• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สภา กทม. - ฝ่ายบริหาร พร้อมทำงานเพื่อคนกรุงเทพฯ
2ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า วันที่ 24-25 พ.ย.นี้ สภา กทม. จะจัดสัมมนาวางแผนการทำงานของ ส.ก. ในปี 60 ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยจะนำนโยบายของผู้บริหาร กทม.ที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. และคณะจะแถลงอย่างเป็นทางการ มาวางกรอบการทำงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงวางแผนการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนอกจากนี้ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากสภา กทม. และส่งให้ผู้บริหาร กทม. ดำเนินการที่ผ่านมา 2 ปี มีเรื่องใดที่ดำเนินการไปแล้วและเรื่องใดที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ดำเนินการ เพื่อนำมาต่อยอดส่งต่อให้ผู้บริหาร กทม. ชุดปัจจุบันพิจารณาดำเนินการต่อ หรืออาจขอทบทวน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้

-การทำงานของ ส.ก. จากนี้จะใช้แนวทางของงบประมาณปี 60 เป็นตัวนำร่องและมอบหมายให้คณะกรรมการสามัญทั้ง 11 คณะ ติดตามการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ รวมถึงติดตามงบประมาณที่เขตดำเนินการด้วย เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบและเสนอแนะความเห็นกับฝ่ายบริหารได้

-สภา กทม. พร้อมให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการทำงาน รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหารตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดกรอบการดำเนินงานของสภา กทม. และแผนติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร
-การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม. ระหว่างสภา กทม. และฝ่ายบริหาร


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสภา กทม. เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม. และประโยชน์ของคนกรุงเทพฯ

 

2.เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก – ดูแลความปลอดภัยประชาชน
15 ฉบับไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะสัญจรมาทางน้ำ โดยเฉพาะในวันที่ 12 - 13 พ.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และวันที่ 14 พ.ย. ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง โดยเน้นความปลอดภัยตามโป๊ะเรือต่างๆ เบื้องต้นสำนักงานเขตพระนครได้ตรวจสอบทุกโป๊ะเรือแล้ว พบอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด และวันที่ 11 พ.ย.นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. จะลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือทั่วแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมเทศกาลลอยกระทง

-การรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะเดินทางมาเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ กอร.รส.จะเชิญผู้แทนจากสำนักพุทธศาสนามาหารือเรื่องการดูแลจัดที่พักคอยให้พระสงฆ์ตามความเหมาะสม ส่วนประชาชนทั่วไป ขอให้เดินทางมากับกระทรวง มหาดไทย เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีการตรวจสอบแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถบัสด้วย ซึ่งขณะนี้ กทม. ได้ตั้งเต็นท์ที่สนามหลวงด้านทิศเหนือไว้พร้อมแล้ว

-กรณีประชาชนเกิดความสับสนในการจัดคิวจากการปล่อยประชาชนที่เต็นท์พักคอย จุดต่อคิวจะมีบอลลูนลอยเป็นสัญลักษณ์ปลายแถว การปล่อยคิวประชาชนเป็นไปตามที่สำนักพระราชวังส่งสัญญาณมาว่าให้ประชาชนเข้าไปได้ ยืนยันไม่มีการลัดคิว ทั้งนี้ เมื่อ กทม.ได้ตั้งเต็นท์ครบจำนวน 70 เต็นท์ ด้านทิศเหนือของสนามหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพจะพักรอในเต็นท์ทั้งหมด ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างกำลังจัดหาเก้าอี้อีกหมื่นตัว เพื่อให้ประชาชนนั่งรอเข้าถวายสักการะ ประชาชนที่พักคอยในเต็นท์จะได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพทั้งหมด

-นายวิกร เพิ่มพวก ผช.ผอ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers For Dad) กล่าวว่า กทม. ห่วงใยและมีความกรุณาต่อ มธ. เรื่องการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 12-13 พ.ย. ซึ่ง มธ. ได้เตรียมการ 2 เรื่อง (1) ประสานกับบัณฑิตและญาติเรื่องการเดินทาง ให้ใช้บริการทางเรือและบริการสาธารณะจัดไว้แล้วโดยกองอำนวยการร่วมฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องของจุดจอดรถ (2) ปรับปรุงท่าเรือของ มธ. บริเวณหน้าโดม ซึ่ง กทม.ได้เร่งปรับปรุงท่าเรือให้ทันวันที่ 12-13 พ.ย.นี้ โดยระหว่างนี้ได้ประสานเรือด่วนเจ้าพระยา ให้เพิ่มเที่ยวเรือในจุดขึ้น-ลงท่าเทียบเรือสี่พระยา รับ-ส่งมายังท่าเรือ มธ. รวมถึงในอนาคตท่าเรือแห่งนี้จะสามารถให้บริการประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงให้เป็นท่าเรือถาวร

-พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 1 แนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มธ. เดินทางมาทางน้ำ ซึ่งได้ประสานสถานที่จอดรถไว้ 3 จุด คือ ตลาดยอดพิมาน รองรับได้ 350 คัน วัดกัลยาณมิตรฯ 250 คัน และบริเวณท่าเรือสี่พระยา 500 คัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
-การดูแลความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางมายังพระบรมมหาราชวังทางเรือโดยสาร


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

3.คาดเปิดใช้ถ.ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ปลายปี 60
4 ฉบับเดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สำนักข่าวแห่งชาติ
ข้อคิดเห็น
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ว่า โครงการดังกล่าวเชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร มีความยาว 12.18 กิโลเมตร (กม.) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในแนวตะวันตกและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ทั้งนี้ กทม. ดำเนินการก่อสร้างแล้วระยะทางประมาณ 6 กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ขณะนี้ติดปัญหาการเวนคืนบางจุดที่ประชาชนไม่ยอมย้ายออก ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตลาดกระบัง จึงสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่เร่งเจรจาสร้างความเข้าใจต่อประชาชนและบังคับใช้กฎหมาย
-แผนการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 60 ซึ่งได้สั่งการให้ สนย. เร่งรัดงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยคาดปลายปี 60 จะสามารถเปิดใช้งานถนนได้บางส่วน ยกเว้นการก่อสร้างในช่วงที่ 5 ที่อาจต้องขยายสัญญาเพิ่มเติม เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเวนคืนพื้นที่และติดปัญหาการแก้ไขชั้นดิน อย่างไรก็ตามคาดจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นในกลางปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-หากโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จจะช่วยสร้างโครงข่ายด้ายการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพฯ รวมทั้งช่วยให้ประชาชนที่มาจากรามคำแหงสามารถเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก ทางหลวงสายหมายเลข 9 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ด้านลบ
-ความล่าช้าการดำเนินโครงการฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเวนคืนที่ดินบางส่วนและการเจรจากับเจ้าของที่ดิน และบางส่วนเกิดจากการตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งพบสภาพดินบางบริเวณเป็นดินอ่อน จึงต้องปรับแก้ไขแบบและรายละเอียดบางส่วน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

 

4.เตรียมเพิ่มโรงรับจำนำ กทม. 2 แห่ง
2 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า สถานธนานุบาล กทม. (สธก.) หรือโรงรับจำนำกทม. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ยอดจำนำอยู่ที่ 7,261.73 ล้านบาท ยอดไถ่ถอน 7,090.75 ล้านบาท ทรัพย์จำนำคงค้าง 2,686.38 ล้านบาท ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 416.35 ล้านบาท
-ปัจจุบัน สธก. มีสาขากระจายในกรุงเทพฯ 21 สาขา ในพื้นที่ 20 เขต ซึ่ง กทม. มีแผนจะขยายครอบคลุมให้ครบ 50 เขต ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 แห่ง แห่งแรกอยู่ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และแห่งที่ 2 ภายในพื้นที่เขตประเวศ คาดจะเปิดให้บริการได้ในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการสถานธนานุบาล กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานสถานธนานุบาล กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขยายสาขาการให้บริการสถานธนานุบาล กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

5.สภา กทม. เสนอพัฒนา รร.ฝึกอาชีพ
1 ฉบับมติชน
รายละเอียด
-พล.ต.สุทธิชัย วงษ์บุบผา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภา กทม. กล่าวว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ทั้ง 10 แห่ง พบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัย และขาดแคลนวิทยากร จากนี้ ส.ก. จะลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ทุกสัปดาห์ให้ครบทั้ง 10 แห่ง และให้ทุกแห่งระบุต้องการให้ กทม.สนับสนุนการดำเนินงานในด้านใด และใช้งบประมาณเท่าใด
- นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สพส. กล่าวว่า ในปี งบประมาณ 60 โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เปิดการเรียนสอนในรูปแบบเดิม แต่อาจต้องปรับปรุงหลักสูตรในบางโรงเรียน ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละภาคเรียน เพราะแต่ละโรงเรียนมีหลักสูตรแตกต่างกัน โดยในปีนี้ สพส. ได้จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ตัดแต่งผม เครื่องทำขนม เตาอบ ฯลฯ อีกทั้งได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจและความต้องการของผู้เรียนด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.
ด้านลบ
-จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม. พบบางแห่งเสนอของบประมาณประจำปี แต่ได้รับเพียงร้อยละ 50 ของงบประมาณที่เสนอขอ ส่งผลให้การเปิดสอนในบางสาขา เช่น เครื่องยนต์ ไม่มีผู้สนใจเรียน เพราะเครื่องมือล้าสมัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพและผลการดำเนินงานของโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.

 

6.ปรับภูมิทัศน์คลอง โอ่งอ่าง
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า หลังจาก กทม. รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณสะพานเหล็กที่รุกล้ำคลองโอ่งอ่างแล้วเสร็จ ได้เสนอนายกรัฐมนตรีขอความเห็นชอบใช้งบกลาง 355.6 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากสะพานดำรงสถิต - สะพานโอสถานนท์ พร้อมจัดให้มีการเดินเรือในคลอง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รักษาความปลอดภัย โดย สผม. เป็นผู้ออกแบบ และสนน. เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบดำเนินโครงการจำนวน 325.6 ล้านบาท เฉพาะในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับงานติดตั้งระบบ CCTV ป้ายประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายจราจรและการบริหารจัดการเดินเรือภายในคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทาง รัฐบาลเห็นควรใช้งบของ กทม.

-หลังได้ผู้รับจ้าง คาดการปรับปรุงคลองโอ่งอ่างตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิต

-สะพานโอสถานนท์ ระยะทางประมาณ 1.5 กม. จะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่คลองสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล
-การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน


ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. สร้างป้ายรถเมล์ปิดทางหน้าบ้านประชาชน
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/35770490
116 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพการก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจำทางสาย 79 วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ปิดทางหน้าบ้านประชาชนนั้น บริเวณดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเจ้าของบ้านเช่าพื้นที่จากวัด แต่หมดสัญญาเช่าแล้ว ประกอบกับมีโครงการขยายผิวจราจรเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารประจำทางเข้ามารับส่งประชาชนในถนนชัยพฤกษ์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในการเดินทาง เพราะที่ผ่านมามีเพียงรถสองแถวกับรถจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการ วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรชี้แจงถึงการดำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การสร้างป้ายรถโดยสารประจำทางปิดทางเข้าออกของบ้านเรือน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน รวมทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้ง ถนนแคบ ไม่สะดวกสำหรับการจัดทำป้ายรถโดยสารประจำทาง เพราะจะทำให้การจราจรติดขัดและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการก่อสร้างป้ายรถโดยสารประจำทางสาย 79 วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

 

2. เสนอเพิ่มโทษปรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
22 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากภาครัฐต้องการแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ เพิ่มอัตราค่าปรับจากปรับสูงสุด 2,000 บาท เป็นปรับต่ำสุด 2,000 บาท รวมทั้งยึดสิ่งของที่มาจากการกระทำผิด ให้สรรพากรตรวจสอบรายได้เพื่อจัดเก็บภาษีย้อนหลัง ยกเลิกการจ่ายค่าปรับแล้วให้ขายต่อ เพราะทำให้ค่าปรับกลายเป็นค่าเช่า ปรับผู้ซื้อเพราะเท่ากับสนับสนุนให้มีการกระทำผิด เอาผิด ผอ.เขต และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ กำหนดพื้นที่สำหรับให้ค้าขายโดยเฉพาะ ดำเนินการกวดขันจับปรับอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัจจุบันทางเท้าที่ กทม. จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยไปแล้วหลายพื้นที่ มีผู้ค้ากลับมาอีก อาทิ สะพานพุทธฯ หน้า-หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนหนึ่งมาจากจัดเก็บค่าปรับที่ถูกมากคุ้มกับรายได้และผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายปล่อยปละละเลยไม่จับปรับอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดดูแลพื้นที่ทางเท้าที่ดำเนินการจัดระเบียบไปแล้วไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีก รวมทั้งการพิจารณาเพิ่มอัตราค่าปรับผู้กระทำผิด

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.จัดระเบียบสนามหลวงรองรับประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ
18 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) จะมุ่งเน้นดูแลประชาชนที่รอเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันพบมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่สนามหลวงประมาณ 100,000 คน แต่เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพเฉลี่ย 30,000 คน ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ท้องสนามหลวงต้องเป็นไปเพื่อประชาชนที่มารอเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ โดยจะเริ่มทำความเข้าใจกับผู้จัดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัดผมฟรี บริการนวด วาดภาพ สกรีนเสื้อให้หยุดทำกิจกรรมและออกจากพื้นที่

-ส่วนกลุ่มผู้ค้าที่ยังนำสินค้าเข้ามาขายในพื้นที่สนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง อาทิ ล็อกเก็ต พระบรมฉายาลักษณ์ มาหลอกขายให้แก่ประชาชน หลังจากนี้จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ขึ้นบัญชีทำประวัติผู้กระทำความผิด พร้อมดำเนินคดีอาญา รวมถึงผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่แอบอ้างมาเป็นจิตอาสาแล้วเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกัน หากประชาชนพบการกระทำความผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สายด่วน1899

-กรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. และ กทม. จัดงานวันลอยกระทงในวันที่ 14 พ.ย. กองทัพภาคที่ 1 จะตั้งคณะทำงานย่อยมาดูแลเรื่องความปลอดภัยและการจราจรใน 3 วันดังกล่าว และขอให้ประชาชนทยอยเดินทางมาวันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อจะได้ไม่แออัดและไม่ต้องรอคิวนาน ส่วนประชาชนจากต่างจังหวัดให้ลงทะเบียนและเดินทางมากับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดรถบริการดูแลความสะดวกตลอดเส้นทาง

-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ. ของ ผว.กทม. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจจะร่วมกับตำรวจดำเนินการปราบปรามกลุ่มผู้ค้าที่ลักลอบนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในพื้นที่สนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวังรวมถึงกลุ่มคนที่รับสิ่งของจากจิตอาสาไปขาย ถือว่าไม่สมควร ซึ่งจะมีการเอาผิดทางกฎหมายต่อไป สำหรับผู้ที่ประสงค์จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ขอให้มาติดต่อ กทม. เพื่อจะได้ยื่นเรื่องไปยังศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) หากได้รับการอนุมัติจะมีพื้นที่อยู่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง

 

2.ยังไม่ปิดถวายสักการะพระบรมศพปรับพื้นที่สนามหลวงจัดนิทรรศการ
18 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.เป็นต้นมา และจะเปิดไปจนถึงปี 60 ยังไม่มีกำหนดการปิด จึงขอแนะนำประชาชนทยอยกันมา พื้นที่สนามหลวงจะได้ไม่แออัด โดยเฉพาะช่วงที่ กทม.ต้องคืนพื้นที่ 2 ใน 3 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดที่แน่ชัด โดยวันที่ 7 พ.ย.นี้ พื้นที่สนามหลวงด้านทิศเหนือ สนย. กทม.จะปูพื้นแล้วเสร็จ พร้อมตั้งเต็นท์สำหรับเป็นจุดพักของประชาชนขนาด 10-20 เมตร 40 เต็นท์ รองรับประชาชนได้ประมาณ 12,000 คนตั้งเต็นท์บริเวณทางโค้งทิศเหนือสนามหลวงอีก 44 เต็นท์ สำหรับจุดแจกอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึง จุดปฐมพยาบาลต่างๆ สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 4,000 คน ส่วนกรณีประชาชนขอขยายเวลาแจกอาหารในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะมีคนมาเป็นจำนวนมาก อาจขยายเวลาให้เฉพาะประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพเท่านั้น ส่วนอื่นที่ไม่ได้เข้าไป แต่มารอต่อคิวรับอาหารอาจต้องรักษาระเบียบวินัยในการรับแจกอาหาร 3 เวลา คือ เช้า 06.00-09.00 น. กลางวัน 11.00-14.00 น. และเย็น 16.00-20.00 น.

-ส่วนการรักษาความปลอดภัย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุอาชญากรรมใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่สนามหลวง เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลตลอดเวลา รวมถึงประชาชนที่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ แต่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้น กทม. จะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยรอบพื้นที่ ตั้งเป้าหมายไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงแม้แต่เหตุเดียว

-นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวหลังประชุมฝ่ายเลขานุการ ศตส. ว่า ได้ประชุมสรุปการเตรียมปรับพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพื้นที่สำหรับจุดพักคอยให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพโดย ศตส.เห็นชอบตามแผนที่ กทม.เสนอส่วนรายละเอียดการปฏิบัติจะพิจารณาในแต่ละส่วนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง 2 จุด เพื่อจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นพื้นที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยรอบบริเวณโดยรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

 

3.ห้ามปล่อยโคม-จุดพลุวันลอยกระทง
1ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ออกประกาศ กทม. เรื่องมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงวันลอยกระทงปี 2559 สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 27/2559 ในการขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย และผู้เล่นดอกไม้ไฟและโคม ลอย โดยห้ามจุดปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุใดที่คล้ายคลึงกัน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมทั้งห้ามจำหน่ายและเล่นประทัดจีนทุกชนิด

-ผู้ฝ่าฝืนจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุใดที่คล้าย คลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ จนทำให้อากาศยานในระหว่างการบริการ เสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานไม่สามารถทำการบินได้ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานระหว่างการบิน ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 10-20 ปี ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 59


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายในวันลอยกระทงปี 59

 

4.ปรับปรุงกฎหมายขับเคลื่อนบริหารราชการ กทม.
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า ภายหลังรัฐธรรมนูญผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกฎหมายลูก หรือการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้ง กทม.และเมืองพัทยา โดยในส่วนของ กทม.ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ.2528 และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล กทม. ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แล้ว

-รายละเอียดการปรับแก้ร่าง พ.ร.บ. เรื่องหลัก อาทิ การปรับโครงสร้างการบริหารบางส่วน เช่น การยกเลิก ส.ข. แต่จะเพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้ กทม.ทำงานคล่องตัว รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานกับ กทม.และเสนอตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของ กทม. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเชื่อมการทำงานกับกระทรวง ทบวง กรมอื่น ได้คล่องตัวมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับแก้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม.พ.ศ.2528 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล กทม.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการ กทม.อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับแก้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528

 

5.ปรับแผนจัดเก็บขยะ
1 ฉบับมติชน
รายละเอียด
-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. สั่งยกเลิกแนวปฏิบัติเดิมในการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ และกำหนด 11 แนวทางปฏิบัติใหม่ ดังนี้ (1) ถนนสายหลักเก็บขยะเวลา 05.30 น. (2) ถนนสายรองมีการสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจมีขยะตกค้าง (3) จัดเก็บขยะจากตลาดสดทุกวัน (4) รวบรวมขยะชิ้นใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการระบายน้ำโดยเก็บทุกวันอาทิตย์ (5) ให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์จุดพักขยะให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง (6) ขอความร่วมมือให้ประชาชนแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล (7) จัดระบบการคัดแยกขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล โดยกำหนดให้มีการเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน หรือตามที่เขตกำหนด โดยมีระยะห่างกันประมาณ 15 วัน (8) ปิดมุ้งตาข่ายและคลุมขยะมูลฝอยทุกประเภทขณะที่มีการขนส่ง (9) กำชับผู้ค้าหาบเร่ให้ทำความสะอาดพื้นที่ (10) ทุกสำนักงานเขตจัดชุดเร่งด่วนเก็บขยะที่มีการทิ้งนอกเวลา และ (11) ให้ ผอ.เขตบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการขยะตกค้างของ 50 สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมา กทม.กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้ประชาชนนำขยะไปทิ้งในจุดพักขยะช่วงเวลา 20.00-03.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บตามเวลานัด แต่ยังพบมีขยะตกค้างในพื้นที่จำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

6.รื้อบ้านชุมชนป้อมมหากาฬแล้วเสร็จ เม.ย.60
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวผู้แทน กทม. ได้เข้าร่วมประชุมกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินโครงการรื้อย้ายบ้านเรือนในบริเวณป้อมมหากาฬ โดย พล.อ.ประวิตร มอบหมายให้ กทม.ดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนในป้อมมหากาฬต่อไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนข้อเสนอของกลุ่มป้อมมหากาฬในการขอร่วมอยู่อาศัยและพัฒนาป้อมมหากาฬในพื้นที่เดิม พร้อมทั้งให้จัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่นั้น รัฐบาลจะไม่ดำเนินการจัดตั้งใด ๆ อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดกรอบเวลาการเริ่มรื้อย้ายหลังช่วงปีใหม่นี้ และจะเร่งรื้อย้ายให้เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย. 60 ส่วนกรณีที่ยังมีประชาชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬต่อต้าน รัฐบาลจะร่วมกับ กทม. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความเข้าใจให้เกิดผลสำเร็จ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แผนการรื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬและการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ด้านลบ
-การคัดค้านการรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬของชาวชุมชนบางส่วน -สำนักการโยธา

ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนในบริเวณป้อมมหากาฬและการเตรียมกาปรับปรุงพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

7.เดินหน้าเจรจานำรถดับเพลิงมาใช้งาน
2 ฉบับโพสต์ทูเดย์,ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าวความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีโครงการรถดับเพลิงของ กทม. หลังจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีแนวทางจะทำหนังสือถึงศาลปกครองเพื่อฟ้องร้องบริษัทเอกชน เพื่อขอนำรถดับเพลิง 139 คันที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ของบริษัท นามยงค์ เทอร์มินัล จำกัด ออกมาใช้ก่อน เนื่องจากถือว่ารถดับเพลิงเป็นสมบัติของ กทม.แล้ว ส่วนการชำระท่าจอดที่หน้าท่า ประมาณ 900 ล้านบาทที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องยังดำเนินการต่อไป โดยมอบหมายให้ สปภ. และสำนักงานกฎหมายและคดี ศึกษาสามารถนำรถออกมาใช้งานก่อนได้หรือไม่ และให้ดำเนินการแยกส่วนกันระหว่าง 2 เรื่อง หากสามารถนำรถดับเพลิงออกมาใช้งานได้ก่อนก็จะเป็นประโยชน์ต่อ กทม.ส่วนการดำเนินการเรื่องค่าจอดรถให้เดินหน้าต่อได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการพิจารณาแล้วพบว่า การขอนำรถดับเพลิงออกมาใช้งานก่อนนั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรถที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง เพื่อให้ชำระค่าจอดรถ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การนำรถดับเพลิงออกมาซ่อมแซมและใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
ด้านลบ
-จากการพิจารณาข้อกฎหมาย พบว่า กทม. ไม่สามารถนำรถดับเพลิงที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ของบริษัท นามยงค์ เทอร์มินัล จำกัด ออกมาใช้งานก่อนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง เพื่อให้ชำระค่าจอดรถ


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการนำรถดับเพลิงออกมาซ่อมแซม เพื่อใช้งาน

 

8.จัดระเบียบคนเร่ร่อน-จิตอาสา
18 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์,สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์, new)108
รายละเอียด
-พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวถึงการดูแลพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงว่า ภาพรวมมีความเรียบร้อย ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้ร่วมกันดูแลประชาชนตั้งแต่เดินทางมาถึงจนส่งกลับบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ท่าเรือและท่ารถ

-ปัญหาที่พบขณะนี้มีคนเร่ร่อนเข้ามากักตุนอาหารประมาณ 12,000 คน/วัน จึงได้ขอความร่วมมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เพื่อให้เข้ามาดูแลคนเร่ร่อน อีกทั้งต่อไป กทม.จะจัดเวลาแจกจ่ายอาหารใหม่ให้มีความชัดเจน พร้อมกับต้องแยกกลุ่มจิตอาสาให้ชัดเจน ส่วนมาตรการสแกนบุคคล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะสแกนบุคคลด้วยสายตา และมีกล้อง CCTV จับภาพตลอด หากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการทันที

-พลต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รอง ผบช.น. กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง นำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย เพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าในพื้นที่ เนื่องจาก ที่ผ่านมามีกลุ่มมิจฉาชีพจากประเทศเพื่อนบ้านแฝงตัวเข้ามาลักทรัพย์ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง แต่หากประชาชนคนใดลืมนำบัตรประชาชนติดตัวมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบันทึกประวัติไว้และสามารถผ่านจุดคัดกรองได้ตามปกติ

-นายวิกร เพิ่มพวก ผช.ผอ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For Dad กล่าวว่า ขณะนี้พบอาสาสมัครบางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีการแอบอ้างเรียกรับเงิน ดังนั้น หลังวันที่ 7 พ.ย.จะมีการออกบัตรแบบใหม่ที่มีสีแตกต่างกันออกไป และขอให้ประชาชน ที่จะลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครพกบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อเป็นข้อมูล

-หลังวันที่ 13 พ.ย.จะออกบัตรอาสาสมัครเป็นบาร์โค้ด เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเป็นรายบุคคล หากประชาชนพบเห็นอาสาสมัครประพฤติตัวไม่เหมาะสม แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-479-7034


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง

 

9.ปรับปรุงสวนลุมพีนีเอื้อผู้สูงวัย-ผู้พิการ
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. กล่าวหลังประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการปรับปรุงพื้นที่สวนลุมพินีให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้จ้างสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศสวนลุมพินี รวมทั้งออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบฯ ส่วน กทม. ได้ออกแบบปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุ คาดการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.60

-การปรับปรุงทางลาดที่จอดรถป้ายสัญลักษณ์และทางเดินเท้าเชื่อมโยงการเดินทางจากป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแบบเสร็จแล้ว ซึ่ง สนย. และ สจส.จะนำไปปรับปรุงตามแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. แนะปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ
www.facebook.com/เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์
https://www.facebook.com/thailandfootpath
79 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 90 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางเท้าในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่มีสภาพชำรุดและไม่สวยงาม แคบ ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ การตั้งวางแผงค้า รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดหรือขับขี่ ขาดระบบการจัดการที่มีเอกภาพทำให้มีการขุดเจาะบ่อยครั้งจากหลายหน่วยงาน
- ร้อยละ 10 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การทำทางเท้าของ กทม. ใช้วิธีอัดทรายและวางอิฐบล็อกซีเมนต์ เพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนกรณีมีการชำรุด หรือขุดเจาะ และการระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม กทม. ควรศึกษารูปแบบทางเท้าของเมืองต่างๆ เช่น ไทเป โอซาก้า โกเบ แล้วนำมาพิจารณาปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ ให้มีความกว้าง สวยงาม สะอาด และร่มรื่น เหมาะสมกับการสัญจรของประชาชน

www.facebook.com/กลุ่มคนไทยไม่เอาหาบเร่แผงลอย
https://www.facebook.com/saynostall?fref=ts
27 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ ให้กว้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผังเมืองกรุงเทพฯ ไม่ได้ออกแบบไว้ ขณะที่ประชาชนยังขาดวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ รวมถึงการปล่อยปละละเลยจากผู้บังคับใช้กฎหมาย ทำให้ทางเท้ากลายเป็นที่ตั้งแผงค้าและมีการนำรถจักรยานยนต์ขึ้นไปวิ่ง
- ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ทางเท้าในหลายเมืองของประเทศญี่ปุ่นมีความกว้างขวาง ร่มรื่น สะอาด สวยงาม ไม่มีแผงค้าและรถจักรยานยนต์ขึ้นไปวิ่ง ทำให้ประชาชนสัญจร ได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและปรับปรุงทางเท้าในกรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 

2. สภา กทม. สั่งทบทวนโครงการรถ BRT
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
10 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี สภา กทม. มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง ทบทวนและเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) นั้น กทม. ไม่ควรล้มเลิกโครงการรถ BRT เนื่องจากช่วยให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน ทั้งยังเก็บค่าโดยสารในราคาไม่แพง ซึ่งระบบขนส่งมวลชนของภาครัฐย่อมประสบภาวะขาดทุนเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หาก กทม. ยกเลิกการเดินรถ BRT ควรจัดระบบขนส่งมวลชนอื่นทดแทนด้วย

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) และแนวทางการปรับปรุงการเดินรถให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมปรับพื้นที่สนามหลวงรับการสร้างพระเมรุมาศ
17 ฉบับ มติชน,ไทยรัฐ, เดลินิวส์,แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างพระเมรุมาศในพื้นที่ท้องสนามหลวงว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปซึ่งต้องรอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่จริงก่อน คาดจะดำเนินการหลังปีใหม่ เบื้องต้น กทม.ได้วางแผนการจัดสรรพื้นที่สนามหลวงใหม่ เนื่องจากพื้นที่รอบสนามหลวงมีอยู่ 75 ไร่ ต้องใช้พื้นที่ในการสร้างพระเมรุมาศ 40 ไร่ คิดเป็น 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้ กทม.ต้องย้ายหน่วยงาน จุดพักผ่อนของประชาชน ตลอดจนรถสุขาเคลื่อนที่ที่อยู่ในสนามหลวงฝั่งใต้ไปไว้ฝั่งเหนือทั้งหมด ซึ่งฝั่งเหนือจะมีพื้นที่เหลือจากการสร้างพระเมรุมาศ ประมาณ 40-50 เมตร ขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายไว้แล้ว

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.เริ่มปรับพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศเหนือและจะเคลื่อนย้ายเต็นท์สำหรับให้ประชาชนใช้พักระหว่างรอเข้าสักการะพระบรมศพบริเวณสนามหลวงจากฝั่งทิศใต้มาอยู่ฝั่งทิศเหนือ นอกจากนี้ในวันที่ 3 พ.ย.จะเริ่มปรับเวลาในการแจกอาหารประชาชนเป็น 3 รอบ ได้แก่ เช้า เวลา 06.00-09.00 น. กลางวัน เวลา 11.00-14.00 น. และเย็น เวลา 16.00-20.00 น. รวมถึงจัดระเบียบผู้ที่จะมาบริเวณสนามหลวงด้วย ส่วนปัญหาคนเร่ร่อนและขอทาน กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้ามาดูแล

-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.จะจัดระเบียบเต็นท์แจกอาหารบริเวณโดยรอบสนามหลวงด้านทิศเหนือให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นโดยจะจัดให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความจำนงเข้าแจกอาหารบริเวณสนามหลวงถึงเดือน ธ.ค. 59 แล้ว สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนแจกอาหารเพิ่มเติมจะจัดคิวตามลำดับ

-นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผอ.สนย. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงทิศเหนือว่าในวันที่ 2 พ.ย. ได้เริ่มปรับพื้นที่ เทยาง แอสฟัลติก คอนกรีต ลงบริเวณทิศเหนือของท้องสนามหลวงคาดจะแล้วเสร็จใน 6 พ.ย.นี้ และตั้งเต็นท์ 70 เต็นท์ ได้ในสัปดาห์หน้า


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบและปรับพื้นที่สนามหลวง
-การดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบและปรับพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ

 

2.ปลูกป่าชายเลนแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน
6 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนว่า ตนต้องการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนป่าชายเลนของกรุงเทพฯ ให้ได้มากที่สุดอย่างน้อย 1,000 ไร่ โดยจะขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งจะไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ รวมทั้งวางแนวทางจัดตั้งกองทุนเพื่อปลูกป่าชายเลน เพื่อดำเนินการจัดหากล้าไม้ วัสดุที่ใช้ในการปลูกป่าชายเลน และร่วมกับนักวิชาการวางแนวทางการปลูกต้นไม้ชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดโดยโครงการดังกล่าวถือเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งในวันที่ 5 ธ.ค. องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้เป็นวันดินโลกด้วย

-สนน.รายงานความคืบหน้าการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กทีกรอยน์ (T-Groins) ตามแนวชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตร คาดจะนำเสนอผลรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ครั้งที่ 3 ในเดือน ก.พ.60 จากนั้นอีก 6 เดือน จะเลือกที่ปรึกษาโครงการ และเริ่มก่อสร้างได้ ใช้เวลาประมาณ 30 เดือน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
ด้านลบ
-สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเป็นปัญหาต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ซึ่งกรุงเทพฯ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลระยะทางยาวกว่า 4.7 กิโล เมตร กว่า 20 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ถูกคลื่นเซาะแล้วกว่า 900 เมตร เฉลี่ยกว่า 5 เมตร/ปี อีกทั้งพื้นที่ยังเกิดการทรุดตัวของดินปีละกว่า 1-2 เซนติเมตร ในอดีตมีป่าชายเลนกว่า 2,735 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 300 ไร่


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

 

3.ชี้แจงหนังสือเตือนเหตุก่อการร้าย
10 ฉบับสำนักข่าวไทย, มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, M2F, คม ชัด ลึก, เดอะเนชั่น
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีมีการเผยแพร่หนังสือจากฝ่ายความมั่นคงแจ้งไปยังสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังเขตวินาศกรรมคาร์บอมในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า หนังสือดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.59 เป็นหนังสือที่เขต แจ้งเตือนโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่สาทร 32 โรงเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ทั้งนี้ มั่นใจกรุงเทพฯ จะไม่เกิดเหตุคาร์บอมบ์ และขณะนี้อยู่ในช่วงเวลางานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณท้องสนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง

-นายภัทรรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า กทม.มีแผนปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ไม่คาดคิดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความตื่นตัวเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หนังสือดังกล่าวไม่ใช่การแจ้งเตือนใหม่จึงไม่ต้องกังวล ย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบสิ่งผิดปกติแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการการดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังเหตุก่อการร้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด
ด้านลบ
-การส่งต่อหนังสือดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์อาจสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและรองรับเหตุก่อการร้ายภายในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.ต้นปี 60 เริ่มซ่อม รถ-เรือดับเพลิง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการซ่อมแซมรถดับเพลิง ชนิด 4x4 พร้อมเครื่องสูบชนิดหาบหาม รุ่น L200 ซึ่งกองโรงงานช่างกล สนค. ดำเนินการซ่อมแซมเอง 71 คันว่า ขณะนี้ซ่อมแซมเสร็จแล้ว 70 คัน เหลืออีก 1 คัน ที่ยังรออะไหล่โดยรถดับเพลิงทั้ง 70 คัน ได้กระจายไปประจำการตามสถานีดับเพลิงต่างๆ พื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนรถดับเพลิงขนาดใหญ่ที่เคลื่อนย้ายมาพร้อมกับรถชนิดดังกล่าวจากโกดังเก็บสินค้าของบริษัท เทพยนต์ แอโรโมทีฟ อิดัสตรีส์ จำกัด ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 104 คัน จำเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาซ่อมแซม สปภ.อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบราชการ เพื่อหาผู้รับจ้างมาซ่อมแซม คาดจะเริ่มซ่อมแซมได้ประมาณต้นปี 60 พร้อมกับเรือดับเพลิงอีก 30 ลำ ซึ่งจอดที่ซีทโบ๊ทพัทยา

-ส่วนการเจรจาขอยกเว้นภาษีอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่จัดเก็บที่ท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย และที่คลังเก็บสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บมจ. การบินไทย กทม.ได้ทำหนังสือขอยกเว้นกับกรมศุลกากรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การซ่อมแซมรถ-และเรือดับเพลิงเพื่อนำออกมาใช้งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การนำรถดับเพลิงที่ซ่อมแซมแล้วไปประจำการในสถานีดับเพลิงต่างๆ

 

5.ฟื้นฟูต้นมะขามรอบสนามหลวง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจต้นมะขามบริเวณรอบท้องสนามหลวงหลังพบมีการเทน้ำและทิ้งเศษอาหารที่โคนต้นมะขาม ซึ่งจะส่งผลกระทบกับต้นมะขามว่า ต้นมะขามภายในสนามหลวงมีทั้งหมด 783 ต้น บางต้นมีอายุมากกว่า 100 ปี ปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จากการตรวจสอบพบมีต้นมะขามประมาณ 200 ต้น ฝั่งทิศเหนือของสนามหลวงเริ่มได้รับผลกระทบ จำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟู แต่เดิมได้นำถุงกระสอบทรายมาวางปิดทับดินรอบโคนต้นไม้ แต่อาจมีผลกระทบต่อระบบราก สสล.จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา เบื้องต้นนำท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 50 ซม. แล้วเจาะรูที่ท่อฝังลงในดินลึก 40 เซนติเมตร รอบโคนต้นไม้ แต่ละต้นจะฝังประมาณ 4-6 ท่อ เพื่อให้รากได้มีอากาศหายใจ หากมีน้ำขังในท่อจะมีเครื่องมือสำหรับดูดน้ำออกมา จากนั้นจะนำอิฐมวลเบาสำหรับการปลูกหญ้ามาวางบนหน้าดิน เพื่อให้ต้นมะขามได้รับออกซิเจนเพิ่มอีกทางด้วย

-ขณะนี้ได้ฟื้นฟูไปแล้ว 50 ต้น คาดจะแล้วเสร็จ 200 ต้น ภายใน 15 วัน จากการประเมินของ สสล. ต้นมะขามยังไม่ถึงขั้นวิกฤติและยังไม่แห้งตาย แต่ในอนาคตอาจแห้งตายได้ จึงต้องหาวิธีป้องกัน พร้อมขอความร่วมมือจิตอาสาและประชาชนช่วยกันรักษาต้นมะขามไว้เป็นมรดกต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นมะขามเก่าแก่ในพื้นที่รอบสนามหลวง
ด้านลบ
-ขณะนี้มีประชาชนและผู้ประกอบอาหารเทน้ำและทิ้งเศษอาหารลงที่โคนต้นมะขาม จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการฟื้นฟูต้นมะขาม


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือประชาชนไม่เทน้ำและ ทิ้งเศษอาหารที่โคนต้นมะขามรอบสนามหลวง

 

6.โครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบ รพ.ศิริราช
1 ฉบับ เดลินิวส์
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการจราจรพื้นที่กรุงเทพฯ จึงได้ทรงพระราชทานแนวทางการแก้ไข ปัญหาจราจร ซึ่ง กทม.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณศิริราช บ้านช่างหล่อ และย่านอรุณอมรินทร์ ประกอบด้วย (1) โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง จาก 4 ช่องเป็น 6 ช่องจราจร และสร้างทางยกระดับ ขนาด 2 ช่องจราจร จากสะพานอรุณอมรินทร์-หน้ากรม อู่ทหารเรือ กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.61 (2) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส จากถนนอิสรภาพ-ถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนเลียบทางรถไฟ จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร และก่อสร้างสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ตามแนวถนนสุทธาวาส ความยาว 350 ม. กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.60 (3) งานปรับปรุงโครงข่ายถนนบริเวณถนนริมคลองบางกอกน้อยและบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช และขุดคลองคูเมือง (คลองนครบาล) เดิม ให้เชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อย พร้อมสร้างประตูระบายน้ำ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 80 และ (4) โครงการต่อเชื่อมสะพานพระราม 8 กับถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็นทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 3.7 กม. อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด เพื่อเตรียมดำเนินการ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสนองโครงการพระราชดำริที่ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราช และพื้นที่ต่อเนื่อง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชและพื้นที่ต่อเนื่อง

 

7.กทม.เน้นจัดลอยกระทงตามประเพณีอย่างเหมาะสม
5 ฉบับสำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, คม ชัด ลึก, เดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันลอยกระทง กทม.ขอความร่วมมือประชาชนสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยงดความรื่นเริงตามความเหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือผู้จัดงานลอยกระทงให้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณี ครม.มีมติเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนสามารถจัดกิจกรรมทุกประเภท และออกอากาศรายการโทรทัศน์และวิทยุได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.ว่า การจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ต้องขออนุญาตใช้สถานที่ หรือใช้เสียง ผู้จัดกิจกรรม จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการดำเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นผู้ให้ข้อสังเกต หรือคำแนะนำตามสมควร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการจัดงานเทศกาลลอยกระทงของ กทม. และการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะหลังครบระยะเวลา 30 วัน ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2559 เน้นการสืบสานประเพณีอันดีงามและรณรงค์ไม่ใช้กระทงโฟม

 

8.สภา กทม.สั่งทบทวนโครงการรถ BRT
4 ฉบับกรุงเทพธุรกิจ,ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดอะเนชั่น
รายละเอียด
-นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สภา กทม. กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับ สจส. เพื่อร่วมพิจารณาการต่อสัญญาโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ สจส.ทบทวนและเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้ กทม.ได้ประโยชน์สูงสุด

-นายสมชาย เดชากรณ์ ผอ.สำนักงานวิศวกรรมจราจร สจส. กล่าวว่า โครงการรถโดยสาร BRT เป็นนโยบาย ที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้บริหารเห็นถึงปัญหาในการใช้รถโดยสารประจำทาง และเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่ง กทม.ต้องการเดินหน้าโครงการต่อไป เนื่องจากการก่อสร้างพื้นฐานยังใช้ได้อยู่ หากปล่อยทิ้งไปจะเสียประโยชน์ ทั้งนี้ ในอนาคตจะปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเชื่อมต่อคมนาคมทางบกและทางน้ำ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นโดยจะเร่งสรุปข้อดี-ข้อเสียเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะผู้บริหาร กทม. พิจารณาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-ที่ผ่านมาการเก็บค่าโดยสารรถ BRT ในอัตราที่ต่ำเกินไป ส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบภาวะขาดทุนประมาณ 200 ล้านบาท/ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลโครงการรถ BRT และการปรับปรุงการเดินรถให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

 

9.สำรวจกายภาพถนนเพิ่มผิวการจราจร
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.รอง ผบ.ตร. กล่าวหลังประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลว่า นายกรัฐมนตรี มอบแนวทางควรพิจารณาถนนสายต่าง ๆ ที่มีสวนหย่อมกลางถนน หากสามารถดำเนินการตัดสวนหย่อมออกและปรับให้เป็นผิวการจราจรได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและดำเนินการ จุดใดที่ไม่ควรมีเกาะกลางถนนจะต้องพิจารณาปาดเกาะกลางออก เพื่อเพิ่มผิวการจราจร และเมื่อระบบขนส่งมวลชนแบบรางในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยและการจราจรคลี่คลาย จึงสร้างสวนหย่อมทดแทน ซึ่งได้สั่งการให้ ทั้ง 88 สน. สำรวจกายภาพถนนพื้นที่ของตนมีจุดใด ที่จำเป็นต้องรื้อเกาะกลางถนน รื้อย้ายเสาไฟฟ้า หรือเพิ่มไหล่ทาง เพื่อเสนอคณะทำงานดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-จากการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร เบื้องต้นพบว่าหากสามารถปรับกายภาพถนนได้มากเพียงใดจะทำให้มีผิวการจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้การระบายการจราจรได้ดีขึ้น
ด้านลบ
-แม้สวนหย่อมอาจมีความจำเป็นกรณีที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน แต่ขณะนี้สถานการณ์การจราจรของกรุงเทพฯ ต้องการผิวการจราจรมากกว่าสวนหย่อม หรือเกาะกลางถนน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการปรับกายภาพถนน เพื่อเพิ่มผิวการจราจร

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. งานลอยกระทงงดรื่นเริงเน้นจัดตามประเพณี
www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaADD
63 ความคืบหน้า

- ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับ กทม. ในการจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2559 ที่จะขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริง ห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟ เน้นการจัดงานตามประเพณี ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรปรับเปลี่ยนการจัดงานลอยกระทงในปีอื่นๆ เป็นลักษณะนี้ทุกปี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและรักษาสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ควรยกเลิกการจัดงานลอยกระทง เนื่องจากสร้างปัญหาขยะและอาจเกิดอันตรายจากการจุดพลุ-ดอกไม้ไฟ

www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
15 ความคืบหน้า

- ร้อยละ 58 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย กรณีเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ กทม. จะเน้นการจัดงานตามประเพณี รวมทั้งขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริง ห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเหมาะสมกับพระราชพิธี
- ร้อยละ 42 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ควรยกเลิกการจัดงานลอยกระทง เนื่องจากสร้างปัญหาขยะ รวมทั้งมีอุบัติเหตุจากการจุดพลุและดอกไม้ไฟทุกปี

ข้อเสนอแนะ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2559 เป็นการจัดงานตามประเพณีและเชิญชวนประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยงดใช้กระทงโฟม

 

2. จ่ายค่าเสียหายเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับ
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
25 ความคืบหน้า

- ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ กทม. จ่ายค่าเสียหายให้ผู้ฟ้อง 12 ราย จากเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับเมื่อปลายปี 51 รวม 5,794,250 บาทนั้น กทม. ไม่ควรนำงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนมาชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว แต่ต้องนำเงินจากข้าราชการที่มีส่วนในการกระทำผิดมาจ่ายให้ผู้เสียหาย
- ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต กรณีดังกล่าว กทม. ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องฐานปล่อยปละละเลยให้มีการต่อเติมและดัดแปลงอาคารซานติก้าผับ

ข้อเสนอแนะ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการก่อสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร

 

3. แจ้งเตือนโรงเรียนเฝ้าระวังเหตุคาร์บอมบ์
www.facebook.com/MatichonOnline
https://www.facebook.com/Matichon Online
41 ความคืบหน้า

- ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี ผอ.เขตสาทรมีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนในพื้นที่เขต ระบุ ป.กทม. ได้รับแจ้งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงเตือนให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเหตุวินาศกรรมคาร์บอมบ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุเป็นรถยนต์ต้องสงสัย 2 คันนั้น ตั้งข้อสังเกตข่าวดังกล่าวสร้างความสับสนและตื่นตระหนกให้ประชาชน จึงไม่ควรออกประกาศแจ้งในลักษณะนี้
- ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หากมีข้อมูลยี่ห้อและทะเบียนรถควรตรวจสอบจากทะเบียนรถและเข้มงวดรถที่เข้าข่ายทุกคัน ขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. ให้สามารถตรวจสอบทะเบียนรถและใบหน้าบุคคลได้

ข้อเสนอแนะ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเฝ้าระวังการก่อเหตุวินาศกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมแถลงนโยบายเพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ
3 ฉบับข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้เชิญ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ และนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. พร้อมคณะ ทปษ. ของผว.กทม. ป.กทม. รป.กทม. เข้าหารือ เพื่อเตรียมแถลงนโยบายใหม่ ซึ่งต้องการนโยบายที่เป็นรูปธรรมและทำได้จริง โดยจะช่วยกันระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลในการกำหนดนโยบายใหม่ อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจร การดูแลผู้สูงอายุ การเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษา คาดจะใช้เวลารวบรวมและแถลงนโยบายเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการภายในเดือน พ.ย.นี้ ส่วนตำแหน่ง รป.กทม. ที่ยังว่างอยู่ 4 อัตรา กทม.ได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง รป.กทม. เรียบร้อยแล้ว

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า การกำหนดนโยบายการทำงานของคณะผู้บริหาร กทม.ชุดนี้ จะพิจารณาโครงการที่ กทม.ดำเนินการแล้ว และโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการใหม่ๆ ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการของสังคม ประชาชน และรัฐบาล ที่สำคัญจะพิจารณาดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงาน กทม. เพื่อประโยชน์ของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการแถลงนโยบายของ ผว.กทม.

 

2.เปิด 28 สวนลอยกระทง-งดงานรื่นเริง
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 59 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พ.ย. นี้ กทม. ยังคงจัดงานลอยกระทงตามประเพณีปกติ โดยขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริง ห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟ ส่วนจุดจัดงานใหญ่ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองผดุงกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจะเปิดให้ลอยกระทงเช่นเดิม แต่ไม่มีการจัดงานเหมือนที่ผ่านมาโดยให้สำนักงานเขตเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแทน สวท. เน้นการจัดงานตามประเพณีและเหมาะกับสถานการณ์พระราชพิธี อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 11 พ.ย. นี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหารจะลงพื้นที่ตรวจท่าเรือต่างๆ ตลอดเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา

-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า สสล. กำหนดเปิดสวนสาธารณะ 28 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าไปลอยกระทง ตั้งแต่เวลา 15.00-24.00 น. โดยจะงดเปิดในพื้นที่ 2 สวน ได้แก่ สวนหลวง ร.9 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือย่อยสลายง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงภายในสวนสาธารณะโดยเด็ดขาด

-น.ส.กาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผอ.เขตสะพานสูง กทม. กล่าวว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดพื้นที่เขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่นเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูงหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่ง จุดพลุและดอกไม้ไฟ รวมทั้งส่องลำแสงขึ้นบนท้องฟ้าในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 59 ของ กทม.


ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 59 โดยเน้นการจัดงานตามประเพณีงดจัดงานรื่นเริง ห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟ

 

3.ของบกลางจ่ายชดเชยคดีซานติก้า
5 ฉบับ ข่าวสด, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, M2F, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีศาลปกครองสูงสุด คำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นให้ กทม. รับผิดชอบจ่ายค่าสินไหม คดีเพลิงไหม้ซานติก้า ผับ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.51 รวม 5,794,250.92 บาทว่า คดีนี้เป็นคดีที่ 8 เป็นคดีสุดท้าย ซึ่งก่อนหน้านี้ กทม.ทยอยจ่ายเงินไปแล้ว 7 คดี ประมาณ 20 ล้านบาท โดย กทม.จะใช้งบประมาณภาระหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งอยู่ในส่วนของงบกลางมาจ่ายให้ผู้เสียหาย จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีความบกพร่องอย่างไร พร้อมทั้งติดตามข้าราชการที่รับผิดชอบแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของข้าราชการ ก่อนจะฟ้องเป็นคดีแพ่ง เพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อไป ขณะเดียวกันจะกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการต่อเติมและดัดแปลงอาคารให้ละเอียดถี่ถ้วน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเยียวยาและชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เสียหายในคดีเพลิงไหม้ซานติก้าผับ
ด้านลบ
-ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ กทม.กรณีปล่อยให้มีการดัดแปลงอาคารที่พักอาศัยเป็นสถานบริการซานติก้าผับ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการก่อสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร

 

4.เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนลาดพร้าว
3 ฉบับ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์พระรามเก้า-รามคำแหง ถึงประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้ว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณปี 2558 ให้ กทม.ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ระยะทาง 2 ฝั่งรวม 45,300 เมตร กำหนดเสร็จสิ้นในเดือน มิ.ย.62 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างในแนวคลองที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล้ำพื้นที่ ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเขื่อนในจุดดังกล่าว มีข้อจำกัดด้านการลำเลียงวัสดุ ก่อสร้างเข้าพื้นที่ โดยขณะนี้ก่อสร้างเขื่อนไปได้ร้อยละ 4.50 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 4.14 แต่ กทม.จะปรับแผนดำเนินการ เพื่อเร่งก่อสร้างให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายในปี 62

-กทม.อยู่ระหว่างขอยกเว้นกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจ ม.44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้สามารถก่อสร้างอาคารบ้านเรือนริมคลอง โดยไม่ต้องมีระยะร่นถึง 6 เมตร โดยบางพื้นที่อาจกำหนดระยะร่นจากคลองเพียง 2 เมตร ส่วนการย้ายบ้านรุกล้ำออกจากพื้นที่คลองจะประสานสถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (พอช.) เร่งดำเนินการ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ กทม.สร้างเขื่อนได้ตามแผนที่กำหนดไว้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล
ด้านลบ
-ในพื้นที่แนวคลองลาดพร้าวที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวยังมีชุมชนก่อสร้างบ้านรุกล้ำคลองกว่า 50 ชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อรื้อย้ายอาคาร รั้ว บ้านหลังใหญ่ริมคลองลาดพร้าว โดยบางจุด พอช.ไม่สามารถก่อสร้างบ้านมั่นคงได้เนื่องจากติดปัญหาระยะร่นอาคาร ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ

 

5.จัดระเบียบแจกอาหาร-จุดจอดรถรอบสนามหลวง
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ธรรมนูญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่า ที่ประชุมรับฟังสรุปผลประเมินสถานการณ์เตรียมแผนรองรับ หลังสำนักพระราชวังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยคาดการณ์ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยว และประชาชนเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมากขึ้น โดย กอร.รส.ได้กำชับให้ กทม.ดูแลประชาชนระหว่างต่อแถวรอเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดระเบียบให้อยู่ในเต็นท์ด้านทิศใต้ ก่อนจัดเต็นท์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนระยะยาวไว้ด้านทิศเหนือ รวมถึงการจัดระเบียบแจกอาหารให้ประชาชน

-การจัดคิวประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ ทั้งแบบที่มาเป็นกลุ่มจังหวัด หรือมาเอง กองทัพภาคที่ 1 ยังใช้ระบบเดิม โดยจะจัดคิวให้เข้าไปแบบกลุ่ม ประมาณ 70 คน/กลุ่ม เพื่อรอตรงจุดรอคอย ก่อนเข้าพระบรมมหาราชวัง โดยการเข้าแถวต่อคิวสามารถมารอได้บริเวณมีบอลลูนสีขาวลอยอยู่ด้านบนระบุจุดรับบัตรคิว ซึ่งปลายแถวอยู่จุดใด บอลลูนจะไปอยู่จุดนั้น

-นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมทำป้ายข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ติดบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ และจัดเจ้าหน้าที่พูดภาษาต่างประเทศได้ประจำจุด คอยอธิบายให้คำแนะนำชาวต่างชาติ รวมถึงกำหนดจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการรถทัวร์ 3 ทางเลือก คือ (1) มาทางรถ ให้จอดรถรับ-ส่งบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ (2) มาทางรถกลับทางเรือ จอดส่งที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตอนกลับขึ้นเรือที่ท่าช้าง และ(3) มาทางเรือ จอดส่งและรับ โดยลงเรือที่เอเชียทีคจุได้ 400 คนมาขึ้นที่ท่ามหาราช ส่วนรถบัสที่ส่งนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วให้ขับไปจอดบริเวณเชิงสะพานพระราม 8 สายใต้เก่า วัดดุสิดารามวรวิหาร และร้านอาหาร ของเอกชน ขณะที่รถรับส่งนักท่องเที่ยวรถขนาดเล็ก รถส่วนบุคคล หรือผู้ที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพให้จอดรับ-ส่งได้ที่สะพานช้างโรงสี

-กอร.รส มอบหมายให้ สนย. วางแผนการปรับปรุงพื้นที่และการจัดระเบียบเต็นท์ที่พักประชาชน เพื่อรองรับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งคาดจะเริ่มก่อสร้างราวต้นเดือน ก.พ.60 ใช้พื้นที่ประมาณ 2 ใน3 ของสนามหลวงด้านทิศใต้ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยดูแลต้นมะขามรอบบริเวณสนามหลวง ที่ผ่านมามีผู้ลักลอบทิ้งขยะ เทน้ำที่โคนต้นไม้ ทำให้ต้นมะขามบางต้นเริ่มเสียหาย ขณะนี้ได้ประสาน สสล. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลฟื้นฟูต้นมะขามแล้ว

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ได้เชิญจิตอาสาที่แจกจ่ายอาหารตามเต็นท์ต่างๆ มาประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจว่ากองอำนวยการร่วมกรุงเทพฯจะทดลองจัดระเบียบการแจกอาหาร โดยแบ่งเวลาแจกอาหารเป็น 3 เวลา ดังนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น.เวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น.พร้อมกันนี้จะประเมินวิธีดังกล่าวจะทำให้การแจกอาหารเป็นระเบียบขึ้นหรือไม่ เพื่อหาข้อแก้ไขปรับปรุงต่อไป

-กทม.ได้ประสานขอความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ นำสารคดีละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรักความสามัคคีของประชาชนมาถ่ายทอดบนจอ LED ที่ติดตั้งรอบบริเวณสนามหลวง 10 จุด เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่คืนวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา และจะนำเสนอไปตลอด ยกเว้นช่วงที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง

 

6.ชี้แจงแนวทางจัดกิจกรรมหลัง 14 พ.ย.
17 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี ครม.เรื่องแนวทางจัดกิจกรรมบันเทิง หรือกิจกรรมต่างๆตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือครบ 30 วันว่า นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยได้ข้อสรุปและเสนอครม.ให้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานต้องพิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำและปรึกษากับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ขณะที่การจัดรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบรายการพิจารณาความเหมาะสมและควรสอดแทรกรายการที่ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ

-สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่รัฐให้ไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี เช่นเดิม ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้พิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนการลดธงครึ่งเสา 30 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีจะครบกำหนดวันที่ 12 พ.ย.นี้ ดังนั้น วันที่ 14 พ.ย.จะเป็นวันแรกในการชักธงเต็มเสาเหมือนเดิม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ หลังครบระยะเวลา 30 วัน ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางจัดกิจกรรมบันเทิง หรือกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.เป็นต้นไป

 

7.ทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน 5 วัน
2 ฉบับ ข่าวสด, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รรท.รอง ผบช.น. กล่าวว่า บช.น.ได้ประชุมหารือเรื่องการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือสัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ที่ประชุมผู้รับเหมาแจ้งกับ บช.น.เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินทุกทิศทาง ห้ามรถทุกชนิดผ่านโดยจะเริ่มทดลองตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของวันที่ 16 พ.ย. จนถึงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 21 พ.ย. ระยะเวลาประมาณ 5 วัน เพื่อทดลองจัดรูปแบบการจราจรรองรับปริมาณรถและแก้ไขปัญหาจราจร ก่อนที่จะทุบสะพานเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าและสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกระยะทาง 1.1 กิโลเมตรทดแทน

-บช.น. ได้เตรียมแผนรองรับการทดลองปิดสะพาน ตามแผนของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยขอให้ผู้รับเหมา จัดทีมนับจำนวนการจราจรทั้ง 4 ด้านบริเวณแยกรัชโยธิน เพื่อคำนวณการเปิดปิดสัญญาณไฟจราจร หากต้องปิดเส้นทางดังกล่าว รวมถึงใช้ภาพจำลองก่อนปิดถนนเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าว และพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การทดลองบริหารจัดการจราจรก่อนปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดรูปแบบจราจรรองรับปริมาณรถและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายหลังปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

-นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์ ผอ.สนย. กล่าวว่า สนย.จะนำเครื่องจักรและวัสดุแอสฟัลต์มาปูพื้นสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ เพื่อจัดระเบียบเต็นท์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินได้สะดวกมากขึ้น คาดจะเริ่มดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ และทำงานในช่วงกลางคืน


ด้านบวก
-การจัดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เบื้องหน้าพระบมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง
-การจัดระเบียบพื้นที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชน รวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สนามหลวง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. เผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านจอ LED ที่สนามหลวง
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยและชื่นชมกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แนะ กทม. เผยแพร่รายการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านจอ LED บริเวณสนามหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ในช่วงนี้มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่สนามหลวงมีสภาพเฉอะแฉะ

www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
16 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 83 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด กทม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บขยะบริเวณสนามหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถนั่งชมรายการพระราชกรณียกิจผ่านจอ LED ในช่วงเย็นและค่ำได้ ขณะที่ประชาชนควรช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่
- ร้อยละ 17 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเริ่มวางแผนและจัดระเบียบพื้นที่สนามหลวง เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างพระเมรุมาศ รวมถึงพิจารณาเปลี่ยนพื้นที่สนามหญ้าเป็นยางพารา เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่รายการพระราชกรณียกิจผ่านจอ LED บริเวณสนามหลวง

 

2. จับแก๊งเดินเวียนรับของแจกสนามหลวงไปขายต่อ
www.facebook.com/khaosod
https://www.facebook.com/khaosod?fref=photo
468 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 84 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเดินเวียนเข้ารับของแจกบริเวณสนามหลวง โดยในช่วงเย็นของแต่ละวันจะมีรถกระบะมารับสิ่งของ เพื่อนำไปขายต่อนั้น เป็นพฤติกรรมที่แย่มาก แสดงถึงความเห็นแก่ตัวและขาดจิตสำนึก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการกวดขันและจับกุมอย่างเข้มงวด ขณะที่การแจกสิ่งของต่างๆ ควรมีการจัดระเบียบใหม่ อาทิ จัดพื้นที่แจกเป็นสัดส่วน มีการประทับตราที่มือ หรือแขนเพื่อแสดงว่ารับไปแล้ว การแจกเครื่องดื่มให้เปิดฝา เพื่อป้องกันการนำไปขายต่อ
- ร้อยละ 16 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ผู้ที่นำสิ่งของมาแจก เพื่อเป็นการให้ทาน หากผู้รับจะนำไปขายต่อก็ไม่เป็นไร

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบการแจกสิ่งของบริเวณรอบสนามหลวง

 

3. รถไฟฟ้า BTS ขัดข้อง
www.facebook.com/อีเจี๊ยบเลียบด่วน
https://www.facebook.com/ejeab?fref=ts&ref=br_tf
99 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีเมื่อเวลา 08.02 ของวันที่ 1 พ.ย.59 เกิดเหตุรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ นั้น เหตุใดรถไฟฟ้า BTS จึงขัดข้องบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้บริการในการเดินทาง
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตรถไฟฟ้า BTS มีการซ่อมบำรุงตามกำหนดหรือไม่ ทั้งที่ไม่ได้วิ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีรถไฟฟ้า BTS เกิดเหตุขัดข้อง และการดำเนินการตามแผนซ่อมบำรุง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รวมโครงการพระราชดำริเป็นแนวทางขับเคลื่อน กทม.
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมาย ป.กทม. ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลเนื้อหาโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเป็นหนังสือ เพื่อให้การติดตามหรือค้นหาข้อมูลโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ กทม. ที่เป็นประโยชน์ได้สะดวก ก่อนเสนอคณะผู้บริหาร กทม.พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง เพื่อของบประมาณดำเนินการต่อไป

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า จะเร่งแต่งตั้งคณะทำงาน จากนั้นจึงจะให้ทุกหน่วยงานเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริ ก่อนเสนอคณะผู้บริหาร กทม. พิจารณาจัดทำเป็นหนังสือ หรือภาพยนตร์ หรือวิดีโอ ขณะเดียวกันในอนาคตจะนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของ กทม. ก่อนประกาศเป็นนโยบาย หรือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน กทม. ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรวบรวมเนื้อหาโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม. เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนดำเนินงานของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ กทม.เพื่อจัดทำเป็นหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์

 

2.ศาลสั่ง กทม.ชดใช้ผู้เสียหายคดีซานติก้าผับ
9 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, พิมพ์ไทย, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 60°, M2F, กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ กทม. ผู้ถูกฟ้อง ปรับเพิ่มค่าสินไหมทดแทนกับนางเอสเตอร์ เยียน เชน เลาพิกานนท์ ผู้ฟ้อง และพวกรวม 12 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการซานติก้าผับ ย่านทองหล่อ เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.51 รวมเป็นเงิน 5,794,250.92 บาทว่า เมื่อมีคำตัดสินจากศาลปกครองสูงสุด กทม.ต้องจ่ายค่าเสียหายตามคำพิพากษา ทั้งนี้ เมื่อ กทม.ได้รับคำพิพากษาแล้ว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สนย. เพื่อตั้งเรื่องขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ่ายเงินให้ผู้เสียหายต่อไป และที่ผ่านมา กทม.ได้ตั้งคณะกรรมสอบสวนความผิดข้าราชการกรณีทำผิดทางละเมิด เมื่อมีการพิจารณาว่าใครผิดจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไป ซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-กระบวนการเยียวยาผู้เสียหายและการชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งศาล
ด้านลบ
-ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายของผู้ฟ้อง ทั้ง 12 ราย เป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.เขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก ผว.กทม. กรณีปล่อยให้มีการดัดแปลงอาคารที่พักอาศัยเป็นสถานบริการซานติก้าผับ และเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้วันที่ 31 ธ.ค.51 ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขอจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาและจ่ายค่าเสียหายตามคำพิพากษา

 

3.แผนที่ภาษีของ กทม.
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวถึงการจัดทำแผนที่ภาษีของ กทม. ว่า โครงการดังกล่าวเป็นแผนของ กทม. ที่ต้องการจัดทำแผนที่ภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเก็บรวบรวมฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีชนิดต่าง ๆ ของ กทม. ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยระบบแผนที่ภาษีจะสามารถระบุได้ชัดเจนว่ามีประชาชน ผู้ประกอบการหรือธุรกิจกี่รายที่ต้องเสียภาษี รายใดชำระภาษีแล้ว และรายใดยังไม่ได้ชำระ เพื่อเร่งรัดติดตามจัดเก็บให้ทั่วถึง

-การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นโครงการที่ กทม. พยายามดำเนินการมาตั้งแต่ปี 53 โดยได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ดำเนินการ แต่เกิดความล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาด้านข้อมูล

-ได้สั่งการให้ สนค.เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี ให้แล้วเสร็จภายในปี 59 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีภายในปี 60 สามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้มีกฎหมายฉบับใหม่ที่เตรียมจะนำมาใช้ โดยเมื่อ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ..... สามารถบังคับใช้ได้ จะทำให้การจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-เมื่อ กทม.มีแผนที่ภาษีที่ชัดเจนจะสามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องและรัดกุมมากขึ้น
ด้านลบ
-ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีการเจริญเติบโตในด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่การจัดเก็บภาษีดังกล่าวยังตกหล่นอยู่มาก ทำให้ กทม.ขาดรายได้ไปเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการประเมินราคาที่ดินไม่สอดคล้องกับราคาขายจริง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดจัดทำแผนที่ภาษีและการเตรียมความพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

4.สภา กทม.เสนอ 8 โครงการแก้ปัญหาจราจร
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ต.ประสบโชค พร้อมมูล ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรของ กทม. สภา กทม. กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม จากการศึกษาพบการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด จะต้องก่อสร้างปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจรเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแต่ละสภาพพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาจราจรของ กทม. ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในปี 60 ทั้งสิ้น 8 โครงการเร่งด่วน

-โครงการเหล่านี้มีความพร้อมในการดำเนินการ เนื่องจากมีการออกแบบการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันทีหากได้รับงบประมาณ โดยคณะกรรมการฯ จะเร่งนำเสนอสภา กทม.และเสนอฝ่ายบริหาร กทม. และรัฐบาล เพื่อขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการโดยเร็วที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯระยะเร่งด่วน


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.กำชับทำงานเชิงรุก-เตรียมแผนรองรับพระราชพิธี
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยรอบพระบรมมหาราชวัง(กอร.รส.) ที่สนามหลวง เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนที่ดูแลงานเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้อยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งจะมีประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางมาจำนวนมาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนอย่างดีทั้งช่วงบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน 100 วัน หรือ 1 ปี ต้องอยู่ในแผนล่วงหน้าจะสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนเท่าไร และขอให้ทำงานเชิงรุก พร้อมมีแผนเผชิญเหตุรับมือทั้งสถานการณ์ที่ปกติและไม่ปกติ

-ขอให้ผู้บริหาร กทม.พิจารณานำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และผลงาน หรือนโยบายรัฐบาลมาเปิดฉายผ่านจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งรอบสนามหลวง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องพระราชพิธีต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและเห็นภาพการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนไทย ส่วนเรื่องของแจก หรืออาหารที่มามาก ให้นำไปช่วยคนยากจน หรือหาสถานที่ตามวัดเปิดเป็นโรงทาน ส่วนของแห้งให้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดระเบียบให้เหมาะสม

-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิต รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กอร.รส.กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยสั่งการให้ กอร.รส.เตรียมแผนรองรับเชิงรุกช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน และ 100 วัน รวมถึงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศฝั่งทิศใต้ของสนามหลวง ขณะที่ กทม.จะตั้งเต็นท์ 30 หลัง เป็นจุดพักคอยของประชาชนและจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการกักตุนอาหาร นายกรัฐมนตรีมองว่าการกระทำของบุคคลดังกล่าว ส่อถึงความขาดแคลน กลุ่มคนเหล่านี้ต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมเข้ามาดูแลให้คำปรึกษาด้านอาชีพ แต่หากยังมีกลุ่มบุคคลที่กักตุนอาหารจะมีมาตรการทำประวัติและไม่ให้เข้าพื้นที่ เช่นเดียวกับบุคคลที่เร่ร่อนที่เข้ามาพักค้างในท้องสนามหลวง เบื้องต้นได้คัดกรองด้วยการลงทะเบียนและต้องแก้ไขด้วยการจัดโซนนิ่งเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งแจกอาหารเป็นมื้อเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ส่วนการปรับพื้นที่สร้างพระเมรุมาศ จะเริ่มได้ในช่วงวันที่ 1 ก.พ.60 โดยคณะทำงานกองอำนวยการร่วมฯ จะประชุมและปรับแผนงานตามการประเมินสถานการณ์ในทุกวัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการจัดงานพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน 100 วัน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-การจัดระเบียบพื้นที่สนามหลวง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง

 

6.เพิ่มสายตรวจรอบสนามหลวง
17 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช.กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช. มอบหมายให้ กอร.รส. พิจารณาปรับข้อจำกัดและลดผลกระทบด้านการจราจรให้น้อยที่สุด ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้กำชับให้ กอร.รส.ปรับเพิ่มมาตรการดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินเท้าป้องปรามอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดชุดลาดตระเวนตามจุดเชื่อมต่อการสัญจร เช่น ท่าเทียบเรือ ท่าน้ำ ทางเดินตามตรอก ซอย ต่างๆ

-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.กล่าวถึงมาตรการดูแลประชาชนที่เดินทางมาพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงว่า ได้จัดกำลังตำรวจ 3,500 คน/วัน และตั้งจุดคัดกรอง 9 จุด ตรวจสอบบุคคลก่อนเข้าพื้นที่ นอกจากนี้ ได้วางกำลังเป็นวงรอบทั้งชั้นใน ชั้นกลาง และรอบนอก ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลปัญหาจราจร เด็กพลัดหลง คนชรา และผู้เจ็บป่วยให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเพิ่มกำลังตำรวจ แต่อยู่ระหว่างหารือเพื่อขอขยายระยะเวลาให้ประชาชนเข้าไปในพระบรมมหาราชวังจนถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะมุ่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่เดินทางมาทั้งเรื่องการจราจร การเตรียมตัว และการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนโดยรอบสนามหลวง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. กอร.รส. เสนอจองคิวผ่านระบบออนไลน์เข้าสักการะพระบรมศพ
www.facebook.com/NationTV22
https://www.facebook.com/NationChannelTV?fref=nf
49 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีที่ประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) หารือแนวทางการจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งอาจใช้วิธีการจองคิวล่วงหน้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ควรหาวิธีบริหารจัดการในรูปแบบอื่น อาทิ การจัดระบบการเข้าคิวและกำหนดจุดที่ชัดเจน รวมทั้งนำแผงเหล็ก หรือกรวยจราจรมากั้นป้องกันการแซงคิว จัดเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายตั้งแต่จุดแรก พิจารณาเปิดให้เข้าถวายสักการะตลอด 24 ชั่วโมง
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจองคิวล่วงหน้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งโควต้าระหว่างการจองออนไลน์กับการมาเข้าคิวเองในอัตราที่เหมาะสม เช่น 30 : 70 เพื่อจะได้สามารถควบคุมปริมาณคนและกำหนดวันล่วงหน้าได้ ส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการควรจัดช่องทางพิเศษสำหรับเข้าไปถวายสักการะ

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

2. กำหนดเวลาเข้าออกสนามหลวง 04.00 – 21.00 น.
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/ThairathFan
164 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 86 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี กอร.รส. กำหนดให้ประชาชนเข้าพื้นที่สนามหลวงตั้งแต่เวลา 04.00 – 21.00 น. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ทำความสะอาด และดูแลความปลอดภัย ประชาชนจึงควรไปพักในสถานที่ที่จัดไว้รองรับ
- ร้อยละ 14 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการจัดระเบียบบุคคลที่หมุนเวียนมารับของแจกบริเวณโดยรอบสนามหลวง

ข้อเสนอแนะ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดสถานที่พักค้างให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

3. จัดระเบียบการรับ-แจกอาหาร/สิ่งของรอบสนามหลวง
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/35735207
208 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณโดยรอบสนามหลวงมีหน่วยงานและประชาชนนำสิ่งของ อาหาร และน้ำดื่มมาแจกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพจำนวนมาก จึงควรมีการจัดระเบียบการแจก-รับสิ่งของ เพื่อป้องกันการหมุนเวียนมารับ ลดปัญหาขยะและการจราจร อาทิ ให้เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ แจกบัตรคิว จำกัดการรับต่อคน แจกให้กับมือไม่ให้หยิบเอง ปั๊มมือ หรือแขนสำหรับผู้ที่รับไปแล้ว มีการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับหน่วยงานที่จะมาแจกในแต่ละวัน ยกเลิกการแจกอาหาร เนื่องจากมีโรงครัวอยู่แล้ว รณรงค์ให้ทำบุญ หรือบริจาคกับมูลนิธิต่างๆ แทน
- ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อมีการแจกสิ่งของต่างๆ จะมีปัญหาการเวียนมารับแทบทุกที่ รวมทั้งการแซงคิว ซึ่งเป็นเรื่องของสามัญสำนึกและจิตสาธารณะที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก

ข้อเสนอแนะ สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบการรับ-แจกสิ่งของบริเวณโดยรอบสนามหลวง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม.พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความกังวลใดๆ ส่วนการแก้ปัญหาประชาชนตกค้างไม่ได้เข้าเคารพพระบรมศพ กทม. จะประสานสำนักพระราชวัง เพื่อจัดให้ประชาชนเข้าไปได้มากที่สุด

-เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ มีประชาชนจากต่างจังหวัดติดต่อเข้าพักในสถานที่ที่ กทม.เตรียมให้ทั้ง 3 แห่งเกือบเต็มอัตราที่สามารถรองรับได้ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย บ้านอิ่มใจ 100 คน อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 600 คน และสนามม้านางเลิ้ง 300 คน หลังจากนี้ จะประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หาที่พักรองรับเพิ่มเติม หากที่พักที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ

-บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) จะเข้ามาติดตั้งห้องน้ำระบบน็อกดาวน์เพิ่มเติมอีกแห่งบริเวณกองสลากเก่า ริมถนนราชดำเนินกลาง แบ่งเป็นห้องน้ำหญิง 10 ห้อง ชาย 5 ห้อง ห้องน้ำสำหรับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 2 ห้อง โถปัสสาวะสำหรับผู้ชาย 20 โถ อ่างล้างมือหน้าห้องน้ำชาย หญิงฝั่งละ 5 จุด คาดจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณวันที่ 1 พ.ย.นี้ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดหาเก้าอี้พับ 200 ตัว สำหรับหมุนเวียนให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว สตรีมีครรภ์ ใช้นั่งพักระหว่างรอคิวเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พร้อมจัดรถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัว ที่เดินไม่ไหว เพื่อส่งบริเวณทางเข้าพระบรมมหาราชวัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมการจัดบริการ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ภายในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวัง

 

2.ตั้งสถานีตำรวจชั่วคราว 3 จุด ในสนามหลวง
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงการตั้งสถานีตำรวจย่อยชั่วคราวบริเวณท้องสนามหลวงว่า ได้ประสาน พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยะภิญโญ ผบช.ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ช่วยสนับสนุน การตั้งสถานีตำรวจย่อยบริเวณสนามหลวงชั่วคราว เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ขณะนี้มีการตั้งสถานีตำรวจชั่วคราวแล้ว 3 จุด บริเวณใกล้เคียงเต็นท์กองอำนวยการ 2 จุด และบริเวณประตูวิเศษไชยศรี สถานีตำรวจชั่วคราวจะมีตำรวจหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า สถิติการพลัดหลงของเด็กและผู้สูงอายุบริเวณสนามหลวงตั้งแต่วันที่ 18 -29 ต.ค.59 พบจำนวนเด็กที่พลัดหลง 151 คน และผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ 72 คน ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 และ กทม. ได้ตกลงร่วมกันต้องการให้ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่สนามหลวงมีบัตรประจำตัว โดยเฉพาะเด็ก ซึ่งผู้ปกครองต้องเขียนชื่อ-สกุล ชื่อผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดตัวเด็กไว้เสมอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กพลัดหลงเจ้าหน้าที่จะสามารถตามหาผู้ปกครองได้

-นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง ผอ.กปส. กล่าวว่า กทม.พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางมายังสนามหลวง หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลให้ติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นกลางท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำจุดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. ของทุกวัน หรือสอบถามสายด่วน โทร.1899 พร้อมกันนี้ ได้ประชุมนักประชาสัมพันธ์ของ กทม.ทั้ง 50 สำนักงานเขต ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ประจำจุดกองอำนวยการร่วมฯ 3 จุด ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนแจ้งจุดบริการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยและให้บริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

 

3.ตั้งเต็นท์ให้เปลี่ยนชุดสุภาพ
17 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังการประชุม กอร.รส.ว่า กรณีประชาชนบางส่วนมีความกังวลใจเกี่ยวกับการแต่งกายในการเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ ขอเรียนให้ทราบเพื่อลดความกังวลใจว่า สำนักพระราชวังมีความยินดีที่จะต้อนรับพสกนิกรของพระองค์ท่าน ซึ่งเดินทางมา กราบถวายสักการะพระบรมศพ ด้วยความจงรักภักดี โดยขอให้ประชาชนทั้งชายและหญิงแต่งกายสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรง แต่หากไม่ได้สวมกระโปรงมา สำนักพระราชวังได้เตรียมผ้าถุงไว้บริการด้านหน้าก่อนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ส่วนรองเท้าประชาชน หากไม่มีรองเท้าหุ้มส้นก็สามารถเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพได้ โดยสำนักพระราชวังจะเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ ประชาชนที่ไม่มีเสื้อสีดำสามารถสวมเสื้อผ้าที่มีโทนสีเข้มใกล้เคียงกับสีดำมากราบถวายสักการะพระบรมศพได้

-เรื่องที่กังวลคือ กรณีพบกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มหน้าพระบรมมหาราชวังและแต่งกายไม่เหมาะสมเพื่อมาถ่ายภาพเซลฟี โดยใช้พระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลังแล้วส่งไปในโลกโซเชียล ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม กรณีดังกล่าวที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและการลดความวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการแต่งกายในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ รวมทั้งการให้บริการชุดดำสุภาพและรองเท้าสำหรับประชาชน

 

4.จัดระเบียบสนามหลวงใหม่-เตรียมพื้นที่สร้างพระเมรุมาศ
17 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดอะเนชั่น, M2F, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า กรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งจะใช้พื้นที่อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพื้นที่สนามหลวงโดยเฉพาะด้านทิศใต้ ดังนั้นจะเหลือพื้นที่รองรับประชาชนที่จะมาถวายสักการะพระบรมศพ 1 ใน 3 ของพื้นที่สนามหลวงทั้งหมด จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการพื้นที่ใหม่ โดยจากนี้ไปบริเวณสนามหลวงให้มีเพียงประชาชนที่จะมากราบถวายสักการะพระบรมศพเท่านั้น

-จะกำหนดเวลาแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนบริเวณสนามหลวง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ควบคุมปริมาณอาหารให้พอดีกับประชาชนและลดปริมาณขยะ สำหรับการแจกอาหารจะขอความร่วมมือให้ทำเป็นรอบๆ ตามช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงค่ำ อีกทั้งจะงดแจกอาหารหลังเวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ยกเว้นน้ำดื่ม เพื่อความเป็นระเบียบในการบริหารจัดการและดูแลพื้นที่

-พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรอง ผอ.กอร.รส. กล่าวว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น.เป็นต้นไป กำลังพลทั้งหมด จะช่วยกันทำความสะอาดทั้งในเต็นท์ทำอาหารและ นอกเต็นท์ จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

-ส่วนการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามหลวงเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ รวมถึงเทศกิจได้ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด 1,400 ตัว มีจุดรับแจ้งเหตุ และจุดคัดกรอง 8 จุด โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าสนามหลวงตั้งแต่เวลา 04.00 น. หลังจาก 21.00 น. จะเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ เพื่อให้ กทม.เข้าทำความสะอาดพื้นที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เพื่อการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการเตรียมพื้นที่สำหรับจัดสร้างพระเมรุมาศ
ด้านลบ
-ตามที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโรงทานแจกอาหารจำนวนมากทุกวัน และเมื่อฝนตกทำให้มีสิ่งสกปรกบริเวณพื้นที่ประกอบอาหารจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ ได้


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบพื้นที่สนามหลวงและการกำหนดเวลาแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม

 

5.บันทึกทุกกิจกรรมในหอจดหมายเหตุ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีข้อสั่งการให้ ศตส.ดูแลช่วยเหลือประชาชนในการจัดทุกกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และให้ ศตส.รวบรวมการทำกิจกรรมของทุกหน่วยงานทั้งที่เป็นภาพถ่าย วีดิทัศน์ วีดิโอคลิป โดยกิจกรรมในประเทศมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวม ส่วนในต่างประเทศให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมแล้วส่งให้ ศตส. และให้ ศตส.หารือกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำไปบรรจุไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรวบรวมการจัดกิจกรรมของ กทม. เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อบันทึกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

6.เร่งแต่งตั้ง ขรก.แทนตำแหน่งที่ว่าง
2 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีนายอดิศักดิ์ ขันตี อดีต ทปษ.ของ ผว.กทม.ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่า ทราบเรื่องแล้วซึ่งหลังจากนี้อาจไม่พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคนใหม่แทนนายอดิศักดิ์ เนื่องจากทีมที่ปรึกษาที่มีอยู่เดิมสามารถทำงานได้ ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเป็นการปรับตำแหน่งและแต่งตั้งตามปกติ ขณะนี้ได้มอบหมายให้ ป.กทม.และ รป.กทม.เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ คาดจะเร่งดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขับเคลื่อนการบริหาร กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามขั้นตอนนโยบายของ ผว.กทม.

 

7.สภา กทม.เตรียมยกร่างกฎหมายเพิ่มค่าเก็บขยะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ส.ก.ในฐานะประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมสภา กทม. กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเรื่องการยกร่างข้อกฎหมายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยฉบับใหม่และผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยที่คาดสามารถเก็บได้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา เบื้องต้นมีการติดตามข้อมูลในการจัดเก็บขยะของ สสล.ทั้งปริมาณขยะ เพื่อเตรียมออกเป็นข้อบัญญัติ กทม.ในการจัดเก็บขยะตามปริมาณที่ทิ้งจริง

-นอกจากนี้ จะต้องพิจารณากฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ..... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศใช้ เพื่อให้มีทิศทางจัดเก็บในรูปแบบเดียวกันคาดจะนำเสนอเข้าสู่ประชุมสภา กทม. ในเดือน ม.ค.60 เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ ศึกษา ก่อนนำเสนอ ที่ประชุมและคณะผู้บริหาร กทม. ต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนลดการผลิตขยะ เพื่อลดภาระการจัดเก็บในระยะยาว
ด้านลบ
-ปัจจุบัน กทม. ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยทั่วไปตามข้อบัญญัติ กทม.เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 และข้อบัญญัติ กทม. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 กำหนดให้สถานที่มีมูลฝอยไม่เกินวันละ 20 ลิตร จัดเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 20 บาท หรือหนึ่งครอบครัวจ่ายเดือนละ 20 บาท ซึ่งทำให้ กทม. เก็บค่าธรรมเนียมขยะได้ปีละ 500 ล้านบาท ขณะที่ กทม.ลงทุนบริหารจัดการขยะปีละ 6.5 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าขาดทุนกว่า 6,000 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและปัญหาอุปสรรค ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ

 

8.ตรวจสอบเหตุเครนก่อสร้างล้ม
6 ฉบับมติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, M2F
รายละเอียด
-นางอัจฉราวดี ชัยสุริรัตน์ ผอ.เขตคลองเตย กล่าวกรณีรับแจ้งเหตุเครนก่อสร้างล้มบริเวณบันไดทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพระโขนง ถ.สุขุมวิท (ขาเข้า) ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตคลองเตยได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถเครนที่ใช้ตอกเสาเข็มล้ม ส่งผลให้ตัวหัวเจาะล้มกระแทกคานสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพระโขนง ก่อนรั้งสายไฟฟ้าดึงเสาไฟฟ้าล้ม 2 ต้น กีดขวาง 1 ช่องทางซ้าย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

-บริเวณดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร ซัมเมอร์ฮิลล์ เป็นช็อปปิ้งมอลล์ สูง 3 ชั้น ก่อนเกิดเหตุคนงานกำลังขับรถเครนที่ใช้เจาะเสาเข็มอยู่ในไซส์งานก่อสร้าง แต่เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาพื้นที่มีฝนตกทำให้พื้นดินอ่อนนุ่ม รับน้ำหนักรถเครนที่กำลังทำงานไม่ไหว ทำให้รถเครนดังกล่าวเอียงล้มลงมากระแทกคานรถไฟฟ้าบีทีเอส จากนั้นได้รั้งสายไฟฟ้าจนดึงเสาไฟฟ้าหักไป 2 ต้น ซึ่งได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงตัดไฟ พร้อมเร่งซ่อมแซมส่วนรถไฟฟ้ายังเปิดให้บริการตามปกติ เนื่องจากไม่มีผลกระทบกับการเดินรถ แต่ได้ปิดช่องทางขึ้น-ลง ด้านฝั่งขาเข้า 1 ช่อง เพื่อป้องกันอันตราย เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่โยธาเข้าตรวจสอบความเสียหายและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับเหมาต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การควบคุมดูแลความปลอดภัยในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยการก่อสร้างอาคาร

 

9.1 พ.ย. ให้รถทัวร์ท่องเที่ยวจอดสนามม้านางเลิ้ง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร (รรท.ผบก.จร.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 เป็นต้นไปจะมีการเปิดพระบรมมหาราชวังให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้ตามปกติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จึงได้ประชุมหารือร่วมกับ สน.พื้นที่และวางแผนร่วมกันเพื่อรองรับรถทัวร์นักท่องเที่ยว ที่ประชุมได้ข้อสรุปตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป รถทัวร์ท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวบริเวณสะพานช้างโรงสีและนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่สนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ส่วนสถานที่จอดรถทัวร์เพื่อรอนักท่องเที่ยว บช.น.ได้เตรียมที่จอดรถไว้บริเวณสนามม้านางเลิ้ง สามารถรับรถได้ประมาณ 400 คัน อย่างไรก็ตาม จะเริ่มทดลองใช้แผนจัดการจราจรดังกล่าวก่อน เพื่อพิจารณาจะสามารถลดปัญหาการจราจรได้หรือไม่ ก่อนจะปรับแผนเพิ่มเติมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
- การวางแผนจัดการจราจรรองรับรถทัวร์นักท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์


ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์