5 จากปี 59 รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ/คู คลอง เพราะเป็นอีกสาเหตุที่สร้างอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

ผลกระทบ
ด้านบวก-การมอบรางวัลเขตที่จัดการขยะได้ลดลงถือเป็นการกระตุ้นให้ทั้งสำนักงานเขตลงไปรณรงค์ในพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งทำให้ประชาชนหันมาใส่ใจแยกขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นการลดขยะที่ กทม.ต้องจัดเก็บและนำไปกำจัด

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ

 

4.ตอบ 4 คำถามนายกฯ ได้ที่ 50 สำนักงานเขต
5 ฉบับ สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ
รายละเอียด-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.60 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง (เพื่อแสดงตัวและป้องกันการแอบอ้าง) รวมถึงกรอกรายละเอียดส่วนบุคคล เบื้องต้นในแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ซึ่งทุกความเห็นจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จะไม่เปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ

-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย สั่งการให้ขยายจุดรับฟังความเห็นในส่วนของ กทม.ไปในโรงเรียนในสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.และอาจขยายไปยังโรงพยาบาล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 19 มิ.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานเขต


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขตและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานเขตในวันและเวลาราชการ

 

5.สำรวจพื้นที่ค้าขายตามข้อสั่งการนายกฯ
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กทม.สนับสนุนผู้มีรายได้น้อย โดยจัดหาสถานที่สำหรับค้าขาย เพื่อจัดระเบียบไม่ให้มีการค้าขายบนทางเท้าว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตให้สำรวจพื้นที่ค้าขายเพิ่มเติม อาทิ ตามชุมชน วัด พื้นที่ของเอกชน ใต้ทางด่วนพื้นที่ของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดที่ค้าขายสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดย กทม.จะขอความร่วมมือ หรือทำ MOU กับเจ้าของพื้นที่ให้คิดค่าเช่าในราคาถูกหรือไม่คิดค่าเช่า

-การจัดพื้นที่ขายจะไม่อนุญาตให้ค้าขายบนที่สาธารณะ หรือทางเท้าเดิมที่มีการจัดระเบียบไปแล้วซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าต่างๆ ตามอาคาร หรือตึกแถวที่ติดทางเท้า ห้ามนำโต๊ะเก้าอี้ หรือสิ่งของมาตั้งวางหน้าร้านล้ำพื้นที่ทางเท้าเด็ดขาด หากพบเห็นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับปรับทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ-การจัดหาพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดหาพื้นที่สำหรับค้าขายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

6.จัดระเบียบผู้ค้าสยามสแควร์-กวดขันใช้ทางเท้าผิดประเภท
2 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รป.กทม. กล่าวว่า จากที่ กทม.ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่ถนนพระราม 1 ถนนอังรีดูนังต์บริเวณย่านสยามสแควร์โดยห้ามตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ได้มีกลุ่มผู้ค้าจำนวนกว่า 60 รายเข้าในพื้นที่โดยมีความตั้งใจกลับมาค้าขายบริเวณทางเท้าสยามสแควร์อีกครั้ง เนื่องจากอ้างว่าได้ยื่นหนังสือขอความเห็นใจจากนายกรัฐมนตรีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กทม.ได้ชี้แจงกับผู้ค้าอย่างชัดเจนห้าม มิให้ตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าใด ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง จากนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปทุมวันจะกลับเข้าตรึงกำลังในพื้นที่สยามสแควร์อีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำแผงค้ามาตั้งวางได้อีกและเน้นตรึงกำลังอย่างเข้มข้นในช่วงเย็นถึงค่ำเป็นต้นไป

-พื้นที่ดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคอยดูแลพื้นที่ หากมีผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งแผงค้าบนทางเท้า กทม.จะดำเนินการตามกฎหมายโดยการจับปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในอัตราสูงสุด 2,000 บาท และจะผลักดันออกจากพื้นที่ทันที และนอกจากพื้นที่สยามสแควร์แล้ว ในพื้นที่อื่น ๆ ที่ กทม.จัดระเบียบไปแล้ว ยังคงมาตรการเดิมคือ ห้ามมิให้แผงค้าใด ๆ มาตั้งวางได้อีก

-ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตและ สนท.ร่วมดูแลทางเท้าอย่างเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ใช้ทางเท้าผิดประเภท เช่น การขับขี่หรือจอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์บนทางเท้า และกรณีร้านค้าต่าง ๆ ใช้ทางเท้าหน้าร้านตั้งวางสิ่งของอุปกรณ์การค้าต่างๆ ทำให้ประชาชนใช้ทางเท้าในการสัญจรไม่สะดวก โดยจะเร่งตักเตือนให้ประชาชนรับทราบและตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 เป็นต้นไป กทม.จะเริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายจับปรับอย่างจริงจัง หากพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เทศกิจยังปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ทางเท้าผิดประเภทจะพิจารณาการลงโทษทางวินัยต่อไปด้วย

ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้า เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย-การแก้ปัญหาการขับขี่ หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และล้อเลื่อนบนทางเท้า

ด้านลบ
-ทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ในการสัญจรไม่ใช่การค้าขายบนทางเท้า
-แม้จะจัดระเบียบทางเท้าไปแล้วหลายจุดแต่ยังคงมีประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กทม.ว่ามีการใช้ทางเท้าผิดประเภท


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกวดขันดูแลทางเท้าที่มีการจัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาตั้งแผงค้าหรือมีการใช้งานผิดประเภท

 

7.เริ่มปิดพื้นที่สร้างอุโมงค์บึงหนองบอน 16 มิ.ย.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าว กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนตลอดแนวอุโมงค์จะใช้พื้นที่ใต้คลองและใต้ถนนเป็นหลักระยะทางรวมประมาณ 9.4 กิโลเมตร โดยจะสร้างปล่องรับน้ำและอาคารรับน้ำเป็นระยะเพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่าง ๆ ให้ระบายลงสู่อุโมงค์ บนแนวถนนอุดมสุขช่วงจากถนนศรีนครินทร์-ถนนสุขุมวิท ต้องสร้างปล่องรับน้ำ 3 จุดคือ บริเวณสะพานคลองเคล็ด ปากซอยอุดมสุข 56 และปากซอยอุดมสุข 42 ขณะก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อพื้นผิวจราจรบนถนนอุดมสุข กทม.ได้ประสานตำรวจ สน.พื้นที่และกองบัญชาการตำรวจนครบาลไว้แล้ว โดยอุโมงค์หนองบอนจะเริ่มเดินระบบและรับน้ำได้ตั้งแต่ปลายปี 62 หากแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น

-พ.ต.ต.กงจักร์ ทองเสี้ยน สว.จร.สน.บางนา กล่าวว่า หลังเวลา 24.00 น.วันที่ 16 มิ.ย.นี้ ผู้รับเหมา ก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนจะเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างบริเวณถนนอุดมสุขทั้ง 3 จุด โดยปกติถนนอุดมสุขมี 4 ช่องจราจรไป-กลับ แต่ในช่วงที่มีการก่อสร้างจุดที่ใช้พื้นที่จะเหลือเพียงด้านละ 1 ช่องทางจราจร ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนหรือจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ตำรวจวางแผนจัดการจราจรช่วงแรกโดยจะเปิดให้รถสวนทางกัน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรกับประชาชนที่ใช้เส้นทาง ซึ่งได้กำชับให้ผู้รับเหมาติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเบี่ยงการจราจรให้ประชาชนทราบทั้งด้านถนนสุขุมวิทและด้านถนนศรีนครินทร์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มช่องทางการดึงน้ำที่ท่วมขังในบริเวณแอ่งที่ลุ่มต่ำทั้งผิวถนนและตามชุมชนต่างๆ ให้มีทางด่วนในการระบายน้ำเพิ่มเติมจากระบบการระบายที่มีอยู่
-มาตรการบรรเทาปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและการปรับการจราจรบริเวณถนนอุดมสุขในระหว่างการก่อสร้าง

 

8.แบ่งแขวงใหม่แล้วเสร็จ มิ.ย.นี้ -พร้อมรับการเลือกตั้ง
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สปท. กล่าวเปิดกิจกรรมการให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง 50 สำนักงานเขตว่า สปท.ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และ คำสั่งหัวหน้าคณะ คสช. ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ ในประเด็นการเลือกตั้งส.ส. ที่จะมี ส.ส.ทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน และแบบแบ่งเขต 350 คน โดยกทม.มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 30 คน จากเดิม 33 คน จึงได้แบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้ง 30 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็นฝั่งธนบุรี 9 เขตเลือกตั้งและฝั่งพระนคร21 เขตเลือกตั้ง

-ปัจจุบัน กทม.แบ่งการปกครองเป็น 50 เขต 169 แขวง เป็นเขตปกครองที่มีหลายแขวง 43 เขต และเขตปกครองที่มีแขวงเดียว 7 เขต ได้แก่ พญาไท ดินแดง พระโขนง บางนา สวนหลวง สะพานสูง และเขต บางบอน ซึ่งในเขตพญาไท ดินแดง พระโขนง บางนา สวนหลวง และสะพานสูง อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ส่วนเขตบางบอนอยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่องให้ สปท. จึงเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจัดทำประกาศ กทม.เรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงและตั้งแขวงใหม่ นำเสนอผว.กทม.ลงนาม ก่อนส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-การเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่

 

9.ศึกษาแนวทางบริหารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
2 ฉบับไทยรัฐ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-รายงานข่าวสำนักงาน ก.ก.ได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการจ้างงานห้องสมุดของ กทม. เบื้องต้นกำหนดการบริหารจัดการห้องสมุด ของ กทม. เป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ย. 60 เกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งต่างๆ อาทิ บรรณารักษ์ พนักงานห้องสมุด พนักงานธุรการ จากห้องสมุดอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ที่หอสมุดเมือง กทม. รวมทั้งปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว ขยายเครือข่ายพันธมิตรและชุมชนบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีหอสมุดเมืองฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

-ระยะที่ 2 เริ่มต้นปีงบประมาณ 61 จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาต่อยอดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลและเป็นต้นแบบสำหรับห้องสมุดขนาดใหญ่ (500 ตร.ม.ขึ้นไป) 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ขณะที่ห้องสมุดขนาดกลาง (50-500 ตร.ม.) 8 แห่ง และห้องสมุดขนาดเล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 50 ตร.ม.) 8 แห่ง จะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร คาดจะดำเนินการได้ภายในปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการอ่านหนังสือของประชาชนอย่างยั่งยืน
-การบริหารจัดการหอสมุดเมือง กทม.อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านลบ
-จากการศึกษาพบว่าภารกิจด้านห้องสมุดของ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันวิธีบริหารราชการในกิจการห้องสมุดต่างๆ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ย่อมส่งผลโดยตรงต่องบประมาณในอนาคตของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/AntiHawkers/
260 likes 38 shares 43 comments

-ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพบริษัทเอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเพราะเอกชนไม่ทราบว่าต้องขออนุญาตก่อน และหน่วยงานรัฐจะดำเนินการอย่างไร ขณะที่การทุบทางเท้าเพื่อตั้งเสาป้ายถือเป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะด้วย นั้น กรณีดังกล่าวพบในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก สีลม ลาซาล แบริ่ง ป้ายรถโดยสารประจำทางวัดพระศรีฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป้ายโฆษณาของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ มีชื่อบริษัทชัดเจน โดยเห็นว่าบริษัทน่าจะทราบบทลงโทษดี แต่เมื่อดำเนินการแล้วได้ประโยชน์คุ้มค่ากับค่าปรับ รวมทั้งการติดป้ายดังกล่าว สำนักงานเขตน่าจะทราบดี แต่เหตุใดจึงไม่ดำเนินการใดๆ

-ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีดังกล่าวสมาคมบ้านและคอนโดมีเนียมต้องรับผิดชอบ ขณะที่ป้ายเหล่านี้มีชื่อบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งต้องเรียกค่าปรับให้หนักฐานติดตั้งป้ายโดยไม่รับอนุญาตและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางรัก และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

2. กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยร้องนายกฯ ทบทวนมาตรการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม.
www.facebook.com/right4walking

-ร้อยละ 78 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณีกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ยื่นหนังสือเรียกร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้ยกเลิกการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุหลังจากดำเนินการ 8 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ค้าขาดรายได้ ทั้งยังมีผลกับประชาชนผู้ที่ต้องการซื้ออาหารง่ายๆ รับประทาน ขณะที่พื้นที่ที่ กทม.จัดให้ไม่สามารถค้าขายได้จริง นั้น การออกมาเรียกร้องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและแย่มาก เนื่องจากผู้ค้าเหล่านี้ยึดพื้นที่สาธารณะในการหาประโยชน์มานาน รวมทั้งสร้างความสกปรกให้พื้นที่และกีดขวางทางสัญจรของประชาชน

-ร้อยละ 22 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเหล่านี้ควรยอมรับและทำตามกฎระเบียบของบ้านเมือง และไม่ควรนำเรื่องการส่งเสริมสตรีทฟู้ดมาเป็นข้ออ้าง

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการจัดระเบียบทางเท้าของ กทม. โดยกวดขันพื้นที่ที่จัดระเบียบไปแล้ว ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก รวมทั้งการประเมินผลสถานที่ค้าขายที่ กทม.จัดไว้รองรับผู้ค้าในจุดต่างๆ