• 0000000.png
 • 1111111.png
 • 2222222.png
 • 33333333.jpg
 • 44444444.png
 • addsetp1.png
 • addsetp2.png
 • addsetp11.png
 • addsetp12.png
 • addstep3.png
 • addstep4.png
 • addstep13.png
 • addstep14.png
 • bmaplans58.png
 • checkedlist.png
 • checkk_report.png
 • copy_kpibycheck.png
 • sed_summary1.png
 • sed_summary2.png

สรุปประเด็นข่าวเด่นประจำวันจากกองประชาสัมพันธ์ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ขอให้เปิดเวทีสาธารณะชี้แจงโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา
www.facebook.com/FriendoftheRiver
https://www.facebook.com/691780620950241/posts/1124314881030144
392 likes
155 shares
15 comments

- ร้อยละ 75 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต กรณี กทม. จะเริ่มก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะแรก จากสะพานพระราม 7-สะพานพระปิ่นเกล้าในเดือน ก.ค.60 นั้น เห็นว่า กทม. กำลังละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิพลเมืองหรือไม่ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเรื่องแบบและไม่มีการปรับแบบตามข้อเรียกร้องของฝ่ายต่างๆ ทั้งยังขาดแผนพัฒนาที่รอบด้าน เพื่อประเมินนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ กทม. และรัฐบาลเปิดเวทีสาธารณะ เพื่อเปิดเผยแบบและข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนได้พิจารณาร่วมกัน เนื่องจากรูปแบบที่นำเสนอ โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยายากจะเกิดขึ้นจริง ทั้งยังทำให้แม่น้ำกลายเป็นคลอง และมีกระแสน้ำแรงขึ้น
- ร้อยละ 25 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า รัฐบาลควรนำงบประมาณที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวไปดำเนินการในเรื่องอื่นที่มีความสำคัญมากกว่า เช่น แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำคูคลองการคัดแยกขยะ ฯลฯ

www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/131732549847/posts/10156287786294848
485 likes
20 shares
30 comments

- ร้อยละ 54 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสงบสุขและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในชุมชนที่อยู่ริมน้ำ โดยมีการชดเชยเยียวยาช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งมีแนวทาง หรือกำหนดมาตรฐานการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่พัฒนาใหม่ อย่างชัดเจน
- ร้อยละ 46 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า โครงการดังกล่าวนอกจากจะสิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว ยังใช้เวลาดำเนินการยาวนาน ทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามานานและภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ หากไม่มีการดูแลอาจกลายเป็นแหล่งมั่วสุม

ข้อเสนอแนะ
สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและการรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำพื้นที่

 

2. กรุงเทพฯ ติดอันดับ 2 เมืองปลายทางท่องเที่ยว
www.facebook.com/MorningNewsTV3
https://www.facebook.com/159005400803
6,900 likes
184 shares
138 comments

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต กรณีสำนักข่าว CNN รายงานกรุงเทพฯ ติดอันดับ 2 ของ 100 เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนั้น เหตุใดกรุงเทพฯ จึงติดอันดับดังกล่าว ทั้งที่เป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัด ขยะ และอาชญากรรม
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่กรุงเทพฯ ติดอันดับ 2 เมืองจุดหมายปลายทางโลก ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ คนไทยมีน้ำใจ อาหารหลากหลาย อร่อย ราคาไม่แพง รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถาน

ข้อเสนอแนะ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ป.ป.ช.มีมติคดีทุจริตรถ-เรือดับเพลิง2 ฉบับ เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360°

รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือถึง ผว.กทม.ให้พิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการ กทม.4 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ กทม. เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในฐานะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ทำให้ราชการเสียหายว่า ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว โดยมอบหมายให้ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. ในฐานะผู้บังคับบัญชาดำเนินการพิจารณาตามระเบียบราชการ กทม.

-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม.กล่าวว่า ตามหนังสือของ ป.ป.ช. ที่มีมติข้าราชการทั้ง 4 ราย ผิดวินัยร้ายแรงการลงโทษมีอยู่ 2 แนวทาง คือ ปลดออก หรือไล่ออก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าหารือคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.) และคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการออกจากวินัยและราชการ (อ.ก.ก.วินัยฯ) เพื่อพิจารณาสรุปการกระทำผิดนั้นเหมาะสมกับการปลดออก หรือไล่ออก ซึ่งจะใช้เวลาตามกรอบเวลาแต่หากพิจารณาไม่ทันภายใน 30 วันที่ต้องปฏิบัติเงื่อนเวลาที่ ป.ป.ช.ระบุจะทำหนังสือเพื่อแจ้ง ป.ป.ช.ทราบต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก-การตรวจสอบการดำเนินงานของ กทม.จากหน่วยงานภายนอกด้านลบ-ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการทำงานของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดำเนินงานของ กทม.กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดข้าราชการ กทม.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง

 

2. 3ชุมชนริมเจ้าพระยาเตรียมย้ายออก
3 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, M2F
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ชุมชนเตรียมก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนมิตตคาม เชิงสะพานกรุงธนบุรี ว่า การลงพื้นที่บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนมิตตคาม 1 ชุมชนมิตตคาม 2 และชุมชนราชผา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและต้องดำเนินการรื้อย้ายรวมทั้งหมด 185 ครัวเรือน

-ที่ผ่านมา กทม.ได้ตั้งกรรมการพิสูจน์สิทธิเพื่อพิจารณาเงินช่วยเหลือ โดยจะหาข้อยุติให้เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีชุมชนที่รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนย้ายไปอยู่ที่ อ.นครชัยศรีจ.นครปฐม และ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การช่วยเหลือเยียวยาและสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

3.ตรวจพื้นที่เขตบางพลัด-บางกอกน้อย
2 ฉบับ มติชน, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า ได้ตรวจพื้นที่เขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย เพื่อเร่งรัดโครงการที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ได้แก่ (1) การปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยารามและโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม (2) ตรวจอาคารร้างบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 (3) ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนสิรินธรและซอยจรัญสนิทวงศ์ 50/1 (4) ติดตามความพร้อมการย้ายสำนักงานเขตบางกอกน้อยไปยังสำนักงานเขตฯแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในถนนบางขุนนนท์ (5) ตรวจติดตามการปรับปรุงขอบบ่อท่อระบายน้ำปากซอยอิสรภาพ 39 และ (6) การปรับระดับพื้นผิวถนนในซอยบรมราชชนนี 23

-กทม.จะย้ายสำนักงานเขตบางกอกน้อยไปยังอาคารแห่งใหม่ต้นเดือน ก.ย.นี้ ส่วนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตได้ประสานกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการลอกท่อใน 16 ซอย รวมทั้งสั่งการให้เขตเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมขัง ส่วนอาคารร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 พบใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุ จึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตบางพลัดออกคำสั่งรื้อถอนอาคาร เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งก่ออาชญากรรม

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามเร่งรัดโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60-การตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาอาคารร้างในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60

 

4.คุมเข้มสุขอนามัยร้านอาหารช่วงหน้าร้อน
2 ฉบับเดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงการดูแลคุณภาพร้านอาหารและอาหารริมทางว่า ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีร้านอาหารที่ขออนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้องราว 12,000 ร้าน ในส่วนของร้านอาหาร กทม.จะตรวจสอบคุณภาพสุขอนามัยในการประกอบอาหารให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้านอาหารริมทางในพื้นที่ที่ไม่มีการจัดระเบียบทางเท้าและในจุดที่ค้าขายอย่างถูกต้อง กทม.จะเร่งพัฒนาคุณภาพอาหารโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาร้านค้า ดูแลผู้บริโภค และปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่

-ในช่วงฤดูร้อนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กวดขันร้านจำหน่ายอาหารริมทาง โดยเจ้าหน้าที่ กทม.จะเร่งสุ่มตรวจร้านค้าริมทางทั้งด้านกายภาพสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ต้องมีความสะอาดมีภาชนะปกปิดอาหารได้มิดชิด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การสุ่มตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ การสุ่มตรวจสารปนเปื้อน ซึ่งอาหารจะต้องไม่มีสารปนเปื้อนประเภทสารฟอร์มาลิน และ กทม.จะจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารริมบาทวิถี เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามสุขอนามัย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดจำหน่ายอาหารให้มีคุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดโรคในด้านทางเดินอาหารแก่ผู้บริโภคด้านลบ-ในฤดูร้อนสภาพอากาศร้อน อาจทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ง่าย เป็นแหล่งก่อให้เกิดโรคทางเดิน อาหารที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคโดยตรง


ข้อคิดเห็น
-สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสุ่มตรวจคุณภาพร้านอาหารริมทาง

 

5.แผนย้ายหน่วยงานไปศาลาว่าการ กทม.2
1 ฉบับ แนวหน้า
รายละเอียด
-นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. กล่าวถึงแผนการย้ายหน่วยงานจากศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เข้าไปอาคารศาลาว่าการ กทม.แห่งใหม่ (ดินแดง) ว่า หน่วยงานที่ศาลาว่าการกทม. 1 จะยังไม่ได้ย้ายไปในปี 60 เพราะหน่วยงานในอาคาร กทม.2 เดิม คือ สนอ. สสล. สวท. สนย. และ สนน. จะย้ายไปก่อน เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคาร กทม. 2 เดิม จำนวน 2 อาคารที่สร้างใช้งานมานานกว่า 30 ปี แม้ยังไม่เคยมีการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายใน โดยใช้เวลาปรับปรุงประมาณ 8-9 เดือน จะแล้วเสร็จในปี 60 หลังจากนั้นทั้ง 5 หน่วยงาน ที่ย้ายไปอาคารศาลาว่าการ กทม.แห่งใหม่ จึงย้ายกลับมา จึงจะเริ่มย้ายหน่วยงานภายในศาลาว่าการ กทม.1 เสาชิงช้า) เข้าไปอาคารศาลาว่าการกทม.แห่งใหม่ ในปี 61 โดยขณะนี้อาคารศาลาว่าการกทม.แห่งใหม่ อยู่ระหว่างตกแต่งภายใน จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานภายในสิ้นปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเตรียมแผนการย้ายหน่วยงานจากศาลาว่าการ กทม.1 ไปยังศาลาว่าการ กทม.แห่งใหม่ด้านลบ-การก่อสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ใช้เวลาก่อสร้าง 30 ปี จึงสามารถเข้าใช้งานได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการตกแต่งภายในอาคารศาลาว่าการ กทม. 2 (ดินแดง)

 

6.เพิ่มแพทย์-พยาบาลรองรับให้บริการประชาชน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางวันทนีย์ วัฒนะ รป.กทม. กล่าวว่า ได้ขอจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนงานของ สนพ.ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสังกัด กทม. และ สนอ.ที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มประมาณ 900 อัตรา เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม.ด้านลบ-ปัจจุบันภารกิจการดูแลด้านสุขภาพ การสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ของ กทม.เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ มีมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

7.กำชับ 50 เขต ดูแล ต้นไม้-ระวังอันตรายพายุฤดูร้อน
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด-นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รป.กทม. มีหนังสือเวียนถึง ผอ.เขตทั้ง 50 เขต กำชับให้ดำเนินการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน โดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจะมีผลกระทบหลายภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพฯ โดยให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจสภาพต้นไม้และความแข็งแรงของวัสดุค้ำยัน ขณะเดียวกันให้ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ให้โปร่ง หากมีความสูงที่สุ่มเสี่ยงต่อการฉีก หักของกิ่ง ยอด ให้ทอนลดความสูงลงตามความเหมาะสม รวมถึงตัดแต่งทรงพุ่มให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความสวยงามตามธรรมชาติของรูปทรงพันธุ์ไม้นั้นๆ นอกจากนี้ ให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณของตนและตัดแต่งต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม่ได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากต้นไม้ใหญ่หากเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อน

ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจสภาพต้นไม้และความแข็งแรงของวัสดุค้ำยัน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มและต้นไม้จากพายุฤดูร้อน

 

8.เริ่มซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม
8 ฉบับ ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายจรูญ มีธนาถาวร รป.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดปิดซ่อมสะพานไทย-เบลเยี่ยม ถนนพระรามที่ 4 เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงอย่างถาวร ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.60 ที่ผ่านมา โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-18 เม.ย.60 กทม.จะปิดซ่อมสะพานไทย-เบลเยี่ยม รวม 58 วัน โดยฝั่งขาออกมุ่งหน้าคลองเตย ปิดซ่อมเป็นเวลา 30 วัน เมื่อแล้วเสร็จ และจะปิดซ่อมสะพานฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าสามย่านในวันที่ 18 เม.ย.-15 พ.ค.60 เป็นเวลา 28 วัน ต่อไป

-การจัดการเดินรถช่วงที่มีการปรับปรุงสะพานไทย- เบลเยี่ยม กทม.ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ จัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยช่วงที่ปิดซ่อมสะพานฝั่งขาออกมุ่งหน้าคลองเตย จะเปิดให้ใช้สะพานฝั่งขาเข้าในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า เวลา 06.00-09.00 น. เปิดให้เดินรถทางเดียวบนสะพานฝั่งขาเข้าทั้ง 2 ช่องจราจร เพื่อให้รถวิ่งเข้าเมืองมุ่งหน้าสามย่าน ขณะที่ชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น เวลา 15.00-20.00น.จะเปิดเดินรถทางเดียว ทั้ง 2 ช่องจราจร เพื่อระบายรถออกจากเมืองมุ่งหน้าคลองเตย ส่วนช่วงเวลาอื่นๆ เปิดให้รถวิ่งสวนกันได้อย่างละ 1 ช่องจราจร และพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ปกติในวันที่ 16 พ.ค. โดย กทม.ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทาง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยมให้มีความแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยมและการจัดการจราจรในระหว่างปิดซ่อมแซมสะพาน

 

9.ปรับแผนฟื้นฟูคลองแสนแสบ-เพิ่มศักยภาพ โรงน้ำเสียดินแดง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าว สนน.เตรียมนำข้อมูลโครงการพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดภายใน 2 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรายงานและขอความเห็นชอบกรณีมีการปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดและมีความยั่งยืนโดยโครงการทั้งหมดจะขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลวงเงิน 6,989.456 ล้านบาท ซึ่งหากรัฐบาลเห็นชอบกับแผนที่จะนำเสนอนี้ งบประมาณโดยรวมในการดำเนินการจะลดลงเหลือ 6,867 ล้านบาท

-สำหรับการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาคลองแสนแสบ เบื้องต้นจะยกเลิกโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ 14 ท่า แล้วสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี ระยะที่ 2 แทน เพื่อสกัดกั้นไม้ให้น้ำเสียไหลลงสู่คลองแสนแสบ โดยโรงควบคุมดังกล่าวจะรองรับน้ำเสียที่จะเข้าสู่ระบบได้ 40,000 ลบ.ม./วัน นอกจากนี้ จะมีโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียพื้นที่คลองตันสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ปริมาณกว่า 20,400 ลบ.ม./วัน และพื้นที่ห้วยขวางซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา ออกแบบเพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร เข้าสู่ระบบควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เมื่อก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียทั้ง 2 พื้นที่แล้วเสร็จ จะทำให้โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 350,000 ลบ.ม./วัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-แผนการพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดภายใน 2 ปี ตามนโยบายรัฐบาล-การเพิ่มศักยภาพการบำบัดน้ำเสียของโรคควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาคลองแสนแสบโดยก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี

 

10.เตรียมหารือ กทม.ดึงธุรกิจโรงแรมขึ้นทะเบียน
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
-นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย (THA) กล่าวว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยแก้กฎกระทรวงว่าด้วยข้อบังคับในการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรม โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่ไม่เข้าเกณฑ์ แต่มีเจตนาทำถูกกฎหมายมาจดทะเบียนได้ภายใน 5 ปี ได้หารือกับนายก THA ให้ขอนัดหมาย ผว.กทม. เป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง THA พร้อมจะเข้าไป ช่วยเหลือการทำงาน ตรวจสอบ และให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อมาจดทะเบียนให้ถูกต้องมากขึ้น


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมให้เข้าสู่ระบบและการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯด้านลบ-หลังจากมีการแก้ไขกฎกระทรวงหลายจังหวัดตื่นตัวในการนำโรงแรมเข้าสู่ระบบ แต่มีบางพื้นที่ที่ยังทำงานล่าช้า


ข้อคิดเห็น
-สำนักการคลัง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจดทะเบียนธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้อง

 

11.สรุปความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาศ 24 มี.ค.นี้
10 ฉบับ ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศว่า คณะช่างวิศวกรรมได้ประกอบโครงสร้างเสาบุษบกซ่าง ในส่วนที่ใช้สำหรับให้พระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม รวมถึงประกอบโครงสร้างเสาบุษบกหอเปลื้องทั้ง 4 มุม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเทพื้นอาคารเพื่อเตรียมเข้าสู่งานด้านสถาปัตยกรรม ภายในเดือน มี.ค.นี้ ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบทั้งหมดจะคืบหน้าร้อยละ 30 ส่วนการประสานงานขอใช้พื้นที่จัดสร้างพลับพลายกบริเวณด้านหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรวิหาร และพื้นที่ฝั่งทิศเหนือของท้องสนามหลวงเพิ่มเติมกับ กทม.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีสามารถเข้าไปดำเนินการล้อมรั้วและวางผัง เพื่อดำเนินการวางรากฐานโครงสร้างพลับพลายกแล้ว

-เตรียมจัดทำรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ซึ่งมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมวันที่ 24 มี.ค.นี้ ที่โรงละครแห่งชาติ


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาศ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ตรวจสอบสาเหตุปลาตายในคลองระบายน้ำ กทม.
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
- นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวกรณี พบปลาจำนวนมากที่ลอยตายภายในคลองระบายน้ำ ริมถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่า เจ้าหน้าที่ได้นำปลาที่ตายไปฝังกลบแล้ว พร้อมสั่งการให้ สนอ. สนน. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และสาเหตุการตายของปลา จากผลตรวจคุณภาพน้ำ เบื้องต้นพบค่าออกซิเจนในน้ำอยู่ที่ 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน 6 มิลลิกรัม/ลิตร ประกอบกับอากาศที่ร้อนทำให้อุณหภูมิในน้ำสูงถึง 32 องศาเซลเซียส และพบค่าแอมโมเนียในน้ำสูงถึง 16.4 มิลลิกรัม/ลิตร สูงกว่าค่าปกติ 10 มิลลิกรัม/ลิตร จึงคาดเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตาย
- สำหรับค่าแอมโมเนียที่ตรวจพบเกิดจากไขมันที่สะสมในน้ำปริมาณมาก คาดเกิดจากการปล่อยน้ำเสียของบ้านเรือนประชาชน ประกอบกับในช่วงฤดูร้อน ทำให้กรมชลประทานปล่อยน้ำลงมาไม่เพียงพอต่อการไล่น้ำเสีย ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีน้อย น้ำนิ่งไม่เกิดการไหลเวียนของน้ำตามระบบนิเวศน์ จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าปล่อยน้ำเสียลงในคลอง ยืนยันกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการปิดประตูระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำในช่วงพายุฤดูร้อน ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตการวางเสาเข็มก่อสร้างรถไฟฟ้าอาจทำให้ปิดทับท่อระบายน้ำ ส่งผลต่อการไหลเวียนของน้ำ จากตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวแล้วไม่พบเสาเข็มปิดทับท่อระบายน้ำ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งให้สำนักงานเขตบริเวณใกล้เคียงลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นดังกล่าว หากพบจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานแก้ไขทันที
- กทม.มีแผนนำข้อบัญญัติของ กทม.ปี 47 มาใช้ดำเนินการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ครัวเรือนละ 30 บาท/เดือน ตามชุมชนที่ยังไม่มีโรงบำบัดน้ำเสีย และหลังจากนี้ กทม.จะดำเนินการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพิ่มอีก 4 โรง ตั้งเป้าหมายร้อยละ 50 ของพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องมีโรงบำบัดน้ำเสีย 27 โรง หากพื้นที่ใดก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ จะยกเลิกการจัดเก็บค่าขยะ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองระบายน้ำของ กทม.
- การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและบริเวณใกล้เคียง

 

2. จัดเก็บภาษี-สำรวจคอนโดฯ ปล่อยเช่า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รผว.กทม. กล่าวว่า กรณีผู้ประกอบการนำอาคาร บ้านเรือน หรือคอนโด มีเนียม ประกอบเป็นธุรกิจให้เช่า ตามกฎหมายจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เนื่องจากเป็นการนำทรัพย์สินต่าง ๆ มาหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติ ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี
- ได้สั่งการให้ฝ่ายรายได้ทั้ง 50 สำนักงานเขต เร่งสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่นำมาให้เช่า โดยไม่มีการจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน มุ่งเน้นคอนโดมีเนียมต่าง ๆ ซึ่งมีการปล่อยเช่าโดยหลบเลี่ยงภาษีจำนวนมาก

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ปัจจุบัน กทม.สามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท/ปี หากสามารถจัดเก็บได้จริง ตามการให้เช่าพื้นที่ทั้งหมดนั้น จะทำให้ กทม.มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อนำรายได้มาพัฒนากรุงเทพฯ
ด้านลบ
- พื้นที่กรุงเทพฯ มีคอนโดมิเนียมและบ้านพักอาศัยที่นำมาปล่อยเช่าจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎหมายตาม อีกทั้งการหลบเลี่ยง ไม่จ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกัน
- ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าของอาคารไม่ได้แจ้งต่อรัฐ ในการนำทรัพย์สินของตนไปปล่อยเช่าจนเกิดรายได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและจัดเก็บภาษีในแต่ละพื้นที่เขตมีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถตรวจสอบการนำอาคารบ้านเรือน คอนโดมีเนียมไปเปิดเช่าได้ครบทุกพื้นที่ จึงทำให้การจัดเก็บภาษีเกิดการตกหล่นจำนวนมาก

ข้อคิดเห็น
- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งสำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างที่นำมาประกอบธุรกิจให้เช่า

 

3. โครงสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม. ยังสมบูรณ์-ตั้ง กก.สอบเหตุไฟไหม้
5 ฉบับ ไทยรัฐ, สยามรัฐ, M2F บ้านเมือง Online, ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ป.กทม. พร้อมด้วย นายธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวหลังร่วมตรวจสอบโครงสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม.บริเวณชั้น 4 ห้องระบบสารสนเทศ ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ว่า จากการตรวจสอบพบห้องดังกล่าวเป็นห้องที่ใช้สำหรับการอบรมสัมมนา และปรับการใช้งานรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็น โดยพื้นที่เกิดเพลิงไหม้เสียหายประมาณ 50 ตารางเมตร มีเอกสารเครื่องใช้สำนักงานระบบปรับอากาศระบบไฟฟ้า แต่ความเสียหายไม่รุนแรง และเอกสาร ที่เสียหายเป็นเอกสารทั่วไป ไม่ส่งผลกระทบต่องานราชการ ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. สั่งการให้ตรวจเข้มความปลอดภัยของอาคารทั้งในสังกัด กทม. และอาคารอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงใดๆ พร้อมสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม คาดภายใน 10-15 วัน จะได้ผลการตรวจที่ชัดเจน
- นายธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวว่า จากการตรวจสอบโครงสร้างอาคารในจุดเกิดเหตุโดยเครื่อง อัลตราโซนิกพบกายภาพของอาคารไม่เสียรูปทรง พื้นไม่มีรอยแตกร้าว ความสมบูรณ์ของอาคารยังสมบูรณ์ พื้นที่ที่เสียหายอยู่ในวงจำกัดมาก คาดการซ่อมแซมใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน และสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารศาลาว่าการ กทม.1 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 4
- มาตรการดูแลความปลอดภัยเหตุอัคคีภัยในสถานที่ราชการ

ข้อคิดเห็น
- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารหน่วยงานในสังกัด กทม.

 

4. รื้อบ้านรุกคลองวัดเทพศิรินทร์
2 ฉบับ เดลินิวส์, ข่าวสด
รายละเอียด
- น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รป.กทม. กล่าวหลังประชุมติดตามงานนโยบายและการดำเนินการกรณีการบุกรุกคลองสาธารณะข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ (คลองวัดเทพศิรินทร์) ว่า มีอาคารรุกล้ำ 49 หลังดำเนินการรื้อถอนแล้ว 17 หลัง อยู่ระหว่างรื้อถอน 2 หลัง อีก 14 หลังจะรื้อถอนภายในวันที่ 15 มี.ค. 60 ส่วน 16 หลังที่เหลือจะดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 มี.ค. นี้ ทั้งนี้ได้สำรวจข้อมูลเชิงลึกผู้อยู่อาศัย อาทิ ภูมิลำเนา อาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ไปพร้อมกัน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ริมคลองสาธารณะตามนโยบายรัฐบาล
- การให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างยั่งยืน

ข้อคิดเห็น
- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะ (คลองวัดเทพศิรินทร์)

 

5. เฟ้นหาหน่วยงานต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว
1 ฉบับ ไทยโพสต์
รายละเอียด
- นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รป.กทม. กล่าวหลัง ประชุมต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียวว่า หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียวจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลงาน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (2) การเกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (3) การมีส่วนร่วมของสมาชิก ในองค์กร (4) การมีความยั่งยืนของกิจกรรมสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ (5) เกิดการขยายผลต่อยอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงและองค์กรภายนอก
- หลังจากนี้ สสล.จะลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับ ทั้ง 24 หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการนำเสนอครั้งต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นหน่วยงานต้นแบบการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ข้อคิดเห็น
- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกสุดยอดต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

 

6. กำชับจัดระเบียบ-ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปษ.ของ ผว.กทม. ระบุนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ยังคงดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้เดิม เพื่อคืน ทางเท้าให้แก่ประชาชน แต่จะเน้นการดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารและให้ประชาชนได้ซื้ออาหารในราคาที่เหมาะสม ซึ่ง กทม.อาจจัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าค้าขายอาหาร โดยดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหารไม่ให้ทิ้งเศษอาหาร หรือล้างจานบนถนน ไม่ให้ปรุงอาหารบนทางเท้าและไม่ทำการค้ารบกวนพื้นผิวการจราจร รวมถึงต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนในการเดินบนทางเท้า ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณาในหลายพื้นที่ เช่น ซอยอารีย์สัมพันธ์ และในพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ย่านเยาวราชและถนนข้าวสาร

ผลกระทบ
ด้านบวก
- ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ เหลือจำนวนจุดผ่อนผันประมาณ 200 จุด ผู้ค้าประมาณ 10,000 ราย ซึ่ง กทม.มีแผนจะประกาศยกเลิกการเป็นจุดผ่อนผันและห้ามไม่ให้ตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าทั้งหมดภายในปี 60
- การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและตรวจสอบมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ข้อคิดเห็น
- สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

7. ค่าเช่ารางรถไฟฟ้าสีเขียว “แบริ่ง-สำโรง”
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- รายงานข่าวคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เห็นชอบค่าเช่าพื้นที่รางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง เป็นเงิน 8 ล้านบาท/เดือน และจะส่งหนังสือเสนอให้ กทม. ภายในวันที่ 15 มี.ค.นี้
- สำหรับการโอนหนี้และทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้งหมด ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่า 60,815 ล้านบาท ระหว่าง รฟม.และ กทม. ยังไม่ได้ข้อสรุป กทม.อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง รับหนี้แทน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
- การรับโอนหนี้สินและทรัพย์สินโครงการฯ จาก รฟม.
ด้านลบ
- เบื้องต้น รฟม.และ กทม.ต้องได้ ข้อสรุปเรื่องค่าเช่าพื้นที่รางก่อนทดลองเปิดเดินรถในวันที่ 3 เม.ย.นี้ เพราะปัจจุบันทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ทั้งหมดยังเป็นของ รฟม. หาก กทม. เข้าไปใช้พื้นที่ส่วนนี้โดยไม่มีการส่งมอบ หรือมีเอกสารรับรองจาก รฟม.จะถือว่าผิดกฎหมาย

ข้อคิดเห็น
- สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการหาข้อสรุปเรื่องการโอนหนี้และทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

 

8. กรุงเทพฯ ติดอันดับ 5 คุณภาพชีวิตดีสุดอาเซียน
1 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ
รายละเอียด
- บริษัทที่ปรึกษา เมอร์เซอร์ กรุ๊ป รายงานผลการจัดอันดับเมืองที่ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก โดยให้กรุงเทพฯ ของไทยติดอันดับ 131 เมืองที่ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เปรียบเทียบผลสำรวจคุณภาพชีวิตประชาชนใน 231 เมืองใหญ่ทั่วโลก และเป็นอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียยะโฮร์บารูของมาเลเซีย และกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันของบรูไน

ผลกระทบ
ด้านบวก
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้แก่คนกรุงเทพฯ
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

ข้อคิดเห็น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทม.ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ปรับโฉมทางเท้านำร่องแยกราชประสงค์-ชิดลม
www.facebook.com/NationWeekend
https://www.facebook.com/332878015210/posts/10154933469665211
20 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านราชประสงค์ ซึ่งจะเน้นการปรับปรุงทางเท้าที่ออกแบบเพื่อทุกคนตามหลักสากล โดยขอให้ กทม. ดำเนินการในทุกพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนวัสดุปูพื้นทางเท้าเป็นคอนกรีตที่มีความคงทนแข็งแรงและแก้ปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าให้สำเร็จ
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรสำรวจและปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

www.facebook.com/saynostall
https://www.facebook.com/676892899004330/posts/1713731028653840
26 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 72 ของผู้แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการปรับปรุงทางเท้าเน้นการออกแบบเพื่อทุกคน ซึ่ง กทม. จะดำเนินการนำร่องตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกชิดลม โดยต้องกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมอย่างละเอียด เช่น รูปแบบรางระบายน้ำ เสาและป้าย ขอบทางเท้า ฯลฯ รวมทั้งกวดขันไม่ให้มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า
- ร้อยละ 28 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ที่ผ่านมา กทม. ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่คั่งค้างได้ เช่น ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย จักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า

ข้อเสนอแนะ สำนักผังเมือง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณแยกราชประสงค์

 

2. รถขยะ กทม. ทับคนเสียชีวิต
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/146406732138/posts/10155421868372439
62 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 73 ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตกรณีเกิดอุบัติเหตุรถขยะ กทม. เขตปทุมวัน เฉี่ยวชนและทับผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์เสียชีวิต บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริ นั้น รถขยะส่วนใหญ่มักขับเร็วและไม่สนใจผู้ร่วมทาง จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ถึงเวลาแล้วที่ควรจัดระเบียบรถของหน่วยงานราชการ
- ร้อยละ 27 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรถมีขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นรถเล็ก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ประกอบกับมีการกำหนดให้รถใหญ่ต้องวิ่งในเลนซ้าย ซึ่งเป็นเลนเดียวกับรถจักรยานยนต์

www.facebook.com/js100radio
https://www.facebook.com/116483835041859/posts/1381780651845498
59 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 89 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กทม. ควรรวบรวมสถิติข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถขยะและรถขนาดใหญ่ของ กทม. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดระเบียบ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนพบเห็นรถขยะขับเร็วมาก ไม่ให้สัญญาณไฟเมื่อจะจอด หรือเลี้ยว พนักงานแต่งตัวไม่เรียบร้อย จัดเก็บขยะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้การจราจรติดขัด
- ร้อยละ 11 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากรถขนาดใหญ่ เนื่องจากมีจุดบอดบริเวณด้านหน้ารถประมาณ 1-3 เมตร และช่วงล้อหน้า-กลาง ซึ่งคนขับรถจะมองไม่เห็น ดังนั้น รถเล็ก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ควรอยู่ห่างจากรถใหญ่

ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถขยะและรถขนาดใหญ่ของ กทม. ขณะปฏิบัติหน้าที่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.ตั้ง กก.ปรับปรุงทางเท้านำร่องย่านราชประสงค์
7ฉบับ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, เดอะเนชั่น
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านราชประสงค์ เน้นสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนทางแยก ทางเท้า ตามหลักสากลที่รองรับการออกแบบเพื่อทุกคน (UNIVERSAL DESIGN) เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงวัย และประชาชนสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

-สนย.ได้นำเสนอแผนการปรับปรุงทางเท้า โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียด จากนั้นจะดำเนินการออกแบบและกำหนดจุดติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ตามความจำเป็นทั้งด้านความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินเท้าของประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรค ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงพิจารณาจุดที่จะดำเนินการต่อไป

-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม.กล่าวถึงการพัฒนาทางเท้าภายใต้โครงการ “ทางแยกห่วงใย ใส่ใจทุกคน”ว่า พื้นที่นำร่องที่ กทม. กำหนดปรับปรุงเป็นที่สัญจรรูปแบบอารยสถาปัตย์คือ บริเวณแยกราชประสงค์ โดยจะดำเนินการตั้งแต่แยกราชประสงค์- แยกชิดลมระยะทาง 400 เมตรทั้ง 2 ฝั่ง จากนั้นจะพิจารณาขยายโครงการไปบริเวณต่อเนื่อง อาทิ ถนนพระรามที่ 1 ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 4 ถนนราชดำริ รวมถึงจุดที่มีการเชื่อมโยงการเดินทางในบริเวณต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวางแนวทางพัฒนาทางเท้าในจุดทางแยกต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นทางเท้ารูปแบบอารยสถาปัตย์ที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านราชประสงค์

 

2.เปิดอาคารศาลาว่าการ กทม.2
5 ฉบับ มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ,บ้านเมือง Online, สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.กำหนดจัดพิธีเปิดอาคารใหม่กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ในวันที่ 6 เม.ย.นี้ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พิธีจะเริ่มในเวลา 09.09 น. และเมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ต่าง แล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จประพรมน้ำพระพุทธมนต์ห้องทำงานคณะผู้บริหาร กทม.


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประกอบพิธีทำบุญและเปิดใช้อาคารศาลาว่าการ กทม.2 แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการและบุคลากร กทม.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมย้ายหน่วยงานไปยังอาคารศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง

 

3.เปิดแอพดึงทัวร์จีนเที่ยวกรุงเทพฯ
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวกรณีบริษัท แทงโก้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Tango ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ อพาร์ตเมนต์ วิลล่า ซึ่งได้ขยายตลาดมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเลือกกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่นอกประเทศว่า กทม.ได้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางยกระดับ รถไฟฟ้า ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าสนใจและจะดึงดูดคน ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบกับภูมิศาสตร์กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งด้านการขนส่งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กทม.จึงได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกจากองค์กรต่างๆ หลายครั้ง จึงนับเป็นโอกาสดีที่ Tango หรือถังกั่วผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นรายใหญ่ของจีน จะมาตั้งสำนักงานใหญ่นอกประเทศในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากขึ้นและส่งเสริมให้กรุงเทพฯ พัฒนาเมืองไปสู่มหานครต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ

 

4.เตรียมออกมาตรการจูงใจติดกล้องในรถยนต์
1 ฉบับ บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ตามที่ กทม. มีแนวคิดดำเนินโครงการ “Public Eye” ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าของรถยนต์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่รถของตน โดย กทม. ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้บริษัทประกัน ภัยรถยนต์ ลดเบี้ยประกันภัยให้รถยนต์ที่ติดกล้อง CCTV เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 60 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีคำสั่งให้บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้ง CCTV ในอัตราร้อยละ 5–10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ นอกจากนี้ กทม.เตรียมเสนอความเห็นไปยัง สตช.และรัฐบาล เพื่อขอความร่วมมือในการออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตั้งกล้อง CCTV ในรถยนต์จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงเป็นหลักฐานในการยืนยันการกระทำความผิด หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ Public Eye

 

5.ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ศาลาว่าการ กทม.
5 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, M2F, ไทยรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจสอบเหตุไฟไหม้ห้องประชุมปัญญพัฒน์ บริเวณชั้น 4 ศาลาว่าการ กทม.ว่า เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบต้นเพลิงเกิดจากสายไฟเก่าที่ร้อยอยู่ในท่อ คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพราะสายไฟเก่าและชำรุดมาก จึงสั่งปิดใช้งานบริเวณห้องต้นเพลิง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันจะเชิญ วสท. และวิศวกรของ สนย. ร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เพื่อความปลอดภัยต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
การตรวจสอบโครงสร้างศาลาว่าการ กทม.และความแข็งแรงปลอดภัยของอาคารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้
ด้านลบ
-จากการตรวจสอบความเสียหาย พบเอกสาร หนังสือ คอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานได้รับความเสียหายแต่ไม่มีเอกสารสำคัญ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารศาลาว่าการ กทม.

 

6.เปิดเดินรถไฟฟ้า แบริ่ง-สำโรง 3 เม.ย.นี้
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวหลังการหารือร่วมกันระหว่าง ผว.กทม. กับ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานบอร์ด รฟม.และคณะผู้บริหาร รฟม.เรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 1 สถานี จากสถานีแบริ่ง-สถานีสำโรงว่า ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดการเปิดทดลองเดินรถ 1 สถานี เบื้องต้นกำหนดในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ซึ่งตรงกับวันหยุดและอาจไม่สะดวก จึงเสนอให้เลื่อนเป็นวันที่ 3 เม.ย.และเรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด

-สำหรับการโอนทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จาก รฟม.ให้ กทม.ยังไม่ได้เจรจา เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เจรจาและเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว แต่รฟม.แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการขอคิดค่าเช่าใช้พื้นที่รางและสถานีสำโรงระหว่างรอเรื่องการโอนเสร็จสิ้น ซึ่งต้องนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน โดยขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุนรับโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเต็มวงเงินโครงการประมาณ 60,000 ล้านบาท หาก ครม.อนุมัติตามที่เสนอเงินงวดแรกที่จะต้องจ่ายให้ รฟม. 3,500 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณโครงการ หรือค่าเช่ารายเดือนที่ รฟม.เสนอจะยุติไปโดยปริยาย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
-การรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินโครงการจาก รฟม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย สถานีแบริ่ง-สำโรง

 

7.เปิดทางลอดแยกมไหศวรรย์ เม.ย.นี้
4 ฉบับ บ้านเมือง Online, M2F, ข่าวสด, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของ กทม. กล่าวว่า สนย.ได้รายงานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนระยะกลางของ กทม.6 โครงการ ซึ่งมี 2 โครงการที่จะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้ ได้แก่(1) โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก เป็นการก่อสร้างทางลอดใต้แยกมไหศวรรย์ในแนวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กำหนดแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน มี.ค. 60 คาดจะเปิดให้ใช้ได้ต้นเดือน เม.ย. 60 และ (2) โครงการก่อสร้างสะพานทางเลี้ยวขวา จากถนนต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ลงสู่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งยกแบริเออร์ออก เพื่อเปิดการจราจร

-ส่วนอีก 4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก (2) โครงการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (3) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ และ (4) งานปรับปรุงโครงข่ายถนนบริเวณถนนริมคลองบางกอกน้อย และถนนบริเวณหน้าสถาบันการแพทย์ สยามินทราธิราช


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาโครงข่ายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพฯข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนของ กทม.รวมทั้งการเปิดใช้ทางลอดใต้แยกมไหศวรรย์ในเดือน เม.ย.นี้

 

8.เร่งหาสาเหตุปลาตาย ในคลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดีฯ
1 ฉบับ สำนักข่าวไทย
รายละเอียด
-นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวกรณีรับแจ้งเหตุพบปลาตายนับร้อยตัว ลอยมาติดตะแกรงสถานีสูบน้ำคลองบางเขน หน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในคลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำ ในคลองและซากปลาที่ตายส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ คาดจะทราบผลภายใน 7 วัน เบื้องต้นสันนิษฐานเกิดจากปลาขาดออกซิเจน ประกอบกับอากาศร้อนจัดในช่วงนี้ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูฯ ได้ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำในคลอง เพื่อหาสาเหตุปลาตายด้วยเช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของน้ำในคลองระบายน้ำของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ชี้แจงผลการตรวจสอบกรณีพบซากปลาตายในคลองระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต

 

9.อุบัติเหตุรถขยะ กทม. ทับคนเสียชีวิต
5 ฉบับ ไทยรัฐ, ข่าวสด, M2F, แนวหน้า, เดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.ต.ท.สมเกียรติ พลอยทับทิม รอง ผกก.สอบสวน สน.ลุมพินี กล่าวหลังตรวจสอบเหตุรถเก็บขยะ กทม.ทับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตว่า ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางออกหน้าห้างบิ๊กซี ถนนราชดำริ พบรถเก็บขยะ กทม.สำนักงานเขตปทุมวัน จอดอยู่เลนขวามุ่งหน้าแยกประตูน้ำ ที่ท้ายรถพบศพ น.ส.ธนพร ภู่ธรรม อายุ 47 ปี พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาผู้ขับรถขนขยะ เนื่องจากคำให้การคู่กรณี ทั้งสองยังไม่ตรงกันต้องเชิญตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมพยานในที่เกิดเหตุรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ และประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-มาตรฐานความปลอดภัยขณะการปฏิบัติหน้าที่ของรถเก็บขยะมูลฝอยของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การพิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถขยะและรถขนาดใหญ่ของ กทม.

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. จัดระเบียบขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง
www.facebook.com/VoiceTV21
https://www.facebook.com/131732549847/posts/10156256290459848
78 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 64 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเข้มงวดตลอดเดือนมีนาคมนี้ โดยควรมีมาตรการที่ชัดเจน อาทิ การฝึกอาชีพและจัดหางานให้ การจัดหาที่พักชั่วคราว ส่วนกลุ่มขอทานที่เป็นต่างด้าวควรส่งกลับประเทศ
- ร้อยละ 36 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่ง อาจทำให้คนยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน

www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/146406732438/posts/10155416774992439
88 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 61 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า การจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ซึ่งควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยช่วยเหลือประชาชนให้สามารถสร้างรายได้ หาเลี้ยงตนเองได้ ขณะที่รัฐบาลควรแก้ปัญหาที่มีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่า เช่น ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน
- ร้อยละ 39 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับการจัดระเบียบดังกล่าว โดยควรมีการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อลดจำนวนขอทาน หามาตรการให้คนกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่วนผู้ป่วยจิตเวชควรส่งไปบำบัดรักษา

ข้อเสนอแนะ
สำนักพัฒนาสังคม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่งในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำ
1 ฉบับ สยามรัฐ
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวว่า สนน.ได้ร่วมหารือกับ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ โดยระบุปีนี้ กทม.อาจเข้าสู่ฤดูฝนเร็วขึ้น ซึ่งอาจเกิดฝนตกตั้งแต่เดือน พ.ค. กทม.จึงต้องเร่งแก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ จากการสำรวจปีที่แล้ว พบ 21 จุดอ่อน ซึ่งส่วนใหญ่ สนน.ปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว ปัจจุบันเหลือ 8 จุด ที่เกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้งและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนคือ หน้าศาลอาญารัชดา ถ.ประชานิเวศน์ วงเวียนหลักสี่ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ถ.งามวงศ์วาน ช่วงหน้าตลาดพงษ์เพชร หน้า สน.บางเขน ซอยลาซาล ถ.ราชวิถี ถ.ฉิมพลี ซึ่ง กทม.ได้เร่งขุดลอกท่อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม

-ขณะนี้ค่าความเค็มของน้ำเกินค่ามาตรฐาน1.2 กรัมเกลือ/ลิตร ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำกับงานด้านเกษตรกรรมได้ พื้นที่ประสบปัญหาหนัก คือฝั่งธนบุรี ส่วนฝั่งตะวันออกยังไม่ประสบปัญหาภัยแล้งมากนัก โดยปีนี้จะไม่สั่งงดทำนาปรัง เพราะเชื่อว่าเกษตรกรจะสามารถวางแผนปลูกพืชทำการเกษตรได้นอกจากนี้ จะประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อร่วมวางแผนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน
ด้านลบ
-ขณะนี้ค่าความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเกินมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำในการเกษตรได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรองรับสถานการณ์ฝน

 

2.ปรับแผนจัดการผักตบชวาก่อนฤดูฝน
1 ฉบับไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวว่า ในปีนี้ สนน.มีแผนการจัดเก็บผักตบชวาในคลองหลัก 218 คลอง และจะจัดเก็บตลอดทั้งปี 4 ครั้ง ในช่วงเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานเขตจัดเก็บผักตบชวาในคลองย่อยๆ บริเวณรอบนอกด้วย

-สนน.ได้จัดทำแผนบูรณาการฟื้นฟูคูคลองพื้นที่เขตติดต่อกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสานสำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่องก่อนถึงฤดูฝน ทั้งนี้ ผักตบชวาบางส่วนที่เก็บได้จะส่งให้ สสล.นำไปทำปุ๋ยหมักที่เขตหนองแขม บางส่วนนำไปฝังกลบ นอกจากนี้ มีบางเขตนำผักตบชวาที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ เช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดเก็บผักตบชวาจะช่วยให้การไหลของน้ำในคลองต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยในการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านลบ
-แม้ที่ผ่านมาแต่ละเขตจะมีมาตรการและแนวทางการจัดเก็บผักตบชวา เช่น การจัดเก็บผักตบชวา 3 เดือน/ครั้ง แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดเก็บได้หมด โดยเฉพาะตามคูคลองรอบนอก เนื่องจากมีปริมาณที่มากและขยายพันธุ์อยู่ตลอด


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับแผนจัดเก็บผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

 

3.แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองหัวลำโพง
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผอ.สนน. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าในคลองหัวลำโพงเก่า บริเวณแยกสุรวงศ์นราธิวาส เขตบางรัก กทม.ว่ากองระบบคลองและกองระบบอาคารบังคับน้ำ สนน.ได้ดำเนินการแก้ไข ด้วยวิธีการถ่ายเทการไหลเวียนของน้ำ โดยเปิดรับน้ำเข้ามาในคลอง เพื่อให้สภาพน้ำในคลองหัวลำโพงเก่าดีขึ้นและจัดเก็บสิ่งปฏิกูล เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดำเนินการพบสาเหตุที่ทำให้น้ำในคลองเน่า คือ การทิ้งสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก ได้แก่ เศษอาหาร เศษขยะ โดยเฉพาะไขมันที่พบเป็นสาเหตุหลักของน้ำเน่าในคลองนี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้พักอาศัยบริเวณริมคลองในการดูแลรักษาแม่น้ำคูคลอง
ด้านลบ
-จากการตรวจสอบปัญหาน้ำเสียในคลองหัวลำโพงพบเกิดจากสิ่งปฏิกูลจำนวนมาก โดยเฉพาะการทิ้งไขมันจากตลาดและร้านอาหาร ซึ่งไม่มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน รวมทั้งการทิ้งเศษอาหารและขยะลงคลอง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาน้ำเน่าในคลองหัวลำโพง รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าบริเวณริมคลองไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงคลอง

 

4.ปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผอ.สผม. กล่าวว่า กทม.ได้วางแนวทางปรับภูมิทัศน์พื้นที่คลองโอ่งอ่าง ซึ่งมีความยาวตลอดแนวรวม 3 กิโลเมตร ตั้งแต่สะพานโอสถานนท์-แม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะก่อสร้างกำแพงกันดินปรับปรุงเขื่อนริมคลอง ปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดการเดินเรือประเภทเรืออีแปะ เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR หาผู้รับจ้าง เริ่มดำเนินการในเดือน เม.ย. 60 และใช้เวลาปรับปรุงพัฒนาคลอง 8 เดือน ประชาชนจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและสามารถเปิดเดินเรืออีแปะเพื่อการท่องเที่ยวได้

-สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองรวม 34 หลังคาเรือน จะต้องเร่งรื้อย้าย จากนั้น กทม.จะทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน คาดจะเริ่มก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ได้ในปี 62


ผลกระทบ
ด้านบวก
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวข้อคิดเห็น
-สำนักผังเมือง สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณคลองโอ่งอ่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

5.แปรรูป “ผักตบชวา” เพิ่มรายได้ชุมชน
1 ฉบับ มติชน
รายละเอียด
-นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สพส. กล่าวถึงแนวทางการนำผักตบชวาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนให้สามารถผลิตสินค้าที่ทำจากผักตบชวาว่า สพส.จะร่วมกับ สนน.และ สสล. ดำเนินโครงการดังกล่าว เชื่อมั่นจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และหากชุมชนร่วมนำผักตบชวาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวา


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมอาชีพจากการแปรรูปผักตบชวาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในการผลิตสินค้าที่ทำจากผักตบชวา

 

6.หารือค่าเช่ารางรถไฟฟ้าสายสีเขียว
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.ในฐานะ ผอ.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับ สจส.เรื่องแผนการใช้พื้นที่สถานีแบริ่ง-สำโรง ซึ่งเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ รฟม.ได้แจ้งประชุมให้ทราบถึงมติบอร์ด รฟม.ที่เห็นชอบให้ กทม.เช่าราง และพื้นที่สถานีสำโรงเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้า 1 สถานี ระหว่างรอการเจรจาเรื่องการโอนหนี้จะยุติ และกรอบการกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมวันที่ 13 มี.ค.นี้


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้า 1 สถานี ระหว่างรอการเจรจาเรื่องทรัพย์สินและหนี้สินโครงการฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

 

7.เสนอเพิ่มสวน สาธารณะ-สนามมวยย่านห้วยขวาง
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.อ.วรวุฒิ ทองศรีงาม ผอ.ฝ่ายการตลาด ททบ.5 และอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภา กทม. กล่าวว่า อยู่ระหว่างเตรียมเสนอสภา กทม. และผู้บริหาร ในการยกระดับวางรากฐานฟุตบอลท้องถิ่น กทม.ทั้ง 50 เขต และพันธมิตรต่าง ๆ ร่วมพัฒนาและยกระดับฟุตบอลท้องถิ่น โดยต้องการเสนอรัฐบาล ให้กองทัพบกประสานความร่วมมือกับ กทม. พิจารณาขอใช้พื้นที่หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)บริเวณเหม่งจ๋าย ถนนเทียมร่วมมิตร จัดสรรประโยชน์ให้ประชาชนในการทำสวนสาธารณะ ออกกำลังกายในพื้นที่กรุงเทพฯ กลาง ที่ยังขาดสวนสาธารณะ และตั้งศูนย์ประชารัฐ กทม. (ศูนย์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน) เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมแก้ปัญหาท้องถิ่นระดับโซนและเขต รวมทั้งต้องการเสนอให้กองทัพบกและรัฐบาลจัดสรรพื้นที่ของ ร.ฟ.ท.เพื่อขอเช่าจัดสร้างสนามมวยลุมพินี สาขาห้วยขวางเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวดึงชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยจะประชุมกับสมาชิกสภา กทม.และอนุกรรมการฯ สภา กทม. ในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง กทม.หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาด้านการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม.


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเลขานุการสภา กทม. และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนายกระดับฟุตบอลท้องถิ่น

 

8.ดูแลเด็กไร้ที่พึ่ง
6 ฉบับ สำนักข่าวไทย,กรุงเทพธุรกิจ, M2F,เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน, สำนักข่าวแห่งชาติ, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดตั้งกองอำนวยการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน (กอค.) พร้อมจัดชุดปฏิบัติการ 10 ชุด กระจายลงพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่ง อย่างเข้มข้นตลอดเดือน มี.ค.นี้ โดยวันที่ 1-7 มี.ค. ที่ผ่านมา จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พบขอทาน 58 ราย คนไร้ที่พึ่ง 62 ราย รวม 120 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนต่างด้าว 29 ราย หลังจากนี้จะนำคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ บ้านมิตรไมตรี กทม. และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นนทบุรี หากเป็นคนไทยจะได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ตรวจสอบปัญหา เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด เสริมสร้างความรู้และทักษะการประกอบอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ หากพบเป็นผู้ป่วยจิตเวชจะส่งไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทาง ส่วนผู้ที่เป็นคนต่างด้าวจะดำเนินการส่งกลับประเทศ

-นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษกับกลุ่มขอทานเด็ก เพราะเกรงอาจเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นขอทาน หรือคนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่งเพื่อทำงานในเชิงป้องกันและแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักเทศกิจ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนับสนุนการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานในกรุงเทพฯ

 

9.สรุปสาเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยม
3 ฉบับ ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ข่าวสด
รายละเอียด
-พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. กล่าวถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้สะพานไทย-เบลเยี่ยมว่า กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ได้ส่งผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุ จากการเก็บวัตถุพยานและตรวจสอบรัศมีของแรงที่ลุกไหม้ ทำให้ทราบว่าต้นเพลิงอยู่บริเวณร่องกลางของสะพาน โดยเกิดจากวัตถุที่มีความร้อนตกลงมาด้านล่าง เช่น ก้นบุหรี่ เป็นต้น ก่อนจะเกิดการทำปฏิกิริยากับเศษใบไม้และถังขยะพลาสติกที่อยู่ในจุดดังกล่าวจนเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจงใจวางเพลิง ส่วนการติดตามตัวชายเร่ร่อนที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิด ขณะกำลังปีนขึ้นจากร่องกลางของสะพาน ขณะนี้ตำรวจยังติดตามตัวไม่พบ ซึ่งบุคคลดังกล่าวยังอยู่ในฐานะของพยาน หรือผู้ต้องสงสัยที่จะเชิญตัวมาให้ข้อมูล

-สำหรับประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเหตุเพลิงไหม้ที่สะพานไทย-ญี่ปุ่น และสะพานไทย-เบลเยี่ยม อาจมีความเชื่อมโยงกันนั้น จากการตรวจสอบพบคนเร่ร่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุบริเวณสะพานไทย-ญี่ปุ่น เป็นคนละคนกับที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัว จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันของ 2 เหตุการณ์


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างสะพานไทย-เบลเยี่ยม และการเร่งรัดซ่อมแซมสะพานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยี่ยม

 

10.มท.กำชับทุกจังหวัดทำแผนรับมือภัยแล้ง
10 ฉบับ สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์
รายละเอียด
- นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกจังหวัดเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยแนะนำทุกจังหวัด (1) จัดตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำและปริมาณการใช้น้ำ โดยแยกเป็นน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร (2) ให้พิจารณามอบหมายรอง ผวจ.หรือปลัดจังหวัดตามความเหมาะสมเป็นหัวหน้าคณะทำงานรับผิดชอบ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมิน หรือคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำแต่ละประเภทจะเพียงพอถึงช่วงใด (3) ขอให้จังหวัดน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำและความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ (4) ให้นำสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในปีก่อนๆ มาปรับปรุงแก้ไขจัดทำเป็นแผน บริหารการใช้น้ำในฤดูแล้ง (5) สำหรับงบประมาณดำเนินการตามข้อแนะนำข้างต้น จังหวัดสามารถพิจารณาขอใช้งบประมาณด้านป้องกันภัยตามระเบียบของ ปภ.ซึ่งต้องพิจารณาเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณให้รอบคอบ หรือใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดละ 2 ล้านบาท ตามแผนพัฒนาจังหวัด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้ง


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในกรุงเทพฯ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.เตรียมพร้อมรับมือฝน-พายุฤดูร้อน
5 ฉบับ ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ, M2F
รายละเอียด
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังประชุมเตรียมการและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขตกรุงเทพฯ ว่า กรณีนายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แจ้งว่า ในปีนี้ฝนจะมาก่อนฤดูกาล ในช่วงปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย.จึงได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากพายุฤดูร้อนพายุหมุน หรือพายุงวงช้าง โดยสั่งการให้สำรวจต้นไม้และกิ่งไม้ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ไม่ให้โค่นล้มใส่บ้านเรือนประชาชน รวมถึงป้ายโฆษณารอบพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดพายุดังกล่าว

-ระหว่างที่การก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ บางซื่อยังไม่แล้วเสร็จ ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม 21 จุดอ่อน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงสำคัญ 8 จุด ได้แก่ รัชดาภิเษก ซอยลาซาล แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน สน.บางเขน ลำลูกกา อโศก และสุวินทวงศ์ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

-สำหรับแอพพลิเคชั่น Bangkok2U ที่จะเปิดบริการให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วม สภาพการจราจรที่เป็นปัจจุบัน (เรียลไทม์) อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานและอยู่ระหว่างเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. ก่อนฤดูฝนปีนี้ประชาชนจะได้ใช้แอพพลิเคชั่นที่มีความแม่นยำและถูกต้องอย่างแน่นอน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การวางแผนบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพฯ และเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
ด้านลบ
-ในปีนี้ฝนอาจมาถึงก่อนฤดูกาลในช่วงปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย.


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

 

2.เร่งสรุปจำนวนบ้านโบราณในชุมชนป้อมมหากาฬ
2 ฉบับ เดลินิวส์, ไทยโพสต์
รายละเอียด
-นายยุทธพันธุ์ มีชัย ลผว.กทม. กล่าวหลังหารือร่วมกับ พ.ท.โชคดี อัมพรดิษฐ์ ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และนายธวัชชัย มหาวรคุณ ประธานชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อสรุปข้อเรียกร้องของชาวชุมชนป้อมมหากาฬและกำหนดแนวทางอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬว่า ขอให้ภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาจำแนกบ้านโบราณ 24 หลัง และสรุปความชัดเจนจำนวนบ้านโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างแท้จริง ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้คณะทำงานวางแนวทางดำเนินการรื้อถอนบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ และอนุรักษ์โบราณสถานต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การทำความเข้าใจกับชาวบ้านและการการดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการรื้อย้ายบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหากาฬ เพื่อดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พื้นที่ป้อมมหากาฬ

 

3.ลงนามความร่วมมือป้องกันปัญหาอาชญากรรม
3 ฉบับ ไทยโพสต์, เดอะเนชั่น, สยามรัฐ
รายละเอียด
-พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รป.กทม. กล่าวหลังลงนามในบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบ แนวทางการป้องกันอาชญากรรม ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และ กทม.ว่า ในอดีต กทม.ใช้ระบบของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้น แต่ในปัจจุบันกล้อง CCTV มีประโยชน์ในการจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุหลายครั้ง ซึ่งกล้อง CCTV หลายหมื่นตัวทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถป้องกันอาชญากรรมในหลายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังใช้เป็นหลักฐานในการติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผว.กทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่างๆ ร่วมกับตำรวจ ทำให้การเกิดอาชญากรรมลดน้อยลง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กล้อง CCTV หากพบเหตุร้ายจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
-การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันอาชญากรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะส่งผลให้การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรมในการป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

4.เตรียมเปิดกองทุนปลูกป่าชายเลน
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-รายงานข่าว คณะกรรมการอำนวยการโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่สำหรับโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. เป็นประธาน มี รผว.กทม. ประธาน ทปษ.ของ กทม. ป.กทม. รป.กทม. เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ มีคณะกรรมการทั้งหมด 25 คน

-คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะหารือเรื่องการตั้ง “กองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เพื่อดำเนินกิจกรรมให้มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยจะเปิดกว้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าชายเลน สำหรับพื้นที่ที่ใช้ทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าชายเลนในแปลงทดลอง 5 ไร่ ในระยะแรก ตามแนวทางแผนการที่วางไว้จะสามารถดำเนินการได้ในเดือน มี.ค.นี้ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งที่มีเวลาน้ำขึ้นน้ำลงทิ้งช่วงนาน 3-4 ชั่วโมง โดยจะกำหนดวันที่เหมาะสมต่อไป


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนและการจัดตั้งกองทุน “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

 

5.พระเมรุมาศแล้วเสร็จ เดือน ก.ย.-เตรียมแผนรับมือช่วงฤดูฝน
11 ฉบับ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวแห่งชาติ
รายละเอียด
-นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศว่า ขณะนี้การลงเสาเอกและเสาโทของพระเมรุมาศแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่วางไว้ ขณะที่อาคารอื่นๆ กรมศิลปากรได้ขอพื้นที่จาก กทม.ต่อเนื่องไปทางทิศเหนือจนครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้าง ขณะเดียวกันเตรียมก่อสร้างพลับพลายกบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ซึ่งกรมศิลปากรได้ประสาน กทม.ขอพื้นที่ทางเท้าและพื้นผิวจราจรบางส่วนเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งเตรียมสร้างทับเกษตรและทิมทางด้านทิศใต้ที่วางฐานรากแล้ว คาดการก่อสร้างพระเมรุมาศจะแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณเดือน ก.ย.ตามแผนที่วางไว้ สำหรับในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างพระเมรุมาศ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงเพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศ
-การอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ


ข้อคิดเห็น
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. หลังติดตั้งราวกั้นรถ จยย. พบผู้ฝ่าฝืนน้อยลง
www.facebook.com/ThaiPBS
https://www.facebook.com/330743535084/posts/10158438041260085
210 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 71 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า หลังจากโรงเรียน Bangkok International Prep School ติดตั้งราวกั้นรถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ และมอบเป็นสาธารณสมบัติ เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า ปรากฏว่าหลังใช้ 3 วัน พบผู้ฝ่าฝืนน้อยลง นั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ดีและช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ผล ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์มีจิตสำนึกสาธารณะและเคารพกฎจราจร ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการตักเตือน ไปจนถึงการจับปรับ
- ร้อยละ 29 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ราวกั้นดังกล่าวสร้างความลำบากให้ผู้สัญจรบนทางเท้าและทำให้เสียทัศนียภาพ ขณะเดียวกันยังสิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินการ ควรดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง โดยอาศัยภาพจากกล้องวงจรปิด หรือให้ประชาชนถ่ายภาพ หรือคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการจับปรับ รวมทั้งควรทำขอบทางเท้าให้สูงเสมอกันและยกเลิกการทำทางลาดบริเวณขอบทางเท้า เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์ขึ้นไปขับขี่

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักงานเขตวัฒนา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงการพิจารณาทำขอบทางเท้าให้สูงเสมอกัน เพื่อป้องกันรถจักรยานยนต์ขึ้นไปขับขี่

 

2. ร้องเรียนขอนไม้ติดอยู่บนสายไฟ
www.manager.co.th
https://manager.co.th/celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023563
20 ความคิดเห็น
- ร้อยละ 80 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพขอนไม้ที่ห้อยอยู่ตรงสายไฟ บริเวณแยกสะพานเหลือง ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน ขณะที่เจ้าหน้าที่เขตปทุมวันระบุไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเขตนั้น กรณีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรปัดความรับผิดชอบ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายกับประชาชนได้
- ร้อยละ 20 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า สำนักงานเขตควรเร่งรัดประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตปทุมวัน และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาขอนไม้ที่ห้อยอยู่บนสายไฟ

 

3. เขตยานนาวาชี้แจงไม่พบร้านขาย จยย.
www.facebook.com/สิทธิคนเดินเท้า
https://www.facebook.com/right4walking/?he_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
15 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 63 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณีสำนักงานเขตยานนาวาชี้แจงไม่พบการนำรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้าบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ พระราม 3 ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์จอดรถไว้เต็มพื้นที่ทางเท้า กีดขวางทางเดิน นั้น กรณีดังกล่าวถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ รวมทั้งอาจมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ตรวจสอบไม่พบ
- ร้อยละ 37 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า บริเวณดังกล่าวมีการนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้เป็นประจำ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่เทศกิจจะไปตรวจพื้นที่อาจมีการแจ้งให้ร้านทราบล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตยานนาวา และกองประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการกวดขันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1.จัดเก็บค่าขยะอัตราใหม่กลางปี 60
2 ฉบับ สยามรัฐ, แนวหน้า
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวว่า กทม.อยู่ระหว่างพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการร่างข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติ คาดจะประกาศใช้ประมาณกลางปี 60 ได้ โดย กทม.ได้คำนวณต้นทุนต่างๆ ในกระบวนการจัดการมูลฝอย ประกอบด้วย ค่าเก็บขน ค่ากำจัด ค่าบำบัดน้ำเสีย ต้นทุน 226 บาท/เดือน ระยะแรก อาจเก็บร้อยละ 30 ของ 226 บาท หรือประมาณ 70 บาท/เดือน อีก 10 ปีต่อมา เก็บร้อยละ 60 ของ 226 บาท และ 15 ปีต่อมาจึงจะเก็บ 226 บาท/เดือน ส่วนการจัดเก็บทั้งค่าขยะและค่าบำบัดน้ำเสียจะให้พนักงานรักษาความสะอาดที่เก็บค่าขยะตามบ้านเรือนจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียด้วย


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การปรับอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม.
ด้านลบ
-ตามที่มีประกาศ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ เรื่องการจัดเก็บค่าขยะตั้งแต่ปี 46 จนถึงปัจจุบัน กทม.ยังคงเก็บ 20 บาท/เดือน ขณะที่กฎกระทรวงสาธารณสุขปรับอัตราไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย.59 จาก 40 บาท เป็น 65 บาทและจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัด 155 บาท รวม 220 บาท/ครัวเรือน/เดือน และการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เมื่อเดือน ม.ค.60 มีค่าธรรมเนียมเก็บขน 150 บาท ค่ากำจัด 200 บาท รวม 350 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่างกันของกฎหมาย 2 ฉบับ กทม. จึงต้องนำมาพิจาณาการปรับค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุด


ข้อคิดเห็น
-สำนักสิ่งแวดล้อม และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน

 

2.เตรียมขยายท่อระบายน้ำถนนอโศกฯ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนอโศกมนตรีว่า ได้สั่งการให้เขตดูแลจัดการการก่อสร้างที่กระทำผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาในพื้นที่สาธารณะ ส่วนการแก้ปัญหาอย่างถาวร กทม.ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาลในการวางแนวท่อระบายน้ำใหม่ พร้อมขยายขนาดท่อใหญ่ขึ้น การวางแนวท่อใหม่ จะเป็นการดันท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 - 2 เมตร และจะขุดลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 5 เมตร ด้วยการใช้เทคนิคหัวเจาะแรงดันลดผลกระทบจราจรระหว่างดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR หาผู้รับจ้าง คาดจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 61


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนอโศกมนตรีและการแก้ปัญหาการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างในท่อระบายน้ำ
ด้านลบ
-ถนนอโศกมนตรีเป็นถนนที่ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยและทำงานในพื้นที่จำนวนมาก แต่มีท่อระบายน้ำเก่าซึ่งมีขนาดเล็ก จึงมักเกิดปัญหาน้ำท่วมระบายไม่ทัน นอกจากนี้ การตรวจสอบพื้นที่ยังพบปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากอาคารคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะคอนกรีตและดินลงในระบบท่อระบายน้ำ


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณถนนอโศกมนตรี

 

3.ตรวจการรื้อถอนอาคาร
1 ฉบับ บ้านเมือง Online
รายละเอียด
-นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรื้อถอนอาคารบริษัท ไทยยานยนต์ เซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ซอยสุขุมวิท 87 ซึ่งเป็นอาคารที่มีเหตุถล่มเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59 ว่า ขณะนี้การรื้อถอนอาคารคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.60 ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าว


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การติดตามตรวจสอบการรื้อถอนอาคาร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


ข้อคิดเห็น
-สำนักการโยธา สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดตรวจสอบการรื้อถอนอาคาร เพื่อความปลอดภัย

 

4.เตรียมติดตั้งเครื่อง “กระตุกหัวใจ” ในที่สาธารณะ
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวถึงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถหยิบใช้งานหากเกิดเหตุได้ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการใช้งานเครื่อง AED กทม.จึงติดตั้งเครื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการวางแนวทางดูแลช่วยเหลือชีวิตประชาชนให้ได้มากขึ้น ขณะนี้ สนพ.อยู่ระหว่างพิจารณาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED ให้กับบุคลากรและประชาชน ขณะนี้อบรมการใช้งานเครื่อง AED ไปแล้วประมาณ 500 คน ส่วนจุดติดตั้งเครื่องดังกล่าว จะเริ่มติดตั้งในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต หน่วยราชการในสังกัด กทม.และพื้นที่ออกกำลังกายต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา ส่วนในห้างสรรพสินค้าจะประสานเอกชนเจ้าของพื้นที่เพื่อติดตั้งด้วยเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดพื้นที่ติดตั้งและวางกรอบการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง กทม.จะเร่งจัดซื้อเครื่อง AED และติดตั้งให้ได้ภายในปี 60


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันให้รอดชีวิตได้ถึงร้อยละ 45
ด้านลบ
-ปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 3 ของคนไทย โดยสามารถเกิดขึ้นทั้งในขณะที่อยู่บ้านหรือในพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ได้ทุกเวลา


ข้อคิดเห็น
-สำนักการแพทย์ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) รวมทั้งการฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED ให้บุคลากรและประชาชน

 

5.ไฟไหม้ใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-นางมรกต สนิทธางกูร ผอ.เขตปทุมวัน กล่าวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น บริเวณแยกสามย่าน ถ.พระราม 4 ว่า เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว เบื้องต้นพบเป็นเพลิงไหม้เศษที่นอน คาดเป็นของคนเร่รอนที่แอบมาอาศัยนอนในที่สาธารณะ โดยเพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานไทย-ญี่ปุ่น หรือพื้นที่โดยรอบ

-นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รผว.กทม. กล่าวว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในกรุงเทพฯ มักอาศัยอยู่ใต้ สะพาน ทางด่วน และพื้นที่รกร้างต่าง ๆ เสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้และเหตุอาชญากรรม ขณะนี้ กทม. ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-คนขอทาน ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกัน กทม. จะเพิ่มเติมการดูแลพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ที่คนไร้ที่พึ่ง- คนขอทานอยู่อาศัย โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้ง 50 สำนักงานเขตตรวจสอบพื้นที่ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน หากพบคนไร้ที่พึ่งจะผลักดันออกจากพื้นที่ และแจ้งตำรวจนำส่งกระบวนการฟื้นฟูต่อไป

-น.ส.ยุพเรศ วงศ์บุญมี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ พม. กล่าวว่า ชุดฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-คนขอทาน จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ พม. ตำรวจ และเทศกิจร่วมทำงาน กระจายไปยังกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุ่งเน้นพื้นที่รอบสนามหลวง ใต้สะพานพระปกเกล้า ย่านสุขุมวิท คลองหลอด และใต้สะพานอื่น ๆ ซึ่งมีกลุ่มดังกล่าวอาศัยจำนวนมาก โดยตลอดเดือน มี.ค.นี้ จะต้องดำเนินการจัดระเบียบให้เห็นผล ลดจำนวนผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ และคนขอทานให้เหลือน้อยที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-ขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ
ด้านลบ
-จากการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานไทย-ญี่ปุ่น พบต้นเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณที่คนเร่ร่อนแอบเข้ามาอาศัยนอน สาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่


ข้อคิดเห็น
-สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง-ขอทานในกรุงเทพฯ

 

6.เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้หญ้า
1 ฉบับ เดลินิวส์
รายละเอียด
-พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุธเทวา รผอ.สปภ. กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าว่า เบื้องต้นทุกสำนักงานเขตจะต้องลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงอันตราย และผลกระทบที่เกิดจากการเผาหญ้า เผาขยะ และสร้างความร่วมมือไม่ให้ประชาชนเผาสิ่งใดๆ อย่างเด็ดขาด ส่วนในพื้นที่รกร้าง ต้องเร่งสำรวจ และจัดทำแนวกันไฟ ตัดหญ้าให้โล่งเตียน เพื่อป้องกันปัญหาเพลิงไหม้จากอากาศที่แห้งแล้งที่อาจลุกลามไป พื้นที่ข้างเคียง หรือชุมชนต่าง ๆ ได้

-กทม.เตรียมการแก้ปัญหาโดยจัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สำนักงานเขต อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พร้อมเครื่องมือต่างๆ ร่วมระงับเหตุและเฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงไฟไหม้หญ้าและพื้นที่ที่มีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซ้อน เพื่อให้สามารถเข้าระงับเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้หญ้าและอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน
ด้านลบ
-จากสถิติปี 59 กทม.ประสบปัญหาไฟไหม้หญ้า 3,535 ครั้ง โดยพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ สูงสุด คือ เขตลาดกระบัง 465 ครั้ง ส่วนในเดือน ม.ค. 60 มีสถิติในเดือน ม.ค. 60 มียอดรวมอัคคีภัย 400 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเพลิงไหม้หญ้าและขยะซึ่งเกิดจากประชาชนเผาเพื่อจัดการพื้นที่ทำการเกษตร หรือการเผาขยะต่าง ๆ และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือน หรือพื้นที่ของผู้อื่นได้


ข้อคิดเห็น
-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาเพลิงไหม้หญ้าในช่วงฤดูแล้ง

 

7.กรมธนารักษ์เตรียมประสานเขตพญาไทเปิดรับฟังความเห็น “บ้านประชารัฐ”
2 ฉบับเดลินิวส์, มติชน
รายละเอียด
-นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวหลังสำรวจพื้นที่ราชพัสดุ สำหรับใช้ก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซอยพหลโยธิน 11 ซึ่งมีตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มชุมชนอนุรักษ์พญาไทคัดค้านให้ทบทวนการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงจะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ว่า กรมฯ เตรียมประสานสำนักงานเขตพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับตัวแทนประชาชนและกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการนี้ใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อรับฟังข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การเปิดรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการของรัฐ
ด้านลบ
-ประชาชนและกลุ่มชมรมอนุรักษ์พญาไทคัดค้านการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เนื่องจากเกรงจะเกิดปัญหาด้านการจราจร สิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสังคม เพราะจะมีคนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่จำนวนมาก


ข้อคิดเห็น
-สำนักงานเขต และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

 

8.รัฐบาลกำชับสร้างลิฟต์ผู้พิการในระบบขนส่งสาธารณะ
1 ฉบับ ข่าวสด
รายละเอียด
-พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม.ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ กทม. สร้างลิฟต์ให้ผู้พิการในการใช้ขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ต้องแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการให้มากที่สุด ส่วนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ ในเดือน เม.ย.นี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ ขณะที่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 รัฐบาลจะให้การดูแล คนพิการและให้บริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน


ผลกระทบ
ด้านบวก
-การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในระบบขนส่งมวลชนของ กทม.

 

9.ครม.เห็นชอบรถไฟฟ้าสายสีทอง
1 ฉบับ ไทยรัฐ
รายละเอียด
-รายงานข่าวที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก เป็นระบบบนดินจากเดิมกำหนดให้ต้องเป็นระบบใต้ดิน และให้ กทม.เร่งรัดการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

-นอกจากนี้ ให้ กทม.บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งขนาดใหญ่และขนาดรอง ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยคำนึงถึงเส้นทางและระยะทางที่จะพัฒนาให้เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนเกิดความประหยัด รวมทั้งพิจารณาใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมกันได้

ผลกระทบ
ด้านบวก
-การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดรองในกรุงเทพฯ


ข้อคิดเห็น
-สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. การจัดการทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟในกรุงเทพฯ
www.pantip.com
https://www.pantip.com/topic/36180244
266 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 69 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกรณีมีผู้ตั้งกระทู้ระบุกรุงเทพฯ เมืองเมืองที่ล้มเหลวในการจัดการทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟ โดยการทำทางเท้าใช้วัสดุที่ไม่ดี ใช้งานไม่นานก็ชำรุด มีสิ่งกีดขวางทางเท้า ทั้งหาบเร่แผงลอย ป้ายโฆษณาและป้ายจราจร ขณะที่ต้นไม้ก็มีการตัดแบบไม่เหลือร่มเงา เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ส่วนสายไฟและสายสื่อสารรกรุงรัง โดยเฉพาะย่านธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ความมักง่ายเห็นแก่ตัว ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การทุจริตคอร์รัปชัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
- ร้อยละ 31 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวสะสมมานาน จึงจำเป็นต้องค่อยๆ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในเรื่องทางเท้าควรจับปรับจริงจังกับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทางสาธารณะ จัดสถานที่ค้าขายให้ผู้ค้าเป็นสัดส่วน ไม่อุดหนุนผู้ค้าบนทางเท้า ปรับปรุงการทำทางเท้าโดยใช้การเทปูนแทนการบดอัดทรายด้านล่าง ส่วนเรื่องการตัดต้นไม้ในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่บนผิวจราจร ต้องระบุไว้ในสัญญาจ้างให้รัดกุมและตรวจรับงานอย่างเคร่งครัด ขณะที่ปัญหาสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต้องให้บริษัทเจ้าของสายร่วมรับผิดชอบในการจัดระเบียบสายสื่อสาร

www.facebook.com/Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd/?he_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
482 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 88 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า ปัญหาทางเท้าชำรุดและซ่อมแซมบ่อยครั้ง เกิดจากการตั้งแผงค้า และการเทน้ำลงไปบนทางเท้า รวมถึงการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมาจากความมักง่าย ขาดจิตสำนึกของคนในสังคมและขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ร้อยละ 12 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เพื่อแก้ปัญหาทางเท้าชำรุดควรเปลี่ยนวัสดุจาก อิฐตัวหนอนเป็นการเทปูนแทน รวมทั้งทำความสะอาดเป็นประจำ จัดทำท่อระบายน้ำเสียจากตลาด ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะทางเท้าต้องมีการวางแผนร่วมกันก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ
สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการทางเท้า ต้นไม้ และสายไฟในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

2. เรือคลองแสนแสบโฉมใหม่
www.facebook.com/Thairath
https://www.facebook.com/145406732438/posts/10155392852107439
29 ความคิดเห็น

- ร้อยละ 56 ของผู้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมเรือโดยสารคลองแสนแสบรูปแบบใหม่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีบันไดขึ้นลงสะดวกและมีเสื้อชูชีพสำหรับผู้โดยสาร โดยขอให้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศและเพิ่มจำนวนเรือรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการประชาชน
- ร้อยละ 44 ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า เรือรูปแบบใหม่ขึ้นลงยาก อากาศไม่ถ่ายเท ไม่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก ควรนำเรือแบบเดิมมาให้บริการ แต่เพิ่มจำนวนเรือและจอดเทียบท่าให้สนิท เพื่อความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
สำนักการจราจรและขนส่ง และกองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบรูปแบบใหม่