• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ประชุมเครือข่ายแก้ปัญหาน้ำท่วม-ใช้มาตรการจับปรับทิ้งขยะลงคลอง
6 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝนและน้ำเร่งระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.ได้วางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งการลดระดับน้ำในคลองให้เหลือระดับต่ำรองรับน้ำฝนและประสานจังหวัดโดยรอบเพื่อช่วยวางแผนการระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม ในคูคลองต่าง ๆ พบขยะจำนวนมากที่อุดตันเส้นทางระบายน้ำ โดยสามารถจัดเก็บขยะในคูคลองได้กว่า 20 ตัน/วัน ดังนั้นจึงต้องเร่งรณรงค์ไม่ให้เกิดการทิ้งขยะลงคูคลองสาธารณะและประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน เพื่อแจ้งข้อมูลสถานการณ์ฝนให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วมากที่สุด

-สำหรับวันที่ 5-9 มิ.ย.นี้ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุพื้นที่กรุงเทพฯ มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่เกิดฝนตกกว่าร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กทม.ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง ขณะนี้การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจะแล้วเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้ในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำต่อไป กทม.จะดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาแบบถาวร โดย กทม.ได้เสนอ ของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตามจุดที่มีปัญหาน้ำรอระบายเป็นประจำ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ กทม.บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา โดยมี ผอ.เขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งรถยก เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รถพยาบาล เป็นต้น โดยศูนย์เหล่านี้จะให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่าปัญหาในพื้นที่นั้นๆ จะคลี่คลาย

-ขณะนี้ กทม.ได้เตรียมดำเนินมาตรการจับปรับผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งออกระเบียบการให้รางวัลคนชี้เบาะแสผู้กระทำผิดทิ้งขยะลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะครึ่งหนึ่ง เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความสะอาดคูคลอง คาดอีก 2 สัปดาห์จะสามารถประกาศข้อกำหนด หลักปฏิบัติ และบทลงโทษ จากนั้นจะแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป โดยระเบียบดังกล่าวจะออกมาพร้อมกับระเบียบการให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสคนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า ผว.กทม. สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ กทม.เร่งสำรวจต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เพื่อป้องกันการโค่นล้ม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในช่วงฤดูฝน หากพบต้นไม้ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้มให้เร่งแก้ไขโดยด่วน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝนและน้ำเร่งระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองพื้นที่สาธารณะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535ซึ่งนอกจากการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนแล้ว ต้องทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสคนทิ้งขยะในคูคลอง ทางเท้า และที่สาธารณะด้านลบ-ปัจจุบันในคูคลองต่างๆ พบมีขยะจำนวนมากที่อุดตันเส้นทางระบายน้ำโดยสามารถจัดเก็บขยะในคูคลองได้กว่า 20 ตัน/วัน

-จากการสำรวจพบส่วนใหญ่ต้นไม้ ที่มีอายุมากและเสี่ยงต่อการโค่นล้มในกรุงเทพฯ อยู่ใน 5 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตพระนคร เขตดุสิต และเขตบางซื่อ รวม 1,925 ต้น


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลองทางเท้าและที่สาธารณะ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะยาว

 

2.พัฒนาระบบแจ้งเตือนศูนย์ป้องกันน้ำท่วม
2 ฉบับเดลินิวส์, มติชน
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร สนน.ชั้น 6 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบทั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดการปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.และวันที่ 1 ส.ค.นี้จะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งข้อมูลสถานการณ์ฝน ระดับน้ำ และปริมาณน้ำฝน โดยจะสามารถบริหารจัดการทั้งน้ำฝน น้ำเหนือและน้ำขึ้นน้ำลงได้ ซึ่ง สนน.จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเขตหรือเจ้าหน้าที่ สนน. ทราบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ รวมทั้งระบบต่างๆ ภายในศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของ กทม.

 

3.ประสานความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท-แบริ่ง
2 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตบางนา กรุงเทพฯ กับ จ.สมุทรปราการ ขณะที่ถนนสุขุมวิทอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง ควรมีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยน้ำส่วนหนึ่งดึงไปลงที่คลองบางนาในพื้นที่กรุงเทพฯ และอีกส่วนหนึ่งดึงไปลงคลองสำโรงในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อแบ่งน้ำให้ระบายได้เร็วขึ้น ซึ่งสำนักงานเขตบางนาจะตั้งกองอำนวยการร่วมบริเวณปากซอยลาซาล มีกทม. กรมทางหลวง เทศบาลสำโรงเหนือ และเทศบาลสำโรงใต้ ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ทั้งนี้ ก่อนฝนจะตก สนน.จะแจ้งไปยังสำนักงานเขตบางนา เพื่อเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประจำจุดต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนาด้านลบ-ที่ผ่านมาถนนสุขุมวิทช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง เขตบางนา เป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่างระดับมีปัญหาน้ำเร่งระบาย เพราะเป็นพื้นที่รอยต่อ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง

 

4.รณรงค์วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
1 ฉบับ สยามรัฐ
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง นำร่อง 5 เขตว่า สนน. ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ ส่งผลให้ตรวจพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลง

-นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า สนอ.ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากปกติในพื้นที่เขตที่พบทุกปี หรือเกือบทุกปี คือ เขตบางขุนเทียน บางนา หนองจอก พระโขนง และเขตมีนบุรี โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่กับการทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนรณรงค์และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงในปีต่อๆ ไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯด้านลบ-พื้นที่ที่เกิดโรคในสัตว์มักจะเป็นในเขตพื้นที่เดิม และสัตว์ที่ตรวจพบโรคส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็นสุนัขมีเจ้าของและสุนัขจรจัดที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันและทำทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

5.พัฒนาบริหารจัดการเดินเรือคลองภาษีเจริญ
1 ฉบับไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 KT เริ่มคิดอัตราค่าโดยสารเรือที่คลอง ภาษีเจริญ 15 บาทตลอดสาย และมีการขาดทุนเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านบาท ซึ่ง KT พยายามหาวิธีลดการขาดทุนให้มากที่สุด ขณะนี้ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทเอกชนมาบริหารจัดการเดินเรือคลองภาษีเจริญ โดยมีแนวคิดให้สิทธิการโฆษณาตามท่าเรือ หรืออาจปรับปรุงท่าเรือเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนหันมาสัญจรทางน้ำ เชื่อมต่อการเดินทางอื่นๆ มากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก-ปัจจุบันคลองสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการเดินเรือเพียงร้อยละ 10 ของคลอง หากภาครัฐมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จะทำให้ปัญหาการจราจรลดลงได้-การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถ เรือ ราง
ด้านลบ
-รายงานผลประกอบการโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ ประจำปี 2559 จาก KT ซึ่งได้รับมอบหมายงานจาก กทม.ให้เป็นผู้เดินเรือ ตั้งแต่เดือน เม.ย.59 พบมีรายได้ 18 ล้านบาท แต่มีรายจ่าย 27 ล้านบาท


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญ และแนวทางการบริหารจัดการเดินเรือคลองภาษีเจริญ

 

6.จัดระเบียบเดินชิดขวาสะพานลอย-สกายวอล์ก
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-รายงานข่าว สจส. อยู่ระหว่างเสนอโครงการจัดระเบียบการเดินบนสะพานคนเดินข้ามถนนและทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) ต่อคณะผู้บริหารโดย สจส.มีแนวคิดจัดระเบียบการสัญจรด้วยการเดินเท้าบนสะพานคนเดินข้ามถนนและทางเดินยกระดับทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐานการสัญจรด้วยการเดินเท้าที่มีรูปแบบเดินชิดขวาแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดระยะเวลาการเดินทาง นอกจากนี้ จะประสานกรมทางหลวงให้จัดระเบียบการเดินเท้าบนสะพานคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่กรมทางหลวงรับผิดชอบดูแล 192 แห่ง ให้เดินชิดขวาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สจส.จะจัดทำแบบมาตรฐานเครื่องหมายเดินชิดขวาเวียนแจ้งสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นมอบให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดระเบียบการการสัญจรบนสะพานคนเดินข้าม และทางเดินยกระดับในกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการสัญจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบมาตรฐานการเดินที่เป็นสากล เพื่อจัดระเบียบการเดินเท้าบนสะพานคนเดินข้ามถนนและทางเดินยกระดับในกรุงเทพฯ

 

7.ผู้ค้าแผงลอยขอความเป็นธรรมการจัดระเบียบ
2 ฉบับ แนวหน้า, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายเรวัตร ชอบธรรม แกนนำกลุ่มผู้หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อทวงถาม มาตรการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยทั้ง 50 เขต ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่ปรากฏมีบางเขต เช่น เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ และถนนข้าวสาร เขตพระนคร สามารถทำการค้าขายได้ โดยอ้างเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งสตรีทฟู้ด ซึ่งมีการผ่อนผันให้ขายได้บางพื้นที่ โดยขอให้ กทม.ทบทวนและใช้ความจริงใจภายใต้กฎหมายเดียวกันในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยอย่างไม่เลือกปฏิบัติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-นโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
ด้านลบ
-กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยระบุตลาดที่ กทม.จัดสรรให้ ในข้อเท็จจริงบางแห่งไม่สามารถทำการค้าขายได้จริงทำให้ผู้ประกอบการขาดทุน


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และการกวดขันจัดระเบียบพื้นที่ที่ดำเนินการไปแล้ว

 

8.โปรดเกล้าฯ ทหารมหาดเล็กช่วยขุดลอกคลอง
2 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชนและจิตอาสาเข้าสำรวจขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำที่อุดตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

-ในส่วนของ คสช.และรัฐบาล ขอให้ทุกส่วนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้เครือข่ายผู้นำชุมชนและศักยภาพของ กทม. เป็นหลักในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และเตรียมการล่วงหน้าสำหรับรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการหาวิธีการอื่นๆ ที่จะช่วยเสริม หรือแก้ปัญหาอุทกภัยได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่

 

9.เปิดรับความคิดเห็น 4 คำถามของนายกฯที่สำนักงานเขต
15 ฉบับข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ,สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ,คม ชัด ลึก, บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์, M2F,ผู้จัดการรายวัน 360°
รายละเอียด
-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.)กล่าวถึงความคืบหน้าดำเนินงานเกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า มท.จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามทั้ง 4 ข้อเสร็จแล้ว คาดจะเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.นี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.โดยตนจะทำหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้
-ผู้ที่จะมาแสดงความคิดเห็น จะต้องเดินทางมาด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และต้องลงนามกำกับเพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ส่วนกลางที่กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมเปิดรับให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1.รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กฯ ช่วยเก็บขยะในคลอง
www.facebook.com/thaigoldmedal
https://www.facebook.com/642813949138206/posts/1439249046161355
1,100 likes 37 comments

-ร้อยละ 74 ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกซาบซึ้งใจและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง โดยดำเนินการเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในคลองบางซื่อ บริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ รวมทั้งเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองลาดพร้าว บึงพระราม ๙ เขตบางกะปิ เพื่อเปิดเส้นทางระบายน้ำ

-ร้อยละ 26 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาขยะในคูคลอง ต้องทำให้คนไม่ทิ้งขยะตามใจ ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกใจในเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งดำเนินการจับปรับกับผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง รวมทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแม่น้ำคูคลอง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ
 
 
2.รณรงค์ “ไม่ทิ้ง ไม่ท่วม”-จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155711479732439
3,300 likes 275 shares 403 comments

-ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดทำป้ายรณรงค์ “ไม่ทิ้ง ไม่ท่วม” ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง เนื่องจากขยะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ส่วนขยะชิ้นใหญ่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงจุดทิ้งขยะและออกจัดเก็บทุกสัปดาห์ นั้น ปัญหาขยะกีดขวางการระบายน้ำในคูคลองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน โดยอาจให้ประชาชนเป็นจิตอาสาจัดเก็บขยะในคูคลอง ขณะที่ กทม.ต้องมีแผนจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จัดพื้นที่สำหรับทิ้งขยะขนาดใหญ่เขตละหนึ่งแห่ง จัดเก็บขยะให้ตรงเวลาไม่ให้มีขยะตกค้าง ปลูกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชุมชนริมคลอง ขุดลอกคูคลองและล้างท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง

-ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาขยะในคูคลองมีมานานแล้ว ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้เกิดจากขยะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะการบริหารจัดการขยะของ กทม.ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การขุดลอกคูคลองไม่สม่ำเสมอ สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก พื้นที่รับน้ำลดลง ซึ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเดิมๆ ที่ กทม.ทราบดี แต่เหตุใดจึงยังแก้ไขไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง รวมทั้งการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกสัปดาห์
 
 
3.ปัญหาแผงลอย-ขอทานบนสะพานลอยข้ามแยกเฉลิมเผ่า
www.facebook.com/thailandfootpath
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=720174258165106&substory_index=0&id=578474542335079
631 likes 9 shares 54 comments

-ร้อยละ 85 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สะพานลอยข้ามแยกเฉลิมเผ่า ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีความแคบมาก ขณะที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ค้าแผงลอยและขอทานบนสะพานลอย ซึ่งกีดขวางทางสัญจรของประชาชนอย่างมากแม้ กทม.จะมีโครงการขยายสะพานลอยดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดินเบียดเสียดกัน แต่ขณะนี้ดำเนินการมา 4 เดือนแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

-ร้อยละ 15 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า พื้นที่บนสะพานลอยดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ กทม.หรือไม่ เหตุใดเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงไม่กวดขันจับปรับผู้ค้าแผงลอยเหล่านั้น เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน ขณะที่ประชาชนต้องไม่สนับสนุนสินค้าที่จำหน่ายในที่สาธารณะ หรือพื้นที่ห้ามขาย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินบริเวณแยกเฉลิมเผ่า และการกวดขันจับปรับผู้ค้าแผงลอยบนสะพานลอย เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.กทม.-ป.ป.ช.ผนึกพลังต้านทุจริต
2 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่านายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกัน การทุจริตในกรุงเทพฯ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 กับ กทม. โดยจะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต โดยให้หน่วยงานในสังกัด กทม.ร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชนตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคู่มือการเฝ้าระวังการทุจริตภาคประชาชนของผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อวางรากฐานทางความคิดของประชาชนในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" ซึ่งเป็นการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 23 ก.ค.นี้ พร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 60

-ส่วนการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ กทม.ประจำปีงบประมาณ 60 ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยอบรมผู้นำเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กทม. ใน 4 กิจกรรม รวมทั้งประชุมกรรมการชุมชนของสำนักงานเขตและการประชุมเครือข่าย ป.ป.ช. กทม. เพื่อแนะนำบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานป.ป.ช. รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กรรมการชุมชนได้ทราบวิธีการตรวจสอบเฝ้าระวังการแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่และขยายฐานเครือข่ายการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง กทม.และ ป.ป.ช.ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อคิดเห็น
-สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและการปราบปรามทุจริต

 

2.ปิดจราจรอุดมสุข-สุขุมวิทสร้างปล่องอุโมงค์แก้น้ำท่วม
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่ กทม.ได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก โดยก่อสร้างปล่องรับน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน 3 แห่งคือ ปากซอยอุดมสุข 42 และ 56 และสะพานข้ามคลองเคล็ด ตามโครงก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ปิดการจราจรและเปิดช่องทางเบี่ยงบนถนนอุดมสุขช่วงจากถนนศรีนครินทร์-ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป

-โครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จะรับน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ได้แก่ เขตประเวศ สวนหลวง บางนา และเขตพระโขนง รวมพื้นที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร มีความยาวอุโมงค์ 9.4 กิโลเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ลึก 30 เมตรจากผิวดิน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แนวอุโมงค์ทอดตัวจากอาคารรับน้ำบริเวณบึงหนองบอน ลอดใต้แนวคลองหนองบอน แนวคลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 แนวคลองบางอ้อ ผ่านสถานีสูบน้ำ และออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองบางอ้อโดยจะก่อสร้างปล่องรับน้ำขนาดใหญ่และอาคารรับน้ำเป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่างๆให้ระบายลงสู่อุโมงค์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

 

3.พัฒนากรุงเทพฯเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
2 ฉบับ ไทยโพสต์, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รผว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโลกว่า วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี ประชาชาติทั่วโลกกำหนดให้เป็นวันแห่งความร่วมมือระหว่างชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" โดยในปี 60 องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment Programme : UNEP) กำหนดการรณรงค์ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "CONNECTING PEOPLE TO NATURE หรือชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ" เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้

-กทม.ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นหนึ่งในนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW" โดยมีเป้าหมายต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สสล. กล่าวว่า ในส่วนของ กทม.มีการจัดกรรม ได้แก่ (1) การจัดสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 4-8 มิ.ย.60 โดย กทม.จะประดับไฟสีเขียวบริเวณศาลาว่าการ กทม.เพื่อเป็นสัญลักษณ์วันสิ่งแวดล้อมโลก (2) ทั้ง 6 กลุ่มเขตร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมภายใต้กรอบของ UNEP อาทิ City Forest, Clean air, Clean city ระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย.60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

4.อบรมเครือข่ายอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย 50 เขต
3 ฉบับ ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวเปิดการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ ณ วัดสามพระยา เขตพระนครว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ในการดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ โดยร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องสิ่งผิดปกติในพื้นที่ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการป้องกันเหตุ เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

-ในส่วนของ กทม.ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะกล้อง CCTV ในพื้นที่ท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง และบริเวณโดยรอบ โดย กทม.จะจัดการอบรมดังกล่าว ให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขตต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความความร่วมมือกับประชาชน ผู้ประกอบการ และในชุมชนพื้นที่ในการร่วมกันสอดส่องสิ่งผิดปกติ เพื่อร่วมสร้างให้กรุงเทพฯเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ เพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

 

5.สร้างท่อลอดแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนอโศก-ดินแดง
3 ฉบับมติชน, ข่าวสด,สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดินแดงว่า สนน.ได้รายงานว่าถนนอโศก-ดินแดง บริเวณปากซอยสุทธิพร 2 เป็น 1 ใน 13 จุดอ่อนน้ำท่วมสำคัญ กทม.จึงเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก เพื่อดึงน้ำฝั่งขาออกไปยังฝั่งขาเข้า ผ่านท่อระบายน้ำขนาด 1.20 เมตร และเริ่มต้นระบายน้ำจากตลาดขวัญลงสู่คลองข้างโบสถ์แม่พระฟาติมา ซึ่งปลายคลองดังกล่าวมีสถานีสูบน้ำกำลังสูบ 9 ลบ.ม./วินาที และดึงน้ำลงสู่คลองสามเสน พร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก 2 ตัว รวมถึงให้ สนย.ยกผิวจราจรในพื้นที่ลุ่มต่ำขึ้นมาอีก 10-15 ซม.ให้เท่ากับฝั่งขาเข้า คาดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณนี้จะหมดไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดินแดง
ด้านลบ
-พื้นที่ถนนอโศก-ดินแดงฝั่งขาออกบริเวณปากซอยสุทธิพร 2 เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อฝนตกหนักจึงเกิดปัญหาท่วมขังสูง 15-20 ซม.ความยาวประมาณ 500 เมตร

ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่เขตดินแดง

 

6.เร่งวางท่อระบายน้ำถนนฉิมพลี-แก้ปัญหาอุโมงค์ชัยพฤกษ์
1 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจการวางท่อระบายน้ำถนนฉิมพลีและระบบระบายน้ำอุโมงค์ชัยพฤกษ์ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ บริเวณหน้าศาลตลิ่งชันว่า กทม.ได้วางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่หน้าศาลอาญาตลิ่งชัน-คูน้ำกลางถนนพุทธมณฑล สาย 1 โดยวันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะเร่งให้จุดที่วางท่อสุดท้ายบริเวณคูน้ำกลางถนนพุทธมณฑล สาย 1 ใช้การได้ หลังวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลไปตามท่อระบายน้ำไปลงคูน้ำพุทธมณฑล สาย 1 ได้ โดยบริเวณกลางท่อระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว เพื่อช่วยในการดึงน้ำด้วย มั่นใจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าศาลอาญาตลิ่งชันจะลดลง-ส่วนบริเวณอุโมงค์ชัยพฤกษ์ สนย.และ สนน.ได้ติดตั้งระบบระบายน้ำภายในอุโมงค์กลับรถ ซึ่งอยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยระบบระบายน้ำดังกล่าวจะนำน้ำระบายไปยังคลองบางกอกน้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน คาดจะเริ่มงานได้ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพและการระบายน้ำบริเวณถนนฉิมพลีและบริเวณอุโมงค์กลับรถชัยพฤกษ์


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนฉิมพลีและระบบระบายน้ำอุโมงค์ชัยพฤกษ์

 

7.เสนออนุรักษ์บ้านในป้อมมหากาฬ 22หลัง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลวผ.กทม. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการระบุคุณค่าป้อมมหากาฬ ครั้งที่ 5 เรื่องข้อมูลกรรมสิทธิ์การถือครองและการออกแบบวิธีการในการสำรวจคุณค่าบ้านในป้อมมหากาฬสิ่งที่มีข้อมูลตรงกันคือ การได้มาซึ่งที่ดิน ส่วนบ้านที่เหลืออยู่มีจำนวน 33 หลัง จะตัดออกจากการพิจารณา 11 หลัง เนื่องจากไม่อยู่ในเกณฑ์ประเมินคุณค่า 5 ด้าน โดยบ้านที่เห็นพ้องให้เก็บรักษาไว้เพื่อการอนุรักษ์อย่างแน่นอนในขณะนี้มี 2 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 99 คือ เรือนไม้กลางชุมชน และบ้านเลขที่ 97 คือ บ้านหลอมทอง มี 4 หลังยังไม่ติดใจ และคงเหลือ 16 หลังที่จะพิจารณาต่อวันที่ 3 มิ.ย.นี้

-นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า บนที่ดิน 21 แปลง รวมพื้นที่เกือบ 5 ไร่ มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยเสนอให้อนุรักษ์บ้านไว้ 24 หลัง แต่ กทม.รื้อเกินไป 2 หลัง จึงคงเหลือที่จะเสนออนุรักษ์ 22 หลัง ส่วนวิธีการอนุรักษ์ทำได้หลายแบบ เช่น แบบแช่แข็ง และเคลื่อนไหวแบบมีชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อสรุปที่ชัดเจน สมาคมฯ มีคำถามว่า 1)กทม.รับได้ไหมกับจำนวน 22 หลัง 2) จำเป็นหรือไม่ที่จะใช้พื้นที่เป็นสนามหญ้าอย่างเดียว หากมีแปลงข้าว เล้าไก่ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ได้หรือไม่ 3) จะมีการพัฒนาโซนนิ่งหรือไม่ เช่น การเชื่อมต่อกับภูเขาทอง วัดราชนัดดาฯ ถนนมหาไชย ซึ่งเป็นบริบทโดยรอบ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แนวทางการพิจารณาอนุรักษ์บ้านในป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาบ้านที่จะอนุรักษ์ในป้อมมหากาฬ

 

8.จัดกิจกรรม “จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” รณรงค์งดทิ้งขยะลงคลอง
2 ฉบับ สำนักข่าวแห่งชาติ, เดอะเนชั่น
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวเปิดกิจกรรม “จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” ตามโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” ว่า การรณรงค์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของ กทม.ที่ต้องการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.อย่างยั่งยืนซึ่ง กทม.ได้จัดกิจกรรมลงเรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ไปยังบริเวณคลองลาดพร้าว ตั้งแต่ใต้ทางด่วนท้ายวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก-วัดสิริกมลลาวาส เขตลาดพร้าวที่เป็นแหล่งชุมชนริมคลอง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงคลอง และทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำและลำคลอง อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ด้านลบ
-ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เกิดการจราจรติดขัด สาเหตุสำคัญที่ทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ คือ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ซึ่งมีปริมาณมากถึง 20 ตัน ในทั้งในลำคลองและสถานีสูบน้ำต่าง ๆ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

 

9.คุมเข้มตึกอาคาร ห้ามขวางทางผู้ป่วย
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร สนย. กล่าวว่า ได้มีหนังสือถึง ผอ.เขตให้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารอย่างเคร่งครัด หากพบมีการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารที่กีดขวางการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น การดัดแปลงต่อเติมบริเวณที่ว่างด้านหน้าอาคาร หรือที่ว่างด้านข้างระหว่างแถวของตึกแถว ก่อสร้างรุกที่สาธารณะให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยให้รื้อถอนส่วนที่ฝ่าฝืนกฎหมายออกทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เมื่อเดือน ส.ค.59 เพื่อจัดทำแผนบูรณาการ กรณีกู้ชีพฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในการกู้ชีพฉุกเฉิน แล้วมีความเห็นว่า การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเหตุให้กีดขวาง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารไม่ให้กีดขวางการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ประกาศใช้ระเบียบจ่ายเงินรางวัลค่าปรับผู้ขับขี่ จยย.บนทางเท้า
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155707768472439
923 likes 25 shares 86 comments

-ร้อยละ 55 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม.เตรียมประกาศใช้ระเบียบจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าภายในเดือน มิ.ย.นี้ นั้น เพราะจะทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะและทำร้ายร่างกายกันเพิ่มขึ้นระหว่างผู้ที่ถ่ายภาพ หรือคลิปเป็นหลักฐานกับผู้ที่กระทำผิด รวมทั้งอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริต ทั้งที่การแก้ปัญหาดังกล่าวควรรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจร ควบคู่กับการกวดขันจับปรับของผู้บังคับใช้กฎหมาย

-ร้อยละ 45 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจ่ายเงินรางวัลนำจับดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งต้องดำเนินการอย่างจริงจังและไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. คลิปเทศกิจรับเงินจากผู้ค้า
www.facebook.com/SocialHunter1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=265568793910616&id=162757907525039
1,100 likes 21 shares 54 comments

-ร้อยละ 93 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม.ขณะรับเงินจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นั้น พฤติกรรมดังกล่าวน่าจะพบในทุกเขต ซึ่งเป็นการออกใบเสร็จค่าปรับจากการฝ่าฝืนค้าขายในที่ห้ามขาย แต่จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ค้าอาจเกินจากในใบเสร็จ ขณะที่ผู้ค้าก็ยอมจ่ายเงินค่าปรับเพื่อแลกกับการได้ค้าขาย ปัญหานี้เกิดจากความไม่เด็ดขาดในการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า ทั้งยังเปิดช่องให้มีการทุจริตด้วย

-ร้อยละ 7 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ต้องดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างจริงจังและไม่ให้มีการค้าขายในพื้นที่ห้ามอย่างเด็ดขาด

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงการตรวจสอบกรณีมีคลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจรับเงินจากผู้ค้า
 
 
3.แนะประชาชนร่วมจัดการขยะ
www.facebook.com/suharit.surprise
https://www.facebook.com/7470001369/posts/10154345814921370
723 likes 30 shares 18 comments

-ร้อยละ 77 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีสมาชิกเฟซบุ๊ก “DJ Suharit Siamwalla” โพสต์ข้อความระบุการแก้ปัญหาขยะไม่จำเป็นต้องรอรัฐบาล หรือ กทม. แต่ประชาชนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง ด้วยการปลูกจิตสำนึก ลดการใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะในครัวเรือน เมื่อทุกคนช่วยกันปัญหาขยะก็จะลดลง

-ร้อยละ 23 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาขยะกีดขวางทางระบายน้ำในคูคลองและไขมันที่อุดตันท่อระบายน้ำ แม้จะเกิดจากความมักง่ายของประชาชน แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เช่น การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทุกเดือน เพื่อลดปัญหาไขมันและขยะอุดตัน

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะและไม่ทิ้งขยะ หรือเทน้ำทิ้งลงคูคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขยะกีดขวางการระบายน้ำ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.รณรงค์แก้ปัญหาทิ้งขยะในที่สาธารณะ
6 ฉบับ เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ

รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม.ว่า ได้สั่งการให้ทั้ง 50 สำนักงานเขตเร่งรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน โดย กทม.จะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม” เพื่อขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองและพื้นที่สาธารณะตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ โดยจัดรถตระเวนจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์และให้แต่ละสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงโครงการจัดเก็บขยะของ กทม.อย่างทั่วถึงพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งสำรวจต้นไม้ทั่วพื้นที่ หากเสี่ยงที่จะโค่นล้มให้เข้าไปเร่งล้อมต้นไม้อย่างเร่งด่วน แต่หากเป็นต้นไม้ ในพื้นที่ของเอกชนให้แจ้งเจ้าของพื้นที่ป้องกันเร่งด่วน

-นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชม กทม.ที่สามารถเร่งระบายน้ำได้เร็ว นอกจากนี้ สั่งการให้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มอีก 2-3 จุด อาทิ บริเวณคลองเปรมประชากร ซึ่ง กทม.ศึกษาเสร็จแล้ว และเตรียมยื่นของบประมาณต่อรัฐบาลในเดือน ก.ค. รวมทั้งสั่งการให้ กทม.หาแนวทางก่อสร้างคันกั้นน้ำตามพระราชดำริในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน รวมทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพฯ เพิ่มเติมด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาจากการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดจิตสำนึกสาธารณะมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการเลิกทิ้งขยะตามพื้นที่สาธารณะมากที่สุด-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.
ด้านลบ
-การทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะซึ่งส่งผลให้เกิดการอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำในคูคลองและท่อระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองและที่สาธารณะ

 

2.เพิ่มความคมชัดกล้อง CCTV
4 ฉบับเดลินิวส์, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเป็น หูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบันได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 53,000 ตัว เป็นกล้องที่เชื่อมสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกล้อง 13,000 ตัว และเป็นกล้องรูปแบบ stand alone ซึ่งจะเก็บข้อมูลในพื้นที่นั้น ๆ อีก 40,000 ตัว ขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างการพัฒนากล้อง stand alone ให้สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เขตพระราชฐานทั้งหมด กทม. ได้ปรับเปลี่ยนกล้อง CCTV ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นกล้องคุณภาพสูงมีความคมชัดมากกว่า 5 ล้านพิกเซล และได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในสะพานสำคัญที่จะเชื่อมต่อสู่พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คือ สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้า สะพานพระราม 8 สะพานพระปกเกล้า เพื่อช่วยตรวจสอบรถที่จะเข้าออกพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

-นายสุธน อาณากุล ผอ.สจส. กล่าวว่า การติดตั้ง กล้อง CCTV ที่มีความคมชัดมากถึง 4-5 ล้านพิกเซลใช้เวลาติดตั้ง 60 วัน จำนวน 83 ตัว นอกจากนี้ได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่โดยรอบสนามหลวง เพิ่มอีก 150 ตัว โดย กทม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 81 ล้านบาท ส่วนการเชื่อมสัญญาณภาพไปยัง 50 สำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาลทั้ง 88 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ของกล้อง stand alone จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี งบประมาณ 3 พันล้านบาท และให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจกล้อง CCTV ของเอกชนและในสถานที่ราชการทุกแห่ง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพกล้อง CCTV ของ กทม. เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกล้อง CCTV ของ กทม.รวมทั้งการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มในสถานที่สำคัญ

 

3.ขอใช้ที่ ร.1 พัน 2 รอ. ระบายน้ำแจ้งวัฒนะ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังร่วมหารือกับผู้แทนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1พัน.2รอ.) ในการใช้ พื้นที่เป็นแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนแจ้งวัฒนะว่า กทม.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายในบริเวณดังกล่าว โดยได้ประสานขอใช้พื้นที่แก้มลิงในการระบายน้ำผ่านเข้ามา ซึ่ง ร.1พัน.2รอ.ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่บริเวณด้านหลัง ร.1พัน.2รอ.เป็นระบบทำน้ำประปาของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งมีประชาชนเข้าใจผิดว่าน้ำที่ระบายเข้ามาที่ระบบของ ร.1พัน.2รอ.ได้เข้าไปยังระบบของ กปน. จึงขอยืนยันน้ำที่ดึงเข้ามาจะไม่เข้าไปในระบบระบายน้ำของ กปน. แต่จะเข้าไปลงที่คลองบางตลาดลงสู่คลองเปรมประชากร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

 

4.เร่งรัดก่อหนี้งบปี 60 1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สนย. เร่งรัดก่อหนี้โครงการต่างๆ ที่ของบประมาณประจำปีให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนโดยเร็วที่สุด หากไม่แล้วเสร็จจะไม่จัดสรรงบประมาณประจำปี 61 เนื่องจากต้องการให้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด ขณะนี้มีจำนวน 23 โครงการ ที่อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การก่อหนี้โครงการประจำปีงบประมาณ 60 เพื่อใช้จ่ายงบประมาณ ของ กทม.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการในปี 60

 

5.ประสานความร่วมมือแก้ปัญหาขยะอันตราย 4 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สำนักข่าวแห่งชาติรายละเอียด
-นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รป.กทม. กล่าวในการประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณ 10,000 ตัน/วัน โดยคาดการณ์ ในแต่ละวันจะเกิดขยะอันตรายประมาณ 30 ตัน แต่ กทม. สามารถจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องได้เพียง 2 ตัน กทม.และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

-นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี คพ. กล่าวว่า คพ.ได้วางแนวทางให้ประชาชนสามารถมีจุดที่ทิ้งขยะอันตรายได้โดยง่าย เพื่อป้องกันการนำขยะดังกล่าวไปกำจัดเองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก โดยจะประสานภาคเอกชนเพื่อกำหนดจุดพื้นที่ทิ้งขยะอันตรายต่าง ๆ และเร่งสร้างความร่วมมือเพื่อดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การกำหนดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถนำขยะอันตรายมาทิ้งได้อย่างสะดวกจะเป็นส่วนทำให้ขยะอันตรายเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีมากที่สุด
ด้านลบ
-ปัจจุบันขยะของเสียอันตรายเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งเกิดจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขยะอันตรายเพิ่มขึ้น หากนำไปกำจัดไม่ถูกต้องจะเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและส่งผลต่อร่างกายประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการทำงานกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

 

6.รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกต่อเนื่อง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯยังอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไข้ซิก้าและไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเฝ้าระวังดังกล่าวส่งผลถึงไข้เลือดออกด้วย โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การรณรงค์จำกัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องด้านลบ-สนอ.รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 พ.ค.60 พบผู้ป่วยสะสม 1,244 ราย แต่กรุงเทพฯไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราผู้ป่วยตามกลุ่มอายุ พบสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เขตบางกะปิ และจอมทอง 61 ราย จตุจักร 52 ราย และบางซื่อ 42 ราย โดยอัตราผู้ป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 10-14 ปี


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7.กรมอุตุฯ เตือนข่าวลวงน้ำท่วมกรุงเทพฯ
3 ฉบับ โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวกรณีมีกระแสข่าวองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (นาซ่า) เตือนในเดือน ก.ย.นี้ จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ เมืองชายฝั่งของไทย ระดับความสูงตึก 4 ชั้นเป็นเวลานาน 7 เดือนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง มีเพียงพายุหมุนเขตร้อนที่คาดในปีนี้จะพัดเข้าประเทศไทย 2 ลูก ช่วงเดือน ก.ค-ก.ย ซึ่งเป็นปกติเช่นทุกปี

-สถานการณ์ฝนในปีนี้ ฤดูฝนจะสิ้นสุดลงช่วงกลางเดือน ต.ค.ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. แต่จะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนในปี 54 หากมีน้ำท่วมเกิดขึ้นจะเป็นในพื้นที่ลุ่มภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ซึ่งมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ทั้งนี้ ปริมาณฝนที่ตกลงมาในปีนี้ จะมีมากในช่วงต้นฤดู และคาดช่วงปลายปีจะเกิดฝนน้อย อาจต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในปีต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. และปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านกรุงเทพฯด้านลบ-กระแสข่าวลวงในช่วงเดือน ก.ย.ปีนี้กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบจากเอลนินโญ่ทำให้ฝนตกชุก มีซูเปอร์ทอร์นาโดจนทำให้น้ำท่วมเท่ากับตึก 4 ชั้น หรือ 10 เมตร และกรณีจะมีน้ำท่วมภาคกลางตอนล่าง 3 สัปดาห์ สร้างความตื่นตระหนกและสับสนให้กับประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับค่าโดยสาร BRT 15 บาทตลอดสาย 1 มิ.ย.นี้
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155704271122439
947 likes 32 shares 22 comments

-ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ต่อและปรับราคาค่าโดยสารเป็น 15 บาทตลอดสายในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ นั้น เชื่อว่ารถ BRT จะประสบปัญหาการขาดทุนต่อไป เนื่องจากระบบการจัดการไม่ดี มีผู้โดยสารน้อยมาก รถไม่สามารถทำเวลาได้ ทั้งยังทำให้เสียผิวจราจรไปหนึ่งช่องทาง จึงควรยกเลิกและให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นำรถโดยสารประจำทางมาวิ่งในเส้นทางดังกล่าวแทน

-ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รถ BRT เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการประชาชน จึงไม่ควรยกเลิกแม้จะประสบภาวะขาดทุนก็ตาม ขณะที่เส้นทางดังกล่าวมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนหนึ่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีการจำกัดความเร็ว และปลอดภัยกว่ารถโดยสารประจำทาง รวมทั้งมีการลงทุนด้านโครงสร้างและตัวรถไปแล้วจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) และการปรับค่าโดยสารเป็น 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60 เป็นต้นไป

 

2. ขอรัฐหนุน 3 พันล้านเชื่อมต่อกล้อง CCTV 3 หมื่นตัว
www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155707847747439
533 likes 17 shares 153 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี กทม.เตรียมขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 30,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand Alone กว่า 38,000 ตัว นั้น เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ เพราะเมื่อจำเป็นต้องใช้ภาพจากกล้อง CCTV ส่วนใหญ่กล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นจะเสีย จึงไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้
-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า นอกจากการเชื่อมต่อสัญญาณกล้อง CCTV แล้ว ต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงกล้องให้สามารถใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กทม. รวมทั้งการเสนอของบประมาณเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกล้อง CCTV แบบ Stand Alone
 
 
3. ผู้ใช้วีลแชร์ไม่ได้รับความสะดวกในการโดยสารรถไฟฟ้า BTS
www.facebook.com/right4walking
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1042222625913817&substory_index=0&id=268203839982370
244 likes 17 shares 22 comments

-ร้อยละ 67 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีผู้ใช้วีลแชร์จะโดยสารรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีเอกมัย ซึ่งลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการยังไม่เสร็จ ทั้งที่อยู่ใกล้ศูนย์ผู้พิการออทิสติก (The Village Education Center) รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถกันคนออกจากพื้นที่สำหรับวีลแชร์บนขบวนรถได้ จนรถไฟฟ้าผ่านไป 3 ขบวน ผู้ใช้วีลแชร์ก็ยังไม่สามารถขึ้นขบวนรถได้ นั้น เป็นเรื่องที่แย่มาก ทั้งที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีมีวิทยุสื่อสารระหว่างสถานี เหตุใดจึงไม่ปิดพื้นที่สำหรับวีลแชร์ตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากในทุกขบวนมีพื้นที่สำหรับวีลแชร์อยู่แล้ว รวมทั้งตั้งข้อสังเกตการก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการใช้เวลานานมาก

-ร้อยละ 33 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้า คนปกติสามารถใช้บริการได้หรือไม่ เพราะในหลายสถานีจะพบมีผู้โดยสารไปรอใช้บริการจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในสถานีรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ใช้วีลแชร์จะโดยสารรถไฟฟ้า

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสนามหลวง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) เพื่อสรุปสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและวางแนวปฏิบัติในอนาคตว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุที่จะนำมาช่วยเฝ้าระวังและคอยดูสิ่งผิดปกติต้องสงสัยในพื้นที่สนามหลวง ซึ่งวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมาได้เปิดการฝึกอบรม หลังจากนี้จะขยายผลโดยสำนักงานเขตพระนครจะประสานผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานเขต ชุมชน และหน่วยราชการในพื้นที่ กทม.รวมถึงภาคเอกชนให้เข้าร่วมรับการอบรม

-สำหรับการจัดการพื้นที่สนามหลวงช่วงฤดูฝนขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจความแข็งแรงของเต็นท์ในพื้นที่และให้ สนอ.ดูแลเรื่องความสะอาด พร้อมทั้งให้ สนน.ดำเนินการล้างและลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและพื้นที่สนามหลวงรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเฝ้าระวังหากเกิดน้ำท่วมขัง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลความปลอดภัยพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ
-การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ

 

2.ประกาศใช้ระเบียบรางวัลค่าปรับ กทม. มิ.ย.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายได้ยกร่างระเบียบจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่าง ป.กทม.พิจารณา คาดจะสามารถประกาศใช้ภายในเดือน มิ.ย.60 -ร่างระเบียบดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการจ่ายเงินรางวัลนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ที่ฝ่าฝืนทิ้งขยะลงคลอง หาบเร่แผงลอยตั้งบนทางเท้า ส่วนกรณีมีผู้พยายามถ่ายภาพจักรยานยนต์รับจ้างขับรถบนทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักรและถูกวินข่มขู่ ผู้ที่ข่มขู่ จะมีความผิดฐานขู่เข็ญให้ผู้อื่นกลัว หรือตกใจอีกข้อหาหนึ่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจอดรถ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

 

3.เร่งสร้างท่อ By Pass แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณวงเวียนบางเขน
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมขังรอระบายซ้ำซาก บริเวณวงเวียนบางเขน ถนนพหลโยธินว่า จุดนี้ท่อระบายน้ำหายไปประมาณ 15 เมตร จึงเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ขณะนี้ กทม.ได้ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเลี่ยงทางหลัก หรือท่อบายพาส (By Pass) ขนาด 1.20×1.20 เมตร ความยาว 320เมตร โดยดำเนินการไปแล้ว 180 เมตร และจะเร่งก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพิ่มอีก 50เมตร ภายใน 15 วัน เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรางอ้อ-รางแก้ว ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อส่งน้ำลงสู่คลองลาดพร้าวต่อไป

-การก่อสร้างวางท่อบายพาส ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 90 เมตร คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.หากการวางท่อแล้วเสร็จและมีฝนตกลงมาเกิน 100มิลลิเมตร ท่อบายพาสจะช่วยระบายน้ำบริเวณวงเวียนบางเขนได้เร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 3 ชั่วโมง กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกันในปี 61 เตรียมเสนอของบจากรัฐบาลดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยวิธีดันท่อ (PIPE JACKING) ความยาว 1500เมตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนแจ้งวัฒนะ และถนนพหลโยธินอย่างถาวร


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ
-การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่จุดเสี่ยงในระยะยาว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง

 

4.พัฒนาคุณภาพการศึกษา กทม.
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญว่า นโยบาย ผว.กทม. ต้องการให้การศึกษาของ กทม. มีมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเปิดแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยใช้หลัก 3Rs+8CS ซึ่งครูจะต้องเอาใจใส่และหมั่นฝึกฝนให้ นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลข เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้นักเรียน นอกจากนี้ ครูควรสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาสำหรับนักเรียนให้สามารถนำไปพัฒนาสู่การเรียนรู้ต่อไปอย่างยั่งยืน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ กระบวนการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม.

 

5.ประกวดร้องเพลง“พระราชนิพนธ์”
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวถึงการจัดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ว่า การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากการคัดเลือกเดโมในวันที่ 3 ก.ค. จากนั้นรอบรองชนะเลิศ วันที่ 8-9 ก.ค. จัดขึ้นที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และวันที่ 16 ก.ค. รอบชิงชนะเลิศ เวลา 09.00-17.00 น.ที่ศาลาเฉลิมกรุง ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัล สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.09-88258-3542 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ: ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับเยาวชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

 

6.เร่งรื้อย้ายอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1
5 ฉบับ ไทยโพสต์, มติชน, New)108, เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวในการประชุมหารือแนวทางการขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยภายในอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกจากพื้นที่ เนื่องจากอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีความไม่ปลอดภัยว่า กทม.มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ค้า ผู้อาศัย และประชาชนบริเวณอาคารพาณิชย์ประชานิเวศน์ 1 เนื่องจากอาคารดังกล่าวอยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารพาณิชย์ดังกล่าว รวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ได้เชิญทีมตรวจสอบอาคารจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงอาคารพาณิชย์ดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผลการสำรวจพบอาคารไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้ว มีความเป็นอันตรายสูง และควรแจ้งให้ผู้ค้าและผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย

-กทม.จะใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ออกประกาศให้อาคารดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตราย และจะดำเนินการรื้อถอนอาคารต่อไป จึงขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยที่ยังอยู่ในอาคาร ขอให้ย้ายออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

-นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผช.ลผว.กทม. กล่าวว่า มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) หากตรวจสอบพบอาคารเสี่ยงจะถล่มไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ให้ไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงว่าหลังพัฒนาตลาดใหม่แล้วจะมีสิทธิจับจองพื้นที่ตลาดใหม่ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด (2) หากผลตรวจสอบอาคารพบว่าปลอดภัย ในส่วนนี้จะนำรายละเอียดต่างๆ มาพิจารณาใหม่อีกครั้ง

-นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า เขตได้ร่างประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าอาศัยโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจจากสำนักงานกฎหมายและคดี คาดจะสามารถออกประกาศได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยจะให้เวลาผู้อาศัยย้ายออกประมาณ 10 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-ในช่วง 4 วันที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้ตัวอาคารชุ่มน้ำ เกรงจะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผว.กทม.จึงให้สำนักงานตลาด กทม. (สงต.) เร่งประชาสัมพันธ์กับประชาชน พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยที่ยังอยู่ในอาคารให้ย้ายออกเพื่อความปลอดภัย

ด้านลบ
-อาคารดังกล่าวสิ้นสุดการเช่าตั้งแต่ปี 50 และเกิดเหตุกันสาดถล่มลงมาเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 โดย วสท.ได้ตรวจสอบพบอาคารไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วและมีความเป็นอันตรายสูง ซึ่งขณะนี้ยังมีห้องที่ไม่ได้ส่งมอบคืน 95 ห้อง แบ่งเป็นมีผู้พักอาศัย 52 ห้อง และเก็บของ 43 ห้อง

-กลุ่มผู้เช่าตึกแถวตลาดประชานิเวศน์ 1 ระบุที่ผ่านมาต้องการทราบแผนการเยียวยาและโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต รวมทั้งต้องการให้ สงต.เข้ามาบริหารต่อไป เพราะเกรงเมื่อโครงการเสร็จแล้ว จะมีกลุ่มทุนเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาบริหารจัดการแทน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม. สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อาศัยย้ายออกจากอาคารพาณิชย์ตลาดประชานิเวศน์ 1 รวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

7.เตรียมของบฯรัฐบาลเชื่อมสัญญาณกล้อง 3 หมื่นตัว
2 ฉบับไทยรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ต้องการบูรณาการเชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งประเทศให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน โดย กทม.ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี 3,000 ล้านบาท สำหรับเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV ของ กทม.แบบ stand alone ซึ่งมีจำนวน 38,404 ตัว เข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการกล้อง CCTV ของ กทม. ทั้ง 12 ศูนย์ พื้นที่ 6 กลุ่มเขต ก่อนที่จะเชื่อมสัญญาณไปยังศูนย์เชื่อมกล้อง CCTV ทั้งประเทศด้วยระบบสายไฟเบอร์-ออปติก หากได้รับการอนุมัติงบประมาณ คาดจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปี 61 โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเชื่อมกล้องเข้าศูนย์ฯทั้ง 12 แห่ง 6 กลุ่มเขต ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV ทั่วประเทศให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน
-การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม.ให้พร้อมใช้งานรวมทั้งการเสนองบประมาณเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV แบบ Stand alone

 

8.ป.ป.ท.ตรวจข้อเท็จจริงอนุญาตสร้างอาคารเขตลาดกระบัง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการเขตลาดกระบังปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างอาคารผิดแบบ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการก่อสร้างอาคารผิดแบบจำนวนมาก ทั้งกรณีการก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่าแบบที่ยื่นขอใช้อาคารและมีการเปลี่ยนแปลงอาคารพักอาศัยเป็นอาคารพักอาศัยรวม หรือหอพัก ซึ่ง ป.ป.ท.อยู่ระหว่างการเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนดังกล่าวจากสำนักงานเขตลาดกระบังและ สนย.เพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการร้องเรียนดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และกฎหมายผังเมืองรวม กทม.-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-พฤติการณ์การกระทำผิดในกรณีดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ท. ระบุ สำนักงานเขตลาดกระบังไม่ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 โดยอาคารส่วนใหญ่ในแขวงลาดกระบังเกือบทุกอาคารมีการก่อสร้างผิดแบบเปลี่ยนแปลงเป็นโรงแรม หอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีการร้องเรียนการปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างอาคารผิดแบบและมีเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.นายกรัฐมนตรีไฟเขียวสร้างโรงสูบน้ำเพิ่ม

www.facebook.com/bygonreturn
https://www.facebook.com/1437868739773884/posts/2072099083017510
493 likes 61 shares 77 comments

-ร้อยละ 94 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กทม.สร้างโรงสูบน้ำเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำในกรุงเทพฯ นั้น ตั้งข้อสังเกตขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง จึงควรก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ รวมทั้งการสร้างโรงสูบน้ำยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น

-ร้อยละ 6 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ต่ำ จึงควรดำเนินการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการระบายน้ำก็เพียงพอแล้ว


www.facebook.com/MGRonlineLive
https://www.facebook.com/401831669848423/posts/1615976715100573
139 likes 4 shares 24 comments

-ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกรณี ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ม.เกษตรศาสตร์ ระบุการสร้างโรงสูบน้ำเพิ่มไม่ใช่ทางแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ที่ตรงจุด เนื่องจากปัญหาอยู่ที่น้ำไม่ได้ไหลลงท่อ จึงต้องหาวิธีการทำให้น้ำไปถึงโรงสูบน้ำได้ก่อน
โดยการทะลวงท่อให้น้ำไหลผ่านได้ตลอดเส้นทางนั้น แม้จะมีการลอกท่อระบายน้ำ แต่ไม่นานท่อก็จะตันอีก เพราะขยะลงไปอุดตัน ซึ่งเกิดจากความมักง่ายและความไม่มีระเบียบวินัยของประชาชน จึงต้องแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ควบคู่กับการจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด

-ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมามีการนำนักโทษออกมาลอกท่อเป็นประจำ แต่ช่วงหลังไม่เห็นมีการดำเนินการ ทั้งที่ควรมีการลอกท่อระบายน้ำทุกเดือนและมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย


ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งการดำเนินการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.เจ้าหน้าที่ กทม.เร่งเก็บขยะขณะฝนตกไม่ให้อุดตันการระบายน้ำ
www.facebook.com/ThaiPBSFan
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/vb.330743535084/10158891360605085/?type=2&theater
33,475 views 1,421 likes 144 shares 91 comments

-ร้อยละ 70 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์คลิปเจ้าหน้าที่ กทม.ออกเก็บขยะบนทางเท้าและผิวจราจรขณะฝนตกหนัก เพื่อไม่ให้อุดตันการระบายน้ำ นั้น รู้สึกเห็นใจและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ กทม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก โดยขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุถูกรถยนต์เฉี่ยวชนขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
- ร้อยละ 30 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาขยะในที่สาธารณะอุดตันท่อระบายน้ำ เกิดจากความมักง่าย ไร้วินัย และขาดจิตสำนึกของประชาชน ขณะที่ กทม.ต้องจัดเก็บขยะในที่สาธารณะให้ตรงเวลาและไม่มีขยะตกค้าง

ข้อเสนอแนะ
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการจัดเก็บขยะไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.สร้างท่อขนส่งน้ำเกาะกลางช่วยระบายน้ำท่วมขัง
7 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, M2F, ไทยรัฐ, สยามรัฐ,ผู้จัดการรายวัน 360
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างก่อสร้างท่อขนส่งน้ำในผิวจราจรบริเวณเกาะกลางด้วยวิธีดันท่อ (PIPEJACKING) คือ การสร้างบ่อใต้ดินสำหรับรองรับน้ำเวลาฝนตกและระบายน้ำออกจากพื้นที่ผ่านแนวท่อใต้ดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทั้งนี้ การก่อสร้างจะขุดเปิดผิวจราจรเฉพาะจุดก่อสร้างบ่อรับน้ำ โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.และจะคืนผิวจราจรชั่วคราวให้สามารถสัญจรผ่านได้ในเวลากลางวัน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนน้อยที่สุดคาดจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือน ส.ค.นี้ 8 จุด ได้แก่ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี), ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี, ถนนทรงสวัสดิ์, ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้), ซอยสุขุมวิท 14, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู, ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์และซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา และภายในเดือน ก.ย.อีก 3 จุด ได้แก่ ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และซอยสุขุมวิท 39 แต่ละจุดใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10-13 เดือน

-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายและตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน ว่า ช่วงระหว่างคลองประปา-คลองบางเขนเป็นจุดที่มีปัญหาน้ำเร่งระบายมาโดยตลอด กทม.ได้แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำจากบริเวณซอยชินเขตไปบ่อสูบน้ำบริเวณลาดโตนด ดึงน้ำลงสู่คลองลาดโตนดระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากร เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้น น้ำไม่ต้องไปลงที่ถนนงามวงศ์วาน ทำให้การระบายน้ำบริเวณถนนงามวงศ์วานได้เร็วขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักระยะที่ 1 ในพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นจุดเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วม 11 จุด ซึ่งมักเกิดปัญหา น้ำท่วมขังเป็นเวลานานอยู่เสมอ แม้มีปริมาณฝนตกสะสมที่ไม่เกิน 80 มม./วัน
-เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เฝ้าระวัง 11 จุดดังกล่าวได้ โดยมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณฝนตกสะสมได้อย่างน้อย 80 มม./วัน และแม้จะเกิดกรณีฝนตกหนักจนมีปริมาณฝนสะสมเกินกว่านั้น จะสามารถช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ด้านลบ
-ท่อระบายน้ำในถนนตรอกซอยมีสภาพเก่าและมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันต่อปริมาณน้ำทิ้งและน้ำฝน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในปัจจุบันทำให้พื้นที่บางจุดมีระดับต่ำ เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังฉับพลัน อีกทั้งมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง FLOODWAY ทำให้น้ำที่ท่วมขังไม่มีทางระบายออกตามธรรมชาติ ต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำ ขณะที่การขยายท่อขนส่งน้ำ (TransportPipe) ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีแนวท่อระบายน้ำเดิมอยู่เต็มพื้นที่ทั้งยังมีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินดินจำนวนมาก นอกจากนั้นการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางท่อระบายน้ำดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการจราจรอย่างมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำในผิวจราจรบริเวณเกาะกลางด้วยวิธีดันท่อ เพื่อช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2.ชี้แจงไม่ได้เกิดเหตุดินทรุดตัว
3 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุดินทรุดตัวบนถนนรัชดาภิเษกขาเข้า ใกล้แยกรัชโยธินว่า จากการตรวจสอบพบเหตุดังกล่าวไม่ใช่ดินยุบตัว แต่เป็นการเปิดผิวการจราจรเพื่อวางท่อน้ำทิ้งลอดเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งย้ายจากจุดเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แต่เนื่องจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักมีน้ำขัง ทำให้การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ล่าช้ากว่าเดิม จึงไม่สามารถปิดและคืนผิวการจราจรได้ทันตามเวลาที่กำหนดคือ ในเวลา 05.00 น.ซึ่งได้กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติลดผลกระทบต่อประชาชนและดูแลความปลอดภัยโดยเคร่งครัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างบนผิวจราจร


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างบนผิวจราจร

 

3.เตรียมแต่งตั้ง ขรก.ตำแหน่งบริหารระดับต้น 19 อัตรา
1 ฉบับเดลินิวส์
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการคัดเลือกได้สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นที่ยังว่างอยู่ 19 อัตรา 11 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างรวบรวมคะแนน คาดภายในสัปดาห์นี้จะเสนอชื่อให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การแต่งตั้งข้าราชการ กทม.แทนตำแหน่งที่ว่าง


ข้อคิดเห็น
-สำนักงาน ก.ก.และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. ประเภทบริหารระดับต้นแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

4.ผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1ขอความชัดเจนหลังย้ายออกจากอาคาร
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายธรา พรนิธิศ ตัวแทนกลุ่มพลังชุมชนตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร พร้อมกลุ่มผู้ค้า ยื่นหนังสือเพื่อขอความชัดเจนถึงมาตรการช่วยเหลือภายหลัง กทม. ให้กลุ่มผู้ค้าภายในประชานิเวศน์ 1 ย้ายออกภายใน 7 วันว่า กลุ่มผู้ค้ายินดีย้ายออกทั้งหมด เพียงแต่ต้องการทราบใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ค้ามีสิทธิที่จะย้ายกลับไปค้าขายในบริเวณเดิมหรือไม่ ขอให้ออกหลักฐานเป็นเอกสารรับรองสิทธิ 2) ขอทราบระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อวางแผนหาเช่าพื้นที่สำรอง และ 3) เมื่อปรับปรุงอาคารแล้ว ค่าเช่าร้านค้าจะเป็นอัตราเดิมหรือไม่

-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวว่า หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง 4 วัน เกรงอาคารจะถล่มซ้ำรอยลงมาอีก ขณะนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปสังเกตการณ์ จึงต้องการให้ผู้ค้าย้ายออกให้เร็วที่สุด ส่วนข้อเสนอของกลุ่มผู้ค้าได้กำชับให้สำนักงานตลาด กทม.เร่งดำเนินการและชี้แจงไปยังผู้ค้า และในวันที่ 31 พ.ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจอาคารในตลาดประชานิเวศน์ 1 อีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1ด้านลบ-ที่ผ่านมาผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกจากอาคาร เนื่องจากไม่ทราบถึงความชัดเจนในการดำเนินงานของ กทม.จนทำให้เรื่องยืดเยื้อและ กทม.ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อผู้เช่า


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานตลาด กทม.และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าตลาดประชานิเวศน์ 1 ภายหลังย้ายออกจากอาคาร

 

5.ไข้หวัดใหญ่ระบาด กทม.ฉีดวัคซีนฟรี
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สนอ. กล่าวว่า กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ในกลุ่มเสี่ยงฟรี ดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังคือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรั้ง หืด หลอดเลือดสมอง หัวใจไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน กลุ่มเด็กช่วงอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี กลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน โดยขอรับฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 68 แห่งและโรงพยาบาลในสังกัด กทม.9 แห่ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม.รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งควรมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เข้าแทรกซ้อนขึ้นอีก

ด้านลบ
-โรคที่ประชาชนมีความเสี่ยงในช่วงฤดูฝนขณะนี้คือ การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีความรุนแรงสูงกว่าโรคหวัดธรรมดามาก ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค.60 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 1,539 ราย เขตที่มีผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่ เขตราชเทวี พญาไท บางรัก สะพานสูง และบางกะปิ


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และโรงพยาบาล ในสังกัด กทม.

 

6.เริ่มปรับราคา BRT 15 บาทตลอดสาย 1 มิ.ย.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) กล่าวถึงการบริหารจัดการเดินรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) ซึ่งสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างเดินรถเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า กทม.ได้มอบหมายให้ KT เดินรถต่อโดยวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย ซึ่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) จะเป็นผู้เดินรถ BRT ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน เนื่องจาก KT อยู่ระหว่างเปิดประมูลหาผู้รับจ้างเดินรถ BRT ขณะนี้มีเอกชนสนใจประมูล 3 ราย กำหนดเวลา 6 ปี ส่วนรถ BRT 25 คัน ผู้ชนะการประมูลจะนำไปปรับปรุงเพื่อเดินรถต่อ หรือจะจัดซื้อใหม่ก็ได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับปรุงการบริหารจัดการเดินรถ BRT


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการเดินรถ BRT รวมทั้งการ ปรับราคาค่าโดยสารเป็น 15 บาท ตลอดสายในวันที่ 1 มิ.ย.นี้

 

7.พบวัตถุระเบิดใกล้สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรม
8 ฉบับ ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360สยามรัฐ, แนวหน้า, M2F,ไทยรัฐ

รายละเอียด
-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวกรณีพบวัตถุระเบิดใกล้สถานีรถไฟใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวางว่า ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และสั่งการให้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อหาหลักฐานแล้ว ซึ่งได้รับรายงานการตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นระเบิดไปป์บอมบ์ มีเกลียวหัวท้ายท่อโลหะยาว 8 นิ้ว หากมีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิด 3 จุดก่อนหน้านี้ ก็จะรวมเป็นคดีเดียวกัน

-พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ กำลังร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันในทุกพื้นที่ ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก หากมีข่าวสารหรือพบสิ่งผิดปกติและวัตถุต้องสงสัย หรือบุคคลแปลกถิ่นที่มีพฤติกรรมปกปิดอำพรางตนเอง พกพาและวางทิ้งสิ่งของต้องสงสัยทิ้งไว้ ขอให้ร่วมกันบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์และแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางหมายเลข 1374 และ 191 ทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง ด้วยการลอบวางระเบิดในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความตื่นตระหนกในสังคม


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1. ขยะชิ้นใหญ่ในคลอง-ก้อนไขมันอุดท่อระบายน้ำ
www.facebook.com/fan.sanook
https://www.facebook.com/216196569814/posts/10156605660914815
674 likes 27 shares 38 comments


-ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อภาพเจ้าหน้าที่ กทม. กำลังแก้ไขอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง คือ ไขมันที่อุดตันท่อระบายน้ำ นั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเทน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดลงท่อ โดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ริมถนน ซึ่งแสดงถึงความมักง่าย เห็นแก่ตัว และขาดจิตสำนึกของประชาชน
-ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม.ควรดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะก่อนที่ฝนจะตกลงมา รวมทั้งกำหนดให้ทุกครัวเรือนและร้านอาหารริมทางต้องติดตั้งบ่อดักไขมัน


www.facebook.com/Travel.astvmanager
480 likes 43 comments

-ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากร้านอาหารริมทางและผู้ค้าบนทางเท้าที่เทน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ ทำให้ไขมันอุดตันและกีดขวางการระบายน้ำ
-ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ทำให้เกิดสิ่งปฏิกูล เช่น ประชาชน ร้านค้า ต้องช่วยกันคัดกรอง หรือคัดแยกขยะก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำ ขณะที่ปลายทาง คือ หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ควรจัดแผนล้างทำความสะอาด/ตักไขมันออกจากท่อระบายน้ำ รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านอาหาร ตลาดสด ติดตั้งถังดักไขมันจากอ่างล้างจาน ส่วนผู้นำชุมชนต้องช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day


www.facebook.com/AntiHawkers
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1812714462088829&id=676892899004330
824 likes 146 shares 64 comments

-ร้อยละ 66 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องบูรณาการใหม่หมดทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง/ปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ ขณะที่ กทม.ต้องทำงานในเชิงรุกเพิ่มขึ้น เมื่อใกล้เข้าฤดูฝนต้องขุดลอกคูคลองล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในจุดสำคัญ หรือจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก ปรับปรุงระบบจัดการขยะ โดยเฉพาะการจัดเก็บให้ตรงเวลาไม่ให้มีขยะตกค้าง กวดขันการทิ้งขยะในที่สาธารณะ รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นที่และไม่เทน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ
-ร้อยละ 34 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตถังขยะ กทม.และผู้ค้าแผงลอยบนทางเท้าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน รวมทั้งการเทน้ำล้างจานลงท่อโดยไม่ผ่านการบำบัด ทำให้มีไขมันอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำ

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือร้านอาหารที่อยู่ริมถนนให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ
 
 
2.จนท.ระบายน้ำเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/vb.330743535084/10158870039735085/?type=2&theater
19,396 views 185 likes 19 shares 22 comments

-ร้อยละ 87 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีนายณรงค์ บำรุงศิลป์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตลาดพร้าว เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยนาคนิวาส 40 นั้น เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเห็นใจเจ้าหน้าที่ กทม.ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ทั้งที่ควรมีการเปลี่ยนเวร ไม่ใช่ปล่อยให้ดูแลเครื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำทุกปีหรือไม่
-ร้อยละ 13 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รู้สึกชื่นชมเจ้าหน้าที่ กทม.ที่ทำงานแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดูแลและช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ กทม.ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการจัดเวรหมุนเวียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาพักผ่อน
 
 
3.สื่อต่างชาติหลงใหลเสน่ห์ Street Food กรุงเทพฯ

www.facebook.com/ThairathFan
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155686720367439
602 likes 16 shares 33 comments

-ร้อยละ 57 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสื่อต่างประเทศพูดถึงร้านอาหารริมทาง (Street Food) ที่รัฐบาลและ กทม.อยู่ระหว่างการจัดระเบียบ ถือเป็นจุดแข็งและเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ ที่ควรจัดพื้นที่ค้าขายให้เป็นสัดส่วนในย่านต่างๆ นั้น ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะร้านค้าเหล่านี้ตั้งวางบนทางเท้า ซึ่งกีดขวางทางสัญจรของประชาชน ทั้งยังสร้างความสกปรกและไม่เป็นระเบียบให้พื้นที่
-ร้อยละ 43 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ร้านอาหารริมทางได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะมีราคาถูกและอร่อย แต่ควรมีการดูแลเรื่องความสะอาดและถูกหลักสุขอนามัย และจัดพื้นที่ค้าขายที่ไม่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน

ข้อเสนอแนะ
สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบและส่งเสริมร้านอาหารริมทาง (Street Food) ในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ใช้“แก้มลิง” แก้น้ำท่วม-เร่งระบายน้ำทุกพื้นที่
11 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย,
เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์
รายละเอียด
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกร และชาวประมง ติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วย ส่วนรัฐบาล ต้องบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดอุทกภัย และมีน้ำเหลือเก็บไว้ใช้ต่อในอนาคตได้ด้วย โดยให้ ทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ในจุดที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที ส่วนในกรุงเทพฯ ได้สั่งการกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ไปแล้ว ให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ ทุกพื้นที่ที่มีฝนตก หรือก่อนฝนตก และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก รวมทั้งตรวจสอบต้นไม้ สายไฟ เสาไฟขนาดใหญ่ โดยเฉพาะต้นไม้ ตามถนน ชุมชน และป้ายรถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยแก้มลิง มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบัน สนน.จัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำได้แล้ว 25 แห่ง มีศักยภาพเก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.04 ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ยังต้องจัดหาแก้มลิงสำหรับรองรับน้ำเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.96 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกับ กทม.ในการจัดทำแก้มลิง และขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่
- ส่วนปัญหาระดับน้ำในคลองลาดพร้าวได้เร่งแก้ไขปัญหาโดยการเรียงกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำในคลองล้นเพิ่มเติมเข้ามา พร้อมทั้งเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ อีกทั้งได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เพื่อช่วยระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าวไปสู่ระบบระบายน้ำ และคลองสายต่างๆ ให้เร็วขึ้น นอกจากนี้สำนักงานเขตลาดพร้าวและวัดลาดพร้าวได้หารือกับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้เร่งก่อสร้างเขื่อนช่วงวัดลาดพร้าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์และประจำจุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สนน.เร่งระบายน้ำในคลองสายต่าง ๆ อาทิ คลองลาดพร้าว คลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร คลองบางเขน ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้คลองรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้ ส่วนจุดที่เกิดปัญหาได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในจุดท่วมซ้ำได้กำชับเรื่องการระบายน้ำในถนนรัชดาภิเษก ลาดพร้าว วิภาวดีรังสิต และสุขุมวิท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสัญจรจำนวนมาก
- นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.)มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.)สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดปริมณฑลที่มีพื้นที่รอบกรุงเทพฯ ระบุขอให้จังหวัดปริมณฑล หรือพื้นที่รองรับการระบายน้ำจาก กทม.จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอ.ปภ.) จังหวัด ทำหน้าที่ประสานงานกับ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ ผวจ.แต่งตั้งผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานเพื่อส่วนกลางจะได้เข้าไปช่วยอำนวยการแก้ไขปัญหานอกจากนี้ มอบหมายให้ ปภ.เป็นผู้ประสานงานหลัก ระหว่าง มท.และจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งให้ความสำคัญเร่งด่วนในการกำหนดช่องทางระบายน้ำ หรือพื้นที่รองรับการระบายน้ำ การจราจร รวมทั้งการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบริหารระบบระบายน้ำของ กทม.

ผลกระทบ
ด้านบวก
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม.
ด้านลบ
- ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังคือขยะจำนวนมากกีดขวางทางน้ำไหลโดยพบมีขยะเข้าไปติดหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำต่าง ๆ จำนวนมาก ทำให้การสูบน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาเก็บขยะดังกล่าวออกก่อน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว

 

2. เพิ่ม “โฮมการ์ด” จิตอาสาดูแลสนามหลวง
4 ฉบับ แนวหน้า, มติชน, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
- พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ รุ่นที่ 1 และ 2 ว่า กอร.รส. และส่วนราชการต่างๆ ได้เปิดหลักสูตรอบรม เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสมาดูแลและช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเตือนสิ่งผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และในอนาคตจะขยายโครงการหลักสูตรอบรมต่อไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ขณะนี้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบพื้นที่สนามหลวง 13,000 ตัว ซึ่งอยู่ระหว่างประสานส่วนต่างๆ เพื่อนำกล้องเชื่อมต่อกัน ส่วนโครงการอาสาสมัครที่อยู่ที่บ้าน (โฮมการ์ด) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลประชาชนในพื้นที่รอบสนามหลวงรัศมี 2 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะที่ถนนข้าวสารที่เป็นแหล่งชุมชนและมีชาวต่างชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่อไป
- พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รผว.กทม. กล่าวว่า เรื่องกล้องวงจรปิด CCTV ได้ดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการ ทั้งกองทัพ 1 บช.น. และ กทม. ร่วมกันกำหนดจุดติดตั้งบริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่ต่อเนื่องในรัศมี 2 กิโลเมตร และนำกล้องที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในขณะนี้มาใช้ หลังจากนี้จนถึงเดือน ต.ค.จะมีประชาชนเดินทางมาสนามหลวงมากขึ้นจึงจะขยายจุดคัดกรองออกไปอีกประมาณ 1-2 กิโลเมตร จากสนามหลวง รวมทั้งให้สำนักงานเขตต่างๆ คัดกรองคน ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ และในสถานที่พักต่างๆ เช่น อพาร์ตเมนต์ หอพัก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลตรวจตราความปลอดภัยและแจ้งเหตุผิดปกติ วัตถุต้องสงสัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ

 

3. ปรับภูมิทัศน์คลองผดุงฯ รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
4 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวแห่งชาติ, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐคลองผดุงกรุงเกษม จากบริเวณประตูระบายน้ำเทเวศน์-ถนนสามเสนว่า คลองผดุงกรุงเกษมบริเวณประตูระบายน้ำเทเวศร์ด้านขวามือมีน้ำเซาะเข้าไปหลังเขื่อน หากปล่อยทิ้งไว้ด้านหลังเขื่อนอาจเป็นโพรงได้ กทม.จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม โดยนำส่วนที่เป็นกำแพงลายอิฐ มาปูบริเวณส่วนที่ซ่อมแซม ความยาว 970 เมตร โดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มิ.ย.นี้

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม และปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงาม เพื่อรับการขึ้นทะเบียนเป็นคลองโบราณสถาน
ด้านลบ
- หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนเดิมซึ่งเป็นแบบกำแพงลายอิฐ ด้วยการกด Steel Sheet Pile ในอนาคตน้ำอาจเซาะเข้าไปแล้วทำให้ทางเดินทรุด เมื่อทางเดินทรุดจะทำให้เขื่อนบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมชำรุดเสียหายได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม

 

4. รับฟังความเห็นสร้างโรงเผาขยะอ่อนนุช-หนองแขม
2 ฉบับ ข่าวสด, ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขมว่า โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาศึกษาความเหมาะสมประมาณ 4 เดือน จากนั้นจะออกแบบรายละเอียด ขออนุญาตการก่อสร้าง และก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี คาดจะกำจัดมูลฝอยได้ในปี 64
- ปัจจุบัน กทม.มีเตาเผาขยะขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน/วันอยู่แล้ว แต่มีแนวคิดกำจัดมูลฝอย ด้วยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน เพิ่มเติมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม เพื่อกระจายขยะทั้ง 50 เขตไปยังแหล่งกำจัดขยะที่ใกล้ที่สุด ซึ่งหากสามารถนำขยะจากบ้านเรือนประชาชนไปยังแหล่งกำจัดขยะที่ใกล้ที่สุดได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ทั้งยังประหยัดเวลา ค่าขนส่ง โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดมลพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
- ประชาชนส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ หากกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผามูลฝอย จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และไม่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันไม่เห็นด้วยกับการฝังกลบขยะในบริเวณใกล้บ้านของตนเอง

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม.พยายามหาทางกำจัดขยะ ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด โดยปัจจุบัน กทม.มีศูนย์กำจัดขยะ 3 ศูนย์ คือ ที่อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม
ด้านลบ
- เมื่อมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์กำจัดขยะพบยังมีกลิ่น ไม่พึงประสงค์

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยว่า 1,000 ตัน/วัน เพิ่มเติมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และหนองแขม

 

5. ปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม.กล่าวถึงนโยบายจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่างว่า กทม. ได้วางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง โดยจะเริ่มปรับปรุงก่อสร้างกำแพงดิน ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน พร้อมวางระบบสาธารณูปโภคและจัดทำระบบน้ำเสียปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต-สะพานโอสถานนท์ก่อน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวสามารถรื้ออาคารสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองเสร็จสิ้นแล้ว
-การออกแบบปรับปรุงคลองในระยะแรก กทม.ได้เสนอรูปแบบการไปยังกรมศิลปากรพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นโบราณสถาน แต่คณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรมีมติให้ กทม.ทบทวนและเพิ่มเติมการก่อสร้างบางรายการ ซึ่ง กทม. จะเร่งปรับรูปแบบก่อสร้างที่เหมาะสมอีกครั้ง และเสนอไปยังกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะเร่งหาผู้รับจ้างให้ได้ภายในปี 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
- คลองโอ่งอ่างเป็นคลองโบราณสถานที่รัฐบาลและ กทม.มีแนวทางดำเนินการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมทำให้เป็นโบราณสถานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันได้

ข้อคิดเห็น
- สำนักผังเมือง สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง

 

6. นัดถกเอกชนประมูลโรงฆ่าสัตว์ กทม.
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโรงฆ่าสัตว์หนองแขมว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย สนอ. สนย. สนค. โดยกองทะเบียนทรัพย์สิน อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ควบคู่กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโรงฆ่าสัตว์ และเตรียมเชิญผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์รายย่อยมาประชุมหารือ ในประเด็นหลักการการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ จากนั้นในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ คณะกรรมการจะประชุม เพื่อสรุปรายละเอียดร่าง TOR และเตรียมประกวดราคา

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ หนองแขม

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเตรียมประกวดราคาหาผู้บริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ กทม.

 

7. เร่งรัด 6 โครงการ “ถนน-อุโมงค์-สะพาน” บรรเทาปัญหาจราจร
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวว่า สนย. ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้า กำหนดแล้วเสร็จระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค.60 (2) สร้างทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.61 (3) สร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตคลองสามวา คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ (4) สร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนมิตรไมตรีกับถนนเลียบวารีในแนวถนนคู้คลอง 12 คาดจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ (5) สร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ และ (6) สร้างขยายผิวจราจร ถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ คาดจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 61
- ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด หากโครงการใดมีความจำเป็นต้องต่อสัญญาออกไป สามารถทำได้ แต่ต้องเร่งให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ กทม. ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด

 

8. กำชับบุคลากร กทม.ดูแลสุขภาพ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวว่า ได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.เขต กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดูแลสุขภาพของตนเอง ขณะเดียวกัน สนอ.มีการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายตรวจ ความดันโลหิตให้คำแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานได้เป็นอย่างดี

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของข้าราชการและบุคลากร กทม.ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
- ขวัญและกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่การจัดสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริการสุขภาพโดยตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายบุคลากร กทม.เป็นประจำทุกปี

 

9. ประเมินผล 1 เดือนหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
- นางสาวปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวว่า ภายหลัง กทม. เปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบมีประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยสถิติผู้เข้าใช้บริการในวันปกติมีประมาณ 2,000 คน และในวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 3,000-4,000 คน โดยผู้สูงอายุใช้บริการสูงสุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง นิยมมาอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพที่จัดวางบริเวณชั้น 1 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา มาหาหนังสือประกอบการทำโครงงานและรายงานต่างๆ ส่วนกลุ่มอื่นๆ จะเป็นผู้ปกครองที่มาคอยรอรับบุตรหลาน นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- กทม. มีแนวคิดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยในเดือน มิ.ย. จะมีกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเปิดให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ของ กทม.ว่าด้วย "มหานครแห่งการเรียนรู้"
ด้านลบ
- อุปสรรคและขัดข้องที่เกิดขึ้น อาทิ มีสัตว์แปลกปลอมเล็ดลอดเข้ามารบกวน ซึ่งเขตพระนครมาเร่งแก้ไขเฉพาะหน้าและวางแผนระยะยาว รวมทั้งการใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเข้า-ออก เนื่องจากระบบต้องใช้เวลาอ่านข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้างก็จะพัฒนาระบบให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ มีประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนถึงวิธีการเข้า-ออกหอสมุดเมือง การยืมและคืนหนังสือ ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการสะดวกเพิ่ม เป็นต้น

ข้อคิดเห็น
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และการจัดกิจกรรมในวาระต่างๆ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

 

10. เฝ้าระวังไข้เลือดออก
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ยังไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิกาและโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ครอบคลุมถึงโรคไข้เลือดออกด้วย อย่างไรก็ตาม กทม. ได้กำชับให้ สนอ. และสำนักงานเขตเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน สภาพอากาศชื้นและเป็นช่วงเปิดภาคเรียน ทำให้เชื้อไวรัสแพร่ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ จึงขอให้ประชาชนหมั่นดูแลตนเองและบ้านเรือน ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรือดำเนินการป้องกันเชื้อโรค
- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคต่อสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 พ.ค. 60 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 11,062 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย โดยภาคใต้มีผู้ป่วยสูงสุด การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ
- การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้านลบ
- กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. ระบุสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 พ.ค. 60 มีรายงานผู้ป่วยจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน พบผู้ป่วยสะสม 1,182 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ เขตบางกะปิ เขตจอมทอง และเขตจตุจักร อัตราผู้ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี

ข้อคิดเห็น
- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

11. จ่ายเงินช่วยเหลือบ้านรุกริมเจ้าพระยา มิ.ย.นี้
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สนย. กล่าวถึงการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สองฝั่ง ระยะทาง 14 กม. ตั้งแต่สะพานพระราม 7-สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าว่า มีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ กทม. สำรวจ 282 หลังคาเรือน ซึ่ง กทม. ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือในการรื้อถอนขนย้ายโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำ ขณะนี้ได้ประเมินค่าทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แล้วรวมจำนวนเงินที่ กทม. จะต้องจ่ายให้บ้านเรือนรุกล้ำจากการประเมินค่าตามสภาพจริง 121 ล้านบาท
- การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกร้อยละ 50 และจำนวนเงินที่เหลือ จะจ่ายหลังการรื้อย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดย กทม. จะเริ่มจ่ายเงินปลายเดือน มิ.ย. 60 หลังได้รับเงินงวดแรกแล้ว เจ้าของบ้านจะต้องดำเนินการรื้อย้ายบ้านให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด 30 วัน คาดการรื้อย้ายทั้งหมดจะดำเนินการได้ภายในเดือน ส.ค. 60

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กทม. ได้เข้าชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่และแจ้งราคาประเมินที่จะได้รับการจัดสรรช่วยเหลือแล้ว ซึ่งประชาชนเข้าใจและพร้อมจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในการรื้อย้ายบ้านเรือนที่ก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

 

12. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 1 มิ.ย.นี้
5 ฉบับ แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง Online, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า สปสช.เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3.1 ล้านโด๊ส โดยร่วมกรมควบคุมโรค สธ. และหน่วยบริการ เพื่อฉีดให้ประชาชน 4 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ คือ 1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี สามารถรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการรัฐและเอกชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกจากเป็นการป้องกันโรคแล้ว ยังลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้
- การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลสังกัด กทม.

ข้อคิดเห็น
- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ